Tudóstér: Szöőr Gyula publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 59 Open Access: 2
2009
 1. Uzonyi, I., Szöőr, G., Rózsa, P., Pelicon, P., Simcic, J., Cserháti, C., Daróczi, L., Kiss, Á.: Investigation of impact materials around Barringer Meteor Crater by SEM-EDX and micro-PIXE techniques.
  Nucl. Instrum. Methods. Phys. Res. B. 267 (12-13), 2225-2228, 2009.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Instrumentation
  Q2 Nuclear and High Energy Physics
2008
 1. Szöőr, G., Balázs, É., Novák, T., Kovács-Pálffy, P., Kónya, P.: Mineralogical composition of genetic horizons of crusty meadow solonetz soil profile from Püspökladány based on X-ray diffraction and thermal analysis.
  Acta geogr. geol. meteorol. Debr. 3 9-14, 2008.
2006
 1. Rózsa, P., Szöőr, G., Elekes, Z., Gratuze, B., Uzonyi, I., Kiss, Á.: Comparative geochemical studies of obsidian samples from various localities.
  Acta Geologica Hungarica. 49 (1), 73-87, 2006.
2005
 1. Szöőr, G., Rózsa, P., Vekemans, B., Vincze, L., Adams, F., Uzonyi, I., Kiss, Á., Beszeda, I.: Characterization of cosmic micro-objects by SEMEDS, DIGE, MICRO-PIXE and SRXRF techniques.
  Acta Geologica Hungarica. 48 (4), 419-434, 2005.
2004
 1. Uzonyi, I., Szöőr, G., Rózsa, P., Vekemans, B., Vincze, L., Adams, F., Drakopoulos, M., Somogyi, A., Kiss, Á.: Characterization of impact materials around Barringer Meteor Crater by micro-PIXE and micro-SRXRF techniques.
  Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. B-Beam Interact. Mater. Atoms. 219 555-560, 2004.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Instrumentation
  Q2 Nuclear and High Energy Physics
2002
 1. Elekes, Z., Szöőr, G., Kiss, Á., Rózsa, P., Simon, A., Uzonyi, I., Simulák, J.: Deuteron induced gamma-ray emission method applied at a nuclear microprobe for carbon and oxygen content measurements.
  Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. B-Beam Interact. Mater. Atoms. 190 (1-4), 291-295, 2002.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Instrumentation
  Q2 Nuclear and High Energy Physics
2000
 1. Elekes, Z., Uzonyi, I., Gratuze, B., Rózsa, P., Kiss, Á., Szöőr, G.: Contribution of PIGE technique to the study of obsidian glasses.
  Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. B-Beam Interact. Mater. Atoms. 161-163 836-841, 2000.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Instrumentation
  Q2 Nuclear and High Energy Physics
 2. Hegedűs, C., Szöőr, G., Balázs, É., Bukovinszky, K., Keszthelyi, G.: Fogászatban alkalmazott szilánkerámia rendszerek differenciál termoanalitikai vizsgálata.
  Fogorv. Szle. 93 (3), 66-76, 2000.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Medicine (miscellaneous)
1999
 1. Szöőr, G., Barta, I., Rózsa, P.: "Geochemical" concerns of Townson's travels in Hungary.
 2. Szöőr, G., Barta, I., Rózsa, P.: Townson "Travels in Hungary..." című könyvének "geokémiai" vonatkozásai.
1998
 1. Tóth, A., Dévai, G., Szöőr, G., Braun, M., Dinya, Z., Nagy, S.: A Balaton és a Kis-Balaton üledékminősége kénforgalmi szempontból.
  In: Álló és folyóvizeink minősége : XL. Hidrológus Napok programfüzete, Limnológiai Kutatóintézete, Tihany, 26-27, 1998.
 2. Dévai, G., Braun, M., Czégény, I., Dinya, Z., Grigorszky, I., Kiss, B., Lelkes, A., Miskolczi, M., Müller, Z., Nagy, S., Szöőr, G., Tóth, A., Wittner, I.: Kénforgalmi vizsgálatok a Balatonban és vízgyűjtőjén, különös tekintettel a Kis-Balatonra.
  In: A Balaton kutatásának 1997-es eredményei, Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága : Miniszterelnőki Hivatal Balatoni Titkársága, Veszprém, 53-56, 1998.
1997
 1. Schweitzer, F., Szöőr, G.: Geomorphological and stratigraphical significance of Pliocene red clay in Hungary.
  Z. Geomorphol. 110 95-105, 1997.
 2. Szöőr, G., Rózsa, P.: REE content of extremly small spherules from borehole Nagylózs 1, NW Hungary.
1996
 1. Szöőr, G., Rálisch-Felgenhauer, E., Beszeda, I., Rózsa, P., Braun, M.: Origin of the "extremely small spherules" from the Middle Triassic of Mecsek Mnt. Hungary.
  Annales Univ. Sci. Budapest, R. Eötvös. Sectio Geophys. et Meteor., 12 79-86, 1996.
 2. Szöőr, G.: Simultaneous thermoanalytical method (DTA, TG, DTGEGA(QMS), - TGT, DTGT) and its applications in geological research.
 3. Rajta, I., Borbélyné Kiss, I., Mórik, G., Bartha, L., Koltay, E., Kiss, Á., Szöőr, G.: The Debrecen scanning proton microprobe facility and its applications to geological samples.
 4. Rajta, I., Borbélyné Kiss, I., Morik, G., Bartha, L., Koltay, E., Kiss, Á., Szöőr, G.: The Debrecen scanning proton microprobe facility and its applications to geological samples.
1995
 1. Rózsa, P., Braun, M., Szöőr, G.: Geochemical and petrogenetic evaluation of the glassy microspherules from Upper Pannonian layers, Hungary.
  In: International Meeting of the International Geological Corellation Programe PP384,
 2. Rózsa, P., Braun, M., Szöőr, G.: Geochemical and petrogenetic evaluation of the glassy microspherules from Upper Pannonian layers of borehole Nagylózs 1, Hungary.
  In: Antartic Meteorites XX, National Institute of Polar Research, Tokyo, 211-218, 1995.
 3. Rálisch-Felgenhauer, E., Rózsa, P., Braun, M., Beszeda, I., Szöőr, G.: Origin of the "extremly small spherules" from the Middle Triassic of Mecsek Mts., Hungary.
  In: International Meeting of the International Geological Corellation Programe PP384
 4. Szöőr, G., Rózsa, P.: Spherules in the strata of the Little Hungarian Plain (NW Hungary).
 5. Borbélyné Kiss, I., Rajta, I., Beszeda, I., Szöőr, G.: The investigation of spherules by ATOMKI scanning proton microprobe.
1994
 1. Sümegi, P., Braun, M., Hertelendi, E., Patakné Félegyházi, E., Vissi, E., Szabó, E., Tóth, A., Szöőr, G.: A pocsaji láp-fejlődéstörténeti rekonstrukciója = Palaeoecological studies on the Pocsaj fen.
  In: I. Kelet-magyarországi vad és halgazdálkodási természetvédelmi konferencia kiadványa, Agrártudományi Egyetem, Debrecen, 359-362, 1994.
 2. Braun, M., Sümegi, P., Hertelendi, E., Szöőr, G., Szűcs, L., Tóth, A.: Nyirségi lápok fejlődéstörténeti rekonstrukciója és természetvédelmi kezelési lehetősége = The contribution of paleoecological studies to the conservation and management of fens in NE Hungary.
  In: I. Kelet-magyarországi vad és halgazdálkodási természetvédelmi konferencia kiadványa, Agrártudományi Egyetem, Debrecen, 250-253, 1994.
1993
 1. Braun, M., Sümegi, P., Szűcs, L., Szöőr, G.: A kállósemjéni Nagy- Mohos láp fejlődéstörténete /Lápképződés emberi hatásra és az ősláp hipotézis.
  A Nyiregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 1993.
 2. Scheuer, G., Szöőr, G., Sümegi, P., Balázs, É., Hertelendi, E., Schweitzer, F.: A magyarországi quarter és neogén édesvizi mészkövek termoanalitikai és izotopgeokémiai elemzése fácies és rétegtani értékeléssel.
  Hidrol. Közlöny. 1993.
 3. Daróczy, S., Papp, Z., Szöőr, G.: Kőzetek béta-radioaktivitásának mérése és geokémiai fáciesanalitikai alkalmazása.
  Földtani Közlöny 1993.
1992
 1. Schweitzer, F., Szöőr, G.: Adatok a Magyar-medence szárazmeleg klimájához a mogyoródi "sivatagi kéreg" alapján.
  Földrajzi Közlemények 1992.
 2. Szöőr, G.: A fáciestani és rétegtani azonosítás geokémiai lehetőségei.
  In: Faciesanalitikai, paleobiogeokémiai és palkeoökológiai kutatások
 3. Szöőr, G., Sümegi, P., Balázs, É.: A Hajdúság területén feltárt felső pleisztocén fosszilis talajok szedimentológiai és geokémiai fácieselemzése.
  In: Fáciesanalitikai, paleobiogeokémiai és paloeökológiai kutatások
 4. Braum, M., Lakatos, G., Mészáros, I., Sümegi, P., Szűcs, L., Szöőr, G.: A Kállósemjéni Nagy-Mohos láp feklődéstörténete üledékföldtani, geokémiai, malakológiai és pollenanalitikai vizsgálatok alapján.
  In: Fáciesanalitikai, paleobiogeokémiai és paleoökológiai kutatások
 5. Szöőr, G., Balázs, É., Sümegi, P., Scheuer, G., Schweitzer, F.: A magyarországi quarter és neogén édesvizi mészkövek termoanalitikai és izotópgeokémiai elemzése faciestani és rétegtani értékeléssel.
  In: Faciesanalitikai, paleobiogeokémiai és paleoökológiai kutatások
 6. Sümegi, P., Lóki, J., Hertelendi, E., Szöőr, G.: A tiszaalpári magaspart rétegsorának szedimentológiai és sztratigráfiai elemzése.
  Alf. Tanulm. 14 75-87, 1992.
 7. Szöőr, G., Barta, I., Balázs, É., Sümegi, P., Kuti, L.: Az északkelet-Alföld negyedkori pelites üledékeinek geokémiai fácieselemzése.
  In: Fáciesanalitikai, paleobiogeokémiai és paleoökológiai kutatások
 8. Szöőr, G.: Fáciesanalitikai, paleobiogeokémiai és paleoökológiai kutatások.
  MTA Debreceni Akadémiai Bizottság, Debrecen, 1992. ISBN: 9634718477
 9. Hertelendi, E., Sümegi, P., Szöőr, G.: Geochronologic and paleoclimatic characterization of quaternary sediments in the Great Hngarian Plain.
  Radiocarbon 1992.
 10. Szöőr, G., Havas, M.: Kossuth Lajos Olaszországban gyűjtött ősmaradványai.
  In: Kossuth-Emléknapok
 11. Daróczy, S., Papp, Z., Szöőr, G.: Kőzetek béta-radioaktivitásának mérése, a módszer alkalmazása.
  In: Faciesanalitikai, paleobiogeokémiai és paleoökológiai kutatások
 12. Scheuer, G., Schweitzer, F., Hertelendi, E., Szöőr, G.: Megsüllyedt és eltemetett vörösagyagok és löszösszletek lito- és geokémiai facieselemzése és rétegtani értékelése.
  In: Faciesanalitikai, paleobiogeokémiai és paleoökológiai kutatások
 13. Szöőr, G., Balázs, É., Paál, A., Szádai, J., Székely, G.: Öszetett termoanalitikai-tömegspektrometriás mérésrendszer fejlesztése és alkalmazása a geokémiai kutatásban.
  In: Fáciesanalitikai, paleobiogeokémiai és paleoökológiai kutatások
 14. Szöőr, G., Sümegi, P., Hertelendi, E.: Őshőmérsékleti adatok maghatározása malakohőmérő módszerrel az Alföld felső pleisztocén-holocén klímaváltozásaival kapcsolatban.
  In: Faciesanalitikai, paleobiogeokémai és paleoökológiai kutatások
 15. Szöőr, G., Balázs, É., Cserháti, C., Dinya, Z., Hertelendi, E., Sümegi, P., Szanyi, J.: Quarter és neogén molluscahéjak kemotaxonomiai és paleoökológiai elemzése.
  In: Faciesanalitikai, paleobiogeokémiai és paleoökológiai kutatások
 16. Szöőr, G., Sümegi, P., Patakné Félegyházi, E.: Szeged környéki sekélymélységű fúrások anyagának üledékföldtani és őslénytani vizsgálata, faciestani és paleoökológiai értékelése.
  In: Faciesanalitikai, paleobiogeokémiai és paleoökológiai kutatások
1991
 1. Szöőr, G., Sümegi, P., Kuti, L.: Geochemical facies analysis of quaternary pelitic sediments of the North-Eastern parts of the Great Hungarian Plain /Alföld.
  Acta Mineralogica-Petrographica (Szeged) 1991.
 2. Szöőr, G., Sümegi, P., Hertelendi, E.: Malacological and isotope geochemical methods for tracing upper quaternary climatic changes.
 3. Szöőr, G., Sümegi, P., Hertelendi, E.: Öshőmérsékleti adatok meghatározása malakohőmérő-módszerrel az Alföld felső pleisztocén - holocén klimaváltozásaival kapcsolatban.
  Acta Geographica ac Geologica et Meteorologica Debrecina 1991.
 4. Sümegi, P., Szöőr, G., Hertelendi, E.: Paleonevironmental reconstruction of the last period Upper Würm in Hungary, based on malagological and radiocarbon data. - A magyarországi Felső Würm utolsó periódusának őskörnyezeti rekonstrukciója malakológiai és radiokarbon adatok alapján.
  Soosiana 1991.
 5. Szöőr, G., Sümegi, P., Balázs, É.: Sedimentological and geochemical analysis of upper pleistoceene paleosols of the Hajdúság region, NE Hungary.
1990
 1. Szöőr, G.: An apparatus for simultaneous thermal analysis and its application in geological research.
  Acta Mineralogica-Petrographica (Szeged) 1990.
 2. Szöőr, G., Petz, R., Scheuer, G., Schweitzer, F.: A tassi kistérségi regionális vízműnél feltárt pleisztocén anyagok mérnökgeológiai és geokémiai vizsgálata és értékelése.
  Mérnökgeológiai Szemle 1990.
 3. Hadady, K., Balázs, É., Kiss, I., Bohátka, S., Szöőr, G.: Combined thermoanalytical mass-spectrometric investigation of Crupodex R dextranorner.
1989
 1. Szöőr, G., Molnár, G.: Javaslat alternativ só-ásványianyag keverékek alkalmazására a téli útüzemelésben.
  Közlekedésépités- és Mélyépitéstudományi Szemle 1989.
1985
 1. Szöőr, G., Bohátka, S.: Derivatograph-QMS system in geochemical research.
  Thermochimica Acta 92 395-398, 1985.
 2. Szöőr, G., Bohátka, S.: Determination of rare sulphate mineral-association by electron microscopy.
  In: Hungarian - Austrian joint conference on electron microscopy held together with XIIIth Hungarian national conference on electron microscopy : 25-27 April, 1985, Balatonaliga : Program and abstracts / org. by the Roland Eötvös Physical Society, Group for Electron Microscopy of the Scientific Society for Measurements and Automation and the Austrian Society for Electron Microscopy, ELFT, [Budapest], 75, [1985].
 3. Szöőr, G., Félszerfalvy, J.: Determination of rare sulphate mineralassociation by scanning electron microscopy.
  In: Hungarian - Austrian joint conference on electron microscopy held together with XIIIth Hungarian national conference on electron microscopy : 25-27 April, 1985, Balatonaliga : Program and abstracts / org. by the Roland Eötvös Physical Society, Group for Electron Microscopy of the Scientific Society for Measurements and Automation and the Austrian Society for Electron Microscopy, ELFT, [Budapest], A5-6, [1985].
 4. Kordos, L., Szöőr, G., Hála, J., Magyar Geológiai Szolgálat: Some new late cenozoic chronological data from Hungary tested by thermal analysis method.
  In: Neogene mineral resources in the Carpathian Basin : historical studies on their utilization / [ed. by József Hála] ; [publ. by the] Hungarian Geological Survey
 5. Kozák, M., Félszerfalvy, J., Szöőr, G.: Teletermális markazit impregnáció és hozzákapcsolódó szekunder ásványparagenezis az uzsai pleisztocén kavicsösszletben.
  Acta geograpihica Debrecina. 22 65-73, 1985.
 6. Kozák, M., Szöőr, G., Félszerfalvy, J.: Teletermális markazit impregnáció és hozzákapcsolódó szekundér ásványparagenezis az uzsai pleisztocén kavicsösszletben.
  246 13 22 65-73, 1985.
feltöltött közlemény: 59 Open Access: 2
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK