Tudóstér: Állam- és Jogtudományi Kar publikációi

-
szűkítés
feltöltött közlemény: 3933 Open Access: 737
2022
 1. Vezendi-Varga, J.: A babaváró támogatásról.
  Jog, állam, politika. 14 87-100, 2022.
 2. Sallai, B.: A bürokráciáról - újra.
  Pro Publico Bono - Magyar Közigazgatás. 10 (2), 60-80, 2022.
 3. Nagy, Z.: Adalékok a munkahelyi zaklatások kivizsgálásához.
  Munkajog. 2022 (4), 50-59, 2022.
 4. Árva, Z.: Adalékok az autonómia fogalom értelmezési lehetőségeihez a magyarországi modellváltás tükrében.
  Közigazgatástudomány. 2 1-16, 2022.
 5. Sólyom, P.: A dogmatikai jogtudomány elmélete: Bódig Mátyás új monográfiájához.
  Jogtud. közlöny. 77 (7-8), 265-276, 2022.
 6. Deák, I.: A Horvát Golfszövetség Horvátország elleni ügye.
  Fundamentum. 2-3 106-109, 2022.
 7. Fodor, L.: A jenői Jeney család Zsarolyánban.
  Turul. 95 (3), 107-121, 2022.
 8. Barta, A.: A közigazgatás intézményrendszere és szervezési elvei.
  In: IJOTEN - Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Szerk.: Jakab András, Könczöl Miklós, Menyhárd Attila, Sulyok Gábor, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 1-21, 2022.
 9. Deák, I.: A külföldi támogatások korlátozására vonatkozó jogszabályok és az érintett jogszabályokat megsértő civil szervezetek szankcionálásának módjai.
  Közjogi Szle. 2 48-59, 2022.
 10. Vezendi-Varga, J.: A lakáspiachoz kapcsolódó zöld jegybanki eszközök.
  Közjogi Szle. 15 (3), 51-57, 2022.
 11. Kuhl Andrea: A magyar reklámadó és az Európai Unió Bírósága.
 12. Fodor, L.: A Ptk. a környezetjogász szemével: gondolatok Pump Judit könyve kapcsán.
  Miskolci jogi szle. 17 (1), 133-140, 2022.
  (Ismertetett mű: Pump Judit. -A Polgári Törvénykönyv a környezetjogász szemével /Budapest : Pázmány Press, 2019. -436. -)
 13. Sólyom, P.: A realizmusról és legalizmusról: hozzászólás az alkotmányosság helyreállításáról szóló magyar vitához.
  Fundamentum. 25 (1-2), 153-160, 2022.
 14. Deák, I.: Az Ecodefence és mások Oroszország elleni ügye.
  Fundamentum. 3 82-86, 2022.
 15. Kuhl Andrea: Child protection and legal standards for children in criminal justice with regard to the EU Strategy on the Rights of the Child.
  In: European Union Policies International Thematic Conference : Book of Abstracts. Ed.: Kiss Rebeka, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, 40-40, 2022. ISBN: 9786156457080
 16. Szabó, B.: Die Organisation der Rechtsprechung bei den Sachsen Siebenbürgens bis zur frühen Neuzeit.
  Jogtörténeti szle. 19 (Sonderheft), 48-58, 2022.
 17. Szabó, B.: Egy őrvidéki joghallgató, Gottfriedus Graff 17. századi peregrinációja emlékkönyvi bejegyzései alapján.
  In: 70 Studia in honorem István Stipta. Szerk.: Birher Nándor, Miskolczi-Bodnár Péter, Nagy Péter, Tóth J. Zoltán, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 361-372, 2022, (De iuris peritorum meritis, ISSN 1789-0896 ; 18) ISBN: 9786155961793
 18. Szalóki, I., Szőke, K.: Egyszerűsített foglalkoztatás.
  Adóvilág. 26 (9), 17-24, 2022.
 19. Nur, A.: Indonesian Electromobility Legal Development: a Regulatory Analysis.
  In: The Law of the Future : The Future of Law II. Conference Proceedings / Michael Siman, Lilla Garayová, Martin Andrási, Andrej Karpat, Igor Dobos, Gábor Hulkó, Andrea Erdösová, Faculty of Law Pan-European University, Bratislava, 226-237, 2022. ISBN: 97880827500006
 20. Siska, K.: Jogérvényesítés a késő oszmán közigazgatási jogban.
  Iustum aequum salut. 18 (4), 13-25, 2022.
 21. Szabó, B.: Legal Reform Efforts and the Legal Traditions of the Transylvanian Saxons up to the End of the 16th Century.
  Acta Ethnogr. Hung. Epub 1-21, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Cultural Studies (2021)
  Q4 Demography (2021)
  Q4 Music (2021)
 22. Sólyom, P.: Rendszerváltás - A "négyigenes" népszavazás helye a rendszerváltás történeteiben.
  In: Kukorelli-kommentár. Szerk.: Erdős Csaba, Lápossy Attila, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, Smuk Péter, Gondolat Kiadó, Budapest, 349-356, 2022. ISBN: 9789635562497
 23. Song, D.: Rethinking the Evolution of Terminologies of Defining Cybercrime Outside China.
  Kexue yu jishu = Journal of Science and Technology. "Accepted by Publisher" (-), 1-4, 2022.
 24. Fleck, Z., Kovács, Á., Körtvélyesi, Z., Mészáros, G., Polyák, G., Sólyom, P.: The Changes Undermining the Functioning of a Constitutional Democracy.
  MTA Law Working Papers. 9 1-55, 2022.
 25. Sólyom, P.: The European Protection of the Rule of Law and the Challenge of Constitutional Particularism.
  Dyskurs Prawniczy i Administracyjny. "Accepted by Publisher" (-), 1-18, 2022.
 26. Árva, Z.: The Market Conditions of Electricity Services.
  Jahrb. Ostrecht. 62 359-372, 2022.
 27. Árva, Z.: Theoretical questions and models of court administration.
  Lex Sci. 29 1-10, 2022.
 28. Fodor, L.: Újabb adatok az ecsedi vár tisztségviselőinek portréjához.
  Turul. 95 (4), 145-157, 2022.
 29. Szabó, B.: Verweise auf das Naturrecht in den Quellen des spätfeudalen ungarischen Privatrechts.
  Díké. 6 (1), 150-167, 2022.
2021
 1. Balázs, I., Gajduschek, G., Koi, G.: "Megszüntetve megőrzés"?: a közigazgatási hatósági eljárás újraszabályozása az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben.
  Állam-és Jogtudomány. 62 (1), 3-23, 2021.
 2. Sal, B., Szalóki, I.: A beszámoló letétbe helyezésének elmulasztása.
  SZAKma. 4 20-21, 2021.
 3. Deák, I.: A civil szervezetek külföldi támogatása és a korlátozások típusai.
  Jogtud. közlöny. 76 (10), 425-439, 2021.
 4. Herdon, I., Sipka, P., Zaccaria, M.: A csoportos létszámcsökkentés uniós jogi fogalma: a munkaviszony megszüntetésének időpontja és ennek jelentősége.
  Munkajog. 5 (1), 52-58, 2021.
 5. Puskás, Á.: A felelős üzleti magatartás elveinek megjelenése az Európai Unióban.
  Közjogi Szle. 14 (1), 38-44, 2021.
 6. Barta, A.: A felügyeleti ellenőrzések szerepe a közigazgatási jog érvényesítésében.
  In: Évtizedek a magyar közigazgatás szolgálatában : ünnepi tanulmányok Balázs István Professzor 65. születésnapjára / szerkesztették Árva Zsuzsanna, Barta Attila, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 237-256, 2021. ISBN: 9789634903123
 7. Jagusztin, T.: A fogyasztói jogok kollektív védelme a vállalkozások jogsértő tevekénységével szemben I. rész.
  Fogyasztóvédelmi Jog. 2021 (1), 1-11, 2021.
 8. Jagusztin, T.: A fogyasztói jogok kollektív védelme a vállalkozások jogsértő tevekénységével szemben II. rész.
  Fogyasztóvédelmi Jog. 2021 (2), 1-11, 2021.
 9. Jagusztin, T.: A fogyasztói jogsértések megszüntetésére irányuló eljárások reformja - az új irányelv küszöbén.
  Gazdaság és Jog. 29 (6), 19-24, 2021.
 10. Jagusztin, T.: A fogyasztói jogsértések megszüntetésére irányuló perek gyakorlata.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 141 p., 2021. ISBN: 9789634903567
 11. Falusi, B.: A Genfi Konszenzus Nyilatkozat a konszenzus hiányáról: Az abortuszjog nemzetközi emberi jogi mivoltának elutasítása.
  Med et Jur. 2021 (1), 22-28, 2021.
 12. Balázs, I.: A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 228-250, 2021. ISBN: 9789634903222
 13. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: A helyi önkormányzatok felépítése és működése, a helyi közügyek fogalma, az önkormányzati feladatellátás rendszere, az önkormányzatok vagyona.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 167-227, 2021. ISBN: 9789634903222
 14. Árva, Z.: A helyi önkormányzatok fogalma, rendeltetése és jellemzői.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 155-165, 2021. ISBN: 9789634903222
 15. Szabó, B.: A jogi és politikai tanulmányok összefüggései a 17. századi magyarországi peregrinusok példáján.
  In: Társadalom és jog a közép- és kora újkori Magyarországon : jogtörténeti tanulmányok. Szerk.: Nagy Gábor, Sáry Pál, Tringli István, Viskolcz Noémi, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 90-100, 2021, (Miskolci történelmi tanulmányok, ISSN 2677-1462 ; 2) ISBN: 9786155626623
 16. Gönczi, B.: A kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti eljárás mint új nemperes eljárás.
  In: Díjnyertes gondolatok: Tanulmányok a 35. OTDK Állam- és Jogtudományi szekciójának első helyezett szerzőitől. Szerk.: Szikora Veronika, Balogh Judit, Debreceni Egyetem, Debrecen, 47-68, 2021. ISBN: 9789634903307
 17. Árva, Z.: A koronavírus hatása a felsőoktatási igazgatásra: A digitális oktatás innovatív közigazgatási megoldásai és hatásai.
  In: A járvány hosszútávú hatása a magyar közigazgatásra. Szerk.: Rixer Ádám, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 349-364, 2021, (Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely, ISSN 2063-4757) ISBN: 9786155961564
 18. Árva, Z.: A közigazgatás által alkalmazott nem közigazgatási jog fő területei: a közigazgatási büntetőjog és a birtokvédelem.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 77-84, 2021. ISBN: 9789634903222
 19. Balázs, I.: A közigazgatás fogalmi elemei és sajátosságai.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 22-53, 2021. ISBN: 9789634903222
 20. Árva, Z.: A közigazgatás helye az államhatalmi ágak és az állami szervek rendszerében.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 11-21, 2021. ISBN: 9789634903222
 21. Bordás, P.: A közigazgatási és polgári jogi jogviszony határa egyes mezőgazdasági támogatási ügyekben a Kúria joggyakorlata alapján.
  Kúriai döntések. 9 1443-1447, 2021.
 22. Balázs, I.: A közigazgatási jogérvényesítés egyes szervezeti és működési kérdéseiről Magyarországon 1990-től napjainkig.
  Közigazgatási tud. 1 (1), 20-33, 2021.
 23. Barta, A.: A közigazgatási jog helye a jogrendszerben, a közigazgatási jog sajátosságai.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 54-69, 2021. ISBN: 9789634903222
 24. Barta, A.: A közigazgatási jogviszony.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 74-77, 2021. ISBN: 9789634903222
 25. Barta, A.: A közigazgatás intézményrendszere és szervezeti felépítése.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 92-106, 2021. ISBN: 9789634903222
 26. Balázs, I.: A közigazgatás irányítása és ellenőrzése.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 262-271, 2021. ISBN: 9789634903222
 27. Árva, Z.: A közigazgatási szankciórendszer metamorfózisa.
  In: Évtizedek a magyar közigazgatás szolgálatában. : Ünnepi tanulmányok Balázs István Professzor 65. születésnapjára. Szerk.: Árva Zsuzsanna, Barta Attila, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 301-318, 2021. ISBN: 9789634903116
 28. Veszprémi, B.: A közigazgatás személyzete, a közszolgálat szabályozási rendszerei és a hatályos magyar szabályozás jellemzői.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 272-308, 2021. ISBN: 9789634903222
 29. Balázs, I.: A központi közigazgatási szervek.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 107-141, 2021. ISBN: 9789634903222
 30. Balogh, É., Fazekas, F., Győrfi, T., Kovács, Á., Sólyom, P.: A magyar alkotmánybírák ítélkezési gyakorlatának változásai az autokratikus fordulat idején: empirikus elemzés.
  Fundamentum. 25 (1), 75-92, 2021.
 31. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Pribula, L., Veszprémi, B.: Annotált záróvizsga tételsor: Közigazgatási jog.
 32. Árva, Z.: A rendszerváltás utáni időszak.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 84-91, 2021. ISBN: 9789634903222
 33. Szabó, B.: A rokonsági fok számításának rejtélyei az erdélyi szászoknál: oldalági vérrokonság és sógorság, mint házassági akadály.
  In: Viginti Quinque Annis II. : emlékkonferencia Zlinszky János tiszteletére, a PPKE JÁK 25. jubileumi tanévében. Szerk.: El Beheiri Nadja, Szabó István, Pázmány Press, Budapest, 187-210, 2021. ISBN: 9789633084083
 34. Barta, A.: A területi államigazgatási szervek: államigazgatási feladatok települési szintű ellátásának rendszere, a jegyző jogállása és feladatai.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 142-154, 2021. ISBN: 9789634903222
 35. Deák, I.: A watchdog funkciót ellátó civil szervezetek működésének korlátai.
  Jogtud. közlöny. 5 217-227, 2021.
 36. Szalóki, I.: Az adózók szerepe a digitális adóigazgatásban: az adózók szegmentálása, a személyes adatok védelme és a digitális szolgáltatások viszonya.
  Jegyz. közig. 23 (2), 24-28, 2021.
 37. Szalóki, I.: Az adózók szerepe az adóigazgatásban, az adózók csoportosítása és a személyes adatok védelme.
  In: Évtizedek a magyar közigazgatás szolgáltatában : ünnepi tanulmányok Balázs István professzor 65. születésnapjára. Szerk.: Árva Zsuzsanna, Barta Attila, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 475-484, 2021. ISBN: 9789634903123(elektronikus)
 38. Szalóki, I.: Az Alaptörvénytől az elektronikus adóigazgatási eljárásokig, avagy az adózói jogok érvényesíthetősége az (elektronikus) adóigazgatási eljárások során.
  Jegyz. közig. 23 (6), 31-36, 2021.
 39. Falusi, B.: Az Alaptörvény XX. cikk alkotmánybírósági gyakorlata, kitekintéssel az ENSZ emberi jogi végrehajtás-ellenőrzés közvetlen alkalmazhatósági indikátorára.
  Debr. Jogi Műh. 18 (1-2), 25-37, 2021.
 40. Balogh, J., Sallai, B.: Az árvaszéki igazgatás történeti vázlata és debreceni gyakorlata.
  In: Ünnepi tanulmányok Siska Katalin 60. születésnapjának tiszteletére : Viginti quinque anni in ministerio universitatis et iurisprudentiae. Szerk.: Margittay-Mészáros Árpád, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 101-122, 2021. ISBN: 9789634903598
 41. Szalóki, I.: Az elektronikus foglalkozatotti bejelentések korszerűsítése.
  Adóvilág. 10 31-39, 2021.
 42. Barta, A.: Balázs István: A közigazgatás változásairól Magyarországon és Európában a rendszerváltástól napjainkig (Debrecen: DE ÁJK 2020) 271..
  Állam-és Jogtudomány. 62 (1), 120-123, 2021.
  (Ismertetett mű: Balázs István. -A közigazgatás változásairól Magyarországon és Európában a rendszerváltástól napjainkig /Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2020. -284 p. -)
 43. Hajnal, B., Szabó, B.: Bozóky Ferenc jogászprofesszor, a debreceni m. kir. Tisza István-Tudományegyetem 1946/47. tanévi rector magnificusa.
  Gerundium. 12 (1-2), 14-27, 2021.
 44. Barta, A.: Challenges and Possibilities in the Development of Territorial State Administration: The Hungarian Example.
  Cent. Eur. pap. 2 (9), 63-79, 2021.
 45. Kövér, Á., Antal, A., Deák, I.: Civil Society and COVID-19 in Hungary: The Complete Annexation of Civil Space.
  Nonprofit Policy Forum. 12 (1), 93-126, 2021.
 46. Tarr, Á.: De nouvelles anomalies de condamnation ou bien quelques idees concernant le jour-amende.
  Recista Rom. Stud. Eur. 17 (1-2), 191-212, 2021.
 47. Újvári, E.: Die Grenzen der magistratischen Haftung für die Vormundsbestellung.
  In: Neue Grenzen = New frontiers : Humboldt-Kolleg Budapest 2018. Hrsg.: von Lénárd Darázs, Eszter Cs. Herger, Éva Jakab, Krisztina Karsai, László Imre Komlósi, Gondolat K., Budapest, 145-167, 2021, (Humboldt-Nachrichten - Zeitschrift des Humboldt-Vereins Ungarn, ISSN 1416 9363 ; 39) ISBN: 9789635561209
 48. Balogh, P., Bai, A., Czibere, I., Kovách, I., Fodor, L., Bujdos, Á., Sulyok, D., Gabnai, Z., Birkner, Z.: Economic and Social Barriers of Precision Farming in Hungary.
  Agronomy-Basel. 11 (6), 1-25, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Agronomy and Crop Science
 49. Szabó, B.: Egy 17. századi magyar "közjog".
  In: Évtizedek a magyar közigazgatás szolgálatában : ünnepi tanulmányok Balázs István professzor 65. születésnapjára. Szerk.: Árva Zsuzsanna, Barta Attila, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudomámnyi Kar, Debrecen, 123-144, 2021. ISBN: 9789634903116(nyomtatottkiadás)
 50. Szabadfalvi, J.: Egy erdélyi jogtudós: Balogh Arthur pályaképe.
  Debr. szle. 29 (3), 279-286, 2021.
 51. Madai, S.: Elmélkedés egy bűncselekmény jogi tárgyáról: a kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása.
  In: Ünnepi tanulmányok a 75 éves Német Zsolt tiszteletére. Szerk.: Barabás Andrea Tünde, Christián László, Ludovika Egyetemei Kiadó, Budapest, 333-340, 2021. ISBN: 9789635315079
 52. Szikora, V., Árva, Z.: Előszó.
  In: Évtizedek a magyar közigazgatás szolgálatában. : Ünnepi tanulmányok Balázs István Professzor 65. születésnapjára. Szerk.: Árva Zsuzsanna, Barta Attila, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 9-10, 2021.
 53. Árva, Z., Barta, A.: Évtizedek a magyar közigazgatás szolgálatában: Ünnepi tanulmányok Balázs István Professzor 65. születésnapjára.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 514 p., 2021. ISBN: 9789634903116
 54. Simó, F.: Freudiana: az örökség tovább él.
  OxIPO. 3 (2), 77-85, 2021.
 55. Szabó, B.: Grenzenlose (Rechts)Wissenschaft in der frühen Neuzeit: Ungarnstämmige Juristen im Dienste von Städten in Deutschland in den 17-18. Jahrhunderten.
  In: Neue Grenzen = New frontiers : Humboldt-Kolleg Budapest 2018 / herausgegeben von Lénárd Darázs, Eszter Cs. Herger, Éva Jakab, Krisztina Karsai, László Imre Komlósi, Gondolat K., Budapest, 130-145, 2021. ISBN: 9789635561209
 56. Kuhl Andrea: Gyermek tanúk kihallgatása és a gyermekbarát igazságszolgáltatás.
  Büntetőjogi Szemle. 2 (1), 52-57, 2021.
 57. Czina, V.: Hungary as a norm entrepreneur in migration policy.
  Intersections. East European Journal of Society and Politics. 7 (1), 22-39, 2021.
 58. Zaccaria, M.: Hungler Sára: The Dual Nature of Employee Involvement (Budapest: L'Harmattan 2020) 132..
  Állam-és Jogtudomány. 62 (1), 104-131, 2021.
  (Ismertetett mű: Hungler Sára. -The Dual Nature of Employee Involvement /Budapest: L'Harmattan,2020. -132 p.)
 59. Zaccaria, M.: Idejétmúlt koncepció vagy garanciális minimum?: avagy a munkavállalói alapjogok érvényesülése az uniós és a magyar jogban.
  HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 396 p., 2021. ISBN: 9789632585178
 60. Szabó, B.: Ifj. Szepesváraljai Haendel Vilmos (1903-??).
  In: Jogászprofesszorok Miskolcon : a miskolci jogi kar fennállásának 40. jubileuma alkalmából. Szerk.: Nagy Zoltán, Miskolci Jogásztradíciók Megőrzéséért Egyesület Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc, 209-228, 2021. ISBN: 9789633582336
 61. Árva, Z.: In memoriam szabálysértéi jog?.
  In: Ünnepi tanulmányok a 80 éves Tamás András tiszteletére : Semper ad perfectum. Szerk.: Peres Zsuzsanna, Pál Gábor, Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 21-31, 2021. ISBN: 9789635315048
 62. Barta, A.: Innovative Solutions in Hungary's Deconcentrated State Administration.
  Curentul Juridic. 2 (2), 37-51, 2021.
 63. Szabadfalvi, J.: Jogfenntartó állam - alkotmányos állam - jogállam: Balogh Arthur jogállam eszményének rekonstrukciója.
  Iustum aequum salut. 17 (2), 69-84, 2021.
 64. Szabó, B.: Jogi fanatizmus a korai újkorban?: Hans Kohlhase esete.
  Miskolci jogi szle. 16 (5), 554-569, 2021.
 65. Sólyom, P.: Kelsen köpönyegéből: A magyar alkotmánybíráskodás keletkezéstörténetéhez.
  Közjogi Szle. 14 (2), 1-17, 2021.
 66. Hajnal, Z., Jagusztin, T.: Közérdekű perindítás a tagállamokon átnyúló jogsértésekkel szemben.
  Jog, állam, politika. 13 (2), 143-156, 2021.
 67. Árva, Z., Barta, A., Veszprémi, B., Balázs, I.: Közigazgatási jogi alaptanok.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 308 p., 2021. ISBN: 9789634903222
 68. Barta, A.: Közigazgatási jog norma fogalma és fajtái.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 70-74, 2021. ISBN: 9789634903222
 69. Árva, Z.: Közigazgatási szankcionálás COVID idején.
  Közjavak. 7 (2-3), 5-9, 2021.
 70. Árva, Z.: Közigazgatási szankcionálás veszélyhelyzetben.
  Közigazgatás-Tudomány. 1 (1), 6-18, 2021.
 71. Puskás, Á.: Köztulajdonú gazdasági társaságok úton a társadalmi felelősségvállalás felé?: egy kormányrendelet újszerű olvasata.
  Közjavak. 7 (1), 15-20, 2021.
 72. Balázs, I.: Közvetett közigazgatás és az autonóm struktúrák.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 251-261, 2021. ISBN: 9789634903222
 73. Lovas, D.: Liberalizáció és reguláció az Európai Unió energiapolitikájában.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 330 p., 2021. ISBN: 9789634903154
 74. Herdon, I., Rab, H.: Megvalósítható-e jogszerűen a home office? A home office fogalmi ismérvei és munkajogi keretei.
  Pro futuro. 10 (3), 1-20, 2021.
 75. Németh, J.: Nyilvánosság a büntetőeljárásban: a járványhelyzet egy újabb kérdéses pontja.
  Mesterséges intelligencia. 3 (1), 61-70, 2021.
 76. Újvári, E.: Obstrictus est pater quasi fideiussor pro filio: Az apa felelőssége hivatalnok fiának tevékenységéért a császárkori Róma municipiumaiban és coloniáiban.
  In: Ünnepi tanulmányok a 80 éves Máthé Gábor tiszteletére : labor est etiam ipse voluptas / szerkesztette Peres Zsuzsanna, Bathó Gábor, Ludovika Egyetemi Könyvkiadó, Budapest, 1073-1086, 2021. ISBN: 9789635315680
 77. Simó, F.: Preliminary Observations on AI Regulation.
  Mesterséges intelligencia. 3 (1), 33-59, 2021.
 78. Herdon, I.: Recenzió Az egyenlő bánásmód szabályozásáról című tanulmánykötetről.
  Munkajog. 2021 (2), 67-72, 2021.
  (Ismertetett mű: Ferencz Jácint, Halmos Szilvia, Kiss György, Kulisity Mária, Kun Attila, Lőrincz György, Nyerges Éva, Pál Lajos, Petrovics Zoltán, Rácz Ildikó, Sipka Péter, Tercsák Tamás, Zaccaria Márton Leó. -Az egyenlő bánásmód szabályozásáról /Budapest : HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2021. -216 p. -)
 79. Lovas, D.: Relevance of the Court Decision on the Hinkley Point Nuclear Power Plant in Relation to Paks II.
  Studia luridica Lublinensia. 30 (2), 305-317, 2021.
 80. Barta, A.: Renewing the Role of the State and its Public Administration from the Perspective of Hungarian Territorial State Administration.
  Revista Facultății de Drept Oradea. 1 (1), 1-13, 2021.
 81. Szabó, B.: Samuel Stryk magyarországi tanítványa a hallei egyetemen.
  In: Ünnepi tanulmányok a 80 éves Máthé Gábor tiszteletére : labor est etiam ipse voluptas / szerkesztette Peres Zsuzsanna, Bathó Gábor, Ludovika Egyetemi Könyvkiadó, Budapest, 839-853, 2021. ISBN: 9789635315680
 82. Song, D.: Sentencing Disparity in China: A Descriptive Research on Auxiliary Cybercrime Stipulated by Amendment IX of Criminal Law.
  Iustum aequum salut. 17 (2), 209-239, 2021.
 83. Kuhl Andrea: Sherlock Holmes szerepe a forenzikus tudományok terén.
  In: A jog tudománya, a mindennapok joga VI.. Szerk.: Szűcs Lászlóné Siska Katalin, Talabos Dávidné Lukács Nikolett, DE ÁJK, Debrecen, 104-120, 2021. ISBN: 9789634903451
 84. Wahdani, F.: The legal character of domain names' cybersquatting.
  Law, Society & Organisations. 6 (10), 23-41, 2021.
 85. Madai, S.: Új és régi értelmezési kérdések a vagyon elleni bűncselekmények köréből.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 184 p., 2021. ISBN: 9789634902539
 86. Szabó, B.: Vívás a korai újkor európai egyetemein és akadémiáin a tanult vívás színeváltozásai.
  Gerundium. 12 (1-2), 74-132, 2021.
2020
 1. Szabó, B., Újvári, E.: A 18. századi pesti jogi szakiskola és tanára, Paulus Lucas Perghold.
  Gerundium. 3-4 31-60, 2020.
 2. Balogh, J.: A felügyeleti vizsgálatok funkciója és módja a két világháború közötti magyar igazságszolgáltatásban.
  In: Jogok és lehetőségek a társadalomban. Szerk.: Karlovitz János Tibor, International Research Institute, Komárno, 7-24, 2020. ISBN: 9788089691692
 3. Falusi, B.: A Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 12. cikke szerinti egészségügyi ellátáshoz való jog az európai régióban: Legjobb gyakorlatok a GSZKJNE-monitoring alapján.
  Közjogi Szle. 13 (3), 100-105, 2020.
 4. Bagossy, M.: A hatályon kívül helyezés megváltozott szabályai: Jogorvoslat a hatályon kívül helyező végzés ellen.
  In: Mailáth György Tudományos Pályázat 2019.: Díjazott dolgozatok, Országos Bírósági Hivatal, Budapest, 245-296, 2020. ISBN: 9786158132619
 5. Árva, Z.: A helyi önkormányzatokat érintő folyamatok, különös tekintettel a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletére.
  In: Állami erőforrások : Szervezet és személyi állomány a végrehajtó hatalom körében / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 261-320, 2020. ISBN: 9789635312870
 6. Barta, A.: A hírközlési szolgáltatások egyes fogyasztóvédelmi aspektusai.
  Közjavak. 6 (1-2), 81-96, 2020.
 7. Herdon, I., Poór, P.: A home office munkavégzési forma megvalósíthatósága a hatályos jogszabályok tükrében.
  In: Tudományos Diákest, Tanulmánykötet VII.. Szerk.: Szűcs Lászlóné Siska Katalin, Talabos, Dávidné Lukács Nikolett, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 52-62, 2020. ISBN: 9789634902447
 8. Herdon, I.: A jogalap nélküli gazdagodás szabályainak alkalmazása a létre nem jött individuális munkajogi megállapodások esetén.
  Munkajog. 4 4-13, 2020.
 9. Herdon, I.: A joggal való visszaélés a munkaügyi bíróságok ítélkezési gyakorlatában.
  In: Mailáth György Tudományos Pályázat 2019 : díjazott dolgozatok / [szerk. és kiad.] Országos Bírósági Hivatal, Országos Bírósági Hivatal, Budapest, 547-599, 2020. ISBN: 9786158132619
 10. Herdon, I.: A joggal való visszaélés tilalmának aktuális kérdései a munkajogban.
  In: A jog tudománya, a mindennapok joga III. : konferenciakötet. Szerk.: Szűcs Lászlóné Siska Katalin, Talabos Dávidné Lukács Nikolett, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 120-138, 2020. ISBN: 9789634902058
 11. Herdon, I.: A joggal való visszaélés tilalmának gyakorlata a munkaviszony megszüntetése körében.
  Lélektan és hadviselés. 2 (2), 89-99, 2020.
 12. Barta, A.: A közigazgatás intézményrendszere és szervezési elvei.
  In: IJOTEN - Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Szerk.: Jakab András, Könczöl Miklós, Menyhárd Attila, Sulyok Gábor, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 1-21, 2020.
 13. Balázs, I.: A közigazgatás változásairól Magyarországon és Európában a rendszerváltástól napjainkig.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 284 p., 2020. ISBN: 9789634902454
 14. Árva, Z.: A köznevelés-közoktatás szakigazgatási alapjai.
  In: Közigazgatási jog: Szakigazgatásaink elmélete és működése. Szerk.: Lapsánszky András, Wolters Kluwer Kft., Budapest, 849-870, 2020. ISBN: 9789632959191
 15. Herdon, I., Zaccaria, M.: A Kúria munkaügyi határozatának megállapításai a joggal való visszaélés tilalmáról: a közalkalmazotti jogviszony rendkívűli megszüntetésével összefüggő rendeltetésellenes joggyakorlás megvalósulásának feltételei.
  Jogesetek magyz. 3-4 43-51, 2020.
 16. Szalóki, I.: A különös az új általános?: az adóalany-nyilvántartási rendszer "különös" szabályozása az Art. és Ákr. "tükrében".
  In: Jog és Állam - XVII. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója. Szerk.: Miskolczi-Bodnár Péter, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 259-271, 2020, (Jog és Állam, ISSN 1787-0607 ; 30) ISBN: 9786155961304
 17. Bartha, I.: Állami befolyás és tulajdon-korlátozás "EU-jog-konform" formái az aranyrészvény-ítélek után.
  In: Vállalatok és integráció: Tudományos szöveggyűjtemény a kormányzás új kérdéseinek értelmezéséhez / Bartha Ildikó; Fézer Tamás; Horváth M. Tamás; Szikora Veronika, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 213-222, 2020. ISBN: 9789635312283
 18. Árva, Z., Barta, A., Veszprémi, B., Balázs, I.: Állami erőforrások: szervezet és személyi állomány a végrehajtó hatalom körében.
  Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 326 p., 2020. ISBN: 9789635312870(nyomtatott)
 19. Sipka, S., Nagy, J., Sipka, P., Kocsis, J., Tóth, J., Árkosy, P., Horváth, Z.: Analysis of Low Cancer Mortality Rates in the Wine Regions of Tokaj and Balaton in Hungary.
  Int. J. Environ. Res. Public Health. 17 (18), 1-8, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Health, Toxicology and Mutagenesis
  Q2 Pollution
  Q2 Public Health, Environmental and Occupational Health
 20. Szalóki, I., Fenyvesy, Á., Veréb, B.: A NAV elektronikus szolgáltatásainak bővülése az önkormányzati adóhatóság előtt teljesítendő egyes adókötelezettségeket érintően, különös tekintettel a helyi adókra.
  Adóvilág. 24 (4), 41-45, 2020.
 21. Szabó, B.: A német politikatudomány hatása a magyar államtani gondolkodásra a 17. században: (Magyarországiak politikatudományi disputációi).
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet, Budapest, 126 p., 2020. ISBN: ISBN9789634983354(elektronikus)
 22. Falusi, B.: A strasbourgi emberi jogi bíróság gyakorlata egyes medicinák tekintetében.
  Med et Jur. 2020 (2), 25-30, 2020.
 23. Madai, S.: A társadalmi tulajdon fokozottabb büntetőjogi védelme egykor és most.
  In: A büntetőjog hazai rendszere megújításának koncepcionális céljai és hatásai.. Szerk.: Hollán Miklós, Mezei Kitti, Társadalomtudományi Kutatóközpont, Jogtudományi Intézet, Budapest, 99-110, 2020. ISBN: 9789634180326
 24. Barta, A.: A területfejlesztés és területrendezés szakigazgatási alapjai.
  In: Közigazgatási jog : szakigazgatásaink elmélete és működése. Szerk.: Lapsánszky András, Wolters Kluwer Kft., Budapest, 636-657, 2020. ISBN: 9789632959191
 25. Barta, A.: A területi államigazgatás.
  In: Állami erőforrások : szervezet és személyi állomány a végrehajtó hatalom körében / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 108, 113-220, 2020. ISBN: 9789635312870
 26. Sólyom, P.: Az általános államelmélet egy lehetősége: államelmélet mint kultúratudomány.
  In: Annak, hogy tud-e valaki, a tanítani tudás a jele: Tanítványok írásai a 65. éves Takács Péter tiszteletére. Szerk.: Cserne Péter, Jakab András, Paksy Máté, Szerletics Antal, Tattay Szilárd, Gondolat Kiadó, Budapest, 177-192, 2020. ISBN: 9789635560486
 27. Herdon, I.: Az előszerződés, mint a jövőbeli ismételt foglalkoztatás jogi keretbe foglalt ígérete.
  Jogászvilág.hu. április 23. 1-5, 2020.
 28. Batta, J.: Az összbüntetés aktuális kérdései a jogbiztonság tükrében.
  In: A jog tudománya, a mindennapok joga : 3. konferenciakötet. Írták: Ábrók Kamilla, Bak Adrienn, Aux Levente, Batta Júlia Dóra, Bodnár Beáta, Erdős István, Gönczi Barbara, Győri Ágoston, Handlery Anna, Herdon István, Kiss Judit, Kovács Lajos Péter, Kovács Zsófia Dóra, Kőhalmi Máté, Lakatos Tamás, Nagy János, Németh, János, Nge Nge Aung, Pápa Laura, Pilisy Bence, Porcsin Levente, Simon Alexa, Szabó Mercédesz Ibolya, Varga Dóra, Szűcs Lászlóné Siska Katalin, Talabos Dávidné Lukács Nikolett, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 1-18, 2020. ISBN: 9789634902058
 29. Árva, Z.: Centralizáció, decentralizáció és a közösségi együttélés.
  Pro publico bono - Magy. közig. 8 (1), 56-73, 2020.
 30. Bartha, I.: Challenges of Trust-Building in EU Institutions: Services of General Interests Before the Court of Justice of the European Union.
  In: Collaborative Governance, Trust Building and Community Development: Conference Proceedings 'Transylvanian International Conference in Public Administration', October 24-26, 2019, Cluj-Napoca, Romania / Hintea Cristina; Bianca Radu; Raluca Suciu, Accent, Cluj-Napoca, 23-37, 2020. ISBN: 9786065612112
 31. Deák, I.: Civil szemle: recenzió a "Civil Society in Europe - Minimum Norms and Optimum Conditions of its Regulation" című tanulmánykötetről.
  Pro futuro. 10 (3), 2020.
  (Ismertetett mű: van der Ploeg, Tymen J.-van Veen, Wino J. M.-Versteegh, Cornelia R. M. (eds.). -Civil Society in Europe - Minimum Norms and Optimum Conditions of its Regulation /Cambridge University Press, Cambridge, 2017. -589 pp. -)
 32. Újvári, E.: Das Nagoya-Protokoll zur Biodiversitätskonvention und seine Umsetzung in der EU.
  Pázmány Law Review. 7 (1), 141-172, 2020.
 33. Újvári, E.: Der Schutz der Biodiversität durch Völkerrecht unter besonderer Berücksichtigung der Rolle des Übereinkommens über die biologische Vielfalt und des Cartagena Protokolls I..
  Jog, állam, politika. 2 67-93, 2020.
 34. Újvári, E.: Der Schutz der Biodiversität durch Völkerrecht unter besonderer Berücksichtigung der Rolle des Übereinkommens über die biologische Vielfalt und des Cartagena Protokolls II..
  Jog, állam, politika. 3 59-78, 2020.
 35. Herdon, I.: Egy elfeledett jogforrás: a képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló 90/270/EGK irányelv és az ennek implementációját végrehajtó nemzeti jog.
  Med. et Jur. 11 (4), 25-30, 2020.
 36. Szikora, V.: Előszó.
  Debr. jogi műh. 17 (1-2), 5-7, 2020.
 37. Árva, Z.: Experience with the legal supervision of hungarian local governments.
  Curentul Juridic. 23 (1), 34-46, 2020.
 38. Lovas, D.: Fenntarthatóság és energiaszabályozás.
  Glossa iuridica. 6 (3-4), 147-167, 2020.
 39. Madai, S.: Foglalkozási szabály vagy közlekedési szabály? A közlekedési veszélyeztető bűncselekmények és a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés elhatárolási kérdéséhez.
  In: Sic itur ad astra: Ünnepi kötet a 70 éves Blaskó Béla tiszteletére. Ed.: Madai Sándor ; Pallagi Anikó ; Polt Péter, Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 325-332, 2020. ISBN: 9789635313051
 40. Lovas, D.: Fogyasztó, mint az energiaszektor liberalizációjának nyertese.
  Közjavak. 6 (1-2), 1-8, 2020.
 41. Herdon, I.: Fontos elhatárolás: távmunka vagy home office jellemezte a járványügyi veszélyhelyzetet?.
  ArsBoni. 2020 1-9, 2020.
 42. Beydogan, O.: From intangible assets to intellectual property: delineating the intellectual property commercialization from the legal perspective.
  Lex ET Scientia International Journal. 27 (2), 14-31, 2020.
 43. Szabó, B.: Haendel Vilmos jogászprofesszor, a Debreceni M. Kir. Tisza István-Tudományegyetem 1942/43. tanévi Rector Magnificusa.
  Gerundium. 11 (1-2), 15-48, 2020.
 44. Árva, Z.: Hallgatói jogviszony és hallgatói jogérvényesítés.
  Közjavak. 6 (1-2), 25-32, 2020.
 45. Szabó, B.: Hungarica in der Disserationssammlung des Nürnberger Naturforschers Christoph Jacob Trew (1695-1769), Katalog 1582-1765: zusammengestellt und eingeleitet von Ádám Hegyi, Budapest, 2019. : [könyvismertetés].
  Gerundium. 3-4 249-253, 2020.
  (Ismertetett mű: Hungarica in der Disserationssammlung des Nürnberger Naturforschers Christoph Jacob Trew (1695-1769), Katalog 1582?1765 / zusammengestellt und eingeleitet von Hegyi Ádám. -Budapest, 2019. -288. -)
 46. Balázs, I.: I. Fejezet: A Kormány és a központi közigazgatás értelmezése, valamint annak változásai a magyar alkotmányos környezetben.
  In: Állami erőforrások : Szervezet és személyi állomány a végrehajtó hatalom körében / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 11-111, 2020. ISBN: 9789635312870
 47. Balázs, I.: I. Fejezet: A közigazgatás-elmélet jelentéstartalma és a közigazgatás fogalma.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerk. Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 9-21, 2020. ISBN: 9789634901426(nyomtatott)
 48. Barta, A.: III. Fejezet: Kormányzás és közigazgatás.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerk. Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 34-45, 2020. ISBN: 9789634901426(nyomtatott)
 49. Veszprémi, B.: III. Fejezet: Személyzetpolitika a magyar közigazgatásban.
  In: Állami erőforrások. Szervezet és személyi állomány a végrehajtó hatalom körében / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 221-260, 2020. ISBN: 9789635312870
 50. Hüse, L., Fónai, M., Pázmány, V., Zolnai, E., Barnutz, N.: Is there a clear effect?.
  In: International Perspectives on Inclusion within Society and Education / Mabel Ann Brown, Routledge, London ; New York, 156-164, 2020. ISBN: 9781003016090
 51. Barta, A.: IV. Fejezet: Közvetlen és közvetett közigazgatás.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerk. Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 46-67, 2020. ISBN: 9789634901426(nyomtatott)
 52. Deák, I.: Jafarov és mások Azerbajdzsán elleni ügye.
  Fundamentum. 4 116-119, 2020.
 53. Barta, A.: Járási Hivatalok újratöltve?: változások a magyar területi államigazgatásban 2018 után.
  In: Jogok és lehetőségek a társadalomban. Szerk.: Karlovitz Jánon Tibor, International Research Institute, Komárno, Szlovákia, 25-38, 2020. ISBN: 9788089691692
 54. Barta, A.: Járási Hivatalok újratöltve?: változások a magyar területi államigazgatásban 2018 után.
  In: VIII. IRI Társadalomtudományi Konferencia : Štúrovo, 2020. június 15-17. : program, tartalmi összefoglalók, abstrakty / szerkesztette Karlovitz Jánon Tibor, International Research Institute, Komárno, 11, 2020. ISBN: 9788089691685
 55. Herdon, I.: Kata: munkajogi dilemma, adójogi megoldás és magánjogi jogkövetkezmények.
  ado.hu július 30. 1-6, 2020.
 56. Deák, I.: Khadija Ismayilova Azerbajdzsán elleni (2. számú) ügye.
  Fundamentum. 4 103-107, 2020.
 57. Barta, A.: Kormányzás és közigazgatás.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 18, 53-70, 2020. ISBN: 9789634901426(nyomtatott)
 58. Árva, Z., Barta, A., Veszprémi, B., Balázs, I.: Közigazgatás-elmélet.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 288 p., 2020. ISBN: 9789634901426(nyomtatott)
 59. Árva, Z., Barta, A., Veszprémi, B., Balázs, I.: Közigazgatás-elmélet.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 288 p., 2020. ISBN: 9789634901433(elektronikus)
 60. Árva, Z.: Közigazgatási normakontroll.
  In: IJOTEN - Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Szerk.: Jakab András, Könczöl Miklós, Menyhárd Attila, Sulyok Gábor, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 1-13, 2020.
 61. László, V.: Közigazgatási szervezési elvek érvényesülése a közoktatási igazgatásban.
  Debr. Jogi Műh. 17 (3-4), 74-84, 2020.
 62. Barta, A.: Közvetlen és közvetett közigazgatás.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 71-103, 2020. ISBN: 9789634901426(nyomtatott)
 63. Újvári, E.: Közszolgálat és felelősség történeti aspektusból: a gyámrendelésre feljogosított szervek kárfelelőssége a római jogban.
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 107 p., 2020.
 64. Bartha, I.: Közszolgáltatások ellentételezése a belső piacon - vállalati erőforrások bevonása állami támogatás útján.
  In: Vállalatok és integráció: Tudományos szöveggyűjtemény a kormányzás új kérdéseinek értelmezéséhez / Bartha Ildikó; Fézer Tamás; Horváth M. Tamás; Szikora Veronika, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 145-162, 2020. ISBN: 9789635312283
 65. Tóth, G.: Lost in transition: invisible constitutionalism in Hungary.
  In: The Invisible Constitution in Comparative Perspective. Ed.: Rosalind Dixon, Cambridge Univ Press, Cambridge, 541-562, 2020. ISBN: 9781108417570
 66. Balogh, P., Bujdos, Á., Czibere, I., Fodor, L., Gabnai, Z., Kovách, I., Nagy, J., Bai, A.: Main Motivational Factors of Farmers Adopting Precision Farming in Hungary.
  Agronomy-Basel. 10 (4), 1-19, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Agronomy and Crop Science
 67. Szabadfalvi, J.: Moór Gyula.
  In: Erdélyi jogászok. Szerk.: Veress Emőd, FORUM IURIS KÖNYVKIADÓ, Kolozsvár, 132-140, 2020, (Jogászportrék 1.) ISBN: 9786069061244
 68. Herdon, I.: Munkajogi dilemma, adójogi megoldás és magánjogi jogkövetkezmények.
  Jogaszvilag.hu. július 27. 1-5, 2020.
 69. Herdon, I.: Munkavállalók közötti különbségtétel az Európai Unió Bíróságának joggyakorlatában.
  In: A jog tudománya, a mindennapok joga IV. : konferenciakötet. Szerk.: Szűcs Lászlóné Siska Katalin, Talabos Dávidné Lukács Nikolett, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, , 2020. ISBN: 9789634902652
 70. Árva, Z.: Nagykommentár Magyarország Alaptörvényéhez.
  Wolters Kluwer Kft., Budapest, 308 p., 2020.
 71. Deák, I.: Obote Oroszország elleni ügye.
  Fundamentum. 4 119-121, 2020.
 72. Falusi, B.: Previous and Recently Introduced Standards in the Strasbourg Case-Law Related to the Health Care of Persons of Unsound Mind.
  Lex Sci. 27 (2), 41-56, 2020.
 73. Madai, S., Pallagi, A., Plt, P.: Sic itur ad astra: ünnepi kötet a 70 éves Blaskó Béla tiszteletére.
  Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 570 p., 2020. ISBN: 9789635313075
 74. Madai, S.: Some thoughts on performing a law enforcement public task as a public service.
  Agora Int. J. Jur. Sci. 2 49-53, 2020.
 75. Szabadfalvi, J.: Somló Bódog: Pozsonyból a Házsongárdig.
  In: Erdélyi jogászok. Szerk.: Veress Emőd, FORUM IURIS KÖNYVKIADÓ, Kolozsvár, 152-159, 2020, (Jogászportrék 1.) ISBN: 9786069061244
 76. Herdon, I.: Széthúzás az összetartásban: az Európai Unió Bíróságának munkavállalókat megkülönböztető joggyakorlata.
  In: 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings / E. Korcsmáros (ed.), J. Selye University, Komárno, Slovakia, 183-191, 2020. ISBN: 9788081223754
 77. Herdon, I.: Széthúzás az összetartásban: az Európai Unió Bíróságának munkavállalókat megkülönböztető joggyakorlata : (konferencia előadás ppt.).
 78. Herdon, I.: Szociális tartalmú jogszabályok a nemzetközi jogalkotás tükrében, különös tekintettel az Európai Unióra.
  In: Tri-Anno - 1920-1947-2020. Szerk.: Margittay-Mészáros Árpád, Szűcs Lászlóné Siska Katalin, Herdon István, Joó László Ádám, Németh Tamás, Szabó Mercédesz Ibolya, Talabos Dávidné Lukács Nikolett, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 87-111, 2020. ISBN: 9789634902614
 79. Beydogan, O.: Territoriality of Intellectual Property Rights Foundations of IP Territoriality and Reverberations of Territorial Exclusivities on Trade.
  Gemt Yavdaltai Temtsekh Asuudal 18 (4), 117-128, 2020.
 80. Barta, A.: Területi államigazgatás: az elmúlt három évtized fontosabb reformjai és azok hatásai a helyi önkormányzati rendszerre.
  In: A magyar önkormányzatok 30 éve : tanulmányok, adatok, tények a helyi önkormányzatok három évtizedéből / szerkesztő Gyergyák Ferenc, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, Budapest, 75-93, 2020. ISBN: 9789638971098
 81. Barta, A.: The Major Reforms of Territorial State Administration in the Last Three Decades, and Their Effects on the System of Local Self-Government.
  In: A magyar önkormányzatok 30 éve : tanulmányok, adatok, tények a helyi önkormányzatok három évtizedéből / szerkesztő Gyergyák Ferenc (szerk.), Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, Budapest, 165-184, 2020. ISBN: 9789638971098
 82. Falusi, B.: The State of Danger Declared for the Prevention of the Human Epidemic: An Assessment Based on Previous Cases.
  In: A jog tudománya, a mindennapok joga IV.. Szerk.: Szűcs Lászlóné Siska Katalin, Talabos Dávidné Lukács Nikolett, Debreceni Egyetem, Debrecen, 44-64, 2020.
 83. Barta, A.: The Way to a More Integrated Territorial State Administration: The Aims and Causes Behind the Renewal of Hungarian Mid-Level State Administration.
  Pro Publico Bono - Magyar Közig. 1 74-95, 2020.
 84. Keskin, B.: Trade Dress Regulation and Protection Rules Applying to Wine in Turkey.
  In: Wine Law and Policy : From National Terroirs to a Global Marke. Ed.: byJulien Chaisse, Fernando Dias Simões, Danny Friedmann, Brill Nijhoff, Leiden ; Boston, 523-552, 2021. ISBN: 9789004438316
 85. Szalóki, I.: Új hullámok a közigazgatásban?: elektronikus ügyintézés a strict adóigazgatásban.
  Jegyz. Közig. 22 (2), 32-35, 2020.
 86. Szalóki, I.: Új normák a közigazgatásban?: elektronikus kapcsolattartástól az elektronikus közigazgatásig.
  Régiókut. Szle. 5 (1), 41-58, 2020.
 87. Balázs, I.: V. Fejezet: A közigazgatás tevékenysége és eszközrendszere.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerk. Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 68-81, 2020. ISBN: 9789634901426(nyomtatott)
 88. Balázs, I.: VI. Fejezet: A közigazgatási jog fejlődésének sajátosságai, az európai közigazgatási jog problematikája.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerk. Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 82-94, 2020. ISBN: 9789634901426(nyomtatott)
2019
 1. Zsugyó, V.: "Örökkévalósági klauzula" működésben: a német alkotmánybíróság gyakorlata.
  Közjogi Szle. 12 (1), 69-73, 2019.
 2. Siska, K.: "You cannot put women and men on an equal footing, it is against nature": a rewiew of the evolution of Women's Rights since the establishment of the Republic of Turkey.
  Journal on European History of Law. 10 (1), 149-156, 2019.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 History
  Q4 Law
 3. Nyilas, A., Pribula, L.: A "gyengébb fél" védelme az új polgári perrendtartásban.
  In: Újratervezés-Fogyasztói szabályozási modellek, digitalizáció, adatvédelem. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Főnix Média, Debrecen, 197-229, 2019. ISBN: 9789634900795
 4. Szabó, B.: A 17. század első felében élt egyik magyarországi jogi doktor életrajzának rejtélyei (Benedictus Zalnpaum, Tebensis Pannonius).
  In: Studia in honorem Gábor Hamza Gábor : Ünnepi zanulmányok hamza Gábor 70. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Boóc Ádám, Sándor István, Közjegyzői Akadémia Kiadó, Budapest, 215-223, 2019. ISBN: 97861580094368
 5. Zákány, J.: A békéltető testületi eljárás lehetőségei az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos jogvitákban.
  In: Újratervezés-Fogyasztói szabályozási modellek, digitalizáció, adatvédelem. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Főnix Média, Debrecen, 231-243, 2019. ISBN: 9789634900795
 6. Bagossy, M.: A büntetőjogi szankció korlátai az alkotmányjogban és a nemzetközi jogban.
  Belügyi Szle. 67 (3), 34-57, 2019.
 7. Herdon, I.: A dolgozó fizeti meg a munkáltatót terhelő kötbért: jogos?.
  Ars Boni. július 2. 1-5, 2019.
 8. Fodor, L.: A falu füstje: a települési önkormányzatok és a környezet védelme a 21. század eleji Magyarországon.
  Gondolat, Budapest, 480 p., 2019. ISBN: 9789636933647
 9. Hajnal, Z., Bihari, E.: A fogyasztói kollektív érdekvédelem új irányai- Az Európai Unióban és Magyarországon.
  In: Újratervezés-Fogyasztói szabályozási modellek, digitalizáció, adatvédelem. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Főnix Média, Debrecen, 49-71, 2019. ISBN: 9789634900795
 10. Hajnal, Z.: A fogyasztóvédelmi jogról másképpen: előképek, közjogi és munkajogi vetületetk.
  Főnix Média, Debrecen, 178 p., 2019. ISBN: 9789634900771
 11. Újvári, E.: A gyámok megtérítési igényének eszközei többes gyámság esetén a római jogban, különös tekintettel a fizető gyámtársat megillető utilis actio jellegére.
  Jogtörténeti szle. 3-4 45-56, 2019.
 12. Barta, A.: A hatóság döntései. A hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás szabályai valamint az eljárási költségek és azok viselése.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 17, 113-129, 2019. ISBN: 9789634901419(nyomtatott)
 13. Barta, A.: A hatósági ellenőrzés és a hivatalbóli eljárás, valamint egyes hatósági intézkedések különös szabályai.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 8, 131-138, 2019. ISBN: 9789634901419(nyomtatott)
 14. Árva, Z.: A helyi önkormányzatok fogalma, rendeltetése és jellemzői.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok. Szerk.: Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 191-203, 2019. ISBN: 9789634900672
 15. Fodor, L., Gyurkó, B.: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egyes fogyasztóvédelmi kérdései.
  In: A fogyasztóvédelmi jogról másképpen : előképek, közjogi és munkajogi vetületek. Szerk.: Hajnal Zsolt, Főnix Média, Debrecen, 57-84, 2019. ISBN: 9789634900771
 16. Megyeri-Pálffi, Z.: A jogszolgáltatás története Hajdúszoboszlón.
  Debreceni Törvényszék, Debrecen, 120 p., 2019. ISBN: 9786150058689
 17. Siska, K., Papp, L., Talabos Dávidné, L., Debreceni Egyetem.: A jog tudománya, a mindennapok joga I.: konferenciakötet.
  Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 235 p., 2019. ISBN: 9789634900566
 18. Bodnár, B., Győri, Á., Ivánka, -., Joó, L., Kőhalmi, M., Monok, T., Salvador, N., Szabó, M., Tóth, F., Wágner, T., Siska, K., Talabos Dávidné, L., Debreceni Egyetem.: A jog tudománya, a mindennapok joga II.: konferenciakötet.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 162 p., 2019. ISBN: 9789634901242
 19. Barta, A., Bencsik, A., Veszprémi, B.: A kormányzati igazgatásról szóló törvény egyes elméleti és gyakorlati aspektusai.
  Jura. 25 (2), 11-24, 2019.
 20. Árva, Z.: A közigazgatás helye az államhatalmi ágak és állami szervek rendszerében.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok. Szerk.: Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 13-26, 2019. ISBN: 9789634900672
 21. Árva, Z., László, V.: A közigazgatási eljárás alkalmazásának felsőoktatási tapasztalatai.
  Jog, Állam, Politika. 9 (1), 3-18, 2019.
 22. Barta, A.: A közigazgatási jog helye a jogrendszerben, a közigazgatási jog sajátosságai.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 69-85, 2019. ISBN: 9789634900672
 23. Barta, A.: A közigazgatási jog helye a jogrendszerben, a közigazgatási jog sajátosságai.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 69-85, 2019. ISBN: 9789634900689
 24. Barta, A.: A közigazgatási jogi norma fogalma és fajtái.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 87-91, 2019. ISBN: 9789634900672
 25. Barta, A.: A közigazgatási jogi norma fogalma és fajtái.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 87-91, 2019. ISBN: 9789634900689
 26. Árva, Z.: A közigazgatási jogi szankció.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 201-213, 2019. ISBN: 9789634901419
 27. Barta, A.: A közigazgatási jogviszony.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 91-94, 2019. ISBN: 9789634900672
 28. Barta, A.: A közigazgatási jogviszony.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 91-94, 2019. ISBN: 9789634900689
 29. Barta, A.: A közigazgatás intézményrendszere és szervezeti felépítése.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 111-127, 2019. ISBN: 9789634900672
 30. Barta, A.: A közigazgatás intézményrendszere és szervezeti felépítése.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 111-127, 2019. ISBN: 9789634900689
 31. Sólyom, P.: Alapjogok nyomában - A magyar Alkotmánybíróság esete a gyülekezési szabadsággal.
  In: Az Alaptörvény érvényesülése a bírói gyakorlatban 3.: Alkotmányjogi panasz : az alapjog-érvényesítés gyakorlata. Szerk.: Gábor Zsolt, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 154-179, 2019. ISBN: 9789632584409
 32. Fegyveresi, Z.: Alaptőke-emelés átváltoztatható vagy átváltozó kötvények részvénnyé alakításával ; Alaptőke-emelés az alaptőkén felüli vagyon terhére ; Alaptőke-emelés dolgozói részvények forgalomba hozatalával ; Alaptőke-emelés új részvények forgalomba hozatalával ; Alaptőke leszállítása (önkéntes és kötelező) ; Céh ; Részvénykivezetés ; Társasági jog fejlődése Ausztriában ; Társasági jog fejlődése Franciaországban ; Társasági jog fejlődése Nagy-Britanniában ; Társasági jog fejlődése Németországban ; Törzstőke felemelése ; Törzstőke felemelése törzstőkén felüli vagyonból ; Törzstőke felemelése új törzsbetétek teljesítésével ; Törzstőke leszállítása ; Ügyvezető - korlátolt felelősségű társaság.
  In: Társasági jogi lexikon. Szerk.: Dúl János, Lehoczki Zóra Zsófia, Papp Tekla, Veress Emőd, Dialog Campus Kiadó, Budapest, 17, 18, 18, 19, 20, 82, 214, 254, 255, 258, 260, 281, 282, 283, 291, 2019, (Scientia Rerum Politicarum) ISBN: 9786155920127
 33. Horváth, M., Varga, J.: Államháztartási erőforrások joga.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 288 p., 2019. ISBN: 9789635310326
 34. Lovas, D.: Állami támogatások megítélése az energiacsomagok tükrében.
  Európai Jog. 19 (2), 21-30, 2019.
 35. Szikora, V.: Állami vállalatok nemzetközi összehasonlításban.
  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 520 p., 2019. ISBN: 9786155710681
 36. Nádas, G.: Általános szerződési feltétel-e a kollektív szerződés?.
  In: A fogyasztóvédelmi jogról másképpen : előképek, közjogi és munkajogi vetületek. Szerk.: Hajnal Zsolt, Főnix Média, Debrecen, 105-120, 2019. ISBN: 9789634900771
 37. Stál, J.: A megalapozott gyanúhoz kapcsolódó bizonyítékértékelés és ténymegállapítás a német nyelvű országok jogalkalmazásában.
  Miskolci Jogi Szle. 14 (1), 79-100, 2019.
 38. Rab, H.: A munkavállalói státusz egyes kérdései.
  In: A fogyasztóvédelmi jogról másképpen : előképek, közjogi és munkajogi vetületek. Szerk.: Hajnal Zsolt, Főnix Média, Debrecen, 121-138, 2019. ISBN: 9789634900771
 39. Falusi, B.: An Endeavour to a 'Bridging Definition' between Health and the Health Care Component of the International Human Right to Health - The Highest Attainable Standard of Health in Health Care.
  In: A béke őre, az emberi jogok védője : az Egyesült Nemzetek Szervezetének aktuális tevékenységei napjainkban. Szerk.: Talabos Dávidné Lukács Nikolett, Debreceni Egyetem, Debrecen, 25-39, 2019. ISBN: 9789634901594
 40. Stál, J.: A poligráf alkalmazása a német bíróságok ítélkezési gyakorlatában.
  Belügyi Szle. 67 (5), 82-98, 2019.
 41. Siska, K.: A szólásszabadság jogi változásai Törökországban: amikor a szövegmódosítások nem elegendőek.
  Európai jog. 19 (2), 12-20, 2019.
 42. Szendrői, A.: A szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás alapjogi és személyiségi jogi vetülete.
  Pro Futuro. 9 (2), 82-99, 2019.
 43. Pusztai, G., Fónai, M., Bocsi, V.: A társadalmi státus transzmissziója és a felsőoktatási lemorzsolódás.
  Acta med. sociol. 10 (28), 5-23, 2019.
 44. Barta, A.: A területi államigazgatási szervek. Államigazgatási feladatok települési szintű ellátásának rendszere, a jegyző jogállása és feladatai.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 173-187, 2019. ISBN: 9789634900672
 45. Barta, A.: A területi államigazgatási szervek. Államigazgatási feladatok települési szintű ellátásának rendszere, a jegyző jogállása és feladatai.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 173-187, 2019. ISBN: 9789634900689
 46. Siska, K.: A török magyar diplomáciai kapcsolatok Atatürk korában.
  In: A jog tudománya, a mindennapok joga 2.. Szerk.: Siska Katalin, Talabos Dávidné Lukács Nikolett, Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft., Debrecen, 99-114, 2019. ISBN: 9789634901242
 47. Barta, A.: Az Ákr. hatálya.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett ; szeresztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 6, 69-74, 2019. ISBN: 9789634901419(nyomtatott)
 48. László, V.: Az állami szerepvállalás változásai az oktatásban.
  Miskolci Jogi Szle. 4 (2), 95-110 (leütésszám 47816 szóközzel), 2019.
 49. Szabó, B.: Az állathibákért való eladói felelősség megvalósulása a magyar magánjog történetében (helyzetfelmérés).
  In: A fogyasztóvédelmi jogról másképpen : előképek, közjogi és munkajogi vetületek. Szerk.: Hajnal Zsolt, Főnix Média, Debrecen, 11-55, 2019. ISBN: 9789634900771
 50. Szalóki, I.: Az általános az új különös? Hatósági nyilvántartások az Ákr. és az Art. nyomán.
 51. Barta, A.: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapvető rendelkezései, a kérelemre induló hatósági eljárás.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 37, 75-111, 2019. ISBN: 9789634901419(nyomtatott)
 52. Barta, A.: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény jellemzői, alapelvei és hatálya: a hatályos jogi szabályozás jellemzése.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 2, 65-66, 2019. ISBN: 9789634901419(nyomtatott)
 53. Barta, A., Veszprémi, B.: Az egyablakos ügyintézés szegmensei.
  Új magy. közig. 12 (2), 66-75, 2019.
 54. Bordás, P.: Az elektronikus hírközlés hálójában: a hírközlési közszolgáltatás liberalizációja egy változó európai környezetben.
  Európai Jog. 19 (3), 17-27, 2019.
 55. Stál, J.: Az időbeli hatály és a kerettényállások problematikája a magyar és a német büntető jogalkalmazásban.
  Jura. 25 (1), 470-486, 2019.
 56. Stál, J.: Az óvadék térhódítása és a letartóztatás térvesztése a magyar büntető jogalkalmazásban.
  Magyar Jog. 66 (7-8), 425-437, 2019.
 57. Szabó, B.: Concha, Győző (Viktor) (1846-1933), Jurist.
  In: Österreichisches Biographisches Lexikon ab 1815. Hrsg.: Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, , 2019. ISBN: 9783700132134
 58. Árva, Z.: Detours in Hungarian Administrative Criminal Justice.
  Cent. Eur. pap. 7 (1), 71-86, 2019.
 59. Újvári, E.: Die Haftung der Magistrate für die Vormundsbestellung im römischen Recht.
  Acta Humana. 7 (4), 43-68, 2019.
 60. Fézer, T., Zoványi, N.: Digitális kényelem kontra a fogyasztók adatainak biztonsága.
  In: Újratervezés-Fogyasztói szabályozási modellek, digitalizáció, adatvédelem. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Főnix Média, Debrecen, 11-38, 2019. ISBN: 9789634900795
 61. Varga, L., Kovács, B., Gábri, A., Szupera, B.: Disclosure rules of the Antitrust Damages Directive: finding the balance between public and private enforcement.
  ERA Forum. 20 (1), 141-157, 2019.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Law
  Q3 Political Science and International Relations
 62. Szabó, B.: Dósa, Elek (1803-1867), Jurist.
  In: Österreichisches Biographisches Lexikon ab 1815. Hrsg.: Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, , 2019. ISBN: 9783700132134
 63. Szabadfalvi, J.: Egy konzervatív állam- és politikatudós.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 186 p., 2019. ISBN: 9786155945649
 64. Falusi, B.: Egy újabb lépés az univerzális nemzetközi emberi jogok szférájában az egészségügyi ellátáshoz való jog irányába? - Az S. C. és G. P. v. Olaszország ügy.
  Jog, Állam, Politika. 11 (3), 69-82, 2019.
 65. Szikora, V., Árva, Z.: Előszó.
  In: A fogyasztóvédelmi jogról másképpen : Előképek, közjogi és munkajogi vetületek. Szerk.: Hajnal Zsolt, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 7-10, 2019.
 66. Szikora, V., Árva, Z.: Előszó.
  In: Újratervezés : Fogyasztói szabályozási modellek, digitalizáció, adatvédelem. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 7-10, 2019. ISBN: 9789634900795
 67. Bagossy, M.: Erő-szakos bűncselekmények egy messzi-messzi galaxisban.
  In: Sci-fi és jog? : A jövő jogalkalmazási kérdései. Szerk.: Pribula László, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 9-24, 2019. ISBN: 9789634901044
 68. Bartha, I.: Felsőoktatás az Európai Unióban: tagállami szabályozás és integrációs kötelezettségek.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 165 p., 2019. ISBN: 9789633180983
 69. Szabó, B.: Frank, Ignác (1788-1850), Jurist.
  In: Österreichisches Biographisches Lexikon ab 1815. Hrsg.: Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, , 2019. ISBN: 9783700132134
 70. Árva, Z.: Gazdasági közigazgatás.
  Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 206 p., 2019. ISBN: 9789634902522
 71. Siska, K.: Gondolatok a török migrációs jog fejlődéséről különös tekintettel az EU-török migrációs paradoxonra.
  Jog, állam, politika. 11 (1), 29-48, 2019.
 72. Siska, K.: Gondolatok az EU-Törökország migrációs egyezmény margójára.
  In: A jog tudománya a mindennapok joga I. : konferenciakötet. Szerk.: Szűcs Lászlóné Szűcs Katalin, Talabos Dávidné Lukács Nikolett, Debreceni Egyetem, Debrecen, 174-192, 2019. ISBN: 9789634900566
 73. Szabó, B.: Grosschmid, Béni (Benő, Benjamin); 1873-1904 Zsögöd Béni (1851-1938), Jurist.
  In: Österreichisches Biographisches Lexikon ab 1815. Hrsg.: Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, , 2019. ISBN: 9783700132134
 74. Szabó, B.: Horvát (Horvath), Boldizsár (Balthasar) (1822-1898), Politiker und Jurist.
  In: Österreichisches Biographisches Lexikon ab 1815. Hrsg.: Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, , 2019. ISBN: 9783700132134
 75. Herdon, I.: Ingyen, bármeddig, bárhol, bárhogyan: ez már elfelejtve!.
  Ars Boni. július 1. 1-7, 2019.
 76. Song, D.: Internet Real-name System and Cybercrime Prevention in China: a Critical Perspective.
  Jura. 25 (2), 470-481, 2019.
 77. Song, D.: Internet Real-name System in China: Policy, Doctrine, and Principle.
  In: XIV. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Talákozója 2018. Szerk.: Miskolczi Bodnár Péter, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 375-382, 2019. ISBN: 9786155961021
 78. Herdon, I.: Ismered az üzemi megállapodást?: kár, mert téged is érinthet!.
  Ars Boni. július 1. 1-7, 2019.
 79. Sólyom, P.: Judicial Activism - The Last Refuge?: How the European Court of Human Rights Have Addressed Challenges of Democracy and the Lack of the Separation of Powers.
  Soc. Sci. Res. Netw. 2019 1-14, 2019.
 80. Bagossy, M.: Kártalanítás az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt.
  In: Mailáth György Tudományos Pályázat 2018.: Díjazott dolgozatok, Országos Bírósági Hivatal, Budapest, 252-293, 2019. ISBN: 9786158048682
 81. Szabó, B.: Két könyv a svájci peregrinációról.
  Gerundium. 10 (1), 127-133, 2019.
 82. Batta, J.: Kié az utolsó szó?: az összbüntetés aktuális kérdései.
  Büntetőjogi szle. 2 3-9, 2019.
 83. Árva, Z., Barta, A., Pribula, L., Veszprémi, B., Balázs, I.: Közigazgatási eljárások.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 310 p., 2019. ISBN: 9789634901419(nyomtatott)
 84. Árva, Z., Barta, A., Veszprémi, B., Balázs, I.: Közigazgatási jogi alaptanok.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 372 p., 2019. ISBN: 9789634900672(nyomtatott)
 85. Árva, Z., Barta, A., Veszprémi, B., Balázs, I.: Közigazgatási jogi alaptanok.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 372 p., 2019. ISBN: 9789634900689(elektronikus)
 86. Árva, Z.: Local governments and the concept of good governance.
  Curentul Juridic. 3 53-65, 2019.
 87. Bordás, P.: Miből vagy mire?: vízválasztó az önkormányzati finanszírozásban.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 228 p., 2019. ISBN: 9789633188088
 88. Balogh, É., Fazekas, F., Győrfi, T., Kovács, Á., Sólyom, P., Deák, I.: Módszertani kérdések az alkotmánybíráskodás gyakorlatának empirikus elemzéséről.
  Közjogi Szle. 12 (4), 11-19, 2019.
 89. Sipka, P.: Munkáltató adatkezeléssel kapcsolatos felelősségének egyes aspektusai.
  In: A fogyasztóvédelmi jogról másképpen : előképek, közjogi és munkajogi vetületek. Szerk.: Hajnal Zsolt, Főnix Média, Debrecen, 139-157, 2019. ISBN: 9789634900771
 90. Sipos, F.: Munkával kapcsolatos szankciók a magyar büntetőjogban.
  HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 376 p., 2019. ISBN: 9789632584331
 91. Szabó, B.: Nagyszebentől Bécsig: Professzor sors a dualizmus korában: Leopold Pfaff, magánjogász.
  Forum, Acta jurid. polit. 9 (1), 127-142, 2019.
 92. Árva, Z.: New Administrative Proceedings: More Effective Consumer Protection.
  Acta Univ. Sapientiae, Legal Studies. 8 (1), 5-21, 2019.
 93. Song, D.: New legislation or new interpretation on cybercrime: on the analysis of online obscene live streaming in China.
  Jog, állam, politika. 11 (4), 55-75, 2019.
 94. Szabó, B.: Pozsonyi protestáns joghallgatóból katolikus jogászprofesszor Linzben (Johann Ferdinand Behamb).
  Gerundium. 3-4 84-99, 2019.
 95. Pribula, L.: Sci-fi és jog?: a jövő jogalkalmazási kérdései.
  Főnix Média, Debrecen, 101 p., 2019. ISBN: 9789634901044
 96. Elek, B., Szabó, K.: Szemelvények a büntető eljárásjog köréből.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 212 p., 2019. ISBN: 9789633188187
 97. Zaccaria, M.: Szerződési feltételek, szerződési autonómia és egyenlő díjazás a munkaviszonyban.
  In: A fogyasztóvédelmi jogról másképpen : előképek, közjogi és munkajogi vetületek. Szerk.: Hajnal Zsolt, Főnix Média, Debrecen, 159-178, 2019. ISBN: 9789634900771
 98. Beydogan, O.: The comprehension of creativity in the context of intellectual property law.
  Curentul Juridic. 78 (3), 90-102, 2019.
 99. Szilágyi, G., Földi, K.: The economic impact of intellectual property in Europe and Hungary = A szellemi tulajdon gazdasági hatása Európában és Magyarországon.
  Economica. 10 (2), 83-90, 2019.
 100. Újvári, E.: Több municipális magistratus perlése - az actio subsidiaria megindításának lehetőségei.
  In: Studia in honorem Gábor Hamza Gábor : ünnepi tanulmányok Hamza Gábor 70. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Boóc Ádám, Sándor István, Közjegyzői Akadémia Kiadó, Budapest, 297-304, 2019. ISBN: 97861580094368
 101. Árva, Z.: Új közigazgatási eljárás: hatékonyabb fogyasztóvédelem.
  In: A fogyasztóvédelmi jogról másképpen : előképek, közjogi és munkajogi vetületek. Szerk.: Hajnal Zsolt, Főnix Média, Debrecen, 85-103, 2019. ISBN: 9789634900771
 102. Szikora, V., Árva, Z.: Újratervezés: fogyasztói szabályozási modellek, digitalizáció, adatvédelem.
  Főnix Média, Debrecen, 243 p., 2019. ISBN: 9789634900795
 103. Bartha, I., Hellenbarth, V., Kovács, Á., Sólyom, P., Szabó, A., Unger, A.: Változik-e a választási rendszer legitimációs teljesítménye, ha az alkotók szándékai ellenére kivételesen az ellenzék nyer?.
  Fundamentum. 23 (3-4), 53-60, 2019.
 104. Lovas, D.: Vigyázó szemetek az egészségügyre vessétek!: Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér az európai egységes digitális piac összefüggésrendszerében.
  Közjavak. 5 (3), 9-14, 2019.
 105. Szabó, B.: Wenzel von Kövesd Gusztáv (Gustav).
  In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1951. Hrsg.: Ernst Bruckmüller, Christine Gruber, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 126-127, 2019. ISBN: 9783700186106
 106. Szabó, B.: Werner Rezső (Rudolf).
  In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1951. Hrsg.: Ernst Bruckmüller, Christine Gruber, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 139-140, 2019. ISBN: 9783700186106
 107. Sólyom, P.: Zur Autokratisierung eines Rechtsstaates: Möglichkeiten und Grenzen der Interpretation..
  Soc. Sci. Res. Netw. 2019 1-28, 2019.
2018
 1. Bencze, M., Kovács, Á.: "Nem foghat helyt": az Alkománybíróság az indoklási kötelezettség teljesítéséről.
  MTA Law Working Papers. 10 1-24, 2018.
 2. Elek, B.: A "jogi tévedés" a természetkárosítás bűncselekménnyel összefüggésben.
  In: Ünnepi kötet Dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk.: Karsai Krisztina et.al, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 225-236, 2018. ISBN: 9789633065709
 3. Elek, B.: A "mérgezett fa gyümölcsének elve" a hazai és a strasbourgi joggyakorlat tükrében.
  Magyar jog. 2 94-104, 2018.
 4. Szász, V.: A 2016-ban megjelent, jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája I..
  Pro Futuro. 8 (2), 175-220, 2018.
 5. Bordás, P.: A Balaton, mint jogalany büntethető lenne?.
  Közjavak. 4 (2), 59-61, 2018.
 6. Gábri, A.: A bírói döntéshozatalt befolyásoló szubjektív tényezők viselkedéstudományi perspektívából.
  Jogtudományi Közl. 73 (5), 244-251, 2018.
 7. Háger, T.: A büntetőbíróság ítéletének helytelen ténybeli következtetésből eredő megalapozatlansága.
  Miskolci jogi szle. 13 (1), 39-47, 2018.
 8. Bagossy, M.: A büntetőjogi szankció korlátai az alkotmányjogban és a nemzetközi jogban: A szabadságvesztés és a kínzás tilalma.
  In: Mailáth György Tudományos Pályázat 2017.: Díjazott dolgozatok. Szerk.: Ábrahám Márta, Országos Bírósági Hivatal, Budapest, 291-338, 2018. ISBN: 9786158048668
 9. Rab, H.: A CSR-szemlélet munkajogi vetületei = CSR in labour law.
  Pro Publico Bono - Magyar Közig. 6 (4), 202-217, 2018.
 10. Budai, B., Gerencsér, B., Veszprémi, B.: A digitális kor hazai közigazgatási specifikumai.
  Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 447 p., 2018. ISBN: 9786155889622
 11. Szőnyi, M., Balogh, L., Szemán, Á.: A dohánykereskedelem monopolizálása hazánkban.
  Közjavak. 4 (4), 29-37, 2018.
 12. Bordás, P.: A felsőoktatás költségvetési finanszírozásának új irányai.
  Közjavak. 4 (2), 43-49, 2018.
 13. Pribula, L.: A felszámoló intézkedései, mulasztásai elleni kifogás eljárási szabályainak értelmezése a bírósági gyakorlatban.
  In: Fizetésképtelenség és jogutód nélküli megszűnés : tapasztalatok és reformjavaslatok. Szerk.: Szikora Veronika, Fézer Tamás, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 57-77, 2018. ISBN: 9789634900504
 14. Bujdos, Á.: A fenntartható fejlődés és a víz kapcsolata Debrecen példáján keresztül.
  Profectus Litt. 9 73-80, 2018.
 15. Szikora, V.: A fizetésképtelenség témájának időszerűsége: magyar tények, német és osztrák minták.
  In: Fizetésképtelenség és jogutód nélküli megszűnés : tapasztalatok és reformjavaslatok. Szerk.: Szikora Veronika, Fézer Tamás, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 155-174, 2018. ISBN: 9789634900504
 16. Kovalecz, G., Sipos, F., Ungvári, Z.: A Fogorvostudományi Kar 15 éve.
  Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar, Debrecen, 216 p., 2018. ISBN: 9789634900481
 17. Varga, N.: A fogyasztói kölcsönszerződések jóerkölcsbe ütközése.
  In: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a XXI. században. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 111-126, 2018. ISBN: 9789634739883
 18. Török, É.: A fogyasztói szerződésekkel kapcsolatos jogalkalmazás: különös tekintettel az egyértelmű megfogalmazás követelményére.
  In: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a XXI. században. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 67-81, 2018. ISBN: 9789634739883
 19. Fézer, T.: A fogyasztók adatainak és privátszférájának védelme elektronikus környezetben.
  In: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a xxi. században. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 53-68, 2018. ISBN: 9789634739883
 20. Szikora, V., Árva, Z.: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a XXI. században.
  DE ÁJK, Debrecen, 364 p., 2018. ISBN: 9789634739883
 21. Jagusztin, T.: A fogyasztóvédelmi törvény alapján történő közérdekű perlés tapasztalatai - kitekintéssel a hatályos Polgári Perrendtartás szabályozására.
  Ügyészek lapja. 25 (4-5), 41-51, 2018.
 22. Fónai, M.: A hallgatói lemorzsolódás törésvonalai a Debreceni Egyetemen.
  In: Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban. Szerk.: Pusztai Gabriella, Szigeti Fruzsina, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 239-249, 2018, (Oktatáskutatás a 21. században, 2559-8864 ; 6) ISBN: 9789633187548
 23. Sólyom, P.: A hatalom akarása és az alkotmány identitása.
  In: Jubileumi konferenciák az ELTE ÁJK alapításának 350. évfordulója alkalmából : [konferenciakötet]. Szerk.: Réti Mária, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 569-578, 2018.
 24. Balogh, J.: A Hatásköri Bíróság (1907-1949).
  Jogtörténeti szle. 23 (1-2), 55-59, 2018.
 25. Barta, A., Gyüre, A.: A helyi környezetvédelem kihívásai két település példáján keresztül: Dorog és Biharkeresztes, hasonlóságok és különbségek.
  In: A települési környezetvédelem elméleti és gyakorlati megközelítései. Szerk.: Bányai Orsolya, Barta Attila, Gondolat Kiadó, Budapest, 175-196, 2018. ISBN: 9789636938833
 26. Bányai, O.: A helyi önkormányzatok környezetvédelmi szabályozása: elmélet és gyakorlat kettőssége.
  In: A települési környezetvédelem elméleti és gyakorlati megközelítései. Szerk.: Bányai Orsolya, Barta Attila, Gondolat Kiadó, Budapest, 45-68, 2018. ISBN: 9789636938833
 27. Újvári, E.: A kárfelelősség a gyámügyi igazgatásban a 19. századi német jogban.
  Miskolci jogi szle. 13 (1), 62-83, 2018.
 28. Hadházi, D.: A kegyelem, mint büntethetőségi akadály létjogosultsága.
  Miskolci jogi szle. 13 (2), 133-147, 2018.
 29. Csécsy, A.: A kellékszavatossági igényérvényesítési határidők az 1959. évi IV. törvény hatálybalépésétől napjainkig.
  In: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a XXI. században. Szerk.: Szikora Veronika. Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 97-110, 2018. ISBN: 9789634739883
 30. Szabó, B.: A kellékszavatossági szabályok fejlődése a korai újkori (16-18. századi) jogtudomány és joggyakorlat tükrében = Die Entwicklung der Regeln der Sachmängelhaftung in der frühen Neuzeit (16.-18. Jh.) im Lichte der Rechtswissenschaft und Rechtspraxis.
  Debr. Jogi Műh. 15 (1-2), 1-13, 2018.
 31. Cséke, K., Fónai, M.: A kezdet kezdetén: Kárpátaljai roma tanulók az iskolában.
  In: Néhány társadalomtudományi kutatás és innováció. Szerk.: Torgyik Judit, International research Institute, Komarno, 204-212, 2018. ISBN: 9788089691562
 32. Háger, T.: A ki nem küszöbölhető megalapozatlanság, kasszáció a másodfokú eljárásban, figyelemmel az új büntetőeljárási törvény rendelkezéseire is.
  Magyar jog. 65 (6), 347-351, 2018.
 33. Becánics, A.: A konzuli tisztviselő szerepe az igazságügyi együttműködés és a fogvatartottak jogainak védelme kapcsán az Európai Unió tagállamaiban, különös tekintettel a belga-magyar kapcsolatokra.
  Jura. 24 (1), 206-214, 2018.
 34. Bencze, M.: A kor színvonalán?.
  Pro Futuro. 8 (3), 11-36, 2018.
 35. Bányai, O.: A környezetpolitika múltja, jelene, jövője: gondolatok egy könyv alapján.
  Pro Futuro. 1 184-196, 2018.
  (Ismertetett mű: Jan Laitos. -Why environmental policies fail? /Cambridge : Cambridge University Press, 2017. -215 p.)
 36. Sipos, F.: A közérdekű munka büntetés a skandináv országokban, különös tekintettel a finn szabályozásra.
  In: Válogatás a Magyar Kriminológiai Társaság 2017-2018. évben tartott tudományos rendezvényein elhangzott előadásokból / [... szerk. Zséger Barbara], M. Kriminológiai Társ., Budapest, 71-89, 2018, (Kriminológiai közlemények, 0236-9893 ; 78.) ISBN: 9789638016270
 37. Árva, Z.: A közigazgatási hatósági eljárás alapelvei nemzetközi kontextusban.
  In: Eljárásjogi kodifikáció - Nemzetközi hatások. Szerk.: Csáki-Hatalovics, Gyula Balázs, Szabó, Krisztián, Patrocinium Kiadó, Budapest, [1-8], 2018. ISBN: 9789634132042
 38. Bereczki, I.: A közigazgatási közvetítés elméleti kérdései.
  Magyar jog. 65 (4), 228-237, 2018.
 39. Bereczki, I.: A közigazgatási perek során elrendelt közvetítés alkalmazásának egyes kérdései.
  Iustum aequum salut. 14 (3), 145-163, 2018.
 40. Bordás, P.: A közpénz és a közfeladat fogalmának értelmezési lehetőségei helyi önkormányzati szinten.
  Közjavak. 4 (1), 4-12, 2018.
 41. Tarr, Á.: Alapelvek a büntetéskiszabásban.
  Magyar jog. 65 (2), 105-113, 2018.
 42. Sólyom, P.: Alapjogok nyomában: magyar Alkotmánybíróság esete a gyülekezési szabadsággal.
  MTA Law Working Papers. 10 2-22, 2018.
 43. Fodor, L.: A levegő védelme Miskolcon (helyi stratégiák és rendeletek).
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 36 (2), 341-366, 2018.
 44. Balogh, É.: Alkotmánybíróság útvesztőben:.
  Fundamentum. 22 (2-3), 80-99, 2018.
 45. Balogh, É.: Alkotmánybíróság útvesztőben: széljegyzetek a magyar Alkotmánybíróság közszereplőkkel kapcsolatos közlések megítélésére vonatkozó legutóbbi döntéseihez.
  Fundamentum. 22 (2-3), 80-99, 2018.
 46. Siska, K.: Államérdek kontra szólásszabadság Törökországban: gondolatok az alapjog alkotmányjogi és büntetőjogi aspektusai ütközése kapcsán.
  In: A világ interdiszciplináris megközelítésben 3.. Szerk.: Mező Ferenc, Mező Katalin, Mándy Zsuzsa, Mester Dolli, Debreceni Egyetem, Debrecen, 83-105, 2018. ISBN: 9789634900573
 47. Varga, J.: Állami önkorlátozás: az államadósság gyarapodásának akadályai.
  Jog, állam, politika. 10 (2), 25-40, 2018.
 48. Szabó, B.: A lókupecek joga: szavatossági kérdések a 17. század európai jogtudományában és gyakorlatában egy nevezetes esetgyűjtemény kapcsán.
  Jogtörténeti szle. 3-4 9-29, 2018.
 49. Szabó, B.: A lókupecek joga: szavatossági kérdések a 17. század európai jogtudományában és gyakorlatában egy nevezetes esetgyűjtemény kapcsán.
  In: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a xxi. században. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 11-52, 2018. ISBN: 9789634739883
 50. Nádas, G.: Általános szerződési feltételek a munkajogban, fogyasztó-e a munkavállaló.
  In: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a XXI. században. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 313-328, 2018. ISBN: 9789634739883
 51. Zákány, J.: Alternative possibilities of legal protection and enforcing claims in the area of healthcare services in Hungary.
  Studia UBB Iurisprudentia. 63 (2), 5-27, 2018.
 52. Újvári, E.: A magistratusok felelőssége a gyámrendelés kapcsán a császárkorban.
  Jog, állam, politika. 10 (2), 95-115, 2018.
 53. Tóth-Matolcsi, L.: A magyar ügyvédség modernizációs elkötelezettségéről.
  Miskolci jogi szle. 13 (1), 145-157, 2018.
 54. Falusi, B.: A második generációs jogok Bizottságának új hatáskörei.
  In: A nemzetközi kapcsolatok jogának időszerű kérdései : a jogtudomány aktuális kihívásai az egyes jogágakban. Szerk.: Szűcs Lászlóné Siska Katalin, Papp, László J, Debreceni Egyetem, Debrecen, 9-23, 2018. ISBN: 9789634900351
 55. Sipka, P., Zaccaria, M.: A munkáltató ellenőrzési joga a munkavállaló munkahelyi számítógépén tárolt magánadatai fölött.
  Munkajog. 2 45-49, 2018.
 56. Szendrői, A.: A munkavállalók személyiségi jogainak védelme a munkaügyi perben.
  Profectus Litt. 9 283-288, 2018.
 57. Szabó, B.: A nagyszebeni jogakadémia hallgatóinak kérelme az oktatás megreformálása tárgyában 1848 májusából.
  Gerundium. 9 (2), 117-126, 2018.
 58. Stál, J.: A német büntető törvénykönyv időbeli hatálya a joggyakorlatban.
  Pro futuro. 8 (3), 149-172, 2018.
 59. Stál, J.: A nemzetiszocialista Németország bírái büntetőjogi felelősségre vonásának elmaradása.
  Jogtörténeti Szle. 3-4 81-96, 2018.
 60. Ficsor, K.: A normák határozott megfogalmazásának problémája a büntetőjogban: a normavilágosság fogalma az Alkotmánybíróság döntéseiben és a bírói gyakorlatban.
  Pro Futuro. 3 37-59, 2018.
 61. Simó, F.: A Place in Space.
  Hung. J. Eng. Am. Stud. 14 (2), 438-441, 2018.
  (Ismertetett mű: eds. Rob Kitchin and James Kneale. -Lost in space : geographies of science fiction /New York : Continuum, 2003. -208 p.)
 62. Molnár, T.: A polgári eljárásjog alapelveinek megnyilvánulása a szóbeli végrendeletet tartalmazó hagyatéki eljárás esetén.
  Jura. 24 (1), 369-377, 2018.
 63. Zaccaria, M., Prugberger, T.: A posting aktuális kérdései és fogalmi komplexitásának dilemmái.
  Jogtud. közlöny. 73 (1), 9-20, 2018.
 64. Balogh, É.: A precedens jellegű bíráskodás elemei az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában: a közszereplők tűrési kötelezettségének fokozatossága.
  Közjogi Szle. 11 (3), 53-61, 2018.
 65. Fodor, L.: A precíziós genomszerkesztés mezőgazdasági alkalmazásának szabályozási alapkérdései és az elővigyázatosság elve.
  Pro Futuro. 8 (2), 42-64, 2018.
 66. Sipos, F.: A protestáns munkaerkölcs szerepe a dologházak kialakulásában.
  In: Világító lámpás : tanulmányok a 60 éves Győri L. János tiszteletére / főszerk. Fazakas Gergely Tamás ; szerk. Baranyai Norbert, Gonda László, Kovács Gergely, Sipos Ferenc, Tiszántúli Református Egyházkerület ; Debreceni Református Kollégium, Debrecen, 221-229, 2018. ISBN: 9786158066563
 67. Siska, K.: A sajtószabadság jogi szabályozása az Oszmán Birodalomban.
  Iustum aequum salut. 14 (4), 99-112, 2018.
 68. Szilágyi, D.: A sérülékenység jogelméleti megközelítései.
  Fundamentum. 22 (1), 5-14, 2018.
 69. Haitas, D.: Aspects of Hungary-Russia Energy Relations in the Context of European Union Law.
  Jura. 24 (2), 368-377, 2018.
 70. Balogh, J.: A szabadalmi jog fejlődése és a szabadalmi bíráskodás: Papp László könyvéről.
  Jogtörténeti szle. 23 (1-2), 84-85, 2018.
  (Ismertetett mű: Papp László. -A szabadalmi jogvédelem történeti perspektívái /Budapest : Gondolat, 2015. -283 p.)
 71. Szabó, B.: A századforduló jelentős osztrák magánjogászának, Leopold Pfaffnak nagyszebeni professzorsága (1861-1868).
  In: Jogtörténeti Parerga II. : ünnepi tanulmányok Mezey Barna 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Gosztonyi Gergely, Révész T. Mihály, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 219-227, 2018. ISBN: 9789632849683
 72. Stál, J.: A személyiségi jogot sértő hang- és képfelvétel felhasználhatósága a német bíróságok jogalkalmazásában.
  Belügyi Szle. 66 (4), 85-101, 2018.
 73. Fegyveresi, Z.: A szövetkezetek.
  In: Magánjogi alaptan :a közgazdászképzés számára. Szerk.: Veress Emőd, Forum Iuris Kiadó, Kolozsvár, 154-160, 2018. ISBN: 9786069451380
 74. Madai, S.: A tájékoztatási kötelezettség megsértésének büntetőjogi alapkérdései.
  In: Ünnepi kötet Dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk.: Karsai Krisztina et.al, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 655-666, 2018. ISBN: 9789633065709
 75. Szikora, V.: A társasági jog és a Polgári Törvénykönyv kodifikációjának összefüggései.
  In: Fejezetek a Polgári Törvénykönyv keletkezéstörténetéből. Szerk.: Vékás Lajos, Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 87-139, 2018. ISBN: 9786155710452
 76. Tóth, A.: A távoltartás jogintézménye.
  [Debreceni Egyetem], Debrecen, 242 p., 2018. ISBN: 9789634739906
 77. Gyurkó, B.: A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egyes kérdései.
  In: A települési környezetvédelem elméleti és gyakorlati megközelítései. Szerk.: Bányai Orsolya, Barta Attila, Gondolat Kiadó, Budapest, 197-211, 2018. ISBN: 9789636938833
 78. Barta, A., Bányai, O.: A települési környezetvédelem elméleti és gyakorlati megközelítései.
  Gondolat Kiadó, Debrecen, 292 p., 2018. ISBN: 9789636938833
 79. Fónai, M.: A településméret és típus hatása a helyi környezeti politikára.
  In: A települési környezetvédelem elméleti és gyakorlati megközelítései. Szerk.: Bányai Orsolya, Barta Attila, Gondolat Kiadó, Budapest, 90-118, 2018. ISBN: 9789636938833
 80. Fónai, M.: A térbeli mobilitás mintázatai joghallgatók körében.
  Miskolci jogi szle. 13 (1), 5-23, 2018.
 81. Háger, T.: A terhelti figyelmeztetés és joghatásai a vádlott kihallgatásakor az elsőfokú bírósági tárgyaláson az új büntetőeljárási törvény rendelkezései alapján.
  Büntetőjogi szle. 7 (1), 36-42, 2018.
 82. Siska, K.: A török emigráció hatása a török állampolgárság szabályozásának történetére.
  Jura. 24 (2), 528-538, 2018.
 83. Stál, J.: A vádlott(ak) személyének meghatározása a német bíróságok ítéleteiben.
  In: Szakkolégiumi Almanach. Szerk.: Szabó Krisztián, Printart-Press Kft., Debrecen, 160-173, 2018. ISBN: 9786158066396
 84. Szabó, K.: A védőhatóságról.
  In: Ünnepi kötet Dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk.: Karsai Krisztina et.al, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 881-887, 2018. ISBN: 9789633065709
 85. Rab, H.: A versenyszektor foglalkoztatását ösztönző mechanizmusok bemutatása.
  Jura. 24 (2), 519-527, 2018.
 86. Bencze, M.: A viselkedéstudományok eredményeinek hasznosíthatósága a hazai fogyasztóvédelmi jog területén.
  In: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a XXI. században. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 173-188, 2018. ISBN: 9789634739883
 87. Fézer, T.: A wrongful trading szabályozásának felelősségi jogi következményei a fizetésképtelenségi eljárások során: összehasonlító perspektíva.
  In: Fizetésképtelenség és jogutód nélküli megszűnés : tapasztalatok és reformjavaslatok. Szerk.: Szikora Veronika, Fézer Tamás, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 79-118, 2018. ISBN: 9789634900504
 88. Madai, S.: Az "erdőben jogellenes fakivágással" elkövetett lopás egyes jogalkalmazási kérdései.
  Magyar jog. 65 (5), 300-306, 2018.
 89. Zsugyó, V.: Az alkotmány alapvető struktúrájának bírói védelme: az alkotmánymódosítások bírói felülvizsgálatának gyakorlata Indiában.
  Pro Futuro. 8 (3), 132-148, 2018.
 90. Csűrös, G.: Az állam (költségvetés) és a pénzügyi szektor közötti kapcsolat gyengítésére irányuló uniós intézkedések.
  In: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a XXI. században. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 225-242, 2018. ISBN: 9789634739883
 91. Ficsor, K.: Az állami beavatkozás elméleti kérdései a fogyasztóvédelmi szabályozás területén: jogi paternalizmus problémája.
  In: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a XXI. században. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 207-224, 2018. ISBN: 9789634739883
 92. Lovas, D.: Az állami támogatások nyújtásának keletkezéskori garanciái.
  Közjavak. 4 (1), 13-17, 2018.
 93. Zákány, J.: Az egészségügyi tevékenység végzésének speciális jogi formái I.: a működési endedélyhez nem kötött jogi lehetőségek.
  Med. et Jur. 1 19-23, 2018.
 94. Zákány, J.: Az egészségügyi tevékenység végzésének speciális jogi formái II.: a működési endedélyhez kötött jogi lehetőségek.
  Med. et Jur. 2 18-22, 2018.
 95. Megyeri-Pálffi, Z., Rubóczki, E.: Az egri Törvényház = The Eger Courthouse.
  Országos Bírósági Hivatal, Budapest, 88 p., 2018. ISBN: 9786150016122
 96. Zaccaria, M.: Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése a szolgáltatásokhoz való hozzáférés és az áruforgalom területén az Egyenlő Bánásmód Hatóság aktuális joggyakorlatában.
  In: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a XXI. században. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 329-340, 2018. ISBN: 9789634739883
 97. Molnár, T.: Az egyezségi eljárások perelhárító szerepe a közjegyzői nemperes eljárásokban.
  Magyar Jog. 9 501-509, 2018.
 98. Tarr, Á.: Az elkövető személyének és/vagy személyiségének jelentősége a büntetőjogi szankció alkalmazásában.
  Jura. 24 (2), 498-509, 2018.
 99. Tarr, Á.: Az elkövető személyiségéhez igazodó "büntetéskiszabás" a fiatalkorúak eljárásában.
  Ügyészségi szle. 3 (3), 6-20, 2018.
 100. Szikora, V., Csaholczi, E.: Az európai társasági formák, a fenntartható fejlődést szolgáló törekvések aspektusából vizsgálva.
  Controll. Info. 6 (1), 42-46, 2018.
 101. Fónai, M.: Az ideálkép és a valóság: (jogi kari) hallgatói pályatervek változásai az egyetemi életútban.
  Pro Futuro. 8 (2), 81-113, 2018.
 102. Madai, S.: Az idősek és fogyatékkal élők fokozott büntetőjogi védelme a gyakorlatban.
  Magyar jog. 65 (10), 585-591, 2018.
 103. Csécsy, G.: Az iparjogvédelem heterogenitása.
  Debr. jogi műh. 15 (3-4.), 12-18, 2018.
 104. Sipka, P., Zaccaria, M.: Az objektív és igazolt szakmai alapú kimentés vallási diszkrimináció esetén.
  Munkajog. 3 50-55, 2018.
 105. Molnár, J.: Az osztrák és a magyar fizetési meghagyásos eljárás: közös út - közös cél?.
  Jog, állam, politika. 10 (4), 47-63, 2018.
 106. Jagusztin, T.: Az új Pp. margójára - a kollektív igényérvényesítés jelene a magyar magánjogban.
  Magyar jog. 65 (5), 272-282, 2018.
 107. Simó, F.: Bencze Mátyás: "Nincs füst, ahol nincsen tűz": az ártatlanság vélelmének érvényesülése a magyar bíróságok gyakorlatában.
  Állam- és jogtudomány. 59 (1), 136-139, 2018.
  (Ismertetett mű: Bencze Mátyás. -"Nincs füst, ahol nincsen tűz": az ártatlanság vélelmének érvényesülése a magyar bíróságok gyakorlatában /Budapest : Gondolat, 2016. -195 p.)
 108. Bencze, M.: Bírói konformizmus: ítélkezési populizmus az autoriter politikai rendszerek szolgálatában?.
  In: 350 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara : a jubileumi év konferenciasorozatának tanulmányai. Szerk.: Menyhárd Attila, Eötvös University Press, Budapest, 616-638, 2018. ISBN: 9789634890843
 109. Bereczki, I.: Bírósági közvetítés a közigazgatási perben.
  Miskolci Jogi Szle. 13 (2-1), 96-111, 2018.
 110. Rab, H., Zaccaria, M.: Can the prohibition of age discrimination balance the labour market?.
  Stud. Prawnicze. Rozprawy i materialy = Studies in Law. Res. Papers. 22 (1), 19-32, 2018.
 111. Ficsor, K.: Certainty and uncertainty in criminal law and the ♭clarity of norms' doctrine.
  Hung. J. Leg. Stud. 59 (3), 271-289, 2018.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Law
 112. Szikora, V.: Company Legislation and Reforms in Europe.
  Curentul Juridic. 21 (1(72)), 155-171, 2018.
 113. Kovács, K., Kumm, M., Steinbeis, M., Tóth, G.: Constitutional Resilience and the German Grundgesetz.
  VerfBlog 12.06. 1-3, 2018.
 114. Szabadfalvi, J.: Demokrácia - parlamentarizmus - diktatúra: Ottlik László 1929-1935 közötti politikatudományi nézeteinek rekonstrukciója.
  Polittud. szle. 27 (2), 123-144, 2018.
 115. Szabó, B.: Die Anfänge der ungarischen Staatswissenschaft: politikwissenschaftliche Disputationen von ungarnstämmigen Studenten an deutschen Universitäten im 17. Jahrhundert = The Beginnings of Hungarian Political Science : Political Disputations of Hungarian-born Students at German Universities in the 17th century.
  Journal on European History of Law. 9 (1), 51-71, 2018.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 History
  Q4 Law
 116. Újvári, E.: Die Haftung und die Rechtsverhaltnisse der Mitvormünder im römischen Recht = The responsibility and legal relationships of co-tutors in Roman law.
  Journal on European History of Law. 2 116-124, 2018.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 History
  Q4 Law
 117. Újvári, E.: Die Mittel des Regresses der Mitvormünder: unter besonderer Berücksichtigung der rechtlichen Einordnung der actio utilis des leistenden Mitvormundes.
  In: Wiener Schriften : neue Perspektiven aus der jungen Romanistik. Hrsg.: Esther Ayasch, Jaqueline Bemmer, David Tritremmel, MANZ'sche Verlags- und Universitatsbuchhandlung, Wien, 233-257, 2018. ISBN: 9783214185473
 118. Stál, J.: Die Problematik der zeitlichen Geltung und der Blankettgesetze im deutschen und im ungarischen Strafrecht.
  Revista Facultății de Drept Oradea. 2 78-100, 2018.
 119. Jakab, N., Szőllős, A., Rab, H.: Effect Of Labour Law Regulation On The Employment Relations Based On The Connection Between Social Rights And Labour Market.
  LESIJ. 25 (2), 7-21, 2018.
 120. Szabadfalvi, J.: Egy konzervatív társadalomtudós pályaíve: Ottlik László (1895-1945).
  Zempléni múzsa. 18 (4), 18-25, 2018.
 121. Újvári, E.: Egy talányos kereset a római jogban: az actio subsidiaria a gyámolt érdekeinek védelmében.
  In: Jogtörténeti Pararga II. : Ünnepi tanulmányok Mezey Barna 65. születsénapja tiszteletére. Szerk.: Gosztonyi Gergely, Révész T. Mihály, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 263-270, 2018. ISBN: 9789632849683
 122. Siska, K.: Elkendőző hozzáállás?: gondolatok Törökország és az európai integráció dilemmáiról.
  In: A hazai és nemzetközi integráció- múltja, jelene és jövője / [főszerk. Szűcs Lászlóné Siska Katalin] ; [szerk. Papp László J.], Debreceni Egyetem, Debrecen, 131-149, 2018. ISBN: 9789634739890
 123. Siska, K.: Emigrációból migráció: a török bevándorlási és kivándorlási szokásokról, szabályokról és azok változásairól.
  Jog, állam, politika. 10 (3), 3-20, 2018.
 124. Fodor, L.: Environmental Tools of the Local Governments in Hungary: (an overview).
  In: Local environmental problems and answers in Hungary and Romania, Scientia, Cluj-Napoca, 77-94, 2018. ISBN: 9786069750148
 125. Fegyveresi, Z.: Erdély Romániában (1918-): a királyi diktatúra és az Antonescu-diktatúra közjoga.
  In: Erdély jogtörténete. Szerk.: Veress Emőd, Forum Iuris Kiadó, Kolozsvár, 383-393, 2018. ISBN: 9786069451397
 126. Fegyveresi, Z.: Erdély Romániában (1918-): a rendszerváltás és az 1991. évi alkotmány (1989-).
  In: Erdély jogtörténete. Szerk.: Veress Emőd, Forum Iuris Kiadó, Kolozsvár, 412-418, 2018. ISBN: 9786069451397
 127. Fegyveresi, Z.: Erdély Romániában (1918-): Erdély közjogi integrálása és a két világháború közötti demokratikus berendezkedés (1918-1937).
  In: Erdély jogtörténete. Szerk.: Veress Emőd, Forum Iuris Kiadó, Kolozsvár, 369-383, 2018. ISBN: 9786069451397
 128. Fegyveresi, Z.: Erdély Romániában (1918-): történeti áttekintés.
  In: Erdély jogtörténete. Szerk.: Veress Emőd, Forum Iuris Kiadó, Kolozsvár, 359-369, 2018. ISBN: 9786069451397
 129. Horváth, M., Bartha, I.: EU-Compatible State Measures and Member States Interests in Public Services: lessons from the Case of Hungary.
  CEPAR. 16 (1), 137-159, 2018.
 130. Haitas, D.: Eurasian Integration and Ukraine.
  Jog, állam, politika. 10 (2), 179-192, 2018.
 131. Horváth, M.: Evaluation of an Anti-Monopoly Programme in Hungarian Public Utilities.
  In: Evaluating reforms of local public and social services in Europe : more evidence for better results. Eds.: Ivan Kopric, Hellmut Wollmann, Gérald Marcou, Springer-Verlag Berlin, Berlin, 279-296, 2018. ISBN: 9783319610900
 132. Bordás, P.: Fiscal Decentralization in Hungary.
  Curentul Juridic. 21 (4), 88-96, 2018.
 133. Szikora, V., Fézer, T.: Fizetésképtelenség és jogutód nélküli megszűnés: tapasztalatok és reformjavaslatok.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 180 p., 2018. ISBN: 9789634900504
 134. Árva, Z.: Fogyasztóvédelem a közigazgatási reformok keresztmetszetében.
  In: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a xxi. században. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 295-312, 2018. ISBN: 9789634739883
 135. Sólyom, P.: Foundations of legal doctrine: Somló's constitutional theory and the Hungarian doctrinal school of public laws.
  Hung. j. leg. stud. 59 (2), 190-215, 2018.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Law
 136. Hajnal, Z.: Gondolatok a békéltető testületi eljárás reformjához.
  In: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a xxi. században. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 127-146, 2018. ISBN: 9789634739883
 137. Siska, K.: Gondolatok a török külpolitika 21. századi útkereséséről.
  Jura. 24 (1), 427-437, 2018.
 138. Háger, T., Szabó, K.: Gondolatok a vádelvről, a tettazonosságról, figyelemmel az új büntetőeljárási törvény rendelkezéseire is.
  Magyar jog. 65 (10), 567-576, 2018.
 139. Pénzes, F.: Helyi szintű döntéshozatal és helyi szintű politikák kialakítása: különös tekintettel a környezeti kérdésekre.
  In: A települési környezetvédelem elméleti és gyakorlati megközelítései. Szerk.: Bányai Orsolya, Barta Attila, Gondolat, Budapest, 138-154, 2018. ISBN: 9789636938833
 140. Szikora, V., Jagusztin, T.: Helyzetkép a társult perlésről: Európában és azon túl.
  In: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a XXI. században. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 83-96, 2018. ISBN: 9789634739883
 141. Pribula, L.: Illetékesség kikötése a munkaügyi perekben.
  Miskolci jogi szle. 13 (2), 37-49, 2018.
 142. Sólyom, P.: Jogi alaptan és közjogelmélet: Somló Bódog jogelmélete és a magyar közjogi dogmatikus iskola.
  Állam- és jogtudomány. 59 (4), 63-90, 2018.
 143. Szabó, B.: Jogtanuló peregrinusaink az észak-németalföldi tartományokban a tizenhetedik-tizennyolcadik században.
  In: Oda-vissza : a kulturális transzfer folyamatai Hollandia, Flandria és Magyarország között. Szerk.: Gera Judit, Vesztergom Janina, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 43-82, 2018. ISBN: 9789632849621
 144. Rab, H., Zaccaria, M.: Kollektív munkajog a munkavállalói érdekvédelem és a munkáltatói hatékonyság szolgálatában a HR szempontjaira tekintettel.
  Jura. 24 (1), 120-133, 2018.
 145. Fodor, T., Nádas, G., Szabó, I.: Kollektív munkaügyi viták és az alternatív vitarendezés lehetőségei a közúti közlekedés területén.
  HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 78 p., 2018. ISBN: 9789632584164
 146. Pallagi, G., Zaccaria, M.: Kollektív munkaügyi viták és az alternatív vitarendezés lehetőségei az építőipar területén.
  HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 60 p., 2018. ISBN: 9789632584102
 147. Fézer, T.: Kontraktuális kérdések a koncessziós és a közbeszerzési szerződések tükrében = Contractual questions in relation to concession and procurement agreements.
  Pro Publico Bono - Magyar Közig. 6 (4), 26-55, 2018.
 148. Sipos, F.: Közérdekű munka skandináv módra II. A dán és a finn példa.
  Jura. 24 (1), 419-426, 2018.
 149. Árva, Z.: Közigazgatási jogalkotás.
  In: IJOTEN - Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Szerk.: Jakab András, Könczöl Miklós, Menyhárd Attila, Sulyok Gábor, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 1-14, 2018.
 150. Balogh, É.: Közszereplőkkel kapcsolatos közlések a közösségi médiában: újabb kihívások az Emberi Jogok Európai Bírósága esetjogában.
  Közjavak.hu 06.26. [6], 2018.
 151. Zaccaria, M.: Lawful limitation of the right to work in the context of the Fries judgment of the Court of Justice of the European Union.
  Zb Pravnog fak Novi Sad. 52 (2), 715-727, 2018.
 152. Tóth, G.: Laws, Conventions, and Fake Constitutions.
  VerfBlog 12.07. 1-6, 2018.
 153. Bányai, O.: Legal aspects of eco-villages.
  In: Local environmental problems and answers in Hungary and Romania. Ed.: Mihály Fónai, János Kristóf Murádin, Ferenc Pénzes, Scientia, Cluj-Napoca, 15-27, 2018. ISBN: 9786069750148
 154. Balogh, Á.: Legitimációs és hatásköri kérdések az üzemi tanácsokkal és a szakszervezetekkel kapcsolatosan.
  Pro Futuro. 8 (2), 65-80, 2018.
 155. Bihari, E.: Lehetőségek és kihívások: kollektív fogyasztói jogérvényesítés Magyarországon.
  In: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a XXI. században. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 147-156, 2018. ISBN: 9789634739883
 156. Fónai, M., Pénzes, F.: Local Actors And Environmental Policy.
  In: Local Environmental Problems and Answers in Hungary and Romania. Írták: Orsolya Bányai, Tibor Hartel, Attila Barta, Gabriella Csűrös, László Fodor, István Urák, Lídia Irma Szigyártó, Mihály Fónai, Ferenc Pénzes, Brigitta Gyurkó, Barna Bodó, Ibolya Lakatos, Judit Molnár, Ágnes Bujdos, Scientia Publishing House, Cluj-Napoca, 109-125, 2018. ISBN: 9786069750148
 157. Madai, S.: Megjegyzések a "fogyasztóvédelmi büntetőjog" kérdéséhez.
  In: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a xxi. században. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 349-364, 2018. ISBN: 9789634739883
 158. Madai, S., Madai, S.: Megjegyzések a "fogyasztóvédelmi büntetőjog" kérdéséhez.
  In: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a XXI. században. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem, Debrecen, 349-364, 2018. ISBN: 9789634739883
 159. Barta, A.: Messze-e a távol?: pillanatkép területi államigazgatásunk aktuális rendszeréről és ügyfélszolgálati megoldásairól.
  Új magy. közig. 11 (4), 11-19, 2018.
 160. Gábri, A.: Modern kori kihívások a fogyasztóvédelmi jogalkotásban ? a fogyasztói magatartás tudománya.
  In: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a XXI. században. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 189-206, 2018. ISBN: 9789634739883
 161. Szabó, B.: Néhány adat Albisi Csomós Mihály, a későbbi kolozsvári jogászprofesszor peregrinációjához.
  In: 70. Studia in honorem József Szalma. Szerk.: Boóc Ádám, Homicskó Árpád Olivér, Szuchy Róbert, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 429-437, 2018, (De juris peritorum merites, 1789 0896 ; 12) ISBN: 9789639808980
 162. Haitas, D.: Observations with regards to China's relations with Romania and Moldova.
  Lex ET Scientia International Journal. 25 (2), 105-115, 2018.
 163. Megyeri-Pálffi, Z.: Orbán Ferenc építész-tanár bírósági épületei Debrecenben és környékén = Archtect-master Ferenc Orbán's court buildings in Debrecen and its vicinity.
  Régiókut. szle. 22018.
 164. Szabadfalvi, J.: Ottlik László marxizmus-, szocializmus-, bolsevizmus-kritikája: egy 20. századi magyar konzervatív állam- és politikatudós reflexiói.
  Jog, állam, politika. 10 (2), 3-20, 2018.
 165. Lovas, D., Horváth, B.: Pénzügyi fogyasztóvédelmi jogviszony alakulása a globális pénzügyi-gazdasági válság előtt és után.
  In: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a XXI. században. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 243-274, 2018. ISBN: 9789634739883
 166. Varga, J.: PPP-vel szemben megfogalmazott kritikai észrevételek vizsgálata.
  Jura. 24 (1), 438-445, 2018.
 167. Török, É.: Practical Problems in the Field of Consumer Contract.
  Int. J. Manag. Appl. Sci. 4 (10), 30-33, 2018.
 168. Árva, Z., Szabó, J.: Problémás Magánjogi elemek a helyi rendeletalkotásban.
  Debr. jogi műh. 15 (3-4), 2-11, 2018.
 169. Árva, Z., Szabó, J.: Problémás magánjogi elemek a helyi rendeletalkotásban.
  Debr. jogi műh. 15 (3-4.), 2-11, 2018.
 170. Barta, A.: Promising Solutions from the Environmental Protection Practices of Three Municipalities.
  In: Local environmental problems and answers in Hungary and Romania. Ed.: Mihály Fónai, János Kristóf Murádin, Ferenc Pénzes, Scientia Publishing House, Cluj-Napoca, 47-61, 2018. ISBN: 9786069750148
 171. Bordás, P.: Public Services and Changes in Financing System of Local Governments in Hungary.
  Public Goods Gov. 3 (2), 38-42, 2018.
 172. Fónai, M., Hüse, L.: Roma tanulók és az iskola: befogadás és kirekesztés.
  In: HERA Évkönyvek V. : innováció, kutatás, pedagógusok. Szerk.: Endrődy-Nagy Orsolya, Fehérvári Anikó, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 600-611, 2018. ISBN: 9786155657061
 173. Haitas, D.: Shang Yang and Legalist Reform in the Ancient Chinese State of Qin.
  Lex ET Scientia International Journal. 25 (1), 100-111, 2018.
 174. Bordás, P.: Smart taxation: okos adózás a hazai adórendszerben.
  Közjogi szle. 11 (3), 47-52, 2018.
 175. Fézer, T.: Speculation or Reality?: Loss of chance and the law of damages.
  Aktual. probl. kolifikacii civiln. zakonod. ugorsini ta ykraiini 4 (1), 46-55, 2018.
 176. Kovács, K., Tóth, G.: Stând pe picioroange: interpretări filosofice ale Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.
  In: Preeminenţa dreptului şi controlul de constituţionalitate între tradiţie şi modernitate / Curtea Constituţională a României, Curtea Constituţională a Republicii Moldova, Editura Hamangiu, Bucureşti, 153-165, 2018. ISBN: 9786062712105
 177. Fónai, M., Márton, S.: Társadalomtudományi területen végzett hallgatók munkaerőpiaci életútjának hasonlóságai és eltérései.
  Metszetek. 7 (3), 109-140, 2018.
 178. Szikora, V.: Társasági jogi szabályozási modellek Európában.
  Gazd. jog. 26 (5), 9-16, 2018.
 179. Fodor, L.: Települési környezetpolitika komplex megközelítésben.
  In: A települési környezetvédelem elméleti és gyakorlati megközelítései. Szerk.: Bányai Orsolya, Barta Attila, Gondolat Kiadó, Budapest, 69-89, 2018. ISBN: 9789636938833
 180. Bányai, O.: Természeti (isteni) törvényeket sért az ember alkotta jog?.
  Közjavak. 4 (3), 28-29, 2018.
 181. Rab, H., Sütő, B.: The economic aspect of the responsibility of executive employees.
  Zb Pravnog fak Novi Sad. 52 (3), 1353-1370, 2018.
 182. Haitas, D.: The EU-Ukraine Association Agreement, the 2016 referendum in the Netherlands and Visa Liberalisation.
  Iustum Aequum Salut. 14 (3), 165-175, 2018.
 183. Tóth, G., Arato, A.: The Multifaceted Sovereign: Domestic and International Actors in Constitutional Regime Change.
  In: Constitutional Acceleration within the European Union and Beyond. Ed.: Paul Blokker, Routledge, London ; New York, 73-96, 2018. ISBN: 9781138211070
 184. Pribula, L.: The new Administrative Procedure Code in Hungary.
  Studia UBB Iurisprudentia. 63 (2), 28-43, 2018.
 185. Elek, B.: The restriction of hate speech in web-based and conventional media.
  J. East-Europ. Crim. Law. 9 (2), 19-30, 2018.
 186. Fegyveresi, Z.: The Share as a Security.
  Acta Univ. Sapientiae, Legal Studies. 7 (1), 125-127, 2018.
  (Ismertetett mű: Veress Emőd. -A részvény mint értékpapír /Budapest : HVG Orac Lap- és könyvkiadó Kft., 2019)
 187. Balogh, J.: Tóth Lajos akadémikus, a polgári jog professzora, a Debreceni m. kir. Tisza István-Tudományegyetem 1934/35. évi Rector Magnificusa.
  Gerundium. 9 (2), 3-22, 2018.
 188. Pribula, L.: Tulajdonjog mint biztosíték? A magyarországi jogalkalmazás dilemmái: A fiduciárius hitelbiztosítékok értékelése a magyarországi bírói gyakorlatban.
  In: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a xxi. században. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 157-173, 2018. ISBN: 9789634739883
 189. Szabó, B.: Újabb magyarországi jogtanuló a 16. századi strasbourgi Academián (Kiegészítés az eddigi peregrinusnévsorhoz).
  Gerundium. 8 (4), 12-29, 2018.
 190. Bordás, P.: Új szerepkörben a helyi önkormányzatok: intézményfenntartóból gazdaságfejlesztő?.
  Pro Publico Bono - Magyar Közig. 2 4-23, 2018.
 191. Madai, S.: Vagyon elleni bűncselekmények -"valami régi - valami új?".
  In: A negyedik magyar büntetőkódex : régi és újabb vitakérdései. Szerk.: Hollán Miklós, Barabás A. Tünde, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 151-168, 2018. ISBN: 9789634180128
 192. Molnár, T.: Veress Emőd (szerk.): Erdély jogtörténete című könyvéről.
  Közjz. Közlönye. 4 72-75, 2018.
  (Ismertetett mű: írták Domokos Andrea, Fegyveresi Zsolt, Gáll Erwin, Homoki-Nagy Mária, Horváth Attila, Kádár Hunor, Kisteleki Károly, Kokoly Zsolt, Mezey Barna, Nánási László, Nótári Tamás, Stipta István, Szabados György, Szabó Ádám, Székely János, Szeredai Norbert, Veress Emőd. -Erdély jogtörténete /kolozsvár : Forum Iuris, 2018. -592. -)
 193. Bujdos, Á.: Vízszemléletű kormányzás - vízpolitika - vízjog.
  Pro Futuro. 8 (2), 169-173, 2018.
  (Ismertetett mű: Szilágyi János Ede. -Vízszemléletű kormányzás - vízpolitika - vízjog /Miskolc : Miskolci Egyetemi Kiadó, 2018. -313 p.)
 194. Song, D.: What is Cybercrime?: A Criminology Perspective.
  Public Goods Gov. 3 (2), 11-15, 2018.
 195. Siska, K.: You can come but can't settle: a kétszintű török migrációs politikáról.
  Közjogi szle. 11 (4), 39-45, 2018.
 196. Bányai, O., Fodor, L.: Zöld jelzést kapott?: Termékjelölések a fogyasztó- és a környezetvédelemben.
  In: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a xxi. században. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 275-294, 2018. ISBN: 9789634739883
2017
 1. Szabó, B.: "Auctor et respondens": a szerzőség kérdése magyarországi joghallgatók koraújkori disputatiói és dissertatiói fényében.
  In: Ünnepi tanulmányok Csécsy György 65. születésnapjára II.. Szerk.: Szikora Veronika, Török Éva, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 247-277, 2017. ISBN: 9789633186794
 2. Balogh, J.: "Case-law" in the literature of Bihar = Rechtsfälle in der Literatur von Bihar.
  In: A jogszolgáltatás története Berettyóújfaluban. Szerk.: Megyeri-Pálffi Zoltán, Debreceni Törvényszék, Debrecen, 102, 2017. ISBN: 9789631286038
 3. Varga, J.: "Minek nevezzelek?" - A PPP fogalma.
  In: Honnan hová? A közpénzek védelméről / Horváth M. Tamás; Bartha Ildikó; Varga Judit, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 179-194, 2017. ISBN: 9789634732112
 4. Kanyuk, P.: "Várakozók az oltár előtt" - avagy a TPP alakulástörténete.
  Közjavak. 3 (1), 19-23, 2017.
 5. Bartha, I.: (Köz)érdek a magánbiztonságban?: vita a köz- és civil rendészet viszonyáról és ellentmondásairól.
  Belügyi szle. 65 (5), 25-41, 2017.
 6. Falusi, B.: 1956 - Bibó István nézetrendszerében.
  In: Visszatekintés 1956-ra. Szerk.: Szűcs Lászlóné Siska Katalin, Papp László J, Debreceni Egyetem, Debrecen, 27-43, 2017. ISBN: 9789634739586
 7. Bordás, P.: A "helyi közpénzek" keletkezésének nemzetközi modelljei.
  In: Honnan hová? A közpénzek védelméről. Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Varga Judit, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, Debrecen, 111-135, 2017. ISBN: 9789634732112
 8. Varga, J.: A "közpénzi" minőség védelmének jogi eszközei Magyarországon.
  In: Honnan hová? A közpénzek védelméről. Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Varga Judit, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, Debrecen, 37-67, 2017. ISBN: 9789634732112
 9. Megyeri-Pálffi, Z.: A bécsi neoreneszánsz Debrecenben: Wágner Gyula igazságügyi palotái.
  Régiókut. szle. 2 (1), 7-22, 2017.
 10. Bihari, E.: A békéltető jogintézménye, a békéltető testületi eljárás fejlődése hazánkban.
  In: Jogtudomány a jogfejlődés szolgálatában : szemelvények a modern jogi kutatások köréből. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 75-83, 2017. ISBN: 9789631293166
 11. Megyeri-Pálffi, Z.: A Berettyóújfalui Járásbíróság épületének története.
  In: A jogszolgáltatás története Berettyóújfaluban. Szerk.: Megyeri-Pálffi Zoltán, Debreceni Törvényszék, Debrecen, 57-67, 2017. ISBN: 9789631286038
 12. Varga, J.: A börtönprivatizáció hazai tapasztalatai.
  Belügyi szle. 65 (10), 104-122, 2017.
 13. Józsa, Z., Bartha, I.: A bürokrácia, barát vagy ellenség?.
  Közjavak. 3 (2), 3-7, 2017.
 14. Szabadfalvi, J.: Adalékok a hazai jogászképzés és az állam- és jogtudomány '50-es évekbeli történetéhez.
  Debr. szle. 25 (1), 6-13, 2017.
 15. Szabadfalvi, J.: Adalékok az 1956-os forradalom jogászképzésre és az állam- és jogtudományra gyakorolt hatástörténetéhez.
  In: Utak és tévutak az '50-es évek tudománypolitikájában. Szerk.: Bartha Elek, Debreceni Egyetem, Debrecen, 11-21, 2017. ISBN: 9789634739487
 16. Prugberger, T.: A doktorképzés fonákságai.
  Kapu. 30 (1), 65-67, 2017.
 17. Balogh, J.: A felsőbíráskodás megszervezése Debrecenben.
  Jogtörténeti szle. 1-2 57-63, 2017.
 18. Prugberger, T.: A fictitious discussion by financial experts about Hungary's position in the changing world. Review of the book entitled Hungary in the changing world (a Book by Mihály Patai, László Parragh and Csaba Lentner).
  Polg. szle. 13 (Special), 401-410, 2017.
  (Ismertetett mű: Mihály Patai, László Parragh, Csaba Lentner. -Magyarország a változó világban /Budapest : Éghajlat Kvk., 2015. -325 p. -)
 19. Hajnal, Z.: A fogyasztói jogvita fogalmának értelmezési kérdései a békéltető testületi eljárásban.
  In: Jogtudomány a jogfejlődés szolgálatában : szemelvények a modern jogi kutatások köréből. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 61-73, 2017. ISBN: 9789631293166
 20. Hajnal, Z.: A fogyasztóvédelmi jog helye a magyar jogrendszerben.
  In: 60 : Studia in honorem Péter Miskolczi-Bodnár. Szerk.: Homicskó Árpád Olivér, Szuchy Róbert, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 245-251, 2017. ISBN: 9789639808805
 21. Barta, A.: A hatályos jogi szabályozás jellemzése.
  In: Közigazgatási eljárások [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 53-54, 2017. ISBN: 9789633186831
 22. Barta, A.: A hatósági ellenőrzés és a hivatalbóli eljárás, valamint egyes hatósági intézkedések különös szabályai.
  In: Közigazgatási eljárások [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 108-113, 2017. ISBN: 9789633186831
 23. Árva, Z.: A helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyelet tapasztalatai.
  In: Jogtudomány a jogfejlődés szolgálatában: Szemelvények a modern jogi kutatások köréből.. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 11-25, 2017. ISBN: 9789631293166
 24. Bordás, P.: A helyi vonzatú közfeladatok változásának hatása a helyi költségvetési kiadásokra.
  Jegyz. közig. 19 (3), 12-15, 2017.
 25. Gábri, A.: A jog szociálpszichológiája: a hiányzó láncszem.
  Pro Futuro. 1 (7), 158-162, 2017.
  (Ismertetett mű: Hunyady György, Berkics Mihály. -A jog szociálpszichológiája : a hiányzó láncszem /Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2015)
 26. Megyeri-Pálffi, Z.: A jogszolgáltatás története Berettyóújfaluban = History of Justice in Berettyóújfalu = Geschichte der Judikatur in Berettyóújfalu.
  Debreceni Törvényszék, Debrecen, 120 p., 2017. ISBN: 9789631286038
 27. Bányai, O.: A jövő reménységei - a valóban fenntartható települések.
  Miskolci jogi szle. 12 (2), 91-104, 2017.
 28. Sipos, F.: A kényszermunka tilalma és a beleegyezés kérdése a közérdekű munka büntetés kapcsán.
  Magy. jog. 64 (1), 33-37, 2017.
 29. Rab, H.: A kollektív munkajog eszközeinek megítélése a HR szempontjai alapján.
  In: A Selye János Egyetem 2017-es "Érték, minőség és versenyképesség - 21. század kihívásai" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Humántudományi szekciók. Szerk.: Bukor József, Drahota-Szabó Erzsébet, Simon Szabolcs, Tóth Sándor János, Selye János Egyetem, Komarno, 422-432, 2017. ISBN: 9788081222238
 30. Balogh, Á.: A kollektív szerződések nem létezése és érvénytelensége a Kúria döntéseinek fényében.
  Miskolci Jogi Szle. 12 (2), 150-163, 2017.
 31. Sipos, F.: A közérdekű munka büntetés végrehajtásának fejlesztési lehetőségei: a csoportos letöltés.
  Jura. 23 (1), 373-379, 2017.
 32. Sipos, F.: A közérdekű munka szerepe a börtönnépesség csökkentésében: a finn tapasztalatok.
  Pro Futuro. 7 (2), 81-96, 2017.
 33. Balázs, I.: A közigazgatás cselekvésének eszközrendszere.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 79-95, 2017. ISBN: 9789633186374
 34. Balázs, I.: A közigazgatás-elméletról és a közigazgatás fogalmáról.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 7-22, 2017. ISBN: 9789633186374
 35. Árva, Z.: A közigazgatás felépítésének és működésének alapelvei.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 23-37, 2017. ISBN: 9789633186374
 36. Árva, Z.: A közigazgatási hatósági eljárás jogorvoslati rendszere.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 114-126, 2017. ISBN: 9789633186831
 37. Balázs, I.: A közigazgatási jog fejlödésének sajátosságai az európal Közigazgatási jog problematikája.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 96-112, 2017. ISBN: 9789633186374
 38. Árva, Z.: A közigazgatási jogi szankció.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 163-171, 2017. ISBN: 9789633186831
 39. Árva, Z.: A közigazgatás kutatásának intézményrendszere.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 198-217, 2017. ISBN: 9789633186374
 40. Veszprémi, B.: A közigazgatás-tudomány és irányzatai.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 139-174, 2017. ISBN: 9789633186374
 41. Molnár, T.: A közjegyzői okiratszerkesztés mint nemperes eljárás és a kérelemre történő eljárás mint a polgári eljárás sajátos alapelvének kapcsolódási pontjai.
  Közjz. Közlönye. 3 40-56, 2017.
 42. Madai, S.: A köztulajdon fokozottabb büntetőjogi védelme.
  In: Honnan hová? A közpénzek védelméről. Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Varga Judit, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, Debrecen, 295-315, 2017. ISBN: 9789634732112
 43. Madai, S.: A köztulajdon fokozottabb büntetőjogi védelme.
  In: Honnan hová? : a közpénzek védelméről. Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Varga Judit, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, Debrecen, 295-315, 2017. ISBN: 9789634732112
 44. Siska, K.: A kulturák keveredésének és összeütközésének problematikája Jessica Duchen Hungarian Dances (Magyar táncok) című regényében.
  In: Iustitia körülnéz : tanulmányok a jog és irodalom köréből. Szerk.: Fekete Balázs, H. Szilágyi István, Kiss Anna, Ződi Zsolt, Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 157-169, 2017. ISBN: 9789632776682
 45. Szendrői, A.: Alapjogi kollíziók a munkaviszonyban a személyiségi jog területén.
  Miskolci Jogi Szle. 12 (1), 127-142, 2017.
 46. Varga, J.: Állami szerepek a felsőoktatásban:közpénzfelhasználás hazai defektusai a magánszektor infrastruktúra-fejlesztésbe vonása esetén.
  Jura. 23 (1), 403-414, 2017.
 47. Varga, J.: Állami tulajdonban álló gazdasági társaságok közpénzügyi szabályozás által kijelölt mozgástere.
  Közjogi szle. 10 (4), 45-54, 2017.
 48. Madai, S., Gócza, Á.: Állandók és változók az új magyar büntető törvénykönyvben a vagyon elleni bűncselekmények tükrében.
  In: Jogtudomány a jogfejlődés szolgálatában : szemelvények a modern jogi kutatások köréből. Szerk.: Szikora Veronika és Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 101-116, 2017. ISBN: 9789631293166
 49. Prugberger, T., Törő, E.: A magán-, és a közszolgálati vezetői beosztású munkakör ellátásának jogi rendezése a jog-összehasonlítás tükrében.
  Publ. Univ. Miskolc., Ser. jurid. polit. 35 393-408, 2017.
 50. Szabadfalvi, J.: A magánjogászok szerepe a magyar jogbölcselet történetében.
  Jura. 23 (2), 201-207, 2017.
 51. Rusinné Fedor, A., Fónai, M.: A magasan kvalifikált fiatal munkavállalói csoportok elemzésének új megközelítési lehetősége: a prekariátus.
  Különleges bánásmód. 3 (4), 7-17, 2017.
 52. Tóth, A.: A magyar jogrendszer lehetséges válaszreakciói egy (esetleges) terrorcselekményre.
  Iustum aequum salut. 4 43-53, 2017.
 53. Árva, Z.: A magyar közigazgatás-tudomány.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 175-197, 2017. ISBN: 9789633186374
 54. Háger, T.: A megalapozottság és a megalapozatlanság a harmadfokú büntetőeljárásban, a megalapozatlanság jogkövetkezményei.
  Büntetőjogi szle. 6 (2), 78-85, 2017.
 55. Fodor, L.: A megújuló energiák szabályozása Ausztriában.
  Miskolci Jogi Szle. 12 (2), 127-137, 2017.
 56. Rab, H., Sütő, B.: A munkajogi felelősség szerepe a vállalatirányítás eredményességében.
  In: Jogtudomány a jogfejlődés szolgálatában : szemelvények a modern jogi kutatások köréből. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 133-151, 2017. ISBN: 9789631293166
 57. Jakab, N., Rab, H.: A munkajogi szabályozás foglalkoztatási viszonyokra gyakorolt hatása a szociális jogok és a munkaerőpiac kapcsolatának függvényében.
  Pro futuro. 7 (1), 26-40, 2017.
 58. Rab, H., Sütő, B.: A munkajog reflexív jellege a vállalatok társadalmilag felelős működésének szemszögéből.
  Jura. 23 (1), 338-345, 2017.
 59. Nádas, G.: A munkáltató kártérítési felelősségének jogalapja, jellemzői, a felelősség alóli mentesülés esetei.
  In: A Selye János Egyetem 2017-es "Érték, minőség és versenyképesség - 21. század kihívásai" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Humántudományi szekciók. Szerk.: Bukor József, Drahota-Szabó Erzsébet, Simon Szabolcs, Tóth Sándor János, Selye János Egyetem, Komarno, 313-324, 2017. ISBN: 9788081222238
 60. Sipka, P.: A munkavállaló védelmének kihívásai a 21. században.
  In: A Selye János Egyetem 2017-es "Érték, minőség és versenyképesség - 21. század kihívásai" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Humántudományi szekciók. Szerk.: Bukor József, Drahota-Szabó Erzsébet, Simon Szabolcs, Tóth Sándor János, Selye János Egyetem, Komarno, 442-450, 2017. ISBN: 9788081222238
 61. Bartha, I.: A nemzetközi beruházásvédelem átláthatósági garanciái az Unióban.
  In: Honnan hová? A közpénzek védelméről. Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Varga Judit, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, Debrecen, 233-255, 2017. ISBN: 9789634732112
 62. Haitas, D.: An overview of the Eurasian Economic Union and its relationship with Serbia.
  Zbornik radova Pravnog fakulteta (Novi Sad). 51 (3-1), 895-905, 2017.
 63. Siska, K.: A női jogok alakulásának áttekintése a Török Köztársaság megalakulásától napjainkig.
  Jog, állam, politika. 9 (2), 39-54, 2017.
 64. Gondola, C.: A nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés tilalmának nemzetközi jogi és európai háttere.
  In: Emberi jog : tanulmánykötet / [szerk. Papp László J.], Debreceni Egyetem, Debrecen, , 2017. ISBN: 9789634739784
 65. Kanyuk, P.: A Simpson-ügy - gondolatok az évszázad perének margójára.
  In: Jog és film : tanulmánykötet. Szerk.: Papp László J, Debreceni Egyetem, Debrecen, 24-33, 2017. ISBN: 9789634733058
 66. Kémeri, Z.: A Strasbourgi Bíróság jogfejlesztő tevékenységének hatása a magyar jogrendszerre.
  In: Jogtudomány a jogfejlődés szolgálatában : szemelvények a modern jogi kutatások köréből. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 85-[100], 2017. ISBN: 9789631293166
 67. Papp, L.: A szabadalmi bíráskodás szervezeti kérdései.
  Jogtörténeti szle. 1-2 104-110, 2017.
 68. Árva, Z.: A szabálysértési eljárás.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 189-210, 2017. ISBN: 9789633186831
 69. Árva, Z.: A szabálysértési jog alapjai.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 172-188, 2017. ISBN: 9789633186831
 70. Török, É., Török, L.: A szerződési és a gazdasági szabadság összefüggései Magyarországon.
  Gazd. jog. 25 (1), 20-25, 2017.
 71. Rab, H.: A szociális jog megítélése a változó munkajogi környezetben.
  Miskolci jogi szle. 12 (2.), 438-448, 2017.
 72. Sipka, P., Zaccaria, M.: A szövetkezeti tagi munkaviszony jogi kockázatai, különös tekintettel az alapvető munkavállói jogokra.
  Munkajog. 1 (1), 1-13, 2017.
 73. Bordás, P.: A települési adó. Megoldás?.
  In: Honnan hová? A közpénzek védelméről. Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Varga Judit, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, Debrecen, 155-176, 2017. ISBN: 9789634732112
 74. Fodor, L., Bányai, O.: A települési önkormányzatok szerepe a környezeti politika és jog alakításában.
  Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, Debrecen, 168 p., 2017. ISBN: 9789633186312
 75. Bencsik, A., Barta, A.: A települési önkormányzatok szerepe a környezetvédelmi igazgatás átalakult rendszerében.
  Pro futuro. 1 79-93, 2017.
 76. Háger, T.: A tényállás megállapítása a büntetőperben, a tudati tények megjelenése a tényállásban.
  Jura. 23 (1), 238-246, 2017.
 77. Batta, J., Sólyom, P.: A terhességmegszakítást megelőző tanácsadás működése a gyakorlatban.
  Med. et Jur. 8 (5), 26-30, 2017.
 78. Stál, J.: A terrorizmus kriminológiája.
  Belügyi Szle. 65 (6), 5-24, 2017.
 79. Siska, K.: A Vallási Ügyek Elnökségének jogi anomáliája a Török Köztársaságban.
  Pro publico bono - Magy. közig. 3 118-131, 2017.
 80. Nádas, G.: A vezető jogviszony tartalmi kérdései.
  In: A vezető tisztségviselő jogállása és felelőssége : tanulmánykötet. Szerk.: Pál Lajos, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 81-92, 2017. ISBN: 9789632583433
 81. Siska, K.: Az 1917. évi Ottomán Családjogi Törvény újításairól.
  Miskolci jogi szle. 12 (1), 59-73, 2017.
 82. Barta, A.: Az Ákr. hatálya.
  In: Közigazgatási eljárások [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 58-62, 2017. ISBN: 9789633186831
 83. Zsugyó, V.: Az alkotmányellenes alkotmánymódosítás egyes elméleti kérdései az alkotmányosság tükrében.
  Állam- és Jogtudomány. 3 99-122, 2017.
 84. Papp, N.: Az államfők felelősségére vonásának egyes kérdései a nemzetközi büntetőbíróság eljárásában.
  In: Jogtudomány a jogfejlődés szolgálatában : szemelvények a modern jogi kutatások köréből. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 117-132, 2017. ISBN: 9789631293166
 85. Barta, A.: Az Általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapvető rendelkezései, a kérelemre induló hatósági eljárás, a hatóság döntései, a hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás.
  In: Közigazgatási eljárások [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 63-107, 2017. ISBN: 9789633186831
 86. Lovas, D.: Az amerikai elnökválasztás hatása az éghajlatváltozás elleni küzdelemre.
  Közjavak. 3 (1), 24-30, 2017.
 87. Siska, K.: Az atatürkizmus "Hat nyila".
  Iustum aequum salut. 13 (2), 201-213, 2017.
 88. Zákány, J.: Az egészségügyi tevékenység végzésének lehetséges jogi formái és ezek felelősségi viszonyai.
  Jura. 23 (2), 440-448, 2017.
 89. Gyüre, A.: Az éghajlatvédelmi jog rendszerezése.
  Iustum aequum salutare. 13 (1), 191-209, 2017.
 90. Szabó, K.: Az elévülés félbeszakítása Kováts Andor professzor (1884-1942) munkáiban és napjainkban.
  Magyar jog. 64 (2), 95-101, 2017.
 91. Sipka, P.: Az előreláthatóság problematikája a munka Törvénykönyvéhez fűződő jogalkotói szándék és a bírói gyakorlat összefüggésében.
  Magyar jog. 64 (7-8), 405-409, 2017.
 92. Stál, J.: Az elsőfokú ítélet szerkesztése a német büntetőeljárásban.
  Magyar Jog. 64 (5), 288-297, 2017.
 93. Szabó, K.: Az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezési gyakorlatának hatása a magyar büntetőeljárási törvényre.
  Pro Futuro. 6 (1), 128-150, 2017.
 94. Szabó, B.: Az erdélyi szászok bíráskodási szervezete a korai újkorig.
  Jogtörténeti szle. 1-2 31-40, 2017.
 95. Prugberger, T.: Az erőfölényre alapozó ortodox globalizációs neoliberális gazdaság-, és társadalom-politikai erők elkeseredett védharca a kibontakozó unortodox polgári liberális gazdaságpolitikával szemben.
  Kapu. 2017 (3), 33-35, 2017.
 96. Várnay, E.: Az Európai Bíróság és a bírói aktivizmus délibábja.
  Állam- és jogtudomány. 58 (2), 85-113, 2017.
 97. Várnay, E.: Az Európai Központi Bank a válságban - az OMT-ügy.
  In: Állam - válság - pénzügyek. Szerk.: Kálmán János ; a kötet szerzői: Banai Péter Benő, Benczes István, Glavanits Judit, Kálmán János, Kolozsi Pál Péter, Kovács Árpád, Kovácsné Sipos Ágnes, Lenkovics Barnabás, Lentner Csaba, Meizer Gábor, Mérő Katalin, Novák Zsuzsanna, Ohnsorge-Szabó László, Palotai Dániel, Pardavi László, Pogátsa Zoltán, Tatay Tibor, Várnay Ernő, Gondolat, Budapest, 368-394, 2017.
 98. Megyeri-Pálffi, Z.: Az igazságügyi szervezet a fizikai valóságban: a Kúria épülete.
  Jogtörténeti szle. 1-2 87-96, 2017.
 99. Tóth, F.: Az informatikai bűnözéshez kapcsolódó kényszerintézkedések.
  Büntetőjogi szle. 6 (1), 75-88, 2017.
 100. Prugberger, T.: Az iszapkatasztrófa büntetőügyének fonákságai.
  Magy. idők. 3 (február), 11, 2017.
 101. Siska, K.: Az iszlám jog, mint "intercivilizációs projekt" gyökereiről.
  Régiókut. szle. 2 (1), 189-200, 2017.
 102. Papp, L.: Az Ordo judiciarius pro omnibus tribunalibus et foris judiciariis Regni Hungariae praescriptus.
  Miskolci jogi szle. 12 (1), 87-99, 2017.
 103. Siska, K.: Az oszmán közigazgatási rendszer dimenziói.
  Pro publico bono - Magy. közig. 1 180-194, 2017.
 104. Szikora, V.: Az összehasonlító jog fókuszában: az európai társasági jogi jogközelítés.
  In: Jogtudomány a jogfejlődés szolgálatában : szemelvények a modern jogi kutatások köréből. Írták: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 181-195, 2017. ISBN: 9789631293166
 105. Molnár, T.: Az új polgári perrendtartás alapelveinek értékelése, a perjogi kodifikáció hatása a polgári eljárás sajátos alapelveire.
  Közjz. Közlönye. 6 13-24, 2017.
 106. Szabó, B.: Béla Iványi, als Professor der Universität Debrecen (1914-1927).
  In: Tripartitum trium professorum - Három szegedi jogtörténész - Drei Szegediner Rechtshistoriker : Tudományos emlékülés Bónis György születésének 100., Both Ödön születésének 90. és Iványi Béla halálának 50. évfordulójára. Szerk.: Balogh Elemér, Homoki-Nagy Mária, Iurisperitus Kiadó, Szeged, 271-282, 2017. ISBN: 9786155411311
 107. Sólyom, P.: Between Legal Technique and Legal Policy: Remarks on Hans Kelsen's Constitutional Theory.
  Can. J. Law Jurisprud. 30 (2), 399-411, 2017.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Law
 108. Bartha, I.: Bevétel vagy kivétel?: Adóintézkedések és állami támogatások uniós szabályai.
  In: Honnan hová? A közpénzek védelméről. Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Varga Judit, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, Debrecen, 69-94, 2017. ISBN: 9789634732112
 109. Papp, L.: Bihar vármegyei törvényszékek a 17. századtól 1871-ig.
  In: A jogszolgáltatás története Berettyóújfaluban. Szerk.: Megyeri-Pálffi Zoltán, Debreceni Törvényszék, Debrecen, 15-21, 2017. ISBN: 9789631286038
 110. Tóth, G.: Constituionalismul european: principii, criza si ascensiunea autoritarismului.
  Buletinul Curtii Constitutionale a Republicii Moldova. 2 (1), 62-82, 2017.
 111. Balogh, J.: County Courts of Bihar county as from the 17th century until 1871 = Gerichtsorgane im Komitat Bihar ab dem 17. Jahrhundert bis 1871.
  In: A jogszolgáltatás története Berettyóújfaluban. Szerk.: Megyeri-Pálffi Zoltán, Debreceni Törvényszék, Debrecen, 21, 2017. ISBN: 9789631286038
 112. Siska, K.: Cuius regio eius religio?: a vallásszabadság esete Törökországgal.
  Európai jog. 17 (2), 31-37, 2017.
 113. Siska, K.: Cuius regio eius religio?: The case of freedom of religion in Turkey.
  Acta Acad. Beregsasien. 16 227-241, 2017.
 114. Szabó, B.: Custodes Legum: három Magyarországról elszármazott jogász német városok vezetésében a 17-18. században.
  In: Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor oktatói pályafutásának 50. jubileumára : Studia sollemnia scientiarum politico-cameralium. Szerk.: Kis Norbert, Peres Zsuzsanna, Dialóg Campus, Budapest, 285-298, 2017. ISBN: 9786155764684
 115. Tarr, Á.: Családon belüli erőszak egy irodalmi mű alapján: (Móricz Zsigmond: "A világ végén már szép és jó").
  Debr. jogi műh. 14 (3-4), 2017.
 116. Szabó, B.: Das System der Rechtspflege.
  In: Die Entwicklung der Verfassung und des Rechts in Ungarn. Hrsg.: Máthé Gábor, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 271-320, 2017. ISBN: 9786155680915
 117. Fézer, T.: Do the Math!: Copyright Infringements and Damages.
  Acta Univ. Sapientiae, Legal Studies. 6 (1), 45-57, 2017.
 118. Haitas, D.: Early steps from Kiev towards Europe: An overview of formative agreements between Ukraine and the European Union.
  Jura. 23 (2), 306-314, 2017.
 119. Szabó, B.: Egy új jogi hungaricum a 17. század végéről - Johann Wohlmuth, a későbbi soproni polgármester a kieli egyetem jogi karán.
  In: 65. Studia in honorem István Stipta. Szerk.: Balogh Judit, Koncz Ibolya Katalin, Szabó István, Tóth J. Zoltán, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 305-339, 2017, (De iuris peritorum meritis, ISSN 1789-0896 ; 10.) ISBN: 9789639808744
 120. Elek, B.: Együttműködési lehetőségek a büntetés-végrehajtás területén.
  Printart-Press Kft, Debrecen, 114 p., 2017. ISBN: 9786158066341
 121. Bartha, I.: Eljárási kódex vagy szervezeti reform?: vita és döntés a közigazgatási bíráskodásról.
  Magy. tud. 178 (9), 1084-1087, 2017.
 122. Rab, H., Zaccaria, M.: Elősegítheti-e a munkaerőpiaci egyensúlyt az életkori alapú diszkrimináció tilalma?.
  Miskolci jogi szle. 12 (1), 46-58, 2017.
 123. Papp, L.: Emberi jog: tanulmánykötet.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 147 p., 2017. ISBN: 9789634739784
 124. Várnay, E., Bujdos, Á.: Emilia Korkea-aho: Adjudicating New Governance: Deliberative Democracy in the European Union by Emilia Korkea-aho.
  Common Market Law Rev. 54 (1), 302-304, 2017.
  (Ismertetett mű: Emilia Korkea-aho. -Adjudicating new governance: deliberative democracy in the European Union /Abingdon : Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, 2015. -)
 125. Szabadfalvi, J.: Emlékezés Somló Bódog Juristische Grundlehre című műve megjelenésének centenáriumán.
  Pro Futuro. 6 (2), 149-157, 2017.
 126. Lovas, D.: Energia, mint közszolgáltatás, különös tekintettel a villamosenergiára.
  In: Tavaszi Szél 2017 : tanulmánykötet. Szerk.: Keresztes Gábor, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, 248-253, 2017. ISBN: 9786155586187
 127. Lovas, D.: Energiaadó az Európai Unióban: energiaadózás és az Európa 2020 stratégia összefüggései.
  Közép-Eur. Közl. 10 (2), 68-76, 2017.
 128. Bartha, I., Nagy, Z.: Energiaadó vagy valami más?: a környezetvédelmi közterhek hatásmechanizmusáról.
  Közjavak. 3 (3), 7-10, 2017.
 129. Zaccaria, M.: Equal Employment in Hungarian Labour Law - Effective Principle or Uncertain Framework.
  In: Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2016. Ed.: Marcell Szabó, Petra Lea Láncos, Réka Varga, Eleven International Publishing, Hague, 697-713, 2017. ISBN: 9789462367326
 130. Szilágyi, D.: Erasmus+ Funding Instruments for Social Inclusion in the Field of Education, Training and Youth.
  Public Goods Gov. 2 (1), 16-23, 2017.
 131. Szabó, K.: Észrevételek az új büntetőeljárási jogintézményekhez.
  In: Jogtudomány a jogfejlődés szolgálatában : szemelvények a modern jogi kutatások köréből. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 169-180, 2017. ISBN: 9789631293166
 132. Csaholczi, E.: Európai társasági formák - interdiszciplináris megközelítésben.
  In: Jogtudomány a jogfejlődés szolgálatában : szemelvények a modern jogi kutatások köréből. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 195-235, 2017. ISBN: 9789631293166
 133. Tarr, Á.: Évolutions du nouveau Code pénal hongrois: entre tradition et modernité.
  Est Europe - La revue 1 89-106, 2017.
 134. Balogh, J.: Extracts from the history of jurisdiction in Bihar county before 1871 = Beispielfälle aus der Geschichte der Rechtsprechung in Komitat Bihar vor 1871.
  In: A jogszolgáltatás története Berettyóújfaluban. Szerk.: Megyeri-Pálffi Zoltán, Debreceni Törvényszék, Debrecen, 30, 2017. ISBN: 9789631286038
 135. Balogh, É.: Facts or Value Judgments?: The Art of Distinguishing in Defamation Cases.
  Profectus Litt. 8 33-40, 2017.
 136. Bordás, P.: Feladatfinanszírozás-e a feladatfinanszírozás?.
  Közjogi szle. 10 (2), 56-64, 2017.
 137. Sütő, B.: Felelős társaságirányítás munkajogi aspektusai.
  In: Doktoranduszok Fóruma Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa
 138. Fodor, L.: Fenntartható fejlődés az Európai Unióban: Ismertetés Horváth Zsuzsanna könyvéről.
  Pro futuro. 7 (2), 158-163, 2017.
  (Ismertetett mű: Horváth Zsuzsanna. -Fenntartható fejlődés: Fenntartható termelés és fogyasztás az Európai Unióban /Budapest-Pécs : Dialóg Campus Kiadó, 2016. -216. -)
 139. Elek, B.: Fogvatartottak körülményeivel kapcsolatos marasztalások az Emberi Jogok Európai Bíróság gyakorlatában.
  In: Együttműködési lehetőségek a büntetés-végrehajtás területén. Szerk.: Elek Balázs, Printart-Press Kft, Debrecen, 8-27, 2017. ISBN: 9786158066341
 140. Csécsy, G.: Fogyasztóvédelem és szellemi tulajdonvédelem.
  In: 60 : Studia in honorem Péter Miskolczi-Bodnár. Szerk.: Homicskó Árpád Olivér; Szuchy Richárd, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 105-111, 2017. ISBN: 9789639808805
 141. Siska, K.: Folytonosság és változás: iszlám és szekularizmus a késő Ottomán birodalomban és a fiatal Török Köztársaságban.
  Jura. 23 (1), 131-139, 2017.
 142. Molnár, J.: For the 10th Anniversary of the European Order for Payment Procedure.
  Acta Univ. Sapientiae, Legal Studies. 6 (1), 59-77, 2017.
 143. Bartha, I.: Földindulás: a földforgalom-szabályozás tagállami és unós joga.
  Jogtud. közlöny. 72 (9), 409-413, 2017.
 144. Balogh, J.: From Nova Villa to Township: a succint overview of the past of Berettyóújfalu from the middle-ages until 1944 = Von Nova Villa bis Dorf-Stadt : ein Überblick über die Geschichte von Berettyóújfalu ab dem Mittelalter bis 1944.
  In: A jogszolgáltatás története Berettyóújfaluban. Szerk.: Megyeri-Pálffi Zoltán, Debreceni Törvényszék, Debrecen, 42, 2017. ISBN: 9789631286038
 145. Barta, A.: Globális kihívások és lokális lehetőségek a nemzeti közigazgatások fejlesztésében: a magyar középszintű államigazgatás példája.
  In: Válogatott tanulmányok a társadalomtudományok köréből. Szerk.: Torgyik Judit, International Research Institute, Komárno, 67-71, 2017. ISBN: 9788089691463
 146. Tarr, Á.: Gondolatok a büntetéskiszabás néhány elméleti és gyakorlati kérdéséről.
  Pro futuro. 7 (1), 11-25, 2017.
 147. Siska, K.: Gondolatok az oszmán-török identitásváltásról.
  In: Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor oktatói pályafutásának 50. jubileumára Studia solemnia scientiarum politico cameralium. Szerk.: Kiss Norbert, Peres Zsuzsa, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 393-402, 2017. ISBN: 9786155764684
 148. Madai, S.: Hazai szabályozás és az Európai Unió pénzügyi érdekei.
  In: Honnan hová? A közpénzek védelméről. Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Varga Judit, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, Debrecen, 271-293, 2017. ISBN: 9789634732112
 149. Madai, S.: Hazai szabályozás és az Európai Unió pénzügyi érdekei.
  In: Honnan hová? : a közpénzek védelméről. Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Varga Judit, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, Debrecen, 271-293, 2017. ISBN: 9789634732112
 150. Balogh, J.: Head of the Royal District Court becoming a dayman: Biography of Dr. László Barcsay = Einst königlicher Amtsgerichtspräsident dann Tagelöhner : Lebenslauf von Dr. László Barcsay.
  In: A jogszolgáltatás története Berettyóújfaluban. Szerk.: Megyeri-Pálffi Zoltán, Debreceni Törvényszék, Debrecen, 90, 2017. ISBN: 9789631286038
 151. Lovas, D.: Helyi környezetvédelem és politika elemzése: környezeti fenntarthatóság mint a jövő kihívása?.
  Jegyz. Közig. 19 (6), 37-42, 2017.
  (Ismertetett mű: Fodor László, Bányai Orsolya. -A települési önkormányzatok szerepe a környezeti politika és jog alakításában /Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017)
 152. Balázs, I.: Helyi önkormányzatok változóban - a hatásköri generális klauzula vége felé?.
  Comitatus. 225 3-14, 2017.
 153. Fónai, M., Cséke, K.: Helyzetkép a kárpátaljai magyar nyelvű romák iskoláztatásáról.
  In: Szülőföldön magyarul Iskolák és diákok a határon túl. Szerk.: Pusztai Gabriella, Márkus Zsuzsanna, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 280-297, 2017, (Oktatáskutatás a 21. században, ISSN 2559-8864 ; 2.) ISBN: 9789633186350
 154. Szikora, V., Jagusztin, T.: Helyzetkép a társult perlésről: Európában és azon túl.
  Európai jog. 17 (5), 19-25, 2017.
 155. Balogh, J.: History of the building of Berettyóújfalu District Court = Geschichte des Gerichtsgebäudes in Berettyóújfalu.
  In: A jogszolgáltatás története Berettyóújfaluban. Szerk.: Megyeri-Pálffi Zoltán, Debreceni Törvényszék, Debrecen, 66, 2017. ISBN: 9789631286038
 156. Bartha, I., Horváth, M.: Hol kezdődjön a közpénzek védelme?.
  In: Honnan hová? A közpénzek védelméről. Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Varga Judit, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, Debrecen, 11-21, 2017. ISBN: 9789634732112
 157. Horváth, M., Bartha, I., Varga, J.: Honnan hová? A közpénzek védelméről.
  Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, Debrecen, 318 p., 2017. ISBN: 9789634732112
 158. Szabó, B.: Hungarológiai munkácska jogtudományi hangsúlyokkal a 17. század első feléből.
  Gerundium. 8 (1), 147-165, 2017.
 159. Árva, Z.: IV. Fejezet: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény jellemzői, alapelvei és hatálya.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 53-62, 2017. ISBN: 9789633186824
 160. Balázs, I.: Jogalkalmazás a közigazgatásban, a hatósági jogalkalmazás.
  In: Közigazgatási eljárások. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 13-22, 2017. ISBN: 9789633186824
 161. Fézer, T., Károlyi, G., Petkó, M., Törő, E.: Jogi személyek a gazdasági forgalomban.
  Fézer Tamás, Debrecen, 390 p., 2017. ISBN: 9789630891066
 162. Nádas, G.: Jogkövetkezmények a változó munkajogi szabályozás rendszerében.
  Miskolci Jogi Szle. 12 (2.), [1]-[7], 2017.
 163. Szikora, V., Árva, Z.: Jogtudomány a jogfejlődés szolgálatában: szemelvények a modern jogi kutatások köréből.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 235 p., 2017. ISBN: 9789631293166
 164. Megyeri-Pálffi, Z.: Kaszárnyától a Campusig: a Kassai úti laktanya rövid története.
  Debr. szle. 35 (4), 464-479, 2017.
 165. Siska, K.: Kettős játék: saria és a jogi pluralizmus adta kereskedelmi lehetőségek az Oszmán Birodalomban.
  Iustum aequum salut. 13 (3), 151-163, 2017.
 166. Barta, A.: Kommunális környezetvédelem?: az Észak-alföldi Régió Megyei Jogú Városainak szervezeti megoldásai az ökológiai fenntarthatóság szolgálatában.
  Régiókut. szle. 2 (1), 177-187, 2017.
 167. Barta, A.: Kormányzás és közigazgatás.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 38-52, 2017. ISBN: 9789633186374
 168. Fodor, L.: Környezetvédelem az épített környezet alakítására és védelmére vonatkozó miskolci szabályozásban.
  Miskolci Jogi Szle. 13 (2), 5-24, 2017.
 169. Bartha, I.: Közérdekű magánrend(etlenség).
  Közjavak. 2 (5), 22-25, 2017.
 170. Sipos, F.: Közérdekű munka skandináv módra I.: (a norvég és svéd példa).
  Jura. 23 (2), 182-190, 2017.
 171. Árva, Z., Barta, A., Balázs, I., Veszprémi, B.: Közigazgatás-elmélet.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 217 p., 2017. ISBN: 9789633186404
 172. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Pribula, L., Veszprémi, B.: Közigazgatási eljárások.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 257 p., 2017. ISBN: 9789633186824
 173. Varga, J., Bartha, I.: Közpénz, nem közpénz? Hazai és európai uniós joggyakorlat példái.
  In: Honnan hová? A közpénzek védelméről. Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Varga Judit, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, Debrecen, 95-107, 2017. ISBN: 9789634732112
 174. Varga, J.: Közpénz és közpénzügyi rendszer: fogalmi alapvetés.
  In: Honnan hová? A közpénzek védelméről. Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Varga Judit, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, Debrecen, 25-36, 2017. ISBN: 9789634732112
 175. Varga, J.: Közpénz és közpénzügyi rendszer: fogalmi alapvetés.
  In: Honnan hová? : a közpénzek védelméről. Írták: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Varga Judit, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 25-36, 2017. ISBN: 9789634732112
 176. Árva, Z.: Központosítás-összpontosítás-szétpontosítás.
  In: Válogatott tanulmányok a társadalomtudományok köréből. Szerk.: Torgyik Judit, International Research Institute, Komárno, 129-136, 2017. ISBN: 9788089691463
 177. Bereczki, I.: Közvetítés a közigazgatási perrendtartás világában.
  In: Miskolci doktorandusz konferencia tanulmánykötet, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc, 1-11, 2017.
 178. Barta, A.: Közvetlen és közvetett közigazgatás.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 53-78, 2017. ISBN: 9789633186374
 179. Kanyuk, P.: Kúriai döntés született a Tao-támogatásokról.
  Közjavak. 3 (4), 42-45, 2017.
 180. Varga, J.: Lehetőségek és veszélyek a PPP-ben - Az ÁSZ jelentések alapján.
  In: Honnan hová? A közpénzek védelméről. Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Varga Judit, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 217-232, 2017. ISBN: 9789634732112
 181. Szikora, V.: Lendület után megtorpanás?: gondolatok az uniós társasági jogi kezdeményezésekről.
  In: 60 : Studia in honorem Péter Miskolczi-Bodnár. Szerk.: Homicskó Árpád Olivér, Szuchy Róbert, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 537-546, 2017. ISBN: 9789639808805
 182. Lovas, D.: Lex CEU, avagy a szabad oktatáshoz való jog kérdése.
  Közjavak. 3 (1), 5-9, 2017.
 183. Fézer, T., Nur Heriyanto, D.: Liability and Immunity in international business law.
  In: Jogtudomány a jogfejlődés szolgálatában : szemelvények a modern jogi kutatások köréből. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 43-60, 2017. ISBN: 9789631293166
 184. Gócza, Á., Madai, S.: Meddig jogos a védelem vagyon elleni támadás eseté?.
  Jura. 23 (2), 71-78, 2017.
 185. Bereczki, I., Bereczki, P.: Mediáció a környezetjog területén - nemzetközi tapasztalatok.
  In: Miskolci doktorandusz konferencia tanulmánykötet, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc, 37-43, 2017. ISBN: 9789633581247
 186. Barta, A.: Merre tovább megyei önkormányzat?: gondolatok a magyar középszintű önkormányzatok megújult szerepéről.
  In: Így kutattunk mi! : tudományos cikkgyűjtemény 2. : [társadalomtudományok], [Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal], Budapest, , 2017. ISBN: 9786158010023
 187. Szikora, V.: Modernisierung und Reformen in deutschen und österreichischen Gesellschaftsrecht.
  Law Review of Kyiv University of law. 17 (1), 374-377, 2017.
 188. Balogh, J.: Mosaics from the history of Berettyóújfalu Royal District Court (1872-1949) = Skizze aus der Geschichte des königlichen Amtsgerichts in BerettyóúJfalu (1872-1949).
  In: A jogszolgáltatás története Berettyóújfaluban. Szerk.: Megyeri-Pálffi Zoltán, Debreceni Törvényszék, Debrecen, 54, 2017. ISBN: 9789631286038
 189. Balogh, J.: Mozaikok a Berettyóújfalui Királyi Járásbíróság törtánetáből (1872-1949).
  In: A jogszolgáltatás története Berettyóújfaluban. Szerk.: Megyeri-Pálffi Zoltán, Debreceni Törvényszék, Debrecen, 45-55, 2017. ISBN: 9789631286038
 190. Várnay, E.: National Interests in the Common Market: Szép Card and Erzsébet Voucher before the European Court of Justice.
  In: Hungarian Yearbook of International and European Law 2016. Eds.: Marcell Szabó, Petra Lea Láncos, Réka Varga, Eleven International Publishing, Hague, 101-114, 2017. ISBN: 9789462367326
 191. Megyeri-Pálffi, Z.: Navratyil Zoltán, Gondolatok névjogról, szólásszabadságról, Médiatudományi Könyvek, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 2015. 119 lap.
  Névt. Ért. 39 261-263, 2017.
  (Ismertetett mű: Navratyil Zoltán. -Gondolatok névjogról, szólásszabadságról /Budapest : Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2015. -)
 192. Tóth, A.: Nemzeti és nemzetközi bíróságok küzdelme a súlyos emberi jogsértések ellen: a terrorizmus.
  Kúriai dönt. 65 (3.), 409-416, 2017.
 193. Szikora, V., Szilágyi, G.: New dangerous practice on the horizon?: legal aspects of drone usage = [Nova opasna praksa na vidiku? : Pravni aspekti upotrebe drona].
  Zb rad Prav fak, Novi Sad. 51 (2), 499, 2017.
 194. Árva, Z.: New instruments of supervision.
  In: SGEM International Multidisclipinary Scientific Conference on Social Sciences, STEF92 Technology Ltd., Sofia, 385-392, 2017.
 195. Elek, R.: Nők ellen elkövetett bűncselekmények a "A szoba" című film alapján.
  In: Jog és film : tanulmánykötet. Szerk.: Papp László J, Debreceni Egyetem, Debrecen, 11-23, 2017. ISBN: 9789634733058
 196. Bartha, I., Bordás, P.: Ombudsmani Est az MTA Közjogi Albizottsággal.
  Közjavak. 3 (2), 34-35, 2017.
 197. Fónai, M., Pénzes, F.: Opportunities of local governments in local environmental policy.
  In: XIII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Szerk.: Szigyártó Irma-Lídia, Szikszai Attila, Ábel Kiadó, Kolozsvár, 294-304, 2017
 198. Bordás, P.: Önkormányzati adósságkezelés és költségvetési gazdálkodás.
  In: Honnan hová? A közpénzek védelméről. Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Varga Judit, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, Debrecen, 137-154, 2017. ISBN: 9789634732112
 199. Barta, A.: Önkormányzati társulások a helyi környezetvédelmi feladatok ellátásában.
  In: A települési önkormányzatok szerepe a környezeti politika és jog alakításában. Szerk.: Fodor László, Bányai Orsolya, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 109-125, 2017. ISBN: 9789633186312
 200. Fónai, M., Pénzes, F.: Önkormányzatok és helyi környezeti politika - egy empirikus kutatás eredményei.
  In: A települési önkormányzatok szerepe a környezeti politika és jog alakításában. Szerk.: Fodor László, Bányai Orsolya, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 73-90, 2017. ISBN: 9789633186312
 201. Újvári, E.: Összetett eszköztár a gyámolt érdekeinek védelmében a klasszikus korban: a C.5.75.1 tanúsága.
  In: Risus cum lacrimis: Könyv Babják Ildikó emlékére (tanulmányok, baráti írások). Szerk.: P. Szabó Béla, Újvári Emese, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar - Marton Géza Állam- és Jgtudományi Doktori Iskola, Debrecen, 268-280, 2017. ISBN: 9789634732204
 202. Sólyom, P.: Parlamenti mentelmi jog és az emberi jogok.
  Közjogi szle. 10 (3), 1-9, 2017.
 203. Sólyom, P., Rácz, A.: Parlamenti mentelmi jog és az emberi jogok.
  In: Jogtudomány a jogfejlődés szolgálatában : szemelvények a modern jogi kutatások köréből. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 153-168, 2017. ISBN: 9789631293166
 204. Várnay, E.: Passzivizmus és azon túl: konzervativizmus, visszalépés és reagálás az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatában.
  In: Jogtudomány a jogfejlődés szolgálatában. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 213-235, 2017. ISBN: 9789631293166
 205. Prugberger, T.: Perindítási lavina kezdődhet migránsügyben.
  Magy. idők. 3 (április), 10, 2017.
 206. Balogh, J.: Personal database: Employees of Berettyóújfalu Royal District Court between 1872 and 1944 = Personalverzeichnis : Mitarbeiter des Amtsgerichts in Berettyóújfalu zwischen 1872 und 1944.
  In: A jogszolgáltatás története Berettyóújfaluban. Szerk.: Megyeri-Pálffi Zoltán, Debreceni Törvényszék, Debrecen, 114, 2017. ISBN: 9789631286038
 207. Varga, J.: Piaci kudarcokkal tűzdelt egészségügy.
  Med. et Jur. 8 (2), 15-19, 2017.
 208. Szabó, B.: Pozsonyi származású jogászprofesszor a felső-ausztriai rendek szolgáltában: Johann Ferdinand Behamb (Œ ~1696).
  In: Risus cum lacrimis : könyv Babják Ildikó emlékére (tanulmányok, baráti írások). Szerk.: P. Szabó Béla, Újvári Emese, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar - Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Debrecen, 189-220, 2017. ISBN: 9789634732204
 209. Varga, J.: PPP-ben rejlő lehetőségek és veszélyek: hazai tapasztalatok az ÁSZ jelentések tükrében.
  Jog, állam, politika. 9 (4), 163-175, 2017.
 210. Varga, J.: PPP nemzetközi síkon - Az Európai Unió.
  In: Honnan hová? A közpénzek védelméről. Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Varga Judit, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 195-215, 2017. ISBN: 9789634732112
 211. Szabó, B., Újvári, E.: Risus cum lacrimis: könyv Babják Ildikó emlékére (tanulmányok, baráti írások).
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar - Marton Gétza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Debrecen, 297 p., 2017. ISBN: 9789634732204
 212. Várnay, E.: Sanctioning under Article 260 (3) TFEU: Much Ado About Nothing?.
  European public law. 23 (2), 301-316, 2017.
 213. Varga, N.: Sérelemdíj a bírói gyakorlatban.
  In: 60 : Studia in honorem Péter Miskolczi-Bodnár. Szerk.: Homicskó Árpád Olivér, Szuchy Róbert, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 589-598, 2017. ISBN: :9789639808805
 214. Prugberger, T., Szőllős, A.: Several critical issues in the development of the administration of Hungarian Constitutional Justice.
  Polg. szle. 13 (Special), 259-270, 2017.
 215. Siska, K.: Sic transit gloria mundi?: gondolatok atatürkizmus kapcsán.
  Jura. 23 (2), 191-200, 2017.
 216. Bányai, O.: Somogyvámos és Krisna-völgy környezetvédelmi szabályozása az ökológiai fenntarthatóság nézőpontjából.
  Iustum aequum salut. 13 (4), 265-285, 2017.
 217. Fodor, L.: Szarvas város környezetvédelme: szemelvények a helyi környezeti politika és szabályozás köréből.
  In: Honori et virtuti. Ünnepi tanulmányok Bobvos Pál 65. születésnapjára. Szerk.: Gellén Klára, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 71-84, 2017. ISBN: 9786155411410
 218. Zaccaria, M.: Szociálisan védett vagy gazdaságilag veszélyeztetett?: munkavállalói alapjogok az Európai Unió Bíróságának joggyakorlatában.
  Állam- és jogtudomány. 58 (3), 73-98, 2017.
 219. Batta, J.: Sztereotípiák szerepe a büntetőeljárásban.
  Büntetőjogi szle. 2 38-46, 2017.
 220. Szabadfalvi, J.: Teghze Gyula jogászprofesszor, a Debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyetem 1922/23. tanévi rector magnificusa.
  Gerundium. 6 (3-4), 5-15, 2017.
 221. Bujdos, Á.: The 'Hidden' Definition of Water Pollution in the UNECE Water Convention.
  In: Hungarian Yearbook of International and European Law 2016. Eds.: Marcell Szabó, Petra Lea Láncos, Réka Varga, Eleven International Publishing, Hague, 203-230, 2017. ISBN: 9789462367326
 222. Balogh, J.: The calvary of Berettyóújfalu District Court in times of the World War II = Leidensgeschichte des Amtsgerichts in Berettyóújfalu während des zweiten Weltkrieges.
  In: A jogszolgáltatás története Berettyóújfaluban. Szerk.: Megyeri-Pálffi Zoltán, Debreceni Törvényszék, Debrecen, 76, 2017. ISBN: 9789631286038
 223. Szendrői, A.: The Collision of Fundamental Rights in Labour Law in the Field of Protection of Personal Rights.
  In: Doktoranduszok Fóruma: Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Szabó Miklós, Miskolci Egyetem, Miskolc, 327-331, 2017. ISBN: 9789633581247
 224. Zaccaria, M.: The Conceptional Specialities of "Other Characteristic" as a Protected Attribute in Hungarian Law.
  Curentul juridic. 69 (2), 61-75, 2017.
 225. Bagossy, M.: The European Court of Human Rights' judgments against Hungary relating to the reasonable time of pre-trial detention.
  In: Doktoranduszok Fóruma: Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Szabó Miklós, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 15-20, 2017. ISBN: 9789633581247
 226. Nádas, G., Sipka, P.: The new challenges of osh regarding the modified role of labour law.
  Curentul Juridic. 70 (3), [118]-123, 2017.
 227. Barta, A.: The Next generation of Capital and County Government Offices Develeopments in Hungarian Middle-Level State Administration since 2011.
  In: Jogtudomány a jogfejlődés szolgálatában : szemelvények a modern jogi kutatások köréből. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 27-42, 2017. ISBN: 9789631293166
 228. Zaccaria, M.: The Place of Equal Treatment in Hungarian Labour Law in the Crossfire of Social Guarantees and Contractual Freedom.
  In: Aktualni problemi pravovogo regulubnaia v Ukraini ta krainah blizsnogo zarubizza : pravovi pidhodi do geopolitisnih realii = Actual problems of legal regulation in Ukraine and neighboring countries : legal approaches to the geopolitical realities. Ed.: ... Grzegorz Klich, ... Daniel Haitas, Lviv Academy of Commerce, Lviv, Ukrajna, 32-34, 2017. ISBN: 9786177359721
 229. Balogh, Á.: The Possible Role of The Trade Unions and their Collective Bargaining Agreements in the USA in the 21th Century.
  In: Doktoranduszok Fóruma Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Szabó Miklós, Miskolci Egyetem, Miskolc, 27-31, 2017. ISBN: 9789633581247
 230. Siska, K.: The Presidency of Religious affairs of the Republic of Turkey: The Legal Oddity.
  Journal on European History of Law. 8 (2), 114-122, 2017.
 231. Rab, H.: The role of the constitutional protection of social rights in the framework of the changing labour market.
  In: Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2016. Eds.: Marcell Szabó, Petra Lea Láncos, Réka Varga, Eleven International Publishing, Hague, 686-696, 2017. ISBN: 9789462367326
 232. Siska, K.: Thoughts on the Special Relationship between Nationalism and Islam in Particular the Late Ottoman Empire and the Early Turkish Republican Era.
  Journal on European History of Law. 8 (1), 121-129, 2017.
 233. Siska, K.: Több Erdogan kevesebb Atatürk?.
  Jog, állam, politika. 9 (4), 87-104, 2017.
 234. Siska, K.: Törökország az USA vonakodó partnere a Szucz-Budapest krízis idején.
  In: Visszatekintés 1956-ra / főszerk. Szűcs Lászlóné Siska Katalin ; szerk. Papp László J, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Praetor Szakkollégium, Debrecen, 111-132, 2017. ISBN: 9789634739586
 235. Siska, K.: Törökország az USA vonakodó partnerer a Szuez-Budapest krízis idején.
  In: Visszatekintés 1956-ra : tanulmánykötet. Írták: Bereczki Gyöngyi, Claudia Walpuski, Falusi Bernadett, Kanyuk Petra Ágnes; Kulcsár Eszter, Laczovics Szabolcs, Molnár Lilla, Papp Bettina Ilona, Siska Katalin, Szabó Noémi, Széles Krisztina, Szűcs Gábor, Török Alexandra, Uszta Karolina, DE Praetor Szakkollégium 1956-os Emlékbizottság, Debrecen, 111-132, 2017. ISBN: 9784739586
 236. Siska, K.: Törökország fedezete: gondolatok Atatürk politikai értékeiről.
  In: Ünnepi tanulmányok Csécsy György 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Szikora Veronika, Török Éva, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 229-236, 2017. ISBN: 9789633186794
 237. Madai, S.: Új büntetőjog?: közpénzvédelem az Európai Unióban.
  In: Honnan hová? : a közpénzek védelméről. Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Varga Judit, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, Debrecen, 259-270, 2017. ISBN: 9789634732112
 238. Madai, S.: Új büntetőjog? közpénzvédelem az Európai Unióban.
  In: Honnan hová? A közpénzek védelméről. Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Varga Judit, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, Debrecen, 259-270, 2017. ISBN: 9789634732112
 239. Prugberger, T.: Új helyzet Trump elnöki beiktatásával....
  Kapu. 2017 (2), 18-22, 2017.
 240. Barta, A., Jakab, V.: Új kihívások a középszintű államigazgatásban 2016-tól napjainkig: a területi kormányhivatalok és járások továbbfejlesztésének főbb lépései és iránya.
  Debr. jogi műh. 14 1, 2017.
 241. Balázs, I.: Új tendenciák a közszolgálati rendszerek átalakításában.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 113-139, 2017. ISBN: 9789633186374
 242. Papp, L.: Új tendencia vagy műló szeszély?: a szellemitulajdon-védelmi bíráskodás általános áttekintése.
  Iparjogvédelmi és szerzői jogi szle. 12 (3), 7-23, 2017.
 243. Balázs, I.: Une politique nouvelle de l'intercommunalité en Hongrie: les bureaux communs et obligatoires.
  In: The Impact of the Economic Crisis on Locals Governments in Europe = L'impact de la crise économique sur les collectivités locales en Europe. Eds.: Luciano, Vandelli, Stéphane, Guérard, Institut Universitaire Varenne, Clermont-Ferrand, Franciaország, 447-455, 2017.
 244. Török, É., Szikora, V.: Ünnepi tanulmányok Csécsy György 65. születésnapja tiszteletére: 1. kötet.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 397 p., 2017. ISBN: 9789633186794
 245. Török, É., Szikora, V.: Ünnepi tanulmányok Csécsy György 65. születésnapja tiszteletére: 2. kötet.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 468 p., 2017. ISBN: 9789633186794
 246. Siska, K.: Vallási tolerancia az Oszmán Birodalomban.
  In: Risus Cum Lacrimis : könyv Babják Ildikó emlékére (tanulmányok, baráti írások). Szerk.: P. Szabó Béla, Újvári Emese ; [írták] Bajánházy István, Balogh Judit, Beke-Martos Judit, Frey Dóra, Gedeon Magdolna, Jakab Éva, Koncz Ibolya Katalin, Megyeri-Pálffi Zoltán, Papp László, Petrasovszky Anna, Sáry Pál, Siska Katalin, Stipta István, P. Szabó Béla, Szabó István, Takács Tibor, Újvári Emese, Varga Róbert, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 161-176, 2017. ISBN: 9789634732204
 247. Zaccaria, M.: Van új a nap alatt? Az egyenlő foglalkoztatás aktuális irányvonalai az Európai Unió Bíróságának esetjogában.
  In: A Selye János Egyetem 2017-es "Érték, minőség és versenyképesség - 21. század kihívásai" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Humántudományi szekciók. Szerk.:Bukor József, Drahota-Szabó Erzsébet, Simon Szabolcs, Tóth Sándor János, Selye János Egyetem, Komarno, 607-617, 2017. ISBN: 9788081222238
 248. Szabó, B.: Virozsil Antal (Anton) Ritter von (1792-1868), Jurist.
  In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1951. Band 15 (Lieferung 68). Hrsg.: Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 292-293, 2017. ISBN: 9783700181811
 249. Papp, L., Siska, K.: Visszatekintés 1956-ra.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Praetor Szakkollégium, Debrecen, 214 p., 2017. ISBN: 9789634739586
 250. Szabó, B.: Wissenschaftsgeschichtlicher Überblick.
  In: Die Entwicklung der Verfassung und des Rechts in Ungarn. Hrsg.: Máthé Gábor, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 359-386, 2017. ISBN: 9786155680915
2016
 1. Talabos Dávidné, L.: "A Cleveland Streettől a Strand színházig": Szodómiaperek a XIX. századi Nagy- Britanniában.
  Magyar jog. 1 25-30, 2016.
 2. Szabadfalvi, J.: "A napi politika rontó viharai": Moór Gyula közéleti-politikai szerepvállalása az 1930-as és 1940-es években.
  In: Konzervatív gondolkodók : egy akadémiai ülésszak előadásai. Szerk.: Papp Gábor, Kossuth Kiadó, Budapest, 69-98, 2016. ISBN: 9789630985543
 3. Talabos Dávidné, L.: "Drakula csókja": Homoerotika, homoszexualitás és homoszocialitás Bram Stoker életében és munkásságában.
  Magyar tud. febr. 236-244, 2016.
 4. Molnár, J.: "Érték - határ": kodifikáció a fizetési meghagyásos eljárás szempontjából.
  Jogtud. közl. 71 (1), 55-63, 2016.
 5. Molnár, J.: "Érték - határ" Kodifikáció a fizetési meghagyásos eljárás szempontjából.
  Forum, Acta Jurid. Polit. 1 119-129, 2016.
 6. Bordás, P.: "Pénzetlen utas nem tud messze menni": a helyi önkormányzatok költségvetési kiadásai 1993-2010 között, majd 2010 után.
  Pro Futuro. 1 79-97, 2016.
 7. Bartha, I.: (Jog)állami bíróság?: a közigazgatási bíráskodás magyarországi reformja 2016-ban.
  Jogtud. közl. 71 (1), 575-581, 2016.
 8. Molnár, J.: 10 éves az európai fizetési meghagyásos eljárás: számvetések és a jövő kihívásai.
  Miskolci jogi szle. 2 82-95, 2016.
 9. Batta, J.: 3086/2016. (IV. 26.) AB határozat.
  Fundamentum. 2-4 128-131, 2016.
 10. Stál, J.: A "feljelentő" és a "magánvádló" fogalmának problematikája egy konkrét bírósági ügy tükrében.
  Magyar Jog. 63 (6), 344-351, 2016.
 11. Sajó, A., Clare, R.: A bírói érvelés és az új technológiák: gondolati keretek, újdonság, alapjogok és az internet.
  Fundamentum. 2-4 19-36, 2016.
 12. Bereczki, I.: A bírósági közvetítés egyes jogelméleti kérdései.
  Profectus Litt. 8 49-57, 2016.
 13. Háger, T.: A bizonyítás és a terhelti vallomás egyes kérdései.
  In: Tanulmányok a Debreceni Ítélőtábla 10 éves évfordulójára. Szerk.: Szilágyiné Karsai Andrea, Elek Balázs, Debreceni Ítélőtábla, Debrecen, 160-168, 2016. ISBN: 9789631248388
 14. Prugberger, T.: A BREXIT tanulságai.
  Kapu. 28 (8), 21-24, 2016.
 15. Tóth, A.: A büntetőeljárás gyorsításáról.
  Jogtud. közl. 71 (2), 124-126, 2016.
  (Ismertetett mű: Pápai-Tarr Ágnes. -A büntetőeljárás gyorsításáról /Budapest : Gondolat K., 2012. -323 p.)
 16. Varga, J.: A családi kedvezmény a hazai családtámogatás rendszerében.
  Jura. 22 (2), 350-361, 2016.
 17. Rab, H.: A család szerepe a hozzátartozói nyugellátásokban.
  Advocat. 19 (1-2), 25-27, 2016.
 18. Horváth, M.: A fáraó varázsol: a rezsicsökkentés beágyazottsága.
  Polittud. szle. 25 (3), 135-146, 2016.
 19. Bartha, I.: A felsőoktatás és a szabad mozgáshoz való jog az európai unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatában.
  Pro Futuro. 6 134-156, 2016.
 20. Talabos Dávidné, L.: A filmalkotásokkal kapcsolatos szerzői jogok az Európai Unióban.
  Filmtett febr. 2. [1-6], 2016.
 21. Varga, J.: A hazai központi adóigazgatási szervezetrendszer változása a rendszerváltástól napjainkig, s a jelenlegi adóhatósági struktúra kapcsolatrendszere.
  Közjogi szle. 9 (2), 48-56, 2016.
 22. Varga, J.: A helyi közösségi közlekedés.
  In: Önkormányzati vagyongazdálkodás. Szerk.: Hoffman István, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 206-221, 2016.
 23. Csűrös, G.: A helyi önkormányzatok pénzügyi autonómiája általában, valamint az angol, az amerikai és a magyar önkormányzati bevételek tükrében - gondolatok Kecső Gábor monográfiájához.
  Új magy. közig. 9 (3), 105-108, 2016.
  (Ismertetett mű: Kecső Gábor. -A helyi önkormányzatok pénzügyi jogi jogállása A jogállást meghatározó jogintézmények modelljei a bevételi oldalon. Anglia - USA - Magyarország /Budapest : Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2016)
 24. Gyüre, A.: A helyi önkormányzatok szerepe a környezeti jog és politika alakításában (konferencia-beszámoló).
  Új magy. közig. 9 (4), 78-80, 2016.
 25. Fodor, L.: A helyi szabályok eltérése a központi előírásoktól - környezetvédelmi megfontolások.
  Jogtud. közl. 71 (7-8), 353-364, 2016.
 26. Sipka, P.: A hozzátartozói kárigények érvényesítésének eljárásjogi nehézségei a munkaügyi perekben.
  Eljárásjogi szle. 2 47-49, 2016.
 27. Fónai, M.: A jogászok szociológiai jellemzői: létszám, foglalkozás, kor és nem szerint.
  In: A magyar jogrendszer állapota. Szerk.: Jakab András, Gajduschek György, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Jogtudományi Intézet, Budapest, 940-962, 2016. ISBN: 9789634180067
 28. Fónai, M., Cséke, K.: A kárpátaljai magyar nyelvű romák iskoláztatása.
  In: A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése : XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia : Program és absztraktkötet. Szerk.: Zsolnai Anikó, Kasik László, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; MTA Pedagógiai Bizottság, Szeged, 114, 2016. ISBN: 9789633065136
 29. Siska, K.: A kisebbségi jogok alakulása Törökországban, különös tekintettel a Lausanne-i szerződés rendelkezéseire.
  Iustum aequum salutare. 12 (3), 173-184, 2016.
 30. Szabadfalvi, J.: A kolozsvári egyetem szerepe a magyar jogbölcseleti gondolkodás megújításában.
  Acta Univ. Sapientiae, Legal Studies. 5 (2), 213-237, 2016.
 31. Fodor, L.: A környezetvédelem helyi szintje egy dél-borsodi kistelepülés, Bogács példáján.
  Miskolci jogi szle. 11 (2), 5-28, 2016.
 32. Bereczki, I.: A kötelező bírósági közvetítésig vezető út hazánkban.
  In: Doktoranduszok Fóruma, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Szabó Miklós, Miskolci Egyetem Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárság, Miskolc, 35-39, 2016. ISBN: 9789633581063
 33. Elek, B.: A közigazgatási eljárás - büntetőeljárás viszonya a ne bis in idem elvének tükrében.
  Jura. 22 229-239, 2016.
 34. Sólyom, P.: A közjogtudomány interpretív felfogásához.
  In: A jogtudomány helye, szerepe és haszna : tudománytörténeti és tudományelméleti írások. Szerk.: Bódig Mátyás, Ződi Zsolt, OPTEN Kiadó, Budapest, 113-132, 2016.
 35. Barta, A.: A köznevelési/tanulói jogviszonnyal összefüggő tanügyi rendelkezések.
  In: Tanügyigazgatási és közigazgatási ismeretek / Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 67-88, 2016, (Szaktárnet-könyvek ; 34.) ISBN: 9789633185957
 36. Rab, H.: A közszolgálati különbíráskodás HR-szempontú vizsgálata.
  Közjogi szle. 9 (1), 8-12, 2016.
 37. Slomanson, W., Szemesi, S.: A krím félsziget jogi helyzete a nemzetközi jog szemszögéből.
  Pro Futuro. 1 9-28, 2016.
 38. Zaccaria, M.: A Kúria munkaügyi elvi határozata a diszkriminációs perekben alkalmazandó speciális bizonyítási szabályokról.
  JeMa. 7 (1), 33-42, 2016.
 39. Zaccaria, M.: A Kúria munkaügyi elvi határozata az egyenlő munkáért egyenlő bér elv értelmezéséről: Az egyenlő díjazás elvének hatóköre és az egyenlő bánásmód általános elvéhez való viszonya.
  JeMa. 6 23-34, 2016.
 40. Barta, A.: Általános közigazgatási ismeretek.
  In: Tanügyigazgatási és közigazgatási ismeretek / Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 7-16, 2016, (Szaktárnet-könyvek ; 34.) ISBN: 9789633185957
 41. Molnár, J.: Alternatívák most és a jövőben is?: az egymillió forintot meg nem haladó pénzkövetelések érvényesítése Magyarországon.
  Jog, állam, politika. 8 (2), 151-164, 2016.
 42. Csécsy, G.: A magyar védjegyjog fejlődése a kezdetektől 1948-ig.
  In: Lege et Fide: Ünnepi tanulmányok Szabó Imre 65. születésnapjára. Szerk.: Gellén Klára, Görög Márta, Iurisperitus Bt., Szeged, 81-90, 2016. ISBN: 9786155411441
 43. Balogh, É.: A megkülönböztetés művészete: bírói mérlegelés a közszereplőkkel kapcsolatos közlések szabadsága kapcsán.
  Fundamentum. 1 22-38, 2016.
 44. Fodor, L.: A megújuló energiák támogatása Svájcban.
  Jog, áll. polit. 4 97-111, 2016.
 45. Elek, B.: A múltból a jövőbe: Recenzió Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika tendenciái. A bűnügyi nyomozás múltja, jelene, jövője című monográfiájáról.
  Büntetőjogi szle. 5 (1-2), 107-109, 2016.
  (Ismertetett mű: Fenyvesi Csaba. -A kriminalisztika tendenciái. A bűnügyi nyomozás múltja, jelene, jövője /Budapest ; Pécs : Dialóg Campus Kiadó, 2014)
 46. Nádas, G., Zaccaria, M., Rab, H., Sipka, P.: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény kommentárja: a munkajogi kódexek összehasonlító táblázátával.
  OPTEN Kiadó, Budapest, 1142 p., 2016. ISBN: 9786155122255
 47. Zsugyó, V.: A nemzetközi jog szerepe az alkotmánymódosítások bírói felülvizsgálatában.
  Profectus Litt. 8 327-335, 2016.
 48. Gyüre, A.: A nukleáris energia szabályozása klímavédelmi szempontból.
  Jura. 1 202-211, 2016.
 49. Prugberger, T.: A nyílt társadalom filozófiájára alapozott neoliberális nagyhatalmi politika és az Európába tartó muszlim migráció.
  Polgári szle. 12 (1-3), 41-57, 2016.
 50. Fónai, M., Szigeti, F.: A Nyíregyházán tanuló fiatalok képzettsége és oktatással kapcsolatos tervei.
  Acta Med. Sociol. 7 (21-22), 29-47, 2016.
 51. Fónai, M., Szigeti, F.: A Nyíregyházán tanuló fiatalok képzettsége és oktatással kapcsolatos tervei.
  Acta Med. Sociol. 7 (21), 29-47, 2016.
 52. Borbély, S., Fónai, M.: A pedagógus pálya, a testnevelők és a testnevelés tantárgy presztízse a mindennapos testnevelés bevezetését követően.
  In: Tanulás és fejlődés : a IV. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia válogatott tanulmányai. Szerk.: Karlovitz János, International Research Institute, Komarno, 185-192, 2016. ISBN: 9788089691319
 53. Molnár, J.: A peres eljárás új kódexe - a fizetési meghagyásos eljárás nézőpontjából.
  Pro Futuro. 6 94-113, 2016.
 54. Varga, J.: A PPP szerepe a visegrádi államok közlekedési infrastruktúra fejlesztéséban.
  Miskolci jogi szle. 11 (1), 84-99, 2016.
 55. Siska, K.: A rabszolgaság az iszlám jogban: véget ért, vagy még mindig tart?.
  Miskolci jogi szle. 11 (1), 14-29, 2016.
 56. Molnár, T.: A rendelkezési elv, mint alapelv rendeltetése a polgári perrendtartásban, valamint a közjegyzői fizetési meghagyásos eljárásban - kodifikációs kérdések.
  Profectus Litt. 8 233-243, 2016.
 57. Árva, Z.: A rend vagy a káosz joga?.
  Magyar rendészet. 12 31-44, 2016.
 58. Szemesi, S.: A roma kisebbség helyzete a nemzetközi és az európai jogban - gondolatok Szalai Anikó monográfiájához.
  Pro Futuro. 1 166-170, 2016.
  (Ismertetett mű: Szalai Anikó. -Protection of the Roma Minority under International and European Law /The Hague : Eleven International Publishing, 2015.)
 59. Bordás, P.: A sportfinanszírozás közpénzügyi aspektusai.
  In: A sportjog közpénzügyi alapjai. Írták: Bartha Ildikó, Bordás Péter, Nagy Emilia, Varga Judit, Kapitális, Debrecen, 8-31, 2016. ISBN: 9789631250978
 60. Bordás, P.: A sportfinanszírozás modelljei.
  In: A sportjog közpénzügyi alapjai. Írták: Bartha Ildikó, Bordás Péter, Nagy Emilia, Varga Judit, Kapitális, Debrecen, 32-54, 2016. ISBN: 9789631250978
 61. Varga, J., Bordás, P., Bartha, I., Nagy, E.: A sportjog közpénzügyi alapjai.
  Campus Kiadó, Debrecen, 152 p., 2016. ISBN: 9789639822559
 62. Papp, L.: A szabadalmi hatósági funkciók alakváltozásai és eljárásrendje 1896-1949.
  In: Egy hivatás 120 éve : a magyar királyi szabadalmi hivataltól a szellemi tulajdon nemzeti hivataláig. Szerk.: Tószegi Zsuzsanna, Typotex Elektornikus Kiadó, Budapest, 67-103, 2016. ISBN: 9789632798813
 63. Horváth, M.: A szépség és a szörnyeteg: közigazgatás és vállalat.
  Állam- és jogtudomány. 57 (1), 24-39, 2016.
 64. Rab, H.: A szociális jogok alkotmányos védelmének szerepe a megváltozott munkaerőpiac keretei közt.
  In: Ünnepi kötet Dr. Czúcz Ottó egyetemi tanár 70. születésnapjára / [szerk. Hajdú József], [SZTE], [Szeged], [527]-534, 2016.
 65. Barta, A.: A tanügy-igazgatás mint szakigazgatás.
  In: Tanügyigazgatási és közigazgatási ismeretek / Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 43-52, 2016, (Szaktárnet-könyvek ; 34.) ISBN: 9789633185957
 66. Barta, A.: A tanügyi intézményrendszer tagozódása.
  In: Tanügyigazgatási és közigazgatási ismeretek / Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 53-66, 2016, (Szaktárnet-könyvek ; 34.) ISBN: 9789633185957
 67. Bányai, O.: A települési önkormányzatok energiafelhasználással és megújuló energiaforrások ösztönzésével kapcsolatos stratégia-és jogalkotása az ökológiai fenntarthatóság nézőpontjából.
  In: Környezet és energia a mindennapokban. Szerk.: Lázár István, MTA DAB Földtudományi Szakbizottság, Debrecen, 17-23, 2016. ISBN: 9789637064340
 68. Lovas, D., Szilágyi, D.: A változás ösvényein: A közszolgáltatások megszervezése és politikái.
  Jegyz. Közig. 18 (4), 17-19, 2016.
 69. Puskás, Á.: A várandós nők jogainak érvényesülése, különös tekintettel az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkafeltételekre.
  Gazdaság és Jog. 9. 24-29, 2016.
 70. Szabó, K.: A védő jelenléti joga a nyomozási szakaszban.
  Belügyi szle. 64 (6), 69-78, 2016.
 71. Deák, I.: Az Alkotmánybíróság legutóbbi döntéseiből.
  Fundamentum. 2-4 137-138, 2016.
 72. Árva, Z.: Az állami szervek szerepe az egészségügyi igazgatásában.
  In: Közigazgatási jogi ismeretek: Tananyag egészségügyi szakemberek részére - különös tekintettel az egészségügy szervezésére és igazgatására. Szerk.: Bencsik András, ENKK, Budapest, 55-72, 2016. ISBN: 9789639661103
 73. Zaccaria, M.: Az egyéb helyzet, mint védett tulajdonság koncepcionális sajátosságai a magyar joggyakorlatban.
  . 3 30-44, 2016.
 74. Bankó, Z., Zaccaria, M.: Az egyenlő bánásmód elve mint a munkáltatói hatalom szükségszerű korlátja a magyar jogban ; A munkáltatói hatalom az egyenlő bánásmód tükrében.
  In: A munkáltatói hatalom aspektusai. Szerk.: Ankó Zoltán, Kódex Nyomda Kft., Pécs, 53-78, 2016. ISBN: 9786155290114
 75. Zaccaria, M.: Az egyenlő munkáért egyenlő bér elv megjelenése és alkalmazása az Egyenlő Bánásmód Hatóság gyakorlatában, tekintettel az európai bírósági és kúriai joggyakorlatra: "Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 10 éve" című pályázat keretei között elkészült tudományos pályamunka.
 76. Rab, H., Zaccaria, M.: Az egyenlő munkáért egyenlő bér elv szerepe a munkajog aktuális tendenciái között, tekintettel az emberi erőforrás gazdálkodás egyes szempontjaira.
  Jura. 22 (1), 290-297, 2016.
 77. Nyilas, A.: Az elektronizáció tapasztalatai a francia közigazgatási bíráskodásban: a TéléRecours rendszer.
  Pro publico bono - Magy. közig. 1 68-92, 2016.
 78. Bagossy, M.: Az előzetes letartóztatás ésszerű időtartama az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezési gyakorlatában.
  In: PEME XIII. PhD : Konferenciakötet. Szerk.: Koncz István, Szova Ilona, Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, Budapest, 35-45, 2016. ISBN: 9786155709005
 79. Fázsi, L., Stál, J.: Az energiahasználattal való visszaélések büntetőjogi megítélésének problémái.
  Belügyi Szle. 64 (10), 24-47, 2016.
 80. Bereczki, I.: Az érvénytelenség, mint jogágakon átnyúló intézmény - Mediációs eljárás során kötött megállapodások megítélése.
  In: Tavaszi szél 2016 = Spring wind 2016 : Tanulmánykötet. Szerk.: Keresztes Gábor, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, 179-186, 2016. ISBN: 9786155586095
 81. Molnár, J.: Az európai fizetési meghagyásos eljárás az Európai Bíróság előtt.
  Jura. 22 (2), 279-286, 2016.
 82. Prugberger, T., Jakab, N., Zaccaria, M.: Az európai munkajog vázlata: (A munkajog uniós intézményeinek strukturális csomópontjai) = Abriss des europäischen Arbeitsrechts : (Die Strukturknotenpunkte der arbeitsrechtlichen Institutionen der Europäischen Union).
  [DELA Kft.], Debrecen, 180 p., 2016.
 83. Sólyom, P.: Az igazolás kultúrája és a közjó.
  Közjavak. 2 (2), 21-26, 2016.
 84. Molnár, T.: Az igazságszolgáltatás és a polgári eljárás sajátos alapelveinek érvényesülése a magyar fizetési meghagyásos eljárásban.
  Közjz. Közlönye. 6 28-42, 2016.
 85. Prugberger, T., Nádas, G.: Az intézményes háromoldalú érdekegyeztetés és korporatív, valamint önkormányzati jellegű igazgatási ügyvitel gazdaság-, és szociálpolitikai jelentősége.
  Jogtud. közl. 71 (7-8.), 365-372, 2016.
 86. Fodor, L.: Az okos mérés előírásai a villamosenergia-szektorban.
  Iustum aequum salutare. 12 (1), 217-239, 2016.
 87. Tóth-Matolcsi, L.: Az oktatás mint integrációs eszköz hatékonysága: első és második generációs bevándorló gyerekek tanulmányi eredményessége alapján.
  In: Migránsok, menekültek, új hazát keresők. Szerk.: Papp Klára, Kerepeszki Róbert, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 219-230, 2016. ISBN: 9789634739425
 88. Prugberger, T.: Az ország és Európa jövőjére kihatása miatt igen jelentős az október 2.-iki népszavazás.
  Kapu. 29 (3), 24-26, 2016.
 89. Varga, J.: Az önkormányzati gazdasági társaságok helye, szerepe és korlátai.
  In: Önkormányzati vagyongazdálkodás. Szerk.: Hoffman István, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 88-97, 2016.
 90. Elek, B.: Bizonyítási teher az eljárási funkciók megosztásának tükrében.
  Jogtud. közl. 71 (1), 31-41, 2016.
 91. Bartha, I.: Case comment on Case C-366/10, Air Transport Association of America and others v. Secretary of State for Energy and Climate Change.
  International Law Journal of London 3 1-30, 2016.
 92. Sólyom, P.: Christian Boulanger: Hüten, richten, gründen: Rollen der Verfassungsgerichte in der Demokratisierung Deutschlands und Ungarns.
  Z. Rechtssoziologie. 36 (1), 193-201, 2016.
 93. Újvári, E.: Contutores: a gyámok jogviszonya többes gyámság esetén a római jogban.
  Jura. 22 (2), 184-192, 2016.
 94. Nur Heriyanto, D., Huang, G.: Death penalty legislation in China and Indonesia under international human rights law perspective.
  Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. 23 (4), [577]-593, 2016.
 95. Milanov, V.: Direct Democracy in Bulgaria.
  Pázmány Law Work. Papers. 1 1-18, 2016.
 96. Sipka, P., Zaccaria, M.: Dolgozik és pihen?: a munkaidő fogalmának bővítése az Európai Unió Bíróságának újabb ítélete nyomán, tekintettel a magyar joggyakorlatra.
  Jogtud. közl. 71 (9), 449-457, 2016.
 97. Török, É.: Economic Components of Contractual Freedom: Towards a New Approach.
  In: Proceedings in Conference on Human and Social Sciences. Ed.: Stefan, Badura, Edis Publishing Institution of the University Of Zilina, Zilina, 30-32, 2016. ISBN: 9788055412702
 98. Kovács, Á.: Egy alkotmányjogi "Saul fia": az arányossági vizsgálat.
  Közjogi szle. 9 (4), 99-105, 2016.
 99. Szabó, B.: Egy be nem végzett feladat: külföldi egyetemjárás és hazai jogi kultúra a korai újkorban.
  Iustum aequum salutare. 12 (1), 111-120, 2016.
 100. Bányai, O.: Egy elszalasztott lehetőség: a hágai Nemzetközi Bíróság ítélete Nicaragua és Costa Rica környezetvédelmi vonatkozású jogvitájában.
  Pro futuro. 2 181-200, 2016.
 101. Prugberger, T.: Egy kompromisszumos javaslat a munka-, és a közszolgálati jogvitákat tárgyaló bírósági szervezet átalakításának vitatott tervéhez.
  Advocat. 19 (1-2), 1-2, 2016.
 102. Prugberger, T.: Egy lehetséges szociális aspektusú hazai nyugdíjreform a nyugat-európai és a kanadai nyugdíjrendszerek összehasonlítása alapján.
  HR & munkajog. 7 (11-12), 41-46, 2016.
  (Ismertetett mű: Rab Henriett. -A nyugdíjbiztosítási ellátások fenntarthatóságának jogi garanciái /Budapest : HVG-ORAC, 2012342)
 103. Nádas, G., Prugberger, T.: Egy törvényjavaslat margójára - módosul a munka törvénykönyve.
  Gazd. jog. 24 (2), 3-9, 2016.
 104. Lovas, D.: Energiaunió megszilárdításához vezető út.
  Közjavak. 2 (1), 17-21, 2016.
 105. Deák, I.: Esélytelenül?.
  Szuverén február 22.2016.
 106. Varga, J.: Family tax benefit in the system of the Hungarian Personal Income and its constitutional foundation.
  In: Selected Issues on Taxation and tax authorities in Central Europe. Ed.: Pawel Smolen, Wydawnictwo KUL, Lublin, 61-72, 2016.
 107. Siska, K.: Fear Not...!: Turkish Nationalism and the Six Arrow System : a State in Search of a Nation.
  Hung. J. Leg. Stud. 57 (3), 275-288, 2016.
 108. Papp, L.: Fellebbezés a rendi korszak polgári perében.
  De iurisprudentia et iure publico. 10 (1), 1-7, 2016.
 109. Czina, V.: Fenntarthatóság - jog és közösségi döntések.
  Pro Futuro. 2 239-246, 2016.
  (Ismertetett mű: Gyula Bándi, Marcel Szabó, Ákos Szalai. -Sustainabilty law and public choice /Groningen : Europa Law Publishing, 2014. -205 p.)
 110. Pénzes, F.: Fónai Mihály: Joghallgatók: Honnan jönnek és hová tartanak?.
  Debr. szle. 4 492-496, 2016.
  (Ismertetett mű: Fónai Mihály. -Joghallgatók ? Honnan jönnek és hová tartanak? /Debrecen : Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar - DELA Könyvkiadó Kft., 2014145 p.)
 111. Szabó, K.: Gondolatok a nyomozás határidejére vonatkozó kodifikációs elképzelésekről.
  Jura. 22 (1), 316-321, 2016.
 112. Siska, K.: Gondolatok a török szekularizmus gyökereiről.
  Jura. 22 (2), 330-340, 2016.
 113. Siska, K.: Guy Burak: The Second Formation of Islamic Law: the Hanafi School in the Early Modern Ottamn Empire.
  Journal on European History of Law. 7 (1), 210-216, 2016.
  (Ismertetett mű: Guy BurakThe Second Formation of Islamic Law : the Hanafi School in the Early Modern Ottamn Empire /)
 114. Siska, K.: Guy Burak: The Second Formation of Islamic Law: the Hanafi School in the Early Modern Ottman Empire.
  Pro publico bono - Magy. közig. 1 166-173, 2016.
 115. Siska, K.: Hatalom a falak mögött: válide szultána és a hárem intézményéről az újabb angol szakirodalom tükrében.
  Jog, áll. polit. 8 (3), 141-154, 2016.
 116. Balogh, É.: Hogyan tovább, Európa?: beszámoló a European Constitutional Democracy in Peril - People, Principles, Institutions című konferenciáról.
  Parlamenti Szle. 2 141-147, 2016.
 117. Szabó, K.: Iratismeret az előzetes letartóztatással kapcsolatban: eltérő jogalkalmazási tapasztalatok.
  Magyar jog. 63 (3), 183-188, 2016.
 118. Szabó, K.: Javaslatok az új büntetőeljárási törvény tanúvédelmi szabályaihoz.
  Büntetőjogi szle. 5 (1-2), 71-77, 2016.
 119. Fodor, L.: Jogállami és fenntartható is egyben?: Néhány gondolat a hulladékmennyiség mérése kapcsán.
  Közjavak. 2 (2), 29-33, 2016.
 120. Sólyom, P.: Jogállam szódával.
  Közjavak. 2 (2), 11-16, 2016.
 121. Sólyom, P.: Jogászi módszer és politika.
  Gondolat Kiadó, Budapest, 197 p., 2016. ISBN: 9789636936501
 122. Bereczki, G., Csomós, A., Kiss-Batta, A., Kovács, R., Lengyel, E., Lengyel, Z., Molnár, L., Nádró, V., Nagy, N., Nagy, Z., Török, A., Papp, L., Siska, K.: Jog és irodalom.
  Debreceni Egyetem DE-ÁJK Praetor Szakkollégium, Debrecen, 180 p., 2016.
 123. Károlyi, G., Petkó, M., Törő, E., Fézer, T.: Jogi személyek a gazdasági forgalomban.
  Dr. Fézer Tamás, Debrecen, 390 p., 2016. ISBN: z9789630891066
 124. Sólyom, P.: Jogtechnika és jogpolitika között: megjegyzések Hans Kelsen alkotmányelméletéhez.
  Közjogi szle. 1 1-7, 2016.
 125. Szabó, B.: Jogtörténet - kultúrtörténet.
  Jogtörténeti szle. 3 12-20, 2016.
 126. Vasas, T.: Júdás és gnoszticizmus a modern szépirodalomban.
  Munkálatok. 14 45-55, 2016.
 127. Szabadfalvi, J.: Kilencven évvel ez előtt hunyt el Kunz Jenő, az MTA levelező tagja.
  Magyar tud. 177 (12), 1496-1500, 2016.
 128. Fodor, L.: Ki melegedni akar, füstöt is szenvedje.
  Közjavak. 2 (3), 8-12, 2016.
 129. Fodor, L.: Klímavédelem vs. törvényesség a távhőszolgáltatás helyi szabályai kapcsán.
  Magyar jog. 11 637-644, 2016.
 130. Fodor, L.: Kommunales Umweltrecht in Ungarn.
  OstEurR. 24 470-483, 2016.
 131. Bordás, P.: Közjog és közösség!: Közjogi Albizottság a tudományági együttműködés jegyében.
  Közjogi szle. 9 (2), 70-71, 2016.
 132. Zolnai, E., Balogh, E., Barnucz, N., Fónai, M., Hüse, L.: Lehetőség, kihívás vagy akadály?: A közoktatás integrációs feladatai, nemzetközi kitekintés és a magyarországi helyzetkép.
  Különleges bánásmód. 2 (2), 5-21, 2016.
 133. Varga, J.: Magyar helyi önkormányzatok esete a 3P-vel.
  In: Önkormányzati vagyongazdálkodás. Szerk.: Hoffman István, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, "Megjelenés alatt", 1-17, 2016.
 134. Szabó, B.: Megválaszolatlan kérdések az itáliai flotta katonáinak jogállásával kapcsolatban a principatus idején.
  In: Ut juris ordo exigit: Ünnepi tanulmányok Kajtár István 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Béli Gábor, Korsósné Delacasse Krisztina, Herger Csabáné, IDResearch Kft. : Publikon Kiadó, Pécs, 217-227, 2016. ISBN: 9786155457692
 135. Lovas, D.: Menedékkérők jogi helyzete az EU-ban és tagállamaiban: Mi a tétje a népszavazásnak.
  Közjavak. 2 (4), 7-9, 2016.
 136. Fónai, M.: Menedzsment szakos hallgatók a munkaerőpiacon: az elhelyezkedés mintázatai.
  IJEMS. 1 (1), 1-14, 2016.
 137. Deák, I.: Menekülő gyerekek.
  Szuverén július 6.2016.
 138. Árva, Z.: Metamorphosis of the sanction power of local self-governments.
  Debr. jogi műh. 13 (3-4), 1-12, 2016.
 139. Siska, K., Papp, L., Hadházi, D., Kanyuk, P., Kisgyörgy, M., Kiss-Batta, A., Kulcsár, E., Molnár, L., Németi, O., Papp, B., Polyák, D., Rósinger, I., Széles, K., Vincze, T.: Migráció a 21. században: hatása Európa politikai, gazdasági és kulturális életére.
  DE-ÁJK Praetor Szakkollégium, Debrecen, 183 p., 2016.
 140. Szabadfalvi, J.: Múltunk öröksége: elmélettörténeti perspektívák.
  Gondolat Kiadó, Budapest, 197 p., 2016. ISBN: 9789636936587
 141. Károlyi, G., Prugberger, T., Törő, E.: Munkajog és társadalombiztosítás.
  Bíbor, Debrecen ; Miskolc, 234 p., 2016. ISBN: 9786155536168
 142. Zaccaria, M.: Munkavállalók a világhálón - "Megosztani ér?".
  HR & munkajog. 7 (10), 14-17, 2016.
 143. Siska, K.: Mustafa Kemal Atatürk's Effect on the New Concept of the Turkish Identity and Citizenship in Particular the Constitutional Regulation of the Young Turkish Republic.
  Forum, Acta Jurid. Polit. 6 (1), 139-149, 2016.
 144. Siska, K.: Mustafa Kemal Atatürk hatása a török identitás és állampolgárság koncepciójára, különös tekintettel az alkotmányjogi szabályozásra.
  Jog, állam, politika. 8 (1), 61-75, 2016.
 145. Siska, K.: Ne félj...!: az állam nemzetet keres, avagy a török nacionalizmus gyökereiről.
  Jura. 21 (1), 329-336, 2016.
 146. Fodor, L.: Nekünk nyolc?: Hogy állunk az okos méréssel?.
  Közjavak. 2 (1), 35-41, 2016.
 147. Lovas, D.: Népszabadság likvidálásának vitatott kérdései: A szabad média felszámolásához vezető út?.
  Közjavak. 2 (4), 15-17, 2016.
 148. Barta, A.: Önkormányzati eszközök a helyi környezetvédelem szolgálatában.
  In: Tanulmánykötet a 7. BBK előadásaiból. Szerk.: Rajnai Zoltán, Fregán Beatrix, Marosné Kuna Zsuzsanna, Óbudai Egyetem, Budapest, 40-46, 2016. ISBN: 9786155460975
 149. Fodor, L.: Önkormányzati környezet- és klímavédelem német példák tükrében.
  In: Környezet és energia a mindennapokban. Szerk.: Lázár István, MTA DAB Földtudományi Szakbizottság, Debrecen, 23-28, 2016. ISBN: 9789637064340
 150. László, V.: Pedagógusok minősítési rendszere a Nemzeti köznevelési törvény tükrében.
  In: A pedagógusképzés XXI. századi perspektívái. Szerk.: Péntek Imre, Szállassy Noémi, Zsoldos Marchis Juliánna, Babes-Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézete és a DOCEO Egyesület, Kolozsvár, 63-70, 2016. ISBN: 9789730230765
 151. Bordás, P.: Pénztelen utas nem tud messze menni: a helyi önkormányzatok költségvetési kiadásai 1993-2010 között, majd 2010 után.
  Pro futuro. 1 79-97, 2016.
 152. Varga, J.: PPP, mint a közösségi igények kielégítésének alternatívája: pro és kontra.
  Med. et Jur. 7 (4), 10-15, 2016.
 153. Hüse, L., Barnucz, N., Fónai, M.: Professional Approach and the First Line of Institutional Response to Domestic Violencecc: A Hungarian Overview..
  In: Agression as a Challenge. Theory and research - Current Problems : Theory and research - Current Problems. Eds.: Hanna Liberska, Marzanna Farnicka, Peter Lang Academic Publishers, Frankfurt Am Main, 249-267, 2016. ISBN: 9783653976885
 154. Horváth, M., Bartha, I., Bordás, P.: Public goods & governance.
 155. Papp, L.: Rendes bíróság - különbíróság: a szabadalmi jogszolgáltatás megszervezésének elméleti kérdései a századfordulón.
  Iparjogvédelmi és szerzői jogi szle. 3 142-152, 2016.
 156. Siska, K.: Slavery in the Ottoman Empire.
  Journal on European History of Law. 7 (2), 71-79, 2016.
 157. Szabó, K.: Some thoughts about codification proposals regarding the deadline of investigation in Hungary.
  In: Legal mechanisms to ensure the activities of economic entities. Eds.: Golovkin, Sherever, Landmark SIA, Riga, 183-191, 2016 ISBN: 18228658
 158. Fónai, M.: Státusz, professziókép és a felsőoktatási életút összefüggései.
  In: Oktatás és fenntarthatóság. Szerk.: Fehérvári Anikó, Juhász Erika, Kiss Virág Ágnes, Kozma Tamás, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA), Debrecen, 246-263, 2016. ISBN: 9789631255423
 159. Tóth, A.: Súlyos emberi jogsértések a strasbourgi bíróság esetjogának tükrében: háborús és emberiesség elleni bűncselekmények, népirtás.
  Kúriai dönt. 10 1243-1248, 2016.
 160. Tóth-Matolcsi, L.: Szabadfalvi József: Kísérlet az "új magyar jogfilozófia" megteremtésére a 20. század első felében.
  Debr. szle. 3 349-352, 2016.
  (Ismertetett mű: Szabadfalvi József. -Kísérlet az "új magyar jogfilozófia" megteremtésére a 20. század első felében /Debrecen : Debreceni Szemle Alapítvány, 2016)
 161. Sipka, P.: Szemesi Sándor: Introduction to the case-law of the European Court of Human Rights.
  Debr. szle. 24 (4), 496-498, 2016.
  (Ismertetett mű: Sándor Szemesi. -Introduction to the case-law of the European Court of Human Rights /Debrecen : Licium ART, 2015. -116. -)
 162. Zoványi, N.: Szereptévesztés megtámogatva: az állam magánjogi szerepkörének anomáliái.
  Magyar jog. 6 359-365, 2016.
 163. Nádas, G.: Szerződésszegés a munkaviszonyokban.
  In: Ünnepi kötet Dr. Czúcz Ottó egyetemi tanár 70. születésnapjára / [szerk. Hajdú József], [SZTE], Szeged, [477]-484, 2016. ISBN: 9789633064795
 164. Bartha, I., Horváth, M.: Szolgálnak és védnek: közjogi albizottsági vita elé.
  Közjavak. 2 (5), 3-4, 2016.
 165. Pribula, L.: Szükséges-e a tárgyi keresethalmazat korlátozása?.
  Jogtud. közl. 71 (1), 77-86, 2016.
 166. Szabó, K.: Tanúvédelem a közigazgatási eljárásban és a szabálysértési jogban.
  Eljárásjogi szle. 1 (3), 19-25, 2016.
 167. Barta, A., Veszprémi, B.: Tanügyigazgatási és közigazgatási ismeretek.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 90 p., 2016. ISBN: 9789633185957
 168. Pump, J., Fodor, L.: Társadalmi részvétel a környezetvédelmi ügyekben: a részvételi jogok uniós és hazai jogi védelme.
  978-963-89682-9-6, Budapest, 115 p., 2016. ISBN: 9789638968296
 169. Csűrös, G.: Tax system in Hungary and its changes due to the crisis - pioneer or hazardous method of sectoral taxation?.
  In: Tax authorities in the Visegrad Group countries : Common experience after accession to the European Union / eds. Marcin Burzec, Pawe? Smolen, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Lublin, 85-113, 2016. ISBN: 9788380612051
 170. Fodor, L., Bányai, O., Barta, A., Fónai, M.: Települési környezetvédelem Magyarországon: egy kutatás előfeltevései = Local environmental protection in Hungary : a research hypothesis.
  Tér társad. 30 (3), 19-39, 2016.
 171. Fodor, L., Fónai, M., Barta, A., Bányai, O.: Települési környezetvédelem Magyarországon: kutatási kivonat.
  Önkorm. hírlevél (BM) 28 (7), 10-14, 2016.
 172. Fodor, L., Barta, A., Fónai, M., Bányai, O.: Települési környezetvédelem Magyarországon: kutatási kivonat.
  Belügyminisztérium, Budapest, 35 p., 2016.
 173. Fónai, M.: Térségi és társadalmi egyenlőtlenségek a felsőoktatásban.
  In: Baranyi Béla 70. : a kapocs. Szerk.: Tamás János, Popp József, DE-GVK; DE-MÉK, Debrecen, 147-157, 2016. ISBN: 9789634739319
 174. Zaccaria, M.: The Changing Concept of Employment: the Special Connection Between Labour Law and Civil Law in Hungary.
  Warsaw Forum Econ. Socio. 6 131-139, 2016.
 175. Varga, J.: The Hungarian Tax Administration System and its connection network.
  In: Tax Authorities in the Visegrad Group Countries. Common experience after accesion to the European Union. Ed.: by Marcin Burzec, Pawel Smolen ; by Tamás Horváth M., Pawel Smolen, Marcin Burzec, Gabriella Csűrös, Michalina Duda-Hyz, Beata Kucia-Gusciora, Lubica Masárová, Michal Maslen, Pavel Matousek, Kristyna Müllerová, Monika Münnich, Zdenka Papousková, Piotr Pomorski, Judit Varga, Wydawnictwo Kul, Lublin, 115-137, 2016. ISBN: 9788380612051
 176. Sipka, P.: The new challenges of labour disputes in connection with grievance fee.
  J. legal Econ. Issues Central Eu. 1 (1), 27-31, 2016.
 177. Barta, A.: The next generation of capital and county government offices developments in Hungarian middle-level state administration since 2011.
  Publ. Govern. Admin. Financ. Law Rev. 2016.
 178. Molnár, J., Székely, J.: The Order for Payment Procedure in Romanian and Hungarian Law of Civil Procedure.
  Stud. Univ. Babeş-Bolyai. Iurisprudentia. 4 112-130, 2016.
 179. Prugberger, T., Zaccaria, M.: The theoretical basis and content of the non-competition agreement with special attention to the compensation in Hungarian labour law system.
  J. legal Econ. Issues Central Eu. 6 (2), 21-26, 2016.
 180. Bujdos, Á.: The UN Watercourses Convention, with Special Regard to the Environmental Provisions.
  In: Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2015. Eds.: Marcel Szabó, Réka Varga, Petra Lea Láncos, Eleven International Publishing, Hague, 151-165, 2016.
 181. Antal, Z., Bene, E., Bereczki, G., Dankó, G., Félegyházi, F., Gaál, S., Gönczi, G., Hadházi, D., Kanyuk, P., Kulcsár, E., Oláh, E., Pándi, G., Papp, B., Polyák, D., Szarka, M., Kiss, G., Török, A., Siska, K., Papp, L.: Tudományos Diákest Tanulmánykötet 3..
  DE-ÁJK Praetor Szakkollégium, Debrecen, 232 p., 2016.
 182. Rab, H.: Új utak, új eszközök a munkaerőpiac jogi szabályozásában?: gondolatok Kun Attila monográfiája alapján.
  Pro futuro. 6 (1), 157-165, 2016.
 183. Papp, O.: Új utak keresése a helyi önkormányzatiság megvalósításában egy nemzetközi konferencia tanulságai alapján.
  Új magy. közig. 1 83-86, 2016.
 184. Haitas, D.: Ukraine's attempts at legal approximation to the EU's energy acquis and changes in its gas importation practices.
  Forum, Acta Jurid. Polit. 6 (2), 93-107, 2016.
 185. Zoványi, N.: Utasjogok az Egyesült Államokban és Európában.
  Forum, Acta Jurid. Polit. 4 (2), 211-221, 2016.
 186. Csécsy, G., Fézer, T., Hajnal, Z., Károlyi, G., Petkó, M., Törő, E., Zoványi, N.: Ügyletek a kereskedelmi jogban.
  Dr. Fézer Tamás, Debrecen, 340 p., 2016.
 187. Fodor, L.: Verfassungsrechtlicher Rahmen für Umweltschutz im neuen ungarischen Grundgesetz.
  In: Umwelt-Hochschule-Staat : Festschrift für Franz-Joseph Peine zum 70. Geburtstag. Hrsg.: Knopp, Lothar, Wolff, Heinrich Amadeus, Duncker & Humblot, Berlin, 69-83, 2016. ISBN: 9783428147366
 188. Zaccaria, M.: Whose Burden Is It Actually?: The Implementation and Application of the EU Rules on the "Burden of Proof" in Employment Discrimination Cases in Hungarian Law.
  In: Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2015. Eds.: Szabó Marcel, Varga Réka, Láncos Petra Lea, Eleven International Publishing, Hague, 603-626, 2016.
 189. Haitas, D.: Whose Democracy?: The Greek Crisis, Public Money and the Eurozone.
  Public Goods Gov. 1 (1), 5-12, 2016.
 190. Sólyom, P.: Zwischen Rechtstechnik und Rechtspolitik: Bemerkungen zu der Verfassungstheorie von Kelsen.
  In: Vorbedingungen des Rechts: Tagungen des Jungen Forums Rechtsphilosophie (JFR) in der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR) im September 2014 in Passau und im April 2015 in Hamburg. Hrsg.: Markus Abraham, Till Zimmermann, Sabrina Zucca-Soest, Franz Steiner Verlag Gmbh, Stuttgart, 105-117, 2016.
2015
 1. Molnár, J.: "Elköltözött vagy a címzett ismeretlen": a kötelezett menekülési lehetősége a fizetési meghagyásos eljárásban.
  Közjz. Közlönye. 1 14-25, 2015.
 2. Papp, L.: 120 éves az első magyar szabadalmi törvény.
  Iparjogvédelmi és szerzői jogi szle. 10 61-74, 2015.
 3. Stál, J.: A "feljelentő" és a "magánvádló" fogalmának problematikája egy konkrét bírósági ügy tükrében.
  In: Az ítélőmesterség dilemmái. Szerk.: Elek Balázs, Fázsi László, Printart-Press Kft., Debrecen, 108-134, 2015. ISBN: 9789638996343
 4. Siska, K.: A "törökök" és az iszlám.
  In: Civilizációk és vallások : Tudományos Diákest Tanulmánykötet : 2015. május 17.. Szerk.: Szűcs Lászlóné Siska Katalin, DE ÁJK Praetor Szakkollégium, Debrecen, 147-163, 2015.
 5. DE, A. D. jogi karának oktatói-hallgatói munkaközössége, Barta, A.: A 2013-ban megjelent, jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája 1. rész.
  Pro futuro. 5 (1), 159-239, 2015.
 6. Talabos Dávidné, L.: A bíbor méltóság, a sárga árulás - Szimbólumok és rituálék a jogtörténetben.
  Pro futuro. 1 156-158, 2015.
  (Ismertetett mű: Bódiné Beliznai Kinga. -A bíbor méltóság, a sárga árulás - Szimbólumok és rituálék a jogtörténetben /Budapest : Balassi Kiadó, 2014. -316 p. -)
 7. Milanov, V.: A Bulgária és Macedónia közötti honosítási konfliktus háttere és kihatása a két ország viszonyára.
  Jog, áll. polit. 7 (2), 45-56, 2015.
 8. Siket, Z.: A büntethetőségi korhatár leszállításának okai.
  Jogelméleti szle. 2015 (4), 116-125, 2015.
 9. Háger, T.: A büntetőtörvény időbeli hatályára vonatkozó rendelkezések mint alapvető alkotmányos, garanciális szabályok.
  Büntetőjogi Szle. 3 68-75, 2015.
 10. Szabó, B.: A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 100 éve 1914-2014 című kiállítás megnyitása 2014. november 6..
  Gerundium. 6 (1-2), 155, 2015.
 11. Balogh, J.: A Debreceni Ítélőtábla rövid története.
  In: 10 éves a Debreceni Ítélőtábla. Szerk.: Szilágyiné Karsai Andrea, Debreceni Ítélőtábla, Debrecen, 14-26, 2015. ISBN: 9789631216769
 12. Szabó, B.: A Debreceni Tudományegyetem jogi karának szerepe Brósz Róbert és Pólay Elemér pályakezdésében = Le rôle de la faculté de droit de l'Université de Debrecen dans le commencement de la vie professionnelle de Róbert Brósz et Elemér Pólay.
  Acta Facul. Polit-Iurid. Univ. Scient. Budap. de Rolando Eötvös Nomin. 52 33-46, 2015.
 13. Petkó, M.: A fájlcserélés szerzői jogi kérdései.
  Jogelméleti szle. 2015 (2), 93-105, 2015.
 14. Talabos Dávidné, L.: A filmalkotásokkal kapcsolatos szerzői jogok szabályozása Magyarországon 1. Rész.
  Filmtett dec. 18. [1-4], 2015.
 15. Talabos Dávidné, L.: A filmalkotásokkal kapcsolatos szerzői jogok szabályozása Magyarországon 2. Rész.
  Filmtett dec. 19. [1-6], 2015.
 16. Molnár, J., Nyilas, A.: A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény kommentárja.
  OPTEN Informatikai Kft., Budapest, 187 p., 2015. ISBN: 9786155122064
 17. Lovas, D.: A gótok felemelkedése és bukása.
  In: Civilizációk és vallások: Tudományos Diákest Tanulmánykötet : 2015. május 17.. Szerk.: Szabó Erzsébet, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 21-29, 2015.
 18. Siket, Z.: A gyermekelhelyezési perek kodifikációs kérdései.
  Jogelméleti szle. 1 105-115, 2015.
 19. Törő, B.: A hallgatás jogának megítélése az Európai Unióban.
  In: Az ítélőmesterség dilemmái : tanulmányok Dr. Remes Zoltán bíró emlékére. Szerk.: Elek Balázs, Fázsi László, Printart-Press, Debrecen, 189-201, 2015. ISBN: 9789638996343
 20. Szabó, B.: A Hármaskönyv egy 17. századi németalföldi sikerkönyvben.
  In: A Hármaskönyv 500. évfordulóján. Szerk.: Csehi Zoltán, Szabó István, Schanda Balázs, Varga Zs. András, Pázmány Press : PPKE JÁK, Budapest, 157-171, 2015, (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 29.) ISBN: 9789633082423
 21. Szabó, B.: A Hármaskönyv egy 17. századi németalföldi sikerkönyvben.
  Jogtört. szle. 2014/2015 (4-1), 92-98, 2015.
 22. Barta, A.: A hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás (VI. fejezet).
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 119-121, 2015. ISBN: 9789633185438
 23. Árva, Z., Barta, A., Balázs, I., Veszprémi, B.: A helyi önkormányzatok felépítése és működése, a helyi közügyek fogalma, az önkormányzati feladatellátás rendszere, az önkormányzatok vagyona (IX. fejezet).
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 156-215, 2015. ISBN: 9789633185421
 24. Pribula, L.: A jogalkalmazás vitatott területei: Vallásszabadság és egyházjog.
  Printart-press, Debrecen, 166 p., 2015. ISBN: 9789638996381
 25. Csécsy, G.: A jogalkotás új eredményei a földrajzi árujelzők oltalma körében.
  In: Kolosváry Bálint emlékkötet. Szerk.: Veress Emőd, Erdélyi Református Egyházkerület és a Sapientia EMTE - Kolosváry Bálint Jogtudományi Kutatóközpont, Kolozsvár, 72-79, 2015. ISBN: 9789737971906
 26. Prugberger, T.: A jogi értékek jelentősége és időszerűsége.
  Polgári szle. 11 (1-3), 2015.
 27. Deák, V.: A jogos védelem történeti perspektívái.
  In: Doktoranduszok fóruma: Miskolc, 2015. november 19.: Állam- És Jogtudományi Kar Szekciókiadványa. Szerk.: Szabó Miklós, Miskolci Egyetem, Miskolc, 81-86, 2015.
 28. Bagossy, M.: A kényszergyógykezelés végrehajtása az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben, különös tekintettel az Európa Tanács Kínzás Elleni Bizottsága (CPT) jelentéseire.
  In: DE Praetor Szakkollégium Tudományos Diákest Tanulmánykötet II. 2015. május 7.. Szerk.: Szűcs Lászlóné Siska Katalin, DE ÁJK Jogklinika és Street Law Alapítvány, Debrecen, 5-15, 2015.
 29. Elek, B.: A kényszerintézkedésekhez kapcsolódó iratmegismerési jog a nyomozás során.
  In: Az ítélőmesterség dilemmái : tanulmányok Dr. Remes Zoltán bíró emlékére. Szerk.: Elek Balázs, Fázsi László, Printart-Press, Debrecen, 78-94, 2015. ISBN: 9789638996343
 30. Újvári, E.: A kezes megtérítési igénye mandatum qualificatum esetén.
  Miskolci jogi szle. 10 (2), 94-117, 2015.
 31. Pénzes, F.: A közfeladatok megoldásainak külön útjai.
  Jogtud. közlöny. 9 449-451, 2015.
  (Ismertetett mű: szerk. Horváth M. Tamás. -Külön utak : közfeladatok megoldásai /Budapest-Pécs : Dialóg Campus Kiadó, 2014376 p.)
 32. Barta, A.: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény jellemzői és alapelvei (IV. fejezet).
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 50-74, 2015. ISBN: 9789633185438
 33. Barta, A.: A közigazgatási hatósági eljárás szakaszai, az alapeljárás, a hatóság döntései (V. fejezet).
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 75-118, 2015. ISBN: 9789633185438
 34. Barta, A.: A közigazgatási jog helye a jogrendszerben, a közigazgatási jog sajátosságai (III. fejezet).
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 50-64, 2015. ISBN: 9789633185421
 35. Barta, A.: A közigazgatási jogi norma és jogviszony: a közigazgatás által alkalmazott nem közigazgatási jog fő területei (IV. fejezet).
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 65-84, 2015. ISBN: 9789633185421
 36. Barta, A.: A közigazgatás intézményrendszere és szervezeti felépítése (V. fejezet).
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 85-98, 2015. ISBN: 9789633185421
 37. Molnár, T.: A közjegyzői nemperes eljárások történeti fejlődése napjainking, a Pp Kodifikáció tükrében.
  In: Tavaszi szél 2015 = spring wind 2015 : Konferenciakötet. Szerk.: Keresztes Gábor, Líceum Kiadó ; Budapest : DOSZ, Eger, 269-276, 2015. ISBN: 9786155250033
 38. Sólyom, P.: A közjog és tudósai?.
  Közjavak. 1 (2), 4-6, 2015.
 39. Barta, A.: A köznevelési/tanulói jogviszonnyal összefüggő tanügyi rendelkezések.
  In: Tanügyigazgatási és közigazgatási ismeretek / Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 64-86, 2015, (Szaktárnet-könyvek ; 34.)
 40. Sipka, P.: A Kúria döntése a munkaviszony megszűnéséről: a munkához való jog védelme.
  JeMa. 6 35-41, 2015.
 41. Szabó, Z.: Alapjogok érvényesülése a bűnvádi perrendtartás (1896. évi XXXIII. tc.) alapelveinek tükrében.
  In: A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójába nevezett pályamunkák összefoglalói. Szerk.: Király Andrea, NKE Szolgáltató Kft., Budapest, 242, 2015. ISBN: 9786155527135
 42. Zaccaria, M.: Áldozatvédelem vagy tényleges bizonyítás: a fordított bizonyítási teher megítélése a foglalkozási diszkriminációs ügyek hazai gyakorlatában.
  Pro futuro. 5 123-138, 2015.
 43. Csűrös, G.: Államháztartási alapismeretek.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 79 p., 2015.
 44. Barta, A.: Általános közigazgatási ismeretek.
  In: Tanügyigazgatási és közigazgatási ismeretek / Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 7-15, 2015, (Szaktárnet-könyvek ; 34.)
 45. Kardos, S.: A magánindítvány hatályosságának kérdésköre.
  In: Az ítélőmesterség dilemmái : tanulmányok Dr. Remes Zoltán bíró emlékére. Szerk.: Elek Balázs, Fázsi László, Printart-Press, Debrecen, 135-140, 2015. ISBN: 9789638996343
 46. Prugberger, T.: A munka-, a közszolgálati és a társadalombiztosítási szakbíráskodás tervezett átalakításának terve a közszolgálati jogviták elkülönítésén keresztül.
  Magyar jog. 62 (1), 27-34, 2015.
 47. Fónai, M., Kotsis, Á., Szűcs, E.: A munkaerő-piaci sikeresség vizsgálata: a Debreceni Egyetem végzettjeinek utókövetésén keresztül.
  Felsőokt. Műh. 8 (4), 91-107, 2015.
 48. Prugberger, T.: A munka jogviszonyaival összefüggő szerződések elméletét érintő új irányvonalak és azok kritikai értékelése - Szintézis és megoldási kísérlet.
  Pécsi munkajogi közl. 8 (1-2), 83-102, 2015.
 49. Sipka, P.: A munkáltatói kárfelelősség alakulása a bírói gyakorlat tükrében.
  HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2015 p., 2015. ISBN: 9789632582917
 50. Szabó, B.: A nemkívánatos habilitáció: Balogh Elemér magántanári képesítésének ügye a debreceni jogi kar előtt (1916-1918).
  In: Ad geographiam historico-iuridicam ope iuris romani colendam: Studia in honorem Gábor Hamza. Szerk.: Földi András, Sándor István, Siklósi Iván, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 249-266, 2015. ISBN: 9789633122402
 51. Deák, I.: A nép nevében?: az alkotmányos demokrácia lehetséges változatai és valós riválisai (Konferenciabeszámoló).
  Fundamentum. 4 149-154, 2015.
 52. Prugberger, T.: Angela Merkel magyarországi villámlátogatása.
  Kapu. 27 (2), 16-17, 2015.
 53. Prugberger, T., Zaccaria, M.: Anomáliák a versenytilalmi megállapodás jogi természete körül.
  Gazd. jog. 32 18-21, 2015.
 54. Rab, H.: Anomalies in Flexible Retirement.
  Procedia Economics and Finance. 23 129-133, 2015.
 55. Szabó, K.: A nyelvtani értelmezés jelentősége a büntetőeljárási kodifikáció során.
  In: Úton a bírói meggyőződés felé. Szerk.: Elek Balázs, Miskolczi Barna, Printart-Press, Debrecen, 117-126, 2015. ISBN: 9789638996367
 56. Lovas, D.: A pénzügyi felügyeletet ellátó MNB és a "Quaestor ügy".
  Közjavak. 1 (1), 34-37, 2015.
 57. Papp, L.: A Planum Tabulare és a táblai per előkészítő szakasza.
  Jogtud. közlöny. 70 (12), 609-615, 2015.
 58. Papp, L.: A Planum Tabulare jogorvoslati rendszere.
  Miskolci Jogi Szle. 10 (2), 72-84, 2015.
 59. Zaccaria, M.: A prémium jogi természetének alapkérdései a Kúria újabb keletű gyakorlatában: 1. rész.
  HR & munkajog. 6 6-9, 2015.
 60. Zaccaria, M.: A prémium jogi természetének alapkérdései a Kúria újabb keletű gyakorlatában 2. rész.
  HR & munkajog. 6 8-11, 2015.
 61. Lovas, D.: A prudenciális felügyeletet ellátó MNB és a "Questor ügy" helyi önkormányzatokra, mint károsultakra gyakorolt hatása.
  Jegyz. Közig. 17 (4), 14-17, 2015.
 62. Bartha, I., Bordás, P., Nagy, E., Varga, J.: A sportjog közpénzügyi alapjai.
  Campus Kiadó, Debrecen, 192 p., 2015. ISBN: 9789639822559
 63. Petkó, M.: A szellemi alkotások közös jogkezelésének szabályozása.
  Gazdaság és jog. 23 (3), 17-22, 2015.
 64. Csécsy, G.: A szellemi tulajdon jogi védelmének elvi kérdéseiről.
  In: Ünnepi tanulmányok Bíró György professzor 60. születésnapjára. Szerk.: Barzó Tímea, Juhász Ágnes, Leszkoven László, Pusztahelyi Réka, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 73-85, 2015. ISBN: 9789639360945
 65. Török, É.: A szerződési szabadság gazdasági komponensei.
  In: Kolosváry Bálint emlékkötet. Szerk.: Veress Emőd, Erdélyi Református Egyházkerület és a Sapientia EMTE - Kolosváry Bálint Jogtudományi Kutatóközpont, Kolozsvár, 334-342, 2015. ISBN: 9789737971906
 66. Csécsy, A.: A szerződésszegésért való kárfelelősség megváltozott szabályai az új Ptk.-ban.
  In: Kolosváry Bálint emlékkötet. Szerk.: Veress Emőd, Erdélyi Református Egyházkerület és a Sapientia EMTE - Kolosváry Bálint Jogtudományi Kutatóközpont, Kolozsvár, 60-71, 2015. ISBN: 9789737971906
 67. Fónai, M.: A szocioökonómiai státusz és az iskolai életút kapcsolata.
  In: Tanárképzés és oktatáskutatás. Szerk.: Kozma Tamás, Kiss Virág Ágnes, Jancsák Csaba, Kéri Katalin, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA), Debrecen, 401-419, 2015. ISBN: 9786155372315
 68. Barta, A.: A tanügy-igazgatás mint szakigazgatás.
  In: Tanügyigazgatási és közigazgatási ismeretek / Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 40-50, 2015, (Szaktárnet-könyvek ; 34.)
 69. Barta, A.: A tanügyi intézményrendszer tagozódása.
  In: Tanügyigazgatási és közigazgatási ismeretek / Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 51-63, 2015, (Szaktárnet-könyvek ; 34.)
 70. Bordás, P.: A települési adó rendszertani és gyakorlati kérdései.
  Pro publico bono - Magy. közig. 3 4-12, 2015.
 71. Barta, A.: A területi államigazgatást érintő 2015. évi integrációs folyamatok.
  Új magy. közig. 8 (3), 14-20, 2015.
 72. Barta, A.: A területi államigazgatást érintő 2015. évi integrációs folyamatok.
  Új magy. közig. 3 (3), 14-20, 2015.
 73. Barta, A.: A területi államigazgatást érintő 2015. évi integrációs folyamatok.
  Új magy. közig. 8 (3), 14-20, 2015.
 74. Újvári, E.: A többarcú actio mandati, mint a kezes megtérítési igényének eszköze.
  In: Ad geographiam historici-iuridicam ope iuris Romani colendam : Studia in honorem Gábor Hamza. Szerk.: Földi András, Sándor István, Siklósi Iván, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 349-366, 2015, (ELTE jogi kari tudomány, 2060-9361 ; 33.) ISBN: 9789633122402
 75. Prugberger, T., Zaccaria, M.: A versenytilalmi megállapodás elméleti és gyakorlati problémái a megváltozott munkajogi környezetben.
  Jogtud. közlöny. 70 (5), 244-255, 2015.
 76. Varga, N.: A vétőképtelen személy károkozása.
  Debr. jogi műh. 12 (3-4), 100-110, 2015.
 77. Balogh, É., Zsugyó, V.: Az Alaptörvény jelene: megjegyzések a "Challenges and Pitfalls in the recent Hungarian Constitutional Develeopment, Discussing the New Fundamental Law of Hungary" című kötetről.
  Jogtud. Közlöny. 12 619-621, 2015.
  (Ismertetett mű: eds. Zoltán Szente, Fanni Mandák, Zsuzsanna Fejes. -Challanges and Pitfalls in the Recent Hungarian Constitutional Development, Discussing the new Fundamental Law of Hungary /Paris : L'Harmattan, 2015)
 78. Zsugyó, V.: Az alkotmánybíráskodás igazolási kérdései és az alkotmánymódosítások bírói felülvizsgálata.
  Profectus Litt. 7 323-330, 2015.
 79. Rab, H., Zaccaria, M.: Az Alkotmánybíróság 17/2014. (V. 30.) számú határozatának megítélése a munkajog aktuális tendenciáit meghatározó munkaerő-piaci szempontokra figyelemmel.
  Miskolci jogi szle. 10 (1), 52-69, 2015.
 80. Zaccaria, M.: Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése a munkajog területén a magyar joggyakorlatban.
  HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 382 p., 2015. ISBN: 9789632582894
 81. Zaccaria, M.: Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése a munkaviszony létrehozásával összefüggésben.
  Miskolci jogi szle. 9 127-144, 2015.
 82. Háger, T.: Az igazság keresése a büntetőperben.
  In: Az ítélőmesterség dilemmái : tanulmányok Dr. Remes Zoltán bíró emlékére. Szerk.: Elek Balázs, Fázsi László, Printart-Press, Debrecen, 141-158, 2015. ISBN: 9789638996343
 83. Fázsi, L., Elek, B.: Az ítélőmesterség dilemmái: tanulmányok Dr. Remes Zoltán bíró emlékére.
  Printart-Press, Debrecen, 326 p., 2015. ISBN: 9789638996343
 84. Pénzes, F.: Az örmény népirtás centenáriuma.
  Hajdú-bihari napló. 2015. április 25. 3, 2015.
 85. Fazekas, F.: Az uniós tagság alkotmányos alapjai az Alaptörvény előtt és után.
  Pro futuro. 5 (1), 29-47, 2015.
 86. Madai, S.: Büntetőjogi felelősség a sportjogban.
  Campus Kiadó, Debrecen, 206 p., 2015. ISBN: 9789639822566
 87. Petkó, M.: Changes int he regulation collective mamagement in Hungary.
  Curentul Juridic. 18 (2), 72-83, 2015.
 88. Talabos Dávidné, L.: Civilizáció, kultúra és irodalom: Jogi kultúrák, fogalmak és szimbólumok megjelenése J.R. R. Tolkien: A hobbit című regényében.
  Civilizációk és vallások 1 164-183, 2015.
 89. Szabó, E.: Civilizációk és vallások: Tudományos Diákest Tanulmánykötet : 2015. május 17..
  DE ÁJK Praetor Szakkollégium, Debrecen, 197 p., 2015.
 90. Zaccaria, M.: Commentary on the principal judicial resolution EBH 2014. M.8. of the Curia of Hungary.
  Studies In Law. 2 269-277, 2015.
 91. Zaccaria, M.: Conceptual Changes Concerning Working Time in Hungarian Labour Law.
  J. legal Econ. Issues Central Eu. 5 54-58, 2015.
 92. Nur Heriyanto, D.: Consolidating the Social and Security Protection of ASEAN Migrant Workers in European Union through Future Free Trade Agreement between Asean and the European Union.
  Profectus in Litteris. 7 [133]-140, 2015.
 93. Balogh, É.: Constitutional Features of the Strasbourg Human Rights Mechanism.
  In: Proceedings of the international conference of PhD students in law : Miskolc, 2-4 July 2015 / [ed. Erika Róth], Gazdász Elasztik Kft., Miskolc, 13-19, 2015. ISBN: 9786158021210
 94. Bujdos, Á.: Cyanide in Gold Mining and the European Union.
  Profectus in litteris. 6 41-48, 2015.
 95. Szabó, B.: Das Zusammentreffen von germanischen Rechtstraditionen und vom transferierten gemeinen Recht im "Eigen-Landrecht" (1583) der Siebenbürger Sachsen.
  In: Schwabenspiegel-Forschung im Donaugebiet : Konferenzbeiträge in Szeged zum mittelalterlichen Rechtstransfer deutscher Spiegel. Hrsg.: Elemér Balogh, Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston, 317-338, 2015. ISBN: 9783110317855
 96. Rab, H.: Does human resource management correlate with flexible employment?.
  Stud. Prawnicze. Rozprawy i materialy = Studies in Law. Res. Papers. 1 21-30, 2015.
 97. Balogh, É.: Egy lépést hátra: a magyar Alkotmánybíróság döntése az internetes hozzászólásokért való felelősségről.
  Pro Futuro. 1 142-150, 2015.
 98. Tarr, Á., Sipos, F.: Emlékezés Horváth Tibor professzorra.
  Magyar jog. 62 (9), 541-543, 2015.
 99. Zaccaria, M.: Equal Employment Disputes: ADR and the Role of the Equal Treatment Authority.
  In: Czech and Central European Yearbook of Arbitration: Interaction of Arbitration and Courts Interaction and arbitration of Courts. Eds.: Nadezda Rozehnalová, Alexander J. Belohlávek, JurisNet, LLC, Huntington, 253-270, 2015.
 100. Zaccaria, M.: Equal Employment in Practice: which Way Forward?.
  Procedia Economics and Finance. 23 593-598, 2015.
 101. Rab, H., Zaccaria, M.: Equal pay for equal work: theory or reality on the level of HRM?.
  In: Bratislava Legal Forum 2015: Collection of Papers from the International Academic Conference Bratislava Legal Forum 2015 organised by the Comenius University in Bratislava, Faculty of Law. Ed.: Daniela Cickánová, Ivana Hapcová, Vladislav Micátek, University in Bratislava, Faculty of Law, Bratislava, 233-240, 2015.
 102. Csécsy, A.: Felelősség a szerződésszegéssel okozott károkért.
  In: Kártérítési jog : a kontraktuális és deliktuális kárfelelősségi rendszer a 2013. évi V. törvény alapján. Írták: Csécsy Andrea, Kiss Tibor, Varga Nelli, Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft., Budapest, 11-30, 2015. ISBN: 9786155554032
 103. Varga, N.: Felelősség az állatok károkozásáért.
  In: Kártérítési jog. Írták: Csécsy Andrea, Kiss Tibor, Varga Nelli, Menedzser Praxis Kiadó, Budapest, 160-168, 2015. ISBN: 9786155554032
 104. Csécsy, A.: Felelősség az épületkárokért.
  In: Kártérítési jog : a kontraktuális és deliktuális kárfelelősségi rendszer a 2013. évi V. törvény alapján. Írták: Csécsy Andrea, Kiss Tibor, Varga Nelli, Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft., Budapest, 152-159, 2015. ISBN: 9786155554032
 105. Csécsy, A.: Felelősség fokozott veszéllyel járó tevékenységért.
  In: Kártérítési jog : a kontraktuális és deliktuális kárfelelősségi rendszer a 2013. évi V. törvény alapján. Írták: Csécsy Andrea, Kiss Tibor, Varga Nelli, Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft., Budapest, 89-105, 2015. ISBN: 9786155554032
 106. Varga, N.: Felelősség más személy által okozott kárért.
  In: Kártérítési jog. Írták: Csécsy Andrea, Kiss Tibor, Varga Nelli, Menedzser Praxis Kiadó, Budapest, 106-114, 2015. ISBN: 9786155554032
 107. Varga, N.: Felelősség vétőképtelen személy károkozásáért.
  In: Kártérítési jog. Írták: Csécsy Andrea, Kiss Tibor, Varga Nelli, Menedzser Praxis Kiadó, Budapest, 116-122, 2015. ISBN: 9786155554032
 108. Kovács, Á.: Fényevők?: a hazai alkotmányelmélet esete a politikai konstitucionalizmussal.
  Fundamentum. 19 (2-3), 19-40, 2015.
 109. Szabó, K.: Flachbart Ernő.
  In: Magyar Jogtudósok V.. Szerk.: Hamza Gábor, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 145-157, 2015. ISBN: 9789633122433
 110. Zaccaria, M.: Fordított bizonyítási teher a foglalkoztatási diszkriminációs ügyekben az Európai Unió Bíróságának esetjogában.
  Közjogi szle. 8 42-47, 2015.
 111. Sólyom, P.: Glória és árnyék: Egy könyv a német és a magyar alkotmánybíráskodás kezdetéről.
  Fundamentum. 19 (2-3), 157-162, 2015.
 112. Stál, J.: Gondolatok a kirendelt védő irattanulmányozási díjához egy büntetőbíró szemszögéből.
  Magyar Jog. 62 (7-8), 417-423, 2015.
 113. Bencze, M., Kovács, Á., Ficsor, K.: Guest Editors' preface.
  Acta jurid. Hung. 56 (2-3), 111-113, 2015.
 114. Mónusné Kiss, K., Szabó, B.: Hacker Ervin.
  In: Magyar jogtudósok 4. kötet. Szerk.: Hamza Gábor, Elte Eötvös Kiadó, Debrecen, 89-104, 2015. ISBN: 9789633122143
 115. Balogh, É.: Hallgatni arany, beszélni ezüst?: néhány gondolat az állami szférában dolgozók szólásszabadságáról és annak korlátairól.
  Közjavak. 1 (1), 13-16, 2015.
 116. Bordás, P.: Határtalan hatások a pénzügyi decentralizációban: a forrásszabályozási rendszer értékelése településkategóriák alapján.
  Miskolci jogi szle. 10 (1), 129-147, 2015.
 117. Lovas, D.: Helyi önkormányzati befektetések. Bizonytalanságok a Quaestor-ügy kapcsán: Állampapír, kötvény?.
  Jegyz. Közig. 17 (5), 35-26, 2015.
 118. Szabadfalvi, J.: Horváth Barna a demokráciáról: hetven év távlatából.
  In: Ünnepi kötet dr. Tóth Károly címzetes egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk.: Tóth Judit, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 259-270, 2015, (Acta juridica et politica, 0563-0606 ; 78.) ISBN: 9789633064207
 119. Balogh, É.: Jog a méltóságteljes halálhoz?: az eutanáziával kapcsolatos alapjogi kérdések, a hazai szabályozás és AB-gyakorlat.
  Med. et Jur. 2 14-19, 2015.
 120. Tóth, G.: Judging Fears in Refugee Crisis.
  VerfBlog 26 September 1-4, 2015.
 121. Deák, I.: Ki felel a kommentekért?: a Delfi AS kontra Észtország ügy.
  Közjogi Szle. 3 56-59, 2015.
 122. Bordás, P.: Ki mint vet, úgy arat - de lesz mit? gondolatok a települési adó bevezetéséről.
  Közjavak. 1 (1), 29-33, 2015.
 123. Fodor, L.: Kommunális környezetvédelem német szemmel.
  Pro futuro. 5 (2), 159-165, 2015.
  (Ismertetett mű: hrsg. Hebeler, Timo; Hendler, Reinhard; Proel, Alexander; Reiff, Peter. -Kommunaler Umweltschutz. 30. Trierer Kolloquium zum Umwelt- und Technikrecht vom 4. bis 5. September 2014. /Berlin : Erich Schmidt Verlag, 2015218 p.)
 124. Fodor, L.: Környezetjog.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 317 p., 2015. ISBN: 9789633184950
 125. Horváth, M., Bartha, I., Bordás, P.: Közjavak.
 126. Horváth, M.: Magasfeszültség, városi szolgáltatások.
  Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 278 p., 2015. ISBN: 9786155376603
 127. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: Magyar közigazgatási jog: általános rész 1. kötet : egyetemi tankönyv.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 297 p., 2015. ISBN: 9789633185421
 128. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: Magyar közigazgatási jog: általános rész 2. kötet : egyetemi tankönyv.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 253 p., 2015. ISBN: 9789633185438
 129. Barta, A.: Merre tovább megyei önkormányzat?: gondolatok a magyar középszintű önkormányzatok megújult szerepéről.
  In: Így kutattunk mi!: Tudományos cikkgyűjtemény II.: A Nemzeti Kiválóság a Konvergencia Régióban Program ösztöndíjasainak tudományos cikkeiből. Kiadta: Közigazgatási, és Igazságügyi Hivatal, Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Budapest, 6-7, 2015. ISBN: 9786158010023
 130. Siket, Z.: Miféle ember képes ilyet tenni?: ki fog erre válaszolni? : az igazságügyi pszichológus szakértői tevékenység elemzése Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye és a szomszédos megyék bírósági ítéleteinek tükrében.
  Jura. 21 (1), 269-276, 2015.
 131. László, V.: Minőség és minősítés a Köznevelési törvény szellemében.
  Profectus in Litteris. 7 229-236, 2015.
 132. Pénzes, F.: Mit nyújt ma egy magyar város?.
  Magyar tud. 10 1272-1275, 2015.
  (Ismertetett mű: szerk. Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó. -Gyűrűk és sugarak : Mit nyújt egy magyar város? /Budapest-Pécs : Dialóg Campus Kiadó, 2014344 p.)
 133. Bujdos, Á.: Nagy Zsolt: Metszetek a jogásztársadalomról.
  Magyar jog. 62 (3), 188-190, 2015.
  (Ismertetett mű: Nagy Zsolt. -Metszetek a jogásztársadalomról /Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2012147 p.)
 134. Pénzes, F.: Nem csak a jó pap tanul holtig?.
  Közjavak. 1 (2), 45-50, 2015.
 135. Zaccaria, M.: Nemi alapú diszkrimináció a munka világában Magyarországon: egy joggyakorlatra fókuszáló kutatás eredményei : A nők és gyermekes anyák esélyegyenlősége a tudományos életben" című, T/2. szám alatt a Rézler Gyula Alapítvány Kuratóriuma által kiírt pályázat.
 136. Tóth-Matolcsi, L.: Nemzeti identitás és szuverenitás: hogyan hat a nemzeti identitás és annak változása az állam szuverenitására?.
  In: Az állam szuverenitása : eszmény és/vagy valóság: Interdiszciplináris megközelítések. Szerk.: Takács Péter, Gondolat, Budapest-Győr, 369-382, 2015.
 137. Szemesi, S.: Nemzetközi és európai sportjog.
  Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 118 p., 2015. ISBN: 9789639822573
 138. Hati, C.: Nyelvi befolyásoló eszközök a közvetítői eljárásban.
  In: Az ítélőmesterség dilemmái : tanulmányok Dr. Remes Zoltán bíró emlékére. Szerk.: Elek Balázs, Fázsi László, Printart-Press, Debrecen, 174-188, 2015. ISBN: 9789638996343
 139. Talabos Dávidné, L.: Oscar Wilde hatása Magyarországon, különös tekintettel Ady Endre munkásságára.
  Helikon. 4 15-17, 2015.
 140. Szabadfalvi, J.: Pauler Tivadar (1816-1886).
  In: Magyar Jogtudósok 5. köt.. Szerk.: Hamza Gábor, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 35-46, 2015, (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum, 1586-8265 ; 60.) ISBN: 9789633122433
 141. Fónai, M.: Pedagógus és joghallgatók pályaképe a Debreceni Egyetemen és a Partitiumban: azonosságok és különbségek.
  In: Szakmai szocializáció a felsőoktatásban : a pedagógusképzés kihívásai a Kárpát-medencében. Szerk.: Pusztai Gabriella, Ceglédi Tímea, Partium könyvkiadó ; Personal Problems Solution ; Új mandátum Kiadó, Nagyvárad - Budapest, 242-252, 2015. ISBN: 9789631233988
 142. Szabadfalvi, J.: Pikler Gyula (1864-1937).
  In: Magyar Jogtudósok 5. köt.. Szerk.: Hamza Gábor, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 81-93, 2015, (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum, 1586-8265 ; 60.) ISBN: 9789633122433
 143. Nur Heriyanto, D.: Public Contracts in Indonesia: Is It Merely Contractual Obligation?.
  In: XI. PhD Konferencia Elöadásai [elektronikus dokumentum]. Szerk.: Koncz István, Szova Ilona, Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, Budapest, 41-49, 2015. ISBN: 9789638991560
 144. Balogh, Á.: Salary and grievance arbitration in the CBA of the National Hockey League.
  In: Tavaszi Szél 2015 = Spring Wind 2015 : konferenciakötet. Szerk.: Keresztes Gábor, Líceum Kiadó ; Doktoranduszok Országos Szövetsége, Eger, 129-142, 2015. ISBN: 9786155250033
 145. Szabó, K.: Societal questions of witness protection in Hungary.
  Studies In Law. 16 (1), 41-55, 2015.
 146. Szabadfalvi, J.: Sokszínűség és egységesülés: gondolatok a jogi kultúrák természetéről és fejlődéséről.
  In: Decem anni in Europaea Unione I. : jogtörténeti és jogelméleti tanulmányok. Szerk.: Sáry Pál, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 35-46, 2015, (Miskolci jogtudományi műhely, 1589-1518 ; 6.) ISBN: 9786155216763
 147. Szabadfalvi, J.: Somló Bódog.
  In: Magyar jogtudósok 4. kötet. Szerk.: Hamza Gábor, Elte Eötvös Kiadó, Debrecen, 53-67, 2015. ISBN: 9789633122143
 148. Pénzes, F.: Szakmunkás-bizonyítvány diploma helyett? a szakképzési modellváltás legújabb fejleményeiről.
  Közjavak. 1 (2), 37-41, 2015.
 149. Elek, B., Fázsi, L.: Szerkesztői előszó.
  In: Az ítélőmesterség dilemmái : tanulmányok Dr. Remes Zoltán bíró emlékére. Szerk.: Elek Balázs, Fázsi László, Printart-Press, Debrecen, 10-11, 2015. ISBN: 9789638996343
 150. Barta, A., Veszprémi, B.: Tanügyigazgatási és közigazgatási ismeretek.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 88 p., 2015.
 151. Fónai, M.: Teacher Education Students' and Law Students' Images of their Profession.
  In: Professional Calling in Higher Education : Challenges of Teacher Education in the Carpathian Basin. Eds.: Gabriella Pusztai, Tímea Ceglédi, Budapest : Partium Press ; Personal Problems Solution ; Új mandátum Kiadó, Nagyvárad, 175-185, 2015. ISBN: 9789631234015
 152. Szabadfalvi, J.: Teghze Gyula jogászprofesszor, a Debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyetem 1922/23. tanévi rector magnificusa.
  Gerundium. 6 (3-4), 5-15, 2015.
 153. Barta, A.: Területi államigazgatási szervek: államigazgatási feladatok települési szintű ellátásának rendszere, a jegyző jogállása és feladatai (VII. fejezet).
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 133-143, 2015. ISBN: 9789633185421
 154. Barta, A.: Területi kormányhivatalok 2.0.: a középszintű államigazgatás továbbfejlesztése 2015-ben.
  Kodifikáció és közigazgatás. 1 (1), 39-47, 2015.
 155. Zaccaria, M.: The Effectiveness of the Principle of Equal Pay in Hungarian Judicial Practice: With Special Attention to the New Directions of European Legal Practice.
  In: Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2014. Eds.: Petra Lea Láncos, Réka Varga, Tamás Molnár, Marcel Szabó, Eleven International Publishing, Hague, 587-601, 2015.
 156. Rab, H., Zaccaria, M.: The Interpretation of the 17/2014. (V.30.) Resolution of the Hungarian Constitutional Court Referring to the Labour Market Tendencies Influencing the Current Development of Labour Law.
  J. legal Econ. Issues Central Eu. 6 23-29, 2015.
 157. Sipka, P.: The regulation of the working conditions as a limit of flexible working: the effects of the Green Paper through the example of Hungary.
  Procedia economics and finance. 23 1515-1520, 2015.
 158. Nádas, G.: The Role of Liability for Damages in Labour Law.
  Procedia Economics and Finance. 23 1567-1572, 2015.
 159. Gábri, A.: Titkos adatszerzés a hatékony bűnüldözés szolgálatában.
  Büntetőjogi Szle. 3 52-55, 2015.
 160. Miszti-Blasiusné, S.: Többpólusú alapjogvédelmi rendszer a gyakorlatban: a kormánytisztviselők indokolás nélküli felmentésének tükrében.
  Pro futuro. 1 120-142, 2015.
 161. Siska, K., Szabó, E.: Tudományos Diákest Tanulmánykötet 2.: 2015. május 7..
  DE-ÁJK Praetor Szakkollégium, Debrecen, 158 p., 2015.
 162. Csűrös, G.: Uniós pénzügyek.
  HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 413 p., 2015. ISBN: 9789632582733
 163. Siska, K.: Út a modern török alkotmányhoz a török alkotmány történeti gyökerei - Korszakok és dokumentumok az ottomán időkből.
  Jogelméleti szle. 4 189-205, 2015.
 164. Bencze, M., Ficsor, K., Kovács, Á.: Útkeresés az igazságszolgáltatás minőségéről: konferencia a Debreceni Egyetem jogi karán.
  Jogtud. közlöny. 70 (9), 443-448, 2015.
 165. Csécsy, G., Fézer, T., Hajnal, Z., Károlyi, G., Petkó, M., Törő, E., Zoványi, N.: Ügyletek a kereskedelmi jogban.
  Fézer Tamás, Debrecen, 340 p., 2015.
 166. Pénzes, F.: Üzenet mai iskoláinkba.
  Közjavak. 1 (1), 48-51, 2015.
 167. Pénzes, F.: Üzenet mai iskoláinkba.
  Neveléstud. 3 80-83, 2015.
  (Ismertetett mű: szerk. Horváth M. Tamás; Bartha Ildikó. -Gyűrűk és sugarak. Mit nyújt egy magyar város? /Budapest-Pécs : Dialóg Campus Kiadó, 2014344 p.)
 168. Elek, B.: Vadászok, halászok a büntetőjog hálójában.
  HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 325 p., 2015. ISBN: 9789632582726
 169. Pribula, L.: Vélemény vagy tényállítás?.
  Pro futuro. 5 (1), 48-68, 2015.
 170. Újvári, E.: Versengő biztosítékok: ugyanazon főkötelem záloggal és kezességgel történő biztosítása a római jogban.
  Jog, áll. polit. 7 (3), 65-84, 2015.
 171. Bujdos, Á.: Víz és jog: a vízhez való jog érvényesíthetősége az ENSZ keretében.
  Acta Humana. 1 67-72, 2015.
  (Ismertetett mű: Szappanyos Melinda. -Víz és jog: A vízhez való jog érvényesíthetősége az ENSZ keretében /Veszprém : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2013199 p.)
 172. Bujdos, Á.: Water pollution and the rules of the International Law Association.
  In: Doktoranduszok Fóruma : Állam- és Jogtudományi Kar Szekciókiadványa. Szerk.: Szabó Miklós, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 63-68, 2015.
 173. Csató, Z., Zaccaria, M., Schalkház, É., Gebhard, J., Györy, C., Murányi, F., Németh, A., Papp, Z., Török, R., Tóth, M.: Women, Business and the Law 2016: Hungary.
  In: Women, Business and the Law 2016 : getting to equal, The World Bank, Washingon, 138-139, cop. 2015. ISBN: 9781464806773
 174. Zaccaria, M.: Workplace harassment and victimisation in Hungarian legal practice.
  Studies In Law. 2 125-136, 2015.
2014
 1. Szabadfalvi, J.: "Az első jelentősebb magyar jogfilozófus": Virozsil Antal (1792-1868) pályaképének vázlata.
  Jogtörténeti szle. 16 (2), 20-25, 2014.
 2. Szabó, B.: "Ernyedetlen szorgalommal": Visky Károly és Brósz Róbert tanulmányai a debreceni m. kir. Tisza István-Tudományegyetemen.
  In: Ünnepi kötet dr. Molnár Imre egyetemi tanár 80. születésnapjára / Jakab Éva, Pozsonyi Norbert gondozásában, Szegedi Tudományegyetem, Mezőgazdasági Kar, Szeged, 313-336, 2014. ISBN: 978963363132
 3. Balogh, É., Fazekas, F.: "Kívánjuk a sajtó szabadságát!" Az interneten is? Tanácsi iránymutatás az online és offline véleménynyilvánításról.
 4. Szabó, B.: "Szászok Attya": Bethlen Gábor és az erdélyi szászok privilégiumai.
  In: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene: A Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai / Dáné Veronka, Horn Ildikó, Lupescu Makó Mária, Oborni Teréz, Rüsz-Fogarasi Enikő, Sipos Gábor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 327-341, 2014. ISBN: 9786067390087
 5. DE, A. D. jogi karának oktatói-hallgatói munkaközössége, Barta, A.: A 2012-ben megjelent, jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája - 1. rész.
  Pro Futuro. 4 (1), 169-212, 2014.
 6. DE, A. D. jogi karának oktatói-hallgatói munkaközössége, Barta, A.: A 2012-ben megjelent, jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája - 2. rész.
  Pro Futuro. 4 (2), 157-224, 2014.
 7. Háger, T.: A bírói meggyőződés, szubjektív elemek a büntető ítélkezésben.
  Jura. 20 (2), 72-78, 2014.
 8. Tarr, Á.: A büntetéskiszabás rögös útjain.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai. Szerk.: Bragyova András, Szabó Miklós, Bíbor Kiadó Bt., Miskolc, 123-141, 2014, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 15/1.)
 9. Elek, B.: A büntető eljárásjog tudomány hatása a bírói gyakorlatra.
  In: Pusztai László emlékére. Szerk.: Bárd Petra, Hack Péter, Holé Katalin, P-T Műhely, Budapest, 45-56, 2014.
 10. Talabos Dávidné, L.: A bűn problematikája Oscar Wilde néhány művében.
  Ügyészek lapja. 3-4 159-168, 2014.
 11. Molnár, J.: A fizetési meghagyás postai és végrehajtói kézbesítése - érvek és ellenérvek.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai. Szerk.: Bragyova András, Szabó Miklós, Bíbor Kiadó Bt., Miskolc, 37-56, 2014, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 15/1.)
 12. Hajnal, Z.: A fogyasztói szerződések joga az Európai Unió jogában: közös alapok.
  Debr. jogi műh. 11 (1-2), 14-17, 2014.
 13. Fodor, L.: A földvédelemre vonatkozó új szabályokról.
  Gazd. élet társad. 1-2 44-59, 2014.
 14. Milanov, V.: A Görögország és Macedónia közötti 1995-ös ideiglenes megállapodás eredményei és kudarcai.
  Jog, áll. polit. 6 (1), 109-125, 2014.
 15. Háger, T.: A határozat, a jogorvoslat és a jogerő egyes kérdései a büntetőperben.
  In: Igazság, ideál és valóság : tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi, DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék, Debrecen, 182-195, 2014. ISBN: 9789634736745
 16. Barta, A.: A hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : II. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 118-120, 2014. ISBN: 9789633184578
 17. Horváth, M., Péteri, G., Vécsei, P.: A helyi forrásszabályozási rendszer magyarországi pédája 1990-2012..
  Közgazdasági szemle. 61 (2), 121-147, 2014.
 18. Barta, A.: A helyi igazgatás kialakulása, a magyar helyi igazgatás fejlődése.
  In: Helyi önkormányzatok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 10-23, 2014. ISBN: 9789633184585
 19. Barta, A.: A helyi önkormányzás alapkérdései a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában.
  In: Helyi önkormányzatok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 24-35, 2014. ISBN: 9789633184585
 20. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: A helyi önkormányzatok felépítése és működése, a helyi közügyek fogalma, az önkormányzati feladatellátás rendszere, az önkormányzatok vagyona.
  In: Magyar közigazgatási jog - Általános rész I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 155-214, 2014. ISBN: 9789633184561
 21. Barta, A.: A helyi önkormányzatok társulásai.
  In: Helyi önkormányzatok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 186-202, 2014. ISBN: 9789633184585
 22. Csécsy, G.: A Hungarian Speciality in Protection of Origin: The Designation "Hungarikum".
  In: Civil Law Issues in Intellectual Property Rights and Consumer Protection. Ed.: Veronika Szikora, Éva Török, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 51-55, 2014. ISBN: 9789634737278
 23. Elek, B.: A jog és a nyelvészet egyes összefüggései a büntetőeljárásban.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai. Szerk.: Bragyova András, Szabó Miklós, Bíbor Kiadó Bt., Miskolc, 109-132, 2014, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 15/1.)
 24. Balogh, É.: A jogtudomány mindennapjai: beszámoló a Debreceni Egyetem Állam- és jogtudományi Karának könyvbemutatójáról.
  Jogtud. Közlöny. 1 56-59, 2014.
 25. Fodor, L.: A Kát. német modellje.
  In: Környezettudatos energiatermelés és -felhasználás III.. Szerk.: Szabó Valéria, Fazekas István, MTA DAB Megújuló E. Munkabiz., Debrecen, 245-251, 2014. ISBN: 9789637064319
 26. Zsugyó, V.: A kolumbiai alkotmánybíróság alkotmánymódosítások felülvizsgálatával kapcsolatos gyakorlata.
  In: Doktoranduszok Fóruma Miskolc, 2014. november 20. : Állam- és Jogtudományi Kar Szekciókiadványa :. Szerk.: Szabó Miklós, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc, 331-335, 2014. ISBN: 9789633580875
 27. Háger, T.: A költségvetési csalás pénzügyi, anyagi jogi és bizonyítási alapjai, különös tekintettel a terhelt vallomására.
  Jogelméleti szle. 1 20-37, 2014.
 28. Barta, A.: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény jellemzői és alapelvei.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : II. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 47-71, 2014. ISBN: 9789633184578
 29. Barta, A.: A közigazgatási hatósági eljárás szakaszai, az alapeljárás, a hatóság döntései.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : II. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 72-117, 2014. ISBN: 9789633184578
 30. Barta, A.: A közigazgatási jog helye a jogrendszerben, a közigazgatási jog sajátosságai.
  In: Magyar közigazgatási jog - Általános rész I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 50-63, 2014. ISBN: 9789633184561
 31. Barta, A.: A közigazgatási jogi norma.
  In: Magyar közigazgatási jog - Általános rész I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 64-69, 2014. ISBN: 9789633184561
 32. Barta, A.: A közigazgatás intézményrendszere és szervezeti felépítése.
  In: Magyar közigazgatási jog - Általános rész I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 84-98, 2014. ISBN: 9789633184561
 33. Bíró, G.: A közlekedési bűncselekmények nyomozása, kiemelt figyelemmel az új kriminalisztikai eszközök és módszerek alkalmazására.
  In: Igazság, ideál és valóság : tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi, DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék, Debrecen, 35-49, 2014. ISBN: 9789634736745
 34. Barta, A.: A központi közigazgatási szervek területi szervei, az államigazgatási feladatok települési szintű ellátásának rendszere, a jegyző jogállása és feladatai.
  In: Magyar közigazgatási jog - Általános rész I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 131-142, 2014. ISBN: 9789633184561
 35. Hati, C.: A közvetlenség elvének térvesztése a büntetőeljárásban.
  In: Igazság, ideál és valóság : tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi, DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék, Debrecen, 152-163, 2014. ISBN: 9789634736745
 36. Varju, M.: A közszolgáltatási piacon történő állami szerepvállalás keretei az Európai Unió jogában.
  In: Külön utak : közfeladatok megoldásai. Szerk.: Horváth M. Tamás, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 161-183, 2014. ISBN: 9786155376344
 37. Tóth-Matolcsi, L.: A legitim rend feltételei Bibó István politikai gondolkodásában.
  In: A szabadság iskolája. Szerk.: Szántó Veronika, L'Harmattan, Budapest, 313-323, 2014. ISBN: 9789632368931
 38. Sólyom, P.: Alkotmánymódosítás mint alkotmánysértés?: A Verfassungsdurchbrechung problémája a német alkotmányos hagyományban.
  In: Alkotmányozás és alkotmányjogi változások Európában és Magyarországon. Szerk.: Gárdos-Orosz Fruzsina, Szente Zoltán, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 147-166, 2014. ISBN: 9786155491436
 39. Balogh, É.: Alkotmányozási eljárások Magyarországon (1989-2011).
  Debr. Jogi Műh. 11 (1-2), 1-36, 2014.
 40. Milanov, V.: A macedón-görög konfliktus fejlődése az 1995-ös Ideiglenes Megállapodás tükrében.
  In: Jogalkotás és jogalkalmazás a XXI. század Európájában. Szerk.: Zoványi Nikolett, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Debrecen, 340-346, 2014. ISBN: 9786158004411
 41. Milanov, V.: A macedón identitás kialakulása és fejlődése a kezdetektől napjainkig.
  In: A történelem határán : irodalom-, nemzetiség- és politikatörténeti tanulmányok. Szerk.: Zachar Péter Krisztián, Strausz Péter, Heraldika Kiadó, Budapest, 276-362, 2014. ISBN: 9789639204928
 42. Prugberger, T.: A magyar ellenzék és a magyar kormány hozzáállása az ukrajnai politikai rendezés kérdéséhez.
  Kapu. 3 24-26, 2014.
 43. Molnár, J.: A magyar fizetési meghagyásos eljárás az európai megoldások tükrében.
  Közjegyző Akadémia Kiadó, Budapest, 248 p., 2014. ISBN: 9789631202199
 44. Árva, Z.: A mikroerőművek jogi szabályozása hazánkban és Európában.
  In: 5. Báthory-Brassai Konferencia tanulmánykötet : 1. rész : Tanulmányok, publikációk és előadások az 5. Báthory-Brassai Konferencia programjából. Szerk.: Rajnai Zoltán, Fregan Beatrix, Ozsváth Judit, Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola, Budapest, 25-31, 2014. ISBN: 9786155460388
 45. Árva, Z.: A modern magyar közigazgatási büntetőjog.
  Jog, állam, politika. 2 49-65, 2014.
 46. Prugberger, T.: A munkajog fejlődésének főbb csomópontjai napjainkig.
  Valóság. 6 58-63, 2014.
 47. Prugberger, T., Nádas, G.: A munkajogi szabályozás alakulásának főbb csomópontjai a szociális piacgazdaság nyugat-európai és a reálszocialista gazdaság kelet-európai rendszerében.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 32 449-459, 2014.
 48. Prugberger, T.: A munkajogviszonyból eredő kártérítési felelősség újraszabályozásának néhány problematikus vonása a 2012:I. törvényben.
  Gazd. élet társad. 1-2 144-157, 2014.
 49. Zaccaria, M.: A munkáltató jogos gazdasági érdekének védelme.
  Gazd. jog. 2 18-23, 2014.
 50. Prugberger, T.: A munkaviszony munkáltatói oldalról kiinduló módosításának és módosulásának problémája.
  Miskolci jogi szle. 4 5-15, 2014.
 51. Hajnal, Z.: Analyse der möglichen Wege der Verbraucherrechtsentwicklung in Europa.
  In: Civil Law Issues in Intellectual Property Rights and Consumer Protection. Ed.: Veronika Szikora, Éva Török, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 127-140, 2014. ISBN: 9789634737278
 52. László, V.: A Nemzeti köznevelési törvény 2012-es bevezetésének hatása a magyar közoktatásra.
  In: Minőség és versenyképes tudás : Neveléstudományi konferencia 2013. Szerk.: Fóris-Ferenczi Rita, Demény Piroska, Babes-Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet; Doceo Egyesület, Kolozsvár, 77-81, 2014. ISBN: 9789730163414
 53. Kovács, Á.: A new trend in the debate on justyfying judicial review: considering the benefits of judicial reasoning.
  In: The rule of law and the challenges to jurisprudence : selected papers presented at the Fourth Central and Eastern European Forum for Legal, Political and Social Theorists, Celje, 23-24 March 2012. Eds.: Péter Cserne, Miklós Könczöl, Marta Soniewicka, Peter Lang, Frankfurt am Main, 101-112, 2014, (Central and Eastern European Forum for Legal, Political and Social Theory yearbook, ISSN 2191-8317 ; 3.) ISBN: 9783631643815
 54. Fábián, G., Lawson, T., Fónai, M., Kiss, J., Soelter, E.: An International Comparison of the Career of Social Work By Students in Social Work.
  Acta Med. Sociol. 5 (13-14), 5-26, 2014.
 55. Elek, B., Háger, T.: A perbíró dilemmája az alkalmazandó büntető törvényről.
  Ügyvédek lapja. 1 (3), 2-5, 2014.
 56. Madai, S.: A rendészeti közszolgáltatások finanszírozásáról.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai. Szerk.: Bragyova András, Szabó Miklós, Bíbor Kiadó Bt., Miskolc, 27-36, 2014, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 15/2.)
 57. Madai, S.: A rendészeti közszolgáltatások helyzete.
  In: Gyűrűk és sugarak : mit nyújt egy magyar város? Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 281-294, 2014. ISBN: 9786155376351
 58. Szilágyi, B.: A saját bevételek szerepe az egyházak finanszírozásában.
  Közjogi szle. 7 (2), 47-53, 2014.
 59. Szabó, Z.: A személyes szabadsághoz való jog érvényesülése a Bűnvádi Perrendtartásban.
  Debr. jogi műh. 11 (1-2), 1-18, 2014.
 60. Fodor, L.: A szén-dioxid geológiai tárolásának szabályai Németországban.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai. Szerk.: Bragyova András, Szabó Miklós, Bíbor Kiadó Bt., Miskolc, 133-152, 2014, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 15/1.)
 61. Bencze, M., Kovács, Á., Sólyom, P., Ficsor, K.: A szövegempirizmus elméleti és gyakorlati kérdései.
  Pro futuro. 4 (2), 1-14, 2014.
 62. Prugberger, T.: A szövetkezet szabályozása az új Polgári Törvénykönyvben.
  Gazdaság és jog. 5 3-9, 2014.
 63. Sólyom, P.: A szuverén furkósbotja Alaptörvény.
  Szuverén február 26.2014.
 64. Várnay, E.: A tagállamokkal szembeni kötelezettségszegési eljárásokban keletkezett dokumentumokhoz való hozzáférés néhány kérdése.
  In: A világ mi vagyunk.... Szerk.: Vörös Imre, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 571-590, 2014. ISBN: 9789632582559
 65. Veszprémi, B.: A tájékoztatási kötelezettség megjelenése, különös tekintettel az önkormányzati honlapok felépítésével kapcsolatos jogi elvárásokra.
  Infokomm. jog 11 (3), 111-117, 2014.
 66. Szabó, B.: A talán első (római)jogi monográfia magyarországi szerző tollából: A soproni Wilhelm Artner Brevissima Discussiója.
  In: Universitas "unius rei": Tanulmányok a római jog és továbbélése köréből. Szerk.: P. Szabó Béla, Újvári Emese, Debreceni Egyetem Marton Géza Állam és Jogtudományi Doktori Iskola, Debrecen, 257-295, 2014. ISBN: 9789634737070
 67. Fónai, M., Dusa, Á.: A tanárok presztízsének és társadalmi státuszának változásai a kilencvenes és a kétezres években.
  Iskolakultúra 24 (6), 41-49, 2014.
 68. Madai, S.: A társadalmi tulajdon büntetőjogi védelmének hazai történetéhez (1945-1961).
  In: Igazság, ideál és valóság : tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi, DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék, Debrecen, 268-277, 2014. ISBN: 9789634736745
 69. Prugberger, T.: A társadalombiztosítás problematikus és lehetséges továbbfejlesztésének kérdései.
  Polgári szle. 1 111-133, 2014.
 70. Háger, T.: A terhelti vallomás mint személyi bizonyíték a nyomozásban.
  Belügyi szle. 62 (11), 22-38, 2014.
 71. Barta, A.: A területi államigazgatás változásai 2010-2014.
  Új magy. közig. 2 1-7, 2014.
 72. Horváth, M.: Átváltozás: Az önkormányzatok kétharmados törvényi szabályozása, 2010-2014.
  Új magy. közig. 7 (3), 30-34, 2014.
 73. Bencze, M., Márki, Z., Zsoldics, Z.: A vádért viselt felelősség: egy összehasonlító vizsgálat tanulságai.
  In: Igazság, ideál és valóság : tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi, DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék, Debrecen, 24-34, 2014. ISBN: 9789634736745
 74. Prugberger, T.: A versenykizárási szerződés és a munkajog.
  Gazdaság és jog. 9 8-11, 2014.
 75. Talabos Dávidné, L.: A viktoriánus Anglia és az újhellenizmus: A homoszexuális szubkultúra szociológiai, kulturális, filozófiai és esztétikai háttere Oscar Wilde körében és az Urániaiak társaságában.
  Valóság. 9 68-76, 2014.
 76. Bujdos, Á.: A vízszennyezés nemzetközi jogi szabályozása.
  Economica (Szolnok). 7 (3), 45-51, 2014.
 77. Bartha, I.: A whole image or a few pieces of mosaic?.
  In: Hungarian yearbook of international law an European law 2013. Eds.: Marcel Szabó, Petra Lea Láncos, Réka Varga, Eleven, Hague, 511-519, 2014. ISBN: 9789462360709
 78. Sólyom, P.: Az "elkülönböződés" kényszerei.
  Szuverén május 2.2014.
 79. Sólyom, P.: Az Alkotmánybíróság határozata a bírósági törvények felülvizsgálatáról: Velencei Bizottság kontra Alkotmánybíróság.
  JeMa. 5 (2), 13-28, 2014.
 80. Balogh, É.: Az Alkotmánybíróság határozata a közéleti szereplők bírálhatóságáról: a véleménynyilvánítás szabadsága, a demokratikus vita és az emberi méltóság.
  Jogesetek magyz. 3 3-11, 2014.
 81. Blaskó, B., Pallagi, A.: Az állami büntetőhatalom érvényesülésének tendenciái, különös tekintettel az új Büntető Törvénykönyv megalkotásának két évtizedes folyamatára.
  In: Tendenciák és alapvetések a bűnügyi tudományok köréből. Szerk.: Ruzsonyi Péter, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt, Budapest, 17-40, 2014. ISBN: 9786155491337
 82. Törő, B.: Az ártatlanság védelme, mint a favor defensionis legerősebb jogelve.
  In: Igazság, ideál és valóság : tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi, DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék, Debrecen, 376-383, 2014. ISBN: 9789634736745
 83. Fónai, M.: Az egészségügyi ellátás szervezése.
  In: Gyűrűk és sugarak : mit nyújt egy magyar város? Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 75-89, 2014. ISBN: 9786155376351
 84. Bartha, I.: Az egyetemek mint a helyi és regionális fejlesztés közpolitikai szereplői.
  In: Külön utak : közfeladatok megoldásai. Szerk.: Horváth M. Tamás, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 147-160, 2014. ISBN: 9786155376344
 85. Szilágyi, B.: Az egyházak közszolgáltatásokban betöltött szerepe.
  In: Gyűrűk és sugarak : mit nyújt egy magyar város? Szerk.: Horváth M. Tamás, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 253-266, 2014. ISBN: 9786155376351
 86. Szilágyi, B.: Az egyház-finanszírozás nemzetközi modelljei.
  In: Külön utak : közfeladatok megoldásai. Szerk.: Horváth M. Tamás, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 291-305, 2014. ISBN: 9786155376344
 87. Szemesi, S.: Az élet(fogytig) értelme - a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés jogszerűsége az Emberi Jogok Európai Bírósága legújabb gyakorlatában.
  In: Igazság, ideál és valóság : tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi, DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék, Debrecen, 346-362, 2014. ISBN: 9789634736745
 88. Zsugyó, V.: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának kontrollja az alkotmányok felett.
  In: Alkotmányozás és alkotmányjogi változások Európában és Magyarországon. Szerk.: Gárdos-Orosz Fruzsina, Szente Zoltán, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatástudományi Kar, Budapest, 135-144, 2014. ISBN: 9786155491436
 89. Bányai, O., Fodor, L.: Az energiahatékonysági irányelv főbb rendelkezései környezetvédelmi szempontból.
  Pro futuro. 4 (2), 63-87, 2014.
 90. Siket, Z.: Az érzelmek nélküli üresség birodalma - A pszichopátia büntetőjogi és büntetőeljárásjogi kérdései.
  In: Igazság, ideál és valóság : tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi, DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék, Debrecen, 314-325, 2014. ISBN: 9789634736745
 91. Gyüre, A.: Az EU kibocsátás csökkentési törekvéseinek új irányai.
  In: Környezettudatos energiatermelés és -felhasználás : III. Környezet és Energia Konferencia. Szerk.: Szabó Valéria, Fazekas István, MTA DAB Megújuló Energetikai Munkabizottság, Debrecen, 234-239, 2014. ISBN: 9789637064319
 92. Zaccaria, M.: Az Európai Bíróság ítélete a részmunkaidős foglalkoztatás során érvényesítendő diszkriminációtilalomról: a részmunkaidőben dolgozó fogalma és jogállása.
  Jogesetek Magyz. 3 62-79, 2014.
 93. Bartha, I.: Az Európai Bíróság ítélete az Európai Unió kishatárforgalmi szabályozásáról. A határ menti lakosok tartózkodási jogának értelmezése.
  JeMa. 5 (2), 73-84, 2014.
 94. Elek, B.: Az igazság feltárása a büntetőeljárásban.
  In: Igazság, ideál és valóság : tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi, DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék, Debrecen, 50-74, 2014. ISBN: 9789634736745
 95. Prugberger, T.: Az önfoglalkoztatás intézménye a nyugat-európai és a magyar jogban.
  Magyar jog. 2 65-71, 2014.
 96. Balázs, I.: Az önkormányzatokra vonatkozó szabályozás átalakulása.
  MTA Law Working Papers. 3 1-12, 2014.
 97. Varga, N., Szabó, B.: Barabási Kun József (1875-1945).
  In: "Ernyedetlen szorgalommal..." : A Debreceni Tudományegyetem jogász professzorai (1914-1949). Szerk.: P. Szabó Béla, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 319-342, 2014. ISBN: 9789634737490
 98. Szabó, B.: Baranyai Béla (1881-1945).
  In: "Ernyedetlen szorgalommal..." : A Debreceni Tudományegyetem jogász professzorai (1914-1949). Szerk.: P. Szabó Béla, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 413-437, 2014. ISBN: 9789634737490
 99. Újvári, E.: Beneficium cedendarum actionum és litis contestatio.
  In: Universitas "unius rei": Tanulmányok a római jog és továbbélése köréből. Szerk.: P. Szabó Béla; Újvári Emese, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola; Lícium Art, Debrecen, 309-350, 2014. ISBN: 9789634737070
 100. Tarr, Á.: Büntetéskiszabási anomáliák a tárgyalásról lemondás körül.
  In: Igazság, ideál és valóság : tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi, DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék, Debrecen, 290-301, 2014. ISBN: 9789634736745
 101. Szabó, Z.: Büntetéskiszabási elvek a vagyon elleni bűncselekmények körében a két világháború között.
  In: Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar DE Praetor Szakkollégium Tudományos Diákest Tanulmánykötet. Szerk.: Talabos Dávidné Lukács Nikolett, Szabó Erzsébet Juliánna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 157-172, 2014.
 102. Blaskó, B.: Büntetőjogi jogesettár: tansegédlet.
  Rejtjel, Budapest ; Debrecen, 172 p., 2014. ISBN: 97896372558952
 103. Bartha, I.: Civilek a pályán.
  In: Gyűrűk és sugarak : mit nyújt egy magyar város? Szerk.: Horváth M. Tamás, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 295-320, 2014. ISBN: 9786155376351
 104. Szikora, V.: Civilisztika.
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 25 p., 2014.
 105. Török, É., Szikora, V.: Civil Law Issues in Intellectual Property Rights and Consumer Protection.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 167 p., 2014. ISBN: 9789634737278
 106. Petkó, M.: Control of the Franchise Agreement in the Civil Code.
  In: Civil Law Issues in Intellectual Property Rights and Consumer Protection. Ed.: Veronika Szikora, Éva Török, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 77-91, 2014. ISBN: 9789634737278
 107. Fodor, L.: Die Erweiterung des ungarischen Atomkraftwerks Paks aus umweltrechtlicher Sicht.
  In: Jahrbuch des Umwelt- und Technikrechts 2014. Hrsg.: Reiff, Peter, Erich Schmidt, Berlin, 133-162, 2014. ISBN: 9783503156962
 108. Szabó, B.: Differentiae és collatio - 17. századi munkák a római jog és a magyarországi jog(ok) összehasonlításáról.
  In: Igazság, ideál és valóság : tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi, DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék, Debrecen, 278-289, 2014. ISBN: 9789634736745
 109. Szabó, B.: Differentiae und collatio: Arbeiten aus dem 17. Jahrhundert über die Vergleichung des römischen Rechts mit den einheimischen Rechten in Ungarn.
  In: Internationale Konferenz zum zehnjährigen Bestehen des Instituts für Rechtsvergleichung der Universität Szeged. Hrsg.: Attila Badó, Detlev W. Belling, János Bóka, Péter Mezei, Universitatsverlag Potsdam, Potsdam, 277-289, 2014, (Acta Iuridica Universitatis Potsdamiensis ; 1.) ISBN: 9783869563084
 110. Szabadfalvi, J.: Egy "ideálrealista" jogtudós - Finkey Ferenc jogbölcseleti munkássága.
  In: Igazság, ideál és valóság : tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi, DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék, Debrecen, 326-333, 2014. ISBN: 9789634736745
 111. Háger, T.: Egyes elhárítható tanúvallomási akadályok a büntetőperben: (A hozzátartozói viszonnyal és az önvádra kötelezés tilalmával összefüggő mentességi okok).
  Magy. jog. 61 (7-8), 425-432, 2014.
 112. Bartha, I.: Egyetemi kar szerepe a helyi feladatok ellátásában.
  In: Gyűrűk és sugarak : mit nyújt egy magyar város? Szerk.: Horváth M. Tamás, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 179-210, 2014. ISBN: 9786155376351
 113. Szilágyi, B.: Egyházi egy százalék(ok).
  Pro futuro. 4 (1), 62-79, 2014.
 114. László, V.: Egy intézmény átadásának aspektusai.
  In: IX. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója, 2013. Szerk.: Törő Csaba, Bátyi Emese, KRE ÁJK, Budapest, 237-240, 2014, (Jog és állam, ISSN 1787-0607 ; 19.) ISBN: 9789639808560
 115. Szabó, K.: Előzetes letartóztatás a nyomozási szakaszban.
  In: Igazság, ideál és valóság : tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi, DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék, Debrecen, 334-345, 2014. ISBN: 9789634736745
 116. Fónai, M.: Empirikus szociológiai felmérések a területi közszolgáltatások témakörében.
  In: Külön utak : közfeladatok megoldásai. Szerk.: Horváth M. Tamás, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 307-329, 2014. ISBN: 9786155376344
 117. Bányai, O.: Energiajog az ökológiai fenntarthatóság szolgálatában.
  DELA Kiadó, Debrecen, 275 p., 2014. ISBN: 9789634737520
 118. Árva, Z.: Energiapolitika.
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 22 p., 2014.
 119. Balogh, E., Horváth, L., Hüse, L., Sipos, L., Fónai, M., Fucskó, M., Lőw, G., Marsi, E., Miklósi, E., Oroszné Pál, Z., Patyán, L., Rusinné Fedor, A., Takács, P., Varga, L., Zolnai, E.: English-Hungarian Social Work Dictionary = Magyar-angol szociális munka értelmező szótár.
  Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 605. p., 2014. ISBN: 9789634737216
 120. Prugberger, T., Nádas, G.: Európai és magyar összehasonlító munka-, és közszolgálati jog.
  Wolters Kluwer Kft., Budapest, 752 p., 2014. ISBN: 9789632954042
 121. Prugberger, T.: Európai uniós jövőkép: lecsúszás vagy felfelé ívelés a nemzeti kisebbségi jogokban.
  Kapu. 9 23-25, 2014.
 122. Prugberger, T.: Európai uniós jövőkép: lecsúszás vagy felfelé ívelés a nemzeti kisebbségi jogokban.
  Kapu. 9 23-25, 2014.
 123. Árva, Z.: Experiences of the administrative supervision of local authorities' activities.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai. Szerk.: Bragyova András, Szabó Miklós, Bíbor Kiadó Bt., Miskolc, 9-27, 2014, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 15/1.)
 124. Bordás, P.: Feladatellátás a testületi működésen keresztül.
  In: Gyűrűk és sugarak : Mit nyújt egy magyar város? Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, Pécs, 229-244, 2014, (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)(Közszektor-olvasmányok, ISSN 2064-180X) ISBN: 9786155376351
 125. Horváth, M.: Fordulat a közszolgáltatásokkal kapcsolatos uniós politikában.
  In: Külön utak : közfeladatok megoldásai. Szerk.: Horváth M. Tamás, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 185-202, 2014. ISBN: 9786155376344
 126. Tóth, A.: Gondolatok a jogalkalmazási mintákról és problémákról.
  Magyar jog. 9 538-541, 2014.
  (Ismertetett mű: Bencze Mátyás. -Elvek és gyakorlatok. Jogalkalmazási minták és problémák a magyar bírói ítélkezésben /Budapest : Gondolat, 2011188 p.)
 127. Szabó, K.: Gondolatok az előzetes letartóztatás gyakorlatáról.
  Magyar jog. 61 (12), 725-729, 2014.
 128. Horváth, M., Bartha, I.: Gyűrűk és sugarak: Mit nyújt egy magyar város?.
  Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 344 p., 2014.
 129. Kiss, K., Szabó, B.: Hacker Ervin (1888-1945).
  In: "Ernyedetlen szorgalommal..." : A Debreceni Tudományegyetem jogász professzorai (1914-1949). Szerk.: P. Szabó Béla, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 565-579, 2014. ISBN: 9789634737490
 130. Szabó, B.: Haraszti Bernolák Nándor (1880-1951).
  In: "Ernyedetlen szorgalommal..." : A Debreceni Tudományegyetem jogász professzorai (1914-1949). Szerk.: P. Szabó Béla, Debreceni Egyetem Állam- s Jogtudományi Kara, Debrecen, 179-203, 2014. ISBN: 9789634737490
 131. Szabó, B.: Három neves németalföldi jogász és Nadányi János kapcsolatának nyomai.
  In: Történetek a mélyföldről : Magyarország és Németalföld kapcsolata a kora újkorban. Szerk.: Bozzay Réka, Printart-Press Kft., Debrecen, 188-245, 2014.
 132. Veszprémi, B.: Hatósági szolgáltatások változása.
  In: Gyűrűk és sugarak : mit nyújt egy magyar város? Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 211-228, 2014. ISBN: 9786155376351
 133. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: Helyi önkormányzatok.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 273 p., 2014. ISBN: 9789633184585
 134. Horváth, M.: Helyi sarok. Sarkalatos átalakulások [elektronikus dokumentum]: A kétharmados törvények változásai 2010-2014 : Az önkormányzatokra vonatkozó szabályozás átalakulása.
  MTA Law Working Papers. 4 1-12, 2014.
 135. Bartha, I.: Hungary's international agreements in the light of its EU membership.
  In: The Law of European Union in Hungary: Institutions, process and the law. Ed.: Ernő Várnay, Márton Varju, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 320-360, 2014. ISBN: 9789632582252
 136. Várnay, E.: Hungary versus Slovakia - EU membership versus sovereign statehood.
  In: Hungarian yearbook of international law an European law 2013. Eds.: Marcel Szabó, Petra Lea Láncos, Réka Varga, Eleven, Hague, 123-144, 2014. ISBN: 9789462360709
 137. Elek, B., Háger, T., Tóth, A.: Igazság, ideál és valóság: tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére.
  DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék, Debrecen, 385 p., 2014. ISBN: 9789634736745
 138. Árva, Z.: Infrastruktúra-fejlesztés.
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet, Budapest, 20 p., 2014.
 139. Prugberger, T.: in memoriam: Prof. Dr. Padnay József.
  Miskolci jogi szle. 1 189-191, 2014.
 140. Barta, A.: Intézményi szociális szolgáltatások.
  In: Gyűrűk és sugarak : mit nyújt egy magyar város? Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 137-152, 2014. ISBN: 9786155376351
 141. Horváth, M., Péteri, G., Vécsei, P.: Iskolapélda a pénzügyi decentralizációról: a magyarországi helyi forrásszabályozási rendszer (1990-2012) esete.
  In: Külön utak : közfeladatok megoldásai. Szerk.: Horváth M. Tamás, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 331-353, 2014. ISBN: 9786155376344
 142. Szabadfalvi, J.: Ismertetés: Andreas Funke - Sólyom Péter (szerk.): Verzweifelt objektiv: Tagebuchnotizen und Briefe des ungarischen Rechtsphilosophen Felix Somló (1873-1920).
  Állam- és jogtudomány. 54 (1-2), 172-179, 2014.
  (Ismertetett mű: szerk. Andreas Funke, Sólyom Péter. -Verzweifelt objektiv: Tagebuchnotizen und Briefe des ungarischen Rechtsphilosophen Felix Somló (1873-1920) /Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau Verlag, 2013290 p.)
 143. Sólyom, P.: Ismertetés: Barta Attila: Területi államigazgatás Magyarországon.
  Állam- és jogtudomány. 55 (4), 100-104, 2014.
  (Ismertetett mű: Barta Attila. -Területi államigazgatás Magyarországon /Budapest : Gondolat, 2013. -317 p.)
 144. Szabó, B.: Iványi Béla (1914-1927).
  In: "Ernyedetlen szorgalommal..." : A Debreceni Tudományegyetem jogász professzorai (1914-1949). Szerk.: P. Szabó Béla, Debreceni Egyetem Állam- s Jogtudományi Kara, Debrecen, 205-231, 2014. ISBN: 9789634737490
 145. Bordás, P.: Jelenségek - voltak, vannak, lesznek.
  Közjogi szle. 7 (2), 71-74, 2014.
  (Ismertetett mű: Horváth M. Tamás. -Jelenségek /Budapest-Pécs : Dialóg Campus Kiadó, 2013)
 146. Prugberger, T.: Jogalkotási és jogalkalmazási problémák a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásnál és a határozott időre szóló kiküldetésnél az európai uniós normák tükrében.
  Európai jog. 2 29-35, 2014.
 147. Fónai, M.: Joghallgatók - honnan jönnek és hová tartanak?.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar :, Debrecen, 145 p., 2014. ISBN: 9789634737483
 148. Fónai, M., Barta, A., Gyüre, A., Pénzes, F.: Joghallgatók rekrutációja és professzió-képének néhány eleme.
  Pro futuro. 4 (2), 11-37, 2014.
 149. Prugberger, T.: Jogi felelősség és politikai tanulság.
  Kapu. 26 (11-12.), 21-23, 2014.
 150. Károlyi, G., Törő, E., Petkó, M., Fézer, T.: Jogi személyek a gazdasági forgalomban.
  Fézer Tamás, Debrecen, 381 p., 2014. ISBN: 9789630891066
 151. Tóth-Matolcsi, L.: Juhász Nagy Sándor.
  In: "Ernyedetlen szorgalommal..." : a Debreceni Tudományegyetem jogászprofesszorai (1914-1919). Szerk.: Szabó Béla, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 583-605, 2014. ISBN: 9789634737490
 152. Balogh, É.: Kész a leltár: a közszereplők bírálhatóságának alkotmányjogi gyakorlata Magyarországon.
  In: A jogalkalmazás vitatott területei: a sajtó polgári jogi felelőssége. Szerk.: Pribula László, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 27-50, 2014. ISBN: 9789634737377
 153. Szabadfalvi, J.: Kísérlet az "új magyar jogfilozófia" megteremtésére a 20. század első felében.
  Gondolat Kiadó, Budapest, 297 p., 2014. ISBN: 9789636935771
 154. Szabadfalvi, J.: Kísérlet egy "realista jogfilozófiai rendszer" megalkotására - Losonczy István jogbölcseleti munkássága.
  Állam és jogtudomány. 55 (3), 22-35, 2014.
 155. Fodor, L.: Klímavédelem az energiajogban - szabályozási modellek Németországból.
  Wolters Kluwer Complex Kiadó, Budapest, 218 p., 2014. ISBN: 9789632954493
 156. Károlyi, G., Szabó, S., Szabó, B.: Kovács Gábor (1883-1920).
  In: "Ernyedetlen szorgalommal..." : A Debreceni Tudományegyetem jogász professzorai (1914-1949). Szerk.: P. Szabó Béla, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 95-107, 2014. ISBN: 9789634737490
 157. Fodor, L.: Környezetjog.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 317 p., 2014. ISBN: 9789633184059
 158. Elek, B., Háger, T.: Köszöntő.
  In: Igazság, ideál és valóság : tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi, DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék, Debrecen, 7, 2014. ISBN: 9789634736745
 159. Barta, A.: Középszintű önkormányzatok tegnap, ma, holnap.
  In: Jogalkotás és jogalkalmazás a XXI. század Európájában. Szerk.: Zoványi Nikolett, DOSZ Jogtudományi Osztály, Budapest-Debrecen, 65-77, 2014. ISBN: 9786158004411
 160. Barta, A.: Közigazgatás és gazdasági fejlesztés?: A középszintű önkormányzatok átalakuló feladatai.
  In: 5. Báthory-Brassai Konferencia tanulmánykötet : 1. rész : Tanulmányok, publikációk és előadások az 5. Báthory-Brassai Konferencia programjából. Szerk.: Rajnai Zoltán, Fregan Beatrix, Ozsváth Judit, Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola, Budapest, 45-49, 2014. ISBN: 9786155460388
 161. Bordás, P.: Közigazgatás-szervezési változások a hajdúk fővárosában.
  Jegyz. közig. 16 (4), 30-31, 2014.
  (Ismertetett mű: szerk. Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó. -Gyűrűk és sugarak - Mit nyújt egy magyar város? /Budapest-Pécs : Dialóg Campus Kiadó, 2014)
 162. Árva, Z., Szabó, T.: Közlekedéspolitika.
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet, Budapest, 21 p., 2014.
 163. Szilágyi, B.: Közoktatási változók.
  Jegyz. és közig. 16 (3), 26-28, 2014.
 164. Horváth, M.: Közvállalati és közintézményi pályák az egységesítés útján.
  In: Gyűrűk és sugarak : mit nyújt egy magyar város? Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 37-53, 2014. ISBN: 9786155376351
 165. Horváth, M.: Külön utak: közfeladatok megoldásai.
  Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 375 p., 2014. ISBN: 9786155376344
 166. Horváth, M.: Külső erők.
  In: Gyűrűk és sugarak : mit nyújt egy magyar város? Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 107-112, 2014. ISBN: 9786155376351
 167. Milanov, V.: Macedonia's prospects of joining the European Union in the near future.
  In: Prospects for the European Union : borderless Europe? : international conference 25-26 October 2013 : conference proceedings. Ed.: András Lőrincz, Institute for Cultural Relations Policy, Budapest, 170-180, 2014. ISBN: 9786155432019
 168. Milanov, V.: Macedónia alkotmányos államnevének rendezetlen kérdése.
  In: Tavaszi Szél 2014 : konferenciakötet = Spring wind 2014. Szerk.: Csiszár Imre, Kőmíves Péter Miklós, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Debrecen, 165-172, 2014. ISBN: 9789638956064
 169. Milanov, V.: Macedónia európai integrációjának perspektívái a 2013-as bizottsági jelentést követően.
  Európai tükör. 1 67-75, 2014.
 170. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B., Balázs, I.: Magyar közigazgatási jog: általános rész : I. kötet : egyetemi tankönyv.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 291 p., 2014. ISBN: 9789633184561
 171. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B., Balázs, I.: Magyar közigazgatási jog: általános rész : II. kötet : egyetemi tankönyv.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 245. p., 2014. ISBN: 9789633184578
 172. Szabó, B.: Marton Géza (1880-1957).
  In: "Ernyedetlen szorgalommal..." : A Debreceni Tudományegyetem jogász professzorai (1914-1949). Szerk.: P. Szabó Béla, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 345-365, 2014. ISBN: 9789634737490
 173. Tóth-Matolcsi, L.: Migráció a munkaerőpiacon: állami szerepvállalás a munkaerő migrációjában.
  In: Piacok a társadalomban és a történelemben. Szerk.: Halmos Károly, Kiss Zsuzsanna, Klement Judit, Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, 299-308, 2014. ISBN: 9789638946324
 174. Prugberger, T.: Mi lenne, ha a jelenlegi ellenzék kormányra került volna vagy ha később kormányra kerülne?.
  Kapu. 5 15-18, 2014.
 175. Horváth, M.: Nincs a térképeken.
  In: Gyűrűk és sugarak : mit nyújt egy magyar város? Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 247-250, 2014. ISBN: 9786155376351
 176. Árva, Z.: Oktatáspolitika, oktatásirányítás.
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 22 p., 2014.
 177. Zolnai, E., Balogh, E., Barnucz, N., Fónai, M., Hüse, L.: Possibility, Challenge or Barrier?: tasks of public education: the International Outlook and the hungarian situation.
  In: A Child of Many Worlds: Focus on the Problems of Ethnic Minorities. Szerk.: Hanna Liberska, Marzanna Farnicka, Peter Lang Verlag, Frankfurt, 141-163, 2014. ISBN: 9783631656877
 178. Szabó, B.: Pusztarádóczi Dezső Gyula (1887-1972).
  In: "Ernyedetlen szorgalommal..." : A Debreceni Tudományegyetem jogász professzorai (1914-1949). Szerk.: P. Szabó Béla, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 609-627, 2014. ISBN: 9789634737490
 179. Szemesi, S.: Quesions of environmental protection in the practice of the European Court of human rights.
  In: Hungarian yearbook of international law an European law 2013. Eds.: Marcel Szabó, Petra Lea Láncos, Réka Varga, Eleven, Hague, 241-257, 2014. ISBN: 9789462360709
 180. Varga, N.: Some Current Issues of Consumer Credit Agreements in Hungary.
  In: Civil Law Issues in Intellectual Property Rights and Consumer Protection. Ed.: Veronika Szikora, Éva Török, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 93-98, 2014. ISBN: 9789634737278
 181. Árva, Z.: Sportpolitika.
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 22 p., 2014.
 182. Horváth, M.: Sugaras-gyűrűs szerkezet és városigazgatás.
  In: Gyűrűk és sugarak : mit nyújt egy magyar város? Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 13-16, 2014. ISBN: 9786155376351
 183. Petkó, M.: Szellemi alkotás létrehozására irányuló vállalkozási szerződések szabályozásának sajátosságai a hatályos Polgári Törvénykönyvben.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai. Szerk.: Bragyova András, Szabó Miklós, Bíbor Kiadó Bt., Miskolc, 143-163, 2014, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 15/1.)
 184. Rab, H., Zaccaria, M.: Személyügyi gazdálkodás: (e-tananyag).
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem (e-tananyag), Budapest, 50 p., 2014.
 185. Prugberger, T.: Szempontok az új földtörvény vitaanyagának és a parlament által elfogadott szövegének értékeléséhez a nyugat-európai megoldások tükrében.
  Polgári szle. 3-6 156-170, 2014.
 186. Szabó, A., Szabó, B.: Szentkirály-szabadjai Márffy Ede (1881-1947).
  In: "Ernyedetlen szorgalommal..." : A Debreceni Tudományegyetem jogász professzorai (1914-1949). Szerk.: P. Szabó Béla, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 297-315, 2014. ISBN: 9789634737490
 187. Szabó, B.: Szepesváraljai Haendel Vilmos (1874-?).
  In: "Ernyedetlen szorgalommal..." : A Debreceni Tudományegyetem jogász professzorai (1914-1949). Szerk.: P. Szabó Béla, Debreceni Egyetem Állam- s Jogtudományi Kara, Debrecen, 15-41, 2014. ISBN: 9789634737490
 188. Talabos Dávidné, L.: Szodómiaperek a XVIII. századi Nagy-Britanniában.
  Jura. 2 251-255, 2014.
 189. Balogh, É.: Szólásszabadság hetek az Alkotmánybíróságon.
  Szuverén március 14. [2], 2014.
 190. Sipka, P., Zaccaria, M.: The appearance of the European Union's requirements in the field of occupational safety in Hungarian judicial practice.
  7th Seminar for young researchers on European Labour Law and Social Law 1 1-3, 2014.
 191. Zaccaria, M.: The Basic Questions of Equal Treatment in EU Labour Law.
  J. legal Econ. Issues Central Eu. 5 (1), 45-50, 2014.
 192. Zaccaria, M.: The current tendencies of the employment of older people in the European Union.
  Procedia - Social and Behavioral Sciences. 109 1251-1255, 2014.
 193. Hüse, L., Balogh, E., Barnucz, N., Fónai, M., Zolnai, E.: The Discourse of Social Exclusion and its Benefits for the Majority.
  In: A Child of Many Worlds : Focus on the Problems of Ethnic Minorities. Eds.: Hanna Liberska, Marzanna Farnicka, Peter Lang Verlag, Frankfurt, 47-66, 2014. ISBN: 9783631656877
 194. Bányai, O.: The main results of legal research on sustainable energy law.
  In: Proceedings of Denzero International Conference : 9-10 October 2014, Debrecen, Hungary : Sustainable energy by optimal integration of renewable energy sources = Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával / publ. by University of Debrecen, University of Debrecen, Debrecen, 104-113, 2014. ISBN: 9789634737360
 195. Veszprémi, B.: The most significant changes affecting the administrative work of Hungarian local authorities.
  J. legal Econ. Issues Central Eu. 5 (2), 97-101, 2014.
 196. Sipka, P., Zaccaria, M.: The possible effects of the appearance of the grievance fee in the Hungarian labour law.
  Studies In Law. 1 (1), 71-88, 2014.
 197. Fónai, M., Barnucz, N., Balogh, E., Hüse, L., Zolnai, E.: The Roma Population of Small Towns.
  In: A Child of Many Worlds : Focus on the Problems of Ethnic Minorities. Ed.: Hanna Liberska, Marzanna Farnicka, Peter Lang Verlag, Frankfurt, 85-109, 2014. ISBN: 9783631656877
 198. Bajczura, G., Csákó, T., Deák, V., Dull-Szabó, A., Gócza, Á., Kanyuk, P., Keresztes, G., Kiss, J., Liga, É., Petercsák, E., Sándor, V., Szabó, Z., Szilágyi, D., Vékony, L., Siska, K., Talabos Dávidné, L., Szabó, E.: Tudományos Diákest Tanulmánykötet 1.: 2014. május 8..
  DE-ÁJK Praetor Szakkollégium, Debrecen, 197 p., 2014.
 199. Szabó, B., Újvári, E.: Universitas "unius rei": tanulmányok a római jog és továbbélése köréből.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola; Lícium Art, Debrecen, 350 p., 2014. ISBN: 9789634737070
 200. Horváth, M.: Vállalati részesedések igazgatása - köztulajdoni körben.
  In: Rendszerváltás, demokrácia és államreform az elmúlt 25 évben : ünnepi kötet Verebélyi Imre 70. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Patyi András, Lapsánszky András, Wolters Kluwer Kft., Budapest, 221-230, 2014.
 201. Horváth, M.: Városi holdingok szerepeinek változása.
  Jegyz. és közig. 16 (2), 5-8, 2014.
 202. Funke, A., Sólyom, P.: Verfassungsanalyse und Verfassungskritik: die ungarische Verfassung im Spiegel zweier Neuerscheinungen.
  Der Staat. 53 (2), 331-349, 2014.
 203. Balogh, É.: Világtérkép a gyűlöletbeszédről: A The Content and Context of Hate Speech: Rethinking Regulation and Responses című kötetről.
  Közjogi Szle. 2 68-71, 2014.
  (Ismertetett mű: eds. Michael Herz - Peter Molnár. -The Content and Context of Hate Speech. Rethinking Regulation and Responses /Cambridge : Cambridge University Press, 2012)
 204. Prugberger, T.: Vitatható részek a munkajogi kártérítési felelősség új szabályainál.
  In: A világ mi magunk vagyunk.... Szerk.: Vörös Imre, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 409-417, 2014. ISBN: 9789632582559
 205. Bujdos, Á.: Vízjog: aktuális kihívások a vizek jogi szabályozásában.
  Pro futuro. 4 (1), 163-167, 2014.
  (Ismertetett mű: Szilágyi János Ede. -Vízjog: Aktuális kihívások a vizek jogi szabályozásában /Miskolc : Miskolci Egyetemi Kiadó, 2013262 p.)
 206. Gyirán, Z.: Voksolási előzetes: jelentős változások az országgyűlési választások szabályozásában.
  Jegyz. és közig. 15 (6), 39-41, 2014.
2013
 1. Kovács, Z.: A beszámíthatatlan elkövetőkkel szemben alkalmazott jogkövetkezményekkel kapcsolatos követelmények a nemzetközi dokumentumok és a hazai gyakorlat körében.
  Jura. 19 (2), 91-98, 2013.
 2. Zákány, J.: A betegjogi képviselői rendszer és a betegpanaszok vizsgálata.
  Jura. 19 (2), 215-225, 2013.
 3. Petkó, M.: A beteg tájékoztatási jogáról és kötelezettségéről.
  Magyar jog. 60 (8), 500-507, 2013.
 4. Milanov, V.: A bolgár belpolitikai rendszer átalakulása.
  MKI-tanulmányok. 18 1-11, 2013.
 5. Milanov, V.: A bulgáriai török kisebbség politikai és társadalmi helyzete.
  Forum, Acta jurid. polit. 3 (2), 131-150, 2013.
 6. Elek, B.: A büntetés célja: (A büntetés célja ; A büntetés kiszabásának elvei ; A halmazati büntetés ; A büntetés enyhítése ; A büntetés kiszabása tárgyalásról lemondás esetén ; A szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése ; A különös, a többszörös és az erőszakos többszörös visszaesőkre vonatkozó rendelkezések ; A bűnszervezetben történő elkövetésre vonatkozó rendelkezések ; Az előzetes fogvatartás és a házi őrizet beszámítása ; Összbüntetés ; Felhasznált és válogatott irodalom ; Bírósági gyakorlat).
  In: Új Btk. kommentár : 2. köt. Általános rész / főszerk. Polt Péter, Nemz. Közszolgálati és Tankv. K., Budapest, 117-172, 2013. ISBN: 9786155344237
 7. Elek, B.: A büntethetőség elévülése ; Az elévülést félbeszakító büntetőeljárási cselekmények ; A ténybeli azonosság.
  In: Új Btk. kommentár : 1. köt. Általános rész / főszerk. Polt Péter, Nemz. Közszolgálati és Tankv. K., Budapest, 181-196, 2013. ISBN: 9786155344237
 8. Bagdi, K.: A diszkriminációmentes munkadíjazás alapvető sajátosságai az Európai Unióban.
  Debr. Jogi Műh. 10 (3), 158-171, 2013.
 9. Gyirán, Z.: Adósságrendezés - a történet folytatódik.
  Jegyz. és közig. 15 (1), 18-19, 2013.
 10. Törő, B.: A favor defensionis fogalma az elv megjelenése a bírói döntésekben.
  Profectus in Litteris. 5 349-354, 2013.
 11. Miskovics, M.: A fegyverrel, veszélyes eszközzel, eszközzel, illetve egyéb eszközzel történő elkövetés kialakulása és fejlődése a porosz büntetőjogtól kezdve napjainkig.
  Profectus in Litteris. 5 237-246, 2013.
 12. Törő, B., Háger, T.: A fellebbezés elintézése a harmadfokú büntetőeljárásban.
  Debr. Jogi Műh. 10 (3), 120-137, 2013.
 13. Szabó, B.: A felső-magyarországi városszövetség 17. századi jogkönyvének eljárásjogi vonatkozásai.
  In: A polgári peres eljárás történeti fejlődése Magyarországon (V. Szegedi Jogtörténeti Napok). Szerk.: Homoki-Nagy Mária, SZTE ÁJK, Szeged, 197-220, 2013. ISBN: 9789633062272
 14. Madai, S.: A fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények (XLII. fejezet).
  In: Büntetőjog : különös rész. Írták: Blaskó Béla ... [et al.], Rejtjel, Budapest, 369-384, 2013. ISBN: 9789637255878
 15. Bányai, O.: A folyékony és szilárd biomassza fenntarthatósági kritériumai az Európai Unióban és Magyarországon.
  Jog, áll. polit. 5 (2), 45-62, 2013.
 16. Blaskó, B.: A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények (XX. fejezet).
  In: Büntetőjog : különös rész. Írták: Blaskó Béla ... [et al.], Rejtjel, Budapest, 177-202, 2013. ISBN: 9789637255854
 17. Balogh, É.: A gyűlölködő szólás szabadsága?: helyzetkép az atlani-óceán mindkét partjáról.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2013. november 7. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Stipta István, ME Tudományszervezési és Nk. Oszt., Miskolc, 13-17, 2013.
 18. Barta, A.: A hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv : II. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 119-121, 2013. ISBN: 9789633183984
 19. Bányai, O.: A háztartási energiafelhasználás csökkentésére irányuló szabályozás Magyarországon.
  Magyar jog. 5 305-311, 2013.
 20. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: A helyi önkormányzatok felépítése és működése, a helyi közügyek fogalma, az önkormányzati feladatellátás rendszere.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv : I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 150-206, 2013. ISBN: 9789633183984
 21. Talabos Dávidné, L.: A homoszexuálisokkal szemben elkövetett gyűlölet-bűncselekményekről.
  Jura. 19 (2), 138-141, 2013.
 22. Talabos Dávidné, L.: A homoszexualitással kapcsolatos bűncselekmények jelenlegi helyzete hazánkban, különös tekintettel a gyűlölet-bűncselekményekre.
  Ügyészek lapja. 1 37-48, 2013.
 23. Varga, J.: A hosszú távú kötelezettségvállalás és a tárgyéven túli költségvetési tervezés szabályozásának alakulása államháztartási törvényünkben.
  Profectus in Litt. 5 363-370, 2013.
 24. Szemesi, S.: A human right to water?: The Mazibuko case before the South African Constitutional Court.
  In: Right to water and the protection of fundamental rights in Hungary / [authors Baillat, Aline et al.] ; ed. by Marcel Szabó and Veronika Greksza. Access to safe drinking-water in Hungary - with particular reference to the issue of arsenic in water, Univ. of Pécs Fac. of Law Entre of Eur. Research and Education, Pécs, 170-179, 2013. ISBN: 9789637038440
 25. Elek, B., Pribula, L., Szabó, K.: A jogalkalmazás vitatott területei - az egészségügyi szolgáltatók polgári jogi felelőssége - szigorú bírói gyakorlat?.
  DE ÁJK ; DE OEC Általános Orvosi Kar, Debrecen, 103 p., 2013. ISBN: 9789634736110
 26. Elek, B., Tóth, A.: A jogerő a büntetőeljárásban.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke, Debrecen, 316 p., 2013. ISBN: 9789634735984
 27. Háger, T.: A jogerő és a végrehajthatóság fontos kérdései a büntetőperben - recenzió Elek Balázs A jogerő a büntetőeljárásban című monográfiájához.
  Ügyészek Lapja. 2 73-80, 2013.
  (Ismertetett mű: Elek Balázs. -A jogerő a büntetőeljárásban /Debrecen : DE ÁJK Büntető Eljárásjog Tanszék, 2012316)
 28. Nádas, G.: A kárfelelősség szabályainak változásairól.
  In: Az új Munka törvénykönyve dilemmái című tudományos konferencia utókiadványa : KRE ÁJK, 2011. december 13.. Szerk.: Kun Attila, KRE ÁJK, Budapest, 104-111, 2013. ISBN: 9789639808492
 29. Szabó, E.: A kettős dokumentáció gyakorlata római egyiptom házassági szerződéseiben.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2013. november 7. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Stipta István, ME Tudományszervezési és Nk. Oszt., Miskolc, 257-262, 2013.
 30. Újvári, E.: A kezestársak viszonya a római jogban különös tekintettel a kezestársak megtérítési igényére.
  Forum Publ. Doct. Jurid. 3 49-78, 2013.
 31. Fodor, L., Peine, F.: A kibocsátási egységek kereskedelme: Európa-jogi alapok - a német és a magyar nemzeti szabályozás 2004-2012 között Der Handel mit Emissionszertifikaten: Europarechtliche Grundlagen - Umsetzung in Deutschland und Ungarn 2004-2012.
  Agrár- és környezetjog. 14 3-52, 2013.
 32. Török, É.: A klasszikus szerződéskötési mechanizmus egyes kérdései.
  Profectus in Litteris. 4 239-246, 2013.
 33. Bodó, L.: A konszernjog dogmatikai kérdései.
  Profectus in Litteris. 5 55-62, 2013.
 34. Becánics, A.: A konzuli védelem nyújtásának feltételei a magyar jogban.
  Debr. jogi műh. 10 (3), 172-180, 2013.
 35. Tomasovszky, E.: A követő jog alapproblémái, szabályozási kérdései.
  De iurisprudentia et iure publico. 7 (2), 2013.
 36. Blaskó, B.: A közbizalom elleni bűncselekmények (XXXIII. fejezet).
  In: Büntetőjog : különös rész. Írták: Blaskó Béla ... [et al.], Rejtjel, Budapest, 93-118, 2013. ISBN: 9789637255878
 37. Blaskó, B.: A közbiztonság elleni bűncselekmények (XXX. fejezet).
  In: Büntetőjog : különös rész. Írták: Blaskó Béla ... [et al.], Rejtjel, Budapest, 13-52, 2013. ISBN: 9789637255878
 38. Elek, L.: A közélet tisztasága elleni bűncselekmények a Csemegi-kódex időszakában.
  Profectus in Litteris. 5 79-86, 2013.
 39. Barta, A.: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény jellemzői és alapelvei.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv : I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 46-70, 2013. ISBN: 9789633183984
 40. Barta, A.: A közigazgatási hatósági eljárás szakaszai, az alapeljárás, a hatóság döntései.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv : II. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 71-118, 2013. ISBN: 9789633183984
 41. Barta, A.: A közigazgatási jog helye a jogrendszerben, a közigazgatási jog sajátosságai.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv : I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 51-63, 2013. ISBN: 9789633183984
 42. Barta, A.: A közigazgatási jogi norma fogalma és fajtái.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv : I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 64-67, 2013. ISBN: 9789633183984
 43. Barta, A.: A közigazgatási jogviszony.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv : I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 67-69, 2013. ISBN: 9789633183984
 44. Barta, A.: A közigazgatás intézményrendszere és a közigazgatás szervezeti felépítése.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv : I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 84-97, 2013. ISBN: 9789633183984
 45. Árva, Z.: A közigazgatás quasi bíráskodási tevékenységének változásai.
  In: Pro Scientia Aranyérmesek konferenciája 2012. Szerk.: Szöllősi László, HVG Press, Budapest, 292-296, 2013.
 46. Madai, S.: A közigazgatás rendje elleni bűncselekmények (XXXIV. fejezet).
  In: Büntetőjog : különös rész. Írták: Blaskó Béla ... [et al.], Rejtjel, Budapest, 119-149, 2013. ISBN: 9789637255878
 47. Barta, A.: A közigazgatás területi szintjének legfontosabb jellemzői, kodifikációs állomásai Magyarországon 1867 és 1989 között.
  Kodifikáció és közigazgatás. 2 72-82, 2013.
 48. László, V.: A köznevelési törvény és a helyi önkormányzatok kapcsolata.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2013. november 7. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Stipta István, ME Tudományszervezési és Nk. Oszt., Miskolc, 177-181, 2013.
 49. Blaskó, B.: A köznyugalom elleni bűncselekmények (XXXII. fejezet).
  In: Büntetőjog : különös rész. Írták: Blaskó Béla ... [et al.], Rejtjel, Budapest, 67-92, 2013. ISBN: 9789637255878
 50. Szilágyi, B.: A közoktatás finanszírozása egyházi fenntartók esetében.
  In: Jelenségek a városi kormányzás köréből. Szerk.: Horváth M. Tamás, Dialóg Campus, Budapest ; Pécs, 265-278, 2013. ISBN: 9786155376085
 51. Szilágyi, B.: A közoktatás finanszírozásának kérdései, különös tekintettel az egyházi fenntartókra.
  Profectus in Litteris. 4 221-228, 2013.
 52. László, V.: A közoktatást érintő törvényi változások és ennek hatásai.
  Profectus in Litteris. 5 193-201, 2013.
 53. Barta, A.: A központi közigazgatási szervek területi szervei, az államigazgatási feladatok települési szintű ellátásának rendszere, a jegyző jogállása és feladatai.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv : I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 126-137, 2013. ISBN: 9789633183984
 54. Varju, M.: A közszolgáltatások szabályozása az Európai Unióban.
  In: Kilengések : közszolgáltatási változások. Szerk.: Horváth. M. Tamás, Dialóg Campus, Budapest ; Pécs, [103]-137, 2013. ISBN: 9789639950900
 55. Zoványi, N.: A légi utasok jogainak megsértése esetén irányadó nemzetközi joghatósági szabályok.
  In: Nemzetközi magánjog és polgári eljárásjog a megváltozott gazdasági környezetben. Szerk.: Harsági Viktória, Horváth E. Írisz, Raffau Katalin, Pázmány Press, Budapest, 93-100, 2013. ISBN: 9789633080870
 56. Elek, B.: A magánindítvány hiánya ; A feljelentés hiánya.
  In: Új Btk. kommentár : 1. köt. Általános rész / főszerk. Polt Péter, Nemz. Közszolgálati és Tankv. K., Budapest, 207-215, 2013. ISBN: 9786155344237
 57. Andorkó, I.: A magyar nyugdíjrendszer történetének áttekintése és a nyugdíjrendszer 2010-es átalakításának egyes alkotmányos tulajdonvédelemmel összefüggő kérdései (A nyugdíjrendszer 2010-es átalakításának egyes alkotmányos tulajdonvédelemmel összefüggő kérdései).
  Miskolci jogi szle. 8 (2), 92-116, 2013.
 58. Sipos, F.: A munkabüntetések a büntetőjog rendszerében.
  Profectus in Litteris. 5 293-299, 2013.
 59. Bagdi, K.: A munkajog és a társasági jog határán: Milyen szabályok alkalmazandók a munkaviszonyban álló vezető tisztségviselőkre?.
  De iurisprudentia et iure publico. 7 (2), 2013.
 60. Zaccaria, M.: A munkajogi egyenlőség egyes szempontjainak megítélése az Európai Unió Bíróságának gyakorlatában.
  Közjogi szle. 1 42-48, 2013.
 61. Zaccaria, M.: A munkajogi esélyegyenlőség alkotmányos alapjairól.
  In: Az új Alaptörvény és a jogélet reformja. Szerk.: Varga Norbert, SZTE Állam- és Jogtud. Doktori Isk., Szeged, 353-362, 2013. ISBN: 9789633061428
 62. Sipka, P.: A munkáltató és a munkavállaló jogállásának lehetséges változása az új Alaptörvény tükrében.
  In: Az új Alaptörvény és a jogélet reformja. Szerk.: Varga Norbert, SZTE Állam- és Jogtud. Doktori Isk., Szeged, 247-256, 2013. ISBN: 9789633061428
 63. Zaccaria, M.: A munkáltató személyében bekövetkező változás a munka törvénykönyvében; A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás közös szabályai, esetei, alkalmazási köre az új Mt-ben ; A feleket megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek rendszere a munkaviszonyban, a munkavállaló "fegyelmi" felelőssége.
  In: Magyar munka- és közszolgálati reform nyugat-európai kitekintéssel. Írta: Prugberger Tamás, Novotni Kiadó, Miskolc, 87-98, 113-125, 2013. ISBN: 9789639360839
 64. Szabó, B.: A nagyszebeni jogakadémia megalapításának előzményei.
  In: Jogtörténeti Parerga: Ünnepi tanulmányok Mezey Barna 60. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Máthé Gábor, Résvész T. Mihály, Gosztonyi Gergely, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 338-347, 2013.
 65. Blaskó, B.: A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények (XIX. fejezet).
  In: Büntetőjog : különös rész. Írták: Blaskó Béla ... [et al.], Rejtjel, Budapest, 137-176, 2013. ISBN: 9789637255854
 66. Madai, S.: A nemzetközi kötelezettségen alapuló közbiztonsági célú gazdasági előírások elleni bűncselekmények (XXXI. fejezet).
  In: Büntetőjog : különös rész. Írták: Blaskó Béla ... [et al.], Rejtjel, Budapest, 53-66, 2013. ISBN: 9789637255878
 67. Hati, C.: A pénzmosás büntettének felderítése és bizonyítása.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2013. november 7. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Stipta István, ME Tudományszervezési és Nk. Oszt., Miskolc, 111-115, 2013.
 68. Varga, N.: A pénzügyi lízingszerződés az új Ptk.-ban.
  Gazdaság és jog. 21 (10), 21-26, 2013.
 69. Gyirán, Z.: A polgármester, mint munkáltató.
  Jegyz. és közig. 15 (3), 12-13, 2013.
 70. Fedor, A.: A poligráf alkalmazásának dilemmái a kiemelt jelentőségű büntetőügyekben.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2013. november 7. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Stipta István, ME Tudományszervezési és Nk. Oszt., Miskolc, 61-66, 2013.
 71. Fedor, A.: A poligráf ítélkezési jelentőségének dilemmái.
  Belügyi szle. 61 (10), 72-93, 2013.
 72. Árva, Z.: A quasi bíráskodás megközelítési lehetőségei.
  Pro futuro. 3 (2), 120-135, 2013.
 73. Madai, S.: A rendészeti feladatellátás, mint közszolgáltatás.
  In: Kilengések : közszolgáltatási változások. Szerk.: Horváth. M. Tamás, Dialóg Campus, Budapest ; Pécs, [218]-236, 2013. ISBN: 9789639950900
 74. Gyirán, Z.: A rendezvénytartási engedély és a jegyző.
  Jegyz. és közig. 15 (5), 21-22, 2013.
 75. Madai, N.: A rendőrség által kötött közigazgatási szerződések.
  Profectus in Litteris. 4 151-160, 2013.
 76. Milanov, V.: A rendszerváltás utáni bolgár politikai rendszer.
  In: Történelem és politikai régen és ma. Szerk.: Strausz Péter, Zachar Péter Krisztián, Heraldika Kiadó, Budapest, 230-247, 2013. ISBN: 9789639204775
 77. Görgényi, I.: A resztoratív büntetőjog alapjai és távlatai.
  In: Tanulmányok a bűnügyi tudományok köréből. Szerk.: Csemáné Váradi Erika, Gazdász-Elasztik Kft., Miskolc, 65-90, 2013. ISBN: 9789638773876
 78. Siket, Z.: A szavahihetőség.
  Profectus in Litteris. 5 271-281, 2013.
 79. Török, É.: A szerződés létrehozásának alapkérdései.
  HVG-Orac, Budapest, 211 p., 2013. ISBN: 9789632582016
 80. Török, É.: A szerződés létrehozásának egyes kérdései, különös tekintettel az értelmezésre.
  In: A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken 2012. Szerk.: Szalma József, Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Újvidék, 187-197, 2013. ISBN: 9788688077040
 81. Tóth, A., Háger, T.: A terhelt vallomása a büntetőeljárás bírósági szakaszában, egyes eljárási szabálysértések megítélése.
  Miskolci jogi szle. 8 (2), 78-91, 2013.
 82. Elek, B.: A tévedés.
  In: Új Btk. kommentár : 1. köt. Általános rész / főszerk. Polt Péter, Nemz. Közszolgálati és Tankv. K., Budapest, 137-147, 2013. ISBN: 9786155344237
 83. Szabadfalvi, J.: A történeti jogi iskola: Friedrich Carl von Savigny és Henry Summer Maine.
  In: A jogi gondolkodás mérföldkövei : a kezdetektől a XIX. század végéig : tankönyv jogászhallgatók számára. Szerk.: Frivaldszky János, Szt. István Társ., Budapest, 284-293, 2013. ISBN: 9789632773438
 84. Andorkó, I.: A tulajdonhoz való jog védelmének kialakulása.
  Debr. jogi műh. 10 (1), 29, 2013.
 85. Tomasovszky, E.: A vélemény-nyilvánítás szabadság megítélése a szerzői jogban - Az ejeb gyakorlat alapján.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2013. november 7. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Stipta István, ME Tudományszervezési és Nk. Oszt., Miskolc, 275-278, 2013.
 86. Zaccaria, M.: A vétkes kötelezettségszegés ára - a fegyelmi felelősség szerepe a gazdasági munkajogban régen és most.
  Magyar jog. 1 37-45, 2013.
 87. Balázs, I.: Az "Európai Közigazgatási Tér" és az európai közigazgatási jog.
  In: Közigazgatási jog : fejezetek a szakigazgatás köréből : 1. köt. A szakigazgatás általános alapjai, nemzetközi összefüggései. Az állami alapfunkciók igazgatása. Szerk.: Lapsánszky András, Complex, Budapest, 59-94, 2013. ISBN: 9789632953168
 88. Bencze, M.: Az alapjogok bíróság előtti érvényesülésének szociológiai háttere.
  In: Alapjogi bíráskodás - Alapjogok az ítélkezésben. Szerk.: Somody Bernadette, L'Harmattan, Budapest, 97-115, 2013. ISBN: 9789632367392
 89. Zsugyó, V.: Az alkotmánymódosítások bírói felülvizsgálata: török-magyar párhuzamok.
  Fundamentum. 1-2 19-35, 2013.
 90. Varga, J.: Az államadósság-kezelés és a hosszú távú állami kötelezettségvállalás kérdései Alaptörvényen innen, Alaptörvényen túl.
  In: Az új Alaptörvény és a jogélet reformja. Szerk.: Varga Norbert, SZTE Állam- és Jogtud. Doktori Isk., Szeged, 309-317, 2013. ISBN: 9789633061428
 91. Szabadfalvi, J.: Az angolszász társadalom- és jogelmélet recepciója Magyarországon a 20. század közepéig.
  Jog, áll. polit. 5 (1), 111-142, 2013.
 92. Blaskó, B.: Az egészséget veszélyeztető bűncselekmények (XVII. fejezet).
  In: Büntetőjog : különös rész. Írták: Blaskó Béla ... [et al.], Rejtjel, Budapest, 79-115, 2013. ISBN: 9789637255854
 93. Zsugyó, V.: Az egyenlőség ígérete.
  Jogtud. Közlöny. 4 220-223, 2013.
 94. Szilágyi, B.: Az egyházi közfeladat-ellátás jogi szabályozása.
  In: Kilengések : közszolgáltatási változások. Szerk.: Horváth. M. Tamás, Dialóg Campus, Budapest ; Pécs, [291]-307, 2013. ISBN: 9789639950900
 95. Szabó, E.: Az ekdosis szerepe a római Egyiptom házassági gyakorlatában.
  Profectus in Litteris. 5 311-316, 2013.
 96. Veszprémi, B., Czékmann, Z.: Az e-közigazgatás szakigazgatási alapjai.
  In: Közigazgatási jog : fejezetek a szakigazgatás köréből : 1. köt. A szakigazgatás általános alapjai, nemzetközi összefüggései. Az állami alapfunkciók igazgatása. Szerk.: Lapsánszky András, Complex, Budapest, 359-397, 2013. ISBN: 9789632953168
 97. Becánics, A.: Az elítéltekkel való bánásmód kérdései az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában, különös tekintettel a magyar vonatkozású ügyekre.
  Jogtud. közlöny. 9 415-425, 2013.
 98. Mészáros, G.: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának "emergency" tesztje.
  Profectus in Litteris. 5 227-235, 2013.
 99. Bányai, O.: Az energiafelhasználás csökkentése és a megújuló energiaforrások előtérbe kerülése a nemzetközi jogban.
  Jogtud. közlöny. 68 (9), 436-444, 2013.
 100. Zaccaria, M.: Az Európai Bíróság újabb ítélete az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmáról: a munkavégzéssel összefüggő, életkor alapján történő megkülönböztetés jogszerűségének egyes kérdései.
  Jogesetek Magyz. 2 56-64, 2013.
 101. Juhász-Tóth, A.: Az Európai Parlament a Bíróság előtt.
  Jogtud. közlöny. 68 (3), 169-171, 2013.
 102. Gyirán, Z.: Az igazgatási szünet szabályozása, avagy közszolgák vakáción.
  Jegyz. és közig. 15 (4), 15-16, 2013.
 103. Fónai, M.: Az intézményi habitus eltérései és a karok státusza.
  In: Iskola a társadalmi térben és időben 2011-2012. Szerk.: Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia, PTE "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Isk., Pécs, 237-247, 2013, (ISSN 2062-1558)
 104. Zákány, J.: Az ombudsmanok szerepe a betegjogvédelemben.
  Profectus in Litteris. 4 273-282, 2013.
 105. Béky, Á.: Az orvostudomány elméleti, gyakorlati eredményei és a büntetőjog kapcsolata.
  Debr. jogi műh. 10 (2), 2013.
 106. Sipka, P.: Az új Munka Törvénykönyve felelősségi rendszere, figyelemmel az új Polgári Törvénykönyvre.
  Magyar jog. 60 (12), 735-740, 2013.
 107. Háger, T.: Az ügyvédi titoktartással kapcsolatos relatív tanúvallomási akadály a büntetőperben.
  Jura. 2 61-66, 2013.
 108. Petkó, M.: Betegjogok gyakorlása.
  Debr. jogi műh. 10 (1), 2013.
 109. Tóth-Matolcsi, L.: Bibó István értékközpontú politika-felfogása.
  Világosság. 52 (tavasz-nyár), 209-220, 2013.
 110. Kovács, Á.: Building authorization procedure of specific buildings of mining.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2013. november 7. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Stipta István, ME Tudományszervezési és Nk. Oszt., Miskolc, 165-169, 2013.
 111. Milanov, V.: Bulgária: népszavazáson át a kormányválságig.
  MKI-tanulmányok. 8 1-15, 2013.
 112. Horváth, M.: Csendes fordulat: A közszolgáltatásokkal kapcsolatos uniós politika változásának eredete és hatásai.
  Jogtud. közlöny. 68 (4), 173-182, 2013.
 113. Újvári, E.: Die kirchenpolitische Anordnungen von Kaiser Iustinian.
  Journal on European History of Law. 4 (1), 99-100, 2013.
  (Ismertetett mű: Sáry Pál. -Iustinianus császár egyházpolitikai rendelkezései /Budapest : Szent István Társulat, 2012320 p.)
 114. Miszti-Blasiusné, S.: Die ungarischen Gerichte und das Vorabentscheidungsverfahren - Lehren aus dem Fall Urbán.
  Profectus in Litteris. 4 214-219, 2013.
 115. Nagyné Dorka, D.: Döntő bizottság a közszolgálatban.
  Profectus in Litteris. 4 181-188, 2013.
 116. Zsoldics, Z.: Dr. Fekete Balázs: A modern jogösszehasonlítás paradigmái. Kísérlet a jogösszehasonlítás történetének új értelmezésére.
  Magyar jog. 60 (7), 444-447, 2013.
  (Ismertetett mű: Fekete Balázs. -A modern jogösszehasonlítás paradigmái : kísérlet a jogösszehasonlítás történetének új értelmezésére /Budapest : Gondolat, 2011246)
 117. Szilágyi, B.: Egyházi szerepek újratöltve.
  In: Az új Alaptörvény és a jogélet reformja. Szerk.: Varga Norbert, SZTE Állam- és Jogtud. Doktori Isk., Szeged, 265-274, 2013. ISBN: 9789633061428
 118. Fodor, L.: Egy sikertörténet - a megújuló energiák terjedésének ösztönzése Németországban.
  Közjogi szle. 6 (2), 68-76, 2013.
 119. Horváth, M.: Elefánt... (Állam a szerződési és társasági viszonyokban).
  In: Jelenségek a városi kormányzás köréből. Szerk.: Horváth M. Tamás, Dialóg Campus, Budapest ; Pécs, 155-172, 2013. ISBN: 9786155376085
 120. Bagdi, K.: Ellenség vagy jó barát?: Avagy hogyan jellemezhető az üzemi tanács és a szakszervezet viszonya?.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2013. november 7. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Stipta István, ME Tudományszervezési és Nk. Oszt., Miskolc, 7-12, 2013.
 121. Horváth, M.: Előszó a kötethez.
  In: Jelenségek a városi kormányzás köréből. Szerk.: Horváth M. Tamás, Dialóg Campus, Budapest ; Pécs, 7-8, 2013. ISBN: 9786155376085
 122. Gyüre, A.: Energiahatékonyság a háztartásban.
  In: Doktoranduszok Fóruma : Miskolc, 2012. november 8. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Stipta István, Miskolci Egyetem Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály, Miskolc, 67-71, 2013.
 123. Szabó, Z.: Enyhítő és súlyosbító körülmények megítélése a vagyon elleni bűncselekmények kapcsán 1920-1925 között, különös tekintettel a Debreceni Ítélőtábla ítélkezési gyakorlatára.
  In: XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam-és Jogtudományi Szekciójába nevezett pályamunkák összefoglalói. Szerk.: Bóka János, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 154, 2013. ISBN: 9789633062005
 124. Sipka, P., Zaccaria, M.: Evaluation of the reform on Hungarian labour law reflecting to European labour law.
  6th Seminar for Young Researchers on European Labour Law and Social Law 1 1-2, 2013.
 125. Kőmíves, P.: Felelősség a jövő iránt, avagy a fiatalkorúak védelme a média hatásaitól.
  Profectus in Litteris. 4 113-120, 2013.
 126. Zákány, J.: Felelősségbiztosítás mint a beteg és az intézmény védelmének garanciája?.
  Jogtud. közlöny. 68 (3), 154-162, 2013.
 127. Zsoldics, Z.: Felelősségkoncepciók.
  Profectus in Litteris. 5 379-385, 2013.
 128. Horváth, M.: Felelős társaságirányítás - közszektorban?.
  Gazdaság és jog. 21 (1), 12-15, 2013.
 129. Zaccaria, M.: Fogalmi változások a munkaidő kapcsán az új munka törvénykönyvében.
  Miskolci jogi szle. 8 (1), 130-142, 2013.
 130. Csécsy, G.: Fogyasztóvédelem a szellemi alkotások joga területén.
  In: Ünnepi tanulmányok Kecskés László professzor 60. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Nochta Tibor, Fabó Tibor, Márton Mária, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 163-170, 2013. ISBN: 9789636425593
 131. Csűrös, G.: Gazdaságpolitikai együttműködés, felügyelet az Európai Unióban.
  In: Fejlesztéspolitika-vidékfejlesztés. Szerk.: Czibere Ibolya, Kovách Imre, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 274-307, 2013. ISBN: 9789633183373
 132. Kozma, G., Barta, A.: Geographical aspects of the changes of Hungary's deconcentrated state administration system between 1990 and 2012.
  Bull. Geogr. Socio-Econom. Ser. 20 (20), 59-69, 2013.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Cultural Studies
  Q3 Demography
  Q3 Geography, Planning and Development
  Q3 Urban Studies
 133. Varga, N.: Gondolatok a fogyasztói szerződési jog kialakulásáról és fejlődéséről.
  Debr. jogi műh. 10 (3), 138-157, 2013.
 134. Zaccaria, M.: Gondolatok az egyenlő bánásmód követelményének újraszabályozásához az új Munka Törvénykönyve kapcsán.
  Munkaügyi szle. 57 (4), 70-79, 2013.
 135. Becánics, A.: Gondolatok az Európai Unió új irányelv-tervezetétől a konzuli védelem kapcsán.
  Profectus in Litteris. 5 21-25, 2013.
 136. Háger, T.: Gondolatok Jerome Frank Bíráskodás az elme ítélőszéke előtt című válogatott írásairól.
  Jogelméleti szle. 14 (4), [1-17], 2013.
 137. Fodor, L.: Hiányzó rendszerváltás - néhány jogi kérdés a Paksi Atomerőmű bővítése kapcsán.
  Miskolci jogi szle. 8 (2), 23-42, 2013.
 138. Kovács, Z.: Historical context of mentally disordered offenders in Hungary.
  Journal on European History of Law. 4 1, 2013.
 139. Balogh, É.: Horváth és Kiss Magyarország elleni ügye.
  Fundamentum. 1 109-110, 2013.
 140. Bujdos, Á.: Human right to water.
  Profectus in Litteris. 5 63-70, 2013.
 141. Nagyné Dorka, D.: Issues on damage claim regulations in the public service.
  Profectus in Litteris. 5 255-261, 2013.
 142. Zaccaria, M.: Is there a place for anti-discrimination in "modern" labour law?.
  In: Social and Environmental Dimension of Sustainable Development: Alternative Models in Central and Eastern Europa: MyPhD 2012, Friedrich Ebert Stiftung, Bratislava, 351-364, 2013. ISBN: 9788089149308
 143. Szilágyi, B., Veres, E.: Jelenségek, avagy a városi kormányzás közjogi eszközei....
  Jegyz. és közig. 15 (6), 36-38, 2013.
 144. Horváth, M.: Jelenségek a városi kormányzás köréből.
  Dialóg Campus, Budapest ; Pécs, 278 p., 2013. ISBN: 9786155376085
 145. Zaccaria, M.: Jogértelmezési kérdések az Egyenlő Bánásmód Hatóság gyakorlatában a foglalkoztatás területén.
  In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013 "Nové vyzvy vo vede a vo vzdelávaní" Sekcia ekonomickych vied: A Selye János Egyetem 2013-as "Új kihívások a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete. Szerk.: György Juhász, Kinga Horváth, Zuzana Árki, József Keserű, Tamás Török, Attila Lévai, Seben Zoltán, Selye János Egyetem, Komárom, 423-437, 2013. ISBN: 9788081220746
 146. Kovács, Z.: Jurisprudence of European Court of Human Rights in connection with mentally disordered offenders.
  Profectus in Litteris. 4 105-112, 2013.
 147. Kovács, Á.: Ki legyen az alkotmány végső értelmezője?: Két felfogás az alkotmánybíráskodás igazolásáról.
  Profectus in Litteris. 4 95-104, 2013.
 148. Horváth, M.: Kilengések: közszolgáltatási változások.
  Dialóg Campus, Budapest ; Pécs, 348 p., 2013. ISBN: 9789639950900
 149. Madai, S.: Kis Géza, a "damnatio memoriae"-vel sújtott rektor.
  Gerundium. 4 (1-2), 3-10, 2013.
 150. Horváth, M.: Kiszervezés - visszaszervezés: változtatások a magyar helyi közszektorban, 2010-12.
  In: Kilengések : közszolgáltatási változások. Szerk.: Horváth. M. Tamás, Dialóg Campus, Budapest ; Pécs, [239]-247, 2013. ISBN: 9789639950900
 151. Varga, J.: Kollégiumok PPP-ben: lesznek vagy vesznek?.
  In: Jelenségek a városi kormányzás köréből. Szerk.: Horváth M. Tamás, Dialóg Campus, Budapest ; Pécs, 45-62, 2013. ISBN: 9786155376085
 152. Árva, Z.: Kommentár Magyarország Alaptörvényéhez.
  Complex, Budapest, 497 p., 2013. ISBN: 9789632953137
 153. Joó, I.: Korlátozott fogyasztói jogok: jótállás anomáliái a hazai piacon.
  Profectus in Litteris. 4 77-84, 2013.
 154. Várnay, E.: Költségvetési és monetáris szuverenitás az Európai Unióban.
  Pro publico bono - Magy. közig. 1 23-56, 2013.
 155. Gyirán, Z.: Közfoglalkoztatás, avagy minden éremnek két oldala van.
  Jegyz. és közig. 15 (2), 31-35, 2013.
 156. Árva, Z.: Köznevelés - közoktatás szakigazgatási alapjai.
  In: Közigazgatási jog : fejezetek a szakigazgatás köréből : 3. köt. Humán közszolgáltatások igazgatása. Szerk.: Lapsánszky András, Complex, Budapest, 83-119, 2013. ISBN: 9789632953182
 157. Papp, O.: L'autonomie des collectivités locales dans les nouvelles décisions de la cour constitutionnelle.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2013. november 7. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Stipta István, ME Tudományszervezési és Nk. Oszt., Miskolc, 213-218, 2013.
 158. Prugberger, T.: Madarász Imre: A legfényesebb századforduló.
  Debr. szle. 2-3 137-140, 2013.
  (Ismertetett mű: Madarász Imre. -A legfényesebb századforduló /Budapest : Hungarovox Kiadó, 2009226 p.)
 159. Nagyné Dorka, D.: Magánjogias közszolgálat?.
  In: Az állam és jog alapvető értékei a változó világban / Verebélyi Imre, Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Győr, 269-278, 2013. ISBN: 9789637175732
 160. Blaskó, B.: Magyar büntetőjog: általános rész: tankönyv.
  Rejtjel, Budapest ; Debrecen, 681 p., 2013. ISBN: 9789637255847
 161. Árva, Z., Balázs, I., Balla, Z., Barta, A., Veszprémi, B.: Magyar közigazgatási jog: általános rész : egyetemi tankönyv : I. kötet.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 325 p., 2013. ISBN: 9789633183984
 162. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: Magyar közigazgatási jog: általános rész : egyetemi tankönyv : II. kötet.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 229 p., 2013. ISBN: 9789633183984
 163. Prugberger, T., Zaccaria, M.: Magyar munka- és közszolgálati jogi reform európai kitekintéssel.
  Novotni, Miskolc, 422 p., 2013. ISBN: 9789639360839
 164. Sólyom, P.: Mintakeresők: Közszolgáltatási rendszerek a válság után.
  Polittud. Szle. 22 (4), 187-202, 2013.
 165. Újvári, E.: Mitbürgschaft im römischen Recht = Co-Surities in Roman Law.
  Journal on European History of Law. 4 (1), 52-64, 2013.
 166. Gyüre, A.: Napenergia-szabályozásunk az uniós elvárások fényében.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2013. november 7. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Stipta István, ME Tudományszervezési és Nk. Oszt., Miskolc, 93-98, 2013.
 167. Zaccaria, M.: Néhány gondolat az új munka törvénykönyve céljáról és megváltozott alapelvi strukturájáról.
  Gazd. élet társad. 1-2. 221-232, 2013.
 168. Horváth, M., Péteri, G.: Nem folyik az többé vissza: az állam szerepének általakulása a víziközmű-szolgáltatásban.
  In: Verseny és szabályozás 2012. Szerk.: Valentiny Pál, Kiss Ferenc László, Nagy Csongor István, MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest, 177-200, 2013.
 169. Szemesi, S.: Nemzetközi beruházásvédelmi megállapodások és egyezmények.
  In: Jelenségek a városi kormányzás köréből. Szerk.: Horváth M. Tamás, Dialóg Campus, Budapest ; Pécs, 173-193, 2013. ISBN: 9786155376085
 170. Megyeri-Pálffi, Z.: Név és jog: a névviselés jogi szabályozásának fejlődése Magyarországon.
  Gondolat, Budapest, 296 p., 2013. ISBN: 9789636934996
 171. Zaccaria, M.: New Dogmatical Approach to the Labour Law Principles in the Hungarian Law.
  J. legal Econ. Issues Central Eu. 1 26-31, 2013.
 172. Árva, Z.: Önkormányzati anomáliák régen és most. Nagy Marianna - Hoffmann István (szerk.): Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata c. kommentár apropóján.
  Közjogi szle. 4 82-88, 2013.
  (Ismertetett mű: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata 2012 / szerk. Nagy Marianna, Hoffmann István. -Budapest : HVG Orac, 2012)
 173. Varju, M., Sándor, J.: Patenting Stem Cells in Europe: the challenge of multiplicity in European Union Law.
  Common Mark. Law Rev. 49 (3), 1007-1038, 2013.
  Folyóirat-mutatók:
  D1 Law
  D1 Political Science and International Relations
 174. Osztovits, A., Pribula, L.: Polgári eljárásjog I: a polgári per általános szabályai.
  HVG ORAC, Budapest, 380 p., 2013. ISBN: 9789632582092
 175. Osztovits, A., Wopera, Z., Pribula, L.: Polgári eljárásjog II: perorvoslatok, különleges eljárások és egyes nemperes eljárások.
  HVG ORAC, Budapest, 312 p., 2013. ISBN: 9789632581989
 176. Varga, J.: PPP (a) börtönben.
  In: Kilengések : közszolgáltatási változások. Szerk.: Horváth. M. Tamás, Dialóg Campus, Budapest ; Pécs, [309]-323, 2013. ISBN: 9789639950900
 177. Szabó, B., Szemesi, S.: Profectus in Litteris 4..
 178. Szabó, B., Szemesi, S.: Profectus in Litteris 5..
 179. Pető, A.: Questions of the freedom of religion in the case law of the European Court of Human Rights.
  Profectus in Litteris. 5 263-270, 2013.
 180. Fodor, L., Bujdos, Á.: Right to environment and right to water in the Hungarian fundamental law.
  In: Right to water and the protection of fundamental rights in Hungary. Ed.: by Marcel Szabó and Veronika Greksza, Publikon, Pécs, 34-48, 2013, (Studia Europaea. Jurisprudentia et practica, ISSN 2063-2789 ; 4.) ISBN: 9789637038440
 181. Szabó, B.: Rudolf von Jhering: a juriszprudencia mint tudomány. bécsi székfoglalója alapján.
  In: A jogi gondolkodás mérföldkövei : a kezdetektől a XIX. század végéig : tankönyv jogászhallgatók számára. Szerk.: Frivaldszky János, Szt. István Társ., Budapest, 294-301, 2013. ISBN: 9789632773438
 182. Talabos Dávidné, L.: Sebastian Melmoth emlékezete: Az Oscar Wilde-perek.
  Jog, áll. polit. 4 103-127, 2013.
 183. Zaccaria, M.: Some thoughts about the legal practice of the Curia of Hungary in the field of equal employment.
  Profectus in Litteris. 5 371-378, 2013.
 184. Szabadfalvi, J.: Sorsfordító évek - Bibó István Szegeden.
  Tolle lege. 3 (1), 2013.
 185. Törő, B.: Szemelvények a favor defensionis elvének megjelenési formáiról a büntetőelárási jog történetében.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2013. november 7. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Stipta István, ME Tudományszervezési és Nk. Oszt., Miskolc, 291-295, 2013.
 186. Székely, J.: Szemelvények a romániai polgári perjogi kodifikáció főbb intézményi újításaiból.
  Profectus in Litteris. 5 317-323, 2013.
 187. Bodó, L.: Szerződéses konszern az új PTK-ban.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2013. november 7. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Stipta István, ME Tudományszervezési és Nk. Oszt., Miskolc, 33-38, 2013.
 188. Szabadfalvi, J.: Szuverenitás-koncepciók a 20. század első felének magyar jogirodalmában.
  Pro publico bono - Magy. közig. 1 57-67, 2013.
 189. Prugberger, T., Kovács, Á.: Szükséges-e a szaporítóanyagokat minősíteni?: kihívások és aktualitások egy új uniós rendelet tervezetével kapcsolatban.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = : Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai : Tom. 12. / [...szerk. Stipta István], Bíbor, Miskolc, 335-350, 2013, (Miskolci Egyetem Dek Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901)
 190. Siket, Z.: Ténykérdés vagy jogkérdés a belátási képesség szakértői vizsgálata?.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2013. november 7. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Stipta István, ME Tudományszervezési és Nk. Oszt., Miskolc, 251-256, 2013.
 191. Barta, A.: Területfejlesztés, területrendezés.
  In: Közigazgatási jog : fejezetek a szakigazgatás köréből : 2. köt. Gazdasági közigazgatás, infrastruktúra igazgatás. Szerk.: Lapsánszky András, Complex, Budapest, 421-458, 2013. ISBN: 9789632953175
 192. Barta, A.: Területi államigazgatás Magyarországon.
  Gondolat, Budapest, 317 p., 2013. ISBN: 9789636934989
 193. Milanov, V.: The Bulgarian-Macedonian Conflict.
  In: The Balkans dialogue : conflict resolution and EU acession politics in the Balkan and Turkey : Budapest, 8-9 February 2013 : conference proceedings. Ed.: András Lőrincz, Institute for Cultural Relations Policy, Budapest, 77-88, 2013. ISBN: 9789630872911
 194. Zaccaria, M.: The changing concept of labour equality regarding to the cases Wolf and Prigge and Others.
  Profectus in Litteris. 4 265-272, 2013.
 195. Mikó-Kis, A.: The globalization of plea bargaining.
  Profectus in Litteris. 4 171-180, 2013.
 196. Zaccaria, M.: The Interpretation of the Principle of Equal Pay for Equal Work in the Practice of the Equal Treatment Authority in Hungary.
  J. Legal Econ. Issues Cent. Europe. 2 24-28, 2013.
 197. Milanov, V.: The issue Macedonia's name according to the interim accord between greece and the fyorm.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2013. november 7. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Stipta István, ME Tudományszervezési és Nk. Oszt., Miskolc, 195-199, 2013.
 198. Sipka, P.: The liability system of the Hungarian Labour Protection Act reflecting to the Labour Code.
  Profectus in Litteris. 5 283-292, 2013.
 199. Czibere, I., Fónai, M.: Túl a tudomány állapotán...?.
  socio.hu 3 (2), 59-68, 2013.
  (Ismertetett mű: szerk. Kovách Imre, Dupcsik Csaba, P. Tóth Tamás, Takács Judit. -Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon : tanulmányok /Budapest : MTA Társadalomtudományi Kutatócsoport (Szociológiai Intézet) - Argumentum, 2012)
 200. Nagyné Dorka, D.: Új kötelem az új közszolgálati törvény hatálybalépésével?: Néhány gondolat az új közszolgálati törvény kapcsán.
  In: Opuscula Szegediensia 5 : a Munkajogi és Szociális Jogi Doktoranduszok és Pályakezdő Oktatók ötödik konferenciája, Szeged. Szerk.: Lajkó Dóra, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 71-91, 2013. ISBN: 9786155300035
 201. Horváth, M., Józsa, Z., Hoffman, I.: Újraszabva. A városi kormányzás szövete a kontinensen.
  In: Jelenségek a városi kormányzás köréből. Szerk.: Horváth M. Tamás, Dialóg Campus, Budapest ; Pécs, 9-42, 2013. ISBN: 9786155376085
 202. Háger, T.: Új szabadságelvonással járó szankció a büntető törvényben (Gondolatok az elzárásról).
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2013. november 7. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Stipta István, ME Tudományszervezési és Nk. Oszt., Miskolc, 99-104, 2013.
 203. Balázs, I.: Új tendenciák a közigazgatás fejlődésében.
  In: 90 éves a szegedi jogászképzés / főszerk. Hajdú József, SZTE, Szeged, 7-16, 2013. ISBN: 9789639927612
 204. Szabó, B.: Ungarstämmige Mitglieder des Doktorenkollegiums der Wiener Juristenfakultät vor den Universitätsreformen Maria Theresias = The Members of Hungarian Origin of the Doktorenkollegium of the Faculty of Law in Vienna before Maria Theresia's University Reforms.
  Journal on European History of Law. 4 (1), 33-51, 2013.
 205. Balázs, I.: Változások a helyi önkormányzati rendszer szabályzásában Magyarországon és az Európai Unió tagországaiban.
  In: A közigazgatás és az emberek. Szerk.: Csefkó Ferenc, A Jövő Közigazgatásáért Alapítvány, Pécs, 23-36, 2013. ISBN: 9789638875532
 206. Zaccaria, M.: Változás vagy fejlődés?: avagy a munkajogi egyenlőség fogalmának értelmezése az Európai Unió bíróságának gyakorlatában.
  In: Opuscula Szegediensia 5 : a Munkajogi és Szociális Jogi Doktoranduszok és Pályakezdő Oktatók ötödik konferenciája, Szeged. Szerk.: Lajkó Dóra, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 123-140, 2013, (Lectiones iuridicae,ISSN2062-5588 ; 7.) ISBN: 9786155300035
 207. Funke, A., Sólyom, P.: Verzweifelt objektiv: Tagebuchnotizen und Briefe des ungarischen Rechtsphilosophen Felix Somló (1873 - 1920).
  Böhlau, Köln [u.a.], 290 p., 2013. ISBN: 9783412210489
 208. Zaccaria, M.: Veszély a munkaerőpiacon néhány gondolat a foglalkozási szegregációról.
  Metszetek. 1 49-63, 2013.
 209. Ceglédi, T., Fónai, M.: Who enters?: former achievement and social background of students in colleges for advanced studies.
  In: Students in cross-border region : higher education for regional social cohesion. Ed.:Zoltán György, Zoltán Nagy, University of Oradea Press, Oradea, 107-131, 2013. ISBN: 9786061009923
2012
 1. Gyirán, Z.: "Sok bába közt elvész a gyerek".
  Jegyz. és közig. 14 (5), 12, 2012.
 2. DE, A. D. jogi karának oktatói- hallgatói munkaközössége, Barta, A.: A 2010-ben megjelent, jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája - 3., befejező rész.
  Pro Futuro. 2 (2), 138-176, 2012.
 3. Zaccaria, M.: A 2012. évi I. törvény változásainak rövid magyarázata: A munka- és pihenőidő ; A munkaviszony egyes típusaira vonatkozó különös szabályok.
  In: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény magyarázata. Írták: Bíró Noémi, Nádas György, Nádasné Rab Henriett, Sipka Péter, Zaccaria Márton Leó, OptiJus, Opten Informatikai Kft., Budapest, 1-31, 2012.
 4. Szabó, B.: A Bázeli Egyetem magyar vonatkozású kéziratai.
  Gerundium. 3 (1-2), 157-160, 2012.
  (Ismertetett mű: összeáll. Hegyi Ádám. -A Bázeli Egyetem magyar vonatkozású kéziratai (1575) 1660-1798 (1815): katalógus = Die Hungarica-Manuskripte der Universität Basel (1575) 1660-1798 (1815): Katalog /Budapest : Országos Széchenyi Könyvtár - Gondolat Kiadó, 2010. -271 p.)
 5. Kovács, Z.: A beszámíthatatlan elkövetőkkel foglalkozó speciális bíróságok az Egyesült Államokban.
  Glossa iuridica. 3 (1), 33-36, 2012.
 6. Elek, B.: A bíró büntetéskiszabási szemléletének jogalkotói alakítása.
  In: Válogatás a Magyar Kriminológiai Társaság 2011. évben tartott tudományos rendezvényein elhangzott előadásokból / [... szerk. Kadlót Erzsébet], M. Kriminológiai Társ., Budapest, 20-33, 2012. ISBN: 9789638016225
 7. Molnár, J.: A bírósághoz fordulás joga és a közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás.
  In: Dikaiosz logosz : tanulmányok Kovács István emlékére. Szerk.: Trócsányi László, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 249-253, 2012. ISBN: 9789639650886
 8. Alföldi, Á.: A bizonyítási rendszerek történeti kezdetei a büntetőeljárásban: a formális bizonyítás.
  Profectus in Litteris. 3 17-25, 2012.
 9. Elek, B.: A bizonyítékszerzés alkotmányos korlátai a büntetőeljárásban.
  In: Dikaiosz logosz : tanulmányok Kovács István emlékére. Szerk.: Trócsányi László, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 407-414, 2012. ISBN: 9789639650886
 10. Tarr, Á.: A büntetőeljárás gyorsításáról.
  Gondolat, Budapest, 324 p., 2012. ISBN: 9789636934163
 11. Zoványi, N.: A büntetőjogi és a polgári jogi felelősség jogkövetkezményeinek összevetése.
  Debr. jogi műh. 9 (4), 1-21, 2012.
 12. Fodor, L.: A CO2 leválasztásának és tárolásának (css) nemzetközi vetületei.
  In: A nemzetközi környezetjog aktuális kihívásai. Szerk.: Raisz Anikó, ME, Miskolc, 51-61, 2012. ISBN: 9789633580172
 13. Bordán, S., Brunda, A., Gondola, C., Pálvölgyi, E., Pércsi, M., Szádvári, D., Balogh, J., Fazekas, F.: Actio popularisból valódi alkotmányjogi panasz?.
  In: Változások a magyar alkotmányjogban : tanulmányok az Alaptörvényről. Szerk.: Balogh Elemér [et al.], Nemz. Közszolgálati és Tankv. K., Budapest, 11-18, 2012. ISBN: 9789630855921
 14. Fézer, T.: A csődjog történeti fejlődése.
  In: A kereskedelmi jog alanyai : cégek és civil szervezetek joga. Írták: Fézer [Tamás] ... [etal.] ; [szakmai szerk. Fézer Tamás, Károlyi Géza], [S.n.], Debrecen, 285-290, 2012. ISBN: 9789630835039
 15. Fónai, M., Szűcs, E.: A Debreceni Egyetem "Diplomás pályakövető Rendszerének'" főbb eredményei és tapasztalatai, 2010-2011.
  Debreceni Egyetemi Kiadó Debreceni University Press, Debrecen, 222 p., 2012.
 16. Fónai, M., Szűcs, E., Puskás, O.: A Debreceni Egyetem aktív hallgatói: vélemények és elvárások a képzésről és a munkaerő-piacról, 2010-2011.
  In: A Debreceni Egyetem "Diplomás pályakövető Rendszerének'" főbb eredményei és tapasztalatai, 2010-2011. Szerk.: Fónai Mihály, Szűcs Edit, Debreceni Egyetemi Kiadó-Debreceni Universitiy Press, Debrecen, 10-25, 2012.
 17. Fónai, M., Ceglédi, T., Márton, S.: A Debreceni Egyetemen végzett DETEP-es hallgatók véleménye a programról, és munkaerő-piaci életútjuk néhány vonása.
  In: A Debreceni Egyetem "Diplomás pályakövető Rendszerének'" főbb eredményei és tapasztalatai, 2010-2011. Szerk.: Fónai Mihály, Szűcs Edit, Debreceni Egyetemi Kiadó-Debreceni Universitiy Press, Debrecen, 62-73, 2012
 18. Fónai, M., Kotsis, Á., Csomós, G.: A Debreceni Egyetem frissdiplomásainak véleménye és elvárásai a képzésről és a munkaerő-piacról, 2007-2010.
  In: A Debreceni Egyetem "Diplomás pályakövető Rendszerének'" főbb eredményei és tapasztalatai, 2010-2011. Szerk.: Fónai Mihály, Szűcs Edit, Debreceni Egyetemi Kiadó-Debreceni Universitiy Press, Debrecen, 26-45, 2012.
 19. Gyirán, Z.: Adósságrendezési meteorológia.
  Jegyz. és közig. 14 (6), 33-35, 2012.
 20. Zoványi, N.: A felelősség intézményének alakulása a kezdetektől a XX. század végéig.
  Debr. jogi műh. 9 (3), 1-17, 2012.
 21. Gyekiczky, T.: A fogyasztó örököse és a privilegizált joghatóság.
  In: A Brüsszel I. rendelet reformja : tanulmánykötet. Szerk.: Osztovits András, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 57-70, 2012, (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-politicarum, 2063-4757 ; 2.) ISBN: 9786155107610
 22. Csécsy, G.: A formatervezési mintaoltalom elvi kérdései, rendszertani sajátosságai.
  In: Pro vita et scientia : ünnepi kötet Jobbágyi Gábor 65. születésnapja alkalmából. Szerk.: Tattay Levente, Pogácsás Anett, Molnár Sarolta, Szt. István Társ., Budapest, 59-70, 2012. ISBN: 9789632773513
 23. Török, É.: A gazdasági, műszaki fejlődés hatása a szerződések jogára.
  Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok. 7 (1-2), 80-87, 2012.
 24. Fézer, T.: A gazdasági társaságok átalakulása.
  In: A kereskedelmi jog alanyai : cégek és civil szervezetek joga. Írták: Fézer [Tamás] ... [etal.] ; [szakmai szerk. Fézer Tamás, Károlyi Géza], [S.n.], Debrecen, 263-283, 2012. ISBN: 9789630835039
 25. Fézer, T.: A gazdasági társaságok megszűnésének általános szabályai.
  In: A kereskedelmi jog alanyai : cégek és civil szervezetek joga. Írták: Fézer [Tamás] ... [etal.] ; [szakmai szerk. Fézer Tamás, Károlyi Géza], [S.n.], Debrecen, 257-261, 2012. ISBN: 9789630835039
 26. Fodor, L.: A GMO szabályozással kapcsolatos európai bírósági gyakorlat tanulságai.
  In: Jogtudományi tanulmányok a fenntartható természeti erőforrások témakörében. Szerk.: Csák Csilla, Miskolci Egyetem, Miskolc, 65-75, 2012. ISBN: 9789633580318
 27. Nyilas, A.: A hatékony jogvédelemhez való jog érvényesülése a polgári perekben.
  In: Dikaiosz logosz : tanulmányok Kovács István emlékére. Szerk.: Trócsányi László, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 255-262, 2012. ISBN: 9789639650886
 28. Barta, A.: A helyi igazgatás kialakulása, a magyar helyi igazgatás fejlődése.
  In: Közigazgatás-elmélet : egyetemi tankönyv. Írták: Árva, Balázs, Barta, Veszprémi, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 11-24, 2012. ISBN: 9789633182734
 29. Barta, A.: A helyi önkormányzás alapkérdései a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában.
  In: Helyi önkormányzatok : egyetemi tankönyv. Írták: Árva, Balázs, Barta, Veszprémi, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 25-36, 2012. ISBN: 9789633182734
 30. Balázs, I.: A helyi önkormányzati autonómiafelfogás változása az új törvényi szabályozásban.
  Új magy. közig. 10 37-43, 2012.
 31. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: A helyi önkormányzatok felépítése és működése, az önkormányzati feladatellátás rendszere, a helyi közügy fogalma.
  In: Magyar közigazgatási jog [elektronikus dokumentum] : általános rész : I. kötet : elektronikus jegyzet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 100-137, 2012.
 32. Barta, A.: A helyi önkormányzatok társulásai.
  In: Helyi önkormányzatok. Egyetemi tankönyv. Írták: Árva, Balázs, Barta, Veszprémi, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 188-205, 2012. ISBN: 9789633182734
 33. Fézer, T.: A helyiségbérleti szerződés.
  In: A kereskedelmi ügyletek joga. Írták: Csécsy [György] ... [etal.] ; [szakmai szerk. Fézer Tamás, Károlyi Géza], [S.n.], Debrecen, 221-225, 2012. ISBN: 9789630849197
 34. Talabos Dávidné, L.: A homo-és transzszexuálisok elleni gyűlölet-bűncselekmények megjelenése a filmeken.
  Magyar rendészet. 4 121-129, 2012.
 35. Bencze, M.: A jogalkotó emberképének hatása a jogértelmezésre - Egy magyarországi kutatás tanulságai.
  Pro futuro. 2 (2), 73-84, 2012.
 36. Elek, B.: A jogerő a büntetőeljárásban.
  Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke, Debrecen, 316 p., 2012. ISBN: 9789634735984
 37. Bencze, M., Szabadfalvi, J.: A jogszabály.
  In: Bevezetés a jog- és államtudományokba. Szerk.: Szabó Miklós, Bíbor K., Miskolc, 90-109, 2012. ISBN: 9789639988460
 38. Károlyi, G., Petkó, M., Törő, E., Fézer, T.: A kereskedelmi jog alanyai: cégek és civil szervezetek joga.
  [S.n.], Debrecen, 428 p., 2012. ISBN: 9789630835039
 39. Fézer, T., Károlyi, G., Csécsy, G.: A kereskedelmi ügyletek joga.
  [S.n.], Debrecen, 416 p., 2012.
 40. Balogh, J.: A Kormány.
  In: Bevezetés az alkotmányjogba : az alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Szerk.: Trócsányi László, Schanda Balázs; közreműk. Csink Lóránt, HVG-ORAC, [Budapest], 263-281, 2012. ISBN: 9789632581521
 41. Fézer, T.: A kötvény.
  In: A kereskedelmi ügyletek joga. Írták: Csécsy [György] ... [etal.] ; [szakmai szerk. Fézer Tamás, Károlyi Géza], [S.n.], Debrecen, 312-319, 2012. ISBN: 9789630849197
 42. Fézer, T.: A közhasznú jogállás, közhasznú szervezetek.
  In: A kereskedelmi jog alanyai : cégek és civil szervezetek joga. Írták: Fézer [Tamás] ... [etal.] ; [szakmai szerk. Fézer Tamás, Károlyi Géza], [S.n.], Debrecen, 249-255, 2012. ISBN: 9789630835039
 43. Barta, A.: A közigazgatási jog helye a jogrendszerben, a közigazgatási jog sajátosságai.
  In: Magyar közigazgatási jog [elektronikus dokumentum] : általános rész : I. kötet : elektronikus jegyzet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 35-42, 2012.
 44. Barta, A., Veszprémi, B.: A közigazgatási jogi norma.
  In: Magyar közigazgatási jog [elektronikus dokumentum] : általános rész : I. kötet : elektronikus jegyzet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 43-55, 2012.
 45. Barta, A.: A közigazgatás intézményrendszere.
  In: Közigazgatás-elmélet : egyetemi tankönyv/ írták Árva, Balázs, Barta, Veszprémi, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 90-123, 2012. ISBN: 9789633182741
 46. Barta, A.: A közigazgatás intézményrendszere és a közigazgatás szervezeti felépítése.
  In: Magyar közigazgatási jog [elektronikus dokumentum] : általános rész : I. kötet : elektronikus jegyzet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 56-64, 2012.
 47. Barta, A.: A közigazgatás sajátosságai.
  In: Közigazgatás-elmélet : egyetemi tankönyv. Írták: Árva, Balázs, Barta, Veszprémi, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 68-89, 2012. ISBN: 9789633182741
 48. Balázs, I.: A közigazgatás változásianak hatása a közigazgatás alapelveire.
  In: Il Me Semblait Que J'Étais Moi-M©eme Ce Dont Parlait L'ouvrage : Liber Amicorum Endre Frenczy / Balázs István, Patrocinium, Budapest, 15-26, 2012. ISBN: 9786155107863
 49. Barta, A.: A központi közigazgatási szervek területi szervei, az államigazgatási feladatok települési szintű ellátásának rendszere, a jegyző jogállása és feladatai.
  In: Magyar közigazgatási jog [elektronikus dokumentum] : általános rész : I. kötet : elektronikus jegyzet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 84-91, 2012.
 50. Zoványi, N.: A légijáratok késésének megítélése a nemzetközi egyezmények és az európai jog tükrében.
  Jogtud. közlöny. 67 (9), 339-348, 2012.
 51. Tóth, G.: Alkotmánybíróság-pótlékok.
  Szuverén február 2.2012.
 52. Fazekas, F.: A magyar alkotmánybíróság állásfoglalásai az uinós jog és a magyar jog viszonyáról.
  In: Dikaiosz logosz : tanulmányok Kovács István emlékére. Szerk.: Trócsányi László, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 297-302, 2012. ISBN: 9789639650886
 53. Milanov, V.: A magyar-bolgár kapcsolatokban rejlő lehetőségek.
  MKI-tanulmányok. 9 1-20, 2012.
 54. Miszti-Blasiusné, S.: A magyar jogbölcseleti gondolkodás kezdetei.
  Magyar jog. 6 383-384, 2012.
  (Ismertetett mű: Szabadfalvi József. -A magyar jogbölcseleti gondolkodás kezdetei. Werbőczy Istvántól Somló Bódogig /Gondolat Kiadó, 2011195 p.)
 55. Balázs, I.: A magyar közigazgatás átalakulása a rendszerváltástól napjainkig.
  Új magy. közig. 5 (12), 2-13, 2012.
 56. Bencze, M.: A magyar legfőbb ítélkezési fórum jogegységesítő szerepének jogszociológiai dilemmái.
  JeMa. 4 87-91, 2012.
 57. Nagy, M., Hoffman, I., Balázs, I.: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata.
  HVG ORAC, Budapest, 530 p., 2012. ISBN: 9789632581828
 58. Pribula, L.: A magyar reklámjog szabályozásának legutóbbi változásai.
  In: Collegium Doctorum Konferencia [elektronikus dokumentum] : 2012. április 19., Miskolc [DVD] / [közread. Collegium Doctorum], Bíbor, Miskolc, , 2012. ISBN: 9789639988507
 59. Béky, Á.: A mediáció helye az új évezred büntetőpolitikájában.
  Debr. jogi műh. 9 (4), 2012.
 60. Kőmíves, P.: A média- és sajtójog polgári jogi vonatkozásai, különös tekintettel a személyiségvédelem kérdésére.
  In: Az állam és jog alapvető értékei a változó világban : Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola konferenciája. Szerk.: Verebélyi Imre, Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Győr, 186-192, 2012. ISBN: 9789637175732
 61. Fodor, L.: A multifunkcionális és fenntartható mezőgazdaság európai modellje.
  Pro futuro. 2 (2), 128-137, 2012.
 62. Zaccaria, M.: A munkáltató személyében bekövetkező változás ; A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás.
  In: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény magyarázata. Írták: Bíró Noémi, Nádas György, Nádasné Rab Henriett, Sipka Péter, Zaccaria Márton Leó, OptiJus, Opten Informatikai Kft., Budapest, , 2012.
 63. Sipka, P.: A munkaviszonyból eredő nem vagyoni kártérítés megítélése a károsultat megillető egyéb juttatások fényében.
  Profectus in Litteris. 3 239-247, 2012.
 64. Zaccaria, M.: A nemek közti esélyegyenlőség alapvető sajátosságai a japán munkajogban, különös tekintettel az atipikus foglalkoztatási formákra.
  Profectus in Litteris. 3 335-343, 2012.
 65. Farkas, Á.: A nemzetközi büntetőbíróságok előtt folyó bizonyítás sajátosságai.
  In: Tanulmányok Dr.Dr.h.c. Horváth Tibor professor emeritus 85. születésnapja tiszteletére / [szerk. Róth Erika], Bíbor K., Miskolc, 7-17, 2012. ISBN: 9789639988415
 66. Fézer, T.: A nonprofit szektor joga.
  In: A kereskedelmi jog alanyai : cégek és civil szervezetek joga. Írták: Fézer [Tamás] ... [etal.] ; [szakmai szerk. Fézer Tamás, Károlyi Géza], [S.n.], Debrecen, 231-243, 2012. ISBN: 9789630835039
 67. Rab, H.: A nyugdíjbiztosítási ellátások fenntarthatóságának jogi garanciái.
  HVG-ORAC, Budapest, 342 p., 2012. ISBN: 9789632581767
 68. Rab, H.: A nyugdíjrendszer alapjogi vetületének változásai napjainkban.
  In: Collegium Doctorum Konferencia [elektronikus dokumentum] : 2012. április 19., Miskolc [DVD] / [közread. Collegium Doctorum], Bíbor, Miskolc, , 2012. ISBN: 9789639988507
 69. Bodó, L.: A polgári jog és a munkajog összehasonlítása az alapelvek tükrében.
  Debr. jogi műh. 9 (4), [1-10], 2012.
 70. Alföldi, Á.: A poligráf alkalmazásának anomáliái a büntetőeljárásban.
  Glossa iuridica. 3 (1), 21-24, 2012.
 71. Szilágyi, E.: A politikai korrupció természete.
  Pro futuro. 2 (1), 87-97, 2012.
 72. Pribula, L.: A sajtó-helyreigazítás bírósági gyakorlata.
  HVG-Orac, Budapest, 166 p., 2012. ISBN: 9789632581613
 73. Pribula, L.: A soron kivűli eljárások bizonyítási problémái.
  In: Állam és magánjog : törekvések és eredmények az Európai Unió joga, a nemzetközi magánjog, polgári jog, és polgári eljárásjog keresztmetszetében : Budapest, 2012. június 8-9. / Pribila László, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 64, 2012.
 74. Pusztai, G., Fónai, M.: Asymmetric Students' Relations and Deprofessionalization: the Case of Teacher Training.
  In: Third Mission of Higher Education in a Cross-Border Region. Ed.: Pusztai Gabriella, Hatos Adrian, Ceglédi Tímea, Center for Higher Education Research and Development-Hungary, Debrecen, 114-133, 2012. ISBN: 9789634735991
 75. Árva, Z.: A szabálysértési jog irányváltásai.
  In: Collegium Doctorum Konferencia [elektronikus dokumentum] : 2012. április 19., Miskolc [DVD] / [közread. Collegium Doctorum], Bíbor, Miskolc, 7, 2012. ISBN: 9789639988507
 76. Elek, B.: A szakértő, mint a jogerő feltörésének az eszköze a büntetőeljárásban.
  In: Az orvosszakértő a büntetőeljárásban. Szerk.: Elek Balázs, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke, Debrecen, 43-69, 2012. ISBN: 9879634735496
 77. Kardos, S.: A szakértő és az eljárás többi szereplője.
  In: Az orvosszakértő a büntetőeljárásban. Szerk.: Elek Balázs, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke, Debrecen, 35-42, 2012. ISBN: 9879634735496
 78. Tóth, A., Háger, T.: A szakértői bizonyítással kapcsolatos eljárási szabálysértések és azok jogkövetelményei a büntetőperben.
  In: Az orvosszakértő a büntetőeljárásban. Szerk.: Elek Balázs, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke, Debrecen, 87-98, 2012. ISBN: 9879634735496
 79. Andorkó, I.: A szerzésmódok eredeti vagy származékos jellege.
  Glossa iuridica. 3 (1), 57-61, 2012.
 80. Török, É.: A szerződési szabadság értelmezésének lehetséges aspektusai.
  Jogtud. közlöny. 67 (1), 40-45, 2012.
 81. György, P.: A szétesett emlékezet - két temető példája.
  Stud. litt. 51 (1-2), 120-125, 2012.
 82. Sipka, P., Zaccaria, M.: A távmunkavégzés új szabályozása a magyar jogban.
  In: ENELKO 2012 XIII. Nemzetközi Energetika-elektrotechnika Konferencia, SzámOkt 2012 XXII. Nemzetközi Számítástechnika és oktatás Konferencia, Gyulafehérvár, 2012. október 11-14.. Szerk.: Biró Károly Ágoston, Sebestyén-Pál György, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Cluj-Napoca, 345-350, 2012, (ISSN 1842-4546)
 83. Fónai, M.: A tereptanár: egy új szakma és szerep körvonalai.
  Esély. 2 120-128, 2012.
  (Ismertetett mű: [közread. a] Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar ; [a kötet szerzői Baracsi Ágnes et al.]. -Módszertani kézikönyv tereptanároknak /Nyíregyháza : Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar : Nyíregyházi Főiskola Bessenyei Kvk., 2011. -)
 84. Fézer, T.: Atipikus szerződések.
  In: A kereskedelmi ügyletek joga. Írták: Csécsy [György] ... [etal.] ; [szakmai szerk. Fézer Tamás, Károlyi Géza], [S.n.], Debrecen, 155-185, 2012. ISBN: 9789630849197
 85. Szabadfalvi, J.: A történeti jogi iskola.
  In: A jogi gondolkodás mérföldkövei a kezdetektől a XIX. század végéig. Szerk.: Frivaldszky János, Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 288-295, 2012. ISBN: 9789632773438
 86. Sólyom, P.: A történetírás felelőssége.
  Szuverén szeptember 9.2012.
 87. Mikó-Kis, A.: A vádalku jogintézményéhez kapcsolódó legfontosabb elméletek és jogesetek áttekintése az Amerikai Egyesült Államok jogrendszerében.
  Profectus in Litteris. 3 195-202, 2012.
 88. Mikó-Kis, A.: A vádalku térnyerése az európai államokban.
  In: Az állam és jog alapvető értékei a változó világban : Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola konferenciája / [szerk. Verebélyi Imre], Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Győr, 163-173, 2012. ISBN: 9789637175732
 89. Talabos Dávidné, L.: A valódi bűn regénye - Oscar Wilde: Dorian Gray arcképe.
  Debr. szle. 20 (1-2), 46-51, 2012.
 90. Sipos, F.: Az abszolút büntetési elméletek.
  Profectus in Litteris. 4 197-204, 2012.
 91. Kovács, Á.: Az alkotmányjogi mérlegelés sajátos karaktere.
  Profectus in Litteris. 3 143-152, 2012.
 92. Sólyom, P.: Az állam általános elmélete és a jog viszonylagos ereje - Észrevételek Georg Jellinek államelméletéhez.
  Pro futuro. 2 (2), 53-72, 2012.
 93. Szabadfalvi, J.: Az állam legfőbb dísze?.
  Debr. szle. 3-4 112-121, 2012.
 94. Balázs, I.: Az autonómia-felfogás változása az új magyar helyi önkormányzati szabályozásban.
  Állam- és jogtudomány. 53 (2-3), 213-241, 2012.
 95. Zákány, J.: Az egészségügyi ellátás során bekövetkező károk kompenzációjának lehetőségei Németországban.
  Debr. jogi műh. 9 (3), 1-14, 2012.
 96. Zákány, J.: Az egészségügyi szolgáltatók kártérítési felelősségének alapvonásai Angliában.
  Profectus in Litteris. 3 345-353, 2012.
 97. Siska, K.: Az emberi jogok az arab világban.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 164 p., 2012. ISBN: 9789633181898
 98. Balla, Z.: Az EU pénzügyi érdekeinek védelme különös tekintettel a korrupció elleni szervezetére.
  Profectus in Litteris. 3 27-34, 2012.
 99. Farkas, Á.: Az európai büntetőjog fejlődésének irányai a Lisszaboni Szerződés után.
  In: Sapienti sat : ünnepi kötet Dr. Cséka Ervin professzor 90. születésnapjára / gond. Juhász Zsuzsanna, Nagy Ferenc és Fantoly Zsanett, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 139-158, 2012. ISBN: 9789639927209
 100. Gyüre, A.: Az európai földszabályozás aktuális kihívásai.
  Pro futuro. 2 (1), 98-104, 2012.
  (Ismertetett mű: szerk. Csák Csilla. -Az európai földszabályozás aktuális kihívásai /Miskolc : Novotni Kiadó, 2010. -307 p. -)
 101. Fézer, T.: Az Európai Unió társasági jogi normái.
  In: A kereskedelmi jog alanyai : cégek és civil szervezetek joga. Írták: Fézer [Tamás] ... [etal.] ; [szakmai szerk. Fézer Tamás, Károlyi Géza], [S.n.], Debrecen, 371-398, 2012. ISBN: 9789630835039
 102. Elek, B.: Az igazság és a jogerő összefüggései.
  In: Collegium Doctorum Konferencia [elektronikus dokumentum] : 2012. április 19., Miskolc [DVD] / [közread. Collegium Doctorum], Bíbor, Miskolc, , 2012. ISBN: 9789639988507
 103. Pribula, L.: Az okozatosság értelmezésének változásai a bírói gyakorlatban.
  In: Európai jogi kultúra :$bmegújulás és hagyomány a magyar civilisztikában : a Magánjogot Oktatók Egyesülete és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara által 2011. június 17-18. napjára szervezett tudományos konferencián elhangzott előadások szerkesztett változata. Szerk.: Fuglinszky Ádám, Klára Annamária, ELTE Eötvös K., Budapest, 275-288, 2012. ISBN: 9789633121047
 104. Zákány, J.: Az orvosi tevékenység büntetőjogi szabályozásának vázlata különös tekintettel a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés tényállására.
  Debr. jogi műh. 9 (2), 2012.
 105. Jancsó, Z., Szabó, K.: Az orvosi tevékenység büntetőjogi vonatkozásai.
  In: Az orvosszakértő a büntetőeljárásban. Szerk.: Elek Balázs, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke, Debrecen, 77-87, 2012. ISBN: 9879634735496
 106. Elek, B.: Az orvosszakértő a büntetőeljárásban.
  Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke, Debrecen, 150 p., 2012. ISBN: 9879634735496
 107. Balogh, J.: Az önálló szabályozó szervek.
  In: Bevezetés az alkotmányjogba : az alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Szerk.: Trócsányi László, Schanda Balázs; közreműk. Csink Lóránt, HVG-ORAC, [Budapest], 283-286, 2012. ISBN: 9789632581521
 108. Papp, L.: Az önkormányzatiság vázlatos áttekintése, különös tekintettel a hosszú 19. század alkotmányos megoldásaira.
  De iurisprudentia et iure publico. 6 (1-2), 1-11, 2012.
 109. Papp, L.: Az önkormányzatosság vázlatos áttekintése, különös tekintettel a hosszú 19. század alkotmányos megoldásaira.
  De iurisprudentia et iure publico. 1-22012.
 110. Gyüre, A.: Bándi Gyula 'Környezetjog' című művéről.
  Miskolci jogi szle. 7 (2), 86-91, 2012.
  (Ismertetett mű: Bándi Gyula. -Környezetjog /Budapest : Szent István Társulat, 2011. -511 p. -)
 111. Fézer, T.: Befolyásszerzés más társaságban: vállalatcsoportok.
  In: A kereskedelmi jog alanyai : cégek és civil szervezetek joga. Írták: Fézer [Tamás] ... [etal.] ; [szakmai szerk. Fézer Tamás, Károlyi Géza], [S.n.], Debrecen, 147-153, 2012. ISBN: 9789630835039
 112. Talabos Dávidné, L.: Bejegyzett élettársi kapcsolat: az azonos nemű állampolgárok 22-es csapdája?.
  Családi jog. 2012 (4), 17-23, 2012.
 113. Miszti-Blasiusné, S.: Beszámoló a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának könyvbemutatójáról.
  Jogtud. közlöny. 7-8. 319-320, 2012.
 114. Zaccaria, M.: Bevezető rendelkezések ; Az érvénytelenség ; A munkáltató személyében bekövetkező változás ; A munkaszerződés teljesítése ; A munkaviszonyhoz kapcsolódó egyéb megállapodások ; A munkaügyi kapcsolatok - Általános rendelkezések.
  In: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény magyarázata. Írták: Bíró Noémi, Nádas György, Nádasné Rab Henriett, Sipka Péter, Zaccaria Márton Leó, OptiJus, Opten Informatikai Kft., Budapest, , 2012.
 115. Fézer, T.: Biztosítási szerződés.
  In: A kereskedelmi ügyletek joga. Írták: Csécsy [György] ... [etal.] ; [szakmai szerk. Fézer Tamás, Károlyi Géza], [S.n.], Debrecen, 227-255, 2012. ISBN: 9789630849197
 116. Stipta, I.: Bruckner Győző (1877-1962).
  Gerundium. 3 (1-2), 15-24, 2012.
 117. Zaccaria, M.: Constitutional interpretation: The place of anti-discrimination in the Hungarian legal system.
  In: PhD hallgatók VIII. Nemzetközi Konferenciája = 8th International Conference of PhD Students. Szerk.: Bikfalvi Péter, Miskolci Egyetem, Miskolc, Paer 9, 2012. ISBN: 9789636619947
 118. Tóth, G.: Constitution for a disunited nation - On Hungary's 2011 fundamental law.
  Central European University Press, Budapest, 570 p., 2012. ISBN: 9786155225185
 119. Fézer, T.: Csereszerződések.
  In: A kereskedelmi ügyletek joga. Írták: Csécsy [György] ... [etal.] ; [szakmai szerk. Fézer Tamás, Károlyi Géza], [S.n.], Debrecen, 312-319, 2012. ISBN: 9789630849197
 120. László, V.: Die Funktion der Kirche in der Schulenerhaltung.
  In: Doktoranduszok Fóruma: Miskolc, 2012. november 8. : Állam- és Jogtudományi Kar Szekciókiadványa. Szerk.: Stipta István, Miskolci Egyetem Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály, Miskolc, 117-121, 2012.
 121. Balázs, I.: Eastern Europe in transition, the case of Hungary: the readjustment of public administration, programs and aspects of the transformation of public administration in Hungary, in the 1990-2002 period.
  Acta juridica Hungarica. 53 (2), 115-132, 2012.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Law
 122. Fónai, M.: Egy "integrált" kötet a társadalmi integrációról.
  Metszetek. 2 (4-1), 256-264, 2012.
  (Ismertetett mű: szerk. Kovách Imre, Dupcsik Csaba, P. Tóth Tamás, Takács Judit. -Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon : tanulmányok /Budapest : MTA Társadalomtudományi Kutatócsoport (Szociológiai Intézet) - Argumentum, 2012)
 123. Fézer, T.: Egyéb jellemzően profitorientált jogalanyok (speciális társaságok).
  In: A kereskedelmi jog alanyai : cégek és civil szervezetek joga / Fézer [Tamás] ... [etal.] ; [szakmai szerk. Fézer Tamás, Károlyi Géza], [S.n.], Debrecen, 205-229, 2012. ISBN: 9789630835039
 124. Bányai, O.: Egy fenékkel két nyeregben?: Az Európai Unió közúti közlekedésre vonatkozó energiahatékonysági és energiatakarékossági szabályozása.
  Pro futuro. 2 (1), 23-34, 2012.
 125. Szemesi, S.: Egy lehetséges válasz a szisztematikus jogsértésekre: a pilot judgment eljárás az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában.
  In: Collegium Doctorum Konferencia [elektronikus dokumentum] : 2012. április 19., Miskolc [DVD] / [közread. Collegium Doctorum], Bíbor, Miskolc, , 2012. ISBN: 9789639988507
 126. Fézer, T.: Elektronikus kereskedelem.
  In: A kereskedelmi ügyletek joga. Írták: Csécsy [György] ... [etal.] ; [szakmai szerk. Fézer Tamás, Károlyi Géza], [S.n.], Debrecen, 201-220, 2012. ISBN: 9789630849197
 127. Gyüre, A.: Erdészeti jogunk a klímaváltozás tükrében.
  In: Doktoranduszok Fóruma. Szerk.: Stipta István, Miskolci Egyetem Innovációs és Technológiai Transzfer Centrum, Miskolc, 49-53, 2012.
 128. Zaccaria, M.: Explanation of the Principle of Equal Treatment in the Practice of the Hungarian Constitutional Court With Special Respect to the World of Labour.
  J. Legal Econ. Issues Cent. Europe. 1 49-53, 2012.
 129. Gyirán, Z.: Feladatfinanszírozás régen és ma.
  Jegyz. és közig. 14 (6), 9-11, 2012.
 130. Veszprémi, B.: Felelősség a közszolgálatban.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 139 p., 2012. ISBN: 9789633181768
 131. Nagyné Dorka, D.: Flexicurity jelenség a közszolgálati törvény tükrében?.
  Professzorok az Európai Magyarországért 2012.
 132. Fézer, T.: Fuvarozási szerződés.
  In: A kereskedelmi ügyletek joga. Írták: Csécsy [György] ... [etal.] ; [szakmai szerk. Fézer Tamás, Károlyi Géza], [S.n.], Debrecen, 143-153, 2012. ISBN: 9789630849197
 133. Csűrös, G.: Gazdaságpolitikai együttműködés az Európai Unióban - új utakon?.
  Pro futuro. 2 (2), 34-52, 2012.
 134. Sólyom, P.: Gerber és az államhatalom akaratelmélete.
  Állam és jogtudomány. 53 (4), 497-525, 2012.
 135. Szemesi, S.: Gondolatok a hátrányos megkülönböztetés tilalma kialakulásáról és fogalmi kérdéseiről.
  In: Dikaiosz logosz : tanulmányok Kovács István emlékére. Szerk.: Trócsányi László, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 375-381, 2012. ISBN: 9789639650886
 136. Blaskó, B.: Gondolatok a jogelvek, jogrendszerek terjedésére ható néhány tényezőről az ókortól a XVIII. század végéig.
  In: Tanulmányok Irk Ferenc professzor 70. születésnapja tiszteletére / [szerk. Barabás A. Tünde], Okri, Budapest, 61-79, 2012. ISBN: 9789637373183
 137. Blaskó, B.: Gondolatok az erőszak szerepéről az V-XVIII. századok közötti jogelvek, normák, intézmények terjedésében.
  In: Sodorvonalon: tanulmányok Virányi Gergely 60. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Hautzinger Zoltán, Verhóczki János, Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozat, [Budapest], 15-30, 2012. ISBN: 9789630832711
 138. Varju, M.: Governance, accountability and the Market.
  In: Constitution for a disunited nation : on Hungary's 2011 fundamental law / edited by Gábor Attila Tóth, Central European University Press, Budapest, 301-331, 2012. ISBN: 9786155225185
 139. Albert, E., Papp, N., Papp, O., Szalóki, I., Fazekas, F., Balogh, J.: Gyülekezési jog - az Alaptörvény előtt és után.
  In: Változások a magyar alkotmányjogban : tanulmányok az Alaptörvényről. Szerk.: Balogh Elemér [et al.], Nemz. Közszolgálati és Tankv. K., Budapest, 173-180, 2012. ISBN: 9789630855921
 140. Árva, Z., Balázs, I., Balla, Z., Barta, A., Veszprémi, B.: Helyi önkormányzatok: egyetemi tankönyv.
  Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, Debrecen, 315 p., 2012. ISBN: 9789633182734
 141. Zaccaria, M.: Hogyan tovább?: esélyegyenlőség és munkajogi reform.
  In: Állam és jog - kodifikációs kihívások napjainkban. Szerk.: Fantoly Zsanett, Gácsi Anett Erzsébet, SZTE Állam- és Jogtud. Doktori Isk., Szeged, 263-272, 2012. ISBN: 9789633061428
 142. Varju, M., Vincze, A.: Hungary: the New Fundamental Law.
  Eur. Publ. Law. 18 (3), 437-453, 2012.
 143. Bíró, G.: Investigation of vehicular crime with special regard to adopting the new means and methods of forensic science.
  Curentul juridic. 48 114-122, 2012.
 144. Szabó, E.: Ismertetés Iustitia modellt áll.
  Jogelméleti szemle. 1 142-147, 2012.
  (Ismertetett mű: H.Szilágyi István; Fekete Balázs (szerk). -Iustitia modellt áll /Budapest : Szent István Társulat, 2011)
 145. Szabó, B.: Jogászság és jogászképzés.
  In: Bevezetés a jog- és államtudományokba. Szerk.: Szabó Miklós, Bíbor K., Miskolc, 35-62, 2012, (Prudentia iuris, 1219-8471 ; 2.) ISBN: 9789639988460
 146. Bencze, M., Vinnai, E.: Jogszociológiai előadások: egyetemi jegyzet.
  Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, Debrecen, 173 p., 2012. ISBN: 9789633182932
 147. Rusinné Fedor, A., Fónai, M.: Kisgyermekes nők foglalkoztatási jellemzői és a családtámogatások igénybevétele.
  Szabolcs-Szatmár-Beregi Szle. 47 (4), 71-86, 2012.
 148. Gyekiczky, T.: Kit védünk?: a fogyasztó közösségi jogi fogalmának társadalmi összefüggéseiről.
  Európai jog. 1 24-30, 2012.
 149. Varga, J.: Koncesszió és PPP, mint közigazgatási szerződések.
  In: Miskolci Egyetem Doktorandusz Fóruma Állam- és Jogtudományi Kar Szekciókiadványa / [szerk. Stipta István] ; [írták] Arany Péter, Emese Bátyi, Attila Béres, Bodó László, Andrea Bokros, Gergely Cseh, Forgács Tünde, Fülöp György, Gál Fruzsina, Zoltán Gyirán, Gyüre Annamária Csilla, Hajdu József Ákos, Jámbor Adrienn, Juhász Andrea, András Kardos, Orsolya Kárpáty, Ádám Gábor Kovács, Ágnes Kovács, Vilmos Csongor László, David Talabos dr Nikolett Lukács; György Marinkás; Petra Mihányi; Molnár Dalma Pető Alexandra; Kornél Rétfalvi; Magdolna Somogyi; Balázs Szabó, Szandra Kinga Szabó, Szilágyi Szabolcs, Andrea Noémi Tóth, Trunkos Anita Krisztina, Udvarhelyi Bence, Orsolya Vaktor, Varga Judit, Zoványi Nikolett, Zsiros Annamária, Miskolci Egyetem, Miskolc, 205-209, 2012.
 150. Fézer, T.: Korlátolt felelősségű társaság.
  In: A kereskedelmi jog alanyai : cégek és civil szervezetek joga. Írták: Fézer [Tamás] ... [etal.] ; [szakmai szerk. Fézer Tamás, Károlyi Géza], [S.n.], Debrecen, 83-105, 2012. ISBN: 9789630835039
 151. Miszti-Blasiusné, S.: Könyvbemutató a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán.
  Debreceni szle. 20 (3-4), 157-160, 2012.
 152. Fodor, L.: Környezetvédelmi jog és igazgatás.
  Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, Debrecen, 174 p., 2012. ISBN: 9789633182895
 153. Szemesi, S.: Környezetvédelmi kérdések az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában.
  In: A nemzetközi környezetjog aktuális kihívásai. Szerk.: Raisz Anikó, ME, Miskolc, 175-185, 2012. ISBN: 9789633580172
 154. Jagusztin, T.: Közérdekű keresetindítás a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján.
  In: Kollektív fogyasztói jogérvényesítés. Szerk.: Hajnal Zsolt, Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete (FOME), Debrecen, 143-205, 2012. ISBN: 9786155025068
 155. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: Közigazgatás-elmélet: egyetemi tankönyv.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 299 p., 2012. ISBN: 9789633182741
 156. Barta, A.: Közigazgatás és a közigazgatási jog.
  In: Közigazgatás-elmélet : egyetemi tankönyv. Írták: Árva, Balázs, Barta, Veszprémi, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 124-159, 2012. ISBN: 9789633182741
 157. Fézer, T.: Közös vállalat.
  In: A kereskedelmi jog alanyai : cégek és civil szervezetek joga. Írták: Fézer [Tamás] ... [etal.] ; [szakmai szerk. Fézer Tamás, Károlyi Géza], [S.n.], Debrecen, 105-108, 2012. ISBN: 9789630835039
 158. Szilágyi, E.: Lehet a pártfeloszlatás demokratikus lépés?.
  Profectus in Litteris. 3 285-292, 2012.
 159. Tóth, A.: Le systeme de l'organisation de la médiation pénale en Hongrie.
  Curentul juridic. 50 72-75, 2012.
 160. Nagyné Dorka, D.: Magánjogias közszolgálat?.
  In: Az állam és jog alapvető értékei a változó világban : Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola konferenciája / [szerk. Verebélyi Imre], Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Győr, 269-278, 2012. ISBN: 9789637175732
 161. Árva, Z., Balázs, I., Balla, Z., Barta, A., Veszprémi, B.: Magyar közigazgatási jog általános rész : I. kötet : elektronikus jegyzet.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 220 p., 2012.
 162. Prugberger, T., Zaccaria, M., Kenderes, G., Nádas, G.: Magyar munka- és közszolgálati jogi reform európai kitekintéssel.
  Novotni Kiadó, Miskolc, 311 p., 2012. ISBN: 9789639360839
 163. Kovács, Z.: Megjegyzések a büntetőjogi intézkedések történetéhez.
  Debr. jogi műh. 9 (3), 5-12, 2012.
 164. Kovács, Z.: Mental Health Courts.
  Profectus in Litteris. 3 153-161, 2012.
 165. Árva, Z.: Merre tovább szabálysértési jog.
  Új magy. közig. 9 46-53, 2012.
 166. Tóth, G.: Milyen köztársaságot.
  Szuverén március 16.2012.
 167. Szabó, B.: Miniszteri előterjesztés a nagyszebeni királyi jogakadémia megszüntetése tárgyában I. Ferenc József előtt és annak parlamenti előzményei.
  Gerundium. 3 (1-2), 74-104, 2012.
 168. Újvári, E.: Monográfia Iustinianus egyházpolitikai rendeleteiről: Sáry Pál könyvéről.
  Jogtörténeti szle. 4 60-61, 2012.
  (Ismertetett mű: Sáry Pál. -Iustinianus császár egyházpolitikai rendelkezése /Budapest : Szent István Társulat, 2012. -320 p. -)
 169. Fodor, L.: Multifunkcionalitás és környezeti fenntarthatóság.
  In: Collegium Doctorum Konferencia [elektronikus dokumentum] : 2012. április 19., Miskolc [DVD] / [közread. Collegium Doctorum], Bíbor, Miskolc, , 2012. ISBN: 9789639988507
 170. Zaccaria, M.: Néhány gondolat a magyar munkajogi reform jogelméleti alapjairól.
  In: A Selye János Egyetem 2012-es "Művelődés - Identitás- Egészség" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának Tanulmánykötete.. Szerk.: Nagy Melinda, Selye János Egyetem, Komárom (Szlovákia), 247-271, 2012.
 171. Barta, A.: Nemzetközi trendek, magyar tendenciák a Kormány területi képviseletében.
  Profectus in Litteris. 3 35-44, 2012.
 172. Zaccaria, M.: New Developments in the Practice of the Court of Justice of the European Union in the field of Labour Equality.
  J. Legal Econ. Issues Cent. Europe. 3 31-36, 2012.
 173. Barta, A.: New trends in the territorial representation of governments on the recent transformation of Hungarian territorial state administration.
  Curentul juridic. 48 75-84, 2012.
 174. Szabó, B.: Papinianus on the stage: a martyr of law or a modern model?.
  Acta juridica Hungarica. 53 (1), 7-22, 2012.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Law
 175. Szilágyi, E.: Pénz beszél?: gazdálkodó szervezetek szólásszabadsága a kampányokban.
  In: Dikaiosz logosz : tanulmányok Kovács István emlékére. Szerk.: Trócsányi László, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 137-143, 2012. ISBN: 9789639650886
 176. Tóth-Matolcsi, L.: Politika-felfogás.
  In: Bibó 100. Recepciók, értelmezések, alkalmazási kísérletek. Szerk.: Dénes Iván Zoltán, Argumentum Kiadó, Budapest, 231-244, 2012. ISBN: 9789634466598
 177. Gyirán, Z.: Politikai mentőöv vagy kormányzati petárda?.
  Jegyz. és közig. 14 (5), 29-31, 2012.
 178. Fónai, M.: Potential impacts of community problems and residential needs on local politics.
  In: Local organization of social services in Hungary. Ed.: Ferenc Bódi, Gergely Fábián, Thomas R. Lawson, Europäischer Hochschuverlag GmbH & Co. KG, Bremen, 78-104, 2012. ISBN: 9783867418072
 179. Varga, J.: PPP börtönök.
  Profectus in Litt. 4 256-264, 2012.
 180. Szemesi, S., Szabó, B.: Profectus in Litteris 3..
 181. Balázs, I.: Reflexions aux travaux de l'Atelier sur la" Mondialisation et professionnalisation de la fonction publique ; tendances actuelles, perspectives et besoins." a l'ocassion du Congrés de l'IISA á Lausanne, 4-8 juillet 2011..
  In: Congres de l'IISA : [proceedings], [L'IISA], Lausanne, 1-6, 2012.
 182. Szabó, B.: Rudolf von Jhering: a juriszprudencia mint tudomány bécsi székfoglalója alapján.
  In: A jogi gondolkodás mérföldkövei a kezdetektől a XIX. század végéig. Szerk.: Frivaldszky János, Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 296-303, 2012. ISBN: 9789632773438
 183. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: Segédanyag a Helyi önkormányzatok tantárgyhoz 2012/2013. tanév I. félév.
  DE ÁJK KJT, Debrecen, 108 p., 2012.
 184. Szabó, B.: Segédanyag a római öröklési jog tanulmányozásához.
  Szt. István Társ., Budapest, 80 p., 2012.
 185. Fézer, T.: Speciális adásvételi szerződések.
  In: A kereskedelmi ügyletek joga. Írták: Csécsy [György] ... [etal.] ; [szakmai szerk. Fézer Tamás, Károlyi Géza], [S.n.], Debrecen, 15-23, 2012. ISBN: 9789630849197
 186. Veszprémi, B.: Szemelvények a nemzetközi közszolgálati felelősségi szabályozásból.
  Új magy. közig. 5 (3), 30-36, 2012.
 187. Hajdu, J.: Szentpéteri Kun Béla élete, oktatási, tudományos tevékenysége és a Debreceni Egyetem életében vállalt kiemelkedő szerepe.
  In: Az állam és jog alapvető értékei a változó világban : Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola konferenciája / [szerk. Verebélyi Imre], Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Győr, 332-344, 2012. ISBN: 9789637175732
 188. Angyal, Z.: Szerződés a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról.
  In: Collegium Doctorum Konferencia [elektronikus dokumentum] : 2012. április 19., Miskolc [DVD] / [közread. Collegium Doctorum], Bíbor, Miskolc, 6, 2012. ISBN: 9789639988507
 189. Angyal, Z.: Szerződés a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról.
  In: Collegium Doctorum Konferencia, [Miskolci Egyetem], [Miskolc], 1-6, 2012.
 190. Petkó, M.: Szerződések a szellemi alkotások szolgálatában.
  [Petkó M.], Debrecen, 193 p., 2012. ISBN: 9789630842181
 191. Fézer, T.: Szükségszerű-e az egyensúlyi helyzet megbomlása a ppp-projektek keretében kötött szerződéseknél?.
  In: Dikaiosz logosz : tanulmányok Kovács István emlékére. Szerk.: Trócsányi László, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 203-209, 2012. ISBN: 9789639650886
 192. Fónai, M.: Tanárszakos hallgatók professzió-képe: a deprofesszionalizálódás esete?.
  In: A tanárok tanárának lenni... : tanulmányok Szabó László Tamás 70. születésnapjára. Szerk.: Pusztai Gabriella, Fenyő Imre, Engler Ágnes, DE Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ, Debrecen, 232-254, 2012. ISBN: 9789630846448
 193. Blaskó, B.: Tansegédlet a büntetőjog általános részéhez.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 66 p., 2012. ISBN: 9786155122033
 194. Szabó, K.: Tanúvédelem a magyar büntetőeljárásban.
  HVGOrac, Budapest, 316 p., 2012. ISBN: 9789632581668
 195. Fézer, T.: Társasági jogviták.
  Opten Kft., Budapest, 227 p., 2012. ISBN: 9786155122033
 196. Fézer, T.: Társasági tagsági jogok átruházása.
  In: A kereskedelmi ügyletek joga. Írták: Csécsy [György] ... [etal.] ; [szakmai szerk. Fézer Tamás, Károlyi Géza], [S.n.], Debrecen, 41-44, 2012. ISBN: 9789630849197
 197. Fónai, M., Ceglédi, T., Győrbíró, A.: Tehetséggondozás és társadalmi kohézió: tehetséggondozó intézmények a Debreceni Egyetemen és a Partiumi Keresztény Egyetemen.
  PO-HERJ. 2 120-128, 2012.
 198. Görgényi, I.: Tényállástan.
  In: Magyar büntetőjog: általános rész. Írták: Görgényi Ilona, Gula József, Horváth Tibor, Jacsó Judit, Lévai Miklós, Sántha Ferenc, Váradi Erika, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft, Budapest, 141-171, 2012. ISBN: 9789632952390
 199. Fézer, T.: Termékfelelősség.
  In: A kereskedelmi ügyletek joga. Írták: Csécsy [György] ... [etal.] ; [szakmai szerk. Fézer Tamás, Károlyi Géza], [S.n.], Debrecen, 376-384, 2012. ISBN: 9789630849197
 200. Elek, B.: The administrational reform of the judical system in Hungary.
  Curentul juridic. 48 85-89, 2012.
 201. Papp, L.: The concepts of autonomus local goverments and their different froms of appearances in the traditions of our national public law.
  Journal on European History of Law. 3 (1), 62-65, 2012.
 202. Varju, M., Sándor, J.: The multiplicity of norms: the bioethics and law of Stem Cell Patents.
  In: The global dynamics of regenerative medicine : a social science critique. Ed.: Andew Webster, Palgrave, London, 100-125, 2012. ISBN: 9781137026545
 203. Fónai, M.: The relationship between socio-economic status and deprofessionalization: the case of teacher training.
  In: Higher education in the Romania-Hungary cross-border area. Ed.: Tamás Kozma, Krisztina Bernáth, Partium Press-Cherd, Debrecen, 13-32, 2012. ISBN: 9876068156415
 204. Sipka, P., Zaccaria, M.: The Role of Telework in Modern Labour Law with Special Regard to Hungarian Law.
  J. Legal Econ. Issues Cent. Europe. 3 21-25, 2012.
 205. Varju, M.: The shaping of infringement procedures in European Union Law: the rights and safeguards of the defendant member States.
  Maastricht Journal of European and Comparative Law. 19 (3), 400-420, 2012.
 206. Fónai, M.: The social situation and the health status of the Hungarian and Vlach Gypsy population in Tiszavasvári.
  In: Local organization of social services in Hungary. Ed.: Ferenc Bódi, Gergely Fábián, Thomas R. Lawson, Europäischer Hochschuverlag GmbH & Co. KG, Bremen, 207-242, 2012. ISBN: 9783867418072
 207. Zoványi, N.: Tisztességtelen szerződési feltételek és szerződési biztosítékok az utazási szerződésekben.
  Profectus in Litteris. 3 355-363, 2012.
 208. Fézer, T.: Utazási szerződés.
  In: A kereskedelmi ügyletek joga. Írták: Csécsy [György] ... [etal.] ; [szakmai szerk. Fézer Tamás, Károlyi Géza], [S.n.], Debrecen, 138-141, 2012. ISBN: 9789630849197
 209. Babják, I., Hajdú, J., Megyeri-Pálffi, Z., Papp, L., Siska, K., Újvári, E.: Ünnepi kötet Ruszoly József 70. születésnapja tiszteletére.
  Jogelméleti szemle. 1 73-138, 2012.
  (Ismertetett mű: Emlékkönyv Dr. Ruszoly József egyetemi tanár 70. születésnapjára /Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2010. -1018 p. -)
 210. Nagyné Dorka, D.: Választott- és döntőbizottságok múltja és jelene nemzetközi tapasztalatokkal.
  Debr. jogi műh. 9 (3), 2012.
 211. Fézer, T.: Versenyjog.
  In: A kereskedelmi jog alanyai : cégek és civil szervezetek joga. Írták: Fézer [Tamás] ... [etal.] ; [szakmai szerk. Fézer Tamás, Károlyi Géza], [S.n.], Debrecen, 399-426, 2012. ISBN: 9789630835039
2011
 1. Simon, A.: "Die sinnliche Tradition der Antike": Karl Kerényi und "das Problem des Buches".
  In: Kulturtechnik Philologie : zur Theorie des Umgangs mit Texten / von Pál Kelemen, Ernő Kulcsár Szabó, Ábel Tamás, Winter, Heidelberg, 105-124, 2011.
 2. Standeisky, É.: "Magasra nyújtja pálmát a szobor".
  In: A szabadság felelőssége : írások a 65 éves Dénes Iván Zoltán tiszteletére. Szerk.: Pénzes Ferenc, Rácz Sándor, Tóth-Matolcsi László, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 235-243, 2011. ISBN: 978963318168
 3. Fézer, T.: "Nincs az a magánélet, ami ne lenne leleplezhető": a privátszféra védelme.
  In: Generatio Regenerationis : ünnepi tanulmányok a debreceni jogi kar újraalapításának 15. évfordulójára. Szerk.: Madai Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 49-61, 2011. ISBN: 9789633181577
 4. Tarr, Á.: "Vádalku" vagy amit Franciaországban annak neveznek.
  Miskolci jogi szle. 2 (2), 17-35, 2011.
 5. Sólyom, P.: A "magyarkérdés" és Európa.
  Szuverén január 25.2011.
 6. Madai, S.: A "vagyon" és a "kár" büntetőjogi relációjának értelmezési lehetőségei.
  In: Jubileumi tanulmányok / [szerk. Fenyvesi Csaba], Magyar Büntetőjogi Társaság, Budapest; Debrecen; Pécs, 137-144, 2011. ISBN: 9789630821940
 7. Bencze, M.: A bírói érvelésre vonatkozó szabályok értelmezésének sajátosságai.
  JeMa. 2 (2), 84-91, 2011.
 8. Kardos, S., Háger, T.: A bírói határozat végrehajthatósága, a határozat jogerősítő záradékkal való ellátása.
  Debr. jogi műh. 8 (2), [1-14], 2011.
 9. Bencze, M.: A bírói mérlegelésre vonatkozó szabályok értelmezésének sajátosságai.
  JeMa. 2 (2), 82-89, 2011.
 10. Babják, I.: A bíró mint referens, a referens mint bíró: gondolatok a bírói függetlenségről az 1869. évi IV. tc. kapcsán.
  In: Konferencia a bírói hatalomról és az állampolgárságról : IV. Szegedi Jogtörténeti Napok. Szerk.: Homoki-Nagy Mária, Szegedi Egyetemi K. Juhász Gyula Felsőoktatási K., Szeged, 23-27, 2011. ISBN: 9789639927445
 11. Alföldi, Á.: A bizonyítás jelentősége és fogalmának elméleti megközelítései a büntetőeljárás fókuszában.
  Glossa iuridica. 2 (1), 42-45, 2011.
 12. Bencze, M.: A bizonyítékok értékelésének összehasonlító vizsgálata a tisztességes eljárás szempontjából.
  In: A bírói függetlenség, a tisztességes eljárás és a politika : összehasonlító jogi tanulmányok. Szerk.: Badó Attila, Gondolat, Budapest, 218-235, 2011. ISBN: 9789636932909
 13. Fézer, T.: A biztosítási szerződések.
  In: A Polgári Törvénykönyv magyarázata I-II. kötet / Baross Gergely, Bán Dániel, Bodzási Balázs, Boóc Ádám, Csécsy Andrea, Csöndes Mónika, Fabó Tibor, Fézer Tamás, Fuglinszky Ádám, Károlyi Géza, Kovács Bálint, Nemessányi Zoltán, Németh Kinga, Osztovits András, Pomeisl András, Sándor István, Virág Csaba, Zoványi Nikolett, Opten Kiadó, Budapest, 2027-2076, 2011.
 14. Sipos, F.: A büntetés céljának változásai a magyar büntető anyagi jogban a Csemegi-kódextől az 1978.évi IV. törvényig.
  Profectus in Litteris. 3 249-256, 2011.
 15. Háger, T.: A büntetőeljárásban a másodfokú tárgyalás és nyilvános ülés, valamint a harmadfokú nyilvános ülés lefolytatása és jegyzőkönyvezése.
  [Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar], [Miskolc], 20 p., 2011.
 16. Alföldi, Á.: A büntetőeljárásbeli bizonyítás-felvételi rendszer jövője a Stockholmi Program tükrében.
  In: Jogász doktoranduszok I. pécsi találkozója : tanulmánykötet. Szerk.: Bencsik András, Fülöp Péter, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskola, Pécs, 192-197, 2011. ISBN: 9789636424053
 17. Tarr, Á.: A büntetőeljárás gyorsítása a francia jogban: I. rész.
  Ügyészek lapja. 2 67-72, 2011.
 18. Blaskó, B.: A büntetőjog előtörténete, eredete, kialakulása és fejlődéstörténeti vázlata az ókortól a XVIII. század végéig.
  [RTF], Budapest, 204 p., 2011. ISBN: 9789639543799
 19. Fézer, T.: A bűncselekmények áldozatainak járó jóvátétel elméleti kérdései.
  Debr. jogi műh. 8 (3), 2011.
 20. Petkó, M.: A cégeljárás peres és nemperes eljárásai.
  In: A gazdasági szféra alanyai : gazdasági társaságok. Írták: Fézer Tamás, Károlyi Géza, Petkó Mihály, Törő Emese, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 161-207, 2011. ISBN: 9789633181102
 21. Hajnal, Z.: A civil szervezetek szerepe a fogyasztóvédelem területén, különös tekintettel a fogyasztói tájékoztatásban betöltött szerepükre.
  Nemzeti érdek. 5 (17), 2011.
 22. Alföldi, Á.: A családon belüli erőszak megítélése és megelőzésének eszközei a magyar és az európai uniós jogban.
  Jogelméleti szemle. 3 78, 2011.
 23. Madai, S.: A csalás büntetőjogi értékelése.
  HVG-ORAC, Budapest, 271 p., 2011. ISBN: 9789632581194
 24. Fézer, T.: A csődjog történeti fejlődése.
  In: A gazdasági társaságok megszűnése. Írták: Fézer Tamás, Károlyi Géza, Petkó Mihály, Törő Emese, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 43-49, 2011. ISBN: 9789633181171
 25. Szabadfalvi, J.: Adalékok a hazai elméleti jogszociológia megalapozásához.
  In: A szabadság felelőssége : írások a 65 éves Dénes Iván Zoltán tiszteletére. Szerk.: Pénzes Ferenc, Rácz Sándor, Tóth-Matolcsi László, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 311-323, 2011. ISBN: 978963318168
 26. Bencze, M.: Adalékok a jogelmélet és a jogszociológia hazai oktatásának értékeléséhez.
  Iustum aequum salutare. 7 (3), 11-14, 2011.
 27. Szabadfalvi, J.: Adalékok Cicero és a sztoikus természetjogi hagyomány megítélésnek hazai történetéhez.
  In: Ratio Legis - Ratio Iuris : ünnepi tanulmányok Tamás András tiszteletére 70. születésnapja alkalmából = Liber amocorum Studia A. Tamás septuagenario dedicata. Szerk.: Gerencsér Balázs és Takács Péter, Szent István Társulat, Budapest, 123-129, 2011. ISBN: 9789632772578
 28. Kovács, Z.: A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola minőségbiztosítási tervének bemutatása.
  Debr. jogi műh. 8 (4), 12-14, 2011.
 29. Törő, B.: A Debreceni Ítélőtábla végzése a vélt jogos védelemről: a jogszerű védekezés határainak kitágítása a jogalkalmazásban.
  JeMa. Hallgatói különszám, 2 (1), 47-51, 2011.
 30. Gyekiczky, T.: A fogyasztó fogalmáról = about legal concept of the consumer.
  Gazd. élet társad. 1-2 288-297, 2011.
 31. Zoványi, N.: A fogyasztóvédelem történeti fejlődése és szabályozási elvei.
  Debr. jogi műh. 8 (3), 1-8, 2011.
 32. Károlyi, G., Törő, E., Fézer, T., Petkó, M.: A gazdasági szféra alanyai: gazdasági társaságok.
  Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 318 p., 2011. ISBN: 9789633181102
 33. Csécsy, G., Károlyi, G., Törő, E., Fézer, T., Petkó, M., Hajnal, Z.: A gazdasági szféra ügyletei.
  Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 428 p., 2011. ISBN: 9789633181706
 34. Fézer, T.: A gazdasági társaságok jogutódlással történő megszűnése: (átalakulás).
  In: A gazdasági társaságok megszűnése. Írták: Fézer Tamás, Károlyi Géza, Petkó Mihály, Törő Emese, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 17-41, 2011. ISBN: 9789633181171
 35. Károlyi, G., Törő, E., Fézer, T., Petkó, M.: A gazdasági társaságok megszűnése.
  Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 146 p., 2011. ISBN: 9789633181171
 36. Fézer, T.: A gazdasági társaságok megszűnéséről általában.
  In: A gazdasági társaságok megszűnése / szerzők Fézer Tamás, Károlyi Géza, Petkó Mihály, Törő Emese, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 11-15, 2011. ISBN: 9789633181171
 37. Madai, N.: A hatósági szerződésekkel kapcsolatos közigazgatási perek eljárásjogi dilemmái.
  In: VII. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója. Írták: Antal Szilvia, Bencsik András, Bodnár Norbert [et al.] ; szerk. Kun Attila, Lajtár István, Miskolczi Bodnár Péter [et al.], Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, [Budapest], 23-28, 2011, (Jog és állam, 1787-0607 ; 17.) ISBN: 9789639808379
 38. Balázs, I.: A helyi önkormányzatok feladatellátási rendszere,különös tekintettel részvételükre az államigazgatási feladat-és hatáskörök gyakorlásában.
  In: 20 éves a magyar önkormányzati rendszer. Szerk.: Fábián Adrián, A Jövő közigazgatásáért Alapítvány, Pécs, 85-109, 2011. ISBN: 9789638875518
 39. Szabó, B.: A hétszemélyes tábla ülésszakának megnyitásával kapcsolatos ceremónia a 18. század második felében.
  In: A szimbólumok üzenete : a jogi kultúra jelképei: eljárások, szokások, formák és tárgyak. Szerk.: Mezey Barna, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 369-381, 2011. ISBN: 9789633120545
 40. Görgényi, I.: A jogalkotással, a hatósági jogkörök gyakorlásával kapcsolatos korrupciós bűncselekmények Magyarországon: összefüggések a költségvetési szervek körében felmért korrupciós kockázatokkal.
  In: Elemzések a közszféra korrupciós kockázatairól : gyűjteményes tanulmánykötet a 2011. évi integritás felmérés adataiból : ÁROP-1.2.4-09-2009-0002. sz. európai uniós kiemelt projekt / [szerk. Szente Zoltán], ÁSZ, Budapest, 31-48, 2011. ISBN: 9786155222023
 41. Szabadfalvi, J.: A jogbölcselet mint "a jog természettudománya": vázlat Pikler Gyula jogfilozófiai munkásságáról.
  Zempléni múzsa. 11 (3), 14-21, 2011.
 42. Elek, B.: A jogerő egyes kérdései a büntetőeljárásban.
  In: Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Gáll István László, Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar, Pécs, 561-571, 2011. ISBN: 9789636424282
 43. Bencze, M.: A jogi alapelvek szerepe a magyar bírói gyakorlatban: a bizonyítást vezérlő elvek példája.
  Jog, áll. polit. 3 (különszám), 211-224, 2011.
 44. Madai, S.: A jövőből tanulni: megjegyzések egy tanulmánykötet kapcsán.
  Debr. szle. 1 98-101, 2011.
  (Ismertetett mű: szerk. Siska Katalin, Szabó Krisztián. -A jövőből tanulni" : néhány aktuális kérdés a jog világából : tanulmánykötet /Debrecen : Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2007. -173 p. -)
 45. Szabó, B.: A juriszprudencia mint tudomány: Jhering álláspontja bécsi székfoglalója alapján.
  In: Rudolf von Jhering és jogelméletének hatása. Szerk.: Frivaldszky János, Pokol Béla, PPKE JÁK, Budapest, 67-79, 2011, (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISBN: 9789639206939
 46. Papp, L.: A király nélküli alkotmányos királyság államberendezkedésének jogforrásai, a kormányzó jogkörének szabályozása, kibővítése (1920:I tc. és kiegészítései).
  In: Alkotmánytörténeti munkafüzet. Írták: Szűcs Lászlóné Siska Katalin, Megyeri-Pálffi Zoltán, Papp László, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 34-38, 2011. ISBN: 9789633181843
 47. Madai, S.: A költségvetési szervek vagyongazdálkodásával kapcsolatos korrupciós bűncselekmények Magyarországon: összefüggések a költségvetési szervek körében felmért korrupciós kockázati tényezőkkel.
  In: Elemzések a közszféra korrupciós kockázatairól : gyűjteményes tanulmánykötet a 2011. évi integritás felmérés adataiból : ÁROP-1.2.4-09-2009-0002. sz. európai uniós kiemelt projekt / [szerk. Szente Zoltán], ÁSZ, Budapest, 63-76, 2011. ISBN: 9786155222023
 48. Görgényi, I.: A környezetvédelmi büntetőjog megújulása az új évezredben.
  Miskolci jogi szle. 6 (különszám), 12, 2011.
 49. Balázs, I.: A köziazgatás-elmélet fogalma és tárgya.
  In: Közigazgatás-elmélet. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 9-25, 2011. ISBN: 9789633181713
 50. Balázs, I.: A közigazgatás alapelvei és azok hatása a felépítésére és működésére.
  In: Közigazgatás-elmélet. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 26-54, 2011. ISBN: 9789633181713
 51. Balázs, I.: A közigazgatás átalakulása Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig.
  In: Ratio Legis - Ratio Iuris : ünnepi tanulmányok Tamás András tiszteletére 70. születésnapja alkalmából = Liber amocorum Studia A. Tamás septuagenario dedicata. Szerk.: Gerencsér Balázs és Takács Péter, Szent István Társulat, Budapest, 309-322, 2011. ISBN: 9789632772578
 52. Veszprémi, B.: A közigazgatás döntései, közigazgatási aktustan.
  In: Közigazgatás-elmélet. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 153-177, 2011. ISBN: 9789633181713
 53. Barta, A.: A közigazgatás intézményrendszere.
  In: Közigazgatás-elmélet. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 91-116, 2011.
 54. Árva, Z.: A közigazgatás kutatásának intézményrendszere.
  In: Közigazgatás-elmélet. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 255-270, 2011. ISBN: 9789633181713
 55. Barta, A.: A közigazgatás sajátosságai.
  In: Közigazgatás-elmélet. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 69-90, 2011.
 56. Veszprémi, B.: A közigazgatás személyzete.
  In: Közigazgatás-elmélet. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 178-195, 2011. ISBN: 9789633181713
 57. Balázs, I.: A közigazgatás személyzeti rendszerei és annak változásai az Európai Unió tagországaiban.
  In: Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. Szerk.: Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula, Complex Kiadó, Budapest, 83-96, 2011. ISBN: 9789632952161
 58. Veszprémi, B., Balázs, I.: A közigazgatás-tudomány és irányzatai.
  In: Közigazgatás-elmélet. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 196-223, 2011. ISBN: 9789633181713
 59. Balázs, I.: A közigazgatás változásairól Magyarországon és Európában a rendszerváltástól napjainkig.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 203 p., 2011. ISBN: 9789633181775
 60. Bíró, G.: A közlekedés biztonságának javítása: a közlekedési balesetek, közlekedési bűncselekmények, szabálysértések megelőzésének egyes kérdései.
  Belügyi szemle. 59 (10), 16-34, 2011.
 61. Veszprémi, B.: A közszolgálat két problémája: egységesség és közszolgálati etika.
  In: Generatio Regenerationis : ünnepi tanulmányok a debreceni jogi kar újraalapításának 15. évfordulójára. Szerk.: Madai Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 166-181, 2011.
 62. Balázs, I.: A közszolgálat változásai.
  In: A közigazgatás tudományos vizsgálata egykor és ma : 80 éve jött létre a budapesti jogi karon a Magyar Közigazgatástudományi Intézet : az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 2011. június 9-10-én rendezett konferencián elhangzott előadások. Szerk.: Fazekas Marianna, Gondolat Kiadó, Budapest, 154-174, 2011. ISBN: 9789636933746
 63. Babják, I.: Alapelvek a neoabszolutizmus váltóperes gyakorlatában.
  Jogtörténeti szle. 1 1-4, 2011.
 64. Mihajlov, D.: Alina Ioana Szabó (née Apreotesei): The International Criminal Court: Starting with Africa.
  MJIL. 8 (1), 31-34, 2011.
  (Ismertetett mű: Alina Ioana Szabó. -The International Criminal Court: Starting with Africa : Origins, Development and Future of the International Criminal Court to Prosecute Gross Violations of International Humanitarian and Human Rights Laws, /Ottawa : Free World Publishing, 2010. -232 p. -)
 65. Nyilas, A.: A Lisszaboni Szerződés hatása a polgári igazságszolgáltatásra: az együttműködés perspektívái.
  In: Generatio Regenerationis : ünnepi tanulmányok a debreceni jogi kar újraalapításának 15. évfordulójára. Szerk.: Madai Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 74-88, 2011. ISBN: 9789633181577
 66. Tóth, G.: Alkotmánybírósági határozatok ötven nap alatt.
  Szuverén január 23.2011.
 67. Siska, K., Megyeri-Pálffi, Z., Papp, L.: Alkotmánytörténeti munkafüzet.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 67 p., 2011. ISBN: 9789633181843
 68. Bartha, I.: A lojális együttműködés elve az Unió kizárólagos külső hatásköreinek meghatározásában.
  In: Generatio Regenerationis : ünnepi tanulmányok a debreceni jogi kar újraalapításának 15. évfordulójára. Szerk.: Madai Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 22-33, 2011. ISBN: 9789633181577
 69. Szabadfalvi, J.: A magyar jogbölcseleti gondolkodás kezdetei: Werbőczy Istvántól Somló Bódogig.
  Gondolat kiadó, Budapest, 195 p., 2011. ISBN: 9789636932596
 70. Szabadfalvi, J.: A magyar jogbölcseleti tradíció kutatása a rendszerváltozást követően.
  Iustum aequum salutare. 7 (3), 59-76, 2011.
 71. Árva, Z.: A magyar közigazgatás-tudomány.
  In: Közigazgatás-elmélet. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 237-254, 2011. ISBN: 9789633181713
 72. Papp, L.: A modern bűnvádi per lefolyása, az elsőfokú eljárás az 1896:XXXIII tc. alapján.
  In: Jogtörténeti munkafüzet II.. Írták: Szűcs Lászlóné Siska Katalin, Megyeri-Pálffi Zoltán, Papp László, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 29-36, 2011. ISBN: 9789633180556
 73. Papp, L.: A modern polgári per lefolyása, az elsőfokú eljárás az 1911:I tc. alapján.
  In: Jogtörténeti munkafüzet II. / Szűcs Lászlóné Siska Katalin, Megyeri-Pálffi Zoltán, Papp László, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 21-28, 2011.
 74. Sipka, P.: A munkajogi és munkavédelmi szabályok megsértésének gazdasági aspektusai.
  In: A tudomány és az oktatás a tudásközpontú társadalom szolgálatában : a komáromi Selye János Egyetem III. Nemzetközi Tudományos Konferenciája, 2011. szeptember 5-6. : konferenciakötet, [Selye János Egyetem], [Komárno], 1-15, 2011.
 75. Sipka, P.: A munkajogviszony dogmatikai sajátosságai a hazai jogi szabályozásban.
  In: Doktoranduszok Fóruma, 2010. november 10." szekciókiadványa, Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, Miskolc, 129-143, 2011.
 76. Sipka, P.: A munkáltatói felelősség eltérő aspektusai a munkavédelemről szóló törvény rendelkezéseinek fényében.
  Studia juvenum. 61-71, 2011.
 77. Sipka, P.: A munkáltatói kárfelelősség alakulása az Alkotmánybíróság 41/2009 (III.27.) számú határozata fényében.
  In: Opuscula Szegediensia 4 : a Munkajogi és Szociális Jogi Doktoranduszok és Pályakezdő Oktatók negyedik konferenciája, Szeged. Szerk.: Berki Gabriella, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 227-241, 2011, (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, 1786-352X ; 33.) ISBN: 9789639650800
 78. Zaccaria, M.: A nemek közti foglalkoztatási szegregáció összefüggései a munkajogi normákkal.
  In: Jogász doktoranduszok I. pécsi találkozója : tanulmánykötet. Szerk.: Bencsik András, Fülöp Péter, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskola, Pécs, 453-458, 2011. ISBN: 9789636424053
 79. Miszti-Blasiusné, S.: A német Alkotmánybíróság Honeywell-ítéletéről.
  In: Doktoranduszok Fóruma, 2011. november 8." szekciókiadványa, Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, Miskolc, 129-133, 2011.
 80. Fézer, T., Gábor, Z.: A nem vagyoni (erkölcsi) sérelmek megítélése a polgári jogban.
  HVG Orac, Budapest, 388 p., 2011. ISBN: 9789632581378
 81. Sipka, P.: A nem vagyoni kártérítés munkajogi megítélésének problematikája a magyar és német jogban.
  In: Jogász doktoranduszok I. pécsi találkozója : tanulmánykötet. Szerk.: Bencsik András, Fülöp Péter, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskola, Pécs, 445-452, 2011. ISBN: 9789636424053
 82. Szemesi, S.: A nemzetközi jog alapintézményei.
  Lícium Art Könyvkiadó Kft., Debrecen, 197 p., 2011. ISBN: 9789638030856
 83. Szemesi, S.: A nemzetközi jog fejlesztésének lehetőségei és korlátai: gondolatok Kovács Péter monográfiájáról.
  Jogtud. közlöny. 1 73-75, 2011.
  (Ismertetett mű: Kovács Péter. -A nemzetközi jog fejlesztésének lehetőségei és korlátai a nemzetközi bíróságok joggyakorlatában /Budapest : PPKE JÁK, 2010)
 84. Megyeri-Pálffi, Z.: A Pécsi Püspöki Joglyceum emlékezete 1833-1923.
  Gerundium. 2 (1-2), 255-258, 2011.
  (Ismertetett mű: szerk. Kajtár István, Pohánka Éva. -A Pécsi PüsPöki Joglyceum emlékezete 1833-1923 /Pécs : PTE ÁJK., 2009. -313)
 85. Varga, N.: A pénzügyi lízing a szerződések rendszerében.
  In: Generatio Regenerationis : ünnepi tanulmányok a debreceni jogi kar újraalapításának 15. évfordulójára. Szerk.: Madai Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 140-154, 2011. ISBN: 9789633181577
 86. Varju, M.: A piaci többszintű kormányzásának buktatói az Európai Unióban: az embrionális őssejtszabadalmak esete.
  In: Generatio Regenerationis : ünnepi tanulmányok a debreceni jogi kar újraalapításának 15. évfordulójára. Szerk.: Madai Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 155-165, 2011. ISBN: 9789633181577
 87. Árva, Z.: A polgármester tisztségének a megszüntetése.
  In: Pro Scientia Aranyérmesek X. Konferenciája : Budapest, 2010. szeptember 30 - október 03. : előadások. Szerk.: Szőllősi László, Pro Scientia Aranyérmesek Társ., Budapest, 148-153, 2011. ISBN: 9789638828910
 88. Pribula, L.: A reklám szerzői jogi összefüggései.
  In: A szellemi tulajdon : az Állam- és Jogtudományi Kar által 2010. június 4. napján "A szellemi tulajdon védelme" címmel szervezett konferencián elhangzott előadások alapján készült tanulmányok gyűjteménye. Szerk.: Barzó Tímea, Bíbor K., Miskolc, 101-116, 2011. ISBN: 9789639988262
 89. Rácz, S., Pénzes, F., Tóth-Matolcsi, L.: A szabadság felelőssége: írások a 65 éves Dénes Iván Zoltán tiszteletére.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 358 p., 2011. ISBN: 9789633181683
 90. Csécsy, A.: A szerződésszegés.
  In: A Polgári Törvénykönyv magyarázata. Szerk.: Osztovits András, Opten Informatikai Kft., Budapest, 1065-1136, 2011. ISBN: 9786155122019
 91. Petkó, M.: A tanács 2000. május 29-i 1346/2000/EK rendelete a fizetésképtelenségi eljárásról.
  In: A gazdasági társaságok megszűnése. Írták: Fézer Tamás, Károlyi Géza, Petkó Mihály, Törő Emese, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 79-93, 2011. ISBN: 9789633181171
 92. Szabó, K.: A tanúvédelem társadalmi kérdései.
  In: Generatio Regenerationis : ünnepi tanulmányok a debreceni jogi kar újraalapításának 15. évfordulójára. Szerk.: Madai Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 118-128, 2011. ISBN: 9789633181577
 93. Háger, T.: A tárgyalás előkészítésének egyes kérdései az elsőfokú büntetőeljárásban.
  [Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar], [Miskolc], 13 p., 2011.
 94. Sipka, P., Zaccaria, M.: A távmunkavégzés alapvető sajátosságai = the basic characteristics of telework.
  In: ENELKO 2011 XII. Nemzetközi Energetika-Elektrotechnika Konferencia, SzámOkt 2011 XXI. Nemzetközi Számítástechnika és Oktatás Konferencia, Kolozsvár, 2011. október 6-9.. Szerk.: Biró Károly-Ágoston, Sebestyén-Pál György, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT), Cluj-Napoca, 258-262, 2011, (ISSN 1842-4546)
 95. Fónai, M.: A települési problémák és a lakossági szükségletek hatása a helyi politikára.
  In: Helyi szociális ellátórendszerek Magyarországon. Szerk.: Bódi Ferenc, Fábián Gergely, Debreceni Egyetemi Kiadó Debreceni Universitiy Press, Debrecen, 71-92, 2011. ISBN: 9789633181799
 96. Sólyom, P.: A többség joga? alapjogvédelem: a súlytalanság garanciái.
  Népszabadság április 16.2011.
 97. Balogh, J.: A történeti narratíva helye, szerepe a mai magyar alkotmányozásban.
  Pázmány Law Work. Papers. 23 1-7, 2011.
 98. Árva, Z.: A törvényességi ellenőrzés és felügyelet egyes elméleti kérdései.
  In: Generatio Regenerationis : ünnepi tanulmányok a debreceni jogi kar újraalapításának 15. évfordulójára. Szerk.: Madai Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 9-21, 2011. ISBN: 9789633181577
 99. Tóth, G.: A tüntetők, a bulizók és az állam.
  Szuverén július 22.2011.
 100. Pribula, L.: Automatikus kötelemszüntetés és reaktiválás a biztosítási szerződésekben.
  Gazdaság és jog. 19 (5), 15-19, 2011.
 101. Mikó-Kis, A.: A vádalku kialakulásának rövid története az Egyesült Államokban (angliai kitekintéssel).
  In: Jogász doktoranduszok I. pécsi találkozója : tanulmánykötet. Szerk.: Bencsik András, Fülöp Péter, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskola, Pécs, 247-253, 2011. ISBN: 9789636424053
 102. Tóth, G.: A választójog értelme.
  Szuverén február 28.2011.
 103. Csécsy, A.: A veszélyes üzemi felelősség.
  In: A kártérítési jog magyarázata [elektronikus dokumentum] : kiegészítés az Ügyvéd Jogtárhoz : CD-ROM. Írták: Fézer Tamás, Havasi Péter, Csécsy Andrea, Tóth Endre Tamás, Varga Nelli, Complex Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, , 2011.
 104. Papp, L.: Az 1848-as áprilisi törvények polgári államszervezetet megteremtő cikkelyei.
  In: Alkotmánytörténeti munkafüzet. Írták: Szűcs Lászlóné Siska Katalin, Megyeri-Pálffi Zoltán, Papp László, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 14-18, 2011.
 105. Zsugyó, V.: Az Alkotmánybíróság határozata az alkotmánymódosítások alkotmányossági felülvizsgálatáról: fogalmilag kizárt-e az alkotmányellenes alkotmánymódosítás?.
  JeMa. Hallgatói Különszám 52-62, 2011.
 106. Tóth, G.: Az áprilisi alkotmány pedigréje.
  Szuverén február 13.2011.
 107. Bencze, M.: Az ártatlanság vélelmének érvényesülése a magyar büntetőbíróságok bizonyítási gykorlatában.
  Belügyi szemle. 9 95-123, 2011.
 108. Rab, H.: Az átalakulóban lévő magánnyugdíj-rendszer dilemmái.
  In: Opuscula Szegediensia 4 : a Munkajogi és Szociális Jogi Doktoranduszok és Pályakezdő Oktatók negyedik konferenciája, Szeged. Szerk.: Berki Gabriella, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 181-201, 2011, (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, 1786-352X ; 33.) ISBN: 9789639650800
 109. Ittzés-Tamási, D.: Az egészséges környezethez való jog kérdései napjainkban.
  Studia juvenum. 4 (1), 33-42, 2011.
 110. Zákány, J.: Az egészségügyi ellátás során bekövetkező károkért való felelősség alapvető jellemzői Franciaországban.
  Debr. jogi műh. 8 (4), 8, 2011.
 111. Zákány, J.: Az egészségügyi ellátás során bekövetkező károkért való felelősség alapvető jellemzői Franciaországban.
  Glossa iuridica. 2 (1), 123-127, 2011.
 112. Zákány, J.: Az egészségügyi szolgáltatók kárfelelőssége Németországban.
  Studia juvenum. 91-101, 2011.
 113. Elek, B.: Az életkor jelentősége a gyermekkorú tanúk kihallgatásakor a büntetőeljárásban.
  Rendészeti szemle. 3 93-111, 2011.
 114. Kardos, S., Háger, T.: Az első fokon megállapított tényállás megalapozatlanságának orvoslása - a tényálláshoz kötöttség elve [Be 351-352.].
  Debr. jogi műh. 8 (2), [1-4], 2011.
 115. Sólyom, P.: Az emberi jogok és a vallás.
  Szuverén január 7.2011.
 116. Fodor, L.: Az Emberi Jogok Európai bíróságának ítélete a zajterhelés csökkentésére tett intézkedésekről és a bírósági eljárás időtartamáról.
  JeMa. 2 (3), 86-92, 2011.
 117. Becánics, A.: Az Emberi Jogok Európai bíróságának ítélete az újságírói véleménynyilvánítás szabadságáról az Uj Péter-ügyben: az újságírók büntetőjogi felelősségének kérdései a strasbourgi bírósági gyakorlatban.
  JeMa. Hallgatói különszám, 2 (1), 4-7, 2011.
 118. Balla, L.: Az emberölés értékelése - jogszabályi keretek és a Debreceni Ítélőtábla gyakorlata.
  Pro futuro. 1 (1), 113-130, 2011.
 119. Árva, Z.: Az építési eljárások egyes jellegzetességei a Ket. tükrében.
  Új magy. közig. 4 (4), 52-59, 2011.
 120. Bányai, O.: Az épületenergetikai követelményekre és az épületek energetikai tanúsítására vonatkozó magyar szabályozás ökológiai nézőpontból.
  In: II. Környezet és Energia Konferencia. Szerk.: Szabó Valéria, Fazekas István, MTA DAB Megújuló Energetikai Munkabizottsága, Debrecen, 335-341, 2011.
 121. Tomasovszky, E.: Az Európai Bíróság ítélete egy dán munkavállaló ügyében: kielégítő-e a végkielégítés?.
  JeMa. Hallgatói különszám, 2 (1), 41-46, 2011.
 122. Török, É.: Az európai szerződési jog fejlődésének tendenciái.
  Debr. jogi műh. 8 (4), 11, 2011.
 123. Török, É.: Az európai szerződési jog fejlődésének tendenciái.
  Debr. jogi műh. 8 (4), 2011.
 124. Zaccaria, M.: Az Európai Szociális Karta.
  In: Európai és magyar szociális jog. Írták: Bíró Noémi, Nádas György, Prugberger Tamás, Rab Henriett, Sipka Péter, Zaccaria Márton Leó, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, [1-47], 2011. ISBN: 9789633181751
 125. Juhász-Tóth, A.: Az európai uniós tagállamok nemzeti parlamentjei a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése után: beszámoló a FIDE XXIV. kongresszusáról.
  Európai jog. 11 (1), 43-47, 2011.
 126. Szamel, K., Gajduschek, G., Koi, G., Balázs, I.: Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása.
  Complex Kiadó, Budapest, 970 p., 2011. ISBN: 9789632952161
 127. Fézer, T.: Az Európai Unió társasági jogi normái.
  In: A gazdasági szféra alanyai - gazdasági társaságok. Írták: Fézer Tamás, Károlyi Géza, Petkó Mihály, Törő Emese, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 257-286, 2011. ISBN: 9789633181102
 128. Forst, R., Sólyom, P.: Az igaz út.
  Szuverén január 7.2011.
 129. Joó, I.: Az információs aszimmetria egyes aspektusai és gyakorlati problémái a pénzügyi fogyasztóvédelem területén.
  In: VII. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója. Írták: Antal Szilvia, Bencsik András, Bodnár Norbert [et al.] ; szerk. Kun Attila, Lajtár István, Miskolczi Bodnár Péter [et al.], Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, [Budapest], 77-82, 2011, (Jog és állam, 1787-0607 ; 17.) ISBN: 9789639808379
 130. Csécsy, G.: Az iparjogvédelmi szerződések kodifikációs lehetőségei.
  Jog, áll. polit. 3 (különszám), 107-121, 2011.
 131. Petkó, M.: Az ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárás.
  In: A gazdasági társaságok megszűnése. Írták: Fézer Tamás, Károlyi Géza, Petkó Mihály, Törő Emese, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 124-136, 2011. ISBN: 9789633181171
 132. Pribula, L.: Az okozatosság értelmezésének változása az egészségügyi szolgáltatók kártérítési felelőssége körében.
  Jogtud. közlöny. 66 (4), 243-249, 2011.
 133. Fónai, M., Márton, S.: Azonosságok és különbségek az egyetemi hallgatók életmódjában.
  In: Új kutatások a neveléstudományokban : törekvések és lehetőségek a 21. század elején. Szerk.: Kozma Tamás, Perjés István, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 133-144, 2011, (Új kutatások a neveléstudományokban, 2062-090X)
 134. Molnár, J.: Az új magyar polgári perrendtartás és a fizetési meghagyásos eljárás.
  In: Kodifikációs tanulmányok a polgári jog és a polgári eljárásjog témakörében : a Magánjogot Oktató Fiatal Jogászok és a Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozóján, 2010. június 3-4-én elhangzott előadások alapján készült tanulmányok gyűjteménye. Szerk.: Barta Judit és Wopera Zsuzsa, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 292-299, 2011. ISBN: 9789639360808
 135. Zoványi, N.: Az utazási szerződés és a polgári jogi alapelvek kapcsolata a bírói gyakorlatban.
  Glossa iuridica. 2 (1), 128-133, 2011.
 136. Miszti-Blasiusné, S.: Az ügyek ésszerű időn belüli befejezésének követelménye a polgári eljárásjogban.
  Studia juvenum. 287-295, 2011.
 137. Tarr, Á.: Az ügyész diszkrecionális jogköre a francia és a magyar büntetőeljárásban.
  In: Generatio Regenerationis : ünnepi tanulmányok a debreceni jogi kar újraalapításának 15. évfordulójára. Szerk.: Madai Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 89-103, 2011. ISBN: 9789633181577
 138. Zoványi, N.: Az üzleten kívüli kereskedés szabályozása.
  Studia juvenum. 101-114, 2011.
 139. Babják, I.: Barbárság vagy germánság?: árucsere Európa hajnalán.
  Gondolat, Budapest, 290 p., 2011. ISBN: 9789636933579
 140. Fézer, T.: Befolyásszerzés más társaságban, vállalatcsoportok.
  In: A gazdasági szféra alanyai - gazdasági társaságok. Írták: Fézer Tamás, Károlyi Géza, Petkó Mihály, Törő Emese, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 153-160, 2011. ISBN: 9789633181102
 141. Balázs, I.: Belgium közigazgatása.
  In: Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. Szerk.: Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula, Complex Kiadó, Budapest, 271-290, 2011. ISBN: 9789632952161
 142. Szabó, B.: Bernolák Nándor (1880-1951), a Debreceni m. kir. Tudományegyetem második rektora.
  Gerundium. 2 (1-2), 13-31, 2011.
 143. Petkó, M.: Betéti társaság.
  In: A gazdasági szféra alanyai : gazdasági társaságok. Írták: Fézer Tamás, Károlyi Géza, Petkó Mihály, Törő Emese, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 85-88, 2011. ISBN: 9789633181102
 144. Farkas, B., Várnay, E.: Bevezetés az Európai Unió tanulmányozásába.
  JATEPress Kiadó, Szeged, 218 p., 2011. ISBN: 9789633150511
 145. Árva, Z., Balogh, É., Bartha, I., Bocskai, E., Nagyné Dorka, D., Fodor, L., Gyüre, A., Kovács, Z., Talabos Dávidné, L., Mészáros, G., Szabó, Z., Szilágyi, E., Tóth, A., Veszprémi, B.: Bibliográfia: a 2010-ben megjelent, jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája.
  Pro futuro. 1 (1), 146-173, 2011.
 146. Szabadfalvi, J.: Bibó István szegedi évei: emlékezés a száz éve született tudósra.
  Forum, Acta jurid. polit. 1 (2), 157-168, 2011.
 147. Alföldi, Á.: Bizonyítási elméletek a büntetőeljárási jogban.
  Studia juvenum. 4 (1), 13-22, 2011.
 148. Kardos, S., Háger, T.: Büntetőperben a másodfokú határozatok szerkesztése.
  [Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar], [Miskolc], 15 p., 2011.
 149. Mező, F., Barta, A., Kozma, G.: Changes in the system of deconcantrated public administration in Hungary after 1990.
  In: Regional and Cohesion Policy Insight into the role of Partnership Principle in the New Policy Design. Eds.: Ioan Horga, Iordan Gh. Barbulescu, Adrian Ivan, Mykolia Palinchak, Istvan Suli-Zakar, University of Debrecen Press, University of Oradea Press, Debrecen-Oradea, 81-87, 2011.
 150. Szabadfalvi, J.: Cicero és a sztoikus természetjogi hagyomány.
  Debr. szle. 19 (2), 143-151, 2011.
 151. Simon, A.: Das Gesetz in Sophokles' Antigone.
  In: Ereignis Literatur : institutionelle Dispositive der Performativität von Texten / hg. Csongor Lőrincz, Transcript, Bielefeld, 237-260, 2011.
 152. Sipos, F.: Determinizmus-indeterminizmus-predestináció.
  Jogelméleti szle. 2 1-5, 2011.
 153. Zaccaria, M.: Diszkrimináció a diszkriminációban?: avagy a részmunkaidős foglalkoztatás és a nemi esélyegyenlőség összefüggései.
  Jogtud. közlöny. 1 62-68, 2011.
 154. Kovács, Á.: Diszkriminációs helyzetkép Európában.
  Fundamentum. 15 (3), 103-106, 2011.
  (Ismertetett mű: Szemesi Sándor. -A diszkrimináció tilalma az Emberi Jogok Európai Bíróság gyakorlatában /Budapest : Complex, 2009. -188 p.)
 155. Zaccaria, M.: Dogmatika és történelem.
  Studia juvenum. 81-89, 2011.
 156. Görgényi, I.: Drug criminal law and criminal policy in Hungary.
  In: Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Gáll István László, Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar, Pécs, 243-253, 2011. ISBN: 9789636424282
 157. Zaccaria, M.: Egy "keresztülfekvő" jogág jellemzői értekezés a magyar munkajog dogmatikai sajátosságairól.
  Glossa iuridica. 2 (1), 118-122, 2011.
 158. Fézer, T.: Egyéb jellemzően profitorientált jogalanyok: speciális társaságok.
  In: A gazdasági szféra alanyai - gazdasági társaságok. Írták: Fézer Tamás, Károlyi Géza, Petkó Mihály, Törő Emese, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 211-236, 2011. ISBN: 9789633181102
 159. Megyeri-Pálffi, Z.: Egyes rendi jogintézmények hatása a nemesi családnévviselésre.
  Névt. Ért. 33 39-48, 2011.
 160. Tóth-Matolcsi, L.: Egy multikultúrális konfliktus rétegei.
  In: A szabadság felelőssége : írások a 65 éves Dénes Iván Zoltán tiszteletére. Szerk.: Pénzes Ferenc, Rácz Sándor, Tóth-Matolcsi László, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 11-26, 2011. ISBN: 978963318168
 161. Tóth, G.: Egy párt rendszere.
  Szuverén március 14.2011.
 162. Szabó, B.: Egy törvényjavaslat elé (Az 1912. évi XXXVI. törvénycikk - A Debreczeni és Pozsonyi Magyar Királyi Tudományegyetem felállításáról" szövege és miniszteri indokolása).
  Gerundium. 2 (1-2), 135-136, 2011.
 163. Szemesi, S.: Egy új elfogadhatósági kritérium: a jelentős hátrány vizsgálata az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában.
  Pro futuro. 1 131-138, 2011.
 164. Tóth, G.: Életfogytig szabadláb: alkotmányjogi karcolatok.
  Élet és Irodalom, Budapest, 300 p., 2011. ISBN: 9789638761361
 165. Bencze, M.: Elvek és gyakorlatok: jogalkalmazási minták és problémák a magyar bírói ítélkezésben.
  Gondolat ;, Budapest ;, 188 p., 2011. ISBN: 9789636932848
 166. Szabó, B.: Emlékbeszéd március 15-én (A debreceni főiskolások március 15-éi).
  Gerundium 2 (1-2), 261-267, 2011.
 167. Nádas, G.: Employment and autonomy in higher education.
  Curentul juridic. 9 (3), 2011.
 168. Újvári, E.: Engedményezés és kereset-felemésztődés több adós esetén.
  In: Római jog és a magánjog fejlődése Európában : tanulmányok Molnár Imre 75. születésnapjára. Szerk.: Jakab Éva, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 223-240, 2011. ISBN: 9789633061206
 169. Csécsy, A.: Épületkárok.
  In: A kártérítési jog magyarázata [elektronikus dokumentum] : kiegészítés az Ügyvéd Jogtárhoz : CD-ROM. Írták: Fézer Tamás, Havasi Péter, Csécsy Andrea, Tóth Endre Tamás, Varga Nelli, Complex Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, , 2011.
 170. Szabó, B.: Erhard Artner jogi tanulmányai Tübingenben a 17. század elején.
  Soproni szemle. 65 (4), 361-380, 2011.
 171. Balogh, J.: Fattyak, potyagyerekek, orozva költek: a törtvénytelen gyermekek a magyar jogtörténetben.
  In: A szimbólumok üzenete. Szerk.: Mezey Barna, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 11-24, 2011. ISBN: 9789633120545
 172. Veszprémi, B.: Felelősség a közigazgatásban, avagy milyen eszközökkel alakítható ki a közszolgálat felelősségtudata?.
  Új magy. közig. 4 (1), 15-24, 2011.
 173. Hajnal, Z.: Fogyasztóvédelem.
  In: Az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződések magyarázata. Szerk.: Osztovits András ; [szerzők: ... Chronowski Nóra et al.], CompLex, Budapest, 2419-2433, 2011. ISBN: 9789632951300
 174. Hajnal, Z.: Fogyasztóvédelmi politika.
  In: Az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződések magyarázata 1-3. - Kommentár. Szerk.: Osztovits András, Complex, Budapest, 2419-2433, 2011. ISBN: 9789632951300
 175. Bencze, M.: Fórum: [a magyar alkotmánybíráskodás jövőjéről].
  Fundamentum. 15 (4), 81-83, 2011.
 176. Pénzes, F.: Friedrich Nietzsche demokrácia-felfogásáról.
  In: Huszonöt fennsík : a művészetektől a tudományokig. Szerk.: Valastyán Tamás, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 290-296, 2011, (Nagyerdei Almanach Könyvek : A Debreceni Egyetem Filozófia Intézetének sorozata ; 1.) ISBN: 9789633181003
 177. Szabadfalvi, J.: From original sources: neo-kantian legal philosophical thinking in Hungary.
  Acta juridica Hungarica. 52 (1), 73-81, 2011.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Law
 178. Tóth, G.: From uneasy compromises to democratic partnership the prospects of central european constitutionalism.
  EJLR. 13 (1), 80-96, 2011.
 179. Balogh, J.: Funkcionális kérdések, szervezeti válaszok - modellértékű parlamenti megoldások az európai alkotmánytörténetben.
  In: Szükség van-e kétkamarás parlamentre az új Alkotmányban? : tanulmánykötet : az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága által 2010. november 12-én azonos címmel megrendezett tudományos konferencián elhangzott előadások alapján / [szerk. Téglási András], Országgyűlés Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Biz., Budapest, 41-55, 2011. ISBN: 9789639848450
 180. Madai, S.: Generatio Regenerationis: ünnepi tanulmányok a debreceni jogi kar újraalapításának 15. évfordulójára.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 182 p., 2011. ISBN: 9789633181577
 181. Balázs, I.: Globális problémák és nemzeti szabályozás: a szabályozási stratégiák kihívásai.
  Magyar közig. 1 (2), 59-65, 2011.
 182. Alföldi, Á.: Gondolatok a büntetőeljárásbeli bizonyítás jelentőségéről és fogalmának elméleti megközelítéséről.
  Jogelméleti szemle. 2 22, 2011.
 183. Madai, S.: Gondolatok a tehetséggondozásról a Studia Juvenum A. D. 2009 című kötet kapcsán.
  Debr. Szle. 19 325-327, 2011.
 184. Varga, J.: Három P a magyar felsőoktatásban.
  Profectus in Litt. 3 327-334, 2011.
 185. Fazekas, F., Szilágyi, E.: Hat év tapasztalatai az uniós jogalkalmazásban: konferencia a FIDE Magyar Tagozatának szervezésében.
  Közjogi szle. 4 (1), 70-74, 2011.
 186. Tóth, G.: Hol a pápa igazsága.
  Szuverén szeptember 28.2011.
 187. Dénes, I.: Hóman Bálint és Szekfű Gyula kapcsolata, 1913-1946.
  2000. 23 (1), 63-76, 2011.
 188. Szabadfalvi, J.: Hungarian legal philosophical thinking: from the beginnings to the mid-20th century.
  In: Haukovi citania, pricbacei namjami B. M. Kopreckogo : Zb. nauk., prac. 2011, Kijevski Universitet prava NAH Ukraini - Institut derzavi i prava im B. M. Koreckobo NAH Ukraini, Kijev, 49-75, 2011.
 189. Tóth, G., Kovács, K.: Hungary's constitutional transformation.
  EuConst. 7 (2), 183-203, 2011.
 190. Sólyom, P.: Identitásterápia.
  Szuverén november 15.2011.
 191. Tóth, G.: Igazságtétel.
  Szuverén november 23.2011.
 192. Horváth, M.: indig ígéret: Bibó István területiközigazgatás-politikai javaslatai = Still promising : István Bibó on territorial units of local public administration.
  Tér társad. 25 (4), 175-183, 2011.
 193. Tóth, G.: Irány Strasbourg.
  Szuverén június 7.2011.
 194. Zoványi, N.: Irodalomjegyzék.
  In: A Polgári Törvénykönyv magyarázata. Írták: Baross Gergely, Bán Dániel, Bodzási Balázs, Boóc Ádám, Csécsy Andrea, Csöndes Mónika, Fabó Tibor, Fézer Tamás, Fuglinszky Ádám, Károlyi Géza, Kovács Bálint, Nemessányi Zoltán, Németh Kinga, Osztovits András, Pomeisl András, Sándor István, Virág Csaba, Zoványi Nikolett, Opten Kiadó, Budapest, 2421-2478, 2011.
 195. Csécsy, G.: Ismertetés: Az Európai Bíróság védjegyjogi gyakorlata II. 2006-2010.
  Jogtud. közlöny. 66 (9), 477-479, 2011.
  (Ismertetett mű: Vida Sándor. -Az Európai Bíróság védjegyjogi gyakorlata II. 2006-2010 /Miskolc : Novotni Alapítvány a "Magánjog fejlesztéséért", 2010. -442. p. -)
 196. Babják, I.: Ismertetés: Bavarian Historiography in Early Medieval Salzburg.
  Jogtud. közlöny. 10 536-538, 2011.
  (Ismertetett mű: Nótári Tamás. -Bavarian Historiography in Early Medieval Salzburg /Passau : Schenk Verlag, 2010. -192 p. -)
 197. Bencze, M.: Jogi álláspont vagy bírói műhiba?: az ítélkezés színvonalának lehetséges mércéi.
  In: Ratio Legis - Ratio Iuris : ünnepi tanulmányok Tamás András tiszteletére 70. születésnapja alkalmából = Liber amocorum Studia A. Tamás septuagenario dedicata. Szerk.: Gerencsér Balázs és Takács Péter, Szent István Társulat, Budapest, 15-21, 2011. ISBN: 9789632772578
 198. Siska, K., Megyeri-Pálffi, Z., Papp, L.: Jogtörténeti munkafüzet II..
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 60 p., 2011. ISBN: 9789633180556
 199. Tóth, G.: Justitia bekötött szeme.
  Szuverén május 6.2011.
 200. Bányai, O.: Kiút a zsákutcából, azaz a (fenntartható) fejlődés - jogi nézőpontból.
  Jogelméleti szemle. 3 1-24, 2011.
 201. Gyekiczky, T.: Kodifikáció minden áron?.
  In: Kodifikációs tanulmányok a polgári jog és a polgári eljárásjog témakörében : a Magánjogot Oktató Fiatal Jogászok és a Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozóján, 2010. június 3-4-én elhangzott előadások alapján készült tanulmányok gyűjteménye. Szerk.: Barta Judit és Wopera Zsuzsa, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 210-216, 2011. ISBN: 9789639360808
 202. Fézer, T.: Korlátolt felelősségű társaság.
  In: A gazdasági szféra alanyai - gazdasági társaságok. Írták: Fézer Tamás, Károlyi Géza, Petkó Mihály, Törő Emese, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 88-108, 2011. ISBN: 9789633181102
 203. Szabadfalvi, J.: Köszöntő.
  Pro futuro. 1 (1), 7-8, 2011.
 204. Fézer, T.: Közhasznú és kiemelten közhasznú szervezetek.
  In: A gazdasági szféra alanyai - gazdasági társaságok. Írták: Fézer Tamás, Károlyi Géza, Petkó Mihály, Törő Emese, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 254-256, 2011. ISBN: 9789633181102
 205. Árva, Z.: Közigazgatás az államhatalmi ágak és funkciók rendszerében.
  In: Közigazgatás-elmélet. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 54-68, 2011. ISBN: 9789633181713
 206. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: Közigazgatás-elmélet: egyetemi tankönyv.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 270 p., 2011. ISBN: 9789633181713
 207. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A.: Közigazgatás és közigazgatási jog.
  In: Közigazgatás-elmélet. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 117-152, 2011. ISBN: 9789633181713
 208. Szalóki, I.: Közigazgatási bíróságok, avagy a múlt megjelenése egy újkor hajnalán?.
  In: Közigazgatási eljárásjog - A tananyagon túl : Közigazgatási Jogi Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája. Szerk.: Barabás Gergely, ELTE ÁJK, Budapest, 11-19, 2011.
 209. Petkó, M.: Közkereseti társaság.
  In: A gazdasági szféra alanyai - gazdasági társaságok. Írták: Fézer Tamás, Károlyi Géza, Petkó Mihály, Törő Emese, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 73-85, 2011. ISBN: 9789633181102
 210. Fézer, T.: Közös vállalat.
  In: A gazdasági szféra alanyai - gazdasági társaságok. Írták: Fézer Tamás, Károlyi Géza, Petkó Mihály, Törő Emese, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 109-113, 2011. ISBN: 9789633181102
 211. Várnay, E.: Közpénzügyek az alkotmányban - az adósságfék.
  Jogtud. közlöny. 66 (10), 483-495, 2011.
 212. Simon, A.: Kővé dermesztő képek: látvány, kép és erőszak Lukianos De domójában.
  Ókor. 10 (4), 41-50, 2011.
 213. Balázs, I.: Le controle de légalité sur les collectivité locales et territoriales en Hongrie.
  Est Europa 2 407-419, 2011.
 214. Angyal, Z.: Légiközlekedési jog az Európai Unióban.
  HVG-ORAC, Budapest, 332 p., 2011. ISBN: 9789632581217
 215. Ittzés-Tamási, D.: Lehet-e fenntartható a fejlődés? avagy elég-e pusztán a megújuló erőforrásokra alapoznunk a jövőt?.
  Glossa iuridica. 2 (1), 162-169, 2011.
 216. Szilágyi, E.: Lehet-e közcélú a politikai tevékenység?.
  Studia juvenum. 4 (1), 71-80, 2011.
 217. Szabó, B.: Magyarországiak politica-disputatiói nyugat-európai egyetemeken a 17. században.
  In: A szabadság felelőssége : írások a 65 éves Dénes Iván Zoltán tiszteletére. Szerk.: Pénzes Ferenc, Rácz Sándor, Tóth-Matolcsi László, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 276-308, 2011. ISBN: 978963318168
 218. Balázs, I.: Magyarország közigazgatása.
  In: Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. Szerk.: Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula, Complex Kiadó, Budapest, 727-758, 2011. ISBN: 9789632952161
 219. Szűcs, E., Fónai, M.: Measuring of competencies of the University of Debrecen.
  In: XVII. Épületgépészeti, Gépészeti és Építőipari Szakmai Napok : szakkiállítás és Nemzetközi Tudományos Konferencia 2011. október 13-14. [elektronikus dokumentum]. Szerk.: Kalmár Ferenc, Balla Tibor ; [közread. a] Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Debrecen, 1-10, 2011. ISBN: 9789634734642
 220. Madai, S.: Megjegyzések az ezoterikus tevékenységek büntetőjogi megítéléséhez.
  In: Generatio Regenerationis : ünnepi tanulmányok a debreceni jogi kar újraalapításának 15. évfordulójára. Szerk.: Madai Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 62-73, 2011. ISBN: 9789633181577
 221. Sólyom, P.: Milyen államelméletre van szüksége az alkotmányjognak?.
  Fundamentum. 2 119-124, 2011.
 222. Kiss, J., Fónai, M., Kovács, J., Patyán, L.: Munkaértékpreferenciák összehasonlító vizsgálata egyetemi hallgatóknál.
  In: Social Work and Specialists Training within the Bologna Process demands. Szerk.: I. B. Kozubovszka, Uzsgordszkij nacionalnij Unyiverszitét, Uzhgorod, 25-29, 2011.
 223. Zaccaria, M.: Munkajogi esélyegyenlőség a magyar Alkotmányban.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2007. november 13. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa / [szerk. Stipta István], [Miskolci Egyetem], Miskolc, 197-202, 2011.
 224. Zaccaria, M.: Munkajogi esélyegyenlőség és foglalkoztatási szegregáció.
  In: A tudomány és az oktatás a tudásközpontú társadalom szolgálatában: A Selye János Egyetem III. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete. Szerk.: Nagy Melinda, Selye János Egyetem, Komárom, 1-25, 2011. ISBN: 9788081220173
 225. Fónai, M.: Művelődésszervezők és andragógusok a DPR kutatásokban.
  In: Andragógia és közművelődés : régi és új kihívások előtt a közművelődés az új évtizedben. Szerk.: Erdei Gábor, DE Neveléstudományok Intézete, Debrecen, 232-254, 2011, (Felnőttnevelés,művelődés = Acta andragogiae et culturae, ISSN 0209-9608 ; 23.) ISBN: 9789634735724
 226. Szabadfalvi, J.: Natural law tradition in Hungary from the end of the Middle Ages to 19th century.
  L' Ircocervo. 1 1-13, 2011.
 227. Blaskó, B.: Néhány gondolat büntetőjogról, alkotmányosságról....
  In: Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Gáll István László, Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar, Pécs, 85-95, 2011. ISBN: 9789636424282
 228. Horváth, M.: Nem boldogít: az önkormányzati vagyon problémái.
  Jogtud. közlöny. 2 77-90, 2011.
 229. Megyeri-Pálffi, Z.: Névváltoztató bihari nemes családok a kora újkorban: jogtörténeti vonatkozások.
  In: Interdiszciplinaritás a régiókutatásban : fiatal kutatók nemzetközi konferenciája I.. Szerk.: Bartha Ákos, Szálkai Tamás, Szendrei Ákos, Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 41-52, 2011. ISBN: 9789637238475
 230. Megyeri-Pálffi, Z.: Névváltoztató honosítottak.
  In: Szegedi IV. Jogtörténész Napok : konferencia a bírói hatalomról és az állampolgárságról. Szerk.: Homoki-Nagy Mária, Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 93-100, 2011.
 231. Pénzes, F.: Nietzsche és Marx társadalmi-politikai radikalizmusának összevetése.
  In: A szabadság felelőssége : írások a 65 éves Dénes Iván Zoltán tiszteletére. Szerk.: Pénzes Ferenc, Rácz Sándor, Tóth-Matolcsi László, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 197-205, 2011. ISBN: 978963318168
 232. Fézer, T.: Non-profit szervezetek.
  In: A gazdasági szféra alanyai - gazdasági társaságok. Írták: Fézer Tamás, Károlyi Géza, Petkó Mihály, Törő Emese, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 237-247, 2011. ISBN: 9789633181102
 233. Szabó, B.: Papinianus, a tragikus színpadi hős: "történeti tényállások".
  In: Római jog és a magánjog fejlődése Európában : tanulmányok dr. Molnár Imre 75. születésnapjára. Szerk.: Jakab Éva, SzTE ÁJK, Szeged, 157-176, 2011.
 234. Tóth, G.: Pragmatikusok.
  Szuverén augusztus 11.2011.
 235. Veszprémi, B.: Regulation of civil service and disciplinary responsibility in Europe.
  J. Legal Econ. Issues Cent. Europe. 2 (4), 63-67, 2011.
 236. Török, É.: Responsibility for the careful contracting.
  In: Bpoecka pna ocbita i hauka v Evrope = (Jogi oktatás és tudomány Európában). Ed.: Bosicky J, Uzhgorod State University, Uzhgorod, 58-62, 2011. ISBN: 9789662075205
 237. Simon, A.: Rólunk van szó (Ritoók Zsigmond: Vágy, költészet, megismerés).
  Buksz. 22 (1), 11-21, 2011.
  (Ismertetett mű: Ritoók Zsigmond. -Vágy, költészet, megsimerés /Budapest : Osiris, 2009)
 238. Nyilas, A.: Simplification and acceleration of civil justice in Europe: with special reference to small claims procedures.
  LAP LAMBERT Academic Publishing, [Saarbrücken], 316 p., 2011. ISBN: 9783846505144
 239. Szilágyi, E.: Szabad döntés, egyenlő részvétel: a párt- és kampányfinanszírozás alkotmányos elvei.
  Közjogi szle. 4 58-65, 2011.
 240. Tóth, G.: Szabadság nélkül.
  Szuverén április 7.2011.
 241. Megyeri-Pálffi, Z.: Szálkai Tamás: Armales Transylvanorum, Válogatás az erdélyi fejedelmek címeradományaiból.
  Levéltári szemle. 61 42-45, 2011.
  (Ismertetett mű: Szálkai Tamás. -Armales Transylvanorum, Válogatás az erdélyi fejedelmek címeradományaiból /Máriabesnyő - Gödöllő : Attraktor, 2009. -132. -)
 242. Szabadfalvi, J.: Szászy-Schwarz Gusztáv szerepe a hazai Jhering-recepcióban: jogbölcseleti megközelítés.
  In: Rudolf von Jhering és jogelméletének hatása. Szerk.: Frivaldszky János, Pokol Béla, PPKE JÁK, Budapest, 225-247, 2011, (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISBN: 9789639206939
 243. Fézer, T.: Személyek joga.
  In: A Polgári Törvénykönyv magyarázata I-II. kötet. Írták: Baross Gergely, Bán Dániel, Bodzási Balázs, Boóc Ádám, Csécsy Andrea, Csöndes Mónika, Fabó Tibor, Fézer Tamás, Fuglinszky Ádám, Károlyi Géza, Kovács Bálint, Nemessányi Zoltán, Németh Kinga, Osztovits András, Pomeisl András, Sándor István, Virág Csaba, Zoványi Nikolett, Opten Kiadó, Budapest, 39-302, 2011.
 244. Szabó, B.: Tanulságos évtizedek: a Debreceni Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Kara (1914-1949).
  DE ÁJK, Debrecen, 100 p., 2011. ISBN: 9789634734697
 245. Tóth, G.: Teherviselés.
  Szuverén október 23.2011.
 246. Petkó, M.: Tendenciák a szabadalmi jog szabályozásában.
  In: A szellemi tulajdon : az Állam- és Jogtudományi Kar által 2010. június 4. napján "A szellemi tulajdon védelme" címmel szervezett konferencián elhangzott előadások alapján készült tanulmányok gyűjteménye. Szerk.: Barzó Tímea, Bíbor K., Miskolc, 92-100, 2011. ISBN: 9789639988262
 247. Török, É.: Tendencies in the development of european contract law.
  In: Biennial International Conference. Ed.: Radu I. Motica, Lucian Bercea, Viorel Pasca, Universul Juridic, Bucaresti, 152-160, 2011.
 248. Szemesi, S.: Tényleg mérföldkő volt?: a D.H. és mások v. Csehország ügy hatása az Emberi jogok Európai Bírósága diszkriminációs ítélkezési gyakorlatára.
  In: Generatio Regenerationis : ünnepi tanulmányok a debreceni jogi kar újraalapításának 15. évfordulójára. Szerk.: Madai Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 129-139, 2011. ISBN: 9789633181577
 249. Fodor, L.: Természeti tárgyak egy új alkotmányban.
  Pázmány Law Work. Papers. 212011.
 250. Hajnal, Z.: The ADR as an extrajudicial way of civil procedure especially on consumer affairs.
  In: "Modern tendencies of the development of law and cooperation of different legal systems" : the VII-th international Students' Law Conference - St. Petersburg, 14. March 2007) : conference proceedings, [S.n.], [St. Petersburg], , 2011.
 251. Fónai, M., Kiss, J.: The interrelation of work-value preferences and students' image of profession.
  HERJ. 1 (3), 1-17, 2011.
 252. Kardos, S., Elek, B.: The jurisdiction of appellate review and verification during the secondary court procedure.
  In: Pleadings : celebration volume of professor Tremmel Flórián's 70th birthday. Ed.: Fenyvesi Csaba, Herke Csongor, PTE ÁJK, Pécs, 167-178, 2011, (Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata, 0324-5934 ; 148.) ISBN: 9789636423827
 253. Zaccaria, M.: The labour law regulations and the constitutional basis of the gender equal opportunities in Hungarian law.
  J. Legal Econ. Issues Cent. Europe. 3 6-10, 2011.
 254. Elek, B.: The level of certainty evidence and reasons for decisions in Human Trafficking crimes.
  Curentul juridic. 9 (1), 2011.
 255. Zaccaria, M.: The new challenges of equal employment in the European Union.
  Procedia - Social and Behavioral Sciences. 62 1355-1359, 2011.
 256. Varju, M., Fazekas, F.: The Reception of European Union Law in Hungary: the Constitutional Court and the Hungarian Judiciary.
  Common Mark. Law Rev. 48 (6), 1945-1984, 2011.
  Folyóirat-mutatók:
  D1 Law
  D1 Political Science and International Relations
 257. Elek, B.: The role of criminal psychology in the resolution of criminal cases: the utilization of a science without boundaries in the criminal procedure.
  In: The role of national criminal law in the european union area and the alternative resolutions of criminal /, Comenius University in Bratislava - Faculty of Law, Bratislava, 119-130, 2011.
 258. Elek, B.: The significance of criminal psychology in the acquisition and evaluation of personal evidence.
  In: The significance of criminal psychology in the acquisition and evaluation of personal evidence. ( Conferentia Internationala Bienala, Timisoara, 28-30 Octombrie 2010), Universul Juridic, Bucarest, 388-398, 2011.
 259. Sipka, P.: Thoughts on the regulation of liability for damages of the employer on the basis of the new conception of Labour Code in Hungary.
  J legal Econ. Issues Central Eu. 59-63, 2011.
 260. Balázs, I., Gajduschek, G., Szamel, K.: Trendek az európai országok közigazgatásában.
  Állam- és jogtudomány. 2011 (2), 161-195, 2011.
 261. Fazekas, F.: Új irányok a francia Alkotmánytanács uniós jogot érintő ítélkezési gyakorlatában.
  In: Generatio Regenerationis : ünnepi tanulmányok a debreceni jogi kar újraalapításának 15. évfordulójára. Szerk.: Madai Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 34-48, 2011. ISBN: 9789633181577
 262. Balázs, I.: Új tendenciák a közigazgatás-tudományban.
  In: Közigazgatás-elmélet. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 225-236, 2011. ISBN: 9789633181713
 263. Tóth, G.: Unequal protection: historical churches and Roma people in the Hungarian constitutional jurisprudence.
  Acta juridica Hungarica. 51 (2), 122-135, 2011.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Law
 264. Nádas, G.: Universitätspersonalrecht in Ungarn.
  In: Universitätspersonalrecht im internationalen Vergleich. Hrsg.: Günther Löschnigg, Verlag des ÖGB GmbH, Wien, 181-210, 2011, (Schriften zum österreichischen und internationalen Universitäts- und Hochschulrecht ; 2. Bd.) ISBN: 9783703514784
 265. Tóth, G.: Utópiák.
  Szuverén december 23.2011.
 266. Tarr, Á.: Vádalku.
  Jogelméleti szemle. 12011.
 267. Petkó, M.: Vagyonrendezési eljárás.
  In: A gazdasági társaságok megszűnése. Írták: Fézer Tamás, Károlyi Géza, Petkó Mihály, Törő Emese, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 136-143, 2011. ISBN: 9789633181171
 268. Szikora, V.: Vásárolok, tehát vagyok: tippek és trükkök a fogyasztói társadalomból.
  Jurecon Kft., Debrecen, 291 p., 2011. ISBN: 9789630817561
 269. Petkó, M.: Végelszámolási eljárás.
  In: A gazdasági társaságok megszűnése. Írták: Fézer Tamás, Károlyi Géza, Petkó Mihály, Törő Emese, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 95-121, 2011. ISBN: 9789633181171
 270. Fleck, Z., Gadó, G., Halmai, G., Hegyi, S., Juhász, G., Kis, J., Körtvélyesi, Z., Majtényi, B., Tóth, G.: Véleménynyilvánítás Magyarország Alaptörvényéről.
  Fundamentum. 1 61-77, 2011.
 271. Fézer, T.: Versenyjog.
  In: A gazdasági szféra alanyai - gazdasági társaságok. Írták: Fézer Tamás, Károlyi Géza, Petkó Mihály, Törő Emese, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 287-315, 2011. ISBN: 9789633181102
 272. Balogh, É.: Visszatekintés 1989-re: Timothy Garton Ash Bársonyos forradalom - távlatok című művéről.
  Studia Juvenum. 4 (1), 127-135, 2011.
  (Ismertetett mű: Timothy Garton Ash. -Velvet Revolution - The Prospects /In: The New York Review of Books. - 3 December (2009) p. 1)
 273. Sonnevend, P., Szabó, M., Tóth, G.: Vita az információs zsarnokságtól való védelemről: Sonnevend Pál és Tóth Gábor Attila opponensi vélemény Szabó Máté Dániel Az információs hatalom alkotmányos korlátai című doktori értekezéséről.
  Közjogi szle. 3 69-71, 2011.
2010
 1. Megyeri-Pálffi, Z.: A bécsi és magyar kormányszervek a Habsburg Magyarországon.
  In: Előadások a magyar alkotmány- és közigazgatástörténet köréből I. : tansegédlet az igazgatásszervező hallgatók számára / Balogh Judit ... [et al.] ; [szerk. Papp László], Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 61-66, 2010. ISBN: 9789633180839
 2. Kovács, Z.: A beszámíthatatlan elkövetőkkel szembeni büntetőjogi jogkövetkezmények alakulása a magyar jogtörténetben.
  Jogi fórum & (&), &, 2010.
 3. Zákány, J.: A betegjogok védelmének megvalósulása a no fault felelősségi rendszerű Új-Zélandon.
  Profectus in Litteris. 2 359-368, 2010.
 4. Tóth, G.: A bírói hatalom.
  Szuverén szeptember 19.2010.
 5. Szikora, V.: A birtok és birtokvédelem.
  In: Polgári jog I. : polgári jogi alapfogalmak, személyek joga, dologi jog : alapszakos hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, Center Print, Debrecen, 158-162, 2010. ISBN: 9789634734277
 6. Alföldi, Á.: A birtokvédelem eljárásjogi aspektusai, különös tekintettel a posszesszórius eljárásra.
  Profectus in Litteris. 2 9-16, 2010.
 7. Görgényi, I.: A büntetések: a szabadságvesztés-büntetés, a közérdekű munka, a pénzbüntetés.
  In: Magyar büntetőjog : általános részi ismeretek : főiskolai jegyzet. Írták: Csemáné Váradi Erika, Görgényi Ilona, Gula József, Jacsó Judit, Lévay Miklós, Sántha Ferenc, Bíbor Kiadó, Miskolc, 192-210, 2010. ISBN: 9789639988019
 8. Bencze, M.: A büntetőeljárási és a büntető joggyakorlat empirikus elemzésének eredményei.
  In: A büntetőeljárási és a büntető joggyakorlat empirikus elemzésének eredményei. Iskolai erőszak. A cigánykutatások kritikai elemzése. A viktimológiai szekció rendezvényei / [... szerk. Vig Dávid], M. Kriminológiai Társ., Budapest, 40-53, 2010, (Kriminológiai közlemények, 0236-9893 ; 66.)
 9. Madai, S.: A csalás egy "elfeledett" tényállási eleme, avagy az okozati összefüggés értelmezésének lehetőségei.
  In: Rendészettanulmányok a közbiztonságért : tanulmányok a 60 éves Blaskó Béla tiszteletére / [szerk. Németh Zsolt, Pallagi Anikó], Rendőrtiszti Főiskola, Budapest, 114-118, 2010. ISBN: 9789639543669
 10. Szabadfalvi, J.: Adalékok a magyar "tételes jogbölcsészeti iskola" történetéhez.
  In: Emlékkönyv dr. Ruszoly József egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk.: Homoki-Nagy Mária, Szegedi Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 819-831, 2010. ISBN: 9789639927209
 11. Szemesi, S.: A diszkrimináció tilalma az emberi jogok európai rendszerében és a magyar jogrendben.
  Kül-világ. 7 (4), 12, 2010.
 12. Sólyom, P.: A dogmatika hálójában: előszó a kommentár kommentárjaihoz.
  Fundamentum. 1 91-92, 2010.
 13. Megyeri-Pálffi, Z.: A dualizmus-kori államberendezkedés Magyarországon: az országgyűlésszervezetének és működésének elvei 1848/49-ben és a polgári korszakban.
  In: Előadások a magyar alkotmány- és közigazgatástörténet köréből I. : tansegédlet az igazgatásszervező hallgatók számára / Balogh Judit ... [et al.] ; [szerk. Papp László], Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 82-86, 2010. ISBN: 9789633180839
 14. Tóth, G.: A felsőház: szuterén.
  Szuverén november 22.2010.
 15. Ittzés-Tamási, D.: A fenntartható fejlődés elméleti és gyakorlati kérdései.
  In: Az állam és jog alapvető értékei : Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola konferenciája / [szerk. Smuk Péter], SZE Állam- és Jogtud. Doktori Isk., Győr, 167-176, 2010. ISBN: 9789637175602
 16. Hajnal, Z., Osztovits, A.: A fogyasztói igényérvényesítési lehetőségek.
  In: Magyar fogyasztóvédelmi magánjog - európai kitekintéssel. Szerk.: Szikora Veronika, Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete, Debrecen, 329-362, 2010.
 17. Zoványi, N.: A fogyasztói szerződés és alanyai.
  Debr. jogi műh. 7 (1), 2010.
 18. Hajnal, Z.: A fogyasztóvédelem alanya: a fogyasztó.
  In: Magyar fogyasztóvédelmi magánjog - európai kitekintéssel. Szerk.: Szikora Veronika, Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete, Debrecen, 39-52, 2010. ISBN: 9786155025006
 19. Hajnal, Z.: A fogyasztóvédelem alapjai.
  In: Magyar fogyasztóvédelmi magánjog - európai kitekintéssel. Szerk.: Szikora Veronika, Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete, Debrecen, 15-18, 2010. ISBN: 9786155025006
 20. Szikora, V.: A fogyasztóvédelem fejlődése Magyarországon.
  In: Magyar fogyasztóvédelmi magánjog - európai kitekintéssel. Szerk.: Szikora Veronika, Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete, Debrecen, 31-38, 2010. ISBN: 9786155025006
 21. Joó, I., Szikora, V.: A fogyasztóvédelem intézményrendszere.
  In: Magyar fogyasztóvédelmi magánjog - európai kitekintéssel. Szerk.: Szikora Veronika, Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete, Debrecen, 363-388, 2010. ISBN: 9786155025006
 22. Hajnal, Z., Szikora, V.: A fogyasztóvédelem kialakulása, célja és alapvető intézményei.
  In: Fogyasztóvédelmi ismeretek. Szerk.: Joó Imre, Morvai Gábor, A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének (FOME) kiadványa, Debrecen, 17-44, 2010. ISBN: 9786155025051
 23. Hajnal, Z.: A fogyasztóvédelem új kihívásai az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások piacán.
  Nemzeti érdek. 4 (14), 54-66, 2010.
 24. Szikora, V.: A fogyasztóvédelmi jog történeti kialakulása Európában, különös tekintettel a magánjog-egységesítési folyamatokra.
  In: Magyar fogyasztóvédelmi magánjog - európai kitekintéssel. Szerk.: Szikora Veronika, Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete, Debrecen, 19-30, 2010. ISBN: 9786155025006
 25. Petkó, M.: A formatervezési minták párhuzamos oltalma.
  Debr. jogi műh. 7 (1), 2010.
 26. Balázs, I.: A fővárosi és megyei önkormányzat.
  In: Helyi önkormányzatok : egyetemi jegyzet / Árva Zsuzsanna ... [et al.] ; [szerk. Balázs István], Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 210-221, 2010. ISBN: 9789633180709
 27. Károlyi, G., Fézer, T.: A gazdasági szféra alanyai - gazdasági társaságok.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 288 p., 2010. ISBN: 9789634733775
 28. Károlyi, G., Fézer, T.: A gazdasági társaságok megszűnése.
  [Kossuth Egyetemi K.], Debrecen, 141 p., 2010.
 29. Balla, Z.: A gyengélkedő közbeszerzés, a közbeszerzés és a válság kapcsolata.
  Profectus in Litteris. 2 45-55, 2010.
 30. Barta, A.: A helyi igazgatás kialakulása, a magyar helyi igazgatás fejlődése.
  In: Helyi önkormányzatok / Árva Zsuzsanna ... [et al.] ; [szerk. Balázs István], Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 13-21, 2010. ISBN: 9789633180709
 31. Barta, A.: A helyi önkormányzás alapkérdései a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában.
  In: Helyi önkormányzatok / Árva Zsuzsanna ... [et al.] ; [szerk. Balázs István], Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 25-34, 2010. ISBN: 9789633180709
 32. Balázs, I.: A helyi önkormányzati rendszer továbbfejlesztésének lehetőségei.
  In: Helyi önkormányzatok : egyetemi jegyzet / Árva Zsuzsanna ... [et al.] ; [szerk. Balázs István], Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 283-294, 2010. ISBN: 9789633180709
 33. Balázs, I.: A helyi önkormányzatok által ellátott feladat és hatáskörök.
  In: Helyi önkormányzatok : egyetemi jegyzet / Árva Zsuzsanna ... [et al.] ; [szerk. Balázs István], Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 54-67, 2010. ISBN: 9789633180709
 34. Balázs, I.: A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata.
  In: Helyi önkormányzatok : egyetemi jegyzet / Árva Zsuzsanna ... [et al.] ; [szerk. Balázs István], Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 226-242, 2010. ISBN: 9789633180709
 35. Barta, A.: A helyi önkormányzatok fölötti törvényességi kontroll egyes kérdései: múlt, jelen, jövő.
  Profectus in Litteris. 2 57-65, 2010.
 36. Barta, A.: A helyi önkormányzatok társulásai, a többcélú kistérségi társulások.
  In: Helyi önkormányzatok. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Vasas Lászlóné, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 182-209, 2010.
 37. Újvári, E.: A hitelező kereseteinek engedményezése a teljesítő fideiussorra.
  Miskolci jogi szle. 5 (1), 113-131, 2010.
 38. Fónai, M.: A jogi és igazgatási képzés területén végzettek elhelyezkedésének presztízs szempontjai.
  In: Frissdiplomások 2010. Szerk.: Horváth Tamás [et.al], Educatio, Budapest, 227-244, 2010. ISBN: 9789639795464
 39. Alföldi, Á.: A jogos védelem problémái, különös tekintettel a birtok jogos védelmére.
  Jogi fórum 2010.
 40. Kovács, Á.: A jogvédelem korlátai a strasbourgi diszkriminációs gyakorlatban.
  Collectio iuridica Univ. Debr. 8 141-160, 2010.
 41. Sólyom, P.: Akarat és alkotmány.
  Szuverén szeptember 19.2010.
 42. Pribula, L.: A károsulti közrehatás.
  Jogtud. közlöny. 65 (5), 251-260, 2010.
 43. Fézer, T.: A kártérítési felelősség általános alakzata.
  In: A kártérítési jog magyarázata / szakmai szerk. Fézer Tamás, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft, Budapest, 49-114, 2010, (Kommentár, 1589-0058) ISBN: 9789632950662
 44. Fézer, T., Havasi, P., Tóth, E., Csécsy, A., Varga, N.: A kártérítési jog magyarázata.
  CompLex Kiadó, Budapest, 453 p., 2010. ISBN: 9789632950662
 45. Fézer, T.: A kártérítési jog magyarázata.
  Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft, Budapest, 453 p., 2010. ISBN: 9789632950662
 46. Kovács, Z.: A kényszergyógykezelés aktuális problémái.
  Profectus in Litteris. 2 211-218, 2010.
 47. Papp, L.: A kiegyezés előkészítése, alkotmányjogi és jogforrási kérdései.
  In: Jogtörténeti munkafüzet I.. Írták: Szűcs Lászlóné Siska Katalin, Megyeri-Pálffi Zoltán, Papp László, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 49-58, 2010. ISBN: 9789633180556
 48. Fodor, L.: A Kiotói Jegyzőkönyv és felülvizsgálata.
  EMLA Egyesület, Budapest, 32 p., 2010.
 49. Nyilas, A., Csöndes, M., Nemessányi, Z.: A kis értékű követelések egyszerűsített eljárása az európai jogharmonizáció fényében.
  In: Merre tart a magyar civilisztikai jogalkotás a XXI. század elején? : tanulmánykötet. Szerk.: Csöndes Mónika, Nemessányi Zoltán, PTE ÁJK, Pécs, 215-221, 2010. ISBN: 9789636423308
 50. Balázs, I.: A kormány területi képviseletének perspektívái az Európai országokban.
  Közigazgatás-tudományi közlöny. 1 1-20, 2010.
 51. Megyeri-Pálffi, Z.: A központi szervek a dualizmus időszakában.
  In: Előadások a magyar alkotmánytörténet köréből : tansegédlet joghallgatók számára / Balogh Judit ... [et al.] ; [szerk. Megyeri-Pálffi Zoltán], Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 66-69, 2010. ISBN: 9789633180846
 52. Török, É.: A közüzemi szerződés létrehozásának sajátos vonásai.
  In: Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2009. november 5. Állam- és Jogtudományi Kar Szekciókiadványa. Szerk.: Stipta István, Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma, Miskolc, 159-164, 2010.
 53. Veszprémi, B.: A közszolgálat felelősségi rendszerének fejlődése az 1800-as évek végén.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = : Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai / [...szerk. Stipta István]
 54. Veszprémi, B.: A közszolgálat felelősségi rendszerének fejlődése az államalapítástól a Csemegi kódexig.
  In: A jogi személy helyzete a civil és gazdasági életben és egyéb polgári jogi problémák, Hoverla, [Ungvár], 132-138, 2010.
 55. Hajnal, Z.: A Legfelsőbb Bíróság ítélete a szórólapon hirdetett utazás díjával kapcsolatban.
  JeMa. 1. (2.), 40-43, 2010.
 56. Zoványi, N.: A légiutasok jogai az Európai Unióban.
  In: Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2009. november 5. Állam- és Jogtudományi Kar Szekciókiadványa. Szerk.: Stipta István, Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma, Miskolc, 207-214, 2010.
 57. Gyekiczky, T.: A légi utasok védelme az Európai Unió jogában.
  Fogyasztóvéd. szle. 52010.
 58. Varga, N., Csöndes, M., Nemessányi, Z.: A lízingszerződés és a fogyasztói kölcsönszerződés az új PTK.-ban.
  In: Merre tart a magyar civilisztikai jogalkotás a XXI. század elején? : tanulmánykötet. Szerk.: Csöndes Mónika, Nemessányi Zoltán, PTE ÁJK, Pécs, 183-194, 2010.
 59. Bencze, M., Kovács, Á.: Alkotmányjogi és morális érvelés: mit üzen a Hart-Devlin-vita az Alkotmánybíróságnak.
  Világosság. 51 85-114, 2010.
 60. Sólyom, P.: Alkotmányos diplomácia.
  Szuverén szeptember 11.2010.
 61. Megyeri-Pálffi, Z.: Állam és alkotmányfejlődés 1944 után.
  In: Előadások a magyar alkotmánytörténet köréből : tansegédlet joghallgatók számára / Balogh Judit ... [et al.] ; [szerk. Megyeri-Pálffi Zoltán], Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 94-103, 2010. ISBN: 9789633180846
 62. Fézer, T.: Általános fogyasztóvédelmi rendelkezések és ágazati jogszabályok, termékbiztonság, termékfelelősség.
  In: Fogyasztóvédelmi ismeretek / szerk Joó Imre, Morvai Gábor, A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének (FOME) kiadványa, Debrecen, 50-66, 2010. ISBN: 9786155025051
 63. Hajnal, Z.: Alternatív vitarendezési formák a hazai szabályozásban.
  In: Fogyasztói jogérvényesítés. Szerk.: Joó Imre, A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének (FOME) kiadványa, Debrecen, 56-67, 2010. ISBN: 9786155025044
 64. Gyekiczky, T.: A mediációról: mint a polgári és kereskedelmi jogviták bíróságon kívüli rendezésének lehetőségéről : az Európai Unió mediációs irányelve a német és a magyar polgári eljárásjog tükrében : jog-összehasonlító tanulmány.
  Gondolat, Budapest, 238 p., 2010. ISBN: 9789636932183
 65. Sipka, P.: A munkajogi felelősség sajátosságai a szocialista munkajogban.
  In: Az állam és jog alapvető értékei : Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola konferenciája / [szerk. Smuk Péter], SZE Állam- és Jogtud. Doktori Isk., Győr, 338-397, 2010. ISBN: 9789637175602
 66. Fézer, T.: A munkajog kárfelelősségi rendszere.
  In: A kártérítési jog magyarázata / szakmai szerk. Fézer Tamás, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft, Budapest, 427-453, 2010, (Kommentár, 1589-0058) ISBN: 9789632950662
 67. Kovács, Á., Nádas, G.: A munkáltatói jogutódlás dogmatikai problémái egy jogvita tükrében.
  Jogtud. közlöny. 65 (11), 589-593, 2010.
 68. Fazekas, F.: A Német Szövetségi Alkotmánybíróság ítélete a Lisszaboni Szerződés alkotmányosságáról.
  Európai jog. 10 (1), 13-21, 2010.
 69. Siska, K.: A nemzetközi jog alapkérdései a nemzetközi kapcsolatok elméletének és történetének viszonylatában.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 255 p., 2010. ISBN: 9789633180853
 70. Fodor, L.: A nyírmeggyesi Szondi család gyökerei.
  Szabolcs-Szatmár-Beregi Szle. 45 (2), 182-197, 2010.
 71. Szikora, V.: A polgári jogi (kártérítési) felelősség.
  In: Polgári jog II. : kötelmi jogi alapok : alapszakos hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, DE ÁJK Polgári Jogi Tanszék ; Center Print, Debrecen, 76-96, 2010. ISBN: 9789634734284
 72. Fézer, T.: A polgári jogi felelősség természete.
  In: A kártérítési jog magyarázata / szakmai szerk. Fézer Tamás, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft, Budapest, 17-47, 2010, (Kommentár, 1589-0058) ISBN: 9789632950662
 73. Szilágyi, E.: A polgári jogi szerződések és az állam.
  Jogtud. közlöny. 55 (12), 664-671, 2010.
 74. Csécsy, G., Pribula, L.: A reklám fogalmi meghatározásának szempontjai, egyes reklámtípusok megjelenése a jogi szabályozásban.
  Magyar jog. 57 (5), 257-264, 2010.
 75. Megyeri-Pálffi, Z.: A rendi korszak jogforrásai, a jogforrások meghatározása Werbőczy István Tripartituma szerint.
  In: Jogtörténeti munkafüzet I.. Írták: Szűcs Lászlóné Siska Katalin, Megyeri-Pálffi Zoltán, Papp László, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 30-42, 2010. ISBN: 9789633180556
 76. Megyeri-Pálffi, Z.: A rendi monarchia korának társadalomszerkezete, a központi szervek.
  In: Előadások a magyar alkotmánytörténet köréből : tansegédlet joghallgatók számára / Balogh Judit ... [et al.] ; [szerk. Megyeri-Pálffi Zoltán], Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 14-30, 2010. ISBN: 9789633180846
 77. Megyeri-Pálffi, Z.: A rendi monarchia korszakának társadalomszerkezete, a központi szervek.
  In: Előadások a magyar alkotmány- és közigazgatástörténet köréből I. : tansegédlet az igazgatásszervező hallgatók számára / Balogh Judit ... [et al.] ; [szerk. Papp László], Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 33-41, 2010. ISBN: 9789633180839
 78. Újvári, E.: A római kezes megtérítési igényével kapcsolatosan felmerülő kérdések, különös tekintettel a hitelező kereseteinek a kezesre történő engedményezésére.
  Profectus in Litteris. 2 347-357, 2010.
 79. Tóth, G.: A sikeres forradalom.
  Szuverén szeptember 11.2010.
 80. Bíró, G.: A szabálysértés fejlődéstörténete hazánkban, különös tekintettel a közlekedési szabálysértésekre és az objektív felelősségre.
  In: Emlékkönyv Dr. Ruszoly József egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk.: Balogh Elemér, Homoki-Nagy Mária, [Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar], Szeged, 169-189, 2010. ISBN: 9789639927209
 81. Csécsy, G.: A szellemi tulajdon jogi kérdései.
  [e-learning anyag], Miskolc, 86 p., 2010.
 82. Csécsy, A.: A személyiségvédelem.
  In: Polgári jog I. : polgári jogi alapfogalmak, személyek joga, dologi jog : alapszakos hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, Center Print, Debrecen, 126-139, 2010. ISBN: 9789634734277
 83. Csécsy, A.: A szerződések hibás teljesítése.
  In: Fogyasztóvédelmi ismeretek. Szerk.: Joó Imre, Morvai Gábor, Center Print, Debrecen, 115-130, 2010. ISBN: 97861550250501
 84. Csécsy, A.: A szerződések hibás teljesítése, szavatosság, jótállás, minőségi kifogások intézése.
  In: Magyar fogyasztóvédelmi magánjog - európai kitekintéssel. Szerk.: Szikora Veronika, Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete, Debrecen, 71-96, 2010. ISBN: 9786155025006
 85. Szikora, V.: A szerződés érvénytelensége.
  In: Polgári jog II. : kötelmi jogi alapok : alapszakos hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, DE ÁJK Polgári Jogi Tanszék ; Center Print, Debrecen, 30-38, 2010. ISBN: 9789634734284
 86. Szikora, V.: A szerződési jog speciális alapelvei.
  In: Polgári jog II. : kötelmi jogi alapok : alapszakos hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, DE ÁJK Polgári Jogi Tanszék ; Center Print, Debrecen, 12-15, 2010. ISBN: 9789634734284
 87. Szikora, V.: A szerződés megszűnése teljesítés nélkül.
  In: Polgári jog II. : kötelmi jogi alapok : alapszakos hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, DE ÁJK Polgári Jogi Tanszék ; Center Print, Debrecen, 41-44, 2010. ISBN: 9789634734284
 88. Rab, H.: A szociális jogok jogállami megítélése.
  In: Materiali sztudenckovo kruglovo sztolu. Ed.: Buleca Szibilla Bogdanivna, Uzsgorodszkij Nacionalnij Unyiverszitet Iuridicsnij Fakultet, Uzsgorod, 138-143, 2010.
 89. Tóth, G.: A szólástilalom közvetlen veszélye.
  Jogtud. közlöny. 2 83-89, 2010.
 90. Simon, A.: A szónok és a színész: (Cicero, A szónokról III. 214-215).
  In: Xenia : tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére. Szerk.: M. Nagy Ilona, [et al.], Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 165-175, 2010, (Agatha, 1219-7130 ; 24) ISBN: 9789633180778
 91. Simon, A.: A szónok és a színész (Cicero, A szónokról III. 214-215).
  Ókor. 9 (3), 11-16, 2010.
 92. Elek, B.: A sztereotípiák szerepe a bizonyítási eljárásban.
  In: A büntető ítélet igazságtartalma. Szerk.: Erdei Árpád, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 153-174, 2010. ISBN: 9789639722897
 93. Szikora, V.: A társaság fogalomköre a német jogban: rövid magyar vonatkozással.
  In: Ünnepi tanulmányok Sárközy Tamás 70. születésnapjára. Szerk.: Nótári Tamás, Lectum kiadó, Szeged, 401-424, 2010. ISBN: 9789639640306
 94. Csécsy, A.: A társasház-tulajdon.
  In: Polgári jog I. : polgári jogi alapfogalmak, személyek joga, dologi jog : alapszakos hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, Center Print, Debrecen, 186-191, 2010. ISBN: 9789634734277
 95. Fónai, M., Márton, S.: A tehetséggondozó program hallgatóinak professzió-képe: egy sokváltozós modellmagyarázat lehetséges elemei.
  In: A Partium esete. Szerk.: Kozma Tamás, Ceglédi Tímea, Center for Higher Education Research and Development, Debrecen, 147-153, 2010, (Régió és oktatás, 2060-2596 ; 7.) ISBN: 9789634734093
 96. Fónai, M.: A települési problémák és a lakossági szükségletek lehetséges hatása a helyi politikára.
  De iurisprudentia et iure publico. 4 (3-4), 2010.
 97. Fézer, T.: Atomkárért való felelősség.
  In: A kártérítési jog magyarázata / szakmai szerk. Fézer Tamás, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft, Budapest, 219-226, 2010, (Kommentár, 1589-0058) ISBN: 9789632950662
 98. Kardos, S.: A törvényes vádról.
  In: Rendészettanulmányok a közbiztonságért : tanulmányok a 60 éves Blaskó Béla tiszteletére / [szerk. Németh Zsolt, Pallagi Anikó], Rendőrtiszti Főiskola, Budapest, 97-105, 2010. ISBN: 9789639543669
 99. Szikora, V.: A tulajdonjog alanya, tárgya.
  In: Polgári jog I. : polgári jogi alapfogalmak, személyek joga, dologi jog : alapszakos hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, Center Print, Debrecen, 141-157, 2010. ISBN: 9789634734277
 100. Szikora, V.: A tulajdonjog megszerzése.
  In: Polgári jog I. : polgári jogi alapfogalmak, személyek joga, dologi jog : alapszakos hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, Center Print, Debrecen, 163-177, 2010. ISBN: 9789634734277
 101. Csécsy, A.: A veszélyes üzemi felelősség.
  In: A kártérítési jog magyarázata / szakmai szerk. Fézer Tamás, Complex K., Budapest, 163-175, 2010. ISBN: 9789632950662
 102. Varga, N.: A vétőképtelen személy károkozásáért való felelősség.
  In: A kártérítési jog magyarázata / szakmai szerk. Fézer Tamás, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft, Budapest, 226-237, 2010, (Kommentár, ISSN 1589-0058) ISBN: 9789632950662
 103. Görgényi, I.: A Viktimológiai Szekció 2009. évi rendezvényei.
  In: Mediáció a büntetőeljárásban és a bűnmegelőzésben. Helyi közbiztonság - települések biztonsága. Távoltartás - új törvény a családon belüli erőszak ellen. Rendészeti stratégiák. A közérdekű munka kiszabása és végrehajtása. Az áldozatsegítés helyzete és jövőképe. A bírósági szervezet aktuális kérdései. A viktimológiai szekció rendezvényei / ... szerk. Vig Dávid, M. Kriminológiai Társ., Budapest, 185-189, 2010. ISBN: 9789638016195
 104. Megyeri-Pálffi, Z.: A XVIII. századi modernizáció: a szakigazgatás kezdetei: a Helytartótanács és a kamarai ügyintézés.
  In: Előadások a magyar alkotmány- és közigazgatástörténet köréből I. : tansegédlet az igazgatásszervező hallgatók számára / Balogh Judit ... [et al.] ; [szerk. Papp László], Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 67-69, 2010. ISBN: 9789633180839
 105. Papp, L.: Az 1848-as áprilisi törvények polgári államszervezetet megteremtő cikkelyei.
  In: Jogtörténeti munkafüzet I.. Írták: Szűcs Lászlóné Siska Katalin, Megyeri-Pálffi Zoltán, Papp László, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 43-48, 2010. ISBN: 9789633180556
 106. Fodor, L.: Az 1945-ös földreform értékelése jogi szempontból.
  In: "A birtokolt föld ... a szabadság maga" [elektronikus dokumentum] : tudományos ünnepi konferencia az 1945. évi földreform 60. évfordulója alkalmából, Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum, Debrecen, 115-134, 2010. ISBN: 9639274844
 107. Rab, H.: Az 1997-98-as nyugdíjreform körülményei és hatása a nyugdíjrendszer fejlődésére.
  Miskolci jogi szle. 5 (2), 50-72, 2010.
 108. Siposné Bíró, N., Prugberger, T., Rab, H., Sipka, P., Nádas, G.: Az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alakulása, hatásuk a munkaerő piaci mutatókra.
  De-ÁJK, Debrecen, 296 p., 2010.
 109. Tóth, G.: Az alkotmánybíráskodás modelljei.
  Szuverén november 11.2010.
 110. Papp, L.: Az alkotmányozás megjelenése: a modern állam alapelvei és jelentőségük : a polgári államhatalom 1848/49-ben.
  In: Előadások a magyar alkotmány- és közigazgatástörténet köréből I. : tansegédlet az igazgatásszervező hallgatók számára / Balogh Judit ... [et al.] ; [szerk. Papp László], Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 78-83, 2010. ISBN: 9789633180839
 111. Görgényi, I.: Az állami kárenyhítés elmélete, nemzetközi jellemzői.
  In: Mediáció a büntetőeljárásban és a bűnmegelőzésben. Helyi közbiztonság - települések biztonsága. Távoltartás - új törvény a családon belüli erőszak ellen. Rendészeti stratégiák. A közérdekű munka kiszabása és végrehajtása. Az áldozatsegítés helyzete és jövőképe. A bírósági szervezet aktuális kérdései. A viktimológiai szekció rendezvényei / ... szerk. Vig Dávid, M. Kriminológiai Társ., Budapest, 193-199, 2010. ISBN: 9789638016195
 112. Varga, N.: Az állatok károkozásáért való felelősség.
  In: A kártérítési jog magyarázata / szakmai szerk. Fézer Tamás, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft, Budapest, 199-211, 2010, (Kommentár, 1589-0058) ISBN: 9789632950662
 113. Török, É.: Az általános szerződési feltételek a fogyasztói szerződésekben, tisztességtelen szerződési feltételek megítélése.
  Debr. jogi műh. 7 (3), 2010.
  (Ismertetett mű: Osztovics András. -Az általános szerződési feltételek megjelenése a fogyasztói szerződésekben, tisztességtelen szerződési feltételek megítélése /In: Fogyasztóvédelmi magánjog - európai kitekintéssel / szerk. Szikora Veronika ; szerzők: Csécsy Andrea ... [et al.]. -Debrecen : FOME, 2010, 388 p. -)
 114. Megyeri-Pálffi, Z.: Az Aranybulla-mozgalom és eredményei, a Magna Carta és a német aranybulla - összehasonlítás.
  In: Jogtörténeti munkafüzet I.. Írták: Szűcs Lászlóné Siska Katalin, Megyeri-Pálffi Zoltán, Papp László, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 22-29, 2010. ISBN: 9789633180556
 115. Szilágyi, B.: Az átalakuló vidékfejlesztés új típusú intézményrendszere.
  Profectus in Litteris. 2 293-300, 2010.
 116. Simon, A.: Az erkölcsi megértés szerepe Arisztotelész Poétikájának hatáselméletében.
  In: A hermeneutika vonzásában : Kulcsár Szabó Ernő 60. születésnapjára. Szerk.: Bónus Tibor, [et al.], Ráció, Budapest, 19-37, 2010. ISBN: 9789639605848
 117. Görgényi, I.: Az Európai Unió elvárásai a kábítószerrel visszaélés ellen.
  In: Rendészettanulmányok a közbiztonságért : tanulmányok a 60 éves Blaskó Béla tiszteletére / [szerk. Németh Zsolt, Pallagi Anikó], Rendőrtiszti Főiskola, Budapest, 85-89, 2010. ISBN: 9789639543669
 118. Várnay, E., Papp, M.: Az Európai Unió joga.
  CompLex Kiadó, Budapest, 1126 p., 2010. ISBN: 9789632950754
 119. Fodor, L.: Az Európai Unió klíma - energia csomagja.
  EMLA Egyesület, Budapest, 21 p., 2010.
 120. Csűrös, G.: Az Európai Unió támogatáspolitikája: múlt, jelen, jövő.
  In: Pénzügyi jogot oktatók I. konferenciája : "Pénzügyi jog az európai jogfejlődés útján" : a 2006. november 30-án a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán megtartott konferencia előadásai. Szerk.: Erdős Éva, Novotni Kiadó, Miskolc, 107-118, 2010. ISBN: 9789639360747
 121. Fézer, T.: Az Európai Unió társasági jogi normái.
  In: A gazdasági szféra alanyai - gazdasági társaságok. Írták: Fézer [et al.] ; [szerk. Károlyi Géza és Fézer Tamás], Debreceni Egy. K., Debrecen, 259-285, 2010. ISBN: 9789634733775
 122. Juhász-Tóth, A.: Az európaizáció mozgatórugói nyomában - kötelezettségszegési eljárások az új tagállamokkal szemben.
  Collect. iurid. Univ. Debr. 8 113-139, 2010.
 123. Árva, Z.: Az igazságszolgáltatás és a végrehajtás elválasztásának 140 éve.
  Miskolci jogi szle. 5 (2), 31-49, 2010.
 124. Tóth, G.: Az új alkotmány preambuluma: előszó vagy seregszemle.
  Szuverén december 20.2010.
 125. Zoványi, N.: Az utazási szerződés Magyarországon és Európában.
  In: Az állam és jog alapvető értékei : Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola konferenciája / [szerk. Smuk Péter], Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Győr, 311-321, 2010. ISBN: 9789637175602
 126. Fézer, T.: Befolyásszerzés más társaságban: vállalatcsoportok.
  In: A gazdasági szféra alanyai - gazdasági társaságok. Írták: Fézer [et al.] ; [szerk. Károlyi Géza és Fézer Tamás], Debreceni Egy. K., Debrecen, 153-160, 2010. ISBN: 9789634733775
 127. Varju, M.: Bevezetés az Európai Unió közpolitikai rendszerébe.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 221 p., 2010. ISBN: 9789633180716
 128. Szabadfalvi, J.: Bódog Somló: the "Representative Man" of Hungarian Legal Philosophy.
  In: Rechtswissenschaft in Osteuropa : Studien zum 19. und frühen 20. Jahrhundert, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main,, 375-389, 2010. ISBN: 9783465040958
 129. Görgényi, I.: Büntetőjog és a bűnügyi tudományok.
  In: Magyar büntetőjog : általános részi ismeretek : főiskolai jegyzet. Írták: Csemáné Váradi Erika, Görgényi Ilona, Gula József, Jacsó Judit, Lévay Miklós, Sántha Ferenc, Bíbor Kiadó, Miskolc, 13-28, 2010. ISBN: 9789639988019
 130. Elek, B.: Câteva posibilitâti privind utilizarea expertizei specialistului in psihologie in evaluarea depozitiilor in cadrul procedurii penale.
  In: Caiete de drept penal : Anul VI. Octombrie-Decembrie, C.H. Beck, Bucarest, 1-16, 2010. ISBN: 1841604701004
 131. Fónai, M., Kiss, J., Márton, S., Zolnai, E.: Characteristics of the work value choices of the university students.
  In: Twenty years of health care education and social sciences at the Faculty of Health Medical and Health Science Center University of Debrecen / [ed. Anita Fedor R. and Imre Semsei], DEOEC Egészségügyi Főiskolai Kar, Nyíregyháza, 38-59, 2010. ISBN: 9789633180655
 132. Matczak, M., Kühn, Z., Bencze, M.: Constitutions, EU Law and Judicial Strategies in the Czech Republic, Hungary and Poland.
  J. Publ. Pol. 30 (1), 81-99, 2010.
  Folyóirat-mutatók:
  D1 Management, Monitoring, Policy and Law
  Q1 Public Administration
 133. Szikora, V.: Cselekvőképesség.
  In: Polgári jog I. : polgári jogi alapfogalmak, személyek joga, dologi jog : alapszakos hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, Center Print, Debrecen, 43-62, 2010. ISBN: 9789634734277
 134. Fézer, T.: Egyéb jellemzően profitorientált jogalanyok: (speciális társaságok).
  In: A gazdasági szféra alanyai - gazdasági társaságok. Írták: Fézer [et al.] ; [szerk. Károlyi Géza és Fézer Tamás], Debreceni Egy. K., Debrecen, 211-238, 2010. ISBN: 9789634733775
 135. Zaccaria, M.: Egyenlőség a tengeren túl avagy a nemek közti egyenlőség története és alapjai az amerikai és japán munkajogban, európai kitekintéssel.
  In: Az állam és jog alapvető értékei : Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola konferenciája / [szerk. Smuk Péter], Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Győr, 397-407, 2011. ISBN: 9789637175619
 136. Zaccaria, M.: Egyenlőség vagy különbözőség?: avagy néhány gondolat az esélyegyenlőség problematikájáról a munkajog területén.
  In: Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2009. november 5. Állam- és Jogtudományi Kar Szekciókiadványa. Szerk.: Stipta István, Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma, Miskolc, 201-206, 2010.
 137. Elek, B.: Egy hiányzó törvényi tényállás: az orvvadászat.
  In: Rendészettanulmányok a közbiztonságért : tanulmányok a 60 éves Blaskó Béla tiszteletére / [szerk. Németh Zsolt, Pallagi Anikó], Rendőrtiszti Főiskola, Budapest, 71-81, 2010. ISBN: 9789639543669
 138. Tóth, G.: Egy új alkotmány háttérelmélete.
  Buksz. 22 (2), 138-141, 2010.
 139. Török, É.: Elektronikus kereskedelem - elektronikus szerződéskötés.
  Profectus in Litteris. 2 337-345, 2010.
 140. Balogh, J., Megyeri-Pálffi, Z., Papp, L., Szabó, B., Siska, K.: Előadások a magyar alkotmány- és közigazgatástörténet köréből I.: tansegédlet az igazgatásszervező hallgatók számára.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 92 p., 2010. ISBN: 9789633180839
 141. Balogh, J., Megyeri-Pálffi, Z., Papp, L., Szabó, B., Siska, K.: Előadások a magyar alkotmánytörténet köréből: tansegédlet joghallgatók számára.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 104 p., 2010. ISBN: 9789633180846
 142. Fézer, T.: Előszó.
  In: A kártérítési jog magyarázata / szakmai szerk. Fézer Tamás, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft, Budapest, 15-16, 2010, (Kommentár, 1589-0058) ISBN: 9789632950662
 143. Fónai, M., Mohácsi, M.: Elsőéves hallgatók szak-és pályaválasztási motivációi.
  In: Felnőttek pályaorientációja, élethossziglani tanulása. Szerk.: Karlovitz János Tibor, Neveléstudományi Egyesület, Budapest, 5-11, 2010. ISBN: 9789638939203
 144. Csécsy, A.: Épületkárok.
  In: A kártérítési jog magyarázata / szakmai szerk. Fézer Tamás, Complex K., Budapest, 272-279, 2010. ISBN: 9789632950662
 145. Fézer, T.: Felelősség a személyhez fűzödő jogok megsértésééert - sérelemdíj (nem vagyoni kártérítés).
  In: A kártérítési jog magyarázata / szakmai szerk. Fézer Tamás, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft, Budapest, 279-316, 2010, (Kommentár, 1589-0058) ISBN: 9789632950662
 146. Kiss, T.: Felelősség - áttörés a bírói gyakorlatban.
  Debr. jogi műh. 7 (1), 2010.
 147. Varga, N.: Felelősség környezeti kárért.
  In: A kártérítési jog magyarázata / szakmai szerk. Fézer Tamás, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft, Budapest, 211-219, 2010, (Kommentár, 1589-0058) ISBN: 9789632950662
 148. Varga, N.: Fogyasztói hiteljog.
  In: Magyar fogyasztóvédelmi magánjog - európai kitekintéssel. Szerk.: Szikora Veronika, Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete, Debrecen, 191-216, 2010. ISBN: 9786155025006
 149. Joó, I., Szikora, V.: Fogyasztóvédelmi intézményrendszer.
  In: Fogyasztóvédelmi ismeretek / szerk Joó Imre, Morvai Gábor, A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének (FOME) kiadványa, Debrecen, 45-63, 2010. ISBN: 9786155025051
 150. Csűrös, G.: Framework of fiscal federalism: interpretation difficulties or new explanations?.
  UNE 13 45-50, 2010.
 151. Szabó, B.: Gerundium egyetemtörténeti közlemények.
 152. Varga, J.: Gondolatébresztő a PPP magyarországi alkalmazásához.
  Debr. jogi műh. 7 (3), 1-10, 2010.
 153. Kovács, Z.: Gondolatok a büntetőjogi intézkedések történetéről.
  Jogi fórum 2010.
 154. Kovács, Z.: Gondolatok a kényszergyógykezelésről.
  In: Az állam és jog alapvető értékei : Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola konferenciája : Győr, Magyarország, 2010.12.09-2010.12.10./ [szerk. Smuk Péter], Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Győr, 140-146, 2010. ISBN: 9789637175619
 155. Madai, S.: Gondolatok az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértéséről.
  Rendészeti szemle. 58 (2), 87-103, 2010.
 156. Márton, S., Fónai, M.: Hallgatók pályaképének elemei: elvárások és vélemények a választott szakmáról.
  In: Felnőttek pályaorientációja, élethossziglani tanulása. Szerk.: Karlovitz János Tibor, Neveléstudományi Egyesület, Budapest, 12-22, 2010. ISBN: 9789638939203
 157. Fónai, M.: Hallgatók professzióképének elemei.
  In: Új kutatások a neveléstudományokban : többnyelvűség és multikulturalitás. Szerk.: Kozma Tamás, Perjés István, Aula, Budapest, 227-246, 2010, (Új kutatások a neveléstudományokban, 2062-090X) ISBN: 9789639698888
 158. Horváth, M.: Hatások és szabályok: externáliák és pénzügyek összefüggése a helyi önkormányzatok szabályozásában.
  In: Pénzügyi jogot oktatók I. konferenciája : "Pénzügyi jog az európai jogfejlődés útján" : a 2006. november 30-án a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán megtartott konferencia előadásai. Szerk.: Erdős Éva, Novotni Kiadó, Miskolc, 29-35, 2010. ISBN: 9789639360747
 159. Vasas, L., Balázs, I., Balla, Z., Barta, A., Veszprémi, B., Árva, Z.: Helyi önkormányzatok: egyetemi jegyzet.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 310 p., 2010. ISBN: 9789633180709
 160. Tóth, G.: Herbert L. A. Hart és a bíró morális felelőssége.
  Világosság. 1 67-84, 2010.
 161. Tóth, G.: Herkules és a hidra: Orbán harca az alkotmánnyal.
  Szuverén október 31.2010.
 162. Andorkó, I.: Hibás teljesítés hibátlanul.
  Debr. jogi műh. 7 (3), 2010.
  (Ismertetett mű: Csécsy Andrea. -A szerződések hibás teljesítése, szavatosság, jótállás, minőségi kifogások intézése /In: Fogyasztóvédelmi magánjog - európai kitekintéssel / szerk. Szikora Veronika ; szerzők: Csécsy Andrea ... [etal.]. - Debrecen : FOME, 2010, p. -)
 163. Nádas, G.: Historical review of higher education hierarchy in the aspect of employer rights exercising.
  In: Materiali sztudenckovo kruglovo sztolu. Ed.: Buleca Szibilla Bogdanivna, Uzsgorodszkij Nacionalnij Unyiverszitet Iuridicsnij Fakultet, Uzsgorod, 154-159, 2010.
 164. Nádas, G.: Historical review of higher education hierarchy in the aspect of employer rights exercising.
  Pravo nauk. bicnik uzsgorod. nason. univ. 13 (2), 472-477, 2010.
 165. Talabos Dávidné, L.: Hitbizományok a 20. századi Magyarországon: A hitbizományok megjelenése, eredete.
  A Tiszántúli Régésztársaság közl. 6 97-131, 2010.
 166. Kardos, S.: Holding a trial via private telecommunication network.
  Curentul juridic. 1 168-173, 2010.
 167. Sólyom, P.: Honnan jön a józan ész?.
  Szuverén október 11.2010.
 168. Szilágyi, E.: Hungarian political financing - in an international context.
  In: Naukovì čitannâ, prisvâčenì pam'âtì Volodimira Mihajloviča Korec'kogo : zbìrnik naukavih prac'. Közread.: Nacìonal'na akademìâ nauk Ukraïn, Ìnstitut deržavi ì prava ìm. V. M. Korec'kogo, Kiïvs'kij unìversitet prava ; [peredm. Šemšučenko Û. S., Bošic'kij Û. L.] ; [red. Grin' L. Ì, [Vid-o Êvropejs'kogo unìversitetu], Kiïv, 20-25, 2010. ISBN: 96696309705
 169. Fézer, T.: Idegenforgalom, utazási és utazásközvetítő szerződések.
  In: Magyar fogyasztóvédelmi magánjog - európai kitekintéssel. Szerk.: Szikora Veronika, Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete, Debrecen, 97-126, 2010. ISBN: 9786155025006
 170. Fónai, M., Nyilas, O.: Iskolai végzettség, tanulási motivációk és képzési programok roma felnőttek körében.
  In: A Partium esete. Szerk.: Kozma Tamás, Ceglédi Tímea, Center for Higher Education Research and Development, Debrecen, 227-234, 2010, (Régió és oktatás, 2060-2596 ; 7.) ISBN: 9789634734093
 171. Balogh, J.: Iskolateremtők és iskolák.
  In: Emlékkönyv dr. Ruszoly József egyetemi tanár 70. születésnapjára / gond. Balogh Elemér és Homoki-Nagy Mária, Szegedi Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 83-95, 2010. ISBN: 9789639927209
 172. Kovács, Z.: Ismertető az Évtizedek a kriminológiában - Szabó Dénes 80. éves című kötetről.
  Debr. jogi műh. 12010.
  (Ismertetett mű: [szerk. Finszter Géza és Korinek László]. -Évtizedek a kriminológiában : Szabó Dénes 80 éves /Budapest : M. Kriminológiai Társ., 2009. -125 p. -)
 173. Juhász-Tóth, A.: Joakim Nergelius: the Constitutional Dilemma of the European Union.
  Miskolc j. int. law. 7 (1), 102-107, 2010.
 174. Szikora, V.: Jogi személyek.
  In: Polgári jog I. : polgári jogi alapfogalmak, személyek joga, dologi jog : alapszakos hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, Center Print, Debrecen, 63-97, 2010. ISBN: 9789634734277
 175. Szikora, V.: Jogképesség.
  In: Polgári jog I. : polgári jogi alapfogalmak, személyek joga, dologi jog : alapszakos hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, Center Print, Debrecen, 37-42, 2010. ISBN: 9789634734277
 176. Siska, K., Megyeri-Pálffi, Z., Papp, L.: Jogtörténeti munkafüzet I..
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 59 p., 2010. ISBN: 9789633180556
 177. Elek, B.: Jókai Mór: Az arany ember.
  In: Bűntények a könyvtárszobából : interaktív iratmintatár büntetőjogi komplex gyakorlathoz és szakvizsgához. Szerk.: Kiss Anna, Complex, Budapest, 230-243, 2010. ISBN: 9789632950945
 178. Elek, B.: Jókai Mór: Az arany ember : embercsempészet és más bűncselekmények.
  In: Csíny vagy bűn? : kalandozások a jog és az erkölcs (b)irodalmában. Szerk.: Kiss Anna, Kiss Henriett, Tóth J. Zoltán, Complex, Budapest, 77-82, 2010, (A magyar irodalom tetthelyei, 2062-154X) ISBN: 9789632951133
 179. Szilágyi, E.: Kampányszabályozás és a demokrácia két felfogása.
  Profectus in Litteris. 2 301-308, 2010.
 180. Fézer, T.: Kárfelelősség a társasági jogban.
  In: A kártérítési jog magyarázata / szakmai szerk. Fézer Tamás, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft, Budapest, 399-425, 2010, (Kommentár, 1589-0058) ISBN: 9789632950662
 181. Várnay, E.: Kártérítési alakzatok a Polgári Törvénykönyv ellenében?.
  Magyar jog. 1 32-40, 2010.
 182. Fézer, T.: Kártérítési jog.
  Complex, Budapest, 311 p., 2010. ISBN: 9789632249599
 183. Horváth, M.: Kérjük, fizessen!: parkolási közszolgáltatás és jogviszonyok.
  Alkotmbír. szle. 2 46-53, 2010.
 184. Gyekiczky, T.: Késésben: (légi utasok bírói jogvédelme Magyarországon a közösségi jog tükrében).
  Európai jog. 10 (3), 9-17, 2010.
 185. Andorkó, I.: Kisajátítási jogunk változása az 1989/90-es rendszerváltás után.
  Profectus in Litteris. 2 17-25, 2010.
 186. Szabó, B.: Kísérlet a jogösszehasonlítás mint diszciplína bevezetésére a debreceni egyetemen (1927) an attempt to introduce comparative law as a self-contained discipline at the University of Debrecen (1927).
  Gerundium. 1 (1), 58-75, 2010.
 187. Fodor, L.: Kis hazai földjogi szemle 2010-ből.
  In: Az európai földszabályozás aktuális kihívásai = Current challenges of the European legislation on agricultural land = Aktuelle Herausforderungen der europpäischen Regulierung über den landwirtschaftlichen Boden / [szerk. Csák Csilla], Novotni Kiadó, Miskolc, 115-130, 2010. ISBN: 9789639360778
 188. Kardos, S.: Kit "terhel" a bizonyítási teher?.
  In: A büntető ítélet igazságtartalma. Szerk.: Erdei Árpád, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 58-73, 2010. ISBN: 9789639722897
 189. Fézer, T.: Korlátolt felelősségű társaság.
  In: A gazdasági szféra alanyai - gazdasági társaságok. Írták: Fézer [et al.] ; [szerk. Károlyi Géza és Fézer Tamás], Debreceni Egy. K., Debrecen, 87-108, 2010. ISBN: 9789634733775
 190. Csécsy, A.: Korlátot dologi jogok.
  In: Polgári jog I. : polgári jogi alapfogalmak, személyek joga, dologi jog : alapszakos hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, Center Print, Debrecen, 192-200, 2010. ISBN: 9789634734277
 191. Csűrös, G.: Kormányzati szintek közötti pénzügyi kapcsolatok a területfejlesztés rendszerében.
  In: Pénzügyi jogot oktatók I. konferenciája : "Pénzügyi jog az európai jogfejlődés útján" : a 2006. november 30-án a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán megtartott konferencia előadásai. Szerk.: Erdős Éva, Novotni Kiadó, Miskolc, 190-202, 2010. ISBN: 9789639360747
 192. Szikora, V.: Kötelem és szerződés.
  In: Polgári jog II. : kötelmi jogi alapok : alapszakos hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, DE ÁJK Polgári Jogi Tanszék ; Center Print, Debrecen, 10-11, 2010. ISBN: 9789634734284
 193. Balázs, I.: Középszintű önkormányzatok Európában: korreferátum az "Európában a megye" Országos Tudományos Konferencia "Szervezet és legitimáció középszinten" című szekció ülésére.
  In: Európában a megye. Szerk.: Pálné Kovács Ilona, Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs, 99-106, 2010.
 194. Fézer, T.: Közhasznú és kiemelten közhasznú szervezetek.
  In: A gazdasági szféra alanyai - gazdasági társaságok. Írták: Fézer [et al.] ; [szerk. Károlyi Géza és Fézer Tamás], Debreceni Egy. K., Debrecen, 256-258, 2010. ISBN: 9789634733775
 195. Csécsy, A.: Közös tulajdon.
  In: Polgári jog I. : polgári jogi alapfogalmak, személyek joga, dologi jog : alapszakos hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, Center Print, Debrecen, 178-185, 2010. ISBN: 9789634734277
 196. Fézer, T.: Közös vállalat.
  In: A gazdasági szféra alanyai - gazdasági társaságok. Írták: Fézer [et al.] ; [szerk. Károlyi Géza és Fézer Tamás], Debreceni Egy. K., Debrecen, 109-112, 2010. ISBN: 9789634733775
 197. Fézer, T., Csöndes, M., Nemessányi, Z.: Lehet-e büntetni a magánjog eszközeivel?: gondolatok a sérelemdíj funkciójáról.
  In: Merre tart a magyar civilisztikai jogalkotás a XXI. század elején? : tanulmánykötet. Szerk.: Csöndes Mónika, Nemessányi Zoltán, PTE ÁJK, Pécs, 97-106, 2010.
 198. Dénes, I.: Liberty versus common good.
  European review. 18 (1), S89-98, 2010.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Geography, Planning and Development
  Q2 Political Science and International Relations
 199. Tóth, G., Kovács, K.: M. úr magánélete: (Az Application by Guardian and others in HM Treasury v Mohammed Jabar Ahmed and others ügy elemzése).
  In: A személyiség burkai : írások, tanulmányok a 60 éves Majtényi László tiszteletére / [közread. az] Eötvös Károly Intézet, Eötvös Károly Intézet, Budapest, 33-50, 2010. ISBN: 9789638828828
 200. Blaskó, B.: Magyar büntetőjog: általános rész : tankönyv.
  Rejtjel Kiadó, Budapest-Debrecen, 679 p., 2010. ISBN: 9789637255687
 201. Görgényi, I.: Magyar büntetőjog: általános részi ismeretek : főiskolai jegyzet.
  Bíbor Kiadó, Miskolc, 314 p., 2010. ISBN: 9789639988019
 202. Szikora, V.: Magyar fogyasztóvédelmi magánjog - európai kitekintéssel.
  Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete, Debrecen, 388 p., 2010. ISBN: 9786155025006
 203. Szabó, B.: Magyarországi jogi doktorok számbavétele 1680-ból.
  In: Emlékkönyv dr. Ruszoly József egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk.: Homoki-Nagy Mária, Szegedi Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 701-724, 2010. ISBN: 9789639927209
 204. Tóth, G.: Menthetetlen szegregáció.
  Szuverén szeptember 11.2010.
 205. Zaccaria, M.: Néhány gondolat a női munkavállalók közösségi szintű védelméről.
  Debr. jogi műh. 7 (1), 2010.
 206. Pénzes, F.: Nietzsche és Marx társadalmi-politikai radikalizmusának összevetése.
  In: Mai problémák - régi dilemmák : húsz éves a DE BTK Politológia tanszék : a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán 2009. március 18-án megtartott konferencia előadásainak szerkesztett változata. Szerk.: Berényi Zoltán, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 132-143, 2010.
 207. Fézer, T.: Non-profit szervezetek.
  In: A gazdasági szféra alanyai - gazdasági társaságok. Írták: Fézer [et al.] ; [szerk. Károlyi Géza és Fézer Tamás], Debreceni Egy. K., Debrecen, 239-249, 2010. ISBN: 9789634733775
 208. Tóth, G.: Őfelsége főügyésze.
  Szuverén október 18.2010.
 209. Csécsy, A., Csécsy, G., Szikora, V.: Polgári jog I.: polgári jogi alapfogalmak, személyek joga, dologi jog : alapszakos hallgatók számára.
  DE ÁJK Polgári Jogi Tanszék; Center Print, Debrecen, 202 p., 2010. ISBN: 9789634734277
 210. Csécsy, A., Csécsy, G., Szikora, V.: Polgári jog II.: kötelmi jogi alapok : alapszakos hallgatók számára.
  DE ÁJK Polgári Jogi Tanszék ;, Debrecen, 159 p., 2010. ISBN: 9789634734284
 211. Bernáth, M., Dános, V., Bíró, G.: Polgárőr alapismeretek: tansegédlet a polgárőr egyesületek tagjainak alapismereti képzéséhez.
  OPSZ, Budapest, 68 p., 2010.
 212. Sólyom, P.: Politikai hisztéria és integráció.
  Szuverén november 19.2010.
 213. Zoványi, N.: Problems of regulation legal entities under Hungarian law.
  In: Kijev legal mirror, [S.n.], Kijev, , 2010.
 214. Szabó, B., Szemesi, S.: Profectus in Litteris 2..
 215. Tóth, G.: Rasszista propaganda a közmédiában.
  Szuverén október 3.2010.
 216. Dénes, I.: Reinterpreting a 'Founding Father': Kossuth images and their contexts, 1848-2009.
  East Central Europe. 37 (1), 90-117, 2010.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Cultural Studies
  Q3 History
  Q4 Sociology and Political Science
 217. Fónai, M.: Roma tanulók és szüleik az iskoláról: észak-kelet magyarországi kutatások tapasztalatai.
  In: Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus. Szerk.: Karlovitz János Tibor, Center for Higher Education Research and Development, Debrecen, 123-128, 2010. ISBN: 9789634732778
 218. Nyilas, A.: Some reflections on the regulation of the european small claims procedure.
  In: Naukovì čitannâ, prisvâčenì pam'âtì Volodimira Mihajloviča Korec'kogo : zbìrnik naukavih prac'. Közread.: Nacìonal'na akademìâ nauk Ukraïni, Ìnstitut deržavi ì prava ìm. V. M. Korec'kogo, Kiïvs'kij unìversitet prava ; [peredm. Šemšučenko Û. S., Bošic'kij Û. L.] ; [red. Grin' L.], [Vid-o Êvropejs'kogo unìversitetu, Kiïv, 11-20, 2010. ISBN: 9669630975
 219. Barta, A.: Structural problems in Hungarian sub-governmental state administration.
  Pravo nauk. bicnik uzsgorod. nason. univ. 13 (2), 355-359, 2010.
 220. Horváth, M.: Strutúra-dilemmák önkormányzati költségvetési politika a szabályozórendszerben.
  In: Pénzügyi jogot oktatók I. konferenciája : "Pénzügyi jog az európai jogfejlődés útján" : a 2006. november 30-án a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán megtartott konferencia előadásai. Szerk.: Erdős Éva, Novotni Kiadó, Miskolc, 145-156, 2010. ISBN: 9789639360747
 221. Sólyom, P.: Szabadság, sokszínűség, csendőrség.
  Szuverén december 13.2010.
 222. Szabadfalvi, J.: Szászy-Schwarz Gusztáv jogbölcseleti nézetei.
  Jogtud. közlöny. 65 (3), 115-123, 2010.
 223. Fónai, M.: Tanárok: diplomás szakemberek és/vagy értelmiségiek?.
  In: Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek : a VI. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata : Debrecen, 2009. szeptember 18-19.. Szerk.: Buda András, Kiss Endre, Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Debrecen, 77-89, 2010. ISBN: 9789634734109
 224. Matúz, G.: Telekkönyvi rendszerünk kialakulása és működése 1840-1973.
  In: Emlékkönyv Dr. Ruszoly József egyetemi tanár 70. születésnapjára / gond. Balogh Elemér és Homoki-Nagy Mária, SZTE ÁJK Tud. Biz., Szeged, 511-536, 2010. ISBN: 9789639927209
 225. Görgényi, I.: Tényállástan.
  In: Magyar büntetőjog : általános részi ismeretek : főiskolai jegyzet. Írták: Csemáné Váradi Erika, Görgényi Ilona, Gula József, Jacsó Judit, Lévay Miklós, Sántha Ferenc, Bíbor Kiadó, Miskolc, 64-92, 2010. ISBN: 9789639988019
 226. Fézer, T., Joó, I.: Termékbiztonság, termékfelelősség, szolgáltatások nyújtásának különös követelményei.
  In: Magyar fogyasztóvédelmi magánjog - európai kitekintéssel. Szerk.: Szikora Veronika, Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete, Debrecen, 217-250, 2010. ISBN: 9786155025006
 227. Fézer, T.: Termékfelelősség.
  In: A kártérítési jog magyarázata / szakmai szerk. Fézer Tamás, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft, Budapest, 199-211, 2010, (Kommentár, 1589-0058) ISBN: 9789632950662
 228. Barta, A.: Területfejlesztés.
  In: Helyi önkormányzatok. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Vasas Lászlóné, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 295-309, 2010.
 229. Bencze, M., Badó, A.: Területi eltérések a büntetéskiszabási gyakorlat szigorúságát illetően Magyarországon 2003 és 2005 között.
  In: Igazságszolgáltatás a tudomány tükrében. Szerk.: Fleck Zoltán ; Badó Attila [et al.], Elte Eötvös Kiadó, Budapest, 125-147, 2010. ISBN: 9789632841274
 230. Szabadfalvi, J.: The beginnings of hungarian legal philosophical thinking.
  ARSP. 96 (3), 337-347, 2010.
 231. Pribula, L.: The surreptitious advertisment.
  Debr. jogi műh. 7 (3), 2010.
 232. Farkas, Á.: Új alkotmányos elv a magyar bűntetőeljárási bizonyításban?: a kölcsönös elismerés elve.
  In: A büntető ítélet igazságtartalma. Szerk.: Erdei Árpád, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 45-57, 2010. ISBN: 9789639722897
 233. Balázs, I.: Uniós keretek-nemzetközi tendenciák és jelenségek a közszolgálat díjazási rendszerében.
  In: Tanulmányok Berényi Sándor tiszteletére. Szerk.: Fazekas Marianna, Nagy Marianna, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 17-35, 2010. ISBN: 9789633120064
 234. Fézer, T.: Utazási és utasközvetítői szerződések, légi utasok jogai.
  In: Fogyasztóvédelmi ismeretek / szerk Joó Imre, Morvai Gábor, A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének (FOME) kiadványa, Debrecen, 166-184, 2010. ISBN: 9786155025051
 235. Tóth, G.: Visegrádi alkotmányok.
  Szuverén december 10.2010.
 236. Szilágyi, E.: Visszalépés az Egyesült Államok kampányfinanszírozási gyakorlatában.
  Jogtud. közlöny. 65 (12), 664-671, 2010.
2009
 1. Juhász-Tóth, A.: "Felelőtlen" európai intézmények?: politikai ellenőrzés és elszámoltathatóság európai perspektívából.
  Jogtud. közlöny. 64 (2), 80-86, 2009.
 2. Babják, I., Mezey, B., Nagy, J.: A barbár társadalmak szerződési szimbólumai.
  In: Jogi néprajz-jogi kultúrtörténet. Szerk.: Mezey Barna, Nagy Janka Teodóra, ELTE EÖTVÖS Kiadó, Budapest, 131-137, 2009.
 3. Petkó, M.: A biotechnológia fejlődésének aktuális kérdései a szellemi alkotások joga számára.
  Magyar jog. 7 396-401, 2009.
 4. Petkó, M.: A biotechnológia kihívásai a jog területén napjainkban.
  In: Kihívások és lehetőségek napjaink magánjogában : tanulmánykötet. Szerk.: Szikora Veronika, DE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, Debrecen, 379-391, 2009. ISBN: 9789634731771
 5. Elek, B., Vinnai, E., Bencze, M.: A bírói ténymegállapítási folyamat szociológiája.
  In: Jogszociológia. Szerk.: Vinnai Edina; Bencze Mátyás, [S.n.], [S.l], , 2009.
 6. Nyilas, A.: A bíróság és a felek percselekményei a gyorsaság és hatékonyság szemszögéből.
  Jogtud. közlöny. 64 (2), 65-73, 2009.
 7. Kapa, M., Siposné Bíró, N., Nádas, G., Rab, H., Zoltán, H., Zoltán, L., Gyekiczky, T.: A bírósági végrehajtás magyarázata.
  Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft, Budapest, 1088 p., 2009. ISBN: 9789632249872
 8. Gyekiczky, T.: A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény magyarázata: általános eljárási szabályok.
  In: A bírósági végrehajtás magyarázata (Kommentár ;$x1589-0058) / [szerzők Kapa Mátyás, Gyekiczky Tamás, Bíró Noémi, Nádas György, Rab Henriett, Zoltán Hunor, Zoltán Levente] ; [szakmai szerk. Gyekiczky Tamás], Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 59-407, 2009. ISBN: 9789632249872
 9. Gyekiczky, T.: A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény magyarázata: jogorvoslatok.
  In: A bírósági végrehajtás magyarázata / [szerzők Kapa Mátyás, Gyekiczky Tamás, Bíró Noémi, Nádas György, Rab Henriett, Zoltán Hunor, Zoltán Levente] ; [szakmai szerk. Gyekiczky Tamás], Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 897-933, 2009, (Kommentár, ISSN 1589-0058) ISBN: 9789632249872
 10. Zoványi, N.: A clausula rebus sic stantibus elv XX. századi magyar alkalmazása.
  Studia juvenum. 389-408, 2009.
 11. Madai, S.: A csalás értelmezési lehetőségei az osztrák büntetőjogban.
  Debr. jogi műh. 6 (1), 2009.
 12. Fónai, M.: A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjába került hallgatók rekrutációja és a szakok értékelése.
  In: Speciális kérdések és nézőpontok a felsőoktatásban. Szerk.: Karlovitz János Tibor, Neveléstudományi Egyesület, Budapest, 49-65, 2009, (Neveléstudományi Egyesület kiskönyvtára, ISSN 2061-5329 ; 1.) ISBN: 9789638842220
 13. Szemesi, S.: A diszkrimináció tilalma az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában.
  CompLex, Budapest, 188 p., 2009. ISBN: 9789632249766
 14. Zákány, J.: A felróhatóságot nem vizsgáló felelősségi rendszer vázlata a finn szabályozás tükrében.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2008. november 13. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa / [szerk. Stipta István], Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, [Miskolc], 175-181, 2009.
 15. Zákány, J.: A felróhatóságot nem vizsgáló felelsőségi rendszer alapvonásainak bemutatása az új-zélandi szabályozás tükrében.
  Debr. jogi műh. 6 (3), 2009.
 16. Nádas, G.: A felsőoktatásban dolgozó oktatók, kutatók munkaviszonyának alapkérdései.
  Lícium Art Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft., Debrecen, 245 p., 2009. ISBN: 9789634732938
 17. Várnay, E.: A fiskális és monetáris szuverenitás az Európai Unióban - az Európai Unió alkotmányos szerződésére is figyelemmel.
  In: Tanulmányok Nagy Tibor tiszteletére. Szerk.: Simon István, Szent István Társulat, Budapest, 295-309, 2009. ISBN: 9789632771144
 18. Hajnal, Z.: A fogyasztási hitel szabályozása.
  In: A gazdasági szféra ügyletei / Csécsy [György]...[et al.], Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 408-413, 2009. ISBN: 9789634733232
 19. Hajnal, Z.: A fogyasztói jogok érvényesítése.
  In: A gazdasági szféra ügyletei / Csécsy [György]...[et al.], Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 414-430, 2009. ISBN: 9789634733232
 20. Hajnal, Z.: A fogyasztói szerződés alanya az aktuális jogalkotás középpontjában: a fogyasztó.
  In: Kihívások és lehetőségek napjaink magánjogában : tanulmánykötet. Szerk.: Szikora Veronika, DE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, Debrecen, 197-212, 2009. ISBN: 9789634731771
 21. Hajnal, Z.: A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma.
  In: A gazdasági szféra ügyletei / Csécsy [György]...[et al.], Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 398-408, 2009. ISBN: 9789634733232
 22. Károlyi, G., Törő, E., Petkó, M., Fézer, T.: A gazdasági szféra alanyai: gazdasági társaságok.
  DEENK Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 290 p., 2009. ISBN: 9789634732600
 23. Törő, E., Csécsy, G., Fézer, T., Hajnal, Z., Károlyi, G., Petkó, M.: A gazdasági szféra ügyletei.
  Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 432 p., 2009. ISBN: 9789634733232
 24. Sólyom, P.: A gyülekezés szabadsága.
  In: Az Alkotmány kommentárja. Szerk.: Jakab András, Századvég, Budapest, 2352-2365, 2009.
 25. Bíró, G., Farkas, Á.: A határmenti bűnözés elleni harc fontosabb területei Románia és Magyarország együttműködése során.
  In: Criminalitatea transfrontaliera la granita dintre prezent si viitor = Határmenti bűnözés a jelen és a jövő határán. Coord.: Ovidiu Nicolaie, Elana-Ana Mihut, Nicolaie Iancu, TKK, Debrecen, 315-322, 2009. ISBN: 9789635966905
 26. Madai, S., Nicolaie, O., Mihut, E., Iancu, N.: A határokon átívelő csalás lehetősége - az Európai Közösség pénzügyi érdekeinek megsértése.
  In: Criminalitatea transfrontaliera la granita dintre prezent si viitor = Határmenti bűnözés a jelen és a jövő határán. Coord.: Ovidiu Nicolaie, Elana-Ana Mihut, Nicolaie Iancu, TKK, Debrecen, 433-435, 2009. ISBN: 9789635966905
 27. Gyekiczky, T.: A határtalan egyezségkötés rögös útjain: : adalékok a peren kívüli konfliktusfeloldás eljárásjogi szabályozásához.
  In: Egységesülő polgári eljárásjog Európában. Szerk.: Wopera Zsuzsa, HVG-Orac, Budapest, 36-57, 2009. ISBN: 9789632580616
 28. Pribula, L.: A jogalkalmazás szakmai kritikája.
  Jogelméleti szemle. 12009.
  (Ismertetett mű: Kende Péter. -Elorzott igazság /Budapest : Hibiszkusz, 2008. -256 p. -)
 29. Kovács, Z.: A jogi személyek büntetőjogi felelőssége az Európai Unióban.
  Studia juvenum. 187-199, 2009.
 30. Kovács, Z.: A jogi személyek büntetőjogi felelősségének megítélése a nemzetközi dokumentumok tükrében [elektronikus dokumentum].
  Jogi fórum 2009.
 31. Fodor, L.: A kibocsátási egységekkel való "kereskedelem" szabályai Ausztriában és Magyarországon.
  In: Reformator iuris cooperandi : tanulmányok Veres József 80. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Bobvos Pál, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 181-198, 2009. ISBN: 9789639650565
 32. Fodor, L.: A kibocsátási kvótarendszer főbb elemei az osztrák jogban.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 27 (2), 497-520, 2009.
 33. Görgényi, I.: A korrupció elleni büntetőjogi fellépés nemzetközi eszközei.
  In: Az érdekérvényesítés legális és illegális eszközei. Szerk.: Csermáné Váradi Erika, Bíbor Kiadó, Miskolc, 51-60, 2009, (Miskolci jogtudományi műhely, 1589-1518 ; 5.) ISBN: 9789639988026
 34. Görgényi, I.: A közélet tisztasága elleni bűncselekmények.
  In: Magyar büntetőjog különös rész. Írták: Fehér Lenke, Görgényi Ilona, Gula József, Horváth Tibor, Lévay Miklós, Sántha Ferenc, Váradi Erika, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., [Budapest], 320-399, 2009. ISBN: 9789632950464
 35. Árva, Z.: A közigazgatás és az igazságszolgáltatás elválasztásának egyes jogtörténeti dimenziói / Árva Zsuzsanna.
  Debr. jogi műh. 6 (3), 2009.
  (Ismertetett mű: Justiz und Verwaltung : zur Theorie der Gewaltenteilung im 18. und 19. Jahrhundert / Louis Pahlow. -Frankfurt/Main: Keip Verlag, 1999. -418 p. -)
 36. Fazekas, F.: A közösségi jog elsődlegessége a cseh Alkotmánybíróság ítélkezési gyakorlatában.
  Európai jog. 9 (5), 34-44, 2009.
 37. Pribula, L.: A közút tartozéka: egy sajátos jogintézmény ellentmondásai.
  Debr. jogi műh. 6 (1), 2009.
 38. Tóth, A.: A közvetítői eljárás gyakorlati problémái.
  Debr. jogi műh. 6 (1), 2009.
 39. Török, É.: Aktuális kérdések az általános szerződési feltételekkel kapcsolatban.
  Studia juvenum. 355-365, 2009.
 40. Blaskó, B.: A légiközlekedés védelmének büntetőjogi vonatkozásai.
  Magyar rendészet. 9 (1-2), 5-9, 2009.
 41. Varga, N.: A lízing történeti fejlődése.
  Debr. jogi műh. 6 (2), 2009.
 42. Szabadfalvi, J.: A magyar észjogi iskola.
  Állam- és jogtudomány. 50 (1), 17-44, 2009.
 43. Balázs, I.: A magyar közigazgatás átalakulása a rendszerváltástól napjainkig.
  In: Rendszerváltás a jogban. Szerk.: Lamm Vanda, MTA Jogtudományi Intézet ; MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 75-93, 2009. ISBN: 9789635085804
 44. Zoványi, N.: A magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációs munkálatai.
  In: Naukovi Csitanyija : Priszvjacsenyi namjati Volodimira Mihajlobicsa Koreckovo, [S.n.], Kijev, 105-111, 2009. ISBN: 9789663011776
 45. Zoványi, N.: A magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációs munkálatai.
  In: Evropeszkaja Juridicsna Oszvita I Nauka : Sztyudenszkij Vimir : Vipuszk 3, [S.n.], Uzghorod, 67-72, 2009. ISBN: 9789662075007
 46. Zoványi, N.: A magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációs munkálatai: a jogi személyek szabályozásának egyes kérdéseiről.
  In: Zakonodavstvo Ukrajni : Problemi Ta Percpektivi Rozvitku, Kijevi Egyetem, Kijev, 29-34, 2009. ISBN: 9789663011721
 47. Barta, A.: A magyar területi államigazgatás fejlődése a rendszerváltástól napjainkig.
  Debr. jogi műh. 6 (2), 2009.
 48. Barta, A.: A magyar területi államigazgatás koordinációja az elmúlt két évtizedben.
  Profectus in Litteris. 1 7-15, 2009.
 49. Gyekiczky, T.: A mediációs irányelv.
  Európai jog. 9 (6), 24-31, 2009.
 50. Tóth, A.: A mediátor szerepe a közvetítői eljárásban Magyarországon és Franciaországban.
  Studia juvenum. 331-341, 2009.
 51. Alföldi, Á.: A meghatalmazottakra vonatkozó szabályok a hatályos Polgári Perrendtartás és a 2008. évi XXX. törvény tükrében.
  Debr. jogi műh. 6 (1), 2009.
 52. Szilágyi, B.: A mezőgazdasági őstermelők speciális jövedelemadózási és társadalombiztosítási kötelezettségei.
  Debr. jogi műh. 6 (1), 2009.
 53. Pénzes, M., Fónai, M.: A migráció integrált társadalmi megközelítései.
  Észak-Kelet Magyarországi Szenvedélybetegségeket Megelőző Egyesület : Human-Net Alapítvány, Nyíregyháza, 210 p., 2009. ISBN: 9789630689052
 54. Zaccaria, M.: A nemek közti egyenlőség a munkajog területén az Európai Unióban és Magyarországon.
  In: ajk.elte.hu [elektronikus dokumentum], [ELTE-ÁJK], [Budapest], , 2009.
 55. Görgényi, I.: A nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmények.
  In: Magyar büntetőjog különös rész. Írták: Fehér Lenke, Görgényi Ilona, Gula József, Horváth Tibor, Lévay Miklós, Sántha Ferenc, Váradi Erika, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., [Budapest], 340-343, 2009. ISBN: 9789632950464
 56. Varga, N.: A pénzügyi lízingszerződés a bírói gyakorlatban.
  Jogtud. közlöny. 7-8 334-342, 2009.
 57. Török, É.: A polgári jogi szerződések és az állam, illetve a közjog viszonya.
  Jog, áll. polit. 1 (3), 282-289, 2009.
 58. Szikora, V.: A polgári jogi társaság az osztrák gazdasági életben.
  Ethnogr. Folklor. Carpathica. 32 (2), 227-245, 2009.
 59. Tóth, G., Ádám, A.: A politikai közösség alkotmánya: Ádám Antal opponensi véleménye Tóth Gábor Attila túl a szövegen: értekezés a magyar Alkotmányról című doktori értekezéséről.
  Közjogi szle. 3 67-69, 2009.
 60. Pribula, L.: A reklám és a fogyasztóvédelem fejlődésének két eltérő útja.
  In: Kihívások és lehetőségek napjaink magánjogában : tanulmánykötet. Szerk.: Szikora Veronika, DE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, Debrecen, 365-378, 2009. ISBN: 9789634731771
 61. Horváth, M.: Árnyjátékok: a költségvetési politika értékeinek alakulása a helyi önkormányzati szabályozórendszerben.
  Új magy. közig. 2 (5), 6-25, 2009.
 62. Szemesi, S.: A roma gyermekek szegregált oktatásának jogi megitélése a strasbourgi és a magyar bírói gyakorlatban.
  Fundamentum. 13 (2), 82-88, 2009.
 63. Babják, I.: A salzburgi historiográfia kezdetei.
  Állam- és jogtudomány. 50 (1), 129-134, 2009.
  (Ismertetett mű: Nótári Tamás. -A salzburgi historiográfia kezdetei /Szeged : Szegedi Középkorász Műhely, 2007. -432 p.)
 64. Török, É.: A standardizált szerződések sajátosságai a magyar jogban.
  Collega. 8 (1-2), 78-82, 2009.
 65. Petkó, M.: A szabadalmi jogi szerződés és hatásai a hazai jogban.
  Debr. jogi műh. 6 (2), 2009.
 66. Fónai, M., Veressné Gönczi, I.: A szakképző iskolák működési tapasztalatai az észak-alföldi régióban.
  In: Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai. Szerk.: Kiss Endre, Buda András, Kiss Árpád Archívum Könyvtára - Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Debrecen, 203-212, 2009.
 67. Elek, B.: A személyi bizonyítékok megbízhatósága a büntetőperekben.
  Rendészeti szemle. 57 (3), 87-102, 2009.
 68. Csécsy, A.: A személyiségvédelem.
  In: Polgári jog I. : Polgári jogi alapfogalmak, személyek joga, dologi jog : BSc hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, DE-ÁJK, Debrecen, 126-139, 2009. ISBN: 9789634732693
 69. Tóth, G.: A személyi szabadsághoz való jog.
  In: Az Alkotmány kommentárja. Szerk.: Jakab András, Századvég, Budapest, 1995-2043, 2009. ISBN: 9789637340161
 70. Kiss, T.: A szerzői jogi szankciórendszer fogyasztóvédelmi aspektusból.
  In: Kihívások és lehetőségek napjaink magánjogában : tanulmánykötet. Szerk.: Szikora Veronika, DE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, Debrecen, 259-272, 2009. ISBN: 9789634731771
 71. Rab, H.: A szociális jogok alkotmányjogi megítélése.
  Jogtud. közlöny. 64 (6), 287-292, 2009.
 72. Veszprémi, B.: A szólásszabadság (azon belül a sajtószabadság) korlátozása a kapcsolódó alkotmánybírósági határozatok tükrében.
  Debr. jogi műh. 6 (1), 2009.
 73. Tóth, G.: A szólástilalom közvetlen veszélye.
  In: A köztársasági alkotmány 20 éve : tanulmánykötet. Szerk.: Kocsis Miklós, Zeller Judit, Pécsi Alkotmányjogi Műhely Alapítvány, Pécs, 203-217, 2009. ISBN: 9789630686754
 74. Elek, B.: A tanúvallomások befolyásolásának megakadályozása a gazdasági büntetőperekben.
  In: A tanú védelmének elméleti és gyakorlati kérdései. Szerk.: Mészáros Bence, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Gazdasági Büntetőjogi Kutatóintézet, Pécs, 55-65, 2009. ISBN: 9789636422769
 75. Szabó, K.: A tanú zártcélú távközlő hálózat útján történő kihallgatása, mint a tanúvédelem külön nem nevesített eszköze.
  Debr. jogi műh. 6 (4), 2009.
 76. Nyilas, A.: A tárgyalás elmulasztásának szabályozása hazánkban és néhány európai országban.
  Profectus in Litteris. 1 89-100, 2009.
 77. Bányai, O., Tóth, K.: A társadalmi részvétel lehetőségei a patakok rehabilitációjában.
  In: Reformator iuris cooperandi : tanulmányok Veres József 80. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Bobvos Pál, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 71-99, 2009, (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, 1786-352X ; 28.) ISBN: 9789639650565
 78. Bányai, O., Tóth, K.: A társadalmi részvétel lehetőségei a patakok rehabilitációjában.
  Profectus in Litteris. 1 17-25, 2009.
 79. Bányai, O., Tóth, K.: A társadalmi részvétel lehetőségei a vízgazdálkodásban.
  [Védegylet Egyesület], [Budapest], 47 p., 2009.
 80. Rab, H.: A társadalombiztosítási rendszer fenntarthatósága, a finanszírozás lehetséges formái.
  Pécsi Munkajogi Közl. 2 (1), 41-54, 2009.
 81. Csécsy, A.: A társasház-tulajdon.
  In: Polgári jog I. : Polgári jogi alapfogalmak, személyek joga, dologi jog : BSc hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, DE-ÁJK, Debrecen, 186-191, 2009. ISBN: 9789634732693
 82. Szikora, V., Fézer, T.: A termékfelelősség szabályozási modelljei az EU-ban és az USA jogrendszerében.
  Fogyasztóvéd. szle. 3 (2), 59-64, 2009.
 83. Barta, A.: A területi államigazgatás fejlődése a rendszerváltástól napjainkig.
  Glossa iuridica. 1 (1), 1-7, 2009.
 84. Pribula, L.: A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat és a reklám - a szabályozási koncepció megváltozása.
  Jogtud. közlöny. 64 (5), 229-233, 2009.
 85. Barta, A.: Autonóm struktúrák a nemzetközi gyakorlatban.
  Studia juvenum. 2009.
 86. Bartha, I., Bencze, M.: Az alapjogok alkalmazásának problémái a magyar bíróságok érvelésében.
  In: Jogosultságok : elmélet és gyakorlat : a Miskolci Egyetem és a Miskolci Akadémiai Bizottság által 2008. december 5-én és 6-án rendezett konferencia anyaga. Szerk.: Ficsor Krisztina, Győrfi Tamás, Szabó Miklós, Bíbor, Miskolc, 257-268, 2009. ISBN: 9789639634954
 87. Tóth, G.: Az alapjogok ütközésének rivális felfogásai.
  In: Jogosultságok : elmélet és gyakorlat : a Miskolci Egyetem és a Miskolci Akadémiai Bizottság által 2008. december 5-én és 6-án rendezett konferencia anyaga. Szerk.: Ficsor Krisztina, Győrfi Tamás, Szabó Miklós, Bíbor, Miskolc, 235-244, 2009. ISBN: 9789639634954
 88. Görgényi, I.: Az áldozatpolitika története, elmélete és gyakorlata nemzetközi kitekintéssel.
  In: A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve. Szerk.: Borbíró Andrea, Kiss Anna, Velez Edit, Garami Lajos, [S.n.], [Budapest], 19-37, 2009. ISBN: 9789638844521
 89. Görgényi, I.: Az áldozatpolitika története, elmélete és gyakorlata nemzetközi kitekintéssel.
  In: A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve 2009 : II.. Szerk.: Borbíró Andrea, Kiss Anna Velez Edit, Garami Lajos, IRM, [Budapest], 19-37, 2009. ISBN: 9789638844507
 90. Tóth, G.: Az alkotmány változó társadalmi gyakorlata.
  In: Mi fenyegeti a köztársaságot? Szerk.: Majtényi László, Szabó Máté Dániel, Eötvös Károly Intézet, Budapest, 31-36, 2009. ISBN: 9789638828811
 91. Görgényi, I.: Az állam általi kárenyhítés jellemzői és az európai uniós normáknak való megfelelése.
  In: Koncepciók és megvalósulásuk a rendszerváltozás utáni kriminálpolitikában : VI. Országos Kriminológiai Vándorgyűlés : Miskolc, 2008. október 16-17.. Szerk.: Csemáné Váradi Erika, Bíbor K., Miskolc, 77-82, 2009, (Kriminológiai közlemények, 0236-9893. Különkiadás) ISBN: 9789638016188
 92. Görgényi, I.: Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények: A választás. A népszavazás és a népi kezdeményezés rendje elleni bűncselekmények. A rendészeti bűncselekmények. Az államtitok és a szolgálati titok megsértése.
  In: Magyar büntetőjog különös rész. Írták: Fehér Lenke, Görgényi Ilona, Gula József, Horváth Tibor, Lévay Miklós, Sántha Ferenc, Váradi Erika, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., [Budapest], 243-261, 2009. ISBN: 9789632950464
 93. Veszprémi, B.: Az államigazgatási jogkörben okozott kár szabályozási kérdései.
  Glossa iuridica. 1 (1), 33-36, 2009.
 94. Veszprémi, B.: Az államigazgatási jogkörben okozott kár szabályozási kérdései.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2008. november 13. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa / [szerk. Stipta István], Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, [Miskolc], 179-183, 2009.
 95. Szabó, K., Tarr, Á.: Az anonim tanúkra vonatkozó szabályok a francia és magyar büntetőeljárásban.
  Magyar jog. 56 (8), 487-493, 2009.
 96. Simon, A.: Az antikvitás érzéki hagyománya: Kerényi Károly és "a könyv problémája".
  In: Filológia, interpretáció, médiatörténet. Szerk.: Kelemen Pál [et al.], Ráció, Budapest, 280-311, 2009, (Filológia, 2062-0799 ; 1.) ISBN: 9789639605831
 97. Ittzés-Tamási, D.: Az éghajlatváltozás sürgető kérdései és a klímapolitika összefüggései, tekintettel a 2011-es soros magyar elnökségre.
  Studia juvenum. - 175-186, 2009.
 98. Béky, Á.: Az egyensúlyi helyzet megbomlása a szerződések jogában: az állam mint szerződő fél.
  Debr. jogi műh. 6 (1), 2009.
 99. Szikora, V.: Az eingetragene Erwerbsgesellschaft (EEG) társasági forma megszűnése Ausztriában.
  Debr. jogi műh. 6 (1), 2009.
 100. Török, É.: Az előszerződés jogintézménye a bíróságok joggyakorlatában.
  In: 7. Országos Interdiszciplináris Grastyán konferencia előadásai. Szerk.: Rab Virág, Schwarczwölder Ádám, Varga Mónika, Pécsi Tudományegyetem Grastyán Endre Szakkollégium, Pécs, 392-399, 2009. ISBN: 9789636423056
 101. Fazekas, F.: Az Európai Unió és Magyarország közötti hatáskörmegosztás problematikája az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében.
  In: A köztársasági alkotmány 20 éve : tanulmánykötet. Szerk.: Kocsis Miklós, Zeller Judit, Pécsi Alkotmányjogi Műhely Alapítvány, Pécs, 387-405, 2009.
 102. Babják, I.: Az írástudatlanok váltóképessége a dualizmus idején.
  Aetas. 24 (1), 144-160, 2009.
 103. Elek, B.: Az orvhalászat és orvhorgászat büntetőjogi megítélése.
  Pisces Hung. - 7-16, 2009.
 104. Fodor, L.: Az osztrák klímavédelmi szabályozás a Kiotói Jegyzőkönyv és az EK kibocsátási kvótaszabályozása tükrében.
  Európai jog. 5 26-33, 2009.
 105. Fodor, L.: Az uniós csatlakozást követő környezetijog-alkotás főbb eredményei.
  Rendészeti szemle. 1 109-121, 2009.
 106. Tarr, Á.: Befolyásolt vallomás?.
  Ügyvédek lapja. 48 (1), 38-41, 2009.
  (Ismertetett mű: Elek Balázs. -A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban /Debrecen : TTK, 2008. -200 p. -)
 107. Szemesi, S.: Bevezetés a nemzetközi jog tanulmányozásába.
  Debrecen University Press, Debrecen, 226 p., 2009. ISBN: 9789634733126
 108. Csécsy, A.: Breach of contract in German private law.
  In: Zakonodavsztvo Ukraini : problemi ta perszpektivi rozvitku, [S.n.], Kijev, 8-11, 2009. ISBN: 9789663011721
 109. Blaskó, B.: Büntetőjogi jogesettár.
  Rejtjel Kiadó, Budapest ;, 132 p., 2009. ISBN: 9789637255670
 110. Szikora, V.: Concept of alternate dispute resolution in European consumer law.
  In: Zakonodavsztvo Ukraini : problemi ta perszpektivi rozvitku, [S.n.], Kijev, 21-24, 2009. ISBN: 9789663011721
 111. Dénes, I.: Conservative ideology in the making.
  Central European University Press, Budapest ;, 254, 24 p., 2009. ISBN: 9789639776579(cloth)
 112. Bartha, I.: Csatlakozás előtt kötött tagállami egyezmények kontra közösségi jog.
  Európai jog. 9 (5), 16-25, 2009.
 113. Szikora, V.: Die bürgerlichrechtlichen Gesellschaft in österreichischen Wirtschaftsleben.
  Ethnogr. Folklor. Carpathica. 14 (32) (2), 246-263, 2009.
 114. Fazekas, F.: Different approaches of the supremacy principle in european legal theory: with or without direct effect?.
  Collega. 13 (1-2), 87-90, 2009.
 115. Simon, A.: Dionysos színrevitele: a közvetítés kulturális technikái az antik irodalomban és filozófiában.
  Ráció Kiadó, Budapest, 286 p., 2009. ISBN: 9789639605817
 116. Bíró, G., Farkas, Á.: Domeniile principale de prevenire si combatere a criminalitatii transfrontaliere in colaborare intre Romania si Ungaria.
  In: Criminalitatea transfrontaliera la granita dintre prezent si viitor = Határmenti bűnözés a jelen és a jövő határán. Coord.: Ovidiu Nicolaie, Elana-Ana Mihut, Nicolaie Iancu, TKK, Debrecen, 35-42, 2009. ISBN: 9789635966905
 117. Ittzés-Tamási, D.: Egészség vagy munka?: az egészséges környezethez való jog megvalósulása a mukaviszonyban.
  Debr. jogi műh. 6 (4), 2009.
 118. Árva, Z.: Einige rechtgeschichtliche Dimensionen der Trennung von Verwaltung und Justiz / Árva Zsuzsanna.
  Debr. jogi műh. 6 (3), 2009.
  (Ismertetett mű: Justiz und Verwaltung : zur Theorie der Gewaltenteilung im 18. und 19. Jahrhundert / Louis Pahlow. -Frankfurt/Main: Keip Verlag, 1999. -418 p. -)
 119. Szilágyi, B.: Ellentmondások a mezőgazdasági őstermelők agrárpénzügyi szabályozásában.
  Agrártud. közl. 33 97-107, 2009.
 120. Csécsy, A.: Előreláthatósági klauzula a szerződések jogában.
  Debr. jogi műh. 6 (1), 2009.
 121. Raz, J., Hidasi, V., Ficsor, K.: Emberi jogok megalapozás nélkül.
  Fundamentum. 1 19-30, 2009.
 122. Csécsy, G.: Eredménykötelmek.
  In: A gazdasági szféra ügyletei. Írták: Csécsy György, Fézer Tamás, Hajnal Zsolt, Károlyi Géza, Petkó Mihály, Törő Emese, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 121-145, 2009.
 123. Kelemen, P., Kulcsár-Szabó, Z., Simon, A., Tverdota, G.: Filológia - interpretáció - médiatörténet.
  Ráció Kiadó, Budapest, 784 p., 2009. ISBN: 9789639605831
 124. Molnár, J.: Fizetési meghagyásos eljárások Európában: különös tekintettel az érvényesíthető követelések körére.
  Profectus in Litteris. 1 67-75, 2009.
 125. Hajnal, Z.: Fogyasztói alapjogok a hatályos magyar jogi szabályozás és az európai uniós fejlődési tendenciák tükrében.
  Debr. jogi műh. 6 (2), 2009.
 126. Szikora, V., Hajnal, Z.: Fogyasztói jogérvényesítés a mindennapokban.
  Fome, Debrecen, 64 p., 2009. ISBN: 9789638861511
 127. Varga, N.: Fogyasztói pénzügyi lízingszerződés a BGB-ben.
  In: Kihívások és lehetőségek napjaink magánjogában : tanulmánykötet. Szerk.: Szikora Veronika, DE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, Debrecen, 415-433, 2009. ISBN: 9789634731771
 128. Szikora, V., Morvai, G., Joó, I.: Fogyasztóvédelem a karácsonyi forgatagban.
  Fome, Debrecen, 64 p., 2009. ISBN: 9789638861528
 129. Hajnal, Z.: Fogyasztóvédelem az on-line piactéren.
  Fogyasztóvéd. szle. 2 (3), 23-28, 2009.
 130. Hajnal, Z.: Fogyasztóvédelmi jog.
  In: A gazdasági szféra ügyletei / Csécsy György, Fézer Tamás, Hajnal Zsolt, Károlyi Géza, Petkó Mihály, Törő Emese, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 379-390, 2009.
 131. Wiener, G., Kocsis, M., Zeller, J.: Formális és informális elemek a kormányzásban.
  In: A köztársasági alkotmány 20 éve : tanulmánykötet. Szerk.: Kocsis Miklós, Zeller Judit, Pécsi Alkotmányjogi Műhely Alapítvány, Pécs, 409-428, 2009.
 132. Tóth, G., Kovács, K., Trócsányi, L.: Fundamental rights in the jurisprudence of the Constitutional Court.
  In: Twenty Years of the Hungarian Constitutional Court / [ed. by Péter Paczolay], Constitutional Court of the Rep. of Hungary, Budapest, 41-97, 2009. ISBN: 9789638860507
 133. Horváth, M.: Gazdasági regulátorok: a piacgazdaság szabályozásának újabb konfúziói.
  Új magy. közig. 2 (6-7), 12-16, 2009.
 134. Árva, Z.: Gondolatok a közigazgatás és az igazságszolgáltatás összefüggéseiről a magyar Alkotmánybíróság esetjoga tükrében.
  In: A köztársasági alkotmány 20 éve : tanulmánykötet. Szerk.: Kocsis Miklós, Zeller Judit, Pécsi Alkotmányjogi Műhely Alapítvány, Pécs, 563-580, 2009. ISBN: 9789630686754
 135. Kardos, S.: Gondolatok a tisztességes eljárásról.
  In: Dolgozatok Erdei Tanár Úrnak. Szerk.: Holé Katalin, Kabódi Csaba, Mohácsi Barbara, ELTE Állam- és Jogtudományi Kara, Budapest, 200-224, 2009. ISBN: 9789632840635
 136. Szabadfalvi, J.: Hol az igazság?: (száz éve született Szabó József jogászprofesszor).
  Szeged. 21 (6), 22-24, 2009.
 137. Fodor, L.: Holger Habich Handel mit Emissionszertifikaten című könyvéről.
  Jogtud. közlöny. 12 550-552, 2009.
  (Ismertetett mű: Habich, Holger. -Handel mit Emissionszertifikaten /Wien : Verlag Österreich, 2007. -268. -)
 138. Babják, I.: Ismertetés: Bavarian histography in early medieval Salzburg.
  Forum historiae iuris. 9 4-12, 2009.
  (Ismertetett mű: Tamás Nótári. -Bavarian histography in early medieval Salzburg /Passau : Schenk Verlag, 2010)
 139. Bíró, G.: Ismertetés: Szembesítés (szemtől szembe a bűnügyekben).
  Jura. 15 223-230, 2009.
  (Ismertetett mű: Fenyvesi Csaba. -Szembesítés (szemtől szembe a bűnügyekben /Budapest-Pécs : Dialóg Campus Kiadó, 2008. -320 p.)
 140. Szabadfalvi, J.: Jhering-recepció a II. világháború előtti hazai jogbölcseleti gondolkodásban.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 27 (1), 177-193, 2009.
 141. Ficsor, K., Győrfi, T., Szabó, M.: Jogosultságok: elmélet és gyakorlat : a Miskolci Egyetem és a Miskolci Akadémiai Bizottság által 2008. december 5-én és 6-án rendezett konferencia anyaga.
  Bíbor, Miskolc, 268 p., 2009. ISBN: 9789639634954
 142. Újvári, E.: Jogtörténeti tanulmányok IX..
  Jogtud. közlöny. 64 (6), 296-299, 2009.
  (Ismertetett mű: Jusztinger J.; Pókecz Kovács A.. -Jogtörténeti tanulmányok IX. /Pécs : [S.n.], 2009)
 143. Elek, B.: Juris ignorantia non excusat?: a jogi tévedés megítélése a gazdasági büntetőperekben.
  Rendészeti szemle. 7-8 96-109, 2009.
 144. Szabó, B.: Juristischer Buchbesitz bei den Siebenbtürger Sachsen in der Frühen Neuzeit.
  In: Deutsche Sprache und Kultur in Siebenbürgen : Studien zur Geschichte, Presse, Literatur und Theater, sprachlichen Verhältnissen, Wissenschafts-, Kultur- und Buchgeschichte; Kulturkontakten und Identitäten. Hrsg.: Wynfried Kriegleder, Andrea Seidler, Jozef Tancer, Lumiére, Bremen, 105-121, 2009.
 145. Balogh, J.: Katona Mór és Grosschmid Béni könyvei elé.
  Jogtörténeti szle. 2 65-76, 2009.
 146. Szikora, V.: Kihívások és lehetőségek napjaink magánjogában: tanulmánykötet.
  DE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, Debrecen, 433 p., 2009. ISBN: 9789634731771
 147. Barta, A.: Koordináció a központi szint alatti államigazgatásban.
  In: 7. Országos 1. Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia 2009. Grastyán Konferencia Konferenciaelőadások. Szerk.: Schwarczwölder Ádám, Varga Mónika, PTE Grastyán Endre Szakkolégium, Pécs, 17-26, 2009.
 148. Csécsy, A.: Korlátolt dologi jogok.
  In: Polgári jog I. : Polgári jogi alapfogalmak, személyek joga, dologi jog : BSc hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, DE-ÁJK, Debrecen, 192-200, 2009. ISBN: 9789634732693
 149. Görgényi, I.: Környezetkárostás. Természetkárosítás. A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése.
  In: Magyar büntetőjog különös rész. Írták: Fehér Lenke, Görgényi Ilona, Gula József, Horváth Tibor, Lévay Miklós, Sántha Ferenc, Váradi Erika, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., [Budapest], 405-418, 2009. ISBN: 9789632950464
 150. Balázs, I.: Középszintű önkormányzatok Európában.
  Új magy. közig. 10 49-52, 2009.
 151. Várnay, E., Tóth, T.: Közlemények az uniós jogban.
  Állam- és jogtudomány. 50 417-472, 2009.
 152. Szabó, B.: Közmondásos jogtudás: (gondolatok a jogi közmondások hazai kutatásának lehetőségeiről).
  In: Jogi néprajz - jogi kulturtörténet : tanulmányok a jogtudományok, a néprajztudományok és a történettudományok köréből. Szerk.: Mezey Barna, Nagy Janka Teodóra, ELTE Eötvös Kiadó Kft., Budapest, 185-199, 2009. ISBN: 9789632840659
 153. Csécsy, A.: Közös tulajdon.
  In: Polgári jog I. : Polgári jogi alapfogalmak, személyek joga, dologi jog : BSc hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, DE-ÁJK, Debrecen, 178-185, 2009. ISBN: 9789634732693
 154. Petkó, M.: Közüzemi szerződés.
  In: A gazdasági szféra ügyletei. Írták: Csécsy György, Fézer Tamás, Hajnal Zsolt, Károlyi Géza, Petkó Mihály, Törő Emese, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 87-95, 2009.
 155. Fazekas, F.: La Cour constitutionnelle et la Cour supreme hongroise face au principe de la primauté du droit de l'Union européenne.
  In: Actes du VIIIe séminaire doctoral international et européen, Nice, 8-12 septembre 2008. Ed.: Joel Rideau, Louis Balmond, Université de Nice-Sophia Antipolis, Nizza, 139-148, 2009.
 156. Várnay, E.: Le Banque Centrale Europeenne et le principe democratique.
  In: Séminaire Doctoral International et Européen (7)(2008)(Nizza), Université de Nice-Sophia Antipolis, Nizza, 77-97, 2009.
 157. Balla, Z.: Lehetséges kutatási módszerek a közbeszerzésben: résztvevő megfigyelés és interjú.
  Debr. jogi műh. 6 (2), 2009.
 158. Rab, H.: Meghatározott cselekmény végrehajtása.
  In: A bírósági végrehajtás magyarázata / szerzők Kapa Mátyás... et al, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft, Budapest, 747-792, 2009. ISBN: 9789632249872
 159. Csécsy, G.: Merchandising contracts.
  In: Zakonodavsztvo Ukraini : problemi ta perszpektivi rozvitku, [S.n.], Kijev, 12-15, 2009. ISBN: 9789663011721
 160. Petkó, M.: Mezőgazdasági termékértesítési szerződés.
  In: A gazdasági szféra ügyletei. Írták: Csécsy György, Fézer Tamás, Hajnal Zsolt, Károlyi Géza, Petkó Mihály, Törő Emese, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 77-85, 2009.
 161. Tóth, G.: Mi van 59 és 60 között?: a világnézeti meggyőződések kinyilvánításáról és nyilvántartásáról.
  In: Vallási sokféleség és a vallási antidiszkrimináció jogi szabályozása a magyarországi és a határon túli valási közösségek tapasztalatainak és teológiájának tükrében.. Szerk.: Galik Gábor, Matók Miklós, Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest, 110-114, 2009. ISBN: 9789638826923
 162. Bányai, G.: Mobbing: munkahelyi pszichoterror.
  Glossa iuridica. 1 (1), 50-53, 2009.
 163. Balázs, I.: Nemzetközi tendenciák a közszolgálat fejlődésében.
  Új magy. közig. 3 6-13, 2009.
 164. Varju, M.: Nemzetközi terrorizmus és au Európai Unió közjogának érettsége.
  Fundamentum. 13 (1), 67-79, 2009.
 165. Fodor, L.: Neuere Entwicklungen im ungarischen Polizeirecht.
  OstEurR. 2009 (3), 229-239, 2009.
 166. Zákány, J.: Orvosi műhiba és felelősségbiztosítási krízis az Amerikai Egyesült Államokban.
  In: Az ukrán törvényhozás fejlődési irányai és problémái, Kijevi Egyetem Jogtudományi Kar, Kijev, , 2009.
 167. Elek, B.: Orvvadászok nyomában: elemzések és történetek a tárgyalóteremből.
  M. Közlöny Lap- és Kvk., Budapest, 167 p., 2009. ISBN: 9789639722668
 168. Szabó, B.: Papinianus a színpadon: a jog mártírja vagy modern példakép?.
  In: Iustitia kirándul : tanulmányok a jog és irodalom köréből. Szerk.: Fekete Balázs, H. Szilágyi István, Könczöl Miklós, Szent István Társulat, Budapest, 153-197, 2009. ISBN: 9789632771724
 169. Szilágyi, E.: Pártos viták a NEKA I/2-es munkabizottságában.
  In: A köztársasági alkotmány 20 éve : tanulmánykötet. Szerk.: Kocsis Miklós, Zeller Judit, Pécsi Alkotmányjogi Műhely Alapítvány, Pécs, 581-602, 2009. ISBN: 9789630686754
 170. Tarr, Á.: PenalNet, avagy a jövő zenéje.
  Ügyvédek lapja. 48 (2), 38-39, 2009.
 171. Gyekiczky, T.: Perfüggőség: egy jogintézmény a közösségi és tagállami jogban : jog-összehasonlító tanulmány.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 195 p., 2009.
 172. Gyekiczky, T.: Perkoordináció, avagy perfüggőség az Európai Unió és a tagállamok eljárásjogában: (a németországi ZPO és a magyar perrendtartás tanúsága).
  Jogtud. közlöny. 64 (3), 101-117, 2009.
 173. Simon, A.: Philia és phronészisz Arisztotelész etikájában.
  In: Speculum : studia in honorem Ladislai Havas septuagenarii = tanulmányok a hetvenéves Havas László tiszteletére. Szerk.: Takács Levente, Debreceni Egyetem, Debrecen, 95-108, 2009. ISBN: 9789634732655
 174. Simon, A.: Philia und Phronesis in der aristotelischen Ethik.
  In: Les valeurs de l'Europe : Le Europe des valeurs. Ed.: László Havas, László Takács, Imre Tegyey, Debreceni Egyetemi Kiadó, Budapest ; Debrecen, 115-123, 2009.
 175. Csécsy, A., Csécsy, G., Szikora, V.: Polgári jog I.: polgári jogi alapfogalmak, személyek joga, dologi jog : BSc hallgatók számára.
  DE ÁJK, Debrecen, 204 p., 2009. ISBN: 9789634732693
 176. Madai, S., Nicolaie, O., Mihut, E., Iancu, N.: Posibilitatea fraudei transfrontaliere incalcarea intereselor financiare ale comunitatii europene.
  In: Criminalitatea transfrontaliera la granita dintre prezent si viitor = Határmenti bűnözés a jelen és a jövő határán. Coord.: Ovidiu Nicolaie, Elana-Ana Mihut, Nicolaie Iancu, TKK, Debrecen, 149-151, 2009. ISBN: 9789635966905
 177. Csűrös, G.: Private enterprises and the general rules of their taxation.
  Analele Universitatii din Oradea. Fascicula drept. 17 100-108, 2009.
 178. Szabó, B., Varju, M.: Profectus in Litteris 1..
 179. Sólyom, P., Halmai, G.: Remélem, megmaradunk az 1989-es alkotmányos forradalom útján: beszélgetés Kőszeg Ferenccel.
  Fundamentum. 3 51-59, 2009.
 180. Csécsy, A.: Speciális igényérvényesítési lehetőségek a fogyasztóvédelmi jogban.
  In: Kihívások és lehetőségek napjaink magánjogában : tanulmánykötet. Szerk.: Szikora Veronika, DE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, Debrecen, 83-102, 2009. ISBN: 9789634731771
 181. Fónai, M.: Students stereotypes and elements of image of professions at University Debrecen.
  In: Erdei Ferenc V. Tudományos Konferencia : Globális kihívások, lokális megoldások : 2009. szeptember 3-4., Kecskemét : konferenciakiadvány / [szerk. Ferencz Árpád], Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, [Kecskemét], 1049-1054, 2010. ISBN: 9789637294430
 182. Fónai, M., Mohácsi, M.: Szakmai tudás és képességek: különböző aktorok elvárásai = professional knowledge and skills : expectations of different actors.
  In: Erdei Ferenc V. Tudományos Konferencia : Globális kihívások, lokális megoldások : 2009. szeptember 3-4., Kecskemét : konferenciakiadvány / [szerk. Ferencz Árpád], Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, [Kecskemét], 1044-1048, 2010. ISBN: 9789637294730
 183. Petkó, M.: Szállítási szerződés.
  In: A gazdasági szféra ügyletei. Írták: Csécsy György, Fézer Tamás, Hajnal Zsolt, Károlyi Géza, Petkó Mihály, Törő Emese, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 69-75, 2009.
 184. Szabó, B.: Széljegyzetek Lackner Kristóf padovai tanuló éveihez.
  Jogtörténeti szle. 1 33-43, 2009.
  (Ismertetett mű: Tóth Gergely. -Lackner Kristófnak, mindkét jog doktorának rövid önéletrajza = Vitae Christophori Lackhner I. U. D. Hominis, brevis consignatio /Sopron : Győr-Moson-Sopron Megyei Soproni Levéltár, 2009. -219 p. -)
 185. Veszprémi, B.: Személyazonosítás az elektronikus közigazgatásban.
  Infokomm. jog 34 186-194, 2009.
 186. Fodor, L.: Tagállami implementációs feladatok a kibocsátási egységek kereskedelmi rendszeréről szóló 87/2003 sz. EK irányelvvel kapcsolatban.
  In: Környezettudatos energiatermelés és felhasználás. Szerk.: Orosz Zoltán, Szabó Valéria, Fazekas István, DAB Megújuló Energetikai Munkabizottság, Debrecen, 242-248, 2009. ISBN: 9789637064203
 187. Halmai, G., Polgári, E., Uitz, R., Verman, M., Sólyom, P.: Távol Európától: kiemelt védelem alacsony színvonalon.
  Fundamentum. 1 89-108, 2009.
 188. Babják, I.: The beginnings of historiography in Salzburg = a salzburgi historiográfia kezdetei.
  Acta juridica Hungarica. 50 (2), 2009.
  (Ismertetett mű: Nótári Tamás. -A salzburgi historiográfia kezdetei /Szeged : Szegedi Középkorász Műhely, 2007)
 189. Barta, A.: The development of the Hungarian territorial state administration from democratic transformation until the present day.
  Debr. jogi műh. 4 (2), 2009.
 190. Csűrös, G.: The most frequently used method of income taxation by the private enterprises.
  Analele Universitatii din Oradea. Fascicula drept. 17 109-117, 2009.
 191. Barta, A.: Tocqueville az amerikai közigazgatásról.
  Miskolci jogi szle. 4 (1), 113-115, 2009.
 192. Petkó, M.: Tőzsdei ügyletek.
  In: A gazdasági szféra ügyletei. Írták: Csécsy György, Fézer Tamás, Hajnal Zsolt, Károlyi Géza, Petkó Mihály, Törő Emese, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 339-376, 2009.
 193. Varju, M.: Transition as a Concept of European Human Rights Law.
  Eur. Hum. Right Law Rev. 2 170-189, 2009.
 194. Csűrös, G.: Trends in the intergovernmental fiscal relations in the European Union.
  Agora Int. J. Jur. Sci. 3 (1), 77-81, 2009.
 195. Tóth, G.: Túl a szövegen: értekezés a magyar alkotmányról.
  Osiris, Budapest, 314 p., 2009. ISBN: 9789632760346
 196. Balogh, J.: Új könyv a debreceni jogi felsőoktatás 20. századi történetéből.
  Jogtörténeti szle. 1 68-71, 2009.
  (Ismertetett mű: Hollósi Gábor. -A debreceni Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949) /Debrecen : szerzői magánkiadás, 2007. -298 p. -)
 197. Fodor, L.: Új könyv az Európai Bíróság környezetvédelmi ügyeinek tapasztalatairól.
  Magyar jog. 7 437-439, 2009.
  (Ismertetett mű: szerk. Bándi Gyula. -Az Európai Bíróság környezetjogi ítélkezési gyakorlata /Budapest : Szent István Társulat, 2008. -285 p. -)
 198. Fodor, L.: Új könyv az Európai Bíróság környezetvédelmi ügyeinek tapasztalatairól / Fodor László.
  Debr. jogi műh. 6 (3), 2009.
  (Ismertetett mű: szerk. Bándi Gyula. -Az Európai Bíróság környezetjogi ítélkezési gyakorlata /Budapest : Szent István Társulat, 2008. -286 p.)
 199. Gyekiczky, T.: Újraállamosítás: idősotthonok Magyarországon, 1993-2008.
  Gondolat ;, Budapest ;, 221 p., 2009. ISBN: 9789636931636
 200. Rab, H.: Vagyonelkobzás végrehajtása.
  In: A bírósági végrehajtás magyarázata / szerzők Kapa Mátyás... et al, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft, Budapest, 885-894, 2009. ISBN: 9789632249872
 201. Gyekiczky, T.: Vergődés a jog hálójában: (adalékok a kitelepítettek jogi diszkriminációjához).
  In: Kitiltott családok. Írta: Hantó Zsuzsa, Magyar Ház, Budapest, 196-223, 2009, (Magyar Ház könyvek, 1418-7426) ISBN: 9789639335660
 202. Bányai, O., Tóth, K.: Vízvédelem kontra természetvédelem: lehetséges megoldások.
  In: III. Országos Környezetgazdaságtani PhD Konferencia. Kiadta: Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, Papirusz Book Kiadó, Budapest, 268-277, 2009.
2008
 1. Standeisky, É., Szederjesi, C.: "Élni kell, nem igaz?": Déry Tibor börtönbéli önvizsgálata.
  In: Megtorlások évszázada : politikai terror és erőszak a huszadik századi Magyarországon. Szerk.: Szederjesi Cecília, Budapest : Nógrád Megyei Levéltár : 1956-os Intézet, Salgótarján, 323-330, 2008.
 2. Standeisky, É.: "Morális nyugtalanság és féltő gond": a demokrata Szekfű Gyula.
  Múltunk. 4 73-109, 2008.
 3. Sólyom, P., Kiss, D.: "Pusztán az erkölcsi öntudatra alapozva a környezetkárosításnak nem lehet gátat szabni": beszélgetés Nagy Boldizsárral.
  Fundamentum. 1 37-45, 2008.
 4. Megyeri-Pálffi, Z.: A bejegyzett élettársi kapcsolat bevezetése Magyarországon.
  Collect. iurid. Univ. Debr. 8 [181]-199, 2008.
 5. Gyekiczky, T.: A bizonyítás: általános tanok és az okirati bizonyítás.
  In: Polgári perjog : általános rész. Szerk.: Wopera Zsuzsa, Complex Kiadó, Budapest, 363-376, 397-410, 2008. ISBN: 9789632249506
 6. Pribula, L.: A burkolt reklám.
  Jogtud. közlöny. 4 196-202, 2008.
 7. Madai, S.: A csalás tényállása a Csemegi-kódex és az I. Büntető novella tükrében.
  Jogtörténeti szle. 4 21-28, 2008.
 8. Szabó, B.: A felsőoktatás globalizálódása a jogoktatás példáján.
  In: Multikulturalitás és globalizáció : nemzetközi konferencia : Debrecen, 2008. március 27-28. : előadások és prezentációk. Szerk.: Kocsis András, Siska Katalin, P. Szabó Béla, Debreceni Egyetem, Debrecen, 27-43, 2008. ISBN: 9789634732662
 9. Csécsy, G.: A fogyasztóvédelem szerepe a védjegyjogi szabályozásban.
  In: A fogyasztóvédelmi jog új irányai az elméletben és a gyakorlatban című konferencia tanulmánykötete :, DE ÁJK : Fome, Debrecen, 19-28, 2008. ISBN: 9789634731764
 10. Artz, M., Miskolczi Bodnár, P., Nardo, M., Pázmándi, K., Prugberger, T., Csécsy, A., Csécsy, G., Fézer, T., Hajnal, Z., Haraszti, A., Horváth, S., Kiss, G., Kiss, T., Madai, S., Papp, T., Pribula, L., Varga, N., Szikora, V.: A fogyasztóvédelmi jog új irányai az elméletben és a gyakorlatban című konferencia tanulmánykötete: Debrecen, 2007. május 17-18..
  DE ÁJK :, Debrecen, 216 p., 2008. ISBN: 9789634731764
 11. Fézer, T., Károlyi, G., Törő, E., Petkó, M., Csécsy, G.: A gazdasági szféra ügyletei.
  Szerzői kiadás, Debrecen, 433 p., 2008.
 12. Bányai, O.: A geotermikus energia hatályos szabályozása Magyarországon.
  Energiagazdálkodás. 49 (3), 19-20, 2008.
 13. Bányai, O.: A geotermikus energia szabályozása Magyarországon.
  Közigazgatási szemle. 1 91-97, 2008.
 14. Szemesi, S.: A hátrányos megkülönböztetés tilalmának megjelenése az Emberi Jogok Európai Egyezményében.
  Jogtörténeti szle. 3 31-36, 2008.
 15. Blaskó, B.: A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények.
  In: Büntetőjog különös rész I.. Írták: Blaskó Béla, Miklós Irén, Pallagi Anikó, Schubauer László, Zentai Ágnes, Rejtjel Kiadó, Budapest, 2008, 2008. ISBN: 9789637255557
 16. Megyeri-Pálffi, Z.: A házassági köteléki jog története.
  Jogtud. közlöny. 63 327-330, 2008.
  (Ismertetett mű: Herger Csabáné. -A nővételtől az állami anyakönyvvezetőig /Budapest : Dialóg Campus, 2006. -278 p. -)
 17. Pénzes, F.: A hírportálokról és az információs szabadságról.
  Alpokalja 2008.09.15. 1-4, 2008.
 18. Szemesi, S.: A homoszexualitás és a hátrányos megkülönböztetés tilalma összefüggései az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában.
  Acta humana. 19 (4), 20-33, 2008.
 19. Ficsor, K.: A jogelmélet és a konceptuális (szemantikai) elméletek összefüggései.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai : Tom. 9. / [...szerk. Stipta István], Bíbor Kiadó, Miskolc, 93-109, 2008, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901)
 20. Kovács, Á.: A jogvédelem korlátaia strasbourgi diszkriminációs gyakorlatban.
  Collect. iurid. Univ. Debr. 8 [141]-160, 2008.
 21. Fodor, L.: A jövő nemzedékek jogai.
  Fundamentum. 12 (1), 47-52, 2008.
 22. Szemesi, S.: A kényszermunka tilalma és a hátrányos megkülönböztetés tilalma összefüggései az Emberi Jogok Európai Bírósága esetjogában.
  Debr. jogi műh. 5 (2), 2008.
 23. Fodor, L.: A kisjeszeni Jeszenszky család Szatmárban (17-19. század).
  Szabolcs-Szatmár-Beregi Szle. 43 (1), 29-48, 2008.
 24. Mihajlov, D.: A kormányközi nemzetközi szervezetek és konferenciák.
  In: Közigazgatási szakvizsga kül- és biztonságpolitikai ágazat. Szerk.: Szemesi Sándor, Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Budapest, 39-42, 2008.
 25. Csécsy, G.: A kötelem és szerződés viszonya.
  In: Polgári jog II. : kötelmi jogi alapok : BSc hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, DE ÁJK, Debrecen, 12, 2008. ISBN: 9789634731757
 26. Veszprémi, B.: A köztisztviselők felelőssége a modern korban.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2007. november 13.. Szerk.: Stipta István, Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, Miskolc, 227-229, 2008.
 27. Rab, H.: A közszféra vezető megbízással rendelkező tagjainak munkajogi helyzete.
  Közigazgatási szemle. 3-4 112-118, 2008.
 28. Pribula, L.: A lejegyzés.
  Collect. iurid. Univ. Debr. 8 [235]-245, 2008.
 29. Varga, N.: A lízingszerződés az új Ptk-ban.
  Gazdasági jog. 7-8 9-16, 2008.
 30. D. Tóth, B., Enyedi, K., Halmai, G., Németh, A., Polgári, E., Sólyom, P.: Alkotmányos és nemzetközi emberi jogi követelmények a rendes bíróságok gyakorlatában.
  In: Bíróságok mérlegen : (a szervezettől a jogértelmezési gyakorlatig) / (szerk.) Fleck Zoltán, Pallas, Budapest, 75-184, 2008, (Pallas tudástár, 2060-2553) ISBN: 9789638799562
 31. Bencze, M., Fleck, Z.: A magyar felsőbírósági gyakorlat jellemző problémái.
  In: Bíróságok mérlegen : (a szervezettől a jogértelmezési gyakorlatig) / (szerk.) Fleck Zoltán, Pallas, Budapest, 185-277, 2008, (Pallas tudástár, 2060-2553) ISBN: 9789638795562
 32. Szabadfalvi, J.: A magyar jogbölcseleti gondolkodás kezdetei.
  Debr. szle. 16 (4), 468-480, 2008.
 33. Szabadfalvi, J.: A megosztó válság.
  Polittud. Szle. 17 (1), 147-155, 2008.
  (Ismertetett mű: szerk. Dénes Iván Zoltán. -A megosztó válság : 2006. ősz /Budapest : Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar - Gondolat Kiadó, 2007. -243 p. -)
 34. Bányai, O., Orosz, Z.: A megújuló energiaforrások uniós szabályozásának aktuális kérdései.
  In: IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, Debrecen, 2008. március 28-29.. Szerk.: Orosz Zoltán [et al.], Debreceni Egyetem, Debrecen, 27-33, 2008. ISBN: 9789630646253
 35. Bányai, O.: A megújuló energiaforrások uniós szabályozásának aktuális kérdései.
  Zöldtech 42008.
 36. Nádas, G.: A munkajog alapjai.
  In: Jogi ismeretek : tankönyv középiskolások számára. Írták: Kovács Zoltán, Nádas György, Petkó Mihály, Rab Henriett, Siska Katalin, Szabó Krisztián, Szemesi Sándor, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 121-182, 2008. ISBN: 9789634731146
 37. Mihajlov, D.: A nemzetközi szerződés.
  In: Közigazgatási szakvizsga kül- és biztonságpolitikai ágazat. Szerk.: Szemesi Sándor, Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Budapest, 42-49, 2008.
 38. Újvári, E.: A nemzetközi terrorizmus és a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem.
  Debr. jogi műh. 5 (4), 2008.
 39. Simon, A.: Antigoné és Kreón törvénye: a színházi és a politikai nyilvánosság kapcsolatáról.
  In: Hét kérdés : kortárs filozófiai írások / Gulyás Gábor [et al.], Kalligram, Pozsony, 187-232, 2008, (Memento könyvek, [1787-9809] ; 5.) ISBN: 9788081080095
 40. Fodor, L.: A Péter család nemeslevele 1626-ból.
  Szabolcs-Szatmár-Beregi Szle. 43 (4), 453-464, 2008.
 41. Gyekiczky, T.: A polgári perjog általános tanai.
  In: Polgári perjog : általános rész. Szerk.: Wopera Zsuzsa, Complex Kiadó ; Wolters Kluwers Csoport, Budapest, 25-71, 2008. ISBN: 9789632249506
 42. Újvári, E.: A regresszigények konkurenciája a kezesség és a dologi biztosítékok találkozásánál a római jogban és a BGB-ben.
  Collect. iurid. Univ. Debr. 8 [325]-350, 2008.
 43. Simon, A.: Arisztotelész Poétikájának gyakorlati filozófiai vonatkozásai.
  Ókor. 3 20-26, 2008.
 44. Fónai, M., Veressné Gönczi, I.: A szakképző iskolák működésének tapasztalatai az észak-alföldi régióban.
  In: Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai : az V. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai : Debrecen, 2007. szeptember. Szerk.: Kiss Endre, Buda András, Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Debrecen, 203-212, 2008, (Kiss Árpád Archívum Könyvtár Sorozat ; 5.) ISBN: 9789634731658
 45. Csécsy, G., Gondosné Pusztahelyi, R.: A szellemi alkotások jogának atipikus szerződései és az új Ptk..
  In: A magánjogi kodifikáció eredményei : Miskolci konferenciák 2006-2007 : tanulmánykötet / [szerk. Gondosné Pusztahelyi Réka], Novotni, Miskolc, 269-280, 2008.
 46. Csécsy, A.: A szerződések teljesítése.
  In: Polgári jog II. : kötelmi jogi alapok : BSc hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, DE ÁJK, Debrecen, 47-52, 2008. ISBN: 9789634731757
 47. Szikora, V.: A szerződés érvénytelensége.
  In: Polgári jog II. : kötelmi jogi alapok : BSc hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, DE ÁJK, Debrecen, 32-40, 2008.
 48. Csécsy, A.: A szerződési biztosítékok.
  In: Polgári jog II. : kötelmi jogi alapok : BSc hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, DE ÁJK, Debrecen, 53-64, 2008. ISBN: 9789634731757
 49. Szikora, V.: A szerződési jog speciális alapelvei.
  In: Polgári jog II. : kötelmi jogi alapok : BSc hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, DE ÁJK, Debrecen, 14-17, 2008.
 50. Csécsy, A.: A szerződés megkötésére vonatkozó szabályok.
  In: Polgári jog II. : kötelmi jogi alapok : BSc hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, DE ÁJK, Debrecen, 18-28, 2008. ISBN: 9789634731757
 51. Szikora, V.: A szerződés megszűnése.
  In: Polgári jog II. : kötelmi jogi alapok : BSc hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, DE ÁJK, Debrecen, 43-46, 2008.
 52. Csécsy, G.: A szerződés módosítása.
  In: Polgári jog II. : kötelmi jogi alapok : BSc hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, DE ÁJK, Debrecen, 41-42, 2008. ISBN: 9789634731757
 53. Csécsy, A.: A szerződésszegés.
  In: Polgári jog II. : kötelmi jogi alapok : BSc hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, DE ÁJK, Debrecen, 65-67, 2008. ISBN: 9789634731757
 54. Csécsy, A.: A szerződésszegés szabályozásának néhány problematikája az új Ptk. tervezetének tükrében.
  In: A magánjogi kodifikáció eredményei : Miskolci konferenciák 2006-2007 : tanulmánykötet / [szerk. Gondosné Pusztahelyi Réka], Novotni, Miskolc, 256-268, 2008. ISBN: 9789639360525
 55. Csécsy, A.: A szerződés tárgya, tartalma és értelmezése.
  In: Polgári jog II. : kötelmi jogi alapok : BSc hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, DE ÁJK, Debrecen, 29-31, 2008. ISBN: 9789634731757
 56. Rab, H.: A szociális jogok alkotmányjogi megközelítése a hazai és nemzetközi környezetben.
  Debr. jogi műh. 5 (4), 2008.
 57. Szabó, K.: A tanú személyi adatainak zártan kezelése.
  Collect. iurid. Univ. Debr. 8 297-310, 2008.
 58. Fónai, M., Vitál, A.: A tiszavasvári magyarcigány és oláhcigány lakosság szociális helyzete és egészségi állapota.
  In: A helyi szociális ellátórendszer : tanulmánygyűjtemény. Szerk.: Bódi Ferenc, MTA PTI, Budapest, 179-204, 2008. ISBN: 9789637372575
 59. Fónai, M., Vitál, A.: A tiszavasvári magyarcigány és oláhcigány lakosság szociális helyzete és egészségi állapota.
  Falu. 23 (4), 63-82, 2008.
 60. Hajnal, Z.: A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok szabályozásának koncepcionális kérdései.
  In: A fogyasztóvédelmi jog új irányai az elméletben és a gyakorlatban című konferencia tanulmánykötete :, DE ÁJK : Fome, Debrecen, 39-58, 2008. ISBN: 9789634731764
 61. Szabadfalvi, J.: A történeti jogi szemléletmód hazai históriájához.
  Zempléni múzsa. 8 (4), 13-18, 2008.
 62. Cicero, M., Simon, A.: A törvények.
  Gondolat, Budapest, 128, [8] p., 2008. ISBN: 9789636930349
 63. Barta, A.: Autonóm struktúrák a polgári közigazgatásban.
  Jogi fórum 8 (11), 1-29, 2008.
 64. Elek, B.: A vadászszenvedély bűncselekményei: vadászbalesetek, vadorzás, vadvédelem.
  Magyar Közlöny Lap- és Közlönykiadó, Budapest, 175 p., 2008. ISBN: 9789639722521
 65. Elek, B.: A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban.
  TKK, Debrecen, 200 p., 2008. ISBN: 9789635965724
 66. Görgényi, I.: Az áldozattá válás megelőzése.
  Ügyészek lapja. 15 (6), 59-70, 2008.
 67. Mihajlov, D.: Az Alkotmánybíróság szerepe a nemzetközi kötelezettségek vizsgálata terén.
  In: Közigazgatási szakvizsga kül- és biztonságpolitikai ágazat. Szerk.: Szemesi Sándor, Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Budapest, 58-60, 2008.
 68. Balázs, I.: Az államigazgatási szervek.
  In: A közigazgatási jog nagy kézikönyve. Szerk.: Kilényi Géza ; szerzők: Balázs István, Bende Szabó Gábor, Bércesi Ferenc, Gelencsér József, Ivancsics Imre, Kara Pál, Kilényi Géza, Linder Viktória, Torma András, Complex, Budapest, 137-158, 2008. ISBN: 9789632249476
 69. Zákány, J.: Az alternatív vitarendezés lehetőségei és korlátai az egészségügyi szolgáltatók és a beteg közti konfliktusok tekintetében.
  Debr. jogi műh. 32008.
 70. Simon, A.: Az antikvitás érzéki hagyománya: Kerényi Károly és "a könyv problémája".
  Irodalomtörténet. 4 491-515, 2008.
 71. Gyekiczky, T.: Az eljárás felfüggesztésének közösségi jogi szabályai a német és a magyar polgári eljárásjog szemszögéből.
  Miskolci jogi szle. 3 (2), 58-76, 2008.
 72. Kovács, Z.: Az előzetes letartóztatás helyettesítésére szolgáló jogintézmények.
  Debr. jogi műh. 32008.
 73. Bartha, I., Bencze, M.: Az európai jog alkalmazása a magyar bírói ítélkezésben 2004 és 2007 között.
  In: Európai jog és jogfilozófia : konferenciatanulmányok az európai integráció ötvenedik évfordulójának ünnepére. Szerk.: Páksy Máté, Szent István Társulat, Budapest, 319-345, 2008.
 74. Várnay, E.: Az Európai Központi Bank az Unió politikai erőterében.
  In: Tanulmányok Palánkai Tibor akadémikus 70. születésnapja tiszteletére = Studies in Honour of the 70th birthday of Tibor Palánkai, member of The Hungarian Academy of Sciences. Szerk.: Blahó András, Aula, Budapest, 325-339, 2008.
 75. Jagusztin, T., Bodnár, G.: Az Európai Unió migrációs politikájának alapjai.
  In: Nemzetközi migráció - nemzetközi kockázatok. Szerk.: Póczik Szilveszter, Dunavölgyi Szilveszter, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 75-91, 2008. ISBN: 9789632580418
 76. Jagusztin, T., Bodnár, G.: Az illegális migráció elleni küzdelem jogi és politikai eszközei az Európai Unióban.
  In: Nemzetközi migráció - nemzetközi kockázatok. Szerk.: Póczik Szilveszter, Dunavölgyi Szilveszter, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 92-111, 2008. ISBN: 9789632580418
 77. Standeisky, É.: Az írószövetség 1956-ban.
  In: Irodalom a forradalomban. Szerk.: Angyalosi Gergely, Universitas Kiadó, Budapest, 141-151, 2008.
 78. Szikora, V.: Az osztrák kereskedelmi jog reformja: az Unternehmensgesetzbuch bevezetésének előzményei és következményei.
  In: Quo vadis ius societatis Hungaricum : Társasági jogunk múltja, jelene, jövője : [CD-ROM]. Szerk.: Papp Tekla, SZTE - TIK, Szeged, 38-43, 2008.
 79. Fodor, L.: Az új ombudsman szerepe a környezetvédelemben.
  In: IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, Debrecen, 2008. március 28-29. : Környezettudomány és környezeti nevelés, környezetkémia, környezetfizika, környezetföldrajz és -földtan [konferenciakiadvány]. Szerk.: Orosz Zoltán et al, DE TEK, Debrecen, 33-39, 2008. ISBN: 9789630646253
 80. Szabó, B.: Bernolák Nándor, az I. büntető novella egyik kodifikátora és kommentátora.
  Jogtörténeti szle. 4 12-20, 2008.
 81. Fazekas, F.: Beszámoló Papp Mónika doktori értekezésének nyilvános vitájáról.
  Jogtud. közlöny. 2 117-118, 2008.
 82. Pribula, L.: Burkolt reklám.
  In: A fogyasztóvédelmi jog új irányai az elméletben és a gyakorlatban című konferencia tanulmánykötete : Debrecen, 2007. május 17-18.. Szerk.: Szikora Veronika, DE ÁJK : Fome, Debrecen, 185-194, 2008. ISBN: 9789634731764
 83. Szabó, K.: Büntetőjog és büntető eljárásjog.
  In: Jogi ismeretek. Írták: Kovács Zoltán, Nádas György, Petkó Mihály, Rab Henriett, Siska Katalin, Szabó Krisztián, Szemesi Sándor, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 183-214, 2008. ISBN: 9789634731146
 84. Miklós, I., Pallagi, A., Schubauer, L., Zentai, Á., Blaskó, B.: Büntetőjog különös rész I..
  Rejtjel Kiadó, Budapest, 250 p., 2008. ISBN: 9789637255557
 85. Hajnal, Z., Papháziné Herczeg, I., Milics, G.: Civil szerepvállalás a fogyasztók oktatásában és tájékoztatásában.
  In: Az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi eseti bizottságának fogyasztóvédelmi szakmai konferenciája :, Országgyűlés Fogyasztóvédelmi eseti bizottsága, Budapest, 47-48, 2008.
 86. Görgényi, I., Mihut, E., Popoviciu, L.: Criminalisation of corruption in Hungary.
  In: Studies regarding criminality in the economic field Romanian and Hungarian legislations / sci. coordinator Elena-Ana Mihut ; [contrib.] Laura-Roxana Popoviciu, TKK, Debrecen, 234-251, 2008.
 87. Bányai, O.: Current questions connected to the regulation of renewable energy sources in the European Community.
  Acta pericemonologica rerum ambientum Debr. 27-31, 2008.
 88. Fodor, L.: Der Rechtsrahmen für den Handel mit CO2-Emissionsrechten in Ungarn.
  EurUP. 2 67-72, 2008.
 89. Elek, B.: Diákcsíny vagy bűncselekmény?: büntetőjogi kézikönyv diákoknak, szülőknek és tanároknak.
  Pedellus, Debrecen, 112 p., 2008. ISBN: 9789639612761
 90. Dénes, I.: Diákmozgalom Budapesten 1969-ben.
  2000. 20 (7-8), 19-35, 2008.
 91. Balogh, J., Mezey, B.: Die gemeinsame Wirtschaftspolitik in der Doppelmonarchie.
  In: Der österreichisch-ungarische Ausgleich 1867. Hrsg.: Barna Mezey, Rechtsgeshichliche Forschungspruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös L. Univ., Budapest, 7-20, 2008.
 92. Árva, Z.: Die innere Differenzierung der Bagatelhandlungen als Charakteristikum.
  Debr. jogi műh. 5 (1,), 2008.
 93. Veszprémi, B.: Die Vergleichung der Disziplinarverantwortung der Staatsbeamten in der Europäischen Union und in Ungarn.
  Debr. jogi műh. 5 (1,), 2008.
 94. Veszprémi, B.: Dokumentum-azonosítás az e-közigazgatásban.
  Collect. iurid. Univ. Debr. 8 [351]-384, 2008.
 95. Szikora, V.: Dologi jog: tansegédlet igazgatásszervező hallgatók számára.
  Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Debrecen, 41 p., 2008.
 96. Elek, B.: Economical crimes in the Hungarian Code Penal.
  In: Studies regarding criminality in the economic field Romanian and Hungarian legislations / sci. coordinator Elena-Ana Mihut, TKK, Debrecen, 219-251, 2008. ISBN: 9789635966905
 97. Juhász-Tóth, A.: Európai uniós ügyek az Országgyűlésben.
  Országgyűlés Hivatala, Budapest, 74 p., 2008. ISBN: 9789639848122
 98. Blaskó, B.: Facts regarding the Hungarian legislation.
  In: Studies regarding criminality in the economic field Romanian and Hungarian legislations / Elena-Ana Mihut sci. coordinator ; [contrib.] Laura-Roxana Popoviciu, TKK, Debrecen, 173-199, 2008.
 99. Elek, B.: False confessions hamis tanúzás.
  Debr. jogi műh. 5 (2), 2008.
 100. Árva, Z.: Fejezetek a közigazgatási büntetőbíráskodás elmélettörténete köréből.
  DELA, Debrecen, 327 p., 2008. ISBN: 9789634731306
 101. Bányai, O.: Fenntartható fejlődés?.
  In: Tanulmányok az EMLA egyesület 15. évfordulójára [elektronikus dokumentum] : CD-ROM / Fodor László, Fülöp Sándor, Ijjas Flóra, Jávor Benedek, Kulcsár Dezső, Szlávik János, Pánovics Attila, Takáts Attila, EMLA egyesület, Budapest, , 2008.
 102. Fodor, L.: Fenntartható földhasználat?: gondolatok egy talajvédelmi keretirányelv tervezete és az új hazai termőföldvédelmi szabályok kapcsán:.
  In: Környezeti Management és Jog Egyesület: az első 15 év : gondolatok a fenntarthatóságról : [CD-ROM]. Szerk.: Bándi Gyula, Berki A., Kiss Cs, EMLA Egyesület, Budapest, 1-17, 2008.
 103. Simon, A.: Filozófia és rétorika chiasmos-a: az eikos a Phaidrosban.
  In: Oratoris officium : tanulmányok a hetvenéves Adamik Tamás tiszteletére / (szerk.) Déri Balázs, L'Harmattan ; ELTE BTK Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Budapest, 183-190, 2008. ISBN: 9789634639756
 104. Szemesi, S.: From Hajdúhadház to Strasbourg: Article 14 of the European Convention on Human Rights in the jurisprudence of the Euiropean Court of Human Rights, with special regard to Roma eductional cases.
  In: Minorities et droit international : Minorities and international law : Studia Iuris Gentium Miskolcinensia / (ed.) Péter Kovács, Bíbor Press, Miskolc, 81-90, 2008.
 105. Szemesi, S.: From Hajdúhadház to Strasbourg article 14 of the European Convention on Human Rights in the jurisprudence of the European Court of Human Rights, with special regard to Roma educational cases.
  MJIL. 5 (2), 64-72, 2008.
 106. Madai, S.: Gondolatok a csalás néhány kriminológiai aspektusáról.
  Collect. iurid. Univ. Debr. 8 [161]-179, 2008.
 107. Árva, Z.: Gondolatok a közigazgatási büntetőbíráskodás fogalomváltásairól az objektív felelősség bevezetése kapcsán.
  Nemzetközi közlöny. 2 32-41, 2008.
 108. Béky, Á.: Gondolatok az európai szerződési jog új irányairól.
  Debr. jogi műh. 5 (2), 2008.
 109. Balogh, J., Zsögöd, B., Vámbéry, R.: Grosschmid Béni és a magyar öröklési jog.
  In: Öröklött s szerzett vagyon : tanulmány újabb irodalmunkból : függelékkel a kiskoruak utáni törvényes öröklésről / irta Zsögöd Benő ; sajtó alá rend. Vámbéry Rusztem ; [Balogh Judit tanulmányával], MOKK., Budapest, IX-XX, 2008. ISBN: 9789638814715
 110. Nádas, G.: Helyettesítés, rendkívüli munkavégzés.
  Munkajog. 4 (2), 9-10, 2008.
 111. Csécsy, A.: Hibás temékek által okozott károk: a termékfelelősség jogintézménye az USA és az Európai Unió jogában.
  In: A fogyasztóvédelmi jog új irányai az elméletben és a gyakorlatban című konferencia tanulmánykötete : Debrecen, 2007. május 17-18.. Szerk.: Szikora Veronika, DE ÁJK : Fome, Debrecen, 9-18, 2008. ISBN: 9789634731764
 112. Szabadfalvi, J.: Ismertetés: A törvények.
 113. Tarr, Á.: Ismertetés: Az Európai Bíróság büntetőjogi ítélkezése.
  Európai jog. 4 35-39, 2008.
  (Ismertetett mű: Karsai Krisztina. -Az Európai Bíróság büntetőjogi ítélkezése /Szeged : JatePress, 2007. -142 p.)
 114. Várnay, E.: Ismertetés: EC Law in practice : a case-study approach.
  Európai jog. 8 (3), 47-48, 2008.
  (Ismertetett mű: Tatham, Allan F. -EC Law in practice : a case-study approach /Budapest : HVG-Orac, 2006. -705, XCVI p. -)
 115. Várnay, E.: Ismertetés: EC Law in practice : a case-study approach.
  MJIL. 5 (2), 132-135, 2008.
  (Ismertetett mű: Tatham, Allan F. -EC Law in practice : a case-study approach /Budapest : HVG-Orac, 2006. -705, XCVI p. -)
 116. Sólyom, P.: Ismertetés: Kelsen-kalauz.
  BUKSZ. 3 249-254, 2008.
  (Ismertetett mű: szerk. Cs. Kiss Lajos. -Hans Kelsen jogtudománya : tanulmányok Hans Kelsenről /Budapest : Gondolat : MTA Jogtudományi Intézet : ELTE ÁJK, 2007. -826 p. -)
 117. Sólyom, P.: Ismertetés: Környezetvédelem az Alkotmányban.
  Fundamentum. 1 118-119, 2008.
  (Ismertetett mű: Fodor László. -Környezetvédelem az alkotmányban /Budapest ; Debrecen : Gondolat ; DE-ÁJK, 2006. -205. -)
 118. Kovács, Z., Nádas, G., Petkó, M., Rab, H., Siska, K., Szabó, K., Szemesi, S.: Jogi ismeretek: tankönyv középiskolások számára.
  DELA Kft., Debrecen, 252 p., 2008. ISBN: 9789634731146
 119. Árva, Z.: Jogi szakvizsga e-learning tananyag alkotmányjog tárgyból.
  [Complex], Budapest, [50] p., 2008.
 120. Szikora, V.: Jogi szakvizsgára felkészítő e-learning tananyag: gazdasági joggal kapcsolatos joganyag.
  e-learning :, Budapest, Nyomtatható változat minimálisan 30 szerzői ív terjedelemben, 2008.
 121. Pribula, L.: Képviselő-e a biztosítási ügynök?.
  Jogtud. közlöny. 63 (9), 456-461, 2008.
 122. Fodor, L.: környezeti hatásvizsgálat osztrák szabályai, a magyar és az európai közösségi joganyag tükrében.
  Collect. iurid. Univ. Debr. 8 [69]-93, 2008.
 123. Szikora, V.: Kötelemkeletkeztető tényállások.
  In: Polgári jog II. : kötelmi jogi alapok : BSc hallgatók számára. Írták: Csécsy Andrea, Csécsy György, Szikora Veronika, DE ÁJK, Debrecen, 13, 2008. ISBN: 9789634731757
 124. Darák, P., Árva, Z.: Közigazgatási jogesetek jogtudósi szemmel.
  Új magyar közlöny 9 60-61, 2008.
 125. Horváth, I., Back, A., Mihajlov, D., Précsényi, Á., Kladek, A., Kuti, F., Szemesi, S.: Közigazgatási szakvizsga kül- és biztonságpolitikai ágazat.
  Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Budapest, 163 p., 2008.
 126. Csűrös, G.: Közösségi és hazai területfejlesztési tendenciák a területi elv aspektusából.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2007. november 13.. Szerk.: Stipta István, Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, Miskolc, 35-41, 2008.
 127. Bíró, G.: Kriminalisztika a Debreceni Egyetem jogi karán.
  Rendészeti szemle. 56 (9), 36-42, 2008.
 128. Nádas, G.: Külföldi munkavégzés.
  Munkajog. 4 (2), 14-15, 2008.
 129. Görgényi, I.: Lectiones honoris causa: új kihívások Európában - a jogtudomány válaszai : a 2007. május 7-én a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán megtartott jubileumi konferencia előadásai.
  Bíbor Kiadó, Miskolc, 160 p., 2008. ISBN: 9789639634732
 130. Sólyom, P.: Lehet-e demokratikus Európa?: a szuverenitás és a demokrácia értelmezésének nehézségei.
  In: Európai jog és jogfilozófia : konferenciatanulmányok az európai integráció ötvenedik évfordulójának ünnepére /, Szent István Kiadó, Budapest, 267-276, 2008, (Jogfilozófiák, 0865-0349) ISBN: 9789632770307
 131. Simon, A.: Lesen und Bekenntnis: József Baloghs Interpretation des Heiligen Augustins.
  In: Kultur in Reflexion : Beiträge zur Geschichte der mitteleuropäischen Literaturwissenschaften. Ed.: Ernő Kulcsár Szabó, Dubravka Oraic Tolic, Braumüller, Wien, 219-234, 2008.
 132. Nádas, G.: Levonások a munkabérből.
  Gazdaság és jog. 1 20-22, 2008.
 133. Dénes, I.: Liberális nacionalista modernizációs programok és identitásminták.
  In: Liberalizmus és nemzettudat. Szerk.: Dénes Iván Zoltán, Argumentum Kiadó, Budapest, 183-222, 2008. ISBN: 9789634465010
 134. Rácz, S.: Liberalizmus versus republikanizmus.
  In: Liberalizmus és nemzettudat. Szerk.: Dénes Iván Zoltán, Argumentum Kiadó, Budapest, 273-293, 2008. ISBN: 9789634465010
 135. Balogh, J., Katona, M.: Magánjog a XIX. század végén Magyarországon.
  In: A mai érvényű magyar magánjog vezérfonala. Írta: Katona Mór, MOKK., Budapest, IX-XXIV, 2008. ISBN: 9789630654159
 136. Szabó, B., Krász, L., Oborni, T.: Magyarországi származású jogászdoktorok Bécsben (1730-as és 1740-es évek).
  In: Redite ad cor : tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére. Szerk.: Krász Lilla, Oborni Teréz, ELTE Eötvös K., Budapest, 367-385, 2008.
 137. Barta, A.: Manifestations of Paraadministration in Hungarian Public Administration.
  Debr. jogi műh. 5 (2), 2008.
 138. Jagusztin, T.: Megváltozott ügyészi szerepek?.
  Ügyészek lapja. 15 (2), 61-65, 2008.
 139. Horváth, M.: Modemization in the Globalized Environment The Case of Administrative Modemization in Hungárián Local Governments.
  Collect. iurid. Univ. Debr. 8 [95]-111, 2008.
 140. Tarr, Á.: Money laundering in accprdance with the Hungarian law.
  In: Studies regarding criminality in the economic field Romanian and Hungarian legislations / Elena-Ana Mihut sci. coordinator ; [contrib.] Laura-Roxana Popoviciu, TKK, Debrecen, 252-270, 2008.
 141. Kocsis, A., Siska, K., Szabó, B.: Multikulturalitás és globalizáció: nemzetközi konferencia : Debrecen, 2008, március 27-28. : előadások és prezentációk.
  Abigél Többcélú Intézmény :, Debrecen, 220 p., 2008. ISBN: 9789634732662
 142. Nádas, G.: Munkahelyi körülmények.
  Munkajog. 4 (2), 16, 2008.
 143. Nádas, G.: Munkaviszony megszüntetése, elmaradt bér.
  Munkajog. 4 (9), 23, 2008.
 144. Petkó, M.: Néhány gondolat a szoftverek szabadalmazhatóságáról.
  Debr. jogi műh. 5 (2), 2008.
 145. Wiener, G.: Osztályhelyzet és választói magatartás a rendszerváltás után (1989-2006).
  Eszmélet. 22-63, 2008.
 146. Szabadfalvi, J.: Outlines of the Development of the Legal Philosophical Thought in Hungary (From the Beginnings to the World War II).
  Collect. iurid. Univ. Debr. 8 [269]-295, 2008.
 147. Gyekiczky, T.: Perkoordináció közösségi szinten.
  Európai jog. 8 (6), 11-22, 2008.
 148. Dénes, I.: Personal liberty and political freedom: four interpretations.
  EJPT. 7 (1), 81-98, 2008.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Political Science and International Relations
  Q3 Sociology and Political Science
 149. Csécsy, A., Csécsy, G., Szikora, V.: Polgári jog II.: kötelmi jogi alapok : BSc hallgatók számára.
  DE ÁJK, Debrecen, 158 p., 2008. ISBN: 9789634731757
 150. Fónai, M., Fábián, G., Filepné Nagy, É., Pénzes, M.: Poverty, health and ethnicity: the empirical experiences of researches in Northeast-Hungary.
  Rev. Sociol. Hung. Sociol. Assoc. 14 (2), 63-91, 2008.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Social Sciences (miscellaneous)
 151. Ittzés-Tamási, D.: Quo vadis, klímapoltika?.
  In: TézEUsz 2011 : btézisek az EU-elnökségi stratégiához : országos tanulmányi diákkonferencia és verseny : az országos döntőbe jutott pályamunkák / [szerzőink: Apáti Lászó... et al.], EUvonal, Budapest, 41-47, 2008.
 152. Mónusné Kiss, K.: Regulation of the drug-question in the Hungarian Criminal Code.
  In: Studies regarding criminality in the economic field Romanian and Hungarian legislations. Ed.: Elena-Ana Mihut sci. coordinator ; [contrib.] Laura-Roxana Popoviciu, TKK, Debrecen, 271-299, 2008. ISBN: 9789635966905
 153. Gyekiczky, T.: Rendcsinálás: tisztogatás az ügyvédi karban 1957-1958 : dokumentumok.
  Jogtörténeti szle. 10 (1), 52-72, 2008.
 154. Fodor, L.: Sebők Gergely nemeslevele 1611-ből.
  Debr. jogi műh. 5 (4), 2008.
 155. Fónai, M., Nagy, G., Veressné Gönczi, I.: Szakképző iskolák és fenntartók véleménye és elvárásai a szakképzésről.
  Szakképzési szemle. 24 (1), 37-70, 2008.
 156. Fónai, M.: Szakképző iskolák tanulóinak rekrutációja és motivációja.
  In: Andragógia és közművelődés : a 2006. szeptember 26-27-ei Durkó Mátyás Konferencia és Jubileumi Szakmai Találkozó konferenciakötete. Szerk.: Juhász Erika, Debreceni Egyetem, Debrecen, 137-157, 2008, (Felnőttnevelés, művelődés = Acta andragogiae et culturae ; 21.) ISBN: 9789634731832
 157. Árva, Z.: Széljegyzetek egy ombudsmani jelentés margójára - Szabálysértési és/vagy objektív felelősség?.
  Collect. iurid. Univ. Debr. 8 [7]-25, 2008.
 158. Sólyom, P.: Szélsőségesen liberális.
  Hvg. 37 (7), 119, 2008.
 159. Mező, I.: Személyes adatok védelme az interneten.
  Debr. jogi műh. 5 (1,), 2008.
 160. Gyekiczky, T.: Támogatni vagy tűrni?: a nem állami szociális szolgáltatók kálváriája jogrendszerünk útvesztőjében : az idősotthonok példája : kutatási beszámoló a Magyari Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány részére.
  [Magyari Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány], [Szentendre] ;, 156 p., 2008.
 161. Szikora, V.: Társasági jogi reform Ausztriában: HGB-ből UGB : (vállalkozási törvény).
  Gazdaság és jog. 16 (12), 3-7, 2008.
 162. Ackermann, B., Hidasi, V., Ficsor, K.: Terrorizmus és az alkotmányos rend.
  Miskolci jogi szle. 2 131-147, 2008.
 163. Sólyom, P.: The constitutional principles of freedom of assembly in Hungary.
  Fundamentum. 5 36-45, 2008.
 164. Mihajlov, D.: The first ten years' experience of the European Charter for regional or minority languages and the framework convention for the protection of national minorities in Europe: evidence of good practice and/or of problems?.
  In: Minorités et droit international : actes du colleque international de la Faculté de droit de l'Université de Miskolc, organisé le 4 avril 2008 sur la protection internationale des minorités nationales /, Bíbor Press, Miskolc, 105-117, 2008, (Studia iuris gentium Miskolcinensia, 1589-5637 ; 3.)
 165. Mihajlov, D.: The first ten years' experience of the European Charter for regional or minority languages and the framework convention for the protection of national minorities in Europe evidence of good practice and/or of problems?.
  MJIL. 5 (2), 86-97, 2008.
 166. Fazekas, F.: The principle of pre-Emption in community law.
  Debr. jogi műh. 5 (1,), 2008.
 167. Madai, S., Mihut, E., Popoviciu, L.: The regulation of fraud and tax fraud in the Hungarian criminal code.
  In: Studies regarding criminality in the economic field Romanian and Hungarian legislations / Elena-Ana Mihut sci. coordinator ; [contrib.] Laura-Roxana Popoviciu, TKK, Debrecen, 200-218, 2008.
 168. Árva, Z.: Thoughts on the changes of definitions of administrative penal jurisdiction with regards to the introduction of liability without Fault.
  Int. J. Publ. Admin. Cent. East. Europe. 2 32-41, 2008.
 169. Nyilas, A.: Time management of civil procedures in European countries.
  Debr. jogi műh. 5 (1,), 2008.
 170. Balogh, J.: Törvénykezési reformok Magyarországon, 1890-1900.
  Debr. szle. 16 274-276, 2008.
  (Ismertetett mű: Antal Tamás. -Törvénykezési reformok Magyarországon, 1890-1900 /Szeged : Csongrád Megyei Levéltár, 2006. -351, [10] p. -)
 171. Standeisky, É., Germuska, P., Rainer, M.: Újabb történeti irodalom az 1950-1970-es évek Szovjetuniójáról.
  In: Évkönyv XV. : Közelítések a kádárizmushoz. Szerk.: Germuska Pál, Rainer M. János, 1956-os Intézet, Budapest, 11-40, 2008.
 172. Papp, L.: Új büntetőjogi iránzatok a századfordulón: a kriminálantropológia megjelenése Magyarországon.
  Jogtörténeti szle. 4 40-44, 2008.
 173. Kiss, T.: Új irányok a szerzői alkotások büntetőjogi védelme körében.
  Debr. jogi műh. 5 (3), 2008.
 174. Horváth, M.: Urbanizáció-igazgatás és pénzügyi föderalizmus.
  Tér társad. 22 125-139, 2008.
 175. Bencze, M.: Válasz Hollán Miklós észrevételeire.
  Fundamentum. 3-4 93-98, 2008.
2007
 1. Horváth, M.: 'Humpty-Dumpty': globalization issues illustrated by local self-government develpoment.
  Nemzetközi közlöny. 2 2-19, 2007.
 2. Tarr, Á.: "Marchandage judiciaire" á la francaise.
  Collega. 9 (2-3), 99-103, 2007.
 3. Wiener, G., Sándor, P., Vass, L., Tolnai, Á.: A 2006. évi országgyűlési választások.
  In: Magyarország politikai évkönyve 2006-ról. Szerk.: Sándor Péter, Vass László, Tolnai Ágnes, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány, Budapest, 989-1031, 2007.
 4. Elek, B.: A befolyásoló kérdésfeltevés a büntetőeljárásban.
  In: Tanulmányok Dr.Dr.h.c. Horváth Tibor professor emeritus tiszteletére / [szerk. Farkas Ákos... et al.], Bíbor, Miskolc, 255-280, 2007, (Bűnügyi tudományi közlemények, [1586-5304] ; 8.) ISBN: 9789639634527
 5. Petkó, M.: A biotechnikai találmányok hazai és nemzetközi jogi szabályozásának sajátosságai.
  Debr. jogi műh. 4 (4), 2007.
 6. Nyilas, A.: A bíróság és a felek percselekményei a hatékonyság követelményének fényében.
  Collega. 2-3 160-164, 2007.
 7. Siska, K., Szemesi, S.: A Biztonsági Tanács átalakítására vonatkozó reformelképzelések.
  In: "A jövőből tanulni" : néhány aktuális kérdés a jog világából : tanulmánykötet . Szerk.: Siska Katalin, Szabó Krisztián, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 115-132, 2007. ISBN: 9789634730682
 8. Pribula, L.: A biztosítási szerződések hatályba lépésének egyes kérdései.
  Debr. jogi műh. 4 (4), 2007.
 9. Tarr, Á.: A büntetőeljárás alternatívái a francia jogban.
  In: Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium = Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai / [...szerk. Stipta István], Bíbor, Miskolc, 319-344, 2007, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 8.)
 10. Radics, O., Badó, A., Bencze, M.: A common law Anglián kívüli változatai.
  In: Betekintés a jogrendszerek világába. Szerk.: Badó Attila, Bencze Mátyás, Studio Batiq, [S.l.], 47-57, 2007.
 11. Szabadfalvi, J.: Adalékok a magyar jogdogmatika fejlődéstörténetéhez.
  In: Jogdogmatika és jogelmélet : a Miskolci Egyetem és a Miskolci Akadémiai Bizottság által 2006. november 10-én és 11-én rendezett konferencia anyaga. Szerk.: Szabó Miklós, Bíbor, Miskolc, 374-389, 2007.
 12. Fézer, T.: Adjudging moral damages for personal injuries in the Dutch Civil Code.
  In: Evroperska Iuridicna Osvita I Nauka : Studentskij Vimir. Kiadta: Kijevi Egyetem, NaUKMA, Kijev, 180-189, 2007.
 13. Nádas, G.: A felsőoktatási intézmény vezető testületeinek és vezetőinek munkajogi szempontú elemzése.
  In: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára / [szerk. Csák Csilla], Novotni, Miskolc, 248-262, 2007. ISBN: 9789639360488
 14. Nádas, G., Rab, H.: A felsőoktatás munkajogi szabályozásának nemzetközi környezete.
  In: "A jövőből tanulni" : néhány aktuális kérdés a jog világából : tanulmánykötet. Szerk.: Siska Katalin, Szabó Krisztián, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 45-65, 2007.
 15. Madai, S.: A fiatalkorúakra vonatkozó magyar anyagi jogi szabalyozás vázlata.
  Agora Int. J. Jur. Sci. 1 (1), 273-275, 2007.
 16. Varga, N.: A fogyasztó helyzete a lízingszerződésnél.
  In: A fogyasztóvédelmi jog új irányai az elméletben és a gyakorlatban. Szerk.: Szikora Veronika, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári jogi Tanszékének és a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének közös kiadványa, Debrecen, 205-205, 2007. ISBN: 9789634731764
 17. Fónai, M., Pásztor, E., Zolnai, E.: A fogyatékos emberek helyzete, életmódja és életkörülményei Hajdú-Bihar megyében.
  Esély. 18 (6), 87-119, 2007.
 18. Károlyi, G., Petkó, M., Törő, E., Fézer, T.: A gazdasági szféra alanyai: gazdasági társaságok.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 298 p., 2007.
 19. Károlyi, G., Petkó, M., Törő, E., Fézer, T., Csécsy, G.: A gazdasági szféra ügyletei.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 422 p., 2007.
 20. Károlyi, G., Petkó, M., Törő, E., Fézer, T.: A gazdasági társaságok megszűnése.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 149 p., 2007.
 21. Szabó, B.: A glosszátorok tanainak uralma az itáliai jogszolgáltatás felett a 13-15. században.
  Jogelméleti szemle. 22007.
 22. Elek, B.: A hamis beismerő vallomást eredményező befolyásolás a büntetőeljárásban.
  Debr. jogi műh. 4 (2), 2007.
 23. Kardos, S.: A házkutatás, a motozás és a lefoglalás.
  In: A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény magyarázata : Az eljárási cselekmények. A biztosítás. A kényszerintézkedések. Szerk.: Holé Katalin, Kadlót Erzsébet, M. Hiv. Közlönyk., Budapest, 617-664, 2007. ISBN: 9789639722149
 24. Horváth, M.: A helyi önkormányzatok kapacitáskereteinek ellentmondásossága pénzügyi szempontból.
  In: Nézetek és látszatok : decentralizáció a pénzügyi környezet szemszögéből. Szerk.: Horváth M. Tamás, KSZK ROP 3.1.1. Programig., Budapest, 15-38, 2007.
 25. Szabó, B.: A hétszemélyes tábla ülésszakának megnyitásával kapcsolatos ceremónia a 18. század második felében.
  Jogtörténeti szle. különszám 198-204, 2007.
 26. Bencze, M.: A jogászi gondolkodás változása 1990-2005: korreferátum Szabó Miklós A jogászi gondolkodás változása 1985-2005 című előadásához.
  In: A magyar jogrendszer átalakulása : 1985/1990-2005 : jog, rendszerváltozás, EU-csatlakozás. Szerk.: Jakab András, Takács Péter, Gondolat : ELTE ÁJK, Budapest, 1124-1131, 2007. ISBN: 9634638783
 27. Szabadfalvi, J.: A jogbölcselet tárgyának meghatározása a hazai neokantiánus jogi gondolkodásban.
  In: Jogelmélet s önreflexió. Szerk.: Nagy Tamás, Nagy Zsolt, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 221-233, 2007, (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára , 1786-352X ; 16.) ISBN: 9789639650213
 28. Sólyom, P.: A jogdogmatika elmélete és a társadalomelmélet.
  In: Jogdogmatika és jogelmélet : a Miskolci Egyetem és a Miskolci Akadémiai Bizottság által 2006. november 10-én és 11-én rendezett konferencia anyaga. Szerk.: Szabó Miklós, Bíbor, Miskolc, 134-148, 2007.
 29. Kovács, Z.: A jogi személy büntetőjogi felelőssége.
  Debr. jogi műh. 4 (4), 2007.
 30. Kovács, Z.: A jogi személy büntetőjogi felelősségének történeti áttekintése.
  Studia juvenum. 125-134, 2007.
 31. Nádas, G.: A jogviszony időtartamának problematikája a felsőoktatásban alkalmazottak kapcsán.
  Munkaügyi szemle. 6 46-49, 2007.
 32. Kardos, S.: A katonai büntetőeljárás.
  In: A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény magyarázata - A külön eljárások. Szerk.: Holé Katalin, Kadlót Erzsébet, M. Hiv. Közlönyk., Budapest, 114-186, 2007. ISBN: 9789639722149
 33. Újvári, E.: A kezes és a dologi biztosítékot nyújtó harmadik személyek kölcsönös megtérítési igénye a német jogban.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2006. november 9. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Jámborné Róth Erika, Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, Miskolc, 271-275, 2007.
 34. Fodor, L.: A kibocsátási egység: új típusú vagyoni értékű jog a klímavédelem szolgálatában.
  Collectio iuridica Univ. Debr. 7 161-200, 2007.
 35. Fodor, L.: A kibocsátási egységek kereskedelmi rendszerének bevezetése Magyarországon.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 25 (1), 289-316, 2007.
 36. Nyilas, A., Jámborné Róth, E.: A kis pertárgyértékű ügyeket érintő változások a gazdasági perekre vonatkozó pp. koncepció fényében.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2006. november 9. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Jámborné Róth Erika, Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, Miskolc, 167-171, 2007.
 37. Rab, H.: A korengedményes nyugdíjazás intézményei, merre is tart ténylegesen a nyugdíjrendszer reformja: avagy a többség érdeke szorult kisebbségbe?.
  In: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára / [szerk. Csák Csilla], Novotni, Miskolc, 303-315, 2007. ISBN: 9789639360488
 38. Fodor, L.: A környezethez való jog dogmatikája napjaink kihívásai tükrében.
  Miskolci jogi szle. 2 (1), 5-19, 2007.
 39. Fodor, L.: A környezetjog elmúlt másfél évtizede: korreferátum Bándi Gyula : A magyar környezetvédelmi jog átalakulása 1985/1990-2005 című előadásához.
  In: A magyar jogrendszer átalakulása : 1985/1990-2005 : jog, rendszerváltozás, EU-csatlakozás. Szerk.: Jakab András, Takács Péter, Gondolat : ELTE ÁJK, Budapest, 2köt, 866-872, 2007. ISBN: 9634638783
 40. Kiss, T.: A követő jog: egy jogintézmény múltja, jelene és jövője a szerzői jogunkban.
  Miskolci jogi szle. 2 (1), 45-66, 2007.
 41. Árva, Z.: A közigazgatási büntetőjog fejlődése a német jogban.
  Debr. jogi műh. 4 (1), 2007.
 42. Siposné Bíró, N.: A közösségi foglalkoztatáspolitika gyökerei.
  In: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára / [szerk. Csák Csilla], Novotni, Miskolc, 367-377, 2007. ISBN: 9789639360488
 43. Fazekas, F.: A közösségi jog elsőbbségét érintő magyar alkotmánybírósági határozatok.
  Collega. 11 (2-3), 207-212, 2007.
 44. Veszprémi, B.: A köztisztviselők etikai felelősségének szabályozása: etikai kódex szükségessége.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2006. november 9. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Jámborné Róth Erika, Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, Miskolc, 295-299, 2007.
 45. Veszprémi, B.: A köztisztviselők felelőssége a modern korban.
  In: Doktoranduszok Fóruma. Szerk.: Stipta István, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc, 227-229, 2007.
 46. Nádas, G.: A kutatókra vonatkozó munkajogi sajátosságok.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 25 (2), 601-614, 2007.
 47. Kardos, S.: Alapjogi bíráskodás: a bíró és az Alkotmány.
  Fundamentum. 11 (3), 43-48, 2007.
 48. Sólyom, P.: Alapjogokra hangolva: a Lüth-ítélet jogtörténeti nézőpontból.
  Fundamentum. 3 91-95, 2007.
 49. Kovács, Á.: Alkotmánybírósági jogkörértelmezés és politikai felelősség.
  In: A megosztó válság : 2006. ősz. Szerk.: Dénes Iván Zoltán, Gondolat Kiadó, Budapest, 58-71, 2007. ISBN: 9789636930776
 50. Kardos, S., Szabó, K.: A magyar büntető eljárásjog fejlődési irányai.
  In: "A jövőből tanulni" : néhány aktuális kérdés a jog világából : tanulmánykötet. Szerk.: Siska Katalin, Szabó Krisztián, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 33-44, 2007. ISBN: 9789634730682
 51. Kardos, S.: A magyar katonai bíróság története a XVI. és XVII. században, illetve a Rákoczi-szabadságharc alatt.
  In: Az önálló katonai büntető kodifikáció tricentenáriuma. Szerk.: Bögöly Gyula, Hautzinger Zoltán, Kódex Nyomdai Kft., Pécs, 131-155, 2007.
 52. Kardos, S.: A másodfokú bírósági eljárás.
  In: A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény magyarázata : a másodfokú bírósági eljárás a harmadfokú bírósági eljárás a rendkívüli perorvoslatok. Szerk.: Holé Katalin, Kadlót Erzsébet, [Magyar Hivatalos Közlönykiadó], [Budapest], 5-212, 2007. ISBN: 9789639722194
 53. Nádházy, Z., Tarr, Á.: A mediáció fejlődéséről dióhéjban.
  In: "A jövőből tanulni" : néhány aktuális kérdés a jog világából : tanulmánykötet. Szerk.: Siska Katalin, Szabó Krisztián, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 67-98, 2007. ISBN: 978963473068
 54. Kardos, S.: A megismételt eljárás.
  In: A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény magyarázata : A másodfokú bírósági eljárás. A harmadfokú bírósági eljárás. A rendkívüli perorvoslatok. Szerk.: Holé Katalin, Kadlót Erzsébet, M. Hiv. Közlönyk., Budapest, 261-274, 2007. ISBN: 9789639722149
 55. Petkó, M.: A modernizálódó közigazgatás, avagy újdonságok a KET-ben.
  In: "A jövőből tanulni" : néhány aktuális kérdés a jog világából : tanulmánykötet . Szerk.: Siska Katalin, Szabó Krisztián, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 99-114, 2007. ISBN: 9789634730682
 56. Sólyom, P.: A művészet szabadsága és az esztétikai ítéletek.
  Iustum aequum salutare. 3 (2), 95-109, 2007.
 57. Tarr, Á.: A ne bis in idem elv az Európai Bíróság gyakorlatában.
  Miskolci jogi szle. 2 (2), 10-20, 2007.
 58. Varga, N.: A nemzetközi pénzügyi lízing.
  Collega. 9 (2-3), 180-183, 2007.
 59. Fézer, T.: Angolszász jogintézmények megjelenése társasági jogunkban: a board rendszer.
  In: "A jövőből tanulni" : néhány aktuális kérdés a jog világából : tanulmánykötet. Szerk.: Siska Katalin, Szabó Krisztián, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 9-30, 2007. ISBN: 9789634730682
 60. Simon, A.: Antigoné és Kreón törvénye.
  Ókor. 6 (2007) (1-2), 51-60, 2007.
 61. Standeisky, É.: Antiszemitizmusok.
  Argumentum, Budapest, 251 p., 2007. ISBN: 9789634464471
 62. Fónai, M., Márton, S.: A Pedagógiai Főiskolai Kar hallgatóinak rekrutációja és pályaképének néhány eleme.
  In: Válogatott tanulmányok. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, DE Tudományegyetemi Karok Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar, Hajdúböszörmény, 172-181, 2007.
 63. Várnay, E.: A pénzügyi jog 1985 és 2005 közötti alakulásának néhány alapvető jellegzetessége.
  In: A magyar jogrendszer átalakulása : 1985/1990-2005 : jog, rendszerváltozás, EU-csatlakozás. Szerk.: Jakab András; Takács Péter, Gondolat : ELTE ÁJK, Budapest, 792-811, 2007. ISBN: 9634638783
 64. Szikora, V.: A polgári jogi társaság szabályozásának főbb csomópontjai Magyarországon.
  Miskolci jogi szle. 2 (1), 20-44, 2007.
 65. Szabadfalvi, J.: A politika morális dilemmái.
  Zempléni múzsa. 7 (2), 100-104, 2007.
  (Ismertetett mű: szerk. Dénes Iván Zoltán. -Megosztó válság: 2006. ősz /Budapest : Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar - Gondolat Kiadó, 2007)
 66. Elek, B.: A pszichológus szakértőkegyes alkalmazási lehetőségei a tanúvallomások értékelésében a büntetőeljárásban.
  Ügyészek lapja. 5 25-27, 2007.
 67. Bartha, I.: A római-germán jog recepciója.
  In: Betekintés a jogrendszerek világába. Szerk.: Badó Attila, Bencze Mátyás, Studio Batiq, [S.l.], 190-204, 2007. ISBN: 9789630631211
 68. Árva, Z.: A szabálysértési jog szabályozási rendszerének alapkérdései.
  Collectio iuridica Univ. Debr. 7 7-26, 2007.
 69. Fónai, M., Veressné Gönczi, I.: A szakképző iskolák működésének tapasztalatai az észak-alföldi régióban.
  In: Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai : V. Kiss Árpád Emlékkonferencia : [Debrecen, 2007. szeptember 28-29.] : tartalmi összefoglalók. Szerk.: Buda András, Kiss Endre, Kiss Árpád Archivum Könyvtára, Debrecen, 87-96, 2007.
 70. Béky, Á.: A személyiségvédelem aktuális kérdései.
  Debr. jogi műh. 4 (2), 17, 2007.
 71. Béky, Á.: A szerződési szabadság értelmezése a modern polgári jogban.
  Debr. jogi műh. 4 (4), 2007.
 72. Kiss, T.: A szerzői jogi jogsértések szakcionálásának sajátosságai.
  Állam- és jogtudomány. 48 (1), 2007.
 73. Kiss, T.: A szerzői jogi szankciórendszer fogyasztóvédelmi aspektusból.
  In: A fogyasztóvédelmi jog új irányai az elméletben és a gyakorlatban. Szerk.: Szikora Veronika, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári jogi Tanszékének és a Fogyasztóvéd_k Magyarországi Egyesületének közös kiadványa, Debrecen, 93-104, 2007. ISBN: 9789634731764
 74. Küpper, H., Hidasi, V., Ficsor, K.: A szocialista maradványok szerepe a magyar alkotmányban.
  Fundamentum. 4 52-60, 2007.
 75. Gyekiczky, T.: A születés titkai: (Az MSZMP Politikai Bizottságának vitája a Polgári Törvénykönyvről 1959 március 3.).
  In: Az igazságszolgáltatás kihívásai a XXI. században : tanulmánykötet Gáspárdy László professzor emlékére. Szerk.: Wopera Zsuzsa, Harsági Viktória, HVG-Orac, Budapest, 91-98, 2007. ISBN: 9789632580067
 76. Csűrös, G.: Átalakuló támogatáspolitika a 2007-2013-as keretköltségvetés tükrében.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2006. november 9. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Jámborné Róth Erika, Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, Miskolc, 41-47, 2007.
 77. Csűrös, G.: Átalakuló támogatáspolitika a 2007-2013-as közösségi pénzügyi keret tükrében, és ennek hatása az önkormányzatok forrásszerkezetére.
  In: Nézetek és látszatok : decentralizáció a pénzügyi környezet szemszögéből. Szerk.: Horváth M. Tamás, KSZK ROP 3.1.1. Programig., Budapest, 101-145, 2007. ISBN: 9789639395428
 78. Mónusné Kiss, K.: A tévedés jelentőségének egyes aspektusai az élet, testi épség elleni bűncselekmények körében.
  Debr. jogi műh. 4 (2), 2007.
 79. Barta, A.: Atipikus megoldások a XXI. századi közigazgatásban: közvetett közigazgatás és autonóm struktúrák.
  Studia juvenum. 25-37, 2007.
 80. Bencze, M., Cs. Kiss, L.: A tiszta jogtan jogalkalmazás-elmélete és a normativista megközelítés tanulságai.
  In: Hans Kelsen jogtudománya : tanulmányok Hans Kelsenről. Szerk.: Cs. Kiss Lajos, Gondolat : MTA Jogtudományi Intézet : ELTE ÁJK, Budapest, 272-286, 2007. ISBN: 978963693019621
 81. Szabó, M., Árva, Z.: A tisztességes eljáráshoz való jog az alkotmányjogász szemével.
  Bírák lapja. 16 (2), 43-60, 2007.
 82. Simon, A.: A törvény Szophoklész Antigonéjában.
  Iustum aequum salutare. 3 (2), 71-93, 2007.
 83. Babják, I.: A váltó fajai a 19. században.
  Miskolci jogi szle. 2 (1), 67-92, 2007.
 84. Csécsy, G.: A védjegyjog nemzetközi intézményrendszerének jellemzői.
  Acta Univ. Szeged. Acta jurid. polit. 69. Tom. 1-48. Fasc. 131-145, 2007.
 85. Csécsy, G.: A végjegyjogi normák egységesítésének, illetve harmonizációjának történeti vonatkozásai.
  In: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára / [szerk. Csák Csilla], Novotni, Miskolc, 91-103, 2007. ISBN: 9789639360488
 86. Görgényi, I.: A viktimológiai megközelítésű büntetőjog és büntetőpolitika egyes aktuális aspektusai.
  In: Tanulmányok Dr.Dr.h.c. Horváth Tibor professor emeritus tiszteletére / [szerk. Farkas Ákos... et al.], Bíbor, Miskolc, 41-63, 2007. ISBN: 9789639634527
 87. Bartha, I.: Az adóintézkedés formájában megvalósuló állami támogatások megítélése a közösségi jogban.
  Collectio iuridica Univ. Debr. 7 57-117, 2007.
 88. Várnay, E.: Az Alkotmánybíróság és az Európai Unió joga.
  Jogtud. közlöny. 62 (9), 423-436, 2007.
 89. Csűrös, G.: Az államhatalmi ágak elválasztása az ókortól a XIX. század második feléig.
  Debr. jogi műh. 4 (1), 2007.
 90. Kardos, S.: A zár alá vétel és a biztosítási intézkedés.
  In: A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény magyarázata : Az eljárási cselekmények. A biztosítás. A kényszerintézkedések. Szerk.: Holé Katalin, Kadlót Erzsébet, M. Hiv. Közlönyk., Budapest, 674-688, 2007. ISBN: 9789639722149
 91. Zákány, J.: Az egészségügyi szolgáltatók kötelező szakmai felelősségbiztosításának aktuális kérdéseiről.
  Debr. jogi műh. 42007.
 92. Szemesi, S.: Az élet és emberi méltóság, valamint a diszkrimináció tilalmának összefüggései az Emberi Jogok Európa Bírósága esetjogában.
  Jogtud. közlöny. 62 (5), 216-231, 2007.
 93. Bányai, O.: Az élőlények jogalanyiságának környezeti etikai háttere.
  Debr. jogi műh. 4 (4), 2007.
 94. Kardos, S.: Az első magyar katonai büntető törvénykönyv.
  In: Tanulmányok Dr.Dr.h.c. Horváth Tibor professor emeritus tiszteletére / [szerk. Farkas Ákos et al.], Bíbor, Miskolc, 87-119, 2007. ISBN: 9789639634527
 95. Veszprémi, B.: Az EU-ban dolgozó köztisztviselők felelősségére vonatkozó szabályozás.
  Collega. 9 (2-3), 72-74, 2007.
 96. Bartha, I.: Az Európai Közösség hatásköre és az Unió közös kül- és biztonságpolitikája: megjegyzések az Európai Bíróság és az Elsőfokú Bíróság kapcsolódó ítéletei alapján.
  Collega. 9 (2-3), 202-207, 2007.
 97. Wiener, G., Feitl, I.: Az európai köztársaságok létrejöttének történelmi feltételei a 19-20. században.
  In: Köztársaság a modern kori történelem fényében. Szerk.: Feitl István, Napvilág Kiadó, Budapest, 21-37, 2007. ISBN: 9639350850
 98. Gyekiczky, T.: Az európai polgári eljárásjog hatása a magyar polgári eljárásjog fejlődésére.
  In: Az Európai Unió polgári eljárásjoga. Szerk.: Wopera Zsuzsa, Complex Kiadó, Budapest, 209-234, 2007. ISBN: 9789632248936
 99. Balázs, I.: Az Európai Unió közszolgálati bérrendszerei: tanulságok a magyar bérrendszer fejlesztéséhez.
  In: Látleletek a magyar közigazgatásról. Szerk.: Lőrincz Lajos, MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, 63-125, 2007. ISBN: 9789637311635
 100. Nyilas, A.: Az ítélkezési szabály, mint az eljárásjogok létezését megalapozó kategória Hart-szabály elméletében.
  Debr. jogi műh. 4 (1), 2007.
 101. Török, É.: Az oktatáshoz való jog az Európai Unióban.
  Studia juvenum. - 195-209, 2007.
 102. Mészáros, G.: Az Országgyűlés és a Kormány közötti bizalmi viszony, különös tekintettel a konstruktív bizalmatlansági indítványra.
  Optimi Nostri. 1 (1), 215-235, 2007.
 103. Kardos, S.: Az óvadék a büntetőeljárásban.
  In: Ad futuram memoriam : tanulmányok Cséka Ervin 85. szültésnapja tiszteletére. Szerk.: Nagy Ferenc, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 66-84, 2007. ISBN: 9789639650220
 104. Simon, A.: Barátság és önmegértés Arisztotelésznél.
  In: Töredékes hagyomány : Steiger Kornélnak / [szerk. Betegh Gábor et al.], Akadémiai Kiadó, Budapest, 178-203, 2007. ISBN: 9789630584449
 105. Babják, I.: Békebeli pengeváltás a váltóképességről a Jogtudományi Közlöny hasábjain.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 25 (1), 7-32, 2007.
 106. Tóth-Matolcsi, L.: Beszámoló a "Politika az erkölcsi minimum mércéjén" című konferenciáról.
  Debr. szle. 2 284-288, 2007.
 107. Bencze, M., Badó, A.: Betekintés a jogrendszerek világába.
  Studio Batiq, Szeged, 267 p., 2007. ISBN: 9789630631211
 108. Horváth, M.: Bevezetés.
  In: Nézetek és látszatok : decentralizáció a pénzügyi környezet szemszögéből. Szerk.: Horváth M. Tamás, KSZK ROP 3.1.1. Programig., Budapest, 11-14, 2007.
 109. Tarr, Á.: Büntetőjogi mediáció francia módra.
  In: Tanulmányok Dr.Dr.h.c. Horváth Tibor professor emeritus tiszteletére / [szerk. Farkas Ákos... et al.], Bíbor, Miskolc, 381-409, 2007, (Bűnügyi tudományi közlemények ; 8.) ISBN: 9789639634527
 110. Nádas, G.: Bűncselekmény elkövetése a munkáltató sérelmére.
  Munkajog. 3 (7), 19, 2007.
 111. Simon, A., Taranenkova, I.: Citanie a vyznanie: interpretácia sv. Augustína Józsefa Balogha.
  Slov. lit. 3 218-229, 2007.
 112. Badó, A., Görgényi, I., Horváth, M., Kovács, P., Szabó, B., Tóth, T., Várnay, E.: Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis VII..
  Dela Könyvkiadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen, 304 p., 2007. ISBN: 9789634731207
 113. Elek, B.: D. L. Schacter: Az emlékezet hét bűne: hogyan felejt és emlékszik az elme?.
  Bírák lapja. 110-112, 2007.
  (Ismertetett mű: Daniel L. Schacter. -Az emlékezet hét bűne : hogyan felejt és emlékszik az elme? /Budapest : HVG K., 2002289 p.)
 114. Balogh, J.: Debreceni adalékok Nizsalovszky Endre életrajzához.
  Debr. szle. 2 240-251, 2007.
 115. Sólyom, P.: Demokrácia és gyülekezési szabadság.
  Fundamentum. 1 5-17, 2007.
 116. Nádas, G.: Depresszió kialakulása munkavégzéssel összefüggésben.
  Munkajog. 3 (10), 23, 2007.
 117. Bencze, M.: Díszítőelem, álcázóháló vagy tartóoszlop?: a büntetőbírói gyakorlat viszonya az alkotmányhoz.
  Fundamentum. 11 (3), 5-21, 2007.
 118. Szabadfalvi, J.: Egy kortárs magyar jogfilozófus reflexiói: Moór Gyula Kelsen-interpretációja.
  In: Hans Kelsen jogtudománya : tanulmányok Hans Kelsenről. Szerk.: Cs. Kiss Lajos, Gondolat Kiadó - MTA Jogtudományi Intézet - ELTE Állam- és Jogudományi Kar, Budapest, 747-761, 2007. ISBN: 9789636930196
 119. Fézer, T.: Elektronikus kereskedelem.
  Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének honlapja 1 1-8, 2007.
 120. Fézer, T.: Elektronikus kereskedelem és fogyasztóvédelem.
  In: A fogyasztóvédelmi jog új irányai az elméletben és a gyakorlatban című konferencia tanulmánykötete : Debrecen, 2007. május 17-18.. Szerk.: Szikora Veronika, DE ÁJK : Fome, Debrecen, 29-38, 2008. ISBN: 9789634731764
 121. Gyekiczky, T.: Eljárásjogi alaptanok: a polgári eljárás : (a jegyzet a Debreceni Tudományegyetemi Karok Állam- és Jogtudományi Kara Igazgatásszervező BSc. képzésének hallgatói számára készült).
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 160 p., 2007. ISBN: 9789634732105
 122. Csécsy, G.: Eredménykötelmek.
  In: A gazdasági szféra ügyletei. Írták: Csécsy [György]...[et al.], Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 121-145, 2007.
 123. Ficsor, K., Hidasi, V.: Facultas Nata: ünnepi tanulmányok a miskolci jogászképzés 25. évfordulójára.
  Jogtud. közlöny. 4 188-193, 2007.
  (Ismertetett mű: Facultas Nata Ünnepi tanulmányok a miskolci jogászképzés 25. évfordulójára. -Miskolc : Bíbor Kiadó, 2006)
 124. Balogh, J.: Fattyak a magyar jogtörténetben.
  Jogtörténeti szle. különszám 108-113, 2007.
 125. Nádas, G.: Felmondás táppénzes állomány alatt.
  Munkajog. 3 (4), 17, 2007.
 126. Hajnal, Z.: Felvetések az UPC irányelv magyarországi implementációja kapcsán.
  Acta Conventus de Iure Civili. 72007.
 127. Tarr, Á.: Fiatalkorúak a magyar büntetőeljárásban.
  Agora Int. J. Jur. Sci. 1 (1), 276-284, 2007.
 128. Nádas, G.: Fizetés nélküli szabadság.
  Munkajog. 3 (4), 22, 2007.
 129. Madai, S.: Fogyasztóvédelmi büntetőjog?: megjegyzések a fogyasztók érdekeit sértő, megtévesztő típusú bűncselekmények szabályozásához.
  In: A fogyasztóvédelmi jog új irányai az elméletben és a gyakorlatban. Szerk.: Szikora Veronika, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 105-112, 2007. ISBN: 9789634731764
 130. Görgényi, I.: Főbüntetések.
  In: Magyar büntetőjog : általános rész. Írták: Görgényi Ilona, Gula József, Horváth Tibor, Jacsó Judit, Lévai Miklós, Sántha Ferenc, Váradi Erika, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 345-380, 2007. ISBN: 9789632249322
 131. Fodor, L.: Gondolatok a földvédelem agrárjogi és környezetjogi kapcsolódási pontjairól.
  In: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára / [szerk. Csák Csilla], Novotni, Miskolc, 108-117, 2007. ISBN: 9789639360488
 132. Háger, T., Bencze, M.: Gondolatok a tanút a büntetőperben megillető relatív mentességi jogról.
  Bírák lapja. 26 (1), 93-99, 2007.
 133. Bencze, M.: Ha per, hadd legyen pör - ha kritika, hadd legyen mögalapozott.
  Élet ir. 51 (8), 15-16, 2007.
 134. Bencze, M., Jakab, A., Takács, P., Tatham, A.: Has legal thought really changed?: remarks on Miklós Szabó's contribution on the change of legal thought in Hungary 1990-2005.
  In: The transformation of the hungarian legal order 1985-2005 : transition to the rule of law and accession to th European Union. Eds.: András Jakab, Péter Takács and Allan F. Tatham, Kluwer Law International, The Netherlands, 586-590, 2007. ISBN: 9789041121806
 135. Nádas, G.: Határozott idejű munkaszerződés.
  Munkajog. 3 (5), 5, 2007.
 136. Nádas, G.: Ikrek születése esetén járó kedvezmények.
  Munkajog. 3 (4), 9, 2007.
 137. Várnay, E.: Institutionnalisation des procédures en manquement dans la Communauté Europeenne - La naissance d une sanction communautaire: la procédure en manquement dans le traité établissant la Communauté économique européenne (CEE).
  In: Droit international et coopération internationale : Johannis-Andrae Touscoz amicorum discipulorumque opus : hommage la Jean-André Touscoz,.... Ed.: Jean-André Touscoz, France Europe éd, Nice, 1köt, 724-749, 2007. ISBN: 9782848251974
 138. Gyekiczky, T.: Iratok a polgári peres és nemperes eljárások köréből.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 318 p., 2007. ISBN: 9789634732235
 139. Szikora, V.: Ismertetés: Atipikus szerződések : egyetemi jegyzet.
  Debr. jogi műh. 4 (1), 2007.
  (Ismertetett mű: Papp Tekla. -Atipikus szerződések : egyetemi jegyzet /Szeged : Palatia Nyomda és Kiadó Kft., 2006. -154 p. -)
 140. Babják, I.: Ismertetés: Források Salzburg kora középkori történetéből.
  Debr. szle. 1 134-138, 2007.
  (Ismertetett mű: ford., jegyzetekkel ellátta, az előszót és a bevezető tanulmányokat írta Nótári Tamás. -Források Salzburg kora középkori történetéből /Szeged : Lectum, 2005. -230 p. -)
 141. Várnay, E.: Issues of connections between the EU and the hungarian budgets on the one hand, and organs of the EU and state organs of Hungary on the other.
  Nemzetközi közlöny. 2 53-68, 2007.
 142. Bencze, M., Nagy, T., Nagy, Z.: Jogelmélet, jogszociológia és szociológiai jogelmélet: egy elhatárolási kísérlet.
  In: Jogelmélet és önreflexió. Szerk.: Nagy Tamás, Nagy Zsolt, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 139-148, 2007.
 143. Balogh, J.: Jogi kultúrák és a jog "régiségei".
  Jogtud. közlöny. 9 (62), 415-418, 2007.
  (Ismertetett mű: szerk. Mezey Barna. -Jogi kultúrák, processzusok, ritúálék és szimbólumok /Budapest : Gondolat, 2006. -324 p. -)
 144. Kardos, S.: Jogorvoslat a törvényesség érdekében.
  In: A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény magyarázata : a másodfokú bírósági eljárás a harmadfokú bírósági eljárás a rendkívüli perorvoslatok. Szerk.: Holé Katalin, Kadlót Erzsébet, [Magyar Hivatalos Közlönykiadó], [Budapest], 376-383, 2007. ISBN: 9789639722194
 145. Várnay, E.: Kérdések az EU-költségvetés és a magyar költségvetés, illetve az uniós- és magyar állami szervek kapcsolódásai köréből.
  Nemzetközi közlöny. 2 54-69, 2007.
 146. Fodor, L.: Kereskedés szén-dioxid kvótákkal.
  Debr. jogi műh. 4 (3), 2007.
  (Ismertetett mű: Ines Zenke, Thomas Fuhr. -Handel mit CO2-Zertifikaten : ein Leitfaden /München : C.H. Beck Verlag, 2006. -283 p. -)
 147. Nádas, G.: Két munkaviszony.
  Munkajog. 3 (7), 18, 2007.
 148. Nádas, G.: Kft. ügyvezetője.
  Munkajog. 3 (2), 15, 2007.
 149. Szabadfalvi, J.: Kilencven éve jelent meg Somló Bódog Juristische Grundlehre című műve: emlékezés egy Moór Gyula levél kapcsán.
  Állam és jogtudomány. 48 (4), 615-621, 2007.
 150. Bencze, M.: Konferencia-vita.
  In: Jogelmélet és önreflexió. Szerk.: Nagy Tamás, Nagy Zsolt, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 252-256, 2007.
 151. Fodor, L.: Környezetvédelmi jog és igazgatás.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 165 p., 2007. ISBN: 9789634732297
 152. Nádas, G.: Közalkalmazott munkaviszonyának szüneteltetése külföldi ösztöndíj ideje alatt.
  Munkajog. 3 (1), 4, 2007.
 153. Balla, Z.: Közbeszerzési eljárás dilemmái.
  Collega. 11 (2), 12-16, 2007.
 154. Balogh, J.: Közös érdekű ügyek a dualizmus rendszerében.
  Jogtörténeti szle. 3 2-7, 2007.
 155. Nádas, G.: Köztisztviselő lehet-e két település jegyzője?.
  Munkajog. 3 (1), 3, 2007.
 156. Fézer, T.: Közüzemi szolgáltatások.
  Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének honlapja 1 1-6, 2007.
 157. Bíró, G.: Kriminalisztika.
  Lícium; DE ÁJK, Debrecen, 416 p., 2007. ISBN: 9789638030511
 158. Pénzes, F.: Kultúra és politika viszonya Nietzsche korai műveiben.
  Magyar tud. 168 (9), 1208-1216, 2007.
 159. Tarr, Á.: La médiation pénale francaise.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2006. november 9. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Jámborné Róth Erika, Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, Miskolc, 251-257, 2007.
 160. Simon, A.: Lesen und Bekenntnis: József Baloghs Interpretation des Heiligen Augustins.
  Acta Class. Univ. Sci. Debr. 43 121-136, 2007.
 161. Horváth, M.: Magunkun kívül: a helyi kormányzási szerepek súlypontjainak áttolódása a formális intézményrendszerek határain túlra.
  In: Piacok a főtéren : helyi kormányzás és szolgáltatásszervezés. Szerk.: Hotváth M. Tamás, KSZK ROP 3.1.1. Propagandaigazgatóság, Budapest, 69-119, 2007.
 162. Blaskó, B.: Magyar büntetőjog: általános rész: tankönyv.
  Rejtjel Kiadó, Budapest, 600 p., 2007. ISBN: 9789637255380
 163. Szabadfalvi, J.: Magyar jogbölcselet.
  Buksz. 19 (1), 22-28, 2007.
 164. Dénes, I.: Magyar közösségi identitásprogramok a megkonstruált múlt tükrében.
  Collectio iuridica Univ. Debr. 7 119-160, 2007.
 165. Csécsy, G.: Magyar polgári jog: a szellemi alkotások joga.
  Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 272 p., 2007. ISBN: 9789639360471
 166. Nádas, G.: Második gyermek születésekor járó juttatások.
  Munkajog. 3 (7), 22, 2007.
 167. Bencze, M., Badó, A.: Megyénként változó ítélkezési gyakorlat: tételes kimutatás.
  Hvg. 29 (12), 22-24, 2007.
 168. Gyekiczky, T.: Mélyfurrások: korreferátum Boros László A magyar jogrendszer átalakulásának szociológiai jellemzői 1985-2005 című előadásához.
  In: A magyar jogrendszer átalakulása : 1985/1990-2005 : jog, rendszerváltozás, EU-csatlakozás. Szerk.: Jakab András, Takács Péter, Gondolat : ELTE ÁJK, Budapest, 1104-1108, 2007. ISBN: 9634638783
 169. Tarr, Á.: Merre tovább európai büntetőjog?.
  Debr. jogi műh. 4 (4), 2007.
 170. Horváth, M.: Mintha-követés: globalizációs problémák az ön kormányzati fejlődés példáján.
  Nemzetközi közlöny. 2 2-19, 2007.
 171. Fézer, T.: Monista vállalatirányítás a társasági jogban.
  Acta conventus de iure civili. 7 55-64, 2007.
 172. Szemesi, S.: Múlt, jelen, jövő: gondolatok az Emberi Jogok Európai Bírósága nemzetközi emberi jogvédelmi szerepéről.
  In: "A jövőből tanulni" : néhány aktuális kérdés a jog világából : tanulmánykötet. Szerk.: Siska Katalin, Szabó Krisztián, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 157-173, 2007.
 173. Nádas, G.: Munkáltató járulékfizetési kötelezettségének elmulasztása.
  Munkajog. 3 (12), 23, 2007.
 174. Nádas, G.: Munkavállaló leminősítése, prémiumévek program.
  Munkajog. 3 (12), 8-9, 2007.
 175. Nádas, G.: Munkaviszony létesítése felmondási idő alatt.
  Munkajog. 3 (7), 16, 2007.
 176. Szabó, B.: Néhány adaptált (és adoptált) gondolat a jogászképzés jövőjéről: (Globalizálódás-Europaizálódás).
  In: "A jövőből tanulni" : néhány aktuális kérdés a jog világából : tanulmánykötet . Szerk.: Siska Katalin, Szabó Krisztián, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 135-155, 2007. ISBN: 9789634730682
 177. Bencze, M.: Nehéz esetek és a jogdogmatika.
  In: Jogdogmatika és jogelmélet : a Miskolci Egyetem és a Miskolci Akadémiai Bizottság által 2006. november 10-én és 11-én rendezett konferencia anyaga. Szerk.: Szabó Miklós, Bíbor, Miskolc, 121-133, 2007.
 178. Kiss, T.: Nem vagyoni kár vagy sérelemdíj.
  Jogtud. közlöny. 4 164-172, 2007.
 179. Fazekas, F.: Nemzeti jog, nemzetközi jog, közösségi jog Hans Kelsen alapján.
  Jogelméleti szemle. 7 (2), 2007.
 180. Standeisky, É., Gyáni, G., Szederkényi, Á.: Népi igazságtétel az 1956-os forradalomban.
  In: Folklór és történelem. Szerk.: Szederkényi Ágnes ; Gyáni Gábor et al, Akadémiai K., Budapest, 509-531, 2007.
 181. Horváth, M.: Nézetek és látszatok: decentralizáció a pénzügyi környezet szemszögéből.
  KSZK ROP 3.1.1. Programig., Budapest, 231 p., 2007. ISBN: 9789639395428
 182. Barta, A.: Önkormányzatiság, önkormányzatok és régiók.
  Debr. jogi műh. 4 (2), 2007.
 183. Barta, A.: Paraadminisztráció a magyar polgári közigazgatásban.
  Jogi fórum 7 (45), 1-21, 2007.
 184. Horváth, M.: Piacok a főtéren: helyi kormányzás és szolgáltatásszervezés.
  KSZK, Budapest, 363 p., 2007. ISBN: 9789638761163
 185. Megyeri-Pálffi, Z.: Pillantás a dán névjogra.
  Debr. jogi műh. 4 (2), 2007.
 186. Szabadfalvi, J.: Politika az erkölcsi minimum mércéjén.
  Debr. szle. 15 (3), 420-424, 2007.
  (Ismertetett mű: szerk. Dénes Iván Zoltán. -A megosztó válság: 2006. ősz /Budapest : Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar - Gondolat Kiadó, 2006)
 187. Szabadfalvi, J.: Prima Philosophia Iuris: a Sketch of Bódog Somló's Legal Philosophical Oeuvre.
  In: Theatrum Legale Mundi : Symbola Cs. Varga Oblata / [ed. by . Péter Cserne ... etal.], Societas Sancti Stephani, Budapest, 485-498, 2007. ISBN: 9789633617892
 188. Szabadfalvi, J.: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica. Tom. XXV/1-2. (2007).
 189. Simon, A.: Recepció és médium: Maróti Károly irodalomszemléletéről.
  In: Az olvasás rejtekútjai : műfajiság, kulturális emlékezet és medialitás a 20. századi magyar irodalomtudományban. Szerk.: Bónus Tibor, Kulcsár-Szabó Zoltán, Simon Attila, Ráció, Budapest, 202-231, 2007. ISBN: 9789639605473
 190. Simon, A.: Recepció és médium: Marót Károly irodalomszemléletéről.
  Alföld. 11 42-64, 2007.
 191. Badó, A., Bencze, M.: Reforming the hungarian lay justice system.
  In: Theatrum Legale Mundi : symbola Cs. Varga Oblata / [ed. by . Péter Cserne ... etal.], Societas Sancti Stephani, Budapest, 272-286, 2007. ISBN: 9789633617892
 192. Fónai, M., Hajdú, S., Estók, G.: Szakképző iskolák tanulóinak rekrutációja és motivációi.
  Új Pedagóg. Szle. 57 (9), 92-127, 2007.
 193. Kardos, S.: Számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megőrzésére kötelezés.
  In: A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény magyarázata : Az eljárási cselekmények. A biztosítás. A kényszerintézkedések. Szerk.: Holé Katalin, Kadlót Erzsébet, M. Hiv. Közlönyk., Budapest, 666-674, 2007. ISBN: 9789639722149
 194. Fónai, M., Fábián, G., Filepné Nagy, É., Pénzes, M.: Szegénység, egészség és etnicitás: északkelet-magyarországi kutatások empirikus tapasztalatai.
  Szociol. Szle. 18 (3-4), 53-81, 2007.
 195. Görgényi, I.: Tényállástan.
  In: Magyar büntetőjog: általános rész. Írták: Görgényi Ilona, Gula József, Horváth Tibor, Jacsó Judit, Lévai Miklós, Sántha Ferenc, Váradi Erika, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 142-172, 2007. ISBN: 9789632249322
 196. Csűrös, G.: Területfejlesztés és önkormányzatok: decentralizáció, de centralizáció is?!.
  Collega. 9 (2), 31-33, 2007.
 197. Fazekas, F.: The European Communities' Legal System from a Kelsenian Aspect.
  In: 6th International Conference of PHD StudentsUniversity of Miskolc, Hungary 12-18 August 2007 : [conference proceedings], Miskolci Egyetem, Miskolc, 91-95, 2007.
 198. Barta, A.: The phenomenon of indirect administration in Hungarian public administration.
  In: Evropejska juridicna ocbita i nauka : studentckii bumir : binuck 2, Ungvári Egyetem, Ungvár, , 2007.
 199. Balázs, I.: The readjustment of Public Administration from the political transformation to today: legal change, continuity of law and the denial of the past-a contribution to the legal theroy of the regime change.
  In: Transformation in hungarian law. Ed.: Vanda, Lamm, Akadémiai Kiadó, Budapest, 83-117, 2007. ISBN: 9789630585224
 200. Szabadfalvi, J.: The Role of Bódog Somló in the revivial of hungarian legal philosophy.
  Archiv für Recht- und Sozialphilosophie. 93 (4), 540-550, 2007.
 201. Nyilas, A.: Time management of civil procedures in European countries.
  In: Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium = Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai / [...szerk. Stipta István], Bíbor, Miskolc, 277-295, 2007, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 8.)
 202. Hajnal, Z.: Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok a 2005/29/EK irányelv tükrében.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2006. november 9. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Jámborné Róth Erika, Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, Miskolc, 79-83, 2007.
 203. Rácz, S.: Törvényesség vagy morál?.
  In: A megosztó valóság : 2006. ősz. Szerk.: Dénes Iván Zoltán, Gondolat Kiadó, Budapest, 72-98, 2007. ISBN: 9789636930776
 204. Babják, I.: Újkori váltóelméletek.
  Jogelméleti szemle. 22007.
 205. Nádas, G.: Ünnepnap megszakítás nélküli munkrendben dolgozók esetén.
  Munkajog. 3 (12), 12, 2007.
 206. Szabadfalvi, J.: Valóban funkcionalista-e a tiszta jogtan?: Losonczy István Kelsen-kritikája.
  In: Hans Kelsen jogtudománya : tanulmányok Hans Kelsenről. Szerk.: Cs. Kiss Lajos, Gondolat Kiadó - MTA Jogtudományi Intézet - ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 772-790, 2007. ISBN: 9789636930196
 207. Dénes, I.: Válságértelmezések a mérlegen.
  In: A megosztó valóság : 2006. ősz. Szerk.: Dénes Iván Zoltán, Gondolat Kiadó, Budapest, 207-228, 2007. ISBN: 9789636930776
 208. Babják, I.: Váltókövetelések érvényesítése hajdan és - remény szerint - majdan: (A dualizmus-kori váltóeljárás tanulságai).
  Collectio iuridica Univ. Debr. 7 27-56, 2007.
 209. Bartha, I.: Vizsgálódások a közösségi jog és a tagállamok által csatlakozásukat megelőzően kötött nemzetközi egyezmények viszonyáról.
  Európai jog. 7 (6), 12-19, 2007.
 210. Simon, A., Szolnokiová, J.: Zákon Atigony a Kreona.
  OS 11 (5), 133-151, 2007.
2006
 1. Sólyom, P., Tordi, C.: "Egy új rasszizmus és egy új etnicizmus van megerősödőben": beszélgetés Tamás Gáspár Miklóssal.
  Fundamentum. 3-4 47-57, 2006.
 2. Balogh, J.: "Erkölcsellenes és minden tekintetben káros állapot": a természetes gyermekek jogi megítélése és a törvénytelenség orvoslásának egyes esetei a jogtörténetben.
  Collectio iuridica Univ. Debr. 6 35-50, 2006.
 3. Standeisky, É.: "Forradalomcsinálta népképviseletek": helyi hatalom az 1956-os forradalomban.
  Századok. 140 (5), 1235-1287, 2006.
 4. Horváth, M.: "Nincsen kas": a helyi önkormányzatok kapacitáskeretei pénzügyi szempontból.
  Collectio iuridica Univ. Debr. 6 157-181, 2006.