Tudóstér: Fényes Zsuzsanna Hajnalka publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 100 Open Access: 33
2023
 1. Bartal, A., Fényes, H.: A formális és informális önkéntesek jellemzői a határon túli magyar fiatalok körében, 2020-ban.
  Önkéntes Szemle. 3 (2), 33-60, 2023.
 2. Bocsi, V., Fényes, H., Markos, V.: A szabadidő-felhasználás és az önkéntesség kapcsolatának vizsgálata a magyarországi fiatalok körében.
  Önkéntes Szemle. 3 (1), 25-56, 2023.
 3. Csák, Z., Fényes, H.: Az apák iskolával kapcsolatos bevonódása és az ezt befolyásoló tényezők egy interjús kutatás tükrében.
  Iskolakultúra. 33 (8), 19-35, 2023.
 4. Fényes, H., Perpék, É., Dorner, L.: Az önkéntesség jellemzői az Európa Kulturális Fővárosa programokban 2008-2022: Szakirodalmi áttekintés és elemzés.
  Önkéntes Szemle. 3 (4), 4-32, 2023.
 5. Mohácsi, M., Fényes, H.: Career and Family Plans of Higher Education Students as Risk Factors for their future employers' HR Management.
  Acta Academiae Beregsasiensis. Economics. 3 (3), 140-157, 2023.
 6. Fényes, H., Mohácsi, M.: Magyarországi fiatalok fizetett és önkéntes munkavállalása a kulturális, az anyagi és a kapcsolati tőkéjük tükrében.
  Önkéntes Szemle. 3 (3), 31-54, 2023.
 7. Pusztai, G., Róbert, P., Fényes, H.: Parental Involvement and School Choice in Hungarian Primary Schools.
  J Sch Choice. 17 (1), 118-135, 2023.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Education (2022)
2022
 1. Fényes, H., Mohácsi, M.: Az önkéntesség karrierépítő szerepe a felsőoktatásban.
  Metszetek. 11 (1), 146-160, 2022.
 2. Fényes, H.: Differences and rivalry: gender in education.
  In: Sociology of education: Theories, communities, contexts. Szerk.: Gabriella Pusztai, Debrecen University Press, Debrecen, 56-74, 2022, (Pallas Debrecina ; 23) ISBN: 9789636150594
 3. Pusztai, G., Fényes, H., Kovács, K.: Factors Influencing the Chance of Dropout or Being at Risk of Dropout in Higher Education.
  Educ. Sci. 12 (11), 1-15, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Computer Science Applications
  Q2 Computer Science (miscellaneous)
  Q2 Developmental and Educational Psychology
  Q2 Education
  Q2 Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation
  Q2 Public Administration
 4. Bocsi, V., Fényes, H., Pusztai, G.: First-generation Students at Universities from the Aspect of Achievement, Motivation and Integration.
  Rev Sociol. 52 (1), 61-85, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Sociology and Political Science
 5. Pallay, K., Markos, V., Fényes, H.: Kárpátaljai fiatalok önkéntes tevékenysége a 2022-es orosz-ukrán háború idején.
  Önkéntes Szemle. 2 (4), 3-26, 2022.
 6. Pusztai, G., Fényes, H.: Religiosity as a Factor Supporting Parenting and Its Perceived Effectiveness in Hungarian School Children's Families.
  Religions (Basel). 13 (10), 1-16, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  D1 Religious Studies
 7. Mohácsi, M., Fényes, H.: Socio-demographic Background and Career Consciousness of Students in Agricultural Higher Education in Eastern Hungary.
  Acta Univ. Sapientiae, Eur. Reg. Stud. 22 (1), 90-105, 2022.
 8. Ceglédi, T., Fényes, H., Pusztai, G.: The Effect of Resilience and Gender on the Persistence of Higher Education Students.
  Soc. Sci. 11 (3), 1-14, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Social Sciences (miscellaneous)
 9. Pusztai, G., Fényes, H., Engler, Á.: The Effect of Socioeconomic Status and Religiosity on Hungarian Young Adults' Marriage Behavior.
  Journal of Social Studies Education Research. 13 (4), 78-96, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Education
  Q2 Social Sciences (miscellaneous)
2021
 1. Kocsis, Z., Fényes, H., Pusztai, G.: A felsőoktatási hallgatók fizetett munkavállalásának motivációi és az erre ható tényezők.
  In: XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia: A neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira : Absztraktkötet. Szerk.: Molnár Gyöngyvér, Tóth Edit, MTA Pedagógia Tudományos Bizottsága; SZTE Neveléstudományi Intézet, Szeged, 273, 2021. ISBN: 9789633068335
 2. Fényes, H., Pallay, K., Mohácsi, M.: A továbbtanulási motivációk és a perzisztencia összefüggései.
  In: Lemorzsolódási kockázat és erőforrások a felsőoktatásban. Szerk.: Pusztai Gabriella; Szigeti Fruzsina, CHERD, Debrecen, 76-91, 2021, (Oktatáskutatók Könyvtára, ISSN 2732 1800 ; 12) ISBN: 9786156012128
 3. Fényes, H.: Az informális tanulás szerepe az önkéntes munkában.
  Önkéntes Szemle. 1 (3), 106-110, 2021.
 4. Fényes, H., Mohácsi, M., Pallay, K.: Career consciousness and commitment to graduation among higher education students in Central and Eastern Europe.
  Econ. Sociol. 14 (1), 61-75, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Business, Management and Accounting (miscellaneous)
  Q2 Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous)
  Q2 Social Sciences (miscellaneous)
  Q2 Sociology and Political Science
 5. Fényes, H., Paksi, V., Tardos, K., Markos, V., Szigeti, F.: Magyar kutatók külföldön: a női és férfi karrierutak főbb jellemzői.
  In: Tudományos karrierek a 21. század elején. Szerk.: Tardos Katalin, Paksi Veronika, Fábri György, Belvedere Meridionale, Szeged, 62-84, 2021. ISBN: 9786156060457
 6. Szigeti, F., Fényes, H.: Nemek szerinti különbségek a PhD-fokozattal rendelkezők demográfiai és szocioökonómiai hátterében és szakmai életútjában egy másodelemzés tükrében.
  In: Tudományos karrierek a 21. század elején. Szerk.: Tardos Katalin, Paksi Veronika, Fábri György, Belvedere Meridionale, Szeged, 23-35, 2021. ISBN: 9786156060457
 7. Fényes, H.: Paid Work alongside Higher Education Studies as an Investment in Human Capital.
  Center for Educational Policy Studies Journal. 11 (2), 231-250, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Education
 8. Pusztai, G., Fényes, H., Markos, V.: The effect of volunteering and voluntary group membership on student's persistence.
  Heliyon. 7 (9), 1-7, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Multidisciplinary
 9. Fényes, H., Mohácsi, M., Pusztai, G.: Types and Predictors of Career Consciousness among Higher Education Students.
  Journal of Economic Sociology. 22 (5), 151-170, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Economics and Econometrics
  Q3 Sociology and Political Science
 10. Fényes, H., Markos, V., Mohácsi, M.: Volunteering Among Higher Education Students as Part of Individual Career Management.
  Corvinus J. Sociol. Soc. Policy. 12 (2), 3-22, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous)
  Q4 Social Sciences (miscellaneous)
  Q4 Sociology and Political Science
2020
 1. Fényes, H., Pusztai, G.: A családi életre nevelést befolyásoló tényezők a felsőoktatási hallgatók körében.
  In: Neveléstudomány: horizontok és dialógusok. Szerk.: Varga Arank, Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófi, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 96-105, 2020, (Új kutatások a neveléstudományokban, ISSN 2062-090X) ISBN: 9789634295518
 2. Mohácsi, M., Fényes, H.: A karriertudatosság és az arra ható tényezők a felsőoktatási hallgatók körében. Egy közép-kelet európai régióban végzett kutatás eredményei.
  Tér, Gazdaság, Ember. 8 (3), 47-61, 2020.
 3. Fényes, H., Gál, E.: A nemi különbségek megjelenése az általános iskolában.
  Kapocs. 3 (2), 91-101, 2020.
 4. Bocsi, V., Fényes, H., Markos, V.: Civic engagement of higher education students in a Central and Eastern European Region.
  The New Educ. Rev. 62 (4), 80-90, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Education
 5. Fényes, H., Mohácsi, M.: Do students take the predictions of human capital theory into account? An analysis of motives behind further studies in higher education.
  Hung. educ. res. j. 10 (1), 74-84, 2020.
 6. Bocsi, V., Pusztai, G., Fényes, H.: Első generációs hallgatók a campuson: ülönös tekintettel az eredményesség kérdéskörére.
  Szociol. Szle. 30 (4), 26-44, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Social Sciences (miscellaneous)
 7. Fényes, H., Bocsi, V.: Első generációs hallgatók eredményessége.
  In: Család a nevelés és oktatás fókuszában. Szerk.: Engler Ágnes, Rébay Magdolna, Tóth Dorina Anna, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, DE-BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Debrecen, 172, 2020. ISBN: 9789634902584
 8. Fényes, H., Pusztai, G., Engler, Á.: Gender Role Attitudes and Religiosity among Higher Education Students.
  J. Study Relig. Ideol. 19 (55), 69-84, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Philosophy
  Q1 Religious Studies
 9. Fényes, H.: Különbségek és versengés: nemek az oktatásban.
  In: Nevelésszociológia: Elméletek, közösségek, kontextusok. Szerk.: Pusztai Gabriella, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 76-100, 2020, (Pallas Debrecina, ISSN 1587-7191 ; 20.) ISBN: 9789633188835
 10. Fényes, H., Paksi, V., Tardos, K., Markos, V., Szigeti, F.: Magyar kutatók külföldön: a női és férfi karrierutak főbb jellemzői.
  Metszetek. 9 (4), 23-48, 2020.
 11. Fényes, H., Pusztai, G.: Nemi szerepattitűdök és vallásosság a felsőoktatási hallgatók körében.
  Szociol. Szle. 30 (1), 49-69, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Social Sciences (miscellaneous)
 12. Mohácsi, M., Fényes, H.: Önkéntesség a felsőoktatásban, mint az egyéni karriermenedzsment része.
  In: 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Ed.: Enikő Korcsmáros, J. Selye University, Komárno, 289-299, 2020. ISBN: 9788081223754
2019
 1. Pusztai, G., Fényes, H., Szigeti, F., Pallay, K.: Dropped-out Students and the Decision to Drop-out in Hungary.
  Cent. Eur. J. Educat. Res. 1 (1), 31-40, 2019.
 2. Mohácsi, M., Fényes, H.: Karriertudatosság és perzisztencia a felsőoktatási hallgatók körében.
  Gazdaság és Társadalom. 12(30) (2), 109-122, 2019.
 3. Pusztai, G., Fényes, H., Szigeti, F., Pallay, K.: Kik a lemorzsolódó hallgatók?.
  In: KozmaPolisz. Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára. Szerk.: Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Kocsis Zsófia, CHERD, Debrecen, 249-260, 2019, (Régió és oktatás, ISSN 2060-2596 ; 13) ISBN: 9789633188118
 4. Kovács, K., Ceglédi, T., Csók, C., Demeter-Karászi, Z., Dusa, Á., Fényes, H., Hrabéczy, A., Kocsis, Z., Kovács, K., Markos, V., Máté-Szabó, B., Németh, D., Pallay, K., Pusztai, G., Szigeti, F., Tóth, D., Váradi, J.: Lemorzsolódott hallgatók 2018.
  CHERD-H. 2019, Debrecen, 102 p., 2019. ISBN: 9786156012005
 5. Fényes, H., Mohácsi, M.: Munkaerőpiac és emberi tőke: Elmélet és gyakorlat.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 123 p., 2019. ISBN: 9789633187630
 6. Fényes, H., Markos, V.: Önkéntesség és családtervek a felsőoktatási hallgatók körében.
  In: Prevenció, intervenció és kompenzáció, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 30, 2019.
2018
 1. Fényes, H., Markos, V., Pusztai, G.: A civil aktivitás és a lemorzsolódási esély összefüggéseinek vizsgálata a felsőoktatási hallgatók körében.
  In: Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban. Szerk.: Pusztai Gabriella, Szigeti Fruzsina, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 140-153, 2018.
 2. Fényes, H., Markos, V., Pusztai, G.: A felsőoktatási hallgatók civil aktivitása és a lemorzsolódási esélyük összefüggései.
  Metszetek. 7 (3), 141-156, 2018.
 3. Fényes, H., Markos, V.: A felsőoktatási hallgatók önkéntessége és a hallgatók családterveinek összefüggései.
  Demográfia. 61 (4), 293-320, 2018.
 4. Bacskai, K., Benkei-Kovács, B., Bocsi, V., Ceglédi, T., Dusa, Á., Engler, Á., Fehérvári, B., Fényes, H., Fináncz, J., Horváth, B., Joó, O., Kamuti, H., Márkus, Z., Pongrácz, A., Takács, T., Üröginé Ács, A., Engler, Á.: Család és karrier: egyetemi hallgatók jövőterei.
  Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ, Debrecen, 212 p., 2018. ISBN: 9786158007764
 5. Fényes, H., Markos, V.: Volunteering and civil activity.
  In: Ways of Promoting Excellence in Higher Education. Eds.: Erdei Gábor; Juhász Erika; Sahin Salih; Kan Adnan, Pegem Akademi, Ankara, 36-474, 2018. ISBN: 9786052415467
2017
 1. Bocsi, V., Fényes, H., Markos, V.: Motives of volunteering and values of work among higher education students.
  Citizenship, Social and Economics Education. 16 (2), 117-131, 2017.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous)
  Q4 Education
  Q3 Sociology and Political Science
 2. Fényes, H., Bocsi, V., Markos, V.: Motives of volunteering and values of work among higher education students.
  In: Innováció, kutatás, pedagógusok, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 64, 2017.
2016
 1. Fényes, H., Markos, V.: Az intézményi környezet hatása az önkéntességre.
  In: A felsőoktatás (hozzáadott) értéke : Közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához. Szerk.: Pusztai Gabriella, Bocsi Veronika, Ceglédi Tímea, Partium ; PPS ; Új Mandátum, Nagyvárad ; Budapest, 248-261, 2016, (Felsőoktatás - Társadalom ; 6.) ISBN: 9789631254471
2015
 1. Engler, Á., Fényes, H.: A diplomás nők munkaerő-piaci sikerességét befolyásoló tényezők és a gyerekvállalás hatásai.
  Felsőokt. műh. 8 (4), 43-55, 2015.
 2. Fényes, H.: Effect of Religiosity on Volunteering and on the Types of Volunteering among Higher Education Students in a Cross-Border Central and Eastern European Region.
  Act. Univ. Sapientiae Soc. Anal. 5 (2), 181-203, 2015.
 3. Fényes, H., Kovács, K., Dusa, Á., Fekete, A., Kardos, K., Kovács, E., Márkus, Z., Morvai, L., Nagy, Z., Sebestyén, K., Varga, E.: Felsőoktatásban résztvevő hallgatók különböző kompetenciáinak mérési lehetőségei.
  In: Ki eredményes a felsőoktatásban? Szerk.: Pusztai Gabriella, Kovács Klára, Partium Könyvkiadó, Personal Problems Solution, Új Mandátum Kiadó, Nagyvárad; Budapest, 66-78, 2015. ISBN: 9786068156699
 4. Fényes, H.: Nemi különbségek a felsőoktatási hallgatók önkéntes munkájában.
  Metszetek. 2 68-78, 2015.
 5. Bocsi, V., Fényes, H.: Values and Motivations of Higher Education Students' Volunteering in a Borderland Central Eastern Region.
  In: Önkéntesség és új típusú önkéntesség a felsőoktatási hallgatók körében. Szerk.: Fényes Hajnalka, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 109-134, 2015. ISBN: 9789633185377
2014
 1. Fényes, H.: Gender Differences in Work Attitudes and Work Experience in a Student Sample.
  Metszetek. 2 16-25, 2014.
 2. Fényes, H.: Gender Role Attitudes among Higher Education Students in a Borderland Central-Eastern- European Region called 'Partium'.
  CEPS Journal. 2 49-70, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Education
2013
 1. Fényes, H.: Alacsonyan iskolázott fiatalok a munkaerőpiacon a derecskei kistérségben.
  Metszetek. 1 144-161, 2013.
 2. Fényes, H., Pusztai, G.: Religiosity and volunteering among higher education students in the Partium Region..
  In: Students in a cross-border region : higher education for regional social cohesion. Eds.: Györgyi Zoltán, Nagy Zoltán, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 147-167, 2013. ISBN: 9786061009923
2012
 1. Engler, Á., Fényes, H.: A felsőoktatásban részt vevő hallgatók sajátosságai a társadalmi nemek mentén.
  In: Új kutatások a neveléstudományokban 2011 : közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány a múlt értékei és a jövő kihívásai. Szerk.: Benedek András, Tóth Péter, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 273-284, 2012, (Új kutatások a neveléstudományokban, 2062-090X)
 2. Fényes, H.: A felsőoktatásban tanuló férfiak hátránya a társadalmi (iskolai) mobilitásban a kétciklusú képzés bevezetése után.
  Metszetek. 1 20-31, 2012.
 3. Fényes, H., Bujdosó, G.: Disadvantages of Women in Education: Analysis of the Education of Librarians in the 21st Century.
  In: The Politics of Location Revisited : Gender@2012, Asszisztencia Kft., Budapest, 90, 2012. ISBN: 9789638898111
 4. Bujdosó, G., Engler, Á., Fényes, H., Tornyi, Z.: Gender Differences in Higher Education in the "Partium" Region.
  In: Higher Education for Regional Social Cohesion. Ed.: Gabriella Pusztai , Adrian Hatos, Hung. Education Research Assoc., Budapest, 134-162, 2012, (HERJ Hungarian Educational Research Journal Special Issue, ISSN 2062-9605) ISBN: 9789630843164
 5. Fényes, H.: Gender Inequalities in Higher Education: Evidence from the "Partium" Region.
  Corvinus J. Sociol. Soc. Policy. 3 (1), 3-34, 2012.
 6. Bujdosó, G., Fényes, H.: Nemi szerepkonfliktusok az informatikus könyvtáros hallgatók körében.
  In: A munka és nevelés világa a tudományban : program és összefoglalók. Szerk.: Benedek András, Tóth Péter, Vedovatti Anildo, Közoktatási Vezetők Képzéséért Alapítvány, Miskolc, 99, 2012. ISBN: 9789638911087
 7. Fényes, H., Lipcsei, L., Szeder, D.: Önkéntesség a Debreceni Egyetem hallgatói táborában.
  In: Egyetemi élethelyzetek : ifjúságszociológiai tanulmányok II. / Dusa Ágnes, Kovács Klára, Márkus Zsuzsanna, Nyüsti Szilvia, Sőrés Anett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 99-120, 2012. ISBN: 9789633182277
 8. Fényes, H.: Social Mobility of Graduate Men and Women: Advantages of Women in Higher Education and Disadvantages on the Labour Market.
  Acta Univ. Sapientiae, Soc. Anal. Vol 2., No 1. 31-53, 2012.
 9. Bocsi, V., Fényes, H.: Values and the motivations of higher education students' volunteering in a borderland Central Eastern European region.
  In: Third Mission of Higher Education in a Cross-Border Region. Eds.: Gabriella Pusztai, Adrian Hatos, Tímea Ceglédi, Center for Higher Education Research and Development - Hungary University of Debrecen, Debrecen, 160-179, 2012. ISBN: 9789634735991
 10. Fényes, H., Pusztai, G.: Volunteering among Higher Education Students, Focusing on the Micro-level Factors.
  JSRP. 12012.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Sociology and Political Science
 11. Fényes, H.: What effects Volunteering?.
  JSRP. 1 131-134, 2012.
  (Ismertetett mű: eds. Paul Dekker, Loek Halman. -The Values of Volunteering : Cross-Cultural Perspectives /New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow : Kluver Academic/Plenum Publishers, 2003. -XIV, 226 p.. -)
2011
 1. Fényes, H., Dalminé Kiss, G.: 2011: az Önkéntesség Európai Éve: Az önkéntesség társadalmi jelensége és jelentősége.
  Debr. szle. 4 360-368, 2011.
 2. Fényes, H.: A felsőoktatásban tanuló férfiak és nők tényleges mobilitása, státuszinkonzisztencia a nők oktatásbeli és munkaerőpiaci helyzete között.
  Felsőokt. Műh. 3 79-96, 2011.
 3. Fényes, H.: A kisgyermekes nők racionális válasza a szándékolt karriertörés okozta veszteségekre.
  Magyar Pedagóg. 4 333-335, 2011.
  (Ismertetett mű: Engler Ágnes. -Kisgyermekes nők a felsőoktatásban /Budapest : Gondolat, 2011. -319 p.)
 4. Fényes, H.: A magyarországi elit kulturális és anyagi tőkéi és társadalmi mobilitása.
  In: Elitek a válság korában : magyarországi elitek, kisebbségi magyar elitek. Szerk.: Kovách Imre, Argumentum Kiadó, Budapest, 177-206, 2011. ISBN: 9789634466055
 5. Fényes, H., Dalminé Kiss, G.: Az önkéntesség szociológiája.
  Kult. Köz. 1 35-48, 2011.
 6. Fényes, H.: Az önkéntes tevékenység definíciói, nemzetközi trendjei valamint egyéni és csoportszintű meghatározó tényezői.
  Szociol. Szle. 21 (2), 153-162, 2011.
  (Ismertetett mű: Paul Dekker, Loek Halman. (ed.). -The Values of Volunteering : Cross-Cultural Perspectives /New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow : Kluver Academic/Plenum Publishers, 2003)
 7. Fényes, H., Engler, Á.: Doktori képzés társadalomkutatói szemmel.
  In: Útközben. Szerk.: Pusztai Gabriella, Németh Nóra Veronika, CHERD-H, Debrecen, 33-50, 2011, (A Neveléstudományi Doktori Program évkönyvei sorozat ; 3.)
2010
 1. Fényes, H.: A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban: a nők hátrányainak felszámolódása?.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 228 p., 2010. ISBN: 9789633180266
 2. Hatos, A., Pusztai, G., Fényes, H.: Are factors of social capital able to modify social reproduction effects?.
  Stud. Univ. Babeş-Bolyai, Sociol. 55 (1), 117-136, 2010.
 3. Fényes, H.: Előnyök az oktatásban, hátrányok a munkaerőpiacon.
  Educatio. 19 (4), 659-665, 2010.
 4. Fényes, H., Ceglédi, T.: Fiúk és lányok iskolai eredményességének különbségei.
  In: Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek : a VI. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata : Debrecen, 2009. szeptember 18-19. / [szerk. Buda András, Kiss Endre], Kapitális Kft., Debrecen, 276-285, 2010, (Kiss Árpád Archívum könyvsorozata, ISSN 1587-1150 ; 6.) ISBN: 9789634734109
 5. Fényes, H.: Horizontal and Vertical Segregation in Education by Gender in the Hungarian - Romanian - Ukrainian Border Region (Partium).
  JSRP. 1 (1), 69-90, 2010.
 6. Fényes, H.: Nemek szerinti eredményesség és felsőfokú intézményválasztási motivációk.
  In: Harmadfokú képzés, felnőttképzés, regionalizmus. Szerk.: Juhász Erika, CHERD-H, Debrecen, 52-57, 2010, (Régió és oktatás, 2060-2596 ; 5.) ISBN: 9789634732778
 7. Fényes, H.: School efficiency of boys and girls in a borderland region of Hungary.
  Rev. Sociol. Hung. Sociol. Assoc. 16 (1), 51-77, 2010.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Social Sciences (miscellaneous)
2009
 1. Fényes, H.: A felsőfokon tanuló férfiak és nők térbeli kötődése egy regionális mintában.
  Tér társad. 4 189-206, 2009.
 2. Fényes, H.: Az eltérő nemi szerepekkel kapcsolatos viselkedés a felsőfokú jelentkezésben és intézményválasztásban.
  Iskolakultúra. 5-6 106-112, 2009.
 3. Fényes, H.: Gender differences in high school and higher education school efficiency in a borderland region of Hungary, and the Male-Disadvantage Hypothesis.
  Practice Theor. Syst. Educ. 2 8-26, 2009.
 4. Fényes, H.: Horizontális és vertikális szegregáció az oktatásban nemek szerint.
  Iskolakultúra. 10 24-38, 2009.
 5. Fényes, H.: Nemek szerinti iskolai eredményesség és a férfihátrány hipotézis.
  Magyar pedagógia. 1 77-101, 2009.
2008
 1. Fényes, H., Pusztai, G.: Boys and girls within denominational, respectively non-denominational high-schools in a borderland region.
  In: Religion and Values in Education in Central and Eastern Europe / Pusztai Gabriella (ed.), Center for Higher Education Research and Development, University of Debrecen, Debrecen, 97-114, 2008.
 2. Fényes, H.: Contextual effects on student efficiency at secondary school students.
  Rev. Sociol. Hung. Sociol. Assoc. 14 (2), 33-62, 2008.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Social Sciences (miscellaneous)
 3. Fényes, H.: Kontextuális hatások a középiskolások eredményességére.
  Szociol. Szle. 18 (3), 3-31, 2008.
2007
 1. Fényes, H.: Magyarországi és határontúli magyar diákok kulturális és anyagi erőforrásainak eltérései.
  Debr. szle. 3 307-318, 2007.
 2. Kozma, T., Fényes, H., Tornyi, Z.: Negyvenheten: gyorskép a neveléstudományi felsőoktatókról és kutatókról.
  Educatio. 16 (3), 418-433, 2007.
2006
 1. Fényes, H., Pusztai, G.: Férfiak hátránya a felsőoktatásban egy regionális minta tükrében.
  Szociol. Szle. 1 40-59, 2006.
 2. Fényes, H., Róbert, P.: Iskola és mobilitás: szöveggyűjtemény.
  [s.n.], Debrecen, 203 p., 2006.
2005
 1. Fényes, H.: Hallgatók határon innen és túl.
  In: Régió és oktatás európai dimenzióban. Szerk.: Pusztai Gabriella, Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, Debrecen, 152-161, 2005, (Régió és oktatás, ISSN 2060-2596)(Tanulmányok a nevelésszociológia köréből, ISSN 1787-1743 ; 1.)
1999
 1. Fényes, H., Verdes, E.: Döntés preferálással: felvételi vizsgák a felsőoktatában 1967-1989 között Magyarországon.
  Szociol. Szle. 2 58-77, 1999.
feltöltött közlemény: 100 Open Access: 33
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK