Tudóstér: Huszti Éva publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 80 Open Access: 21
2022
 1. Czibere, I., Huszti, É., Juhászné Fazekas, Z., Kukucska, Z., Molnár, É., Nemes-Zámbó, G.: Bizalom és konfliktus: A mozaikcsaládokban élő nők mindennapi konfliktusai a párkapcsolati bizalom összefüggéseiben.
  Esély. 33 (2), 83-103, 2022.
 2. Fekete, M., Patyán, L., Hüse, L., Huszti, É., Takács, P.: Differences of Subjective Well-Being in European Long-term Care Regimes.
  Eur. J. Ment. Health. 17 (1), 5-14, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Health (social science)
  Q4 Psychiatry and Mental Health
  Q4 Psychology (miscellaneous)
  Q4 Public Health, Environmental and Occupational Health
 3. Boelens, D., Huszti, É.: Nehezített pályán: Akkulturációs stratégiák változásai magasan képzett migráns fiatalok körében a pandémia árnyékában.
  Socio.hu. 12 (4), 104-139, 2022.
 4. Lukács, J., Szabó, T., Huszti, É., Komolafe, C., Ember, Z., Dávid, B.: The role of colleges for advanced studies in Roma undergraduates' adjustment to college in Hungary from a social network perspective.
  Intercultural Education. Epub 1-21, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Cultural Studies
  Q2 Education
2021
 1. Rusinné Fedor, A., Huszti, É.: Basics of research methodology.
  In: Research in Social Work : Research Methodology in Practice. Ed.: Anita R. Fedor, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 8-25, 2021. ISBN: 9789634903338
 2. Albert, F., Dávid, B., Hajdú, G., Huszti, É.: Egocentric Contact Networks of Older Adults: featuring quantity, strength and function of ties.
  Sociol. Q. 1 1-20, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Sociology and Political Science
 3. Huszti, É.: Egyéni kapcsolathálózatok kutatása.
  In: Kutatásmódszertani kézikönyv. Szerk.: R. Fedor Anita, Huszti Éva, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 137-161, 2021. ISBN: 9789633189160
 4. Rusinné Fedor, A., Huszti, É.: Hogyan és mit kutassunk?.
  In: Kutatásmódszertani kézikönyv. Szerk.: R. Fedor Anita, Huszti Éva, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 8-25, 2021. ISBN: 9789633189160
 5. Rusinné Fedor, A., Huszti, É.: Kutatásmódszertani kézikönyv.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 293 p., 2021. ISBN: 9789633189160
 6. Huszti, É.: Szubjektív életminőség és bizalmas kapcsolatok egy lokális mintán.
  In: Előítéletesség nélkül - szakmai tisztességgel : Dr. Fábián Gergely 60. születésnapja tiszteletére. Szerk.: R. Fedor Anita, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 85-102, 2021. ISBN: 9789634903031
 7. Huszti, É., Albert, F., Csizmady, A., Nagy, I., Dávid, B.: When Spatial Dimension Matters: Comparing Personal Network Characteristics in Different Segregated Areas.
  Soc. Incl. 9 (4), 375-387, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Social Psychology
  Q2 Sociology and Political Science
2020
 1. Ember, Z., Huszti, É., Dávid, B.: Hátrányos helyzetű emberek kapcsolathálózati jellemzői és egészségi állapota.
  In: A szociológia egy sikeres évszázad előtt?: A Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének konferenciája 2020. október 8-9. Absztraktok. Szerk.: Kristóf Luca, Megyesi Boldizsár, Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest, 13, 2020. ISBN: 9031418963978
 2. Huszti, É., Albert, F., Dávid, B.: Kapcsolati leltár: aktív és támogató kapcsolatok naplós bejegyzések alapján.
  In: A szociológia egy sikeres évszázad előtt? : A Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének konferenciája 2020. október 8-9. Absztraktok. Szerk.: Kristóf Luca, Megyesi Boldizsár, Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest, 11, 2020. ISBN: 9031418963978
 3. Dávid, B., Albert, F., Huszti, É.: Kapcsolati tőke és földrajzi mobilitás.
  In: Mobilitás és integráció a magyar társadalomban. Szerk.: Kovách Imre, Argumentum Kiadó, Budapest, 163-192, 2020. ISBN: 9789634180340
2019
 1. Huszti, É.: A hazai pálya előnye: a társas kapcsolatok szerepe a falusi fiatalok immobilitásában.
  Metszetek. 8 (3), 23-54, 2019.
 2. Takács, P., Huszti, É.: A nyíregyházi Huszár- és Keleti lakótelepi vizsgálatok - a kutatás módszertana és a minta néhány alapvető jellemzője.
  Acta med. sociol. 10 (29), 8-18, 2019.
 3. Huszti, É., Patyán, L.: Időskorúak életminősége 2008-2018.
  In: Nyíregyházi Gerontológiai Napok XII. Nemzetközi Tudományos Konferencia : Absztraktfüzet. Szerk.: Patyán László, Bene Ágnes, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 9, 2019. ISBN: 9789634901532
 4. Patyán, L., Huszti, É.: Időskorúak társadalmi kirekesztődésének dimenziói Közép-Kelet Európában.
  In: Nyíregyházi Gerontológiai Napok XII. Nemzetközi Tudományos Konferencia : Absztraktfüzet. Szerk.: Patyán László, Bene Ágnes, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 14, 2019. ISBN: 9789634901532
 5. Huszti, É., Ember, Z.: Társas kapcsolatok és mentális egészség szegregált településrészeken = Social Relations and Mental Health in Segregated Settlement Parts.
  Egészségfejl. 60 (5), 36-45, 2019.
 6. Huszti, É.: Telepi kapcsolatok.
  Acta med. sociol. 10 (29), 115-130, 2019.
2018
 1. Huszti, É., Hüse, L., Takács, P., Fábián, G.: A "Nyíregyháza Életminősége 2018" vizsgálat és a kutatás módszertana.
  Acta Med. Sociol. 9 (27), 7-18, 2018.
 2. Fábián, G., Huszti, É., Hüse, L., Takács, P.: Az életminőség Nyíregyházán: a nagymintás társadalomkutatás első négy hulláma a megyeszékhelyen.
  Szabolcs-szatmár-beregi Szemle. 53 (3), 83-102, 2018.
 3. Huszti, É.: Társas kapcsolatok Nyíregyházán 2008-2018.
  Acta Med. Sociol. 9 (27), 110-124, 2018.
2017
 1. Huszti, É., Takács, P.: Kapcsolati faktorok és a rizikómagatartás.
  In: A társadalmi periférián élő gyermekek és fiatalok rizikómagatartásának háttere. Szerk.: Fábián Gergely, Szoboszlai Katalin, Hüse Lajos, Periféria Egyesület, Nyíregyháza, 113-125, 2017. ISBN: 9789631291506
 2. Takács, P., Huszti, É., Hüse, L.: Stressz, anómia és rizikómagatartás.
  In: A társadalmi periférián élő gyermekek és fiatalok rizikómagatartásának háttere. Szerk.: Fábián Gergely, Szoboszlai Katalin, Hüse Lajos, Periféria Egyesület, Nyíregyháza, 161-185, 2017. ISBN: 9789631291506
2016
 1. Huszti, É., Takács, P., Hüse, L.: A "Nyíregyháza Ifjúsága 2015" kutatás módszertana.
  Acta Med. Sociol. 7 211-218, 2016.
 2. Hüse, L., Huszti, É., Takács, P.: A gyermekvédelem peremén: Negatív életesemények hatása a kamaszok és fiatalok egészségkárosító magatartására.
  Metszetek. 5 (4), 80-108, 2016.
 3. Takács, P., Huszti, É.: A Nyíregyházán élő fiatalok életkörülményei a "Nyíregyháza Ifjúsága 2015" kutatás adatai alapján.
  Acta Med. Sociol. 7 169-196, 2016.
 4. Dávid, B., Huszti, É., Lukács, Á.: A társas kapcsolatok jelentősége a társadalmi integrációban.
  In: Helyzetkép a magyarországi romákról. Szerk.: Kósa Zsigmond, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 67-86, 2016. ISBN: 9789633185872
 5. Huszti, É.: Az egyéni kapcsolathálózat kiterjedtsége és összetétele kapcsolati naplóból származó adatok alapján.
  In: A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése: XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program, absztraktkötet. Szerk.: Zsolnai Anikó, Kasik László, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; MTA Pedagógiai Bizottság, Szeged, 167, 2016. ISBN: 9789633065136
 6. Dávid, B., Huszti, É., Barna, I., Fu, Y.: Egocentric contact networks in comparison: Taiwan and Hungary.
  Soc. Networks. 44 253-265, 2016.
  Folyóirat-mutatók:
  D1 Anthropology
  D1 Psychology (miscellaneous)
  D1 Social Sciences (miscellaneous)
  D1 Sociology and Political Science
 7. Huszti, É.: Egyéni kapcsolathálózatok kutatása.
  In: Kutatásmódszertani kézikönyv. Szerk.: R. Fedor Anita, Huszti Éva, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 105-128, 2016. ISBN: 9789633185865
 8. Hüse, L., Huszti, É., Toldiné Bélteki, A., Takács, P.: Elements of the elderly's subjective well-being: an international comparison focusing on the member countries of the Visegrad group.
  Kontakt. 18 (3), 184-193, 2016.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Nursing (miscellaneous)
  Q3 Philosophy
  Q4 Public Health, Environmental and Occupational Health
 9. Rusinné Fedor, A., Huszti, É.: Előszó.
  In: Kutatásmódszertani kézikönyv. Szerk.: R. Fedor Anita, Huszti Éva, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 5-7, 2016. ISBN: 9789633185865
 10. Rusinné Fedor, A., Huszti, É.: Hogyan és mit kutassunk?.
  In: Kutatásmódszertani kézikönyv. Szerk.: R. Fedor Anita, Huszti Éva, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 8-25, 2016. ISBN: 9789633185865
 11. Huszti, É.: Kapcsolathálózat és társadalmi integráció.
  In: Inkluzív nevelés - inkluzív társadalom. Szerk.: Semsei Imre, Kovács Klára, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 210-234, 2016. ISBN: 9789633186152
 12. Patyán, L., Huszti, É.: Közéleti aktivitás, helyi közösségről alkotott vélekedések és intergenerációs kapcsolatok a nyíegyházi fiatalok körében.
  Acta Med. Sociol. 7 197-210, 2016.
 13. Rusinné Fedor, A., Huszti, É.: Kutatásmódszertani kézikönyv.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 235 p., 2016. ISBN: 9789633185865
 14. Huszti, É., Takács, P.: Médiahasználat a nyíregyházi ifjúság (15-29 évesek) körében: új eszközök - új generáció?.
  Acta Med. Sociol. 7 82-111, 2016.
 15. Takács, P., Hüse, L., Huszti, É.: Negatív életesemények és egészségkárosító magatartás fiatalok körében: hagyományos és rough set analízis.
  In: A Magyar Tudomány Ünnepe 2016: Oknyomozó tudomány, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 15, 2016.
2015
 1. Hüse, L., Huszti, É., Takács, P.: Az idősek szubjektív jóllétének elemzése Magyarországon a SHARE adatbázis alapján.
  Magyar Gerontol. 7 18-41, 2015.
 2. Huszti, É.: Megismer-hetem: a személyes kapcsolathálózat feltárásának új formája: kapcsolati napló.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 197 p., 2015.
 3. Huszti, É.: Mondd meg, kikkel töltöd az idődet, s megmondom, ki vagy: A társas támogatást nyújtó személyes kapcsolati háló néhány jellemzője és működése a Nyíregyházi járásban.
  Acta Med. Sociol. 6 (18-19), 121-144, 2015.
2014
 1. Huszti, É.: A negyedik út: az egocentrikus kapcsolati háló vizsgálata a "network napló" módszer alkalmazásával.
  Socio.hu. 4 (3), 70-99, 2014.
 2. Sárváry, A., Huszti, É., Hüse, L., Takács, P.: Egészségügyi hallgatók attitűdje a komplementer medicinával kapcsolatosan.
  In: Magyar Tudomány Ünnepe "Útközben" tudományos konferencia. Szerk.: Ricsei Béla, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 12, 2014.
 3. Huszti, É., Patyán, L., Fábián, G.: Életminőség Nyíregyházán 2012: [Az Acta Medicinae et Sociologica című folyóirat 2014/12-13. tematikus különszáma].
  Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 228 p., 2014.
 4. Takács, P., Huszti, É., Hüse, L.: Integration of the Complementary Alternative Medicine to education and health care.
  In: The present and the future of nursing and midwifery" - VII. International Symposium : Abstract book = Az ápolói és szülésznői munka jelene és jövője" - VII. Nemzetközi Szimpózium : Abstract gyűjtemény. Szerk.: Papp Katalin, Ozsváthné Karap Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 66, 2014. ISBN: 9789634737292
 5. Patyán, L., Huszti, É.: Nyíregyházi idősek életminősége.
  Magyar Gerontológia. 6 (24), 31, 2014.
 6. Huszti, É., Takács, P., Hüse, L.: SHARE - Az egészségre, öregedésre és a nyugdíjba vonulásra irányuló európai adatbázishoz való kapcsolódás: az 50 évesnél idősebb népesség kapcsolati hálója.
  Magyar Gerontológia. 6 (24), 19, 2014.
 7. Huszti, É., Takács, P., Hüse, L.: Szegényedő idősek - nemzetközi trendek a SHARE adatbázis alapján.
  Magyar gerontol. 6 (24), 20, 2014.
 8. Huszti, É.: Társas kapcsolatok Nyíregyházán.
  Acta Med. Sociol. 5 (12-13), 143-165, 2014.
2013
 1. Huszti, É.: Két módszer, egy minta: az egocentrikus kapcsolati háló vizsgálata névgenerátorral és network napló módszerrel.
  Acta Med. Soc. 4 (11), 79-100, 2013.
 2. Huszti, É., Dávid, B., Vajda, K.: Strong Tie, Weak Tie and In-betweens: a Continuous Measure of Tie Strength Based on Contact Diary Datasets.
  Procedia - Social and Behavioral Sciences. 79 38-61, 2013.
2012
 1. Fábián, G., Kiss, J., Patyán, L., Huszti, É.: Életminőség Nyíregyházán 2008-2010: [Az Acta Medicinae et Sociologica című folyóirat tematikus különszáma].
  Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 196 p., 2012.
 2. Huszti, É.: Társas kapcsolatok: családi, rokoni, baráti kapcsolatok Nyíregyháza lakói körében 2008-2010.
  Acta Med. Sociol. Különsz. 3 (3), 155-176, 2012.
2011
 1. Huszti, É., Kovács, E., Molnár, A.: A bevonás módszerei.
  Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar és Human-net, Nyíregyháza, 33 p., 2011.
 2. Huszti, É., Patyán, L., Ördög, Á., Váradi, Z.: Egyén és környezete, civil közösségek - működés és forrásbevonás.
  Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Human-net, Életfa, Nyíregyháza, 131 p., 2011.
 3. Huszti, É.: From sociometry to network diary: measuring personal networks.
  Acta Med. Soc. 2 (2), 129-141, 2011.
 4. Huszti, É., Rusinné Fedor, A.: Mai magyar társadalom.
  Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Human-net, Életfa, Nyíregyháza, 153 p., 2011.
 5. Huszti, É.: Önkéntes munka.
  In: Tereptanári ismeretek : jegyzet / [szerk. Orosi Gábor Bence], Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 71-89, 2011.
2010
 1. Huszti, É.: "Egyedül nem megy": idősek társas kapcsolati hálója Nyíregyházán.
  Magyar Gerontol. 2 (6), 42, 2010.
 2. Huszti, É.: "Jönnek is a rokonok, ismerősök sorra...": társas kapcsolatok Nyíregyházán.
  In: Nemzetközi III. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) Konferencia : Nyíregyháza, 2009. november 20. / [szerk. Vincze Krisztián] ; [rend., kiad. Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyházi Főiskola, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar], Szt. Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, 23-28, [2010]. ISBN: 9789638780966
2009
 1. Huszti, É.: A szociometriától a network naplóig: az egyéni kapcsolati hálók mérése.
  In: A II. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) Konferencia Kiadványa. Szerk.: Huszti Éva, Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 8-14, 2009.
 2. Huszti, É., Patyán, L.: Drogprevenció és szociális munka.
  In: Drogprevenció a szociális munkában / [kiad. a] Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 5-62, 2009.
 3. Huszti, É.: Mint pók a hálóját - az Észak-Alföldi Régió ifjúsági szervezeteinek kapcsolati hálója.
  In: Az Észak-alföldi ifjúsági szervezetek kapcsolati hálója egy szociológiai kutatás mentén. Szerk.: Csatári Emese, Kalamáris Egyesület, Nyíregyháza, 4-12, 2009.
 4. Huszti, É.: Társas kapcsolatok Nyíregyházán.
  Szabolcs-Szatmár-Beregi Szle. 4 590-606, 2009.
2008
 1. Huszti, É., Hüse, L., Koltai, J.: A rizikómagatartás szocio-kulturális háttere serdülők körében.
  In: Kelet-magyarországi középiskolások egészségmagatartása. Szerk.: Murányi István, Vider-Plusz Bt., Debrecen, 61-112, 2008.
 2. Groska, É., Huszti, É., Varga, M.: Édes és sós: receptek a helyi ifjúsági munkához.
  Közös Nevező Egyesület, Nyíregyháza, 152 p., 2008. ISBN: 9789630628150
2007
 1. Huszti, É.: A szabadidő eltöltése a nyíregyházi középiskolások körében.
  In: A nyíregyházi serdülők egészségmagatartása. Szerk.: Pénzes Mariann, Hüse Lajos, NYÍRKEF, Nyíregyháza, 18-35, 2007.
 2. Huszti, É., Fábián, G.: International Academic Conference: Health and social questions of childhood in European context II : prevention of health and social pathology : 10-11 October 2007, Nyíregyháza : conference proceedings.
  Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Debrecen, 168 p., 2007. ISBN: 9789634731085
 3. Huszti, É.: Leisure time spent among secondary school pupils in Nyíregyháza.
  In: Health and Social Questions of Childhood in European Context II. Prevention of Health and Social Pathology. Szerk.: Fábián Gergely, Huszti Éva, University of Debrecen, Nyíregyháza, 1-12, 2007.
2006
 1. Huszti, É.: 12-18 év közötti cigány fiatalok jólléte és életmódja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
  In: Etnikai szegénység, etnikai egészségi állapot? : a cigány népesség élethelyzete és kitörési lehetőségei Északkelet-Magyarországon. Szerk.: Fónai Mihály, Pénzes Mariann, Vitál Attila, Krúdy Könyvkiadó, Budapest, 137-152, 2006. ISBN: 9789638731944
 2. Huszti, É.: A roma gyermekek jól-léte és életmódja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
  Szabolcs-Szatmár-Beregi Szle. 41 (2), 148-160, 2006.
 3. Pénzes, M., Huszti, É.: Coordination Committee of Drug Affairs (CCDA): preventive secondary school program.
  In: Epidemiology and Social Effects of Drug-Taking in the Visegrad Four Countries. Proceedings of the International Conference / Sárváry Attila (szerk.), Continent-Ph Ltd., Nyíregyháza, 51-55, 2006. ISBN: 9789638691835
 4. Huszti, É.: Tudományos munka a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán.
  Esély. 17 (4), 122-125, 2006.
  (Ismertetett mű: sorozatszerk. Lukácskó Zsolt ; szerk. Fábián Gergely. -A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Nyíregyháza tudományos közleményei III. /Nyíregyháza : Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, 2005. -292 p.)
 5. Huszti, É.: Well-being and life style among gypsy children in Szabolcs-Szatmár-Bereg County.
  In: Health and Social Questions of Childhood in European Context : International Academic Conference : 8.-9. November 2006 : Building Uran, České Budějovice : Conference Proceedings. Eds.: Burešová Gabriela, Jana Zierhutová, University of South Bohemia, Česke Budĕjovice, 26-34, 2006. ISBN: 9788070409114
2005
 1. Hüse, L., Fodor, É., Huszti, É.: "Lift me up": Nyíregyháza kábítószerügyi ellátó rendszerének újszerű áttekintése.
  Szabolcs-Szatmár-Beregi Szle. 40 (3), 320-326, 2005.
 2. Huszti, É.: Kalandos út a tudományok körül.
  Szabolcs-Szatmár-Beregi Szle. 40 (4), 523-527, 2005.
  (Ismertetett mű: Fábián Gergely (szerk.). -A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Nyíregyháza tudományos közleményei III. /Nyíregyháza : Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, 2005. -292 p.)
2002
 1. Huszti, É.: Helyzetkép a szabolcsi esőemberkékről: A Szabolcsi Esőemberekért Alapítványról.
  Szabolcs-Szatmár-Beregi Szle. 27 (4), 458-465, 2002.
2001
 1. Huszti, É.: A Nyíregyháza környéki tanyavilág az ezredfordulón: történeti összefoglalás a tanyák kialakulásáról.
  Szabolcs-Szatmár-Beregi Szle. 36 (2), 153-165, 2001.
feltöltött közlemény: 80 Open Access: 21
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK