Tudóstér: Horváth Lajos publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 23 Open Access: 3
2023
 1. Horváth, L.: The Topography of Memory: The Constitutive Relation Between Body Memory and Place Memory.
  PArtsHum. 3 (1), 66-80, 2023.
2022
 1. Horváth, L.: Bevillanó emlékek fenomenológiája: A poszttraumás stresszzavar fenomenológiai interpretációi.
  Psychol. Hung. Caroliensis. 9 (2), 22-39, 2022.
 2. Horváth, L.: Idő és tudattalan: Retroaktivitás és a tapasztalat implicit rendje.
  Korunk (Kolozsvár). 23 (3), 101-110, 2022.
 3. Horváth, L.: Retroaktív trauma és a retroaktivitás fenomenológiája.
  Elpis. 15 (1-2), 25-39, 2022.
 4. Horváth, L.: Truth and Error in Freud's Screen Memories.
  In: Argumentor 7: Error. Eds.: Rozália Klára Bakó, Gizela Horváth, Partium Press ; Debrecen : Debrecen University Press, Oradea, 133-149, 2022, (Proceedings of the Seventh Argumentor Conference, ISSN 2285-682X ; 7) ISBN: 9789636150556
 5. Horváth, L.: Visszaható trauma és a retroaktivitás fenomenológiája.
  Magy. Filoz. Szle. 66 (4), 118-139, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Philosophy
2021
 1. Horváth, L., Pavlovics, Z.: Affektív tudattalan és retroaktív ébresztés.
  IMÁGÓ Budapest. 10 (4), 87-101, 2021.
 2. Horváth, L.: A narratív identitás énje és az implicit tudattalan.
  Nagyerdei Almanach. 23 (2), 57-72, 2021.
2018
 1. Horváth, L., Szummer, C., Szabó, A.: Weak phantasy and visionary phantasy: the phenomenological significance of altered states of consciousness.
  Phenom. Cogn. Sci. 17 (1), 117-129, 2018.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Cognitive Neuroscience
  Q1 Philosophy
2017
 1. Horváth, L.: Gyenge fantázia és vizionárius fantázia a módosult tudatállapotok fenomenológiai jelentősége.
  In: Imagináció a filozófia: Hermeneutikai, fenomenológiai, vallásfilozófiai megközelítések. Szerk.: Fehér M. István; Lengyel Zsuzsanna Mariann; Kiss Andrea-Laura; Bognár László, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 121-140, 2017, (A filózófia útjai, ISSN 1586-8761) ISBN: 9789634142560
 2. Horváth, L.: Szkizofrén hangolt-lét és a minimális öntudat.
  Klió. 2 36-41, 2017.
 3. Szummer, C., Horváth, L., Szabó, A., Frecska, E., Orzói, K.: The hyperassociative mind: The psychedelic experience and Merleau-Ponty's "wild being".
  Journal of Psychedelic Studies. 1 (2), 55-64, 2017.
2016
 1. Horváth, L.: A minimális öntudat és a szkizofrénia ipszeitás-hiperreflexió modellje.
  LAM. 26 (1-2), 54-60, 2016.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Medicine (miscellaneous)
 2. Horváth, L.: A szellem a gépben és az átlelkesített test.
  Korunk (Kolozsvár). 27 (6), 50-56, 2016.
 3. Bokor, P., Frecska, E., Horváth, L., Szabó, A.: Tracking the river of change: a multidimensional interpretation of ayahuasca healing.
  In: Tracking the river of change: A multidimensional interpretation of ayahuasca healing. Ed.: Luna, E. L., White, S. F, Synergetic Press, Santa Fe, NM, 232-242, 2016.
2015
 1. Horváth, L., Szabó, A.: A fekete nap melankóliája és a Selbst dekonstrukciója - Posztstrukturalizmus és posztjungiánus pszichológia.
  Magyar Fil. Szle. 59 (3), 103-120, 2015.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Philosophy
2014
 1. Horváth, L.: Melankólia és autenticitás Lars von Trier Melankólia című filmjében.
  Nagyerdei Almanach. 8 (1), 68-77, 2014.
 2. Szabó, A., Horváth, L., Szummer, C.: Phenomenology and altered states of consciousness: A new framework for analysis?.
  Psychol. Hung. Caroliensis. 2 (2), 7-29, 2014.
2013
 1. Horváth, L., Kőmüves, S., Szabó, A.: Halálközeli élmények fenomenológiája és medikalizációja.
  In: A személy bioetikai kontextusa. Szerk.: Kőmüves Sándor, Rózsa Erzsébet, Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, Debrecen, 259-309, 2013. ISBN: 9789633183212
 2. Horváth, L., Balázs, K.: Szorongás és énhasadás: A kierkegaard-i bűn és szorongás modern lélektani interpretációi.
  Magyar Filoz. Szle. 57 (3), 106-126, 2013.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Philosophy
 3. Horváth, L., Szabó, A.: Tükörneuronok és személyköziség a megtestesülésparadigmájában.
  LAM 23 (12), 629-634, 2013.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Medicine (miscellaneous)
2012
 1. Horváth, L., Szabó, A.: Integratív tudatállapotok fenomenológiája: az észlelés és fantázia határmezsgyéjén.
  Magy. filoz. szle. 56 125-150, 2012.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Philosophy
2011
 1. Horváth, L.: Illúzió és tapasztalat a pszichoszomatikus jelenségek medikalizációjában.
  Aspecto. 3 (1), 103-126, 2011.
feltöltött közlemény: 23 Open Access: 3
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK