Tudóstér: Chrappán Magdolna publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 53 Open Access: 5
2023
 1. Fehér, V., Czékmán, B., Chrappán, M., Lakatos, G., Revákné Markóczi, I.: Analyzing the Energy Awareness of Pre-Service Teachers Using the Word Association Method.
  J. Teacher Education for Sustainability. 25 (2), 35-59, 2023.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Education
 2. Chrappán, M.: Felsőoktatási mentorok a tanárképzés új rendszerében = The Role of University Tutors in the New Teacher Education System.
  Ma.Tud. 184 (2), 173-182, 2023.
2022
 1. Janecskó, L., Chrappán, M.: "Ha több tárgyat tanítok, több fizetés járna" - tanárok és tanárszakos hallgatók nézetei a komplex természettudományos oktatásról.
  In: Tanuló társadalom : Oktatáskutatás járvány idején. Szerk.: Kattein-Pornói R, Mrázik J , Pogátsnik M, Debreceni Egyetemi Kiadó, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA), Budapest, Debrecen, 173-183, 2022, (HERA Évkönyvek sorozat kötetei, ISSN 2064-6755) ISBN: 9786155657108
 2. Chrappán, M.: TÉR-figyelő rendszer. A teljesítményértékelés a felsőoktatási intézményekben.
  In: Interdiszciplináris pedagógia a bizonytalanság korában : a XII. Kiss Árpád Emlékkonferencia : tanulmánykötete. Szerk.: Buda András, Kiss Endre, Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet : Kiss Árpád Archívum Könyvtára, Debrecen, 55-70, 2022, (Kiss Árpád Archívum könyvsorozata, ISSN 1587-1150 ; 12.) ISBN: 9789634903949
 3. Chrappán, M.: Úgy tanítunk, ahogy minket tanítottak - tanárjelöltek a természettudományos oktatásról.
  In: Értékközvetítés és iskola : Tanulmányok Szabó László Tamás tiszteletére. Szerk.: Kovács Klára, CHERD-H, Debrecen, 176-193, 2022, (Oktatáskutatók könyvtára, ISSN 2064-9312 ; 14.) ISBN: 9786156012166
2021
 1. Chrappán, M.: Researching private supplementary tutoring: Methodological lessons from diverse cultures.
  Hung. educ. res. j. 11 (2), 218-221, 2021.
2020
 1. Chrappán, M.: Fényes múlt, sötét jövő?: A természettudományos tanárszakosok iskolaképe.
  In: Interdiszciplináris pedagógia múlt és jövő között: a XI. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata. Szerk.: Buda András, Kiss Endre, Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Debrecen, 83-94, 2020, (Kiss Árpád Archívum könyvsorozata, ISSN 1587-1150 ; 11.) ISBN: 9789634902249
 2. Chrappán, M., Kopp, E., Pesti, C.: Initial Teacher Education in Hungary: Issues, Policies, Practices.
  Eastern European Journal of Transnational Relations. 4 (1), 49-74, 2020.
2019
 1. Chrappán, M.: A didaktika legújabb trendjei.
  In: Innováció az oktatásban. Szerk.: Polonyi Tünde, Abari Kálmán, Szabó Fruzsina, Oriold és Társai Kft., Budapest, 39-55, 2019, (A pszichológia gyakorlata, ISSN 2630-8207) ISBN: 9786155443947
2018
 1. Chrappán, M.: Methods for preparing student teachers: Lesson Study Microteaching in training practice.
  In: Ways of Promoting Excellence in Higher Education / Gábor Erdei, Erika Juhász, Salih Sahin, Adnan Kan, Pegem Akademi, Ankara, 94-106, 2018. ISBN: 9786052415467
2017
 1. Chrappán, M.: A természettudományi tárgyak helyzete és elfogadottsága a közoktatásban.
  Magyar tudomány. 178 (11), 1352-1368, 2017.
 2. Chrappán, M.: A természettudományos oktatás reménytelensége?.
  In: Innováció, kutatás, pedagógusok. HuCER 2017: Absztrakt kötet, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 34, 2017. ISBN: 9786155657023
 3. Chrappán, M.: A természettudományos tárgyak helyzete és elfogadottsága a közoktatásban.
  In: Az oktatás korproblémái. Szerk.: Hunyady György, Csapó Benő, Pusztai Gabriella, Szivák Judit, ELTE Eötvös K., Budapest, 149-178, 2017. ISBN: 9789633122754
2016
 1. Jász, E., Chrappán, M., Malmos, E.: "How did science lessons go at school?" - Introducing the analysis of university student interviews on science subject.
  In: EDULEARN16, 8th International Conference on Education and New Learning Technologies : Barcelona (Spain) 4th - 6th of July, 2016 : Conference proceedings / L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, International Academy of Technology, Education and Development, Valencia, 0283-0292, 2016, (ISSN 2340-1117) ISBN: 9788460888604
 2. Chrappán, M., Kapornai, J.: A közigazgatás és tanügyigazgatás kérdései.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 221 p., 2016. ISBN: 9789634738749
 3. Malmos, E., Chrappán, M.: Természettudományos attitűd vizsgálat egy pilot mérés tükrében.
  Educatio. 25 (4), 608-616, 2016.
 4. Malmos, E., Chrappán, M., Jász, E.: What is happening to science subjects in public education? - University students' opinion about teaching science.
  In: EDULEARN16, 8th International Conference on Education and New Learning Technologies : Barcelona (Spain) 4th - 6th of July, 2016 : Conference proceedings / L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, International Academy of Technology, Education and Development, Valencia, 9105-9115, 2016, (ISSN 2340-1117) ISBN: 9788460888604
2015
 1. Chrappán, M.: Mit kutat a "tudóstanár"?.
  In: Tanulmányok a tudós tanárképzés műhelyeiből. Szerk.: Károly Krisztina, Perjés István, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 132-149, 2015, (Diszciplínák tanítása - a tanítás diszciplínái, ISSN 2416-2957 ; 1) ISBN: 9789632846118
 2. Chrappán, M.: Tanárképzési háromszögek: iskolák, fenntartók és képzők együttműködése: Összehasonlító országtanulmányok.
  Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Debrecen, 250 p., 2015. ISBN: 9789634738886
 3. Chrappán, M., Bencze, R.: Transition of teacher in-service trainings and research teacher ambitions in Hungary.
  In: ATEE Annual Conference "Transitions in teacher education and professional identities" : Proceedings, ATEE And CIEd Institute of Education ; Braga : University of Minho, Brussels, 319-327, 2015. ISBN: 9789081563987
2014
 1. Chrappán, M.: Pléh Csaba: A társalgás pszichológiája: "...elképzelt konfliktusokat gyerekként és felnőttként is tárgyalással oldunk meg".
  Anyanyelv-pedagógia. 7 (1), 1-4, 2014.
  (Ismertetett mű: Pléh Csaba. -A társalgás pszichológiája /Budapest : Libri K., 2012423)
 2. Chrappán, M.: Tantervi szabályozás és intézményi implementáció.
  Educatio. 23 (1), 26-35, 2014.
2013
 1. Chrappán, M., Kovács, E.: Adaptation at the University of Debrecen Institute of Educational Sciences.
  In: The art and science of leading a school : central5: a Central European view on competencies for school leaders : final report of the project: International Co-operation for School Leadership involving Austria, the Czech Republic, Hungary, Slovakia, Slovenia, Sweden / [chief ed. Nóra Révai and Glynn Arthur Kirkham], Tempus Foundation, Budapest, 120-123, 2013. ISBN: 9786155319037
 2. Chrappán, M.: Judy Williams: Constructing New Professional Identities. Carreer Changers in Teacher Education.
  Hung. educ. res. j. 3 (3), 7-7, 2013.
  (Ismertetett mű: Judy Williams. -Constructing New Professional Identities. Carreer Changers in Teacher Education. /Rotterdam/Boston/Taipei : Sense Publishers, 2013. -153. -)
 3. Németh, N., Chrappán, M.: The Value Preferences of the Pre-Service and In-Service Teachers in the Pedagogical Activity.
  In: Students in a Cross-Border Region. Eds.: Zoltán Györgyi, Zoltán Nagy, University of Oradea Press, Oradea, 167-183, 2013. ISBN: 9786061009923
2012
 1. Juhász, E., Chrappán, M.: Tanulás és művelődés.
  Debreceni Egyetem TEK BTK Neveléstudományok Intézete :, Debrecen, 552 p., 2012. ISBN: 9789634735847
 2. Chrappán, M.: The possibility of health education in an education-based society: The case of Hungary.
  In: Health Education in Context An international Perspective on Health Education in Schools and Local Communities. Eds.: Neil taylor, Michael Littledyke, Frances Quinn, Richard K. Coll, Sense Publisher, Rotterdam, 47-56, 2012. ISBN: 9789460918742
 3. Chrappán, M.: Tudós-tanár-képzés.
  In: A tanárok tanárának lenni... : tanulmányok Szabó László Tamás 70. születésnapjára. Szerk.: Pusztai Gabriella, Fenyő Imre, Engler Ágnes, Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ, Debrecen, 54-62, 2012. ISBN: 9789630846448
2011
 1. Chrappán, M.: Kompetencia a közoktatásban.
  Educatio. 20 (4), 550-560, 2011.
 2. Tóth, Z., Pusztai, G., Chrappán, M., Kovács, E.: Tudomány a végeken - a tantárgy-pedagógia.
  Mediárium. 5 (3), 72-79, 2011.
2010
 1. Chrappán, M.: Iskola - vezetés: a Hersey-Blanchard-modell közoktatási alkalmazása.
  In: Felszántatlan területeken : tanulmányok Brezsnyánszky László 65. születésnapjára. Szerk.: Fenyő Imre, Rébay Magdolna, Csokonai Könyvkiadó, Debrecen, 295-307, 2010. ISBN: 9632602257
 2. Chrappán, M.: Pályaelégedettség és karriertervek a pedagógus képzettségű hallgatók.
  In: Frissdiplomások 2010. Szerk.: Garai Orsolya, et al, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft, Budapest, 267-286, 2010, (Diplomás pályakövetés ; 4.) ISBN: 9639795464
 3. Chrappán, M.: Tudóstanárok a közoktatásban.
  Pedagógusképzés. 8 (1), 84-91, 2010.
2009
 1. Chrappán, M.: "Az oktatás alapvető állapota a stabilitás".
  Pedagógusképzés. 7 (4), 125-128, 2009.
  (Ismertetett mű: Gordon Győri János. -Tanórakutatás /Budapest : Gondolat, 2009. -199 p. -)
 2. Chrappán, M.: Csomagolunk, és... maradunk: "Paradigma-nem-váltás" a metodikában.
  Iskolakultúra. 19 (12), 144-154, 2009.
2008
 1. Chrappán, M., Hovánszki, J.: A tevékenységközpontú óvodai program pedagógiai és pszichológiai háttere.
  In: Zenei nevelés az óvodában. Szerk.: Hovánszki Jánosné, Didakt Kft., Debrecen, 247-256, 2008.
 2. Chrappán, M., Polonkai, M.: Felkészítés a kompetenciaalapú oktatásra a pedagógusképzésben.
  In: Változás és stabilitás a magyar közoktatás elmúlt 10 évében. Szerk.: Polonkai Mária, Suliszervíz Oktatási és Szakértői Iroda, Debrecen, 212-219, 2008.
 3. Chrappán, M., Konyáriné Loós, A., Szerepi, S.: Kompetenciák a közoktatásban.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok I.. Szerk.: Konyáriné Loós Andrea ; Szerepi Sándor, DE TEK Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar, Hajdúböszörmény, 7 -28, 2008.
 4. Chrappán, M.: Kompetenciák a pedagógusképzésben.
  In: Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai : az V. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai : Debrecen, 2007. szeptember / [szerk. Kiss Endre, Buda András], Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Debrecen, 348-362, 2008.
 5. Chrappán, M., Hovánszki, J.: Társas-közösségi tevékenység: individualizáció-szocializáció?.
  In: Zenei nevelés az óvodában. Szerk.: Hovánszki Jánosné, Didakt Kft., Debrecen, 272-279, 2008.
2007
 1. Chrappán, M.: Felkészítés a kompetenciaalapú oktatásra a pedagógusképzésben.
  In: Esély, kompetencia, értékelés : IX. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia : [Hajdúszoboszló, 2007. október 11-13.] : előadások, korreferátumok, riportok, fotók / [szerk. Kónyáné Tóth Mária, Molnár Csaba], Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda, Debrecen, 169-182, 2007.
 2. Chrappán, M.: Sajátos szervezeti döntések a közoktatásban: a vétó.
  In: Válogatott tanulmányok III.. Szerk.: Kissné dr. Korbuly Katalin, DE TEK HPFK, Hajdúböszörmény, 5-25, 2007.
 3. Chrappán, M., Fábián, K.: Tevékenységközpontú óvodai nevelési program.
  Fabula Human Szolgáltató Bt., Miskolc, 151 p., 2007. ISBN: 9789630622943
 4. Chrappán, M., Kissné Korbuly, K.: Válogatott tanulmányok III..
  DE HPFK, Hajdúböszörmény, 188 p., 2007. ISBN: 9632109074
2006
 1. Chrappán, M.: A természettudomány mint komplex vizsgatárgy.
  In: Új érettségi Magyarországon : honnan, hová, hogyan? : egy folyamat állomásai / [szerk. Horváth Zsuzsanna, Lukács Judit] ; [kiad. az] Országos Közoktatási Intézet, Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 241-257, 2006.
 2. Chrappán, M.: Nevelés - tevékenység -kompetencia.
  Kisgyermeknevelés. 7 (1-2), 8, 2006.
 3. Chrappán, M.: Óvodai értékek a közoktatásban.
  In: "Értékek és értékelés" : VIII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia szerkesztett anyaga, Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda, Debrecen, 12, 2006.
2005
 1. Chrappán, M.: A közoktatás intézmények szervezeti aspektusai.
  In: Válogatott tanulmányok II.. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, DE TEK HPFK, Hajdúböszörmény, 5-27, 2005.
 2. Chrappán, M.: Közoktatás [közoktatási] intézmények szervezeti aspektusai.
  In: Válogatott tanulmányok II.. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, DE TEK HPFK, Hajdúböszörmény, 5-27, 2005.
 3. Chrappán, M.: Új óvodai rejtély - a kompetencia.
  Kisgyermeknevelés 6 (3-4), 27-51, 2005.
2003
 1. Chrappán, M., Mikó, M.: A tevékenységközpontú óvodai program pedagógiai és pszichológiai háttere.
  Fabula BT, [Miskolc], 69 p. ;, 2003.
2001
 1. Chrappán, M.: A kerettantervtől eltérő tantervek akkreditálása.
  In: "A szakértő szerepe a minőségi közoktatásban" III. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia szerkesztett anyaga / [szerk. Kónyáné Tóth Mária, Molnár Csaba], Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda, Debrecen, 5, 2001.
 2. Chrappán, M.: A természettudományos képzésről.
  Új Pedagóg. Szle. 10 66-76, 2001.
feltöltött közlemény: 53 Open Access: 5
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK