Tudóstér: Bányai Orsolya publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 40 Open Access: 12
2023
 1. Bányai, O., Fodor, L.: Önkormányzati környezet- és klímavédelmi feladatok.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 120 p., 2023.
2022
 1. Bányai, O.: A theory of quantum social change: individual responsibility for ecological sustainability.
  In: The law and politics of ecological integrity. Eds.: Laura Westra, Kathryn Gwiazdon, Geoffrey Garver, Springer Nature, Cham, 1-13, 2022.
2021
 1. Bányai, O.: Legal aspects of sustainable development.
  In: Az állam- és jogtudományi kutatás alapjai és főbb módszertani irányai. Szerk.: Szabadfalvi József, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Debrecen, 1-15, 2021.
 2. Bányai, O.: The Theory of Worldviews from an Environmental Law Perspective.
  World Futures. 77 (8), 613-635, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Philosophy
 3. Bányai, O.: Világképek egy (környezet)jogász nézőpontjából.
  Magyar jog. 68 (10), 565-572, 2021.
2018
 1. Bányai, O.: A helyi önkormányzatok környezetvédelmi szabályozása: elmélet és gyakorlat kettőssége.
  In: A települési környezetvédelem elméleti és gyakorlati megközelítései. Szerk.: Bányai Orsolya, Barta Attila, Gondolat Kiadó, Budapest, 45-68, 2018. ISBN: 9789636938833
 2. Bányai, O.: A környezetpolitika múltja, jelene, jövője: gondolatok egy könyv alapján.
  Pro Futuro. 1 184-196, 2018.
  (Ismertetett mű: Jan Laitos. -Why environmental policies fail? /Cambridge : Cambridge University Press, 2017. -215 p.)
 3. Barta, A., Bányai, O.: A települési környezetvédelem elméleti és gyakorlati megközelítései.
  Gondolat Kiadó, Debrecen, 292 p., 2018. ISBN: 9789636938833
 4. Bányai, O.: Legal aspects of eco-villages.
  In: Local environmental problems and answers in Hungary and Romania. Ed.: Mihály Fónai, János Kristóf Murádin, Ferenc Pénzes, Scientia, Cluj-Napoca, 15-27, 2018. ISBN: 9786069750148
 5. Bányai, O.: Természeti (isteni) törvényeket sért az ember alkotta jog?.
  Közjavak. 4 (3), 28-29, 2018.
 6. Bányai, O., Fodor, L.: Zöld jelzést kapott?: Termékjelölések a fogyasztó- és a környezetvédelemben.
  In: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a xxi. században. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 275-294, 2018. ISBN: 9789634739883
2017
 1. Bányai, O.: A jövő reménységei - a valóban fenntartható települések.
  Miskolci jogi szle. 12 (2), 91-104, 2017.
 2. Fodor, L., Bányai, O.: A települési önkormányzatok szerepe a környezeti politika és jog alakításában.
  Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, Debrecen, 168 p., 2017. ISBN: 9789633186312
 3. Bányai, O.: Somogyvámos és Krisna-völgy környezetvédelmi szabályozása az ökológiai fenntarthatóság nézőpontjából.
  Iustum aequum salut. 13 (4), 265-285, 2017.
2016
 1. Bányai, O.: A települési önkormányzatok energiafelhasználással és megújuló energiaforrások ösztönzésével kapcsolatos stratégia-és jogalkotása az ökológiai fenntarthatóság nézőpontjából.
  In: Környezet és energia a mindennapokban. Szerk.: Lázár István, MTA DAB Földtudományi Szakbizottság, Debrecen, 17-23, 2016. ISBN: 9789637064340
 2. Bányai, O.: Egy elszalasztott lehetőség: a hágai Nemzetközi Bíróság ítélete Nicaragua és Costa Rica környezetvédelmi vonatkozású jogvitájában.
  Pro futuro. 2 181-200, 2016.
 3. Fodor, L., Bányai, O., Barta, A., Fónai, M.: Települési környezetvédelem Magyarországon: egy kutatás előfeltevései = Local environmental protection in Hungary : a research hypothesis.
  Tér társad. 30 (3), 19-39, 2016.
 4. Fodor, L., Fónai, M., Barta, A., Bányai, O.: Települési környezetvédelem Magyarországon: kutatási kivonat.
  Önkorm. hírlevél (BM) 28 (7), 10-14, 2016.
 5. Fodor, L., Barta, A., Fónai, M., Bányai, O.: Települési környezetvédelem Magyarországon: kutatási kivonat.
  Belügyminisztérium, Budapest, 35 p., 2016.
2014
 1. Bányai, O., Fodor, L.: Az energiahatékonysági irányelv főbb rendelkezései környezetvédelmi szempontból.
  Pro futuro. 4 (2), 63-87, 2014.
 2. Bányai, O.: Energiajog az ökológiai fenntarthatóság szolgálatában.
  DELA Kiadó, Debrecen, 275 p., 2014. ISBN: 9789634737520
 3. Bányai, O.: The main results of legal research on sustainable energy law.
  In: Proceedings of Denzero International Conference : 9-10 October 2014, Debrecen, Hungary : Sustainable energy by optimal integration of renewable energy sources = Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával / publ. by University of Debrecen, University of Debrecen, Debrecen, 104-113, 2014. ISBN: 9789634737360
2013
 1. Bányai, O.: A folyékony és szilárd biomassza fenntarthatósági kritériumai az Európai Unióban és Magyarországon.
  Jog, áll. polit. 5 (2), 45-62, 2013.
 2. Bányai, O.: A háztartási energiafelhasználás csökkentésére irányuló szabályozás Magyarországon.
  Magyar jog. 5 305-311, 2013.
 3. Bányai, O.: Az energiafelhasználás csökkentése és a megújuló energiaforrások előtérbe kerülése a nemzetközi jogban.
  Jogtud. közlöny. 68 (9), 436-444, 2013.
2012
 1. Bányai, O.: Egy fenékkel két nyeregben?: Az Európai Unió közúti közlekedésre vonatkozó energiahatékonysági és energiatakarékossági szabályozása.
  Pro futuro. 2 (1), 23-34, 2012.
2011
 1. Bányai, O.: Az épületenergetikai követelményekre és az épületek energetikai tanúsítására vonatkozó magyar szabályozás ökológiai nézőpontból.
  In: II. Környezet és Energia Konferencia. Szerk.: Szabó Valéria, Fazekas István, MTA DAB Megújuló Energetikai Munkabizottsága, Debrecen, 335-341, 2011.
 2. Bányai, O.: Kiút a zsákutcából, azaz a (fenntartható) fejlődés - jogi nézőpontból.
  Jogelméleti szemle. 3 1-24, 2011.
2009
 1. Bányai, O., Tóth, K.: A társadalmi részvétel lehetőségei a patakok rehabilitációjában.
  In: Reformator iuris cooperandi : tanulmányok Veres József 80. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Bobvos Pál, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 71-99, 2009, (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, 1786-352X ; 28.) ISBN: 9789639650565
 2. Bányai, O., Tóth, K.: A társadalmi részvétel lehetőségei a patakok rehabilitációjában.
  Profectus in Litteris. 1 17-25, 2009.
 3. Bányai, O., Tóth, K.: A társadalmi részvétel lehetőségei a vízgazdálkodásban.
  [Védegylet Egyesület], [Budapest], 47 p., 2009.
 4. Bányai, O., Tóth, K.: Vízvédelem kontra természetvédelem: lehetséges megoldások.
  In: III. Országos Környezetgazdaságtani PhD Konferencia. Kiadta: Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, Papirusz Book Kiadó, Budapest, 268-277, 2009.
2008
 1. Bányai, O.: A geotermikus energia hatályos szabályozása Magyarországon.
  Energiagazdálkodás. 49 (3), 19-20, 2008.
 2. Bányai, O.: A geotermikus energia szabályozása Magyarországon.
  Közigazgatási szemle. 1 91-97, 2008.
 3. Bányai, O., Orosz, Z.: A megújuló energiaforrások uniós szabályozásának aktuális kérdései.
  In: IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, Debrecen, 2008. március 28-29.. Szerk.: Orosz Zoltán [et al.], Debreceni Egyetem, Debrecen, 27-33, 2008. ISBN: 9789630646253
 4. Bányai, O.: A megújuló energiaforrások uniós szabályozásának aktuális kérdései.
  Zöldtech 42008.
 5. Bányai, O.: Current questions connected to the regulation of renewable energy sources in the European Community.
  Acta pericemonologica rerum ambientum Debr. 27-31, 2008.
 6. Bányai, O.: Fenntartható fejlődés?.
  In: Tanulmányok az EMLA egyesület 15. évfordulójára [elektronikus dokumentum] : CD-ROM / Fodor László, Fülöp Sándor, Ijjas Flóra, Jávor Benedek, Kulcsár Dezső, Szlávik János, Pánovics Attila, Takáts Attila, EMLA egyesület, Budapest, , 2008.
2007
 1. Bányai, O.: Az élőlények jogalanyiságának környezeti etikai háttere.
  Debr. jogi műh. 4 (4), 2007.
2005
 1. Bányai, O.: A természetvédelmi igazgatás szervezetrendszere Magyarországon.
  Debr. jogi műh. OTDK-Különszám 30, 2005.
feltöltött közlemény: 40 Open Access: 12
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK