Tudóstér: Póczos Rita publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 18 Open Access: 1
2023
 1. Póczos, R.: Alte Namen, neue Namen und die ethnische Rekonstruktion.
  Acta onomast. 64 139-156, 2023.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Linguistics and Language (2022)
 2. Póczos, R.: Old names, new names and the ethnic reconstruction.
  Acta onomast. 64 (1), 139-156, 2023.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Linguistics and Language (2022)
2022
 1. Póczos, R.: A Kárpát-medencei szlávság nyomai a 11. századi írott forrásokban.
  In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei 11.. Szerk.: Forgács Tamás, Németh Miklós, Sinkovics Balázs, Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 331-339, 2022. ISBN: 9789633069097
2021
 1. Póczos, R.: A Pannonhalmi apátság alapítólevelének nyelv- és névtörténeti forrásértékéhez.
  Helynévtört. tanulm. 17 7-42, 2021.
 2. Póczos, R.: Namenkundliche Informationen 112. (2020).
  Névt. Ért. 43 256-259, 2021.
  (Ismertetett mű: szerk. Michael Prinz , Inga Siegfried-Schup. -Namenkundliche Informationen /Leipzig : Deutsche Gesellschaft für Namenforschung : Philologische Fakultät der Universität Leipzig, 2020)
2020
 1. Póczos, R.: Namenkundliche Informationen 111. (2018-2019).
  Névt. Ért. 42 289-291, 2020.
  (Ismertetett mű: szerk. Susanne Baudisch - Michael Prinz - Inga Siegfried-Schupp. -Namenkundliche Informationen /Leipzig : Deutsche Gesellschaft für Namenkunde, Philologische Fakultät der Universität Leipzig, 2020)
2019
 1. Póczos, R.: Etimológiai vizsgálatok lehetőségei a népességtörténeti kutatásokban.
  In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X.. Szerk.: Forgács Tamás, Németh Miklós, Sinkovics Balázs, Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 277-284, 2019. ISBN: 9789633066775
2018
 1. Póczos, R.: Parallele Erklärungsmöglichkeiten für alte Gewässernamen.
  Onomast. Ural. 12 75-85, 2018.
 2. Póczos, R.: Szent István kori szórványok névtani vizsgálata: Korai helyneveink és a névkontinuitás.
  Magy. nyelv. 114 (4), 392-410, 2018.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Language and Linguistics
  Q2 Linguistics and Language
2016
 1. Póczos, R.: Elméletek a régi európai víznevekről.
  Magy. Nyelvjár. 54 83-93, 2016.
2010
 1. Póczos, R.: Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 237 p., 2010. ISBN: 9789633180822
2009
 1. Póczos, R.: Etnikai viszonyok tükröződése a helynévmodellekben.
  Helynévtört. tanulm. 4 17-34, 2009.
2007
 1. Dobi, E., Póczos, R.: A Lingua Hungarica sorozat új tankönyvei.
  In: Nyelv, nemzet, identitás : az VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. augusztus 22-26.) nyelvészeti előadásai. Szerk.: Maticsák Sándor, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen-Budapest, 105-110, 2007.
 2. Póczos, R.: Jövevénynév, jövevényszó.
  In: Nyelv, nemzet, identitás : az VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. augusztus 22-26.) nyelvészeti előadásai. Szerk.: Maticsák Sándor, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen-Budapest, 21-28, 2007.
2006
 1. Póczos, R.: Az Árpád-kori Borsod vármegye lakosságának etnikai összetételéhez.
  Helynévtört. Tanulm. 2 87-105, 2006.
2004
 1. Póczos, R.: [Ismertetés].
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 42 125-127, 2004.
  (Ismertetett mű: (összeáll.) Ördög Ferenc. -Helynévmutató Csánki Dezső történelmi földrajzához /Budapest : Akadémiai Kiadó,2002)
2003
 1. Póczos, R.: A Sajó vízrendszerének nyelvi rétegei.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 41 487-496, 2003.
2001
 1. Póczos, R., Debreceni Egyetem: Az Árpád-kori Borsod és Bodrog vármegye településneveinek nyelvészeti elemzése.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 196 p., [1] tfol., 2001. ISBN: 9634725708
feltöltött közlemény: 18 Open Access: 1
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK