Tudóstér: Ujhelyi Mária publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 49 Open Access: 18
2022
 1. Barizsné Hadházi, E., Ujhelyi, M., Filep, R.: Empirikus kutatások egyetemi hallgatók etikai attitűdjeiről.
  In: Mesteri erőforrások : Tanulmányok Polónyi István tiszteletére. Szerk.: Kun András István, Csók Cintia, Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ (CHERD), Debrecen, 105-117, 2022, (Oktatáskutatók könyvtára, ISSN 2732-1800 ; 16) ISBN: 9789634904830
 2. Filep, R., Barizsné Hadházi, E., Ujhelyi, M.: Változtatás vezetői és dolgozói szemszögből.
  In: 3. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia: "Menedzsment forradalmak": Konferenciakötet. Szerk.: Benke Mariann, Schmuck Roland, Riedelmayer Bernadett, Schmuck Roland, Riedelmayer Bernadett, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, Pécs, 265-275, 2022, (VSZI kötetek, ISSN 2786-3891 ; 3) ISBN: 9789634299950
2021
 1. Filep, R., Ujhelyi, M.: "Maradj otthon" - Áttérés Home Office-ra az Észak-Alföld Régióban.
  Régiókut. szle. 6 (1), 37-47, 2021.
 2. Barizsné Hadházi, E., Ujhelyi, M., Filep, R.: Foglalkoztatás Koronavírus-válság idején, tapasztalatok az Észak-Alföld Régióból.
  Régiókut. szle. 6 (1), 48-57, 2021.
 3. Dajnoki, K., Ujhelyi, M., Filep, R.: Motiváció vizsgálata Herzberg kéttényezős modellje és az öndeterminációs elmélet alapján.
  Studia Mundi - Economica. 8 (2), 2-12, 2021.
 4. Bittner, B., Nagy, A., Ujhelyi, M.: The effects of using mobile and smart devices at work.
  Issues in Information Systems. 22 (1), 227-235, 2021.
2020
 1. Filep, R., Ujhelyi, M., Barizsné Hadházi, E.: Az ideális vezetői tulajdonságok hallgatói vélemények alapján.
  In: Farkas Ferenc II. Nemzetközi Tudományos Konferencia 2020. Szerk.: Balogh Gábor, László Gyula, Sipos Norbert, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés-és Szervezéstudományi Intézet, Pécs, 442-456, 2020. ISBN: 9789634295860
2019
 1. Barizsné Hadházi, E., Pierog, A., Ujhelyi, M.: Az egyéni magatartás meghatározó elemei a szervezetben.
  Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Debrecen, 61 p., 2019. ISBN: 9789634901785
 2. Ujhelyi, M., Filep, R.: Szervezeti változások vezetése.
  In: Vezető és menedzser : Emlékkötet Farkas Ferenc születésének 70. évfordulójára. Szerk.: László Gyula, Németh Julianna, Sipos Norbert, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 230-237, 2019. ISBN: 9789634294412
 3. Ujhelyi, M.: Új leadership-megközelítések.
  In: Leadership, kultúra, szervezetek : Tanulmányok Bakacsi Gyula tiszteletére. Szerk.: Primecz Henriett, Csillag Sára, Toarniczky Andrea, Kiss Csaba. - Budapest : BCE, 2019 ISBN: 9789635038008
 4. Ujhelyi, M., Filep, R., Barizsné Hadházi, E.: We would like to be liked: strategies used to control the impression others form of us.
  An. Univ. Oradea. Econ. Sci. 28 (1), 389-396, 2019.
2018
 1. Barizsné Hadházi, E., Ujhelyi, M., Kiss, Z.: A társadalmi felelősségvállalás szemléletének megjelenése gazdasági képzésben részt vevő egyetemi hallgatók körében.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 3 (4), 1-10, 2018.
 2. Barizsné Hadházi, E., Filep, R., Ujhelyi, M.: Business students' attitudes toward corporate social responsibility.
  An. Univ. Oradea. Econ. Sci. 27 (1), 377-385, 2018.
 3. Kun, A., Ujhelyi, M.: Cultural fit and academic performance of higher education students.
  Vezetéstudomány / Budapest Management Review. 49 (11), 12-23, 2018.
 4. Barizsné Hadházi, E., Ujhelyi, M.: Egyetemi hallgatók Dark Triad személyiségvonásai és etikai attitűdje közötti lehetséges kapcsolatok vizsgálata.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 3 (3), 57-67, 2018.
 5. Ujhelyi, M., Barizsné Hadházi, E.: Külföldi hallgatók által alkalmazott benyomáskeltési stratégiák.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 3 (1), 127-132, 2018.
 6. Barizsné Hadházi, E., Pierog, A., Ujhelyi, M.: Szemelvények a szervezeti magatartás témaköreiből.
  Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Debrecen, 112 p., 2018. ISBN: 9789634900542
2017
 1. Ujhelyi, M.: A sötét hármas megjelenése egyetemi hallgatók körében.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 2 (4), 579-588, 2017.
 2. Kun, A., Molnár, V., Ujhelyi, M.: A szervezeti kultúra és a tanulmányi teljesítmény összefüggéseinek empirikus vizsgálata a debreceni egyetem természettudományi és technológiai karán.
  Taylor. 9 (3-4), 43-50, 2017.
 3. Ujhelyi, M., Nagy, E., Kun, A.: A szervezeti kultúra vizsgálata egy Észak-alföldi régióban működő műanyagipari vállalatnál.
  Taylor. 9 (3-4), 77-83, 2017.
 4. Ujhelyi, M., Kun, A.: A változásmenedzsment és a tulajdonosi szerkezet összefüggései: Empirikus tapasztalatok.
  Veztud. 48 (1), 18-29, 2017.
 5. Ujhelyi, M.: Szervezeti változások jellemzőinek empirikus vizsgálata.
  Taylor. 9 (2), 82-89, 2017.
 6. Barizsné Hadházi, E., Ujhelyi, M.: University students' dark triad traits and ethical attitudes.
  An. Univ. Oradea. Econ. Sci. 26 (1), 739-747, 2017.
 7. Ujhelyi, M., Filep, R.: Változás-vezetés.
  Metszetek. 6 (4), 5-21, 2017.
2016
 1. Ujhelyi, M., Mihali, M., Kun, A., Kiss, A.: A szervezeti kultúra és a szubkultúrák vizsgálata összeolvadás után egy gazdaságtudományi karon.
  Iskolakultúra. 26 (9), 23-50, 2016.
 2. Kun, A., Ujhelyi, M.: Szervezeti kultúra és tanulmányi teljesítmény a műszaki menedzser hallgatók körében.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 1 (1), 1-11, 2016.
 3. Ujhelyi, M., Kun, A.: Szervezeti kultúra vizsgálata OCAI modellel a debreceni egyetem műszaki menedzser hallgatói körében.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 1 (1), 1-8, 2016.
 4. Ujhelyi, M., Kun, A.: Szervezeti változásokat kiváltó tényezők empirikus vizsgálata.
  Taylor. 8 (2), 36-43, 2016.
2015
 1. Ujhelyi, M.: A humánerőforrás motivációjának vizsgálata Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben egy empirikus vizsgálat alapján.
  Taylor. 7 (3-4), 278-285, 2015.
 2. Ujhelyi, M., Barizsné Hadházi, E., Kun, A.: Analysing Organizational Changes - The Connection Between The Scale Of Change And Employees Attitudes.
  Anal. Univ. Oradea. Ştiinţ. econ. 24 (1), 1191-1198, 2015.
 3. Abrudan, M., Saveanu, T., Matei, M., Ujhelyi, M.: Obstacles, Realities and Opportunities in Human Resources Management in Public Administration Institutions From Bihor County (Romania) and Hajdú-Bihar County (Hungary).
  Transylv. Rev. Adm. Sci. 11 (2), 5-25, 2015.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Public Administration
  Q4 Strategy and Management
2013
 1. Polónyi, I., Ujhelyi, M.: Defining Factors of Economic Integration and Innovation Performance of Higher Education.
  In: Organizational and institutional innovation and enterprise clusters as sources of competitiveness. Eds.: Csaba Makó, István Polónyi, Miklós Szanyi, Mária Ujhelyi, Debreceni Egyetem, Debrecen, 175-212, 2013, (Competitio könyvek)
 2. Makó, C., Polónyi, I., Szanyi, M., Ujhelyi, M.: Organizational and institutional innovation and enterprise clusters as sources of competitiveness.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 284 p., 2013.
 3. Polónyi, I., Ujhelyi, M.: The impact of higher education on the economic integration and innovation.
  In: Organisational innovation and knowledge development. Eds.: Csaba Makó, István Polónyi, Miklós Szanyi, Új Mandátum Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 176-215, 2013, (Oktatás és társadalom ; 15.) ISBN: 9789632870687
2012
 1. Eszenyiné Borbély, M., Ujhelyi, M.: A Debreceni Egyetem oktatói körében végzett kérdőíves felmérés eredményei.
  In: A Debreceni Egyetem "Diplomás pályakövető Rendszerének" főbb eredményei és tapasztalatai, 2010-2011. Szerk.: Fónai Mihály, Szűcs Edit, Debreceni Egyetem, Debrecen, 91-121, 2012, (ISSN 2063-2886)
 2. Ujhelyi, M.: Lehetőségek az önkormányzati szervezetfejlesztésben. Helyzetelemzés Hajdú-Bihar megyei önkormányzatoknál.
  In: Proceedings of "Challenges and Lessons in Management" International Conference on the Occasion of the 40th Anniversary of the Foundation of the Department of Management and Enterprise. Eds.: Edit Szűcs, Csaba Makó, Mariann Veresné Somosi, Mária Ujhelyi, Judit T. Kiss, Tibor Balla, Debreceni Eygetem Műszaki Kar, Debrecen, 1-6, 2012.
 3. Kapitány, A., Kun, A., Kotsis, Á., Ujhelyi, M.: Rezultatele cercetarii realizate un Ungaria = A Magyarországon elvégzett terepi kutatás eredményeinek elemzése = Results of field research in Hungary.
  In: Impactu calitatii capitalului uman asupra coeziunii aconomice si sociale in zona de frontiera = Az emberi tőke minőségének hatása a gazdasági és szociális kohézióra a határmenti övezetben = The Impact of the human capital quality on the aconomic and social cohesion in the border area / authors Olimpia Neagu, Mircea Teodoru, Simona Macarie, Vasilie Lucian Lazár, Doru Ioan Ardelean, István Polónyi, Mária Ujhelyi, András István Kun, Ágnes Kotsis, Anna Kapitány, Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 157-192; 368-401; 572-606, 2012. ISBN: 9786061702749
2010
 1. Ujhelyi, M.: Külföldi felsőoktatási intézmények innovációs gyakorlata: esettanulmányok.
  In: Felsőoktatási intézmények és az innováció. Szerk.: Kotsis Ágnes, Polónyi István, Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar, Debrecen, 110-128, 2010, (Competitio könyvek, ISBN: 9789634734161
2009
 1. Kotsis, Á., Kun, A., Erdey, L., Földvári, P., Kiss, M., Mazsu, J., Ujhelyi, M.: Oktatás és munkaerőpiac az Észak-alföldi Régióban.
  Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Európai Tanulmányok Központja, Debrecen, 200 p., 2009.
 2. Ujhelyi, M.: Változásmenedzselés, szervezetfejlesztés.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 71 p., 2009. ISBN: 9789634732877
2008
 1. Ujhelyi, M., Kun, A., Czeglédi, P.: Kari beszámolók, tudományos rendezvények.
  Competitio. 7 (1), 207-211, 2008.
 2. Ujhelyi, M.: Szervezeti bizalom - a jövő záloga?.
  In: Hagyományok és új kihívások a menedzsmentben : 140 éves a vezetés oktatása a debreceni gazdasági felsőoktatásban : nemzetközi konferencia : Debrecen, 2008. október 2-3.. Szerk.: Dienesné Kovács Erzsébet, Pakurár Miklós ; [rend., közread. a Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma], DE AMTC : Campus, Debrecen, 561-567, 2008. ISBN: 9789639822085
2007
 1. Ujhelyi, M., Szilágyi, E., Kun, A.: Feladatgyűjtemény és tantárgyi segédanyag szervezeti magatartás és vezetésszervezés kurzusokhoz.
  DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 98 p., 2007.
2006
 1. Ujhelyi, M., Barizsné Hadházi, E.: Tudásközpont Debrecenben: bemutatkozik a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Menedzsment és Marketing Tanszéke.
  In: Megragadni a megfoghatatlant : tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben, [MTA Vezetés és Szervezéstudományi Bizottság Tudásmenedzsment Albizottság], [Budapest], 241-248, 2006. ISBN: 109630613468
2004
 1. Ujhelyi, M.: A szervezeti változások menedzselése.
  Vezetéstudomány. 35 (5), 14-23, 2004.
 2. Ujhelyi, M.: Tanuló szervezetek: szükségszerűségek és korlátok.
  Valóság. 47 (9), 67-72, 2004.
2002
 1. Ujhelyi, M.: Az emberierőforrás-fejlesztés gyakorlata és a szervezetfejlesztés.
  Competitio. 1 (1), 114-125, 2002.
1995
 1. Ujhelyi, M.: A biológia illetékessége a társadalomtudományok számára.
  Valóság. 1995 (2), 1-15, 1995.
1994
 1. Ujhelyi, M.: Az evolúcióbiológia és az antropológia konfliktusa.
  Valóság. 37 (10), 29-37, 1994.
feltöltött közlemény: 49 Open Access: 18
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK