Tudóstér: Pápai-Tarr Ágnes publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 42 Open Access: 11
2021
 1. Tarr, Á.: De nouvelles anomalies de condamnation ou bien quelques idees concernant le jour-amende.
  Recista Rom. Stud. Eur. 17 (1-2), 191-212, 2021.
2019
 1. Tarr, Á., Kanyuk, P.: Quelques étapes de l'harmonisation de la législation européenne dans le droit pénal hongrois.
  Archives de politique criminelle 41 (1), 173-187, 2019.
2018
 1. Tarr, Á.: Alapelvek a büntetéskiszabásban.
  Magyar jog. 65 (2), 105-113, 2018.
 2. Tarr, Á.: Az elkövető személyének és/vagy személyiségének jelentősége a büntetőjogi szankció alkalmazásában.
  Jura. 24 (2), 498-509, 2018.
 3. Tarr, Á.: Az elkövető személyiségéhez igazodó "büntetéskiszabás" a fiatalkorúak eljárásában.
  Ügyészségi szle. 3 (3), 6-20, 2018.
2017
 1. Tarr, Á.: Családon belüli erőszak egy irodalmi mű alapján: (Móricz Zsigmond: "A világ végén már szép és jó").
  Debr. jogi műh. 14 (3-4), 2017.
 2. Tarr, Á.: Évolutions du nouveau Code pénal hongrois: entre tradition et modernité.
  Est Europe - La revue 1 89-106, 2017.
 3. Tarr, Á.: Gondolatok a büntetéskiszabás néhány elméleti és gyakorlati kérdéséről.
  Pro futuro. 7 (1), 11-25, 2017.
2015
 1. Tarr, Á., Sipos, F.: Emlékezés Horváth Tibor professzorra.
  Magyar jog. 62 (9), 541-543, 2015.
2014
 1. Tarr, Á.: A büntetéskiszabás rögös útjain.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai. Szerk.: Bragyova András, Szabó Miklós, Bíbor Kiadó Bt., Miskolc, 123-141, 2014, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 15/1.)
 2. Tarr, Á.: Büntetéskiszabási anomáliák a tárgyalásról lemondás körül.
  In: Igazság, ideál és valóság : tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi, DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék, Debrecen, 290-301, 2014. ISBN: 9789634736745
2012
 1. Tarr, Á.: A büntetőeljárás gyorsításáról.
  Gondolat, Budapest, 324 p., 2012. ISBN: 9789636934163
2011
 1. Tarr, Á.: "Vádalku" vagy amit Franciaországban annak neveznek.
  Miskolci jogi szle. 2 (2), 17-35, 2011.
 2. Tarr, Á.: A büntetőeljárás gyorsítása a francia jogban: I. rész.
  Ügyészek lapja. 2 67-72, 2011.
 3. Tarr, Á.: Az ügyész diszkrecionális jogköre a francia és a magyar büntetőeljárásban.
  In: Generatio Regenerationis : ünnepi tanulmányok a debreceni jogi kar újraalapításának 15. évfordulójára. Szerk.: Madai Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 89-103, 2011. ISBN: 9789633181577
 4. Tarr, Á.: Vádalku.
  Jogelméleti szemle. 12011.
2009
 1. Szabó, K., Tarr, Á.: Az anonim tanúkra vonatkozó szabályok a francia és magyar büntetőeljárásban.
  Magyar jog. 56 (8), 487-493, 2009.
 2. Tarr, Á.: Befolyásolt vallomás?.
  Ügyvédek lapja. 48 (1), 38-41, 2009.
  (Ismertetett mű: Elek Balázs. -A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban /Debrecen : TTK, 2008. -200 p. -)
 3. Tarr, Á.: PenalNet, avagy a jövő zenéje.
  Ügyvédek lapja. 48 (2), 38-39, 2009.
2008
 1. Tarr, Á.: Ismertetés: Az Európai Bíróság büntetőjogi ítélkezése.
  Európai jog. 4 35-39, 2008.
  (Ismertetett mű: Karsai Krisztina. -Az Európai Bíróság büntetőjogi ítélkezése /Szeged : JatePress, 2007. -142 p.)
 2. Tarr, Á.: Money laundering in accprdance with the Hungarian law.
  In: Studies regarding criminality in the economic field Romanian and Hungarian legislations / Elena-Ana Mihut sci. coordinator ; [contrib.] Laura-Roxana Popoviciu, TKK, Debrecen, 252-270, 2008.
2007
 1. Tarr, Á.: "Marchandage judiciaire" á la francaise.
  Collega. 9 (2-3), 99-103, 2007.
 2. Tarr, Á.: A büntetőeljárás alternatívái a francia jogban.
  In: Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium = Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai / [...szerk. Stipta István], Bíbor, Miskolc, 319-344, 2007, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 8.)
 3. Nádházy, Z., Tarr, Á.: A mediáció fejlődéséről dióhéjban.
  In: "A jövőből tanulni" : néhány aktuális kérdés a jog világából : tanulmánykötet. Szerk.: Siska Katalin, Szabó Krisztián, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 67-98, 2007. ISBN: 978963473068
 4. Tarr, Á.: A ne bis in idem elv az Európai Bíróság gyakorlatában.
  Miskolci jogi szle. 2 (2), 10-20, 2007.
 5. Tarr, Á.: Büntetőjogi mediáció francia módra.
  In: Tanulmányok Dr.Dr.h.c. Horváth Tibor professor emeritus tiszteletére / [szerk. Farkas Ákos... et al.], Bíbor, Miskolc, 381-409, 2007, (Bűnügyi tudományi közlemények ; 8.) ISBN: 9789639634527
 6. Tarr, Á.: Fiatalkorúak a magyar büntetőeljárásban.
  Agora Int. J. Jur. Sci. 1 (1), 276-284, 2007.
 7. Tarr, Á.: La médiation pénale francaise.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2006. november 9. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Jámborné Róth Erika, Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, Miskolc, 251-257, 2007.
 8. Tarr, Á.: Merre tovább európai büntetőjog?.
  Debr. jogi műh. 4 (4), 2007.
2006
 1. Tarr, Á.: A kárhelyreállítás jelene és jövője a magyar büntetőeljárásban.
  Debr. jogi műh. 3 (2), 2006.
 2. Tarr, Á.: A közvetítés lehetőségei a büntetőjogban Magyarországon.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2005. november 9. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa / [szerk. Jámborné Róth Erika], Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, [Miskolc], 270-278, 2006.
 3. Tarr, Á.: Beszámoló A büntető szankciórendszer fejlesztésének lehetőségei címmel megrendezett tudományos ülésről.
  Debr. jogi műh. 3 (1), 2006.
 4. Tarr, Á.: Beszámoló a Magyar Kriminológiai Társaság legutóbbi tudományos üléséről.
  Debr. jogi műh. 3 (2), 2006.
 5. Tarr, Á.: Gondolatok a kétszeres eljárás tilalmáról az Európai Bíróság esetjoga kapcsán.
  Collega. 10 (2-3), 114-118, 2006.
 6. Tarr, Á.: Ismertetés: Az európai büntetőjogi integráció alapkérdései.
  Jogtud. közlöny. 61 (1), 33-37, 2006.
  (Ismertetett mű: Karsai Krisztina. -Az európai büntetőjogi integráció alapkérdései /Budapest : KJK-KERSZÖV, 2004. -262 p. -)
 7. Tarr, Á.: Vádelhalasztás, a bizalom jogintézményeként a gyakorlatban.
  In: Bizalom-Társadalom-Bűnözés : V. Országos Kriminológiai Vándorgyűlés, Szeged, 2005. októbert 6-7, Bíbor, Miskolc, 126-135, 2006.
2005
 1. Tarr, Á.: A "távollétes ügyek" egyes elméleti és gyakorlati kérdései a büntetőeljárásban.
  Debr. jogi műh. 2 (2), 2005.
 2. Tarr, Á.: A "vádalku" szabályozásának egyes kérdései az Egyesült Államokban és Magyarországon.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2004. november 4. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa / [szerk. Jámborné Róth Erika], Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, [Miskolc], 283-290, 2005.
 3. Tarr, Á.: A büntetőeljárás egyszerűsítésének alkotmányjogi kérdései, különös tekintettel az úgynevezett külön eljárásokra.
  Collectio iuridica Univ. Debr. 5 227-254, 2005.
 4. Tarr, Á.: A homoszexualitás jogelméleti megközelítésének egyes aspektusai, különös tekintettel a Devlin-Hart vitára.
  Jogelméleti szemle. 42005.
 5. Tarr, Á.: A távollevő terhelttel szemben lefolytatott eljárás egyes kérdései.
  Collega. 9 (2), 126-130, 2005.
2004
 1. Tarr, Á.: A vádalku szabályozásának egyes kérdései.
  In: Tanulmányok dr. Kováts Andor professzor születésének 120. évfordulójára. Szerk.: Szabó Krisztián, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 141-169, 2004, (Memoranda ; 1.) ISBN: 9634728642
feltöltött közlemény: 42 Open Access: 11
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK