Tudóstér: Kocsis Zsófia publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 80 Open Access: 12
2024
 1. Szabó, D., Kocsis, Z.: Szülői részvétel: Együttműködő tanár-szülő kommunikáció.
  In: Az oktatás időszerű narratívumai : absztraktkötet : Hungarian Conference on Educational Research HuCER. Szerk.: Juhász Erika, Gyányi István, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Eger, 396-397, 2024. ISBN: 9786155657153
2023
 1. Kocsis, Z., Hrabéczy, A.: Felsőoktatási kihívások és az oktatói jóllét összefüggései egy kvalitatív kutatás tükrében.
  Neveléstudomány. 11 (3), 46-64, 2023.
 2. Hrabéczy, A., Kocsis, Z.: Felsőoktatás-pedagógiai kihívások és az oktatói jóllét összefüggései egy kvalitatív kutatás tükrében.
  In: Elkötelezettség és rugalmasság: a neveléstudomány útjai az átalakuló világban. Szerk.: Bajzáth Angéla; Csányi Kinga, Győri János, MTA PTB : ELTE PPK, Budapest, 111, 2023. ISBN: 9789634896111
 3. Szabó, D., Kocsis, Z.: Parental involvement: collaborative teacher-parent communication.
  In: Book of Abstracts of the 6th International Conference on Future of Education 2023 (Future Edu 2023). Ed.: Brian D. Beitzel, The International Institute of Knowledge Management, Pitakotte, 65, 2023. ISBN: 9786245746378
2022
 1. Kocsis, Z.: "Hogyan készülünk fel a munka világára?": A felsőoktatás munkaerőpiacra való felkészítő szerepének vizsgálata hallgatói interjúk alapján.
  In: XIV. Nemzetközi nyíregyházi doktorandusz és posztdoktori konferencia : Absztraktkötet. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Tóth Dalma, Zakor-Broda Rita, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 5, 2022.
 2. Kocsis, Z.: A felsőoktatás munkaerőpiacra való felkészítő szerepe egy kvalitatív kutatás tükrében.
  In: Mesteri erőforrások : Tanulmányok Polónyi István tiszteletére. Szerk.: Kun András István, Csók Cintia, Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ (CHERD), Debrecen, 32-55, 2022, (Oktatáskutatók könyvtára, ISSN 2732-1800 ; 16) ISBN: 9789634904830
 3. Kocsis, Z.: A felsőoktatás munkaerőpiacra való felkészítő szerepének és a hallgatók kompetenciáinak vizsgálata.
  In: 21. századi képességek, írásbeliség, esélyegyenlőség. Absztraktkötet: XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Steklács János, Molnár-Kovács Zsófia, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 401, 2022. ISBN: 9789636260576
 4. Rácz, C., Kocsis, Z.: A lemorzsolódás előrejelzőinek azonosítása a STEM területek hallgatóinak körében.
  Új Munkaügyi Szemle. 3 (4), 43-57, 2022.
 5. Rácz, C., Kocsis, Z.: A munkaerőpiacra való felkészülés a természettudományi képzések hallgatóinak szemszögéből.
  In: XIV. Nemzetközi nyíregyházi doktorandusz és posztdoktori konferencia : Absztraktkötet. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Tóth Dalma, Zakor-Broda Rita, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 6, 2022. ISBN: 9789634904755
 6. Kocsis, Z., Rácz, C.: A munka és a tanulmányok kölcsönhatása a STEM területeken.
  In: Oktatás egy változó világban : Kutatás, innováció, fejlesztés : Absztraktkötet. Szerk.: Juhász Erika, Kattein-Pornói Rita, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA), Budapest, 194-195, 2022. ISBN: 9786155657115
 7. Rácz, C., Kocsis, Z.: A munka és a tanulmányok kölcsönhatása a STEM területeken.
  Opus et educatio. 9 (3), 232-243, 2022.
 8. Rusznák, A., Kocsis, Z.: A szülői bevonódás jellemzői az állami és egyházi szektorban.
  In: 21. századi képességek, írásbeliség, esélyegyenlőség. Absztraktkötet: XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Steklács János, Molnár-Kovács Zsófia, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 128-129, 2022. ISBN: 9789636260576
 9. Kocsis, Z., Markos, V., Fazekas, E., Pusztai, G.: Az önkéntesség mint a szülők iskolai bevonódásának egy formája: Szisztematikus szakirodalmi elemzés eredményeinek bemutatása.
  Önkéntes Szemle. 2 (4), 57-87, 2022.
 10. Kocsis, Z., Szilágyi, B.: Chem on!- Mi a reakciód?: Saját készítésű kémia társasjáték bemutatása.
  In: Oktatás egy változó világban : Kutatás, innováció, fejlesztés : Absztraktkötet. Szerk.: Juhász Erika, Kattein-Pornói Rita, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA), Budapest, 328-329, 2022. ISBN: 9786155657115
 11. Kocsis, Z.: Communities at Work.
  In: Sociology of education : Theories, communities, contexts. Ed.: Pusztai Gabriella, Debrecen University Press, Debrecen, 204-221, 2022.
 12. Hvozdetska, B., Varha, N., Kocsis, Z., Nechitailo, I., Bartosh, O.: East and Central European Students' Financial Self-Sufficiency During Their University Years.
  Corvinus J. Sociol. Soc. Policy. 13 (2), 53-78, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous)
  Q3 Social Sciences (miscellaneous)
  Q3 Sociology and Political Science
 13. Nagy, D., Milu, I., Kocsis, Z., Rácz-Telkes, B., Balogh, B.: Gamifikált jutalomrendszer a MotivApp mobilapplikációvall.
  In: Oktatás egy változó világban : Kutatás, innováció, fejlesztés : Absztraktkötet. Szerk.: Juhász Erika, Kattein-Pornói Rita, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA), Budapest, 130, 2022. ISBN: 9786155657115
 14. Kocsis, Z.: Leisure Time Spending Tendencies of Working Students.
  In: Sport and social responsibility: science and practice in times of crisis : Book of abstracts. Szerk.: Kovács Karolina Eszter, Győri Krisztina, Kovács Klára, Center for Higher Education Research and Development, University of Debrecen, Debrecen, 9, 2022. ISBN: 9786156012197
 15. Kocsis, Z., Pusztai, G.: The Impact of Parent Volunteering in School.
  In: Book of Abstracts: The 5th International Conference on Future of Education 2022 (Future of Education 2022). Ed.: Brian D. Beitzel, The International Institute of Knowledge Management (TIIKM), Colombo, 11, 2022. ISBN: 9786245746194
 16. Kocsis, Z., Alter, E., Pusztai, G.: The Role of Student Employment in Persistence and Efficiency in STEM Higher Education.
  Int. J. Educ. Math. Sci. Technol.. 10 (4), 831-848, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Education
  Q2 Mathematics (miscellaneous)
 17. Kocsis, Z., Rácz, C.: The role of student employment in persistence and efficiency in STEM higher education.
  In: Természettudományok helyzete hazánkban Egyetemtől a munkaerőpiacig workshop. Szerk.: Allaga Henrietta; Balázs Dóra Krisztina; Jáger Olivé; r Kovács Terézia; Nagy Viktor Dávid, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Baja, 35-37, 2022. ISBN: 9786158205436
2021
 1. Pusztai, G., Csók, C., Kocsis, Z.: "Lenni vagy nem lenni?" - hallgatói válaszutak a felvételi és a diploma között.
 2. Pusztai, G., Szigeti, F., Csók, C., Hrabéczy, A., Godó, K., Alter, E., Kocsis, Z.: "Who shall survive" in higher education? A Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ új kutatási eredményei.
 3. Kocsis, Z., Pusztai, G.: A double road to success? Impact of dual education on effectiveness.
  Research in Post-Compulsory Education. 26 (2), 164-188, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Education
 4. Kocsis, Z., Fényes, H., Pusztai, G.: A felsőoktatási hallgatók fizetett munkavállalásának motivációi és az erre ható tényezők.
  In: XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia: A neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira : Absztraktkötet. Szerk.: Molnár Gyöngyvér, Tóth Edit, MTA Pedagógia Tudományos Bizottsága; SZTE Neveléstudományi Intézet, Szeged, 273, 2021. ISBN: 9789633068335
 5. Kocsis, Z.: A fizetett munkavállalás hatása a felsőoktatási hallgatók egyetemi pályafutására.
  Educatio. 30 (1), 135-145, 2021.
 6. Kocsis, Z., Alter, E.: A hallgatói munkavállalás jellemzői és a lemorzsolódásban játszott szerepe a STEM területeken.
  In: Módszertani újítások és kutatások a szakképzés és a felsőoktatás területén : X. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia Tanulmánykötet. Szerk.: Simonics István; Holik Ildikó; Tomory Ibolya, Óbudai Egyetem, Budapest, 156-170, 2021. ISBN: 9789634492399
 7. Kocsis, Z.: A hallgatói munkavállalás sajátosságai az Európai Felsőoktatási Térség keleti régiójában.
  In: Challenges and opportunities of the modern risk society: socio-cultural, economic and legal aspects : Monograph. Ed.: by Nataliia Varha, Bohdanna Hvozdetska, Oktan print, Praha, 154-169, 2021. ISBN: 9788088415053
 8. Kocsis, Z.: A járványügyi helyzet hatása a hallgatói munkavállalásra.
  Belvedere Meridionale. 33 (2), 112-132, 2021.
 9. Kocsis, Z.: Eredményesebbek-e a dolgozó hallgatók?.
  In: Lemorzsolódási kockázat és erőforrások a felsőoktatásban. Szerk.: Pusztai Gabriella, Szigeti Fruzsina, Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ, Debrecen, 264-288, 2021, (Oktatáskutatók könyvtára, ISSN 2732 1800 ; 12) ISBN: 9786156012128
 10. Kocsis, Z.: Features of Student Employment in the Hungarian-Romanian Cross Border Area.
  Acta Didact. Napocensia. 14 (1), 188-202, 2021.
 11. Kocsis, Z., Kovács, K., Varha, N., Nikon, N., Hvozdetska, B.: Felsőoktatási hallgatók munkavállalása és migrációs tervei egy nemzetközi összehasonlítás tükrében.
  Civ. szle. 2 185-205, 2021.
 12. Kocsis, Z.: Hallgatói munkavállalás.
  In: Előrehaladás és lemorzsolódási kockázat a felsőoktatásban. Szerk.: Pusztai Gabriella, Szigeti Fruzsina, Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ, Debrecen, 73-79, 2021, (Oktatáskutatók könyvtára, ISSN 2732-1800 ; 11) ISBN: 9786156012081
 13. Alter, E., Kocsis, Z.: Hallgatói munkavállalás a STEM területeken.
  Új Munkaügyi Szemle. 2 (4), 67-79, 2021.
 14. Kocsis, Z., Pusztai, G.: Learning or Earning: Impact of Student Employment on Student Careersin the Eastern Region of the European Higher Education Area.
  New Educ. Rev. 65 149-161, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Education
2020
 1. Kocsis, Z.: A duális képzés eredményességre gyakorolt hatása.
  Opus et educatio. 7 (1), 80-91, 2020.
 2. Kocsis, Z.: A duális képzés hatékonysága és a képzéssel való elégedettség egy komplex kutatás tükrében.
  Új Munkaügyi Szemle. 1 (3), 64-77, 2020.
 3. Kocsis, Z.: A hallgatói munkavállalás mint a lemorzsolódás egyik lehetséges tényezője.
  Educatio. 29 (2), 295-304, 2020.
 4. Kocsis, Z.: A hallgatói munkavállalás sajátosságai a Debreceni Egyetemen, 2010-2019 között.
  In: Család a nevelés és az oktatás fókuszában: Absztraktkötet: XX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debrecen, 2020. november 5-7.. Szerk.: Engler Ágnes, Rébay Magdolna, Tóth Dorina Anna, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság : Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet : Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért, Debrecen, 24, 2020. ISBN: 9789634902584
 5. Kocsis, Z.: A hallgatói munkavállalás sajátosságai az Európai Felsőoktatási Térség keleti régiójában.
  In: Tanulás és innováció a digitális korban : Absztraktkötet. Szerk.: Kozma Tamás, Juhász Erika, Tóth Péter, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 120, 2020. ISBN: 9786155657085
 6. Kocsis, Z.: A munkavállalás szerepe az egyetemi pályafutás során-határon innen és túl.
  In: Életre nevelni : A II. Oktatás határhelyzetben konferencia tanulmánykötete. Szerk.: Bordás Andrea, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 70-79, 2020. ISBN: 9786063707780
 7. Kocsis, Z.: Az elmélet és a gyakorlat találkozása.
  Metszetek. 9 (2), 162-166, 2020.
  (Ismertetett mű: Fényes Hajnalka, Mohácsi Márta. -Munkaerőpiac és emberi tőke : elmélet és gyakorlat /Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2019. -123 p. -)
 8. Kocsis, Z., Pusztai, G.: Differences in student work according to educational factors at a Hungarian university.
  Higher Education in Russia and Beyond 24 (3), 22-24, 2020.
 9. Kocsis, Z.: Fényes, H., & Mohácsi, M. (2019). Labour market and human capital. Theory and practice. [Munkaerőpiac és emberi tőke. Elmélet és gyakorlat]. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiado.
  Hung. educ. res. j. 10 (1), 97-100, 2020.
  (Ismertetett mű: Fényes, H., Mohácsi, M. -Labour market and human capital. Theory and practice. [Munkaerőpiac és emberi tőke. Elmélet és gyakorlat] /Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2019. -123 p. -)
 10. Hvozdetska, B., Varha, N., Nikon, N., Kocsis, Z., Kovács, K.: Migratory Moods and Temporary Employment of Students of Central and Eastern Europe.
  Italian Sociological Review. 10 (2), 305-326, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Social Sciences (miscellaneous)
 11. Kocsis, Z.: Munkahelyi közösségek.
  In: Nevelésszociológia: Elméletek, közösségek, kontextusok. Szerk.: Pusztai Gabriella, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 285-302, 2020, (Pallas Debrecina, ISSN 1587-7191 ; 20) ISBN: 9789633188835
 12. Pusztai, G., Kocsis, Z.: Oktatáskutatás a Debreceni Egyetemen.
  Anyanyelv-pedagógia. 13 (2), 1-9, 2020.
 13. Kocsis, Z., Pusztai, G.: Student Employment as a Possible Factor of Dropout.
  Acta Polytech. Hung. 17 (4), 183-199, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Engineering (miscellaneous)
  Q2 Multidisciplinary
 14. Kocsis, Z.: Tanulás és munkavállalás egyensúlya: Hogyan befolyásolja a fizetett munkavégzés a hallgatók egyetemi karrierjét?.
  In: Család a nevelés és az oktatás fókuszában: Absztraktkötet: XX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debrecen, 2020. november 5-7.. Szerk.: Engler Ágnes, Rébay Magdolna, Tóth Dorina Anna, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság : Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet : Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért, Debrecen, 175, 2020. ISBN: 9789634902584
 15. Kocsis, Z., Varha, N., Kovács, K., Nikon, N., Hvozdetska, B.: Working or learning?: The Cases of Hungary, Romania, Ukraine, Slovakia and Serbia.
  Higher Education in Russia and Beyond 3 (24), 9-12, 2020.
2019
 1. Dusa, Á., Kocsis, Z., Markos, V.: A civil aktivitás, a hazai és a külföldi munkavállalás különböző megjelenési formái a lemorzsolódás folyamatában.
  In: Prevenció, intervenció és kompenzáció, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 30, 2019.
 2. Markos, V., Kocsis, Z., Dusa, Á.: A civil aktivitás, a hazai és a külföldi munkavállalás különböző megjelenési formái a lemorzsolódás folyamatában.
  In: KozmaPolisz Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára. Szerk.: Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Kocsis Zsófia, CHERD, Debrecen, 275-288, 2019. ISBN: 9789633188118
 3. Kocsis, Z.: A munkavállalás és az anyagi terhek szerepe a lemorzsolódás folyamatában.
  In: Tavaszi Szél Konferencia 2019. Nemzetközi Multidiszciplináris Konferencia: Absztraktkötet. Szerk.: Németh Katalin, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, 605, 2019. ISBN: 9786155586422
 4. Józsa, G., Kocsis, Z.: A munkavállalás szerepe a lemorzsolódásban.
  In: Prevenció, intervenció és kompenzáció - Korszerű neveléstudományi módszerekkel a korai iskolaelhagyás ellen : Absztraktkötet, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 86, 2019. ISBN: 9786155657078
 5. Kocsis, Z., Markos, V.: A tanulmányok melletti önkéntes és fizetett munkavállalás háttere és hatása a lemorzsolódásra.
  In: Szakképzés és Oktatás: Ma ? Holnap konferencia. Fejlődés és partnerség: Absztraktkötet / Tóth Péter; Benedek András; Kálmán Anikó; Szűts Zoltán; Mike Gabriella; Duchon Jenő, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 80, 2019. ISBN: 9789634217961
 6. Kocsis, Z.: Az északkeleti régió egyetemistáinak munkavállalási szokásai.
  In: XIII. Nyíregyházi Doktorandusz Konferencia : Absztraktfüzet. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Balla Petra, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 49, 2019. ISBN: 9789634901655
 7. Pusztai, G., Kocsis, Z.: Combining and Balancing Work and Study on the Eastern Border of Europe.
  Social Sciences. 8 (6), 1-12, 2019.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Social Sciences (miscellaneous)
 8. Markos, V., Kocsis, Z., Dusa, Á.: Different Forms of Civil Activity and Employment in Hungary and Abroad, and the Development of Student Drop-out.
  Cent. Eur. j. educ. res. 1 (1), 1-12, 2019.
 9. Kocsis, Z.: Duális képzés- kettős út a sikerhez?.
  In: Prevenció, intervenció és kompenzáció - Korszerű neveléstudományi módszerekkel a korai iskolaelhagyás ellen : Absztraktkötet, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 208, 2019. ISBN: 9786155657078
 10. Kocsis, Z., Ceglédi, T.: Kiket fogad(hatna) be az egyetem?: A felsőoktatásba való bekerülést akadályozó és támogató tényezők vizsgálata hátrányos helyzetű diákok körében.
  In: Neveléstudomány - Horizontok és dialógusok : Absztraktkötet. Szerk.: Varga Aranka, Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 137, 2019. ISBN: 9789634294733
 11. Pusztai, G., Engler, Á., Kocsis, Z.: KozmaPolisz: Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára.
  CHERD, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 306 p., 2019.
 12. Kocsis, Z.: Középiskolai diákok munkához és továbbtanuláshoz fűződő viszonya.
  Educatio. 28 (1), 158-165, 2019.
 13. Kovács, K., Ceglédi, T., Csók, C., Demeter-Karászi, Z., Dusa, Á., Fényes, H., Hrabéczy, A., Kocsis, Z., Kovács, K., Markos, V., Máté-Szabó, B., Németh, D., Pallay, K., Pusztai, G., Szigeti, F., Tóth, D., Váradi, J.: Lemorzsolódott hallgatók 2018.
  CHERD-H. 2019, Debrecen, 102 p., 2019. ISBN: 9786156012005
 14. Kovács, K., Dusa, Á., Kocsis, Z., Pallay, K., Szűcs, T., Pálfi, J.: Practical or theoretical persistence?: The investigation of (f)actors influencing students' persistence at three levels.
  Hung. educ. res. j. 9 (2), 238-256, 2019.
 15. Bocsi, V., Ceglédi, T., Kocsis, Z., Kovács, K., Kovács, K., Müller, A., Pallay, K., Máté-Szabó, B., Szigeti, F., Tóth, D.: The discovery of the possible reasons for delayed graduation and dropout in the light of a qualitative research study.
  J. Adult Learn. Know. Innov. 3 (1), 27-38, 2019.
2018
 1. Szigeti, F., Kovács, K., Ceglédi, T., Kocsis, Z., Pallay, K.: A késleltetett diplomaszerzés és lemorzsolódás hátterében álló tényezők feltárása egy a pe-dagógus hallgatók körében végzett kvalitatív kutatás alapján (poszter).
  In: Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések : absztrakt kötet. Szerk.: Fehérvári Anikó, Széll Krisztián, Misley Helga, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 502, 2018. ISBN: 9789634890515
 2. Bocsi, V., Ceglédi, T., Kocsis, Z., Kovács, K., Kovács, K., Müller, A., Pallay, K., Máté-Szabó, B., Szigeti, F., Tóth, D.: A pedagógushallgatók késleltetett diplomaszerzése interjúk alapján.
  In: Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban. Szerk.: Pusztai Gabriella, Szigeti Fruzsina, Debreceni Egyetemi, Debrecen, 63-90, 2018, (Oktatáskutatás a 21. században, 2559-8864 ; 6) ISBN: 9789633187548
 3. Szigeti, F., Bocsi, V., Ceglédi, T., Kocsis, Z., Kovács, K., Müller, A., Pallay, K., Máté-Szabó, B., Tóth, D.: A pedagógushallgatók késleltetett diplomaszerzésének és a lemorzsolódás lehetséges okainak feltárása egy kvalitatív kutatás tükrében.
  In: Oktatás, gazdaság, társadalom : HuCER 2018 : absztraktkötet / kiadja: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 204, 2018. ISBN: 9786155657047
 4. Kocsis, Z.: Hallgatói munkavállalás határon innen és túl = Student Empolyment Within and Beyond Borders.
  PedActa. 8 (2), 29-40, 2018.
 5. Kocsis, Z.: How to support working students during their studies?.
  In: Ways of Promoting Excellence in Higher Education / Gábor Erdei; Erika Juhász; Salih Sahin; Adnan Kaan, Pegem Akademi Yaynclk, Ankara, 72-87, 2018. ISBN: 9786052415467
 6. Pusztai, G., Bocsi, V., Bacskai, K., Ceglédi, T., Csokai, A., Kocsis, Z., Szűcs, T.: Jelen és jövő határán: Hátrányos helyzetű középiskolások és hallgatók eredményes-sége.
  Wáli István Református Cigány Szakkollégium, Debrecen, 117 p., 2018. ISBN: 9786158104012
 7. Kocsis, Z., Kovács, K.: Különböző motiváción alapuló munkavállalás-típusok a lemorzsolódás hátterében.
  In: Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések: absztrakt kötet : XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Fehérvári Anikó, Széll Krisztián, Misley Helga, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Budapest, 163, 2018. ISBN: 9789634890515
 8. Kocsis, Z.: Melyik út vezet a sikerhez?: Hallgatói visszajelzések a munkatapasztalataikról és a duális képzésről.
  In: Új kihívások és pedagógiai innovációk a szakképzésben és a felsőoktatásban : A VIII. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia tanulmánykötete. Szerk.: Tóth Péter; Simonics István; Manojlovic Heléna; Ducho Jenő, Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, Budapest, 437-452, 2018. ISBN: 9789634491484
2017
 1. Kocsis, Z.: A hallgatói munkavállalás jellemzői a debreceni és a nyíregyházi egyetemisták körében.
  PedActa. 7 (1), 81-89, 2017.
 2. Kocsis, Z.: A hallgatói munkavállalás megítélése a debreceni és a nyíregyházi oktatók szemszögéből.
  Juvenilia. 7 119-133, 2017.
 3. Demeter-Karászi, Z., Kocsis, Z.: Debreceni és nagyváradi egyetemisták munkavállalási szokásainak összehasonlítása.
  In: Tanulóközpontú oktatás, módszertani megújulás a szakképzésben és a felsőoktatásban : VII. Trefort Ágoston Tanárképzési Konferencia Tanulmánykötet. Szerk.: Tóth Péter; Hanczvikkel Adrienn; Duchon Jenő, Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, Budapest, 169-187, 2017. ISBN: 9789634490739
 4. Kocsis, Z.: Diákként a munkaerőpiacon.
  In: Diáktudósok : a XXXIII. OTDK 13. Szekciójának első helyezett pályamunkái : Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció. Szerk.: Szirmai Éva; Molnárné Urbanik Tímea, Szegedi Egyetemi Kiadó : Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 57-73, 2017. ISBN: 9786155455797
 5. Kocsis, Z., Demeter-Karászi, Z.: Employment trends among university students of Debrecen.
  In: Promoting Excellence in Higher Education : Abstract book. Eds.: Gabriella Pusztai, Erika Juhász, Gábor Erdei, Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ (CHERD), Debrecen, 12, 2017. ISBN: 9786158007757
 6. Kocsis, Z.: Hallgatói munkavállalás jellemzői a debreceni és a nyíregyházi egyetemisták körében.
  In: Innováció, kutatás, pedagógusok. HuCER 2017 : Absztrakt kötet, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 121, 2017. ISBN: 9786155657023
 7. Kocsis, Z.: Hallgatók a munka és a tanulás kettős vonzásában.
  In: XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia : Program és absztrakt kötet. Szerk.: Kerülő Judit, Jenei Teréz, Gyarmati Imre, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza, 139, 2017. ISBN: 9789635088638
feltöltött közlemény: 80 Open Access: 12
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK