Tudóstér: Fazakas Gergely Tamás publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 66 Open Access: 9
2022
 1. Fazakas, G.: A barokk mint "a" korstílus.
  In: Korstílusok és stílusirányzatok. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Debreceni Egyetem, Debrecen, 64-77, 2022.
 2. Fazakas, G.: A reneszánsz.
  In: Korstílusok és stílusirányzatok. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Debreceni Egyetem, Debrecen, 41-63, 2022.
 3. Fazakas, G.: Disharmonia terrestris - Egy amerikai lelkészcsalád széthullása: (Jonathan Franzen: Keresztutak, ford. Pék Zoltán).
  Alföld. 73 (4), 123-134, 2022.
  (Ismertetett mű: Jonathan Franzen; ford. Pék Zoltán. -Keresztutak I-II. /Budapest : 21. Század Kiadó, 2021. -628 p. -)
 4. Fazakas, G.: Emlékezet és térhasználat: Nemzeti és felekezeti ünneplés Debrecenben a 19. század második felében.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 195 p., 2022. ISBN: 9789633189887
 5. Fazakas, G.: Korstílusok és stílusirányzatok.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 231 p., 2022.
 6. Fazakas, G.: Stílusirányzatok a középkorban: a romanika és a gótika.
  In: Korstílusok és stílusirányzatok. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Debreceni Egyetem, Debrecen, 15-39, 2022.
2020
 1. Fazakas, G., Bódi, K., Lapis, J.: A debreceniség mintázatai: városi identitás és a lokális emlékezet rétegei a kora újkortól napjainkig.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 374 p., 2020. ISBN: 9789633188613
 2. Fazakas, G.: Egy 18. századi református özvegyasszony publikál?: Árva Bethlen Kata önéletírása a kéziratosság és nyomtatás határán.
  In: Özvegyek és árvák a régi Magyarországon, 1551-1940. Szerk.: Erdélyi Gabriella, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 247-270, 2020, (Magyar családtörténetek: tanulmányok, ISSN 2630-9149 ; 5) ISBN: 9789634162032
 3. Fazakas, G.: Emlékezés az emlékezőkre: A gályarabok oszlopa és a debreceni reformátusság ünneplési gyakorlata a 19-20. század fordulóján.
  Debr. szle. 2 148-157, 2020.
 4. Fazakas, G.: Református karanténúrvacsora (virtuális?) közösségben.
  Sárospataki Füzetek. 24 (1), 31-44, 2020.
2019
 1. Fazakas, G.: Árva Bethlen Kata önreprezentációi (Érvek az önéletírás filológiai szempontú, kontextualizáló olvasása mellett).
  Stud. litt. 58 (3-4), 38-58, 2019.
2018
 1. Száraz, O., Fazakas, G., Imre, M.: A reformáció emlékezete. Protestáns és katolikus értelmezések a 16-18. században.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 354 p., 2018. ISBN: 9789633187517
 2. Fazakas, G., Baranyai, N., Gonda, L., Kovács, G., Sipos, F.: Világosító lámpás: Tanulmányok a 60 éves Győri L. János tiszteletére.
  Tiszántúli Református Egyházkerület :, Debrecen, 300 p., 2018. ISBN: 9786158066563
2016
 1. Bitskey, I., Fazakas, G., Luffy, K., Száraz, O.: In via eruditionis: Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 538 p., 2016. ISBN: 9789633185759
2015
 1. Fazakas, G.: "My dearest dreams are of the Netherlands".
  Acta Neerl. 10 139-160, 2015.
 2. Fazakas, G.: Knapp Éva: Martin von Cochem Magyarországon. Első rész.
  Irodalomtört. Közl. 119 (2), 264-268, 2015.
  (Ismertetett mű: Knapp Éva. -Martin von Cochem Magyarországon I. /Zebegény : Borda Antikvárium, 2014-)
 3. Száraz, O., Imre, M., Fazakas, G.: Mártírium és emlékezet: protestáns és katolikus narratívák a 15-19. században.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 293 p., 2015. ISBN: 9789633184653
2014
 1. Fazakas, G.: Országos könyörgés, nemzeti böjt és keresztes háború 1849 nyarán: a kortárs és az utólagos értelmezések egy nemzetközi kutatás kontextusában.
  In: "Szirt a habok közt": Tanulmányok Imre László 70. születésnapjára. Szerk.: Bényei Péter, Gönczy Monika, S. Varga Pál, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 302-319, 2014. ISBN: 9789633184516
2013
 1. Fazakas, G., Száraz, O.: "A' mint ezt Pázmány Péter cardinál szépen megmutattya": Kolosvári Pál és a Haller György felett mondott halotti prédikációja (1730).
  In: Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Szerk.: Ajkay Alinka, Bajáki Rita, Mondat Kft., Vác, 147-157, 2013. ISBN: 9789638759665
 2. Fazakas, G., Miru, G., Velkey, F.: "Politica philosophiai okoskodás": Politikai nyelvek és történeti kontextusok a középkortól a 20. századig.
  Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 356 p., 2013. ISBN: 9789634736219
 3. Fazakas, G.: "Politica philosophiai okoskodás": politikai nyelvek és történeti kontextusok a középkortól a 20. századig.
  In: "Politica philosophiai okoskodás": Politikai nyelvek és történeti kontextusok a középkortól a 20. századig. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Miru György, Velkey Ferenc, Debreceni Egyetem Történeti Intézete, Debrecen, 9-22, 2013. ISBN: 9789634736219
 4. Fazakas, G.: A kora újkori imádság- és meditációirodalom kutatásának legújabb eredményei és tendenciái.
  Studia Lit. 52 (3-4), 266-287, 2013.
 5. Fazakas, G.: A könyörgő uralkodó reprezentációi és az alázatosság beszédmódja a 17. század első felében.
  In: "Politica philosophiai okoskodás": Politikai nyelvek és történeti kontextusok a középkortól a 20. századig. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Miru György, Velkey Ferenc, Debreceni Egyetem Történeti Intézete, Debrecen, 99-115, 2013. ISBN: 9789634736219
 6. Fazakas, G.: Az élet idegen tanítómestere: a bölcsészettudományok haszna, a kutatások aktualitása és a történetileg kontextualizáló értelmezések.
  In: Tanítványi Disputa: In honorem Berta Erzsébet. Szerk.: Bényei Péter, Fazakas Gergely Tamás, Lapis József, Takács Miklós, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 13-16, 2013. ISBN: 9789633183892
 7. Fazakas, G.: Le immagini dell'identità confessional e dell'identità nazionale nei libri di preghiera della letteratura calvinista ungherese del XVII secolo.
  In: Letteratura politica e religione in Italia e in Ungheria (secc. XV-XVIII) / István Bitskey, Amedeo Di Francesco, Orsolya Száraz, Edizioni dell' Orso, Alessandria, 223-240, 2013. ISBN: 9788862744812
 8. Fazakas, G.: Pásztázó könyvolvasás és kegyességgyakorlás: a Praxis pietatis margószövegeiről és egy tágabb kutatás lehetőségeiről.
  In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban: Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Szerk.: Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Luffy Katalin, Tóth Zsombor, Balogh F. András, Egyetemi Műhely Kiadó : Bolyai Társaság, Kolozsvár, 146-168, 2013. ISBN: 9786068145457
 9. Fazakas, G., Imre, M., Száraz, O.: Prózai kegyességi műfajok a kora újkorban: prédikáció, meditáció és imádság.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 424 p., 2013.
 10. Bényei, P., Fazakas, G., Lapis, J., Takács, M.: Tanítványi Disputa: In honorem Berta Erzsébet.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 80 p., 2013. ISBN: 9789633183892
2012
 1. Fazakas, G.: Árvaság és mártírium: a gyámoltalan özvegy mint a református egyház metaforája a 17-18. században.
  Stud. litt. 51 (3-4), 198-231, 2012.
 2. Fazakas, G.: Kora újkori "nemzeti" imádságok nemzetközi összefüggésben: országos könyörgés és közösségi bűnbánat Bethlen Gábor idején.
  In: Régi magyar imakönyvek és imádságok. Szerk.: Bogár Judit, PPKE BTK, Piliscsaba, 71-90, 2012.
 3. Imre, M., Csorba, D., Tóth, Z., Fazakas, G.: Protestáns mártirológia a kora újkorban: Studia Litteraria, 2012/3-4..
  Egyetemi Kiadó, Debrecen, 317 p., 2012.
 4. Fazakas, G.: Reveláció Árkádiában A fény hátára vesz és fölemel : Kiss Tamás otthonai.
  Kulter.hu 11 4, 2012.
 5. Fazakas, G.: Siralmas imádság és nemzeti önszemlélet: a lamentációs és penitenciás sírás a 17. század második felének magyar református imádságoskönyveiben.
  Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 444 p., 2012. ISBN: 9789633182758
2011
 1. Fazakas, G.: Az imádság mint feldolgozás: politikai krízisek és természeti csapások értelmezése a kora újkortól a 20. századig.
  Stud. litt. 50 (3-4), 52-77, 2011.
 2. Imre, M., Oláh, S., Fazakas, G., Száraz, O.: Eruditio, virtus et constantia: tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 799 p. [I-II.köt.], 2011. ISBN: 9789633181065
 3. Fazakas, G.: Nemzeti bűnbánat Bethlen Gábor idejében.
  In: Bibliotheca et Universitas : tanulmányok a hatvanéves Heltai János tiszteletére. Szerk.: Keccskeméti Gábor, Tasi Réka, Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Miskolc, 197-207, 2011. ISBN: 9789636619725
 4. Fazakas, G.: Református imádságok és az 1620 körüli Bethlen-propaganda.
  In: Eruditio, virtus et constantia : tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. Szerk.: Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely Tamás, Száraz Orsolya, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 167-178, 2011. ISBN: 9789633181065
2010
 1. Fazakas, G.: Kora újkori nemzeti imádságok nemzetközi összefüggésben: országos könyörgés és nemzeti bűnbánat.
  In: A fordítás kultúrája - szövegek és gyakorlatok II : a BBTE BTK Magyar Irodalomtudományi Tanszékének házikonferenciája : Kolozsvár, 2010. január 8-9.. Szerk.: Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Verbum; Láthatatlan Kollégium, Kolozsvár, 7-28, 2010.
 2. Fazakas, G.: Milotai Nyilas István könyörgése Bethlen Gáborért: néhány adalék az országos imádságok újabb kutatásainak fényében.
  In: "mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc..." : tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére. Szerk.: Stemler Ágnes, Varga Bernadett, Országos Széchényi Könyvtár : Balassi Kiadó, Budapest, 173-178, 2010. ISBN: 9789635068517
 3. Fazakas, G.: Pántzél Pál önéletírása és más munkái.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 217 p., 2010. ISBN: 9789634733188
2009
 1. Fazakas, G.: A kora újkori magyar kálvinizmus az angol nyelvű historiográfiában.
  In: Egyház és kegyesség a kora újkorban : Kutatástörténeti tanulmányok. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Csorba Dávid, Baráth Béla Levente, Harsányi András Alapítvány, Debrecen, 83-112, 2009.
 2. Fazakas, G.: A kora újkori protestáns imádságirodalom nemzetközi és hazai kutatástörténete.
  In: Egyház és kegyesség a kora újkorban : Kutatástörténeti tanulmányok. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Csorba Dávid, Baráth Béla Levente, Harsányi András Alapítvány, Debrecen, 185-226, 2009.
 3. Murdock, G., Baricz, Á., Fazakas, G.: A magyar református egyháztörténet-írás.
  In: Egyház és kegyesség a kora újkorban : kutatástörténeti tanulmányok. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Csorba Dávid, Baráth Béla Levente, D. Dr. Harsányi András Alapítvány Kuratóriuma, Debrecen, 59-81, 2009.
 4. Fazakas, G., Csorba, D., Baráth, B.: Egyház és kegyesség a kora újkorban: kutatástörténeti tanulmányok.
  D. Dr. Harsányi András Alapítvány Kuratóriuma, Debrecen, 228 p., 2009.
 5. Fazakas, G.: From a Peripheral towards a Central Issue?: English-Language Historiography of Early Modern Hungarian Calvinism : A Bibliographical Survey.
  In: Calvinism on the Periphries: Religion and Civil Society in Europe. Ed.: Ábrahám Kovács, Béla Levente Baráth, L' Harmattan, Budapest, 45-65, 2009.
 6. Fazakas, G.: Kálvin, a reformátor: Kálvin és a kálvinizmus eszméje.
  História. 31 (9-10), 14-20, 2009.
 7. Bitskey, I., Fazakas, G.: Katolikus reform és ellenreformáció a kora újkori Magyarországon: körkép a kora újkori katolicizmus historiográfiájáról.
  In: Egyház és kegyesség a kora újkorban. Szerk.: Baráth Béla Levente, Csorba Dávid, Fazakas Gergely Tamás, Harsányi András Alapítvány, Debrecen, 35-58, 2009.
2008
 1. Fazakas, G.: Az imádság testi kifejeződései az angol és a magyar puritanizmusban: az 1643-as Praxis pietatis filológiai és ikonográfiai kérdései.
  In: Medgyesi Pál redivivus : tanulmányok a 17. századi puritanizmusról : A "Könyv és könyvtár" című időszaki kiadvány 2007-es különszáma / [szerk. Fazakas Gergely Tamás, Győri L. János], Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Debrecen, 95-147, 2008.
 2. Fazakas, G., Győri, L.: Egy 18. századi kéziratos Praxis pietatis-másolat.
  In: Medgyesi Pál redivivus : tanulmányok a 17. századi puritanizmusról : A "Könyv és könyvtár" című időszaki kiadvány 2007-es különszáma / [szerk. Fazakas Gergely Tamás, Győri L. János], Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Debrecen, 230-237, 2008.
 3. Fazakas, G., Győri, L.: Medgyesi Pál redivivus: tanulmányok a 17. századi puritanizmusról.
  Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Debrecen, 280 p., 2008.
 4. Fazakas, G.: Törekvések a "savanyú fekete kökény" megédesítésére: fejezetek a protestáns imádságirodalom kutatástörténetéből.
  In: Lelkiségtörténeti számvetés. Szerk.: Szelestei N. László, PPKE BTK, Piliscsaba, 105-138, 2008. ISBN: 9789639206700
2007
 1. Fazakas, G., Balázs, M., Gábor, C.: "tetszett az Úristennek [...] a gyámoltalan árvák seregébe béírni": Bethlen Kata önéletírása és az özvegyek reprezentációjának kulturális hagyománya a kora újkorban.
  In: Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban. Szerk.: Gábor Csilla, Balázs Mihály, Scientia, Kolozsvár, 259-278, 2007.
 2. Fazakas, G., Bitskey, I.: Előszó.
  In: Humanizmus, religio, identitástudat : tanulmányok a kora újkori Magyarország művelődéstörténetéről. Összeáll.: Bitskey István, Fazakas Gergely Tamás, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 9, 2007.
 3. Bitskey, I., Fazakas, G., Debreceni Egyetem.: Humanizmus, religio, identitástudat: tanulmányok a kora újkori Magyarország művelődéstörténetéről.
  Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 286 p., 2007. ISBN: 9789634731252
 4. Fazakas, G.: Nemzet és/vagy Anyaszentegyház: közösségképzetek a kora újkori református imádsági irodalomban : egy kutatás előzményei és lehetséges irányai.
  In: Humanizmus, religio, identitástudat : tanulmányok a kora újkori Magyarország művelődéstörténetéről. Összeáll.: Bitskey István, Fazakas Gergely Tamás, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 190-214, 2007.
 5. Fazakas, G.: Técsi J. Miklós Lilium humilitatis (1659) című könyvének kiadás- és imádságtörténeti kérdései.
  Kv. kvt. kvt. 29 53-146, 2007.
2006
 1. Fazakas, G.: A kora újkori magyar kálvinizmusról.
  Buksz. 18 (2), 142-152, 2006.
 2. Fazakas, G., Hollósi, G.: Bán Imre emlékezete.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 88 p., 2006.
2005
 1. Fazakas, G.: "El-távozott a' mi-magyar izraelünktül a' dicsőség": (Köleséri Sámuel panaszimádságai 1666-ból).
  Könyv és könyvtár : könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve 27 65-124, 2005.
 2. Fazakas, G.: Az "árvaság" reprezentációja a kora újkorban: egy kulturális szerepminta értelmezési lehetőségei.
  In: Cselekvő irodalom: Írások a hatvanéves Görömbei András tiszteletére. Szerk.: Bertha Zoltán, Ekler Andrea, [Magánkiadás], Budapest, 99-114, 2005. ISBN: 9634604994
2004
 1. Fazakas, G.: Fazakas József.
  Pedagógusok arcképcsarnoka. 2004 61-63, 2004.
 2. Fazakas, G.: Fazakas Katalin.
  Pedagógusok arcképcsarnoka. 2004 64-66, 2004.
 3. Fazakas, G.: Panasz és vigasztalás Kemény János Gilead Balsamumában: a 17. századi magyar imádságirodalom néhány műfaji jellegű kérdése.
  Könyv és könyvtár : könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve 26 27-64, 2004.
2003
 1. Fazakas, G.: "Mesterségükben disputálók" vitája II.: Váci P. András Replica című műve és a Tolnai-Váci polémia újraértelmezése.
  In: Retorika, interpretáció, szövegértés a régi magyar irodalomban. Összeáll.: Bitskey István, Debreceni Egyetem, Debrecen, 111-131, 2003. ISBN: 9634727522
 2. Fazakas, G.: Vitéz Zsuzsanna kéziratos imádságos-könyvének (1684) filológiai és retorikai elemzése.
  In: Könyv és könyvtár : könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve
1999
 1. Fazakas, G.: Pántzél Pál világa.
  Könyv és könyvtár : könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve 21 55-104, 1999.
feltöltött közlemény: 66 Open Access: 9
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK