Tudóstér: Veres Tünde publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 32 Open Access: 2
2022
 1. Veres, T.: A kassai fürdős-chirurgus viszály.
  In: Ünnepi kötet Papp Klára 70. születésnapjára. Szerk.: Jeney-Tóth Annamária, Tóth Orsolya, Bárány Attila Pál, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet, Debrecen, 447-462, 2022, (Speculum Historiae Debreciensiense, ISSN 2060-9213 ; 35.) ISBN: 9789634904649
 2. Veres, T.: Család- és háztartásvizsgálat a makovicai uradalomban.
  Agrártört. Szle. 63 (1-4), 49-73, 2022.
 3. Veres, T.: Draheim Lipót Vilmos megjelenése a magyar történettudományban.
  In: Folytonosság és megszakítottság a magyar kultúrában : A doktoriskolák VI. nemzetközi magyarságtudományi konferenciája. Szerk.: Bene Sándor, Dobos István, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 129-138, 2022. ISBN: 9786155309106
 4. Veres, T.: Fogarassy Zoltán, Mészáros Kálmán, Török Péter (szerk): "Az ifjak tanítása oly nagy jó": Tanulmányok Kovács Ágnes tiszteletére.
  Debr. Szle. 30 (3), 363-367, 2022.
  (Ismertetett mű: szerk. Fogarassy Zoltán, Mészáros Kálmán, Török Péter. -"Az ifjak tanítása oly nagy jó" : Tanulmányok Kovács Ágnes tiszteletére /Debrecen : Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, 2021)
 5. Veres, T.: Regéci "importáruk" Sárospatakon a 17. század végén.
  Új Nézőpont. 9 (1), 5-21, 2022.
 6. Veres, T.: Zboró mezőváros társadalma a Rákóczi-korszakban: Család és háztartásvizsgálat.
  Új Nézőpont. 9 (3-4), 7-26, 2022.
2021
 1. Veres, T.: "Méltóságos Fejedelem egész udvarnépével edgyütt Szerencsen continuálván lakását": A szerencsi uradalom a 17. század végén.
  Új Nézőpont. 8 (3), 5-24, 2021.
 2. Veres, T.: A jobbágyság helyzete a Rákóczi család regéci uradalmában a 17. század végi források alapján.
  Agrártört. Szle. 62 (1-4), 17-54, 2021.
 3. Veres, T.: A regéci uradalom gazdaság- és társadalomtörténete a Rákóczi család birtoklásának időszakában (1646-1711).
  Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet, Debrecen, 408 p., 2021. ISBN: 9789634903246
 4. Veres, T.: A regéci uradalom irányítása a 17. században.
  Hallg. Műhtanulm. 5 137-159, 2021.
 5. Veres, T.: Livestock keeping at the Regéc estate as reflected by 17th century sources and other Rákóczi estates.
  Tört. Tanulm. 29 (1), 52-68, 2021.
2020
 1. Veres, T.: A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása.
  Debr. Szle. 2 (2), 240-244, 2020.
  (Ismertetett mű: szerk. Papp Klára, Püski Levente, Novák Ádám. -A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása /Debrecen : Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet, 2019. -426 p.)
 2. Veres, T.: Draheim Lipót Vilmos birtokai.
  Új Nézőpont. 7 (1), 34-42, 2020.
 3. Veres, T.: Draheim Vilmos és a kincstári szőlőgazdálkodás.
  Fons. 27 (1), 97-116, 2020.
 4. Veres, T.: Draheim Vilmos felemelkedése és bukása.
  In: Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben és a Magyar Királyságban I. : a 2018. október 18-19-én Budapesten, ugyanezzel a címmel megrendezett konferencián elhangzott előadások szerkesztett anyaga. Szerk.: Bogdándi Zsolt, Fejér Tamás, Jakó Klára, Erdélyi Múzeum Egyesület ; Budapest : MTA BTK Történettudományi Intézet, Kolozsvár, 209-229, 2020, (Erdélyi tudományos füzetek, ISSN 2068-309X ; 290.) ISBN: 9786067391541
 5. Veres, T.: The Estates of Leopold Wilhelm Draheim.
  Tört. Tanulm. 28 186-196, 2020.
2019
 1. Veres, T.: A regéci uradalom 17. század végi számadáskönyvei.
  Agrártört. Szle. 50 (1-4), 111-132, 2019.
 2. Veres, T.: A regéci uradalom 17. század végi számadáskönyvei.
  In: Tavaszi Szél Konferencia 2019: Nemzetközi Multidiszciplináris Konferencia: Absztraktkötet. Szerk.: Németh Katalin, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, 1, 2019. ISBN: 9786155586422
 3. Veres, T.: A regéci uradalom allodiális szőlőgazdálkodása a 17. század végén.
  In: Gazdálkodás az uradalmakban. Szerk.: Szirácsik Éva, Unicus Műhely Kiadó, Budapest, 157-189, 2019, (Dominium, ISSN 2498-6216 ; 5) ISBN: 9786155084652
 4. Veres, T.: A víz szerepe a regéci uradalom 17. századi mezőgazdaságában.
  In: Voda v dejinnych súvislostiach = Víz szerepe a történelemben / zost. Lukás Paluga, Katarína Répásová, Ministerstvo Vnútra Slovenskej Republiky Státny Archív V Nitre, Pobocka Komárno, Komárno, 140-159, 2019. ISBN: 9788097352707
 5. Veres, T.: Egy 17. századi házasságtörés háttere és következményei.
  Új Nézőpont. 6 (3), 84-94, 2019.
2018
 1. Veres, T.: A jobbágyság helyzete a Rákóczi család regéci uradalmán 17. század végi források alapján.
  In: 10. Országos Uradalomtörténeti Konferencia : 1848 és az uradalmak. Szerk.: Szirácsik Éva, Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, Budapest, 44-44, 2018. ISBN: 9789637092831
 2. Veres, T.: A regéci uradalom 1680. évi urbáriumának vizsgálata.
  Agrártört. Szle. 59 93-118, 2018.
 3. Veres, T.: Kisszeben szabad királyi város Chramer György bíráskodása idején (1446-1447).
  Tört. Tanulm. 26 113-126, 2018.
2017
 1. Veres, T.: A három részre szakadt Magyarország Európában: cserekapcsolatok, kapcsolatrendszerek, képviseleti rendszerek.
  Klió. 26 (4), 43-47, 2017.
  (Ismertetett mű: Ed. Kees Teszelszkny. -A Divided Hungary in Europe: Exchanges, Networks and Representations, 1541-1699, Vol. III., The Making and Uses of the Image of Hungary and Transylvania /Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2015)
 2. Veres, T.: A regéci uradalom 1680-ban.
  In: XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia: Humán Tudományi Szekció: A pályamunkák tartalmi összefoglalói. Szerk.: Czeferner Dóra, Fedeles Tamás, PTE BTK Kari Tudományos Diákköri Tanács, Pécs, 244-244, 2017. ISBN: 9789634291244
 3. Veres, T.: A regéci uradalom allodiális szőlőgazdálkodása a 17. század végén.
  In: Gazdálkodás az uradalmakban: Programfüzet és előadás-kivonatok: 9. Országos Uradalomtörténeti Konferencia : Nemzetközi tudományos konferencia. Szerk.: Szirácsik Éva, Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, Budapest, 39-39, 2017. ISBN: 9789637092824
 4. Veres, T.: Hajdúk a regéci uradalom területén a 17. században.
  Tört. Tanulm. 25 34-45, 2017.
 5. Veres, T.: Kérdésfelvetések egy regéci boszorkányperhez.
  In: Tavaszi Szél = Spring Wind 2017 : III. Kötet. Műszaki tudomány, Művészet és művészettudomány, Orvos- és egészségtudomány, Pszichológia- és neveléstudomány, Sporttudomány, Szociológia- és multidiszciplináris társadalomtudomány, Történelem- és politikatudomány. Szerk.: Keresztes Gábor, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, 545-555, 2017. ISBN: 9786155586187
 6. Veres, T.: Kérdésfelvetések egy regéci boszorkányperhez.
  In: Tavaszi szél konferencia 2017 nemzetközi multidiszciplináris konferencia : absztraktkötet. Szerk.: Keresztes Gábor, Kohus Zsolt, Szabó P. Katalin, Tokody Dániel, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, 475, 2017. ISBN: 9786155586149
 7. Veres, T.: Megosztott Magyarország Európában [II. kötet].
  Klió. 21 (3), 35-40, 2017.
  (Ismertetett mű: eds. Szymon Brzezinski, Áron Zarnóczki, Peter Tusor. -A Divided Hungary in Europe Exchanges, Networks and Representations, 1541-1699 Vol. II. /Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2015)
 8. Veres, T.: Megosztott Magyarország Európában - cserekapcsolatok, hálózatok és képviseletek 1541-1699. [I. köt.].
  Klió. 21 (2), 19-24, 2017.
  (Ismertetett mű: eds. Almási Gábor, Szymon Brezinski, Horn Ildikó, Kees Teszelszky, Zarnóczki Áron. -A Divided Hungary in Europe Exchanges, Networks and Representations, 1541-1699 /Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2015)
feltöltött közlemény: 32 Open Access: 2
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK