Tudóstér: Csécsy Andrea publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 53 Open Access: 5
2019
 1. Csécsy, A., Kiss, T., Varga, N.: Kártérítési jog: A kontraktuális és deliktuális kárfelelősségi rendszer a 2013. évi V. törvény alapján.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 257 p., 2019. ISBN: 9789634902591
2018
 1. Csécsy, A.: A kellékszavatossági igényérvényesítési határidők az 1959. évi IV. törvény hatálybalépésétől napjainkig.
  In: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a XXI. században. Szerk.: Szikora Veronika. Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 97-110, 2018. ISBN: 9789634739883
2015
 1. Csécsy, A.: A szerződésszegésért való kárfelelősség megváltozott szabályai az új Ptk.-ban.
  In: Kolosváry Bálint emlékkötet. Szerk.: Veress Emőd, Erdélyi Református Egyházkerület és a Sapientia EMTE - Kolosváry Bálint Jogtudományi Kutatóközpont, Kolozsvár, 60-71, 2015. ISBN: 9789737971906
 2. Csécsy, A.: Felelősség a szerződésszegéssel okozott károkért.
  In: Kártérítési jog : a kontraktuális és deliktuális kárfelelősségi rendszer a 2013. évi V. törvény alapján. Írták: Csécsy Andrea, Kiss Tibor, Varga Nelli, Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft., Budapest, 11-30, 2015. ISBN: 9786155554032
 3. Csécsy, A.: Felelősség az épületkárokért.
  In: Kártérítési jog : a kontraktuális és deliktuális kárfelelősségi rendszer a 2013. évi V. törvény alapján. Írták: Csécsy Andrea, Kiss Tibor, Varga Nelli, Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft., Budapest, 152-159, 2015. ISBN: 9786155554032
 4. Csécsy, A.: Felelősség fokozott veszéllyel járó tevékenységért.
  In: Kártérítési jog : a kontraktuális és deliktuális kárfelelősségi rendszer a 2013. évi V. törvény alapján. Írták: Csécsy Andrea, Kiss Tibor, Varga Nelli, Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft., Budapest, 89-105, 2015. ISBN: 9786155554032
 5. Csécsy, A., Kiss, T., Varga, N.: Kártérítési jog: A kontraktuális és deliktuális kárfelelősségi rendszer a 2013. évi V. törvény alapján.
  Menedzser Praxis, Budapest, 174 p., 2015.
2011
 1. Csécsy, A.: A szerződésszegés.
  In: A Polgári Törvénykönyv magyarázata. Szerk.: Osztovits András, Opten Informatikai Kft., Budapest, 1065-1136, 2011. ISBN: 9786155122019
 2. Csécsy, A.: A veszélyes üzemi felelősség.
  In: A kártérítési jog magyarázata [elektronikus dokumentum] : kiegészítés az Ügyvéd Jogtárhoz : CD-ROM. Írták: Fézer Tamás, Havasi Péter, Csécsy Andrea, Tóth Endre Tamás, Varga Nelli, Complex Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, , 2011.
 3. Csécsy, A.: Épületkárok.
  In: A kártérítési jog magyarázata [elektronikus dokumentum] : kiegészítés az Ügyvéd Jogtárhoz : CD-ROM. Írták: Fézer Tamás, Havasi Péter, Csécsy Andrea, Tóth Endre Tamás, Varga Nelli, Complex Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, , 2011.
2010
 1. Fézer, T., Havasi, P., Tóth, E., Csécsy, A., Varga, N.: A kártérítési jog magyarázata.
  CompLex Kiadó, Budapest, 453 p., 2010. ISBN: 9789632950662
 2. Csécsy, A.: A személyiségvédelem.
  In: Polgári jog I. : polgári jogi alapfogalmak, személyek joga, dologi jog : alapszakos hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, Center Print, Debrecen, 126-139, 2010. ISBN: 9789634734277
 3. Csécsy, A.: A szerződések hibás teljesítése.
  In: Fogyasztóvédelmi ismeretek. Szerk.: Joó Imre, Morvai Gábor, Center Print, Debrecen, 115-130, 2010. ISBN: 97861550250501
 4. Csécsy, A.: A szerződések hibás teljesítése, szavatosság, jótállás, minőségi kifogások intézése.
  In: Magyar fogyasztóvédelmi magánjog - európai kitekintéssel. Szerk.: Szikora Veronika, Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete, Debrecen, 71-96, 2010. ISBN: 9786155025006
 5. Csécsy, A.: A társasház-tulajdon.
  In: Polgári jog I. : polgári jogi alapfogalmak, személyek joga, dologi jog : alapszakos hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, Center Print, Debrecen, 186-191, 2010. ISBN: 9789634734277
 6. Csécsy, A.: A veszélyes üzemi felelősség.
  In: A kártérítési jog magyarázata / szakmai szerk. Fézer Tamás, Complex K., Budapest, 163-175, 2010. ISBN: 9789632950662
 7. Csécsy, A.: Épületkárok.
  In: A kártérítési jog magyarázata / szakmai szerk. Fézer Tamás, Complex K., Budapest, 272-279, 2010. ISBN: 9789632950662
 8. Csécsy, A.: Korlátot dologi jogok.
  In: Polgári jog I. : polgári jogi alapfogalmak, személyek joga, dologi jog : alapszakos hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, Center Print, Debrecen, 192-200, 2010. ISBN: 9789634734277
 9. Csécsy, A.: Közös tulajdon.
  In: Polgári jog I. : polgári jogi alapfogalmak, személyek joga, dologi jog : alapszakos hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, Center Print, Debrecen, 178-185, 2010. ISBN: 9789634734277
 10. Csécsy, A., Csécsy, G., Szikora, V.: Polgári jog I.: polgári jogi alapfogalmak, személyek joga, dologi jog : alapszakos hallgatók számára.
  DE ÁJK Polgári Jogi Tanszék; Center Print, Debrecen, 202 p., 2010. ISBN: 9789634734277
 11. Csécsy, A., Csécsy, G., Szikora, V.: Polgári jog II.: kötelmi jogi alapok : alapszakos hallgatók számára.
  DE ÁJK Polgári Jogi Tanszék ;, Debrecen, 159 p., 2010. ISBN: 9789634734284
2009
 1. Csécsy, A.: A személyiségvédelem.
  In: Polgári jog I. : Polgári jogi alapfogalmak, személyek joga, dologi jog : BSc hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, DE-ÁJK, Debrecen, 126-139, 2009. ISBN: 9789634732693
 2. Csécsy, A.: A társasház-tulajdon.
  In: Polgári jog I. : Polgári jogi alapfogalmak, személyek joga, dologi jog : BSc hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, DE-ÁJK, Debrecen, 186-191, 2009. ISBN: 9789634732693
 3. Csécsy, A.: Breach of contract in German private law.
  In: Zakonodavsztvo Ukraini : problemi ta perszpektivi rozvitku, [S.n.], Kijev, 8-11, 2009. ISBN: 9789663011721
 4. Csécsy, A.: Előreláthatósági klauzula a szerződések jogában.
  Debr. jogi műh. 6 (1), 2009.
 5. Csécsy, A.: Korlátolt dologi jogok.
  In: Polgári jog I. : Polgári jogi alapfogalmak, személyek joga, dologi jog : BSc hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, DE-ÁJK, Debrecen, 192-200, 2009. ISBN: 9789634732693
 6. Csécsy, A.: Közös tulajdon.
  In: Polgári jog I. : Polgári jogi alapfogalmak, személyek joga, dologi jog : BSc hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, DE-ÁJK, Debrecen, 178-185, 2009. ISBN: 9789634732693
 7. Csécsy, A., Csécsy, G., Szikora, V.: Polgári jog I.: polgári jogi alapfogalmak, személyek joga, dologi jog : BSc hallgatók számára.
  DE ÁJK, Debrecen, 204 p., 2009. ISBN: 9789634732693
 8. Csécsy, A.: Speciális igényérvényesítési lehetőségek a fogyasztóvédelmi jogban.
  In: Kihívások és lehetőségek napjaink magánjogában : tanulmánykötet. Szerk.: Szikora Veronika, DE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, Debrecen, 83-102, 2009. ISBN: 9789634731771
2008
 1. Artz, M., Miskolczi Bodnár, P., Nardo, M., Pázmándi, K., Prugberger, T., Csécsy, A., Csécsy, G., Fézer, T., Hajnal, Z., Haraszti, A., Horváth, S., Kiss, G., Kiss, T., Madai, S., Papp, T., Pribula, L., Varga, N., Szikora, V.: A fogyasztóvédelmi jog új irányai az elméletben és a gyakorlatban című konferencia tanulmánykötete: Debrecen, 2007. május 17-18..
  DE ÁJK :, Debrecen, 216 p., 2008. ISBN: 9789634731764
 2. Csécsy, A.: A szerződések teljesítése.
  In: Polgári jog II. : kötelmi jogi alapok : BSc hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, DE ÁJK, Debrecen, 47-52, 2008. ISBN: 9789634731757
 3. Csécsy, A.: A szerződési biztosítékok.
  In: Polgári jog II. : kötelmi jogi alapok : BSc hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, DE ÁJK, Debrecen, 53-64, 2008. ISBN: 9789634731757
 4. Csécsy, A.: A szerződés megkötésére vonatkozó szabályok.
  In: Polgári jog II. : kötelmi jogi alapok : BSc hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, DE ÁJK, Debrecen, 18-28, 2008. ISBN: 9789634731757
 5. Csécsy, A.: A szerződésszegés.
  In: Polgári jog II. : kötelmi jogi alapok : BSc hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, DE ÁJK, Debrecen, 65-67, 2008. ISBN: 9789634731757
 6. Csécsy, A.: A szerződésszegés szabályozásának néhány problematikája az új Ptk. tervezetének tükrében.
  In: A magánjogi kodifikáció eredményei : Miskolci konferenciák 2006-2007 : tanulmánykötet / [szerk. Gondosné Pusztahelyi Réka], Novotni, Miskolc, 256-268, 2008. ISBN: 9789639360525
 7. Csécsy, A.: A szerződés tárgya, tartalma és értelmezése.
  In: Polgári jog II. : kötelmi jogi alapok : BSc hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, DE ÁJK, Debrecen, 29-31, 2008. ISBN: 9789634731757
 8. Csécsy, A.: Hibás temékek által okozott károk: a termékfelelősség jogintézménye az USA és az Európai Unió jogában.
  In: A fogyasztóvédelmi jog új irányai az elméletben és a gyakorlatban című konferencia tanulmánykötete : Debrecen, 2007. május 17-18.. Szerk.: Szikora Veronika, DE ÁJK : Fome, Debrecen, 9-18, 2008. ISBN: 9789634731764
 9. Csécsy, A., Csécsy, G., Szikora, V.: Polgári jog II.: kötelmi jogi alapok : BSc hallgatók számára.
  DE ÁJK, Debrecen, 158 p., 2008. ISBN: 9789634731757
2006
 1. Csécsy, A.: A szerződési jog alapelveinek értelmezése és funkciói a német polgári jogban.
  Debr. jogi műh. 3 (2), 2006.
2005
 1. Csécsy, A.: A szerződésszegésről de lege ferenda: (gondolatok egy 2004-es javaslat alapján).
  In: Kötelmi jogi kodifikációs tanulmányok, 2003-2005 : a Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozóján, 2003. június 5-6-án és 2005. június 3-án elhangzott kötelmi jogi tanulmányok gyűjteménye. Szerk.: Bíró György, Szalma József, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 290-310, 2005. ISBN: 9639360384
 2. Csécsy, A.: A teljesítés szabályozása az Európai Szerződés Jogi Alapelvekben.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai / [...szerk. Stipta István], Bíbor Kiadó, Miskolc, 123-141, 2005, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 6/1.)
 3. Csécsy, A.: Egységes vagy eltérő szabályozás a deluktiális és kontraktuális kárfelelősség körében?: vétkességi vagy objektív felelősség? : avagy megoldásra váró kérdések a Ptk. kodifikáció körében.
  In: Kötelmi jogi kodifikációs tanulmányok, 2003-2005 : a Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozóján, 2003. június 5-6-án és 2005. június 3-án elhangzott kötelmi jogi tanulmányok gyűjteménye. Szerk.: Bíró György, Szalma József, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 145-158, 2005. ISBN: 9639360384
2004
 1. Csécsy, A.: A hibás teljesítés: (tansegédlet).
  Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 2004.
 2. Csécsy, A.: A jótállás: (tansegédlet).
  Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 2004.
 3. Csécsy, A.: A kontraktuális kárfelelősség jogintézményének fejlődése a római jogtól napjainkig.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai. Szerk.: Stipta István, Bíbor, Miskolc, 71-93, 2004, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 4/1.)
 4. Csécsy, A.: A polgári jogi kárfelelősség jogintézményének fejlődése a római jogtól napjainkig.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai / [...szerk. Stipta István], Bíbor, Miskolc, 71-93, 2004, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 4/2.)
 5. Csécsy, A.: A szerződésszegés szabályozása az Európai Szerződés Jogi Alapelvekben.
  Gazdaság és jog. 12 (7-8), 35-42, 2004.
 6. Csécsy, A.: A teljesítés szabályozása az Európai Szerződési Jogi Alapelvekben.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai / [...szerk. Stipta István], Bíbor, Miskolc, 123-141, 2004, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 4/2.)
 7. Csécsy, A.: Fogyasztóvédelmi jellegű módosulások szavatossági jogunkban.
  In: Doktoranduszok Fóruma : 2003. november 6. : a Deák Ferenc Doktori Iskola -nappali, levelező tagozatos és egyéni képzésben résztvevő- PhD. hallgatóinak a Tudomány Napján elhangzott előadásai szerkesztett kötete. Szerk.: Stipta István, Novotni Alapítvány Kiadó, Miskolc, 81-87, 2004. ISBN: 9639360198
2003
 1. Csécsy, A.: Fogyasztóvédelmi jellegű módosulások szavatossági jogunkban.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2002. november 6. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa / [szerk. Lehoczky László], Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, Miskolc, 81-86, 2003.
2002
 1. Csécsy, A.: A szerződésszegés jogintézményének kialakulása a magyar magánjogban.
  Collectio iuridica Univ. Debr. 2 93-110, 2002.
 2. Csécsy, A.: A szerződésszegés szabályozása az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló 1980. évi bécsi egyezményben.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai. Szerk.: Stipta István, Bíbor, Miskolc, 161-190, 2002, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 1/1.)
1999
 1. Csécsy, G., Csécsy, A.: Jogalkalmazási módszerek és jogelvek a gyakorlati jogalkalmazásba.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 16 15-20, 1999.
feltöltött közlemény: 53 Open Access: 5
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK