Tudóstér: Dobos István publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 89 Open Access: 12
2019
 1. Dobos, I.: A gondolkodó emlékezet nyelve: Elhangzó beszéd - tűnékeny írás.
  In: "Nincs vége. Ez a befejezés." : tanulmányok Esterházy Péterről. Szerk.:: Lőrincz Csongor, L. Varga Péter, Palkó Gábor, Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM), Prae.hu, Budapest, 92-116, 2019. ISBN: 9786155517464
2018
 1. Dobos, I.: A gondolkodó emlékezet nyelve.
  Irodalomtörténet. 99 (1), 68-83, 2018.
2017
 1. Dobos, I.: A "klasszicizált modern" és az avantgárd: Megjegyzések Babits hagyományértelmezéséhez.
  In: "...ki mit lát belőle" : Nézőpontok Babits lírájának értelmezéséhez. Szerk.: Kelevéz Ágnes, Lengyel Imre Zsolt, Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Budapest, 19-38, 2017, (MIT-konferenciák, ISSN 2415-8925 ; 4) ISBN: 9789638958082
 2. Dobos, I.: A "klasszicizált modern" és az avantgárd: Megjegyzések Babits hagyományértelmezéséhez.
  Irodalomtörténet. 98 (2), 234-252, 2017.
 3. Dobos, I.: Gondolkodás, emlékezet és nyelv a modern irodalomban.
  Alföld. 68 (11), 52-68, 2017.
 4. Dobos, I.: Kapcsolatok: A jelentésteremtő nyelv költészettana és a kortárs stílusirányzatok Kosztolányi értekező műveiben.
  Literatura. 43 (1-2), 3-30, 2017.
 5. Dobos, I.: Színmű és regény viszonya Kosztolányi életművében: Előadás és elbeszélés kölcsönhatása.
  In: Kosztolányi Színpadi Művei. Szerk.: Bucsics Katalin, MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport, Budapest, 9-56, 2017. ISBN: 9789635088393
2015
 1. Dobos, I.: Egyszólamúság vagy együtthangzás? Móricz Zsigmond: Az Isten háta mögött.
  Irodalomtörténet. 96 (1), 34-45, 2015.
 2. Dobos, I.: Képolvasás-kritika.
  Alföld. 66 (6), 112-116, 2015.
  (Ismertetett mű: Lőrincz Csongor. -Költői képek testamentumai /Budapest : Ráció Kiadó, 2014. -263 p.)
 3. Dobos, I.: Történelem és retorika: Kosztolányi háborús írásai a zsidóságról.
  Literatura. 41 (2), 185-197, 2015.
 4. Bene, S., Dobos, I.: Válság és kultúra: a doktoriskolák IV. nemzetközi magyarságtudományi konferenciájának előadásai : Budapest, 2013. augusztus 22-23..
  Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 472 p., 2015. ISBN: 9786155309014
2014
 1. Dobos, I.: A jel értelmezése.
  Filol. Közlöny. 60 (3), 315-320, 2014.
 2. Dobos, I.: A Szindbád-olvasás alakzatai.
  In: "Szirt a habok közt" : tanulmányok Imre László 70. születésnapjára. Szerk.: Bényei Péter, Gönczy Monika, S. Varga Pál, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 438-445, 2014. ISBN: 9789633184516
 3. Dobos, I.: Az alakzatok kettős olvashatósága: Krúdy Gyula: Szindbád.
  In: Születésnapi kalandok : a Krúdy Gyula születésének 135. évfordulója alkalmából rendezett konferencia szerkesztett előadásai. Szerk.: Fráter Zoltán, Gintli Tibor, Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Budapest, 57-95, 2014. ISBN: 9789638958020
 4. Dobos, I.: Elképzelt nyelvi világok: szólás és mondás által lesz a regény.
  Alföld. 65 (2), 69-85, 2014.
2013
 1. Dobos, I.: A filológus olvas: a Kosztolányi kritikai kiadás tanulságai.
  In: Az olvasás labirintusában: tanulmányok Eisemann György hatvanadik születésnapjára. Szerk.: Bednanics Gábor, Hansági Ágnes, Vaderna Gábor, Ráció Kiadó, Budapest, 123-131, 2013. ISBN: 9786155047503
 2. Dobos, I.: A teremtő jelenlét poétikája: a jelentés meghaladása(?).
  In: "Visszhangot ver az időben": Hetven írás Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára. Szerk.: Bengi László, Hoványi Márton, Józan Ildikó, Kalligram, Pozsony, 256-265, 2013. ISBN: 9788081017247
 3. Dobos, I.: Fülöp László (1941-2013) emlékezete.
  Irodalomtörténet. 101 (4), 591-594, 2013.
 4. Dobos, I.: Korszakváltozások a prózaíró Sőtér életművében.
  Irodalomtört. közl. 117 (4), 432-437, 2013.
 5. Dobos, I.: Retorikai olvasás és irodalomtörténet.
  Irodalomtört. közl. 117 (6), 722-742, 2013.
2012
 1. Dobos, I.: A filológus olvas.
  Kalligram. 21 (7), 22-27, 2012.
 2. Dobos, I.: A regény performativitása: Kosztolányi: Édes Anna.
  In: Regényművészet és íráskultúra: Tanulmányok. Szerk.: Kovács Árpád; Szitár Katalin, Argumentum K., Budapest, 193-235, 2012. ISBN: 9789634466475
 3. Dobos, I.: Az újraolvasás eseménye.
  Alföld. 63 (10), 103-109, 2012.
 4. Dobos, I.: Jelentés és jelenlét az irodalomtörténetben.
  Alföld. 63 (2), 85-92, 2012.
2011
 1. Dobos, I.: "állni látszék az idő, bár...": Irodalomtörténet-írásunk időszerű elméleti kérdései a modernség kontextusában.
  Irodalomtörténet. 42 (92) (2), 235-254, 2011.
 2. Dobos, I.: A regény performativitása (Kosztolányi Dezső: Édes Anna).
  Alföld. 62 (11), 60-80, 2011.
 3. Dobos, I.: A regény performativitása (Kosztolányi Dezső: Édes Anna) [2].
  Alföld. 62 (12), 52-72, 2011.
 4. Dobos, I.: Bevezetés.
  Iskolakultúra. 21 (8-9), 3-4, 2011.
 5. Dobos, I., Bene, S.: Határátlépések: A doktoriskolák III. nemzetközi konferenciája, Kolozsvár, 2010. augusztus 26-27..
  Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 300 p., 2011. ISBN: 9789638759580
2010
 1. Dobos, I.: Autobiographical Reading: a new Approach to the Genre in 20th Century Hungarian Literature.
  University of Jyväskylä, Faculty of Humanities, Jyväskylä, 96 p., 2010.
 2. Dobos, I.: Neuere Ungarische Literatur Der Roman der Moderne I..
  Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft. Universität Wien, Wien, [76] p., 2010.
 3. Dobos, I.: Performativitás a 20. századi magyar regényben.
  In: A hermeneutika vonzásában. Szerk.: Bónus Tibor, Eisemann György, Lőrincz Csongor, Szirák Péter, Ráció Kiadó, Budapest, 503-515, 2010.
2009
 1. Dobos, I.: "Autobiografie und Roman": Bekenntnisse eines Bürgers von Sándor Márai.
  In: On the Road : Zwischen Kulturen unterwegs. Szerk.: Ágoston Zénó Bernád, Márta Csire, Andrea Seidler, LIT Verlag, Wien, 174-189, 2009, (Finno-Ugrian Studies in Austria ; 7.)
 2. Bene, S., Dobos, I.: A magyarságtudományok önértelmezései: a doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája : Budapest, 2008. augusztus 22-24..
  Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 197 p., 2009. ISBN: 9789638759542
 3. Dobos, I.: Autobiographical Reading: a new Approach to the Genre in 20th Century Hungarian Literature.
  Hung. stud. 23 (1), 45-55, 2009.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Arts and Humanities (miscellaneous)
  Q4 Social Sciences (miscellaneous)
 4. Dobos, I.: Az olvasás medialitásának összefüggései Kosztolányi irodalomértelmezésében.
  Irodalomtörténet. 90 (40) (1), 68-80, 2009.
 5. Dobos, I.: Előszó.
  In: A magyarságtudományok önértelmezései : A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Szerk.: Dobos István, Bene Sándor, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 6-7, 2009. ISBN: 9789638759542
 6. Dobos, I.: Határátlépések: színház- és irodalomtudomány kölcsönhatása.
  Literatura. 36 (4), 386-394, 2009.
  (Ismertetett mű: P. Müller Péter. -Test és teatralitás /Budapest : Balassi Kiadó, 2009. -332 p. -)
 7. Dobos, I.: Performativitás a XX. századi magyar regényben: A narratív előadás, Jelentő testek.
  In: Tanulmányok a XX. századi irodalom köréből / Dobos István [et al.] ; a kötetet összeállította Ime László, Gönczy Monika, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 7-19, 2009, (Studia litteraria, 0562-2867 ; 47.) ISBN: 9789634733638
2008
 1. Dobos, I., Hóza, É., Samu, J.: Az olvasás medialitásának összefüggései Kosztolányi irodalomértelmezésében.
  In: Szakadás(köz)vetítések : irodalom és medialitás. Szerk.: Hóza Éva, Samu János Vilmos, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 59-66, 2008.
 2. Dobos, I., Haverinen, E., Vainikkala, E., Lahdelma, T.: From the "death" of the author to the "resurrection" of the author.
  In: Tekijyyden Ulottuvuuksia. Eds.: Eeva Haverinen, Erki Vainikkala, Tuomo Lahdelma, Nykykulttuuri, Jyväskylä, 17-33, 2008.
 3. Dobos, I., Mekis, D., Varga, Z.: Les possibilités de la lecture de l'autobiographie: une approche poétique.
  In: Írott és olvasott identitás : az önéletrajzi műfajok kontextusai. Szerk.: Mekis D. János, Z. Varga Zoltán, L'Harmattan, Pécs, 66-71, 2008.
2007
 1. Dobos, I., Szegedy-Maszák, M.: Az idegenség retorikája: 1936 : megjelenik Illyés Gyula Puszták népe című önéletírása.
  In: A magyar irodalom történetei. Szerk.: Szegedy-Maszák Mihály, Gondolat Kiadó, Budapest, 345-352, 2007.
 2. Dobos, I., Lahdelma, T., Haverinen, E.: From the "Death of the Author" to the Resurrection of the Author.
  In: Dimensions of Authorship. Eds.: Tuomo Lahdelma and Eeva Haverinen, University of Jyväskylä Press, Jyväskylä, [12], 2007.
 3. Dobos, I., Szegedy-Maszák, M.: Önéletírás és regény: 1934/1935 : megjelenik Márai Sándor Egy polgár vallomásai című regénye.
  In: A magyar irodalom történetei. Szerk.: Szegedy-Maszák Mihály, Gondolat Kiadó, Budapest, 323-336, 2007.
 4. Dobos, I.: Vers-Ritmus-Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből.
  Irodalomtörténet. 88 (38) (2), 2007.
  (Ismertetett mű: [... szerk. Horváth Kornélia, Szitár Katalin]. -Vers, ritmus, szubjektum : műértelmezések a XX. századi magyar líraköréből /[Budapest] : Kijárat, 2006. -678 p. -)
2006
 1. Dobos, I.: Utószó.
  In: A magyar irodalom legszebb novellái : a századforduló / [... vál. és az utószót írta Dobos István], Új Palatinus Könyvesház, Budapest, 365-368, 2006.
2005
 1. Dobos, I.: Az én színrevitele:$bönéletírás a XX. századi magyar irodalomban.
  Balassi Kiadó, Budapest, 275 p., 2005.
 2. Dobos, I.: Az önéletírás szöveg közötti alakzata.
  In: A prózaíró Németh László. Szerk.: Görömbei András, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 23-72, 2005, (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 34.) ISBN: 963472888X
 3. Dobos, I.: Az önéletrajzi olvasás lehetőségei.
  In: A regény nyelvei: Tanulmányok - Az első veszprémi regénykollokvium. Szerk.: Kovács Árpád, Argumentum Kiadó, Budapest, 45-55, 2005, (Diszkurzívák, ISSN 1419-9890) ISBN: 9634463398
2004
 1. Dobos, I.: Példázat és emlékezés.
  In: "egy csonk maradhat" : tanulmányok az 1920-as évek magyar irodalmáról. Szerk.: Hansági Ágnes [et al.], Ráció Kiadó, Budapest, 202-233, 2004. ISBN: 9638627271
2002
 1. Dobos, I.: A szöveg történetisége - a történelem textualitása: Az újhistorizmus 2..
  Irodalomtörténet. 90 (1), 78-98, 2002.
 2. Dobos, I.: Az idegenség retorikája: (A Puszták népe újraolvasása).
  In: Illyés Gyula, Debreceni Egyetem, Debrecen, 35-44, 2002, (Studia litteraria, ISSN 0562-2867 ; 40.)
 3. Dobos, I.: Az irodalomértés formái.
  Csokonai Kiadó, Debrecen, 206 p., 2002. ISBN: 9632601688
2001
 1. Dobos, I.: Az újraírt költői kép poétikája.
  In: Tanulmányok József Attiláról. Szerk.: Kabdebó, Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán, Menyhért Anna, Anonymus Kiadó, Budapest, 180-186, 2001, (Újraolvasó, ISSN 1417-3530) ISBN: 963796681l
1999
 1. Dobos, I.: Alföld könyvek: (Szegedy-Maszák Mihály: Irodalmi kánonok; Szirák Péter: Folytonosság és változás; Kulcsár Szabó Ernő: A megértés alakzatai).
  Alföld. 50 (8), 82-88, 1999.
 2. Dobos, I.: Az Esti Kornél önértelmező alakzatairól: metafiktív olvasás és intertextualitás.
  Alföld. 50 (6), 55-79, 1999.
 3. Dobos, I.: Bevezetés az irodalomelméletbe: szöveggyűjtemény.
  Kossuth Egyetemi Kiad, Debrecen, 308 p., 1999.
 4. Dobos, I.: Der religiöse Horizont in den Romanen Péter Esterházys.
  In: Epoche - Text - Modalität : diskurs der Moderne in der ungarischen Literaturwissenschaft /szerk. Ernő Kulcsár-Szabó, Mihály Szegedy-Maszák, Niemeyer, Tübingen, 283-291, 1999. ISBN: 3484640049
 5. Serefin, S., Dobos, I.: Twentieth-century Eastern European writers.
  A Bruccolc Clark Layman Bock The Gele Group, Detroit-San Francisco ;, 479 p., 1999. ISBN: 0787631094
 6. Dobos, I.: Umbrüche in der Literaturwissenschaft und kritik.
  In: Im Sog der Sprache :, Szinkron Press Kft., Budapest, 91-120, 1999. ISBN: 9631348660
1998
 1. Dobos, I.: Der religiöse Horizont in den Romanen Péter Esterházys.
  Hung. stud. 13 (2), 253-261, 1998.
 2. Dobos, I.: Olvasás és intertextualitás.
  In: A fordítás és intertextualitás alakzatai, Anonymus, Budapest, 358-366, 1998.
 3. Dobos, I., Lahdelma, T.: Unkarilaisen kirjallisuuden tutkimuksen terminologiaasuomeksi.
  Hungarol. Beitr. 11 9-13, 1998.
1997
 1. Dobos, I.: A vallásos horizont Esterházy Péter regényeiben.
  In: A népiségtől a posztmodernig : (tanulmányok korunk magyar irodalmáról). Szerk.: Bitskey István, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 95-102, 1997, (Studia litteraria, ISSN 0562-2867 ; 35.) ISBN: 9634721745
 2. Dobos, I.: Az elbeszélés elméleti kérdései: narratológiai vázlat.
  In: Prózai művek elemzése és a verstan tanítása a középiskolában. Szerk.: Juhász Béla, Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet, Debrecen, 8-28, 1997, (A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Hajdú-Bihar Megyei Tagozata és a Megyei Pedagógiai Intézet füzetei ; 1.) ISBN: 9638325151
1996
 1. Dobos, I.: Hagyomány és értelmezés.
  Alföld. 47 (2), 81-92, 1996.
1995
 1. Dobos, I.: A Forrás.
  In: Hankiss János redivivus : Hankiss János Tudományos Ülésszak : Debrecen, 1993. szeptember 17-18.. Szerk.: Gorilovics Tivadar, KLTE Francia Tansz., Debrecen, 60-65, 1995.
 2. Dobos, I.: Alaktan és értelmezéstörténet: novellatípusok a századforduló magyar irodalmában.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Budapest, 233 p. ;, 1995. ISBN: 9634721028
 3. Dobos, I.: Az elmélet szerepének megítélése a kortárs magyar irodalomkritika reflexiójában.
  Irodalomtört. 26 (1), 160-171, 1995.
 4. Dobos, I.: Bevezetés az irodalomelméletbe: Szöveggyűjtemény.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 308 p. ;, 1995.
 5. Dobos, I.: Ellenállás az elméletnek.
  In: Az irodalomértés horizontjai : Párbeszéd irodalomtudományunk modern hagyományával, [s.n.], Pécs, 160-172, 1995.
 6. Dobos, I.: Hagyománytudat és megértés.
  Alföld. 46 (12), 73-84, 1995.
1994
 1. Dobos, I.: Anekdotikus novellahagyomány és epikai korszerűség.
  In: Poétikai szemléletformák az 1930-as évek magyar epikájában
 2. Dobos, I.: Hántó Gábor: A kritika mint beszédhelyzet.
  Tiszatáj. 6 91-94, 1994.
  (Ismertetett mű: Hántó GáborA kritika mint beszédhelyzet /)
1993
 1. Dobos, I.: Beszédhelyzetben.
  Széphalom, Budapest, 1993. ISBN: 963748891X
 2. Dobos, I.: Nyelv, elbeszélés és világkép a harmincas évek epikájában.
  In: Szintézis nélkül
1992
 1. Dobos, I.: Anekdotikus novellahagyomány és epikai korszerűség. A századforduló örörksége.
  Alföld. 43 (7), 38-48, 1992.
 2. Dobos, I.: Elméletek közötti térben.
  Alföld. 44 (5), 62-78, 1992.
  (Ismertetett mű: szerk. Szili József ; [készült a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet gondozásában]. -A strukturalizmus után : érték, vers, hatás, történet, nyelv az irodalomelméletben /Budapest : Akadémiai Kiadó, 1992. -346 p. ; 24 cm. -)
 3. Dobos, I.: Határ: Irodalmi és kritikai folyóirat: 1992/1-6 sz..
 4. Dobos, I.: Tárgyias lélekrajzi novella a magyar századfordulón.
  Literatúra 1992.
1991
 1. Dobos, I.: A magyar századforduló néhány prózapoétikai problémájáról (A "drámai" és az ún. balladisztikus novella).
  In: Tanulmányok a 19. századi magyar irodalomról / red. I. Bitskey et A. Tamás, KLTE, Debrecen, 118-131, 1991, (Studia litteraria, ISSN 0562-2867 ; 29.) ISBN: 9634718353
1990
 1. Dobos, I.: A legenda fénykörében.
  Jelenkor. 31 (9), 859-861, 1990.
  (Ismertetett mű: Fráter Zoltán. -Osvát Ernő élete és halála /Budapest : Magvető, 1987. -301 p. : ill. ; 19 cm. -)
 2. Dobos, I.: A megértés archaikus szenvedélye.
  Alföld. 39 (6), 72-74, 1990.
  (Ismertetett mű: Balassa Péter. -A látvány és a szavak /Budapest : Magvető, cop.1987. -243 p. ; 19 cm. -)
 3. Dobos, I.: A sugalmazás grammatikája: Thomka Beátáról.
  Alföld. 41 (5), 79-86, 1990.
 4. Dobos, I.: Az elméleti kritika esélyei és távlatai.
  Alföld. 41 (3), 90-96, 1990.
  (Ismertetett mű: Kulcsár Szabó Ernő. -Műalkotás - szöveg - hatás /Budapest : Magvető, [1987]. -578, [1] p. ; 19 cm. -)
 5. Dobos, I.: Valaki figyel.
  In: Diptychon : elemzések Esterházy Péter és Nádas Péter műveiről : 1986-88, Magvető, Budapest, 180-196, 1988.
1989
 1. Dobos, I.: Anekdotikus novella a magyar századfordulón.
  In: Stílustörténet és műtipológia : tanulmányok a XX. századi magyar irodalomról / red. István Bitskey, Attila Tamás, KLTE, Debrecen, 7-30, 1989, (Studia litteraria, 0562-2867 ; 27) ISBN: 9634716555
1987
 1. Dobos, I.: Juhász Géza levelesládája.
  Irodalomtörténet. 73 (1), 218-222, 1987.
  (Ismertetett mű: [a vál. és sajtó alá rend. Juhász Gézáné és Lévay Botond munkája] ; [a jegyzeteket Lévay Botond írta] ; [Kardos László előszavával] ; [Juhász Izabella életrajzával]. -Juhász Géza levelesládája /Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1987. -539 p., [1] t.fol. : ill. ; 21 cm. -)
feltöltött közlemény: 89 Open Access: 12
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK