Tudóstér: Árva Zsuzsanna publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 137 Open Access: 22
2022
 1. Árva, Z.: Adalékok az autonómia fogalom értelmezési lehetőségeihez a magyarországi modellváltás tükrében.
  Közigazgatástudomány. 2 1-16, 2022.
 2. Árva, Z.: The Market Conditions of Electricity Services.
  Jahrb. Ostrecht. 62 359-372, 2022.
 3. Árva, Z.: Theoretical questions and models of court administration.
  Lex Sci. 29 1-10, 2022.
2021
 1. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: A helyi önkormányzatok felépítése és működése, a helyi közügyek fogalma, az önkormányzati feladatellátás rendszere, az önkormányzatok vagyona.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 167-227, 2021. ISBN: 9789634903222
 2. Árva, Z.: A helyi önkormányzatok fogalma, rendeltetése és jellemzői.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 155-165, 2021. ISBN: 9789634903222
 3. Árva, Z.: A koronavírus hatása a felsőoktatási igazgatásra: A digitális oktatás innovatív közigazgatási megoldásai és hatásai.
  In: A járvány hosszútávú hatása a magyar közigazgatásra. Szerk.: Rixer Ádám, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 349-364, 2021, (Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely, ISSN 2063-4757) ISBN: 9786155961564
 4. Árva, Z.: A közigazgatás által alkalmazott nem közigazgatási jog fő területei: a közigazgatási büntetőjog és a birtokvédelem.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 77-84, 2021. ISBN: 9789634903222
 5. Árva, Z.: A közigazgatás helye az államhatalmi ágak és az állami szervek rendszerében.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 11-21, 2021. ISBN: 9789634903222
 6. Árva, Z.: A közigazgatási szankciórendszer metamorfózisa.
  In: Évtizedek a magyar közigazgatás szolgálatában. : Ünnepi tanulmányok Balázs István Professzor 65. születésnapjára. Szerk.: Árva Zsuzsanna, Barta Attila, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 301-318, 2021. ISBN: 9789634903116
 7. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Pribula, L., Veszprémi, B.: Annotált záróvizsga tételsor: Közigazgatási jog.
 8. Árva, Z.: A rendszerváltás utáni időszak.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 84-91, 2021. ISBN: 9789634903222
 9. Szikora, V., Árva, Z.: Előszó.
  In: Évtizedek a magyar közigazgatás szolgálatában. : Ünnepi tanulmányok Balázs István Professzor 65. születésnapjára. Szerk.: Árva Zsuzsanna, Barta Attila, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 9-10, 2021.
 10. Árva, Z., Barta, A.: Évtizedek a magyar közigazgatás szolgálatában: Ünnepi tanulmányok Balázs István Professzor 65. születésnapjára.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 514 p., 2021. ISBN: 9789634903116
 11. Árva, Z.: In memoriam szabálysértéi jog?.
  In: Ünnepi tanulmányok a 80 éves Tamás András tiszteletére : Semper ad perfectum. Szerk.: Peres Zsuzsanna, Pál Gábor, Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 21-31, 2021. ISBN: 9789635315048
 12. Árva, Z., Barta, A., Veszprémi, B., Balázs, I.: Közigazgatási jogi alaptanok.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 308 p., 2021. ISBN: 9789634903222
 13. Árva, Z.: Közigazgatási szankcionálás COVID idején.
  Közjavak. 7 (2-3), 5-9, 2021.
 14. Árva, Z.: Közigazgatási szankcionálás veszélyhelyzetben.
  Közigazgatás-Tudomány. 1 (1), 6-18, 2021.
2020
 1. Árva, Z.: A helyi önkormányzatokat érintő folyamatok, különös tekintettel a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletére.
  In: Állami erőforrások : Szervezet és személyi állomány a végrehajtó hatalom körében / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 261-320, 2020. ISBN: 9789635312870
 2. Árva, Z.: A köznevelés-közoktatás szakigazgatási alapjai.
  In: Közigazgatási jog: Szakigazgatásaink elmélete és működése. Szerk.: Lapsánszky András, Wolters Kluwer Kft., Budapest, 849-870, 2020. ISBN: 9789632959191
 3. Árva, Z., Barta, A., Veszprémi, B., Balázs, I.: Állami erőforrások: szervezet és személyi állomány a végrehajtó hatalom körében.
  Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 326 p., 2020. ISBN: 9789635312870(nyomtatott)
 4. Árva, Z.: Centralizáció, decentralizáció és a közösségi együttélés.
  Pro publico bono - Magy. közig. 8 (1), 56-73, 2020.
 5. Árva, Z.: Experience with the legal supervision of hungarian local governments.
  Curentul Juridic. 23 (1), 34-46, 2020.
 6. Árva, Z.: Hallgatói jogviszony és hallgatói jogérvényesítés.
  Közjavak. 6 (1-2), 25-32, 2020.
 7. Árva, Z., Barta, A., Veszprémi, B., Balázs, I.: Közigazgatás-elmélet.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 288 p., 2020. ISBN: 9789634901426(nyomtatott)
 8. Árva, Z., Barta, A., Veszprémi, B., Balázs, I.: Közigazgatás-elmélet.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 288 p., 2020. ISBN: 9789634901433(elektronikus)
 9. Árva, Z.: Közigazgatási normakontroll.
  In: IJOTEN - Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Szerk.: Jakab András, Könczöl Miklós, Menyhárd Attila, Sulyok Gábor, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 1-13, 2020.
 10. Árva, Z.: Nagykommentár Magyarország Alaptörvényéhez.
  Wolters Kluwer Kft., Budapest, 308 p., 2020.
2019
 1. Árva, Z.: A helyi önkormányzatok fogalma, rendeltetése és jellemzői.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok. Szerk.: Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 191-203, 2019. ISBN: 9789634900672
 2. Árva, Z.: A közigazgatás helye az államhatalmi ágak és állami szervek rendszerében.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok. Szerk.: Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 13-26, 2019. ISBN: 9789634900672
 3. Árva, Z., László, V.: A közigazgatási eljárás alkalmazásának felsőoktatási tapasztalatai.
  Jog, Állam, Politika. 9 (1), 3-18, 2019.
 4. Árva, Z.: A közigazgatási jogi szankció.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 201-213, 2019. ISBN: 9789634901419
 5. Árva, Z.: Detours in Hungarian Administrative Criminal Justice.
  Cent. Eur. pap. 7 (1), 71-86, 2019.
 6. Szikora, V., Árva, Z.: Előszó.
  In: Újratervezés : Fogyasztói szabályozási modellek, digitalizáció, adatvédelem. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 7-10, 2019. ISBN: 9789634900795
 7. Szikora, V., Árva, Z.: Előszó.
  In: A fogyasztóvédelmi jogról másképpen : Előképek, közjogi és munkajogi vetületek. Szerk.: Hajnal Zsolt, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 7-10, 2019.
 8. Árva, Z.: Gazdasági közigazgatás.
  Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 206 p., 2019. ISBN: 9789634902522
 9. Árva, Z., Barta, A., Pribula, L., Veszprémi, B., Balázs, I.: Közigazgatási eljárások.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 310 p., 2019. ISBN: 9789634901419(nyomtatott)
 10. Árva, Z., Barta, A., Veszprémi, B., Balázs, I.: Közigazgatási jogi alaptanok.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 372 p., 2019. ISBN: 9789634900689(elektronikus)
 11. Árva, Z., Barta, A., Veszprémi, B., Balázs, I.: Közigazgatási jogi alaptanok.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 372 p., 2019. ISBN: 9789634900672(nyomtatott)
 12. Árva, Z.: Local governments and the concept of good governance.
  Curentul Juridic. 3 53-65, 2019.
 13. Árva, Z.: New Administrative Proceedings: More Effective Consumer Protection.
  Acta Univ. Sapientiae, Legal Studies. 8 (1), 5-21, 2019.
 14. Árva, Z.: Új közigazgatási eljárás: hatékonyabb fogyasztóvédelem.
  In: A fogyasztóvédelmi jogról másképpen : előképek, közjogi és munkajogi vetületek. Szerk.: Hajnal Zsolt, Főnix Média, Debrecen, 85-103, 2019. ISBN: 9789634900771
 15. Szikora, V., Árva, Z.: Újratervezés: fogyasztói szabályozási modellek, digitalizáció, adatvédelem.
  Főnix Média, Debrecen, 243 p., 2019. ISBN: 9789634900795
2018
 1. Szikora, V., Árva, Z.: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a XXI. században.
  DE ÁJK, Debrecen, 364 p., 2018. ISBN: 9789634739883
 2. Árva, Z.: A közigazgatási hatósági eljárás alapelvei nemzetközi kontextusban.
  In: Eljárásjogi kodifikáció - Nemzetközi hatások. Szerk.: Csáki-Hatalovics, Gyula Balázs, Szabó, Krisztián, Patrocinium Kiadó, Budapest, [1-8], 2018. ISBN: 9789634132042
 3. Árva, Z.: Fogyasztóvédelem a közigazgatási reformok keresztmetszetében.
  In: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a xxi. században. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 295-312, 2018. ISBN: 9789634739883
 4. Árva, Z.: Közigazgatási jogalkotás.
  In: IJOTEN - Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Szerk.: Jakab András, Könczöl Miklós, Menyhárd Attila, Sulyok Gábor, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 1-14, 2018.
 5. Árva, Z., Szabó, J.: Problémás Magánjogi elemek a helyi rendeletalkotásban.
  Debr. jogi műh. 15 (3-4), 2-11, 2018.
 6. Árva, Z., Szabó, J.: Problémás magánjogi elemek a helyi rendeletalkotásban.
  Debr. jogi műh. 15 (3-4.), 2-11, 2018.
2017
 1. Árva, Z.: A helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyelet tapasztalatai.
  In: Jogtudomány a jogfejlődés szolgálatában: Szemelvények a modern jogi kutatások köréből.. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 11-25, 2017. ISBN: 9789631293166
 2. Árva, Z.: A közigazgatás felépítésének és működésének alapelvei.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 23-37, 2017. ISBN: 9789633186374
 3. Árva, Z.: A közigazgatási hatósági eljárás jogorvoslati rendszere.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 114-126, 2017. ISBN: 9789633186831
 4. Árva, Z.: A közigazgatási jogi szankció.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 163-171, 2017. ISBN: 9789633186831
 5. Árva, Z.: A közigazgatás kutatásának intézményrendszere.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 198-217, 2017. ISBN: 9789633186374
 6. Árva, Z.: A magyar közigazgatás-tudomány.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 175-197, 2017. ISBN: 9789633186374
 7. Árva, Z.: A szabálysértési eljárás.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 189-210, 2017. ISBN: 9789633186831
 8. Árva, Z.: A szabálysértési jog alapjai.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 172-188, 2017. ISBN: 9789633186831
 9. Árva, Z.: IV. Fejezet: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény jellemzői, alapelvei és hatálya.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 53-62, 2017. ISBN: 9789633186824
 10. Szikora, V., Árva, Z.: Jogtudomány a jogfejlődés szolgálatában: szemelvények a modern jogi kutatások köréből.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 235 p., 2017. ISBN: 9789631293166
 11. Árva, Z., Barta, A., Balázs, I., Veszprémi, B.: Közigazgatás-elmélet.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 217 p., 2017. ISBN: 9789633186404
 12. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Pribula, L., Veszprémi, B.: Közigazgatási eljárások.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 257 p., 2017. ISBN: 9789633186824
 13. Árva, Z.: Központosítás-összpontosítás-szétpontosítás.
  In: Válogatott tanulmányok a társadalomtudományok köréből. Szerk.: Torgyik Judit, International Research Institute, Komárno, 129-136, 2017. ISBN: 9788089691463
 14. Árva, Z.: New instruments of supervision.
  In: SGEM International Multidisclipinary Scientific Conference on Social Sciences, STEF92 Technology Ltd., Sofia, 385-392, 2017.
2016
 1. Árva, Z.: A rend vagy a káosz joga?.
  Magyar rendészet. 12 31-44, 2016.
 2. Árva, Z.: Az állami szervek szerepe az egészségügyi igazgatásában.
  In: Közigazgatási jogi ismeretek: Tananyag egészségügyi szakemberek részére - különös tekintettel az egészségügy szervezésére és igazgatására. Szerk.: Bencsik András, ENKK, Budapest, 55-72, 2016. ISBN: 9789639661103
 3. Árva, Z.: Metamorphosis of the sanction power of local self-governments.
  Debr. jogi műh. 13 (3-4), 1-12, 2016.
2015
 1. Árva, Z., Barta, A., Balázs, I., Veszprémi, B.: A helyi önkormányzatok felépítése és működése, a helyi közügyek fogalma, az önkormányzati feladatellátás rendszere, az önkormányzatok vagyona (IX. fejezet).
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 156-215, 2015. ISBN: 9789633185421
 2. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: Magyar közigazgatási jog: általános rész 1. kötet : egyetemi tankönyv.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 297 p., 2015. ISBN: 9789633185421
 3. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: Magyar közigazgatási jog: általános rész 2. kötet : egyetemi tankönyv.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 253 p., 2015. ISBN: 9789633185438
2014
 1. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: A helyi önkormányzatok felépítése és működése, a helyi közügyek fogalma, az önkormányzati feladatellátás rendszere, az önkormányzatok vagyona.
  In: Magyar közigazgatási jog - Általános rész I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 155-214, 2014. ISBN: 9789633184561
 2. Árva, Z.: A mikroerőművek jogi szabályozása hazánkban és Európában.
  In: 5. Báthory-Brassai Konferencia tanulmánykötet : 1. rész : Tanulmányok, publikációk és előadások az 5. Báthory-Brassai Konferencia programjából. Szerk.: Rajnai Zoltán, Fregan Beatrix, Ozsváth Judit, Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola, Budapest, 25-31, 2014. ISBN: 9786155460388
 3. Árva, Z.: A modern magyar közigazgatási büntetőjog.
  Jog, állam, politika. 2 49-65, 2014.
 4. Árva, Z.: Energiapolitika.
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 22 p., 2014.
 5. Árva, Z.: Experiences of the administrative supervision of local authorities' activities.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai. Szerk.: Bragyova András, Szabó Miklós, Bíbor Kiadó Bt., Miskolc, 9-27, 2014, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 15/1.)
 6. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: Helyi önkormányzatok.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 273 p., 2014. ISBN: 9789633184585
 7. Árva, Z.: Infrastruktúra-fejlesztés.
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet, Budapest, 20 p., 2014.
 8. Árva, Z., Szabó, T.: Közlekedéspolitika.
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet, Budapest, 21 p., 2014.
 9. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B., Balázs, I.: Magyar közigazgatási jog: általános rész : I. kötet : egyetemi tankönyv.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 291 p., 2014. ISBN: 9789633184561
 10. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B., Balázs, I.: Magyar közigazgatási jog: általános rész : II. kötet : egyetemi tankönyv.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 245. p., 2014. ISBN: 9789633184578
 11. Árva, Z.: Oktatáspolitika, oktatásirányítás.
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 22 p., 2014.
 12. Árva, Z.: Sportpolitika.
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 22 p., 2014.
2013
 1. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: A helyi önkormányzatok felépítése és működése, a helyi közügyek fogalma, az önkormányzati feladatellátás rendszere.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv : I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 150-206, 2013. ISBN: 9789633183984
 2. Árva, Z.: A közigazgatás quasi bíráskodási tevékenységének változásai.
  In: Pro Scientia Aranyérmesek konferenciája 2012. Szerk.: Szöllősi László, HVG Press, Budapest, 292-296, 2013.
 3. Árva, Z.: A quasi bíráskodás megközelítési lehetőségei.
  Pro futuro. 3 (2), 120-135, 2013.
 4. Árva, Z.: Kommentár Magyarország Alaptörvényéhez.
  Complex, Budapest, 497 p., 2013. ISBN: 9789632953137
 5. Árva, Z.: Köznevelés - közoktatás szakigazgatási alapjai.
  In: Közigazgatási jog : fejezetek a szakigazgatás köréből : 3. köt. Humán közszolgáltatások igazgatása. Szerk.: Lapsánszky András, Complex, Budapest, 83-119, 2013. ISBN: 9789632953182
 6. Árva, Z., Balázs, I., Balla, Z., Barta, A., Veszprémi, B.: Magyar közigazgatási jog: általános rész : egyetemi tankönyv : I. kötet.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 325 p., 2013. ISBN: 9789633183984
 7. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: Magyar közigazgatási jog: általános rész : egyetemi tankönyv : II. kötet.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 229 p., 2013. ISBN: 9789633183984
 8. Árva, Z.: Önkormányzati anomáliák régen és most. Nagy Marianna - Hoffmann István (szerk.): Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata c. kommentár apropóján.
  Közjogi szle. 4 82-88, 2013.
  (Ismertetett mű: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata 2012 / szerk. Nagy Marianna, Hoffmann István. -Budapest : HVG Orac, 2012)
2012
 1. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: A helyi önkormányzatok felépítése és működése, az önkormányzati feladatellátás rendszere, a helyi közügy fogalma.
  In: Magyar közigazgatási jog [elektronikus dokumentum] : általános rész : I. kötet : elektronikus jegyzet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 100-137, 2012.
 2. Árva, Z.: A szabálysértési jog irányváltásai.
  In: Collegium Doctorum Konferencia [elektronikus dokumentum] : 2012. április 19., Miskolc [DVD] / [közread. Collegium Doctorum], Bíbor, Miskolc, 7, 2012. ISBN: 9789639988507
 3. Árva, Z., Balázs, I., Balla, Z., Barta, A., Veszprémi, B.: Helyi önkormányzatok: egyetemi tankönyv.
  Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, Debrecen, 315 p., 2012. ISBN: 9789633182734
 4. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: Közigazgatás-elmélet: egyetemi tankönyv.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 299 p., 2012. ISBN: 9789633182741
 5. Árva, Z., Balázs, I., Balla, Z., Barta, A., Veszprémi, B.: Magyar közigazgatási jog általános rész : I. kötet : elektronikus jegyzet.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 220 p., 2012.
 6. Árva, Z.: Merre tovább szabálysértési jog.
  Új magy. közig. 9 46-53, 2012.
 7. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: Segédanyag a Helyi önkormányzatok tantárgyhoz 2012/2013. tanév I. félév.
  DE ÁJK KJT, Debrecen, 108 p., 2012.
2011
 1. Árva, Z.: A közigazgatás kutatásának intézményrendszere.
  In: Közigazgatás-elmélet. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 255-270, 2011. ISBN: 9789633181713
 2. Árva, Z.: A magyar közigazgatás-tudomány.
  In: Közigazgatás-elmélet. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 237-254, 2011. ISBN: 9789633181713
 3. Árva, Z.: A polgármester tisztségének a megszüntetése.
  In: Pro Scientia Aranyérmesek X. Konferenciája : Budapest, 2010. szeptember 30 - október 03. : előadások. Szerk.: Szőllősi László, Pro Scientia Aranyérmesek Társ., Budapest, 148-153, 2011. ISBN: 9789638828910
 4. Árva, Z.: A törvényességi ellenőrzés és felügyelet egyes elméleti kérdései.
  In: Generatio Regenerationis : ünnepi tanulmányok a debreceni jogi kar újraalapításának 15. évfordulójára. Szerk.: Madai Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 9-21, 2011. ISBN: 9789633181577
 5. Árva, Z.: Az építési eljárások egyes jellegzetességei a Ket. tükrében.
  Új magy. közig. 4 (4), 52-59, 2011.
 6. Árva, Z., Balogh, É., Bartha, I., Bocskai, E., Nagyné Dorka, D., Fodor, L., Gyüre, A., Kovács, Z., Talabos Dávidné, L., Mészáros, G., Szabó, Z., Szilágyi, E., Tóth, A., Veszprémi, B.: Bibliográfia: a 2010-ben megjelent, jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája.
  Pro futuro. 1 (1), 146-173, 2011.
 7. Árva, Z.: Közigazgatás az államhatalmi ágak és funkciók rendszerében.
  In: Közigazgatás-elmélet. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 54-68, 2011. ISBN: 9789633181713
 8. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: Közigazgatás-elmélet: egyetemi tankönyv.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 270 p., 2011. ISBN: 9789633181713
 9. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A.: Közigazgatás és közigazgatási jog.
  In: Közigazgatás-elmélet. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 117-152, 2011. ISBN: 9789633181713
2010
 1. Árva, Z.: Az igazságszolgáltatás és a végrehajtás elválasztásának 140 éve.
  Miskolci jogi szle. 5 (2), 31-49, 2010.
 2. Vasas, L., Balázs, I., Balla, Z., Barta, A., Veszprémi, B., Árva, Z.: Helyi önkormányzatok: egyetemi jegyzet.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 310 p., 2010. ISBN: 9789633180709
2009
 1. Árva, Z.: A közigazgatás és az igazságszolgáltatás elválasztásának egyes jogtörténeti dimenziói / Árva Zsuzsanna.
  Debr. jogi műh. 6 (3), 2009.
  (Ismertetett mű: Justiz und Verwaltung : zur Theorie der Gewaltenteilung im 18. und 19. Jahrhundert / Louis Pahlow. -Frankfurt/Main: Keip Verlag, 1999. -418 p. -)
 2. Árva, Z.: Einige rechtgeschichtliche Dimensionen der Trennung von Verwaltung und Justiz / Árva Zsuzsanna.
  Debr. jogi műh. 6 (3), 2009.
  (Ismertetett mű: Justiz und Verwaltung : zur Theorie der Gewaltenteilung im 18. und 19. Jahrhundert / Louis Pahlow. -Frankfurt/Main: Keip Verlag, 1999. -418 p. -)
 3. Árva, Z.: Gondolatok a közigazgatás és az igazságszolgáltatás összefüggéseiről a magyar Alkotmánybíróság esetjoga tükrében.
  In: A köztársasági alkotmány 20 éve : tanulmánykötet. Szerk.: Kocsis Miklós, Zeller Judit, Pécsi Alkotmányjogi Műhely Alapítvány, Pécs, 563-580, 2009. ISBN: 9789630686754
2008
 1. Árva, Z.: Die innere Differenzierung der Bagatelhandlungen als Charakteristikum.
  Debr. jogi műh. 5 (1,), 2008.
 2. Árva, Z.: Fejezetek a közigazgatási büntetőbíráskodás elmélettörténete köréből.
  DELA, Debrecen, 327 p., 2008. ISBN: 9789634731306
 3. Árva, Z.: Gondolatok a közigazgatási büntetőbíráskodás fogalomváltásairól az objektív felelősség bevezetése kapcsán.
  Nemzetközi közlöny. 2 32-41, 2008.
 4. Árva, Z.: Jogi szakvizsga e-learning tananyag alkotmányjog tárgyból.
  [Complex], Budapest, [50] p., 2008.
 5. Darák, P., Árva, Z.: Közigazgatási jogesetek jogtudósi szemmel.
  Új magyar közlöny 9 60-61, 2008.
 6. Árva, Z.: Széljegyzetek egy ombudsmani jelentés margójára - Szabálysértési és/vagy objektív felelősség?.
  Collect. iurid. Univ. Debr. 8 [7]-25, 2008.
 7. Árva, Z.: Thoughts on the changes of definitions of administrative penal jurisdiction with regards to the introduction of liability without Fault.
  Int. J. Publ. Admin. Cent. East. Europe. 2 32-41, 2008.
2007
 1. Árva, Z.: A közigazgatási büntetőjog fejlődése a német jogban.
  Debr. jogi műh. 4 (1), 2007.
 2. Árva, Z.: A szabálysértési jog szabályozási rendszerének alapkérdései.
  Collectio iuridica Univ. Debr. 7 7-26, 2007.
 3. Szabó, M., Árva, Z.: A tisztességes eljáráshoz való jog az alkotmányjogász szemével.
  Bírák lapja. 16 (2), 43-60, 2007.
2006
 1. Árva, Z., Szabó, M.: A bíróságok igazgatásának kontinentális modelljei.
  Bírák lapja. 1 113-131, 2006.
 2. Árva, Z.: A közigazgatási büntetőbíráskodás: tansegédlet levelezős hallgatók számára.
  [DE-ÁJK], Debrecen, [50] p., 2006.
 3. Árva, Z.: A közigazgatási büntetőjog egy speciális területe: a pénzügyi jogsértések.
  Collega. 2-3 75-80, 2006.
 4. Árva, Z.: A közigazgatási büntetőjog elméletek meghatározó kérdései, különös tekintettel a jogterület reformjára.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2005. november 9.. Szerk.: Jámborné Tóth Erika ; [kiad. a Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma], Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, [Miskolc], 16-21, 2006.
 5. Árva, Z.: A szabálysértési jog fejlődése a jogintézmény létrejöttétől az első kódex megalkotásáig.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai /[... szerk. Stipta István], Bíbor, Miskolc, 9-28, 2006, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 7/1.)
 6. Árva, Z.: Az Alkotmánybíróság szabálysértésekkel kapcsolatos joggyakorlata.
  In: Pro scientia aranyérmesek VIII. konferenciája. Szerk.: Pásztori Bernadett, Radnai Márton, Pro Scientia Aranyérmesek Társasága, Budapest, 200-206, 2006.
 7. Árva, Z.: Büntetőeljárásjogi elvek érvényesülése a közigazgatási büntetőbíráskodás során.
  Magyar közig. 1 40-50, 2006.
2005
 1. Árva, Z., Szabó, M.: A bírói jogalkotás - a jogbölcseleti gondolkodók felfogásában.
  Bírák lapja. 1 17-33, 2005.
 2. Árva, Z., Szabó, M.: A bírói jogalkotás a magyar joggyakorlatban.
  Bírák lapja. 2 81-99, 2005.
 3. Árva, Z.: Alkotmányos jogok garantálása a szabálysértési eljárásban.
  Collega. 2 10-14, 2005.
 4. Árva, Z.: A választási rendszerek arányossága, különös tekintettel az arányosság számításának módozataira.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai /[... szerk. Stipta István], Bíbor, Miskolc, 5-29, 2005, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 6/1.)
 5. Árva, Z.: Az igazságszolgáltatással kapcsolatos jogok az Európai Közösségi Jogban.
  Jogelméleti szemle. 32005.
 6. Árva, Z.: Egy meghiúsult regionális államreform - Portugália.
  In: Regionalizmus és önkormányzatiság című konferencia előadásai és a Debreceni Egyetem oktatóinak a regionalizmus témakörében végzett kutatási eredményeinek összefoglalása / [szerk. Mező István, Wiener György], Gondolat - Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 112-130, 2005, (Gondolat - Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványai, 1785-9859 ; 3.)
 7. Árva, Z.: Spanyol autonóm közösségek negyedszázada.
  In: Regionalizmus és önkormányzatiság című konferencia előadásai és a Debreceni Egyetem oktatóinak a regionalizmus témakörében végzett kutatási eredményeinek összefoglalása / [szerk. Mező István, Wiener György], Gondolat - Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 93-111, 2005, (Gondolat - Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványai, 1785-9859 ; 3.)
2004
 1. Árva, Z.: A közigazgatási büntetőbíráskodás kodifikálásának kezdetei.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2004. november 4.. Szerk.: Jámborné Tóth Erika ; [kiad. a Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma], Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, Miskolc, 9-14, 2004.
 2. Árva, Z.: A választási eljárási törvény megalkotásának története.
  In: Doktoranduszok fóruma : 2003. november 6. : a Deák Ferenc Doktori Iskola - nappali, levelező tagozatos és egyéni képzésben résztvevő - PhD hallgatóinak a Tudomány Napján elhangzott előadásainak szerkesztett kötete. Szerk.: Stipa István, Novotni Alapítvány Kiadó, Miskolc, 11-17, 2004. ISBN: 9639360198
 3. Árva, Z.: Az Alkotmánybíróság szabálysértésekkel kapcsolatos joggyakorlata.
  In: Pro Scientia Aranyérmesek 7. Konferenciája : Gödöllő, 2004. november 26-28. : előadások. Szerk.: Pásztori Bernadett, Radnai Márton, Pro Scientia Aranyérmesek Társasága, Budapest, mellékelt ív, [2004].
 4. Árva, Z.: Az Alkotmánybíróság választási eljárásokkal kapcsolatos joggyakorlata az Alkotmány 57. paragrafus (5) bekezdése tükrében.
  In: Pro Scientia Aranyérmesek VI. Konferenciája : Miskolc, 2003. november 28-30. : előadások. Szerk.: Pásztori Bernadett, Szatmári Alexandra, Pro Scientia Aranyérmesek Társasága, Budapest, 189-195, 2004.
feltöltött közlemény: 137 Open Access: 22
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK