Tudóstér: Kocsány Piroska publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 48 Open Access: 0
2021
 1. Kocsány, P., Haase, Z.: Text und Grammatik.
  Praesens Verlag, Wien, 118 p., 2021. ISBN: 9783706911122
2006
 1. Kocsány, P., Szikszainé Nagy, I.: Alakzatok: előtanulmányok egy tervezett alakzatlexikon számára.
  Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 56 p., 2006. ISBN: 9631957632
2005
 1. Kocsány, P.: Szathmári István: A stíluselemzés elmélete és gyakorlata.
  Könyv és könyvtár. 25 513-517, 2005.
  (Ismertetett mű: Szathmári István. -A stíluselemzés elmélete és gyakorlata /Székesfehérvár : Kodolányi János Főiskola, 2002. -440 p. -)
2003
 1. Kocsány, P.: [Ismertetés].
  Könyv és könyvtár : könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve 25 513-518, 2003.
  (Ismertetett mű: Szathmári István. -A stíluselemzés elmélete és gyakorlata /Székesfehérvár : Kodolányi János Főiskola, 2002. -)
 2. Kocsány, P.: Beleértett jelentés a szövegtípus függvényében.
  Magyar nyelvjárások : A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 41 343-347, 2003.
2002
 1. Kocsány, P.: Szöveg, szövegtípus, jelentés: a mondás mint szövegtípus.
  Akadémia Kiadó, Budapest ;, 147 p., 2002. ISBN: 9630578840
2001
 1. Kocsány, P., Molnár, A.: Wort und (Kon)text.
  P. Lang, Frankfurt a. M. [etc.], 290 p., 2001. ISBN: 3631367902
1999
 1. Kocsány, P.: A hypallagé és az enallagé: szintaktikai vagy szemantikai alakzat?.
  Magy. nyelvjár. 37 299-304, 1999.
 2. Kocsány, P.: A szinesztézia a nyelvtudományban és a műelemzésben.
 3. Kocsány, P.: Christa Baldauf: Metapher und Kognition: Grundlagen einer neuen Theorie der Alltagsmetapher.
  Sprachtheor. ger. Linguist. 9.1 133-140, 1999.
  (Ismertetett mű: Christa Baldauf. -Metapher und Kognition : Grundlagen einer neuen Theorie der Alltagsmetapher /Frankfurt am Main : Lang, 1997. -357 p. -)
 4. Kocsány, P.: Nico Weber: Semantik, Lexikographie und Computeranwendung.
  Sprachtheor. ger. Linguist. 8.1 113-118, 1999.
  (Ismertetett mű: Nico Weber. -Semantik, Lexikographie und Computeranwendung /Tübingen : Niemeyer, 1996. -ix, 333 p. -)
 5. Kocsány, P., Liksay, M.: Pass auf! 2: Németh nyelvkönyv gyermekeknek.
  Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.
 6. Kocsány, P.: Szórendváltozatok a szövegben: melyik az "igaz"?.
 7. Császár, G., Molnár, M., Kocsány, P., Liksay, M.: Tanári kézikönyv a Pass auf! 1. című német nyelvkönyvhöz.
  Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.
1998
 1. Kocsány, P.: A szerző hangja, a szereplő hangja és az elbeszélő hangja.
  In: Hol tart ma a stilisztika : (Stíluselméleti tanulmányok), Nemzeti Tankönyvkadó, Budapest, 138-169, 1998.
 2. Kocsány, P., Liksay, M.: Pass auf!: Német nyelvkönyv gyerekeknek.
  Tankönyvkiadó, Budapest, 1998. ISBN: 9631883779
 3. Kocsány, P.: Pro-Drop und Textkohärenz: Interagierende Regeln im Gebrauch des subjektspronomens im Ungarischen.
 4. Baksay, S., Fickel, I., Katschthaler, G., Katschthaler, K., Kocsány, P., Lieli, P.: Stolpersteine, Fallgruben: Springreiten ins Deutsche : Ein Übersetzungstraining für Fortgeschrittene.
  Nemzeti Tankönyvk., Budapest, 198 p., 1998. ISBN: 9631890732
1997
 1. Kocsány, P.: A retorikus kérdés.
 2. Kocsány, P.: Pro-Drop und Textkohärenz: Interagierende Regeln im Gebrauch des Subjektspronomens im Ungarischen.
 3. Baksay, S., Fickel, I., Katschthaler, G., Katschthaler, K., Kocsány, P., Lieli, P.: Stolpersteine, Fallgruben: Springreiten ins Deutsche : Ein Übersetzungstraining für Fortgeschrittene.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 99 p., 1997.
1996
 1. Gumtau, M., Kocsány, P., Lieli, P., Mészárosné Percze, G.: Literarische Texte im Unterricht.
1995
 1. Kocsány, P.: A metafora célja.
 2. Kocsány, P.: A stílus diszkurzív elmélete.
  Helikon. 3 367-372, 1995.
  (Ismertetett mű: ed. by Bernd Spiller. -Methoden der Stilanalyse /Tübingen : Narr, 1984. -240 p.)
 3. Kocsány, P.: Die erlebte Rede: ein textlinguistisches Problem.
 4. Kocsány, P., Liksay, M., Lehoczki, I.: Kinderthemen.
  Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1995. ISBN: 9631861864
 5. Kocsány, P.: Műhelytanulmány az "ö" névmásról.
 6. Kocsány, P.: Rhetorische Frage und Rhetorizität.
1994
 1. Kocsány, P.: Olvasmányélmények a szövegnyelvészet szakirodalmából.
1989
 1. Kocsány, P.: Az aforizma és Osváth Ernő..
  In: Tanulmányok a századforduló stílustörekvéseiről
 2. Liskay, M., Kocsány, P.: Gyermektémák - felnőtteknek: tanári segédkönyv a Kinderthemen cimű nyelvkönyvhöz.
  Tankönyvkiadó, Budapest, 120 p., 1989.
 3. Liskay, M., Kocsány, P.: Kinderthemen.
  Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.
 4. Kocsány, P.: Stilisztikai kutatások német nyelvterületen 1970-1985..
  Helikon 1989.
 5. Kocsány, P.: Szövegnyelvészet vagy szövegtipusok nyelvészete..
  Filológiai Közlöny 1989.
1986
 1. Kocsány, P., László, S.: Die Wortklassen des Deutschen.
  Tankönyvkiadó, Budapest, 329, [1] p., 1986.
1985
 1. Kocsány, P., Bernáth, Á., Csúri, K.: Az aforizma mint szövegtipus és Lichtenberg aforizmái.
  In: Az egyszerű formák szemiotikája /, József Attila Tudományegyetem, Szeged, 59-74, 1985, (Studia Poetica, 0209-9403 ; 7.)
 2. Kocsány, P., Vígh, Á., Kocsány, P.: Ein Versuch zur Beschreibung der Textsorte "Spruchweisheit".
  In: Elements and forms of text =, József Attila Tudományegyetem, Szeged, 145-174, 1985, (Studia Poetica, 0209-9403 ; 8.)
 3. Kocsány, P., Vígh, Á.: Elements and forms of the text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte.
  [József Attila Tudományegyetem], Szeged, 246 p., 1985. ISBN: 9634817238
 4. Molnár, J., Kocsány, P., Vígh, Á.: From the Hazel Bough to from the hazel bouhgh.
  In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte. Ed.: Piroska Kocsány and Árpád Vigh, [JATE], Szeged, 175-183, 1985, (Studia poetica, 0209-9403 ; 8.)
 5. Kertész, A., Kocsány, P., Vígh, Á.: Zur Grundlegung eines logischen Modells der Ironie.
  In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte. Ed.: Piroska Kocsány and Árpád Vigh, József Attila Tudományegyetem, Szeged, 115-143, 1985, (Studia Poetica, 0209-9403 ; 8.)
1984
 1. Kocsány, P.: Hogyan taníthatunk kisiskolásoknak németet?: tanári segédkönyv a Kasperl kann kein Ungarisch című német nyelvkönyvhöz.
  TIT, Budapest, 197 p., 1984. ISBN: 9634120016
1983
 1. Kocsány, P., Tamás, N.: Kasperl kann kein Ungarisch: Ein deutsches Buch für Kinder, mit vielen Bildern, Aufgaben und Liedern.
  TIT, Budapest, 200 p., 1983. ISBN: 9634123023
1982
 1. Terts, I., Kocsány, P., Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen): Általános nyelvészet német szakosoknak.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem, [Debrecen], 64 p., 1982.
 2. László, Z., Kocsány, P.: A német ige: gyakorlatok I. éves német szakos egyetemi hallgatók számára.
  [S.l.], Debrecen, 98 p., 1982.
1978
 1. Kocsány, P., Varga, J., Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen).: Anregung zum Sprechen.
  Tankönyvkiadó, Budapest, 429 p., 1978.
1977
 1. Balkányi, M., Beke, K., Kocsány, P., Lieli, P., Varga, J.: Fordítási gyakorlatok: magyar - német.
  KLTE Könyvtárának sokszorosítője, [Debrecen], 125 p., 1977.
 2. Kocsány, P., Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen).: Német nyelvtani gyakorlatok.
  Tankönyvkiadó, Budapest, 253 p., 1977.
1976
 1. Kálmán, B., Tokodyné, K., Kocsány, P.: Wogulische Texte mit einem Glossar.
  Akad. Kiadó, Budapest, 353 l., 1976. ISBN: 9630506548(v.)
feltöltött közlemény: 48 Open Access: 0
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK