Tudóstér: Hadházy Ágnes publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 26 Open Access: 1
2023
 1. Juhász, C., Abido, W., Hadházy, Á., Pál, V., Radócz, L., Zsombik, L.: Effect of Seeding Rates of the Mixture of Rye (Secale cereale L.) and Hairy Vetch (Vicia villosa Roth.) on Rye Yield.
  J. Plant. Prod. 14 (2), 21-29, 2023.
 2. Makádi, M., Orosz, V., Almási, C., Aranyos, T., Hadházy, Á., Henzsel, I.: How can be managed the organic matter content of acidic sandy soil?.
  Ann. Appl. Biol. Spec. Iss. 97, 2023.
 3. Juhász, C., Hadházy, Á., Abido, W., Pál, V., Zsombik, L.: Impact of some herbicides on the growth and the yield of common vetch (Vicia sativa L.).
  Agron. Res. 21 1-21, 2023.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Agronomy and Crop Science (2022)
 4. Abido, W., Seadh, S., Abdel-Moneam, M., Khalifa, Z., Hadházy, Á.: Response of Maize Productivity and Quality to Foliar Application and Irrigation Intervals.
  Journal of Plant Production. 14 (3), 149-154, 2023.
2022
 1. Henzsel, I., Makádi, M., Hadházy, Á., Györgyi, G., Aranyos, T., Tóth, G., Sipos, T., Orosz, V., Zsombik, L.: A burgonya által kivont kálium mennyisége a Westsik-féle vetésforgó tartamkísérletben.
  In: Az agrokémia, talajtan és a kapcsolódó tudományok időszerű kérdései : Jubileumi kiadvány. Szerk.: Balláné Kovács Andrea, Kocsisné Demjén Ágnes, Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen, 138-149, 2022. ISBN: 9789634904717
 2. Henzsel, I., Tóth, G., Orosz, V., Hadházy, Á., Sipos, T., Aranyos, T., Kosztyuné Krajnyák, E., Abido, W., Györgyi, G.: A burgonyatermés nitrogén- és káliumtartalmának alakulása a Westsik-féle vetésforgó kísérletben.
  In: Fenntartható Tápanyag-gazdálkodási Tudományos Műhely Konferenciája 2022. Innovatív megoldások a XXI. század mezőgazdaságában : konferencia kiadvány. Szerk.: Irinyiné Oláh Katalin, Kosztyuné Krajnyák Edit, Szabó Béla, Nyíregyházi Egyetem, Műszaki és Agrártudományi Intézet, Nyíregyháza, 32-43, 2022. ISBN: 9786156032645
 3. Abdel-Moneam, M., Abido, W., Hadházy, Á., Ghoneima, M., EL-Mansy, Y., EL-Shazly, M.: Genetic divergence among Egyptian cotton genotypes under water deficit conditions.
  Acta Ecologica Sinica. 42 (2), 11-18, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Ecology
  Q3 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
 4. Henzsel, I., Orosz, V., Aranyos, T., Hadházy, Á., Makádi, M.: Invertáz enzimaktivitás a Westsik-féle vetésforgó tartamkísérletben.
  In: Talajtani Vándorgyűlés: absztraktfüzet. Kiadta: a Szegedi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Mezőgazdasági Kar, Hódmezővásárhely, 43-44, 2022.
 5. Abdel-Moneam, M., Abido, W., Sultan, M., Hadházy, Á., Zsombik, L., Sadek, S., Shalof, M.: The examinations of grain yield and yield components in new white maize varieties using line - tester analysis method.
  Acta Ecologica Sinica. 42 (1), 63-67, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Ecology
  Q3 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
2021
 1. Henzsel, I., Erdős, Z., Pál, V., Györgyi, G., Tóth, G., Sipos, T., Hadházy, Á.: A talajtömörödés elleni védekezés lehetőségei egy vetésforgó kísérlet eredményei alapján.
  In: A talajok multifunkcionalitásának megőrzéséhez szükséges ismeretek átadása az agrárkörnyezet fenntarthatósága céljából. Szerk.: Ladislav Kovac, Jana Jakubová, Aranyos Tibor József, Makádi Marianna, NPPC-Vyskumny ústav agroekológie Michalovce, Piestany, 200-210, 2021. ISBN: 9788097356521
 2. Hadházy, Á., Abido, W., Henzsel, I.: Effects of Long-term Fertilization Methods on Rye Yield Components.
  J. Agric. For. Res. 1 (1), 59-69, 2021.
 3. Gad, S., Abido, W., Abo-El-Kheer, E., Hadházy, Á., Juhász, C.: Induction of Sunflower Plants Resistance to Meloidogyne incognita Infection by Seed Priming Technique.
  J. Plant. Prod. 12 (11), 1165-1171, 2021.
 4. Hadházy, Á., Abido, W., Henzsel, I.: Winter Rye Spike Parameters in the Westsik's Crop Rotation Long term Field Experimen.
  J. Agric. For. Res. 1 (2), 107-117, 2021.
2016
 1. Henzsel, I., Hadházy, Á.: A burgonyatermés káliumtartalmának alakulása a Westsik-féle vetésforgó tartamkísérletben.
  In: Őshonos- és tájfajták, ökotermékek, egészséges táplálkozás, vidékfejlesztés : a XXI. század mezőgazdasági stratégiái : tudományos konferencia, Nyíregyháza. Szerk.: Tóth Csilla, Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézet, Nyíregyháza, 339-344, 2016. ISBN: 9786155545696
2014
 1. Hadházy, Á., Henzsel, I.: Effect of a soil conditioner on the soil compaction in differrent tillages of sandy soil.
  In: Factor influencing soil and landscape in less favourable areas / Dana Kotorová, Ladislav Kovac, Bozena Soltisová, Národné Polnohospodárske a Potravinárske Centrum Vyskumny Ustav Agroekologie Michalovce, Michalovce, 46-50, 2014. ISBN: 9788097164409
2013
 1. Zsombik, L., Hadházy, Á., Henzsel, I., Erdős, Z.: The examination of environmentally sound land use system from the aspect of reducing the land degradation on the Nyírség acidic sandy soil.
  Növénytermelés. 62 (Suppl.), 385-388, 2013.
 2. Hadházy, Á., Henzsel, I.: The Impacts Of Environmentally Sound Land Use Methods On The Humus Content Of The Soil.
  Növénytermelés. 62 245-248, 2013.
2012
 1. Hadházy, Á., Henzsel, I.: A talajhasználati módok hatása a talaj tulajdonságaira.
  In: Zborník referatov z vedeckej konferencie s medzinárodnou úcast'ou v rámci projektu cezhranicnej spolupráce HUSK/0901/1.2.1/0129 / (ed.) Pavol Balla, Centrum vyskumu a rastlinnej vyroby Piestany, Michalovce, 3-8, 2012. ISBN: 9788089417384
 2. Hadházy, Á., Györgyi, G.: A társadalmi erőforrások változásának elemzése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
  In: Zöld gazdaság és versenyképesség? [elektronikus dokumentum] : XIII. Nemzetközi Tudományos Napok : Gyöngyös, 2012. március 29-30. : a tudományos napok eladásai[!előadásai] és poszterei. Szerk.: ... Magda Sándor, Dinya László, Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 1225-1233, 2012. ISBN: 9789639941533
 3. Hadházy, Á., Henzsel, I.: Talajhasználati módok hatásának vizsgálata a talajok víz- és anyagforgalmára = Examination of the effect of land utilization systems on water- and nutrient circulation of soils.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 84 p., 2012. ISBN: 9789634735946
 4. Makádi, M., Tomócsik, A., Orosz, V., Aranyos, T., Demeter, I., Hadházy, Á.: Talajtani kutatások.
  In: Nyíregyházi Kutató Intézet, 85 éve a nyírségi növénynemesítés és növénytermesztés szolgálatában. Szerk.: Romhány László, DE AGTC Kutint. és Tangazd. Nyíregyházi Kutint., Nyíregyháza, 153-172, 2012. ISBN: 9786155183188
2008
 1. Hadházy, Á.: Az időjárási elemek hatása a zöldborsó nemesítési törzsek növényenkénti hüvelyszámának és a hüvelyenkénti magszámának alakulására.
  In: A klímaváltozás és a növénynemesítés. Szerk.: Iszályné Dr. Tóth Judit, DELA Kft., Nyíregyháza, 173-181, 2008.
2007
 1. Hadházy, Á., Nyíregyházi Főiskola: A Nyírségi Kistérség településfejlettségi vizsgálata.
  In: Új lehetőségek a határmenti vidéki területek társadalomfejlesztésében Románia EU csatlakozása után : Konferencia, Nyíregyháza, 2007. január 18. / Nyíregyházi Főiskola, [Debreceni Egyetem AVK HVTK], [Debrecen], 25-29, 2007.
 2. Hadházy, Á., Izsáki, Z., Tessedik Sámuel Főiskola: Művelési ágak és a talajminőség közötti összefüggések vizsgálata a Nyírségi Kistérségben.
  TSF Tudományos Közlemények. 7 (1/2), 265-270, 2007.
 3. Hadházy, Á., Magera, T.: Pályázati forrásból megvalósított agrár- és vidékfejlesztési programok a Nyíregyházi Kutató Központban 2000 és 2006 között.
  In: Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Kutató Központ Nyíregyháza : 80. évi Jubileumi Kiadvány 1927 - 2007. Szerk.: Iszályné Tóth Judit, Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Kutató Központ Nyíregyháza, Nyíregyháza, 539-546, 2007.
 4. Hadházy, Á.: Településfejlesztési programok és azok hatása a Nyírségi Kistérségben.
  In: Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés, Agrárinformatika Nemzetközi Konferencia (AVA3), Debrecen, 2007. március 20-21 : [elektronikus dokumentum], Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, Debrecen, Debrecen, 1611-1620, 2007.
feltöltött közlemény: 26 Open Access: 1
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK