Tudóstér: Elek Balázs publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 85 Open Access: 7
2020
 1. Elek, B.: A cselekményegység egyes kérdései.
  In: Sic itur ad astra: Ünnepi kötet a 70 éves Blaskó Béla tiszteletére. Szerk.: Madai Sándor, Pallagi Anikó, Polt Péter, Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 151-160, 2020. ISBN: 9789635313051
2019
 1. Elek, B., Szabó, K.: Szemelvények a büntető eljárásjog köréből.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 212 p., 2019. ISBN: 9789633188187
 2. Elek, B.: The Criminalization of Poaching in Hungary.
  In: Zborník radova : Collected papers. Ed.: Slobodan Orlović, University of Novi Sad, Faculty of Law, Novi Sad, 639-656, 2019, (ISSN 0550-2179 ; 53)
2018
 1. Elek, B.: A "jogi tévedés" a természetkárosítás bűncselekménnyel összefüggésben.
  In: Ünnepi kötet Dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk.: Karsai Krisztina et.al, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 225-236, 2018. ISBN: 9789633065709
 2. Elek, B.: A "mérgezett fa gyümölcsének elve" a hazai és a strasbourgi joggyakorlat tükrében.
  Magyar jog. 2 94-104, 2018.
 3. Elek, B.: The restriction of hate speech in web-based and conventional media.
  J. East-Europ. Crim. Law. 9 (2), 19-30, 2018.
2017
 1. Elek, B.: Együttműködési lehetőségek a büntetés-végrehajtás területén.
  Printart-Press Kft, Debrecen, 114 p., 2017. ISBN: 9786158066341
 2. Elek, B.: Fogvatartottak körülményeivel kapcsolatos marasztalások az Emberi Jogok Európai Bíróság gyakorlatában.
  In: Együttműködési lehetőségek a büntetés-végrehajtás területén. Szerk.: Elek Balázs, Printart-Press Kft, Debrecen, 8-27, 2017. ISBN: 9786158066341
2016
 1. Elek, B.: A közigazgatási eljárás - büntetőeljárás viszonya a ne bis in idem elvének tükrében.
  Jura. 22 229-239, 2016.
 2. Elek, B.: A múltból a jövőbe: Recenzió Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika tendenciái. A bűnügyi nyomozás múltja, jelene, jövője című monográfiájáról.
  Büntetőjogi szle. 5 (1-2), 107-109, 2016.
  (Ismertetett mű: Fenyvesi Csaba. -A kriminalisztika tendenciái. A bűnügyi nyomozás múltja, jelene, jövője /Budapest ; Pécs : Dialóg Campus Kiadó, 2014)
 3. Elek, B.: Bizonyítási teher az eljárási funkciók megosztásának tükrében.
  Jogtud. közl. 71 (1), 31-41, 2016.
2015
 1. Elek, B.: A kényszerintézkedésekhez kapcsolódó iratmegismerési jog a nyomozás során.
  In: Az ítélőmesterség dilemmái : tanulmányok Dr. Remes Zoltán bíró emlékére. Szerk.: Elek Balázs, Fázsi László, Printart-Press, Debrecen, 78-94, 2015. ISBN: 9789638996343
 2. Fázsi, L., Elek, B.: Az ítélőmesterség dilemmái: tanulmányok Dr. Remes Zoltán bíró emlékére.
  Printart-Press, Debrecen, 326 p., 2015. ISBN: 9789638996343
 3. Elek, B., Fázsi, L.: Szerkesztői előszó.
  In: Az ítélőmesterség dilemmái : tanulmányok Dr. Remes Zoltán bíró emlékére. Szerk.: Elek Balázs, Fázsi László, Printart-Press, Debrecen, 10-11, 2015. ISBN: 9789638996343
 4. Elek, B.: Vadászok, halászok a büntetőjog hálójában.
  HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 325 p., 2015. ISBN: 9789632582726
2014
 1. Elek, B.: A büntető eljárásjog tudomány hatása a bírói gyakorlatra.
  In: Pusztai László emlékére. Szerk.: Bárd Petra, Hack Péter, Holé Katalin, P-T Műhely, Budapest, 45-56, 2014.
 2. Elek, B.: A jog és a nyelvészet egyes összefüggései a büntetőeljárásban.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai. Szerk.: Bragyova András, Szabó Miklós, Bíbor Kiadó Bt., Miskolc, 109-132, 2014, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 15/1.)
 3. Elek, B., Háger, T.: A perbíró dilemmája az alkalmazandó büntető törvényről.
  Ügyvédek lapja. 1 (3), 2-5, 2014.
 4. Elek, B.: Az igazság feltárása a büntetőeljárásban.
  In: Igazság, ideál és valóság : tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi, DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék, Debrecen, 50-74, 2014. ISBN: 9789634736745
 5. Elek, B., Háger, T., Tóth, A.: Igazság, ideál és valóság: tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére.
  DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék, Debrecen, 385 p., 2014. ISBN: 9789634736745
 6. Elek, B., Háger, T.: Köszöntő.
  In: Igazság, ideál és valóság : tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi, DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék, Debrecen, 7, 2014. ISBN: 9789634736745
2013
 1. Elek, B.: A büntetés célja: (A büntetés célja ; A büntetés kiszabásának elvei ; A halmazati büntetés ; A büntetés enyhítése ; A büntetés kiszabása tárgyalásról lemondás esetén ; A szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése ; A különös, a többszörös és az erőszakos többszörös visszaesőkre vonatkozó rendelkezések ; A bűnszervezetben történő elkövetésre vonatkozó rendelkezések ; Az előzetes fogvatartás és a házi őrizet beszámítása ; Összbüntetés ; Felhasznált és válogatott irodalom ; Bírósági gyakorlat).
  In: Új Btk. kommentár : 2. köt. Általános rész / főszerk. Polt Péter, Nemz. Közszolgálati és Tankv. K., Budapest, 117-172, 2013. ISBN: 9786155344237
 2. Elek, B.: A büntethetőség elévülése ; Az elévülést félbeszakító büntetőeljárási cselekmények ; A ténybeli azonosság.
  In: Új Btk. kommentár : 1. köt. Általános rész / főszerk. Polt Péter, Nemz. Közszolgálati és Tankv. K., Budapest, 181-196, 2013. ISBN: 9786155344237
 3. Elek, B., Pribula, L., Szabó, K.: A jogalkalmazás vitatott területei - az egészségügyi szolgáltatók polgári jogi felelőssége - szigorú bírói gyakorlat?.
  DE ÁJK ; DE OEC Általános Orvosi Kar, Debrecen, 103 p., 2013. ISBN: 9789634736110
 4. Elek, B., Tóth, A.: A jogerő a büntetőeljárásban.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke, Debrecen, 316 p., 2013. ISBN: 9789634735984
 5. Elek, B.: A magánindítvány hiánya ; A feljelentés hiánya.
  In: Új Btk. kommentár : 1. köt. Általános rész / főszerk. Polt Péter, Nemz. Közszolgálati és Tankv. K., Budapest, 207-215, 2013. ISBN: 9786155344237
 6. Elek, B.: A tévedés.
  In: Új Btk. kommentár : 1. köt. Általános rész / főszerk. Polt Péter, Nemz. Közszolgálati és Tankv. K., Budapest, 137-147, 2013. ISBN: 9786155344237
2012
 1. Elek, B.: A bíró büntetéskiszabási szemléletének jogalkotói alakítása.
  In: Válogatás a Magyar Kriminológiai Társaság 2011. évben tartott tudományos rendezvényein elhangzott előadásokból / [... szerk. Kadlót Erzsébet], M. Kriminológiai Társ., Budapest, 20-33, 2012. ISBN: 9789638016225
 2. Elek, B.: A bizonyítékszerzés alkotmányos korlátai a büntetőeljárásban.
  In: Dikaiosz logosz : tanulmányok Kovács István emlékére. Szerk.: Trócsányi László, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 407-414, 2012. ISBN: 9789639650886
 3. Elek, B.: A jogerő a büntetőeljárásban.
  Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke, Debrecen, 316 p., 2012. ISBN: 9789634735984
 4. Elek, B.: A szakértő, mint a jogerő feltörésének az eszköze a büntetőeljárásban.
  In: Az orvosszakértő a büntetőeljárásban. Szerk.: Elek Balázs, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke, Debrecen, 43-69, 2012. ISBN: 9879634735496
 5. Elek, B.: Az igazság és a jogerő összefüggései.
  In: Collegium Doctorum Konferencia [elektronikus dokumentum] : 2012. április 19., Miskolc [DVD] / [közread. Collegium Doctorum], Bíbor, Miskolc, , 2012. ISBN: 9789639988507
 6. Elek, B.: Az orvosszakértő a büntetőeljárásban.
  Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke, Debrecen, 150 p., 2012. ISBN: 9879634735496
 7. Elek, B.: The administrational reform of the judical system in Hungary.
  Curentul juridic. 48 85-89, 2012.
2011
 1. Elek, B.: A jogerő egyes kérdései a büntetőeljárásban.
  In: Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Gáll István László, Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar, Pécs, 561-571, 2011. ISBN: 9789636424282
 2. Elek, B.: Az életkor jelentősége a gyermekkorú tanúk kihallgatásakor a büntetőeljárásban.
  Rendészeti szemle. 3 93-111, 2011.
 3. Kardos, S., Elek, B.: The jurisdiction of appellate review and verification during the secondary court procedure.
  In: Pleadings : celebration volume of professor Tremmel Flórián's 70th birthday. Ed.: Fenyvesi Csaba, Herke Csongor, PTE ÁJK, Pécs, 167-178, 2011, (Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata, 0324-5934 ; 148.) ISBN: 9789636423827
 4. Elek, B.: The level of certainty evidence and reasons for decisions in Human Trafficking crimes.
  Curentul juridic. 9 (1), 2011.
 5. Elek, B.: The role of criminal psychology in the resolution of criminal cases: the utilization of a science without boundaries in the criminal procedure.
  In: The role of national criminal law in the european union area and the alternative resolutions of criminal /, Comenius University in Bratislava - Faculty of Law, Bratislava, 119-130, 2011.
 6. Elek, B.: The significance of criminal psychology in the acquisition and evaluation of personal evidence.
  In: The significance of criminal psychology in the acquisition and evaluation of personal evidence. ( Conferentia Internationala Bienala, Timisoara, 28-30 Octombrie 2010), Universul Juridic, Bucarest, 388-398, 2011.
2010
 1. Elek, B.: A sztereotípiák szerepe a bizonyítási eljárásban.
  In: A büntető ítélet igazságtartalma. Szerk.: Erdei Árpád, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 153-174, 2010. ISBN: 9789639722897
 2. Elek, B.: Câteva posibilitâti privind utilizarea expertizei specialistului in psihologie in evaluarea depozitiilor in cadrul procedurii penale.
  In: Caiete de drept penal : Anul VI. Octombrie-Decembrie, C.H. Beck, Bucarest, 1-16, 2010. ISBN: 1841604701004
 3. Elek, B.: Egy hiányzó törvényi tényállás: az orvvadászat.
  In: Rendészettanulmányok a közbiztonságért : tanulmányok a 60 éves Blaskó Béla tiszteletére / [szerk. Németh Zsolt, Pallagi Anikó], Rendőrtiszti Főiskola, Budapest, 71-81, 2010. ISBN: 9789639543669
 4. Elek, B.: Jókai Mór: Az arany ember.
  In: Bűntények a könyvtárszobából : interaktív iratmintatár büntetőjogi komplex gyakorlathoz és szakvizsgához. Szerk.: Kiss Anna, Complex, Budapest, 230-243, 2010. ISBN: 9789632950945
 5. Elek, B.: Jókai Mór: Az arany ember : embercsempészet és más bűncselekmények.
  In: Csíny vagy bűn? : kalandozások a jog és az erkölcs (b)irodalmában. Szerk.: Kiss Anna, Kiss Henriett, Tóth J. Zoltán, Complex, Budapest, 77-82, 2010, (A magyar irodalom tetthelyei, 2062-154X) ISBN: 9789632951133
2009
 1. Elek, B., Vinnai, E., Bencze, M.: A bírói ténymegállapítási folyamat szociológiája.
  In: Jogszociológia. Szerk.: Vinnai Edina; Bencze Mátyás, [S.n.], [S.l], , 2009.
 2. Elek, B.: A személyi bizonyítékok megbízhatósága a büntetőperekben.
  Rendészeti szemle. 57 (3), 87-102, 2009.
 3. Elek, B.: A tanúvallomások befolyásolásának megakadályozása a gazdasági büntetőperekben.
  In: A tanú védelmének elméleti és gyakorlati kérdései. Szerk.: Mészáros Bence, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Gazdasági Büntetőjogi Kutatóintézet, Pécs, 55-65, 2009. ISBN: 9789636422769
 4. Elek, B.: Az orvhalászat és orvhorgászat büntetőjogi megítélése.
  Pisces Hung. - 7-16, 2009.
 5. Elek, B.: Juris ignorantia non excusat?: a jogi tévedés megítélése a gazdasági büntetőperekben.
  Rendészeti szemle. 7-8 96-109, 2009.
 6. Elek, B.: Orvvadászok nyomában: elemzések és történetek a tárgyalóteremből.
  M. Közlöny Lap- és Kvk., Budapest, 167 p., 2009. ISBN: 9789639722668
2008
 1. Elek, B.: A vadászszenvedély bűncselekményei: vadászbalesetek, vadorzás, vadvédelem.
  Magyar Közlöny Lap- és Közlönykiadó, Budapest, 175 p., 2008. ISBN: 9789639722521
 2. Elek, B.: A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban.
  TKK, Debrecen, 200 p., 2008. ISBN: 9789635965724
 3. Elek, B.: Diákcsíny vagy bűncselekmény?: büntetőjogi kézikönyv diákoknak, szülőknek és tanároknak.
  Pedellus, Debrecen, 112 p., 2008. ISBN: 9789639612761
 4. Elek, B.: Economical crimes in the Hungarian Code Penal.
  In: Studies regarding criminality in the economic field Romanian and Hungarian legislations / sci. coordinator Elena-Ana Mihut, TKK, Debrecen, 219-251, 2008. ISBN: 9789635966905
 5. Elek, B.: False confessions hamis tanúzás.
  Debr. jogi műh. 5 (2), 2008.
2007
 1. Elek, B.: A befolyásoló kérdésfeltevés a büntetőeljárásban.
  In: Tanulmányok Dr.Dr.h.c. Horváth Tibor professor emeritus tiszteletére / [szerk. Farkas Ákos... et al.], Bíbor, Miskolc, 255-280, 2007, (Bűnügyi tudományi közlemények, [1586-5304] ; 8.) ISBN: 9789639634527
 2. Elek, B.: A hamis beismerő vallomást eredményező befolyásolás a büntetőeljárásban.
  Debr. jogi műh. 4 (2), 2007.
 3. Elek, B.: A pszichológus szakértőkegyes alkalmazási lehetőségei a tanúvallomások értékelésében a büntetőeljárásban.
  Ügyészek lapja. 5 25-27, 2007.
 4. Elek, B.: D. L. Schacter: Az emlékezet hét bűne: hogyan felejt és emlékszik az elme?.
  Bírák lapja. 110-112, 2007.
  (Ismertetett mű: Daniel L. Schacter. -Az emlékezet hét bűne : hogyan felejt és emlékszik az elme? /Budapest : HVG K., 2002289 p.)
2006
 1. Elek, B.: A csalás és az adócsalás elhatárolásának egyes elméleti és gyakorlati kérdései.
  Collectio iuridica Univ. Debr. 5 9-29, 2006.
 2. Elek, B.: A téves ténymegállapítás egyes pszichológiai aspektusai.
  Debr. jogi műh. 3 (4), 2006.
 3. Elek, B.: Pszichológiai ismeretek a vallomások értékelésében a büntetőeljárásban.
  Bírák lapja. 16 (1), 68-80, 2006.
 4. Elek, B., Hajdú, K.: Terhelti védekezések jogi és pszichológiai szempontú értékelése az adminisztratív csődbűntett köréből.
  Debr. jogi műh. 3 (3), 2006.
2005
 1. Elek, B.: A nyomozóhatóság jelentése a bizonyítási eljárásban.
  In: Az új büntetőeljárási törvény első éve : konferencia-előadások : Debrecen, 2004. október 16.. Szerk.: Szabó Krisztián, DE ÁJK, Debrecen, 21-32, 2005, (Debreceni konferenciák, 1589-6153 ; 4.) ISBN: 9634729665
 2. Elek, B.: Certain tasks of evidence in connection with money laundering crimes.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai / [...szerk. Stipta István], Bíbor, Miskolc, 167-177, 2005, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 6/1.)
2004
 1. Elek, B.: A tanúk és vádlottak kihallgatásának egyes pszichológiai és jogi kérdései.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai / [...szerk. Stipta István], Bíbor, Miskolc, 157-184, 2004, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 4/1)
 2. Elek, B.: Bizonyítási kérdések a pénzmosás bűntette kapcsán.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai / [...szerk. Stipta István], Bíbor, Miskolc, 113-135, 2004, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 5/1.)
 3. Elek, B.: Die Rolle der Strafe im Strafprozess.
  In: Doktoranduszok Fóruma : 2003. november 6. : a Deák Ferenc Doktori Iskola -nappali, levelező tagozatos és egyéni képzésben résztvevő- PhD. hallgatóinak a Tudomány Napján elhangzott előadásai szerkesztett kötete. Szerk.: Stipta István, Novotni Alapítvány Kiadó, Miskolc, 94-99, 2004. ISBN: 9639360198
 4. Elek, B.: Gerőcz Kálmán (1888-1965).
  In: A Debreceni Tudományegyetem jogtanárai (1914-1949). Szerk.: P. Szabó Béla, Madai Sándor, Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Kar ; Debreceni Egyetem Jogtörténeti Tanszék, Debrecen, 53-68, 2004, (Historia iuridicae facultatis : a Debreceni Egyetem Jogtörténeti Tanszékének kiadványsorozata ; 2.) ISBN: 9634728588
 5. Elek, B.: Pszichológiai szempontok a tanúvallomások értékelésében.
  Collectio iuridica Univ. Debr. 4 33-48, 2004.
2003
 1. Elek, B.: A gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények büntetőjogi megítélésének egyes gyakorlati kérdései.
  Börtönügyi szle. 4 19-26, 2003.
 2. Elek, B.: A gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények egyes gyakorlati kérdései.
  In: Az erőszak ne legyen az életforma része! : partnerek vagyunk a gyermekbántalmazás megelőzésében : a civil bűnmegelőzés országos konferenciái! Szerk.: Nyári Katalin, DE ÁJK, Debrecen, 137-150, 2003. ISBN: 9634728731
 3. Elek, B.: A kihallgatásról készült rendőri jelentés a bizonyítási eljárásban.
  Ügyvédek lapja. 4 25-31, 2003.
 4. Elek, B.: A magánokirat hamissága.
  Prókátor. július 3-4.2003.
 5. Elek, B.: A tanúvallomások tartalmi hitelessége.
  Prókátor. november 8-12, 2003.
 6. Elek, B.: Büntető igazságszolgáltatás a Rákóczi-szabadságharc idején.
  In: A Rákóczi-szabadságharc és Közép-Európa : tanulmányok a Rákóczi-szabadságharc kezdetének 300. évfordulójára. Szerk.: Tamás Edit, Rákóczi Múzeum, Sárospatak, 191-193, 2003, (A sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, 0487-3890 ; 45.)
 7. Elek, B.: Die Rolle der Zeit in dem Strafprozess.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2002. november 6. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa / [szerk. Lehoczky László], Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, Miskolc, 74-77, 2003.
 8. Elek, B.: Terhelti védekezések az adminisztratív csődbűntett köréből.
  Prókátor. 4 8-9, 2003.
2002
 1. Elek, B.: Egy idejétmúlt tényállás?: kérdések a természet elleni fajtalanság bűntette körül.
  Magyar jog. 1 31-34, 2002.
 2. Elek, B.: Jogértelmezési kérdések a felszámolás eredményének meghiusításával járó csődbűntett miatt indult büntetőeljárások kapcsán.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai / [...szerk. Stipta István], Bíbor, Miskolc, 209-223, 2002, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 2/1.) ISBN: 9639466018
 3. Elek, B.: Vádlotti védekezések az adminisztratív csődbűntett köréből.
  Bírák lapja. 12 (2), 72-76, 2002.
2001
 1. Elek, B.: A magánokirathamisítás büntethetőségének határai.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2000. október 30. / [szerk. Lehoczky László], Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, Miskolc, 26-29, 2001.
 2. Elek, B.: Minden út a bíróságra vezet.
  In: Igazságügyi Fiatalok Szakmai konferenciája : előadások : Zalaegerszeg, 2001, Zakla Megyei Bíróság, Zalaegerszeg, 28-31, 2001.
2000
 1. Elek, B.: A büntetéskiszabás során értékelhető tényezőkről.
  Bírák lapja. 1-2 44-49, 2000.
feltöltött közlemény: 85 Open Access: 7
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK