Tudóstér: Görömbei András publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 264 Open Access: 5
2012
 1. Görömbei, A.: Irodalom, nemzet, harmadik út: esszék, tanulmányok.
  Nap K., Budapest, 290 p., 2012. ISBN: 9789633320143
2010
 1. Görömbei, A.: Csoóri Sándor: monográfia.
  Nap K., Budapest, 301 p., [12] t., 2010. ISBN: 9789639658790
2009
 1. Görömbei, A.: Ifj. Fekete Károly: Tudománnyal és a hit pajzsával: válogatott Makkai-tanulmányok.
  Tiszatáj. 63 (12), 85-89, 2009.
  (Ismertetett mű: Ifj. Fekete Károly. -Tudománnyal és a hit pajzsával : válogatott Makkai-tanulmányok /Kolozsvár : az Erdélyi Református Egyházkerület kiadása, 2009. -175 p.)
 2. Görömbei, A.: Nagy Gáspár: monográfia.
  Nap, Budapest, 261 p., [8] t., 2009. ISBN: 9789639658776
2008
 1. Görömbei, A.: A másik magyar irodalom.
  Kortárs. 9 10, 2008.
  (Ismertetett mű: szerk. Szegedy-Maszák Mihály. -A magyar irodalom történetei 3. /Budapest : Gondolat, 2008. -922 p.)
 2. Görömbei, A., Fedinec, C.: A nemzeti önismeret értékei.
  In: Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban. Szerk.: Fedinec Csilla, MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Budapest, 7-13, 2008.
 3. Görömbei, A.: Anyanyelv, irodalom, tudomány, nemzettudat.
  Korunk. 1 (jan.), 6-14, 2008.
 4. Görömbei, A.: A Ratkó József-díjas Vári Fábián László laudációja három tételben.
  Szabolcs-szatmár-beregi szle. 2 261-265, 2008.
 5. Görömbei, A.: Azonosságtudat, nemzet, irodalom: magyar esszék.
  Nap Kiadó, Budapest, 382 p., 2008. ISBN: 9789639658578
 6. Görömbei, A., Bodó, B.: Balázs Sándor köszöntése.
  In: Kisebbségben, közösségben : Balázs Sándor nyolcvanadik születésnapjára. Szerk.: Bodó Barna, Politeia Romániai Magyar Politikatudományi Egyesület, Temesvár, 7-8, 2008.
 7. Görömbei, A., Ungvári, J.: Barta János.
  In: Pedagógusok arcképcsarnoka. Szerk.: Ungvári János, Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület, Debrecen, 29-33, 2008.
 8. Bérczessy, A., Görömbei, A.: Beszélgetés Görömbei András Kossuth-díjas akadémikussal, a Debreceni Egyetem irodalomtörténész professzorával.
  Agria. 44 83-90, 2008.
 9. Görömbei, A., Miles, R.: Einige Worte zur Dichtkunst von Gáspár Nagy.
  In: Gáspár Nagy : Versek egymás közt : Gedichte unter sich : Europa Erlesen Literaturschauplatz. Szerk.: Gregor C. Mílena, Wieser Verlag, Klagenfurt, 99-111, 2008.
 10. Görömbei, A., Csiha, L.: Igazgató Úr (Mihály Jánosról).
  In: Mihály János emlékkönyv. Szerk.: Csiha László, Mihály János Alapítvány, Hajdúböszörmény, 74-77, 2008.
 11. Görömbei, A.: Laudáció Márkus Béla Tamási Áron-díjához.
  Hitel. 21 (4), 90-93, 2008.
 12. Görömbei, A., Bányai, É., Szonda, S.: Nagy Gáspár félelmen túli tartománya.
  In: Idő(m)értékek, kontextusok : Molnár Szabolcs 65. születésnapjára /[szerk. Bányai Éva, Szonda Szabolcs], Romániai Hungarológiai Társaság, Bukarest-Sepsiszentgyörgy, 121-124, 2008.
 13. Görömbei, A.: Néhány szó a hetvenéves Szilágyi Istvánról.
  Hitel. 21 (10), 95-96, 2008.
 14. Görömbei, A.: Sors és alkalom: válogatott beszédek és vallomások.
  Tiszatáj Könyvek, Szeged, 320 p., 2008. ISBN: 9789638496645
 15. Görömbei, A.: Tanulmányok Nagy Gáspárról.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 336 p., 2008.
2007
 1. Görömbei, A.: Advent a Hargitán - az álomkommandó idején.
  Hitel. 20 (2), 94-99, 2007.
 2. Görömbei, A.: Az irodalom szerepe a magyar nemzeti tudat alakításában.
  Fórum társadtud. szle. 9 (3), 41-50, 2007.
 3. Görömbei, A.: Csillag a máglyán: in memoriam Sütő András : [oktatási segédkönyv].
  Nap Kiadó, Budapest, 397 p., 2007. ISBN: 9789639658271
 4. Görömbei, A.: Életműve a magyar kultúra és tudomány maradandó értéke: búcsú Turczel Lajostól.
  Szabad újs. 15 (okt.), 1, 2007.
 5. Görömbei, A.: Ismertetés: A magyarországi felsőoktatási és kutatási támogatások hasznosulása az egyes magyar kisebbségi régiókban : kerekasztal konferencia, Csíkszereda, 2005. április 4-5..
  Debr. szle. 15 (3), 415-418, 2007.
  (Ismertetett mű: szerk. Bíró A. Zoltán. -A magyarországi felsőoktatási és kutatási támogatások hasznosulása az egyes magyar kisebbségi régiókban : kerekasztal konferencia, Csíkszereda, 2005. április 4-5. /Csíkszereda : Alutus Kiadó, 2005. -142 p.)
 6. Görömbei, A.: Kihalt évszakok: Gál Sándor válogatott versei.
  Hitel. 20 (11), 103-106, 2007.
 7. Görömbei, A.: Létvégi hajrában: Sütő András könyve.
  Tiszatáj. 61 (3), 111-115, 2007.
 8. Görömbei, A.: Nagy Gáspár égi megbízása.
  Hitel. 20 (3), 23-24, 2007.
 9. Nagy, G., Görömbei, A.: Nagy Gáspár összegyűjtött versei.
  Püski, Budapest, 751, [17] p., [1] t.fol., 2007. ISBN: 9789639592308
 10. Görömbei, A.: Pusztakamarási tűnődés Sütő András nyolcvanadik születésnapján.
  Hitel. 20 (10), 65-7, 2007.
 11. Görömbei, A.: Sárfelirat: Nagy Gáspár posztumusz kötete.
  Hitel. 20 (7), 119-125, 2007.
 12. Görömbei, A.: Sütő András.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 281 p., 2007. ISBN: 9789634730910
2006
 1. Görömbei, A., Maticsák, S., Takács, M.: VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus: Debrecen, 2006. augusztus 22-26. : az előadások összefoglalói.
  [Hungarológiai Kongresszus Szervező Bizottság], Debrecen, 382 p., 2006. ISBN: 9630606054
2005
 1. Görömbei, A.: A prózaíró Németh László.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 306 p., 2005. ISBN: 963472888X
 2. Csoóri, S., Balogh, J., Görömbei, A.: Hetvenöt.
  Trifaux, [Budapest], 119 p., 2005. ISBN: 9638664231
2004
 1. Görömbei, A.: Nagy Gáspár.
  Kalligram, Pozsony, 254, [1] p., 2004. ISBN: 8071496383
2003
 1. Görömbei, A.: Csak az igazat: tanulmányok Illyés Gyula születésének centenáriumán.
  Kortárs, Budapest, 404 p., 2003. ISBN: 9639297801
 2. Görömbei, A.: Csoóri Sándor.
  Kalligram, Pozsony, 287, [1] p., 2003. ISBN: 8071495131
 3. Görömbei, A.: Irodalom és nemzeti önismeret.
  Nap, Budapest, 401, [1] p., 2003. ISBN: 9639402354
2002
 1. Aczél, G., Bécsy, Á., Czére, B., Debreczeni, A., Görömbei, A., Hima, G., Horváth, B., Imre, L., Márkus, B., Monok, I., Nagy, I., Orlovszky, G., Praznovszky, M., Ratzky, R., Rónay, L., Tarján, T., Tüskés, T., Tverdota, G., Vasy, G., Veress, J., Borbély, S.: 21. századi enciklopédia: Magyar Irodalom.
  Pannonica Kiadó, Szekszárd, 432 p., 2002. ISBN: 9639252506
 2. Görömbei, A.: Előszó.
  In: Illyés Gyula. Összeáll.: Görömbei András, Debreceni Egyetem Magyar és Összahasonlító Irodalomtudományi Intézete, Debrecen, 5-8, 2002, (Studia Litteraria, 0562-2867 ; 40.) ISBN: 9634726828
 3. Bitskey, I., Imre, L., Görömbei, A., Debreceni Egyetem.: Illyés Gyula.
  Debreceni Egyetem Magyar és Összahasonlító Irodalomtudományi Intézete, Debrecen, 172 p., 2002. ISBN: 9634726828
 4. Görömbei, A.: Illyés költészete és a nemzeti önismeret.
  In: Illyés Gyula, Debreceni Egyetem, Debrecen, 138-164, 2002, (Studia litteraria, ISSN 0562-2867 ; 40.) ISBN: 9634726828
 5. Görömbei, A.: Tanulmányok Sütő Andrásról.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 414 p., 2002. ISBN: 9634726321
2001
 1. Csoóri, S., Görömbei, A.: Forgácsok a földön: tanulmányok, esszék, interjúk.
  Széphalom Könyvműhely, Budapest, 246 p., 2001. ISBN: 9639373028
2000
 1. Nagy, L., Görömbei, A.: Havon delelő szivárvány: in memoriam Nagy László.
  Nap Kiadó, [Budapest], 395 p., [8] t., 2000. ISBN: 9638116676
 2. Görömbei, A.: In honorem Tamás Attila.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 504 p., 2000. ISBN: 9634724388
 3. Görömbei, A.: Nemzetiségi magyar irodalmak az ezredvégen.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 560 p., 2000. ISBN: 9634724329
 4. Reményik, S., Görömbei, A.: Reményik Sándor válogatott versei.
  Unikornis, Budapest, 223 p., 2000. ISBN: 9634274072
1999
 1. Görömbei, A.: A magyar nemzeti irodalom az ezredfordulón.
  In: Magyar kultúra az ezredfordulón : a Magyarok Világszövetsége Fővárosi Szervezete és a Szent László Akadémia konferenciája, 1999. május 8-án, Püski, Budapest, 10-17, 1999.
 2. Görömbei, A.: A poétikai én változása Csoóri Sándorról.
  In: Tanulmányok Csoóri Sándorról, Egyetemi Kiadó, Debrecen, 350-366, 1999. ISBN: 9634724272
 3. Görömbei, A.: Búcsú Czine Mihálytól.
  Forrás. 31 (4), 37-39, 1999.
 4. Görömbei, A.: Czine Mihály: laudáció a Bethlen-díjas Czine Mihályról.
  Hitel. 12 (1), 62-62, 1999.
 5. Görömbei, A.: Czine Mihály útja.
  In: In honorem Czine Mihály, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 15-31, 1999.
 6. Görömbei, A.: Csoóri Sándor új esszéi.
  In: Tanulmányok Csoóri Sándorról, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 239-246, 1999. ISBN: 9634724272
 7. Görömbei, A.: Die ungarischen Literaturen jenseits der ungarischen Landesgrenzen: Buchkultur. Frankfurter Buchmesse.
  Új könyvpiac. 9 ((1999.), 12, 18, 1999.
 8. Görömbei, A.: Egymást erősítő sokféleség: (elhangzott a Tokaji Írótáborban, az Irodalmi nemzet? Hagyományok, kérdések, távlatok az ezredfordulón című tanácskozáson 1999. augusztus 17-én).
  Kortárs. 43 (10), 11-16, 1999.
 9. Görömbei, A.: Erdélyi magyar költők, (1918-1944): válogatás.
  Unikornis, Budapest, 199 p., 1999. ISBN: 9634273408
 10. Görömbei, A.: Hitel-est.
  In: Megpróbáltatott nemzet : "Európa" - Club. 6. 1998, [s.n.], Bécs, 31-42, 1999.
 11. Görömbei, A., Kenyeres, Z.: In honorem Czine Mihály.
  Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 338 p., 1999. ISBN: 9634723292
 12. Görömbei, A.: Költő a kilencvenes években: Nagy Gáspár öt könyvéről.
  Új forrás. 31 (1), 5-20, 1999.
 13. Dsida, J., Görömbei, A.: Leselkedő magány: válogatott versek.
  M. Kvklub, Budapest, 326, [9] p., 1999. ISBN: 9635489404
 14. Görömbei, A.: Létértelmezések.
  Felsőmagyarország, Miskolc, 465 p., 1999. ISBN: 9639109630
 15. Görömbei, A.: Megkésett jegyzetek Kenyeres Zoltán Ady-könyvéről.
  Kortárs. 43 (9), 106-110, 1999.
 16. Görömbei, A.: Németh László irodalomszemlélete.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 300 p., 1999. ISBN: 9634723306
 17. Görömbei, A.: Németh László irodalomszemléletének fő vonásai.
  In: Németh László irodalomszemlélete, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 283-300, 1999, (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 17.)
 18. Görömbei, A.: Tanulmányok Csoóri Sándorról.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 368 p., 1999.
 19. Görömbei, A.: Tenger és diólevél.
  In: Tanulmányok Csoóri Sándorról, Kossuth Kiadó, Debrecen, 212-222, 1999.
1998
 1. Görömbei, A.: "Hazánkat újra meg kell váltani": a magyar szabadságharc utóélete a magyar költészetben.
  Új horizont. 26 (5-6), 47-58, 1998.
 2. Görömbei, A.: A gongolkodó Ady.
  Irodalomtörténet. 29 (3), 385-397, 1998.
 3. Görömbei, A.: A határontúli magyar irodalom.
  In: Helyismereti Könyvtárosok IV. Országos Tanácskozása : Miskolc, 1997. július 23-25, MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete, Szentendre, 13-20, 1998.
 4. Görömbei, A.: A kisebbségi magyar irodalmak helye az egyetemes magyar irodalomban.
  In: Múltunk és jövőnk megrablása : "Európa-Club", 5. könyv. : (Az 1997-ben elhangzott előadások)
 5. Görömbei, A.: A történelemmel eljegyezve: néhány szó Nagy Gáspár költészetéről.
  Pannon tükör. 3 (3), 29-30, 1998.
 6. Görömbei, A.: Családi történelem.
  Magyar napló 10 (5), 47-48, 1998.
  (Ismertetett mű: Ágh István. -Árokból jön a törpe /Budapest : Kortárs, 1997. -194 p.)
 7. Görömbei, A.: Csóri Sándor új esszéi.
  Tiszatáj 52 (7), 101-106, 1998.
  (Ismertetett mű: Csoóri Sándor. -Szálla alá poklokra : esszék /Miskolc : Felsőmagyarország, 1997. -231 p.)
 8. Görömbei, A.: Életelvű irodalomszemlélet.
  Forrás 30 (5), 81-84, 1998.
  (Ismertetett mű: Czine Mihály. -Németh László eklézsiájában : sors és irodalom /Budapest : Püski Kiadó, 1997. -301, [2] p.)
 9. Görömbei, A.: Kányási Sándor: Krónikás ének: műelemzés.
  In: Irodalomtanítás az ezredfordulón, Pauz-Westermann, Celldömölk, 846-860, 1998. ISBN: 9638334843
 10. Görömbei, A.: Németh László kereszténysége.
  In: A magyar művelődés és a kereszténység = La civilita ungherese e il christianesimo : A 4. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai : Róma-Nápoly, 1996. szeptember 9-14, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság ; Szeged : Scriptum, Budapest, 1360-1365, 1998.
 11. Görömbei, A.: Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér: műelemzés.
  In: Irodalomtanítás az ezredfordulón, Pauz-Westermann, Celldömölk, 846-860, 1998. ISBN: 9638334843
 12. Görömbei, A.: Századunk kihívásai - a magyar irodalom válaszai.
  Új Horiz. 26 (1), 3-15, 1998.
 13. Görömbei, A., Görömbei, A.: Talált tárgyak nyomában.
  Magyar napló 10 (10), 51-52, 1998.
  (Ismertetett mű: Vathy Zsuzsa. -Búrkifli : novellák /Budapest : Palatinus, 1997. -135 p.)
 14. Görömbei, A.: Unkarilaiset vahemmistökulttuurit vuosituhannen vaihtelssa.
  In: Kulttuurien kohtaamisia, [s.n.], Helsinki, 21-29, 1998, (Folia Hungarica, ISSN 0355-0141 ; 9.)
 15. Görömbei, A.: XX. századi esszék az irodalomról.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 263 p., 1998.
 16. Görömbei, A.: XX. századi esszék az irodalomról.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 263 p., 1998.
1997
 1. Görömbei, A.: "...de a vers Pelikán": vázlat Nagy László költészetéről.
  In: Orpheus panasza : pályaképek Balassitól Nagy Lászlóig, Helikon ; [Szeged] : Tiszatáj, [Budapest], 269-284, 1997.
 2. Görömbei, A., Mušketik, L., Udvari, I.: A magyar irodalom rövid története.
  Bessenyei György Tanárképző Főiskola Ukrán és Ruszin Tanszéke, Nyíregyháza, 224 p., 1997.
 3. Görömbei, A.: A nagy olvasó.
  Tiszatáj. 51 (9), 91-94, 1997.
  (Ismertetett mű: Márkus Béla. -A betokosodott kudarc : esszék, tanulmányok /Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1996. -264 p. -)
 4. Görömbei, A.: A poétikai én változása Csoóri Sándor költészetében.
  In: A népiségtől a posztmodernig : (tanulmányok korunk magyar irodalmáról)/ red. I. Bitskey, A. Tamás, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 23-41, 1997, (Studia litteraria, ISSN 0562-2867 ; 35.) ISBN: 9634721745
 5. Görömbei, A.: A rácpácegresi csillagmajorban.
  Magyar napló. 9 (5-6), 60-61, 1997.
  (Ismertetett mű: Lázár Ervin. -Csillagmajor /udapest : Osiris, 1996. -103 p. -)
 6. Görömbei, A.: A szlovákiai és a határon túli többi magyar irodalom.
  In: Irodalom. 8. rész : a XX. század második fele : magyar irodalom : tankönyv a középiskolák 4. osztálya számára, Terra, Pozsony, 103-163, (1997).
 7. Görömbei, A.: Czigány Lóránt: Gyökértelen, mint a zászló nyele: írások a nyugati magyar irodalomról.
  Hitel. 10 (3), 106-109, 1997.
  (Ismertetett mű: Czigány Lóránt. -Gyökértelen, mint a zászló nyele : írások a nyugati magyar irodalomról /Budapest : Szabad Tér, 1994. -351 p.)
 8. Görömbei, A.: Hét évszázad magyar költői.
  Hitel. 10 (6), 99-105, 1997.
  (Ismertetett mű: szerk. Kovács Sándor Iván, Lakatos István ; a válogatásban közreműködött Németh G. Béla ; tipográfus Szántó Tibor. -Hét évszázad magyar költői /Békéscsaba : Tevan, 1996. -2646 p.)
 9. Görömbei, A.: Hiba van a teremtésben: búcsú Balázs Józseftől.
  Hitel. 10 (12), 110-112, 1997.
 10. Görömbei, A., Bessenyei György Tanárképző Főiskola (Nyíregyháza).: Istorìâ ugors'koï lìteraturi.
  Bessenyei György Tanárképző Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, Nyíregyháza, 223 p., 1997. ISBN: 9637170774
 11. Görömbei, A.: Kisebbségi magyar irodalmak, (1945-1990).
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 337 p., 1997. ISBN: 9634722083
 12. Görömbei, A.: Kisebbségi magyar irodalmak: (1945-1990).
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 337 p., 1997. ISBN: 9634722083
 13. Görömbei, A.: Lehet - nem lehet: kisebbségi létértelmezések, 1937-1987.
  Hitel. 10 (5), 108-112, 1997.
  (Ismertetett mű: szerk. Cseke Péter. -Lehet - nem lehet : kisebbségi létértelmezések, 1937-1987 /Marosvásárhely : Mentor Kiadó, 1995. -258 p.)
 14. Görömbei, A.: Líra, gondolat, küldetés: (Illyés Gyula költészetéről).
  In: A költőszerep lehetőségei Közép-Európában : tanulmányok Illyés Gyuláról, [s.n.], Szekszárd, 35-46, 1997.
 15. Görömbei, A.: Líra, gondolat, küldetés Illyés Gyuláról.
  Hitel. 10 (11), 89-97, 1997.
 16. Görömbei, A.: Mégis győztes, mégis új és magyar: vázlat Ady Endre költészetéről.
  In: Orpheus panasza : pályaképek Balassitól Nagy Lászlóig, Helikon ; [Szeged] : Tiszatáj, [Budapest], 97-113, 1993. ISBN: 9632084276
 17. Görömbei, A.: Németh László kereszténysége.
  Tiszatáj. 51 (3), 61-66, 1997.
 18. Görömbei, A.: Sors és mítosz, Tamási Áron művészetében.
  Bárka. 4 72-84, 1997.
 19. Görömbei, A.: Sütő András hetven éves.
  Bécsi napló 7, 1997.
 20. Görömbei, A.: Szépfalusi István: Ahogy Bécsben megindultam 1-2. köt..
  Bécsi napló 11, 1997.
  (Ismertetett mű: Szépfalusi István. -Ahogy Bécsben megindultam 1-2. köt. /Budapest : Bethlen, 1996)
1996
 1. Görömbei, A.: A szavak értelme.
  Püski, Budapest, 462, [2] p., 1996. ISBN: 9638256869
 2. Görömbei, A.: Einführung in die ungarische Verslehre: egyetemi jegyzet.
  [S.l.], Wien, 56 p., 1996.
 3. Erdélyi, J., Görömbei, A.: Erdélyi József válogatott versei.
  Unikornis, Budapest, 207 p., 1996. ISBN: 9634270964
 4. Görömbei, A.: Fehér torony: összegyűjtött versek.
  Hitel. 9 (4), 100-103, 1996.
  (Ismertetett mű: Erdélyi József ; [szerk. Hartyányi István és Medvigy Endre]. [1-2. kötet]. -Fehér torony : összegyűjtött versek /Budapest : Püski, 1995. -2 db (1248 p.))
 5. Görömbei, A.: Gondok és távlatok.
  Itt-ott 2 7-16, 1996.
 6. Görömbei, A.: Indulatos jegyzetek Ratkó József hatvanadik születésnapján.
  Szabolcs-szatmár-beregi szemle. 31 (3), 386-390, 1996.
 7. Görömbei, A.: Máig is kincseket osztogat: Kiss Ferencről.
  Hitel. 9 (1), 54-56, 1996.
 8. Görömbei, A.: Utószó.
  In: Erdélyi József válogatott versei, Unikornis Kiadó, Budapest, 199-201, 1996, (A magyar költészet kincsestára, ISSN 1216-5611 ; 43.)
1995
 1. Görömbei, A.: A drámaíró Németh László: felülnézetből.
  Irodalomtörténet. 26 (2-3), 408-418, 1995.
 2. Görömbei, A.: A kárpátaljai magyar irodalom fő sajátosságai.
  Acta Hung. 6 153-160, 1995.
 3. Görömbei, A.: A költő egyenes testtartása.
  Magyar napló. 11 41-42, 1995.
  (Ismertetett mű: Nagy GáspárZónaidő : Közép-európai napló /)
 4. Görömbei, A.: Csoóri Sándor: Hó emléke: Verselemzés.
  In: Száz nagyon fontos vers : Versek és versmagyarázatok, Lord Könyvkiadó, Budapest, 424-427, 1995.
 5. Görömbei, A.: Kiss Ferenc: És Szabadka....
  Tiszatáj. 49 (4), 93-96, 1995.
 6. Görömbei, A.: Kiss Ferenc: Írások Nagy Lászlóról.
  Hitel. 7 109-112, 1995.
 7. Görömbei, A.: Krónika-töredék: Nagy László naplójának rétegei.
  Tiszatáj. 49 (7), 31-38, 1995.
 8. Görömbei, A.: Nagy László organikus költői világa.
  Debr. szle. 3 (4), 491-502, 1995.
 9. Görömbei, A.: Prágai őrjárat: Rákos Péter könyve.
  Prágai tükör. 1-21995.
  (Ismertetett mű: Rákos Péter. -Prágai őrjárat /Pozsony : Kalligram, 1995. -260 p. -)
 10. Görömbei, A.: Sinka István: Anyám balladát táncol: Verselemzés.
  In: Száz nagyon fontos vers : Versek és versmagyarázatok, Lord Könyvkiadó, Budapest, 318-321, 1995.
1994
 1. Görömbei, A.: "Ki viszi át...?": Néhány szó Nagy Lászlóról.
  Európai utas. 1 78-79, 1994.
 2. Görömbei, A.: Ady Endre: Góg és Magóg fia, Az ős Kaján, Szeretném, hogyha szeretnének, Elbocsátó szép üzenet, Az eltévedt lovas, Új s új lovat: Verselemzések.
  In: 99 híres magyar vers és értelmezése, Móra Kiadó, Budapest, 256-287, 1994. ISBN: 9631171388
 3. Görömbei, A.: A kárpátaljai magyarság regénye.
  Hitel. 8 59-60, 1994.
 4. Görömbei, A.: Kérdések és válaszok: ... válaszol Görömbei András kérdéseire.
  Antológia, Lakitelek, 242 p., 1994. ISBN: 9637908323
 5. Görömbei, A.: Kisebbségi magyar egyetemi tanszékek a Kárpát-medencében.
  Nyelvünk és kultúránk. 89-90 10-15, 1994.
 6. Nagy, L., Görömbei, A.: Krónika-töredék: Nagy László naplója 1975. február 14-től 1978. január 29-ig.
  Helikon, Budapest, 506 p., [16] t., [1] t. fol., 1994. ISBN: 9632083113
 7. Görömbei, A.: Margócsy Klára "Határ Győző drámái" című kandidátusi értekezéséről.
  Irodalomtörténet. 25 (1-2), 253-258, 1994.
 8. Görömbei, A.: Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet, Gyászom a Színészkirályért.
  In: 99 híres magyar vers és értelmezése, Móra Kiadó, Budapest, 631-643, 1994. ISBN: 9631171388
 9. Görömbei, A.: Németh László két Galileije.
  In: Németh László : Galilei. A dráma "pere" 1953-1956, Csokonai színház, Debrecen, 253-259, 1994. ISBN: 9630448416
 10. Görömbei, A.: Szécsi Margit: A Csillagos Golgota.
  Hitel. 7 (1), 104-106, 1994.
 11. Görömbei, A.: Utószó.
  In: Dsida Jenő válogatott versei, Unikornis, Budapest, 233-327, 1994. ISBN: 9638350318
 12. Görömbei, A.: Utószó.
  In: Krónika töredék : Nagy László naplója 1975. február 14-től 1978 január 29-ig, Helikon, Budapest, 540, 1994.
1993
 1. Görömbei, A.: Ady-képünk és az újabb szakirodalom.
  Irodalomtörténet. 3 420-440, 1993.
 2. Görömbei, A.: A magyar irodalom története.
  Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen laitos, Helsinki, 205 p., 1993. ISBN: 9514563336
 3. Görömbei, A.: A naplóforma mai változatai.
  Alföld. 2 55-62, 1993.
 4. Görömbei, A.: A nyugati magyar irodalom szerepe, helye az egyetemes magyar kultúrában.
  In: Régi és új peregrináció : magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon : a III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Szeged, 1991. augusztus 12-16., elhangzott előadások. Szerk.: Békési Imre, Scriptum, Budapest-Szeged, 750-756, 1993.
 5. Görömbei, A.: A teljes belső szabadság kiküzdésére hív: Csoóri Sándorról.
  H-B Napló. 1993.
 6. Görömbei, A.: A vers Pelikán: vázlat Nagy László költészetéről.
  Tiszatáj. 9 3-18, 1993.
 7. Görömbei, A.: Baka István: Farkasok órája.
  Tiszatáj. 10 84-87, 1993.
 8. Görömbei, A.: Bevezető.
  In: Requiem egy országrészért / Peéry Rezső, Pannónia, Pozsony, 2-12, 1993, (Pannónia kiskönyvtár)
 9. Görömbei, A.: Csoóri Sándor.
  Lyukasóra. 12 1-2, 1993.
 10. Görömbei, A.: Egy magatartás buktatói: Németh László: gyász.
  Tiszatáj. 7 21-27, 1993.
 11. Görömbei, A.: Gombos Gyula összeálló tükörcserepei.
  Hitel. 9 48-52, 1993.
 12. Nagy, L., Görömbei, A.: Inkarnáció ezüstben: válogatott versek.
  Kortárs, Budapest, 1993. ISBN: 9638464038
 13. Görömbei, A.: Kányádi Sándorról.
  Hajdú-Bihari Napló 1993.
 14. Görömbei, A.: Maradok, másként nem tehetek (Sütő Andrásról).
  Hajdú-Bihari Napló 1993.
 15. Görömbei, A.: Márai Sándor breviáriuma.
  Irodalmi Szemle 3 85-88, 1993.
 16. Görömbei, A.: Mégis győztes, mégis új és magyar": vázlat Ady Endre költészetéről.
  Tiszatáj 3 3-20, 1993.
 17. Görömbei, A.: Nagy László költészete.
  Hungarol. Beitr. 189-206, 1993.
 18. Görömbei, A.: Napjaink kisebbségi magyar irodalma.
  Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993. ISBN: 9631848558
1992
 1. Görömbei, A.: A magyar irodalom rövid története.
  Helsinki,, 1992. ISBN: 9514563336
 2. Görömbei, A.: Cs. Gyimesi Éva könyve Szilágyi Domokosról.
  Alföld. 43 (7), 61-66, 1992.
 3. Görömbei, A.: Egy független magyar szellem: Szabó Zoltánról.
  Hitel. 1 44-50, 1992.
 4. Görömbei, A.: Elszigeteltség vagy egyetemesség: Grendel Lajosról.
  Holnap. 4 (3), 15-19, 1992.
 5. Görömbei, A.: Emlék és dokumentum.
  Alföld. 43 (4), 87-93, 1992.
 6. Görömbei, A.: Fábry Zoltán naplóráról: Üresjárat.
  Hitel. 2 107-112, 1992.
 7. Görömbei, A.: Kinek használ rosszhírünk keltése?.
  Alföld. 43 (8), 93-96, 1992.
 8. Görömbei, A.: Laudáció Borbándi Gyuláról.
  Világszövetség nov. 15. 21-22, 1992.
 9. Görömbei, A.: Mítosztalan már, de lelkiismeret még: Farkas Árpádról.
  Tiszatáj. 46 (6), 88-92, 1992.
 10. Görömbei, A.: Nagy László költészete.
  Magvető, Budapest, 440 p., 1992. ISBN: 9631418758
 11. Görömbei, A.: Nagy László költészete: 1956-1978.
  Magvető, Budapest, 439 p., 1992. ISBN: 9631418758
 12. Görömbei, A.: Szegedy-Maszák Mihály: Márai Sándor.
  Hitel 4 103-106, 1992.
 13. Görömbei, A.: Transilvania suomalaisin silmiu, Valokuva.
  Finnish Photography 1 10-11, 1992.
 14. Görömbei, A.: Vázlat Illyés Gyuláról.
  Keleti Napló 11 5, 1992.
 15. Görömbei, A.: Vázlat Móricz Zsigmondról.
  Keleti Napló 9 5, 1992.
 16. Görömbei, A.: Viktor bácsi.
  Alföld. 43 (1), 92-95, 1992.
1991
 1. Görömbei, A.: Antakaa sanojen tulla minun tyköni. Transilvanian nykykijallisuunden kotalonkysymykset. (Ford. Hanun Launonen).
  Parnasso (Helsinki) 6 325-330, 1991.
 2. Görömbei, A.: A nyugati magyar irodalom helye és szerepe az egyetemes magyar kultúrában.
  Holnap. 10 15-16, 1991.
 3. Görömbei, A.: Bibó István írásai angolul.
  Alföld. 11 93-95, 1991.
 4. Görömbei, A.: Borbándi Gyula és az Ötszáz mérföld.
  Magyar napló 9, 1991.
 5. Görömbei, A.: Debrecen a magyar szellem őrhelye.
  Alföld. 7 93-95, 1991.
 6. Görömbei, A.: Erdély finn szemmel: Mikko Savolainen könyve Erdélyről.
  Alföld. 42 (7), 90-93, 1991.
 7. Görömbei, A.: Jób bácsi.
  Alföld. 12 92-95, 1991.
 8. Görömbei, A.: Kieli kuljetaa kansan geneetistä sielna. (Ford. Kirta Laczkó és Katarina Grämer).
  In: Joka puulla juurensa ISBN: 9519062262
 9. Görömbei, A.: Kiss Ferenc tanulmányai Csoóri Sándorról.
  Tiszatáj. 5 87-91, 1991.
 10. Görömbei, A.: Lehetüe kisebbségben élni?: egy antológia ürügyén.
  Hitel. 2 56-58, 1991.
 11. Görömbei, A.: Néhány szó Dobos Lászlóról.
  Nyugati Magyarság 6 7, 1991.
 12. Görömbei, A.: Régi és új peregrináció.
  Kortárs 10 100-102, 1991.
 13. Görömbei, A.: Sajátos vitamódszer.
  Alföld. 10 92-94, 1991.
 14. Görömbei, A.: Szilágyi István két regényéről: a szabadságeszme védelmében.
  Forrás. 4 82-87, 1991.
 15. Görömbei, A.: Tűnődés Sütő András naplójegyzeteinek olvasása közben - kitérőkkel.
  Alföld. 6 47-53, 1991.
 16. Görömbei, A.: Unkarin kirjallisuuden historia.
  Helsinki,, 1991.
 17. Görömbei, A.: Vähän Jugoslavian unkarilaisista.
  Suomi-Unkari 1991.
 18. Görömbei, A.: Vonások Csoóri Sándor portréjához.
  Új forrás. 10 78-83, 1991.
1990
 1. Görömbei, A.: A másik torony: Székely János regénye.
  Alföld. 41 (6), 57-64, 1990.
 2. Görömbei, A.: A néma forradalom: Kovács Imre könyve.
  Magyar napló. 2 (17), 11, 1990.
 3. Görömbei, A.: A veszély békéje nincs sehol: Szabó Zoltánról.
  Hitel. 26 55-56, 1990.
 4. Görömbei, A.: Bolgár elemek Nagy László költészetében.
  In: Világirodalmi tanulmányok / red. István Bitskey et Attila Tamás, KLTE, Debrecen, 117-140, 1990, (Studia litteraria, 0562-2867 ;v26.) ISBN: 9634716849
 5. Görömbei, A.: Duba Gyula: Aszály [Rec.].
  Holnap. 4 20-21, 1990.
 6. Görömbei, A.: Emlékezés Kovács Kálmánra.
  Alföld. 41 (7), 81-86, 1990.
 7. Görömbei, A.: Fábry Zoltán.
  Keleti Napló 1990.
 8. Görömbei, A.: Gál Sándor: Itéletidő.
  Magyar Napló 40 (2), 12, 1990.
 9. Görömbei, A.: Grezsa Ferenc: Németh László Tanú-korszaka.
  Tiszatáj. 44 (12), 86-89, 1990.
 10. Görömbei, A.: Illyés Gyula.(A drámairó Illyés).
  In: A magyar irodalom története 1945-1975. III/2
 11. Görömbei, A.: Kányádi Sándor: Sörény és koponya.
  Helikon Világirodalmi Figyelő 1990.
 12. Görömbei, A.: Lifeline for a Huge Minority.
  The New Hungarian Quaterly 117 64-71, 1990.
 13. Görömbei, A.: Maaliskuun 15.on kansallinen juhlapäivä..
  Suomi-Unkari 1990.
 14. Görömbei, A.: Márkus Béla: Magányos portyázók.
  Tiszatáj. 44 (7), 74-77, 1990.
 15. Görömbei, A.: Meggyötörten is gyönyörű: néhány szó Kányádi Sándor költészetéről.
  Keleti Napló 1990.
 16. Görömbei, A.: Modell értékű nemzeti minőség.
  Alföld. 41 (10), 64-73, 1990.
 17. Görömbei, A.: Múlik a jövőnk. (Nagy Gáspár válogatott versei).
  Magyar Napló 2 (8), 6, 1990.
 18. Görömbei, A.: Rege a tűzről és jácintról.
  Tiszatáj. 44 (9), 62-77, 1990.
 19. Görömbei, A.: Sokféleség és egységtudat az egyetemes magyar irodalomban.
  Látóhatár. 11 1326-1343, 1990.
 20. Görömbei, A.: Töredékes sorork Csóri Sándornak.
  Tiszatáj. 44 (2), 8-12, 1990.
1989
 1. Görömbei, A.: A csehszlovákiai magyar próza évtizedei.
  In: Kontextus, Madách Kiadó, Pozsony, , 1989.
 2. Görömbei, A.: A méltóbb emberi létezésért: (Csoóri Sándor: A világ emlékművei).
  Könyvvilág 5 12, 1989.
  (Ismertetett mű: Görömbei András: A méltóbb emberi létezésért :(Csoóri Sándor: A világ emlékművei) /)
 3. Görömbei, A.: Czine Mihály küldetése.
  Alföld. 40 (4), 52-57, 1989.
 4. Görömbei, A.: Dobro i krasota pered licom vselennoj = [Erkölcs és esztétikum a Mindenség szine előtt].
  In: Pisateli Vengrii = [Magyarország írói], Raduga, Moszkva, 294-302, 1989.
 5. Görömbei, A.: Folklór-motivumok Nagy László korai verseiben.
  Jelenkor. 32 (4), 391-399, 1989.
 6. Görömbei, A.: Irodalmunk szabadságharca.
  Új Látóhatár. 4 1-23, 1989.
 7. Görömbei, A.: Kányádi Sándor Krónikás éneke.
  Alföld. 40 (5), 42-48, 1989.
 8. Görömbei, A.: Megjegyzések egy pamflethez.
  Tiszatáj. 43 (12), 93-101, 1989.
 9. Görömbei, A.: Nagy Gáspár: Kibiztosított beszéd.
  Alföld. 40 (4), 74-78, 1989.
  (Ismertetett mű: Nagy Gáspár. -Kibiztosított beszéd /Budapest : Magvető, 1987. -125 p.)
 10. Görömbei, A.: Nagy László három portréverséről.
  In: Stílustörténet és műtipológia : tanulmányok a XX. századi magyar irodalomról / red. István Bitskey, Attila Tamás, KLTE, Debrecen, 107-124, 1989, (Studia litteraria, 0562-2867 ; 27) ISBN: 9634716555
 11. Görömbei, A.: Pálfy G. István: Jó hazát teremteni.
  Forrás. 21 (5), 91-93, 1989.
  (Ismertetett mű: Pálfy G. István ; [kiad. a Magyar Ifjúság Szerkesztősége]. -Jó hazát teremteni /[Budapest] : Magyar Ifjúság Szerkesztősége, [1988]. -226 p.)
 12. Görömbei, A.: Sörény és koponya: Kányádi Sándor új versei.
  Jelenkor. 32 (3), 279-284, 1989.
 13. Görömbei, A.: Sütő András: A lőtt lábú madár nyomában.
  Életünk. 27 (1-2), 88-90, 1989.
  (Ismertetett mű: Sütő András. -A lőtt lábú madár nyomában /Bukarest : Kriterion, 1990. -297 p.)
 14. Görömbei, A.: Szigetmagyarság és szolidaritás.
  Alföld. 40 (3), 63-67, 1989.
 15. Görömbei, A.: Szigetmagyarság és szolidaritás.
  Látóhatár. 6 166-175, 1989.
 16. Görömbei, A.: Visszaadni a szavak értelmét.
  Alföld. 40 (2), 47-53, 1989.
1988
 1. Görömbei, A.: Utószó.
  In: Írott kő / Niklai Ádám, Szépirodalmi, Budapest, 107-125, 1988.
1987
 1. Görömbei, A.: "Remény a gyászban": interjú Ratkó Józseffel.
  Életünk 24 (2), 100-102, 1987.
 2. Görömbei, A.: A Fekete kolostor: feljegyzések a francia internáltságból.
  Újhold. 2 72-86, 1987.
 3. Görömbei, A.: Alapművek alkotója: Turczel Lajos köszöntése.
  Alföld. 38 (9), 89-91, 1987.
 4. Görömbei, A.: Elérhető-e az elérhetetlen?: a Határ körkérdése.
  Határ. 2 (3), 130-135, 1987.
 5. Görömbei, A.: Érzékeny ítéletek: Zalán Tibor és néhány akvarell.
  Jelenkor. 30 (7-8), 741-743, 1987.
  (Ismertetett mű: Zalán Tibor. -És néhány akvarell /Budapest : Szépirod. Kvk., 1986. -42 p. -)
 6. Görömbei, A.: Fodor András: Ezer este Fülep Lajossal.
  Alföld. 38 (4), 74-77, 1987.
  (Ismertetett mű: Fodor András. -Ezer este Fülep Lajossal 1-2. köt./Budapest : Magvető, 1986 (Pécs : Pécsi Szikra). -)
 7. Görömbei, A.: Hogy megmaradjatok, hogy megmaradjunk: (Sütő András köszöntése).
  Alföld. 38 (9), 4-6, 1987.
 8. Görömbei, A.: Nemzettudat a mai magyar irodalomban.
  Itt-Ott 21 (3), 22-32, 1987.
 9. Görömbei, A.: Sikaszói fenyőforgácsok.
  Alföld. 38 (7), 84-87, 1987.
 10. Görömbei, A.: Történelmi jelenlét: vázlat Veres Péter pályájáról.
  Forrás. 19 (12), 46-52, 1987.
 11. Görömbei, A.: Vázlat Tamási Áronról.
  Alföld. 38 (9), 42-53, 1987.
1986
 1. Görömbei, A.: Ki viszi át...?".
  Szépirodalmi Konyvkiado., Budapest, 441 p., 1986. ISBN: 9631529223
 2. Görömbei, A.: Sütő András.
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 313, [3] p., 1986. ISBN: 9630542870
1985
 1. Görömbei, A.: 'Az érzékeny lelket csak önfegyelemmel lehet a cél irányába terelni.': beszélgetés Bán Imrével.
  Alföld. 36 (12), 42-49, 1985.
 2. Görömbei, A.: A drámaíró Illyés.
  Alföld. 36 (9), 43-63, 1985.
 3. Görömbei, A.: A fényből kitéphetetlen levél: Nagy László pályaképe.
  Látóhatár. 9 78-99, 1985.
 4. Görömbei, A.: A fényből kitéphetetlen levél: Nagy László pályaképe.
  Forrás 17 (7), 62-75, 1985.
 5. Bertha, Z., Görömbei, A.: A romániai magyar irodalom válogatott bibliográfiája, 1971-1980.
  TIT, [Budapest], 211 p. ;, 1985. ISBN: 9634121659
 6. Görömbei, A.: Bevezető: [Kiss Tamás személyi bibiográfiájához].
  In: Kiss Tamás : [személyi bibliográfia] / [összeáll. Julow Judit]
 7. Görömbei, A.: Csillag a máglyán: (Sütő András).
  Tiszatáj. 39 (12), 38-50, 1985.
 8. Görömbei, A.: Dobos László: Sodrásban.
  Kortárs. 29 (12), 163-166, 1985.
  (Ismertetett mű: Dobos László. -Sodrásban /Bratislava : Madách, 1984. -258 p.)
 9. Görömbei, A.: Esterházy Péter: A szív segédigéi: bevezetés a szépirodalomba.
  Alföld. 36 (11), 78-80, 1985.
  (Ismertetett mű: Esterházy Péter. -A szív segédigéi : bevezetés a szépirodalomba /Budapest : Magvető, 1985. -[71] p.)
 10. Görömbei, A.: Illyés Gyula: Csak az igazat: három színmű.
  Tiszatáj 39 (6), 84-87, 1985.
  (Ismertetett mű: Illyés Gyula ; [Borsos Miklós rajzaival]. -Csak az igazat : három színmű /Budapest : Szépirodalmi Könyvvkiadó, 1983. -263 p. -)
 11. Görömbei, A.: Nagy Károly: Magyar szigetvilágban ma és holnap.
  Alföld. 36 (8), 89-90, 1985.
  (Ismertetett mű: Nagy Károly. -Magyar szigetvilágban ma és holnap /New York, [N. Y.] : Püski, 1984. -159 p.)
 12. Görömbei, A.: Nagy László Balassi-élménye.
  Studia lit. 23 63-75, 1985.
 13. Görömbei, A.: Nagy László Latonovics-verse.
  Tiszatáj. 39 (9), 57-70, 1985.
 14. Görömbei, A.: Néhány szempont a hosszú-ének poétikájához.
  In: A magyar vers : az l. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, 1981. augusztus 10-14.. Szerk.: Béládi Miklós, Jankovics József, Nyerges Judit, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Budapest, 235-238, 1985.
 15. Görömbei, A.: Ratkó József válogatott versei.
  Forrás. 17 (5), 89-91, 1985.
  (Ismertetett mű: Ratkó József. -Félkenyér csillag : válogatott versek /Budapest : Magvető Kiadó 1984. -226 p.)
 16. Görömbei, A.: Sütő András: Az Idő markában: esszék, naplójegyzetek.
  Alföld. 39 (1), 69-70, 1985.
  (Ismertetett mű: Sütő András ; [vál. és sajtó alá rend. Ablonczy László]. -Az Idő markában : esszék, naplójegyzetek /a439 p., [1] t.fol.)
 17. Görömbei, A.: Szíjártó István: Sipos Gyula.
  Somogy 13 (1), 102-103, 1985.
  (Ismertetett mű: Szíjártó István. -Sipos Gyula /Budapest : Akadémiai Kiadó, 1983. -161 p. -)
 18. Görömbei, A.: Utassy József: Júdás idő: összegyűjtött versek.
  Kortárs. 29 (6), 160-163, 1985.
  (Ismertetett mű: Utassy József. -Júdás idő : összegyűjtött versek /Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984. -251 p.)
1984
 1. Várkonyi, A., Görömbei, A.: A titok ágai.
  Magvető, Budapest, 165 p., 1984. ISBN: 9631402754
 2. Görömbei, A.: Napjaink nemzetiségi magyar irodalmai: Fakultatív : Tanári kézikönyv.
  OPI, Budapest, 2 db, 1984. ISBN: 9636815232
1983
 1. Bertha, Z., Görömbei, A.: A hetvenes évek romániai magyar irodalma.
  TIT, [Budapest], 156 p., 1983. ISBN: 9634118372
 2. Bertha, Z., Görömbei, A., Tudományos Ismeretterjesztő Társulat.: A romániai magyar irodalom válogatott bibliográfiája 1971-1980.
  Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, [Budapest], 211 p., 1983. ISBN: 963411931X
1982
 1. Görömbei, A.: A csehszlovákiai magyar irodalom, 1945-1980.
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 443 p., 1982. ISBN: 963052905X
1981
 1. Aczél, G., Görömbei, A., Márkus, B.: Kikötő: Az Alfőld Stúdió antológiája.
  Hajdú-Bihar megyei Tanács V.B. Műv. Osztálya, Debrecen, 296 p., 1981.
1977
 1. Görömbei, A.: Közelítések: az Alföld Stúdió antológiája.
  Hajdú-Bihar megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztálya, Debrecen, 316 p., 1977.
 2. Görömbei, A.: Sinka István.
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 187 p., 1977. ISBN: 9630512807
1975
 1. Görömbei, A.: Ady és Fábry.
  Stud. litt. 13 187-200, 1975.
1972
 1. Görömbei, A.: Csokonai és a honfoglalási eposz.
  Stud. litt. 11 63-76, 1972.
1971
 1. Görömbei, A.: Az ősmagyarság képe felvilágosodás- és reformkori történetírásunkban.
  Stud. litt. 9 63-78, 1971.
feltöltött közlemény: 264 Open Access: 5
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK