Tudóstér: Balkányi Magdolna publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 17 Open Access: 0
2014
 1. Balkányi, M.: Színpad, iroda, intézet: A kortárs svájci színházról és színháztudományról egy könyv nyomán és kapcsán.
  Filol. Közlöny. 60 (4), 502-525, 2014.
2010
 1. Balkányi, M., Arnold, H.: Molnár Ferenc. Biogramm. A Pál utcai fiúk (Die Jungen der Paulstraesse). Liliom. Egy csirkefogó élete és halála. Külvárosi legenda hét képben. (Liliom. Vorstadtlegende in sieben Bildern und einem szenischen Prolog).
  In: Kindlers Literaturlexikon 3.. Hrsg.: Heinz Ludwig Arnold, Metzler Verlag, Stuttgart, [5], 2010.
 2. Balkányi, M., Arnold, H.: Örkényi István: Biogramm: Das dramatische Werk.
  In: Kindlers Literaturlexikon 3.. Hrsg.: Heinz Ludwig Arnold, Metzler Verlag, Stuttgart, [5], 2010.
2008
 1. Balkányi, M.: A színházi konvenció/tradíció - a magyar színházi struktúra és az amatőr/alternatív színház.
  Symbolon. 8 (12), 5-24, 2008.
 2. Balkányi, M., Széplaky, G.: Politika - struktúra - színházesztétika: A magyar amatőr/alternatív színház történetének tanulságai.
  In: A zsarnokság szépsége : tanulmányok a totalitarizmus művészetéről. Szerk.: Széplaky Gerda, Kalligram, Pozsony, 239-261, 2008.
2007
 1. Balkányi, M., Tóth, J.: Kulturtransfer durch das Theater: Aspekte einer spezifischen Vermittlung : Ansätze zu einer theoretischen Modellbildung.
  In: Wechselbeziehungen in der Germanistik : kontrastiv und interkulturell. Szerk.: Tóth József, Universitätsverlag ; Wien : Praesens Verlag, Veszprém, 15-42, 2007.
 2. Balkányi, M.: Szöveg a színházban: az irodalmiság és színháziság viszonyáról.
  Debr. Disputa. 5 (1), 8-13, 2007.
 3. Balkányi, M., János-Szatmári, S.: Theoretische Überlegungen zur Dramenübersetzung ausgehend von den ungarischen Übersetzungen von Heinrich von Kleists Der zerbrochene Krug.
  In: Germanistik ohne Grenzen: Studien aus dem Bereich der Germanistik. Szerk.: János-Szatmári Szabolcs, Partium ; Cluj-Napoca : Societatea Muzeului Ardelan, Oradea, 273-285, 2007.
 4. Balkányi, M., Horváth, A., Pabis, E.: Vorwort.
  In: Gedächtnis-Identität-Interkulturalität : ein kulturwissenschaftliches Studienbuch / [hrsg. von] Andrea Horváth, Eszter Pabis, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 9-10, 2007.
2000
 1. Balkányi, M., Kricsfalusi, B.: Literarizität und Theatralität: (Theoretische Texte zum Drama und Theater).
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen, 268 p., 2000. ISBN: 9634725279
1991
 1. Balkányi, M.: Zur Situation des ungarischen Dramas und Theaters in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts - im Vergleich zur österreichischen Situation.
  Ném. filol. tanulm. 20 19-36, 1991.
1990
 1. Balkányi, M.: Die Büchner-Rezeption in Ungarn.
  In: Germanistisches Jahrbuch
 2. Balkányi, M.: Die Dramen F. Dürrenmatts. Zusammenhang zwischen dramatischer Form und künstlerischem Weltbild.
  Debrecen,, 125 p., 1990.
1988
 1. Balkányi, M.: Szüzsé és figura: A drámai mozgás és a hős kapcsolata Dürrenmatt drámáiban.
  Filol. közlöny. 34 (4), 254-270, 1988.
1987
 1. Balkányi, M., Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen).: Aus deutschsprachiger Lyrik nach 1945.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 105 p., 1987.
1986
 1. Balkányi, M.: Subjekt und Figur im dramatischen Erk Friedrich Dürrenmatts.
  Német filológiai tanulmányok = Arbeiten zur deutschen Philologie 16 9-17, 1986.
1977
 1. Balkányi, M., Beke, K., Kocsány, P., Lieli, P., Varga, J.: Fordítási gyakorlatok: magyar - német.
  KLTE Könyvtárának sokszorosítője, [Debrecen], 125 p., 1977.
feltöltött közlemény: 17 Open Access: 0
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK