Tudóstér: Reszegi Katalin publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 50 Open Access: 12
2023
 1. Reszegi, K.: Proper names in cognitive onomastics: Meaning and categorization of proper names.
  Onomástica desde América Latina. 4 (1), 1-32, 2023.
2022
 1. Reszegi, K.: A Cognitive Approach in Onomastics: Some Notes on Metaphorical Place-Names.
  Voprosy Onomastiki. 19 (1), 235-244, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Communication
  Q2 Linguistics and Language
 2. Reszegi, K., Kenyhercz, R.: A magyar névszói tőtípusok használata közszói és tulajdonnévi kontextusban: Kisiskolások körében.
  Mediárium. 16 (2-3), 18-42, 2022.
 3. Reszegi, K.: Cognitive maps and toponyms in a broadening geographical horizon.
  In: Proceedings of the Fifth International Conference on Onomastics "Name and Naming". Multiculturalism in Onomastics. Eds.: Oliviu Felecan, Alina Bugheşiu, Editura Mega, Cluj-Napoca, 533-544, 2022.
 4. Reszegi, K.: Kognitív szemléletű névtudományi vizsgálatok.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 263 p., 2022. ISBN: 9789634903697
 5. Reszegi, K.: Metonymic namegiving from a cognitive perspective.
  Acta onomast. 63 (1), 206-225, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Linguistics and Language
2021
 1. Reszegi, K.: Metonimikus helynévadás.
  Névt. Ért. 43 145-165, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Linguistics and Language
 2. Reszegi, K.: The Mental and Neural Representation of Names: A Cognitive and Economic Point of View.
  In: The Economy in Names: Values, Branding and Globalization. Eds.: Katharina, Leibring; Leila, Mattfolk; Kristina, Neumüller; Staan, Nyström; Elin, Pihl, Department of Archives and Research, Uppsala, Institute for Language and Folklore, Uppsala, 119-132, 2021. ISBN: 9789186959739
2020
 1. Reszegi, K.: Metaforikus névadás.
  Névt. Ért. 42 9-28, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Language and Linguistics
  Q2 Linguistics and Language
 2. Reszegi, K.: Name - Culture - Identity: The Semantic Structure of Names.
  In: Naming, Identity and Tourism. Eds.: Caiazzo, Luisa; Coates, Richard; Azaryahu, maoz, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 154-167, 2020. ISBN: 9781527542860
 3. Reszegi, K.: Toponyms and spatial representations.
  Onomastica. 64 23-39, 2020.
2019
 1. Reszegi, K.: A kognitív térkép és a névhasználat.
  Névt. Ért. 41 125-151, 2019.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Language and Linguistics
  Q4 Linguistics and Language
 2. Reszegi, K.: A névformánssal való névalkotás (kognitív nyelvészeti keretben).
  Magy. nyelvjár. 57 31-51, 2019.
2018
 1. Reszegi, K.: A tulajdonnevek jelentésszerkezete funkcionális kognitív keretben.
  Magy. nyelvjár. 56 5-23, 2018.
 2. Reszegi, K.: Helynevek-térszemlélet-mentális térkép: A nyelv, a helynevek és a tér összefüggései.
  Magy. nyelv. 114 (2), 169-184, 2018.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Language and Linguistics
  Q2 Linguistics and Language
 3. Reszegi, K.: Mental Aspects of Proper Names.
  Onomast. Ural. 10 149-167, 2018.
 4. Reszegi, K.: Names of Man-made Places and Natural Landscape Objects.
  Onomast. Ural. 11 199-207, 2018.
 5. Reszegi, K.: On the proper-name-to-appellative transformation.
  Riv. ital. onomastica. 24 (1), 25-46, 2018.
2017
 1. Reszegi, K.: Farkas Tamás, Slíz Mariann (szerk.): Magyar névkutatás a 21. század elején.
  Magy. Nyelv. 113 (2), 234-238, 2017.
  (Ismertetett mű: Farkas Tamás, Slíz Mariann (szerk.). -Magyar névkutatás a 21. század elején /Budapest : Magyar Nyelvtudományi Társaság ; ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, 2015. -280 p.)
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Language and Linguistics
  Q3 Linguistics and Language
 2. Reszegi, K.: Pszicholingvisztika, neurolingvisztika és névkutatás.
  Névt. Ért. 39 13-32, 2017.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Language and Linguistics
  Q4 Linguistics and Language
 3. Reszegi, K.: The History of Onomastic Research in Debrecen.
  Debrecen University Press, Debrecen, 78 p., 2017. ISBN: 9789633186589
2016
 1. Reszegi, K.: A linguistic-typological study of the mountain names of two mountain ranges in medieval Hungary.
  Acta onomast. 55 237-262, 2016.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Language and Linguistics
  Q4 Linguistics and Language
 2. Reszegi, K.: Cognitive Description of Multilingual Toponym Pairs.
  In: Names and Their Environment. Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences, Glasgow, 25-29 August 2014. Vol. 2. Toponomastics 2.. Eds.: Carole Hough, Daria Izdebska, University of Glasgow, Glasgow, 88-97, 2016. ISBN: 9780852619476
 3. Reszegi, K.: The Acquisition of Place Names in Mother Tongue Learning: Some Observations on Children's Spatial Cognition.
  Voprosy Onomastiki. 13 (2), 7-22, 2016.
2015
 1. Reszegi, K.: A névközösség fogalmához: Névközösségek napjainkban és a régiségben.
  Helynévtört. tanulm. 11 165-176, 2015.
 2. Reszegi, K.: A tulajdonnevek a gyermeki nyelvelsajátításban.
  Névt. Ért. 37 83-97, 2015.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Language and Linguistics
  Q3 Linguistics and Language
2014
 1. Reszegi, K.: A tulajdonnevek pszicho- és neurolingvisztikája: Vizsgálati szempontok és modellek a tulajdonnevek feldolgozásáról.
  Névt. Ért. 36 133-147, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Language and Linguistics
  Q3 Linguistics and Language
 2. Reszegi, K.: Beszámoló a XXV. Nemzetközi Névtudományi kongresszusról.
  Névt. Ért. 36 169-173, 2014.
 3. Reszegi, K.: Kétnyelvű nyelvelsajátítás és konnekcionizmus.
  In: Nyelvelsajátítási-, nyelvtanulási- és beszédkutatások : Pszicholingvisztikai tanulmányok 4.. Szerk.: Bátyi Szilvia, Navracsics Judit, Vígh-Szabó Melinda, Gondolat Kiadó ; Veszprém : Pannon Egyetem MFTK, Budapest, 170-179, 2014. ISBN: 9789636935405
 4. Reszegi, K.: Kétnyelvűség és konnekcionizmus.
  Argumentum (Debr.). 10 12-26, 2014.
2013
 1. Reszegi, K.: Különböző nyelvű helynévpárok reprezentációja.
  Magy. Nyelvjár. 51 129-140, 2013.
2012
 1. Reszegi, K.: A mentális térkép és a helynevek.
  In: Mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban / Navracsics Judit, Szabó Dániel szerk, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 95-110, 2012, (Pszicholingvisztikai tanulmányok ; 3.) ISBN: 9786155219177
 2. Reszegi, K.: Cognitive Approach to Hungarian Toponymy.
  Onoma. 47 367-379, 2012.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Language and Linguistics
  Q4 Linguistics and Language
 3. Reszegi, K.: Jelentésbővülés a helynevek körében.
  Helynévtört. Tanulm. 7 61-68, 2012.
2011
 1. Reszegi, K.: A metonímia megítélésének kérdéséhez.
  In: Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben. Pszicholingvisztikai tanulmányok 2.. Szerk.: Navracsics Judit, Lengeyel Zsolt, Tinta K., Budapest, 75-83, 2011. ISBN: 9789639902770
 2. Reszegi, K.: Hegynevek a középkori Magyarországon.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 216 p., 2011. ISBN: 9789633181034
2010
 1. Reszegi, K.: A hegyrészt jelölő földrajzi köznevek.
  Magy. Nyelvjár. 48 77-97, 2010.
 2. Reszegi, K.: A köznevesülésről.
  Névt. Ért. 32 143-149, 2010.
 3. Reszegi, K.: Possibilities of Onomatosystematical Comparative Research in Uralian Languages: On the Examples of Early Hungarian Oronyms.
  Folia Ural. Debr. 17 95-110, 2010.
2009
 1. Reszegi, K.: A jelentéshasadás mint helynévalkotási mód.
  Helynévtört. Tanulm. 4 35-45, 2009.
 2. Reszegi, K.: A kognitív szemlélet lehetőségei a helynévkutatásban: a metonimikus névadás.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 47 21-41, 2009.
 3. Reszegi, K.: A tulajdonnevek mentális reprezentációjáról.
  Névt. Ért. 31 7-16, 2009.
2008
 1. Reszegi, K.: A hegynév terminus definiálása.
  In: Név és valóság : A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Szerk.: Bölcskei Andrean, Császi Ildikó, A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Budapest, 135-144, 2008. ISBN: 9789639808126
 2. Reszegi, K.: A régi hegynevek névterjedelmének kérdéséről.
  Helynévtört. Tanulm. 3 135-144, 2008.
2007
 1. Reszegi, K.: A hegynevek és más helynévfajták kapcsolata.
  In: Nyelv, nemzet, identitás : az VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. augusztus 22-26.) nyelvészeti előadásai. Szerk.: Maticsák Sándor, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen-Budapest, 37-43, 2007.
2006
 1. Reszegi, K.: Két hegyvonulat Árpád-kori névállományának összevető vizsgálata.
  Helynévtört. Tanulm. 2. 159-180, 2006.
 2. Reszegi, K.: Lévai Béla: Debrecen környéki helynevek.
  Névt. Ért. 28 264-266, 2006.
  (Ismertetett mű: Lévai Béla. -Debrecen környéki helynevek /Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003. -157 p. -)
2004
 1. Reszegi, K.: Bérc, hegy és halom a régi helyneveinkben.
  Helynévtört. Tanulm. 1. 145-165, 2004.
2003
 1. Győrffy, E., Reszegi, K.: Árpád-kori hegy- és víznevek funkcionális-szemantikai szempontú összehasonlító vizsgálata.
  Magyar nyelvjárások : A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 41 195-204, 2003.
2002
 1. Reszegi, K.: Hegynevek az Árpád-kori Gömör vármegyéből.
  Magy. nyelvjár. 40 47-59, 2002.
feltöltött közlemény: 50 Open Access: 12
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK