Tudóstér: Benediktsson Dániel publikációi

PDF
- szűkítés
feltöltött közlemény: 2 Open Access: 0
2007
  1. Boda, I., Benediktsson, D.: Multimédia és marketingkommunikáció az oktatásban.
    In: Agria Media 2006 : "a digitális tanítási-tanulási környezet új tanári kompetenciákat és növekvő tanulási teljesítményt feltételez" = "Digital teaching and learning environments require new teaching competences and increasing academic achievement" / [szerk. Tompa Klára, Nádasi András], EKF Líceum K., Eger, 1-15, 2007.
1997
  1. Benediktsson, D.: A bibliográfiai információ szemiotikai értékelésének trendje.
    Könyv és könyvtár : könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve 18 133-140, 1997.
feltöltött közlemény: 2 Open Access: 0
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK