Tudóstér: Béres Norbert Zoltán publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 43 Open Access: 3
2022
 1. Béres, N.: "Az történik egy íróval, ami az életműve alapján jár neki": Szilasi Lászlóval Béres Norbert beszélget.
  Alföld. 73 (12), 67-76, 2022.
 2. Béres, N.: "Neked látni, megfogni lételem" (Farkas Wellmann Éva: Magaddá rendeződni).
  Székelyföld. 26 (4), 175-178, 2022.
 3. Béres, N.: "Pokolbeli káprázat, el veled" (Závada Pál: Apfelbaum - Nagyvárad, Berlin).
  Alföld. 73 (10), 88-91, 2022.
 4. Béres, N.: A hatalom és az identitás torz alakzatai: Szabó Róbert Csaba: Alakváltók.
  Stud. litt. 61 (3-4), 163-174, 2022.
 5. Béres, N.: A távolság mélyszerkezete (Mezei Gábor: Száraztenger).
  kulter.hu 04 1-7, 2022.
 6. Béres, N.: Csigadíszes irhaszövetek (Mihók Tamás: Rizómazaj).
  Alföld. 73 (6), 124-127, 2022.
 7. Béres, N.: De profundis (Lövétei Lázár László: Feketemunka).
  Székelyföld. 26 (2), 160-164, 2022.
 8. Béres, N.: Kimozdítás után (Kézdi Imola: Miniallűrök).
  Székelyföld. 26 (9), 177-180, 2022.
 9. Béres, N.: Orosz Andrea: Kováts József. Az életrajz és az életmű feltérképezése.
  Irodalomismeret. 33 (2), 114-119, 2022.
  (Ismertetett mű: Orosz Andrea. -Kováts József. Az életrajz és az életmű feltérképezése /Budapest : reciti, 2021. -307. -)
 10. Debreczeni, A., Béres, N., Doncsecz, E., Hovánszki, M.: Verseghy Ferenc művei: Elektronikus kritikai kiadás.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, [s.p.], 2022.
2021
 1. Béres, N.: "Kilétemet fel nem fedhetem": Szacsvay Imre: Álarcz és nefelejts.
  Irodalomismeret. 32 (3), 32-57, 2021.
 2. Béres, N.: Amikor minden fekete (Jászberényi Sándor: A varjúkirály).
  kulter.hu 05 1-10, 2021.
  (Ismertetett mű: A varjúkirály : kisregény ; Nyugati történetek : tizennégy novella. -A varjúkirály /Budapest : Kalligram, 2021. -318 p. -)
 3. Béres, N.: Az első magyar nyelvű robinzonádok.
  Irodalomismeret. 32 (1), 4-28, 2021.
 4. Béres, N.: Eleven kreatúra (Schein Gábor: Ó, rinocérosz).
  Bárka. 29 (4), 107-108, 2021.
  (Ismertetett mű: Schein Gábor. -Ó, rinocérosz /Budapest : Magvető, 2021. -166. -)
 5. Béres, N.: Hungarian Eulenspiegel and Munchhausen: Publishing Analogies and Differences.
  Acta Univ. Christianae Partiensis. Stud. cult. 3 (1), 71-79, 2021.
 6. Béres, N.: Utazás a hogyanba (Szilágyi Márton: Omniárium. Irodalomtörténeti tanulmányok).
  Alföld. 72 (6), 103-108, 2021.
  (Ismertetett mű: Szilágyi Márton. -Omniárium : irodalomtörténeti tanulmányok /Budapest : Ráció Kiadó, 2020. -255. -)
2020
 1. Béres, N.: "Türelmesen", "okosan", "szilárdan": Szilasi László: Kései házasság.
  Kulter.hu 07 [1-9], 2020.
  (Ismertetett mű: Szilasi László. -Kései házasság /Budapest : Magvető, 2020. -192, [1] p. -)
 2. Béres, N.: A tükör hátoldala: Marcel Beyer: Kaltenburg.
  Kulter.hu 06 [1-9], 2020.
  (Ismertetett mű: Marcel Beyer ; ford. Győri László. -Kaltenburg /Budapest : Magvető, 2020. -380, [1] p. -)
2019
 1. Béres, N.: "Roman und was besser ist, als Roman": Über die Vertriebsstrategien des Romans.
  In: Media and Literature in Multilingual Hungary 1770-1820. Ed.: Ágnes Dóbék, Gábor Mészáros, Gábor Vaderna, Reciti Kiadó, Budapest, 221-232, 2019, (Reciti Conference Books, ISSN 2630-953X ; 3) ISBN: 9786155478703
 2. Béres, N.: A "gótikus irodalom" korai magyar fogadtatása (1796-1823).
  Irodalomismeret. 30 (3), 4-18, 2019.
 3. Béres, N.: Aranka György és a tudomány megújuló alakzatai.
  Irodalomtört. Közl. 123 (5), 702-707, 2019.
  (Ismertetett mű: szerk. Biró Annamária, Egyed Emese. -Aranka György : és a tudomány megújuló alakzatai /Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018. -218 p. -)
 4. Béres, N.: Eltérő sorozatkoncepciók a klasszikus századfordulón: két példa.
  In: "Közöttünk a' Mester": Tanítványi köszöntőkötet a 60 éves Debreczeni Attila tiszteletére. Szerk.: Bódi Katalin, Bodrogi Ferenc Máté, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 179-188, 2019. ISBN: 9789633181188
 5. Béres, N.: Kártigámnak emlékezetes történetei: Közelítések a 18. század végének népszerű prózairodalmához.
  Irodalomtört. Közl. 123 (5), 585-603, 2019.
 6. Csörsz Rumen, I., Béres, N.: Regények Magyarországon (1730-1836): Adatbázis 1.0..
2018
 1. Bényei, P., Béres, N., Bihary, G., Farkas, E.: "Keresek világot": A 2017. évi "Nem mind Arany, ami fénylik" Arany János és kora című konferencia tanulmánykötete.
  Doktoranduszok Országos Szövetsége, Irodalomtudományi Osztály, Budapest, 237 p., 2018. ISBN: 9786155586286
 2. Béres, N.: "Román, 's mi jobb a' Románnál": a román népszerűsítésének stratégiáiról.
  Magyar Könyvszle. 134 (3), 283-299, 2018.
 3. Béres, N.: A Verseghy-próza irodalomszociológiai vetületei.
  In: In memoriam Verseghy Ferenc 7. Emlékkönyv a Szolnokon 2017. április 3-4-én rendezett tudományos konferencia anyagából. Szerk.: Doncsecz Etelka, Lengyel Réka, Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Szolnok, 44-53, 2018. ISBN: 9789637613630
 4. Béres, N.: Báró de Mánx "diadalmenete", avagy "irodalmi siker" a 19. század első évtizedeiben (?).
  Irodalomtört. Közl. 122 (1), 67-81, 2018.
 5. Béres, N.: Kultivált recepció (Mészáros, Kazinczy, Báróczi).
  Széphalom. 28 19-27, 2018.
 6. Verseghy, F., Béres, N.: Verseghy Ferenc szépprózai művei.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 584 p., 2018. ISBN: 9789633187227
2017
 1. Béres, N.: Hagyatékrevízió: Fekete I. Alfonz: A mosolygó zsonglőr.
  Kulter.hu 02 [1-6], 2017.
  (Ismertetett mű: Fekete I. Alfonz. -A mosolygó zsonglőr /Budapest : JAK : Prae.hu, 2016. -139. -)
 2. Béres, N.: Kontextusok találkozása.
  Alföld. 68 (6), 113-117, 2017.
  (Ismertetett mű: Szilágyi Márton. -Hagyománytörések : tanulmányok az 1840-es évek magyar irodalmáról /Budapest : Ráció, 2016. -299 p. -)
 3. Béres, N.: Sörből tapasztott csillagok.
  Szkholion. 15 (1), 29-32, 2017.
  (Ismertetett mű: Balogh Ádám. -Nyers : versek /Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2016. -64 p. -)
2016
 1. Béres, N.: "Vegyél fel új alakot, és szabad lehetsz": Szabó Róbert Csaba: Alakváltók.
  Kulter.hu 05 [1-7], 2016.
  (Ismertetett mű: Szabó Róbert Csaba. -Alakváltók /Budapest : Libri, 2016. -261. -)
 2. Béres, N.: Bentről ki: Papp-Zakor Ilka: Angyalvacsora, Urbán Ákos: Egy helyben.
  Alföld. 67 (6), 93-96, 2016.
  (Ismertetett mű: Papp-Zakor Ilka. -Angyalvacsora /Budapest : JAK : Prae.hu, 2015. -112, [1] p. -)
 3. Béres, N.: Ebek harmincadján: Závada Pál: Egy piaci nap.
  Kulter.hu 12 [1-8], 2016.
  (Ismertetett mű: Závada Pál. -Egy piaci nap /Budapest : Magvető, 2016. -221, [1] p. -)
2015
 1. Béres, N., Lapis, J.: "A líra az, amit a legnagyobb csodának tartok": Lapis Józseffel Béres Norbert beszélgetett.
  Szkholion. 13 (2), 15-21, 2015.
 2. Béres, N.: Egy elfeledett szövegkorpusz feltámasztása (Verseghy Ferenc drámái).
  Erdélyi Múzeum. 77 (3), 166-169, 2015.
  (Ismertetett mű: Verseghy Ferenc; sajtó alá rend. Doncsecz Etelka. -Verseghy Ferenc drámái /Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014. -520 p. -)
 3. Béres, N.: Egyszerre mindent látni: Dragomán György: Máglya.
  Látó. 26 (6), 102-105, 2015.
  (Ismertetett mű: Dragomán György. -Máglya /Budapest : Magvető, 2014. -443, [2] p. -)
 4. Béres, N.: Lakner Lajos: Az Árkádia-pör fogságában. A debreceni Csokonai-kultusz.
  Debr. Szle. 23 (4), 390-394, 2015.
  (Ismertetett mű: Lakner Lajos. -Az Árkádia-pör fogságában : a debreceni Csokonai-kultusz /Debrecen : Déri Múzeum, 2014. -319 p., XXXI, [1] t. -)
2014
 1. Béres, N.: A hanyatlás küszöbén: Szilasi László: A harmadik híd.
  Látó. 25 (5), 102-104, 2014.
  (Ismertetett mű: Szilasi László. -A harmadik híd : magánérdekű feljegyzések Foghorn Péter halálának ügyében /Budapest : Magvető KvK., 2014. -349, [2] p. -)
 2. Béres, N.: Az emlékezet polifóniája: Závada Pál: Természetes fény.
  Látó. 25 (11), 106-110, 2014.
  (Ismertetett mű: Závada Pál. -Természetes fény /Budapest : Magvető KvK., 2014. -622, [1] p. -)
2013
 1. Gyöngyössi, J., Béres, N., Keszeg, A.: Gyöngyössi János műveinek elektronikus forráskiadása.
feltöltött közlemény: 43 Open Access: 3
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK