Tudóstér: Győrffy Erzsébet publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 31 Open Access: 17
2023
 1. Győrffy, E.: Helynévismereti trendvizsgálatok Tépén.
  Magy. nyelvjár. 61 275-288, 2023.
 2. Győrffy, E.: Követéses helynévismereti vizsgálatok Tépén.
  Névt. Ért. 45 31-39, 2023.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Linguistics and Language
2020
 1. Győrffy, E.: Namn och bygd 107. (2019).
  Névt. Ért. 42 301-302, 2020.
 2. Győrffy, E.: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift (2019).
  Névt. Ért. 42 302-303, 2020.
2019
 1. Győrffy, E.: Carole Hough szerk.: The Oxford Handbook of Names and Naming.
  Magy. nyelvjár. 57 209-216, 2019.
  (Ismertetett mű: Carole Hough szerk. -The Oxford Handbook of Names and Naming. /Oxford : University Press, 2016/2018. -771 p.)
 2. Győrffy, E.: Namn och Bygd 106..
  Névt. Ért. 41 272-273, 2019.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Linguistics and Language
 3. Győrffy, E.: Ortnamnssällskapets i Uppsala Årsskrift (2018).
  Névt. Ért. 41 273-274, 2019.
  (Ismertetett mű: szerk. Mats Wahlberg, Staffan Nyström. -Ortnamnssällskapets i Uppsala Årsskrift. /Uppsala : Ortnamnssällskapet i Uppsala, 2018. -125 p.)
 4. Győrffy, E.: Toponym Types Deriving from River Names in Old Hungarian.
  Onomàstica. Anuari de la Societat d`Onomàstica. 5 115-136, 2019.
2018
 1. Győrffy, E.: Helynév-szociológia.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 169 p., 2018. ISBN: 9789633187036
 2. Győrffy, E.: Miért érdemes a víznevekkel foglalkozni?.
  Magy. nyelvjár. 56 25-36, 2018.
2017
 1. Győrffy, E.: Helynév és identitás.
  Névt. Ért. 39 41-53, 2017.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Linguistics and Language
 2. Győrffy, E.: Names and Naming: People, Places, Perceptions and Power.
  Névt. Ért. 39 247-250, 2017.
  (Ismertetett mű: GUY PUZEY, LAURA KOSTANSKI. -Names and Naming. People, Places, Perceptions and Power /Bristol-Buffalo-Toronto : Multilingual Matters, 2016. -258 p.)
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Linguistics and Language
2016
 1. Győrffy, E.: Mental mapping in socio-onomastics.
  Riv. ital. onomastica. 22 (1), 65-78, 2016.
 2. Győrffy, E.: Szabó T. Attila és a kalotaszegi vízrajzi köznevek: Szempontok a kalotaszegi vízrajzi köznevek vizsgálatához.
  In: Az ember és a nyelv - Térben és időben: Emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 110. évfordulóján. Szerk.: Benő Attila, T. Szabó Csilla, Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 62-69, 2016. ISBN: 9786067390476
2015
 1. Győrffy, E.: A helynévismeretről.
  Magy. nyelvjár. 52 5-33, 2015.
 2. Győrffy, E.: A mentális térképezés helynév-szociológiai alkalmazásáról.
  Névt. Ért. 37 99-117, 2015.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Linguistics and Language
 3. Győrffy, E.: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift (2015).
  Névt. Ért. 37 313-315, 2015.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Linguistics and Language
 4. Győrffy, E.: Tépe helynevei.
  Magy. nyelvjár. 53 131-210, 2015.
2012
 1. Győrffy, E.: A névszociológiai apektusról a szleng helynevek kapcsán.
  Helynévtört. Tanulm. 7 53-60, 2012.
2011
 1. Győrffy, E.: A szleng helynevek névrendszertani helyéről.
  Névt. Ért. 33 93-99, 2011.
 2. Győrffy, E.: Korai ómagyar kori folyóvíznevek.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 224 p., 2011. ISBN: 9789633181225
2010
 1. Győrffy, E.: Lingusitic Layers of Old Hungarian Hydronyms.
  Namenkd. Inf. 98 147-155, 2010.
2009
 1. Győrffy, E.: Antti Leino: on Toponymic Constructions as an Alternative to Naming Pattern in Describing Finnish Lake Names [A helynévszerkezet mint a névadási modellek alternatívája a finn tónevek leírásában].
  Névt. Ért. 31 279-282, 2009.
 2. Győrffy, E.: A többnevűség és a szakasznevek folyóvízneveink körében.
  Helynévtört. Tanulm. 4. 105-113, 2009.
 3. Győrffy, E., Ahrens, W., Embleton, S., Lapierre, A.: Old Hungarian river names in the multilingual Carpathian basin.
  In: Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact: Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. Eds.: Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton, André Lapierre, York University, Toronto, 454-459, 2009.
2008
 1. Győrffy, E.: Az ér, sár és víz földrajzi köznevek Árpád-kori folyóvizeinkben.
  In: Helytörténeti tanulmányok. Szerk.: Hoffmann István, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 121-133, 2008.
 2. Győrffy, E.: Folyóvíznevekből alakult településnevek.
  In: Név és valóság : A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Szerk.: Bölcskei Andrea, N. Császi Ildikó, Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Budapest, 142-147, 2008.
 3. Győrffy, E., Nyirkos, I., Ritva, L.: River names in Hungary during the Árpád age.
  In: Onomastica Uralica. Szerk.: Nyirkos István, Ritva Liisa Pitkänen, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete ; Helsinki, Debrecen, 57-73, 2008, (Onomastica Uralica ; 7.)
2007
 1. Győrffy, E.: A svéd névtudományról és helynévkutatásról.
  Névt. Ért. 29 247-257, 2007.
 2. Győrffy, E.: Vizsgálódások vízneveink körében: tézisek egy kutatási programhoz.
  In: Nyelv, nemzet, identitás : az VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. augusztus 22-26.) nyelvészeti előadásai. Szerk.: Maticsák Sándor, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen-Budapest, 29-36, 2007.
2003
 1. Győrffy, E., Reszegi, K.: Árpád-kori hegy- és víznevek funkcionális-szemantikai szempontú összehasonlító vizsgálata.
  Magyar nyelvjárások : A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 41 195-204, 2003.
feltöltött közlemény: 31 Open Access: 17
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK