Tudóstér: Bagdi Róbert publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 84 Open Access: 11
2023
 1. Bagdi, R., Bíró, L., Juhász, J., Demeter, G., Peykovska, P., Balogh, Á., Csaplár, -., Zahorán, C.: Balkán-kronológia IV.: Két szövetségi rendszerben, 1946-1989.
  Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Institut za Istoricheski Izsledvaniya, Budapest, Sofia, 306 p., 2023. ISBN: 9789634163855;9789542903642
 2. Bagdi, R.: Érvek és ellenérvek az Észak-Alföld, mint régió kialakítására az 1970-es években.
  In: "Interdiszciplinaritás a régiókutatásban XI." : Nemzetközi tudományos konferencia. Szerk.: Dajnoki Krisztina, Filep Roland, Horváth Adrienn, Pierog Anita, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Debrecen, 15, 2023. ISBN: 9789634905189
 3. Bagdi, R.: Gyula és Békéscsaba fejlődésének turisztikai vonásai ez elmúlt fél évszázadban.
  In: IX. Magyar Turizmusföldrajzi Szimpózium: A helyek arcvonásai - turisztikai aspektusok, 2023 : absztrakt kötet. Szerk.: Donka Attila; Michalkó Gábor; Rátz Tamara, Kodolányi János Egyetem : HUN-REN CSFK Földrajztudományi Intézet : Magyar Földrajzi Társaság, Székesfehérvár, Budapest, 11-12, 2023, (Turizmus akadémia, ISSN 1786-2310) ISBN: 9786155075766
 4. Bagdi, R., Mondok, A.: Szeged and its region destination: past and present. Recovery from the coronavirus epidemic based on statistical data.
  In: Challenges in the Carpathian basin : conference volume : 16th Annual International Conference on Economics and Business / editors Fejér-Király Gergely et al, Risoprint, Cluj-Napoca, 254-265, 2023. ISBN: 9789735330385
2022
 1. Bagdi, R., Hlbocsányi, N.: A Kohner család gazdasági érdekeltségei.
  Korall. 23 (87), 119-144, 2022.
 2. Balogh, Á., Bagdi, R., Demeter, G., Bíró, L., Zahorán, C.: Balkán-kronológia III.: Válság és háború (1919-1945).
  Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 190 p., 2022. ISBN: 9789634163121
 3. Kis, F., Bagdi, R.: Gyula és térsége turisztikai jelentősége a 2020. évben meghatározott új desztinációs szerkezetben.
  Acta Carolus Robertus. 12 (1), 39-52, 2022.
 4. Bagdi, R.: Statisztikai módszerekkel mért fejlettség és szociográfiai valóság az 1930-as évek vidéki Magyarországán.
  In: Területi egyenlőtlenség - Intézményi változás : Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 2022. Szerk.: Demeter Gábor, Kövér György, Pogány Ágnes, Weisz Boglárka, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 199-227, 2022.
 5. Bagdi, R.: Szolnok, mint regionális központ az 1960-as években?.
  In: Interdiszciplinaritás a régiókutatásban X. : Nemzetközi tudományos konferencia : Rezümékötet. Szerk.: Dajnoki Krisztina, Filep Roland, Pierog Anita, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Debrecen, 9, 2022. ISBN: 9789634904366
 6. Bagdi, R.: Szolnok város térszerkezetének megváltozása az 1970-es években.
  In: Ellenszélben: Településpolitika és a falvak a kommunista diktatúra évtizedeiben. Szerk.: Horváth Gergely Krisztián, Bölcsészettudományi Kutatóközpont : Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapest, 429-455, 2022, (Magyar vidék a 20. században, ISSN 2498-9118 ; 9) ISBN: 9789634163541
2021
 1. Demeter, G., Magyarosi, Á., Bagdi, R.: Beteg társadalom: Higiéniai, egészségi és lakhatási viszonyok Debrecenben a két világháború között Neuber Ede vizsgálatai alapján.
  Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 168 p., 2021. ISBN: 9789634162384
 2. Bagdi, R.: Öntözésfejlesztési tervek a Tisza középső szakaszán az 1950-1960-as években.
  In: Környezettörténet - Historiográfia. Szerk.: Demeter Gábor, Kövér György, Pogány Ágnes, Weisz Boglárka, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 245-275, 2021, (Magyar gazdaságtörténeti évkönyv, ISSN 2498-8634)
 3. Demeter, G., Magyarosi, Á., Bagdi, R.: Tuberkolózis, tetű és pöcegödör: Iskolások egészségügyi és lakhatási helyzete Debrecenben, a nagy gazdasági válság idején.
  Korall. 22 (83), 105-135, 2021.
2020
 1. Bagdi, R., Hlbocsányi, N.: A Földhitelbank Rt. szerepe báró dr. Kohner Adolf kapcsolatrendszerében.
  In: Hálózat & Hierarcha : Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv, 2020 / főszerkesztő Kövér György, Pogány Ágnes, Weisz Boglárka, Bölcsészettudományi Kutatóközpont : Hajnal István Alapítvány, Budapest, 465-486, 2020.
 2. Bagdi, R.: Ethnic minorities and their languagein hungarian county seats: the census of 2011.
  In: Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok : nemzetközi földrajzi konferencia : tanulmánykötet / szerkesztőbizottság Berghauer Sándor; Dávid Lóránt Dénes; Dnyisztrjanszkij Miroszlav; Fodor Gyula; Gergely Lívia; Gönczy Sándor; Izsák Tibor; Mocá Andrij; Molnár D. István; Molnár József; Nagy Tibor; Oláh Natália; Papp Géza; Sass Enikő; Scsuka Halina; Tóth Attila; Vince Tímea; Virván Olga, RIK-U Kft., Ungvár, 55-63, 2020. ISBN: 9786177868131(1.köt.)
 3. Bagdi, R.: Female Immigrants in Sátoraljaújhely in 1869.
  In: Migrations from antiquity to the present days : thematic volume 1 / editors Snezana Vukadinovic, Svetozar Boskov, Ifigenija Radulovic, University of Novi Sad Faculty of Philosophy, Novi Sad, 403-416, 2020. ISBN: 9788660655556
2019
 1. Bagdi, R.: Destination development along the Austrian-Hungarian border.
  In: Modernity, frontiers and revolutions : proceedings of the 4th International Multidisciplinary Congress (PHI 2018), 3-6 October 2018, S. Miguel, Azores, Portugal / editors Maria do Rosário Monteiro, Mário S. Ming Kong ; co-editor Maria Joao Pereira Neto, CRC Press, Boca Raton, FL, 453-458, 2019, (PHI, ISSN 2161-3907 (Print); 2639-0205 (Online)) ISBN: 9780367023973(Hbk)
 2. Jóvér, V., Bagdi, R., Kóródi, M.: Desztinációk ismertségének vizsgálata a lehatárolás összefüggéseiben.
  Economica. 10 (1), 8-12, 2019.
 3. Bagdi, R.: Hogyan lehet etnikai kutatásra felhasználni Fényes Elek anyanyelvi adatait?.
  Tört. Földr. Közl. 7 (3-4), 85-96, 2019.
 4. Bagdi, R., Hlbocsányi, N.: Konzervgyártás Kecskeméten a 20. század első felében.
  In: Uradalom - Vállalat / főszerk. Kövér György, Pogány Ágnes, Weisz Boglárka, MTA BTK : Hajnal I. Társadalomtört. Alapítvány, Budapest, 325-353, 2019, (Magyar gazdaságtörténeti évkönyv, ISSN 2498-8634)
 5. Demeter, G., Bagdi, R.: Social differentation and spatial patterns in a multiethnic city in the nineteenth century: Potential uses of GIS in the study of urban history.
  Hung. Hist. Rev. 8 (1), 29-72, 2019.
2018
 1. Bagdi, R., Szabó, A.: A Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy és Tisza-tó mint kiemelt turisztikai fejlesztési térség jellemzői = Charachteristic feautres of Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy, and Lake Tisza as an important touristic development area.
  In: XVI. Nemzetközi Tudományos Napok : Gyöngyös, 2018. április 12-13. : "Fenntarthatósági kihívások és válaszok" : A Tudományos Napok Publikációi / szerkesztette Dinya László, Baranyi Aranka, EKE Líceum Kiadó, Eger, 169-177, 2018. ISBN: 9786155621758
 2. Povenszki, K., Bagdi, R.: A felnőttbarát Duna Relax és Event szálloda szerepe Ráckeve turizmusában.
  Acta Carolus Robertus. 8 (1), 209-221, 2018.
 3. Demeter, G., Bagdi, R.: A sátoraljaújhelyi társadalom mobilitásának, differenciáltságának és térszerveződésének vizsgálata 1870-ben.
  In: Mozgás és átalakulás : a migráció és a társadalmi mobilitás történeti változásai és összefüggései : a Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 2016. évi, gödöllői konferenciájának tanulmánykötete. Szerk.: Halmos Károly, Kovács Janka, Lászlófi Viola, Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, 277-306, 2018, (Rendi társadalom - polgári társadalom, ISSN 2060-2332 ; 30) ISBN: 9789638946362
 4. Horvát, D., Bagdi, R.: A Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség jellemzői és lehetséges turisztikai szerepe.
  Gradus. 5 (2), 140-145, 2018.
 5. Bagdi, R.: Az Országos Községi Törzskönyvbizottság által meghatározott településnevek a Felvidék keleti peremén és használatuk a gyakorlatban.
  Új Nézőpont. 5 (2), 5-27, 2018.
 6. Bagdi, R., Szabó, A.: Debrecen és környéke, mint kiemelt turisztikai fejlesztési térség.
  In: XVI. Nemzetközi Tudományos Napok, "Fenntarthatósági kihívások és válaszok" Előadások és poszterek összefoglalói. Szerk.: Dinya László, Csernák József, EKE Líceum kiadó, Gyöngyös, 48, 2018. ISBN: 9786155621741
 7. Bagdi, R.: Female immigrants in Sátoraljaújhely (Zemplén County, Hungary) in 1869.
  In: International Scientific Conference "Migration from antiquity to the present days" : Novi Sad, Serbia, 14-15 April 2018 : book of abstracts, University of Novi Sad, Novi Sad, 8, 2018.
 8. Bagdi, R., Demeter, G.: Járások vagy mikrorégiók?: A Felvidék keleti felének adminisztratív beosztása, kapcsolata a tájhatárokkal a Lexicon Locorum alapján, valamint a járások szerepének funkcionális változása.
  Tört. földr. közl. 6 61-82, 2018.
 9. Bagdi, R.: Migration and occupation in two local centers: Szerencs and Varranó (Zemplén County) in 1869.
  In: Migracii na hora i idei v B'lgaria i Ungaria, XIX-XXI vek = Emberek és eszmék migrációja Bulgáriában és Magyarországon, 19-21. század = Migrations of people and ideas in Bulgaria and Hungary, 19th-21st centuries / s'stav. i ... red. Penka Pejkovska i Gabor Demeter, Paradigma : [MTA BTK TTI], Sofia ; [Budapest], 152-171, 2018, (Publications of the Bulgarian - Hungarian History Commission, ISSN 2535-0757 ; 4) ISBN: 9789634161271
 10. Demeter, G., Bagdi, R.: Some methods to quantify migration in Hungary.
  In: Migracii na hora i idei v B'lgari©a i Ungari©a, XIX-XXI vek = Emberek és eszmék migrációja Bulgáriában és Magyarországon, 19-21. század = Migrations of people and ideas in Bulgaria and Hungary, 19th-21st centuries / s'stav. i ... red. Penka Pejkovska i Gabor Demeter, Paradigma : [MTA BTK TTI], Sofia ; [Budapest], 126-151, 2018, (Publications of the Bulgarian - Hungarian History Commission, ISSN 2535-0757 ; 4) ISBN: 9789634161271
 11. Demeter, G., Bagdi, R.: Tracing the Transforming Urban Elite and Methods to Analyze Spatial Patterns, Social Composition and Wealth Based on Census Data (Northeast-Hungary, 1870).
  MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, 23 p., 2018. ISBN: 9789634160977
2017
 1. Bagdi, R.: A turisztikai régiók és desztinációk rendszere Közép-Európában.
  Gradus. 4 (2), 495-500, 2017.
 2. Kozma, M., Bagdi, R.: A turizmus mint a kitörés és a fejlődés eszköze Nyíregyházán.
  Acta Carolus Robertus. 7 (1), 159-172, 2017.
 3. Jegesi, V., Bagdi, R., Szabó, A.: Kalandparkok, mint turisztikai termékek.
  In: Magyar vidék - perspektívák, megoldások a XXI. században : I. Vidékfejlesztési konferencia. Szerk.: Futó Zoltán, Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas, 109-114, 2017. ISBN: 9789632696713
 4. Bagdi, R.: Társadalom és migráció az 1869. évi népszámlálás eredményei alapján egy zempléni mezővárosban, Sztropkón.
  Gradus. 4 (1), 223-228, 2017.
 5. Demeter, G., Bagdi, R.: Tracing the transforming urban elite: methods to analyze spatial patterns, social composition and wealth based on census data (Northeastern Hungary, 1870).
  In: The role of the elites in the processes of national consolidation and national construction : proceeding of institute for historical studies, Institute of History, Bulgarian Academy of Sciences, Szófia, 246-275, 2017, (Proceeding of institute for historical studies, ISSN 2367-5187 ; 34)
2016
 1. Demeter, G., Bagdi, R.: A társadalom differenciáltságának és térbeli szerveződésének vizsgálata Sátoraljaújhelyen 1870-ben: a GIS lehetőségei a történeti kutatásokban.
  Kapitális, Budapest; Debrecen, 112 p., 2016. ISBN: 9789631250299
 2. Bagdi, R.: Changing district borders in three north-east Hungarian counties (1773-1910).
 3. Bagdi, R., Demeter, G., Tringli, I.: GIS adatbázis építése és lehetőségei a történeti kutatásokban: migráció, vallási és foglalkozási szegregáció és lakhatási differenciák vizsgálata Sátoraljaújhelyen az 1869-es népszámlálás adatainak térbeli megjelenítésével.
  In: Vidéki élet és vidéki társadalom Magyarországon : a Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 2014. évi, egri konferenciájának kötete. Szerk.: Pap József, Tóth Árpád, Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, 61-81, 2016, (Rendi társadalom - polgári társadalom, ISSN 2060-2332 ; 28) ISBN: 9789638946348
 4. Bagdi, R.: Szlovák nemzetiségűek Magyarországon a 2011. évi népszámlálás alapján.
  In: A magyar gazdaság és társadalom a 21. század globalizálódó világában, 2. kötet : "30 éves a békéscsabai felsőoktatás" jubileumi konferencia. Szerk.: Árpási Zoltán, Bodnár Gábor, Gurzó Imre, Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Békéscsaba, 11-16, 2016. ISBN: 9789632695822(print)
 5. Bagdi, R.: Településnevek Ung és Bereg vármegyében az I. világháborút megelőző két évtizedben.
  Közép-Eur. Közl. 9 (34), 137-149, 2016.
2015
 1. Bagdi, R., Szabó, A.: Ecotourism in the Region of Lake Tisza = Ökoturizmus a Tisza-tavi régióban.
  Economica. 8 (3), 10-21, 2015.
 2. Bagdi, R., Sárközi, Á.: Gyógynövényturizmus a Bükkben.
  Economica. 8 (4/1), 68-79, 2015.
 3. Bagdi, R.: Keskeny nyomtávú vasutak turisztikai hasznosítása.
  In: Kreativitás és innováció a turizmusban. Szerk.: Rátz Tamara, Michalkó Gábor, Kodolányi János Főiskola ; Budapest : MTA CSFK Földrajztudományi Intézet : Magyar Földrajzi Társaság, Székesfehérvár, 209-222, 2015, (Turizmus akadémia, ISSN 1786-2310 ; 7.) ISBN: 9786155075322
 4. Bagdi, R.: Migráció és foglalkoztatottság az 1869. évi népszámlálás eredményei alapján, egy zempléni járásszékhelyen, Varannón.
  In: Tanulmányok a magyar történelemből a kora újkortól a legújabb korig : Válogatás a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola által 2015 május 8-án, Szegeden szervezett tudományos konferencia előadásaiból. Szerk.: Döbör András, Zeman Ferenc, Egyesület Közép-Európa Kutatására, Szeged, 39-49, 2015, (Közép-európai monográfiák, ISSN 2062-3712 ; 14)
 5. Bagdi, R., Demeter, G.: Sátoraljaújhely migráns és helyi társadalma az 1869. évi népszámlálás alapján.
  Tört. Szle. 57 (3), 381-410, 2015.
2014
 1. Bagdi, R.: A különböző vallásúak által kötött házasságok jellemzése Sátoraljaújhelyen, az 1869-es népszámlálás alapján.
  In: Tanulmányok a magyar történelemből a kora újkortól a legújabb korig [1. köt.] : Válogatás a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola által 2014. április 25-én, Szegeden szervezett tudományos konferencia előadásaiból. Szerk.: Döbör András, Zeman Ferenc, Egyesület Közép-Európa Kutatására, Szeged, 45-54, 2014, (Közép-európai monográfiák, ISSN 2062-3712 ; 13) ISBN: 9789638972477
 2. Bagdi, R.: CENSUS 2011: Utilization of the results in tourism in Northern Great Plain and Lake Tisza regions.
  In: GEOTOUR & IRSE 2014 : conference proceedings. Ed.: Lubomír Strba, Technical University of Kosice, Kosice, 158-167, 2014. ISBN: 9788055318769
 3. Bagdi, R.: Sustainable development through eco-tourism in the region of Lake Tisza.
  In: The 2nd International Conference PRO-MOUNTAINS: "Tourism, Environment, Sustainable Development" : Nature and People: interactions, conflicts, consequences, solutions. Szerk.: Gabriela Manea, Elena Matei, Julianna Vijulie, Laura Tirla, Roxana Cuculici, Editura Universitara, Bucuresti, 13-14, 2014, (ISSN 2392-6694)
 4. Bagdi, R.: Tiszafüredi tájcentrum.
  In: Tájcentrumi természeti értékek, biotópok fenntartható turisztikai hasznosítása / Bagdi Róbert, Bakos Róbertné, Horváth Pál, Kalmárné Rimóczi Csilla, Mondok Anita, Savella Orsolya, Kóródi Márta, Szolnoki Főiskola, Szolnok, 103-121, 2014. ISBN: 9789638993564
 5. Bagdi, R.: Zemplén vármegye közigazgatási határainak változása 1773 és 1910 között.
  In: Falak és választóvonalak a történelemben : A Nyíregyházi Főiskola Történettudományi és Filozófia Intézete által 2012 november 29-30-án rendezett társadalomtudományi konferencia előadásai. Szerk.: Buhály Attila, Reszler Gábor, Szoboszlay György, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, 379-390, 2014, (Terminus Könyvek ; 1.) ISBN: 9786155097829
2013
 1. Bagdi, R.: A távolsági autóbusz-közlekedés rendszere a Balaton körül.
  In: Bor, vidék, turizmus : A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kara által szervezett szekszárdi "Bor és turizmus" szakmai konferencia előadásai és a kapcsolódó turiszikai anyagok kötete. Szerk.: Huszti Zsolt, Nemzeti Fejlesztési Alapítvány, Dunaújváros, 193-201, 2013, (NFA füzetek, ISSN 2062-8250 ; 2.) ISBN: 9789630865579
 2. Bagdi, R.: Tiszafüredi tájcentrum.
  In: Tájcentrumi kézműves és helyi termékek fenntartható turisztikai hasznosítása. Szerk.: Bakos Róbertné, Szolnoki Főiskola, Szolnok, 65-87, 2013. ISBN: 9789638993540
2012
 1. Bagdi, R., Varga, H.: Az Aggteleki és a Bükki Nemzeti Park ismertségének összehasonlító vizsgálata.
  In: Zöld gazdaság és versenyképesség? : XIII. Nemzetközi Tudományos Napok : a tudományos napok előadásai és poszterei. Szerk.: Magda Sándor, Dinya László, Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 1105-1112, 2012. ISBN: 9789639941533
 2. Dávid, L., Remenyik, B., Bagdi, R., Olosz, S.: Kulturális turizmus a Székelyföldön.
  In: Zöld gazdaság és versenyképesség? : XIII. Nemzetközi Tudományos Napok : a tudományos napok előadásai és poszterei. Szerk.: Magda Sándor, Dinya László, Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 1157-1166, 2012. ISBN: 9789639941533
 3. Verebélyi, A., Bagdi, R.: Passzív turizmus: a FORMA-1 turisztikai szerepe Magyarországon.
  Acta Carolus Robertus. 2 (2), 125-131, 2012.
2011
 1. Bagdi, R.: A Felvidék turizmusföldrajza.
  In: A Kárpát-Pannon térség turizmusföldrajza / szerkesztette Dávid Lóránt; Remenyik Bulcsú, Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 265-273, 2011, (Regionális Turizmuskutatás MonográfiákISSN ; 3.) ISBN: 9789639941274
 2. Varga, H., Bagdi, R.: A terrorizmus hatása a nemzetközi idegenforgalomra.
  Acta Carolus Robertus. 1 (2), 175-186, 2011.
 3. Remenyik, B., Bagdi, R., Szabó, L.: Budapest-Közép-Dunavidék Turisztikai Régió.
  In: A Kárpát-Pannon térség turizmusföldrajza. Szerk.: Dávid Lóránt, Remenyik Bulcsú, Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 158-173, 2011, (Regionális Turizmuskutatás Monográfiák ; 3.) ISBN: 9789639941274
2010
 1. Bagdi, R.: Analysis of the tourism in the Eastern part of Slovakia.
  In: III. Internationalo Conference The Role of Tourism in territorial development. Ed.: Dombay Ştefan, Magyari-Sáska Zsolt, Presa Universitara Clujeana, Kolozsvár, 19-22, 2010, (ISSN 2068-9578)
 2. Bagdi, R.: Analysis of the tourism in the Easthern part of Slovakia.
  In: The role of tourism in territorial development : III. International Conference. Szerk.: Dombay Stefan, Magyari-Sáska Zsolt, Presa Universitara Clujeana, Kolozsvár, 19-22, 2010, (ISSN 2068-9578)
 3. Bagdi, R.: Határontúli hallgatók a Károly Róbert Főiskolán.
  In: XII. Nemzetközi Tudományos Napok : Fenntartható versenyképesség, válság idején : Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2010 március 25-26.. Szerk.: Magda Sándor, Dinya László, [Károly Róbert Főiskola], [Gyöngyös], 676-681, [2010]. ISBN: 9789639941090
 4. Demeter, G., Bagdi, R.: The Role of Horizontal and Vertical Mobility in the Reproduction and Transformation of Local Societies: A Statistical Analysis of two County Seats: Eger and Sátoraljaújhely : (1860-1910).
  In: Political, Social, Economic and Cultural Elites in the Central and East European States in Modernity and Post-Modernity : Hungarian-Bulgarian History Conference Budapest, May 14-15, 2009 : Papers. Ed.: Gábor Demeter, Penka Peykovska, Bolgár Tudományos Akadémia, Szofija ; Budapest, 43-56, 2010.
2009
 1. Barta, J., Bagdi, R., Barta, I.: "Ha Zemplin vármegyét az útas visgálja...": (gazdálkodás és társadalom Zemplén megyében a 18. század végén).
  Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 407 p., 2009. ISBN: 9789634733454
 2. Bagdi, R.: A Délvidék népessége az 1941. évi népszámlálás alapján.
  Limes. 22 (2), 17-32, 2009.
 3. Bagdi, R., Demeter, G.: A földrajzi adottságok szerepe a közösségek közötti kapcsolattartásban és a peremvidékek asszimilációjában Sáros megye példáján.
  In: Migráció és asszimiláció Északkelet-Magyarországon és a Partiumban, 1715-1992 / Demeter Gábor; Bagdi Róbert, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 148-168, 2009, (Studia historico-demographica Debrecina, ISSN 1788-9529 ; 1.) ISBN: 9789634730385
 4. Demeter, G., Bagdi, R.: A migráció és a telepítéspolitika hatása Szatmár megye etnikai és demográfiai szerkezetére 1715-1992.
  In: Migráció és asszimiláció Északkelet-Magyarországon és a Partiumban, 1715-1992 / Demeter Gábor, Bagdi Róbert, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 12-23, 2009. ISBN: 9789634730385
 5. Demeter, G., Bagdi, R.: A nyelvhatárváltozás természeti és gazdasági háttere Bihar megye példáján (1770-1992).
  In: Migráció és asszimiláció Északkelet-Magyarországon és a Partiumban, 1715-1992 / Demeter Gábor, Bagdi Róbert, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 33-47, 2009. ISBN: 9789634730385
 6. Bagdi, R.: Bereg és Ung vármegye migrációtörténeti összehasonlítása az 1899-1913 között.
  In: Migráció és asszimiláció Északkelet-Magyarországon és a Partiumban, 1715-1992 / Demeter Gábor, Bagdi Róbert, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 61-83, 2009. ISBN: 9789634730385
 7. Demeter, G., Bagdi, R.: Migráció és asszimiláció Északkelet-Magyarországon és a Partiumban 1715-1992.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 308. p., 2009. ISBN: 9789634730385
 8. Bagdi, R., Demeter, G.: Nyelvhatár-változás, asszimilációs helyzetek és a statisztika megbízhatósága Zemplén megye példáján.
  In: Migráció és asszimiláció Északkelet-Magyarországon és a Partiumban, 1715-1992 / Demeter Gábor, Bagdi Róbert, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 119-147, 2009, (Studia historico-demographica Debrecina, ISSN 1788-9529 ; 1.) ISBN: 9789634730385
 9. Bagdi, R.: Társadalmi mobilitás Sátoraljaújhelyen, a házassági anyakönyvek alapján (1896-1906).
  In: Migráció és asszimiláció Északkelet-Magyarországon és a Partiumban, 1715-1992 / Demeter Gábor; Bagdi Róbert, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 217-221, 2009. ISBN: 9789634730385
 10. Demeter, G., Bagdi, R.: The Effects of Migration and Settling Policy on the Ethnic and Demographic Structure of Szatmár/Satu Mare County 1715-1992.
  In: Migráció és asszimiláció Északkelet-Magyarországon és a Partiumban, 1715-1992 / Demeter Gábor; Bagdi Róbert, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 261-271, 2009. ISBN: 9789634730385
2008
 1. Bagdi, R.: Bereg és Ung vármegye migrációtörténeti összehasonlítása az 1899-1913 közötti évek alapján.
  Történeti tanulmányok. 16 253-282, 2008.
 2. Bagdi, R.: Sátoraljaújhely vonzáskörzetének meghatározása az 1896. évi anyakönyvek alapján.
  In: Tradíció és modernizáció a XVIII-XX. században. Szerk.: Bodnár Erzsébet, Demeter Gábor, Hungarovox, Budapest, 144-155, 2008. ISBN: 9789637504914
2007
 1. Bagdi, R.: Együttélés a statisztika alapján: Az Ausztria és Magyarország közötti népmozgás az 1880-1910-es évek alapján.
  In: A határok és a határon átnyúló (CBC) kapcsolatok szerepe a kibővült Európai Unió keleti perifériáján. Szerk.: Süli-Zakar István, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 215-225, 2007. ISBN: 9789634730859
 2. Demeter, G., Bagdi, R., Süli-Zakar, I.: Migráció és asszimiláció a Partiumban: 1715-1910.
  In: Tanár úrnak tisztelettel! : 56 tanulmány Dr. Korompai Gábor 70. születésnapjára. Szerk.: Süli-Zakar István, Debreceni Egyetem, Debrecen, 299-308, 2007.
 3. Demeter, G., Bagdi, R.: Migráció és asszimiláció Északkelet-Magyarországon és a Partiumban: 1715-1992.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 241 p., 2007. ISBN: 9789634730385
2006
 1. Bagdi, R., Demeter, G.: A földrajzi adottságok szerepe a közösségek közötti kapcsolattartásban és a peremvidékek asszimilációjában Sáros megye példáján.
  Tisicum. 15 207-223, 2006.
 2. Bagdi, R.: Református és görög katolikus szlovákok az Ung megyei Szobránci járásban 1773 és 1910 között.
  In: Állam és nemzet a XIX-XX. században : a 2006. március 31 - április 1-én megrendezett Történész Doktoranduszok Debreceni Konferenciája előadásai. Szerk.: Bodnár Erzsébet, Demeter Gábor, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, Debrecen, 228-237, 2006. ISBN: 9789634732020
2005
 1. Demeter, G., Bagdi, R.: A nyelvhatárváltozás természeti és gazdasági háttere Bihar megye példáján (1770-1992).
  In: "Tájak - régiók - települések..." : tisztelgés a 75 éves Enyedi György akadémikus előtt. Szerk.: Süli-Zakar István, Didakt, Debrecen, 279-287, 2005. ISBN: 9638665394
 2. Bagdi, R.: Tradíció és modernizáció: A dán jóléti állam történelmi gyökerei.
  Klió. 14 (3), 30, 2005.
2004
 1. Bagdi, R., Demeter, G.: Nyelvhatár-változás, asszimilációs helyzetek és a statisztika megbízhatósága Zemplén megye példáján.
  Tisicum. 14 359-383, 2004.
feltöltött közlemény: 84 Open Access: 11
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK