Tudóstér: Olvasztóné Balogh Zsuzsa publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 39 Open Access: 1
2019
 1. Kőnig, -., Szerdahelyi, Z., Laoues, N., Olvasztóné Balogh, Z.: 4-6 éves korú magyar óvodások testi fejlődésének és motorikus szintjének összehasonlító elemzése.
  In: Kora gyermekkori nevelés, család és közösségek = Early childhood education, families and communities /szerk. Pálfi Sándor, Diadakt Kft., Debrecen, 95-107, 2019.
2018
 1. Kőnig, -., Laoues, N., Szerdahelyi, Z., Kissné, P., Olvasztóné Balogh, Z.: 4-6 éves magyar óvodások testi fejlődése és motorikus szintje.
  Magy. sporttud. szle. 19 (75), 58, 2018.
 2. Kőnig, -., Gyömbér, N., Ökrös, C., Tóth-Hosnyánszki, A., Olvasztóné Balogh, Z., Szerdahelyi, Z., Laoues, N.: Magyar élvonalbeli utánpótláskorú kézilabda játékosok személyiségvonásainak összehasonlító elemzése = Differences in psychological characteristics of Hungarian elite junior handball players.
  Magyar Sporttud. Szle. 19 (76), 36-41, 2018.
 3. Kőnig, -., Gyömbér, N., Ökrös, C., Tóth-Hosnyánszki, A., Olvasztóné Balogh, Z., Szerdahelyi, Z., Laoues, N.: Magyar élvonalbeli utánpótlás korú kézilabda játékosok személyiségvonásainak összehasonlító elemzése=Differences in psychological characteristics of Hungarian elite junior handball players.
  Magy. Sporttud. Szle. 19 (76(4)), 19-29, 2018.
 4. Kőnig, -., Olvasztóné Balogh, Z., Laoues, N., Szerdahelyi, Z.: Physical development and motor skills of 4-6 year old Hungarian children.
  In: 28th EECERA Annual Conference : Abstract book : 'Early Childhood Education, Families and Communities'. Eds.: Sándor Pálfi, Anikó Vargáné Nagy, Erzsébet Gortka-Rákó, Sándor Szerepi, Ágnes Nyitrai, Judit Podáczky, Judit Darvay, Mária Dávid, László Varga, Tony Bertram, Maelis Karlson Lohmander, Irene Gunning, KulturÁsz Cultural Assoc., Debrecen, 138, 2018. ISBN: 9786158022668
2017
 1. Kőnig, -., Gyömbér, N., Szerdahelyi, Z., Laoues, N., Olvasztóné Balogh, Z., Tóth-Hosnyánszki, A., Ökrös, C.: Personality profiles of junior handball players: differences as a function of age, gender, and playing positions.
  CBB. 21 (4), 237-247, 2017.
2016
 1. Kocsis, P., Olvasztóné Balogh, Z.: A szakkollégiumi tevékenység megítélése a hallgatók és a mentorok körében.
  In: Kis mentori kézikönyv. Szerk.: Bálint Péter, Kocsis Péter Csaba, Didakt Kft., Debrecen, 13-29, 2016. ISBN: 9786155212406
 2. Herpainé Lakó, J., Boda, E., Olvasztóné Balogh, Z., Hidvégi, P.: Generációk értékközvetítő szerepe a testnevelés és sport területén.
  In: A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : pedagógiai szekciók = Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Uneverzity J. Selyeho- 2016 "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" : Sekcie pedagogickych". Szerk.: György Juhász, Yvette Orsovics, Melinda Nagy, Univerzita J. Selyeho, Komárno, 334-341, 2016. ISBN: 9788081221873
2015
 1. Vargáné Nagy, A., Olvasztóné Balogh, Z., Balogh, B.: A külsővilág tevékeny megismerésének módszertana matematikai tartalommal.
  In: Óvodapedagógiai módszertani kézikönyv [elektronikus dokumentum]. Szerk.: Pálfi Sándor, Debreceni Egyetem, Debrecen, 135-175, 2015. ISBN: 9789634732051
 2. Bujdosóné Papp, A., Fazekas, J., Kovácsné Bakosi, É., Olvasztóné Balogh, Z., Pálfi, S., Tamásiné Dsupin, B., Vargáné Nagy, A.: Feladatgyűjtemény összefüggő szakmai gyakorlat teljesítő óvodapedagógus-jelöltek számára.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 44 p., 2015. ISBN: 9789634733966
 3. Balogh, B., Bujdosóné Papp, A., Fazekas, J., Lenkey-Tóth, P., Olvasztóné Balogh, Z., Pálfi, S., Tamásiné Dsupin, B., Vargáné Nagy, A., Pálfi, S.: Óvodapedagógiai módszertani kézikönyv: [elektronikus dokumantum] : Készült a SZAKTÁRNET (TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009) pályázat keretében.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 199 p., 2015. ISBN: 9789634732051
 4. Herpainé Lakó, J., Olvasztóné Balogh, Z.: Recreational activites in the different kind of generation in connection with physical activity.
  In: Health and Physical Activities in Lifestyle among Children and Youth International Scientific Conference : conference textbook of invited lectures. Szerk.: Elena Bendíková, Matej Bel University, Banská Bystrica, 10-20, 2015. ISBN: 9788055411415
2013
 1. Olvasztóné Balogh, Z.: Az öregedés hatása az életmódra.
  In: "Gyógyító testnevelés" : Nemzetközi Szakmai Módszertani Konferencia [elektronikus dokumentum]. Szerk.: Andrásné Teleki Judit, DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 42-49, 2013. ISBN: 9789634736103
2012
 1. Ország, M., Kopkáné Plachy, J., Barthalos, I., Benczenleitner, O., Bognár, J., Olvasztóné Balogh, Z.: Effects of 12 Weeks Intervention Program on Old Women' Physical and Motivational Status.
  Stud. Educ. Art. Gymn. 2 77-86, 2012.
 2. Olvasztóné Balogh, Z., Bognár, J., Barthalos, I., Kopkáné Plachy, J., Ráczné Németh, T.: Quality of life, assertiveness, and personality dimensions in elderly men.
  Biomed. Hum. Kinet. 4 88-92, 2012.
2011
 1. Olvasztóné Balogh, Z.: A Sport- és Egészségtudományi Tanszék tevékenysége.
  In: A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar történetéből : 1996-2011. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 49-53, 2011. ISBN: 9789633181638
 2. Olvasztóné Balogh, Z., Bognár, J., Herpainé Lakó, J., Kopkáné Plachy, J., Vécseyné Kovách, M.: A survey of the living conditions and life quality of elderly people.
  Stud. Univ. Babeş-Bolyai, Educ. artis gymnast. 56 3-14, 2011.
 3. Olvasztóné Balogh, Z.: A Tanulmányi Osztály története.
  In: A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar történetéből : 1996-2011. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 54-56, 2011. ISBN: 9789633181638
 4. Olvasztóné Balogh, Z.: Az egészségnevelés fontossága a nevelési-oktatási intézményeinkben.
  Visnik Prikarpats'kovo Universitetu, Pedagogika 39 99-102, 2011.
 5. Olvasztóné Balogh, Z., Herpainé Lakó, J., Bognár, J., Kopkáné Plachy, J.: Idős emberek életkörülményeinek és egészségmagatartásának vizsgálata.
  Egészségfejlesztés. 52 (5-6), 24-30, 2011.
 6. Olvasztóné Balogh, Z., Bognár, J., Kopkáné Plachy, J., Vécseyné Kovách, M., Herpainé Lakó, J.: Issues of senile Physical Activity and Safety.
  Bezpieczenstwo: Teoria I Praktyka. 5 (4), 63-69, 2011.
 7. Olvasztóné Balogh, Z., Bognár, J., Herpainé Lakó, J., Kopkáné Plachy, J., Vécseyné Kovách, M.: Lifestyle and living standards of elderly men in Eastern Hungary.
  Physical Culture and Sport. Studies and Research. 52 (1), 69-79, 2011.
 8. Olvasztóné Balogh, Z.: The importance of the health upbringing our educational institutions.
  Stud. Educ. Art. Gimn. 2 3-14, 2011.
2010
 1. Olvasztóné Balogh, Z., Bognár, J., Herpainé Lakó, J., Kopkáné Plachy, J.: A survey of the living conditions and life quality of elderly people.
  Visnik Prikarpats'kovo Universitetu, Pedagogika 35 39-45, 2010.
 2. Olvasztóné Balogh, Z.: Az öregedés globalizációs hatása.
  Visnik Prikarpats'kovo Universitetu, Pedagogika 33 36-43, 2010.
 3. Herpainé Lakó, J., Tóth, A., Olvasztóné Balogh, Z.: Család, testkultúra, életminőség.
  Magyar Sporttud. Szle. 3 26, 2010.
 4. Olvasztóné Balogh, Z., Herpainé Lakó, J., Bognár, J., Vécseyné Kovách, M.: Idősek és a XXI. század.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok a pedagógia és a történettudomány köréből. Szerk.: Soós Zsolt, Galenos Alapítvány, Debrecen, 81-95, 2010. ISBN: 9789630692397
 5. Olvasztóné Balogh, Z., Bognár, J., Herpainé Lakó, J., Kopkáné Plachy, J.: Idős emberek életmódjának, életkörülményeinek vizsgálata Hajdú-Bihar megyében = A survay of the lifestyle and Standards of living of elderly people living in Hajdú-Bihar county.
  In: Határ-helyzetben = On the Borderline. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kft., Debrecen, 99-110, 203-214, 2010. ISBN: 9789638780089
2009
 1. Olvasztóné Balogh, Z.: Az egészségnevelés helye és szerepe a nevelési-oktatási intézményeinkben.
  In: Válogatás csecsemő-, kisgyermeknevelés-gondozás tanulmányai köréből. Szerk.: Kovácsné Bakosi Éva, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 89-102, 2009. ISBN: 9789637292293
2008
 1. Olvasztóné Balogh, Z.: Életmód és fizikai aktivitás pedagógusjelölt hallgatók körében.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok I. : tanulmánykötet a kar oktatóinak és a tudományos diákköri munkában résztvevő hallgatóinak írásaiból. Szerk.: Konyáriné Loós Andrea, Szerepi Sándor, DE TEK Hajdúböszörményi Ped. Főiskolai Kar, Hajdúböszörmény, 76-88, 2008.
 2. Olvasztóné Balogh, Z.: Lifestyle and physical activity of pedagogue majors.
  In: Dziecko w świecie współczesnym / pod redakcja raukowa Bożena Muchacka, Krzysztof Kraszewski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Krakkó, 79-88, 2008.
2007
 1. Olvasztóné Balogh, Z., Huszár, A., Konczos, C.: Az egészségkulturális magatartás és értelmezése.
  Kalokagathia. 45 (1-2), 111-124, 2007.
 2. Olvasztóné Balogh, Z., Gaálné Balogh, B., Herpainé Lakó, J.: Az egészségnevelés lehetőségei az óvodában egy társasjáték tükrében.
  Egészségfejlesztés 48 (1-2), 17-20, 2007.
 3. Olvasztóné Balogh, Z., Bognár, J., Fügedi, B., Gangl, J., Polgár, T.: Felnőttek érték- és tevékenységrendszerének feltárása.
  Egészségfejlesztés. 48 (5-6), 7-13, 2007.
 4. Herpainé Lakó, J., Olvasztóné Balogh, Z.: Nagyszülők és unokák testedzésének aktuális kérdései az egészségfejlesztés tükrében.
  Egészségfejlesztés. 48 (1-2), 14-16, 2007.
 5. Vécseyné Kovách, M., Gangl, J., Bognár, J., Olvasztóné Balogh, Z.: The health-conscious behavior of people over 55: a preliminary study focusing on gender, marital status, income and educational level.
  Kalokagathia. 3-4 42-50, 2007.
2005
 1. Olvasztóné Balogh, Z.: Az egészséges életmódra nevelés és a fizikai aktivitás jelentősége a pedagógusképzésben.
  In: Esélyek és kihívások az Európai Unióban : Apáczai-napok 2004 : nemzetközi tudományos konferencia : tanulmánykötet / [szerk. Varga Józsefné] ; [rend., közread. a] Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar, Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar, Győr, , 2005.
1994
 1. Olvasztóné Balogh, Z.: Játék, mozgásos játék, mozgásöröm.
  In: 7. Játékpedagógiai Fórum, 1993 / [szerk. biz. Kovács György, Kovácsné Bakosi Éva, Oláh Emőd] ; [szerk. Kovácsné Bakosi Éva], Hajdúböszörményi Wargha Pedagógiai Főiskola, Hajdúböszörnény, 86-94, 1994.
1992
 1. Olvasztóné Balogh, Z.: Törekvések az óvodai testnevelés korszerűsítésére.
  In: Lépésben a változásokkal : elhangzott előadások, [Hajdúböszörményi Óvónőképző Főiskola], Hajdúböszörmény, 144-150, 1992.
feltöltött közlemény: 39 Open Access: 1
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK