Tudóstér: MTA-DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport publikációi

-
szűkítés
feltöltött közlemény: 62 Open Access: 0
2022
 1. Granasztói, O.: Herceg Batthyány II. Lajos ismeretlen könyvgyűjteménye nyomában: A milánói Carli Rubbi grófok és könyves kapcsolataik.
  In: Olasz-magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok a 18-19. században. Szerk.: Dóbék Ágnes, Reciti Kiadó, Budapest, 311-320, 2022. ISBN: 9786156255389
 2. Granasztói, O.: The Indifferent Rich?: Ferenc Kazinczy's Failed Attempt to Found a Literary Society with Prince Lajos Batthyány II as its President.
  In: The Culture of the Aristocracy in the Habsburg Monarchy, 1750-1820. Szerk.: Vaderna Gábor, Praesens Verlag, Wien, 334-343, 2022. ISBN: 9783706911504
 3. Doncsecz, E.: Verseghy Ferenc: Pálos pap, nyelvész, író: Szolnok, 1757. április 3. - Buda, 1822. december 15..
  In: Nemzeti évfordulóink 2022.. Szerk.: Gazda István, Petőfi Kulturális Ügynökség, Budapest, 115-117, 2022, (Nemzeti évfordulóink, ISSN 2786-2429)
 4. Debreczeni, A., Béres, N., Doncsecz, E., Hovánszki, M.: Verseghy Ferenc művei: Elektronikus kritikai kiadás.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, [s.p.], 2022.
2021
 1. Orbán, L.: Szövegmezők.
  Literatura. 47 (1), 71-81, 2021.
2020
 1. Hovánszki, M.: A Marszíliai ének szöveghagyománya a másolatoktól Verseghy Ferenc lejegyzéséig.
  In: Doromb / Csörsz Rumen István, Reciti, Budapest, 335-349, 2020, (Közköltészeti tanulmányok, ISSN 2063-8175 ; 8.)
 2. Szilágyi, M.: Nyelvek és nyelvi rétegek Kazinczy Ferenc Fogságom naplója című művében.
  Magy. Nyelvőr. 144 (2), 152-161, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Language and Linguistics
  Q2 Linguistics and Language
 3. Szilágyi, M.: Pálóczi Horváth Ádám verses episztolája és a magyar sajtó 18. század végi helyzete: a Magyar Kurir és a Mindenes Gyűjtemény konfliktusa 1789-ben.
  In: A kis világbeli nagy világ. Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádámról. Szerk.: Csörsz Rumen István, Mészáros Gábor, Reciti, Budapest, 19-44, 2020.
 4. Doncsecz, E.: Verseghy Ferenc könyvtárai.
  In: Könyvek magántulajdonban (1770-1820). Szerk.: Dóbék Ágnes, Reciti, Budapest, 173-187, 2020. ISBN: 9786155478901
2018
 1. Granasztói, O.: A báró Podmaniczky család szerepe a 18-19. századi magyar kultúrában.
  Magyar Könyvszle. 134 (2), 234-247, 2018.
  (Ismertetett mű: Szerk. Gurka Dezső. -A báró Podmaniczky család szerepe a 18-19. századi magyar kultúrában /Budapest : Gondolat Kiadó, 2017. -264 p.)
 2. Czibula, K.: Digitális eszközök a befogadói élmény szolgálatában: a kiskőrösi János Vitéz Látogatóközpont pedagógiai koncepciója.
  In: Digitális (szöveg)kultúrák a bölcsészképzésben. Szerk.: L. Varga Péter, Molnár Gábor Tamás, Palkó Gábor, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 197-208, 2018. ISBN: 9789634890126
 3. Doncsecz, E., Lengyel, R.: In memoriam Verseghy Ferenc 7.: Emlékkönyv a Szolnokon 2017. április 3-4-én rendezett tudományos konferencia anyagából.
  Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Szolnok, 198, [2] p., 2018. ISBN: 9789637613630
 4. Czibula, K.: Jean Georges Noverre ismeretlen jelmezgyűjteménye és magyar vonatkozásai.
  In: Táncművészet és intellektualitás. Szerk.: Bolvári-Takács Gábor, Németh András; Perger Gábor, Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest, 61-74, 2018, (Táncművészet és tudomány, ISSN 2060-7091 ; 10) ISBN: 9786158029797
 5. Doncsecz, E.: Patronátus és promóció: Verseghy Ferenc és Pyrker János László levelezése.
  In: In memoriam Verseghy Ferenc 7. Emlékkönyv a Szolnokon 2017. április 3-4-én rendezett tudományos konferencia anyagából. Szerk.: Doncsecz Etelka, Lengyel Réka, Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Szolnok, 21-32, 2018. ISBN: 9789637613630
 6. Szilágyi, M.: Verseghy Ferenc változó képe Kazinczy börtönmemoárjában.
  In: In memoriam Verseghy Ferenc 7. Emlékkönyv a Szolnokon 2017. április 3-4-én rendezett tudományos konferencia anyagából. Szerk.: Doncsecz Etelka, Lengyel Réka, Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Szolnok, 10-20, 2018. ISBN: 9789637613630
2017
 1. Granasztói, O.: "Éloge du roi de Prusse" Les connotations politiques d 'un succℓes de librairie. La Prusse et la Hongrie entre 1780 et 1790.
  In: Ex oriente amicitia : Mélanges offerts à Frédéric Barbier à l'occasion de son 65e anniversaire . Ed.: par. Claire Madl, Monok István, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, 267-288, 2017, (L'Europe en réseaux ; 7) ISBN: 9789637451317
 2. Doncsecz, E.: "Szkíta Horatius" - Antik minták Batsányi János életművében.
  In: Római költők a 18-19. századi magyarországi irodalomban: Vergilius, Horatius, Ovidius. Szerk.: Balogh Piroska, Lengyel Réka, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 164-183, 2017. ISBN: 9786155478406
 3. Czibula, K.: "Tsak emberi szeretettel lehet az embereket meg nyerni és a' virtusra vezérelni.": Katona József és a templomos lovagok.
  In: Lelkiség és irodalom : Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. Szerk.: Bajáki Rita, Báthory Orsolya, Bogár Judit, Déri Eszter, Kónya Franciska, Maczák Ibolya, Szádoczki Vera, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kuutatócsoport, Budapest, 122-131, 2017, (Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok, ISSN 2060-7385) ISBN: 9789635088560
 4. Doncsecz, E.: A vagabundus, a kalóz és a pap: Verseghy Ferenc és Pyrker János László fogságtapasztalatai.
  Szépirod. Figy. 1 30-41, 2017.
 5. Hovánszki, M.: Érzékeny énekelt dalköltészet.
  In: Zenei repertoár és zenei gyakorlat a 18. századi Magyarországon / Domokos Mária; Ecsedi Zsuzsanna; Gilányi Gabriella; Hovánszki Mária; H. Hubert Habriella; Paksa Katalin; Papp Ágnes; Papp Géza; Richter Pál; Szacsvai Kim Katalin, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, Budapest, 303-329, 2017, (Műhelytanulmányok a 18. század zenetörténetéhez, ISSN 2631-0090 ; 2) ISBN: 12345678918
 6. Hovánszki, M.: Faludi Ferenc és Amade László formaújításai, avagy a magyar nyelvű gáláns-rokokó énekköltészet (1730-1770).
  In: Zenei repertoár és zenei gyakorlat a 18. századi Magyarországon / Domokos Mária; Ecsedi Zsuzsanna; Gilányi Gabriella; Hovánszki Mária; H. Hubert Habriella; Paksa Katalin; Papp Ágnes; Papp Géza; Richter Pál; Szacsvai Kim Katalin, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, Budapest, 289-302, 2017, (Műhelytanulmányok a 18. század zenetörténetéhez, ISSN 2631-0090 ; 2) ISBN: 12345678918
 7. Orbán, L.: Kazinczy Ferenc: A' Szent Allianczia Fejedelmei. Bécsben, 1815.
  Széphalom. 1 26-33, 2017.
 8. Czibula, K.: Naso virágok és vetemények között: Ovidius megjelenése 18. századi református drámakéziratokban.
  In: Római költők a 18-19. századi magyarországi irodalomban: Vergilius, Horatius, Ovidius. Szerk.: Balogh Piroska, Lengyel Réka, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 43-56, 2017. ISBN: 9786155478406
 9. Granasztói, O.: Széphalom: Egy angolkert utópiája.
  Irodalomismeret. 28 (4), 54-90, 2017.
 10. Czibula, K.: Szigethi Gyula Mihály vígjátékszerző munkásságáról.
  In: Hortus Amicorum: Köszöntőkötet Egyed Emese tiszteletére. Szerk.: Bartha Katalin Ágnes, Biró Annamária, Demeter Zsuzsa, Tar Gabriella-Nóra, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 386-394, 2017. ISBN: 9786067390773
 11. Hovánszki, M.: Verseghy contra Batsányi, avagy a Batsányi-Verseghy vita alakulása Verseghy kufsteini kéziratai alapján.
  Irodalomismeret. 28 (1), 14-43, 2017.
2016
 1. Doncsecz, E.: "mert lelkeinket a múlt szerencsétlenség örökre összeköté".
  Irodalomismeret. 28 (3), 4-25, 2016.
 2. Czifra, M.: A magyar nyelvújítás és Kazinczy második Orthologus és Neologus...-a.
  Magy. nyelv. 112 (3), 307-314, 2016.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Language and Linguistics
  Q3 Linguistics and Language
 3. Doncsecz, E.: A pesti Lesegesellschaft szabályzata és tagjai.
  Magyar Könyvszle. 132 (3), 337-353, 2016.
 4. Doncsecz, E.: Lakner Lajos: Az Árkádia-pör fogságában. A debreceni Csokonai-kultusz.
  Irodalomtörténet. 97 (4), 467-473, 2016.
 5. Granasztói, O.: Trapped in networks: The activity of Ignác Antal Strohmayer, freemason, informant, and bookseller, between 1782 and 1793.
  Studia Bibliographica Posoniensia. 2016 25-33, 2016.
 6. Doncsecz, E.: Verseghy Ferenc feljegyzése a pesti egyetem áthelyezése ügyében.
  Irodalomtört. Közl. 120 (5), 642-649, 2016.
 7. Hovánszki, M.: Verseghy Ferenc szabad és szoros zsoltárfordításai, avagy az érzékeny poéta a tudós eruditio szorításában.
  Irodalomtört. Közl. 120 (6), 729-747, 2016.
2015
 1. Granasztói, O.: A szépnem hazaszeretete avagy hogyan mentette meg két nő Magyarországot 1722-ben.
  Korall. 2015 (60), 67-95, 2015.
 2. Doncsecz, E.: Berzsenyi Dániel levelezése.
  Irodalomtört. Közl. 119 (5), 699-703, 2015.
2014
 1. Czifra, M.: Tudomány és hagyomány.
  Irodalomismeret online. 2014 (3), 148-159, 2014.
2013
 1. Eisemann, G.: Arc és álarc - identitás és kaland: (Jókai Mór: Szegény gazdagok).
  In: Jókai & Jókai : tanulmányok : a 2012. május 4-5-én, Balatonfüreden tartott konferencia előadásainak szerkesztett változata. Szerk.: Hansági Ágnes, Hermann Zoltán, KRE : L'Harmattan, Budapest, 163-174, 2013, (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850) ISBN: 9789632366937
 2. Czifra, M.: Zseni a panteon kertjében: Kazinczy Eugénia pályája.
  Századvég. 2 59-100, 2013.
2012
 1. Labádi, G.: "No ez már Cultura": Csokonai és a kultúra diskurzusa.
  In: Médiumok, történetek, használatok. Szerk.: Pusztai Bertalan, SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Szeged, 48-63, 2012. ISBN: 9789633061770
 2. Szilágyi, M.: Csokonai Vitéz Mihály életműve és az alföldi mezővárosok világa.
  In: A hagyományőrzés útján. Preserving tradition / Örsi Julianna, Túrkevei Kulturális Egyesület, Túrkeve-Karcag, 95-104, 2012. ISBN: 9789638802248
 3. Jókai, M., Eisemann, G., Tarjányi, E.: Elbeszélések 1861-1862.
  Ráció Kiadó, Budapest, 336 p., 2012. ISBN: 9786155047442
 4. Czifra, M.: Érzelmek hálójában: Lotti levele.
  Vörös Postakocsi. 20-22, 2012.
 5. Czifra, M.: Gyulay Karolina Kazinczy Ferenchez írt levele 1827-ből.
  Lymbus. 380-383, 2012.
 6. Czifra, M.: Kazinczy Ferenc könyvei nyomában.
  Magyar Könyvszle. 4 425-440, 2012.
 7. Czifra, M.: Mikes Törökországi levelei a kiadások tükrében.
  In: Író a száműzetésben: Mikes Kelemen. Szerk.: Tüskés Gábor ; mtársak Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Lengyel Réka, Univerzitas Könykiadó, Budapest, 217-225, 2012, (Historia litteraria, ISSN 1219-8552 ; 28) ISBN: 9789639671393
 8. Czifra, M.: Ortológus és Neológus: egy aszimmetrikus ellenfogalom lebontása.
  Irodalomtörténet. 4 468-488, 2012.
 9. Granasztói, O.: Táj - Kép - Kert: Gondolatok az angol tájképi kert magyarországi recepciójának kezdeteiről.
  In: Képek, szövegek, olvasatok. Szerk.: Bartha-Kovács Katalin, Penke Olga, Szász Géza, JATE Press, Szeged, 43-56, 2012, ("Felvilágosodás, lumières, enlightenment, Aufklärung", ISSN 2064-0544 ; 1.) ISBN: 9789633151051
2011
 1. Czifra, M.: A "nyelvújítási harc" korlátai: egy kognitív metafora értelemképző szerepe a nyelvújítás narratívájában.
  Irodalomtörténet. 3 321-340, 2011.
 2. Czifra, M.: A kéziratok Tejútrendszere: foliális olvasás a Kazinczy-hagyatékban.
  Többlet. 2 82-97, 2011.
 3. Czifra, M.: A kéziratok Tejútrendszere - foliális olvasás a Kazinczy-hagyatékban.
  Korall. 12 (43), 42-65, 2011.
 4. Czifra, M.: Ismeretlen Orthologus és Neologus kézirat(ok) a Kazinczy-hagyatékban.
  Széphalom. 21 23-31, 2011.
 5. Virág, B., Porkoláb, T.: Virág Benedek' poétai munkáji.
  Universitas, Budapest, 317 p., 2011. ISBN: 9789639671362
2010
 1. Szilágyi, M.: Egy irodalomtörténeti legenda genezise és funkciója.
  Létünk (Újvidék). 40 (1), 41-51, 2010.
2009
 1. Szilágyi, M.: Arany János Elveszett alkotmányának korabeli politikai kontextusa.
  Irodalomtört. Közl. 113 779-791, 2009.
 2. Czifra, M.: Az írás megmarad: Kazinczy Ferenc és a Tövisek és Virágok.
  In: Leleplezett mellszobor : Nyomozások Kazinczy birtokán. Szerk.: Czifra Mariann, Gondolat, Budapest, 82-107, 2009. ISBN: 9789636930943
 3. Czibula, K., Demeter, J.: Külföldi Játszószín.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 412 p., 2009. ISBN: 9789634733119
 4. Czifra, M.: Labádi Gergely: A magyar episztola a felvilágosodás korában.
  Irodalomtörténet. 90 (2), 263-266, 2009.
  (Ismertetett mű: Labádi Gergely. -A magyar episztola a felvilágosodás korában /Budapest : L' Harmattan Kiadó, 2007)
 5. Czifra, M.: Leleplezett mellszobor: Nyomozások Kazinczy birtokán.
  Gondolat Kiadó, Budapest, 254 p., 2009. ISBN: 9789636930943
2008
 1. Balogh, P., Balázs, M.: Fejezetek egy leveleskönyvből: Palásthy Márton levelei Koppi Károlyhoz, 1780-1783.
  Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola, Szeged, 203 p., 2008. ISBN: 9789634829096
 2. Czifra, M.: Glottomachia: szembetűnő részletek a Kazinczy-levelezés kéziratos hagyatékában.
  In: Mozgásban : irodalomtudományi PhD-konferencia elméleti irányvonalakról, kihívásokról és lehetőségekről. Összeáll.: Bodrogi Ferenc Máté, Miklós Eszter Gerda, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 68-77, 2008, (Studia Litteraria,0562-2867 ; 46.) ISBN: 9789634732822
 3. Czifra, M.: Kazinczy-levelezéskötetek a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában.
  In: Prima Manus : Tanulmányok a felvilágosodás korának magyar irodalmából. Szerk.: Keszeg Anna, Vaderna Gábor, Ráció, Budapest, 13-35, 2008. ISBN: 9789639605466
2007
 1. Csetri, L.: Amathus: válogatott tanulmányok.
  L'Harmattan Kiadó, Budapest, 568 p., 2007.
feltöltött közlemény: 62 Open Access: 0
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK