Tudóstér: Skutta Franciska publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 69 Open Access: 10
2023
 1. Skutta, F.: Ismétlés és variáció Samuel Beckett Le Dépeupleur című elbeszélésében.
  Officina Textologica. 23 181-199, 2023.
 2. Skutta, F.: Nevek Marguerite Duras regényeiben.
  Magy. nyelvjár. 61 839-847, 2023.
2022
 1. Skutta, F.: Szaggatott folytonosság Marguerite Duras prózájában.
  In: A szövegkoherencia elméleti és gyakorlati megközelítései. Szerk.: Dobi Edit Boda István Károly, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 98-118, 2022, (Officina Textologica, ISSN 1417-4057 ; 22) ISBN: 9789634904229
2021
 1. Skutta, F.: "Lerombolni" - szelíden: (Marguerite Duras emlékére).
  1749 (Petőfi Kulturális Ügynökség) 1-8, 2021.
 2. Skutta, F.: Plans textuels dans les récits au présent - Luigi Pirandello: Una giornata et Marguerite Duras: Détruire dit-elle.
  In: Actes du XXIXe Congrès international de linguistique et de philologie romanes : (Copenhague, 1-6 juillet 2019) Volume 2. / éds. Lene Schøsler, Juhani Härmä , Jan Lindschouw, Éditions de linguistique et de philologie (ÉLiPhi), Strasbourg, 1285-1295, 2021, (Bibliothèque de linguistique romane, ISSN 2108-9655 ; 17) ISBN: 9782372760515
2020
 1. Skutta, F.: A narratológia lehetséges szövegnyelvészeti vonatkozásai.
  In: Tanulmányok Petőfi S. János emlékére. Szerk.: Dobi Edit, Andor József, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 117-130, 2020, (Officina Textologica, ISSN 1417-4057 ; 21) ISBN: 9789634902140
 2. Skutta, F.: Művészetek ötvöződése Marguerite Durasnál.
  Literatura. 46 (4), 447-462, 2020.
2018
 1. Skutta, F.: Pour une typologie communicationnelle.
  In: Texte et discours en confrontation dans l'espace européen. Szerk.: Driss Ablali, Guy Achard-Bayle, Sandrine Reboul-Touré, Malika Temmar, Peter Lang International Academic Publishers, Bern, 485-498, 2018. ISBN: 9783034326438
 2. Skutta, F.: Une variante proustienne du "petit poème en prose". Aspects linguistiques des "Regrets, rêveries couleur du temps" de Marcel Proust.
  In: Atti del XXVIII Congresso internazionale di linguistica e filologia romanza. Szerk.: Roberto Antonelli, Martin Glessgen, Paul Videsott, Éditions de linguistique et de philologie, Strasbourg, 254-262, 2018. ISBN: 9791091460347
2017
 1. Skutta, F.: Kezdőmondat és szövegtípus.
  In: Esettanulmányok a szövegkoherenciáról. Szerk.: Dobi Edit, Andor József, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 123-130, 2017. ISBN: 9789634739258
 2. Skutta, F.: Traduction et norme: Beckett se traduisant de français en anglais.
  In: Usage, forme et codification : de la diversité des situations à l'utilisation du numérique / dir. Colette Feuillard, EME éditions ; Éditions l'Harmattan, Louvain-la-Neuve ; Paris, 185-194, 2017. ISBN: 9782806635792
2016
 1. Skutta, F., Tegyey, G.: À la croisée de deux cultures: études en mémoire de Tivadar Gorilovics (1933-2014).
  Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Francia Nyelv és Irodalom Tanszék, Debrecen, 284 p., 2016. ISBN: 9789634739418
 2. Skutta, F.: Cím és szövegtípus.
  In: Tanulmányok a szövegkoherenciáról. Szerk.: Dobi Edit, Andor József, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 74-95, 2016, (Officina textologica,1417-4057 ; 19.) ISBN: 9789633186091
 3. Skutta, F.: Deux Amélie de la littérature française: les héroïnes dans René et Confidence africaine.
  In: À la croisée de deux cultures: études en mémoire de Tivadar Gorilovics (1933-2014) / sous la direction de Franciska Skutta, Gabriella Tegyey, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Francia Nyelv és Irodalom Tanszék, Debrecen, 95-103, 2016. ISBN: 9789634739418
 4. Skutta, F.: La nouvelle et son résumé: Caractères linguistiques et narratologiques de la synopsis chez Boccace et Marguerite de Navarre.
  In: Actes du XXVIIe congrès international de linguistique et de philologie romanes / Éva Buchi, Jean-Paul Chauveau, Jean-Marie Pierrel, Éditions de linguistique et de philologie, Strasbourg, 1161-1170, 2016. ISBN: 9782372760089
2015
 1. Skutta, F.: Approches structurales du récit littéraire.
  L'Harmattan, Budapest, 187 p., 2015. ISBN: 9789632369211
 2. Skutta, F.: L'élégance langagière du hérisson: Le respect de la norme comme révolte dans l'Élégance du hérisson de Muriel Barbery.
  Écho des Études Romanes. 11 (1), 147-159, 2015.
 3. Skutta, F.: La supplication comme acte de langage: les Lettres portugaises.
  In: La supplication : discours et représentation. Ed.: Luce Albert, Pauline Bruley, Anne-Simone Dufief, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 41-50, 2015. ISBN: 9782753536944
 4. Skutta, F.: Une nouvelle "médiévale": Le chevalier élu d'Antal Szerb.
  In: Regards actuels sur la littérature médiévale en mémoire de Katalin Halász (1944-2003) / textes réunis par Gabriella Tegyey, Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft., Debrecen, 19-32, 2015, (Studia Romanica de Debrecen. Series litteraria, 1216-3260 ; 26.) ISBN: 9789634727941
2014
 1. Kiss, S., Skutta, F.: "Kis prózai költemények" Marcel Proust első írásai között.
  In: Stílusról, nyelvről : sokszínűen: Szikszainé Nagy Irma hetvenedik születésnapjára. Szerk.: Dobi Edit, Domonkosi Ágnes, Pethő József, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Debrecen, 166-176, 2014. ISBN: 9789634737537
 2. Skutta, F.: Les expressions spatiales dans les Lettres portugaises.
  In: GPS 60.: Köszöntő kötet Giampaolo Salvi 60. születésnapjára. Saggi di linguistica neolatina per i 60 anni di Giampaolo Salvi / Fábián Zsuzsanna, Szijj Ildikó, Szilágyi Imre, Déri Balázs, ELTE BTK, Budapest, 165-176, 2014. ISBN: 9789632844923
2013
 1. Nagy, A., Skutta, F.: Co-reference.
  In: Fifteen years of research in text linguistics : The Officina Textologica project. Szerk.: Csűry István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 40-56, 2013, (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 18.) ISBN: 9789633183793
 2. Skutta, F.: Débuts de textes et progression thématique.
  Verbum. 35 (1-2), 187-204, 2013.
 3. Skutta, F.: Marcel Arland: La duchesse Anne.
  Revue d'Études Françaises. No. hors série 153-158, 2013.
2012
 1. Skutta, F.: Az ellentét stilisztikai funkciója a "Portugál levelek"-ben.
  In: A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- stílusstruktúrát meghatározó szerepe. Szerk.: Szikszainé Nagy Irma, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 151-156, 2012, (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai ; 90.) ISBN: 9789633181942
 2. Skutta, F.: Bilingual Beckett.
  In: Mítoszok bűvöletében : ünnepi kötet Virágos Zsolt Kálmán 70. születésnapjára = Enchanted by myth : a volume for Virágos Zsolt Kálmán on his 70th birthday. Szerk.: Németh Lenke, Simon Zoltán, Tarnóc András, Varró Gabriella, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 396-401, 2012. ISBN: 9789633182321
 3. Skutta, F.: Összefüggés-hordozók jellemzése elbeszélő szövegekben.
  In: A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai : diszkusszió. Szerk.: Dobi Edit, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 7-16, 2012. ISBN: 9789633182697
 4. Skutta, F.: Perspective fonctionnelle et types de textes: Les variantes de la construction textuelle dans Exercices de style de Raymond Queneau.
  Écho des Études Romanes. 8 (1), 229-239, 2012.
2011
 1. Kiss, S., Skutta, F.: A szövegösszefüggés megközelítési módjai a francia szövegnyelvészeti szakirodalomban.
  In: A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai : poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés : Petőfi S. János 80. születésnapjára. Szerk.: Dobi Edit, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 81-93, 2011, (Officina Textologica ; 16.) ISBN: 9789633181140
 2. Skutta, F.: Az ismétlés mint a kohézió eszköze modern francia elbeszélő művekben.
  In: A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Szerk.: Szikszainé Nagy Irma, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 208-222, 2011. ISBN: 9789633181249
 3. Skutta, F.: Un "narratologue" avant la lettre: Pierre Daniel Huet.
  In: Survivance du latin et grammaire textuelle : mélanges offerts à Sándor Kiss à l'occasion de son 70e anniversaire. Szerk.: Ágnes Bánki, Gábor Tillinger, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 349-356, 2011, (Studia Romanica de Debrecen. Hors série) ISBN: 9789633181232
2010
 1. Skutta, F.: La cohérence cachée.
  In: Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes Tome V : section 12a / 12b : pragmatique synchronique et historique; analyse du discours et analyse conversationnelle. Ed.: Maria Iliescu, Heidi Siller-Runggaldier, Paul Danler, De Gruyter, Berlin ; New York, 541-548, 2010. ISBN: 9783110232011
 2. Skutta, F.: Marginalité lexicale et marginalité grammaticale dans les textes littéraires.
  Écho des Études Romanes. 6 (1-2), 161-170, 2010.
2009
 1. Skutta, F.: Silence et absence chez Marguerite Duras.
  Revue d'Études Françaises. 14 129-135, 2009.
2008
 1. Kálai, S., Lőrinszky, I., Skutta, F.: "Du sexe, rien d'autre": sexualité, sexe(s) et genres dans les études françaises : actes du Colloque des Journées d'Études Françaises.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 271 p., 2008. ISBN: 9789634731733
 2. Skutta, F.: Forgatókönyv és szinopszis.
  In: A forgatókönyv mint dinamikus szövegszervező erő. Szerk.: Dobi Edit, Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 79-88, 2008, (Officina Textologica,ISSN 1417-4057 ; 14.) ISBN: 9789634731214
 3. Skutta, F.: Kommunikációs modell és szövegtípus.
  In: Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. Szerk.: Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 101-109, 2008, (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához ; 80) ISBN: 9789637094934
2007
 1. Skutta, F., Jacquin, G.: Chronologie et insertion des récits d'ambassade dans les Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand.
  In: Récits d'ambassades et figures du messager. Szerk.: Gérard Jacquin, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 183-196, 2007.
 2. Skutta, F.: Héritage classique dans la narratologie genettienne.
  Revue d'Études Françaises. 12 145-160, 2007.
 3. Skutta, F., Trotter, D.: Perspective communicative dans la phrase complexe.
  In: Actes du XXIVe Congres International de Linguistique et de Philologie Romanes (Aberystwyth, 2004). Szerk.: David Trotter, Niemeyer, Tübingen, 447-453, 2007.
2006
 1. Skutta, F.: Influences étrangères et structure narrative: un roman d'Antal Szerb.
  In: Correspondances - kapcsolatok : hommage à Martonyi Éva. Szerk.: Ádám Anikó, Bors Edit, Szávai Dorottya, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba, 449-455, 2006. ISBN: 9639206172
2005
 1. Kiss, S., Skutta, F.: Korreferencia-kérdések kontrasztív megvilágításban.
  In: A korreferencialitás poliglott vizsgálata. Szerk.: Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 11-17, 2005, (Officina textologica, 1417-4057 ; 12.) ISBN: 963472907X
2004
 1. Skutta, F.: Meghatározatlan helyek kitöltése.
  In: A szövegorganizáció elemzésének aspektusai : fogalmi sémák. Szerk.: Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 77-86, 2004. ISBN: 9634728790
2003
 1. Skutta, F.: "Gyönyörű egy okoskodás!": A tematikus progresszió karikatúrája Molière-nél.
  In: A kontrasztív szövegnyelvészet aspektusai : linearizáció: tematikus progresszió. Szerk.: Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 33-44, 2003, (Officina textologica, 1417-4057 ; 9.) ISBN: 9634727867
 2. Kiss, S., Skutta, F.: Nécessité du langage poétique: a propos d'un essai de Jean-Richard Bloch.
  In: Destins du siècle : Jean-Richard Bloch et Roger Martin du Gard : Mélanges offerts au professeur Tivadar Gorilovics / ISBN: 9634727913
2002
 1. Skutta, F.: A személyes névmás - elválaszt vagy összeköt?: A névmási utalás jellegzetességei egy Duras-regényben.
  In: Szöveg az egész világ : Petőfi Sándor János 70. születésnapjára. Szerk.: Andor József, Benkes Zsuzsa, Bókay Antal, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 448-462, 2002. ISBN: 9639372307
 2. Skutta, F.: Téma-réma tagolás és szintaktikai műveletek a francia összetett mondatban.
  In: A kontrasztív szövegnyelvészet aspektusai : linearizáció: téma-réma szerkezet. Szerk.: Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma, Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 51-64, 2002, (Officina textologica, 1417-4057 ; 7.) ISBN: 963472714X
2001
 1. Skutta, F.: A megfejthető sűrítés: francia nyelvű példák a kihagyásos szerkesztésre.
  In: Grammatika - szövegnyelvészet - szövegtan. Szerk.: Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 42-51, 2001, (Officina textologica, 1417-4057 ; 5.) ISBN: 963472549X
1999
 1. Skutta, F.: Tematikus progresszió és lineáris elrendezés.
  In: Szövegmondat-összetevők lehetséges lineáris elrendezéseinek elemzéséhez : magyar nyelvű szövegek elemzése. Szerk.: Szikszainé Nagy Irma, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 14-33, 1999, (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 3.)
 2. Skutta, F.: Trous de mémoire/s/ ou travail de l'éditeur dans deux romans de George Sand.
  In: Le Topos du manuscrit trouvé : Hommages à Cristian Angelet, Peeters, Louvain-Paris, 331-337, 1999, (Bibliothèque de l'information grammaticale ; 40.)
1998
 1. Skutta, F.: Koreferencia a tudományos szövegben.
  In: Koreferáló elemek - koreferenciarelációk, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 116-141, 1998, (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 2.)
 2. Skutta, F.: Points de vue pour le classement des conjonctions de coordination en francais.
  In: Atti del XXI congresso internazionale di linguistica e filologia romanza, (Universita di Palermo, 1995). A cura di.: Giovanni Ruffino, Niemeyer, Tübingen, , 1998
 3. Skutta, F.: Problèmes de cohérence: autour de is.
  In: Actes du Colloque de linguistique contrastive franco - hongroise de Szombathely 7 et 8 mars 1997 / publ. par István Csűry ; közread. a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely, 193-199, 1998. ISBN: 9639017310
 4. Skutta, F.: Typologie des marques de cohérence textuelle en francais.
  In: Actes du XXIIe congres international de linguistique et philologie romanes / publiés par Annick Englebert, Université Libre de Bruxelles, [Bruxelles], 5, 1998.
1997
 1. Skutta, F.: Composition et langue littéraire au début du XIXe siécle: le cas d'Atala.
  In: Hommages á Kulin Katalin : tanulmányok és műfordítások. Szerk.: Halász Katalin, Palimpszeszt Könyvek, Budapest, 240-247, 1997.
1996
 1. Skutta, F.: Formes narratives dans La Filleule.
  In: Actes du XI e Collogue International George Sand, "George Sand et l'Écriture du roman" Montreal, 1994 : Paragraphes, Université de Montréal, Département d'Études Françaises, Montreal, 219-225, 1996.
 2. Skutta, F.: Marguerite Duras: A szerető (L'Amant, 1984).
  In: Huszonöt fontos francia regény : műelemzések, Maecenas Kvk, : Lord Kvl, [Budapest], 290-302, 310, 1996.
1993
 1. Skutta, F.: Aspects narratologiques des Nouvelles.
  In: Le chantier de George Sand - George Sand et l'étranger : Actes du Xe Colloque International George Sand, Debrecenm 7-8-9 juillet 1991 / publ. sous la dir. de Tivadar Gorilovics, d'Anna Szabó, KLTE, Debrecen, 173-178, 1993.
1991
 1. Skutta, F.: Sénac de Meilhan: Az emigráns.
  In: Tanulmányok a francia irodalomról : az 1989. október 9-én Debrecenben tartott tudományos ülésszak előadásai. Szerk.: Rácz István, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 67-73, 1991.
1990
 1. Skutta, F.: Amies en correspondance.
  Acta litt. Acad. Sci. Hung. 32 (1-2), 39-46, 1990.
 2. Skutta, F.: Espaces antithétiques et complémentaires dans les romans de Marguerite Duras.
  In: Proceedings of the XIIth Congress of the International Comparative Literature Association, München 1988, Iudicium, München, 169-173, 1990.
1988
 1. Skutta, F.: Nyelvészeti hatások a francia elbeszéléselméletekben.
  In: Grammatika és nyelvészeti szempontú irodalomelemzés Franciaországban /szerk. Kiss Sándor, ELTE, Budapest, 57-84, 1988, (Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Germanisztikai és Romanisztikai Tanszékének romanisztikai közleményei ; 1.)
1987
 1. Skutta, F., Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen): Aspects linguistiques de l'analyse du récit.
  In: Analyse grammaticale, analyse narrative ISBN: 9634715192(fűzött):
1985
 1. Skutta, F.: Objektivitás, szubjektivitás és nézőpont Marguerite Duras Moderato Cantabile című regényében.
  In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái. Szerk.: Bernáth Árpád és Csúri Károly, [JATE], Szeged, 308-320, 1985, (Studia poetica, 0209-9403 ; 6.)
 2. Skutta, F.: Point de vue chez Balzac?.
  Acta Rom. 9 139-170, 1985.
 3. Skutta, F.: Utak az elbeszélés világában.
  Filol. közlöny. 31 (1-4), 244-251, 1985.
 4. Skutta, F.: Utak az elbeszélés vizsgálatában.
  Filol. közlöny. 31 (1-4), 244-251, 1985.
1983
 1. Skutta, F.: A nem verbális kommunikáció Marguerite Luras: Moderato Cantabile c. regényében.
  Nyelvped. írások. 5 374-381, 1983.
1981
 1. Skutta, F., Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen): Aspects de la narration dans les romans de Marguerite Duras.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 99 p., 1981.
feltöltött közlemény: 69 Open Access: 10
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK