Tudóstér: Hörich Balázs István publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 23 Open Access: 4
2022
 1. Váradi, J., Bíró, I., Hörich, B., Szalai, T.: Az általános iskolai tanulók kulturális fogyasztására ható tényezők vizsgálata.
  Neveléstudomány. 1 122-134, 2022.
2020
 1. Bazsalya, B., Hörich, B.: A kvalitatív adatgyűjtés eredményei.
  In: Az első világháborút lezáró békeszerződések mai megítélése Magyarországi középiskolákban. Szerk.: Ablonczy Balázs, Bali János, Ress Boglárka, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest, 91-161, 2020. ISBN: 9786155639289
 2. Bazsalya, B., Hörich, B.: A kvantitatív adatgyűjtés eredményei.
  In: Az első világháborút lezáró békeszerződések mai megítélése Magyarországi középiskolákban. Szerk.: Ablonczy Balázs, Bali János, Ress Boglárka, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest, 30-90, 2020. ISBN: 9786155639289
 3. Bíró, I., Hörich, B., Szalai, T.: Általános iskolai tanulók kulturális fogyasztása a társadalmi státusz függvényében.
  In: Művészeti körkép. Kutatás a művészeti nevelés helyzetéről és lehetőségeiről a tanórai és tanórán kívüli művészeti tevékenységről és rendezvényekről. Szerk.: Váradi Judit, Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, Budapest, 107-125, 2020. ISBN: 9786156192158
 4. Váradi, J., Hörich, B., Márkus, E.: Az extrakurrikuláris művészeti tevékenységek és rendezvények lehetősége: A kutatás mintája és módszere.
  In: Művészeti körkép : kutatás a művészeti nevelés helyzetéről és a lehetőségeiről, a tanórai és tanórán kívüli művészeti tevékenységről és rendezvényekről. Szerk.: Váradi Judit, Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, Budapest, 13-18, 2020. ISBN: 9786156192158
 5. Bazsalya, B., Hörich, B.: Iskolák közötti egyenlőtlenségek alakulása 2010 után.
  Educatio. 29 (3), 425-448, 2020.
 6. Bíró, I., Hörich, B., Szalai, T., Váradi, J.: The social dimensions of music education.
  Studia UBB Musica. 65 (2), 37-50, 2020.
2019
 1. Kalocsai, J., Hörich, B.: A tehetséggondozás humán és eszközerőforrásai.
  Új Nemzedék Központ, Budapest, 212 p., 2019. ISBN: 9786158090032
 2. Hörich, B.: Tanulási utak a társadalmi háttér függvényében.
  Educatio. 28 (4), 659-682, 2019.
 3. Bazsalya, B., Hörich, B.: Tapasztalatok a lokális iskolarendszer működéséről három település példáján keresztül.
  In: Neveléstudomány - horizontok és dialógusok : Absztraktkötet. Szerk.: Varga Aranka, Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság ; PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 103-104, 2019. ISBN: 9789634294733
 4. Hörich, B.: Társadalmi környezet és reziliencia.
  In: Neveléstudomány - horizontok és dialógusok : Absztraktkötet. Szerk.: Varga Aranka, Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság ; PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 283-284, 2019. ISBN: 9789634294733
 5. Hörich, B.: Társadalmi környezet és reziliencia.
  In: Prevenció, intervenció és kompenzáció - Korszerű neveléstudományi módszerekkel a korai iskolaelhagyás ellen. Absztraktkötet, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 158, 2019. ISBN: 9786155657078
 6. Kalocsai, J., Hörich, B.: Tehetséggondozási nehézségek a közoktatásban.
  In: Prevenció, intervenció és kompenzáció - Korszerű neveléstudományi módszerekkel a korai iskolaelhagyás ellen. Absztraktkötet, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 164, 2019. ISBN: 9786155657078
2018
 1. Héjja, B., Bíró, I., Hörich, B., Szalai, T., Váradi, J.: Az általános iskolai ének-zeneoktatás társadalmi dimenziói.
  In: Oktatás, gazdaság, társadalom : HuCER 2018 : absztraktkötet, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 80, 2018. ISBN: 9786155657047
 2. Hörich, B., Bacskai, K.: Az iskolai lemorzsolódás intézményi jellemzői.
  Magyar Pedagógia. 118 (2), 133-156, 2018.
 3. Hörich, B.: Eszter Berenyi et al. (2015): Failures and Solutions.
  Hung. Educ. Res. J. 8 (3), 129-132, 2018.
  (Ismertetett mű: Fehérvári Anikó, Tomasz Gábor. -Kudarcok és megoldások. Iskolai hátrányok, lemorzsolódás, problémakezelés /Budapest : Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2015. -)
 4. Hörich, B.: Mobilitási szándékok és reziliencia.
  Educatio. 27 (4), 711-723, 2018.
 5. Hörich, B.: Mobilitási szándékok és reziliencia a szakképzésben.
  In: Oktatás, gazdaság, társadalom : HuCER 2018 : absztraktkötet, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 87, 2018. ISBN: 9786155657047
2017
 1. Hörich, B.: Az iskolai lemorzsolódás intézményi jellemzői.
  In: Innováció, kutatás, pedagógusok. HuCER 2017 : Absztrakt kötet, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA), Budapest, 93, 2017. ISBN: 9786155657023
2015
 1. Hörich, B.: A tanult szakmában való elhelyezkedés esélyei és tapasztalatai.
  In: Tanulási utak - pályautak. Szerk.: Ercsei Kálmán, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 55-74, 2015. ISBN: 9789636828608
2014
 1. Hörich, B.: Az intézmények és oktatók, mint mobilitási klíma.
  In: A mozgás tere : A magyar felsőoktatás és a nemzetközi mobilitási folyamatok / főszerk. Veroszta Zsuzsanna, Balassi Intézet, Budapest, 189-210, 2014. ISBN: 9786155389269
2008
 1. Monostori, K., Hörich, B.: Environmental awareness: Attitude or action?.
  Rev. Sociol. Hung. Sociol. Assoc. 14 (2), 5-31, 2008.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Social Sciences (miscellaneous)
 2. Monostori, K., Hörich, B.: Környezettudatosság: attitüd vagy cselekvés?.
  Szociol. Szle. 2 57-86, 2008.
feltöltött közlemény: 23 Open Access: 4
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK