Tudóstér: Kardos Sándor publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 49 Open Access: 21
2015
 1. Kardos, S.: A magánindítvány hatályosságának kérdésköre.
  In: Az ítélőmesterség dilemmái : tanulmányok Dr. Remes Zoltán bíró emlékére. Szerk.: Elek Balázs, Fázsi László, Printart-Press, Debrecen, 135-140, 2015. ISBN: 9789638996343
2012
 1. Kardos, S.: A szakértő és az eljárás többi szereplője.
  In: Az orvosszakértő a büntetőeljárásban. Szerk.: Elek Balázs, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke, Debrecen, 35-42, 2012. ISBN: 9879634735496
2011
 1. Kardos, S., Háger, T.: A bírói határozat végrehajthatósága, a határozat jogerősítő záradékkal való ellátása.
  Debr. jogi műh. 8 (2), [1-14], 2011.
 2. Kardos, S., Háger, T.: Az első fokon megállapított tényállás megalapozatlanságának orvoslása - a tényálláshoz kötöttség elve [Be 351-352.].
  Debr. jogi műh. 8 (2), [1-4], 2011.
 3. Kardos, S., Háger, T.: Büntetőperben a másodfokú határozatok szerkesztése.
  [Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar], [Miskolc], 15 p., 2011.
 4. Kardos, S., Elek, B.: The jurisdiction of appellate review and verification during the secondary court procedure.
  In: Pleadings : celebration volume of professor Tremmel Flórián's 70th birthday. Ed.: Fenyvesi Csaba, Herke Csongor, PTE ÁJK, Pécs, 167-178, 2011, (Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata, 0324-5934 ; 148.) ISBN: 9789636423827
2010
 1. Kardos, S.: A törvényes vádról.
  In: Rendészettanulmányok a közbiztonságért : tanulmányok a 60 éves Blaskó Béla tiszteletére / [szerk. Németh Zsolt, Pallagi Anikó], Rendőrtiszti Főiskola, Budapest, 97-105, 2010. ISBN: 9789639543669
 2. Kardos, S.: Holding a trial via private telecommunication network.
  Curentul juridic. 1 168-173, 2010.
 3. Kardos, S.: Kit "terhel" a bizonyítási teher?.
  In: A büntető ítélet igazságtartalma. Szerk.: Erdei Árpád, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 58-73, 2010. ISBN: 9789639722897
2009
 1. Kardos, S.: Gondolatok a tisztességes eljárásról.
  In: Dolgozatok Erdei Tanár Úrnak. Szerk.: Holé Katalin, Kabódi Csaba, Mohácsi Barbara, ELTE Állam- és Jogtudományi Kara, Budapest, 200-224, 2009. ISBN: 9789632840635
2007
 1. Kardos, S.: A házkutatás, a motozás és a lefoglalás.
  In: A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény magyarázata : Az eljárási cselekmények. A biztosítás. A kényszerintézkedések. Szerk.: Holé Katalin, Kadlót Erzsébet, M. Hiv. Közlönyk., Budapest, 617-664, 2007. ISBN: 9789639722149
 2. Kardos, S.: A katonai büntetőeljárás.
  In: A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény magyarázata - A külön eljárások. Szerk.: Holé Katalin, Kadlót Erzsébet, M. Hiv. Közlönyk., Budapest, 114-186, 2007. ISBN: 9789639722149
 3. Kardos, S.: Alapjogi bíráskodás: a bíró és az Alkotmány.
  Fundamentum. 11 (3), 43-48, 2007.
 4. Kardos, S., Szabó, K.: A magyar büntető eljárásjog fejlődési irányai.
  In: "A jövőből tanulni" : néhány aktuális kérdés a jog világából : tanulmánykötet. Szerk.: Siska Katalin, Szabó Krisztián, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 33-44, 2007. ISBN: 9789634730682
 5. Kardos, S.: A magyar katonai bíróság története a XVI. és XVII. században, illetve a Rákoczi-szabadságharc alatt.
  In: Az önálló katonai büntető kodifikáció tricentenáriuma. Szerk.: Bögöly Gyula, Hautzinger Zoltán, Kódex Nyomdai Kft., Pécs, 131-155, 2007.
 6. Kardos, S.: A másodfokú bírósági eljárás.
  In: A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény magyarázata : a másodfokú bírósági eljárás a harmadfokú bírósági eljárás a rendkívüli perorvoslatok. Szerk.: Holé Katalin, Kadlót Erzsébet, [Magyar Hivatalos Közlönykiadó], [Budapest], 5-212, 2007. ISBN: 9789639722194
 7. Kardos, S.: A megismételt eljárás.
  In: A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény magyarázata : A másodfokú bírósági eljárás. A harmadfokú bírósági eljárás. A rendkívüli perorvoslatok. Szerk.: Holé Katalin, Kadlót Erzsébet, M. Hiv. Közlönyk., Budapest, 261-274, 2007. ISBN: 9789639722149
 8. Kardos, S.: A zár alá vétel és a biztosítási intézkedés.
  In: A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény magyarázata : Az eljárási cselekmények. A biztosítás. A kényszerintézkedések. Szerk.: Holé Katalin, Kadlót Erzsébet, M. Hiv. Közlönyk., Budapest, 674-688, 2007. ISBN: 9789639722149
 9. Kardos, S.: Az első magyar katonai büntető törvénykönyv.
  In: Tanulmányok Dr.Dr.h.c. Horváth Tibor professor emeritus tiszteletére / [szerk. Farkas Ákos et al.], Bíbor, Miskolc, 87-119, 2007. ISBN: 9789639634527
 10. Kardos, S.: Az óvadék a büntetőeljárásban.
  In: Ad futuram memoriam : tanulmányok Cséka Ervin 85. szültésnapja tiszteletére. Szerk.: Nagy Ferenc, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 66-84, 2007. ISBN: 9789639650220
 11. Kardos, S.: Jogorvoslat a törvényesség érdekében.
  In: A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény magyarázata : a másodfokú bírósági eljárás a harmadfokú bírósági eljárás a rendkívüli perorvoslatok. Szerk.: Holé Katalin, Kadlót Erzsébet, [Magyar Hivatalos Közlönykiadó], [Budapest], 376-383, 2007. ISBN: 9789639722194
 12. Kardos, S.: Számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megőrzésére kötelezés.
  In: A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény magyarázata : Az eljárási cselekmények. A biztosítás. A kényszerintézkedések. Szerk.: Holé Katalin, Kadlót Erzsébet, M. Hiv. Közlönyk., Budapest, 666-674, 2007. ISBN: 9789639722149
2006
 1. Kardos, S., Háger, T.: A büntető másodfokú határozatok, perújítási határozatok.
  [Debreceni Ítélőtábla], [Debrecen], [50 p.], 2006.
 2. Kardos, S., Gömöri, O., Háger, T.: A debreceni Ítélőtábla indítványa az Alkotmánybírósághoz.
  Fundamentum. 10 (1), 113-118, 2006.
 3. Kardos, S.: A perbeli funkciók elkülönüléséről.
  Collectio iuridica Univ. Debr. 6 183-203, 2006.
 4. Kardos, S.: Gondolatok a pótmagánvádról.
  Debr. jogi műh. (Nyomt.). 2005 61-74, 2006.
2005
 1. Kardos, S.: A büntetőeljárási törvény módosításáról.
  In: A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény tervezett módosítása. Szerk.: Róth Erika, Bíbor Kiadó, Miskolc, 23-31, 2005. ISBN: 9639634158
 2. Balla, L., Kardos, S.: A tisztességes eljárásról a strasbourgi bíróság gyakorlatában I..
  Bírák lapja. 15 (1), 34-53, 2005.
 3. Balla, L., Kardos, S.: A tisztességes eljárásról a strasbourgi bíróság gyakorlatában II..
  Bírák lapja. 15 (2), 40-53, 2005.
 4. Kardos, S.: Gondolatok a pótmagánvádról.
  In: Az új büntetőeljárási törvény első éve : konferencia-előadások : Debrecen, 2004. október 16. / [szerk. Szabó Krisztián], DE-ÁJK, Debrecen, 41-55, 2005, (Debreceni konferenciák, 1589-6153 ; 4.) ISBN: 9634729665
2004
 1. Kardos, S.: Devecseri Schultheisz Emil (1899-1984).
  In: A Debreceni Tudományegyetem jogtanárai : (1914-1949) . Szerk.: P. Szabó Béla, Madai Sándor, Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Kar : Debreceni Egyetem Jogtörténeti Tanszék, Debrecen, 187-219, 2004, (Historia iuridicae facultatis : a Debreceni Egyetem Jogtörténeti Tanszékének kiadványsorozata ; 2.) ISBN: 9634728588
 2. Kardos, S.: Gondolatok a pótmagánvádról.
  Debr. jogi műh. 1 (1), 2004.
 3. Kardos, S.: Kitekintés a katonai büntetőjog nemzetközi szabályozására.
  In: Tanulmányok dr. Kováts Andor professzor születésének 120. évfordulójára. Szerk.: Szabó Krisztián, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 57-94, 2004, (Memoranda ; 1.) - ISBN: 9634728642
 4. Kardos, S.: The development of military jurisdiction in Hungary.
  Analele Universitatii din Oradea. Fascicula drept. 12 43-53, 2004.
2003
 1. Kardos, S.: Az 1912. évi XXXIII. tc. a Magyar Királyi Honvédség katonai bűnvádi perrendtartásáról.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai / (szerk.) Stipta István, Bíbor, Miskolc, 173-191, 2003, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 3.)
 2. Kardos, S., Orosz, G., Szabó, K.: Büntető eljárásjogi jogszabálygyűjtemény.
  Lícium-Art, Debrecen, 196 p., 2003. ISBN: 9634727255
 3. Kardos, S.: Jogorvoslat a büntetőeljárásban.
  Magyar jog. 50 (1), 21-30, 2003.
2002
 1. Kardos, S.: A Hajdú-Bihar megyei bírósági épületek története.
  In: A Legfelsőbb Bíróság és a Legfőbb Ügyészség kiadványa a magyarországi bírósági és ügyészségi épületekről és történetükről, [S.n.], Budapest, , 2002.
 2. Kardos, S., Szabó, K., Szabó, B.: A magyar katonai büntetőjog rövid története.
  Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Intézet, Debrecen, 150 p., 2002. ISBN: 9634727166
 3. Kardos, S.: A magyar katonai igazságszolgáltatás a Mohács előtti Magyarországon.
  Collectio iuridica Univ. Debr. 2 60-74, 2002.
 4. Kardos, S., Orosz, P.: The development of military jurisdiction in Hungary.
  Collectio iuridica Univ. Debr. 3 129-137, 2002.
2001
 1. Kardos, S.: Előszó.
  In: Katonai bűncselekmények a magyar büntetőjog rendszerében. Írta: Farkas Éva, Honvédelmi Minisztérium, Budapest, , 2001.
 2. Kardos, S.: Perújitás, avagy in integrum restitutio Simonyi Óbester büntetőügyében.
  In: Az Óbester ébresztése : tanulmányok Simonyi Józsefről / [szerk. Kun András], Báró Vitézvári Simonyi Óbester Egyesület ; Periférián Alapítvány, Debrecen ; Nyíregyháza, 75-91, 2001, (Periférián könyvek, ISSN 1219-5715 ; 4.) ISBN: 9630072025
1999
 1. Kardos, S.: Pénzért szabadlábon?: az óvadék az új büntetőeljárásban.
  H-b napló. 1999.
1998
 1. Kardos, S.: Gyorsul-e a büntetőeljárás?: keresztkérdés a tárgyaláson.
  H-b napló. 1998.
1997
 1. Kardos, S.: Debrecenben mindig adottak voltak a feltételek: az Ítélőtáblák felállításáról.
  H-b napló. 1997.
1985
 1. Kardos, S.: A szigorított javító-nevelő munka.
  Módszertani füzetek 41985.
 2. Kardos, S.: Büntetés-végrehajtási vezetési ismeretek.
  [S.n.], Budapest, p., 1985.
1981
 1. Kardos, S.: Italozás és függelemsértés.
  Honvédségi szle. 21981.
feltöltött közlemény: 49 Open Access: 21
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK