Tudóstér: Barta Attila publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 195 Open Access: 19
2023
 1. Barta, A.: A hatóság döntései. A hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás szabályai valamint az eljárási költségek és azok viselése.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva, Zsuzsanna; Balázs, István; Barta, Attila; Pribula, László; Veszprémi, Bernadett, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 97-112, 2023. ISBN: 9789634904977
 2. Barta, A.: A hatósági ellenőrzés és a hivatalbóli eljárás, valamint egyes hatósági intézkedések különös szabályai.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva, Zsuzsanna; Balázs, István; Barta, Attila; Pribula, László; Veszprémi, Bernadett, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 112-118, 2023. ISBN: 9789634904977
 3. Barta, A.: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapvető rendelkezései, a kérelemre induló hatósági eljárás.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva, Zsuzsanna; Balázs, István; Barta, Attila; Pribula, László; Veszprémi, Bernadett, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 64-96, 2023. ISBN: 9789634904977
 4. Barta, A.: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény jellemzői, alapelvei és hatálya.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva, Zsuzsanna; Balázs, István; Barta, Attila; Pribula, László; Veszprémi, Bernadett, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 55-63, 2023. ISBN: 9789634904977
 5. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Pribula, L., Veszprémi, B.: Közigazgatási eljárások.
  Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 224 oldal p., 2023. ISBN: 9789634904977
2022
 1. Barta, A.: A helyi önkormányzatok lokális együttműködési lehetőségei, különös tekintettel a társulási megoldásokra.
  32 p., 2022.
 2. Barta, A.: A közigazgatás intézményrendszere és szervezési elvei.
  In: IJOTEN - Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Szerk.: Jakab András, Könczöl Miklós, Menyhárd Attila, Sulyok Gábor, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 1-21, 2022.
 3. Barta, A.: Quo vadis, felügyeleti ellenőrzés?.
  Közigazgatástudomány. 2 (1), 28-41, 2022.
 4. Lopižić, I., Barta, A.: Same aims, different pathways - deconcentrated state administration in Croatia and Hungary.
  Juridical Tribune. 12 (2), 246-262, 2022.
2021
 1. Barta, A.: A felügyeleti ellenőrzések szerepe a közigazgatási jog érvényesítésében.
  In: Évtizedek a magyar közigazgatás szolgálatában : ünnepi tanulmányok Balázs István Professzor 65. születésnapjára / szerkesztették Árva Zsuzsanna, Barta Attila, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 237-256, 2021. ISBN: 9789634903123
 2. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: A helyi önkormányzatok felépítése és működése, a helyi közügyek fogalma, az önkormányzati feladatellátás rendszere, az önkormányzatok vagyona.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 167-227, 2021. ISBN: 9789634903222
 3. Barta, A.: A közigazgatási jog helye a jogrendszerben, a közigazgatási jog sajátosságai.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 54-69, 2021. ISBN: 9789634903222
 4. Barta, A.: A közigazgatási jogviszony.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 74-77, 2021. ISBN: 9789634903222
 5. Barta, A.: A közigazgatás intézményrendszere és szervezési elvei.
  In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia / Jakab András, Könczöl Miklós, Menyhárd Attila, Sulyok Gábor, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 1-21, 2021. ISBN: 9789633083079
 6. Barta, A.: A közigazgatás intézményrendszere és szervezeti felépítése.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 92-106, 2021. ISBN: 9789634903222
 7. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Pribula, L., Veszprémi, B.: Annotált záróvizsga tételsor: Közigazgatási jog.
 8. Barta, A.: A területi államigazgatási szervek: államigazgatási feladatok települési szintű ellátásának rendszere, a jegyző jogállása és feladatai.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 142-154, 2021. ISBN: 9789634903222
 9. Barta, A.: Balázs István: A közigazgatás változásairól Magyarországon és Európában a rendszerváltástól napjainkig (Debrecen: DE ÁJK 2020) 271..
  Állam-és Jogtudomány. 62 (1), 120-123, 2021.
  (Ismertetett mű: Balázs István. -A közigazgatás változásairól Magyarországon és Európában a rendszerváltástól napjainkig /Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2020. -284 p. -)
 10. Barta, A.: Challenges and Possibilities in the Development of Territorial State Administration: The Hungarian Example.
  Cent. Eur. pap. 2 (9), 63-79, 2021.
 11. Árva, Z., Barta, A.: Évtizedek a magyar közigazgatás szolgálatában: Ünnepi tanulmányok Balázs István Professzor 65. születésnapjára.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 514 p., 2021. ISBN: 9789634903116
 12. Barta, A.: Innovative Solutions in Hungary's Deconcentrated State Administration.
  Curentul Juridic. 2 (2), 37-51, 2021.
 13. Árva, Z., Barta, A., Veszprémi, B., Balázs, I.: Közigazgatási jogi alaptanok.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 308 p., 2021. ISBN: 9789634903222
 14. Barta, A.: Közigazgatási jog norma fogalma és fajtái.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 70-74, 2021. ISBN: 9789634903222
 15. Barta, A.: Renewing the Role of the State and its Public Administration from the Perspective of Hungarian Territorial State Administration.
  Revista Facultății de Drept Oradea. 1 (1), 1-13, 2021.
2020
 1. Barta, A.: A hírközlési szolgáltatások egyes fogyasztóvédelmi aspektusai.
  Közjavak. 6 (1-2), 81-96, 2020.
 2. Barta, A.: A közigazgatás intézményrendszere és szervezési elvei.
  In: IJOTEN - Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Szerk.: Jakab András, Könczöl Miklós, Menyhárd Attila, Sulyok Gábor, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 1-21, 2020.
 3. Árva, Z., Barta, A., Veszprémi, B., Balázs, I.: Állami erőforrások: szervezet és személyi állomány a végrehajtó hatalom körében.
  Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 326 p., 2020. ISBN: 9789635312870(nyomtatott)
 4. Barta, A.: A területfejlesztés és területrendezés szakigazgatási alapjai.
  In: Közigazgatási jog : szakigazgatásaink elmélete és működése. Szerk.: Lapsánszky András, Wolters Kluwer Kft., Budapest, 636-657, 2020. ISBN: 9789632959191
 5. Barta, A.: A területi államigazgatás.
  In: Állami erőforrások : szervezet és személyi állomány a végrehajtó hatalom körében / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 108, 113-220, 2020. ISBN: 9789635312870
 6. Barta, A.: Járási Hivatalok újratöltve?: változások a magyar területi államigazgatásban 2018 után.
  In: VIII. IRI Társadalomtudományi Konferencia : Štúrovo, 2020. június 15-17. : program, tartalmi összefoglalók, abstrakty / szerkesztette Karlovitz Jánon Tibor, International Research Institute, Komárno, 11, 2020. ISBN: 9788089691685
 7. Barta, A.: Járási Hivatalok újratöltve?: változások a magyar területi államigazgatásban 2018 után.
  In: Jogok és lehetőségek a társadalomban. Szerk.: Karlovitz Jánon Tibor, International Research Institute, Komárno, Szlovákia, 25-38, 2020. ISBN: 9788089691692
 8. Barta, A.: Kormányzás és közigazgatás.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 18, 53-70, 2020. ISBN: 9789634901426(nyomtatott)
 9. Barta, A.: Kormányzás és közigazgatás.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerk. Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 34-45, 2020. ISBN: 9789634901426(nyomtatott)
 10. Árva, Z., Barta, A., Veszprémi, B., Balázs, I.: Közigazgatás-elmélet.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 288 p., 2020. ISBN: 9789634901426(nyomtatott)
 11. Árva, Z., Barta, A., Veszprémi, B., Balázs, I.: Közigazgatás-elmélet.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 288 p., 2020. ISBN: 9789634901433(elektronikus)
 12. Barta, A.: Közvetlen és közvetett közigazgatás.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 71-103, 2020. ISBN: 9789634901426(nyomtatott)
 13. Barta, A.: Közvetlen és közvetett közigazgatás.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerk. Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 46-67, 2020. ISBN: 9789634901426(nyomtatott)
 14. Barta, A.: Területi államigazgatás: az elmúlt három évtized fontosabb reformjai és azok hatásai a helyi önkormányzati rendszerre.
  In: A magyar önkormányzatok 30 éve : tanulmányok, adatok, tények a helyi önkormányzatok három évtizedéből / szerkesztő Gyergyák Ferenc, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, Budapest, 75-93, 2020. ISBN: 9789638971098
 15. Barta, A.: The Major Reforms of Territorial State Administration in the Last Three Decades, and Their Effects on the System of Local Self-Government.
  In: A magyar önkormányzatok 30 éve : tanulmányok, adatok, tények a helyi önkormányzatok három évtizedéből / szerkesztő Gyergyák Ferenc (szerk.), Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, Budapest, 165-184, 2020. ISBN: 9789638971098
 16. Barta, A.: The Way to a More Integrated Territorial State Administration: The Aims and Causes Behind the Renewal of Hungarian Mid-Level State Administration.
  Pro Publico Bono - Magyar Közig. 1 74-95, 2020.
2019
 1. Barta, A.: A hatóság döntései. A hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás szabályai valamint az eljárási költségek és azok viselése.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 17, 113-129, 2019. ISBN: 9789634901419(nyomtatott)
 2. Barta, A.: A hatósági ellenőrzés és a hivatalbóli eljárás, valamint egyes hatósági intézkedések különös szabályai.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 8, 131-138, 2019. ISBN: 9789634901419(nyomtatott)
 3. Barta, A., Bencsik, A., Veszprémi, B.: A kormányzati igazgatásról szóló törvény egyes elméleti és gyakorlati aspektusai.
  Jura. 25 (2), 11-24, 2019.
 4. Barta, A.: A közigazgatási jog helye a jogrendszerben, a közigazgatási jog sajátosságai.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 69-85, 2019. ISBN: 9789634900672
 5. Barta, A.: A közigazgatási jog helye a jogrendszerben, a közigazgatási jog sajátosságai.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 69-85, 2019. ISBN: 9789634900689
 6. Barta, A.: A közigazgatási jogi norma fogalma és fajtái.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 87-91, 2019. ISBN: 9789634900672
 7. Barta, A.: A közigazgatási jogi norma fogalma és fajtái.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 87-91, 2019. ISBN: 9789634900689
 8. Barta, A.: A közigazgatási jogviszony.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 91-94, 2019. ISBN: 9789634900672
 9. Barta, A.: A közigazgatási jogviszony.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 91-94, 2019. ISBN: 9789634900689
 10. Barta, A.: A közigazgatás intézményrendszere és szervezeti felépítése.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 111-127, 2019. ISBN: 9789634900672
 11. Barta, A.: A közigazgatás intézményrendszere és szervezeti felépítése.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 111-127, 2019. ISBN: 9789634900689
 12. Barta, A.: A területi államigazgatási szervek. Államigazgatási feladatok települési szintű ellátásának rendszere, a jegyző jogállása és feladatai.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 173-187, 2019. ISBN: 9789634900672
 13. Barta, A.: A területi államigazgatási szervek. Államigazgatási feladatok települési szintű ellátásának rendszere, a jegyző jogállása és feladatai.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 173-187, 2019. ISBN: 9789634900689
 14. Barta, A.: Az Ákr. hatálya.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett ; szeresztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 6, 69-74, 2019. ISBN: 9789634901419(nyomtatott)
 15. Barta, A.: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapvető rendelkezései, a kérelemre induló hatósági eljárás.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 37, 75-111, 2019. ISBN: 9789634901419(nyomtatott)
 16. Barta, A.: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény jellemzői, alapelvei és hatálya: a hatályos jogi szabályozás jellemzése.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 2, 65-66, 2019. ISBN: 9789634901419(nyomtatott)
 17. Barta, A., Veszprémi, B.: Az egyablakos ügyintézés szegmensei.
  Új magy. közig. 12 (2), 66-75, 2019.
 18. Árva, Z., Barta, A., Pribula, L., Veszprémi, B., Balázs, I.: Közigazgatási eljárások.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 310 p., 2019. ISBN: 9789634901419(nyomtatott)
 19. Árva, Z., Barta, A., Veszprémi, B., Balázs, I.: Közigazgatási jogi alaptanok.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 372 p., 2019. ISBN: 9789634900689(elektronikus)
 20. Árva, Z., Barta, A., Veszprémi, B., Balázs, I.: Közigazgatási jogi alaptanok.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 372 p., 2019. ISBN: 9789634900672(nyomtatott)
2018
 1. Barta, A., Gyüre, A.: A helyi környezetvédelem kihívásai két település példáján keresztül: Dorog és Biharkeresztes, hasonlóságok és különbségek.
  In: A települési környezetvédelem elméleti és gyakorlati megközelítései. Szerk.: Bányai Orsolya, Barta Attila, Gondolat Kiadó, Budapest, 175-196, 2018. ISBN: 9789636938833
 2. Barta, A., Bányai, O.: A települési környezetvédelem elméleti és gyakorlati megközelítései.
  Gondolat Kiadó, Debrecen, 292 p., 2018. ISBN: 9789636938833
 3. Barta, A.: Messze-e a távol?: pillanatkép területi államigazgatásunk aktuális rendszeréről és ügyfélszolgálati megoldásairól.
  Új magy. közig. 11 (4), 11-19, 2018.
 4. Barta, A.: Promising Solutions from the Environmental Protection Practices of Three Municipalities.
  In: Local environmental problems and answers in Hungary and Romania. Ed.: Mihály Fónai, János Kristóf Murádin, Ferenc Pénzes, Scientia Publishing House, Cluj-Napoca, 47-61, 2018. ISBN: 9786069750148
2017
 1. Barta, A.: A hatályos jogi szabályozás jellemzése.
  In: Közigazgatási eljárások [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 53-54, 2017. ISBN: 9789633186831
 2. Barta, A.: A hatósági ellenőrzés és a hivatalbóli eljárás, valamint egyes hatósági intézkedések különös szabályai.
  In: Közigazgatási eljárások [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 108-113, 2017. ISBN: 9789633186831
 3. Bencsik, A., Barta, A.: A települési önkormányzatok szerepe a környezetvédelmi igazgatás átalakult rendszerében.
  Pro futuro. 1 79-93, 2017.
 4. Barta, A.: Az Ákr. hatálya.
  In: Közigazgatási eljárások [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 58-62, 2017. ISBN: 9789633186831
 5. Barta, A.: Az Általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapvető rendelkezései, a kérelemre induló hatósági eljárás, a hatóság döntései, a hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás.
  In: Közigazgatási eljárások [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 63-107, 2017. ISBN: 9789633186831
 6. Barta, A.: Globális kihívások és lokális lehetőségek a nemzeti közigazgatások fejlesztésében: a magyar középszintű államigazgatás példája.
  In: Válogatott tanulmányok a társadalomtudományok köréből. Szerk.: Torgyik Judit, International Research Institute, Komárno, 67-71, 2017. ISBN: 9788089691463
 7. Barta, A.: Kommunális környezetvédelem?: az Észak-alföldi Régió Megyei Jogú Városainak szervezeti megoldásai az ökológiai fenntarthatóság szolgálatában.
  Régiókut. szle. 2 (1), 177-187, 2017.
 8. Barta, A.: Kormányzás és közigazgatás.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 38-52, 2017. ISBN: 9789633186374
 9. Árva, Z., Barta, A., Balázs, I., Veszprémi, B.: Közigazgatás-elmélet.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 217 p., 2017. ISBN: 9789633186404
 10. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Pribula, L., Veszprémi, B.: Közigazgatási eljárások.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 257 p., 2017. ISBN: 9789633186824
 11. Barta, A.: Közvetlen és közvetett közigazgatás.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 53-78, 2017. ISBN: 9789633186374
 12. Barta, A.: Merre tovább megyei önkormányzat?: gondolatok a magyar középszintű önkormányzatok megújult szerepéről.
  In: Így kutattunk mi! : tudományos cikkgyűjtemény 2. : [társadalomtudományok], [Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal], Budapest, , 2017. ISBN: 9786158010023
 13. Barta, A.: Önkormányzati társulások a helyi környezetvédelmi feladatok ellátásában.
  In: A települési önkormányzatok szerepe a környezeti politika és jog alakításában. Szerk.: Fodor László, Bányai Orsolya, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 109-125, 2017. ISBN: 9789633186312
 14. Barta, A.: The Next generation of Capital and County Government Offices Develeopments in Hungarian Middle-Level State Administration since 2011.
  In: Jogtudomány a jogfejlődés szolgálatában : szemelvények a modern jogi kutatások köréből. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 27-42, 2017. ISBN: 9789631293166
 15. Barta, A., Jakab, V.: Új kihívások a középszintű államigazgatásban 2016-tól napjainkig: a területi kormányhivatalok és járások továbbfejlesztésének főbb lépései és iránya.
  Debr. jogi műh. 14 1, 2017.
2016
 1. Barta, A.: A köznevelési/tanulói jogviszonnyal összefüggő tanügyi rendelkezések.
  In: Tanügyigazgatási és közigazgatási ismeretek / Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 67-88, 2016, (Szaktárnet-könyvek ; 34.) ISBN: 9789633185957
 2. Barta, A.: Általános közigazgatási ismeretek.
  In: Tanügyigazgatási és közigazgatási ismeretek / Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 7-16, 2016, (Szaktárnet-könyvek ; 34.) ISBN: 9789633185957
 3. Barta, A.: A tanügy-igazgatás mint szakigazgatás.
  In: Tanügyigazgatási és közigazgatási ismeretek / Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 43-52, 2016, (Szaktárnet-könyvek ; 34.) ISBN: 9789633185957
 4. Barta, A.: A tanügyi intézményrendszer tagozódása.
  In: Tanügyigazgatási és közigazgatási ismeretek / Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 53-66, 2016, (Szaktárnet-könyvek ; 34.) ISBN: 9789633185957
 5. Barta, A.: Önkormányzati eszközök a helyi környezetvédelem szolgálatában.
  In: Tanulmánykötet a 7. BBK előadásaiból. Szerk.: Rajnai Zoltán, Fregán Beatrix, Marosné Kuna Zsuzsanna, Óbudai Egyetem, Budapest, 40-46, 2016. ISBN: 9786155460975
 6. Barta, A., Veszprémi, B.: Tanügyigazgatási és közigazgatási ismeretek.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 90 p., 2016. ISBN: 9789633185957
 7. Fodor, L., Bányai, O., Barta, A., Fónai, M.: Települési környezetvédelem Magyarországon: egy kutatás előfeltevései = Local environmental protection in Hungary : a research hypothesis.
  Tér társad. 30 (3), 19-39, 2016.
 8. Fodor, L., Fónai, M., Barta, A., Bányai, O.: Települési környezetvédelem Magyarországon: kutatási kivonat.
  Önkorm. hírlevél (BM) 28 (7), 10-14, 2016.
 9. Fodor, L., Barta, A., Fónai, M., Bányai, O.: Települési környezetvédelem Magyarországon: kutatási kivonat.
  Belügyminisztérium, Budapest, 35 p., 2016.
 10. Barta, A.: The next generation of capital and county government offices developments in Hungarian middle-level state administration since 2011.
  Publ. Govern. Admin. Financ. Law Rev. 2016.
2015
 1. DE, A. D. jogi karának oktatói-hallgatói munkaközössége, Barta, A.: A 2013-ban megjelent, jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája 1. rész.
  Pro futuro. 5 (1), 159-239, 2015.
 2. Barta, A.: A hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás (VI. fejezet).
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 119-121, 2015. ISBN: 9789633185438
 3. Árva, Z., Barta, A., Balázs, I., Veszprémi, B.: A helyi önkormányzatok felépítése és működése, a helyi közügyek fogalma, az önkormányzati feladatellátás rendszere, az önkormányzatok vagyona (IX. fejezet).
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 156-215, 2015. ISBN: 9789633185421
 4. Barta, A.: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény jellemzői és alapelvei (IV. fejezet).
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 50-74, 2015. ISBN: 9789633185438
 5. Barta, A.: A közigazgatási hatósági eljárás szakaszai, az alapeljárás, a hatóság döntései (V. fejezet).
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 75-118, 2015. ISBN: 9789633185438
 6. Barta, A.: A közigazgatási jog helye a jogrendszerben, a közigazgatási jog sajátosságai (III. fejezet).
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 50-64, 2015. ISBN: 9789633185421
 7. Barta, A.: A közigazgatási jogi norma és jogviszony: a közigazgatás által alkalmazott nem közigazgatási jog fő területei (IV. fejezet).
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 65-84, 2015. ISBN: 9789633185421
 8. Barta, A.: A közigazgatás intézményrendszere és szervezeti felépítése (V. fejezet).
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 85-98, 2015. ISBN: 9789633185421
 9. Barta, A.: A köznevelési/tanulói jogviszonnyal összefüggő tanügyi rendelkezések.
  In: Tanügyigazgatási és közigazgatási ismeretek / Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 64-86, 2015, (Szaktárnet-könyvek ; 34.)
 10. Barta, A.: Általános közigazgatási ismeretek.
  In: Tanügyigazgatási és közigazgatási ismeretek / Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 7-15, 2015, (Szaktárnet-könyvek ; 34.)
 11. Barta, A.: A tanügy-igazgatás mint szakigazgatás.
  In: Tanügyigazgatási és közigazgatási ismeretek / Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 40-50, 2015, (Szaktárnet-könyvek ; 34.)
 12. Barta, A.: A tanügyi intézményrendszer tagozódása.
  In: Tanügyigazgatási és közigazgatási ismeretek / Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 51-63, 2015, (Szaktárnet-könyvek ; 34.)
 13. Barta, A.: A területi államigazgatást érintő 2015. évi integrációs folyamatok.
  Új magy. közig. 3 (3), 14-20, 2015.
 14. Barta, A.: A területi államigazgatást érintő 2015. évi integrációs folyamatok.
  Új magy. közig. 8 (3), 14-20, 2015.
 15. Barta, A.: A területi államigazgatást érintő 2015. évi integrációs folyamatok.
  Új magy. közig. 8 (3), 14-20, 2015.
 16. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: Magyar közigazgatási jog: általános rész 1. kötet : egyetemi tankönyv.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 297 p., 2015. ISBN: 9789633185421
 17. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: Magyar közigazgatási jog: általános rész 2. kötet : egyetemi tankönyv.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 253 p., 2015. ISBN: 9789633185438
 18. Barta, A.: Merre tovább megyei önkormányzat?: gondolatok a magyar középszintű önkormányzatok megújult szerepéről.
  In: Így kutattunk mi!: Tudományos cikkgyűjtemény II.: A Nemzeti Kiválóság a Konvergencia Régióban Program ösztöndíjasainak tudományos cikkeiből. Kiadta: Közigazgatási, és Igazságügyi Hivatal, Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Budapest, 6-7, 2015. ISBN: 9786158010023
 19. Barta, A., Veszprémi, B.: Tanügyigazgatási és közigazgatási ismeretek.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 88 p., 2015.
 20. Barta, A.: Területi államigazgatási szervek: államigazgatási feladatok települési szintű ellátásának rendszere, a jegyző jogállása és feladatai (VII. fejezet).
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 133-143, 2015. ISBN: 9789633185421
 21. Barta, A.: Területi kormányhivatalok 2.0.: a középszintű államigazgatás továbbfejlesztése 2015-ben.
  Kodifikáció és közigazgatás. 1 (1), 39-47, 2015.
2014
 1. DE, A. D. jogi karának oktatói-hallgatói munkaközössége, Barta, A.: A 2012-ben megjelent, jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája - 1. rész.
  Pro Futuro. 4 (1), 169-212, 2014.
 2. DE, A. D. jogi karának oktatói-hallgatói munkaközössége, Barta, A.: A 2012-ben megjelent, jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája - 2. rész.
  Pro Futuro. 4 (2), 157-224, 2014.
 3. Barta, A.: A hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : II. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 118-120, 2014. ISBN: 9789633184578
 4. Barta, A.: A helyi igazgatás kialakulása, a magyar helyi igazgatás fejlődése.
  In: Helyi önkormányzatok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 10-23, 2014. ISBN: 9789633184585
 5. Barta, A.: A helyi önkormányzás alapkérdései a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában.
  In: Helyi önkormányzatok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 24-35, 2014. ISBN: 9789633184585
 6. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: A helyi önkormányzatok felépítése és működése, a helyi közügyek fogalma, az önkormányzati feladatellátás rendszere, az önkormányzatok vagyona.
  In: Magyar közigazgatási jog - Általános rész I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 155-214, 2014. ISBN: 9789633184561
 7. Barta, A.: A helyi önkormányzatok társulásai.
  In: Helyi önkormányzatok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 186-202, 2014. ISBN: 9789633184585
 8. Barta, A.: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény jellemzői és alapelvei.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : II. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 47-71, 2014. ISBN: 9789633184578
 9. Barta, A.: A közigazgatási hatósági eljárás szakaszai, az alapeljárás, a hatóság döntései.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : II. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 72-117, 2014. ISBN: 9789633184578
 10. Barta, A.: A közigazgatási jog helye a jogrendszerben, a közigazgatási jog sajátosságai.
  In: Magyar közigazgatási jog - Általános rész I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 50-63, 2014. ISBN: 9789633184561
 11. Barta, A.: A közigazgatási jogi norma.
  In: Magyar közigazgatási jog - Általános rész I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 64-69, 2014. ISBN: 9789633184561
 12. Barta, A.: A közigazgatás intézményrendszere és szervezeti felépítése.
  In: Magyar közigazgatási jog - Általános rész I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 84-98, 2014. ISBN: 9789633184561
 13. Barta, A.: A központi közigazgatási szervek területi szervei, az államigazgatási feladatok települési szintű ellátásának rendszere, a jegyző jogállása és feladatai.
  In: Magyar közigazgatási jog - Általános rész I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 131-142, 2014. ISBN: 9789633184561
 14. Barta, A.: A területi államigazgatás változásai 2010-2014.
  Új magy. közig. 2 1-7, 2014.
 15. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: Helyi önkormányzatok.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 273 p., 2014. ISBN: 9789633184585
 16. Barta, A.: Intézményi szociális szolgáltatások.
  In: Gyűrűk és sugarak : mit nyújt egy magyar város? Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 137-152, 2014. ISBN: 9786155376351
 17. Fónai, M., Barta, A., Gyüre, A., Pénzes, F.: Joghallgatók rekrutációja és professzió-képének néhány eleme.
  Pro futuro. 4 (2), 11-37, 2014.
 18. Barta, A.: Középszintű önkormányzatok tegnap, ma, holnap.
  In: Jogalkotás és jogalkalmazás a XXI. század Európájában. Szerk.: Zoványi Nikolett, DOSZ Jogtudományi Osztály, Budapest-Debrecen, 65-77, 2014. ISBN: 9786158004411
 19. Barta, A.: Közigazgatás és gazdasági fejlesztés?: A középszintű önkormányzatok átalakuló feladatai.
  In: 5. Báthory-Brassai Konferencia tanulmánykötet : 1. rész : Tanulmányok, publikációk és előadások az 5. Báthory-Brassai Konferencia programjából. Szerk.: Rajnai Zoltán, Fregan Beatrix, Ozsváth Judit, Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola, Budapest, 45-49, 2014. ISBN: 9786155460388
 20. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B., Balázs, I.: Magyar közigazgatási jog: általános rész : I. kötet : egyetemi tankönyv.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 291 p., 2014. ISBN: 9789633184561
 21. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B., Balázs, I.: Magyar közigazgatási jog: általános rész : II. kötet : egyetemi tankönyv.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 245. p., 2014. ISBN: 9789633184578
 22. Barta, A.: Panoráma a magyar területi államigazgatás fejlődését meghatározó koncepciókról.
  In: Magyary Napok 2014: Megújítás és megújulás : Konferenciakiadvány : A közigazgatás korszerűsítésének helyi és megyei tapasztalatai Komárom-Esztergom megyében (Tata, 2014. június 11.); Az önkormányzati és a területi államigazgatási rendszer átalakulása (Budapest, 2014. június 12.). Szerk.: Horváth A, NKE Szolgáltató Kft., Budapest, 43-50, 2014. ISBN: 9786155305801
2013
 1. Barta, A.: A hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv : II. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 119-121, 2013. ISBN: 9789633183984
 2. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: A helyi önkormányzatok felépítése és működése, a helyi közügyek fogalma, az önkormányzati feladatellátás rendszere.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv : I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 150-206, 2013. ISBN: 9789633183984
 3. Barta, A.: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény jellemzői és alapelvei.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv : I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 46-70, 2013. ISBN: 9789633183984
 4. Barta, A.: A közigazgatási hatósági eljárás szakaszai, az alapeljárás, a hatóság döntései.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv : II. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 71-118, 2013. ISBN: 9789633183984
 5. Barta, A.: A közigazgatási jog helye a jogrendszerben, a közigazgatási jog sajátosságai.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv : I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 51-63, 2013. ISBN: 9789633183984
 6. Barta, A.: A közigazgatási jogi norma fogalma és fajtái.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv : I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 64-67, 2013. ISBN: 9789633183984
 7. Barta, A.: A közigazgatási jogviszony.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv : I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 67-69, 2013. ISBN: 9789633183984
 8. Barta, A.: A közigazgatás intézményrendszere és a közigazgatás szervezeti felépítése.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv : I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 84-97, 2013. ISBN: 9789633183984
 9. Barta, A.: A közigazgatás területi szintjének legfontosabb jellemzői, kodifikációs állomásai Magyarországon 1867 és 1989 között.
  Kodifikáció és közigazgatás. 2 72-82, 2013.
 10. Barta, A.: A központi közigazgatási szervek területi szervei, az államigazgatási feladatok települési szintű ellátásának rendszere, a jegyző jogállása és feladatai.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv : I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 126-137, 2013. ISBN: 9789633183984
 11. Barta, A.: Fővárosi, megyei kormányhivatalok a területi államigazgatás rendszerében.
  In: Új Generáció a közigazgatástudományok művelésében : Posztdoktori Konferenciakötet. Szerk.: Fazekas Marianna, ELTE ÁJK, Budapest, 9-26, 2013. ISBN: 9789632843735
 12. Kozma, G., Barta, A.: Geographical aspects of the changes of Hungary's deconcentrated state administration system between 1990 and 2012.
  Bull. Geogr. Socio-Econom. Ser. 20 (20), 59-69, 2013.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Cultural Studies
  Q3 Demography
  Q3 Geography, Planning and Development
  Q3 Urban Studies
 13. Árva, Z., Balázs, I., Balla, Z., Barta, A., Veszprémi, B.: Magyar közigazgatási jog: általános rész : egyetemi tankönyv : I. kötet.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 325 p., 2013. ISBN: 9789633183984
 14. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: Magyar közigazgatási jog: általános rész : egyetemi tankönyv : II. kötet.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 229 p., 2013. ISBN: 9789633183984
 15. Barta, A.: Területfejlesztés, területrendezés.
  In: Közigazgatási jog : fejezetek a szakigazgatás köréből : 2. köt. Gazdasági közigazgatás, infrastruktúra igazgatás. Szerk.: Lapsánszky András, Complex, Budapest, 421-458, 2013. ISBN: 9789632953175
 16. Barta, A.: Területi államigazgatás Magyarországon.
  Gondolat, Budapest, 317 p., 2013. ISBN: 9789636934989
2012
 1. DE, A. D. jogi karának oktatói- hallgatói munkaközössége, Barta, A.: A 2010-ben megjelent, jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája - 3., befejező rész.
  Pro Futuro. 2 (2), 138-176, 2012.
 2. Barta, A., Kozma, G.: A dekoncentrált államigazgatási szervek térstruktúrájának változása 1990 után.
  In: A VI. Magyar Földrajzi Konferencia, a MERIEXWA nyitókonferencia és a Geográfus Doktoranduszok Országos Konferenciájának Tanulmánykötete: Kockázat - konfliktus - kihívás. Szerk.: Nyári Diána, Szeged, Szeged, 476-482, 2012. ISBN: 9789633061756
 3. Barta, A.: A helyi igazgatás kialakulása, a magyar helyi igazgatás fejlődése.
  In: Közigazgatás-elmélet : egyetemi tankönyv. Írták: Árva, Balázs, Barta, Veszprémi, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 11-24, 2012. ISBN: 9789633182734
 4. Barta, A.: A helyi önkormányzás alapkérdései a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában.
  In: Helyi önkormányzatok : egyetemi tankönyv. Írták: Árva, Balázs, Barta, Veszprémi, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 25-36, 2012. ISBN: 9789633182734
 5. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: A helyi önkormányzatok felépítése és működése, az önkormányzati feladatellátás rendszere, a helyi közügy fogalma.
  In: Magyar közigazgatási jog [elektronikus dokumentum] : általános rész : I. kötet : elektronikus jegyzet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 100-137, 2012.
 6. Barta, A.: A helyi önkormányzatok társulásai.
  In: Helyi önkormányzatok. Egyetemi tankönyv. Írták: Árva, Balázs, Barta, Veszprémi, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 188-205, 2012. ISBN: 9789633182734
 7. Barta, A.: A közigazgatási jog helye a jogrendszerben, a közigazgatási jog sajátosságai.
  In: Magyar közigazgatási jog [elektronikus dokumentum] : általános rész : I. kötet : elektronikus jegyzet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 35-42, 2012.
 8. Barta, A., Veszprémi, B.: A közigazgatási jogi norma.
  In: Magyar közigazgatási jog [elektronikus dokumentum] : általános rész : I. kötet : elektronikus jegyzet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 43-55, 2012.
 9. Barta, A.: A közigazgatás intézményrendszere.
  In: Közigazgatás-elmélet : egyetemi tankönyv/ írták Árva, Balázs, Barta, Veszprémi, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 90-123, 2012. ISBN: 9789633182741
 10. Barta, A.: A közigazgatás intézményrendszere és a közigazgatás szervezeti felépítése.
  In: Magyar közigazgatási jog [elektronikus dokumentum] : általános rész : I. kötet : elektronikus jegyzet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 56-64, 2012.
 11. Barta, A.: A közigazgatás sajátosságai.
  In: Közigazgatás-elmélet : egyetemi tankönyv. Írták: Árva, Balázs, Barta, Veszprémi, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 68-89, 2012. ISBN: 9789633182741
 12. Barta, A.: A központi közigazgatási szervek területi szervei, az államigazgatási feladatok települési szintű ellátásának rendszere, a jegyző jogállása és feladatai.
  In: Magyar közigazgatási jog [elektronikus dokumentum] : általános rész : I. kötet : elektronikus jegyzet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 84-91, 2012.
 13. Barta, A.: A magyar közigazgatás alsó-középszintjének átalakítása 2012-ben: a járások feladataira és szervezetére vonatkozó főbb megállapítások.
  Kodifikáció és közigazgatás. 2 26-38, 2012.
 14. Barta, A.: A területi államigazgatás változásai az elmúlt húsz évben.
  Új magy. közig. 5 (2), 3-10, 2012.
 15. Árva, Z., Balázs, I., Balla, Z., Barta, A., Veszprémi, B.: Helyi önkormányzatok: egyetemi tankönyv.
  Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, Debrecen, 315 p., 2012. ISBN: 9789633182734
 16. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: Közigazgatás-elmélet: egyetemi tankönyv.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 299 p., 2012. ISBN: 9789633182741
 17. Barta, A.: Közigazgatás és a közigazgatási jog.
  In: Közigazgatás-elmélet : egyetemi tankönyv. Írták: Árva, Balázs, Barta, Veszprémi, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 124-159, 2012. ISBN: 9789633182741
 18. Árva, Z., Balázs, I., Balla, Z., Barta, A., Veszprémi, B.: Magyar közigazgatási jog általános rész : I. kötet : elektronikus jegyzet.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 220 p., 2012.
 19. Barta, A.: Nemzetközi trendek, magyar tendenciák a Kormány területi képviseletében.
  Profectus in Litteris. 3 35-44, 2012.
 20. Barta, A.: New trends in the territorial representation of governments on the recent transformation of Hungarian territorial state administration.
  Curentul juridic. 48 75-84, 2012.
 21. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: Segédanyag a Helyi önkormányzatok tantárgyhoz 2012/2013. tanév I. félév.
  DE ÁJK KJT, Debrecen, 108 p., 2012.
2011
 1. Barta, A.: A közigazgatás intézményrendszere.
  In: Közigazgatás-elmélet. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 91-116, 2011.
 2. Barta, A.: A közigazgatás sajátosságai.
  In: Közigazgatás-elmélet. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 69-90, 2011.
 3. Mező, F., Barta, A., Kozma, G.: Changes in the system of deconcantrated public administration in Hungary after 1990.
  In: Regional and Cohesion Policy Insight into the role of Partnership Principle in the New Policy Design. Eds.: Ioan Horga, Iordan Gh. Barbulescu, Adrian Ivan, Mykolia Palinchak, Istvan Suli-Zakar, University of Debrecen Press, University of Oradea Press, Debrecen-Oradea, 81-87, 2011.
 4. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: Közigazgatás-elmélet: egyetemi tankönyv.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 270 p., 2011. ISBN: 9789633181713
 5. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A.: Közigazgatás és közigazgatási jog.
  In: Közigazgatás-elmélet. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 117-152, 2011. ISBN: 9789633181713
2010
 1. Barta, A.: A helyi igazgatás kialakulása, a magyar helyi igazgatás fejlődése.
  In: Helyi önkormányzatok / Árva Zsuzsanna ... [et al.] ; [szerk. Balázs István], Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 13-21, 2010. ISBN: 9789633180709
 2. Barta, A.: A helyi önkormányzás alapkérdései a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában.
  In: Helyi önkormányzatok / Árva Zsuzsanna ... [et al.] ; [szerk. Balázs István], Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 25-34, 2010. ISBN: 9789633180709
 3. Barta, A.: A helyi önkormányzatok fölötti törvényességi kontroll egyes kérdései: múlt, jelen, jövő.
  Profectus in Litteris. 2 57-65, 2010.
 4. Barta, A.: A helyi önkormányzatok társulásai, a többcélú kistérségi társulások.
  In: Helyi önkormányzatok. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Vasas Lászlóné, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 182-209, 2010.
 5. Vasas, L., Balázs, I., Balla, Z., Barta, A., Veszprémi, B., Árva, Z.: Helyi önkormányzatok: egyetemi jegyzet.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 310 p., 2010. ISBN: 9789633180709
 6. Barta, A.: Structural problems in Hungarian sub-governmental state administration.
  Pravo nauk. bicnik uzsgorod. nason. univ. 13 (2), 355-359, 2010.
 7. Barta, A.: Területfejlesztés.
  In: Helyi önkormányzatok. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Vasas Lászlóné, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 295-309, 2010.
2009
 1. Barta, A.: A magyar területi államigazgatás fejlődése a rendszerváltástól napjainkig.
  Debr. jogi műh. 6 (2), 2009.
 2. Barta, A.: A magyar területi államigazgatás koordinációja az elmúlt két évtizedben.
  Profectus in Litteris. 1 7-15, 2009.
 3. Barta, A.: A területi államigazgatás fejlődése a rendszerváltástól napjainkig.
  Glossa iuridica. 1 (1), 1-7, 2009.
 4. Barta, A.: Autonóm struktúrák a nemzetközi gyakorlatban.
  Studia juvenum. 2009.
 5. Barta, A.: Koordináció a központi szint alatti államigazgatásban.
  In: 7. Országos 1. Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia 2009. Grastyán Konferencia Konferenciaelőadások. Szerk.: Schwarczwölder Ádám, Varga Mónika, PTE Grastyán Endre Szakkolégium, Pécs, 17-26, 2009.
 6. Barta, A.: The development of the Hungarian territorial state administration from democratic transformation until the present day.
  Debr. jogi műh. 4 (2), 2009.
 7. Barta, A.: Tocqueville az amerikai közigazgatásról.
  Miskolci jogi szle. 4 (1), 113-115, 2009.
2008
 1. Barta, A.: Autonóm struktúrák a polgári közigazgatásban.
  Jogi fórum 8 (11), 1-29, 2008.
 2. Barta, A.: Manifestations of Paraadministration in Hungarian Public Administration.
  Debr. jogi műh. 5 (2), 2008.
2007
 1. Barta, A.: Atipikus megoldások a XXI. századi közigazgatásban: közvetett közigazgatás és autonóm struktúrák.
  Studia juvenum. 25-37, 2007.
 2. Barta, A.: Önkormányzatiság, önkormányzatok és régiók.
  Debr. jogi műh. 4 (2), 2007.
 3. Barta, A.: Paraadminisztráció a magyar polgári közigazgatásban.
  Jogi fórum 7 (45), 1-21, 2007.
 4. Barta, A.: The phenomenon of indirect administration in Hungarian public administration.
  In: Evropejska juridicna ocbita i nauka : studentckii bumir : binuck 2, Ungvári Egyetem, Ungvár, , 2007.
2006
 1. Barta, A.: Közvetett közigazgatás és autonóm struktúrák a XXI. századi közigazgatásban.
  In: A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának II. konferenciája : tanulmányok. Szerk.: Balogh László, Mező Ferenc, Tóth László, Debreceni Egyetem, Debrecen, 351-357, 2006.
feltöltött közlemény: 195 Open Access: 19
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK