Tudóstér: Czékmán Balázs István publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 26 Open Access: 10
2022
 1. Czékmán, B., Aknai, D., Fehér, P., Barnucz, N.: A kiterjesztett valóság tanórai használatának vizsgálata a szituatív tanulás és a konstruktív pedagógia szemszögéből.
  In: 21. századi képességek, írásbeliség, esélyegyenlőség. Absztraktkötet : XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Steklács János, Molnár-Kovács Zsófia, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 310, 2022.
 2. Barnucz, N., Dominek, D., Uricska, E., Czékmán, B., Bujdosóné Dani, E.: Applying Artificial Intelligence in English for Law Enforcement in the Digital Age.
  In: 9th International Communication Days Communication Studies in the Digital Age Symposium Abstracts Book. Ed.: Nazife Güngör, Üsküdar University, Istanbul, 72, 2022. ISBN: 9786059596602
2021
 1. Aknai, D., Czékmán, B., Fehér, P.: Kiterjesztett valóság (AR) alkalmazások használata és készítése az iskolában.
  In: Iskola a társadalmi térben és időben VII.. Szerk.: Maisch Patrícia, Márhoffer Nikolett, Molnár-Kovács Zsófia, Szekeres Nikoletta, Szücs-Rusznak Karolina, PTE BTK "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs, 150-156, 2021, (ISSN 2064-6348)
 2. Buda, A., Czékmán, B.: Pandemic and Education.
  Cent. Eur. J. Educat. Res. 3 (3), 1-10, 2021.
 3. Czékmán, B.: Pedagógusok mobil eszköz-használati háttere egy tabletes kutatás tükrében.
  In: Módszertani újítások és kutatások a szakképzés és a felsőoktatás területén. Szerk.: Simonics István, Holik Ildikó, Tomory Ibolya, Óbudai Egyetem, Budapest, 238-250, 2021. ISBN: 9789634492399
 4. Czékmán, B., Kocsis, J., Abari, K.: Tablets in Hungarian Primary Schools.
  Cent. Eur. J. Educat. Res. 3 (2), 29-37, 2021.
2019
 1. Czékmán, B.: Tablettel támogatott oktatás: Nagyvolumenű nemzetközi és hazai kezdeményezések.
  In: Oktatás, gazdaság, társadalom. Szerk.: Juhász Erika, Endrődy Orsolya, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 477-489, 2019, (HERA évkönyvek, ISSN 2064-6755 ; 6.) ISBN: 9786155657030
2018
 1. Czékmán, B., Kiss, J.: Coding without (Age)Limits? Experiences with BBC Micro: Bit in Primary School.
  Hung. Educ. Res. J. 8 (4), 112-115, 2018.
 2. Fehér, P., Czékmán, B., Aknai, D.: Complex competency development with augmented reality supported digital storytelling.
  Hung. Educ. Res. J. 8 (1), 93-96, 2018.
 3. Czékmán, B., Kiss, J.: Digitális eszközök használata az osztálytermekben. Egy BBC micro:bites projekt tapasztalatai.
  Educatio. 27 (1), 111-120, 2018.
 4. Gyökösné Gazsó, E., Kinterné Szökőcs, B., Czékmán, B.: Idegennyelv-tanulás tabletekkel: Tapasztalatok egy készülő digitális tananyag használatáról hátrányos helyzetű tanulók körében.
  In: Pszichológia-Pedagógia-Technológia. Szerk.: Polonyi Tünde, Abari Kálmán, Oriold és Társai Kiadó, Budapest, 89-103, 2018.
 5. Czékmán, B.: Mobiltechnológiával támogatott nyelvtanulás (MALL) hatékonyságának vizsgálata angol nyelv esetében.
  PedActa. 8 (1), 23-39, 2018.
 6. Czékmán, B.: Tabletek és módszerek: a mobiltechnológia tanórai alkalmazása a pedagógia szemszögéből.
  In: Interdiszciplináris pedagógia és a taneszközök változó regiszterei X. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata. Szerk.: Buda András, Kiss Endre, Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Debrecen, 95-105, 2018, (Kiss Árpád Archívum könyvsorozata, ISSN 1587-1150 ; 10) ISBN: 9789634900498
 7. Czékmán, B.: Tablet Supported Education in a Hungarian Primary School: Results of Students and Teachers.
  Hung. Educ. Res. J. 8 (2), 127-130, 2018.
2017
 1. Czékmán, B., Fehér, P.: A számítógéppel támogatott tanítás és tanulás története a közoktatásban Magyarországon (1983-2016).
  Képzés gyak. 15 (1-2), 45-66, 2017.
 2. Czékmán, B., Szabó, F., Somfalvi, Z., Major, E.: Az IKT-val támogatott probléma-alapú tanulás és lehetőségei az idegennyelv-tanításban.
  In: Digitális tanulás és tanítás. Szerk.: Polonyi Tünde, Abari Kálmán, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 69-82, 2017. ISBN: 9789633186657
 3. Czékmán, B., Aknai, D., Fehér, P.: Digitális történetmesélés "kiterjesztett valóság" (AR) alkalmazások segítségével.
  In: Oktatás határhelyzetben. Szerk.: Magyari Sára, Bartha Krisztina, Balogh Brigitta, Partium Kiadó, Nagyvárad, 16-22, 2017. ISBN: 9786068156
 4. Czékmán, B.: Mobiltechnológia a tanórán: Oktatási tartalmak, oktatást segítő digitális megoldások.
  In: Mobil-Világ-Iskola : Válogatott tanulmányok az I. Mobil eszközök az oktatásban konferenciáról. Szerk.: Aknai Dóra Orsolya, Fehér Péter, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 249-254, 2017. ISBN: 9789633186053
 5. Czékmán, B.: Szóasszociációs módszerrel végzett tudásszerkezet vizsgálat IKT eszközök segítségével.
  In: Mobil-Világ-Iskola : Válogatott tanulmányok az I. Mobil eszközök az oktatásban konferenciáról. Szerk.: Aknai Dóra Orsolya, Fehér Péter, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 95-104, 2017. ISBN: 9789633186053
 6. Czékmán, B.: Tabletek és pedagógusok: mobiltechnológiával támogatott oktatás intézményi szinten.
  In: Interdiszciplináris pedagógia és a taneszközök változó regiszterei : X. Kiss Árpád Emlékkonferencia : tartalmi összefoglalók. Szerk.: Buda András, Kiss Endre, Kiss Árpád Archívum Könyvtár : Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Debrecen, 20, 2017. ISBN: 9789634739678
 7. Czékmán, B.: Tablettel támogatott oktatás általános iskolában: Egy tanév eredményei.
  In: Új kutatások a neveléstudományban 2016 : A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése. Szerk.: Zsolnai Anikó, Kasik László, Szegedi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézet, Szeged, 11-25, 2017. ISBN: 9789633065679
 8. Czékmán, B.: Tablettel támogatott oktatási intézményi implementáció.
  In: A tanulás új útjai. Szerk.: Mrázik Julianna, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 75-90, 2017, (Héra évkönyvek 2016, ISSN 2064-6755 ; 4) ISBN: 9786155657016
 9. Czékmán, B., Kiss, J., Tóth, Z.: Tudásszerkezet-vizsgálat online szóasszociációs teszttel.
  Iskolakultúra. 27 (1-12), 56-65, 2017.
2016
 1. Fehér, P., Aknai, D., Czékmán, B.: Digitális történetek és a kiterjesztett valóság a "Digitális mesefal" projektben.
  In: A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 2016-os tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye. Szerk.: Czékus Géza, Borsos Éva, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 375-381, 2016. ISBN: 9788687095717
 2. Czékmán, B., Szabó, F., Somfalvi, Z., Maior, E.: ICT-Supported Problem-Based Learning: Possibilities of Applying Problem-Based Learning from Primary School to Higher Education.
  PedActa. 6 (2), 41-50, 2016.
 3. Czékmán, B.: Tablettel támogatott oktatási környezet mérési lehetőségei.
  PedActa. 6 (2), 29-40, 2016.
feltöltött közlemény: 26 Open Access: 10
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK