Tudóstér: Kerepeszki Róbert publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 49 Open Access: 7
2022
 1. Kerepeszki, R.: "Kokaintól részegen bomlik Budapest éjszakai világa": Kábítószerek, "alvilág" és sajtónarratívák a két világháború közötti magyar fővárosban.
  Clio Műhelytanulmányok. 5 (1), 1-67, 2022.
 2. Kerepeszki, R.: Some Candidates for the Vacant Throne of Interwar Hungary: International Approaches to Finding a Resolution.
  Royal Studies Journal. 9 (2), 78-98, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Arts and Humanities (miscellaneous)
  Q2 History
  Q2 Literature and Literary Theory
  Q2 Visual Arts and Performing Arts
2021
 1. Kerepeszki, R.: "Egy halálra ítélt ország borzalmaiból": Trianon és a devianciák terjedése.
  In: Metszéspont: Tanulmányok Trianon 100. évfordulóján. Szerk.: Császtvay Tünde, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 179-193, 2021. ISBN: 9786155978357
 2. Barta, R., Kerepeszki, R., Kania, K.: Trianon 1920-2020: Some Aspects of the Hungarian Peace Treaty of 1920.
  Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet, Debrecen, 254 p., 2021. ISBN: 9789634902799
2020
 1. Kerepeszki, R.: "Túl sok jelölt egy összeomlott trónra..." - A két háború közötti magyar királykérdés megoldásának alternatívái.
  In: Történeti emlékezet és rendszerváltások : Hatalmi és politizálási alternatívák a 20. századi Magyarországon: Város és vidék. Szerk.: Barta Róbert, Csiszár Imre, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 9-50, 2020. ISBN: 9789634902485
 2. Papp, K., Bárány, A., Kerepeszki, R., Pallai, L.: Kultúra, művelődés, agrárium: tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára.
  Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 408 p., 2020. ISBN: 9789634902089
 3. Kerepeszki, R.: Reviewing the difficulties of Hungarian higher education in the first quarter of the 20th century and the role of university youth after the 'Great War': A newsreel supported pragmatic survey.
  Acta Neerl. 16-17 79-100, 2020.
 4. Kerepeszki, R.: Vonyó József: Gömbös Gyula és a hatalom. Egy politikussá lett katonatiszt.
  Pontes. 3 233-235, 2020.
2019
 1. Kerepeszki, R.: "Fekete bárányok". Arisztokraták és a magyar "alvilág" a két világháború között.
  In: A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása. Szerk.: Papp Klára, Püski Levente, Novák Ádám, Debreceni Egyetem Történelmi Intéze, Debrecen, 359-376, 2019, (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 26) ISBN: 9789634901150
 2. Kerepeszki, R.: A kábítószerek terjedése és a kábítószereket ellenőrző központi szerv a Horthy-korszakban.
  In: A Rendőrakadémiától az egyetemig - Rendészettörténeti tanulmányok. Szerk.: Jámbor Orsolya Ilona, Lénárt Máté Gábor, Tarján G. Gábor, Rendőrség Tudományos Tanácsa, Budapest, 171-187, 2019. ISBN: 9786158056779
 3. Barta, R., Kerepeszki, R., Pintér, Z.: Az Osztrák-Magyar Monarchia és a történelmi Magyarország összeomlása 1918-ban.
  Karcag Város Önkormányzata; Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelmi Intézet, Debrecen, 172 p., 2019. ISBN: 9789634901341
2018
 1. Kerepeszki, R.: Darányi Kálmán: pályakép, személyiség, korrajz.
  Kronosz, Pécs, 319 p., 2018. ISBN: 9789634670155
 2. Kerepeszki, R.: Magyar migrációs folyamatok a 20. század első felében.
  In: Migráció a kora középkortól napjainkig. Szerk.: Pósán László, Veszprémy László, Isaszegi János, Zrínyi, Budapest, 191-205, 2018. ISBN: 9789633277768
2017
 1. Kerepeszki, R.: Csunderlik Péter: Radikálisok, szabadgondolkodók, ateisták: A Galilei Kör története (1908-1919).
  Századok. 151 (6), 1403-1405, 2017.
  (Ismertetett mű: Kerepeszki Róbert: Csunderlik Péter: Radikálisok, szabadgondolkodók, ateisták :A Galilei Kör története (1908-1919) /)
 2. Kerepeszki, R.: Darkó Jenő bizantinológus professzor, a Debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyetem 1928/29. tanévi rector magnificusa.
  Gerundium. 2 8-17, 2017.
 3. Kerepeszki, R.: Magyar mezőgazdasági idénymunkások a náci Németországban a második világháború előtt.
  In: Történelmi kataklizmák. Népmozgások, Forradalmak, rendszerváltozások és a magyar vidék. Szerk.: Barta Róbert, Csiszár Imre, Debreceni Egyetem, Hajdúnánás ; Debrecen, 183-207, 2017. ISBN: 9789634732297
2016
 1. Kerepeszki, R., Forisek, P.: A Debreceni Egyetem Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszékének története.
  Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszéke, Debrecen, 104 p., 2016. ISBN: 9789634739494
2015
 1. Forisek, P., Kerepeszki, R., Papp, K.: A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karánbak története II. 2000-2014.
  Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Debrecen, 148 p., 2015. ISBN: 9789634737681
 2. Forisek, P., Kerepeszki, R., Derencsényi, I.: The temple of knowledge.
  University of Debrecen, Debrecen, 70 p., 2015. ISBN: 9789634738015
2014
 1. Kerepeszki, R.: "A Nagy Háború és emlékezete".
  Debr. Szle. 22 (2), 181-184, 2014.
 2. Kerepeszki, R.: A "tépelődő gentleman": Darányi Kálmán (1886-1939).
  Kronosz ;, Pécs, 163 p., 2014. ISBN: 9786155339806
 3. Forisek, P., Kerepeszki, R.: A tudás temploma: A Debreceni Egyetem főépülete.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 70 p., 2014. ISBN: 9789634737322
 4. Kerepeszki, R.: Berettyóújfalui és Bihar vármegyei választások a két világháború között.
  Új Nézőpont. 1 (1), 7-19, 2014.
 5. Kerepeszki, R.: Nationalist Masculinity and Right-Wing Radical Student Movements in Interwar Hungary.
  Hung. stud. rev. 41 (1-2), 61-87, 2014.
2012
 1. Kerepeszki, R.: "The racial defense in practice": The activity of the Turul Association at Hungarian universities between the two world wars.
  In: The numerus clausus in Hungary. Ed.: by Victor Karady, Peter Tibor Nagy, Pasts Inc. Centre for Historical Research, History Department of the CEU, Budapest, 136-149, 2012, (Research Reports on Central European History, ISSN 2305-5189 ; 1.) ISBN: 9789638853868
 2. Kerepeszki, R.: A Turul Szövetség, 1919-1945: egyetemi ifjúság és jobboldali radikalizmus a Horthy-korszakban5.
  Attraktor Kft, Máriabesnyő, 386 p., 2012. ISBN: 9789639857964
 3. Kerepeszki, R.: Az 1947-es választások Hajdú-Biharban.
  In: "Kitaszítottak" : emberek, sorsok, politika a XX. század közepének Magyarországán. Szerk.: Pallai László, Debreceni Egyetem, Hajdúnánás ; Debrecen, 89-120, 2012. ISBN: 9789634735823
2011
 1. Kerepeszki, R.: A bajtársi egyesületek tevékenysége a Debreceni Egyetemen (1921-1939).
  In: Kultúra, nemzet, identitás : a VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Debrecen, 2006. augusztus 23-26.) elhangzott előadások /, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 552-560, 2011.
 2. Kerepeszki, R.: A budaörsi csata emlékezete és a királykérdés a két világháború közötti egyetemi ifjúsági mozgalmak politikai gondolkodásában.
  Múltunk. 3 36-63, 2011.
 3. Kerepeszki, R.: A politikai és társadalmi élet határán. A Társadalmi Egyesületek Szövetsége a Horthy-korszakban.
  In: "... nem leleplezni, hanem megismerni és megérteni" : tanulmányok a 60 éves Romsics Ignác tiszteletére /szerk. Gebei Sándor, Bertényi Iván, Rainer M. János, Líceum K., Eger, 373-389, 2011.
 4. Kerepeszki, R.: Feszültségek az egyetemi templom építése körül 1938-ban.
  Gerundium. 2 (1-2), 125-134, 2011.
 5. Kerepeszki, R.: Tisza István emlékezete és kultusza a Debreceni Egyetemen a két világháború között.
  In: Tisza István és emlékezete. Szerk.: Maruzsa Zoltán, Pallai László, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 309-322, 2011.
2010
 1. Kerepeszki, R.: "Éljen I. Miklós, Magyarország királya!": egy politikai gyűlés háttere és körülményei.
  In: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára. Szerk.: Kovács Zoltán, Püski Levente, Debreceni Egyetemi Történelmi Intézete, Debrecen, 135-152, 2010.
 2. Kerepeszki, R.: A "harmincharmadik nemzedék".
  Magyar szemle. 19 (11-12), 144-150, 2010.
 3. Kerepeszki, R.: A debreceni tudományegyetem hallgatóinak emlékirata az egyetem megcsonkítása ellen (1933).
  Gerundium. 1 (1), 109-121, 2010.
 4. Darkó, J., Romhányi, B., Kerepeszki, R.: A magyar huszárság eredete.
  Attraktor Kiadó, Máriabesnyő-Gödöllő, 106 p., 2010. ISBN: 9789639857452
 5. Darkó, J., Kerepeszki, R., Romhányi, B.: Népességi mozgalmak Erdélyben és környékén a középkorban.
  Attraktor Kiadó, Budapest, 132 p., 2010. ISBN: 9789639857469
 6. Kerepeszki, R.: Overseas Travel as a Shaping Force of World View: the Case of Miklós Horthy.
  In: Global Encounters European Identities : Europe and the Wider World V.. Ed.: Mary N. Harris, Anna Agnarsdót, Csaba Lévai, Pisa University Press ; Cliohres.net, Press, Pisa, 259-270, 2010.
 7. Kerepeszki, R.: Trianon emlék(ezet)helye Debrecenben, a Magyar Fájdalom szobra.
  Debr. szle. 2010 (4), 267-272, 2010.
 8. Kerepeszki, R.: Tudomány életközelben: Az MTA Debreceni Területi Bizottságának története (1976-2010).
  MTA Debreceni Területi Bizottsága, Debrecen, 101 p., 2010. ISBN: 9789635085941
2009
 1. Kerepeszki, R.: Az egyetemi bajtársi egyesületek sajtója a Horthy-korszakban.
  Magyar Könyvszle. 125 (4), 456-475, 2009.
2008
 1. Kerepeszki, R.: Adalékok a Turul Szövetség szolnoki alkerületének megalakulásának körülményeihez.
  Jászkunság. 2008 (3-4), 161-169, 2008.
 2. Kerepeszki, R.: A Debreceni Egyetemi Kör újjáalakulása és tevékenysége a második világháború után.
  Szkholion. 2008 (1), 27-43, 2008.
 3. Kerepeszki, R.: A Turul Szövetség debreceni kerületének megalakulása és működése.
  In: Juvenilla II. - Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája. Szerk.: Pete László, DEENK Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 130-144, 2008.
 4. Kerepeszki, R.: A zsidókérdés és az egyetemi bajtársi egyesületek a két világháború közötti Magyarországon.
  In: Tradíció és modernizáció a XVIII-XX. században. Szerk.: Bodnár Erzsébet, Demeter Gábor, Hungarovox, Budapest, 221-235, 2008.
 5. Kerepeszki, R.: Hajdú vármegye és Debrecen vitézi székkapitányának hangulatjelentései (1935-1939).
  Századok. 142 (1), 79-122, 2008.
2007
 1. Forisek, P., Kerepeszki, R.: Beszámoló a II. információs társadalom napról: Debrecen, 2007. május 9..
  Debr. szle. 15 (4), 576-577, 2007.
 2. Kerepeszki, R.: Debrecen és a Volksbund: adalékok a debreceni Volksbund megalakulásának körülményeihez.
  Múltunk. 141 (4), 255-281, 2007.
2005
 1. , C., Forisek, P., Kerepeszki, R.: A születésnap.
  Attraktor Kiadó, Máriabesnyő-Gödöllő, 252 p., 2005. ISBN: 9639580325
feltöltött közlemény: 49 Open Access: 7
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK