Tudóstér: Szerepi Sándor publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 60 Open Access: 2
2020
 1. Balogh, B., Szerepi, S.: A család és az óvoda nevelési funkcióinak összhangja a COVID19 vírus okozta rendkívüli helyzet tükrében.
  In: Családi nevelés : nevelési problémák a családban. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest, 7-17, 2020. ISBN: 9786156054166
 2. Szerepi, S.: Az intézményes kisgyermeknevelés és a hátrányos helyzet kapcsolatának pedagógiai vonatkozásai.
  Gyermeknevelés. 8 (1), 39-46, 2020.
2019
 1. Pálfi, S., Vargáné Nagy, A., Szerepi, S.: A research about physical contact between roma and non-roma origin children and their kindergarten pedagogues.
  In: Kora gyermekkori nevelés, család és közösségek : A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kara által szervezett EECERA 2018 Konferencia = Early childhood education, families and communities. Szerk.: Pálfi Sándor, Didakt Kiadó, Debrecen, 19-45, 2019. ISBN: 9786155212512
 2. Szerepi, S.: A szociokulturális háttértényezők ismeretének jelentősége a hátrányos helyzetű gyermeket nevelő óvodák pedagógiai eredményességének tekintetében.
  In: Családi nevelés : hátránykompenzációs kiadvány. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest, 8-22, 2019. ISBN: 9786156054074
 3. Szerepi, S.: Bölcsődepedagógiai tanulmányok 1..
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 185 p., 2019. ISBN: 9789633187739
2018
 1. Vargáné Nagy, A., Pálfi, S., Szerepi, S., Molnár, B.: A fenntartható fejlődésre nevelés lehetőségei a magyar óvodában.
  In: A gyermekre fókuszáló korai nevelés. Szerk.: Pálfi Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 83-98, 2018. ISBN: 9789633187722
 2. Szerepi, S., Vargáné Nagy, A., Pálfi, S., Molnár, B.: A magyar óvoda történeti szakaszai a kezdetektől napjainkig.
  In: A gyermekre fókuszáló korai nevelés. Szerk.: Pálfi Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 6-24, 2018. ISBN: 9789633187722
 3. Pálfi, S., Vargáné Nagy, A., Szerepi, S., Molnár, B.: A szeretet kifejezése, az érintés egyedülálló gyakorlata a magyar óvodai nevelésben.
  In: A gyermekre fókuszáló korai nevelés. Szerk.: Pálfi Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 49-82, 2018. ISBN: 9789633187722
 4. Szerepi, S.: Az alkalmazott társadalomtudományok szerepe a roma integráció köznevelési állapot-meghatározásában.
  In: A gyermekre fókuszáló korai nevelés. Szerk.: Pálfi Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 99-111, 2018. ISBN: 9789633187722
 5. Vargáné Nagy, A., Molnár, B., Pálfi, S., Szerepi, S.: Education for sustainability in Hungarian kindergartens.
  In: Early Childhood Education and Care for Sustainability / edited by Valerie Huggins, David, Evans, Routledge, London ; New York, 82-95, 2018. ISBN: 9781138239449
 6. Vargáné Nagy, A., Pálfi, S., Szerepi, S.: Touching in ECEC in Hungarian kindergarten educators' practice.
  In: 28th EECERA Annual Conference : Abstract book : 'Early Childhood Education, Families and Communities'. Eds.: Sándor Pálfi, Anikó Vargáné Nagy, Erzsébet Gortka-Rákó, Sándor Szerepi, Ágnes Nyitrai, Judit Podáczky, Judit Darvay, Mária Dávid, László Varga, Tony Bertram, Maelis Karlson Lohmander, Irene Gunning, KulturÁsz Cultural Assoc., Debrecen, 112-113, 2018. ISBN: 9786158022668
2017
 1. Szerepi, S.: A kora gyermekkori roma integráció módszertani sajátosságai.
  In: A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 2017-es tudományos konferenciájának tanulmánygyűjteménye. Szerk.: Éva Borsos, Zsolt Námesztovszki, Ferenc Németh, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 713-730, 2017. ISBN: 9788687095762
 2. Szerepi, S.: A lokalitástól a globális hatásokig - a családra ható társadalmi tényezők.
  In: Családi nevelés 2.. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Didakt Kft., Debrecen, 9-18, 2017. ISBN: 9786155212543
 3. Szerepi, S.: A roma integráció rejtett tantervi elemei a köznevelésben.
  In: A kora gyermekkori nevelés szakmai megújításának útjai, lehetőségei 1.. Szerk.: Pálfi Sándor, Vargáné Nagy Anikó, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 209-217, 2017. ISBN: 9789633186008
 4. Szerepi, S.: Pedagógusok roma kultúra ismerete a kora gyermekkori nevelési intézményekben.
  In: Peremhelyzetben II.. Szerk.: Biczó Gábor, Bálint Péter, Didakt Kft., Debrecen, 87-103, 2017. ISBN: 9786155212437
2016
 1. Szerepi, S.: A családi életre nevelés: családpedagógia lehetőségei és feladatai a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek intézményes nevelésében.
  In: Családi nevelés. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Didakt Kft., [Debrecen], 81-92, 2016. ISBN: 9789634733294
 2. Szerepi, S.: A lokális társadalom szerepe a mentorálás folyamatában: a hallgatók beilleszkedése a felsőoktatás világába.
  In: Kis mentori kézikönyv. Szerk.: Bálint Péter, Kocsis Péter Csaba, Didakt Kft., Debrecen, 30-44, 2016. ISBN: 9786155212406
 3. Szerepi, S.: A roma integráció útjai a kora gyermekkori intézményes nevelésben.
  In: Inkluzív nevelés, inkluzív társadalom. Szerk.: Semsei Imre, Kovács Klára, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 144-163, 2016. ISBN: 9789633186152
2015
 1. Szerepi, S.: A lokális meghatározottság jelentősége az interkulturális nevelés gyakorlatában: különös tekintettel a roma integrációs törekvésekre = The Significance of Location in Intercultural Education Practices : with Special Emphasis on Roma Integration Targets.
  In: Peremhelyzetben : romológiai írások = In Marginal Position : Writings from the Field of Romology. Szerk.: Bocsi Veronika, Didakt Kft. : Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Narratológiai Műhely, Debrecen ; Hajdúböszörmény, 117-133 275-290, 2015. ISBN: 9786155212307
 2. Vargáné Nagy, A., Molnár, B., Pálfi, S., Szerepi, S.: Hungarian Perspectives on Early Years Workforce Development from the beginning till today.
  In: International Perspectives on Early Years Worforce Development. Ed.: by Verity Campbell-Barr, Jan Georgeson, Critical Publishing Ltd., Northwitch, 109-121, 2015.
 3. Molnár, B., Pálfi, S., Szerepi, S., Vargáné Nagy, A.: Kisgyemekkori nevelés Magyarországon.
  Educatio. 3 121-128, 2015.
 4. Szerepi, S.: Pedagógiai innovációk.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 124 p., 2015.
2014
 1. Szerepi, S.: Az inter- és multikulturális tartalmak megjelenésének evolúciója a hajdúböszörményi pedagógusképzésben.
  In: Határon innen. Szerk.: Stark Gabriella, Baranyai Tünde, Szabó-Thalmeiner Noémi, Végh Balázs Béla, Státus Kiadó, Csíkszereda, 125-133, 2014. ISBN: 9786066610360
 2. Szerepi, S.: Cigány-magyar együttélési gyakorlatok a romániai Szilágyság nevelési-oktatási intézményeiben (Hadadnádasd, Tasnád).
  In: Sokszínű pedagógiai kultúra. Szerk.: Torgyik Judit, International Research Institute, Komárom, 500-504, 2014.
 3. Szerepi, S.: Cigány-magyar együttélési gyakorlatok a romániai Szilágyság nevelési-oktatási intézményeiben (Hadadnádasd, Tasnád).
  In: Sokszínű pedagógiai kultúra: II. Neveléstudományi és szakmódszertani konferencia. Szerk.: Torgyik Judit, International Research Institute, Komárom, 101, 2014.
 4. Szerepi, S.: Multikulturalitás a menekülttábor oktatási-nevelési közegében.
  In: Társadalomtudományi dimenziók az oktatásban. Szerk.: Láczay Magdolna, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 86-95, 2014. ISBN: 9789633184431
2013
 1. Szerepi, S.: Representations of intercultural society in Central-Europe.
  In: Educazione e Counselling Interculturale nel mondo globale : Convegno Internazionale = Intercultural Counselling and Education in the Global World. A cura di.:: Agostino Portera, Stefania Lamberti, Universita degli Studi di Verona, University of Toronto, Verona, 605-612, 2013.
 2. Szerepi, S.: Szocializáció a kisebbség többségében.
  In: Szociális szakemberek képzése határon innen és túl. Írták: Belényi Emese, Flóra Gábor, Gombik Judit, Kelemen Lajos, Klement Mariann, Láczay Magdolna, Martos Tamás, Mojzesné Székely Katalin, Molnár Péter, Nemes Magdolna, Nistor Michaela, Rákó Erzsébet, Sárkány Péter, Szabó Gyula, Szerepi Sándor, Szilágyi Györgyi ; szerk. Rákó Erzsébet, Szabó Gyula, Belvedere Meridionale, Szeged, 139-149, 2013. ISBN: 9786155372001
2012
 1. Szerepi, S.: Az interkulturális kompetencia, mint szociálpedagógiai eszköztudás.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok V. : szociálpedagógiai tanulmányok. Szerk.: Gortka-Rákó Erzsébet, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 128-133, 2012. ISBN: 9789633182789
2011
 1. Kovácsné Bakosi, É., Szerepi, S.: A hajdúböszörményi óvodapedagógusképzés története (1971?2009).
  In: A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar történetéből : 1996-2011. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 6-16, 2011. ISBN: 9789633181638
 2. Szerepi, S.: A projekt sajátosságai az általános- és középiskolában.
  In: Projektmódszer, projektoktatás. Szerk.: Revákné Markóczi Ibolya, DE TEK, Debrecen, 94-113, 2011. ISBN: 9789634735038
 3. Szerepi, S.: Az inter- és multikulturális pedagógia kihívásai.
  Visnik Prikarpats'kovo Universitetu, Pedagogika 39 47-50, 2011.
 4. Szerepi, S.: Elvarratlan szálak: a magyar társadalom málhái.
  Hajdúsági tükör. 2 6-8, 2011.
 5. Szerepi, S.: Könnyítés.
  Hajdúsági tükör. 1 12-13, 2011.
 6. Szerepi, S.: Multikullturalitás, interkulturalitás és a pedagógusképzés.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok IV. : integráció, inklúzió, multikulturalizmus. Szerk.: Rákó Erzsébet et al, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 149-153, 2011. ISBN: 9789633181928
 7. Szerepi, S., Rózsáné Szabó, D.: Projekt a felsőoktatásban.
  In: Projektmódszer, projektoktatás. Szerk.: Revákné Markóczi Ibolya, DE TEK, Debrecen, 114-117, 2011. ISBN: 9789634735038
2010
 1. Szerepi, S.: A "Magyar Külpolitika" mint a Külügyi Társaság meghatározó periodikája.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok a pedagógia és a történettudomány körébő. Szerk.: Soós Zsolt, Galenos Alapítvány, Debrecen, 76-92, 2010. ISBN: 9789630692397
 2. Szerepi, S.: A kisebbségi kérdés a Magyar Külpolitika folyóiratban 1920-1929 között.
  Debr. Disputa. 4 59-64, 2010.
 3. Szerepi, S.: A kisebbségi kérdés megjelenése a Magyar Külpolitika folyóiratban 1920-1929 között.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok a pedagógia és a történettudomány köréből. Szerk.: Soós Zsolt, Galenos Alapítvány, Hajdúböszörmény, 27-38, 2010. ISBN: 9789630692397
 4. Szerepi, S.: A magyar külpolitika '20-as évekbeli lehetőségeinek kormány közeli megfogalmazásai a Magyar Külpolitika c. folyóiratban.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok III. : tanulmánykötet a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar oktatóinak írásaiból. Szerk.: Kovácsné Bakosi Éva, DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 9-26, 2010. ISBN: 9789637292354
 5. Balogh, B., Szerepi, S.: Az egészségtudatos életmód a hajdúböszörményi óvodások és családjaik körében.
  Visnik Prikarpats'kovo Universitetu, Pedagogika 34 105-110, 2010.
 6. Szerepi, S.: Makkai Sándor nemzetnevelői munkásságának erkölcsi vonatkozásai a harmincas évek második felében.
  Visnik Prikarpats'kovo Universitetu, Pedagogika 33 61-70, 2010.
2009
 1. Szerepi, S.: A hajdúböszörményi óvodapedagógusképzés történetéhez (1971-2009).
  Hajdúsági tükör. 3 6-7, 2009.
 2. Szerepi, S.: Az 1920-as évek revíziós propagandájának értékvilága.
  In: Apáczai Napok Nemzetközi Tudományos Konferencia 2008.. Szerk.: Lőrincz Ildikó, Nyugat- Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr, 678-684, 2009. ISBN: 9789639883420
 3. Szerepi, S.: Bevezetés a pedagógiába.
  In: Válogatás csecsemő-, kisgyermeknevelés-gondozás tanulmányai köréből. Szerk.: Kovácsné Bakosi Éva, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 125-133, 2009.
 4. Szerepi, S.: Wlassics Gyula kisebbségvédelmi kritikája.
  Hajdúsági tükör. 4. 4-6, 2009.
2008
 1. Mester, B., Konyáriné Loós, A., Szerepi, S.: "Deus lo volt" - 900 éve volt a clermont-i zsinat.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok I.. Szerk.: Konyáriné Loós Andrea, Szerepi Sándor, DE TEK Hajdúböszörményi Ped. Főiskolai Kar, Hajdúböszörmény, 162-171, 2008.
 2. Szerepi, S.: A globalizáció-kritika pedagógiai aspektusai.
  In: Értékőrzés és értékteremtés : XI. Apáczai-Napok nemzetközi tudományos konferencia, Győr, 2007. október 18-20. : tanulmánykötet. Szerk.: Lőrincz Ildikó, NYME Apáczai Csere János Kar, Győr, 734-740, 2008. ISBN: 9789639883123
 3. Chrappán, M., Konyáriné Loós, A., Szerepi, S.: Kompetenciák a közoktatásban.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok I.. Szerk.: Konyáriné Loós Andrea ; Szerepi Sándor, DE TEK Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar, Hajdúböszörmény, 7 -28, 2008.
 4. Szerepi, S.: Magyarország 1919-1920-ban Paikert Alajos szemével.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok I. : tanulmánykötet a kar oktatóinak és a tudományos diákköri munkában résztvevő hallgatóinak írásaiból. Szerk.: Konyáriné Loós Andrea, Szerepi Sándor, DE TEK Hajdúböszörményi Ped. Főisk. Kar, Hajdúböszörmény, 172-180, 2008.
 5. Gortka-Rákó, E., Márkus, E., Szerepi, S.: Önkormányzatok és nonprofit szervezetek együttműkötése az Észak-alföldi régióban - egy hallgatói kutatás bemutatása.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok I. : tanulmánykötet a kar oktatóinak és a tudományos diákköri munkában résztvevő hallgatóinak írásaiból. Szerk.: Konyáriné Loós Andrea, Szerepi Sándor, DE TEK Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar, Hajdúböszörmény, 155-161, 2008.
 6. Borsi, C., Szerepi, S., Konyáriné Loós, A.: Társadalomtudományi tanulmányok I.: tanulmánykötet a kar oktatóinak és a tudományos diákköri munkában résztvevő hallgatóinak írásaiból.
  DE TEK Hajdúböszörményi Pedagógia Főiskola, Hajdúböszörmény, 206 p., 2008. ISBN: 9789634731665
2007
 1. Szerepi, S.: A családot, mint társadalmi intézményt érő kihívások a mai Magyarországon: gondolatok egy periférikusnak tűnő súlyos társadalmi kérdésről.
  In: Válogatott tanulmányok III.. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, DE TEK HPFK, Hajdúböszörmény, 138-146, 2007.
2006
 1. Szerepi, S.: A globalizációs folyamat és a pedagógia.
  In: Globalizációs ismeretek : cikkek, tanulmányok / [szerk. Molnár Balázs et al.], Galenos Alapítvány, Hajdúböszörmény, , 2006.
 2. Szerepi, S.: A politika globális kérdései.
  In: Globalizációs ismeretek : cikkek, tanulmányok / [szerk. Molnár Balázs et al.], Galenos Alapítvány, Hajdúböszörmény, 35-43, 2006.
 3. Molnár, B., Szerepi, S.: Globalizációs ismeretek: cikekk, tanulmányok.
  Galenos Alapítvány, Hajdúböszörmény, 115 p. ;, 2006. ISBN: 9632292995(fűzött)
2005
 1. Szerepi, S., Kissné Korbuly, K.: A klasszikus pedagógiai regények házasság etikája.
  In: Válogatott tanulmányok II.. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, DE TEK HPFK, Hajdúböszörmény, 178-190, 2005.
 2. Szerepi, S.: A klasszikus pedagógiai regények házasság-etikája.
  In: Az erkölcs szépsége = die Schönheit der Moral : a kaposvári Erkölcs-, művészetfilozófiai és -nevelési konferencia előadásai : 2003. augusztus 27-29. / [szerk. Czirják József et al.], Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar, Kaposvár, 519-529, 2005.
2003
 1. Szerepi, S.: Makkai Sándor elméleti pedagógiai munkásságának erkölcsi vonatkozásai a harmincas évek második felében.
  In: Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma : a III. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai : Debrecen, 2003. november /
2002
 1. Szerepi, S.: Makkai Sándor nemzetnevelési koncepciójánel változásai 1927-1939 között.
  In: A tünékeny moralitás : die flüchtige Moralität : a kaposvári Erkölcs-, Művészetfilozófiai és -Nevelési Konferencia előadásai : 2001. augusztus 29-31. / [szerk. Czirják József et al.] ; [közread. a] Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskola Kar
feltöltött közlemény: 60 Open Access: 2
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK