Tudóstér: Ujváriné Siket Adrienn publikációi

- szűkítés
feltöltött közlemény: 84 Open Access: 5
2020
 1. Ujváriné Siket, A., Tulkán, I., Oláh, A., Karamánné Pakai, A., Kárpáti, Z., Zrínyi, M.: Az APN nővér szerepe a praxisközösségi munkában.
  In: Magyar Életmód Orvostani Társaság II. Kongresszusa : Program- és absztraktfüzet / Dvorák Márton, Magyar Életmód Orvostani Társaság, Budapest, 15, 2020. ISBN: 9786150074139
 2. Ujváriné Siket, A., Gál, M., Jakabné Harcsa, E., Sárváry, A., Zrínyi, M., Fullér, N., Oláh, A.: Staying with nursing: the impact of conflictual communication, stress and organizational problem-solving.
  Int Nurs Rev. [Epub ahead of print] 1-6, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Nursing (miscellaneous) (2019)
2019
 1. Barkasziné Péter, A., Ujváriné Siket, A.: A beteg ellátásának menedzselése diabetes mellitus esetén APN szemmel.
  In: XIII. Főiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók Országos Kongresszusa: részletes program és előadás kivonatok. Szerk.: Ujváriné Siket Adrienn, Sárváry Attila, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 29, 2019. ISBN: 9789634901075
 2. Ujváriné Siket, A.: A szervezeti kultúra és a munkahelyi stressz vizsgálata ápolók körében, hatása a pályaelhagyásra és az önértékelésre.
  In: A Magyar Tudomány Ünnepe 2019 : "Értékteremtő Tudomány" : Absztraktfüzet. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Balla Petra, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 8-9, 2019. ISBN: 9789634901563
 3. Béres, H., Ujváriné Siket, A.: Az APN (Advanced Practice Nurse) szerepe az alapellátásban.
  In: XIII. Főiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók Országos Kongresszusa: részletes program és előadás kivonatok. Szerk.: Ujváriné Siket Adrienn, Sárváry Attila, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 30, 2019. ISBN: 9789634901075
 4. Ujváriné Siket, A., Oláh, A., Tulkán, I., Karamánné Pakai, A., Zrínyi, M.: Az APN ápoló szerepe az egyes kliensutakban a praxisközösségi team-ben.
  Népegészségügy. 97 (3), 301, 2019.
 5. Ujváriné Siket, A., Kismihók, G., Keszler, Á., Zrínyi, M.: Az ápolási készségek újradefiniálása az AI és a robotizáció terén.
  In: XIII. Főiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók Országos Kongresszusa: részletes program és előadás kivonatok. Szerk.: Ujváriné Siket Adrienn, Sárváry Attila, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 35, 2019.
 6. Ujváriné Siket, A., Gál, M., Jakabné Harcsa, E., Zrínyi, M.: Impact of organizational climate on stress, self-esteem and intention of nurses to stay in the profession: difference between nurse leaders and staff.
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : Zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie. Ed.: Martina Lepiešová, Dominika Kalánková, Univerzita Komenskeho v Bratislave, Martin, Szlovákia, 196-197, 2019. ISBN: 9788081870606
 7. Ujváriné Siket, A.: MSc ápolóképzés - A kiterjesztett hatáskörű ápolóképzés bemutatása a DE EK-n.
  In: XIII. Főiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók Országos Kongresszusa: részletes program és előadás kivonatok. Szerk.: Ujváriné Siket Adrienn, Sárváry Attila, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 18, 2019. ISBN: 9789634901075
 8. Ujváriné Siket, A.: Praxisközösségben dolgozó APN ápoló jövőbeli szerepei, lehetőségei.
  In: Egészségügyi Szakdolgozók 50. Jubileumi Országos Kongresszusa, Debreceni Egyetem, Debrecen, 71, 2019.
 9. Bákányné Mikó, Z., Ujváriné Siket, A.: Prevenció szűrővizsgálatok az alapellátásban.
  In: XIII. Főiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók Országos Kongresszusa: részletes program és előadás kivonatok. Szerk.: Ujváriné Siket Adrienn, Sárváry Attila, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 28, 2019. ISBN: 9789634901075
 10. Ujváriné Siket, A., Gál, M., Jakabné Harcsa, E., Zrínyi, M.: Szervezeti kultúra vizsgálata, annak hatása a munkahelyi stresszre és a pályaelhagyásra, különbségek vezető ápolók és beosztottak között.
  In: XIII. Főiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók Országos Kongresszusa: részletes program és előadás kivonatok. Szerk.: Ujváriné Siket Adrienn, Sárváry Attila, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 36, 2019. ISBN: 9789634901075
 11. Ujváriné Siket, A., Gál, M., Jakabné Harcsa, E., Zrínyi, M.: To assess the impact of organizational climate on nurses's perceived stress and self-esteem.
  In: XII. International Symposium "Nursing the Foundation of Care. Innovative Solutions in Nursing" : Abstract book. Szerk.: Malgorzata Marc, Maria Lysiak, Dominika Pasierb, University of Rzeszów, Rzeszow, 82, 2019.
 12. Ujváriné Siket, A., Sárváry, A.: XIII. Főiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók Országos Kongresszusa: részletes program és előadás kivonatok.
  Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 43 p., 2019. ISBN: 9789634901075
2018
 1. Ujváriné Siket, A., Zrínyi, M.: Ápolás mesterképzés, a közösségi szakápoló specializáció eddigi tapasztalatai.
  Népegészségügy. 96 (2), 113, 2018.
 2. Ujváriné Siket, A., Gál, M., Jakabné Harcsa, E., Zrínyi, M.: A szervezeti kultúra hatása a munkahelyi stresszre és a pályaelhagyásra.
  Hivatásunk. 13 (klsz.), 36-37, 2018.
2017
 1. Vezendi, N., Olajosné Szelkó, K., Takács, P., Ujváriné Siket, A.: Az egészségügyi dolgozók dohányzási szokásai és annak változása 2011 és 2016 között.
  Népegészségügy. 95 (2), 131, 2017.
 2. Ujváriné Siket, A., Papp, K.: Description of organized health care workers for transcultural nursing profession group training experience.
  In: 5th Conference of the European Transcultural Nursing Association : programme and abstracts, Universitetshospital, Odense, 99, 2017.
 3. Ujváriné Siket, A., Hajdúné Demcsák, L.: The APN nursing training and tasks in basic care.
  In: Nursing of the 21st century in the process of changes 2017: Book of Abstracts. Szerk.: Mária Semanisinová, Constantine the Philosopher University, Nitra, 107, 2017. ISBN: 9788055811857
2016
 1. Elekné Orosz, R., Ujváriné Siket, A.: Az MSc ápoló szerepe az emlőrák prevenciójában.
  Népegészségügy. 94 (3), 147, 2016.
 2. Ujváriné Siket, A.: Innováció az MSc ápoló képzésben, a közösségi szakápoló specializáció kérdéskörei.
  In: XII. Főiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók Országos és Nemzetközi Kongresszusa: részletes program és előadás kivonatok. Szerk.: Oláh András, Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar (PTE ETK), Pécs, 38, 2016. ISBN: 9789634290933
 3. Ujváriné Siket, A., Takács, P., Zrínyi, M., Papp, K., Hajdúné Demcsák, L., Radó, S., Törő, V., Sárváry, A.: The nursing career choice motivations and questions of migration: results from a Hungarian study.
  In: IX. International Symposium Theory and Practice Collaboration in Quality Care. Szerk.: Marie Tre?slová, V?era Stasková, Jihoceska univerzita, Ceske Budejovice, 122-123, 2016. ISBN: 9788073946005
2015
 1. Póliscsák, B., Ujváriné Siket, A.: A hospice szoltáltatás kialakításának szükségessége és lehetőségei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
  Magyar Gerontol. 7 42-59, 2015.
 2. Ujváriné Siket, A., Takács, P., Zrínyi, M., Hajdúné Demcsák, L., Radó, S., Móricz, I., Sárváry, A.: A Szabolcs - Szatmár - Bereg megyei ápolók szakmai to vábbképzési motivációja és pályaképe.
  Acta Med. Sociol. 6 79-101, 2015.
 3. Papp, K., Ujváriné Siket, A.: Az egészségügy és az ápolás általános alapelvei.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 154 p., 2015. ISBN: 9789633185476
2014
 1. Ujváriné Siket, A., Pénzes, M.: "Skills for future" - szektorközi együttműködések elősegítése ukrán-magyar határon átnyúló projekt keretében.
  Népegészségügy. 92 (2), 104, 2014.
 2. Ujváriné Siket, A., Póliscsák, B.: A hospice szolgáltatás helyzete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
  Magyar Gerontológia. 6 (24), 44, 2014.
 3. Kiss, J., Kovács, J., Marsi, E., Papp, K., Sárváry, A., Sárváry, A., Ujváriné Siket, A., Vízvári, L., Ködmön, J.: Mentorápoló ismeretek: jegyzet.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 291 p., 2014. ISBN: 9789633184806
 4. Ujváriné Siket, A., Takács, P., Zrínyi, M., Papp, K., Hajdúné Demcsák, L., Radó, S., Törő, V., Sárváry, A.: Presenting the hungarian nursing professional development and career motivation image examination.
  In: The present and the future of nursing and midwifery" ? VII. International Symposium : Abstract book = ?Az ápolói és szülésznői munka jelene és jövője - VII. Nemzetközi Szimpózium : Abstract gyűjtemény. Szerk.: Papp Katalin, Ozsváthné Karap Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 71-72, 2014. ISBN: 9789634737292
2013
 1. Ujváriné Siket, A., Papp, K., Sárváry, A., Törő, V., Radó, S., Hajdúné Demcsák, L.: TÁMOP-6.2.2/B/12/1 applications, training programs in the health sector to improve services - Faculty of Health the University of Debrecen.
  In: International nursing scientific symposium :, Constantine the Philosopher University, Nyitra, , 2013. ISBN: 9788055804200
2012
 1. Ujváriné Siket, A.: A humánerőforrás kérdései az ápolásban.
  In: Főiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók X. Országos Találkozója: "Változó Világ - Változó Ápolás : Innováció és Tradíció" : konferencia kötet / Helembai Kornélia (szerk.), Szegedi Tudományegyetem, Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, Szeged, 143, 2012. ISBN: 9789633061695
 2. Papp, K., Törő, V., Ujváriné Siket, A.: Foglalkoztatás és aktív idősödés.
  In: Főiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók X. Országos Találkozója : "Változó Világ - Változó Ápolás : Innováció és Tradíció" : konferencia kötet / Helembai Kornélia (szerk.), Szegedi Tudományegyetem, Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, Szeged, 209, 2012. ISBN: 9789633061695
2011
 1. Ujváriné Siket, A., Becka, É., Zrínyi, M.: A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálata az alapellátásban.
  In: Alapellátás és szakellátás együttműködése a gyermekegészségügy területén tudományos konferencia kiadványa / Jávorné Erdei Renáta, Nagy Edit Tünde (szerk.), Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 66-71, 2011. ISBN: 9789634734727
 2. Ujváriné Siket, A., Zrínyi, M., Betlehem, J.: Ápolói mobilitás kérdései.
  eTNFO. 8 (1), 2-4, 2011.
 3. Takács, P., Ujváriné Siket, A.: Ápolók pályaelhagyásának és migrációjának további statisztikai elemzése.
  Acta Med. Soc. 2 (1), 33-47, 2011.
 4. Takács, P., Ujváriné Siket, A.: Ápolók pályaelhagyásának és migrációjának további statisztikai elemzése.
  In: A IV. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) Konferencia kiadványa : Nyíregyháza, 2010. december 10. / [szerk. Semsei Imre, Mikóné Márton Julianna] ; [rend., kiad.] Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar, Nyíregyházi Főiskola, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 265-274, 2011. ISBN: 9789633181744
 5. Becka, É., Bálint, E., Ujváriné Siket, A.: A prevenciós ápolói munka az alapellátásban.
  Med. Univ. 44 (3), 133-137, 2011.
 6. Ujváriné Siket, A., Zrínyi, M., Betlehem, J., Zékányné Rimár, I., Tóth, H., Takács, P., Tóthová, V.: Csehországi és magyarországi ápoló hallgatók véleményének összehasonlító vizsgálata a felsőoktatásról és a munkaerő-piaci lehetőségekről.
  In: IV. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/ DLA) Konferencia, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar, Nyíregyházi Főiskola, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, 2010. december 10 / [szerk. Semsei Imre, Mikóné Márton Julianna], Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, Nyíregyháza, 215-223, 2011. ISBN: 9789633181744
 7. Ujváriné Siket, A., Zrínyi, M., Tóth, H., Zékányné Rimár, I., Szögedi, I., Betlehem, J.: Intent to stay in nursing: internal and external migration in Hungary.
  J. Clin. Nurs. 20 (5-6), 882-891, 2011.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Medicine (miscellaneous)
  Q1 Nursing (miscellaneous)
 8. Ujváriné Siket, A., Farkas, N., Takács, P., Zrínyi, M., Kalapos, I., Kósa, Z., Sárváry, A., Betlehem, J.: Questions of the migration.
  In: Nursing Professionalization as an indicator of nursing care's quality : University of Rzeszow, Lengyelország, 2011 September 15-16. : Absztraktgyűjtemény, University of Rzeszow, Rzeszow, 100, 2011.
 9. Ujváriné Siket, A., Zrínyi, M., Tóth, H., Szögedi, I., Zékányné Rimár, I., Betlehem, J.: The role of faculty and clinical practice in predicting why nurses graduate in Hungary.
  Nurse. Educ. Today. 31 (1), 94-101, 2011.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Education
  D1 Nursing (miscellaneous)
2010
 1. Ujváriné Siket, A., Zrínyi, M., Betlehem, J., Zékányné Rimár, I., Tóth, H., Takács, P.: A hallgatói támogatás szerepe az ápolói pályán tartásban.
  In: Sz.-Sz.-B. Megyei Egészségügyi Szakdolgozók VI. Tudományos Napja Nyíregyháza, 2010. november 26. Absztrakt gyűjtemény, [s.n.], [s.l.], , 2010.
 2. Ujváriné Siket, A., Betlehem, J., Zrínyi, M., Zékányné Rimár, I., Tóth, H.: Ápoló hallgatók pályaválasztása, migrációs szándékai.
  In: Nemzetközi III. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) konferencia kiadványa, 2009.november 20.. Szerk.: Vincze Krisztián, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, 164-173, 2010. ISBN: 9789638780966
 3. Ujváriné Siket, A., Balogh, S., Becka, É., Tóth, I.: Az alapellátási team tagjainak tevékenységi listája.
  In: Főiskolát és Egyetemet végzett Ápolók IX. Országos Kongresszusa 2010. április 29-30. Nyíregyháza, Absztraktgyűjtemény. Szerk.: Oláh András, Ujváriné Siket Adrienn, Betlehem József, PTE ETK, [s.l.], , 2010.
 4. Ujváriné Siket, A., Zrínyi, M., Betlehem, J., Zékányné Rimár, I., Tóth, H.: Az ápolóhallgatók támogatása és a pályaelhagyás összefüggései.
  In: Egészségügyi Szakdolgozók XLI. Országos Kongresszusa : Absztraktgyűjtemény. Kecskemét, Magyarország, 2010.06.24-2010.06.26, [s.n.], Kecskemét, 21, 2010.
 5. Ujváriné Siket, A., Balogh, S., Becka, É.: Az egészségügyi és a szociális rendszer alapellátási feladatainak kérdései.
  Magyar Gerontol. 2 (6), 63-64, 2010.
 6. Törő, V., Farkas, N., Papp, K., Ujváriné Siket, A., Szelesné Árokszállási, A.: Career motivation of students applied for MSc nursing training.
  In: Az ápolás 100 évvel Florence Nightingale után 2010. szeptember 9-10. Nyíregyháza Magyarország. Szerk.: Papp Katalin, Zolcsák Anita, Egészségügyi Kar, [Nyíregyháza], , 2010.
 7. Oláh, A., Ujváriné Siket, A., Betlehem, J.: Főiskolát és Egyetemet végzett Ápolók IX. Országos Kongresszusa 2010. április 29-30. Nyíregyháza: absztraktgyűjtemény.
  PTE ETK, [S.l.], 56 p., 2010. ISBN: 9789637178610
 8. Ujváriné Siket, A., Takács, P., Zrínyi, M., Zékányné Rimár, I., Tóth, H., Betlehem, J., Tóthová, V., Papp, K.: Further statistical analysis of a NEXT-based survey among nurses.
  In: Az ápolás 100 évvel Florence Nightingale után 2010. szeptember 9-10. Nyíregyháza Magyarország. Szerk.: Papp Katalin, Zolcsák Anita, Egészségügyi Kar, [Nyíregyháza], , 2010.
 9. Ujváriné Siket, A., Zrínyi, M., Tóth, H., Zékányné Rimár, I., Betlehem, J., Takács, P., Tóthová, V., Papp, K.: Nurse students in the higher education and in the labour market: comparative study among Hungarian and Czech nurse students.
  In: Az ápolás 100 évvel Florence Nightingale után 2010. szeptember 9-10. Nyíregyháza Magyarország. Szerk.: Papp Katalin, Zolcsák Anita, Egészségügyi Kar, [Nyíregyháza], , 2010.
 10. Ujváriné Siket, A., Zrínyi, M., Betlehem, J., Zékányné Rimár, I., Tóth, H., Takács, P., Tóthová, V.: Pályaválasztás, ápolói tanulmányok, ápolói munka, pályaelhagyás és migráció vizsgálata a magyarországi és csehországi hallgatók körében..
  In: Főiskolát és Egyetemet végzett Ápolók IX. Országos Kongresszusa 2010. április 29-30. Nyíregyháza, Absztraktgyűjtemény. Szerk.: Oláh András, Ujváriné Siket Adrienn, Betlehem József, PTE ETK, [s.l.], , 2010.
 11. Szögedi, I., Zrínyi, M., Betlehem, J., Tóth, H., Ujváriné Siket, A.: Training nurses for CPR: support for the problem-based approach.
  Eur. J. Cardiovasc. Nurs. 9 (1), 50-56, 2010.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Advanced and Specialized Nursing
  Q2 Cardiology and Cardiovascular Medicine
  D1 Medical and Surgical Nursing
  Q2 Medicine (miscellaneous)
2009
 1. Ujváriné Siket, A., Balogh, S., Becka, É., Tóth, I., Zrínyi, M.: A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálata.
  Med. Univ. 42 (1), 13-19, 2009.
 2. Ujváriné Siket, A.: A humánerőforrás helyzete, összefüggése a pályaelhagyással az egészségügyben.
  In: II. Doktorandusz Konferencia tanulmánykötete / [közread. a] Nyíregyházi Főiskola, Szent Atanáz Katolikus Hittudományi Főiskola, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyházi Főiskola, [Nyíregyháza], 317-323, 2008.
 3. Papp, K., Törő, V., Ujváriné Siket, A.: Ápolási feladatok.
  In: Kórházi Közmunkaprogram Ápoló Szakképesítések, Gondozás, Gyakorló ápolók részére / [közread. az] Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet
 4. Járomi, M., Tóth, A., Betlehem, J., Ujváriné Siket, A.: Biomechanical motion analyzis among stroke patients in Hungary.
  Cerebrovasc. Dis. 27 (Suppl.), 215, 2009.
 5. Betlehem, J., Szögedi, I., Alotti, N., Zrínyi, M., Juhász, É., Papp, E., Ujváriné Siket, A.: Conventional versus problem based learning?: evidence for CPR training.
  Crit. Care. Med. Suppl. 37 (12), A279, 2009.
 6. Ujváriné Siket, A.: Fejlődéslélektan.
  In: Kórházi Közmunkaprogram Ápoló Szakképesítések, Gondozás, Gyakorló ápolók részére / [közread. az] Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet
 7. Papp, K., Törő, V., Ujváriné Siket, A., Harsányi, G.: Kórházi közmunkaprogram ápoló szakképesítések: alapápolás gyakorló ápolók részére.
  Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, Budapest, 320 p., 2009.
 8. Ujváriné Siket, A., Heinrichné Kőszegi, K., Papp, K., Farkas, N., Szelesné Árokszállási, A.: Kórházi közmunkaprogram ápoló szakképesítések: gondozás gyakorló ápolók részére.
  Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, Budapest, 172 p., 2009.
 9. Ujváriné Siket, A., Zrínyi, M., Zékányné Rimár, I., Tóth, H., Betlehem, J.: Pályaválasztás és pályaelhagyás ápolók körében.
  In: Absztraktgyűjtemény, Egészségügyi Szakdolgozók XL. Országos Kongresszusa. Szerk.: Betlehem József [et al.], [s.n.], [s.l.], , 2009.
 10. Ujváriné Siket, A., Papp, K., Farkas, N., Törő, V.: Tevékenységi körök a betegellátásban.
  IME. 8 (9), 31-36, 2009.
 11. Ujváriné Siket, A., Papp, R., Balogh, S., Becka, A., Betlehem, J.: The role of primary health care teams in prevention of cardiovascular diseases.
  Cerebrovasc. Dis. 27 (Suppl.), 2009.
2008
 1. Ujváriné Siket, A., Becka, É., Tóth, I., Zrínyi, M.: A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálata.
  In: Szociális gerontológia a mai Magyarországon a Gerontológiai Tudományos Koordinációs Központ rendezvénye a Preventív Gerontológiai és Geriátriai Társaság VI. Kongresszusa 2008. november 28-29. Szerk.: Semsei Imre, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 35, 2008.
 2. Lőw, G., Ujváriné Siket, A.: Egészségügyi szociális munkás kompetenciáinak vizsgálata, kutatási tapasztalatok.
  In: Nyíregyházi Doktorandusz Konferencia (2.)(2008)(Nyíregyháza), Nyíregyházi Főiskola, [Nyíregyháza], 95-100, 2008.
 3. Ujváriné Siket, A.: Ethics in Hungarian nursing education programs.
  Nurs. Ethics. 15 (5), 696-697, 2008.
 4. Ujváriné Siket, A., Betlehem, J.: Hungarian nurse education.
  Nurse Educ. Today. 28 (7), 2008.
 5. Ujváriné Siket, A., Tamásné Máté, É., Becka, É.: Prevenciós ápolóképzés az alapellátásban, prevenciós munka a praxis háziorvosi körzetben.
  Med. Univ. 41 (3), 113-121, 2008.
 6. Ujváriné Siket, A., Lőw, G.: State of health and circumstances of life of nurses.
  In: Health and social questions of childhood in European context : prevention of health and social pathology. Szerk.: Fábián Gergely, Huszti Éva, Debreceni Egyetem, Nyíregyháza, 112-121, 2008.
 7. Ujváriné Siket, A., B. Kiss, V., G. Maráczi, G.: The educational and social situation of the gipsies children in Hungary.
  In: Health and social questions of childhood in European context : prevention of health and social pathology. Szerk.: Fábián Gergely, Huszti Éva, Debreceni Egyetem, Nyíregyháza, 84-88, 2008.
2007
 1. Ujváriné Siket, A., Becka, É.: A közösségi ápoló feladatai az alapellátásban és a kistérségi ellátásban.
  Otthonápolás 6 (3), 7-10, 2007.
 2. Becka, É., Ujváriné Siket, A.: A közösségi ápoló tevékenységei az alapellátásban.
  Országos Alapellátási Intézet, Budapest, 54 p., 2007.
 3. Ujváriné Siket, A., Becka, É.: Az ápolók jelenlegi feladatai és jövőbeni lehetőségei a kistérségi ellátásban.
  Med. Univ. 4 (40), 143-147, 2007.
 4. Zrínyi, M., Zékányné Rimár, I., Tóth, H., Ujváriné Siket, A.: Időzített bomba?: pályaválasztás és elvándorlás.
  Egészségügyi Gazd. Szle. 1 (45), 39-43, 2007.
 5. Ujváriné Siket, A.: State of health and life community nurses in Hungary.
  Kontakt 2 (9), 240-247, 2007.
2006
 1. Ujváriné Siket, A., Becka, É.: Körzeti ápolók élet- és munkakörülményei, egészségi állapota.
  Med. Univ. 39 (2), 55-64, 2006.
2004
 1. Ujváriné Siket, A.: A Diplomás Ápoló Szak és a gyakorlati oktatás bemutatása.
  In: Jubileumi Évkönyv 2003 / [közread. a] DE EFK, DE EFK, Nyíregyháza, 31-48, 2004.
 2. Ujváriné Siket, A.: A diplomás ápoló szerepe a kardiovaszkuláris betegségek prevenciójában.
  Nővér. 17 (1), 5-15, 2004.
 3. Ujváriné Siket, A.: Visszaemlékezés.
  In: Jubileumi Évkönyv 2003 / [közread. a] DE EFK, DE EFK, Nyíregyháza, 1-4, 2004.
2002
 1. Ujváriné Siket, A., Csontos, A.: A diplomás ápolóképzés hatékonyságának, illetve a végzett ápolók elégedettségének és kompetenciájának vizsgálata.
  Nővér Praxis. 5 (5), 12-16, 2002.
2001
 1. Ujváriné Siket, A.: Diplomás ápolók III. Országos Találkozója 2001. április 20-21. Nyíregyháza.
  Nővér. 14 (3), 43-44, 2001.
2000
 1. Ujváriné Siket, A.: A diplomás ápolók helye, szerepe az egészségügyi rendszerben, az alapellátásban.
  Med. Univ. 33 (6), 395-401, 2000.
 2. Ujváriné Siket, A.: Az oktatás és képzés kutatása.
  Nővér. 13 (4), 15-23, 2000.
1997
 1. Ujváriné Siket, A., Szombati, Z.: Diplomázás után...: a gyulai 11-es, avagy szabadrugás az ápolás javára.
  Nővér. 10 (6), 1997.
feltöltött közlemény: 84 Open Access: 5
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK