Tudóstér: Molnár Balázs publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 41 Open Access: 2
2023
 1. Vargáné Nagy, A., Molnár, B.: Családról szóló mesék, versek, dalok, filmek a közgondolkodásban.
  Óvodai nev. 76 (3), 23-24, 2023.
2022
 1. Fenyő, I., Molnár, B.: A digitális pedagógia az óvodapedagógus képzés megújulásának folyamatában.
  In: Értékteremtés - Kihívások a Pedagógiában, Gyógypedagógiában és a Tanárképzésben. Szerk.: K. Nagy Emese, Egri Tímea Jaskóné, Gácsi Mária, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 67-79, 2022. ISBN: 9786155626807
 2. Molnár, B.: Az emberi képességek rendszere.
  In: Roma nemzetiségi szakirányos óvodapedagógus hallgatók számára elméleti és módszertani segédanyag / Pálfi Sándor, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Hajdúböszörmény, 101-115, 2022, (Studia Cingagorum; 11) ISBN: 9789634904441
2021
 1. Balogh, J., Bereznay, Z., Molnár, B., Ujváriné, H., Urszin, Á.: A "zöld gondolat" és a pozitív pedagógia összekapcsolásának lehetőségei általános iskolai programokban.
  In: PPNP : Pozitív Pedagógia és Nevelés Konferencia kötet II.. Szerk.: Szarka Emese, Mental Focus Kft., Budapest, 25-32, 2021. ISBN: 9786158169134
 2. Molnár, B., Vargáné Nagy, A.: A család örök - mesék, versek, dalok, filmek, amelyek máig hatnak = The Family is a Constant - Tales, Poems, Songs, Films that Still Have an Impact Today.
  Koragyermekkori nevelés és gyakorlat a Vasfüggönyön túl = Early Childhood Pedagogy and Practice Beyond the Iron Curtain: Múlt, jelen és jövő = Past, Present and Future : Conference Proceeding / ed. Eleonora Teszenyi, Anikó Varga Nagy, Sándor Pálfi 31-33, 2021.
 3. Vargáné Nagy, A., Molnár, B.: Jó gyakorlatok a generációközi kapcsolatok erősítésében: 1. rész.
  Óvodai nev. 74 (6), 14-15, 2021.
 4. Vargáné Nagy, A., Molnár, B.: Jó gyakorlatok a generációközi kapcsolatok erősítésében: 2. rész.
  Óvodai nev. 74. (7.), 36-37, 2021.
 5. Vargáné Nagy, A., Molnár, B.: Opportunities and good practices for strengthening the intergenerational link in Central Europe - A comparative analysis.
  Különleges bánásmód. 7 (1), 109-126, 2021.
2020
 1. Vargáné Nagy, A., Molnár, B.: Generációk közötti kapcsolat megerősítésének lehetőségei és jó gyakorlatai Közép-Európában.
  In: Családi nevelés : a család megismerésének módszerei. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest, 84-102, 2020. ISBN: 9786156054159
 2. Molnár, B., Kovács, K., Szentesiné, M.: Koraszülött gyermekeket nevelő családok mentorálása az Észak-alföldi régióban: a "Jótettekre vagyunk teremtve!" - mentorprogram tanulságai.
  In: Családi nevelés : a család megismerésének módszerei. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest, 64-83, 2020. ISBN: 9786156054159
 3. Molnár, B.: Koraszülött gyermekek tehetséggondozása.
  Újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért Alapítvány, Debrecen, 206 p., 2020. ISBN: 9786150086200
 4. Molnár, B.: Romológiai alapismeretek.
  In: A mentorképzés kézikönyve / Szentesiné Miklós Andrea, Újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért Alapítvány, Debrecen, 129-136, 2020, (Tenyérnyi Csoda Kötetek; 4) ISBN: 9786150090276
2019
 1. Molnár, B., Nemes, M.: A családom és én: roma egyetemista fiatalok családi háttere.
  In: Így kutatunk mi. Szerk.: Biczó Gábor, Didakt Kft., Debrecen, 117-133, 2019, (Studia Cingarorum, 2416-0970 ; 6) ISBN: 9786155212673
 2. Vargáné Nagy, A., Molnár, B.: Nevelési mintázatok roma családok körében.
  In: Így kutatunk mi. Szerk.: Biczó Gábor, Didakt Kft., Debrecen, 87-103, 2019, (Studia Cingarorum, 2416-0970 ; 6) ISBN: 9786155212673
2018
 1. Vargáné Nagy, A., Pálfi, S., Szerepi, S., Molnár, B.: A fenntartható fejlődésre nevelés lehetőségei a magyar óvodában.
  In: A gyermekre fókuszáló korai nevelés. Szerk.: Pálfi Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 83-98, 2018. ISBN: 9789633187722
 2. Szerepi, S., Vargáné Nagy, A., Pálfi, S., Molnár, B.: A magyar óvoda történeti szakaszai a kezdetektől napjainkig.
  In: A gyermekre fókuszáló korai nevelés. Szerk.: Pálfi Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 6-24, 2018. ISBN: 9789633187722
 3. Pálfi, S., Vargáné Nagy, A., Szerepi, S., Molnár, B.: A szeretet kifejezése, az érintés egyedülálló gyakorlata a magyar óvodai nevelésben.
  In: A gyermekre fókuszáló korai nevelés. Szerk.: Pálfi Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 49-82, 2018. ISBN: 9789633187722
 4. Vargáné Nagy, A., Molnár, B., Pálfi, S., Szerepi, S.: Education for sustainability in Hungarian kindergartens.
  In: Early Childhood Education and Care for Sustainability / edited by Valerie Huggins, David, Evans, Routledge, London ; New York, 82-95, 2018. ISBN: 9781138239449
2017
 1. Vargáné Nagy, A., Molnár, B.: Szerepelvárások és szerepértelmezések roma kulturális hátterű családokban.
  In: Családi nevelés 2.. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Didakt Kft., Debrecen, 109-132, 2017. ISBN: 9786155212543
2016
 1. Molnár, B.: Netgenerációs gyermekek, netgenerációs szülők: családi nevelés a digitális korban.
  In: Családi nevelés. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Didakt Kft., [Debrecen], 93-114, 2016. ISBN: 9789634733294
2015
 1. Molnár, B.: A fonográftól az e-learning 3.0-ig: az elektronikus tanulási környezetek változó technikái, változó szemléletmódja.
  In: Pedagógiai innovációk. Szerk.: Szerepi Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 83-100, 2015. ISBN: 9789633184639
 2. Vargáné Nagy, A., Molnár, B., Pálfi, S., Szerepi, S.: Hungarian Perspectives on Early Years Workforce Development from the beginning till today.
  In: International Perspectives on Early Years Worforce Development. Ed.: by Verity Campbell-Barr, Jan Georgeson, Critical Publishing Ltd., Northwitch, 109-121, 2015.
 3. Molnár, B., Pálfi, S., Szerepi, S., Vargáné Nagy, A.: Kisgyemekkori nevelés Magyarországon.
  Educatio. 3 121-128, 2015.
2014
 1. Molnár, B.: Nyelvfüggetlen tananyagok elektronikus tanulási környezetekben.
  In: Sokszínű pedagógiai kultúra: II. Neveléstudományi és szakmódszertani konferencia. Szerk.: Torgyik Judit, International Research Institute, Komárom, 73, 2014.
 2. Molnár, B.: Nyelvfüggetlen tananyagok elektronikus tanulási környezetekben.
  In: Sokszínű pedagógiai kultúra. Szerk.: Torgyik Judit, International Research Institute, Komárom, 313-319, 2014. ISBN: 9788089691050
 3. Molnár, B.: Webstatisztika és tananyagfejlesztés - A videosmart oktatóvideók statisztikai mutatóinak felhasználása a tananyagtartalmak optimalizálásában.
  In: Interdiszciplináris pedagógia és a fenntartható fejlődés : a VIII. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata : Debrecen, 2013. szeptember 6-7. / [szerk. Buda András, Kiss Endre], Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Debrecen, 231-241, 2014. ISBN: 9789634737308
2013
 1. Molnár, B.: A Videosmart oktatóvideó portál webstatisztikai mutatóinak felhasználása a tantervfejlesztésben.
  Iskolakultúra. 10 73-85, 2013.
 2. Molnár, B.: Pedagógushallgatók internetalapú tanulási tevékenységei és IKT-eszközökhöz kapcsolódó attitűdjei.
  In: Új kutatások a neveléstudományokban, 2012 : A munka és a nevelés világa a tudományban. Szerk.: Benedek András, Tóth Péter, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság : ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 349-367, 2013.
2012
 1. Molnár, B.: E-learning rendszerek kiberklímájának motivációelméleti aspektusai.
  In: IV. Oktatás-Informatikai Konferencia : tanulmánykötet. Szerk.: Ollé János, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 157-161, 2012. ISBN: 9789633120866
2010
 1. Molnár, B.: "Mi történt Waterloonál, Napóleon úr?": beszélgetőágensek a pedagógiában.
  In: Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek : VI. Kiss Árpád Emlékkonferencia. Szerk.: Buda András, Kiss Endre, Debreceni Egyetem Neveléstudományi Intézete, Debrecen, 456-462, 2010. ISBN: 9789634734109
 2. Molnár, B.: A virtuális identitás szerepe az egész életen át tartó tanulás folyamatában.
  In: II. Oktatás-Informatikai Konferencia : tanulmánykötet. Szerk.: Ollé János, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 150-154, 2010.
 3. Molnár, B.: Chatterbotok a pedagógiában: lehetőségek és kihívások.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok III. : tanulmánykötet a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar oktatóinak írásaiból. Szerk.: Kovácsné Bakosi Éva, DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 117-126, 2010. ISBN: 9789637292354
 4. Molnár, B.: Hallgatói netgeneráció: mítosz vagy valóság?.
  In: A Partium esete. Szerk.: Kozma Tamás, Ceglédi Tímea, Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ, Debrecen, 141-146, 2010, (Régió és oktatás, 2060-2596 ; 7.) ISBN: 9789634734093
 5. Molnár, B.: Web 2.0 technológiák a távoktatásban.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok a pedagógia és a történettudomány köréből. Szerk.: Soós Zsolt, Galenos Alapítvány, Debrecen, 101-111, 2010. ISBN: 9789630692397
2009
 1. Molnár, B.: Vizsgázás és vizsgára való felkészülés a felsőoktatásban.
  In: Válogatás csecsemő-, kisgyermeknevelés-gondozás tanulmányai köréből. Szerk.: Kovácsné Bakosi Éva, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 75-88, 2009.
2008
 1. Konyáriné Loós, A., Molnár, B.: Líra és én: irodalom a hallgatók szemével.
  Új pedagóg. szle. 5. 110-116, 2008.
2006
 1. Molnár, B.: Az átépített ember: az emberi test posztbiológiai perspektívái.
  In: Globalizációs ismeretek : cikkek, tanulmányok / [szerk. Molnár Balázs et al.], Galenos Alapítvány, Hajdúböszörmény, , 2006.
 2. Molnár, B., Szerepi, S.: Globalizációs ismeretek: cikekk, tanulmányok.
  Galenos Alapítvány, Hajdúböszörmény, 115 p. ;, 2006. ISBN: 9632292995(fűzött)
 3. Molnár, B.: Life Long Learning: pro és kontra.
  In: Globalizációs ismeretek : cikkek, tanulmányok / [szerk. Molnár Balázs et al.], Galenos Alapítvány, Hajdúböszörmény, , 2006.
 4. Molnár, B., Mező, F., Rózsa, L.: Tanulási módszerek és fejlesztésük: hallgatói segédlet : kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a Hajdú-Bihar megyei pedagógusképzésben HEFOP-3.3.2-05/1-2006-04-0008/1.0 projekt : 12. modul.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 120 p. :, 2006.
2005
 1. Molnár, B., Kissné Korbuly, K.: A tehetségondozás alapkérdései.
  In: Válogatott tanulmányok II.. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, DE TEK HPFK, Hajdúböszörmény, , 2005.
feltöltött közlemény: 41 Open Access: 2
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK