Tudóstér: Kristóf Zsolt publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 35 Open Access: 9
2023
 1. Varga, L., Miklóssy, I., Nagy, B., Szakál, Z., Kristóf, Z., Paulikné Varga, B., Helmeczi, G., Székely, L., Tóth, K., Takács, P.: Együttműködésen alapuló, projekt szemléletű oktatás a digitális térben A HEAL-ALL projekt eTwinning tapasztalatai az egészségügyi oktatás területén.
  In: II. "Várandósság és egészséges életkezdet" Dr. Adorján Gusztáv Tamás Emlékkonferencia : absztraktkötet és programfüzet. Szerk.: Moravcsikné Kornyicki Ágota, Jávorné Erdei Renáta, Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar, Nyíregyháza, 16, 2023. ISBN: 9789634905110
2022
 1. Varga, L., Kristóf, Z.: E-Twinning oktatási tapasztalatok a HEAL-ALL ERASMUS+ projekt keretében.
  In: XIV. Nemzetközi nyíregyházi doktorandusz és posztdoktori konferencia : Absztraktkötet. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Tóth Dalma, Zakor-Broda Rita, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 148, 2022. ISBN: 9789634904755
 2. Szakál, Z., Takács, P., Varga, L., Paulikné Varga, B., Tóth, K., Kristóf, Z., Helmeczi, G.: INDEHEP projekt digitális tananyag fejlesztésés tréningek a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karán - új, innovatív módszerek pedagógiai és digitális lehetőségek integrálásával.
  In: XIV. Nemzetközi nyíregyházi doktorandusz és posztdoktori konferencia : Absztraktkötet. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Tóth Dalma, Zakor-Broda Rita, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 88, 2022. ISBN: 9789634904755
 3. Takács, P., Miklóssy, I., Nagy, B., Szakál, Z., Kristóf, Z., Paulikné Varga, B., Helmeczi, G., Tóth, K., Varga, L.: The impact of the coronavirus epidemic on tourism - HEAL-ALL survey.
  In: XIV. Nemzetközi nyíregyházi doktorandusz és posztdoktori konferencia : Absztraktkötet. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Tóth Dalma, Zakor-Broda Rita, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 163, 2022. ISBN: 9789634904755
2021
 1. Takács, P., Láczay, M., Szakál, Z., Varga, L., Kristóf, Z., Paulikné Varga, B., Tóth, K., Helmeczi, G.: A magyar lakosok egészségi állapota, egészségmagatartása 2020-as SHARE Corona Survey (Covid-19) adatainak tükrében - Hagyományos statisztikai és rough set alapú elemzés.
  Magy. gerontol. 13 (Klsz.), 126-129, 2021.
 2. Kristóf, Z., Győri, A.: Az idősek és az infokommunikációs technológiák elsődleges vonatkozásai.
  Magy. gerontol. 13 (40), 138-160, 2021.
2020
 1. Kristóf, Z., Takács, P., Helmeczi, G., Láczay, M., Paulikné Varga, B., Szakál, Z., Tóth, K., Varga, L.: Felsőoktatásba belépő hallgatók szövegszerkesztési és prezentációkészítési jártasságának önreflexivitáson alapuló felmérése a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán.
  In: Magyar Tudomány Ünnepe 2020 "Jövőformáló Tudomány - Generációk Egymásért" Kutatási innovációk és új eredmények : Absztraktfüzet. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Balla Petra, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 17, 2020. ISBN: 9789634902706
 2. Takács, P., Kristóf, Z., Láczay, M., Lövei-Kalmár, K., Paulikné Varga, B., Szakál, Z., Varga, L.: HEAL-ALL - Pályázat az egészségturizmus oktatás fejlesztésére.
  In: Magyar Tudomány Ünnepe 2020 "Jövőformáló Tudomány - Generációk Egymásért" Kutatási innovációk és új eredmények : Absztraktfüzet. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Balla Petra, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 17, 2020. ISBN: 9789634902706
 3. Kristóf, Z.: International Trends of Remote Teaching Ordered in Light of the Coronavirus (COVID-19) and its Most Popular Video Conferencing Applications that Implement Communication.
  CEJER. 2 (2), 84-92, 2020.
 4. Kristóf, Z., Tóth, K., Helmeczi, G.: Videokonferenciát megvalósító alkalmazások és jellemzőik.
  In: Magyar Tudomány Ünnepe 2020 "Jövőformáló Tudomány - Generációk Egymásért" Kutatási innovációk és új eredmények : Absztraktfüzet. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Balla Petra, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 19, 2020. ISBN: 9789634902706
 5. Kristóf, Z.: Virtuális tanulókörnyezetben használt kulcsképességek vizsgálata szóasszociációs módszerrel.
  PedActa. 10 (1), 35-46, 2020.
2019
 1. Kristóf, Z., Tóth, K.: Developing and examining a virtual learning environment.
  Hung. educ. res. j. 9 (3), 511-526, 2019.
 2. Kristóf, Z.: Digitális kompetenciák önértékelése pedagógushallgatók körében.
  In: XIII. Nyíregyházi Doktorandusz Konferencia : Absztraktfüzet. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Balla Petra, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 43, 2019. ISBN: 9789634901655
 3. Kristóf, Z.: Felsőoktatási kutatások a lemorzsolódás témakörében.
  Új Pedagóg. Szle. 69 (11-12), 171-174, 2019.
  (Ismertetett mű: szerk. Pusztai Gabriella, Szigeti Fruzsina. -Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban /Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2018. -312 p. -)
 4. Kristóf, Z.: Higher Education Research on the Issue of Dropout.
  Central European Journal of Educational Research. 1 (1), 90-94, 2019.
  (Ismertetett mű: eds. Pusztai G., Szigeti F. -Dropout and Persistence in Higher Education /Debrecen : Debrecen University Press, 2018)
 5. Kristóf, Z., Varga, A.: Oktatók és facilitátorok különböző oktatási terekben.
  Acta Med. Sociol. 10 (28), 79-94, 2019.
 6. Kristóf, Z.: Tanulói jelenlét vizsgálata virtuális környezetben.
  In: Oktatás-Informatika-Pedagógia 2019. Szerk.: Hülber László, Buda András, Ollé János, Kapitális Kft., Debrecen, 37, 2019. ISBN: 9789634739241
2018
 1. Kristóf, Z.: In-house developed virtual learning tools.
  In: 6th IRI International Educational Conference : program abstracts. Szerk.: Csajbok-Twerefou I., et al, International Research Institute, Komárno, Szlovákia, 26, 2018. ISBN: 9788089691579
 2. Kristóf, Z.: Kulcskompetenciák szintkülönbségei virtuális térben.
  In: Oktatás, gazdaság, társadalom HuCER 2018. Kiadta: a Magyar Nevelés - és Oktatáskutatók Egyesülete, Magyar Nevelés - és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 29, 2018. ISBN: 9786155657047
 3. Kristóf, Z.: Virtuális alapképességek és mikrotársadalmi jellemzők összefüggései.
  In: Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések : absztrakt kötet. Szerk.: Fehérvári Anikó, Széll Krisztián, Misley Helga, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 378, 2018. ISBN: 9789634890515
 4. Kristóf, Z.: Virtuális alapkompetenciák vizsgálata a second life terében.
  In: Oktatás-Informatika-Pedagógia konferencia 2018: konferencia absztraktkötet. Szerk.: Hülber László, Buda András, Ollé János, Debreceni Egyetem, Debrecen, 33, 2018. ISBN: 9789634739241
2017
 1. Kristóf, Z.: Az infokommunikációs technológiák szerepe napjaink oktatásában.
  Inform Társad. 17 (3), 83-88, 2017.
  (Ismertetett mű: Buda András. -IKT és oktatás Együtt vagy egymás mellett? /Szeged : Belvedere Meridionale Kiadó, 2017. -205 p. -)
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Communication
 2. Kristóf, Z., Varga, A.: Facilitátori képességek a second life virtuális terében.
  In: Interdiszciplináris pedagógia és a taneszközök változó regiszterei : X. Kiss Árpád Emlékkonferencia : tartalmi összefoglalók. Szerk.: Buda András, Kiss Endre, Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Kiss Árpád Archívum Könyvtára, Debrecen, 45, 2017. ISBN: 9789634739678
2012
 1. Kristóf, Z., Végh, L., Bodnár, K.: Felsőoktatásban alkalmazott Sloodle eszközrendszer használati tapasztalatai: egy saját eszköz bemutatása.
  Okt. Inform. 4 (1-2), 2012.
 2. Ollé, J., Kristóf, Z.: Formatív értékelés és motiváció kísérleti virtuális oktatási környezetben.
  In: A munka és nevelés világa a tudományban : XII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Benedek András, Tóth Péter, Vedovatti Anildo, Közoktatási Vezetők Képzéséért Alapítvány, Miskolc, 60, 2012. ISBN: 9789638911087
 3. Ollé, J., Kristóf, Z.: Kommunikációs szokások és tevékenységek alakulása hibrid oktatási környezetben.
  In: A munka és nevelés világa a tudományban : XII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Benedek András, Tóth Péter, Vedovatti Anildo, Közoktatási Vezetők Képzéséért Alapítvány, Miskolc, 59, 2012. ISBN: 9789638911087
 4. Kristóf, Z.: Szükséges képességek a Second Life-ban, SL Polgár < SL Tanuló < SL Oktató.
  In: Digitális pedagógus konferencia. Szerk.: Lévai Dóra, Tóth-Mózer Szilvia, Szekszárdi Júlia, ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, Budapest, 29, 2012. ISBN: 9789632842530
2011
 1. Kristóf, Z., Végh, L., Bodnár, K.: Felsőoktatásban alkalmazott Sloodle eszközrendszer használati tapasztalatai. Egy saját eszköz bemutatása.
  Oktatás-Informatika 3 (3-4), 68-76, 2011.
 2. Kristóf, Z., Bodnár, K., Takács, P.: Implementation opportunities of the Moodle Learning Management System in virtual environment: the Sloodle Project.
  Teach. Math. Comp. Sci. 9 (9/2), 275-293, 2011.
2010
 1. Kristóf, Z., Bodnár, K., Takács, P.: First achievements of the adaptation of the ILIAS Learning Management System at the University of Debrecen, Faculty of Health.
  In: Proceedings of the 8th International Conference on Applied Informatics. Ed.: Attila Egri-Nagy [et al.], BVB, Eger, 35-44, 2010.
2009
 1. Csajbók, Z., Takács, P., Kristóf, Z., Bodnár, K.: Elearning rendszerek biztonsági jellemzőinek vizsgálata.
  In: II. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) Konferencia : Nyíregyháza, 2008. november 21. / [rend. a Nyíregyházi Főiskola, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola] ; [szerk. Kerekes Benedek], Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 255-259, 2009. ISBN: 9789639909199
2008
 1. Kristóf, Z., Bodnár, K.: Adatkezelés és adatvédelem az egészségügyben.
  In: Informatika a felsőoktatásban 2008. Szerk.: Pethő Attila, Herdon Miklós, Debreceni Egyetem Informatikai Kar, Debrecen, 148, 2008. ISBN: 9789634731290
2007
 1. Daragó, L., Lévy, P., Veres, A., Kristóf, Z.: ICD-View: a technique and tool to make the morbidity transparent.
  In: Pixelization Paradigm. Eds.: Pierre P Lévy, et al, Springer, Berlin ; [London], 216-224, 2007. ISBN: 9783540710264
 2. Takács, P., Kristóf, Z.: The investigation of the development of programming languages.
  In: Proceedings of 7th International Conference on Applied Informatics vol. 2.. Szerk.: Emőd Kovács, Péter Olajos, Tibor Tómács, [Eszterházy Károly Főiskola], [Eger], 327-333, 2007.
2002
 1. Kristóf, Z.: Információtechnológiák az egészségügyi alapellátás rendszerében.
  In: Informatika a felsőoktatásban : 2002 : konferencia kiadvány : Debrecen, 2002. aug. 28-30. Szerk.: Arató Péter, Herdon Miklós, Debreceni Egyetem, Debrecen, 170, 2002.
feltöltött közlemény: 35 Open Access: 9
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK