Tudóstér: Papp Imre publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 155 Open Access: 6
2014
 1. Papp, I.: Franciaország borexportja a 19. században.
  Agrártört. Szle. 55 (1-4), 41-59, 2014.
2013
 1. Papp, I.: Párizs gabonafogyasztása a 19. század első felében.
  In: Tanulmányok a 70 éves Kaló Ferenc tiszteletére. Szerk.: Kiss László, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 245-260, 2013.
2011
 1. Papp, I.: Agrárkonjunktúra III. Napoleon korában.
  In: Magyar történettudomány az ezredfordulón : Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Szerk.: Gecsényi Lajos, Izsák Lajos, ELTE Eötvös K. : MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 769-776, 2011.
 2. Papp, I.: A nantes-i ediktum előtörténetéhez.
  In: Eruditio, virtus et constantia : Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. Szerk.: Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazekas Gábor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 535-541, 2011.
 3. Papp, I.: Párizs gabonaellátása a 18. század második felében.
  Világtörténet. 3-4 163-183, 2011.
2010
 1. Papp, I., Angi, J., Pallai, L.: Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára.
  Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 420 p., 2010.
 2. Papp, I.: Jean-Baptiste Moheau Franciaország népességviszonyairól.
  In: Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára. Szerk.: Angi János, Pallai László, Papp Imre, Debreceni Egyetem Töténelmi Intézete, Debrecen, 185-194, 2010.
 3. Papp, I.: Louis Messance Franciaország vidéki és városi népességéről.
  In: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára. Szerk.: Kovács Zoltán, Püski Levente, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 233-242, 2010.
2009
 1. Papp, I.: A francia szőlő-és bortermelés szerkezeti változásai a 19. században.
  In: Szőlőtermelés és borkereskedelem. Szerk.: Orosz István, Papp Klára, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 269-294, 2009.
 2. Papp, I.: A tokajihoz hasonlított borok Franciaországban a 19. században.
  In: Szőlőtermelés és borkereskedelem. Szerk.: Orosz István, Papp Klára, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 223-234, 2009, (Speculum historiae Debreceniense, 2060-9213 ; 2.) -
 3. Papp, I.: Oktatás és kutatás a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetében.
  Debr. Szle. 17 (3-4), 411-419, 2009.
2008
 1. Papp, I.: A francia nemesség a forradalom után.
  In: Tradíció és modernizáció a XVIII-XX. században. Szerk.: Bodnár Erzsébet, Demeter Gábor, Hungarovox, Budapest, 371-381, 2008.
2007
 1. Papp, I.: A Klió múltja és célkitűzései.
  Debr. szle. 15 (4), 523-524, 2007.
 2. Papp, I.: Tolerancia eszmék és tolerancia ediktumok a francia vallásháborúk korában.
  Tört. tanulm. 15 83-94, 2007.
2006
 1. Papp, I.: Nemesség és társadalmi mobilitás a 18. századi Franciaországban.
  Tört. tanulm. 14 101-117, 2006.
2005
 1. Papp, I.: A francia nemesi társadalom a 18. században.
  L'Harmattan, Budapest, 372 p., 2005. ISBN: 9637343261
2004
 1. Papp, I.: Vállalkozó nemesek a 18. századi Franciaországban.
  In: Emlékkönyv Gunst Péter 70. születésnapjára. Szerk.: ifj. Barta János, Pallai László, Multiplex Media - DUP : Debreceni Egyetem Történelmi Intézet., Debrecen, 153-168, 2004. ISBN: 9632162730
1999
 1. Papp, I.: A francia nemesség földesúri jövedelmének szerkezete a 18. században.
 2. Papp, I.: Állam és mezőgazdaság Franciaországban a 18. század második felében.
 3. Papp, I.: A meroving-kori frank állam.
 4. Papp, I.: Az arab birodalom a 7-10. században.
1998
 1. Papp, I.: Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig.
  Agrártört. szle. 39 (1-2), 304-311, 1998.
  (Ismertetett mű: [szerk. Honvári János] ; [szerzők Draskóczi István et al.] ; a mutatót Nagy Mária kész.]. -Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig /Budapest : Aula, 1997. -664. p.)
 2. Papp, I.: Terméshozamok a XIX. századi francia mezőgazdaságban.
1997
 1. Papp, I.: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában 1.köt..
  Debr. szle. 2 299-304, 1997.
  (Ismertetett mű: Fernand Braudel ; [ford. R. Szilágyi Éva] ; [...szerk. ifj. Benda Kálmán]. -A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában 1. köt. /Budapest : Akadémiai K. : Osiris, 1996. -389 p.)
 2. Papp, I.: A francia mezőgazdaság a XIX. században: (XVIII. század vége-1914).
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 289 p., 1997. ISBN: 9634722105
 3. Papp, I.: A hagyományos mezőgazdaság termelési rendszerei Franciaországban a XVIII. század végén.
 4. Papp, I.: A hűbériség kialakulása.
 5. Papp, I.: A Karoling Birodalom és Európa.
 6. Papp, I.: A karoling gazdaság és társadalom.
 7. Papp, I.: A kazár kaganátus.
 8. Papp, I.: A Meroving-kori frank állam.
 9. Papp, I.: Az arab birodalom a 7-10. században.
 10. Papp, I.: Az arab gazdaság, társadalom és kultúra.
 11. Papp, I.: Az avar kaganátus.
 12. Angi, J., Bárány, A., Orosz, I., Papp, I., Pósán, L.: Európa a korai középkorban: 3-11. század.
  Multiplex Media :, Debrecen, 425 p., 1997. ISBN: 9630491966
 13. Papp, I.: Nagy Károly birodalma.
 14. Papp, I., Simándi, I.: Nagy Károly és kora.
  Csokonai, Debrecen, 197 p., [1] t.fol., 1997. ISBN: 9632601068
1996
 1. Papp, I.: Adókerület: [Lexikon szócikk].
  In: Egyetemes történeti kislexikon : kora újkor, Maecenas Könyvek, [Budapest], 8, 1996, (Maecenas történelem könyvek, ISSN 1216-125x)
 2. Papp, I.: Aides: [Lexikon szócikk].
 3. Papp, I.: Államtanácsos: [Lexikon szócikk].
 4. Papp, I.: Államtitkár: [Lexikon szócikk].
 5. Papp, I.: Általános rendi gyűlés: [Lexikon szócikk].
 6. Papp, I.: Anjou: [Lexikon szócikk].
 7. Papp, I.: Apanázs: [Lexikon szócikk].
 8. Papp, I.: Artois: [Lexikon szócikk].
 9. Papp, I.: Auvergne: [Lexikon szócikk].
 10. Papp, I.: Bailliage: [Lexikon szócikk].
 11. Papp, I.: Bretagne: [Lexikon szócikk].
 12. Papp, I.: Burgund Grófság: [Lexikon szócikk].
 13. Papp, I.: Burgund Hercegség: [Lexikon szócikk].
 14. Papp, I.: Camisard-ok: [Lexikon szócikk].
 15. Papp, I.: Champagne: [Lexikon szócikk].
 16. Papp, I.: Connétable: [Lexikon szócikk].
 17. Papp, I.: Coucher: [Lexikon szócikk].
 18. Papp, I.: Dauphin: [Lexikon szócikk].
 19. Papp, I.: Dauphiné: [Lexikon szócikk].
 20. Papp, I.: Dérogeance: [Lexikon szócikk].
 21. Papp, I.: Don gratuit: [Lexikon szócikk].
 22. Papp, I.: Duc: [Lexikon szócikk].
 23. Papp, I.: Előkelők gyűlése: [Lexikon szócikk].
 24. Papp, I.: Első miniszter: [Lexikon szócikk].
 25. Papp, I.: Elzász: [Lexikon szócikk].
 26. Papp, I.: Enciklopédia: [Lexikon szócikk].
 27. Papp, I.: Eric R. Wolf: Európa és a történelem nélküli népek.
  Debr. szle. 4 (4), 613-616, 1996.
  (Ismertetett mű: Eric R. Wolf ; [ford. Makai György]. -Európa és a történelem nélküli népek /Budapest : Akadémiai K. : Osiris-Századvég, 1995)
 28. Papp, I.: Flandria és Hainaut: [Lexikon szócikk].
 29. Papp, I.: Földbirtok- és gazdaságmegoszlás a XIX. századi francia mezőgazdaságban.
 30. Papp, I.: Francia Akadémia: [Lexikon szócikk].
 31. Papp, I.: Francia akadémiák: [Lexikon szócikk].
 32. Papp, I.: Francia gyarmatok: [Lexikon szócikk].
 33. Papp, I.: Francia monarchia alaptörvényei: [Lexikon szócikk].
 34. Papp, I.: Francia nemesség: [Lexikon szócikk].
 35. Papp, I.: Francia tanácsok: [Lexikon szócikk].
 36. Papp, I.: Francia vallásháborúk: [Lexikon szócikk].
 37. Papp, I.: Fronde: [Lexikon szócikk].
 38. Papp, I.: Gallikanizmus: [Lexikon szócikk].
 39. Papp, I.: Guyenne és Gascogne: [Lexikon szócikk].
 40. Papp, I.: Harmadik rend: [Lexikon szócikk].
 41. Papp, I.: Hivatal: [Lexikon szócikk].
 42. Papp, I.: Hugenották: [Lexikon szócikk].
 43. Papp, I.: Huszadadó: [Lexikon szócikk].
 44. Papp, I.: I. Ferenc: [Lexikon szócikk].
 45. Papp, I.: II. Ferenc: [Lexikon szócikk].
 46. Papp, I.: II. Henrik: [Lexikon szócikk].
 47. Papp, I.: III. Henrik: [Lexikon szócikk].
 48. Papp, I.: Île-de-France: [Lexikon szócikk].
 49. Papp, I.: Intendáns: [Lexikon szócikk].
 50. Papp, I.: IV. Henrik: [Lexikon szócikk].
 51. Papp, I.: IX. Károly: [Lexikon szócikk].
 52. Papp, I.: Janzenizmus: [Lexikon szócikk].
 53. Papp, I.: Kartezianizmus: [Lexikon szócikk].
 54. Papp, I.: Királyi biztos: [Lexikon szócikk].
 55. Papp, I.: Kisegítő Adók Törvényszéke: [Lexikon szócikk].
 56. Papp, I.: Korzika: [Lexikon szócikk].
 57. Papp, I.: Languedoc: (Lexikon szócikk).
 58. Papp, I.: La Rochelle: [Lexikon szócikk].
 59. Papp, I.: Lettre de cachet: [Lexikon szócikk].
 60. Papp, I.: Lever: [Lexikon szócikk].
 61. Papp, I.: Limousin: [Lexikon szócikk].
 62. Papp, I.: Lit de justice: [Lexikon szócikk].
 63. Papp, I.: Lotharingia: [Lexikon szócikk].
 64. Papp, I.: Miniszter: [Lexikon szócikk].
 65. Papp, I.: Nantes-i ediktum: [Lexikon szócikk].
 66. Papp, I.: Noblesse oblige: [Lexikon szócikk].
 67. Papp, I.: Normandia: [Lexikon szócikk].
 68. Papp, I.: Pair: (Lexikon szócikk).
 69. Papp, I.: Parlament: [Lexikon szócikk].
 70. Papp, I.: Paulette: [Lexikon szócikk].
 71. Papp, I.: Pénzügyi főellenőr: [Lexikon szócikk].
 72. Papp, I.: Pénzügyi főintendáns: [Lexikon szócikk].
 73. Papp, I.: Pénzügyi Törvényszék: [Lexikon szócikk].
 74. Papp, I.: Picardia: [Lexikon szócikk].
 75. Papp, I.: Présidial: [Lexikon szócikk].
 76. Papp, I.: Prévot: [Lexikon szócikk].
 77. Papp, I.: Prince: [Lexikon szócikk].
 78. Papp, I.: Provence: [Lexikon szócikk].
 79. Papp, I.: Régensség: [Lexikon szócikk].
 80. Papp, I.: Rendi tartomány: [Lexikon szócikk].
 81. Papp, I.: Reuniós kamarák: [Lexikon szócikk].
 82. Papp, I.: Roussillon: [Lexikon szócikk].
 83. Papp, I.: Rovásadó: [Lexikon szócikk].
 84. Papp, I.: Savoya: [Lexikon szócikk].
 85. Papp, I.: Sóadó: [Lexikon szócikk].
 86. Papp, I.: Szalon: [Lexikon szócikk].
 87. Papp, I.: Számvevő Kamara: [Lexikon szócikk].
 88. Papp, I.: Szent Bertalan-éj: [Lexikon szócikk].
 89. Papp, I.: Szerkezeti változások a francia mezőgazdaságban a XIX. században.
 90. Papp, I.: Szokásjog: [Lexikon szócikk].
 91. Papp, I.: Tartományi gyűlések: [Lexikon szócikk].
 92. Papp, I.: Udvari nemesség: [Lexikon szócikk].
 93. Papp, I.: Választótartomány: [Lexikon szócikk].
 94. Papp, I.: Vámbérletek: [Lexikon szócikk].
 95. Papp, I.: Versailles: [Lexikon szócikk].
 96. Papp, I.: XII. Lajos: [Lexikon szócikk].
 97. Papp, I.: XIII. Lajos: [Lexikon szócikk].
 98. Papp, I.: XV. Lajos: [Lexikon szócikk].
 99. Papp, I.: XVI. Lajos: [Lexikon szócikk].
1995
 1. Papp, I.: A francia forradalom: 1789.
 2. Papp, I.: Dominique Barthélemy: A francia lovagság.
  Klió. 4 (2), 60-65, 1995.
  (Ismertetett mű: Domonique Barthélemy. -Qu'est-ce la chevalerie, en France aux Xe et XIe Siecle? /In: Revue Historique. - 587 (1993), p. 15-74.)
 3. Papp, I.: Gazdaság és társadalom a frank birodalomban Nagy Károly korában.
  Debr. szle. 3 (4), 581-600, 1995.
 4. Papp, I.: Napóleon államcsínye: 1799.
 5. Papp, I.: Telepítési mozgalmak és a mezőgazdaság átalakulása a 18. században.
1994
 1. Papp, I., Lévai, C.: A francia háborúk gazdasági hatásai.
  Klió. 3 (1), 66-83, 1994.
  (Ismertetett mű: eds. Erik Aerts, François Crouzet. -Session B-1: Economic Erriects of the French Tevolutionary and Napoleonic Wars. -Leuven : Leuven University Press, 1990In: Proceedings Tenth International Economic History Congress, Leuven, August 1990 /)
 2. Papp, I., Barta, J.: Az ész évszázada.
  In: Európa története, Csokonai Kiadó, Debrecen, 193-203, 1993.
 3. Papp, I.: Elveszített világok: Hogyan gyűrték le eleink a mindennapokat és miért boldogulunk mi ezzel olyan nehezen ....
  Debr. szle. 2 (3), 471-476, 1994.
  (Ismertetett mű: Arthur E. Imhof ; [ford. Gellériné Lázár Márta]. -Elveszített világok : Hogyan gyűrték le eleink a mindennapokat és miért boldogulunk mi ezzel olyan nehezen ... /Budapest : Akadémiai K., 1992. -265 p. -)
 4. Papp, I.: Jean-Marc Moriceau: Agrárforradalom a XVIII. századi Franciaországban.
  Klió. 3 (2), 113-118, 1994.
  (Ismertetett mű: Jean-Marc Moriceau. -Au rendez-vous de la "révolution agrocile" dans la France du XVIIIe siecle : A propos des régions de grande culture /In: Annales H. S. S. - 1 (1994) p. 27-63.)
 5. Papp, I.: Kézműipari "forradalom" és agrárátalakulás.
 6. Lévai, C., Papp, I.: Liberalizmus és paternalizmus a XIX. században.
  Klió. 3 (1), 84-95, 1994.
  (Ismertetett mű: eds. Erik Aerts, Claude Beaud, Jean Singers. -Session B-13: Liberalism and paternalism in the 19th century. -Leuven : Leuven University Press, 1990In: Proceedings Tenth International Economic History Congress, Leuven, August 1990 /)
 7. Papp, I.: Nagy Károly "renovatio imperii"-je.
1993
 1. Papp, I.: A francia forradalom és Európa: (1789-1814).
  In: Európa története, Csokonai Kiadó, Debrecen, 216-229, 1993.
 2. Papp, I.: Rendi társadalom és rendi monarchia.
  In: Európa története, Csokonai Kiadó, Debrecen, 117-126, 1993.
1991
 1. Papp, I.: A francia mezőgazdaság Európában a 19. században.
  Egyetemes Történeti Tanulmányok 20 (1990), 1991.
 2. Angi, J., Papp, I.: Perry Anderson: Az abszolutista állam.
  Buksz. 3 (4), 488-490, 1991.
1989
 1. Papp, I.: A francia mezőgazdaság a polgári forradalom korában..
  In: Tanulmányok a francia forradalom történetéből
 2. Papp, I.: A Napkirály: XIV. Lajos élete és kora.
  Kossuth Kiadó, Budapest, 285 p., 1989. ISBN: 9630933241
 3. Papp, I.: Az ipari mezőgazdaság eszméi Franciaországban a XVIII. század második felében..
  Egyetemes Történeti Tanulmányok 1989.
feltöltött közlemény: 155 Open Access: 6
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK