Tudóstér: Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar publikációi

-
szűkítés
feltöltött közlemény: 1661 Open Access: 173
2023
 1. Kocsis, P.: A romák oktatásának és foglalkoztatásának néhány jellemzője két partimumi településen.
  In: A társadalomtudományok harminc éve a Partiumban: A Partiumi Keresztény Egyetemen 2021-ben szervezett jubileumi konferencia kötete. Szerk.: Gál Katalin, Pásztor Rita, Székedi Levente, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Partium Kiadó, Nagyvárad, 103-115, 2022. ISBN: 9786069673331
 2. Bocsi, V., Fényes, H., Markos, V.: A szabadidő-felhasználás és az önkéntesség kapcsolatának vizsgálata a magyarországi fiatalok körében.
  Önkéntes Szemle. 3 (1), 25-56, 2023.
 3. Bujdosóné Papp, A., Gesztelyi, H., Láposi, T.: A tér szerepe a gyerekkultúra közvetítésében.
  In: A művészetpedagógia múltja és jelene - reformpedagógia, életreform, gyermekkultúra. Szerk.: Kempf Katalin; Polyák Zsuzsanna; Vincze Beatrix, Budapest, Magyarországi Reformpedagógiai Egyesület, Budapest, 246-265, 2023. ISBN: 9786158218627
 4. Vargáné Nagy, A., Molnár, B.: Családról szóló mesék, versek, dalok, filmek a közgondolkodásban.
  Óvodai nev. 76 (3), 23-24, 2023.
2022
 1. Pornói, I.: "Adalékok a cigányság neveléséhez a XX.század első felében".
  In: Absztraktkötet, DEGYGYK Hajdúböszörmény, Hajdúböszörmény, 27-27, 2022. ISBN: 9789634904762
 2. Gesztelyi, H.: "Édes kutya ez a Macska": egy barátság története.
  alfoldonline.hu 2022 1-4, 2022.
  (Ismertetett mű: Tomi Kontio. -A kutya, akit Macskának hívtak /Kolozsvár : Koinónia K., 2021)
 3. Gesztelyi, H.: 2021 KULT gyerek- és ifjúsági könyvei (TOP10): Az év gyerek- és ifjúsági kötetei kicsiknek és nagyoknak.
  KULTer.hu. 01 1-8, 2022.
 4. Vargáné Nagy, A.: A COVID-19 hatása a hazai óvodákban.
  In: Roma nemzetiségi szakirányos és Óvodapedagógushallgatók számára : Elméleti és módszertani segédanyag / Pálfi Sándor, Szűcs Lászlóné, Dr. Szerepi Sándor, Dr. Molnár Balázs, Dr. Rábai Dávid, Dr. Fenyő Imre, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógia Kar, Debrecen, 161-173, 2022. ISBN: 9789634904441
 5. Fenyő, I.: Adalékok a gyermekjogi gondolkodás történetéhez: A Gyermek Jogairól szóló New Yorkban 1989. november 30-án kelt egyezmény ratifikációs folyamata.
  In: "...megtisztítja azt, hogy több gyümölcsöt hozzon" (Jn 15,2) VIII. Keresztény Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Fehér Ágota, Mészáros László, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác, 105-121, 2022. ISBN: 9789637306747
 6. Fenyő, I., Molnár, B.: A digitális pedagógia az óvodapedagógus képzés megújulásának folyamatában.
  In: Értékteremtés - Kihívások a Pedagógiában, Gyógypedagógiában és a Tanárképzésben. Szerk.: K. Nagy Emese, Egri Tímea Jaskóné, Gácsi Mária, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 67-79, 2022. ISBN: 9786155626807
 7. Szerdahelyi, Z., Laoues, N.: A fizikai aktivitást befolyásoló tényezők elemzése Hajdúböszörmény 65 év feletti lakosságának körében.
  Különleges bánásmód. 8 (3), 67-76, 2022.
 8. Bocsi, V.: A hallgatói szocializáció folyamata - kvalitatív megközelítésben.
  In: 21. századi képességek, írásbeliség, esélyegyenlőség. Absztraktkötet: XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Steklács János, Molnár-Kovács Zsófia, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 295, 2022. ISBN: 9789636260576
 9. Kocsis, P., Pornói, I.: A hátrányos helyzet aspektusai.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 66 p., 2022.
 10. Mező, K., Mező, F.: A hazai kreativitáskutatás trendjei, főbb vizsgálati kérdései.
  Alk. Pszichol. 22 (2), 21-34, 2022.
 11. Tamásiné Dsupin, B.: A játékfűzések funkciója az óvodai zenei nevelésben.
  Óvodai nev. 75 (1), 21-26, 2022.
 12. Lovas Kiss, A.: Akiket Columbo tanított kutyázni. A posztantropocentrikus paradigma hatása a városi kutyatartási trendek változására.
  In: Változás és változtatás: Kihívások és válaszok interdiszciplináris megközelítésben: III. Ilyés Zoltán Emlékkonferencia Tanulmánykötet. Szerk.: Gulyás Klára, Kántor Barbara, Kotics József, Lajos Veronika, Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék, Miskolc, 117-132, 2022, (A Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék Könyvei, ISSN 1219-5073 ; 14) ISBN: 9789633582787
 13. Pornói, I.: A kisegítő iskolakezdő lépései a XIX-XX. század fordulóján Magyarországon.
  In: 21. századi képességek, írásbeliség, esélyegyenlőség. Szerk.: Steklács, János, Molnár-Kovács, Zsófia, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 477-477, 2022. ISBN: 9789636260576
 14. Nemes, M.: A komplex tanulási zavarokkal rendelkező tanulók idegen nyelvi oktatásának kérdései.
  Különleges bánásmód. 8 (3), 31-52, 2022.
 15. Gesztelyi, H.: A német gyerekkönyvek Magyarországon és hatásuk a magyar gyerekkönyvpiacra.
  Mesecentrum 2022 1-9, 2022.
 16. Krániczné Szabó, Á.: A NILD-fejlesztések tanulsága sajátos nevelési igényű általános iskolás tanulóknál.
  In: Sokszínű beszédtudomány. Szerk.: Csárdás László, Bóna Judit, Akadémiai Kiadó, Budapest, [1-12], 2022. ISBN: 9789634548140
 17. Mező, K.: A pedagógusképzésben résztvevő hallgatók felkészítése a középiskolába járó sajátos nevelési igényű tanulók ellátására [tananyag].
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 62 p., 2022. ISBN: 9789634903802
 18. Canning, N., Teszenyi, E., Pálfi, S.: Are you listening to me? Understanding children's rights through Hungarian pedagogic practice.
  J. Child. Edu. Soc. 3 (3), 218-232, 2022.
 19. Rábai, D.: A Survey of the Vision of Future the Members of the Football Academies have at the Academies in the Capital City and in the Provinces.
  Cent. Eur. J. Educat. Res. 4 (1), 97-107, 2022.
 20. Pornói, I.: A szociális pedagógia Magyarországon az I. világháborút követően.
  In: "Innováció a képzésben és a gyakorlatban" 30 éves a szociálpedagógus képzés nemzetközi konferencia : Absztrakt füzet. Szerk.: Rákó Erzsébet, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar Hajdúböszörmény, Hajdúböszörmény, 26-26, 2022. ISBN: 9789634904700
 21. Mező, K.: A szociálpedagógusok helye, szerepe a különleges bánásmódot igénylő gyermekek/tanulók iskolai integrációjában.
  In: "Innováció a képzésben és a gyakorlatban" 30 éves a szociálpedagógus képzés nemzetközi konferencia : Absztrakt füzet. Szerk.: Rákó Erzsébet, Debreceni Egyetem, Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Hajdúböszörmény, 36, 2022. ISBN: 9789634904700
 22. Lovas Kiss, A.: A társállatként tartott kutyák a fogyasztói társadalomban.
  In: Az ember-állat kapcsolat perspektívái: Antrozoológiai konferencia : Program-és absztrakt kötet. Szerk.: Lovas Kiss Antal, Debreceni Egyetem, Debrecen, 22-22, 2022. ISBN: 9789634904632
 23. Gesztelyi, H., Bujdosóné Papp, A., Láposi, T.: A tér szerepe a gyermekkultúra közvetítésében.
  In: A művészetpedagógia múltja és jelene - reformpedagógia, életreform, gyermekkultúra : Absztraktkötet. Szerk.: Polyák Zsuzsanna, Kempf Katalin, Magyarországi Reformpedagógiai Egyesület, Budapest, 22-22, 2022. ISBN: 9786150153162
 24. Fenyő, I.: Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése.
  In: Roma nemzetiségi szakirányos óvodapedagógus hallgatók számára, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Hajdúböszörmény, 114-135, 2022. ISBN: 9789634904441
 25. Mező, K.: Az állatasszisztációs foglalkozások felhasználási lehetőségei a tehetséggondozásban.
  In: Az ember-állat kapcsolat perspektívái: Antrozoológiai konferencia : Program-és absztrakt kötet. Szerk.: Lovas Kiss Antal, Debreceni Egyetem, Debrecen, 14, 2022. ISBN: 9789634904632
 26. Biczó, G.: Az asszimiláció hatása a lokális etnikai együttélési helyzetekre.
  In: Harmincévesek vagyunk! : a Létavértesi Román Kulturális Egyesület története. Szerk.: Erdei Gábor, Lícium-Art Könyvkiadó Kft., Debrecen, 8-20, 2022. ISBN: 9786155403217
 27. Kiss, A., Laoues, N.: Az egészség szerepe hátrányos helyzetű romák körében.
  Oxipo 4 (4), 35-46, 2022.
 28. Lovas Kiss, A.: Az ember-állat kapcsolat perspektívái: Antrozoológiai konferencia : absztraktkötet.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 34 p., 2022. ISBN: 9789634904632
 29. Molnár, B.: Az emberi képességek rendszere.
  In: Roma nemzetiségi szakirányos óvodapedagógus hallgatók számára elméleti és módszertani segédanyag / Pálfi Sándor, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Hajdúböszörmény, 101-115, 2022, (Studia Cingagorum; 11) ISBN: 9789634904441
 30. Mező, K.: Az inspiráció szerepe a kreativitásfejlesztésben.
  In: VII. Különleges Bánásmód Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia : Program- és absztraktkötet = 7th International Interdisciplinary Conference about Special Treatment : Program and Abstract Volume.. Szerk.: Mező Katalin, Mező Ferenc), Debreceni Egyetem, Debrecen, 93-94, 2022. ISBN: 9789634904212
 31. Szerepi, S.: Az intézményes kisgyermeknevelés és a hátrányos helyzet kapcsolatának pedagógiai vonatkozásai.
  In: Roma nemzetiségi szakirányos és Óvodapedagógus hallgatók számára : elméleti és módszertani segédanyag. Szerk.: Pálfi Sándor, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógia Kar, Hajdúböszörmény, 63-72, 2022. ISBN: 9789634904441
 32. Mező, F., Mező, K.: Az originalitás konceptuális és operacionális megközelítéseinek történeti áttekintése.
  Alk. Pszichol. 22 (2), 35-51, 2022.
 33. Mező, K.: Az OXIPO-modellen alapuló tanulásfejlesztés lehetőségei a tanulási problémákkal küzdő tanulók esetében.
  In: Hatékony Tanulás. Szerk.: Di Blasio Barbara, Demeter Gáborné, Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága III. Matematikai és Informatikai Tudományok Szakbizottság, Szakmódszertan és Hatékony Tanulás Munkabizottság, Pécs, 74-81, 2022. ISBN: 9789636260804
 34. Fenyő, I.: Az új ember első kovácsai Az óvoda képe a Család és iskola (Gyermekünk) folyóiratban 1950-1973.
  In: Pedagógiai változások - a változás pedagógiája IV.. Szerk.: Juhász Márta, Karainé Gombocz Orsolya, Mongyi Norbert, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 57-65, 2022. ISBN: 9789635750993
 35. Tóth, N.: Charactersitics of roma university students based on samples from roma colleges for advanced studies.
  Különleges bánásmód. 8 (4), 43-59, 2022.
 36. Gortka-Rákó, E.: Deinstitutionalisation in Hungarian child protection: Policy and practice changes in historical contexts.
  J. Child. Edu. Soc. 3 (3), 275-292, 2022.
 37. Bocsi, V.: Értelmiségképzés és felsőoktatás.
  Belvedere Meridionale, Szeged, 286 p., 2022. ISBN: 9786156060532
 38. Biczó, G., Szabó, H.: Ez van: Mérk.
 39. Szerepi, S.: Felsőoktatási Hungaricum: roma szakkollégium Hajdúböszörményben.
  Hajdúsági tükör. 15 (3), 22-24, 2022.
 40. Szele, A.: Findings of a 2-year follow-up study among preterm infants ? predictor variables of neurodevelopmental outcomes at 2 years.
  In: Education in the Family - Family in Education II. : Book of Abstracts. Ed.: Gortka-Rákó Erzsébet, Godawa Grzegor, The Pontifical University of John Paul II in Krakow Institute of Pedagogy and Family Sciences, Faculty of Education for Children and Special Educational Needs of the University of Debrecen, Krakow, 27, 2022. ISBN: 9789634904403
 41. Bocsi, V., Fényes, H., Pusztai, G.: First-generation Students at Universities from the Aspect of Achievement, Motivation and Integration.
  Rev Sociol. 52 (1), 61-85, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Sociology and Political Science (2021)
 42. Szele, A.: First Steps of Education in the Family: The Possibilities of Early Childhood Prevention and Intervention at the Department of Pediatrics of the University of Debrecen.
  In: VII. Különleges Bánásmód Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia : Program- és absztraktkötet = 7th International Interdisciplinary Conference about Special Treatment : Program and Abstract Volume. Szerk.: Mező Katalin, Mező Ferenc, Debreceni Egyetem, Debrecen, 131-132, 2022. ISBN: 9789634904212
 43. Szerdahelyi, Z., Bácsné Bába, É.: Fizikai aktivitás összetevőinek vizsgálata Hajdúböszörmény felnőttkorú lakossága körében = Examination of the components of physical activity in the adult population of Hajdúböszörmény.
  Gradus 9 (1), 1-13, 2022.
 44. Pető, I., Gere, H.: Fogyatékosság az orvostudományban.
  Különleges bánásmód. 8 (4), 7-18, 2022.
 45. Balázs-Földi, E.: Fogyatékosság és bullying az iskolában.
  In: A társadalomtudományok harminc éve a Partiumban: A Partiumi Keresztény Egyetemen 2021-ben szervezett jubileumi konferencia kötete. Szerk.: Gál Katalin, Pásztor Rita, Székedi Levente, Kolozsvári Egyetemi Partiumi Kiadó, Kolozsvár, 135-146, 2022. ISBN: 9786069673331
 46. Bocsi, V.: Hallgatók kultúrafogyasztásának mintázatai a tömegesedés utáni felsőoktatásban.
  In: Értékközvetítés és iskola : Tanulmányok Szabó László Tamás tiszteletére. Szerk.: Kovács Klára, CHERD-H, Debrecen, 159-175, 2022, (Oktatáskutatók könyvtára, ISSN 2064-9312 ; 14.) ISBN: 9786156012166
 47. Balázs-Földi, E.: Hátrányok és támogatások: a szociális ellátórendszer helye és szerepe a fogyatékossággal élők és családjaik életében.
  Különleges bánásmód. 8 (4), 63-76, 2022.
 48. Szerepi, S.: Hátrányos helyzet és nemzetiségi tartalmak: helyi óvodai programok Hajdú-Bihar megyében.
  In: Egy évtized kihívásai, változásai a pedagógusképzés és a neveléstudományok területén : III. Oktatás Határhelyzetben Konferencia : absztraktkötet. Szerk.: Bordás Andrea; Domjána Mária Katalin, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, 47-48, 2022.
 49. Kissiya, E., Biczó, G.: Human-Nature in Indonesia-Maluku (Hygera Lai: Haritage to Ecology Protect in Luang Island ).
  In: VII. Különleges Bánásmód Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia = 7th International Interdisciplinary Conference about Special Treatment: Program- és absztraktkötet = Program and Abstract Volume. Szerk.: Mező Katalin, Mező Ferenc, Debreceni Egyetem, Debrecen, 103, 2022. ISBN: 9789634904212
 50. Vargáné Nagy, A., Pálfi, S., Németh, N.: Hungary: Kindergarten Educator and Primary Teacher Training in Hungary: With Diverse Pedagogical Competencies to Unleash Early Childhood Opportunities.
  In: Educating Pre-primary and Primary Teachers Today: Quality Initial Professional Studies for Teachers in Six European Uni-on Countries. Ed.: Barbora Loudová Stralczynská, Jana Stará, Philip Selbie, Petra Ristić, Charles University Faculty of Education, Prága, 129-154, 2022. ISBN: 9788076033337
 51. Biczó, G.: Imagináció és interpretáció: Vincent Crapanzano antropológiai megértéselméletéről.
  In: Antropológia - Gondolkodás - Alkotás : A. Gergely András köszöntése 70. születésnapja alkalmából. Szerk.: Bali János et al, Magyar Kulturális Antropológiai Társaság, Budapest, 39-47, 2022. ISBN: 9786156319012
 52. Mező, K.: Integráltan nevelt hallássérült gyermekek óvodai ellátása.
  In: Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés. Szerk.: Benda Luca, Raabe Kiadó, Budapest, 1-28, 2022.
 53. Mező, K.: Integráltan nevelt látássérült gyermekek óvodai ellátása.
  In: Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés. Szerk.: Benda Luca), Raabe Kiadó, Budapest, 1-26, 2022.
 54. Vargáné Nagy, A., Pálfi, S.: Introducing the Project: Koragyermekkori nevelés és gyakorlat a Vasfüggönyön túl = Early Childhood Pedagogy and Practice Beyond the Iron Curtain : Múlt, jelen és jövő = Past, Present and Future.
  Koragyermekkori nevelés és gyakorlat a Vasfüggönyön túl = Early Childhood Pedagogy and Practice Beyond the Iron Curtain: Múlt, jelen és jövő = Past, Present and Future : Conference Proceeding / ed. Eleonora Teszenyi, Anikó Varga Nagy, Sándor Pálfi 4-6, 2022.
 55. Gesztelyi, H., Bujdosóné Papp, A.: Irodalom - tér - pedagógia: A gyerek- és ifjúsági irodalom közvetítése a Buborékban.
  Mesecentrum 2022 1-13, 2022.
 56. Gulyás, K., Mező, K.: Iskolai könyvtár a 21. században.
  Különleges bánásmód. 8 (3), 109-119, 2022.
 57. Biczó, G., Soós, Z., Szabó, H.: Kisvilágok: Kelet-magyarországi települések kortárs társadalmi folyamatai és dokumentumfilmes ábrázolása.
  Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Hajdúböszörmény, 267 p., 2022. ISBN: 9789634904663
 58. Biczó, G., Szabó, H.: Kisvilágok dokumentumfilm-sorozat.
  In: Kisvilágok : Kelet-magyarországi települések kortárs társadalmi folyamatai és dokumentumfilmes ábrázolása / Biczó Gábor, Soós Zsolt, Szabó Henriett, Debreceni Egyete Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Hajdúböszörmény, 15-172, 2022, (Studia Cingarorum, ISSN 2416-0970 ; 10) ISBN: 9789634904663
 59. Nemes, M.: Komplex tanulási zavarokkal rendelkező tanulók idegennyelv-oktatása során használható egyszerű játékok.
  Különleges bánásmód. 8 (3), 121-134, 2022.
 60. Biczó, G.: Kutatásetika a kortárs antropológiában.
  Különleges bánásmód. 8 (3), 77-88, 2022.
 61. Tóth, N.: Lovári nyelv "intézményesülése" a társadalmi innováció apsektusából.
  Különleges bánásmód. 8 (4), 85-93, 2022.
 62. Gesztelyi, H.: Magunk közt szólva 3.: Interjú a Pagony Podcast szerkesztő-műsorvezetőjével.
  KULTer.hu 09 1-7, 2022.
 63. Tamásiné Dsupin, B.: Márton-napi népi játékok.
  Óvodai nev. 75 (8), 26-28, 2022.
 64. Laoues, N., Szerdahelyi, Z.: Mozgásfejlesztés kutyával a fogyatékossággal élő gyermekek körében.
  In: Az ember-állat kapcsolat perspektívái: Antrozoológiai konferencia : Program-és absztrakt kötet. Szerk.: Lovas Kiss Antal, Debreceni Egyetem, Debrecen, 30-30, 2022. ISBN: 9789634904632
 65. Lovas Kiss, A.: Nem kutyásnak való vidék?: A kutyatartás városantropológiai nézőpontból.
  In: Antropológia - Gondolkodás - Alkotás: A. Gergely András köszöntése 70. születésnapja alkalmából. Szerk.: Bali János, Papp Richárd, Povedák István, Szász Antónia, Tomory Ibolya, Magyar Kulturális Antropológiai Társaság, Budapest, 485-498, 2022, (MAKAT Könyvek, ISSN 2630-8592 ; 2) ISBN: 9786156319012
 66. Gortka-Rákó, E., Szabó, G.: Nursery Services Beyond Primary Care, Supporting Family Education in Hungary.
  Különleges bánásmód. 8 (1), 91-100, 2022.
 67. Bocsi, V.: Oktatók a posztakadémiai világban - egy kvalitatív kutatás tanulságai.
  Különleges bánásmód. 8 (3), 7-18, 2022.
 68. Mező, K.: Opportunities for collaboration between families and talent organizations for developing the creativity of sports talent.
  In: Education in the Family-Family in Education II.. Ed.: Gortka-Rákó Erzsébet, Godawa Grzegor), Pontifical University of John Paul II in Krakow ; Debrecen : Institute of Pedagogy and Family Sciences, Faculty of Education for Children and Special Educational Needs of the University of Debrecen, Krakow, 15, 2022. ISBN: 9789634904403
 69. Németh, N., Pető, I.: Opportunities for the development of mathematical thinking in early childhood education.
  In: Education in the Family-Family in Education. Ed.: Gortka-Rákó Erzsébet, Godawa Grzegor, University of Debrecen Faculty of Education for Children and Special Educational Needs, Krakow, 12, 2022. ISBN: 9789634904403
 70. Rábai, D.: Önismeret és szakmai kompetencia fejlesztés.
  In: Roma nemzetiségi szakirányos és óvodapedagógus hallgatók számára elméleti és módszertani segédanyag. Szerk.: Pálfi Sándor, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Hajdúböszörmény, 95-113, 2022. ISBN: 9789634904441
 71. Bocsi, V.: Patterns of Time Use.
  In: Sociology of education : Theories, communities, contexts. Ed.: Pusztai Gabriella, Debrecen University Press, Debrecen, 235-246, 2022. ISBN: 9789633188835
 72. Mező, K.: Peculiarities in Teaching Students with Learning Disabilities and the Learning Support Mechanism of Educators during the COVID-19 Pandemic.
  Fogyatékosság és társadalom. 8 (2), 16-24, 2022.
 73. Pető, I.: Prevenció és a koragyermekkori intervenció fontossága és hatása a későbbi évekre.
  Különleges bánásmód. 2022 (3), 53-65, 2022.
 74. Mező, K., Mező, F.: Program of the VII. International Interdisciplinary Conference.
  K+F Stúdió Kft., Debrecen, 34. p., 2022.
 75. Teszenyi, E., Vargáné Nagy, A., Pálfi, S.: Re-imagining socialist childhoods: Changing narratives of spatial and temporal (dis)orientations.
  J. Child. Edu. Soc. 3 (3), 212-217, 2022.
 76. Pálfi, S., Vargáné Nagy, A., Teszenyi, E.: Re-Imagining Socialist Childhoods: Changing Narratives of Spatial and Temporal (dis)Orientations: Journal of Childhood, Education & Society Vol. 3 No. 3 (2022).
  Istanbul KültürUniversity Faculty of Education Basin Ekspres Campus, Istanbul, 2022.
 77. Gesztelyi, H.: Rinomorphoses (Schein Gábor: Ó, Rinocérosz).
  Műhely. 45 (1), 66-67, 2022.
  (Ismertetett mű: Schein Gábor. -Ó, Rinocérosz /Budapest : Magvető K., 2021)
 78. Tóth, N.: Roma integráció a gyakorlatban.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 84 p., 2022. ISBN: 9789634904410
 79. Pálfi, S.: Roma nemzetiségi szakirányos óvodapedagógus hallgatók számára: elméleti és módszertani segédanyag.
  Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Hajdúböszörmény, 173 p., 2022. ISBN: 9789634904441
 80. Mező, K., Mező, F.: Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók létszámának alakulása a 2009/2010. és a 2019/2020. tanévekben.
  Különleges bánásmód. 8 (3), 19-29, 2022.
 81. Biczó, G.: Sértődés, mint kulturálisan determinált magatartásgyakorlat: magyar-cigány együttélési helyzetek.
  Korunk (Kolozsvár). 33 (1), 33-41, 2022.
 82. Inántsy-Pap, J., Szilágyi, B.: Social expectations in the choice of the right educational institution.
  Különleges bánásmód. 8 (1), 35-47, 2022.
 83. Godawa, G., Gortka-Rákó, E.: Social Pedagogy Training in Poland and Hungary.
  The Person and the Challenges. 12 (2), 163-176, 2022.
 84. Balázs-Földi, E.: Social protection of children with disabilities before the change of regime and at present.
  J. Child. Edu. Soc. 3 (3), 233-248, 2022.
 85. Biczó, G.: Sociocultural integration of Romani minority communities in Hungary: short overview.
  In: Book of Abstracts Education in the FamilyFamily in Education II. / Editors Gortka-Rákó Erzsébet and Godawa Grzegor, Pontifical University of John Paul II in Krakow, Institute of Pedagogy and Family Sciences, Faculty of Education for Children and Special Educational Needs of the University of Debrecen, Krakow, 36, 2022. ISBN: 9789634904403
 86. Rétháti, C., Gortka-Rákó, E.: Speciális feladatot ellátó szakiskolák dokumentumainak összehasonlító elemzése eltérő gazdasági státuszú régiókban.
  Különleges bánásmód. 8 (4), 19-31, 2022.
 87. Mező, K.: Special ways of talent management.
  In: 11th World Congress on Conductive Education, Semmelweis Egyetem Pető András Kar, Budapest, 2, 2022.
 88. Kocsis, N., Bocsi, V.: Tanítsunk magyarországért mentorprogram eredményessége.
  Különleges bánásmód. 8 (2), 87-101, 2022.
 89. Bocsi, V.: Tanulók otthoni tevékenysége a szülők iskolai végzettségének függvényében.
  In: 21. századi képességek, írásbeliség, esélyegyenlőség. Absztraktkötet: XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Steklács János, Molnár-Kovács Zsófia, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 95, 2022. ISBN: 9789636260576
 90. Kocsis, P.: Telep és iskola.
  Különleges bánásmód. 8 (2), 19-39, 2022.
 91. Nemes, M.: The difficulties of becoming bilingual: Hungarian children in the United Kingdom.
  Gyermeknevelés. 10 (2-3), 231-251, 2022.
 92. Tóth, N.: The Institutionalisation of the Lovari Language: a story of a social innovation.
  In: Sustainability of Innovation. Ed.: by Edina Márkus, Julianna Boros,Tamás Kozma, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 94-106, 2022, (Régió és oktatás, ISSN 2060-2596, 2064-6046 (online) ; 14) ISBN: 9789636150679
 93. Bocsi, V.: The Transmission of Values in a Plusralistic Society.
  In: Sociology of education : Theories, communities, contexts. Ed.: Pusztai Gabriella, Debrecen University Press, Debrecen, 261-273, 2022. ISBN: 9789633188835
 94. Németh, N.: Training as a possible competence develop ment method in school social pedagogic work.
  In: "Innováció a képzésben és a gyakorlatban" 30 éves a szociálpedagógus képzés nemzetközi konferencia : Absztrakt füzet. Szerk.: Rákó Erzsébet, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Debrecen, 39-39, 2022. ISBN: 9789634904700
 95. Biczó, G., Szabó, H.: Vidéki elégia: Sáp.
 96. Mező, K., Mező, F.: VII. Különleges Bánásmód Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia: Program- és absztraktkötet = 7th International Interdisciplinary Conference about Special Treatment: Program and Abstract Volume..
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 136 pp., 2022. ISBN: 9789634904212
 97. Mező, K.: Vizuális "Trendi" Szótár (Slide Show Etűd) a Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület Projektjében.
  OxIPO. 4 (2), 75-80, 2022.
2021
 1. Bujdosóné Papp, A.: "Jól elmondani": beszélgetés, vers, mese az óvodai gyakorlatban..
  In: Elméletek és gyakorlatok a kora gyermekkori nevelés történetében. Szerk.: Fenyő Imre, Pornói Imre, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Hajdúböszörmény, 7-7, 2021. ISBN: 9789634903369
 2. Balogh, J., Bereznay, Z., Molnár, B., Ujváriné, H., Urszin, Á.: A "zöld gondolat" és a pozitív pedagógia összekapcsolásának lehetőségei általános iskolai programokban.
  In: PPNP : Pozitív Pedagógia és Nevelés Konferencia kötet II.. Szerk.: Szarka Emese, Mental Focus Kft., Budapest, 25-32, 2021. ISBN: 9786158169134
 3. Molnár, B., Vargáné Nagy, A.: A család örök - mesék, versek, dalok, filmek, amelyek máig hatnak = The Family is a Constant - Tales, Poems, Songs, Films that Still Have an Impact Today.
  Koragyermekkori nevelés és gyakorlat a Vasfüggönyön túl = Early Childhood Pedagogy and Practice Beyond the Iron Curtain: Múlt, jelen és jövő = Past, Present and Future : Conference Proceeding / ed. Eleonora Teszenyi, Anikó Varga Nagy, Sándor Pálfi 31-33, 2021.
 4. Mező, K., Mező, F.: Agresszió megnyilvánulása a kreativitástesztekben.
  Különleges bánásmód. 7 (3), 43-55, 2021.
 5. Vargáné Nagy, A.: A hajdúböszörményi óvóképzés 50. évfordulójára.
  Elméletek és gyakorlatok a kora gyermekkori nevelés történetében (2021. október 18.) / szerk. Fenyő Imre, Pornói Imre 24-24, 2021.
 6. Bocsi, V.: A hallgatók művelődési aktivitása.
  In: Előrehaladás és lemorzsolódási kockázat a felsőoktatásban. Szerk.: Pusztai Gabriella, Szigeti Fruzsina, CHERD, Debrecen, 27-30, 2021, (Oktatáskutatók könyvtára, ISSN 2732-1800 ; 11.) ISBN: 9786156012098
 7. Pornói, I.: A kisdedóvás megjelenése a Pesti Hírlapban az 1840-es években.
  In: Elméletek és gyakorlatok a kora gyermekkori nevelés történetében. Szerk.: Fenyő Imre, Pornói Imre, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Hajdúböszörmény, 22-22, 2021. ISBN: 9789634903369
 8. Mező, K., Mező, F.: A Körök és a Szokatlan használat teszt magyar értékelő táblázatainak revideációja.
  K+F Stúdió Kft., Debrecen, 127 p., 2021. ISBN: 9789638948595
 9. Laoues, N.: A köznevelésben résztvevő fogyatékos tanulók sportolási szokásainak vizsgálata.
  Gradus. 8 (1), 71-79, 2021.
 10. Biczó, G.: A magyarországi roma szakkollégiumok országos vizsgálata 2020: kutatási eredmények és tendenciák.
  In: 8-9-10 Romológus Konferencia Tanulmánykötet / szer. Cserti Csapó Tibor, Pécsi Tudományegyetem BTK Romológiai Kutatóközpont, Pécs, 93-103, 2021. ISBN: 9789634297789
 11. Lovas Kiss, A.: A médiaeszközök hatása a rurális térben.
  In: Vidékiség és vidékkutatások a Kárpát-medencében. Szerk.: Jakab Albert Zsolt, Vajda András, Kriza János Néprajzi Társaság; Budapest : Néprajzi Múzeum, Kolozsvár, 203-216, 2021, (Kriza Könyvek ; 48.) ISBN: 9786155682162
 12. Pornói, I.: A mozgókép megjelenése az oktatásban az 1910-es-20-as évek Magyarországán.
  In: Interdiszciplináris pedagógia a bizonytalanság korában / Szerk: Buda András, Kiss Endre, Debreceni Egyetem Nevelés-és Művelődéstudományi Intézet, Debrecen, 208-220, 2021, (Kiss Árpád Archivum Könyvsorozata) ISBN: 9789634903949
 13. Kocsis, P.: A multikulturális nevelés kihívásai etnikailag változó településeken.
  Eru-Edu. 16. (4), 55-71, 2021.
 14. Fenyő, I.: A pedagógusképzés tradíciója a Debreceni Egyetemen.
  In: Elméletek és gyakorlatok a kora gyermekkori nevelés történetében. Szerk.: Fenyő Imre, Pornói Imre, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Hajdúböszörmény, 10, 2021. ISBN: 9789634903369
 15. Mező, K., Szabóné, B.: A robotokkal történő oktatás az élménypedagógia aspektusából.
  Mesterséges intelligencia. 3 (2), 19-32, 2021.
 16. Vargáné Nagy, A.: A SARS COVID-19 vírus okozta helyzet a hazai kora gyermekkori intézményekben.
  Különleges bánásmód. 7 (4), 101-107, 2021.
 17. Nemes, M., Rózsa, H.: A tanulásban akadályozott tanulók német nyelvoktatásának helyzete Nyíregyházán.
  Különleges bánásmód. 7 (4), 69-81, 2021.
 18. Gesztelyi, H.: A teremtés iróniája (Darvasi László: Magyar sellő).
  Műút. 66 (1), 96-99, 2021.
  (Ismertetett mű: Darvasi László. -Magyar sellő /Budapest : Magvető, 2019)
 19. Péter, C.: Attendance of Pop and Classical Music Concerts among the Hungarian Youth.
  Cent. Eur. J. Educat. Res. 3 (1), 67-74, 2021.
 20. Váczi, P., Herpainé Lakó, J., Molnár, A., Laoues, N., Müller, A.: Az EKE-Eger-KOK kosárlabda csapat ismertsége az egyetemi hallgatók körében = The reputation of The EKE-Eger-KOK basketball team among the university students.
  Sport- egészstud. füz. 5 (1), 3-15, 2021.
 21. Laoues, N.: Az észak-alföldi és észak-magyarországi régiókban fogyatékossággal élő tanulók szabadidő-eltöltési szokásai.
  Acta Carolus Robertus. 11 (1), 51-59, 2021.
 22. Fenyő, I.: Az iskolaköpeny mint a szocialista nevelés szimbóluma = School Uniform (compulsory overcoat) as a Symbol of Socialist Education.
  In: Early Childhood Pedagogy and Practice Beyond the Iron Curtain. Ed.: Eleonora Teszenyi, Anikó Varga Nagy, Sándor Pálfi, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Hajdúböszörmény, 40-41, 2021.
 23. Mező, K.: Az OxIPO-modellen alapuló tanulásfejlesztés felhasználási lehetőségei a tanulási problémákkal küzdő tanulók esetében = Possibilities of using learning development based on the OxIPO model in the case of students with learning problems.
  In: Szakmódszertan és Hatékony Tanulás: A figyelmi-és végrehajtó funkciók szerepe a hatékony tanulásban és tanításban című nemzetközi konferencia előadásai. Szerk.: Demeter Gáborné, Di Blasio Barbara, Gimesi László, MTA Pécsi Akadémiai Bizottság, Pécs, 21, 2021. ISBN: 9789634297222
 24. Gesztelyi, H.: Az újramesélés ereje.
  Mesecentrum 2021 1-4, 2021.
  (Ismertetett mű: Szabó Imola Julianna. -Holtak aranya, holdak ezüstje /Budapest : Cser K., 2020)
 25. Soós, Z., Szabó, G.: Contemporary social processes of Nagyecsed with special regard to the situation of the Roma population.
  Különleges bánásmód. 7 (1), 45-57, 2021.
 26. Bocsi, V.: Content beyond vocational skills: the broader spectrum of students' socialisation.
  PArtsHum. 1 (2), 68-88, 2021.
 27. Bocsi, V.: Contents beyond vocational skills: The wider spectrum of students' socialisation..
  In: A társadalomtudományok harminc éve a Partiumban : Absztrakt füzet. Szerk.: Pásztor Rita, Székedi Levente, Partium Kiadó, Nagyvárad, 10, 2021. ISBN: 9786069673133
 28. Laoues, N., Szerdahelyi, Z., Müller, A.: Development of leisure and sports consumption and sports motivation among children with disabilities.
  Apstract. 15 (1-2), 75-82, 2021.
 29. Mező, K.: Diszlexia-prevenció az óvodában.
  In: Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés. Szerk.: Benda Luca, Raabe Kiadó, Budapest, 1-26, 2021.
 30. Mező, K.: Effect of the time on creativity measuring procedures.
  In: Education in the Family Family in Education : Book of Abstracts. Ed.: Gortka- Rákó Erzsébet, Godawa Grzegorz, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar ; Krakow : The Pontifical University of John Paul II in Krakow Institute of Pedagogy and Family Sciences, Hajdúböszörmény, 22, 2021. ISBN: 9789634903109
 31. Biczó, G., Szabó, H.: Egy fecske is csinálhat nyarat: Nyírvasvári.
 32. Biczó, G.: Együttélési pályák: kortárs rurális életvilágok vizsgálata Kelet- és Északkelet-Magyarországon.
  In: Vidékiség és vidékkutatások a Kárpát-medencében. Szerk.: Jakab Albert Zsolt, Vajda András, Kriza János Néprajzi Társaság ; Budapest : Néprajzi Múzeum, Kolozsvár, 131-147, 2021, (Kriza Könyvek ; 48) ISBN: 9786155682162
 33. Pető, I., Hegedűs, R.: Egy vidéki pedagógiai kar hallgatóinak szakválasztása.
  Szociálpedagógia. 17 5-16, 2021.
 34. Mező, K., Móré, M.: Életpálya-tervezés sajátos nevelési igényű fiatalok esetében.
  Különleges bánásmód. 7 (4), 21-30, 2021.
 35. Fenyő, I., Pornói, I.: Elméletek és gyakorlatok a kora gyermekkori nevelés történetében.
  Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Hajdúböszörmény, 26 p., 2021. ISBN: 9789634903369
 36. Gesztelyi, H.: Emberi viszonyok: Sally Rooney Baráti beszélgetések c. kötetéről.
  Pannon Tükör. 26 (1), 78-81, 2021.
  (Ismertetett mű: Sally Rooney. -Baráti beszélgetések /Budapest : 21. Század K., 2020)
 37. Mező, K.: Experiencing and expressing emotions in childhood = Az érzelmek megélése, kifejezése gyermekkorban.
  In: Program and Abstracts of the VI. International Interdisciplinary Conference. Ed.: Mező Ferenc, Mező Katalin, Kocka Kör, Debrecen, 140-141, 2021.
 38. Heim, A., Balázs-Földi, E.: Fogyatékossággal élő személyek felsőfokú tanulmányait támogató tényezők egy kutatás tükrében.
  Különleges bánásmód. 7 (4), 85-99, 2021.
 39. Gesztelyi, H.: Fotózkodó fókák földjén (Bertóti Johanna: Almából ki, körtébe be, illusztrálta Zengővári Judit).
  Alföld. 72 (7), 123-128, 2021.
  (Ismertetett mű: Bertóti Johanna. -Almából ki, körtébe be /kolozsvár : Koinónia K., 2020)
 40. Vargáné Nagy, A., Pálfi, S.: Gyermeki jogok és szükségletek az alapprogram tükrében.
  Óvodai nev. 74 (5), 13-15, 2021.
 41. Müller, A., Laoues, N., Szerdahelyi, Z., Boda, E., Mező, K.: Gyógypedagógiai mozgásfejlesztés szerepe és módszertani aspektusai.
  Különleges bánásmód. 7 (3), 101-112, 2021.
 42. Lovas Kiss, A.: Hagyományok a 21. században.
  LKA Kiadó, Debrecen, 287 p., 2021. ISBN: 9786150109145
 43. Rétháti, C.: Hátrányos helyzetű gyermekek nyelvi fejlettsége.
  Különleges bánásmód. 7 (2), 77-88, 2021.
 44. Mező, K., Mező, L., Mező, F.: Hölgyek a (had)tudományban: 2020/2021.
  Lélektan és hadviselés. 3 (1), 103-108, 2021.
 45. Mező, K.: Hölgyek a tudományban.
  In: Program and Abstracts of the VI. International Interdisciplinary Conference. Ed.: Mező Ferenc, Mező Katalin, Kocka Kör, Debrecen, 142-143, 2021.
 46. Mező, F., Mező, K.: Interaction of Symmetry, Structure, and Information in the OXIPO-Model of Learning.
  In: Symmetry, structure, and information . Szerk.: Nagy Dénes), International Society for the Interdisciplinary Study of Symmetry, Budapest, 37-38, 2021.
 47. Németh, N.: Issues of socialization and communication in the Covid period between schools and families.
  In: Education in the Family-Family in Education : Book of Abstracts. Ed.: Gortka-Rákó Erzsébet, Godawa Grzegor, University of Debrecen Faculty of Education for Children and Special Educational Needs, Krakow, 15, 2021.
 48. Bocsi, V., Ceglédi, T.: Is the glass ceiling inaccessible?: the educational situation of Roma youth in Hungary.
  Balkanistic Forum. 30 (3), 329-343, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Anthropology
  Q2 Cultural Studies
  Q2 History
  Q2 Linguistics and Language
  Q1 Literature and Literary Theory
 49. Vargáné Nagy, A., Molnár, B.: Jó gyakorlatok a generációközi kapcsolatok erősítésében: 1. rész.
  Óvodai nev. 74 (6), 14-15, 2021.
 50. Vargáné Nagy, A., Molnár, B.: Jó gyakorlatok a generációközi kapcsolatok erősítésében: 2. rész.
  Óvodai nev. 74. (7.), 36-37, 2021.
 51. Rábai, D.: Labdarúgó akadémisták jövőképének vizsgálata fővárosi és vidéki labdarúgó akadémiákon.
  Magyar Sporttud. Szle. 22 (92), 41-50, 2021.
 52. Teszenyi, E., Vargáné Nagy, A.: Lost in Translation? Methodological Implications of Translation in Bi-lingual Research = Elveszett a fordításban: Módszertani kihívások kétnyelvű kutatások során.
  In: Koragyermekkori nevelés és gyakorlat a Vasfüggönyön túl = Early Childhood Pedagogy and Practice Beyond the Iron Curtain: Múlt, jelen és jövő = Past, Present and Future : Conference Proceeding. Ed.: Eleonora Teszenyi, Anikó Varga Nagy, Sándor Pálfi, Debrecen University, Debrecen, 22-23, 2021.
 53. Dajnoki, K., Balázs-Földi, E., Móré, M.: Migránsok gyermekeinek szocializációja.
  Acta med. sociol. 12 (32), 47-63, 2021.
 54. Vargáné Nagy, A.: Missziós tevékenység.
  Óvodai nev. 74 (10), 26-27, 2021.
 55. Vargáné Nagy, A., Molnár, B.: Opportunities and good practices for strengthening the intergenerational link in Central Europe - A comparative analysis.
  Különleges bánásmód. 7 (1), 109-126, 2021.
 56. Hegedűs, R., Pető, I.: Pedagógus hallgatók szabadidő-preferenciái.
  In: XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia: A neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira : Absztraktkötet. Szerk.: Molnár Gyöngyvér, Tóth Edit, MTA Pedagógia Tudományos Bizottsága; SZTE Neveléstudományi Intézet, Szeged, 143, 2021. ISBN: 9789633068335
 57. Visnjic-Jevtic, A., Vargáné Nagy, A., Ozturk, G., Sahin-Sak, I., Paz-Albo, J., Toran, M., Sánchez-Pérez, N.: Policies and practices of early childhood education and care during the COVID-19 pandemic: Perspectives from five countries.
  J Child Edu Soc. 2 (2), 200-216, 2021.
 58. Mező, F., Mező, K.: Program and Abstracts of the VI. International Interdisciplinary Conference..
  Kocka Kör, Debrecen, 250 p., 2021.
 59. Fenyő, I.: Programozható eszközök alkalmazása az óvodában.
  In: Szakmódszertani és pedagógiai tanulmányok a világjárvány idején. Szerk.: Karlovitz, János Tibor, International Research Institute s.r.o., Komarno, 454-461, 2021. ISBN: 9788089691715
 60. Fenyő, I.: Programozható eszközök óvodai alkalmazása a gondolkodásfejlesztésben (és az óvodapedagógus-képzés kihívásai a digitális óvodapedagógia terén).
  In: Pedagógiai változások - a változás pedagógiája III.. Szerk.: Fodor Richárd, Karainé Gombocz Orsolya, Miklós Ágnes Kata, Szaktudás Kiadó, Budapest, 73-83, 2021. ISBN: 9789635750405
 61. Pusztai, G., Bocsi, V.: Religiosity - conviviality.
  In: Intercultural issues and concepts : a multi-disciplinary glossary / Maddalena Colombo, Guia Gilardoni (eds.), Peter Lang, Bruxelles ; Bern ; Berlin ; New York ; Oxford ; Wien, 199-214, 2021, (Europe of cultures. Dialoges ; ISSN 2031-3519 ; 22.)
 62. Biczó, G.: Roma Colleges for Advanced Studies Network in Hungary.
  Különleges bánásmód. 7 (1), 7-15, 2021.
 63. Laoues, N.: Sporting motivations of students who live with disabilities, in the light of a regional research.
  Különleges bánásmód. 7 (1), 35-44, 2021.
 64. Molnár, A., Mező, K.: Tanulásban akadályozott fiatalok jövőképének vizsgálata.
  Különleges bánásmód. 7 (3), 57-67, 2021.
 65. Nemes, M., Rózsa, H.: Tanulásban akadályozott tanulók német nyelvoktatásának helyzete: hazai és nemzetközi kitekintés.
  Különleges bánásmód. 7 (4), 55-67, 2021.
 66. Mező, K.: Tehetségígéretek azonosítása és fejlesztése az óvodában.
  In: Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés. Szerk.: Benda Luca, Raabe Kiadó, Budapest, 1-28, 2021.
 67. Kocsis, P.: Telepek és emberek egy deszegregációs program megvalósításának félidei vizsgálata.
  Különleges bánásmód. 7 (2), 57-76, 2021.
 68. Pető, I.: Testvérgondozás: felnőtt értelmi fogyatékosokat gondozó testvérek.
  Különleges bánásmód. 7 (2), 111-121, 2021.
 69. Gesztelyi, H.: Textusok és textilek: Az erényes nő műveltsége a 17-18. században.
  Tiszántúli Református Egyházkerület, Debrecen, 263 p., 2021. ISBN: 9786158156431
 70. Nemes, M.: The difficulties of becoming a bilingual child: Hungarian Children in the UK.
  In: Education in the Family Family in Education : Book of Abstracts / Gortka- Rákó Erzsébet, Godawa Grzegorz, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Hajdúböszörmény Krakow, 16, 2021. ISBN: 9789634903109
 71. Bocsi, V., Engler, Á.: Új kutatások a neveléstudományokban, 2020: család és nevelés az oktatás fókuszában.
  Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottság :, Debrecen, 385 p., 2021.
 72. Rétháti, C.: Utógondozói ellátásban részesülő fiatalok jövőképe.
  In: Tanulmányok a gyermekvédelem területéről. Szerk.: Rákó Erzsébet, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 97-114, 2021. ISBN: 9789633189153
 73. Biczó, G., Szabó, H.: Válaszúton: Hosszúpályi.
2020
 1. Tamásiné Dsupin, B., Hovánszki, J., Barát, -.: "Angyal, kangyal, mikula?": értékápolás, értékközvetítés a zenei nevelés folyamatában.
  In: A teljesség harmóniája 2. : a művészettel nevelés kreatív élményei. Szerk.: Bujdosóné Papp Andrea, Gesztelyi Hermina, Didakt Kft., Debrecen, 57-69, 2020. ISBN: 9786155212796
 2. Tamásiné Dsupin, B., Hovánszki, J., Barát, -.: "Angyal, kangyal, mikula?": értékápolás, értékközvetítés a zenei nevelés folyamatában.
  In: A teljesség harmóniája 1. : a művészettel nevelés értelmezései. Szerk.: Bujdosóné Papp Andrea, Gesztelyi Hermina, Didakt Kft., Debrecen, 61-91, 2020. ISBN: 9786155212789
 3. Láposi, T.: "Fény, fény, fényesség?": a közvetlen megtapasztalás egy lehetséges módja : bábjáték a komplex művészeti nevelés kontextusában.
  In: A teljesség harmóniája 2. : a művészettel nevelés kreatív élményei. Szerk.: Bujdosóné Papp Andrea, Gesztelyi Hermina, Didakt Kft., Debrecen, 11-56, 2020. ISBN: 9786155212796
 4. Láposi, T.: "Fény, fény, fényesség?": a látható fény titkai, avagy miért kék az ég? : bábjáték a komplex művészeti nevelés kontextusában.
  In: A teljesség harmóniája 1. : a művészettel nevelés értelmezései. Szerk.: Bujdosóné Papp Andrea, Gesztelyi Hermina, Didakt Kft., Debrecen, 11-59, 2020. ISBN: 9786155212789
 5. Bujdosóné Papp, A.: "Hát te ki vagy?": én(sz)építés a művészetek eszközeivel.
  In: A teljesség harmóniája 2. : a művészettel nevelés kreatív élményei. Szerk.: Bujdosóné Papp Andrea, Gesztelyi Hermina, Didakt Kft., Debrecen, 71-94, 2020. ISBN: 9786155212796
 6. Gesztelyi, H.: "Kerek erdő közepében?": az erdő-szimbólum jelentésváltozásai.
  In: A teljesség harmóniája 1. : a művészettel nevelés értelmezései. Szerk.: Bujdosóné Papp Andrea, Gesztelyi Hermina, Didakt Kft., Debrecen, 177-192, 2020. ISBN: 9786155212789
 7. Gesztelyi, H.: "Kerek erdő közepében?": az erdő téma feldolgozásának egy lehetséges módja Gúfó a fák ünnepén című mese segítségével.
  In: A teljesség harmóniája 2. : a művészettel nevelés kreatív élményei. Szerk.: Bujdosóné Papp Andrea, Gesztelyi Hermina, Didakt Kft., Debrecen, 141-158, 2020. ISBN: 9786155212789
 8. Kőnig, -.: "Kimozdulások": gyermeki mozgásélmények változata.
  In: A teljesség harmóniája 1. : a művészettel nevelés értelmezései. Szerk.: Bujdosóné Papp Andrea, Gesztelyi Hermina, Didakt Kft., Debrecen, 193-212, 2020. ISBN: 9786155212789
 9. Balogh, B., Szerepi, S.: A család és az óvoda nevelési funkcióinak összhangja a COVID19 vírus okozta rendkívüli helyzet tükrében.
  In: Családi nevelés : nevelési problémák a családban. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest, 7-17, 2020. ISBN: 9786156054166
 10. Bocsi, V.: A családi idő a mérlegen.
  Kapocs. 3 (2), 30-44, 2020.
 11. Biczó, G., Szabó, H.: A családom nélkül soha: Gabica filmje.
 12. Laoues, N., Pogácsás, G., Müller, A.: A család szerepe az egészséges életmód elemeinek kialakításában egy hátrányos helyzetűeket vizsgáló kutatás tükrében.
  In: Családi nevelés : generációk közötti konfliktusok és megoldási stratégiák. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest, 81-96, 2020. ISBN: 9786156054142
 13. Kinczel, A., Laoues, N., Müller, A.: A fiatalok szabadidősporttal, sportmotivációjával kapcsolatos kutatások tapasztalataiból.
  Acta Carolus Robertus. 10 (2), 97-116, 2020.
 14. Balázs-Földi, E.: A fogyatékos és a megváltozott munkaképességű személyek munkavégző képességének megítélése.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 5 (1), 36-52, 2020.
 15. Fenyő, I., Rábai, D.: A General Overview of the Educational Programmes of the Hungarian Football Academies.
  Centr. Eur. J. Educ. Res. 2 (2), 101-110, 2020.
 16. Balázs-Földi, E., Galán, A., Pornói, I., Gortka-Rákó, E., Soós, Z., Szabó, G.: A középiskolák szerepe a roma diákok továbbtanulásában.
  Kapocs. 3 (1), 85-102, 2020.
 17. Nemes, M., Verényi, B.: A lovári-magyar kétnyelvűség vizsgálata Egyeken.
  In: Családi nevelés : nevelési problémák a családban. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest, 120-135, 2020. ISBN: 9786156054166
 18. Biczó, G., Szabó, H.: A magyarországi roma szakkollégiumok tagságának országos vizsgálata: Humán Regiszter 2020.
  TTP Play Kft, Debrecen, 168 p., 2020. ISBN: 9786150108766
 19. Kőnig, -.: A mozgás komplexitása.
  In: A teljesség harmóniája 2. : a művészettel nevelés kreatív élményei. Szerk.: Bujdosóné Papp Andrea, Gesztelyi Hermina, Didakt Kft., Debrecen, 159-178, 2020. ISBN: 9786155212796
 20. Szabó, H.: A panyolai farsang.
 21. Kis, G.: A pletykázó asszonyok: mesemondás és -dramatizálás karantén idején.
  In: Meseműhely : a Kárpát-medencei mesehagyomány performatív és módszertani megközelítése. Szerk.: Bódis Zoltán, Didakt Kiadó, Debrecen, 50-64, 2020, (Fabula Aeterna, ISSN 2064-6380 ; 14) ISBN: 9786155212888
 22. Biczó, G.: A schizmogenezis elmélete mint a konfliktusértelmezés antropológiai megközelítésének egy módja.
  In: A Nagy Háború néprajza. Szerk.: Kavecsánszki Máté, Keményfi Róbert, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszék, MTA -DE Néprajzi Kutatócsoport, Debrecen, 67-79, 2020, (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 81) ISBN: 9789634902683
 23. Biczó, G.: A schizmogenezis mechanizmusai egy lokális oláh cigány közösségben.
  In: Docendo discimus : A 60 esztendős Kotics József köszöntése. Szerk.: Dobák, Judit, R., Nagy József, ME BTK Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék, Miskolc, 53-63, 2020, (A Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék Könyvei, ISSN 2732-3315 ; 12) ISBN: 9789633582053
 24. Vargáné Nagy, A.: A szeretet kifejezésének fontossága a kora gyermekkori pedagógusok körében Angliában és Magyarországon.
  In: Családi nevelés : a család megismerésének módszerei. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest, 131-151, 2020. ISBN: 9786156054159
 25. Bancsi, Z., Mező, K.: A színházpedagógia és a fejlesztőpedagógia kapcsolódási pontjai.
  OxIPO. 2 (4), 23-39, 2020.
 26. Pornói, I.: A szülői értekezlet meghonosítása az 1900-as évek elején a magyar közoktatásban.
  In: Család a nevelés és oktatás fókuszában. Szerk.: Engler Ágnes, Rébay Magdolna, Tóth Dorina Anna, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, DE-BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Debrecen, 247-247, 2020. ISBN: 9789634902584
 27. Szűcs, T., Péter, C.: A szülők hatása gyermekük művészeti tevékenységeire.
  In: Művészeti körkép : Kutatás a művészeti nevelés helyzetéről és lehetőségeiről, a tanórai és tanórán kívüli művészeti tevékenységről és rendezvényekről. Szerk.: Váradi Judit, MMA MMKI, Budapest, 151-169, 2020. ISBN: 9786156192158
 28. Bujdosóné Papp, A., Gesztelyi, H.: A teljesség harmóniája 1.: a művészettel nevelés értelmezései.
  Didakt Kft., Debrecen, 213 p., 2020. ISBN: 9786155212789
 29. Bujdosóné Papp, A., Gesztelyi, H.: A teljesség harmóniája 2.: a művészettel nevelés kreatív élményei.
  Didakt Kft., Debrecen, 180 p., 2020. ISBN: 9786155212796
 30. Gesztelyi, H.: A többes szám magánya (Seres Lili Hanna: Várunk).
  Műút. 65 (2), 88-91, 2020.
  (Ismertetett mű: Seres Lili Hanna. -Várunk /Budapest : Fiatal Írók Szövetsége, 2019)
 31. Balázs-Földi, E., Villás, M.: Attitudes towards the sport of persons with disabilities, i. e.: is the sport important in the lives of people with disabilities?.
  Különleges bánásmód. 6 (1), 19-34, 2020.
 32. Biczó, G.: Az alkalmazott romológia és a hazai kritikai etnográfiai fordulat.
  In: Számvetés és tervezés : a néprajztudomány helyzete és jövője a 21. században. Szerk.: Cseh Fruzsina; Mészáros Csaba; Borsos Balázs, L' Harmattan Kiadó ; MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest, 431-448, 2020, (Summa Ethnographica, ISSN 0138-9793 ; 3) ISBN: 9789634147497
 33. Fenyő, I.: Az Erdélyi Tükör folyóirat köre a debreceni egyetemen.
  In: Életre nevelni: A II.Oktatás határhelyzetben konferencia tanulmánykötete. Szerk.: Bordás Andrea, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 47-56, 2020. ISBN: 9786063707780
 34. Bocsi, V.: Az értelmiségképzés lehetőségei oktatói szemmel.
  In: Tanulás és innováció a digitális korban : HuCER 2020 : Absztraktkötet. Szerk.: Kozma Tamás, Juhász Erika, Tóth Péter, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 9, 2020. ISBN: 9786155657085
 35. Bocsi, V.: Az időfelhasználás mintázatai.
  In: Nevelésszociológia. : elméletek, közösségek, kontextusok. Szerk.: Pusztai Gabriella, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 333-347, 2020, (Pallas Debrecina, ISSN 1587-7191 ; 20) ISBN: 9789633188835
 36. Szerepi, S.: Az intézményes kisgyermeknevelés és a hátrányos helyzet kapcsolatának pedagógiai vonatkozásai.
  Gyermeknevelés. 8 (1), 39-46, 2020.
 37. Bocsi, V., Ceglédi, T.: Az utolérhetetlen üvegplafon?: Roma fiatalok oktatási helyzetképe Magyarországon.
  In: Meghatározottságaink : a nem, az életkor és az etnikum szerepe a tartós társadalmi egyenlőtlenségekben: Absztraktkötet, Magyar Szociológiai Társaság, Budapest, 9, 2020.
 38. Mező, F., Mező, K.: Bölcsődei ellátás és a családi napközi választásának alakulása 2006-2016 között.
  Különleges bánásmód. 6 (4), 19-28, 2020.
 39. Szerdahelyi, Z.: Characteristics of physical activity at the university of Debrecen.
  Apstract. 14 (1-2), 115-120, 2020.
 40. Pálfi, S., Gortka-Rákó, E., Vargáné Nagy, A., Teszenyi, E.: Children's rights in Hungary in early childhood education and care.
  In: The Routledge International Handbook of Young Childrens Rights / edited by Jane Murra, Beth Blue Swadener, Kylie Smith, Routledge, London ; New York, 354-364, 2020. ISBN: 9780367142018
 41. Bocsi, V., Fényes, H., Markos, V.: Civic engagement of higher education students in a Central and Eastern European Region.
  The New Educ. Rev. 62 (4), 80-90, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Education
 42. Vargáné Nagy, A.: Családi nevelés: a család megismerésének módszerei.
  Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest, 151 p., 2020. ISBN: 9786156054159
 43. Vargáné Nagy, A.: Családi nevelés: generációk közötti konfliktusok és megoldási stratégiák.
  Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest, 139 p., 2020. ISBN: 9786156054142
 44. Vargáné Nagy, A.: Családi nevelés: nevelési problémák a családban.
  Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest, 144 p., 2020. ISBN: 9786156054166
 45. Rábai, D.: Edző-játékos kapcsolat jellemzői a fővárosi és vidéki labdarúgó akadémiákon.
  Magyar Sporttud. Szle. 84 (2), 12-20, 2020.
 46. Szerdahelyi, Z.: Egyetemi hallgatók aktív sportfogyasztási szokásainak vizsgálata.
  Acta Carolus Robertus. 10 (2), 157-169, 2020.
 47. Prém, V.: Életre kelt képek: műalkotások átiratai térben és síkban : Friedensreich Hundertwasser képei nyomán.
  In: A teljesség harmóniája 2. : a művészettel nevelés kreatív élményei. Szerk.: Bujdosóné Papp Andrea, Gesztelyi Hermina, Didakt Kft., Debrecen, 107-116, 2020. ISBN: 9786155212796
 48. Prém, V.: Életre kelt képek: műalkotások átiratai térben és síkban : transzformációk, parafrázisok, átdolgozások.
  In: A teljesség harmóniája 1. : a művészettel nevelés értelmezései. Szerk.: Bujdosóné Papp Andrea, Gesztelyi Hermina, Didakt Kft., Debrecen, 141-158, 2020. ISBN: 9786155212789
 49. Nemes, M.: Elmagyarosodtunk, pedig cigányok vagyunk: a romák nyelvi identitásáról.
  In: Családi nevelés : a család megismerésének módszerei. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest, 103-112, 2020. ISBN: 9786156054159
 50. Bocsi, V., Pusztai, G., Fényes, H.: Első generációs hallgatók a campuson: ülönös tekintettel az eredményesség kérdéskörére.
  Szociol. Szle. 30 (4), 26-44, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Social Sciences (miscellaneous)
 51. Fényes, H., Bocsi, V.: Első generációs hallgatók eredményessége.
  In: Család a nevelés és oktatás fókuszában. Szerk.: Engler Ágnes, Rébay Magdolna, Tóth Dorina Anna, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, DE-BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Debrecen, 172, 2020. ISBN: 9789634902584
 52. Bocsi, V.: Első generációs oktatók pályaképe és önreflexiói.
  Educatio. 29 (4), 634-643, 2020.
 53. Bujdosóné Papp, A.: Én(sz)építő szövegek: identitásformáló gyerekirodalmi alkotások.
  In: A teljesség harmóniája 1. : a művészettel nevelés értelmezései. Szerk.: Bujdosóné Papp Andrea, Gesztelyi Hermina, Didakt Kft., Debrecen, 93-117, 2020. ISBN: 9786155212789
 54. Bocsi, V.: Értékátadás a plurális társadalomban.
  In: Nevelésszociológia: Elméletek, közösségek, kontextusok. Szerk.: Pusztai Gabriella, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 361-377, 2020, (Pallas Debrecina, ISSN 1587-7191 ; 20) ISBN: 9789633188835
 55. Bocsi, V.: First Generational Students in the Hungarian Higher Educational System.
  Central European Journal of Educational Research. 2 (1), 53-65, 2020.
 56. Laoues, N., Bácsné Bába, É., Mező, K., Kőnig, -., Müller, A.: Fogyatékos tanulók szabadidős preferencia- rendszerének elemzése egy kutatás tükrében.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 5 (1), 98-115, 2020.
 57. Vargáné Nagy, A., Molnár, B.: Generációk közötti kapcsolat megerősítésének lehetőségei és jó gyakorlatai Közép-Európában.
  In: Családi nevelés : a család megismerésének módszerei. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest, 84-102, 2020. ISBN: 9786156054159
 58. Mező, K., Mező, F.: Generációk közötti konfliktusok a családban.
  In: Családi nevelés : generációk közötti konfliktusok és megoldási stratégiák. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest, 109-119, 2020. ISBN: 9786156054142
 59. Bocsi, V.: Hallgatói szocializáció - oktatói szemmel.
  Különleges bánásmód. 6 (2), 19-33, 2020.
 60. Gesztelyi, H.: Hangulatban lebegés: Máté Angi világa.
  Mesecentrum 2020 1-6, 2020.
 61. Hegedűs, R.: Hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése és gyógypedagógiai ellátása.
  In: Neveléstudomány: horizontok és dialógusok. Szerk.: Varga Arank, Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófi, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 221-232, 2020, (Új kutatások a neveléstudományokban, ISSN 2062-090X) ISBN: 9789634295518
 62. Lovas Kiss, A.: How dog owners perceive public space when walking their dogs?.
  In: Mental Mapping: The Science of Orientation : New Approaches to Location Spatial Patterns of the Global Economy Conference.. Szerk.: Laszló Letenyei, Judit Dobák, Schenk Verlag, Passau, 137-150, 2020. ISBN: 9783944850788
 63. Mező, F., Mező, K.: Interdiszciplináris asszociációk vizsgálata a mesterséges intelligenciával kapcsolatban.
  Mesterséges intelligencia. 2 (1), 9-31, 2020.
 64. Moravecz, M., Nagy, Z., Rábai, D., Szabó, D., Kovács, K.: Intézményi hatás a Kárpát-medencei felsőoktatási intézmények szabadidős sportprogramjaiban és versenysportjában.
  In: Prevenció, intervenció és kompenzáció. Szerk.: Hideg Gabriella, Simándi Szilvia, Virág Irén, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 152-163, 2020, (Hera évkönyvek ; 7.) ISBN: 9789633188576
 65. Bocsi, V.: Intézményi hatások az értelmiségképzés területén.
  In: Interdiszciplináris pedagógia múlt és jövő között: a XI. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata. Szerk.: Buda András, Kiss Endre, Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Debrecen, 71-82, 2020, (Kiss Árpád Archívum könyvsorozata, ISSN 1587-1150 ; 11.) ISBN: 9789634902249
 66. Tóth, N.: Issue of failure of Roma students at school.
  Különleges bánásmód. 6 (1), 95-102, 2020.
 67. Moravecz, M., Nagy, Z., Rábai, D., Szabó, D., Kovács, K.: Kárpát-medencei felsőoktatási intézmények sportkoncepcióinak összehasonlító elemzése.
  Magyar Sporttud. Szle. 85 (3), 71-72, 2020.
 68. Gesztelyi, H.: Klasszikus és kortárs líra az óvodában.
  In: Ölbeli játékoktól az iskolai játszmákig : gyerek- és ifjúsági irodalom a közoktatás különböző szintjein. Szerk.: Baranyai Norbert, Gesztelyi Hermina, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 65-82, 2020. ISBN: 9789633184813
 69. Hegedűs, R.: Kompetenciák - hátrányok - térségek: avagy honnan s hogyan jutnak el a hátrányos helyzetűek a felsőoktatásba?.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 193 p., 2020. ISBN: 9789633188958
 70. Mándoki, R., Hegedűs, R.: Korai idegennyelv-elsajátítás óvodai és otthoni környezetben.
  In: Családi nevelés : generációk közötti konfliktusok és megoldási stratégiák. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest, 97-108, 2020. ISBN: 9786156054142
 71. Laoues, N., Mercsné Konyári, A., Bíró, M., Müller, A.: Korai intervenció egy kutatás tükrében.
  Különleges bánásmód. 6 (3), 17-32, 2020.
 72. Molnár, B., Kovács, K., Szentesiné, M.: Koraszülött gyermekeket nevelő családok mentorálása az Észak-alföldi régióban: a "Jótettekre vagyunk teremtve!" - mentorprogram tanulságai.
  In: Családi nevelés : a család megismerésének módszerei. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest, 64-83, 2020. ISBN: 9786156054159
 73. Molnár, B.: Koraszülött gyermekek tehetséggondozása.
  Újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért Alapítvány, Debrecen, 206 p., 2020. ISBN: 9786150086200
 74. Gesztelyi, H.: Kortárs mese az óvodában.
  In: Ölbeli játékoktól az iskolai játszmákig : gyerek- és ifjúsági irodalom a közoktatás különböző szintjein. Szerk.: Baranyai Norbert, Gesztelyi Hermina, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 47-64, 2020. ISBN: 9789633184813
 75. Vargáné Nagy, A., Monostori, V.: Külső világ tevékeny megismerésének innovatív lehetőségei: a sárkonyha.
  Óvodai nev. 73 (8), -25-26, 2020.
 76. Fenyő, I., Rábai, D.: Labdarúgó akadémiák pedagógiai programjainak elemzése.
  Neveléstudomány. 3 (3), 55-75, 2020.
 77. Kis, G.: Macskameséink: a macska-szimbólum keresés.
  In: A teljesség harmóniája 1. : a művészettel nevelés értelmezései. Szerk.: Bujdosóné Papp Andrea, Gesztelyi Hermina, Didakt Kft., Debrecen, 159-176, 2020. ISBN: 9786155212789
 78. Kis, G.: Macskameséink II.: a Kacor király című mese feldolgozása.
  In: A teljesség harmóniája 2. : a művészettel nevelés kreatív élményei. Szerk.: Bujdosóné Papp Andrea, Gesztelyi Hermina, Didakt Kft., Debrecen, 117-140, 2020. ISBN: 9786155212796
 79. Pető, I.: Mit tanulhatunk a fejlődéselméletekből a matematika tanítása számára?.
  OxIPO. 2 (2), 33-61, 2020.
 80. Mező, K., Mező, F.: Múzeumpedagógia és a tehetséggondozás lehetőségei egy virtuális múzeumban.
  Különleges bánásmód. 6 (3), 89-99, 2020.
 81. Bocsi, V., Nagy, P.: Oktatásszociológiai konferenciák a 2010-es években: III. Konferenciák és könyvviták.
  Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztály, Budapest, 107 p., 2020. ISBN: 9786158117449
 82. Lovas Kiss, A.: Online hatások és offline tapasztalatok találkozása a rurális térben.
  In: Docendo discimus: A 60 esztendős Kotics József köszöntése. Szerk.: Dobák Judit, Miskolci Egyetem BTK Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék, Miskolc, 203-211, 2020, (A Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék Könyvei, ISSN 2732-3315 ; 12) ISBN: 9789633582053
 83. Gesztelyi, H., Baranyai, N.: Ölbeli játékoktól az iskolai játszmákig: gyerek- és ifjúsági irodalom a közoktatás különböző szintjein.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 152 p., 2020. ISBN: 9789633184813
 84. Tóth, N.: Possible conceptualization of culture and cultural difference in sociological profile researches.
  Különleges bánásmód. 6 (4), 91-100, 2020.
 85. Bocsi, V., Gortka-Rákó, E.: Roma szakkollégisták Hajdú-Bihar megyében.
  In: Család a nevelés és az oktatás fókuszában : absztraktkötet : XX. Országos Neveléstudományi Konferencia Debrecen, 2020. november 5-7.. Szerk.: Engler Ágnes, Rébay Magdolna, Tóth Dorina Anna, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet; Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért, Debrecen, 369, 2020. ISBN: 9789634902584
 86. Gortka-Rákó, E., Bocsi, V.: Roma szakkollégisták Hajdú-Bihar megyében.
  Különleges bánásmód. 6 (4), 41-60, 2020.
 87. Gortka-Rákó, E., Lovas Kiss, A.: Romológia a felsőoktatásban.
  Kapocs. 3 (1), 103-119, 2020.
 88. Molnár, B.: Romológiai alapismeretek.
  In: A mentorképzés kézikönyve / Szentesiné Miklós Andrea, Újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért Alapítvány, Debrecen, 129-136, 2020, (Tenyérnyi Csoda Kötetek; 4) ISBN: 9786150090276
 89. Pető, I.: Röviden a fejlődési diszpraxiával kapcsolatos kérdésekről.
  Különleges bánásmód. 6 (2), 105-116, 2020.
 90. Mező, F., Mező, K.: S.M.ART művészeti mérőeszköz. S.M.ART-I: irodalmi foglalkozásokba integrálható vizsgálatok.
  Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 60 p., 2020. ISBN: 9789637165924
 91. Mező, F., Mező, K.: S.M.ART művészeti mérőeszköz. S.M.ART-K: képzőművészeti foglalkozásokba integrálható vizsgálatok.
  Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 60 p., 2020. ISBN: 9789637165894
 92. Mező, F., Mező, K., Mező, K.: S.M.ART művészeti mérőeszköz. S.M.ART-T: táncművészeti foglalkozásokba integrálható vizsgálatok..
  Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 60 p., 2020. ISBN: 9789637165917
 93. Mező, F., Mező, K.: S.M.ART művészeti mérőeszköz. S.M.ART-Z: zeneművészeti foglalkozásokba integrálható vizsgálatok.
  Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 60 p., 2020. ISBN: 9789637165900
 94. Biczó, G., Szabó, H.: Sokat tanulhatunk egymástól...: Hodász.
 95. Bocsi, V.: Students' conceptions of intellectual roles and the effects of higher education.
  BJSEP. 14 (2), 437-461, 2020.
 96. Gesztelyi, H.: Szemléletformálás vagy piaci szempont?: Környezetvédelem a kortárs gyerekirodalomban.
  Mesecentrum 2020 1-5, 2020.
  (Ismertetett mű: Amikor a kukák világgá mentek ? mai mesék a zöld jövőért. -Budapest : Móra K., 2020)
 97. Szerdahelyi, Z.: Szubjektív egészségérzet és a fizikai aktivitás kapcsolatának vizsgálata középiskolások körében.
  Különleges bánásmód. 6 (3), 51-64, 2020.
 98. Fenyő, I.: Tankó Béla: A debreceni egyetem filozófiaprofesszorának pedagógiai szerepvállalásai.
  In: A magyar neveléstudomány és a filozófia. Szerk.: Schaffhauser Franz, Schwendtner Tibor, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 103-125, 2020. ISBN: 9789634146636
 99. Tóth, N.: Tanulók iskolai előrehaladásának vizsgálata - három közösség pedagógiai antropológiai vizsgálatán keresztül.
  In: Család a nevelés és az oktatás fókuszában. Szerk.: Engler Ágnes, Rébay Magdolna, Tóth Dorina Anna, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság ; Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet ; Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért, Debrecen, 51, 2020. ISBN: 9789634902584
 100. Kovács, K., Moravecz, M., Nagy, Z., Rábai, D., Szabó, D.: The Institutional Effect on Leisure Time- and Competitive Sports at the Higher Education Colleges and Universities in the Carpathian Basina.
  Baltic J. Health Phys. Activ. 12 (Spec.), 1-19, 2020.
 101. Mező, K., Mező, F.: The OxIPO Game Collection for Developing Cognitive Abilities.
  Különleges bánásmód. 6 (1), 63-73, 2020.
 102. Nemes, M.: Tudta, hogy a hangok neki szólnak: a gyermeki beszédfejlődésről prenatális kortól egyéves korig.
  In: Családi nevelés : generációk közötti konfliktusok és megoldási stratégiák. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest, 120-131, 2020. ISBN: 9786156054142
 103. Bujdosó, M.: Tükörkép máskép(p): autoportré, önarckép a személyiségek tükrében.
  In: A teljesség harmóniája 2. : a művészettel nevelés kreatív élményei. Szerk.: Bujdosóné Papp Andrea, Gesztelyi Hermina, Didakt Kft., Debrecen, 95-105, 2020. ISBN: 9786155212796
 104. Bujdosó, M.: Tükörkép máskép(p): autoportré, önarckép a személyiségek tükrében.
  In: A teljesség harmóniája 1. : a művészettel nevelés kreatív értelmezései. Szerk.: Bujdosóné Papp Andrea, Gesztelyi Hermina, Didakt Kft., Debrecen, 119-139, 2020. ISBN: 9786155212789
 105. Czimbalmos, C., Laoues, N., Müller, A.: Utánpótláskorú labdarúgók antropometriai jellemzői és motoros próbák vizsgálata = Investigation of anthropometric characteristics and motor tests of youth footballers.
  Sport- Egészstud. Füz. 4 (3), 56-74, 2020.
2019
 1. Kocsis, P.: "a gencsi cigányoknak nincs párja...".
  Didakt, Hajdúböszörmény, 108 p., 2019. ISBN: 9786155212697
 2. Bálint, Z., Bálint, P.: "Betekintettem a mennyországba".
  Didakt Kft., Hajdúböszörmény, 197 p., 2019. ISBN: 9786155212772(fűzött)
 3. Bujdosóné Papp, A., Gesztelyi, H., Kis, G.: "Tales About Us" - Preventive Fairy Tale Pedagogy in Education the Complexities of Knowledge and Experience in Children's Literature.
  In: Kora gyermekkori nevelés, család és közösségek : a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kara által szervezett EECERA 2018 konferencia = Early childhood education, families and communities. Szerk.: Pálfi Sándor, Didakt Kiadó, Debrecen, 132-142, 2019. ISBN: 9786155212512
 4. Bálint, P.: "Vallásos mese": szöveggyűjtemény.
  Didakt Kft., Debrecen, 644 p., 2019. ISBN: 9786155212833
 5. Pornói, I.: 1948 - Az iskolák államosítása.
  In: Szakmódszertani és más emberközpontú tanulmányok. Szerk.: Karlovitz János Tibor, Torgyik Judit, International Research Institute, Komarno, 461-468, 2019. ISBN: 9788089691616
 6. Kőnig, -., Szerdahelyi, Z., Laoues, N., Olvasztóné Balogh, Z.: 4-6 éves korú magyar óvodások testi fejlődésének és motorikus szintjének összehasonlító elemzése.
  In: Kora gyermekkori nevelés, család és közösségek = Early childhood education, families and communities /szerk. Pálfi Sándor, Diadakt Kft., Debrecen, 95-107, 2019.
 7. Hegedűs, R., Sebestyén, K.: A case study about regional differences of Hungarian pupils' achievement.
  Hung. Educ. Res. J. 9 (1), 123-127, 2019.
 8. Nemes, M.: A cigány-magyar kétnyelvű gyermekek nyelvi szocializációja óvodás korban.
  In: Családi nevelés: Hátránykompenzációs kiadvány / Vargáné Nagy Anikó (szerk.), Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest, 109-125, 2019. ISBN: 9786156054074
 9. Molnár, B., Nemes, M.: A családom és én: roma egyetemista fiatalok családi háttere.
  In: Így kutatunk mi. Szerk.: Biczó Gábor, Didakt Kft., Debrecen, 117-133, 2019, (Studia Cingarorum, 2416-0970 ; 6) ISBN: 9786155212673
 10. Lovas Kiss, A.: A Debreceni Egyetem romológia alapszakjának néhány meghatározó vonása a magyarországi romológia oktatás perspektívájából = Some defining characteristics of the Romology Programme of the University of Debrecen from the perspective of Hungarian Romology education.
  In: Terepek és elméletek. Szerk.: Biczó Gábor, Didakt Kft., Debrecen, 25-37, 189-201, 2019, (Studia Cingarorum, ISSN 2416-0970 ; 7) ISBN: 9786155212727
 11. Balázs-Földi, E.: A fogyatékossággal élő személyek munkaerő-piaci szerepvállalása és a felsőfokú iskolai végzettség összefüggései.
  Munkaügyi szle. 62 (3), 50-65, 2019.
 12. Gortka-Rákó, E.: A gyermekotthonok feladata a roma gyerekek nevelésében.
  Iskolakultúra. 29 (6), 128-140, 2019.
 13. Biczó, G., Szabó, H.: A hídon túl: Nagyecsed.
 14. Fenyő, I.: A jövő mérnökei ma még óvodások.
  In: Fejlődés és partnerség a felsőoktatásban határok nélkül. Szerk.: Tóth Péter, Benedek András, Mike Gabriella, Duchon Jenő, BME Gazdaság- És Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógia Tanszék, Budapest, 596-605, 2019. ISBN: 9789634218104
 15. Laoues, N., Müller, A., Mező, K., Mercs, E., Molnár, A.: A környezeti nevelés és az egészséges életmód értékpreferenciáinak vizsgálata a "zöld" és "nem zöld" óvódába járó gyermekek szüleinek körében.
  Acta Carolus Robertus. 9 (2), 89-108, 2019.
 16. Mező, K.: A kreativitás szerepe a roma gyermekek és tanulók tehetséggondozásában.
  In: Így kutatunk mi. Szerk.: Biczó Gábor, Didakt Kft., Debrecen, 69-85, 2019, (Studia Cingarorum, 2416-0970 ; 6) ISBN: 9786155212673
 17. Mező, F., Mező, K., Raffai, G.: A lélektani hadviselés példatára: barangolás a hadak útján, a pszichológia ösvényein, a történelem útvesztőiben.
  In: Fegyver nélküli műveletek és háttértényezőik: tanulmánykötet. Szerk.: Lóderer Balázs, Stohl Róbert, Honvéd Tudományos Kutatóhely, Budapest, 68-98, 2019. ISBN: 9786155585128
 18. Biczó, G.: A Lippai Balázs Roma Szakkollégium alkalmazott társadalomtudományi kutatási programja, értékelése és a tevékenység elemzése = The applied social science research programme of the Balázs Lippai Roma College for Advanced Studies, evaluation, and analysis of the activity.
  In: Terepek és elméletek. Szerk.: Biczó Gábor, Didakt Kft., Debrecen, 39-45, 203-209, 2019, (Studia Cingarorum, ISSN 2416-0970 ; 7) ISBN: 9786155212727
 19. Nagygyőryné Kerti, I.: A lovári nyelv társadalmi megítélése és beszélő közösségei = The Social Status of Romani Language and Romani-Speaking Communities.
  In: Terepek és elméletek. Szerk.: Biczó Gábor, Didakt Kft., Debrecen, 91-98, 255-262, 2019, (Studia Cingarorum, ISSN 2416-0970 ; 7) ISBN: 9786155212727
 20. Tóth, N.: A magyarországi szegregáció jelensége a kótaji oláh cigány közösség példáján = The phenomenon of segregation in Hungary through the example of the Vlach Roma community.
  In: Terepek és elméletek. Szerk.: Biczó Gábor, Didakt Kft., Debrecen, 147-157, 311-321, 2019, (Studia Cingarorum, ISSN 2416-0970 ; 7) ISBN: 9786155212727
 21. Bálint, P., Rónai, A., Seel, G.: A mese és mondója: folklór és irodalom = The Tale and Teller : folklore and literature.
  Didakt Kft., Debrecen, 348 p., 2019. ISBN: 9786155212703
 22. Biczó, G.: A miskolci modell kísérlete: Kunt Ernő (1948-1994) szellemi öröksége.
  In: 1989 és a rendszerváltás: a társadalmi cselekvés lehetőségei Interdiszciplináris jelenkor-történeti és politológiai konferencia / Hajzer Gergő et al, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék, Szeged, 155, 2019. ISBN: 9789633067109
 23. Bálint, P.: A párbeszéd szövegalakító szerepe a "vallásos" népmesében: a mesehős találkozása az ősz öregemberrel, a tündérkirálynővel és a segítővel.
  Műhely. 42 (5-6.), 227-240, 2019.
 24. Bálint, P.: A példázatszerű történetmondás mint lehetséges meseelbeszélési mód: a hallott és az írott szakrális, illetve profán szövegek interpretációja a népmesében.
  Stud. litt. 58 (1-2), 74-88, 2019.
 25. Pálfi, S., Vargáné Nagy, A., Szerepi, S.: A research about physical contact between roma and non-roma origin children and their kindergarten pedagogues.
  In: Kora gyermekkori nevelés, család és közösségek : A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kara által szervezett EECERA 2018 Konferencia = Early childhood education, families and communities. Szerk.: Pálfi Sándor, Didakt Kiadó, Debrecen, 19-45, 2019. ISBN: 9786155212512
 26. Rábai, D.: A Sándor Károly Labdarúgó Akadémia és a Debreceni Labdarúgó Akadémia megalakulásának összehasonlító vizsgálata.
  Kult. Köz. 10 (2), 35-43, 2019.
 27. Almássy, Z., Somogyi, D., Szatmári, Á.: A segítségkérő viselkedés és a depresszió kapcsolata a fiatal felnőttek körében.
  Különleges bánásmód. 5 (4), 7-19, 2019.
 28. Rábai, D.: A sportolás fizikai környezetének megjelenési formái Kárpát-medencei felsőoktatási intézményekben.
  In: 19. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Varga Aranka, Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 76, 2019. ISBN: 9789634294733
 29. Nemes, M.: A személyes élménybeszámoló a kulcs: Hallgatói kapcsolatok nemzetköziesítése a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karán.
  In: Nemzetköziesítünk : Felsőoktatási intézmények nemzetköziesítési jó gyakorlatai. Szerk.: Győrpál Zsuzsanna, Tempus Közalapítvány, Budapest, 15-17, 2019. ISBN: 9786155319624
 30. Szerepi, S.: A szociokulturális háttértényezők ismeretének jelentősége a hátrányos helyzetű gyermeket nevelő óvodák pedagógiai eredményességének tekintetében.
  In: Családi nevelés : hátránykompenzációs kiadvány. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest, 8-22, 2019. ISBN: 9786156054074
 31. Agócs, G.: A tájnyelv és a mesei nyelvezet, mint előadói eszközök a magyar mesemondás hagyományában..
  In: A népi előadó-művészeti alkotások minősítésének zsűrizési szempontrendszere. Szerk.: Székely Anna, Hagyományok Háza, Budapest, 86-90, 2019. ISBN: 9786155927065
 32. Pusztai, G., Fónai, M., Bocsi, V.: A társadalmi státus transzmissziója és a felsőoktatási lemorzsolódás.
  Acta med. sociol. 10 (28), 5-23, 2019.
 33. Mező, F., Mező, K., Mándy, Z.: A világ interdiszciplináris megközelítésben - 2019.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 100. p., 2019. ISBN: 9789634901723
 34. Biczó, G.: Az antropológiai terepmunka, a terepjegyzet és a tudományos szöveg.
  Népr. látóhatár. 28 (3-4), 39-51, 2019.
 35. Varga, E.: Az artikulációs terápia értelmezése az IPOO-modell alapján.
  OxIPO. 1 (2), 71-75, 2019.
 36. Rácz, R.: Az iskolai szociális munka feladatkörének változása az IKT-eszközök terjedése és az internetfüggőség miatt.
  In: A munka a XXI. században : A Magyar Szociológiai Társaság 2019. évi vándorgyűlése a Kodolányi János Egyetemmel közös rendezésben : absztraktkötet : 2019. október 24-26. Budapest, Kodolányi János Egyetem : Budapest XIII., Frangepán u. 50-56.. Szerk.: Gábriel Dóra, Kund Attila, Tibori Timea, Wessely Anna, Magyar Szociológiai Társaság, Budapest, 97-98, 2019. ISBN: 9786158117425
 37. Bálint, P.: Az isteni gondviselés kognitív struktúrája a népmesében.
  Ethnographia. 130 (3), 445-463, 2019.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Anthropology
 38. Pálfi, S.: Az óvodai játék a gyermekközpontúság mutatója: az óvodai játék jelene - és amilyen lehetne.
  Sprint Kiadó, Budapest, 155 p., 2019. ISBN: 9786158099738(fűzött)
 39. Mező, K., Mező, F., Varga, I.: Az OxIPO-modell a speciál pedagógia aspektusából.
  Deliberationes. 12 (1), 95-106, 2019.
 40. Mező, K., Mező, F.: Az OxIPO-modellen alapuló képességfejlesztés.
  In: Kora gyermekkori nevelés, család és közösségek : a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kara által szervezett EECERA 2018 konferencia = Early childhood education, families and communities. Szerk.: Pálfi Sándor, Didakt Kiadó, Debrecen, 114-131, 2019. ISBN: 9786155212512
 41. Szerepi, S.: Bölcsődepedagógiai tanulmányok 1..
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 185 p., 2019. ISBN: 9789633187739
 42. Szerdahelyi, Z., Laoues, N.: Characteristics of physical activity at the University of Debrecen.
  In: 1st Partium International Conference on Management : Trends in 21stCentury : Book of Abstracts / Editors András Nábrádi, Katalin Gál, Partium Publishing House, Nagyvárad, 80-81, 2019. ISBN: 9786068156941
 43. Rábai, D.: Community Learning and Social Innovation: the Case of Hajdúböszörmény.
  In: Learning Communities and Social Innovations. Ed.: Edina Márkus, Tamás Kozma, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 105-115, 2019. ISBN: 9789633187852
 44. Rábai, D.: Community Learning and Social Innovation: The Case of Hajdúhadház.
  In: Learning Communities and Social Innovations. Szerk.: Kozma Tamás , Márkus Edina, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 105-115, 2019, (Régió és Oktatás = Region and Education, ISSN 2060-2596 ; 12) ISBN: 9789633187852
 45. Rábai, D.: Community learning and social innovation - the case of Hajdúhadház.
  In: Learning in Adulthood. Szerk.: Márkus Edina, Máté-Szabó Barbara, Takács-Miklósi Márta, Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen, 27-36, 2019. ISBN: 9786150052304
 46. Balázs-Földi, E.: Connections between sociodemographic characteristics and attitudes towards employees with disabilities.
  Különleges bánásmód. 5 (1), 7-17, 2019.
 47. Vargáné Nagy, A.: Családi nevelés: hátránykompenzációs kiadvány.
  Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest, 125 p., 2019. ISBN: 9786156054074
 48. Vargáné Nagy, A.: Családi nevelés: jó gyakorlat gyűjtemény.
  Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest, 127 p., 2019. ISBN: 9786156054067
 49. Vargáné Nagy, A.: Családi nevelés: prevenciós kötet.
  Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest, 103 p., 2019. ISBN: 9786156054050
 50. Gortka-Rákó, E., Galán, A.: Csodálatos fiú - csodálatos világ?.
  In: 42 : pedagógiai problémahelyzetek feldolgozása blockbusterek segítségével : képzelet és tanulás. Szerk.: Lőrincz Andrea, Nagy Ádám, Kodolányi János Egyetem, Budapest, 310-317, 2019. ISBN: 9786155075490
 51. Laoues, N., Müller, A., Szerdahelyi, Z.: Development of leisure and sports consumption and sports motivation among children with disabilities.
  In: 1st Partium International Conference on Management : Trends in 21stCentury : Book of Abstracts / Editors András Nábrádi, Katalin Gál, Partium Publishing House, Nagyvárad, 76-77, 2019. ISBN: 9786068156941
 52. Galán, A.: Digitális egyenlőtlenségek a debreceni fiatalok körében.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 144 p., 2019. ISBN: 9789633188330
 53. Szerdahelyi, Z., Kőnig, -., Laoues, N.: Egyetemi hallgatók fizikai aktivitásának vizsgálata.
  Magyar Sporttud. Szle. 20 (79), 87-88, 2019.
 54. Hegedűs, R., Sebestyén, K.: Eine Fallstudie über die regionalen Unterschiede der ungarischen Schülerleistungen.
  Glottodidactica. 46 (2), 55-74, 2019.
 55. Bálint, P., Bálint, Z.: Előszó.
  In: "betekintettem a mennyországba": példázatok és folklórszövegek hermeneutikája 2.. Szerk.:Bálint Péter, Bálint Zsuzsa, Didakt Kft, Hajdúböszörmény, 7-9, 2019, (Fabula aeterna, ISSN 2064-6380 ; 9) ISBN: 9786155212772
 56. Gortka-Rákó, E., Balázs-Földi, E.: Elutasítástól az elfogadásig: egy igazi csoda.
  In: 42 : pedagógiai problémahelyzetek feldolgozása blockbusterek segítségével : képzelet és tanulás. Szerk.: Lőrincz Andrea, Nagy Ádám, Kodolányi János Egyetem, Budapest, 291-299, 2019. ISBN: 9786155075490
 57. Biczó, G.: Enculturation and/or acculturation: the situative mechanism of social integration process in Romani communities.
  In: Így kutatunk mi. Szerk.: Biczó Gábor, Didakt Kft., Debrecen, 147-155, 2019, (Studia Cingarorum, 2416-0970 ; 6) ISBN: 9786155212673
 58. Laoues, N., Dobay, B., Müller, A.: Examination of the leisure time-related consumption habits of young people with disabilities with special emphasis on sports.
  Selye e-studies. 10 (2), 34-45, 2019.
 59. Müller, A., Bácsné Bába, É., Pfau, C., Molnár, A., Laoues, N.: Extrém sportfogyasztás vizsgálata egy kutatás tükrében = Extreme Sports Consumption Implications from a Research.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 4 (3), 135-145, 2019.
 60. Bacskai, K., Engler, Á., Pusztai, G., Bocsi, V.: Features of the Hungarian Teacher Educational System.
  Current Politics and Economics of Russia, Eastern and Central Europe. 34 (4), 455-475, 2019.
 61. Tóth, N.: Felsőoktatásban tanuló roma származású hallgatók jellemzői roma szakkollégiumi minták alapján.
  In: Így kutatunk mi. Szerk.: Biczó Gábor, Didakt Kft., Debrecen, 135-145, 2019, (Studia Cingarorum, 2416-0970 ; 6) ISBN: 9786155212673
 62. Szerdahelyi, Z., Bácsné Bába, É.: Fizikai aktivitást befolyásoló tényezők elemzése a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karának hallgatói körében.
  Köztes Eur. 11 (2), 117-130, 2019.
 63. Laoues, N., Müller, A., Bácsné Bába, É.: Fogyatékossággal élő gyerekek sport-fogyasztási szokásainak vizsgálata az akadálymentesített kínálati elemek tükrében.
  Economica. Új évf. 10 (1), 1-9, 2019.
 64. Laoues, N., Müller, A., Bácsné Bába, É.: Fogyatékossággal élő gyerekek sportfogyasztási szokásainak vizsgálata az akadálymentesített kínálati elemek tükrében = Disabled children's sport consumption experience in discontinued supplied elements.
  Economica. 10 (1), 21-29, 2019.
 65. Gortka-Rákó, E.: Gyermekvédelmi jó gyakorlatok a roma gyerekek érdekében = Best Practices in Child Protection - Helping Roma Children.
  In: Terepek és elméletek. Szerk.: Biczó Gábor, Didakt Kft., Debrecen, 83-90, 247-254, 2019, (Studia Cingarorum, ISSN 2416-0970 ; 7) ISBN: 9786155212727
 66. Bocsi, V.: Hallgatók értelmiségképe.
  Szociol. Szle. 29 (2), 94-111, 2019.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Social Sciences (miscellaneous)
 67. Bocsi, V., Dusa, Á., Szigeti, F.: Hallgatók kivándorlási tervei a munkaértékek tükrében.
  In: Új kutatások a neveléstudományokban. Szerk.: Fehérvári Anikó, Széll Krisztián, ELTE PPK; L'Harmattan Kiadó, Budapest, 221-238, 2019. ISBN: 9789634145660
 68. Hegedűs, R.: Hátrányos helyzetű gyermekek az óvodában.
  In: Kora gyermekkori nevelés, család és közösségek : a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kara által szervezett EECERA 2018 konferencia = Early childhood education, families and communities. Szerk.: Pálfi Sándor, Didakt Kiadó, Debrecen, 85-113, 2019. ISBN: 9786155212512
 69. Kovács, K., Rábai, D., Moravecz, M.: How does institutional environment effects impact students' sporting habits in Central and Eastern Europe?.
  Hung. Educ. Res. J. 9 (1), 128-131, 2019.
 70. Bálint, P.: Idegen-e a halott anyám?: (próza).
  Kortárs. 63 (9), 22-29, 2019.
 71. Biczó, G.: Így kutatunk mi: a Lippai Balázs Roma Szakkollégium válogatott romológiai tanulmánygyűjteménye.
  Didakt Kft., Debrecen, 159 p., 2019. ISBN: 9786155212673
 72. Mező, F., Mező, K.: Interdiszciplináris kapcsolódási lehetőségek a mesterséges intelligenciára irányuló cél-, eszköz-és hatásorientált kutatáshoz.
  Mesterséges intelligencia. 1 (1), 9-29, 2019.
 73. Tóth, N.: Interpretation of the most important notions of social inequalities overt in the educational system.
  Különleges bánásmód. 5 (1), 83-87, 2019.
 74. Mező, K., Mező, F.: Iskolai sikerek és kudarcok.
  In: Családi nevelés / Vargáné Nagy Anikó (szerk), Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest, 93-103, 2019. ISBN: 9786156054050
 75. Jóni, F., Biczó, G.: Jóni Ferenc meséi: válogatás Erdész Sándor gyűjtéséből : [szöveggyűjtemény].
  Didakt Kft., Debrecen, 536 p., 2019. ISBN: 9786155212765(fűzött)
 76. Nemes, M.: Journey to School: Children and Spatial Orientation.
  In: Kora gyermekkori nevelés, család és közösségek : a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kara által szervezett EECERA 2018 konferencia = Early childhood education, families and communities. Szerk.: Pálfi Sándor, Didakt Kiadó, Debrecen, 163-183, 2019. ISBN: 9786155212512
 77. Lovas Kiss, A.: Kapuból híd: Megváltozott határmenti pozíciók a román-magyar határon.
  Népr. Látóhatár. 28 (1-2.), 143-156, 2019.
 78. Bálint, P.: Kedvenc népmeséim: a hangok sokfélesége.
  Didakt Kft., Debrecen, 364 p., 2019. ISBN: 9786155212734
 79. Soós, Z.: Kisköre kortárs társadalmi folyamatai, lokális együttműködési modellek = Contemporary social processes, local cooperative models in Kisköre.
  In: Terepek és elméletek. Szerk.: Biczó Gábor, Didakt Kft., Debrecen, 131-145, 295-309, 2019, (Studia Cingarorum, ISSN 2416-0970 ; 7) ISBN: 9786155212727
 80. Pálfi, S.: Kora gyermekkori nevelés, család és közösségek: a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kara által szervezett EECERA 2018 konferencia = Early childhood education, families and communities.
  Didakt Kiadó, Debrecen, 218 p., 2019. ISBN: 9786155212512
 81. Biczó, G.: Kortárs oláh cigány női identitás-narratívák.
  In: Emlékek, szövegek, történetek : Női folklór szövegek. Szerk.: Frauhammer Krisztina, Pajor Katalin, Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 323-335, 2019. ISBN: 9789633066584
 82. Rábai, D.: Közösségi tanulás és társadalmi innováció: Hajdúhadház esete.
  In: Tanulás felnőttkorban : az élethosszig tartó tanulás esetei a hazai és nemzetközi gyakorlatban. Szerk.: Márkus Edina, Máté-Szabó Barbara, Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen, 50-59, 2019. ISBN: 9786150052298
 83. Mező, K., Mező, F., Varga, I.: Kreativitásra ösztönzés a speciál pedagógia szemszögéből.
  Deliberationes. 12 (1), 107-118, 2019.
 84. Rábai, D.: Labdarúgó akademisták pedagógiai fókuszú, pilot jellegű kérdőíves vizsgálata.
  Magyar Sporttud. Szle. 80 (3), 28-35, 2019.
 85. Rábai, D.: Labdarúgó akadémisták rekrutációjának és elégedettségének vizsgálata a fővárosi és a vidéki akadémiák tükrében.
  Iskolakultúra. 29 (10), 85-97, 2019.
 86. Biczó, G., Szabó, H.: Legyen hited az élethez: Hajdúdorog.
 87. Mező, F., Mező, K.: Lélektan és hadviselés.
  Lélektan és hadviselés. 1 (1), 9-25, 2019.
 88. Nagyné, D., Mező, K.: Magatartási problémák felismerése a bölcsődében.
  In: Bölcsődepedagógiai tanulmányok 1.. Szerk.: Szerepi Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 138-160, 2019. ISBN: 9789633187739
 89. Vargáné Nagy, A., Molnár, B.: Nevelési mintázatok roma családok körében.
  In: Így kutatunk mi. Szerk.: Biczó Gábor, Didakt Kft., Debrecen, 87-103, 2019, (Studia Cingarorum, 2416-0970 ; 6) ISBN: 9786155212673
 90. Pankotai, F., Hegedűs, R.: Óvodás korú, roma/cigány gyermekek integrációja három hátrányos helyzetű óvodában.
  In: Családi nevelés: Hátránykompenzációs kiadvány. / Vargáné Nagy Anikó (szerk.), Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest, 54-67, 2019. ISBN: 9786156054074
 91. Murray, J., Teszenyi, E., Vargáné Nagy, A., Pálfi, S., Marzhan, T., Aigul, I.: Parent-practitioner partnerships in early childhood provision in England, Hungary and Kazakhstan: similarities and differences in discourses.
  In: Early Childhood Education and Care Quality in Europe and the USA / edited by Konstantina Rentzou, Ruslan Slutsky, Routledge, London ; New York, 104-122, 2019. ISBN: 978036724658
 92. Gortka-Rákó, E., Soós, Z., Szabó, G.: Partnership and Family Involvement in Hungarian Daily Nurseries.
  In: Kora gyermekkori nevelés, család és közösségek : a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kara által szervezett EECERA 2018 konferencia = Early childhood education, families and communities. Szerk.: Pálfi Sándor, Didakt Kiadó, Debrecen, 67-84, 2019. ISBN: 9786155212512
 93. Boda, E., Bácsné Bába, É., Laoues, N., Müller, A.: Rekreációs fogyasztói szokások vizsgálata magyar fiatal felnőttek körében.
  Különleges bánásmód. 5 (4), 33-44, 2019.
 94. Mező, K., Mező, F.: Revision of Hungarian versions of the Alternative Uses and Circles creativity test in cases of elementary and secondary schools students.
  Különleges bánásmód. 5 (1), 41-47, 2019.
 95. Bocsi, V.: Roma fiatalok szabadidős és magaskulturális mintázatai = High culture and leisure time patterns among Roma youth.
  In: Terepek és elméletek. Szerk.: Biczó Gábor, Didakt Kft., Debrecen, 65-82, 229-246, 2019, (Studia Cingarorum, ISSN 2416-0970 ; 7) ISBN: 9786155212727
 96. Tóth, N.: Roma tanulók iskolai teljesítményének pedagógiai-antropológiai vizsgálata.
  In: Neveléstudomány - horizontok és dialógusok. Szerk.: Varga Aranka, Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság ; PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 569, 2019. ISBN: 9789634294733
 97. Laoues, N., Szerdahelyi, Z., Bácsné Bába, É., Müller, A.: Sportmotivációs tényezők vizsgálata a 8-18 éves fogyatékossággal élő korosztály körében.
  Acta Carolus Robertus. 9 (1), 121-132, 2019.
 98. Biczó, G., Kocsis, P., Vargáné Nagy, A.: Terepbejárás: a Lippai Balázs Roma Szakkollégium hallgatói tanulmányai.
  Didakt Kft., Debrecen, 160 p., 2019. ISBN: 9786155212710
 99. Biczó, G.: Terepek és elméletek: a Lippai Balázs Roma Szakkollégium válogatott romológiai tanulmánygyűjteménye = Fields and Theories : Selected Esseyes form the Field of Romology by Lippai Balázs Romani College.
  Didakt Kft., Debrecen, 334 p., 2019. ISBN: 9786155212727
 100. Bocsi, V., Bujdosóné Papp, A., Gesztelyi, H., Kis, G.: The Evaluation of Taboo Subjects Among Childhood Educator Students and How They Can Be Used in Literary Education.
  In: Kora gyermekkori nevelés, család és közösségek : a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kara által szervezett EECERA 2018 konferencia = Early childhood education, families and communities. Szerk.: Pálfi Sándor, Didakt Kiadó, Debrecen, 184-195, 2019. ISBN: 9786155212512
 101. Nemes, M.: The use of English media in early childhood.
  Különleges bánásmód. 5 (1), 49-57, 2019.
 102. Biczó, G., Szabó, H.: Tiszalök.
 103. Balázs-Földi, E.: Trendek és változások a XXI. század eleji magyar fogyatékosügyben, különös tekintettel a foglalkoztatáspolitikát érintő jogszabályi környezetre.
  Közép-Eur. Közl. 46 (3), 103-118, 2019.
 104. Teszenyi, E., Pálfi, S.: Vegyes vagy azonos életkorú óvodai csoport?: pedagógiai kérdések és a szülői döntés dilemmái.
  Gyermeknevelés. 7 (2-3), 136-155, 2019.
2018
 1. Biczó, G., Szabó, H.: "A hagyomány árnyékában": Tünde filmje.
 2. Bálint, P., Bálint, Z.: "azé kűdött az Isten ide hozzátok, hogy segíjjek rajtatok": példázatok és folklórszövegek hermeneutikája.
  Didakt Kft., Debrecen, 231 p., 2018. ISBN: 9786155212468
 3. Biczó, G., Szabó, H.: "Fehér holló": Tímea filmje.
 4. Mező, K.: "Felkészülés (együtt) a XXI. század kihívásaira" című kiadvány bemutatása.
  Különleges bánásmód. 4 (2), 79-82, 2018.
  (Ismertetett mű: szerk. Kemény László, Koncz István, Szova Ilona. -Felkészülés (együtt) a XXI. század kihívásaira : mentorált fiatalok írásai /Budapest : Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, 2018)
 5. Biczó, G., Szabó, H.: "Kik vagyunk... és miért?": 3. sorozat.
  Didakt Kiadó Kft., Debrecen, 24 p., 2018. ISBN: 9786155212642
 6. Biczó, G., Szabó, H.: "Óvónő akartam lenni": Vali filmje.
 7. Biczó, G., Szabó, H.: "Take a smile": A lányok filmje.
 8. Kis, G., Bujdosóné Papp, A., Gesztelyi, H., Bocsi, V.: "Tales about us" - preventive fairy tale pedagogy in education: the complexities of knowledge and experience in children's literature.
  In: 28th EECERA Annual Conference : abstract book 'Early Childhood Education, Families and Communities'. Eds.: Sándor Pálfi, Anikó Vargáné Nagy, Erzsébet Gortka-Rákó, Sándor Szerepi, Ágnes Nyitrai Judit Podáczky, Judit Darvay, Mária Dávid, László Varga Tony Bertram, Maelis Karlson Lohmander, Irene Gunning, KulturÁsz Cultural Assoc., Debrecen, 198-199, 2018. ISBN: 9786158022668
 9. Biczó, G., Szabó, H.: "Valamit valamiért": Péter filmje.
 10. Bálint, P.: "Vót nekije élő-haló vizze": a cigány mesék világa.
  Napút. 20 (5), 61-80, 2018.
 11. Bocsi, V.: (Kárpát-medencei) erőforrástérkép: magyar fiatalok az oktatás világában.
  In: Magyar fiatalok a Kárpát-medencében : Magyar Ifjúság Kutatás 2016. Szerk.: Székely Levente, Kutatópont kft.; Enigma 2001 Kiadó és Médiaszolgáltató Kft., Budapest, 183-204, 2018. ISBN: 9789638994288
 12. Kőnig, -., Laoues, N., Szerdahelyi, Z., Kissné, P., Olvasztóné Balogh, Z.: 4-6 éves magyar óvodások testi fejlődése és motorikus szintje.
  Magy. sporttud. szle. 19 (75), 58, 2018.
 13. Mező, K.: Ability development by OXIPO-model.
  In: 28th EECERA Annual Conference : Abstract book : 'Early Childhood Education, Families and Communities'. Eds.: Sándor Pálfi, Anikó Vargáné Nagy, Erzsébet Gortka-Rákó, Sándor Szerepi, Ágnes Nyitrai, Judit Podáczky, Judit Darvay, Mária Dávid, László Varga, Tony Bertram, Maelis Karlson Lohmander, Irene Gunning, KulturÁsz Cultural Assoc., Debrecen, 80, 2018. ISBN: 9786158022668
 14. Mező, K.: Ability development by OXIPO-model.
  In: 28th EECERA Annual Conference : Abstract book : 'Early Childhood Education, Families and Communities'. Eds.: Sándor Pálfi, Anikó Vargáné Nagy, Erzsébet Gortka-Rákó, Sándor Szerepi, Ágnes Nyitrai, Judit Podáczky, Judit Darvay, Mária Dávid, László Varga, Tony Bertram, Maelis Karlson Lohmander, Irene Gunning, KulturÁsz Cultural Assoc., Debrecen, 80, 2018. ISBN: 9786158022668
 15. Csók, C.: A burnout vizsgálata a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben dolgozó szociális szakemberek körében.
  Szociálped. 11 146-160, 2018.
 16. Biczó, G.: A cigánymese cigányképe.
  In: "azé kűdött az Isten ide hozzátok, hogy segíjjek rajtatok" : példázatok és folklórszövegek hermeneutikája. Szerk.: Bálint Péter, Bálint Zsuzsa, Didakt Kft., Hajdúböszörmény, 131-151, 2018, (Fabula Aeterna, ISSN 2064-6380 ; 6) ISBN: 9786155212468
 17. Nagygyőryné Kerti, I.: A cigány nyelv helye a közoktatásban.
  Különleges bánásmód. 4 (4), 73-81, 2018.
 18. Bálint, P.: Adományozott lét.
  Alföld. 69 (10), 86-99, 2018.
 19. Vargáné Nagy, A., Pálfi, S., Szerepi, S., Molnár, B.: A fenntartható fejlődésre nevelés lehetőségei a magyar óvodában.
  In: A gyermekre fókuszáló korai nevelés. Szerk.: Pálfi Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 83-98, 2018. ISBN: 9789633187722
 20. Pálfi, S., Gortka-Rákó, E., Vargáné Nagy, A.: A gyermeki jogok értelmezési keretei a magyar kora gyermekkori nevelésben.
  In: A gyermekre fókuszáló korai nevelés. Szerk.: Pálfi Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 25-48, 2018. ISBN: 9789633187722
 21. Pálfi, S.: A gyermekre fókuszáló korai nevelés.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 150 p., 2018. ISBN: 9789633187722
 22. Nemes, M.: A gyógypedagógiai szaknyelvoktatás kihívásai és lehetőségei a Debreceni Egyetemen.
  Különleges bánásmód. 4 (5), 24-25, 2018.
 23. Lovas Kiss, A.: A határon átívelő lakóhelyi mobilitás az ártándi határátkelőhöz kapcsolódó forgalmi folyosó mentén, Románia európai uniós csatlakozását követően.
  Erdélyi társad. 16 (1), 151-168, 2018.
 24. Biczó, G.: A hely fogalma, jelentése és reprezentációja a 70-es évek szociográfiáiban.
  In: A magyar szociográfia a 20-21. században. Szerk.: Tóth Péter Pál, Gondolat, Budapest, 45-56, 2018, (Magyarország felfedezése, ISSN 0231-2611) ISBN: 9789636938765
 25. Mező, K.: A kora gyermekkori családi nevelés hatása az érzelmi intelligencia kialakulására és fejlődésére.
  In: Családi nevelés 3.. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Didakt Kft., Debrecen, 43-59, 2018. ISBN: 9786155212444
 26. Nemes, M., Nagy, A.: A korai nyelvtanítás története Nyíregyházán a rendszerváltástól napjainkig.
  Különleges bánásmód. 4 (1), 7-18, 2018.
 27. Tóth, N.: A Kótaj község területén élő oláh cigány közösség szociolulturális helyzete és iskolázottsági viszonyai = The socio-cultural status and the qualification of oláh gypsy community in the segregation of Kótaj.
  In: Oktatás - nevelés - társadalom. Szerk.: Bocsi Veronika, Szabó Gyula, Didakt Kiadó, Debrecen, 208-221, 2018. ISBN: 9786155212611
 28. Soós, Z.: A közszolgáltatási méretgazdaságosság kialakításának modelljei az Európai Unió tagállamaiban a XXI. század kezdeti időszakáig.
  Szociálped. 12 57-71, 2018.
 29. Mező, K., Mező, F.: A kreatív, produktív tanulás fejlesztése.
  Különleges bánásmód. 4 (5), 31-32, 2018.
 30. Bálint, P.: A lehetetlen kérése és a kígyó-asszony segítsége: a meseszövet és a masal szöveghermeneutikai vizsgálata "A bíka mennyecske" című ketesdi mesén keresztül.
  In: "azé kűdött az Isten ide hozzátok, hogy segíjjek rajtatok": példázatok és folklórszövegek hermeneutikája. Szerk.: Bálint Péter, Bálint Zsuzsa, Didakt Kft ., Hajdúböszörmény, 97-113, 2018, (Fabula Aeterna, ISSN 2064-6380 ; 6) ISBN: 9786155212468
 31. Gesztelyi, H.: A liftben kritikát írni tilos!: Dániel András: És most elmondom, hogyan lifteztem.
  Alföld. 69 (3), 123-128, 2018.
  (Ismertetett mű: Gesztelyi Hermina: A liftben kritikát írni tilos! :Dániel András: És most elmondom, hogyan lifteztem /)
 32. Rábai, D.: A magyar labdarúgó akadémiai rendszer kialakulásának története és a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia jelen gyakorlatának bemutatása.
  Magy. Sporttud. Szle. 19 (74), 52-58, 2018.
 33. Szerepi, S., Vargáné Nagy, A., Pálfi, S., Molnár, B.: A magyar óvoda történeti szakaszai a kezdetektől napjainkig.
  In: A gyermekre fókuszáló korai nevelés. Szerk.: Pálfi Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 6-24, 2018. ISBN: 9789633187722
 34. Rábai, D.: A magyar sportpolitika legfőbb jellemzői, intézkedései 1945-től kezdődően a rendszerváltásig és napjainkig, különös tekintettel a labdarúgás sportágára.
  Különleges Bánásmód. 4 (1), 19-33, 2018.
 35. Bálint, P.: Amikor a mese példázattá válik: Fedics Mihály "Úr Jézus Krisztus és a parasztgyerek" című meséjének szöveghermeneutikai vizsgálata.
  In: "azé kűdött az Isten ide hozzátok, hogy segíjjek rajtatok": példázatok és folklórszövegek hermeneutikája. Szerk.: Bálint Péter, Bálint Zsuzsa, Didakt Kft., Hajdúböszörmény, 29-66, 2018, (Fabula Aeterna, ISSN 2064 6380 ; 6) ISBN: 9786155212468
 36. Dulainé Madarász, A.: A népzenei lejegyzés és a hangszeres népzenei anyag elemzésének problematikája.
  In: Kutatóműhelyek a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karán. Szerk.: Láczai Magdolna, Hovánszki Jánosné, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 87-93, 2018. ISBN: 9789633187562
 37. Bocsi, V., Ceglédi, T., Kocsis, Z., Kovács, K., Kovács, K., Müller, A., Pallay, K., Szabó, B., Szigeti, F., Tóth, D.: A pedagógushallgatók késleltetett diplomaszerzése interjúk alapján.
  In: Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban. Szerk.: Pusztai Gabriella, Szigeti Fruzsina, Debreceni Egyetemi, Debrecen, 63-90, 2018, (Oktatáskutatás a 21. században, 2559-8864 ; 6) ISBN: 9789633187548
 38. Szigeti, F., Bocsi, V., Ceglédi, T., Kocsis, Z., Kovács, K., Müller, A., Pallay, K., Szabó, B., Tóth, D.: A pedagógushallgatók késleltetett diplomaszerzésének és a lemorzsolódás lehetséges okainak feltárása egy kvalitatív kutatás tükrében.
  In: Oktatás, gazdaság, társadalom : HuCER 2018 : absztraktkötet / kiadja: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 204, 2018. ISBN: 9786155657047
 39. Mező, F., Demetrovics, J., Koncz, I., Mező, K.: A PEME innovációs kapcsolati stratégiájának alapjai.
  In: Felkészülés (együtt) a XXI. század kihívásaira : Mentorált fiatalok és mentoraik írásai. Szerk.: Koncz István, Szova Ilona, Tariszka Éva, Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, Budapest, 233-242, 2018. ISBN: 9786155709043
 40. Vargáné Nagy, A.: A Reggio pedagógia sajátos szemlélete.
  In: Családi nevelés 3.. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 131-153, 2018. ISBN: 9786155212444
 41. Kovács, K., Bocsi, V.: A szabadidő mintázatai a középiskolákban.
  Metszetek. 7 (3), 64-78, 2018.
 42. Bódis, Z.: A száj meséje.
  In: "azé kűdött az Isten ide hozzátok, hogy segíjjek rajtatok": példázatok és folklórszövegek hermeneutikája. Szerk.: Bálint Péter, Bálint Zsuzsa, Didakt Kft., Hajdúböszörmény, 67-96, 2018, (Fabula Aeterna, ISSN 2064 6380) ISBN: 9786155212468
 43. Nemes, M.: A szaknyelvoktatás kihívásai és lehetőségei a Debreceni Egyetemen.
  In: A nyelv perspektívája az oktatásban : a PeLi I. oktatásnyelvészeti konferenciája : absztraktfüzet. Szerk.: Domonkosi Ágnes ; Rási Szilvia, EKE Líceum Kiadó, Eger, 50, 2018. ISBN: 9789634960256
 44. Mező, K.: A személyre szabott tanulást támogató tanári kompetenciák.
  Katedra 25 (10), 12-14, 2018.
 45. Pornói, I.: A szemléltetés lehetőségei a 1930-as évek magyar népiskoláiban.
  In: Interdiszciplináris pedagógia és a taneszközök változó regiszterei : a X. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata. Szerk.: Buda András, Kiss Endre, Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Debrecen, 216-223, 2018, (Kiss Árpád Archívum könyvsorozata, ISSN 1587 1150 ; 10) ISBN: 9789634960256;9789634960263
 46. Török, A., Gortka-Rákó, E.: A szenvedélybetegek szociális rehabilitációja: megmérgezett szenvedélyek.
  Szociálped. 11 129-145, 2018.
 47. Pálfi, S., Vargáné Nagy, A., Szerepi, S., Molnár, B.: A szeretet kifejezése, az érintés egyedülálló gyakorlata a magyar óvodai nevelésben.
  In: A gyermekre fókuszáló korai nevelés. Szerk.: Pálfi Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 49-82, 2018. ISBN: 9789633187722
 48. Pornói, I.: A szociálpedagógia gondolata a századfordulón.
  Szociálped. 12 7-14, 2018.
 49. Varga, E.: A szülői beszédtempó hatása a gyermek beszédpercepciójára.
  Különleges bánásmód. 4 (5), 51, 2018.
 50. Nagygyőryné Kerti, I.: A tanulásban akadályozott gyermekek iskolai sikertelenségének okai.
  Különleges bánásmód. 4 (5), 50, 2018.
 51. Csók, C.: A tanulás IPOO-modelljének szociálpedagógiai vonatkozásai.
  In: A világ interdiszciplináris megközelítésben 2.. Szerk.: Mező Ferenc, Mező Katalin, Mándy Zsuzsanna, Mester Dolli, Debreceni Egyetem, Debrecen, 23-31, 2018. ISBN: 9789634739845
 52. Kovács, E.: A társadalmi nem hatása a pedagógusok kompetenciáira és hatékonyságára.
  In: Pedagógiai valóságok. Szerk.: G. Molnár Péter, Szőke-Milinte Enikő, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 238-248, 2018. ISBN: 9786155224805
 53. Varga, G.: A Város.
  Hajdúsági tükör. 11 (3), 17, 2018.
 54. Mező, F., Mező, K., Mándy, Z., Mester, D.: A világ interdiszciplináris megközelítésben 2..
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 93 p., 2018. ISBN: 9789634739845
 55. Mező, F., Mező, K., Mándy, Z., Mester, D.: A világ interdiszciplináris megközelítésben 3..
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 132 p., 2018. ISBN: 9789634900573
 56. Galán, A., Gortka-Rákó, E., Szabó, G.: A virtuális világ veszélyei és a gyermekvédelem aktuális kérdései.
  Különleges bánásmód. 4 (4), 61-72, 2018.
 57. Biczó, G.: Az "othering" mint a kortárs magyarországi roma-diskurzus fogalmi regiszterének allegóriája.
  In: Horizontok és Dialógusok IV. : absztraktkötet. Szerk.: Ács-Bíró Adrienn, Maisch Patrícia, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Intézet, Pécs, 162, 2018. ISBN: 9789634292272
 58. Szerepi, S.: Az alkalmazott társadalomtudományok szerepe a roma integráció köznevelési állapot-meghatározásában.
  In: A gyermekre fókuszáló korai nevelés. Szerk.: Pálfi Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 99-111, 2018. ISBN: 9789633187722
 59. Nemes, M., Guzina, Z.: Az angol nyelvű média használata kora gyerekkorban.
  In: Interdiszciplináris pedagógia és a taneszközök változó regiszterei : a X. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata. Szerk.: Buda András, Kiss Endre, Debreceni Egyetem Neveléstudományi Intézet, Debrecen, 341-351, 2018, (Kiss Árpád Archívum könyvsorozata, ISSN 1587 1150 ; 10) ISBN: 9789634960256
 60. Nemes, M.: Az angol nyelvű média használata kora gyermekkorban.
  In: Az idegen nyelvi készségek fejlesztése gyermekkorban. Szerk.: Dr. Buzás Zsuzsa, Dr. Szinger Veronika, Dr. Devosa Iván, Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar dékánja, Kecskemét, 15, 2018. ISBN: 9786155817137
 61. Pető, I.: Az anyaság és a fogyatékosság összekapcsolódása.
  Szociálped. 11 173-177, 2018.
  (Ismertetett mű: szerk. Cynthia Lewiecki-Wilson; Jen Cellio. -Disability and Mothering: Liminal Spaces of Embodied Knowledge /Syracuse : Syracuse University Pres, 2011. -348 p. -)
 62. Mező, F., Mező, K.: Az innováció és a kreativitás viszonya.
  In: Felkészülés (együtt) a XXI. század kihívásaira : Mentorált fiatalok és mentoraik írásai. Szerk.: Koncz István, Szova Ilona, Tariszka Éva, Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, Budapest, 217-242, 2018. ISBN: 9786155709043
 63. Mező, F., Mező, K.: Az innovációra nevelés: a felnőttkori tehetséggondozás egyik sarokpontja.
  Tehetség. 26 (2), 14-15, 2018.
 64. Rácz, R.: Az internetfüggőség prevalenciájának vizsgálata egy debreceni szakgimnáziumban.
  In: Oktatás, nevelés, társadalom. Szerk.: Bocsi Veronika, Szabó Gyula, Didakt Kiadó, Debrecen, 98-112, 2018. ISBN: 9786155212611
 65. Pornói, I.: Az iskolák államosítása (1945-1948).
  In: Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések: Absztrakt kötet : XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Fehérvári Anikó, Széll Krisztián, Misley Helga, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 280, 2018. ISBN: 9789634890515
 66. Gesztelyi, H.: Bethlen Kata templomi adományai.
  Erdélyi Múzeum. 80 (1), 88-109, 2018.
 67. Vargáné Nagy, A.: Családi nevelés 3..
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 153 p., 2018. ISBN: 9786155212444
 68. Varga, G.: Dickens, Beckett és a fotóművészet: interjú Jeremy Parrott-tal.
  Hajdúsági tükör. 11 (4), 14-16, 2018.
 69. Vargáné Nagy, A., Molnár, B., Pálfi, S., Szerepi, S.: Education for sustainability in Hungarian kindergartens.
  In: Early Childhood Education and Care for Sustainability / edited by Valerie Huggins, David, Evans, Routledge, London ; New York, 82-95, 2018. ISBN: 9781138239449
 70. Szerdahelyi, Z., Bácsné Bába, É.: Egyetemi hallgatók fizikai aktivitásának vizsgálata a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karának hallgatói körében.
  Taylor. 34 (4), 91-101, 2018.
 71. Balázs-Földi, E.: Foglalkoztatási esélyegyenlőséget támogató HR-eszközök.
  Különleges bánásmód. 4 (4), 7-17, 2018.
 72. Balázs-Földi, E.: Foglalkoztatási esélyegyenlőséget támogató HR-eszközök.
  Különleges bánásmód. 4 (5), 40-41, 2018.
 73. Laoues, N.: Fogyatékossággal élő személyek sportolásával foglalkozó sportszervezet működési és vezetési sajátosságainak vizsgálata = examining the operational and managerial features of a sports organization dealing with people with disabilities.
  In: Fókuszban az egészség. Szerk.: Balogh László, Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézet, Debrecen, 1-9, 2018, (Válogatott tanulmányok a sporttudomány köréből, ISSN 2631 0910 ; 1) ISBN: 9789634900634
 74. Varga, G.: Forgácsok: a Volosinovszki-házaspár levelei a II. Világháború idejéből.
  Hajdúsági tükör. 11 (3), 22-23, 2018.
 75. Galán, A.: Google Fordító versus Oxford Dictionary. Az online tőkenövelés vizsgálata debreceni Z generációs fiatalok között.
  Szociálpedagógia. 12 40-56, 2018.
 76. Bocsi, V.: Hallgatók értelmiségképe: egy kvantitatív kutatás tanulságai.
  In: Átrendeződő értékek A Magyar Szociológiai Társaság éves vándorgyűlése. Szerk.: Gábriel Dóra, Kund Attila, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged, 17, 2018.
 77. Bocsi, V., Dusa, Á., Szigeti, F.: Hallgatók migrációs tervei.
  In: Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések : absztrakt kötet. Szerk.: Fehérvári Anikó, Széll Krisztián, Misley Helga, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 188, 2018. ISBN: 9789634890515
 78. Hegedűs, R.: Hátrányos helyzetű óvodák nehézségei.
  Különleges bánásmód. 4 (5), 36, 2018.
 79. Csók, C.: Humán élet a Földön kívül a gyermekvédelem aspektusából.
  In: A világ interdiszciplináris megközelítésben 2.. Szerk.: Mező Ferenc, Mező Katalin, Mándy Zsuzsanna, Mester Dolli, Debreceni Egyetem, Debrecen, 59-70, 2018. ISBN: 9789634739845
 80. Hegedűs, R.: Hungarian case study: disadvantaged children in kindergartens.
  In: 28th EECERA Annual Conference : Abstract book : 'Early Childhood Education, Families and Communities'. Eds.: Sándor Pálfi, Anikó Vargáné Nagy, Erzsébet Gortka-Rákó, Sándor Szerepi, Ágnes Nyitrai, Judit Podáczky, Judit Darvay, Mária Dávid, László Varga, Tony Bertram, Maelis Karlson Lohmander, Irene Gunning, KulturÁsz Cultural Assoc., Debrecen, 31, 2018. ISBN: 9786158022668
 81. Mező, F., Mező, K.: Innováció és tehetséggondozás: A K+F Stúdió innovációs programja.
  Különleges bánásmód. 4 (1), 85-88, 2018.
 82. Kovács, E.: Integration of Roma Children: what pre-service teachers think.
  In: 28th EECERA Annual Conference : Abstract book : 'Early Childhood Education, Families and Communities'. Eds.: Sándor Pálfi, Anikó Vargáné Nagy, Erzsébet Gortka-Rákó, Sándor Szerepi, Ágnes Nyitrai, Judit Podáczky, Judit Darvay, Mária Dávid, László Varga, Tony Bertram, Maelis Karlson Lohmander, Irene Gunning, KulturÁsz Cultural Assoc., Debrecen, 160, 2018. ISBN: 9786158022668
 83. Schéder, V.: Ismeretek a szelektív mutizmusról.
  Különleges bánásmód. 4 (4), 45-57, 2018.
 84. Bálint, P.: Isten tenyerében vagyunk.
  Kortárs. 62 (4), 10-26, 2018.
 85. Nemes, M.: Journey to school: children and families in the mornings.
  In: 28th EECERA Annual Conference : Abstract book : 'Early Childhood Education, Families and Communities'. Eds.: Sándor Pálfi, Anikó Vargáné Nagy, Erzsébet Gortka-Rákó, Sándor Szerepi, Ágnes Nyitrai, Judit Podáczky, Judit Darvay, Mária Dávid, László Varga, Tony Bertram, Maelis Karlson Lohmander, Irene Gunning, KulturÁsz Cultural Assoc., Debrecen, 124, 2018. ISBN: 9786158022668
 86. Bocsi, V.: Karrier családdal vagy karrier egyedül?: hallgatók munkaértékeinek vizsgálata.
  In: Család és karrier. Szerk.: Engler Ágnes, Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ, Debrecen, 87-113, 2018, (Oktatáskutatók könyvtára ; 3) ISBN: 9786158007764
 87. Mező, F., Mező, L., Mező, K.: Képességfejlesztő játékok az IPOO-modell aspektusából: a fejlesztésbe integrált diagnosztika lehetősége.
  Különleges bánásmód. 4 (2), 55-66, 2018.
 88. Kőnig, -., Ökrös, C.: Kézilabda játékosok posztonkénti jellemzése a nemzetközi szakirodalom alapján = The characterization of handball players by post on the basis of international literature.
  In: Oktatás - nevelés - társadalom. Szerk.: Bocsi Veronika, Szabó Gyula, Didakt Kiadó, Debrecen, 179-191, 2018. ISBN: 9786155212611
 89. Pető, I.: Kisebbségek kisebbsége: a beduinok oktatása Izraelben.
  Különleges bánásmód. 4 (5), 18-19, 2018.
 90. Tóth, N.: Kótaj közösség területén élő oláh cigány közösség szociokulturális helyzete és iskolázottsági viszonyai.
  In: Horizontok és dialógusok IV.: absztraktkötet. Szerk.: Ács-Bíró Adrienn, Maisch Patrícia, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Intézet, Pécs, 169, 2018. ISBN: 9789634292272
 91. Rábai, D.: Lila-fehér mezben - egy fővárosi és egy vidéki labdarúgó akadémia neveléstudományi megközelítésű vizsgálata, összehasonlítása.
  Iskolakultúra. 28 (3-4), 53-63, 2018.
 92. Pornói, I.: Magatartási nehézségek kezelése a XX. század első felének magyar népiskoláiban.
  Különleges bánásmód. 4 (5), 46, 2018.
 93. Nagyné, D., Mező, K.: Magatartási problémák felismerése a bölcsődében.
  Különleges bánásmód. 4 (5), 29, 2018.
 94. Kőnig, -., Gyömbér, N., Ökrös, C., Tóth-Hosnyánszki, A., Olvasztóné Balogh, Z., Szerdahelyi, Z., Laoues, N.: Magyar élvonalbeli utánpótláskorú kézilabda játékosok személyiségvonásainak összehasonlító elemzése = Differences in psychological characteristics of Hungarian elite junior handball players.
  Magyar Sporttud. Szle. 19 (76), 36-41, 2018.
 95. Kőnig, -., Gyömbér, N., Ökrös, C., Tóth-Hosnyánszki, A., Olvasztóné Balogh, Z., Szerdahelyi, Z., Laoues, N.: Magyar élvonalbeli utánpótlás korú kézilabda játékosok személyiségvonásainak összehasonlító elemzése=Differences in psychological characteristics of Hungarian elite junior handball players.
  Magy. Sporttud. Szle. 19 (76(4)), 19-29, 2018.
 96. Hegedűs, R.: Mennyit ér plusz 40 pont egy vidéki karon?.
  In: Az oktatás gazdagsága : tanulmányok Polónyi István tiszteletére. Szerk.: Tóth Dorina, CHERD-H, Debrecen, 167-179, 2018, (Oktatáskutatók könyvtára, ISSN 2064 9312 ; 5) ISBN: 9786158007795
 97. Gesztelyi, H.: Mit keres a szoknya az asztalon?: Bethlen Kata fogarasi adományainak elemzése.
  Verso. 2 23-35, 2018.
 98. Nemes, M., Balogh, C.: Mozgásos és idegen nyelvi kompetenciák játékos fejlesztése csecsemő- és kora gyerekkorban.
  In: A gyermekre fókuszáló korai nevelés. Szerk.: Pálfi Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 112-150, 2018. ISBN: 9789633187722
 99. Nemes, M., Balogh, C.: Mozgásos és idegen nyelvi kompetenciák játékos fejlesztése csecsemő- és kora gyermekkorban.
  In: A gyermekre fókuszáló korai nevelés. Szerk.: Pálfi Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 112-149, 2018. ISBN: 9789633187722
 100. Engler, Á., Miklósi, M., Tornyi, Z.: Munka-magánélet egyensúlya a női kutatói karrierútban.
  Kult. Köz. 4 (4), 29-38, 2018.
 101. Biczó, G., Szabó, H.: Nincsenek illúzióink: Kisköre.
 102. Schéder, V.: Nyelvi markerek a diagnosztikában.
  Különleges bánásmód. 4 (5), 25-26, 2018.
 103. Kovács, E., Bihari, Z.: Nyitottak-e a leendő pedagógusok az inkluzív nevelésre?: a Debreceni Egyetem pedagógus hallgatóinak vizsgálata.
  Különleges bánásmód. 4 (5), 36-37, 2018.
 104. Szabó, G., Bocsi, V.: Oktatás - nevelés - társadalom.
  Didakt Kiadó, Debrecen, 221 p., 2018. ISBN: 9786155212611
 105. Tóth, F., Kőnig, -.: Óvodáskorú gyermekek motoros képességeinek és testösszetételének összehasonlító elemzése = Comperative analysis of motor skills and boby composition of kindergarten children.
  In: Oktatás - nevelés - társadalom. Szerk.: Bocsi Veronika, Szabó Gyula, Didakt Kiadó, Debrecen, 131-144, 2018. ISBN: 9786155212611
 106. Nemes, M.: Ötven angol mondóka óvodásoknak: Módszertani kézikönyv az óvodai angol nyelvű tevékenységekhez.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 174 p., 2018. ISBN: 9789634900214
 107. Murray, J., Teszenyi, E., Vargáné Nagy, A., Pálfi, S., Tajiyeva, M., Iskakova, A.: Parent-practitioner partnerships in early childhood provision in England, Hungary and Kazakhstan: similarities and differences in discourses.
  Early Child Dev Care. 188 (5), 594-612, 2018.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Developmental and Educational Psychology
  Q2 Pediatrics
  Q3 Social Psychology
 108. Szabó, G., Gortka-Rákó, E., Soós, Z.: Partnership and family involvement in Hungarian daily nurseries.
  In: 28th EECERA Annual Conference : Abstract book : 'Early Childhood Education, Families and Communities'. Eds.: Sándor Pálfi, Anikó Vargáné Nagy, Erzsébet Gortka-Rákó, Sándor Szerepi, Ágnes Nyitrai, Judit Podáczky, Judit Darvay, Mária Dávid, László Varga, Tony Bertram, Maelis Karlson Lohmander, Irene Gunning, KulturÁsz Cultural Assoc., Debrecen, 51-52, 2018. ISBN: 9786158022668
 109. Kovács, E.: Pedagógushallgatók romákkal kapcsolatos elképzeléseinek vizsgálata.
  Iskolakultúra. 28 (3-4), 3-11, 2018.
 110. Tóth, N.: Peremhelyzetben III.: romológiai írások = In Marginal Position III. : Writings form the Field Romology.
  Didakt Kft., Debrecen, 279 p., 2018. ISBN: 9786155212666
 111. Kőnig, -., Olvasztóné Balogh, Z., Laoues, N., Szerdahelyi, Z.: Physical development and motor skills of 4-6 year old Hungarian children.
  In: 28th EECERA Annual Conference : Abstract book : 'Early Childhood Education, Families and Communities'. Eds.: Sándor Pálfi, Anikó Vargáné Nagy, Erzsébet Gortka-Rákó, Sándor Szerepi, Ágnes Nyitrai, Judit Podáczky, Judit Darvay, Mária Dávid, László Varga, Tony Bertram, Maelis Karlson Lohmander, Irene Gunning, KulturÁsz Cultural Assoc., Debrecen, 138, 2018. ISBN: 9786158022668
 112. Bálint, P.: Sorsomról beszélek.
  Új forrás. 49 (10), 62-71, 2018.
 113. Tóth, N.: Special treatment of roma students focusing on oláh gypsy community in the segregation of Kótaj.
  Különleges bánásmód. 4 (5), 47, 2018.
 114. Pető, I.: Súlyos-halmozottan sérült gyermekek részvétele a családi tevékenységekben.
  Különleges bánásmód. 4 (4), 83-98, 2018.
 115. Soós, Z.: Szerkesztői előszó.
  Szociálped. 12 5, 2018.
 116. Gortka-Rákó, E.: Szociálpedagógia a gyakorlat, az oktatás és a kutatás tükrében.
  In: Rendszer és váltás : a Szociális Törvény első 25 éve. Szerk.: Kovács Ibolya, Lakner Zoltán Lehel, L'Harmattan; SZOSZAK, Budapest, 230-240, 2018, (Szemle Könyvek, ISSN 2559 933X ; 4) ISBN: 9789634142942
 117. Gortka-Rákó, E.: Szociálpedagógiai kompetenciák a koragyermekkori nevelést, gondozást nyújtó intézményekben.
  Szociálped. 12 15-26, 2018.
 118. Kovács, E.: Tanárképzésben részt vevő hallgatók romákkal kapcsolatos elképzeléseinek vizsgálata.
  In: HERA Évkönyv V.: Innováció, kutatás, pedagógusok. Szerk.: Endrődy-Nagy Orsolya, Fehérvári Anikó, Hungarian Educational Research Association, Budapest, 626-636, 2018. ISBN: 97861556570504
 119. Kovács, E.: Társadalmi nemi különbségek a pedagógusok karrier-stratégiáiban.
  In: Oktatás - nevelés - társadalom. Szerk.: Bocsi Veronika, Szabó Gyula, Debreceni Egyetem, Debrecen, 161-178, 2018. ISBN: 9786155212611
 120. Varga, G.: Tervek és eredmények: beszélgetés Kiss Attila polgármesterrel.
  Hajdúsági tükör. 11 (2), 3-4, 2018.
 121. Kis, G., Bujdosóné Papp, A., Gesztelyi, H., Bocsi, V.: The evaluation of taboo subjects among childhood educator students and how they can be used in literary education.
  In: 28th EECERA Annual Conference : Abstract book : 'Early Childhood Education, Families and Communities'. Eds.: Sándor Pálfi, Anikó Vargáné Nagy, Erzsébet Gortka-Rákó, Sándor Szerepi, Ágnes Nyitrai, Judit Podáczky, Judit Darvay, Mária Dávid, László Varga, Tony Bertram, Maelis Karlson Lohmander, Irene Gunning, KulturÁsz Cultural Assoc., Debrecen, 221-222, 2018. ISBN: 9786158022668
 122. Nemes, M.: The town where I live: children talking about their surroundings.
  In: International Scientific Conference 'Onomastic Investigations'. Eds.: Sanda Rapa, Anta Trumpa, Latvian Language Institute of the University of Latvia, Riga, 77-78, 2018. ISBN: 9789984742977(print)
 123. Vargáné Nagy, A., Pálfi, S., Szerepi, S.: Touching in ECEC in Hungarian kindergarten educators' practice.
  In: 28th EECERA Annual Conference : Abstract book : 'Early Childhood Education, Families and Communities'. Eds.: Sándor Pálfi, Anikó Vargáné Nagy, Erzsébet Gortka-Rákó, Sándor Szerepi, Ágnes Nyitrai, Judit Podáczky, Judit Darvay, Mária Dávid, László Varga, Tony Bertram, Maelis Karlson Lohmander, Irene Gunning, KulturÁsz Cultural Assoc., Debrecen, 112-113, 2018. ISBN: 9786158022668
 124. Nemes, M.: Út az óvodába - gyerekek és a téri tájékozódás 2.: "Beszállok anyával a kocsiba, ad egy puszit, elindulunk".
  In: Családi nevelés 3.. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 83-95, 2018. ISBN: 9786155212444
 125. Varga, G.: Ünnepek előtt: beszélgetés Kiss Attila polgármesterrel.
  Hajdúsági tükör. 11 (4), 3-4, 2018.
 126. Nemes, M.: Where do you live? - children talking about their surroundings.
  Onomast. Ural. 10 29-41, 2018.
 127. Galán, A.: Who and how can control? Autonomy of Internet use among the member of generation Z in Hungary.
  Homo et Societas. 2018 (3), 96-109, 2018.
2017
 1. Bálint, P.: 'Tumeur'.
  Kortárs. 6 3-12, 2017.
 2. Biczó, G.: "... egy kicsi mindig hiányzott": Varga Gyula élete és munkássága.
  Debr. Déri Múz. évkv. 88. (2017), 203-206, 2017.
  (Ismertetett mű: szerk. Sólymos József, Magyari Márta. -"Egy kicsi mindig hiányzott" : Varga Gyula élete és munkássága. /Debrecen : Déri Múzeum, 2016. -175 p. -)
 3. Bálint, P.: A "folklór esemény" értelmezői és az őket figyelő tekintet.
  In: Peremhelyzetben II.. Szerk.: Biczó Gábor, Bálint Péter, Didakt Kft., Debrecen, 151-179, 2017. ISBN: 9786155212437
 4. Rábai, D.: A Bajkó Mátyás Emlékkonferenciáról.
  Új pedagóg. szle. 1-2. 132-134, 2017.
 5. Csók, C.: A burnout vizsgálata a gyermekjólét, gyermekvédelem területén dolgozó szociális szakemberek körében.
  In: interTALENT UNIDEB : absztrakt, összefoglalók. Szerk.: Mándy Zsuzsanna, Debreceni Egyetem, Debrecen, 41-42, 2017. ISBN: 9789634739531
 6. Csók, C.: A burnout vizsgálata a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben dolgozó szociális szakemberek körében.
  In: Intertalent Unideb. Szerk.: Zsuzsanna Mándy, Debreceni Egyetem, Debrecen, 66-74, 2017. ISBN: 9789634739531
 7. Csók, C.: A burnout vizsgálata a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben dolgozó szociális szakemberek körében.
  In: XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia: Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció : absztraktok : Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, 2017. április 18-20.. Szerk.: Szirmai Éva, Szegedi Egyetemi Kiadó : Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 44, 2017. ISBN: 9786155455728
 8. Laoues, N.: A család és az oktatási intézmény szerepe a fogyatékkal élő gyermekek fejlődésében.
  In: Családi nevelés 2.. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Didakt Kft., Debrecen, 19-49, 2017. ISBN: 9786155212543
 9. Mező, F., Mező, K.: A családon belüli agresszió lehetséges szerepe a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség kialakulásában.
  In: Családi nevelés 2.. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Didakt Kft., Debrecen, 67-78, 2017. ISBN: 9786155212543
 10. Keresztény, I., Almási, I., Kovács, A.: A gyerekek ökológiai kultúrájának fejlődése a mai családokban, Ukrajnában, a múzeumpedagógia eszközeinek segítségéve.
  In: Családi nevelés 2.. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Didakt Kft., Debrecen, 102-108, 2017. ISBN: 9786155212543
 11. Gortka-Rákó, E.: A gyermekjólét-gyermekvédelem és a gyermek- szegénység aktuális kérdései.
  In: Kihívások és válaszok : tanulmányok a szociálpedagógia területéről. Szerk.: Rákó Erzsébet, Soós Zsolt, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 134-155, 2017. ISBN: 9789633186503
 12. Bocsi, V.: A gyermeknevelési értékek lehetséges magyarázatai pedagógushallgatók körében.
  In: A kora gyermekkori nevelés szakmai megújításának útjai, lehetőségei 1.. Szerk.: Pálfi Sándor, Vargáné Nagy Anikó, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 60-69, 2017. ISBN: 9789633186008
 13. Gortka-Rákó, E.: A gyermekvédelem kora gyermekkori szegénységre adott válaszai.
  In: A kora gyermekkori nevelés szakmai megújításának útjai, lehetőségei 1.. Szerk.: Pálfi Sándor, Vargáné Nagy Anikó, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 198-208, 2017. ISBN: 9789633186008
 14. Szabó, G.: A házassági és demográfiai mutatók kapcsolata Európában.
  In: Kihívások és válaszok : tanulmányok a szociálpedagógia területéről/ szerk. Rákó Erzsébet, Soós Zsolt, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 101-118, 2017. ISBN: 9789633186503
 15. Rábai, D., Oláh, D., Bognár, J.: Akadémista labdarúgók utánkövetéses vizsgálata.
  In: XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Kerülő Judit, Jenei Teréz, Gyarmati Imre, MTA Pedagógiai Bizottság, Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza, 493, 2017. ISBN: 9789635088638
 16. Szerepi, S.: A kora gyermekkori roma integráció módszertani sajátosságai.
  In: A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 2017-es tudományos konferenciájának tanulmánygyűjteménye. Szerk.: Éva Borsos, Zsolt Námesztovszki, Ferenc Németh, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 713-730, 2017. ISBN: 9788687095762
 17. Nemes, M.: A korai kezdés után: nyelvvizsgák gyerekeknek.
  In: Jó gyakorlatok a korai idegen nyelvi fejlesztésben és pedagógusképzésben. Szerk.: Márkus Éva, M. Pintér Tibor, Trentinné Benkő Éva, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar, Budapest, 71-86, 2017. ISBN: 9789632848563
 18. Mező, K.: A kreativitástesztek revideálása a személyek tekintetében.
  In: XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia program és absztrakt kötet : Nyíregyházi Egyetem, 2017. november 9-11, Nyíregyháza. Szerk.: Kerülő Judit, Jenei Teréz, Gyarmati Imre, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Nyíregyháza, 459, 2017. ISBN: 9789635088638
 19. Mező, K.: A kreativitás vizsgálatára szolgáló szokatlan használat teszt és a körök teszt revideálása a válaszok tekintetében, korcsoportokon belüli viszonylatban.
  In: Kora gyermekkori nevelés szakmai megújításának útjai, lehetőségei. Szerk.: Pálfi Sándor, Vargáné Nagy Anikó, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 152-164, 2017. ISBN: 9789633186008
 20. Mező, K.: A kreativitás vizsgálatára szolgáló szokatlan használat teszt és körök teszt revideálása a válaszok tekintetében, korcsoportokon belüli viszonylatban.
  In: A kora gyermekkori nevelés szakmai megújításának útjai, lehetőségei 1.. Szerk.: Pálfi Sándor, Vargáné Nagy Anikó, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 152-163, 2017. ISBN: 9789633186008
 21. Szerepi, S.: A lokalitástól a globális hatásokig - a családra ható társadalmi tényezők.
  In: Családi nevelés 2.. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Didakt Kft., Debrecen, 9-18, 2017. ISBN: 9786155212543
 22. Bocsi, V.: A magaskultúra mint élettér: hallgatók magas-kulturális attitűdjének vizsgálata az egyenlőtlenségek aspektusából.
  In: Kihívások és válaszok : tanulmányok a szociálpedagógia területéről. Szerk.: Rákó Erzsébet, Soós Zsolt, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 119-133, 2017. ISBN: 9789633186503
 23. Schéder, V.: A mesék szerepe a gyógypedagógiai gyermek lovasterápiában.
  In: A gyermeknek mese kell : a mese szerepe az óvodai és az iskolai nevelésben. Szerk.: Bujdosóné Papp Andrea, Hagyományok Háza, Budapest, 225-247, 2017. ISBN: 9789637363924
 24. Mező, K.: A mese szerepe a kreativitás fejlődésében.
  In: "A gyermeknek mese kell" : a mese szerepe az óvodai és iskolai nevelésben. Szerk.: Bujdosóné Papp Andrea, Hagyományok Háza, Budapest, 23-42, 2017. ISBN: 9789637363924
 25. Nemes, M., Révészné Nagy, O.: A mesterséges kétnyelvűségről: angolul nevelő magyar családok.
  In: A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 2017-es tudományos konferenciájának tanulmánygyűjteménye. Szerk.: Éva Borsos, Zsolt Námesztovszki, Ferenc Németh, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 997-1010, 2017. ISBN: 9788687095762
 26. Kovács, A., Apácska, M., Keresztény, I.: A múzeumpedagógia eszközeinek felhasználása kiskorú gyerekek pályaorientációjában.
  In: Kora gyermekkori nevelés szakmai megújításának útja, lehetőségei 2.. Szerk.: Pálfi Sándor, Vargáné Nagy Anikó, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 54-64, 2017. ISBN: 9789633186015
 27. Szerepi, S.: A roma integráció rejtett tantervi elemei a köznevelésben.
  In: A kora gyermekkori nevelés szakmai megújításának útjai, lehetőségei 1.. Szerk.: Pálfi Sándor, Vargáné Nagy Anikó, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 209-217, 2017. ISBN: 9789633186008
 28. Tóth, D., Rábai, D.: A Sátoraljaújhelyi és a Hajdúhadházi járások tanulási szempontú megközelítése.
  In: Innováció, kutatás, pedagógusok / kiadja: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 224, 2017. ISBN: 9786155657023
 29. Soós, Z.: A szociális felsőoktatás fejlődése Nyugat-Európában és Magyarországon.
  In: Kihívások és válaszok : tanulmányok a szociálpedagógia területéről. Szerk.: Rákó Erzsébet, Soós Zsolt, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 26-39, 2017. ISBN: 9789633186503
 30. Gortka-Rákó, E., Sárkány, P.: A szociálpedagógia egysége és sokfélesége.
  Szociálped. 5 (3-4), 122-128, 2017.
 31. Mező, F., Mező, K.: A szülők nevelési stílusa és hatásuk a gyermekek magatartására, a családból való kimenekülés pedagógiai okai.
  In: Családi nevelés 2.. Szerk.: Vargáné Nagy Andrea, Didakt Kft., Debrecen, 50-66, 2017. ISBN: 9786155212543
 32. Tánczos, J.: A tanulási zavarokkal küszködő tehetséges tanulók integrált oktatásának kérdései.
  In: Kihívások és válaszok : tanulmányok a szociálpedagógia területéről. Szerk.: Rákó Erzsébet, Soós Zsolt, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 60-78, 2017. ISBN: 9789633186503
 33. Mező, K., Mező, F., Szabóné Balogh, Á.: A tesztfelvétel időtartamának hatása a kreativitástesztek eredményeire.
  Magy. pszichol. szle. 72 (3), 311-324, 2017.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Psychology (miscellaneous)
 34. Galán, A.: Az ifjúsági korszakváltás és a posztadoleszcencia jelensége.
  In: Kihívások és válaszok : tanulmányok a szociálpedagógia területéről. Szerk.: Rákó Erzsébet, Soós Zsolt, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 41-59, 2017. ISBN: 9789633186503
 35. Mező, F., Mező, K.: Az originalitás mérő és becslő módszereinek konkures validitása.
  Különleges bánásmód. 3 (3), 27-38, 2017.
 36. Biczó, G.: Challenge and/or Chance: the Sociocultural Integration of Romani People in Central Europe.
  In: Peremhelyzetben II.. Szerk.: Biczó Gábor, Bálint Péter, Didakt Kft., Debrecen, 31-49, 2017. ISBN: 9786155212437
 37. Kovács, E.: Commitment and Preparedness of the Preservice Teachers in Hungary and in Slovakia.
  Hung. Educ. Res. J. 7 (4), 85-102, 2017.
 38. Vargáné Nagy, A.: Családi nevelés 2..
  Didakt Kft., Debrecen, 259 p., 2017. ISBN: 9786155212543
 39. Gortka-Rákó, E.: Családsegítési feladatok új szervezeti formában.
  In: Családi nevelés 2.. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Didakt Kft., Debrecen, 90-101, 2017. ISBN: 9786155212543
 40. Mályusz, E., Mező, K.: Diszlexiával németül.
  Különleges bánásmód. 3 (4), 67-75, 2017.
 41. Soós, Z.: Duális képzés a magyar szociális felsőoktatásban.
  In: Kihívások és válaszok : tanulmányok a szociálpedagógia területéről. Szerk.: Rákó Erzsébet, Soós Zsolt, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 8-25, 2017. ISBN: 9789633186503
 42. Bálint, P.: Élő templom az ember: keresztény vallási "történetek" és elemek szervesülése a népmesében.
  Alföld. 10 95-108, 2017.
 43. Biczó, G., Kocsis, P., Kotics, J.: Emberek, mint mi: a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Lippai Balázs Roma Szakkollégium hallgatóinak kutatási eredményeit bemutató interjúkötet.
  Didakt Kft. : Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Lippai Balázs Szakkollégium, Hajdúböszörmény, 168 p., 2017. ISBN: 9786155212567
 44. Mező, F.: Fejlesztő pedagógia: elmélet és gyakorlati példatár a képességfejlesztés köréből.
  K+F Stúdió Kft, Debrecen, 152 p., 2017. ISBN: 9789638948540
 45. Balázs-Földi, E.: Fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyekkel kapcsolatos ismeretek összehasonlító elemzése Hajdú-Bihar megye három járásában.
  Taylor. 9 (3-4), 26-34, 2017.
 46. Mező, K., Mező, F.: Fogyatékossággal élő gyermek a családban.
  In: Családi nevelés 2.. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Didakt Kft., Debrecen, 79-89, 2017. ISBN: 9786155212543
 47. Balázs-Földi, E.: Fogyatékos személyek diszkriminációja és esélyegyenlősége.
  In: Kihívások és válaszok : tanulmányok a szociálpedagógia területéről. Szerk.: Rákó Erzsébet, Soós Zsolt, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 79-99, 2017. ISBN: 9789633186503
 48. Fenyő, I., Rábai, D.: Football academies and their legal environment in Hungary.
  Educ. Appl. Didactics 1 (2), 30-55, 2017.
 49. Biczó, G.: Ki a "Másik"?: a kritikai fordulat és az ismeretreprezentáció a kortárs antropológiában.
  Magy. Filoz. Szle. 61 (1), 103-131, 2017.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Philosophy
 50. Gortka-Rákó, E., Soós, Z.: Kihívások és válaszok: tanulmányok a szociálpedagógia területéről.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 155 p., 2017. ISBN: 9789633186503
 51. Jacewitz, A., Pálfi, S., Vargáné Nagy, A.: Kora gyermekkori nevelés szakmai megújításának útja, lehetőségei 2..
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 204 p., 2017. ISBN: 9789633186015
 52. Karikó, S., Pálfi, S., Vargáné Nagy, A.: Kora gyermekkori nevelés szakmai megújításának útjai, lehetőségei 1..
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 217 p., 2017. ISBN: 9789633186008
 53. Mező, K.: Különleges Bánásmód és médiainformatika.
  In: Agria Media 2017, ICI 15 : Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás : Eger, 2017. október 11-13. : absztraktkötet. Szerk.: Lengyelné Molnár Tünde, Médiainformatika Intézet, Eger, 66, 2017.
 54. Schéder, V.: Lovasterápia a neuro- és pszicholingvisztikai zavarok rehabilitációjában.
  Schéder Veronika, Nyíregyháza, 197 p., 2017. ISBN: 9789631286410
 55. Balázs-Földi, E.: Nyílt munkerő-piac vagy védett foglalkoztatás?.
  Köztes Eur. 1 147-156, 2017.
 56. Szerepi, S.: Pedagógusok roma kultúra ismerete a kora gyermekkori nevelési intézményekben.
  In: Peremhelyzetben II.. Szerk.: Biczó Gábor, Bálint Péter, Didakt Kft., Debrecen, 87-103, 2017. ISBN: 9786155212437
 57. Biczó, G., Bálint, P.: Peremhelyzetben II.: romológiai írások = In Marginal Position : writings from the field of romology.
  Didakt Kft., Debrecen, 180 p., 2017. ISBN: 9786155212437
 58. Kőnig, -., Gyömbér, N., Szerdahelyi, Z., Laoues, N., Olvasztóné Balogh, Z., Tóth-Hosnyánszki, A., Ökrös, C.: Personality profiles of junior handball players: differences as a function of age, gender, and playing positions.
  CBB. 21 (4), 237-247, 2017.
 59. Schéder, V.: Segédlet hallgatói portfólió összeállításához: a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Lippai Balázs Roma Szakkollégium végzős hallgatóinak munkaerőpiaci beilleszkedését segítő kézikönyv.
  Didakt Kft., Debrecen, 138 p., 2017. ISBN: 9786155212550
 60. Schéder, V.: Segédlet hallgatói portfólió összeállításához: a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Lippai Balázs Roma Szakkollégium végzős hallgatóinak munkaerőpiaci beilleszkedését segítő kézikönyv.
  Didakt Kft. : Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Lippai Balázs Szakkollégium, Hajdúböszörmény, 138 p., 2017. ISBN: 9786155212550
 61. Vargáné Nagy, A.: Some examples for ECEC terminology hungarian-english wordlist glossary.
  In: A kora gyermekkori nevelés szakmai megújításának útjai, lehetőségei 1.. Szerk.: Pálfi Sándor, Vargáné Nagy Anikó, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 93-107, 2017. ISBN: 9789633186008
 62. Vargáné Nagy, A., Molnár, B.: Szerepelvárások és szerepértelmezések roma kulturális hátterű családokban.
  In: Családi nevelés 2.. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Didakt Kft., Debrecen, 109-132, 2017. ISBN: 9786155212543
 63. Vargáné Nagy, A.: Tartalmi különbségek a magyar és angol nyelvű óvodapedagógiai szakterminológiában: magyar-angol nyelvű szószedet.
  In: Családi nevelés 2.. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Didakt Kft., Debrecen, 248-259, 2017. ISBN: 9786155212543
 64. Mező, F.: Tehetséggondozás óvodáskorban, a tehetségpontokban.
  In: A kora gyermekkori nevelés szakmai megújításának útjai, lehetőségei 1.. Szerk.: Pálfi Sándor, Vargáné Nagy Anikó, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 164-172, 2017. ISBN: 9789633186008
 65. Nemes, M.: Út az óvodába: gyerekek és a téri tájékozódás I. : "Nem szoktam nézni a nevét, de idetalálok".
  In: Családi nevelés 2.. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Didakt Kft., Debrecen, 154-164, 2017. ISBN: 9786155212543
 66. Nemes, M.: Út az óvodába: gyerekek és a téri tájékozódás I. : "Nem szoktam nézni a nevét, de idetalálok".
  In: A kora gyermekkori nevelés szakmai megújításának útjai, lehetőségei 1.. Szerk.: Pálfi Sándor, Vargáné Nagy Anikó, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 83-92, 2017. ISBN: 9789633186008
2016
 1. Tamásiné Dsupin, B.: "Ködmönt köszörülünk...": népi játékaink jövője az óvodapedagógiában.
  In: A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : pedagógiai szekciók = Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Uneverzity J. Selyeho- 2016 "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" : Sekcie pedagogickych". Szerk.: György Juhász, Yvette Orsovics, Melinda Nagy, Univerzita J. Selyeho, Komárno, 423-435, 2016. ISBN: 9788081221873
 2. Mező, F.: "Társas játékok" a világ körül.
  In: Játékkal a világ körül. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Pálfi Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 87-99, 2016. ISBN: 9789633185599
 3. Mező, K.: A "Deutsch mit Comics" című nyelvkönyv (recenzió).
  Különleges bánásmód. 2 (2), 99-101, 2016.
  (Ismertetett mű: Szalay Kristóf. -Deutsch mit Comics /Debrecen : Holding Magyarország Kft., 2013200)
 4. Csók, C.: A burnout vizsgálata a szociális szakemberek körében.
  In: Multikulturális műhely : tanulmányok 4.. Szerk.: Láczay Magdolna, Bocsi Veronika, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 108-113, 2016. ISBN: 9789631261981
 5. Szerepi, S.: A családi életre nevelés: családpedagógia lehetőségei és feladatai a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek intézményes nevelésében.
  In: Családi nevelés. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Didakt Kft., [Debrecen], 81-92, 2016. ISBN: 9789634733294
 6. Gortka-Rákó, E.: A családi háttér szerepe a mentorálásban.
  In: Kis mentori kézikönyv. Szerk.: Bálint Péter, Kocsis Péter Csaba, Didakt Kft., Debrecen, 45-63, 2016. ISBN: 9786155212406
 7. Láczay, M.: A duális szervezetek vezetési kérdései.
  Taylor. 2 31-35, 2016.
 8. Pusztai, G., Bocsi, V., Ceglédi, T.: A felsőoktatás (hozzáadott) értéke: közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához.
  Partium :, Nagyvárad ;, 371 p., 2016. ISBN: 9789631254471
 9. Pusztai, G., Bocsi, V., Ceglédi, T.: A felsőoktatás hozzáadott értéke közép-európai kontextusban.
  In: A felsőoktatás (hozzáadott) értéke : Közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához. Szerk.: Pusztai Gabriella, Bocsi Veronika, Ceglédi Tímea, Partium ; PPS ; Új Mandátum, Nagyvárad ; Budapest, 7-12, 2016, (Felsőoktatás - Társadalom ; 6.) ISBN: 9789631254471
 10. Balázs-Földi, E., Dajnoki, K.: A fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci részvételét befolyásoló jellemzők.
  Taylor. 25 (4), 145-154, 2016.
 11. Mező, K.: A játék és a kreativitás szimbiózisa.
  In: Játékkal a világ körül. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Pálfi Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 77-86, 2016. ISBN: 9789633185599
 12. Nemes, M., Megyesiné Varga, Z.: A játék szerepe az idegen nyelvi foglalkozásokon.
  In: Játékkal a világ körül. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Pálfi Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 115-128, 2016. ISBN: 9789633185599
 13. Mező, K., Mező, F.: A kreativitás időbeli aspektusai - a felnőttképzésében résztvevők és a különleges bánásmódot igénylő tanulók szempontjából is.
  In: Innovatív módszerek a pedagógiai-pszichológiai gyakorlatban ukrajna európai integrációjának tükrében. Szerk.: Berghauer-Olasz Emőke, Greba Ildikó, Hutterer Éva, Pallay Katalin, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 294-300, 2016. ISBN: 9786177404025
 14. Biczó, G.: A kritikai fordulat okai és előzményei az 1970-es évek kulturális antropológiájában: eszmetörténeti vázlat.
  In: Diptichon : Tanulmányok Bartha Elek tiszteletére. Szerk.: Bihari Nagy Éva et al, Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, 870-897, 2016, (Studia Folkloristica et Ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 65) ISBN: 9789634739272
 15. Mező, K.: A különleges bánásmód megítélése Európában.
  In: Tanulmánykötet a 7. BBK előadásaiból. Szerk.: Rajnai Zoltán, Fregán Beatrix, Marosné Kuna Zsuzsanna, Óbudai Egyetem, Budapest, 37-42, 2016. ISBN: 9786155460975
 16. Szerepi, S.: A lokális társadalom szerepe a mentorálás folyamatában: a hallgatók beilleszkedése a felsőoktatás világába.
  In: Kis mentori kézikönyv. Szerk.: Bálint Péter, Kocsis Péter Csaba, Didakt Kft., Debrecen, 30-44, 2016. ISBN: 9786155212406
 17. Dulainé Madarász, A.: A magyar falu tagozódása - a zenészek társadalmi helyzete: Szászfenesi cigányzenészek.
  In: Multikulturális műhely : tanulmányok 4.. Szerk.: Bocsi Veronika, Láczay Magdolna, Kolonel D Kft. ; Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Esélyteremtő és Tehetségfejlesztő Műhely, Hajdúböszörmény, 17-21, 2016. ISBN: 9789631261981
 18. Rábai, D.: A magyar testnevelés tantervelméletének történelme és jelene.
  Fejlesztő Pedagóg. 27 (4-6), 100-103, 2016.
  (Ismertetett mű: Hamar Pál. -A testnevelés tantervelmélete /Budapest : Eötvös József Könyvkiadó, 2016. -179 p. -)
 19. Bálint, P.: A mesemondó arcának láthatósága és beszédének legitimitása.
  In: Inkluzív nevelés, inkluzív társadalom. Szerk.: Semsei Imre, Kovács Klára, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 197-209, 2016. ISBN: 9789633186152
 20. Bálint, P.: Amikor a mesemondás lélekvezetési gyakorlat: (a kertész mint sztoikus bölcs Jakab István meséjében).
  Alföld. 2 67-88, 2016.
 21. Szerepi, S.: A roma integráció útjai a kora gyermekkori intézményes nevelésben.
  In: Inkluzív nevelés, inkluzív társadalom. Szerk.: Semsei Imre, Kovács Klára, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 144-163, 2016. ISBN: 9789633186152
 22. Pálfi, S.: Art in free play.
  In: Játékkal a világ körül. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Pálfi Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 51-76, 2016. ISBN: 9789633185599
 23. Rábai, D.: A sportolás jótékony hatásai a magyar-román határ menti régió hallgatói körében.
  Iskolakultúra. 1 136-138, 2016.
 24. Fenyő, I., Rábai, D.: A sporttehetség-gondozás jogszabályi környezete: a sportakadémiák Magyarországon.
  In: Értékteremtő testnevelés : tanulmányok a testnevelés és a sportolás szerepéről a Kárpát-medencei fiatalok életében. Szerk.: Kovács Klára, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 65-88, 2016. ISBN: 9789633185971
 25. Kocsis, P., Olvasztóné Balogh, Z.: A szakkollégiumi tevékenység megítélése a hallgatók és a mentorok körében.
  In: Kis mentori kézikönyv. Szerk.: Bálint Péter, Kocsis Péter Csaba, Didakt Kft., Debrecen, 13-29, 2016. ISBN: 9786155212406
 26. Láczay, M.: A szakoktatás reformjának menedzsment szempontú megközelítése.
  Közép-Európai Közl. 2 72-81, 2016.
 27. Bocsi, V.: A szegénység dimenziói a romológia aspektusából.
  In: Multikulturális Műhely : Tanulmányok 4.. Szerk.: Láczay Magolna, Bocsi Veronika, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 10-16, 2016. ISBN: 9789631261981
 28. Bálint, P.: A szentség megjelenési formái a mesenarratívában.
  In: Zbornik znanstfenih radova s Medunarodne znanstvebe jibferebcuhe = Globalne i lokalne perspektive pedagogije: Conferernce Proceedings Book. Ed.: Renata Jukic, Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Osijek, 11-17, 2016. ISBN: 9789533140919
 29. Láczay, M., Szabó, G.: Aszinkronitás a magyar oktatási, kiemelten a szakképzési rendszer reformjában.
  Taylor. 3 159-166, 2016.
 30. Szilágyi, B.: A tehetségmodellek és a gondolkodási műveletek kapcsolata a differenciált fejlesztésben, valamint a gondolkodási műveletek mérése, és fejlesztése a vezetői szakma tekintetében.
  In: Inkluzív nevelés, inkluzív társadalom. Szerk.: Semsei Imre, Kovács Klára, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 317-333, 2016. ISBN: 9789633186152
 31. Nemes, M.: A többnyelvű családok nyelvhasználat lehetőségei.
  In: Családi nevelés. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Didakt Kft., [Debrecen], 115-132, 2016. ISBN: 9789634733294
 32. Kozák, A., Móré, M., Szabó, G.: A vezető szerepe a munkahelyi beillesztésben: gondolatok egy Észak-Alföld régióban végzett kutatás tükrében.
  Taylor. 8 (3), 28-35, 2016.
 33. Mező, F., Ujhelyi, N., Mező, K., Mándy, Z.: A világ interdiszciplináris megközelítésben.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 136 p., 2016. ISBN: 9789634739463
 34. Schéder, V.: Az alkotó-fejlesztő meseterápia integrációs lehetőségei lovasterápiás foglalkozásokon szorongó gyermekek terápiájában.
  Acta Med. Sociol. 7 (22-23), 79-94, 2016.
 35. Bálint, P.: Az elillanó "sum": (egy "gondolkodó dolog" gondolatai a többé nem létezőről).
  Az év novellái. 75-98, 2016.
 36. Tamásiné Dsupin, B., Hovánszki, J.: Az élményszerű óvodai zenehallgatás aktuális kérdései: zenepedagógiai tanulmányok.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 122 p., 2016. ISBN: 9789633185827
 37. Dulainé Madarász, A.: A zenehallgatás útvesztői: értékálló népzenei hagyaték a XXI. században.
  In: Az élményszerű óvodai zenehallgatás aktuális kérdései. Szerk.: Hovánszki Jánosné, Tamási László, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 114-122, 2016. ISBN: 9789633185827
 38. Bocsi, V.: Az értelmiségi habitus elemei a hallgatói értékpreferenciákban.
  In: Oktatás és fenntarthatóság. Szerk.: Fehérvári Anikó, Juhász Erika, Kiss Virág Ágnes, Kozma Tamás, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 249-262, 2016, (HERA évkönyvek, ISSN 2064-6755 ; 3.) ISBN: 9789631255423
 39. Bocsi, V., Ceglédi, T.: Az intézményi hatások jellegzetességei szakértői és hallgatói szemszögből.
  In: A felsőoktatás (hozzáadott) értéke : Közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához. Szerk.: Pusztai Gabriella, Bocsi Veronika, Ceglédi Tímea, Partium ; PPS ; Új Mandátum, Nagyvárad ; Budapest, 13-32, 2016, (Felsőoktatás - Társadalom ; 6.) ISBN: 9789631254471
 40. Mező, F.: Az IQ-paradoxon.
  Különleges bánásmód. 2 (1), 43-60, 2016.
 41. Kovács, E.: Az óvodapedagógusok jellemzői a továbbképzések tükrében.
  In: Globalne i lokalne perspektive pedagogije : Conference Proceedings Book / Renata Jukić, Katarina Bogatiċ, Senka Gazibara, Sara Pejaković, Sanja Simel, Anikó Nagy Varga, Verity Campbell-Barr, Filozofski Fakultet, Osijek, 34-46, 2016.
 42. Mező, F.: Az újabb és újabb generációk egyre intelligensebbek - és mégsem. Lehetséges ez?.
  In: Tanulmánykötet a 7.BBK előadásaiból. Szerk.: Rajnai Zoltán, Fregán Beatrix, Marosné Kuna Zsuzsanna, Óbudai Egyetem, Budapest, 43-48, 2016. ISBN: 9786155460975
 43. Mező, F.: Balogh László könyve az egyéni tehetségfejlesztő programok alapjairól (recenzió).
  Különleges bánásmód. 2 (1), 99-101, 2016.
  (Ismertetett mű: Balogh László. -Az egyéni tehetségfejleszt ő programok alapjai /Debrecen : Didakt Kiadó, 2016303 p.)
 44. Mező, F., Mándy, Z., Bellon, G., Ujhelyi, N., Hajdú, P., Schlosser, A.: Beszámoló a "Tudományok közötti együttműködés" 1. Nemzetközi Interdiszciplináris Konferenciáról.
  Különleges bánásmód. 2 (2), 105-110, 2016.
 45. Láczay, M.: Betekintés egy évezredes kisfalu kincsestárába...: [Tiszaszentmárton].
  Szabolcs-Szatmár-Beregi Szle. 1 124-128, 2016.
  (Ismertetett mű: szerk. Sallai József. -Tiszaszentmárton /Tiszaszentmárton : Önkormányzat, 2014275 p.)
 46. Kovács, E.: Book review: Shifra Schonmann (ed.), 2011. Key Concepts in Theatre/Drama Education.
  Hung. Educ. Res. J. 6 (2), 118-122, 2016.
  (Ismertetett mű: Shifra Schonmann. -Key Concepts in Theatre/Drama Education /Rotterdam : Sense Publishers, 2011)
 47. Vargáné Nagy, A.: Családi nevelés.
  Didakt Kft., Debrecen, 149 p., 2016. ISBN: 9789634733294
 48. Vargáné Nagy, A.: Családi nevelés.
  Didakt Kft., [Debrecen], 149 p., 2016. ISBN: 9789634733294
 49. Gortka-Rákó, E.: Családpolitika, családtámogatás és gyermekszegénység.
  In: Családi nevelés. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Didakt Kft., [Debrecen], 39-58, 2016. ISBN: 9789634733294
 50. Bene, Á., Salamon, P.: CSR Potential.
  In: The Publications of the MultiScience - XXX. microCAD International Multidisciplinary Scientific Conference University of Miskolc, 21-22 April, 2016, Miskolc University Press, Miskolc, , 2016. ISBN: 9789633581131
 51. Dajnoki, K., Balázs-Földi, E.: Diszkrimináció a munkaerőpiacon.
  Közép-Európai Közl. 34 (3), 150-165, 2016.
 52. Rábai, D.: Élet a labdarúgó akadémiákon: egy pilot kutatás eredményei.
  Szakkoll. tanulm.(Hatvani István Szakkoll. DE TEK). 4 70-85, 2016.
 53. Bocsi, V.: Elmozdulás az értelmiségi lét felé?.
  In: A felsőoktatás (hozzáadott) értéke : Közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához. Szerk.: Pusztai Gabriella, Bocsi Veronika, Ceglédi Tímea, Partium ; PPS ; Új Mandátum, Nagyvárad ; Budapest, 137-149, 2016, (Felsőoktatás - Társadalom ; 6.) ISBN: 9789631254471
 54. Láczay, M.: Előszó: Multikulturalitás és interetnikus kapcsolatok.
  In: Multikulturális Műhely : Tanulmányok 4.. Szerk.: Láczay Magolna, Bocsi Veronika, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 7-8, 2016. ISBN: 9789631261981
 55. Bocsi, V.: Eltérő kiindulópontok - azonos végpontok?: Akadémiai integráció és eredményesség a településtípus függvényében.
  In: Kisvárosi fiatalok, kisebbségek, új sebezhetőségek. Szerk.: Jancsák Csaba, Krémer András, Belvedere Meridonale, Szeged, 70-84, 2016.
 56. Biczó, G.: Etnikai együttélési helyzetek, lokális együttélési modellek.
  Művelődés. 69 (1), 9-13, 2016.
 57. Bocsi, V.: Expanzió és szelektivitás: oktatási helyzetkép a rendszerváltás után.
  In: Negyedszázad Magyar Ifjúság 2012. Szerk.: Nagy Ádám, Székely Levente, Pallasz Athéné Egyetem Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely, Kecskemét, 147-178, 2016. ISBN: 9789638986160
 58. Bocsi, V.: Expanzió és szelektivitás: oktatási helyzetkép a rendszerváltás után.
  In: A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése : XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia : Program és absztraktkötet. Szerk.: Zsolnai Anikó, Kasik László, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; MTA Pedagógiai Bizottság, Szeged, 160, 2016. ISBN: 9789633065136
 59. Bocsi, V.: Expanzió és szelektivitás: oktatási helyzetkép a rendszerváltás után.
  In: A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése : XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia : program és absztraktkötet. Szerk.: Zsolnai Anikó, Kasik László, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; MTA Pedagógiai Bizottság, Szeged, 145, 2016. ISBN: 9789633065136
 60. Bocsi, V.: Expanzió és szelektivitás: oktatási helyzetkép az ezredforduló után.
  In: Negyedszázad - Magyar Ifjúság 2012. Szerk.: Nagy Ádám, Székely Levente, ISZT Alapítvány ; Excenter Kutatóközpont, Budapest, 147-178, 2016. ISBN: 9789638986160
 61. Mező, F., Máth, J., Abari, K., Mező, K.: Fejlesztőprogramok egymintás longitudinális vizsgálatának matematikai statisztikai háttere.
  Különleges bánásmód. 1 63-72, 2016.
 62. Mező, F., Mező, K.: Flynn-effektus - avagy: intelligensebbek az újabb és újabb generációk?.
  Tehetség. 24 (1), 4-5, 2016.
 63. Balázs-Földi, E.: Fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek alkalmazási gyakorlata a nyílt munkaerő-piacon.
  IJEMS. 1 (1), 1-13, 2016.
 64. Móré, M., Mező, K.: Fogyatékossággal élők a tanulástól a munkavállalásig.
  Különleges bánásmód. 1 17-26, 2016.
 65. Herpainé Lakó, J., Boda, E., Olvasztóné Balogh, Z., Hidvégi, P.: Generációk értékközvetítő szerepe a testnevelés és sport területén.
  In: A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : pedagógiai szekciók = Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Uneverzity J. Selyeho- 2016 "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" : Sekcie pedagogickych". Szerk.: György Juhász, Yvette Orsovics, Melinda Nagy, Univerzita J. Selyeho, Komárno, 334-341, 2016. ISBN: 9788081221873
 66. Pálfi, S.: Hallgatói tudományos munka segítése mentorálással.
  In: Kis mentori kézikönyv. Szerk.: Bálint Péter, Kocsis Péter Csaba, Didakt Kft., Debrecen, 64-81, 2016. ISBN: 9786155212406
 67. Tamásiné Dsupin, B.: Hangszínvarázs: az auditív befogadókészség fejlésztésének kontextusában.
  In: Az élményszerű óvodai zenehallgatás aktuális kérdései : zenepedagógiai tanulmányok. Szerk.: Dsupin Borbála, Hovánszki Jánosné, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 76-85, 2016. ISBN: 9789633185827
 68. Biczó, G.: Helyzetjelentés a turisztikai imázskonstrukció állásáról Gyimesben.
  Replika. 96-97 37-46, 2016.
 69. Vargáné Nagy, A., Pálfi, S.: Játékkal a világ körül.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 155 p., 2016. ISBN: 9789633185599
 70. Bálint, P., Kocsis, P.: Kis mentori kézikönyv.
  Didakt KFT, Debrecen, 101 p., 2016. ISBN: 9786155212406
 71. Dulainé Madarász, A.: Korszerű szemlélet a kisgyermekek zenehallgatásra nevelésében.
  In: A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : pedagógiai szekciók = Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Uneverzity J. Selyeho- 2016 "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" : Sekcie pedagogickych". Szerk.: György Juhász, Yvette Orsovics, Melinda Nagy, Univerzita J. Selyeho, Komárno, 302-309, 2016. ISBN: 9788081221873
 72. Mező, F., Mező, K.: Különleges bánásmódot igénylők problémáira érzékenyítő gyakorlatok.
  In: Perspektivikus kaleidoszkóp. Szerk.: Koncz István, Mező Ferenc, Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, Budapest, 177-196, 2016. ISBN: 9789638991584
 73. Kovácsné Bakosi, É.: Learning to learn through play.
  In: Játékkal a világ körül. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Pálfi Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 17-39, 2016. ISBN: 9789633185599
 74. Szabó, G.: Miért érdemes a regionális tudomány módszereit alkalmazni az Észak-Alföld vizsgálatához?.
  In: Multikulturális Műhely : Tanulmányok 4.. Szerk.: Láczay Magolna, Bocsi Veronika, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 22-30, 2016. ISBN: 9789631261981
 75. Bocsi, V.: Motivációk, célok és elképzelések: roma fiatalok oktatással kapcsolatos tervei.
  In: Inkluzív nevelés - inkluzív társadalom. Szerk.: Semsei Imre, Kovács Klára, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 9-32, 2016. ISBN: 9789633186152
 76. Móré, M., Kozák, A., Szabó, G.: Munkaerő-piaci elvárások az egységes képesítési keretrendszer tükrében.
  Taylor. 8 (3), 131-142, 2016.
 77. Balázs-Földi, E., Dajnoki, K.: Munkáltatói aspektusok feltárása a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásában.
  Taylor. 25 (3), 93-103, 2016.
 78. Vargáné Nagy, A.: Nemzetközi tapasztalatok a koragyermekkori gyakorlatban: konferencia-beszámoló.
  In: Családi nevelés. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Didakt Kft., [Debrecen], 7-20, 2016. ISBN: 9789634733294
 79. Molnár, B.: Netgenerációs gyermekek, netgenerációs szülők: családi nevelés a digitális korban.
  In: Családi nevelés. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Didakt Kft., [Debrecen], 93-114, 2016. ISBN: 9789634733294
 80. Mező, F., Mező, K.: Originalitást mérő és becslő módszerek.
  Tehetség. 24 (4), 15-19, 2016.
 81. Szabó, G., Kozák, A., Móré, M.: Összefüggések az észak-alföldi régió munkaerőpiaci és életminőségi mutatói között.
  Taylor. 8 (2), 19-26, 2016.
 82. Bocsi, V., Fónai, M.: Patterns of Institutional Influences on Entering the Labor Market.
  In: European Conference on Educational Research (ECER 2016) : Leading education: The distinct contributions of educational research and researchers. Ed.: Theo Wubbels, ECER, Dublin, , 2016.
 83. Koncz, I., Mező, F.: Perspektivikus kaleidoszkóp.
  Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, Budapest, 208 p., 2016. ISBN: 9789638991584
 84. Balázs-Földi, E., Dajnoki, K.: Sajátosságok a fogyatékos és megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásában.
  Gradus. 3 (1), 313-318, 2016.
 85. Bocsi, V.: Szakember vagy klasszikus értelmiségi?: hallgatók értelmiségkoncepciói a munkaerő-piaci kimenet függvényében.
  In: A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése : XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia : program és absztraktkötet. Szerk.: Zsolnai Anikó, Kasik László, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; MTA Pedagógiai Bizottság, Szeged, 160, 2016. ISBN: 9789633065136
 86. Mező, F.: Szervezeti tehetségstratégia.
  Különleges bánásmód. 2 (4), 19-34, 2016.
 87. Gortka-Rákó, E.: Szociálpedagógia és módszerek.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 117 p., 2016. ISBN: 9789633185681
 88. Gesztelyi, H., Görög, D., Maróthy, S.: Szöveg, hordozó, közösség: olvasóközönség és közösségi olvasmányok a régi magyar irodalomban : Fiatalok konferenciája 2015.
  Reciti Kiadó, Budapest, 242 p., 2016. ISBN: 9786155478246
 89. Bujdosóné Papp, A.: Szövegélményeink közössége.
  In: A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : pedagógiai szekciók = Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Uneverzity J. Selyeho- 2016 "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" : Sekcie pedagogickych". Szerk.: György Juhász, Yvette Orsovics, Melinda Nagy, Univerzita J. Selyeho, Komárno, 264-273, 2016. ISBN: 9788081221873
 90. Eigner, B.: Szülés utáni depressziós jegyek megjelenése a korai anya-gyermek interakciós mintázatokban, hatása a későbbi gyermeki pszichotpatológiára.
  In: Múlt és jelen összeér : a Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése : kivonatkötet. Szerk.: Vargha András, Magyar Pszichiátriai Társaság, Budapest, 67-68, 2016. ISBN: 9786158024129
 91. Kovácsné Bakosi, É.: Szülővé válni, szülőnek lenni.
  In: Családi nevelés. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Didakt Kft., [Debrecen], 21-38, 2016. ISBN: 9789634733294
 92. Mező, F., Mező, K.: Tanulásdiagnosztika és fejlesztés az IPOO modell alapján - a különleges bánásmódot igénylő tanulók és a felnőttképzésben résztvevők számára is.
  In: Innovatív módszerek a pedagógiai-pszichológiai gyakorlatban ukrajna európai integrációjának tükrében. Szerk.: Berghauer-Olasz Emőke, Greba Ildikó, Hutterer Éva, Pallay Katalin, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 288-293, 2016. ISBN: 9786177404025
 93. Láczay, M., Bocsi, V.: Tanulmányok 4..
  Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 206 p., 2016. ISBN: 9789631261981
 94. Mező, F., Mező, K.: Tehetség és társadalom.
  Zempléni múzsa. 62 (2), 3-19, 2016.
 95. Nagy, É.: Tehetséggondozás a felsőoktatásban.
  In: Kis mentori kézikönyv segédlet a Lippai Balázs Roma Szakkollégiumban végzett mentori tevékenységhez. Szerk.: Bálint Péter, Kocsis Péter Csaba, Didakt Kft., Debrecen, 8-12, 2016. ISBN: 9786155212406
 96. Engler, Á., Bocsi, V.: Tradicionális és nem tradicionális női hallgatók: a hallgatói magatartás és az akadémiai értékek gender-olvasata : A tanulmányi eredményesség és motiváció gender összefüggései nappali és levelező tagozatos egyetemi hallgatók körében.
  In: Új kutatások a neveléstudományokban 2015 : Pedagógusok, tanulók, iskolák - az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa. Szerk.: Tóth Péter, Holik Ildikó, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 151-165, 2016
 97. Kovács, E.: Tükröt tart; segít máshogy hazamenni: A playback módszer lehetséges alkalmazása az előítéletesség csökkentésére.
  Iskolakultúra. 26 (2), 19-30, 2016.
 98. Borbély, S., Rábai, D.: Valóban alacsony a pedagógusok (kiemelten a testnevelők) társadalmi megítélése?.
  Magyar Sporttud. Szle. 66 (2), 26, 2016.
 99. Gortka-Rákó, E.: Változó családsegítés: gyermekjóléti szolgáltatások a család és gyermekjóléti szolgálaton át a család és gyermekjóléti központig.
  Szociálped. 3-4 5-12, 2016.
 100. Mező, F., Máth, J., Abari, K., Mező, K.: Vizsgálati és kontrollcsoportot egy adatfelvételi alkalom alapján összehasonlító hatásvizsgálatok matematikai statisztikai háttere.
  Különleges bánásmód. 2 (2), 73-82, 2016.
 101. Hovánszki, J.: Zenei innováció az óvodapedagógus képzésben.
  In: A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : pedagógiai szekciók = Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Uneverzity J. Selyeho- 2016 "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" : Sekcie pedagogickych". Szerk.: György Juhász, Yvette Orsovics, Melinda Nagy, Univerzita J. Selyeho, Komárno, 342-348, 2016. ISBN: 9788081221873
 102. Hovánszki, J.: Zenét "hallgatni arany".
  In: Az élményszerű óvodai zenehallgatás aktuális kérdései : zenepedagógiai tanulmányok. Szerk.: Dsupin Borbála, Hovánszki Jánosné, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 15-25, 2016. ISBN: 9789633185827
2015
 1. Tamásiné Dsupin, B.: "Éneklő Ifjúság": Hajdú-Bihar Megyei Minősítő Hangversenyek 2015.
  Rubato 3 10-11, 2015.
 2. Bocsi, V.: "Én nem szeretek mindig szemben szaladni a széllel".
  In: Szerep- és funkcióváltások a közoktatás világában. Szerk.: Györgyi Zoltán, Somin Mária, Vadász Viola, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 187-198, 2015. ISBN: 9789636829445
 3. Bocsi, V., Morvai, L., Csokai, A.: "Jó szóval oktasd, játszani is engedd": pedagógusjelöltek gyermeknevelési értékei.
  In: Szakmai szocializáció a felsőoktatásban : A pedagógusképzés kihívásai a Kárpát-medencében. Szerk.: Pusztai Gabriella; Ceglédi Tímea, Partium Press, Nagyvárad, 253-268, 2015. ISBN: 9789631233988
 4. Bocsi, V.: Academic time at campus.
  Act. Univ. Sapientiae Soc. Anal. 5 81-94, 2015.
 5. Bálint, P.: A dalbetétes mesék hermeneutikája.
  Erdélyi Múzeum. 2 18-38, 2015.
 6. Szabó, E.: A dinamikus szenzoros integrációs terápia (DSZIT) a verbális kommunikációs zavarok rehabilitációjában.
  Különleges bánásmód 2 71-80, 2015.
 7. Szabó, E.: A dinamikus szenzoros integrációs terápia (dszit) helye a kommunikációs zavarok kezelésében, esetismertetés tükrében.
  In: Az együttnevelés útjai. Szerk.: Szilágyi Barnabás, Mező Katalin, Mező Ferenc, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 55-92, 2015. ISBN: 9789633184837
 8. Kovácsné Bakosi, É., Pálfi, S.: A fejlesztő játékok módszertani alapjai.
  In: Az együttnevelés útjai. Szerk.: Szilágyi Barnabás, Mező Katalin, Mező Ferenc, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 217-240, 2015. ISBN: 9789633184837
 9. Abari, K., Mező, K., Mező, F., Máth, J.: A fejlesztőprogramok hatásvizsgálatát szolgáló adatbázisok szerkezete egy ingyenes statisztikai szoftverben: az R-ben.
  Különleges bánásmód. 2 37-47, 2015.
 10. Bocsi, V.: A felsőoktatás értékmetszetei.
  Új Mandátum Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 216 p., 2015. ISBN: 9789632870779
 11. Bálint, P.: A feltételszabás és renovatio fenomenológiája a népmesében.
  Korunk. 2 104-112, 2015.
 12. Balázs-Földi, E., Dajnoki, K.: A fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci jellemzői a hazai kutatásokban.
  In: II. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia : "A vidék él és élni akar". Szerk.: Ferencz Árpád, Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, Kecskemét, 471-475, 2015. ISBN: 9786155192333
 13. Molnár, B.: A fonográftól az e-learning 3.0-ig: az elektronikus tanulási környezetek változó technikái, változó szemléletmódja.
  In: Pedagógiai innovációk. Szerk.: Szerepi Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 83-100, 2015. ISBN: 9789633184639
 14. Kovácsné Bakosi, É.: A gyakorlatvezetés módszertani kézikönyve Az óvodai gyakorlati képzés korszerűsítése.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 143 p., 2015. ISBN: 9789634738633
 15. Bocsi, V.: A hallgatói eredményesség habituális háttere.
  In: Ki eredményes a felsőoktatásban? Szerk.: Pusztai Gabriella, Kovács Klára, Partium Press, Nagyvárad, 133-143, 2015.
 16. Móré, M., Szabados, G.: A hallgatólagos tudás szerepe a munkahelyi beillesztés folyamatában.
  Taylor. 7 (1-2), 228-234, 2015.
 17. Mező, K.: A játék hatása a kreativitás fejlődésére.
  Óvodai nev. 68 (7), 26-27, 2015.
 18. Pálfi, S.: A játékkonfliktus, mint a viselkedéseltérés jelzője.
  In: Játékkal a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért. Szerk.: Mező Katalin, Bíbor Kiadó, Miskolc, 93-107, 2015. ISBN: 9786155536007
 19. Tamásiné Dsupin, B.: A játékkutatás története.
  Parlando. 2 1-15, 2015.
 20. Mező, K.: A kiemelkedés útja: a cigány/roma tehetségek támogatása.
  In: Roma gyermekek nevelése és segítése. Szerk.: Pálfi Sándor, Didakt Kft., Debrecen, 139-160, 2015. ISBN: 9786155212345
 21. Kelemen, L., Mező, K., Mező, F., Szilágyi, B.: A korai fejlesztés szemlélete és hazai gyakorlata.
  In: Az együttnevelés útjai. Szerk.: Szilágyi Barnabás, Mező Katalin, Mező Ferenc, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 241-263, 2015. ISBN: 9789633184837
 22. Mező, F., Mező, K.: A kreativitás és fejlesztése.
  Magiszter (Csíkszereda) 13 6-20, 2015.
 23. Mező, K.: A kreativitás szerepe az oktatásban.
  In: 5. Báthory-Brassai tanulmánykötet I-II : Kárpát-medencei versenyképesség. Szerk.: Rajnai Zoltán, Fregan Beatrix, Óbudai Egyetem, Budapest, 360-368, 2015. ISBN: 9786155460385
 24. Mező, F., Mező, K.: A különleges bánásmód diagnosztikai és fejlesztési centrum kutatóműhely bemutatása.
  Különleges bánásmód. 1 (1), 91-98, 2015.
 25. Vargáné Nagy, A., Olvasztóné Balogh, Z., Balogh, B.: A külsővilág tevékeny megismerésének módszertana matematikai tartalommal.
  In: Óvodapedagógiai módszertani kézikönyv [elektronikus dokumentum]. Szerk.: Pálfi Sándor, Debreceni Egyetem, Debrecen, 135-175, 2015. ISBN: 9789634732051
 26. Biczó, G.: Alkalmazott társadalomtudományi kutatások és a roma kisebbségi közösségek integrációja: kortárs kihívások = Applied Social Science Research and the Integration of Roma Minority Communitie :Contemporary Challenges.
  In: Peremhelyzetben : romológiai írások = In Marginal Position : Writings from the Field of Romology. Szerk.: Bocsi Veronika, Didakt Kft. : Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Narratológiai Műhely, Debrecen ; Hajdúböszörmény, 11-30 169-189, 2015. ISBN: 9786155212307
 27. Szerepi, S.: A lokális meghatározottság jelentősége az interkulturális nevelés gyakorlatában: különös tekintettel a roma integrációs törekvésekre = The Significance of Location in Intercultural Education Practices : with Special Emphasis on Roma Integration Targets.
  In: Peremhelyzetben : romológiai írások = In Marginal Position : Writings from the Field of Romology. Szerk.: Bocsi Veronika, Didakt Kft. : Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Narratológiai Műhely, Debrecen ; Hajdúböszörmény, 117-133 275-290, 2015. ISBN: 9786155212307
 28. Schréder, V.: A lovasterápia kapcsolódási pontjai a nyelvi és beszédzavarok terápiájával - magyarországi helyzetkép: rövid kitekintés a dysarthia lovasterápiás kezelésének lehetőségeire.
  In: Az együttnevelés útjai. Szerk.: Szilágyi Barnabás, Mező Katalin, Mező Ferenc, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 121-132, 2015. ISBN: 9789633184837
 29. Gortka-Rákó, E.: A mediáció alkalmazási lehetősége a szociálpedagógus munkájában.
  In: Roma gyermekek nevelése és segítése. Szerk.: Pálfi Sándor, Didakt Kft., Debrecen, 121-137, 2015. ISBN: 9786155212345
 30. Móré, M.: A menedzsmenttudomány válasza az öregedő társadalom kihívásaira.
  Magyar gerontol. 25 60-71, 2015.
 31. Kozák, A., Móré, M.: A mentor kommunikációs kompetenciáinak jelentősége a szervezeti kultúra megismertetésében.
  Mark. menedzsment. 2 35-46, 2015.
 32. Bocsi, V., Morvai, L., Csokai, A.: An analysis of teacher education students' child-rearing values in a cross-border area.
  In: Professional calling in higher education: challenges of teacher education in the Carpathian Basin. Ed.: Pusztai Gabriella, Ceglédi Tímea, Új Mandátum, Nagyvárad, 117-128, 2015. ISBN: 9789631234015
 33. Bocsi, V., Gortka-Rákó, E.: A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése mint a tanári pálya egy lehetséges kimenete.
  In: Az együttnevelés útjai. Szerk.: Szilágyi Barnabás, Mező Katalin, Mező Ferenc, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 205-215, 2015. ISBN: 9789633184837
 34. Láczay, M.: A szakoktatóképzés korszerűsítésének korábbi paradigmái.
  Szakk. szle. 3 4-20, 2015.
 35. Kelemen, L.: A tanulási korlátokkal küzdő gyermekek beszéddiagnosztikája és -fejlesztése az okoskocka eszközökkel A.
  In: Játékkal a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért. Szerk.: Mező Katalin, Bíbor Kiadó, Miskolc, 39-53, 2015. ISBN: 9786155536007
 36. Mező, K., Mező, F.: A tehetség, mint a különleges bánásmód speciális területe.
  In: Játékkal a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért. Szerk.: Mező Katalin, Bíbor Kiadó, Miskolc, 75-85, 2015. ISBN: 9786155536007
 37. Bálint, P.: A titok fenoménje a népmesében (Jakab István: Brugó [AaTh, Bn 311 (406A*)~307]) = The Phenomenology of the Secret in the Folk Tale (István Jakab: Brugó [AaTh, Bn 311 (406A*)~307]).
  In: A titok fenomenológiája a cigány népmesében = The Phenomenology of the Secret in Gypsy Folktales. Szerk.: Bódis Zoltán, Didakt K., Debrecen, 11-54, 159-206, 2015. ISBN: 9636155212291
 38. Bódis, Z.: A titok fenomenológiája a cigány népmesében = The Phenomenology of the Secret in Gypsy Folktales.
  Didakt Kiadó, Debrecen, 323 p., 2015. ISBN: 9636155212291
 39. Biczó, G.: A titok-paradigma alakváltozatai a mesében: Ámi Lajos életművének példája = Forms of the Secret-paradigm in the Tale; The Tales of Lajos Ámi.
  In: A titok fenomenológiája a cigány népmesében = The Phenomenology of the Secret in Gypsy Folktales. Szerk.:/ed. by Bódis Zoltán, Didakt Kft., Debrecen, 103-122, 259-276, 2015, (Fabula Aeterna, ISSN 2064-6380 ; 4) ISBN: 9786155212291
 40. Bálint, P.: Átok, titok és ígéret a népmesében: The Curse, the Secret and the Promise in the Folktale.
  Didakt Kft., Debrecen, 406 p., 2015. ISBN: 9786155212321
 41. Bocsi, V.: A vallás hatása az akadémiai elkötelezettségre és a hallgatói habitusra.
  In: A bizonytalanság szociológiája : konferencia Hankiss Elemér emlékére. Szerk.: Gábirel Dóra et al, Magyar Szociológiai Társaság, Budapest, 122, 2015.
 42. Láczay, M.: A velünk élő múltból a közös jövőnkért.
  In: Az esélyteremtés missziója : tanulmányok a roma közösségi kultúra hagyományairól és a tehetséggondozásról. Szerk.: Láczay Magdolna, Didakt Kft., Debrecen, 9-25, 2015. ISBN: 9786155212314
 43. Dankovics, N.: A verbális munkaemlékezet és a fonológiai tudatosság vizsgálata tanulási zavarral veszélyeztetett gyermekeknél.
  In: Az együttnevelés útjai. Szerk.: Szilágyi Barnabás, Mező Katalin, Mező Ferenc, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 93-120, 2015. ISBN: 9789633184837
 44. Láczay, M.: A vezetés funkcióinak és feladatainak értelmezése az új menedzsment irányzatokban.
  Közép-Európai Közl. 8 (2), 150-157, 2015.
 45. Tánczos, J.: Az autizmus hatása a játéktevékenység fejlődésére.
  In: Játékkal a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért. Szerk.: Mező Katalin, Bíbor Kiadó, Miskolc, 109-117, 2015. ISBN: 9786155536007
 46. Mező, K., Mező, F., Kelemen, L., Szilágyi, B.: Az együttnevelés elmélete és gyakorlata.
  In: Az együttnevelés útjai. Szerk.: Szilágyi Barnabás, Mező Katalin, Mező Ferenc, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 7-22, 2015. ISBN: 9789633184837
 47. Szilágyi, B., Mező, K., Mező, F.: Az együttnevelés útjai.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 263 p., 2015. ISBN: 9789633184837
 48. Bálint, P.: Az elillanó "sum".
  Alföld. 2 6-19, 2015.
 49. Tamásiné Dsupin, B.: A zene és mozgás relációja az óvodai zenei nevelésben.
  In: Pedagógiai innovációk. Szerk.: Szerepi Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 17-43, 2015. ISBN: 9789633184639
 50. Tamásiné Dsupin, B.: A zenei nevelés módszertana.
  In: Óvodapedagógiai módszertani kézikönyv [elektronikus dokumentum]. Szerk.: Pálfi Sándor, Debreceni Egyetem, Debrecen, 47-77, 2015. ISBN: 9789634732051
 51. Tamásiné Dsupin, B.: A zenei tartalom és a mozdulattípusok komplexitása népi játékainkban.
  Parlando. 3 1-52, 2015.
 52. Láczay, M.: Az esélyteremtés missziója: tanulmányok a roma közösségi kultúra hagyományairól és a tehetséggondozásról.
  Didakt Kft., Debrecen, 158 p., 2015. ISBN: 9786155212314
 53. Lenkey-Tóth, P.: Az óvodai vizuális nevelés módszertan.
  In: Óvodapedagógiai módszertani kézikönyv [elektronikus dokumentum]. Szerk.: Pálfi Sándor, Debreceni Egyetem, Debrecen, 78-112, 2015. ISBN: 9789634732051
 54. Pálfi, S.: Az óvodás gyermekek játékának kibontakozását segítő módszertan.
  In: Óvodapedagógiai módszertani kézikönyv [elektronikus dokumentum]. Szerk.: Pálfi Sándor, Debreceni Egyetem, Debrecen, 176-199, 2015. ISBN: 9789634732051
 55. Georgeson, J., Campbell-Barr, V., Kovácsné Bakosi, É., Nemes, M., Pálfi, S., Sorzio, P.: Can We Have A Global Approach to Child-Centred Early Childhood Practice?.
  Early Child Development and Care. 11-12 1862-1879, 2015.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Developmental and Educational Psychology
  Q1 Pediatrics
  Q3 Social Psychology
 56. Kovácsné Bakosi, É., Láczay, M.: Családi életmód és kapcsolatrendszer innovációja.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 149 p., 2015. ISBN: 9789634738640
 57. Campbell-Barr, V., Georgeson, J., Vargáné Nagy, A.: Developing Professional Early Childhood Educators in England and Hungary: Where Has All the Love Gone?.
  Europ. Educ. 47 311-330, 2015.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Education
 58. Bálint, P.: Életvilágbeli veszteségek a népmese kihalásával (avagy miről marad le a gyermek, ha nem ismeri a tradicionális népmesét?).
  In: Pedagógiai innovációk. Szerk.: Szerepi Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 8-16, 2015. ISBN: 9789633184639
 59. Bocsi, V.: Elhivatottság vagy kényszerűség?: hallgatók munkával kapcsolatos elképzelései és elvárásai.
  In: Pedagógusok, tanulók, iskolák - az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa : tartalmi összefoglalók: XV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Tóth Péter et al, Óbudai Egyetem, Budapest, 91, 2015.
 60. Tomory, I.: Enkulturáció és identitás: egy városi cigány mikroközösség vizsgálata = Enculturation and Identity : A Gypsy Micro Community in the City.
  In: Peremhelyzetben : romológiai írások = In Marginal Position : Writings from the Field of Romology. Szerk.: Bocsi Veronika, Didakt Kft. : Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Narratológiai Műhely, Debrecen ; Hajdúböszörmény, 89-116 249-273, 2015. ISBN: 9786155212307
 61. Balázs-Földi, E.: Equal Opportunities In The Italian Labour Market.
  Anal. Univ. Oradea. Ştiinţ. econ. 24 (1), 142-156, 2015.
 62. Mező, F., Máth, J., Abari, K., Mező, K.: Fejlesztőprogramok egymintás, kritériumorientált hatásvizsgálatának matematikai statisztikai háttere.
  Különleges bánásmód. 1 (3), 69-78, 2015.
 63. Máth, J., Mező, F., Abari, K., Mező, K.: Fejlesztőprogramok hatásvizsgálatának matematikai statisztikai alapfogalmai.
  Különleges bánásmód. 1 (1), 69-77, 2015.
 64. Mező, F., Máth, J., Abari, K., Mező, K.: Fejlesztőprogramok önkontrollos hatásvizsgálatának matematikai statisztikai háttere.
  Különleges bánásmód. 1 (4), 65-75, 2015.
 65. Bujdosóné Papp, A., Fazekas, J., Kovácsné Bakosi, É., Olvasztóné Balogh, Z., Pálfi, S., Tamásiné Dsupin, B., Vargáné Nagy, A.: Feladatgyűjtemény összefüggő szakmai gyakorlat teljesítő óvodapedagógus-jelöltek számára.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 44 p., 2015. ISBN: 9789634733966
 66. Mező, K.: Fogyatékkal élő tehetségek.
  Tehetség. 1 9-11, 2015.
 67. Engler, Á., Bocsi, V., Dusa, Á., Kardos, K., Németh, N.: Formális tanulás.
  In: Tanuló régiók Magyarországon : Az elmélettől a valóságig. Írták: Kozma Tamás és munkatársai, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 75-107, 2015, (Régió és oktatás, ISSN 2060-2596 ; 11.) ISBN: 9789633184721
 68. Balázs-Földi, E.: Gazdasági növekedés és esélyegyenlőség az Európai Unióban.
  Taylor. 3-4 178-186, 2015.
 69. Bálint, P.: Görög Veronika: A három út. Varsányi cigány mesék Berki Jánostól.
  Ethnographia. 2 321-323, 2015.
  (Ismertetett mű: Görög Veronika. -A három út. Varsányi cigány mesék Berki Jánostól /Budapest : Balassi Kiadó, 2012229 p.)
 70. Mező, F., Mező, K.: Gyógypedagógiai problémákra érzékenyítő játékok (nemcsak óvodapedagógusoknak).
  In: Játékkal a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért. Szerk.: Mező Katalin, Bíbor Kiadó, Miskolc, 55-74, 2015. ISBN: 9786155536007
 71. Tomory, I.: Hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek tanulási motivációi: Kelet-Afrikai helyszíni megfigyelések összegzése.
  In: Pedagógiai innovációk. Szerk.: Szerepi Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 60-72, 2015. ISBN: 9789633184639
 72. Szabó, G.: Higher education institutions and participation in eu tenders.
  In: Social Sciences: Management in Various Fields : Household, public services, company, region, national economy. Ed.: Magdolna Láczay, Dariusz Fatula, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 111-119, 2015. ISBN: 9789633184769
 73. Vargáné Nagy, A., Molnár, B., Pálfi, S., Szerepi, S.: Hungarian Perspectives on Early Years Workforce Development from the beginning till today.
  In: International Perspectives on Early Years Worforce Development. Ed.: by Verity Campbell-Barr, Jan Georgeson, Critical Publishing Ltd., Northwitch, 109-121, 2015.
 74. Vargáné Nagy, A.: Inklúzió a kezdetektől: Útmutató a roma gyermekek koragyermekkori gondozásáról és neveléséről.
  In: Roma gyermekek nevelése és segítése. Szerk.: Pálfi Sándor, Didakt Kft., Debrecen, 9-32, 2015. ISBN: 9786155212345
 75. Berde, C., Móré, M.: Intézményi menedzsment - az egyetemi vezetés sajátosságai.
  Közép-európai közl. 2 158-167, 2015.
 76. Mező, K.: Játékkal a különleges bánásmódot igéylő gyermekekért.
  Bíbor Kiadó, Miskolc, 122 p., 2015. ISBN: 9786155536007
 77. Mező, F., Szilágyi, B., Mező, K., Kelemen, L.: Képességek fejleszthetősége a tanulásban akadályozottság aspektusából.
  In: Az együttnevelés útjai. Szerk.: Szilágyi Barnabás, Mező Katalin, Mező Ferenc, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 37-54, 2015. ISBN: 9789633184837
 78. Molnár, B., Pálfi, S., Szerepi, S., Vargáné Nagy, A.: Kisgyemekkori nevelés Magyarországon.
  Educatio. 3 121-128, 2015.
 79. Mező, F.: Koncz István nagy kézikönyve trénereknek: recenzió.
  Különleges bánásmód 2 97-98, 2015.
  (Ismertetett mű: Koncz István. -Sikeres trénerek nagy kézikönyve [elektronikus dokumentum] /Budapest : Fitt Image, 2015[10], 412 p.)
 80. Mező, K.: Konferencia beszámoló az I. Különleges bánásmód nemzetközi konferenciáról.
  Különleges bánásmód 1 (1), 105-108, 2015.
 81. Mező, K.: Kreativitással az esélyegyenlőségért.
  In: Tanulmánykötet a 6. Báthory-Brassai nemzetközi konferencia előadásaiból. Szerk.: Rajnai Zoltán et al, Biztonságtudományi Doktori Iskola, Budapest, 15-23, 2015. ISBN: 9786155460385
 82. Schéder, V.: Különleges bánásmód ló-asszisztált foglalkozásokon.
  Különleges bánásmód 1 79-89, 2015.
 83. Bocsi, V.: Különórák és szabadidő az általános iskolákban.
  In: Eredményesség és társadalmi beágyazottság. Szerk.: Imre Anna, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 135-156, 2015.
 84. Kozák, A., Móré, M.: Mediáció alkalmazásának lehetősége oktatásügyi konfliktusok kezelése során.
  In: Pedagógiai innovációk. Szerk.: Szerepi Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 112-124, 2015. ISBN: 9789633184639
 85. Móré, M., Kozák, A.: Menedzsment feladatok a közoktatási intézményekben.
  In: Az együttnevelés útjai. Szerk.: Szilágyi Barnabás, Mező Katalin, Mező Ferenc, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 189-204, 2015. ISBN: 9789633184837
 86. Bujdosóné Papp, A.: Mese - vers tevékenység.
  In: Óvodapedagógiai módszertani kézikönyv [elektronikus dokumentum] : Készült a SZAKTÁRNET (TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009) pályázat keretében. Szerk.: Pálfi Sándor, Debreceni Egyetem, Debrecen, 6-46, 2015. ISBN: 9789634732051
 87. Bálint, P.: Miért és kiváltképpen mire jó a tradicionális népmese?.
  In: Az együttnevelés útjai. Szerk.: Szilágyi Barnabás, Mező Katalin, Mező Ferenc, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 23-36, 2015. ISBN: 9789633184837
 88. Bálint, P.: Miért és kiváltképpen mire jó a tradicionális népmese?.
  Helikon. 11 16-18, 2015.
 89. Fazekas, J.: Mozgás/Testnevelés módszertan.
  In: Óvodapedagógiai módszertani kézikönyv [elektronikus dokumentum]. Szerk.: Pálfi Sándor, Debreceni Egyetem, Debrecen, 113-134, 2015. ISBN: 9789634732051
 90. Bocsi, V.: Munkaértékek román-magyar összehasonlító vizsgálata a Partiumban.
  Kult. Köz. 6 (1), 17-26, 2015.
 91. Bojti, I., Schéder, V.: Narratív szemlélet a segítő kapcsolatban.
  Különleges bánásmód 2 59-70, 2015.
 92. Balogh, B., Bujdosóné Papp, A., Fazekas, J., Lenkey-Tóth, P., Olvasztóné Balogh, Z., Pálfi, S., Tamásiné Dsupin, B., Vargáné Nagy, A., Pálfi, S.: Óvodapedagógiai módszertani kézikönyv: [elektronikus dokumantum] : Készült a SZAKTÁRNET (TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009) pályázat keretében.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 199 p., 2015. ISBN: 9789634732051
 93. Mező, K.: Pályaorientáció, pályatanácsadás tehetségeseknek.
  Magiszter (Csíkszereda). 13 57-69, 2015.
 94. Szabó, G.: Pályázati fejlesztési források és abszorpciós képesség vizsgálata a magyarországi megyékben.
  Taylor. 18-19 (1-2), 380-387, 2015.
 95. Bocsi, V., Engler, Á.: Párkapcsolat és gyermekvállalás a családi életre nevelésben.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 117 p., 2015. ISBN: 9789634738480
 96. Szerepi, S.: Pedagógiai innovációk.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 124 p., 2015.
 97. Bujdosóné Papp, A.: Pedagógiai kommunikáció: a változó állandó.
  In: Pedagógiai innovációk. Szerk.: Szerepi Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 101-111, 2015. ISBN: 9789633184639
 98. Pusztai, G., Ceglédi, T., Bocsi, V., Kovács, K., Dusa, Á., Márkus, Z., Hegedűs, R.: Pedagógusjelöltek oktatásszociolgiai vizsgálata II..
  Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központja, Debrecen, 160 p., 2015. ISBN: 9786158007726
 99. Bocsi, V.: Pedagógusok gyermeknevelési értékei az intézményi szint és a pedagógiai célok tükrében.
  In: Pálya-modell: Igények és lehetőségek a pedagógus-továbbképzés változó rendszerében. Szerk.: Pusztai Gabriella, Morvai Laura, Partium Press, Nagyvárad, 140-155, 2015. ISBN: 9789631234008
 100. Bocsi, V.: Peremhelyzetben: romológiai írások = In Marginal Position : Writings from the Field of Romology.
  Didakt Kft., Debrecen, 320 p., 2015. ISBN: 9786155212307
 101. Andrásné Teleki, J.: Preventív-gyógyító mozgás a fogyatékkal élők fejlesztésében.
  In: Az együttnevelés útjai. Szerk.: Szilágyi Barnabás, Mező Katalin, Mező Ferenc, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 133-149, 2015. ISBN: 9789633184837
 102. Orosz, R., Mező, F.: Psychological Factors in the Development of Football-Talent from the Perspective of an Integrative Sport-Talent Model.
  JEGYS. 3 (1), 58-58, 2015.
 103. Herpainé Lakó, J., Olvasztóné Balogh, Z.: Recreational activites in the different kind of generation in connection with physical activity.
  In: Health and Physical Activities in Lifestyle among Children and Youth International Scientific Conference : conference textbook of invited lectures. Szerk.: Elena Bendíková, Matej Bel University, Banská Bystrica, 10-20, 2015. ISBN: 9788055411415
 104. Bocsi, V., Csokai, A.: Roma fiatalok munkaértékei.
  Metszetek. 4 (4), 3-18, 2015.
 105. Gortka-Rákó, E.: Roma gyerekek a gyermekvédelmi intézményekben.
  In: Pedagógiai innovációk. Szerk.: Szerepi Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 74-82, 2015. ISBN: 9789633184639
 106. Vargáné Nagy, A., Pálfi, S.: Roma gyermekek nevelése és segítése.
  Didakt Kft., Debrecen, 160 p., 2015.
 107. Bocsi, V.: Roma szakkollégisták identitás- és életútvizsgálata = Analyzing the Identity and Life of Roma Special College Students.
  In: Peremhelyzetben : romológiai írások = In Marginal Position : Writings from the Field of Romology. Szerk.: Bocsi Veronika, Didakt Kft. : Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Narratológiai Műhely, Debrecen ; Hajdúböszörmény, 135-164 291-320, 2015. ISBN: 9786155212307
 108. Mező, K., Mező, F.: Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek tehetségének egyéni mentorálása.
  Tehetség. 2 3-5, 2015.
 109. Láczay, M., Fatuła, D.: Social Sciences: Management in Various Fields: Household, public services, company, region, national economy.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 146 p., 2015. ISBN: 9789633184769
 110. Biczó, G.: Szalma Anna-Mária: a fénykép a mindennapi életben.
  Ethnographia. 126 (4), 723-725, 2015.
  (Ismertetett mű: Szalma Anna-Mária. -A fénykép a mindennapi életben /Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014. -352 p.)
 111. Mező, F.: Személyiségfejlesztés, mint a különleges bánásmód egy kritikus aspektusa.
  In: Tanulmánykötet a 6. Báthory-Brassai nemzetközi konferencia előadásaiból. Szerk.: Rajnai Zoltán et al, Biztonságtudományi Doktori Iskola, Budapest, 6-14, 2015. ISBN: 9786155460385
 112. Láczay, M.: The interpretation of management functions and tasks in recent management trends.
  In: Social Sciences: Management in Various Fields: Household, public services, company, region, national economy. Ed.: Magdolna Láczay, Dariusz Fatuła, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 47-53, 2015. ISBN: 9789633184769
 113. Bocsi, V.: The Patterns os Students' Value Preferences in Hungary.
  In: International Academic Conference on Social Science. Ed.: Malkhaz Nakashidze, The International Institute for Acedemic Development, Batumi (Georgia), 80-90, 2015.
 114. Campbell-Barr, V., Georgeson, J., Vargáné Nagy, A.: The role of Higher Education in forming loving early childhood educators in Hungary and England.
  HERJ. 4 1-13, 2015.
 115. Bocsi, V., Márkus, Z.: The students' work values in Partium region.
  In: Education and Transition - Contributions from Educational Research. European Educational Research Association. Anstracts. / by Theo Wubbels et al, EERA, Budapest, 1-4, 2015.
 116. Lenkey-Tóth, P.: The traveler's Home.
  In: Social Sciences: Management in Various Fields : Household, public services, company, region, national economy. Ed.: Magdolna Láczay, Dariusz Fatula, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 105-109, 2015. ISBN: 9789633184769
 117. Bocsi, V., Engler, Á.: Tradicionális és nem tradicionális női hallgatók: az intézményi magatartás és az akadémiai értékek gender-olvasata.
  In: Pedagógusok, tanulók, iskolák - az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa : tartalmi összefoglalók: XV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Írták: Tóth Péter et al, Óbudai Egyetem, Budaoest, 365, 2015.
 118. Jankó, K., Bocsi, V.: Újraindítás kérdőjelekkel.
  In: Szerep- és funkcióváltások a közoktatás világában. Szerk.: Györgyi Zoltán, Simon Mária, Vadász Viola, Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 219-231, 2015.
 119. Bocsi, V.: Változások kora: Az internethasználat szerepének átalakulása a hallgatói életmódban.
  In: Tanárképzés és oktatáskutatás. Szerk.: Kozma Tamás, Kiss Virág, Jancsák Csaba, Kéri Katalin, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 385-400, 2015, (HERA évkönyvek, ISSN 2064-6755 ; 2.) ISBN: 9786155372315
 120. Bocsi, V., Fényes, H.: Values and Motivations of Higher Education Students' Volunteering in a Borderland Central Eastern Region.
  In: Önkéntesség és új típusú önkéntesség a felsőoktatási hallgatók körében. Szerk.: Fényes Hajnalka, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 109-134, 2015. ISBN: 9789633185377
2014
 1. Tomory, I.: "Mawe Matatu" - Three Stones, or Warmth of the Family Stove Enculturation in East- Africa.
  In: Social Aspects of Management : personal development, cultural changes, economic progress / ed by Magdolna Láczay and Dariusz Fatula, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Krakow, 103-115, 2014. ISBN: 9788375712834
 2. Andrásné Teleki, J.: "Mozdulj az egészségedért!": gyermekeink új szemléletű testi nevelése a mindennapokban : nemzetközi szakmai módszertani konferencia.
  DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 64 p., 2014. ISBN: 9789634736776
 3. Szabó, G.: A családi állapot és a gyermekvállalás hatása a társadalmi jól-lét szintjére.
  In: Multikulturális műhely : tanulmányok 3.. Szerk.: Láczay Magdolna, Bocsi Veronika, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 36-42, 2014. ISBN: 9789634737452
 4. Vargáné Nagy, A.: A debreceni gyakorló gimnázium tanári karaJausz Béla igazgatósága idején.
  In: Elődeink : Karácsony Sándor, Kiss Árpád, Jausz Béla. Szerk.: Rébay Magdolna, Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományi Intézete, Debrecen, 34-53, 2014.
 5. Tánczos, J.: A diszlexia korai azonosításának lehetőségei és nehézségei.
  In: Fejlesztő pedagógiai és pszichológiai tanulmányok I.. Szerk.: Tánczos Judit, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 155-175, 2014. ISBN: 9789633184752
 6. Balázs-Földi, E.: A fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci helyzete a rendszerváltás előtt.
  Taylor. 3-4 98-105, 2014.
 7. Andrásné Teleki, J.: A gyógytestnevelés prevenciós és korrekciós feladatai.
  In: Fejlesztő pedagógiai és pszichológiai tanulmányok I.. Szerk.: Tánczos Judit, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 85-103, 2014. ISBN: 9789633184752
 8. Kelemen, L.: A kognitív képességek rendszere és fejlődési szintjei a kultúrtechnikák elsajátítása aspektusában.
  In: Fejlesztő pedagógiai és pszichológiai tanulmányok I.. Szerk.: Tánczos Judit, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 45-60, 2014. ISBN: 9789633184752
 9. Nemes, M.: A Korai idegennyelv-oktatás speciális modul a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karán.
  In: Határon innen. Szerk.: Stark Gabriella, Baranyai Tünde, Szabó-Thalmeiner Noémi, Végh Balázs Béla, Státus Kiadó, Csíkszereda, 145-154, 2014. ISBN: 9786066610360
 10. Mező, K.: A kreativitás szerepe az oktatásban.
  In: 5. Báthory-Brassai Konferencia tanulmánykötet : 2. rész : Tanulmányok, publikációk és előadások az 5. Báthory-Brassai Konferencia programjából. Szerk.: Rajnai Zoltán, Fregan Beatrix, Ozsváth Judit, Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola, Budapest, 376-384, 2014. ISBN: 9786155460388
 11. Móré, M.: A különböző tanulási utakon megszerzett tudás elismerésének gyakorlata európai és magyarországi felsőoktatási intézményekben.
  In: Sokszínű pedagógiai kultúra. Szerk.: Torgyik Judit, International Research Institute s.r.o., Érsekújvár, 87-92, 2014. ISBN: 9788089691050
 12. Móré, M.: A különböző tanulási utakon megszerzett tudás elismerésének gyakorlata európai és magyarországi felsőoktatási intézményekben.
  In: Sokszínű pedagógiai kultúra: II. Neveléstudományi és szakmódszertani konferencia. Szerk.: Torgyik Judit, International Research Institute, Komárom, 78, 2014. ISBN: 9788089691043
 13. Bódis, Z.: A meseszó igazsága: Cifra János cigány mesemondó meséi = The truth of the tale-word : tales of János Cifra, Gypsy tale teller.
  Didakt Kiadó, Debrecen, 424 p., 2014. ISBN: 9786155212239
 14. Bálint, P.: A metaforáról metaforikusan: Töprengések Szentkuthy Az egyetlen metafora felé naplójának újraolvasásakor.
  Forrás. 7-8 103-117, 2014.
 15. Kozák, A.: A munkahelyi beillesztés vizsgálatának szükségessége.
  In: Multikulturális műhely : tanulmányok 3.. Szerk.: Láczay Magdolna, Bocsi Veronika, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 43-52, 2014. ISBN: 9789634737452
 16. Tamásiné Dsupin, B.: A népi gyermekjátékok és a mozgás relációja, és funkciója a 3-7 éves gyermekek személyiségfejlődésében.
  Parlando. 4 1, 2014.
 17. Tamásiné Dsupin, B.: A népi gyermekjátékok és a mozgás relációja, és funkciója a 3-7 éves gyermekek személyiségfejlődésében című doktori disszertáció szinopszisa.
  Parlando. 3 1-25, 2014.
 18. Szabó, G.: A pályázati aktivitás és a fejlesztéspolitika viszonya néhány magyarországi település példája alapján.
  In: Társadalomtudományi dimenziók az oktatásban. Szerk.: Láczay Magdolna, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 293-309, 2014. ISBN: 9789633184431
 19. Bálint, P.: Archaikus alakzatok a népmesében: Jakab István a cigány mesemondó (a késleltető halmozás mestere) = Archaic Images in Folk Tales . The Tales of István Jakab, Gypsy Tale Teller (the master of delayed accumulation).
  Didakt Kft, Debrecen, 424 p., 2014. ISBN: 97861552122
 20. Tomory, I.: A sport, rekreáció és játék helye a nemzetközi fejlesztésben: sporttal a szegénység ellen, sporttal az egészségért.
  In: "Mozdulj az egészségedért" : gyermekeink új szemléletű testi nevelése a mindennapokban : Nemzetközi Szakmai Módszertani Konferencia [elektronikus dokumentum]. Szerk.: Andrásné Teleki Judit, DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 29-33, 2014. ISBN: 9789634736776
 21. Bocsi, V.: A sport szerepe a hallgatói életmódban.
  In: Társadalomtudományi dimenziók az oktatásban. Szerk.: Láczay Magdolna, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 273-292, 2014. ISBN: 9789633184431
 22. Láczay, M.: A szakoktató a felsőoktatás mostoha gyereke?.
  In: Multikulturális Műhely : tanulmányok 3.. Szerk.: Láczay Magdolna, Bocsi Veronika, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 10-19, 2014. ISBN: 9789634737452
 23. Láczay, M.: A szervezetfejlesztés és a szervezeti kultúra kapcsolatának vizsgálata egy térség vállalkozásaiban.
  Taylor. 1-2 78-88, 2014.
 24. Mező, K.: A tanácsadás elmélete és gyakorlata a gyógypedagógiában.
  In: Fejlesztő pedagógiai és pszichológiai tanulmányok I.. Szerk.: Tánczos Judit, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 112-126, 2014. ISBN: 9789633184752
 25. Láczay, M.: A társadalmi felelősségvállalás (CSR) és a rekreáció szerepe a menedzsmentben.
  In: Társadalomtudományi dimenziók az oktatásban. Szerk.: Láczay Magdolna, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 252-272, 2014. ISBN: 9789633184431
 26. Lenkey-Tóth, P.: A társadalmi identitás alakzatai - kortárs képzőművészeti reflexiók.
  In: Társadalomtudományi dimenziók az oktatásban. Szerk.: Láczay Magdolna, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 30-53, 2014. ISBN: 9789633184431
 27. Láczay, M.: A társadalmi tradíció és progresszió folyamatainak kapcsolódása az északkeleti régió vállalkozásaiban.
  Közép-Európai Közl. 1. 93-102, 2014.
 28. Szilágyi, B.: A tehetséggondozás, a szakmaválasztás, és a fejlesztés gondolkodási műveltekre alapozott megközelítése.
  In: Határon innen. Szerk.: Stark Gabriella, Baranyai Tünde, Szabó-Thalmeiner Noémi, Végh Balázs Béla, Státus Kiadó, Csíkszereda, 251-257, 2014. ISBN: 9786066610360
 29. Mező, K.: A tehetséggondozás gyógypedagógiai aspektusai.
  In: Fejlesztő pedagógiai és pszichológiai tanulmányok I.. Szerk.: Tánczos Judit, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 137-154, 2014. ISBN: 9789633184752
 30. Nagy, É.: A tehetség közkincs.
  In: Társadalomtudományi dimenziók az oktatásban. Szerk.: Láczay Magdolna, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 183-195, 2014. ISBN: 9789633184431
 31. Bálint, P.: A titok fenoménje a népmesében: Jakab István: Brugó.
  Alföld. 9 72-92, 2014.
 32. Móré, M., Szilágyi, B.: A tudás jelentősége a szervezetek életében.
  Virtuális Intéz. Közép-Eur. Kut. közl. 1-2 (14-15), 331-340, 2014.
 33. Bálint, P.: Az "idegen" a "magyar" népmesében "A lét homálya".
  Műhely. 5-6 156-168, 2014.
 34. Szilágyi, B.: Az attitüd és az előítélet megjelenése az összehasonlító szervezeti értékrend vizsgálatokban.
  In: Társadalomtudományi dimenziók az oktatásban. Szerk.: Láczay Magdolna, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 196-221, 2014. ISBN: 9789633184431
 35. Tamásiné Dsupin, B.: A zene és mozgás relációja a 3-7 éves korosztály személyiségfejlődésében.
  Parlando. 5 1-43, 2014.
 36. Bocsi, V.: Az értékek kutatása a családszociológia szempontjából.
  In: Multikulturális műhely : tanulmányok 3.. Szerk.: Láczay Magdolna, Bocsi Veronika, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 28-35, 2014. ISBN: 9789634737452
 37. Szerepi, S.: Az inter- és multikulturális tartalmak megjelenésének evolúciója a hajdúböszörményi pedagógusképzésben.
  In: Határon innen. Szerk.: Stark Gabriella, Baranyai Tünde, Szabó-Thalmeiner Noémi, Végh Balázs Béla, Státus Kiadó, Csíkszereda, 125-133, 2014. ISBN: 9786066610360
 38. Tornyi, Z.: Careers of Women in Higher Education: The Results of the Cherd Gender Research at the University of Debrecen.
  In: Poland, Hungary, the World : Selected Aspects of Contemporary Economy, Culture, and Science. Ed.: by Klemens Budzowski ; Magdolna Láczay, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Krakow, 115-126, 2014. ISBN: 9788375713725
 39. Gortka-Rákó, E.: Child protection in Romania.
  In: Social Aspects of Management : personal development, cultural changes, economic progress / ed by Magdolna Láczay and Dariusz Fatula, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Krakow, 11-19, 2014. ISBN: 9788375712834
 40. Szerepi, S.: Cigány-magyar együttélési gyakorlatok a romániai Szilágyság nevelési-oktatási intézményeiben (Hadadnádasd, Tasnád).
  In: Sokszínű pedagógiai kultúra. Szerk.: Torgyik Judit, International Research Institute, Komárom, 500-504, 2014.
 41. Szerepi, S.: Cigány-magyar együttélési gyakorlatok a romániai Szilágyság nevelési-oktatási intézményeiben (Hadadnádasd, Tasnád).
  In: Sokszínű pedagógiai kultúra: II. Neveléstudományi és szakmódszertani konferencia. Szerk.: Torgyik Judit, International Research Institute, Komárom, 101, 2014.
 42. Kovácsné Bakosi, É.: Die kindergärtnerbildung und der Bologna-Prozess in Ungarn.
  In: Social co-existence, personality development, training = Soziales Zusammenleben, Persönlichkeitsentwicklung, Training. Ed.: Éva Kovácsné Bakosi, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 128-139, 2014. ISBN: 9789633184394
 43. Szilágyi, B.: Dolgozói elégedettségvizsgálat tapasztalatainak felhasználása a vezetői munkában.
  Taylor. 1-2 219-228, 2014.
 44. Láczay, M.: Editers' Introduction: Changing Word-Changing Lifesytle-Values to save.
  In: Poland, Hungary, the World : Selected Aspects of Contemporary Economy, Culture, and Science. Ed.: by Klemens Budzowski ; Magdolna Láczay, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Krakow, 7-8, 2014. ISBN: 9788375713725
 45. Hovánszki, J.: Effects of choir singing in the light of a survay.
  In: Social co-existence, personality development, training = Soziales Zusammenleben, Persönlichkeitsentwicklung, Training. Ed.: Éva Kovácsné Bakosi, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 59-72, 2014. ISBN: 9789633184394
 46. Andrásné Teleki, J.: Equal opportunities for groups with special needs - people with disabilities - in education, training and employment on the labour-market.
  In: Social co-existence, personality development, training = Soziales Zusammenleben, Persönlichkeitsentwicklung, Training. Ed.: Éva Kovácsné Bakosi, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 5-17, 2014. ISBN: 9789633184394
 47. Andrásné Teleki, J.: Equal opportunities for groups with special needs - people with disabilities - in education, training and employment on the labour-market.
  In: Poland, Hungary, the World : Selected Aspects of Contemporary Economy, Culture, and Science. Ed.: by Klemens Budzowski ; Magdolna Láczay, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Krakow, 9-20, 2014. ISBN: 9788375713725
 48. Láczay, M.: Falusi életminták egy református pap diáriumában.
  In: A személyes történelem forrásai. Szerk.: Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva, Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, Nyíregyháza, 105-116, 2014. ISBN: 9789637240775
 49. Tánczos, J.: Fejlesztő pedagógiai és pszichológiai tanulmányok I..
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 175 p., 2014. ISBN: 9789633184752
 50. Móré, M.: Generációs eltérések, generációs tanácsadás a munka világában.
  In: Multikulturális műhely : tanulmányok 3.. Szerk.: Láczay Magdolna, Bocsi Veronika, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 20-27, 2014. ISBN: 9789634737452
 51. Kozák, A.: Generational differences as sources of conflict within the workplace.
  In: Poland, Hungary, The World : Selected Aspects of Contemporary Economy, Culture, and Science. Ed.: by Klemens Budzowski, Magdolna Láczay, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Kraków, 81-88, 2014.
 52. Mező, K., Mező, F.: Gondolatok a tehetségről avagy: szemelvények a Tehetség című újság 1993-2013 között megjelent lapjaiból.
  Almanach. 278-289, 2014.
 53. Gortka-Rákó, E.: Gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok a felsőoktatásban.
  In: Jó szülő-e az állam? : a corporate parenting terminus gyakorlatban való megjelenése. Szerk.: Rácz Andrea, Rubeus Egyesület, Budapest, 344-357, 2014. ISBN: 9789630889056
 54. Gortka-Rákó, E.: Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményei.
  Belvedere Meridionale, Szeged, 164 p., 2014. ISBN: 9786155372056
 55. Bocsi, V.: Hallgatói értékpreferenciák a Debreceni Egyetemen.
  In: Társadalomtudományi dimenziók az oktatásban. Szerk.: Láczay Magdolna, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 151-168, 2014. ISBN: 9789633184431
 56. Gortka-Rákó, E.: Hátrányos helyzet kezelését szolgáló programok az óvodában.
  In: Határon innen. Szerk.: Stark Gabriella, Baranyai Tünde, Szabó-Thalmeiner Noémi, Végh Balázs Béla, Státus Kiadó, Csíkszereda, 280-290, 2014. ISBN: 9786066610360
 57. Tomory, I.: Hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek tanulási motivációi: kelet-afrikai helyszíni megfigyelések összegzése.
  In: Társadalomtudományi dimenziók az oktatásban. Szerk.: Láczay Magdolna, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 96-110, 2014. ISBN: 9789633184431
 58. Bódis, Z.: Idegenség és szakralitás.
  In: Társadalomtudományi dimenziók az oktatásban. Szerk.: Láczay Magdolna, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 8-29, 2014. ISBN: 9789633184431
 59. Kovácsné Bakosi, É.: Immediate experience processing in free play.
  In: Social co-existence, personality development, training = Soziales Zusammenleben, Persönlichkeitsentwicklung, Training. Ed.: Éva Kovácsné Bakosi, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 107-117, 2014. ISBN: 9789633184394
 60. Pálfi, S.: Innovation in preschool education of children at a disadvantage by using IPS.
  In: Social co-existence, personality development, training = Soziales Zusammenleben, Persönlichkeitsentwicklung, Training. Ed.: Éva Kovácsné Bakosi, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 39-49, 2014. ISBN: 9789633184394
 61. Bujdosóné Papp, A.: Interkulturális kommunikáció, avagy A kultúrák szövegei.
  In: Társadalomtudományi dimenziók az oktatásban. Szerk.: Láczay Magdolna, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 111-122, 2014. ISBN: 9789633184431
 62. Kovácsné Bakosi, É.: Is Play Free? Let the Child Play Free!.
  Ped. Przedszkolna i Wczesnoszkolna. 21 45-70, 2014.
 63. Nemes, M.: Jó voltam! Sőt nagyon jó!: nyelvvizsgák gyerekeknek.
  In: Interdiszciplináris pedagógia és a fenntartható fejlődés :$ba VIII. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata : Debrecen, 2013. szeptember 6-7. / [szerk. Buda András, Kiss Endre] ; [kiad. a Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete], Debreceni Egyetem Neveléstudományi Intézete, Debrecen, 374-380, 2014. ISBN: 9789634737308
 64. Kovácsné Bakosi, É.: Kérdések és lehetséges válaszok a magyarországi óvodapedagógus képzésben.
  In: Határon innen. Szerk.: Stark Gabriella, Baranyai Tünde, Szabó-Thalmeiner Noémi, Végh Balázs Béla, Státus Kiadó, Csíkszereda, 11-23, 2014. ISBN: 9786066610360
 65. Fülöp, I.: Kultúrák közötti (cross-culturál) találkozás a turizmusban.
  In: Társadalomtudományi dimenziók az oktatásban. Szerk.: Láczay Magdolna, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 123-134, 2014. ISBN: 9789633184431
 66. Bocsi, V.: Leisure Time at Campuses: Edification of a Focus Group Examination.
  In: Poland, Hungary, the World : Selected Aspects of Contemporary Economy, Culture, and Science. Ed.: by Klemens Budzowski ; Magdolna Láczay, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Krakow, 21-30, 2014. ISBN: 9788375713725
 67. Kovácsné Bakosi, É.: Männer und Frauen in der ungarischen Pädagogengesellschaft.
  In: Social co-existence, personality development, training = Soziales Zusammenleben, Persönlichkeitsentwicklung, Training. Ed.: Éva Kovácsné Bakosi, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 18-27, 2014. ISBN: 9789633184394
 68. Biczó, G.: Mese és társadalom: Ámi Lajos, egy cigány mesemondó élete és műve = Tale and society : the life and work of Gypsy storyteller Lajos Ámi.
  DIDAKT Kft., Debrecen, 422 p., 2014. ISBN: 9786155212208
 69. Láczay, M., Bocsi, V.: Multikulturális műhely: tanulmányok 3..
  Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 126 p., 2014. ISBN: 9789634737452
 70. Szerepi, S.: Multikulturalitás a menekülttábor oktatási-nevelési közegében.
  In: Társadalomtudományi dimenziók az oktatásban. Szerk.: Láczay Magdolna, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 86-95, 2014. ISBN: 9789633184431
 71. Pálfi, S.: Művészi kifejezés a kisgyermekek szabad játékában.
  In: Sokszínű pedagógiai kultúra: II. Neveléstudományi és szakmódszertani konferencia. Szerk.: Torgyik Judit, International Research Institute, Komárom, 89, 2014. ISBN: 9788089691043
 72. Pálfi, S.: Művészi kifejezés a kisgyermekek szabad játékában.
  In: Sokszínű pedagógiai kultúra: II. Neveléstudományi és szakmódszertani konferencia. Szerk.: Torgyik Judit, International Research Institute, Komárom, 244-250, 2014. ISBN: 9788089691050
 73. Molnár, B.: Nyelvfüggetlen tananyagok elektronikus tanulási környezetekben.
  In: Sokszínű pedagógiai kultúra: II. Neveléstudományi és szakmódszertani konferencia. Szerk.: Torgyik Judit, International Research Institute, Komárom, 73, 2014.
 74. Molnár, B.: Nyelvfüggetlen tananyagok elektronikus tanulási környezetekben.
  In: Sokszínű pedagógiai kultúra. Szerk.: Torgyik Judit, International Research Institute, Komárom, 313-319, 2014. ISBN: 9788089691050
 75. Kozák, A.: Perspectives for Workplace Socialization and the Importance of Organizational Culture in It.
  In: Social Aspects of Management : personal development, cultural changes, economic progress / ed by Magdolna Láczay and Dariusz Fatula, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Krakow, 137-145, 2014. ISBN: 9788375712834
 76. Láczay, M., Budzowski, K.: Poland, Hungary, the World: Selected Aspects of Contemporary Economy, Culture, and Science.
  Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Wroclaw, 138 p., 2014. ISBN: 9788375713725
 77. Láczay, M.: Preface.
  In: Social Aspects of Management : personal development, cultural changes, economic progress / ed by Magdolna Láczay and Dariusz Fatula, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Krakow, 8-9, 2014. ISBN: 9788375712834
 78. Nemes, M.: Preparation for early English teaching - the course at the Faculty of Children's and Adult Education of Debrecen University.
  In: Social co-existence, personality development, training = Soziales Zusammenleben, Persönlichkeitsentwicklung, Training. Ed.: Éva Kovácsné Bakosi, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 140-149, 2014. ISBN: 9789633184394
 79. Szabó, G.: Regional Aspects of the Connections Between Marriage and the Quality of Life in Hungary.
  In: Social Aspects of Management : personal development, cultural changes, economic progress / ed by Magdolna Láczay and Dariusz Fatula, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Krakow, 51-61, 2014. ISBN: 9788375712834
 80. Szabó, G.: Regional Inequalities of Human Development in Hungary.
  In: Poland, Hungary, the World : Selected Aspects of Contemporary Economy, Culture, and Science. Ed.: by Klemens Budzowski ; Magdolna Láczay, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Krakow, 69-80, 2014. ISBN: 9788375713725
 81. Petrika, E.: Régi-új tartalmak a mindennapos testnevelés gyakorlatában: relaxáció és reziliencia.
  In: "Mozdulj az egészségedért" : gyermekeink új szemléletű testi nevelése a mindennapokban : Nemzetközi Szakmai Módszertani Konferencia [elektronikus dokumentum]. Szerk.: Andrásné Teleki Judit, DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 48-51, 2014. ISBN: 9789634736776
 82. Varga, G.: Rejtélyek és megoldások: tévedések a tudomány metafizikájában.
  In: Társadalomtudományi dimenziók az oktatásban. Szerk.: Láczay Magdolna, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 54-61, 2014. ISBN: 9789633184431
 83. Láczay, M.: Relations of Social Traditions and Progression Processes in the Enterprises of the Northeastern Region.
  In: Social Aspects of Management : personal development, cultural changes, economic progress / ed by Magdolna Láczay and Dariusz Fatula, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Krakow, 147-158, 2014. ISBN: 9788375712834
 84. Kovácsné Bakosi, É.: Representation of Men and Women in Hungarian Education.
  In: Poland, Hungary, the World : Selected Aspects of Contemporary Economy, Culture, and Science. Ed.: by Klemens Budzowski ; Magdolna Láczay, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Krakow, 49-58, 2014. ISBN: 9788375713725
 85. Móré, M., Erdei, N.: Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása sajátos pedagógiai programmal egy budapesti általános iskolában.
  In: Fejlesztő pedagógiai és pszichológiai tanulmányok I.. Szerk.: Tánczos Judit, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 127-136, 2014. ISBN: 9789633184752
 86. Láczay, M., Fatuła, D.: Social Aspects of Management: Personal Development, cultural changes, economic progress.
  Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Kraków, 183 p., 2014. ISBN: 9788375712834
 87. Kovácsné Bakosi, É.: Social Co-existence - Personality Development - Training = Soziales Zusammenleben - Persönlichkeitsentwicklung - Training.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 149 p., 2014. ISBN: 9789633184394
 88. Petrika, E.: Sportsérülések és pszichológiai stressz lehetséges háttérkapcsolatáról, nemzetközi kitekintésben.
  In: Fejlesztő pedagógiai és pszichológiai tanulmányok I.. Szerk.: Tánczos Judit, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 61-73, 2014. ISBN: 9789633184752
 89. Móré, M., Kozák, A.: Tanácsadás vagy coaching.
  In: Társadalomtudományi dimenziók az oktatásban. Szerk.: Láczay Magdolna, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 222-251, 2014. ISBN: 9789633184431
 90. Mező, K.: Tanári vélemények a kreativitásról.
  In: A tudomány szolgálatában: PEME IX. Ph.D. Konferencia [elektronikus dokumentum]. Szerk.: Koncz István, Szova Ilona, Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, Budapest, 120-129, 2014. ISBN: 9789638991535
 91. Andrásné Teleki, J.: Társadalmunk egészségi állapota és életminősége.
  In: Fejlesztő pedagógiai és pszichológiai tanulmányok I.. Szerk.: Tánczos Judit, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 5-19, 2014. ISBN: 9789633184752
 92. Láczay, M.: Társadalomtudományi dimenzók az oktatásban.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 331 p., 2014. ISBN: 9789633184431
 93. Mező, F., Mező, K.: Tehetségazonosítás.
  Magiszter (Csíkszereda). 12 (3), 26-44, 2014.
 94. Mező, F., Mező, K.: Tehetségpontok regisztrációja és akkreditációja.
  In: A Tehetségpontok és a Tehetségsegítő Tanácsok megalakítása. Szerk.: Sarka Ferenc, EBSZKI, Miskolc, 34-42, 2014. ISBN: 9789631208863
 95. Petrika, E.: Testedzés és rekreáció szerepe a mentális egészségfejlesztésben: miért válasszunk mozgásos rekrációt?.
  In: Fejlesztő pedagógiai és pszichológiai tanulmányok I.. Szerk.: Tánczos Judit, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 74-84, 2014. ISBN: 9789633184752
 96. Móré, M.: The Communicational Relations of the Adjustment at the Workplace.
  In: Poland, Hungary, the World : Selected Aspects of Contemporary Economy, Culture, and Science. Ed.: by Klemens Budzowski ; Magdolna Láczay, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Krakow, 41-48, 2014. ISBN: 9788375713725
 97. Móré, M.: The Employee Knowledge is the New Opportunity of his Utilitsation in the Higher Education.
  In: Social Aspects of Management : personal development, cultural changes, economic progress / ed by Magdolna Láczay and Dariusz Fatula, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Krakow, 129-135, 2014. ISBN: 9788375712834
 98. Bocsi, V.: The Hungarian Gypsy Minority from the Viewpoint of Value Sociology.
  In: Social Aspects of Management. Personal Development, Cultural Changes, Economic Progress.. Ed.: Magdolna Láczay, Dariusz Fatula, Krakow Society for Education: AFM Publishing House, Kraków, 89-101, 2014. ISBN: 9788375712834
 99. Petrika, E.: The impact of psychological stress factors on sport injuries.
  In: Social co-existence, personality development, training = Soziales Zusammenleben, Persönlichkeitsentwicklung, Training. Ed.: Éva Kovácsné Bakosi, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 118-127, 2014. ISBN: 9789633184394
 100. Mező, K., Mező, F.: The IPOO-model of creative learning and the students' information processing characteristics.
  Psiho. Obz. = Horiz. of Psych. 23 136-144, 2014.
 101. Balázs-Földi, E.: The Labour Market Position of People with Disabilities and with a Reduced Work Capacity after the Change of Regime.
  Apstract. 2-3 89-97, 2014.
 102. Láczay, M.: The Relationship Between Organizational Development and Organizational Culture.
  In: Poland, Hungary, the World : Selected Aspects of Contemporary Economy, Culture, and Science. Ed.: by Klemens Budzowski ; Magdolna Láczay, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Krakow, 89-96, 2014. ISBN: 9788375713725
 103. Tomory, I.: The role of intercultural competence in the education of social pedagogues.
  In: Social co-existence, personality development, training = Soziales Zusammenleben, Persönlichkeitsentwicklung, Training. Ed.: Éva Kovácsné Bakosi, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 50-58, 2014. ISBN: 9789633184394
 104. Szilágyi, B.: The Talent-centred Approach of Managerial Competence Development.
  In: Social Aspects of Management : personal development, cultural changes, economic progress / ed by Magdolna Láczay and Dariusz Fatula, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Krakow, 119-127, 2014. ISBN: 9788375712834
 105. Kovácsné Bakosi, É.: The way we think about childhood in Hungary.
  In: Social co-existence, personality development, training = Soziales Zusammenleben, Persönlichkeitsentwicklung, Training. Ed.: Éva Kovácsné Bakosi, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 88-106, 2014. ISBN: 9789633184394
 106. Vargáné Nagy, A.: Using the Method of Oral History: Retelling the Past.
  In: Poland, Hungary, the World : Selected Aspects of Contemporary Economy, Culture, and Science. Ed.: by Klemens Budzowski ; Magdolna Láczay, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Krakow, 107-114, 2014. ISBN: 9788375713725
 107. Nagy, É.: Változások a magyar oktatási rendszerben.
  In: Sokszínű pedagógiai kultúra: II. Neveléstudományi és szakmódszertani konferencia. Szerk.: Torgyik Judit, International Research Institute, Komárom, 79-84, 2014.
 108. Nagy, É.: Változások a magyar oktatási rendszerben.
  In: Sokszínű pedagógiai kultúra: II. Neveléstudományi és szakmódszertani konferencia. Szerk.: Torgyik Judit, International Research Institute, Komárom, 80, 2014. ISBN: 9788089691043
 109. Molnár, B.: Webstatisztika és tananyagfejlesztés - A videosmart oktatóvideók statisztikai mutatóinak felhasználása a tananyagtartalmak optimalizálásában.
  In: Interdiszciplináris pedagógia és a fenntartható fejlődés : a VIII. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata : Debrecen, 2013. szeptember 6-7. / [szerk. Buda András, Kiss Endre], Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Debrecen, 231-241, 2014. ISBN: 9789634737308
2013
 1. Bábosik, I., Andrásné Teleki, J.: "Gyógyító testnevelés": nemzetközi szakmai módszertani konferencia.
  DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 93 p., 2013. ISBN: 9789634736103
 2. Bálint, P.: A "rettenetes erő" fenomenológiája - az Erős János és Babszem Jankó típusú mesékben.
  Néprajzi látóhatár. 4 14-37, 2013.
 3. Móré, M., Kozák, A.: Accreditation of prior experiential learning in higher education.
  Pract. Theory Syst. Educ. 3 201-210, 2013.
 4. Bódis, Z.: A család titka.
  Tiszatáj. 10 73-82, 2013.
 5. Pálfi, S.: A foglalkozástól a tevékenységig.
  Óvodai nev. 5 5-8, 2013.
 6. Szabó, G.: A gyermekek életminőségének vizsgálata - regionális különbségek Magyarországon.
  In: Szociális szakemberek képzése határon innen és túl. Szerk.: Rákó Erzsébet, Szabó Gyula, Bevedere Meridionale, Szeged, 159-173, 2013. ISBN: 9786155372001
 7. Andrásné Teleki, J.: A gyógytestnevelés, mint testnevelési kategória.
  In: "Gyógyító testnevelés" Nemzetközi Szakmai Módszertani Konferencia [elektronikus dokumentum]. Szerk.: Andrásné Teleki Judit, DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 20-24, 2013. ISBN: 9789634736103
 8. Szabó, G., Bocsi, V.: A házasság és életminőség közötti kapcsolat kelet-közép európai országokban.
  In: Társadalomtudományi Tanulmányok VI. Menedzsment tanulmányok.. Szerk.: Móré Mariann, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 127-143, 2013. ISBN: 9789633184042
 9. Pálfi, S.: A kisgyermekkori projektpedagógia gyakorlatához.
  Óvodai nev. 2 18-25, 2013.
 10. Bálint, P.: A lustaság fenomenológiája.
  Korunk. 4 64-75, 2013.
 11. Pálfi, S.: A magyar óvodai projektpedagógia gyakorlati jegyei.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 147 p., 2013. ISBN: 9789633184011
 12. Láczay, M.: A menedzsmenttudomány társadalmi aspektusai.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok, VI.. Szerk.: Móré Mariann, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 5-54, 2013. ISBN: 9789633184042
 13. Móré, M.: A munkahely által szervezett tréninggel összefüggő magatartásminták vizsgálata.
  Felnőttképz. szle. 3 58-63, 2013.
 14. Móré, M., Szabó, G.: A munkahelyi tanulás jellemzői az Észak alföldi Régióban.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok, VI.. Szerk.: Móré Mariann, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 87-126, 2013. ISBN: 9789633184042
 15. Móré, M.: A nonformális és informális tudás elismerése az egyetemi levelező képzésben.
  In: 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia: Verseny és együttműködés: az innovatív felsőoktatás. Szerk.: Kálmán Anikó, MELLearN Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért Egyesület, Debrecen, 187-192, 2013. ISBN: 9789638887849
 16. Hovánszki, J.: A pedagógusképző intézmények felelőssége az énekes pedagógusmodell kinevelésében.
  Parlando. 1. 1-10, 2013.
 17. Bordás, E., Flóra, G., Gortka-Rákó, E., Szűcs, E.: A romániai és magyarországi gyermekvédelmi rendszer összehasonlító perspektívában.
  In: Aprofundarea cooperării transfrontaliere în formarea și orientarea profesională a specialiștilor în educație și asistență socială = Határmenti együttműködés erősítése a szociális szakemberek képzése és munkaerő-piaci orientációja területén. Szerk.: Flóra Gábor, Szűcs Enikő, Partium Kiadó, Nagyvárad, 162-187, 2013. ISBN: 9786068156583
 18. Pálfi, S.: A személyes gondozórendszer szülői szemmel.
  In: Változó életformák - régi és új tanulási környezetek: XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia : absztraktkötet. Szerk.: Bárdos Jenő, Kis-Tóth Lajos, Racsko Réka, Líceum Kiadó, Eger, 240, 2013.
 19. Szabados, G., Szabó, Z.: A szervezeti szimbiózis értelmezési lehetőségei civil szervezetek tekintetében.
  In: "Környezettudatos gazdálkodás és menedzsment" : Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia. Szerk.: Ferencz Árpád, Kecskeméti Főiskola, Kertészeti Főiskolai Kar, Kecskemét, 1030-1034, 2013. ISBN: 9786155192197
 20. Nemes, M.: A szociálpedagógus hallgatók kommunikációjának fejleszetéséhez.
  In: Szociális szakemberek képzése határon innen és túl. Szerk.: Rákó Erzsébet, Szabó Gyula, Bevedere Meridionale, Szeged, 66-77, 2013. ISBN: 9786155372001
 21. Láczay, M.: A tehetséggondozás megjelenése a modern magyar oktatáspolitikában.
  In: Szociális szakemberek képzése határon innen és túl. Szerk.: Rákó Erzsébet, Szabó Gyula, Bevedere Meridionale, Szeged, 107-119, 2013. ISBN: 9786155372001
 22. Molnár, B.: A Videosmart oktatóvideó portál webstatisztikai mutatóinak felhasználása a tantervfejlesztésben.
  Iskolakultúra. 10 73-85, 2013.
 23. Bálint, P.: Az átok-mondás és a megkötésből való szabadulás hermeneutikája.
  Alföld. 4 56-75, 2013.
 24. Móré, M.: Az előzetes tudás elismerésével összefüggő attitűdök szociálpedagógus hallgatók körében.
  Szociálped. 2013 (1-2), 48-57, 2013.
 25. Hovánszki, J.: Az ének-zenei műveltség alapjai.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 89 p., 2013. ISBN: 9789633184004
 26. Bocsi, V.: Az idő a campusokon.
  Belvedere Meridionale, Szeged, 251 p., 2013. ISBN: 9786155372032
 27. Pálfi, S.: Az innováció lehetőségei az óvodában.
  Óvodai nev. 3 2-5, 2013.
 28. Olvasztóné Balogh, Z.: Az öregedés hatása az életmódra.
  In: "Gyógyító testnevelés" : Nemzetközi Szakmai Módszertani Konferencia [elektronikus dokumentum]. Szerk.: Andrásné Teleki Judit, DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 42-49, 2013. ISBN: 9789634736103
 29. Pálfi, S.: Characteristic Features of Project Pedagogy Used in Hungarian Kindergartens.
  In: 23rd EECERA Conference: Values, Culture and Contexts. Ed.: Tony Bertram et al, Tallin University, Tallin, 57, 2013.
 30. Revákné Markóczi, I., Huszti, A., Futóné Monori, E.: Egy természettudományos projekt hatásának ön- és peerértékelése a középiskolában.
  In: A munka és a nevelés világa a tudományban. Szerk.: Benedek András, Tóth Péter, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 307-323, 2013, (Új kutatások a neveléstudományokban, ISSN 2062 090X)
 31. Láczay, M.: Egy térségi jelenség válságkezelésének vezetéselméleti kérdései.
  In: Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia: Környezettudatos gazdálkodás és menedzsment. Szerk.: Ferencz Árpád, Kecskeméti Főiskola, Kecskemét, 408-412, 2013.
 32. Mező, K.: Élethosszig tartó kreatív tanulás.
  In: Üzenet a palackban : Fiatal kutatók gondolatai az egész életen át tartó tanulásról. Szerk.: Juhász Judit, Szegedi Eszter, Tempus, Budapest, 71-83, 2013. ISBN: 9786155319075
 33. Bocsi, V., Szabó, D.: Examination of students' labour market attitudes reflected in a regional study.
  In: Interdisciplinary Research in Humanities. Ed.: Gergely Angyalosi, Ákos Münnich, Gabriella Pusztai, Constantine the Philosopher University in Nitra Faculty of Central European Studies, Nitra, 195-210, 2013. ISBN: 9788055802848
 34. Kozák, A.: Gondolatok a munkahelyi beillesztés költség-jövedelem kalkulációjához.
  In: Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia : Környezettudatos gazdálkodás és menedzsment. Szerk.: Ferencz Árpád, Kecskeméti Főiskola, Kecskemét, 677-681, 2013.
 35. Kovácsné Bakosi, É., Megyesiné Varga, Z.: Hungary: Kindergarten as a public education institution.
  In: International perspectives on early childhood education and care / edited by Jan Georgeson and Jane Paylern, Open University Press, London, 229-242, 2013.
 36. Bódis, Z.: Identitás és szakrális kommunikáció a mesében.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 153 p., 2013. ISBN: 9789633181607
 37. Fazekas, J.: Járás, futás, gimnasztika...? Na, ne!: újszerű felépítési formák az óvodai testnevelésben.
  In: Testnevelés, testmozgás : segédanyagok, ötletek foglalkozástervek a 3-10 éves gyermekek mozgásfejlesztéséhez : tornaruhában egyformák vagyunk? Szerk.: Prisztóka Gyöngyvér ; Tóvári Ferenc, Raabe Kiadó és Tanácsadó Kft., Budapest, C13/1-12, 2013.
 38. Mező, K.: Képességek (élménypedagógiai eszközökkel történő) megfigyelési lehetőségei.
  In: Képességfejlesztés - elmélet és példatár. Szerk.: Mező Ferenc, Mező Katalin, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 9-14, 2013. ISBN: 9789633183366
 39. Kovácsné Bakosi, É., Kissné Korbuly, K., Hovánszki, J.: Komplexe methodische Kompetenzen im Kindergarten.
  In: Early Education Practice and Reflection. Ed.: Bozena Muchacka ; Iwona Czaja-Chudyba, Wydawnictwo Naukowe UMK, Krakkó, 41-55, 2013.
 40. Gortka-Rákó, E.: Közigazgatási reformok hatása a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásra.
  In: Szociális szakemberek képzése határon innen és túl. Szerk.: Rákó Erzsébet, Szabó Gyula, Bevedere Meridionale, Szeged, 95-104, 2013. ISBN: 9786155372001
 41. Kozák, A., Móré, M.: Mennyi az annyi?: A munkahelyi beillesztés számszerűsíthető kötségeinek bemutatása esettanulmány alapján.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok, VI.. Szerk.: Móré Mariann, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 73-86, 2013. ISBN: 9789633184042
 42. Bálint, P.: Meseértés és értelmezés: a kárpát-medencei népmesehagyomány hermeneutikai vizsgálata.
  Didakt Kft., Debrecen, 353 p., 2013. ISBN: 9786155212123
 43. Tomory, I.: Mozgás - aktivitás - életmód interkulturális tükörben.
  In: "Gyógyító testnevelés" : Nemzetközi Szakmai Módszertani Konferencia [elektronikus dokumentum]. Szerk.: Andrásné Teleki Judit, DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 13-19, 2013. ISBN: 9789634736103
 44. Bocsi, V.: Munkaértékek a felsőoktatásban.
  In: Felsőoktatás és munkaerőpiac : eszményektől a kompetenciák felé. Szerk.: Darvai Tibor, Belvedere K., Szeged, 67-85, 2013. ISBN: 9789630860642
 45. Bocsi, V., Kozák, A.: Munkaértékek a felsőoktatásban: egy gender szempontú vizsgálat tanulságai.
  In: Társadalomtudományi Tanulmányok VI. Menedzsment tanulmányok. Szerk.: Móré Mariann, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 55-72, 2013. ISBN: 9789633184042
 46. Kelemen, L.: Nevelési stílusok szerepe az emberi kapcsolatok alakulásában.
  In: Szociális szakemberek képzése határon innen és túl. Szerk.: Rákó Erzsébet, Szabó Gyula, Bevedere Meridionale, Szeged, 120-129, 2013. ISBN: 9786155372001
 47. Molnár, B.: Pedagógushallgatók internetalapú tanulási tevékenységei és IKT-eszközökhöz kapcsolódó attitűdjei.
  In: Új kutatások a neveléstudományokban, 2012 : A munka és a nevelés világa a tudományban. Szerk.: Benedek András, Tóth Péter, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság : ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 349-367, 2013.
 48. Keresztény, I., Hreba, I.: Problemi rozpogilu u©cniv na medicni grupi dla zdijsnenna diferencijovanovo navcanna na uroki fizicnoi kulturi u pocatkovih klasah.
  In: Pedagogicni innovacii u fahovij osviti / red. Vasik F. G, Ungvári Nemzeti Egyetem, Ungvár, 155-166, 2013.
 49. Móré, M.: Recognition of non-formal and informal learning in university education.
  In: 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia: Verseny és együttműködés: az innovatív felsőoktatás. Szerk.: Kálmán Anikó, MELLearN Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért Egyesület, Debrecen, 193-199, 2013.
 50. Szerepi, S.: Representations of intercultural society in Central-Europe.
  In: Educazione e Counselling Interculturale nel mondo globale : Convegno Internazionale = Intercultural Counselling and Education in the Global World. A cura di.:: Agostino Portera, Stefania Lamberti, Universita degli Studi di Verona, University of Toronto, Verona, 605-612, 2013.
 51. Kovácsné Bakosi, É.: Segíts játszani!: a szabad játékról, a játékszabadságról és az óvodapedagógus szerepéről.
  In: Óvónők kincsestára : módszertani kézikönyv. Szerk.: Ferenczi Tímea, Libor Erika, Vizvári Tamás, Raabe Kiadó és Tanácsadó Kft., Budapest, C 130, 2013.
 52. Bordás, E., Flóra, G., Gortka-Rákó, E., Szűcs, E.: Sistemul de protecție a copilului în România și în Ungaria în perspectivă comparativă.
  In: Aprofundarea cooperării transfrontaliere în formarea și orientarea profesională a specialiștilor în educație și asistență socială = Határmenti együttműködés erősítése a szociális szakemberek képzése és munkaerő-piaci orientációja területén. Eds.: Flóra Gábor, Szűcs Enikő, Partium Kiadó, Nagyvárad, 75-98, 2013. ISBN: 9786068156583
 53. Bódis, Z.: Storytelling: Performance, Presentations and Sacral Communication.
  JEF. 2 17-32, 2013.
 54. Bocsi, V., Botrágyi, T.: Students' Integration into the Academic World.
  Acta Universitat. Sapientiae. Soc. Anal. 3 (2), 165-178, 2013.
 55. Belényi, E., Gortka-Rákó, E., Szabó, G.: Szociális szakemberek képzése határon innen és túl.
  Bevedere Meridionale, Szeged, 173 p., 2013. ISBN: 9786155372001
 56. Szerepi, S.: Szocializáció a kisebbség többségében.
  In: Szociális szakemberek képzése határon innen és túl. Írták: Belényi Emese, Flóra Gábor, Gombik Judit, Kelemen Lajos, Klement Mariann, Láczay Magdolna, Martos Tamás, Mojzesné Székely Katalin, Molnár Péter, Nemes Magdolna, Nistor Michaela, Rákó Erzsébet, Sárkány Péter, Szabó Gyula, Szerepi Sándor, Szilágyi Györgyi ; szerk. Rákó Erzsébet, Szabó Gyula, Belvedere Meridionale, Szeged, 139-149, 2013. ISBN: 9786155372001
 57. Móré, M.: Társadalomtudományi Tanulmányok VI.: Menedzsment tanulmányok.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 143 p., 2013. ISBN: 9789633184042
 58. Mező, K.: Temporal Aspect of Creativity Testing.
  In: Interdisciplinary Research in Humanities. Ed.: Angyalosi Gergely, Münnich Ákos, Pusztai Gabriella, Constantine the Philosopher University in Nitra; Faculty of Central European Studies, Nitra, 441-456, 2013. ISBN: 9788055802848
 59. Bocsi, V.: The Share of Academic Time in Student Lifestyle.
  HERJ. 3 (3), 1-13, 2013.
 60. Kovácsné Bakosi, É.: The Way Hungarians Think About Childhood.
  In: 23rd EECERA Conference: Values, Culture and Contexts. Ed.: Tony Bertram et al, Tallin University, Tallin, 26-27, 2013.
 61. Bocsi, V.: Value preferences in cross-border area.
  In: Students in a cross-border region : higher education for regional social cohesion. Eds.: Györgyi, Zoltán, Nagy, Zoltán, University of Oradea Press, Oradea, 135-145, 2012. ISBN: 9786061009923
 62. Bocsi, V.: Values and attitudes in the world of higher education.
  BJSEP. 7 (1), 201-225, 2013.
 63. Vargáné Nagy, A.: What Do Young Students and Parents Think About the Family.
  In: 23rd EECERA Conference: Values, Culture and Contexts. Ed.: Tony Bertram et al, Tallin University, Tallin, 251, 2013.
2012
 1. Móré, M.: "Sink or swimm": pályakezdők beilleszkedési nehézségei az Észak-alföldi Régióban.
  In: Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás alakváltozásai: a VII. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata.. Szerk.: Buda András, Kiss Endre, Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Debrecen, 224-232, 2012. ISBN: ISBN:9789634735960
 2. Móré, M.: "Sink or swimm": Pályakezdők beilleszkedési nehézségei az Észak-alföldi Régióban.
  In: Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás változásai : A VII. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata. Szerk.: Buda András, Kiss Endre, Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Debrecen, 224-232, 2012. ISBN: 9789634735960
 3. Bálint, P.: A "késleltető halmozás" szövegkonstituáló funkciója Jakab István meséjében: "Egyetlen tárgyunk a beszélő alany" = The function of text constitution by using the rhetorical figure of accumulatio in István Jakab's tale "The speaking subject is the entire subject.".
  In: Identitás és nyelv a cigány mesemondóknál = Identity and language in Gypsy tale tellers. Szerk.: Bálint Péter, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Irodalom, Kommunikáció és Kulturális Antropológia Tanszék, Hajdúböszörmény, 11-34, 111-136, 2012. ISBN: 9786155212031
 4. Bódis, Z.: A "mesei igazság" narratív sajátosságai Cifra János Nyeznyám című meséjében (AaTh 532) = The narrative features of 'tale truth' in János Cifra's story entitled Nyeznám (AaTh 532).
  In: Identitás és nyelv a cigány mesemondóknál = Identity and Language in Gypsy Tale Tellers. Szerk.: Bálint Péter, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Irodalom, Kommunikáció és Kulturális Antropológia Tanszék, Hajdúböszörmény, 85-102 193-211, 2012. ISBN: 9786155212031
 5. Móré, M., Szabados, G.: A felnőttképzésben szerzett munkatapasztalat elismertetése a felnőttoktatásban.
  Acta Andragogiai et Culturae. 24 352-358, 2012.
 6. Gortka-Rákó, E.: A foglalkoztatás elősegítésének eszközei.
  In: A szociális képzés innovációjának narratívái [elektronikus dokumentum] : [DVD]. Szerk.: Rostáné Riez Andrea, Nyugat-magyarországi Egyetem, Győr, 1-161, 2012. ISBN: 9789633340684
 7. Bocsi, V.: A genderproblematika olvasata az értékek szemszögéből - különös tekintettel az oktatás és a mobilitás kérdéskörére.
  In: PÉK 2012 : X. Pedagógiai Értékelési Konferencia : programm, előadás-összefoglalók / szerkesztette Csapó Benő, Tóth Edit, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged, 109, 2012. ISBN: 9789633061503
 8. Gortka-Rákó, E.: A gyermekek életkörülményeit befolyásoló tényezők.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok V.. Szerk.: Rákó Erzsébet, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 102-110, 2012. ISBN: 9789633182789
 9. Nagy, É.: A hazai és az európai szakképzésről.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok V.. Szerk.: Rákó Erzsébet, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 40-43, 2012. ISBN: 9789633182789
 10. Móré, M.: A hozott tudás elismerésének lehetősége a levelező képzésben.
  In: Átalakuló emberi erőforrás menedzsment. Szerk.: Poór József et al, Complex Kiadó, Budapest, 257-266, 2012. ISBN: 9789632950839
 11. Móré, M.: A HR-területen szerzett munkatapasztalat elismertetése a felsőoktatásban.
  Humánpolitikai szle. 1 63-68, 2012.
 12. Pálfi, S.: A kisgyermekkori projektpedagógia gyakorlata.
  In: Hét aranyalma : módszertani gyűjtemény óvodapedagógusoknak. Írták: Bodnár Gabriella et al, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Budapest, 195-214, 2012. ISBN: 9789638959508
 13. Inántsy-Pap, J., Mező, K., Mező, F.: A kortárskapcsolatok mérési lehetőségeinek néhány jellegzetes aspektusa.
  In: Kortárskapcsolatok iskoláskorban. Szerk.: Inántsy-Pap Judit, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 21-31, 2012. ISBN: 9789633182925
 14. Gortka-Rákó, E., Veressné Gönczi, I.: Állami gondoskodásban nevelkedett fiatalok a felsőoktatásban.
  In: A munka és nevelés világa a tudományban : program és összefoglalók / szerkesztette Benedek András, Tóth Péter, Vedovatti Anildo, Közoktatási Vezetők Képzéséért Alapítvány, Miskolc, 308, 2012. ISBN: 9789638911087
 15. Bálint, P.: A meseértés - és értelmezés csapdái.
  Agria. 3 183-191, 2012.
 16. Bocsi, V.: A modern szabadidő gender-szempontú vizsgálata hallgatói mintában.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok V.. Szerk.: Gortka-Rákó Erzsébet, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 17-25, 2012. ISBN: 9789633182789
 17. Móré, M.: A munkahelyi beillesztés gyakorlata az egyén megközelítésében.
  Virtuális Intéz. Közép-Eur. Kut. közl. 10 159-168, 2012.
 18. Bálint, P.: A sírás fenomenológiája az Erős János típusú népmesékben.
  Műhely. 4 53-60, 2012.
 19. Kovácsné Bakosi, É.: A szabadidő pedagógiai kérdéseihez.
  Bevedere Meridionale, Szeged, 32 p., 2012. ISBN: 9789639573116
 20. Pető, I.: A szenzoros feldolgozás zavara: az érzékelés szerepe a tanulásban és a viselkedésben.
  Belvedere Meridionale, Szeged, 138 p., 2012. ISBN: 9789639573925
 21. Láczay, M.: A szervezeti kultúra és a regionalitás.
  Virtuális Intéz. Közép-Eur. kut. közl. 4 (2), 75-86, 2012.
 22. Hovánszki, J.: A szociálpedagógus szakemberképzés zenei aspektusai.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok V.. Szerk.: Rákó Erzsébet, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 26-32, 2012. ISBN: 9789633182789
 23. Mező, K.: A tehetségdiagnosztika koordinálása.
  In: A tehetségkoordinátorok kézikönyve. Szerk.: Mező Ferenc, K+F Stúdió Kft., Debrecen, 59-70, 2012. ISBN: 9789638948502
 24. Szabó, G.: A tudásalapú gazdaság regionális mérőszámainak alkalmazhatósága.
  In: Tanulmányok 2. : Az Esélyteremtő és Tehetséggondozó Multikulturális Műhely második konferenciakötete. Szerk.: Láczay Magdolna, Bocsi Veronika, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 40-47, 2012, (Multikulturális műhely, ISSN 2062-9834)
 25. Bocsi, V., Tornyi, Z.: A vallás értékszociológiai vizsgálata egy regionális elemzés türkében.
  In: A vallás a keresztény társadalom után. Szerk.: Földvári Mónika, Nagy Gábor Dániel, Belvedere Meridionale, Szeged, 173-197, 2012. ISBN: 9789639573895
 26. Láczay, M.: A vezetési tradíciók hazai kutatásának lehetőségei.
  Virtuális Intéz. Közép-Eur. Kut. közl. 4 (5), 59-72, 2012.
 27. Bálint, P.: Az árvaság és borzalom fenomenológiája: Kovács Károly cigány mesemondó önelbeszélésének tükrében = The Phenomenology of orphanhood and horror : within the framework of the self-narrative of Károly Kovács, the gypsy tale teller.
  In: Identitás és nyelv a cigány mesemondóknál = Identity and language in Gypsy tale tellers. Szerk.: Bálint Péter, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Irodalom, Kommunikáció és Kulturális Antropológia Tanszék, Hajdúböszörmény, 35-50 137-153, 2012. ISBN: 9786155212031
 28. Bálint, P.: Az együgyűség fenomenológiája: Jakab István cigány mesemondó Erős-János- típusú meséiben.
  Új forrás. 10 62-74, 2012.
 29. Pető, I.: Az együttnevelésről: a tanárok attitűdje.
  In: Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás alakváltozásai : a VII. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata : Debrecen, 2011. szeptember 16-17.. Szerk.: Buda András, Kiss Endre, Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Debrecen, 243-250, 2012, (Kiss Árpád Archivum könyvsorozata ; 7.) ISBN: 9789634735960
 30. Bocsi, V.: Az idő mérése a szociológiában.
  In: Tanulmányok 2. : Az Esélyteremtő és Tehetséggondozó Multikulturális Műhely második konferenciakötete. Szerk.: Láczay Magdolna, Bocsi Veronika, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 10-17, 2012, (Multikulturális műhely ; 2062-9834) ISBN: 20629834
 31. Szerepi, S.: Az interkulturális kompetencia, mint szociálpedagógiai eszköztudás.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok V. : szociálpedagógiai tanulmányok. Szerk.: Gortka-Rákó Erzsébet, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 128-133, 2012. ISBN: 9789633182789
 32. Szabó, G.: Az oktatási rendszer hatása a társadalmi egyenlőtlenségekre Kelet-Magyarországon.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok V.. Szerk.: Rákó Erzsébet, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 111-120, 2012. ISBN: 9789633182789
 33. Pálfi, S.: Az óvodai projektet adaptáló óvodapedagógusok.
  In: A munka és nevelés világa a tudományban. Szerk.: Benedek András, Tóth Péter, Vedovatti Anildo, MTA Pedagógiai Tudoményos Bizottság, Budapest, 303, 2012. ISBN: 9789638911087
 34. Korompai, G., Láczay, M.: Balogh István.
  In: Pedagógusok arcképcsarnoka. Szerk.: Nyirkos Tibor, Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület, Debrecen, 31-35, 2012.
 35. Pető, I.: Being in Voluntary Segregation: Gypsies on the Way to the Secondary School Leaving Examination.
  In: Roma Population on the Peripheries of the Visegrad Countries : integration issues and possible solutions / edited by János Pénzes and Zsolt Radics, Didakt Kft., Debrecen, 53-65, 2012. ISBN: 9786155212109
 36. Dulainé Madarász, A.: Beszámoló a szászfenesi zenei hagyatékról.
  Zeneszó. 7 17-18, 2012.
 37. Bocsi, V.: Conceptualizing and operationalizing possibilities of values in connection with a Romanian-Hungarian comparative study.
  In: Higher Education for Regional Social Cohesion. Ed.: Gabriella Pusztai , Adrian Hatos, Hung. Education Research Assoc., Budapest, 74-94, 2012, (HERJ Hungarian Educational Research Journal Special Issue, ISSN 2062-9605) ISBN: 9789630843164
 38. Szabó, G.: Császári és királyi szabadkőművesség.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 181 p., 2012.
 39. Ország, M., Kopkáné Plachy, J., Barthalos, I., Benczenleitner, O., Bognár, J., Olvasztóné Balogh, Z.: Effects of 12 Weeks Intervention Program on Old Women' Physical and Motivational Status.
  Stud. Educ. Art. Gymn. 2 77-86, 2012.
 40. Molnár, B.: E-learning rendszerek kiberklímájának motivációelméleti aspektusai.
  In: IV. Oktatás-Informatikai Konferencia : tanulmánykötet. Szerk.: Ollé János, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 157-161, 2012. ISBN: 9789633120866
 41. Láczay, M.: Előszó: változó világ, változó életmód, átmentendő értékek.
  In: Tanulmányok 2. : Az Esélyteremtő és Tehetséggondozó Multikulturális Műhely második konferenciakötete. Szerk.: Láczay Magdolna, Bocsi Veronika, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 7-8, 2012, (Multikulturális műhely, ISSN 2062-9834)
 42. Móré, M.: Felkészít-e a A HR feladatokra az Emberi Erőforrás Tanácsadó MA szak?.
  Munkaügyi szle. 56 98-99, 2012.
 43. Bocsi, V.: Formális közösségek értékalapú vizsgálata hallgatói mintában.
  In: Tanulás és művelődés. Szerk.: Juhász Erika Chrappán Magdolna, Debreceni Egyetem TEK BTK, Debrecen, 53-60, 2012. ISBN: 9789634735847
 44. Molnár, E.: Gyakorlatorientált szakemberképzés a szociálpedagógiai BA képzésben.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok V.. Szerk.: Rákó Erzsébet, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 32-39, 2012. ISBN: 9789633182789
 45. Gortka-Rákó, E.: Gyermekvédelmi ismeretek: módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához.
  Bevedere Meridionale, Szeged, 36 p., 2012. ISBN: 9789639573758
 46. Bocsi, V.: Hallgatói értékvilágok és kari struktúrák.
  Educatio. 21 (3), 480-488, 2012.
 47. Nagy, Á.: Harcban a sporttehetségért Új terepen a tehetséggondozás és a teljesítmény-tudatos képzés a kosárlabdasport oktatásában- a DE Kosárlabda Akadémiája.
  In: A munka és nevelés világa a tudományban : program és összefoglalók / szerkesztette Benedek András, Tóth Péter, Vedovatti Anildo, Közoktatási Vezetők Képzéséért Alapítvány, Miskolc, 136, 2012. ISBN: 9789638911087
 48. Bocsi, V.: Harmónia vagy disszonancia?: a modern szabadidő vizsgálata a campusok világában.
  In: Egyetemi élethelyzetek : ifjúságszociológiai tanulmányok. Szerk.: Dusa Ágnes, Kovács Klára, Márkus Zsuzsanna, Nyüsti Szilvia, Sőrés Anett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 195-208, 2012. ISBN: 9789633182277
 49. Veressné Gönczi, I., Gortka-Rákó, E.: Hátrányos helyzetű, állami gondoskodásban nevelkedett fiatalok a felsőoktatásban.
  PO-HERJ. 2 (2), 1-15, 2012.
 50. Móré, M.: Hátrányos helyzetűek és romák munkaerő piaci visszailleszkedésének segítése tanácsadási módszerekkel.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok V.. Szerk.: Rákó Erzsébet, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 73-78, 2012. ISBN: 9789633182789
 51. Vargáné Nagy, A.: How to retell the past with using oral history.
  Life and school 28 108-115, 2012.
 52. Bálint, P.: Identitás és nyelv a cigány mesemondóknál: előszó = Identity and language in Gypsy tale tellers : foreword.
  In: Identitás és nyelv a cigány mesemondóknál = Identity and language in Gypsy tale tellers. Szerk.: Bálint Péter, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Irodalom, Kommunikáció és Kulturális Antropológia Tanszék, Hajdúböszörmény, 7-9 107-109, 2012. ISBN: 9786155212031
 53. Bálint, P.: Identitás és nyelv a cigány mesemondóknál = Identity and Language in Gypsy Tale Tellers.
  Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Irodalom, Kommunikáció és Kulturális Antorpológia Tanszék, Hajdúböszörmény, 211 p., 2012. ISBN: 9786155212031
 54. Bódis, Z.: Identitás és nyelv - a Kárpát-medencei népmesei hagyomány tükrében = Identity and language - as reflected in the mirror of folk tale traditions in the Carpathian Basin.
  In: Identitás és nyelv a cigány mesemondóknál = Identity and Language in Gypsy Tale Tellers. Szerk.: Bálint Péter, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Irodalom, Kommunikáció és Kulturális Antropológia Tanszék, Hajdúböszörmény, 67-84 173-192, 2012. ISBN: 9786155212031
 55. Bálint, P., Bódis, Z.: Identitás történetek a népmesében.
  Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Irodalom, Kommunikáció és Kulturális Antropológia Tanszék, Hajdúböszörmény, 217 p., 2012. ISBN: 9786155212024
 56. Szabados, G., Wiwczaroski, T., Móré, M.: Informal possibilities in the adult education: Civil organizations and conferences.
  Acta Scientarium Socialium. 37 233-241, 2012.
 57. Láczay, M.: Interetnikus jelenségek kutatásának kérdései Északkelet-Magyaroszágon.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok V.. Szerk.: Rákó Erzsébet, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 121-127, 2012. ISBN: 9789633182789
 58. Bujdosóné Papp, A.: Játékorientált tevékenységszervezés.
  In: Hét aranyalma : módszertani gyűjtemény óvodapedagógusoknak. Írták: Bodnár Gabriella et al, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Budapest, 214-240, 2012. ISBN: 9789638959508
 59. Vargáné Nagy, A.: Jausz Béla kisújszállási évei.
  Képzés és gyakorlat. 1-2 183-195, 2012.
 60. Vargáné Nagy, A.: Jausz Béla kisújszállási évei.
  Neveléstörténet. 1-2 1-10, 2012.
 61. Láczay, M.: Key Issues in the Higher Education of Civil Security and Property Protection.
  Bezpieczenstwo teoria i praktika. 9 (4), 93-97, 2012.
 62. Pető, I.: Mi micsoda az inklúziós dokumentumokban?.
  In: A tanárok tanárának lenni... : tanulmányok Szabó László Tamás 70. születésnapjára / szerkesztette Pusztai Gabriella, Fenyő Imre, Engler Ágnes, Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ, Debrecen, 163-172, 2012. ISBN: 9789630846448
 63. Gortka-Rákó, E.: Munkaerőpiac - foglalkoztatáspolitika Magyarországon.
  In: Munkaerő-piaci helyzetkép Magyarországon és Romániában / Rákó Erzsébet, Szűcs Enikő, Belvedere Meridionale, Szeged, 5-72, 2012. ISBN: 9789639573963
 64. Gortka-Rákó, E., Szűcs, E.: Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában.
  Bevedere Meridionale, Szeged, 117 p., 2012. ISBN: 9789639573963
 65. Móré, M.: Munkahelyi tanulás és validáció.
  In: Tanulmányok 2. : Az Esélyteremtő és Tehetséggondozó Multikulturális Műhely második konferenciakötete. Szerk.: Láczay Magdolna, Bocsi Veronika, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 18-32, 2012, (Multikulturális műhely, ISSN 2062-9834)
 66. Olvasztóné Balogh, Z., Bognár, J., Barthalos, I., Kopkáné Plachy, J., Ráczné Németh, T.: Quality of life, assertiveness, and personality dimensions in elderly men.
  Biomed. Hum. Kinet. 4 88-92, 2012.
 67. Juhász, E., Herczegh, J., Pete, N.: Regionális fejlettség a magyarországi civil szektorban.
  In: Civil szervezetek humán erőforrása. Szerk.: Juhász Erika, Pete Nikoletta, Belvedere Meridionale Kiadó, Szeged, 17-40, 2012, (Civil dimenziók sorozat, ISSN 2063-7829 ; 1.) ISBN: 9789630852777
 68. Kelemen, L.: Személyiség- és szakmai képességfejlesztés.
  Bevedere Meridionale, Szeged, 45 p., 2012. ISBN: 9789638638748
 69. Bálint, P.: Szerelemféltés vagy önféltés?: Villányi László: Ámulat, Orpheusz, 2011.
  Kortárs. 4 94-97, 2012.
 70. Péter-Szarka, S.: Talent support in Poland: programmes of the Teacher Training Centre of Swietokrzyskie region.
  In: International Horizons of Talent Support 2. : Best practices within and without the European Union, 2.. Ed.: by Gordon Győri János, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest, 91-112, 2012, (Géniusz könyvek (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége), ISSN 2062-5936 ; 2.)
 71. Kelemen, L.: Tanulási nehézségek megelőzése és korrekciója.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok V.. Szerk.: Rákó Erzsébet, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 65-72, 2012. ISBN: 9789633182789
 72. Láczay, M., Bocsi, V.: Tanulmányok 2.: Az Esélyteremtő és Tehetséggondozó Multikulturális Műhely második konferenciakötete.
  Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 208 p., 2012.
 73. Gortka-Rákó, E., Bocsi, V.: Társadalomtudományi tanulmányok V.: szociálpedagógiai tanulmányok.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 133 p., 2012. ISBN: 9789633182789
 74. Móré, M.: Te csak beszélj, én könnyen beilleszkedem: A beillesztés kommunikációs.
  Virtuális Intéz. Közép-Eur. Kut. közl. 8 43-51, 2012.
 75. Mező, K.: Tehetségmodellek, tehetségdefiníciók.
  In: Tehetségkoordinátorok kézikönyve. Szerk.: Mező Ferenc, K+F Stúdió Kft., Debrecen, 9-22, 2012. ISBN: 9789638948502
 76. Molnár, E., Belényi, E.: Terepmunka - terepgyakorlat a szociálpedagógus és a szociális munkás képzésben.
  Belvedere Meridionale, Szeged, 107 p., 2012. ISBN: 9789639573765
 77. Móré, M., Wiwczaroski, T., Szabados, G.: The application of knowledge acquired outside the school system in the framework of higher education.
  HERJ. 32012.
 78. Herczegh, J., Tátrai, O., Tornyi, Z.: The characteristics of autonomous learning.
  In: Education in Transition. Ed.: Juhász Erika, Dubnicky technologicky institute v Dubnici nad, Váhom, 166-178, 2012. ISBN: 9788089400522
 79. Veressné Gönczi, I., Gortka-Rákó, E.: The condition of the underprivileged and foster youth educated in higher education, understood through interview analysis.
  In: Higher Education in the Romania-Hungary Cross-Border Cooperation Area. Ed.: Kozma Tamás, Bernáth Krisztina, Partium Press & Center for Higher Education Research and Development, Oradea; Debrecen, 87-103, 2012. ISBN: 9786068156415
 80. Bocsi, V.: The relationship between social gender and the world of values in higher education.
  CEPS Journal. 2 (4), 111-126, 2012.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Education
 81. Móré, M., Szabados, G., Wiwczaroski, T.: The role of different learning forms in adult education.
  Acta Scientarium Socialium. 32 11-19, 2012.
 82. Teperics, K., Szabó, G.: The source of information about the European Union among Hungarian pupils: school and media.
  In: Media and European Diversity = Médias et Diversité Européenne. Ed.: Luminita Soproni, Ioan Horga, Bruylant, Brüsszel, 255-264, 2012. ISBN: 9782802730903
 83. Bocsi, V., Fényes, H.: Values and the motivations of higher education students' volunteering in a borderland Central Eastern European region.
  In: Third Mission of Higher Education in a Cross-Border Region. Eds.: Gabriella Pusztai, Adrian Hatos, Tímea Ceglédi, Center for Higher Education Research and Development - Hungary University of Debrecen, Debrecen, 160-179, 2012. ISBN: 9789634735991
 84. Bocsi, V., Pusztai, G., Karasszon, D.: Zeneértő hallgatók a felsőoktatásban.
  Mediárium. 6 (1-2), 33-50, 2012.
 85. Dulainé Madarász, A.: Zenei hagyaték Szászfenesről: az 1983-as és 1986-os gyűjtésű szászfenesi zenei anyag bemutatása.
  Nyházi. Jósa András Múz. évkv. 54 301-313, 2012.
2011
 1. Bocsi, V.: "Nem azzal a pecséttel pecsételünk".
  In: Korlátok között szabadon : demográfiai folyamatok és helyi oktatáspolitikák. Szerk.: Györgyi Zoltán, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 22-34, 2011. ISBN: 9789636826734
 2. Vargáné Nagy, A., Vincze, T.: Adalékok a két világháború közötti hazai tanárképhez.
  Educatio. 2 258-264, 2011.
 3. Kissné Korbuly, K.: A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar történetéből: 1996-2011.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 104 p., 2011. ISBN: 9789633181638
 4. Kozák, A.: A generációk közötti munkahelyi kommunikáció vizsgálata amerikai és magyar munkavállalók egy-egy csoportján.
  In: Multikulturális Műhely Tanulmányok 1. : az esélyteremtő és tehetséggondozó multikulturális műhely első konferenciakötete. Szerk.: Láczay Magdolna, Bocsi Veronika, DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 42-52, 2011. ISBN: 9789633181614
 5. Sztrinkóné Nagy, I., Kövér, S.: A Gyermeknevelési Tanszék tevékenysége.
  In: A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar történetéből : 1996-2011. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 23-28, 2011. ISBN: 9789633181638
 6. Gortka-Rákó, E.: A gyermekvédelmi szakellátás helyzete.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 123 p., 2011. ISBN: 9789633181607
 7. Kovácsné Bakosi, É., Szerepi, S.: A hajdúböszörményi óvodapedagógusképzés története (1971?2009).
  In: A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar történetéből : 1996-2011. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 6-16, 2011. ISBN: 9789633181638
 8. Bálint, P.: A hallgatás és felelősségvállalás a népmesében = Silence and the acceptance of responsibility in folk tales.
  In: Identitás és népmese. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kiadó, Debrecen, 9-40 133-166, 2011. ISBN: 9789638916792
 9. Bocsi, V.: A hallgatói időfelhasználás különbségei az értékrend és a vallásosság tükrében.
  In: Útközben. Szerk.: Pusztai Gabriella, Németh N. V, CHERD, Debrecen, 126-148, 2011.
 10. Pálfi, S.: A hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének innovációja az óvodai IPR segítségével.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok IV. : integráció, inklúzió, multikulturalizmus. Szerk.: Rákó Erzsébet et al, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 21-28, 2011. ISBN: 9789633181928
 11. Láczay, M.: A humántőke fejlesztésének stratégiai kihívásai és lehetőségei a felsőoktatásban.
  In: Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia : 2011. augusztus 25-26. Kecskemét. Szerk.: Ferencz Árpád, Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, Kecskemét, 309-313, 2011. ISBN: 9786155192005
 12. Hovánszki, J.: A Művészeti Nevelési Tanszék tevékenysége.
  In: A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar történetéből : 1996-2011. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 45-49, 2011. ISBN: 9789633181638
 13. Gortka-Rákó, E., Szabóné, B.: A nevelőszülői elhelyezés Hajdú-Bihar megyében.
 14. Bocsi, V.: A posztmodern idő nyomában, a hallgatói életmód sajátosságai egy kvalitatív kutatás tükrében.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok IV. : integráció, inklúzió, multikulturalizmus. Szerk.: Rákó Erzsébet et al, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 101-105, 2011. ISBN: 9789633181928
 15. Szerepi, S.: A projekt sajátosságai az általános- és középiskolában.
  In: Projektmódszer, projektoktatás. Szerk.: Revákné Markóczi Ibolya, DE TEK, Debrecen, 94-113, 2011. ISBN: 9789634735038
 16. Olvasztóné Balogh, Z.: A Sport- és Egészségtudományi Tanszék tevékenysége.
  In: A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar történetéből : 1996-2011. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 49-53, 2011. ISBN: 9789633181638
 17. Olvasztóné Balogh, Z., Bognár, J., Herpainé Lakó, J., Kopkáné Plachy, J., Vécseyné Kovách, M.: A survey of the living conditions and life quality of elderly people.
  Stud. Univ. Babeş-Bolyai, Educ. artis gymnast. 56 3-14, 2011.
 18. Bocsi, V.: A szabadidő értékszociológiai meghatározottsága a campusok világában.
  In: Tanulmányok 1. : [az esélyteremtő és tehetséggondozó multikulturális műhely első konferenciakötete]. Szerk.: Láczay Magdolna, Bocsi Veronika, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 30-40, 2011, (Multikulturális műhely, 2062-9834) ISBN: 9789633181614
 19. Láczay, M.: A szervezeti kultúa és a regionalitás.
  Virtuális Intéz. Közép-Eur. Kut. közl. 2. 75-86, 2011.
 20. Kozák, A.: A szervezeti kultúra elmélete és meghatározó elemeinek csoportosítása.
  Gazd. társadtud. közl. 3 (1), 204-217, 2011.
 21. Láczay, M.: A szervezeti kultúra tudománytörténeti megközelítése: kölcsönhatások és érintkezések a szervezeti kultúra és a társtudományai között.
  In: Tanulmányok 1. : [az esélyteremtő és tehetséggondozó multikulturális műhely első konferenciakötete]. Szerk.: Láczay Magdolna, Bocsi Veronika, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 3-15, 2011, (Multikulturális műhely, 2062-9834) ISBN: 9789633181614
 22. Láczay, M.: A szervezeti kultúra tudománytörténeti megközelítése: kölcsönhatások és érintkezések a szervezeti kultúra és a társtudományi között.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok IV. : integráció, inklúzió, multikulturalizmus. Szerk.: Rákó Erzsébet et al, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 127-131, 2011. ISBN: 9789633181928
 23. Kissné Korbuly, K.: A Szociálpedagógiai Tanszék tevékenysége.
  In: A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar történetéből : 1996-2011. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 17-23, 2011. ISBN: 9789633181638
 24. Olvasztóné Balogh, Z.: A Tanulmányi Osztály története.
  In: A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar történetéből : 1996-2011. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 54-56, 2011. ISBN: 9789633181638
 25. Varga, G.: A Társadalomtudományi Tanszék tevékenysége.
  In: A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar történetéből : 1996-2011. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 32-35, 2011. ISBN: 9789633181638
 26. Láczay, M.: A vezetési tradíciók kutatásának hazai lehetőségei.
  Virtuális Intéz. Közép-Eur. Kut. közl. 4 (5), 59-72, 2011.
 27. Dulainé Madarász, A.: Az 1986-os szászfenesi népzenei gyűjtésről.
  Művelődés. 8 31, 2011.
 28. Bálint, P.: Az állandóság, a folyamatosság és elzártság hermeneutikája: Az "Ördögszerető"-típusú [407B] népmesékben = The hermeneutics of permanence, continuity and disclosure : in folktales type 407B - the Devil lover.
  In: Identitás és népmese. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kiadó, Debrecen, 57-85 183-211, 2011. ISBN: 9789638916792
 29. Olvasztóné Balogh, Z.: Az egészségnevelés fontossága a nevelési-oktatási intézményeinkben.
  Visnik Prikarpats'kovo Universitetu, Pedagogika 39 99-102, 2011.
 30. Szerepi, S.: Az inter- és multikulturális pedagógia kihívásai.
  Visnik Prikarpats'kovo Universitetu, Pedagogika 39 47-50, 2011.
 31. Láczay, M.: Az Intézményi Menedzsment és Vezetés Tanszék létrejötte.
  In: A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar történetéből : 1996-2011. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 40-43, 2011. ISBN: 9789633181638
 32. Bálint, P.: Az Irodalom, Kommunikáció és Kulturális Antropológia Tanszék.
  In: A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar történetéből : 1996-2011. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 37-39, 2011. ISBN: 9789633181638
 33. Keresztény, I., Hasznyuk, V.: Az iskolások nemzeti önazonosságának biztosítása a magyar és ukrán népköltészeti alkotások kölcsönhatásainak eszközeivel.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok IV. : integráció, inklúzió, multikulturalizmus. Szerk.: Rákó Erzsébet et al, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 59-63, 2011. ISBN: 9789633181928
 34. Szabó, G.: Az oktatás és a regionális egyenlőtlenségek kapcsolata.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok IV. : integráció, inklúzió, multikulturalizmus. Szerk.: Rákó Erzsébet et al, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 132-139, 2011. ISBN: 9789633181928
 35. Pálfi, S.: Az óvodai projektpedagógia bevezetésének néhány jellemzője Magyarországon.
  Visnik Prikarpats'kovo Universitetu, Pedagogika 39 42-47, 2011.
 36. Hovánszki, J.: Egy innovatív zenei gondolkodásmód sajátos jegyei.
  Visnik Prikarpats'kovo Universitetu, Pedagogika 38 114-117, 2011.
 37. Láczay, M.: Egy közmenedzsment feladat társadalmasításának tradíciói.
  Virtuális Intéz. Közép-Eur. Kut. közl. 1-2. 175-181, 2011.
 38. Láczay, M.: Előszó: néhány gondolat az Esélyteremtő és Tehetséggondozó Multikulturális Műhelyről.
  In: Tanulmányok 1. : [az esélyteremtő és tehetséggondozó multikulturális műhely első konferenciakötete]. Szerk.: Láczay Magdolna, Bocsi Veronika, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1-2, 2011, (Multikulturális műhely, 2062-9834) ISBN: 9789633181614
 39. Szerepi, S.: Elvarratlan szálak: a magyar társadalom málhái.
  Hajdúsági tükör. 2 6-8, 2011.
 40. Gortka-Rákó, E.: Gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek és fiatalok oktatása a kutatások tükrében.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok IV. : integráció, inklúzió, multikulturalizmus. Szerk.: Rákó Erzsébet et al, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 119-124, 2011. ISBN: 9789633181928
 41. Gortka-Rákó, E.: Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyerekek továbbtanulási lehetőségei.
  In: Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány - a múlt értékei és a jövő kihívásai: XI. Országos Neveléstudományi Konferencia, program és összefoglalók. Szerk.: Hegedűs Judit, Kempf Katalin, Németh András, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Budapest, 397, 2011.
 42. Bálint, P.: Hangok csupán.
  Kortárs, Budapest, 476 p., 2011. ISBN: 9789639985261
 43. Bódis, Z.: Határátlépések.
  In: Honti és a mesevilág. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kft., Debrecen, 49-72, 2011. ISBN: 9789638916723
 44. Veressné Gönczi, I., Gortka-Rákó, E.: Hátrányos helyzetű, állami gondoskodásban nevelkedett fiatalok a felsőoktatásban: (background story).
 45. Bálint, P.: Honti és a mesevilág.
  Didakt Kft., Debrecen, 191 p., 2011. ISBN: 9789638916723
 46. Bálint, P.: Honti szellemi örökségének nyomában.
  In: Honti és a mesevilág. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kft., Debrecen, 11-47, 2011. ISBN: 9789638916723
 47. Móré, M.: Hozott tudás a munka világából: uniós gyakorlat és hazai lehetőség.
  In: Tanulmányok 1. : az esélyteremtő és tehetséggondozó multikulturális műhely első konferenciakötete. Szerk.:Láczay Magdolna, Bocsi Veronika, DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 16-20, 2011. ISBN: 9789633181614
 48. Bálint, P., Biczó, G., Bódis, Z.: Identitás és népmese = identity and the folktale.
  Didakt Kiadó, Debrecen, 256 p., 2011. ISBN: 9789638916792
 49. Olvasztóné Balogh, Z., Herpainé Lakó, J., Bognár, J., Kopkáné Plachy, J.: Idős emberek életkörülményeinek és egészségmagatartásának vizsgálata.
  Egészségfejlesztés. 52 (5-6), 24-30, 2011.
 50. Gortka-Rákó, E.: Intézményekben élő gyerekek oktatása.
  Visnik Prikarpats'kovo Universitetu, Pedagogika 39 151-155, 2011.
 51. Olvasztóné Balogh, Z., Bognár, J., Kopkáné Plachy, J., Vécseyné Kovách, M., Herpainé Lakó, J.: Issues of senile Physical Activity and Safety.
  Bezpieczenstwo: Teoria I Praktyka. 5 (4), 63-69, 2011.
 52. Szabó, G.: Jólét és versenyképesség kapcsolódási pontjai a regionális tudomány szemszögéből.
  In: Tanulmányok 1. : az esélyteremtő és tehetséggondozó multikulturális műhely első konferenciakötete. Szerk.:Láczay Magdolna, Bocsi Veronika, DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 21-29, 2011. ISBN: 9789633181614
 53. Kovácsné Bakosi, É., Kissné Korbuly, K., Hovánszki, J.: Komplex óvodai módszertani kompetenciák.
  Visnik Prikarpats'kovo Universitetu, Pedagogika 39 158-166, 2011.
 54. Kovácsné Bakosi, É., Kissné Korbuly, K., Hovánszki, J.: Komplex óvodai módszertani kompetenciák = Metodika fomivanna komplexnih kompetencij doskolnovo vihovanna.
  In: Onovlenna zmisty, form ta metodiv navcanna i vihovanna v zakladah osviti : Zbirnik naukovih prac : Naukovi Zanicki Rivnenskovo derzavnogo universitetu. Vipusk 2. (45) / red. Palcevskij Stepan Sergeevic, PDGU, Rivne, 192-198, 2011.
 55. Szerepi, S.: Könnyítés.
  Hajdúsági tükör. 1 12-13, 2011.
 56. Pusztai, G., Ceglédi, T., Nyüsti, S., Bocsi, V., Madarász, T.: Láthatatlanok? Létezgetők? Közönyösek?: hallgatói szocializáció ma.
  Educatio. 20 (2), 271-280, 2011.
 57. Bálint, P.: Látszódni és megértve lenni: az arckép/fénykép szerepe a mesében = Being perceived and understood : the function of the portrait or photograph in tales.
  In: Identitás és népmese. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kiadó, Debrecen, 103-126 231-256, 2011. ISBN: 9789638916792
 58. Olvasztóné Balogh, Z., Bognár, J., Herpainé Lakó, J., Kopkáné Plachy, J., Vécseyné Kovách, M.: Lifestyle and living standards of elderly men in Eastern Hungary.
  Physical Culture and Sport. Studies and Research. 52 (1), 69-79, 2011.
 59. Szabó, G.: Measurement of social well-being and competitiveness at regional level.
  In: New results of cross-border cooperation. Ed.: Kozma Gábor, Didakt Kiadó, Debrecen, 111-118, 2011. ISBN: 9789638916730
 60. Bódis, Z.: Megjegyzések a mese és az identitás kérdéséhez = Remarks on the problems of tale and identity.
  In: Identitás és népmese. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kiadó, Debrecen, 87-102 213-229, 2011. ISBN: 9789638916792
 61. Klapcsik, Z.: Miért segít a segítő?: szociálpedagógus hallgatók pályamotivációjának néhány aspektusa.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok IV. : integráció, inklúzió, multikulturalizmus. Szerk.: Rákó Erzsébet et al, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 85-92, 2011. ISBN: 9789633181928
 62. Szerepi, S.: Multikullturalitás, interkulturalitás és a pedagógusképzés.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok IV. : integráció, inklúzió, multikulturalizmus. Szerk.: Rákó Erzsébet et al, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 149-153, 2011. ISBN: 9789633181928
 63. Dulainé Madarász, A.: Muza Mózes szászfenesi zenész.
  Művelődés. 7 31, 2011.
 64. Kozák, A., Bányai, G., Móré, M.: Nehezíthetik-e a generációs konfliktusok a munkahelyi beillesztést az USA-ban?.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok IV. : integráció, inklúzió, multikulturalizmus. Szerk.: Rákó Erzsébet et al, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 79-84, 2011. ISBN: 9789633181928
 65. Bujdosóné Papp, A.: Példázat és mese: szövegosztályok értelmezése Honti olvasása kapcsán.
  In: Honti és a mesevilág. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kft., Debrecen, 113-128, 2011. ISBN: 9789638916723
 66. Móré, M., Kozák, A.: Perspectives for integration of different generations at the workplace.
  Virtuális Intéz. Közép-Eur. Kut. közl. 1-2 9-15, 2011.
 67. Móré, M.: Piaci igények és oktatás összefüggései a Debreceni Egyetemen.
  In: "Kulturális valóságismeret és EKF 2010 - 35 éves a pécsi kultúraközvetítő képzés" [elektronikus dokumentum] : tudományos konferencia és emlékülés : Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, Pécs, 2010. november 18-19. : CD-ROM. Szerk.: Koltai Zsuzsa, Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, Pécs, , 2011.
 68. Szerepi, S., Rózsáné Szabó, D.: Projekt a felsőoktatásban.
  In: Projektmódszer, projektoktatás. Szerk.: Revákné Markóczi Ibolya, DE TEK, Debrecen, 114-117, 2011. ISBN: 9789634735038
 69. Bocsi, V.: Regionális és helyi szintű érdekegyeztetés az Észak-Alföldön.
  In: Pillanatképek : társadalmi partnerek az oktatásirányításban. Szerk.: Fehérvári Anikó, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 104-120, 2011. ISBN: 9789636826796
 70. Pálfi, S.: Rendhagyó pályaválasztás, rendhagyó pályakezdés.
  In: A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar történetéből : 1996-2011. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 28-31, 2011. ISBN: 9789633181638
 71. Kovácsné Bakosi, É.: Szabadon szárnyaló értelem: kreativitás és a játék.
  Óvodai nev. 4. 13-17, 2011.
 72. Kovácsné Bakosi, É.: Szabadon szárnyaló értelem = Rozvitok kreativnogo miclenna.
  In: Onovlenna zmisty, form ta metodiv navcanna i vihovanna v zakladah osviti : Zbirnik naukovih prac : Naukovi Zanicki Rivnenskovo derzavnogo universitetu. Vipusk 2. (45) / red. Palcevskij Stepan Sergeevic, PDGU, Rivne, 198-204, 2011.
 73. Dulainé Madarász, A.: Szászfenesi keserves dallam.
  Művelődés. 6 30-31, 2011.
 74. Móré, M.: Tanácsadó vagy humánmenedzser?: képzési kínálat és piaci igény az emberi erőforrás területén.
  Humánpolitikai szle. 1 55-62, 2011.
 75. Láczay, M., Bocsi, V.: Tanulmányok 1.: [az esélyteremtő és tehetséggondozó multikulturális műhely első konferenciakötete].
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 118 p., 2011. ISBN: 9789633181614
 76. Gortka-Rákó, E.: Társadalomtudományi tanulmányok IV.: integráció, inklúzió, multikulturalitás.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 153 p., 2011. ISBN: 9789633181928
 77. Bálint, P.: The hermeneutics of the cursed hero in folk narratives.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok IV. : integráció, inklúzió, multikulturalizmus. Szerk.: Rákó Erzsébet et al, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 95-100, 2011. ISBN: 9789633181928
 78. Olvasztóné Balogh, Z.: The importance of the health upbringing our educational institutions.
  Stud. Educ. Art. Gimn. 2 3-14, 2011.
 79. Mező, K.: The role of creative learning in talent seeking.
  In: Veda pre vzedalnie - vzdelanie pre vedu = Tudomány az oktatásért - oktatás a tudományért. Szerk.: Hegedűs Orsolya, Psenáková Ildikó, Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kara, Nyitra, 247-251, 2011. ISBN: 9788080949730
 80. Móré, M.: Validáció a Debreceni Egyetemen.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok IV. : integráció, inklúzió, multikulturalizmus. Szerk.: Rákó Erzsébet et al, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 106-111, 2011. ISBN: 9789633181928
2010
 1. Tornyi, Z.: "Határtalan" hallgatói mobilitás.
  In: Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus. Szerk.: Juhász Erika, Center for Higher Education Research and Development Hungary, Debrecen, 177-182, 2010. ISBN: 9789634732778
 2. Molnár, B.: "Mi történt Waterloonál, Napóleon úr?": beszélgetőágensek a pedagógiában.
  In: Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek : VI. Kiss Árpád Emlékkonferencia. Szerk.: Buda András, Kiss Endre, Debreceni Egyetem Neveléstudományi Intézete, Debrecen, 456-462, 2010. ISBN: 9789634734109
 3. Szerepi, S.: A "Magyar Külpolitika" mint a Külügyi Társaság meghatározó periodikája.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok a pedagógia és a történettudomány körébő. Szerk.: Soós Zsolt, Galenos Alapítvány, Debrecen, 76-92, 2010. ISBN: 9789630692397
 4. Bálint, P.: A "Volt-vagyok" megjelenése a mesékben: az "elátkozott" sündisznó/fiú narratívák hermeneutikája = The manifestation of "I was - I am" in folk tales.
  In: Kedvenc népmeséim = My favourite folk tales. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kft., Hajdúböszörmény, 185-204, 205-226, 2010. ISBN: 9789638916709
 5. Bálint, P.: A (nép)mese oktatásának anomáliáiról.
  In: Az interkulturalitás megközelítése a multietnikus oktatásban = Abordarea interculturalitatii in eduxatia multietnica. Coord.: Vasile Marcu, Adela Bradea, Universitatii din Oradea, Oradea, 255-270, 2010. ISBN: 9789632362588
 6. Bálint, P.: About the difficulties of teaching folk stories.
  In: Az interkulturalitás megközelítése a multietnikus oktatásban = Aborda rea interculturalitatii in eduxatia multietnica. Coord.: Vasile Marcu, Adela Bradea, Universitatii din Oradea, Oradea, 159-163, 2010. ISBN: 9789632362588
 7. Kovácsné Bakosi, É.: A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kara.
  In: A felsőfokú tanító- és óvóképzés első 50 éve : 1959-2009 / [kiad. a] Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar, Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar, Szekszárd, 24-30, 2009.
 8. Vargáné Nagy, A.: A Debreceni Magyar Királyi Középiskolai Tanárképző Intézet Gyakorló Gimnáziumának működési feltételei.
  In: Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek : VI. Kiss Árpád emlékkonferencia. Szerk.: Buda András, Kiss Endre, Debreceni Egyetem Neveléstudományi Intézete, Debrecen, 215-221, 2010. ISBN: 9789634734109
 9. Deliné Fráter, K., Kovácsné Bakosi, É.: A differenciáló pedagógia alapjai, sajátosságai az óvodai nevelésben.
  Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 193 p., 2010. ISBN: 9789637292347
 10. Mező, K.: A felnőttkori tanulás sajátosságai az IPOO-modell tükrében.
  In: Pszichológiai Metszetek. Szerk.: Balogh László, Koncz István, Mező Ferenc, Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, Budapest, 32-37, 2010. ISBN: 9789638843326
 11. Gortka-Rákó, E.: A gyermekszegénység gyermekvédelmi aspektusai.
  Fordulópont. 1 5-16, 2010.
 12. Bálint, P.: A Halál a Halálkoma-típusú mesékben = Death in Godfather Death-type tales.
  In: A többes azonossága = The Identity of the Multiple. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kft., Debrecen, 69-84, 85-102, 2010. ISBN: 9789638780072
 13. Vargáné Nagy, A.: A két világháború közti szaksajtó írásaiban megjelenő pedagóguskép bemutatása.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok a pedagógia és a történettudomány köréből. Szerk.: Soós Zsolt, Galenos Alapítvány, Debrecen, 39-46, 2010. ISBN: 9789630692397
 14. Szerepi, S.: A kisebbségi kérdés a Magyar Külpolitika folyóiratban 1920-1929 között.
  Debr. Disputa. 4 59-64, 2010.
 15. Szerepi, S.: A kisebbségi kérdés megjelenése a Magyar Külpolitika folyóiratban 1920-1929 között.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok a pedagógia és a történettudomány köréből. Szerk.: Soós Zsolt, Galenos Alapítvány, Hajdúböszörmény, 27-38, 2010. ISBN: 9789630692397
 16. Hovánszki, J.: A kóruséneklés pozitív hatásmechanizmusai.
  Visnik Prikarpats'kovo Universitetu, Pedagogika 33 165-169, 2010.
 17. Szerepi, S.: A magyar külpolitika '20-as évekbeli lehetőségeinek kormány közeli megfogalmazásai a Magyar Külpolitika c. folyóiratban.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok III. : tanulmánykötet a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar oktatóinak írásaiból. Szerk.: Kovácsné Bakosi Éva, DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 9-26, 2010. ISBN: 9789637292354
 18. Pálfi, S.: A magyar óvodai projektpedagógia elméleti alapjai.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 114 p., 2010. ISBN: 9789633180594
 19. Pálfi, S.: A magyar óvoda tanulásszemléletének sajátosságai az 1950'-s években az óvodai alapdokumentumok tükrében.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok III. : tanulmánykötet a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar oktatóinak írásaiból. Szerk.: Kovácsné Bakosi Éva, DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 137-149, 2010. ISBN: 9789637292354
 20. Pálfi, S.: A mai magyar projektpedagógia elméleti alapjai.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok III. : tanulmánykötet a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar oktatóinak írásaiból. Szerk.: Kovácsné Bakosi Éva, DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 150-162, 2010. ISBN: 9789637292354
 21. Bálint, P.: Amikor a bot "puskának" mondatik: a cigány és a pap retorikai vitája = When a stick is called a "gun" : the rhetorical argument of the gypsy & the priest.
  In: A többes azonossága = The Identity of the Multiple. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kft., Debrecen, 135-144, 145-154, 2010. ISBN: 9789638780072
 22. Gyürky, K.: Andrej Voznyeszenszkijre és Joszif Brodszkijra emlékeztek.
  Új könyvpiac. 07.02.2010.
 23. Tamásiné Dsupin, B., Kovácsné Bakosi, É.: A népi játékok és a mozgás funkciója az óvodás korosztály személyiségfejlődésében.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 136 p., 2010. ISBN: 9789633180600
 24. Tamásiné Dsupin, B.: A népi játékok és a mozgás relációja, és funkciója a 3-7 éves gyermekek személyiségfejlődésében = The relation and function of folk games and movement in the 3 to 7-year-old children's personality development ol.
  Faculty of Humanities of the University of Jyväskylä, Jyväskylä, 365 p., 2010. ISBN: 9789513939878
 25. Klapcsik, Z.: A pályaalkalmasság és szupervízió kérdései szociálpedagógusok körében.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok III. : tanulmánykötet a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar oktatóinak írásaiból. Szerk.: Kovácsné Bakosi Éva, DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 67-74, 2010. ISBN: 9789637292354
 26. Márkus, E.: A projektszervezés koncepciója és struktúrája.
  In: Kulturális projektciklus menedzsment. Írták: Juhász Erika, Erdei Gábor, Szabó József, Oszlánczi Tímea, Takács-Miklósi Márta, TIT Jurányi Lajos Egyesülete, Nyíregyháza, 226-277, 2010. ISBN: 9789630800440
 27. Olvasztóné Balogh, Z., Bognár, J., Herpainé Lakó, J., Kopkáné Plachy, J.: A survey of the living conditions and life quality of elderly people.
  Visnik Prikarpats'kovo Universitetu, Pedagogika 35 39-45, 2010.
 28. Gortka-Rákó, E.: A szabadidő eltöltésének lehetőségei a gyermekvédelmi intézményekben.
  Iskolakultúra. 9 43-52, 2010.
 29. Klapcsik, Z.: A szociálpedagógus képzés kérdései: alkalmasság és/vagy beválás.
  In: Tudomány az oktatásért - oktatás a tudományért : neveléstudományi szekció = Vesa pre vzdelenie - vzdelenie pre vedu : Pedagogicka sekcia. Szerk.: Ladislav Baráth ; Ildiko Viczayová, Nyitrai Konstantin Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kara, Nitra, 133-141, 2010. ISBN: 9788080947972
 30. Klapcsik, Z.: A szociálpedagógusok hivatásszemélyiségének kérdései.
  In: VIII. Nemzetközi Tudományos Tantárgypedagógiai Konferencia : Baja, 2009. november 19-20.. Szerk.: Herbszt Mária, Tóth Sándor, Eötvös József Főiskola, Baja, 529-534, 2010. ISBN: 9789637290732
 31. Kelemen, L.: A tanulásfejlesztés háromlépcsős modellje.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok III. : tanulmánykötet a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar oktatóinak írásaiból. Szerk.: Kovácsné Bakosi Éva, DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 127-136, 2010. ISBN: 9789637292354
 32. Móré, M., Kovácsné Bakosi, É.: A társadalmi kommunikáció elméleti és gyakorlati alapjai.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 134 p., 2010. ISBN: 9789633180587
 33. Móré, M.: A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok III. : tanulmánykötet a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar oktatóinak írásaiból. Szerk.: Kovácsné Bakosi Éva, DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 47-63, 2010. ISBN: 9789637292354
 34. Biczó, G., Bálint, P.: A többes azonossága = the identity of the multiple.
  Didakt Kft., Hajdúböszörmény, 240 p., 2010.
 35. Bálint, P.: A varázsló és a sóvárgó tekintet: a "hűtlen feleség"- típusú cigány népmesék hermeneutikája.
  In: Benedek Elek öröksége. Szerk.: Jenei Teréz, Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kara, Nyíregyháza, 57-76, 2010. ISBN: 9786155077005
 36. Bálint, P.: A varázsló és a sóvárgó tekintet: a "hűtlen feleség"-típusú cigány népmesék hermeneutikája The magician and the desiring gaze.
  In: Kedvenc népmeséim = My favourite folk tales. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kft., Hajdúböszörmény, 375-395, 397-418, 2010. ISBN: 9789638916709
 37. Molnár, B.: A virtuális identitás szerepe az egész életen át tartó tanulás folyamatában.
  In: II. Oktatás-Informatikai Konferencia : tanulmánykötet. Szerk.: Ollé János, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 150-154, 2010.
 38. Bálint, P.: Az anya halál-aspektusai a népmesében: a tied vót, de te elvetötted" : a gonosz anya hermeneutikája = Aspects of the mother death in the folk tale.
  In: Kedvenc népmeséim = My favourite folk tales. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kft., Hajdúböszörmény, 255-286, 287-321, 2010. ISBN: 9789638916709
 39. Gyürky, K.: Az ASZT Kiadó újdonságai.
  Új könyvpiac. 06.04.2010.
 40. Balogh, B., Szerepi, S.: Az egészségtudatos életmód a hajdúböszörményi óvodások és családjaik körében.
  Visnik Prikarpats'kovo Universitetu, Pedagogika 34 105-110, 2010.
 41. Mező, K.: Az emlékezet főbb jellemzői, vizsgálati és fejlesztési lehetőségei.
  In: Képességfejlesztés digitális tananyaggal. Szerk.: Ildikó Psenáková, Mező Ferenc, Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület, Debrecen, 101-106, 2010. ISBN: 9789638748898
 42. Gortka-Rákó, E.: Az intézményes gyermekvédelem története Magyarországon.
  Fordulópont. 2 82-110, 2010.
 43. Molnár, E.: Az iskolai szociálpedagógiai munka jelene, jövője.
  In: Tudomány az oktatásért - oktatás a tudományért : neveléstudományi szekció = Vesa pre vzdelenie - vzdelenie pre vedu : Pedagogicka sekcia. Szerk.: Ladislav Baráth ; Ildiko Viczayová, Nyitrai Konstantin Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kara, Nitra, 161-167, 2010. ISBN: 9788080947972
 44. Vargáné Nagy, A.: Az oral history-források jelentősége.
  In: Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus. Szerk.: Juhász Erika, Center for Higher Education Research and Development Hungary, Debrecen, 292-297, 2010. ISBN: 9789634732778
 45. Vargáné Nagy, A.: Az Oral history kutatási módszer bemutatása.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok III. : tanulmánykötet a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar oktatóinak írásaiból. Szerk.: Kovácsné Bakosi Éva, DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 31-46, 2010.
 46. Gyürky, K.: Az orosz turista meséi.
  Új könyvpiac. 06.16.2010.
 47. Kissné Korbuly, K.: Az óvoda és a család együttműködése, mint a családsegítés feltétele.
  Visnik Prikarpats'kovo Universitetu, Pedagogika 33 47-54, 2010.
 48. Pálfi, S.: Az óvodai játék konfliktusai és az óvodapedagógusok.
  In: VIII. Nemzetközi Tudományos Tantárgy-pedagógiai Konferencia. Szerk.: Albertné Herbszt Mária, Eötvös József Főiskolai Kiadó, Baja, 75-83, 2010.
 49. Olvasztóné Balogh, Z.: Az öregedés globalizációs hatása.
  Visnik Prikarpats'kovo Universitetu, Pedagogika 33 36-43, 2010.
 50. Vargáné Nagy, A.: Az ünnepekhez való viszonyulás.
  Új Pedagóg. Szle. 1-2 235-242, 2010.
 51. Gyürky, K.: Beavatás, ötször.
  Élet ir. 29 20, 2010.
  (Ismertetett mű: Viktor Pelevin. -P5 /Budapest : Európa Kiadó, 2010. -293 p.)
 52. Sztrinkóné Nagy, I.: Benedek Elek Hajdúböszörményben.
  In: Benedek Elek öröksége. Szerk.: Jenei Teréz, Nagy Éva, Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar, Nyíregyháza, 15-20, 2010. ISBN: 9786155077005
 53. Molnár, B.: Chatterbotok a pedagógiában: lehetőségek és kihívások.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok III. : tanulmánykötet a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar oktatóinak írásaiból. Szerk.: Kovácsné Bakosi Éva, DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 117-126, 2010. ISBN: 9789637292354
 54. Herpainé Lakó, J., Tóth, A., Olvasztóné Balogh, Z.: Család, testkultúra, életminőség.
  Magyar Sporttud. Szle. 3 26, 2010.
 55. Gyürky, K.: Csehov-évforduló.
  Új könyvpiac. 06.23.2010.
 56. Bálint, P.: Despre dificultatile predarii povestilor populare.
  In: Az interkulturalitás megközelítése a multietnikus oktatásban = Aborda rea interculturalitatii in eduxatia multietnica. Coord.: Vasile Marcu, Adela Bradea, Universitatii din Oradea, Oradea, 59-63, 2010. ISBN: 9789632362588
 57. Béni, Á., Nagy, D., Kapitány, S., Posta, J.: Development of Chromium speciation methods for environmental samples.
  In: International Conference : Natural and artificial ecosystems int he somes-Cris-Mures-Tisa river basin, 7-8 may 2010 : Abstract Book. Eds.: Universitatea de Vest Vasile Goldis, Universitatea de Vest Vasile Goldis, Arad, 11, 2010.
 58. Bocsi, V.: Differences between the time usage of students in the light of the scale of values and religiousness.
  In: Religion and Higher Education in Central and Eastern Europe. Ed.: Pusztai Gabriella, Center for Higher Education Research and Development - Hungary University of Debrecen, Debrecen, 271-295, 2010. ISBN: 9789634733720
 59. Sztrinkóné Nagy, I.: Életreform - feminizmus - reformpedagógia.
  In: Tudomány az oktatásért - oktatás a tudományért : neveléstudományi szekció. Szerk.: Ladislav Baráth, Ildiko Viczayová, Nyitrai Konstantin Egyetem Közép-európai tanulmányok Kara, Nitra, 223-230, 2010. ISBN: 9788080947972
 60. Tomory, I.: Etiópia "többségi kisebbsége", az oromók és egy demokratikus oktatási és társadalmi rendszer: a gadaa.
  Belvedere Meridionale. 22 (1-2), 22-35, 2010.
 61. Bocsi, V.: Examination of students' value preferences in the light of a regional database.
  In: Analele Universitatii din Oradea [elektronikus dokumentum] : Sesiunea de Comunicari Stiintifice cu participare internationala : gandirea pozitiva - applicatii i implicatii in stiintele educatiei = Conference "Positive thinking - applications and implications for educational sciences" Oradea 2010. Ed.: Vasile Marcu et al, Editura Universitatii din Oradea, Oradea, 483-487, 2010.
 62. Bálint, P.: Gyermek és könyv.
  Dehír április 022010.
 63. Gortka-Rákó, E.: Gyermekvédelmi intézményekben élő gyerekek az empírikus kutatások tükrében.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok a pedagógia és a történettudomány köréből. Szerk.: Soós Zsolt, Galenos Alapítvány, Hajdúböszörmény, 43-52, 2010. ISBN: 9789630692397
 64. Bálint, P.: Halál a cigány népmesében: Cifra János: A cigány és az élet gyertyája és Jakab István: A szegény ember meg a halál.
  In: Utópiák és ellenutópiák. Szerk.: Kroó Katalin, Bényei Tamás, L'Harmattan, Budapest, 255-270, 2010. ISBN: 9789632362588
 65. Molnár, B.: Hallgatói netgeneráció: mítosz vagy valóság?.
  In: A Partium esete. Szerk.: Kozma Tamás, Ceglédi Tímea, Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ, Debrecen, 141-146, 2010, (Régió és oktatás, 2060-2596 ; 7.) ISBN: 9789634734093
 66. Bálint, P.: Határ-helyzetben = on the borderline : pedagógiai-módszertani tanulmányok.
  Didakt Kft., Hajdúböszörmény, 214 p., 2010. ISBN: 9789638780089
 67. Ulickaâ, L., Gyürky, K.: Házasság hármasban.
  Kalligram. 11 36-40, 2010.
 68. Bujdosóné Papp, A.: Hol volt, hol nem volt...: művészi élmény és gyermeki képességfejlesztés : mese a 21.század óvodájában = Once upon a time : artistic experience and children's skills development in the kindergarten the 21st century.
  In: Határ-helyzetben = On the Borderline. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kft., Hajdúböszörmény, 31-53, 135-158, 2010. ISBN: 9789638780089
 69. Gyürky, K.: Hosszú és rövid lista.
  Új könyvpiac. 06.09.2010.
 70. Olvasztóné Balogh, Z., Herpainé Lakó, J., Bognár, J., Vécseyné Kovách, M.: Idősek és a XXI. század.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok a pedagógia és a történettudomány köréből. Szerk.: Soós Zsolt, Galenos Alapítvány, Debrecen, 81-95, 2010. ISBN: 9789630692397
 71. Olvasztóné Balogh, Z., Bognár, J., Herpainé Lakó, J., Kopkáné Plachy, J.: Idős emberek életmódjának, életkörülményeinek vizsgálata Hajdú-Bihar megyében = A survay of the lifestyle and Standards of living of elderly people living in Hajdú-Bihar county.
  In: Határ-helyzetben = On the Borderline. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kft., Debrecen, 99-110, 203-214, 2010. ISBN: 9789638780089
 72. Hegedűs, I., Saih, F., Nagy, D., Posta, J., Kapitány, S.: Indirekt atomabszorpciós módszerek kidolgozása környezeti minták kén-dioxid-, kénsav- és üdítőitalok foszforsav-tartalmának meghatározására.
  In: Vegyészkonferencia és 53. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés : Program és előadásösszefoglalók. Kiadta: Magyar Kémikusok Egyesülete, Magyar Spektrokémiai Társaság, MKE; Magyar Spektrokémiai Társaság, Hajdúszoboszló, 82, 2010.
 73. Gortka-Rákó, E.: Intézményben élni: a gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményei Hajdú-Bihar megyében.
  Család, gyermek, ifjúság. 2 15-28, 2010.
 74. Vargáné Nagy, A.: Jausz Béla alakja tanítványai szóbeli emlékeiben az oral history kutatási módszer tükrében.
  In: Felszántatlan területeken : tanulmányok Brezsnyánszky László 65. születésnapjára. Szerk.: Fenyő Imre, Rébay Magdolna, Csokonai Kiadó, Debrecen, 88-103, 2010. ISBN: 9789632602257
 75. Bálint, P.: Kedvenc népmeséim: a hangok sokfélesége : meseszöveg-gyűjtemény és tanulmányok = my favourite folktales : the multiplicity of voices : a collection of tales and studies.
  Didakt, Debrecen, 420 p., 2010. ISBN: 9789638916709
 76. Gyürky, K.: Kínkeservek panteonja: Ljudmila Ulickaja: A mi urunk emberei című kötetéről.
  Kalligram. 11 41-44, 2010.
 77. Hovánszki, J.: Kodály örökség a 21. század óvodájában = Kodály's heritage in the Kindergarten of the 21 Century.
  In: Határ-helyzetben = on the borderline : pedagógiai-módszertani tanulmányok. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kft., Hajdúböszörmény, 67-74, 171-181, 2010. ISBN: 9789638780089
 78. Bálint, P.: Látszódni és megértve lenni: az arckép/fénykép szerepe a mesében.
  Alföld. 12 92-102, 2010.
 79. Szerepi, S.: Makkai Sándor nemzetnevelői munkásságának erkölcsi vonatkozásai a harmincas évek második felében.
  Visnik Prikarpats'kovo Universitetu, Pedagogika 33 61-70, 2010.
 80. Bálint, P.: Márai Afrikában: a fölülírás szempontjai Márai az Istenek nyomában c. útiregényében.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Phil. 15 (1), 7-20, 2010.
 81. Bálint, P.: Mese a mesében: a megkettőződés hermeneutikája = The embedded tale : the hermeneutics of duplication.
  In: Kedvenc népmeséim = My favourite folk tales. Szerk.: Péter Bálint, Didakt Kft., Hajdúböszörmény, 81-102, 103-126, 2010. ISBN: 9789638916709
 82. Bódis, Z.: Mese és szakrális kommunikáció = Die sakrale Kommunikation und das Märchen.
  In: A többes azonossága = The identity of the multiple. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kft., Debrecen, 155-170, 171-188, 2010. ISBN: 9789638780072
 83. Bódis, Z.: Mesékben őrzött királyság = Haltrich und sein Märchenreich : der Siebenbürger Sammler und die mythische Sprache der Märchen.
  In: A többes azonossága = The identity of the multiple. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kft., Debrecen, 189-204, 205-223, 2010. ISBN: 9789638780072
 84. Tornyi, Z.: Nők a felsőoktatásban és a tudományban.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok III. : tanulmánykötet a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar oktatóinak írásaiból. Szerk.: Kovácsné Bakosi Éva, DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 98-113, 2010. ISBN: 9789637292354
 85. Vargáné Nagy, A.: Oral history the retelling of history.
  In: Analele Universitătii din Oradea [elektronikus dokumentum] : Sesiunea de Comunicari Stiintifice cu participare internationala : gandirea pozitiva - applicatii i implicatii in stiintele educatiei = Conference "Positive thinking - applications and implications for educational sciences" Oradea 2010. Ed.: Vasile Marcu et al, Editura Universitatii din Oradea, Oradea, 510-513, 2010, (1224-6239)
 86. Gyürky, K.: Orosz irodalmi díjak.
  Új könyvpiac. 05.12.2010.
 87. Gyürky, K.: Orosz irodalmi hírek.
  Új könyvpiac. 04.09.2010.
 88. Gyürky, K.: Orosz irodalmi hírek.
  Új könyvpiac. 04.15.2010.
 89. Krjukov, V., Gyürky, K.: Önrendelkezési kísérlet.
  Kalligram. 2 75-79, 2010.
 90. Bálint, P.: Pontosításra szoruló történetek.
  Műhely 1-2 146-149, 2010.
 91. Pálfi, S.: Projekt-módszer, a magyar óvodai innováció egy lehetősége.
  Visnik Prikarpats'kovo Universitetu, Pedagogika 33 54-61, 2010.
 92. Dulainé Madarász, A.: Szászfenesi hajnali.
  Művelődés. 2 30-31, 2010.
 93. Klapcsik, Z.: Szociálpedagógus pályaképe, a segítő viselkedés vizsgálata.
  In: Pszichológiai metszetek. Szerk.: Balogh László, Koncz István, Mező Ferenc, Professzorok az Európai Magyarországért, Debrecen, 64-69, 2010.
 94. Gyürky, K.: Szorokin legújabb kisregénye.
  Új könyvpiac. 05.21.2010.
 95. Vargáné Nagy, A.: Tanárkép a két világháború közti szaksajtóban.
  In: Kutatás és képzés : in honorem Orosz Gábor. Szerk.: Brezsnyánszky László, Élmény '94 Bt., Debrecen ; Nyíregyháza, 227-234, 2010. ISBN: 9789638805256
 96. Gortka-Rákó, E., Kovácsné Bakosi, É.: Társadalomtudományi tanulmányok III..
  DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 162 p., 2010. ISBN: 9789637292354
 97. Klapcsik, Z.: The Problems of Social Pedagogist Training: Aptitude and/or Suitability.
  Practice Theory Syst. Educ. 5 (4), 369-376, 2010.
 98. Bocsi, V.: Törésvonalak: hallgatói értékvilágok belső rétegzettsége egy három ország határán fekvő régió felsőoktatási intézményeiben.
  Educatio. 2 214-229, 2010.
 99. Gyürky, K.: Újabb monográfia egy "jelentős emberről".
  Új könyvpiac. 05.27.2010.
 100. Gyürky, K.: Új könyvsorozatban megjelent Csehov összes prózai és drámai műve.
  Új könyvpiac. 04.28.2010.
 101. Gyürky, K.: Új kötettel jelentkezett Jelizarov.
  Új könyvpiac. 04.22.2010.
 102. Bálint, P.: Utazás-"leírások" Szentkuthy naplójában.
  Tiszatáj. 1 67-75, 2010.
 103. Gál, S., Keresztény, I.: Vikoristanna portfolio u magisterskypidgotovci vciteliv biologii.
  In: Naukovy Visnik Uzgorodskovo Nacional'navo Universitetu : Ceria Pedagogika. Social'na robota. Vipusk 18-19. / red. I. V.Kozubovsky, Uzgorodsky Nacional'ny Universitet, Uzgorod, 32-35, 2010.
 104. Bálint, P.: Villányi László Requiem-jéről: Villányi László: Mondja édesanyám.
  Tiszatáj. 4. 90-93, 2010.
  (Ismertetett mű: Villányi László. -Mondja édesanyám /Budapest : Orpheusz, 2009. -93 p. -)
 105. Molnár, B.: Web 2.0 technológiák a távoktatásban.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok a pedagógia és a történettudomány köréből. Szerk.: Soós Zsolt, Galenos Alapítvány, Debrecen, 101-111, 2010. ISBN: 9789630692397
2009
 1. Bálint, P.: "A kései szégyenkezés": (Szabó Lőrinc gyermeklírájáról).
  In: Változatok a gyermeklírára. Szerk.: Bálint Péter, Bódis Zoltán, Didakt, Debrecen, 37-52, 2009.
 2. Bódis, Z.: "Énekelve venni levegőt": Kányádi Sándor gyermekversei.
  In: Változatok a gyermeklírára II.. Szerk.: Bálint Péter, Bódis Zoltán, Didakt Kft., Debrecen, 141-152, 2009. ISBN: 9789638780034
 3. Gyürky, K.: "Őrületesen érdekes róla írni...".
  Új könyvpiac. 05.27.2009.
 4. Bálint, P.: "Szellemi tisztaságérzés": (visszakeresés Gulyás Pál Garabonciás éj című versében).
  In: Változatok a gyermeklírára. Szerk.: Bálint Péter, Bódis Zoltán, Didakt, Debrecen, 53-68, 2009.
 5. Bálint, P.: A "volt-vagyok" megjelenítése a mesékben: az "elátkozott" sündisznó/fiú narratívák hermeneutikája.
  Új forrás. 8 47-70, 2009.
 6. Gyürky, K.: A bizarr élvezetek tárháza VlagyimirSzorokin Cukor-Kreml című regényéről.
  Új Könyvpiac. 10 32-34, 2009.
 7. Vargáné Nagy, A.: A Debreceni Magyar Királyi Középiskolai Tanárképző Intézet Gyakorló Gimnáziuma működésének bemutatása.
  Neveléstörténet. 3-4 77-90, 2009.
 8. Forray, R., Juhász, E.: A felnőttkori autonóm tanulás és tudáskorrekciós elköteleződés.
  In: Nonformális - informális - autonóm tanulás / szerkesztette Forray Katalin, Juhász Erika, Debreceni Egyetem, Debrecen, 12-37, 2009, (Felnőttnevelés, művelődés ; 22.) ISBN: 9789634734079
 9. Szerepi, S.: A hajdúböszörményi óvodapedagógusképzés történetéhez (1971-2009).
  Hajdúsági tükör. 3 6-7, 2009.
 10. Pálfi, S.: A játék, mint az első három év tanulási folyamata.
  In: Válogatás csecsemő-, kisgyermeknevelés-gondozás tanulmányai köréből. Szerk.: Kovácsné Bakosi Éva, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 103-114, 2009.
 11. Pálfi, S.: A játék nélkülözhetetlen szerepe az első három életévben: I. rész.
  Kisgyermek. 1 9-14, 2009.
 12. Pálfi, S.: A játék nélkülözhetetlen szerepe az első három életévben: II. rész.
  Kisgyermek. 2 8-14, 2009.
 13. Marczin, I.: A játszóház, mint a szubkultúrák találkozási tere, lehetősége.
  In: Válogatás csecsemő-, kisgyermeknevelés-gondozás tanulmányai köréből. Szerk.: Kovácsné Bakosi Éva, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 68-74, 2009.
 14. Bondár, Z.: A labda megszerettetése csecsemőkortól az óvodáskor végéig.
  In: Válogatás csecsemő-, kisgyermeknevelés-gondozás tanulmányai köréből. Szerk.: Kovácsné Bakosi Éva, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 12-20, 2009.
 15. Fazekas, J.: Alapismeretek a gondozásról.
  In: Válogatás csecsemő-, kisgyermeknevelés-gondozás tanulmányai köréből /szerk. Kovácsné Bakosi Éva, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 46-52, 2009.
 16. Móré, M.: A Magyar Mezőgazdaság folyóirat témaszerkezetének vizsgálata: médiakutatás a tartalomelemzés módszerével.
  Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok. 3-4 1-5, 2009.
 17. Pálfi, S.: A magyar óvodai alapdokumentumok tartalomelemzése 1953-1996 között.
  In: Social'no-profilakticna robota 3 poperedzenna nacial'stva sered ditej ta molodi. Ed.: I. V.Kozubovskij, [S.n.], Uzgorod, 46-52, 2009.
 18. Bálint, P.: Ambrus Lajos organikus élet-rekonstrukció kísérlete.
  Új forrás. 1 68-76, 2009.
 19. Kissné Korbuly, K.: A mentálhigiéné szerepe a gyereke nevelésében és családjaik támogatásában.
  In: Tantárgyi segédanyagok csecsemő-, kisgyermeknevelő-gondozó és óvodapedagógus hallgatók részére. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 96-104, 2009. ISBN: 9789637292309
 20. Bódis, Z.: A mesemondás szakrális lehetőségei.
  Fordulópont. 4. 73-82, 2009.
 21. Bálint, P.: Amikor a bot "puskának" mondatik: a cigány és a pap retorikai vitája.
  Néprajzi látóhatár. 3 86-95, 2009.
 22. Fazekas, J.: Anne Knecht-Boyer: Babamóka -irodalom ismertetetés.
  In: Tantárgyi segédanyagok csecsemő-, kisgyermeknevelő-gondozó és óvodape dagógus hallgatók részére. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 82-87, 2009. ISBN: 9789637292309
 23. Gyürky, K.: A Nő dicsőítése.
  Új könyvpiac. 01.23.2009.
 24. Bálint, P.: Anyám: a tanító néni.
  Agria. 3 95-99, 2009.
 25. Kovácsné Bakosi, É.: A pedagógia gondolkodásmódja a játék jelentőségéről és személyiségformáló hatásáról kora gyermekkorban.
  In: Válogatás csecsemő-, kisgyermeknevelés-gondozás tanulmányai köréből. Szerk.: Kovácsné Bakosi Éva, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 59-67, 2009. ISBN: 9789637292293
 26. Pálfi, S., Keresztény, I.: A projekt-módszer értelmezése az óvodában.
  Visnik Prikarpats'kovo Universitetu, Pedagogika 28-29 174-180, 2009.
 27. Gyürky, K.: A szerencsejáték: tipikus orosz pszichológiai jelenség.
  Debr. Disputa. 11-12 107-111, 2009.
 28. Kissné Korbuly, K.: A szociálpedagógus hallgatók felkészítése a bachelor szintű képzésben a nevelési-oktatási intézményekben folyó munkára.
  In: Social'no-profilakticna robota 3 poperedzenna nacial'stva sered ditej ta molodi : Materiali dopovidey ta povidemlen' Miznarodnovo naukova-prakticnovo seminaru :Uzgorod, 1-2 hvotna 2009 roku / red. I. V.Kozubovskij, Uzgorodsky Naciolnalny Universitet, Uzgorod, 28-30, 2009.
 29. Gyürky, K.: Átadták az orosz Nagy Könyv díjakat.
  Új Könyvpiac. 12009.
 30. Gyürky, K.: A változékony emlékezet története: (Ljudmila Ulickaja: Daniel Stein, a tolmács).
  Kalligram. 7-82009.
 31. Gyürky, K.: A világ Oroszország nélkül?.
  Új könyvpiac. 02.252009.
 32. Szerepi, S.: Az 1920-as évek revíziós propagandájának értékvilága.
  In: Apáczai Napok Nemzetközi Tudományos Konferencia 2008.. Szerk.: Lőrincz Ildikó, Nyugat- Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr, 678-684, 2009. ISBN: 9789639883420
 33. Bálint, P.: Az anya halál-aspektusai a népmesében.
  Fordulópont. 4 41-63, 2009.
 34. Herczegh, J., Tornyi, Z.: Az autonóm tanulás kutatásának empirikus megközelítése.
  In: Nonformális, informális, autonóm tanulás. Szerk.: Forray R. Katalin, Juhász Erika, Debreceni Egyetem, Debrecen, 82-90, 2009, (Felnőttnevelés, művelődés = Acta andragogiae et culturae, 0209-9608 ;22.)
 35. Olvasztóné Balogh, Z.: Az egészségnevelés helye és szerepe a nevelési-oktatási intézményeinkben.
  In: Válogatás csecsemő-, kisgyermeknevelés-gondozás tanulmányai köréből. Szerk.: Kovácsné Bakosi Éva, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 89-102, 2009. ISBN: 9789637292293
 36. Vargáné Nagy, A.: Az emlékeink olyasvalamik, amelyekért hálásnak kell lennünk.
  Educatio. 4 529-535, 2009.
 37. Hovánszki, J.: Az énekkari éneklés személyiségformáló hatásvizsgálata.
  In: Social'no-profilakticna robota Z poperedzenn©a nacial'stva sered ditej ta molodi. Ed.: I. V.Kozubovskoj, [S.n.], Uzgorod, 19-22, 2009.
 38. Bódis, Z.: Az idegen gyermek.
  Debr. disputa. 3 4-9, 2009.
 39. Bocsi, V.: Az időszociológia pedagógiai vonatkozásairól.
  Új Pedagóg. Szle. 4 66-80, 2009.
 40. Gyürky, K.: Az orosz Booker-díj idei esélyesei.
  Új könyvpiac. 11.26.2009.
 41. Gyürky, K.: Az orosz NOSZ-díj.
  Új könyvpiac. 12.02.2009.
 42. Pálfi, S.: Az óvoda "iskolátlanítása": a gyermek érdek mindenek felett áll! (?).
  Óvodai nev. 7 232-235, 2009.
 43. Bálint, P.: Az úrnőnél vendégségben.
  Debr. Disputa. 2 19-24, 2009.
 44. Knecht-Boyer, A., Kissné Korbuly, K., Fazekas, J.: Babamóka.
  Tantárgyi segédanyagok csecsemő-, kisgyermeknevelő-gondozó és óvodapedagógus hallgatók részére / szerk. Kissné Korbuly Katalin 82-87, 2009.
  (Ismertetett mű: Anne Knecht-Boyer: Babamóka /Debrecen :Hajja és Fiai Könyvkiadó,2006, 96 p.)
 45. Bálint, P.: Baltazár: regény részlet.
  Alföld. 1 10-26, 2009.
 46. Bujdosóné Papp, A.: Beszédfejlesztő gyakorlatok, játékok kisgyermekkorban.
  In: Tantárgyi segédanyagok csecsemő-, kisgyermeknevelő-gondozó és óvodapedagógus hallgatók részére. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 67-75, 2009.
 47. Szerepi, S.: Bevezetés a pedagógiába.
  In: Válogatás csecsemő-, kisgyermeknevelés-gondozás tanulmányai köréből. Szerk.: Kovácsné Bakosi Éva, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 125-133, 2009.
 48. Gyürky, K.: Bulgakov, Tolsztoj, Dosztojevszkij....
  Új könyvpiac. 10.07.2009.
 49. Bódis, Z.: Csoóri Sándor gyermekverseinek megközelítése.
  Új forrás. 1 43-62, 2009.
 50. Bódis, Z.: Csoóri Sándor gyermekverseinek megközelítése: gyermekirodalom és népiesség.
  In: Változatok a gyermeklírára II.. Szerk.: Bálint Péter, Bódis Zoltán, Didakt Kft., Debrecen, 99-118, 2009. ISBN: 9789638780034
 51. Gyürky, K.: Debjüt és a Nagy Könyv irodalmi díj.
  Új könyvpiac. 12.09.2009.
 52. Gyürky, K.: Dina Rubina: a szerelem néhány elhamarkodott szava : három novella.
  Kalligram. 10 47-54, 2009.
 53. Gyürky, K.: Dina Rubina legújabb kötete.
  Új könyvpiac. 09.16.2009.
 54. Gyürky, K.: Egy szentéletű ember megpróbáltatásai.
  Új Könyvpiac 4 9-10, 2009.
  (Ismertetett mű: Ljudmila Ulickaja. -Daniel Stein, a tolmács /Budapest : Magvető, 2009. -506 p. -)
 55. Hovánszki, J.: Előadás prezentáció az Ének-zenei nevelés módszertana tárgyhoz: a koragyermekkor zenei nevelésének kritériumai.
  In: Tantárgyi segédanyagok csecsemő-, kisgyermeknevelő-gondozó és óvodapedagógus hallgatók részére. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 88-95, 2009.
 56. Bálint, P.: Elrévülés.
  Műhely. 2 46-52, 2009.
 57. Gortka-Rákó, E.: Értékek a gyermekvédelem rendszerében.
  In: XII. Apáczai napok : a reneszánsz értéke az értékek reneszánsza : nemzetközi tudományos konferencia : [konferenciakiadvány]. Szerk.: Lőrincz Ildikó, NYME Apáczai Csere János Kar, Győr, 795-802, 2009.
 58. Balogh, É.: Fejlődéslélektan I.: fejlődési szakaszok.
  In: Tantárgyi segédanyagok csecsemő-, kisgyermeknevelő-gondozó és óvodapedagógus hallgatók részére. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 20-49, 2009.
 59. Balogh, É.: Fejlődéslélektan II.: fejlődéslélektani gyakorlatok.
  In: Tantárgyi segédanyagok csecsemő-, kisgyermeknevelő-gondozó és óvodapedagógus hallgatók részére. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 52-66, 2009.
 60. Kelemen, L.: Félelmek és szorongások kisgyermekkorban.
  In: Válogatás csecsemő-, kisgyermeknevelés-gondozás tanulmányai köréből. Szerk.: Kovácsné Bakosi Éva, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 53-58, 2009.
 61. Varga, J., Keresztény, I.: Felelősség a teremtett világért.
  Jel. 2 41-43, 2009.
 62. Tornyi, Z.: Female roles, opportunitites and statuses among female professors and researchers in Hungary's "Calvinist Rome" Debrecen.
  In: Gender and religion in Central and Eastern Europe. Eds.: Adamiak, Elzbieta et al, Adam Mickiewicz University, Poznan, 263-276, 2009.
 63. Tornyi, Z.: Fiatal nők a tudományos pálya küszöbén.
  In: Fiatalok a Kárpát-medencében : mozaikok az ifjúság világáról. Szerk.: Jancsák Csaba, Belvedere Meridionale, Szeged, 137-151, 2009.
 64. Gyürky, K.: Gázproblémák és gazdasági válság.
  Új Könyvpiac. 04.22.2009.
 65. Gyürky, K.: Gogol megemlékezések Oroszországban.
  Új könyvpiac. 04.16.2009.
 66. Gortka-Rákó, E.: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások a 0-3 éves korúak számára.
  In: Válogatás csecsemő-, kisgyermeknevelés-gondozás tanulmányai köréből. Szerk.: Kovácsné Bakosi Éva, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 115-124, 2009.
 67. Gyürky, K.: Gyorsfolyású folyó.
  Új könyvpiac. 09.09.2009.
 68. Gyürky, K.: Hasonmások a sötétben.
  Jelenkor. 2 178-186, 2009.
 69. Gyürky, K.: Hírek az orosz irodalom világából.
  Új könyvpiac. 03.13.2009.
 70. Gyürky, K.: Hosszú lista.
  Új könyvpiac. 05.20.2009.
 71. Bakó, M.: Informatikai tantárgyak a pedagógusképzésben.
  In: Válogatás csecsemő-, kisgyermeknevelés-gondozás tanulmányai köréből. Szerk.: Kovácsné Bakosi Éva, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 4-11, 2009.
 72. Kelemen, L., Kelemenné Kovács, C., Keresztény, I.: Iskolára való felkészítés, tanulási zavarok megelőzése az Okoskocka fejlesztő eszközzel.
  In: Social'no-profilakticna robota 3 poperedzenna nacial'stva sered ditej ta molodi : Materiali dopovidey ta povidemlen' Miznarodnovo naukova-prakticnovo seminaru :Uzgorod, 1-2 hvotna 2009 roku. Ed.: I. V.Kozubovskij, Uzgorodsky Naciolnalny Universitet, Uzgorod, 25-28, 2009.
 73. Krzsizsanovszkij, S., Gyürky, K.: Isten halott.
  Kalligram. 5 60-64, 2009.
 74. Vargáné Nagy, A.: Jausz Béla.
  In: Gyakorlógimnázium Simonyi úton : a Debreceni Magyar Királyi Középiskolai Tanárképző Intézet Gyakorló Gimnáziuma 1936-49.. Szerk.: Brezsnyánszky László, Fenyő Imre, Debreceni Egyetem Neveléstudományi Intézete, Debrecen, 90-105, 2009. ISBN: 9789634733430
 75. Vargáné Nagy, A.: Jausz Béla a tanítványok emlékezetében és az oral history-források tükrében.
  In: Professori salutem : tanulmányok a 70 éves Kozma Tamás tiszteletére. Szerk.: Bajusz Bernadett et al, Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, Debrecen, , 2009.
 76. Vargáné Nagy, A.: Jausz Béla igazgatói tevékenysége a Debreceni Magyar Királyi Középiskolai Tanárképző Intézet Gyakorló Gimnáziumában.
  In: II. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) Konferencia. Szerk.: Kerekes Benedek, IMI Print Kft., Nyíregyháza, , 2009.
 77. Vargáné Nagy, A.: Jausz Béla igazgatói tevékenysége a Debreceni Magyar Királyi Középiskolai Tanárképző Intézet Gyakorló Gimnáziumában.
  In: Új kutatások a neveléstudományokban : hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola : VIII. Országos Nevelésügyi Konferencia, Budapest, 2008. 11. 13-15, MTA Pedagógiai Bizottsága, [Budapest], 10, [2009], (Új kutatások a neveléstudományokban, 2062-090X) ISBN: 9789635034017
 78. Marczin, I.: Kibővített tematikai vázlatok szociológiából a vizsgára készülés segítéséhez.
  In: Tantárgyi segédanyagok csecsemő-, kisgyermeknevelő-gondozó és óvodapedagógus hallgatók részére. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 125-132, 2009.
 79. Bocsi, V.: Klasszikus és/vagy modern?: hallgatók szabadidő-orientációinak vizsgálata.
  In: Professori salutem : tanulmányok a 70 éves Kozma Tamás tiszteletére. Szerk.: Bajusz Bernadett et al, Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, Debrecen, 5-22, 2009. ISBN: 9789634732730
 80. Bakó, M., Aszalós, L.: Kora gyermekkori képesség és készség fejlesztés gcompris-val.
  In: Tantárgyi segédanyagok csecsemő-, kisgyermeknevelő-gondozó és óvodapedagógus hallgatók részére. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 4-18, 2009. ISBN: 9789637292309
 81. Gyürky, K.: Kortársak a nemrég elhunyt Vaszilij Akszjonovról.
  Új könyvpiac. 08.25.2009.
 82. Gyürky, K.: Költőként kezdte a népszerű krimi író.
  Új könyvpiac. 09.30.2009.
 83. Hovánszki, J.: Kreatív alkotó folyamat az óvodai zenei nevelés terén.
  Visnik Prikarpats'kovo Universitetu, Pedagogika 28-29 143-148, 2009.
 84. Gyürky, K.: Lev Loszevre emlékezve.
  Új könyvpiac. 06.12.2009.
 85. Gyürky, K.: Makanyin, Petrusevszkaja, Ulickaja új kötetei.
  Új könyvpiac. 07.02.2009.
 86. Bálint, P.: Márai Afrikában: Márai Az Istenek nyomában című könyvéről.
  Új forrás. 4 42-56, 2009.
 87. Gyürky, K.: Meghalt Roman Szef, kórházba került Vaszilij Akszjonov.
  Új könyvpiac. 04.08.2009.
 88. Gyürky, K.: Meglátom- kigondolom- leírom: Dina Rubina prózájáról.
  Kalligram. 10 54-57, 2009.
 89. Bálint, P.: Mese a mesében: a megkettőződés hermeneutikája.
  Fordulópont. 2 73-87, 2009.
 90. Móré, M.: Mezőgazdasági munkavégzés és munkakörülmények a sajtó tükrében.
  Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok. 2 1-9, 2009.
 91. Gyürky, K.: Mitől hangos az orosz sajtó.
  Új könyvpiac. 03.24.2009.
 92. Bujdosóné Papp, A.: Mondókagyűjtemény kisgyermeknek.
  In: Tantárgyi segédanyagok csecsemő-, kisgyermeknevelő-gondozó és óvodapedagógus hallgatók részére. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 76-81, 2009.
 93. Gyürky, K.: Moszkvai könyvfesztivál - orosz irodalmi díjak.
  Új könyvpiac. 06.19.2009.
 94. Gyürky, K.: Múzeumot hoznak létre Ajtmatov emlékének.
  Új könyvpiac. 03.18.2009.
 95. Szabó, G.: Nemzetközi példák a támogatott döntéshozatali rendszer kialakítására.
  Fogyatékosság és társadalom. 3-4. 279-294, 2009.
 96. Tornyi, Z.: Nők az egyetemeken: a padtól a katedráig.
  In: Professori salutem : tanulmányok a 70 éves Kozma Tamás tiszteletére. Szerk.: Bajusz Bernadett et al, Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, Debrecen, 89-100, 2009.
 97. Bódis, Z.: Nyelv és emlékezet: a gyermekkor emlékei Kosztolányi Dezső, József Attila és Szabó Lőrinc lírájában.
  In: Változatok a gyermeklírára II.. Szerk.: Bálint Péter, Bódis Zoltán, Didakt Kft., Debrecen, 7-36, 2009. ISBN: 9789638780034
 98. Gyürky, K.: Orosz Booker-díjasok.
  Új könyvpiac. 01.14.2009.
 99. Gyürky, K.: Orosz irodalmi díjak.
  Új könyvpiac. 12.23.2009.
 100. Gyürky, K.: Orosz irodalmi díjak II..
  Új könyvpiac. 06.25.2009.
 101. Gyürky, K.: Orosz irodalmi hírek.
  Új könyvpiac. 09.03.2009.
 102. Gyürky, K.: Orosz irodalmi hírek.
  Új könyvpiac. 10.21.2009.
 103. Gyürky, K.: Orosz irodalmi hírek.
  Új könyvpiac. 11.18.2009.
 104. Gyürky, K.: Orosz irodalmi hírek.
  Új könyvpiac. 12.17.2009.
 105. Gyürky, K.: Orosz irodalmi hírek.
  Új könyvpiac. 02.11.2009.
 106. Gyürky, K.: Oroszok, más megvilágításban.
  Új könyvpiac. 01.28.2009.
 107. Pálfi, S., Pácainé Nyíri, K.: Óvodai projekt módszer: hallgatók óvodai tapasztalatai alapján.
  Óvodai nev. 4 122-123, 2009.
 108. Sztrinkóné Nagy, I.: Óvóiskola, gyermekkert, óvoda: a kisgyermekkor neveléstörténete.
  Didakt K., Debrecen, 151 p., 2009. ISBN: 9789638780058
 109. Kovácsné Bakosi, É.: Önellenörző kérdések, feladatok a játék elméletéhez és módszertanához.
  In: Tantárgyi segédanyagok csecsemő-, kisgyermeknevelő-gondozó és óvodapedagógus hallgatók részére. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 105-124, 2009. ISBN: 9789637292309
 110. Bálint, P.: Önfelülírási gyakorlat Szabó Lőrinc Születésnapi ajándék című esszéjében.
  Magyar napló. 7 12-17, 2009.
 111. Gyürky, K.: Példamutató történet.
  Új könyvpiac. 03.04.2009.
 112. Bakó, M., Aszalós, L.: Play and learn with GCompris.
  In: Proc. 5th International Colloquium on the Didactics of Mathematics. Vol. 2.. Eds.: M. Kourkoulos, C. Tzanakis, University of Crete Department of Education, Rethymnon, 353-362, 2009.
 113. Gál, S., Keresztény, I.: Portfólió a tanulásban és a biológiai szakos tanárképzésben.
  In: Nonformális, informális, autonóm tanulás. Szerk.: Forray R. Katalin, Juhász Erika, Debreceni Egyetem, Debrecen, 336-341, 2009.
 114. Gál, S., Keresztény, O., Keresztény, I.: Portfolio u valoelogicnomu vihovanni.
  In: Social'no-profilakticna robota 3 poperedzenna nacial'stva sered ditej ta molodi : Materiali dopovidey ta povidemlen' Miznarodnovo naukova-prakticnovo seminaru :Uzgorod, 1-2 hvotna 2009 roku / red. I. V.Kozubovskij, Uzgorodsky Naciolnalny Universitet, Uzgorod, 15-19, 2009.
 115. Bajusz, B., Bicsák, Z., Dabney-Fekete, I., Jancsák, C., Tornyi, Z.: Professori Salutem: Tanulmányok a 70 éves Kozma Tamás tiszteletére.
  Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, Debrecen, 336 p., 2009. ISBN: 9789634732730
 116. Gyürky, K.: Puskin remekművéből hangoskönyv készült.
  Új könyvpiac. 11.11.2009.
 117. Gyürky, K.: Rekorddal zárt a könyvvásár Moszkvában.
  Új könyvpiac. 09.18.2009.
 118. Gyürky, K.: Scserbakova új kötettel jelentkezett.
  Új könyvpiac. 05.07.2009.
 119. Gyürky, K.: Sikerre ítélve.
  Új könyvpiac. 05.12.2009.
 120. Keresztény, I., Nanszákné Cserfalvi, I., Almási, I.: Skol'noe obrazovanie dla podderzivausevo razvitia.
  In: Social'no-profilakticna robota 3 poperedzenna nacial'stva sered ditej ta molodi : Materiali dopovidey ta povidemlen' Miznarodnovo naukova-prakticnovo seminaru :Uzgorod, 1-2 hvotna 2009 roku / red. I. V.Kozubovskij, Uzgorodsky Naciolnalny Universitet, Uzgorod, 41-44, 2009.
 121. Bálint, P.: Számadás.
  Kortárs. 6 32-44, 2009.
 122. Bódis, Z.: Széljegyzetek Hamvas Béla válságfilozófiájához.
  Debr. disputa. 2 56-60, 2009.
 123. Gyürky, K.: Szigizmund Krzsizsanovszkij, a kóborló különc.
  Kalligram. 5 65-68, 2009.
 124. Gyürky, K.: Szolzsenyicin-díj.
  Új könyvpiac. 06.03.2009.
 125. Gyürky, K.: Támogatás előszóval.
  Új könyvpiac. 02.18.2009.
 126. Kissné Korbuly, K.: Tantárgyi segédanyagok csecsemő-, kisgyermeknevelő-gondozó és óvodapedagógus hallgatók részére.
  Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 132 p., 2009. ISBN: 9789637292309
 127. Gyürky, K.: Turgenyev Múzeum nyílt Moszkvában, Gogol kiállítás Szentpéterváron.
  Új könyvpiac. 11.042009.
 128. Gyürky, K.: Újdonságok a moszkvai könyvvásáron.
  Új könyvpiac. 09.24.2009.
 129. Gyürky, K.: Új kötettel jelentkezett Veller és Akunyin.
  Új könyvpiac. 10.29.2009.
 130. Bálint, P.: Utazás és idegenség.
  Kortárs, Budapest, 284, [2] p., 2009. ISBN: 9789639593961
 131. Molnár, E.: Útmutató a szociálpedagógia BA szakos nappali tagozatos hallgatók 300 órás terepgyakorlatához.
  In: Terepgyakorlati vademecum. Szerk.: Kocsis Erzsébet, PTE IGYFK - Iskolaszövetség, Szekszárd ; Budapest, 127-137, 2009.
 132. Gyürky, K.: Ülésezett az Orosz Írószövetség.
  Új könyvpiac. 04.29.2009.
 133. Kovácsné Bakosi, É.: Válogatás a csecsemő-, kisgyermeknevelés-gondozás tanulmányai köréből.
  Debreceni Egyetem, Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 133 p., 2009. ISBN: 9789637292293
 134. Bálint, P., Bódis, Z.: Változatok a gyermeklírára II..
  Didakt Kft., Debrecen, 192 p., 2009. ISBN: 9789638780034
 135. Gyürky, K.: Vámpírláda.
  Élet ir. 17 28, 2009.
  (Ismertetett mű: Viktor Pelevin. -Empire 'V' : elbeszélés a valódi felsőbbrendű emberről /Budapest : Európa, 2008. -497 p. -)
 136. Molnár, B.: Vizsgázás és vizsgára való felkészülés a felsőoktatásban.
  In: Válogatás csecsemő-, kisgyermeknevelés-gondozás tanulmányai köréből. Szerk.: Kovácsné Bakosi Éva, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 75-88, 2009.
 137. Szerepi, S.: Wlassics Gyula kisebbségvédelmi kritikája.
  Hajdúsági tükör. 4. 4-6, 2009.
 138. Bálint, P.: Woolf-műrajz helyett a "gépverőinas" műhelyében.
  Tiszatáj. 1 36-44, 2009.
2008
 1. Bálint, P.: A "hádészi tanár": Gulyás Pál költői labirintusa.
  Tiszatáj. 5 60-75, 2008.
 2. Keeling, R., Szolár, É., Vargáné Nagy, A.: A bolognai folyamat vizsgálata menet közben.
  In: A bolognai folyamat Közép-Európában. Szerk.: Kozma Tamás, Rébay Magdolna, ÚMK, Budapest, 28-46, 2008.
 3. Varga, G.: A filozófia térnyerése a magyar kultúrában a XIX. század második felében.
  In: Andragógia és közművelődés : A 2006. szeptember 26-27-ei Durkó Mátyás Konferencia és Jubileumi Szakmai Találkozó konferenciakötete. Szerk.: Juhász Erika, Debreceni Egyetem, Debrecen, 397-404, 2008.
 4. Bocsi, V.: A gazdasági és a kulturális tőke hatása a hallgatói időfelhasználásra.
  Iskolakultúra. 18 (11-12.), 118-128, 2008.
 5. Szerepi, S.: A globalizáció-kritika pedagógiai aspektusai.
  In: Értékőrzés és értékteremtés : XI. Apáczai-Napok nemzetközi tudományos konferencia, Győr, 2007. október 18-20. : tanulmánykötet. Szerk.: Lőrincz Ildikó, NYME Apáczai Csere János Kar, Győr, 734-740, 2008. ISBN: 9789639883123
 6. Kovácsné Bakosi, É., Kovácsné Bakosi, É.: A játszóképesség, mint a kisgyermekekkelfoglalkozók kulcskompetenciája.
  Debreceni Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar, Hajdúböszörmény, 99 p, 2008. ISBN: 9789637292316
 7. Kissné Korbuly, K.: A magyarországi bachelor szintű szociálpedagógus képzés tartalmának összehasonlító elemzése.
  In: Tezi dopovidey Miznarodnoy Naukovo-prakticnoy Konferency : Teoretiko-metodologicni zasadi pidgotovki pedagogicnih kadriv u polietnicnomu regioni : 4-5 grudna 2008 r. / Ministerctvo Osviti i Nauki Ukraini, Uzgorodskiy Nacional'niy Universitet, Uzgorodsky Nacional'ny Universitet, Uzgorod, 45-46, 2008.
 8. Hovánszki, J.: A magyar óvodai zenei nevelésben rejlő multikulturális lehetőségek.
  Visnik Prikarpats'kovo Universitetu, Pedagogika 19-20 125-133, 2008.
 9. Gortka-Rákó, E.: A nem állami fenntartók szerepe a gyermekvédelem területén.
  In: OTE tükörkép : válogatás az óvó- és tanítóképző főiskolák, karok oktatóinak tanulmányaiból. Szerk.: Raicsné Horváth Anikó, Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete, Baja, 33-44, 2008.
 10. Bálint, P.: A nem kívánt jövevény.
  Magyar napló. 9. 12-16, 2008.
 11. Borsi, C.: A népszerű zene kutatásának (popular music studies) fogalmi keretei és kutatási területei.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok I. : tanulmánykötet a kar oktatóinak és a tudományos diákköri munkában résztvevő hallgatóinak írásaiból. Szerk.: Konyáriné Loós Andrea, Szerepi Sándor, DE TEK Hajdúböszörményi Ped. Főiskolai Kar, Hajdúböszörmény, 109-119, 2008.
 12. Bálint, P.: Anna ölelésében.
  Kortárs. 52 (2), 2008.
 13. Márkus, E.: A nonprofit szektor fejlődése Európában és az Egyesült Államokban.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok I. : tanulmánykötet a kar oktatóinak és a tudományos diákköri munkában résztvevő hallgatóinak írásaiból. Szerk.: Konyáriné Loós Andrea, Szerepi Sándor, DE TEK Hajdúböszörményi Ped. Főiskolai Kar, Hajdúböszörmény, 125-142, 2008.
 14. Szilágyi, B.: A szervezeti kultúra és a dolgozói attitűd összefüggései.
  In: Vállalkozások ökonómiája. Szerk.: Magda Sándor, Dinya László, Magda Sándor, Gyöngyös, 83-90, 2008. ISBN: 9789638783127
 15. Móré, M.: A tömegkommunikációs eszközök és a politika viszonya Magyarországon.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok I. : tanulmánykötet a kar oktatóinak és a tudományos diákköri munkában résztvevő hallgatóinak írásaiból. Szerk.: Konyáriné Loós Andrea, Szerepi Sándor, DE TEK Hajdúböszörményi Ped. Főiskolai Kar, Hajdúböszörmény, 143-154, 2008.
 16. Móré, M.: Az agrárgazdaság társadalmi és gazdasági megítélésének vizsgálata 1957 és 2005 között tömegkommunikációs elemzések alapján.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok II. : tanulmánykötet a kar oktatóinak írásaiból. Szerk.: Kelemen Lajos, Márkus Edina, Móré Mariann, Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 226-295, 2008.
 17. Pálfi, S.: Az Óvodai Nevelés "Projekt-módszer a gyakorlatban" című pályázatának értékelése.
  Óvodai nev. 61 (1), 41-42, 2008.
 18. Kelemen, L.: Az óvodapedagógus-képzés és a pedagógusi képességek fejlődésének összefüggései.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok II. : tanulmánykötet a kar oktatóinak írásaiból. Szerk.: Kelemen Lajos, Márkus Edina, Móré Mariann, Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 5-96, 2008.
 19. Kelemen, L.: Az óvodapedagógus pálya helyzetképe.
  In: Andragógia és közművelődés : A 2006. szeptember 26-27-ei Durkó Mátyás Konferencia és Jubileumi Szakmai Találkozó konferenciakötete. Szerk.: Juhász Erika, Debreceni Egyetem, Debrecen, 322-330, 2008.
 20. Kelemen, L., Keresztény, I.: Az óvodáskorú gyermek anyanyelvi fejlesztése az Okoskocka fejlesztő eszközzel.
  Visnik Prikarpats'kovo Universitetu, Pedagogika 17-18 231-135, 2008.
 21. Bálint, P., Szentkuthy, M.: Bálint Péter: 1958.
  In: Szentkuthy Miklós válogatott levelezése. Szerk.: Tompa Mária, Hamvas Intézet, [Budapest], 31-47, 2008.
 22. Kovács, G., Kovácsné Bakosi, É., Vargáné Nagy, A.: Difficulties of the transition from nursery school to elementary school in Hungary today.
  In: Dziecko w swiecie wspólzesnym / pod redakcja raukowa Bożena Muchacka, Krzysztof Kraszewski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Krakkó, 89-102, 2008.
 23. Olvasztóné Balogh, Z.: Életmód és fizikai aktivitás pedagógusjelölt hallgatók körében.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok I. : tanulmánykötet a kar oktatóinak és a tudományos diákköri munkában résztvevő hallgatóinak írásaiból. Szerk.: Konyáriné Loós Andrea, Szerepi Sándor, DE TEK Hajdúböszörményi Ped. Főiskolai Kar, Hajdúböszörmény, 76-88, 2008.
 24. Kiss, L.: Esztétikai nevelés a zene segítségével.
  In: Református oktatási stratégia : a Magyarországi Református Egyház középtávú nevelési-oktatási terve. Kiadta: a Református Pedagógiai Intézet, Református Pedagógiai Intézet, Budapest, 144-147, 2008.
 25. Keresztény, I., Prokopovic, J.: Faktori rozvitku osobistosti v umovah polietnicnovo regionu.
  Nauka i osvita 7 137-142, 2008.
 26. Balogh, É.: Fejlődéslélektan 1.: megtermékenyüléstől az óvodáskorig.
  Didakt, Debrecen, 199 p., 2008. ISBN: 9638665300(1.köt.)
 27. Bálint, P.: Fragmentumok: Szabó László szobrairól.
  Új forrás. 6 59-73, 2008.
 28. Bálint, P.: Gordonkamuzsika.
  Új forrás. 7 9-24, 2008.
 29. Gortka-Rákó, E.: Gyermekvédelmi kutatások és tanulságok.
  Család, gyermek, ifjúság. 6 12-23, 2008.
 30. Gortka-Rákó, E.: Hagyományok és változások a gyermekvédelemben.
  In: Értékőrzés és értékteremtés : XI. Apáczai-Napok nemzetközi tudományos konferencia, Győr, 2007. október 18-20. : tanulmánykötet. Szerk.: Lőrincz Ildikó, NYME Apáczai Csere János Kar, Győr, [1-16], 2008.
 31. Varga, G.: Hajdúsági tükör: kulturális és közéleti magazin.
 32. Borsi, C.: IKT a közművelődésben: lehetőségek és kihívások.
  In: Andragógia és közművelődés : a 2006. szeptember 26-27-ei Durkó Mátyás Konferencia és Jubileumi Szakmai Találkozó konferenciakötete. Szerk.: Juhász Erika, Debreceni Egyetem, Debrecen, 407-412, 2008.
 33. Kiss, L.: Kindergarten education and music education based on Christian values: view of man in christian pedagogy.
  In: Religion and values in education in Central and Eastern Europe. Ed.: Gabriella Pusztai, Center for Higher Education Research and Development University of Debrecen, Debrecen, 2-11, 2008, (Region and education ; 4.)
 34. Márkus, E.: Kulturális célú nonprofit szervezetek viszgálata a hazai szakirodalomban.
  In: Andragógia és közművelődés : A 2006. szeptember 26-27-ei Durkó Mátyás Konferencia és Jubileumi Szakmai Találkozó konferenciakötete. Szerk.: Juhász Erika, Debreceni Egyetem, Debrecen, 477-487, 2008.
 35. Péter-Szarka, S.: Kulturális hatások az idegennyelv-tanítás motivációs hátterében.
  In: Andragógia és közművelődés : A 2006. szeptember 26-27-ei Durkó Mátyás Konferencia és Jubileumi Szakmai Találkozó konferenciakötete. Szerk.: Juhász Erika, Debreceni Egyetem, Debrecen, 218-229, 2008.
 36. Antibi, A., Bakó, M.: Le rôle du dessin dans la résolution d'un problème.
  L'Autan. 2 27-36, 2008.
 37. Olvasztóné Balogh, Z.: Lifestyle and physical activity of pedagogue majors.
  In: Dziecko w świecie współczesnym / pod redakcja raukowa Bożena Muchacka, Krzysztof Kraszewski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Krakkó, 79-88, 2008.
 38. Konyáriné Loós, A., Molnár, B.: Líra és én: irodalom a hallgatók szemével.
  Új pedagóg. szle. 5. 110-116, 2008.
 39. Bálint, P.: Magam ajánlása: Örök közelség, ezer emlék : Szentkuthy Miklós válogatott dedikációi.
  Forrás. 12 108-112, 2008.
 40. Szerepi, S.: Magyarország 1919-1920-ban Paikert Alajos szemével.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok I. : tanulmánykötet a kar oktatóinak és a tudományos diákköri munkában résztvevő hallgatóinak írásaiból. Szerk.: Konyáriné Loós Andrea, Szerepi Sándor, DE TEK Hajdúböszörményi Ped. Főisk. Kar, Hajdúböszörmény, 172-180, 2008.
 41. Bálint, P.: Mély lélegzetvétel.
  Műhely. 3 47-55, 2008.
 42. Keresztény, I., Starosta, V.: Metodika zastosuvanna navcal'nih zavdan'ta komp'uternoy tehniki vcitelem: navcalny posibnik dla studentiv pedagogicnih special'nostey.
  Poliprint, Uzgorod, 136 p., 2008.
 43. Bálint, P.: Miért is lettem Csokonai?: tűnődések egy regényes életrajz születéséről.
  Alföld. 59 (1), 57-67, 2008.
 44. Marczin, I.: Művésztípusok, művésztelepek Magyarországon.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok I. : tanulmánykötet a kar oktatóinak és a tudományos diákköri munkában résztvevő hallgatóinak írásaiból. Szerk.: Konyáriné Loós Andrea, Szerepi Sándor, DE TEK Hajdúböszörményi Ped. Főiskolai Kar, Hajdúböszörmény, 120-124, 2008.
 45. Gortka-Rákó, E.: Nonprofit szervezetek tevékenysége a gyermekvédelem területén.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok I. : tanulmánykötet a kar oktatóinak és a tudományos diákköri munkában résztvevő hallgatóinak írásaiból. Szerk.: Konyáriné Loós Andrea, Szerepi Sándor, DE TEK Hajdúböszörményi Ped. Főiskolai Kar, Hajdúböszörmény, 57-75, 2008.
 46. Gortka-Rákó, E., Márkus, E., Szerepi, S.: Önkormányzatok és nonprofit szervezetek együttműkötése az Észak-alföldi régióban - egy hallgatói kutatás bemutatása.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok I. : tanulmánykötet a kar oktatóinak és a tudományos diákköri munkában résztvevő hallgatóinak írásaiból. Szerk.: Konyáriné Loós Andrea, Szerepi Sándor, DE TEK Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar, Hajdúböszörmény, 155-161, 2008.
 47. Bálint, P.: Örökség és emlékezet: Kiss Tamás.
  Debr. Disputa. 11-12 39-42, 2008.
 48. Fülöp, I.: Örökségturizmusunk perspektívái.
  In: Andragógia és közművelődés : a 2006. szeptember 26-27-ei Durkó Mátyás Konferencia és Jubileumi Szakmai Találkozó konferenciakötete. Szerk.: Juhász Ildikó, Debreceni Egyetem, Debrecen, 431-438, 2008.
 49. Pálfi, S.: Pedagógusjelöltek gyermekkori játékélményeinek sajátosságai.
  In: Értékőrzés és értékteremtés : XI. Apáczai-Napok nemzetközi tudományos konferencia, Győr, 2007. október 18-20. : tanulmánykötet. Szerk.: Lőrincz Ildikó, NYME Apáczai Csere János Kar, Győr, 39-46, 2008.
 50. Keresztény, I., Apácska, M.: Pidgotovka vcitela fiziki do roboti z obdarovanimi ucnami.
  In: Naukovy Visnik Uzgorodskovo Nacional'navo Universitetu. Ceria Pedagogika. Social'na robota. Vipusk 15. / red. I. V.Kozubovskij, Uzgorodsky Naciolnalny Universitet, Uzgorod, 85-87, 2008.
 51. Kissné Korbuly, K.: Stanovlenna pidgotovki bakalavriv social'nih pedagogiv v Ugors'ki Respublici.
  In: Naukovy Visnyk Chernivetsoho Universitetu : Zbirnik Naukoveh Prats. Vyp. 363., Pedagogika ta psihologia / Red. Filipcik G. G, Chernivetsky Nacional'ny Universitet imeni Yuria Fedkovyca, Chernivtci, 53-55, 2008.
 52. Márkus, E.: Szektorsemlegesség a kultúra területén: kulturális célú nonprofit szervezetek helyzete kelet-közép-európai városokban.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok II. : tanulmánykötet a kar oktatóinak írásaiból. Szerk.: Kelemen Lajos, Márkus Edina, Móré Mariann, Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 97-225, 2008.
 53. Gortka-Rákó, E.: Szociálpedagógiai feladatok a gyermekvédelmi szakellátásban.
  In: Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai. Szerk.: Kiss Endre, Buda András, Kiss Árpád Archívum Könyvtára, Debrecen, 525-533, 2008.
 54. Borsi, C., Szerepi, S., Konyáriné Loós, A.: Társadalomtudományi tanulmányok I.: tanulmánykötet a kar oktatóinak és a tudományos diákköri munkában résztvevő hallgatóinak írásaiból.
  DE TEK Hajdúböszörményi Pedagógia Főiskola, Hajdúböszörmény, 206 p., 2008. ISBN: 9789634731665
 55. Kelemen, L., Márkus, E., Móré, M.: Társadalomtudományi tanulmányok II.: tanulmánykötet a kar oktatóinak írásaiból.
  Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 295 p., 2008. ISBN: 9789637292330
 56. Gömöry, K.: Tehetséges tanulók intelligenciájának és tanulási stratégiáinak fejlődése integrált, illetve válogatott osztályokban.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok I. : tanulmánykötet a kar oktatóinak és a tudományos diákköri munkában résztvevő hallgatóinak írásaiból. Szerk.: Konyáriné Loós Andra, Szerepi Sándor, DE TEK Pedagógiai Főiskolai Kar, Hajdúböszörmény, 28-44, 2008.
 57. Szilágyi, B., Dienesné Kovács, E.: The differentiated study of the organizational culture at agro-economic organizations.
  In: Hagyományok és új kihívások a menedzsmentben. Szerk.: Dienesné Kovács Erzsébet, Pakurár Miklós, Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft., Debrecen, 518-522, 2008. ISBN: 9789639822085
 58. Bálint, P.: Veszélyes viszonyok.
  Tiszatáj. 8 64-85, 2008.
 59. Hovánszki, J.: Zenei kreativitás hatásvizsgálat a főiskolai szintű szociálpedagógus szakemberképzésben.
  In: Tezi dopovidey Miznarodnoy Naukovo-prakticnoy Konferency : Teoretiko-metodologicni zasadi pidgotovki pedagogicnih kadriv u polietnicnomu regioni : 4-5 grudna 2008 r. / Ministerctvo Osviti i Nauki Ukraini; Uzgorodskiy Nacional'niy Universitet, Uzgorodsky Nacional'ny Universitet, Uzgorod, 23-24, 2008.
 60. Hovánszki, J., Ludánszkiné Szabó, É.: Zenei nevelés az óvodában: szöveggyűjtemény.
  DE HPFK, Debrecen, 398 p., 2008. ISBN: 9789638712059
2007
 1. Bálint, P.: "A kései szégyenkezés": Szabó Lőrinc gyermeklírájáról.
  Nagyvilág. 9. 733-746, 2007.
 2. Bálint, P.: "Végbúcsúmat tiszta szívvel fogadjátok": hátrahagyott följegyzéseim: a Csokonai Vitéz Máhály tiszteletére meghirdetett regénypályázat I. díjas alkotása.
  Széphalom Könyvműhely, Budapest, 255 p., 2007. ISBN: 9789637486630
 3. Szerepi, S.: A családot, mint társadalmi intézményt érő kihívások a mai Magyarországon: gondolatok egy periférikusnak tűnő súlyos társadalmi kérdésről.
  In: Válogatott tanulmányok III.. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, DE TEK HPFK, Hajdúböszörmény, 138-146, 2007.
 4. Kelemen, L.: A fejlesztő óvodapedagógus kompetenciái.
  In: Válogatott tanulmányok III.. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, DE TEK HPFK, Hajdúböszörmény, 75-95, 2007.
 5. Török, L.: A Gazdasági és vállalkozási ismeretek oktatásának tapasztalatai a vizsgaeredmények alapján (2004-2006).
  In: Válogatott tanulmányok. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 179-188, 2007. ISBN: 9632109074
 6. Gortka-Rákó, E.: A gyermekvédelem rendszere Magyarországon.
  In: Válogatott tanulmányok III.. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, DE TEK HPFK, Hajdúböszörmény, 63-75, 2007.
 7. Móré, M.: A média megértésének útja.
  In: Válogatott tanulmányok III.. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, DE TEK HPFK, Hajdúböszörmény, 147-168, 2007.
 8. Bódis, Z.: A mese Andersenje.
  In: A meseszövés változatai. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kft., Debrecen, 213-226, 2007. ISBN: 9632140478
 9. Görög-Karády, V., Bálint, P.: A meseszövés változatai mesemondók, mesegyűjtők és meseírók.
  Didakt Kft., Debrecen, 401 p., 2007. ISBN: 9632140478
 10. Móré, M.: A mezőgazdaságban dolgozók munkakörülményeivel-, a munkavégzéssel kapcsolatos fogalmak megjelenése gyakoriságának elemzése a Hajdú-Bihari Napló 1957 és 2005 között megjelent cikkei alapján.
  In: Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés, Agrárinformatika Nemzetközi Konferencia (AVA3), Debrecen, 2007. március 20-21 : [elektronikus dokumentum], Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, Debrecen, Debrecen, 1621-1625, 2007.
 11. Kissné Korbuly, K.: A pedagógus a lelki egészség megőrzésének szolgálatában.
  In: Családpedagógiai ismeretek a pedagógus-felnőtt-képzésben : Budapest 2006. március 20-23 konferencia kötete. Szerk.: Cs. F. Nemes Márta, A Családi Nevelésért Alapítvány, Budapest, 55-66, 2007. ISBN: 9789638749802
 12. Pálfi, S.: A projektpedagógia tanulásszemlélete az óvodában 1..
  Óvodai nev. 60 (8), 256-259, 2007.
 13. Pálfi, S.: A projektpedagógia tanulásszemlélete az óvodában 2..
  Óvodai nev. 60 (9), 292-294, 2007.
 14. Pálfi, S.: A projektpedagógia tanulásszemlélete az óvodában 3..
  Óvodai nev. 60 (10), 331-333, 2007.
 15. Hovánszki, J.: A tervezés jó befektetés.
  In: Válogatott tanulmányok III.. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, DE TEK HPFK, Hajdúböszörmény, 26-30, 2007.
 16. Olvasztóné Balogh, Z., Huszár, A., Konczos, C.: Az egészségkulturális magatartás és értelmezése.
  Kalokagathia. 45 (1-2), 111-124, 2007.
 17. Olvasztóné Balogh, Z., Gaálné Balogh, B., Herpainé Lakó, J.: Az egészségnevelés lehetőségei az óvodában egy társasjáték tükrében.
  Egészségfejlesztés 48 (1-2), 17-20, 2007.
 18. Bálint, P.: Az elhagyás művésze: Réber László : töredékes gondolatok.
  In: A meseszövés változatai. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kft., Debrecen, 397-401, 2007. ISBN: 9632140478
 19. Kövér, S.: Az óvoda légköre.
  In: Válogatott tanulmányok III.. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, DE TEK HPFK, Hajdúböszörmény, 96-125, 2007.
 20. Kiss, L.: Cigány zenekultúra jellemzői.
  In: Válogatott tanulmányok III.. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, DE TEK HPFK, Hajdúböszörmény, 126-137, 2007.
 21. Bálint, P.: Csillagfény és homály közt.
  Felsőmagyarország K., Miskolc, 284 p., 2007. ISBN: 9789639530638
 22. Deliné Fráter, K.: Differenciáló pedagógia.
  In: Válogatott tanulmányok III.. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, DE TEK HPFK, Hajdúböszörmény, 31-62, 2007.
 23. Chrappán, M.: Felkészítés a kompetenciaalapú oktatásra a pedagógusképzésben.
  In: Esély, kompetencia, értékelés : IX. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia : [Hajdúszoboszló, 2007. október 11-13.] : előadások, korreferátumok, riportok, fotók / [szerk. Kónyáné Tóth Mária, Molnár Csaba], Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda, Debrecen, 169-182, 2007.
 24. Olvasztóné Balogh, Z., Bognár, J., Fügedi, B., Gangl, J., Polgár, T.: Felnőttek érték- és tevékenységrendszerének feltárása.
  Egészségfejlesztés. 48 (5-6), 7-13, 2007.
 25. Bálint, P.: Film és folklór.
  In: A meseszövés változatai. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kft., Debrecen, 376-384, 2007. ISBN: 9632140478
 26. Posta, J., Nagy, D., Béni, Á., Kapitány, S.: Folyadék-folyadék extrakciós elválasztások, dúsítások mechanizmusának követése atomabszorpciós spektrométerrel kombinált folyamatos extraháló készülékkel: a módszer alkalmazása krómspeciációs célra.
  Anyagvizsg. lapja. 14 (3), 114-117, 2007.
 27. Gömöry, K.: Integrált osztályokban folyó komplex tehetséggondozó programok hatásvizsgálati eredményei.
  Új Pedagóg. Szle. 3-4 79-103, 2007.
 28. Kovácsné Bakosi, É., Kovács, G.: Játékpedagógiai ismeretek.
  Szerzői kiadás, Debrecen, 258 p., 2007. ISBN: 9634609120
 29. Hovánszki, J.: Kodályi hagyaték a legfiatalabb örökösöknek.
  Kisgyermeknevelés. 8 (1-2), 2-7, 2007.
 30. Bálint, P.: Kondor Béla: Csokonai.
  Új forrás. 10 80-94, 2007.
 31. Keresztény, I., Corbra, M.: Motivacyni cinniki profecynovo stanovlenna vciteliv anglyc'koy movi v ugorc'ky etnicny mensini.
  Oksvita Zakarnatta 5 34-39, 2007.
 32. Herpainé Lakó, J., Olvasztóné Balogh, Z.: Nagyszülők és unokák testedzésének aktuális kérdései az egészségfejlesztés tükrében.
  Egészségfejlesztés. 48 (1-2), 14-16, 2007.
 33. Bálint, P.: Napló - avagy önmagunk írása.
  Sikoly 12-13. 6-13, 2007.
 34. Pálfi, S.: Projektpedagógia az óvodában.
  In: Projektpedagógia-Projektmódszer X.. Szerk.: Hegedűs Gábor, Kecskeméti Főiskola, Kecskemét, 57-67, 2007.
 35. Pálfi, S.: Projektpedagógia az óvodában.
  Óvodai nev. 60 (7), 220-227, 2007.
 36. Chrappán, M.: Sajátos szervezeti döntések a közoktatásban: a vétó.
  In: Válogatott tanulmányok III.. Szerk.: Kissné dr. Korbuly Katalin, DE TEK HPFK, Hajdúböszörmény, 5-25, 2007.
 37. Nagy, D., Béni, Á., Saih, F., Kapitány, S., Posta, J.: Separation/Preconcentration of Cr(VI) with continuous extraction device and determination by FAAS and GFAAS methods.
  In: Abstract Book : 1st Sino-Hungarian Workshop on Toxic Substances in the Enviroment : Wuhan, 20-22 September 2007. Ed.: by Yan-Xin Wang, University of Geosciences, Wuhan, 35-36, 2007.
 38. Nagy, D., Béni, Á., Saih, F., Kapitány, S., Posta, J.: Separation/Preconcentration of Cr(VI) with continuous extraction device and determination by FAAS and GFAAS methods.
  In: Program Book : Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXV. : 23-27 September 2007, Xiamen, China, CSI, Xiamen, 63, 2007.
 39. Bálint, P.: Társalgás és konfesszió: töprengés az interjú sajátosságairól Szentkuthy Miklós ürügyén.
  Nagyvilág. 5 439-450, 2007.
 40. Bálint, P.: Tarvágás.
  Országépítő. 3-4 106-109, 2007.
 41. Chrappán, M., Fábián, K.: Tevékenységközpontú óvodai nevelési program.
  Fabula Human Szolgáltató Bt., Miskolc, 151 p., 2007. ISBN: 9789630622943
 42. Vécseyné Kovách, M., Gangl, J., Bognár, J., Olvasztóné Balogh, Z.: The health-conscious behavior of people over 55: a preliminary study focusing on gender, marital status, income and educational level.
  Kalokagathia. 3-4 42-50, 2007.
 43. Chrappán, M., Kissné Korbuly, K.: Válogatott tanulmányok III..
  DE HPFK, Hajdúböszörmény, 188 p., 2007. ISBN: 9632109074
 44. Bálint, P.: Végbúcsúmat tiszta szívvel fogadjátok.
  Tiszatáj. 5 40-52, 2007.
 45. Bálint, P.: Végbúcsúmat tiszta szívvel fogadjátok.
  Új forrás. 4 3-22, 2007.
 46. Bálint, P.: Végbúcsúmat tiszta szívvel fogadjátok.
  Várad. 1-2 46-71, 2007.
 47. Bálint, P.: Végbúcsúmat tiszta szívvel fogadjátok.
  Alföld. 4 34-45, 2007.
 48. Bálint, P.: Végbúcsúmat tiszta szívvel fogadjátok: hátrahagyott följegyzéseim.
  Kortárs. 3 1-26, 2007.
 49. Bálint, P.: Végbúcsúmat tisztességgel fogadjátok.
  Műhely. 2 29-35, 2007.
 50. Bálint, P.: Zónák, intimek, áthághatatlanok.
  Agria. 1 43-53, 2007.
2006
 1. Bódis, Z.: "Csak egy vastag szövevény, mely a víz színén ingadoz": Jókai, folklór, irodalom.
  In: Folklór és irodalom. Szerk.: Szemerkényi Ágnes, Akadémiai K., Budapest, 235-245, 2005.
 2. Gömöry, K.: "Integrált" osztályokban folyó komplex tehetséggondozó programok hatásvizsgálati eredményei.
  Alk. Pszichol. 8 (2), 19-31, 2006.
 3. Deliné Fráter, K.: A Családpedagógiai Egyesület a családokért, gyermekekért....
  In: A családpedagógia szerepe : konferencia kötet : 2004. november, 2005. december / [... szerk. Mészáros Ilona] ; [rend., kiad. az MPT Családpedagógiai Szakosztály, Családi Nevelésért Alapítvány], Magyar Pedagógiai Társaság Családpedagógiai Szakosztály : Családi Nevelésért Alapítvány, Eger ; Budapest, 80-84, 2006.
 4. Kelemen, L.: A fejlesztő óvodapedagógus kompetenciái.
  In: "A gyermek mindenek felett álló érdeke" Óvodapedagógiai Konferencia szerkesztett kiadványa / ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar Neveléstudományi Tanszék, ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar Neveléstudományi Tanszék, Budapest, , 2006.
 5. Molnár, E., Bohony, P.: A fogalomrendszerezés, mint optimalizálási tényező az oktatástechnológiában.
  In: Agria Media, Líceum K., Eger, 41-44, 2006.
 6. Pálfi, S.: A globalizáció hatása a magyar óvodákra.
  In: Globalizációs ismeretek : cikkek, tanulmányok / [szerk. Molnár Balázs et al.], Galenos Alapítvány, Hajdúböszörmény, 91-102, 2006.
 7. Pálfi, S.: A globalizáció hatása a magyar óvodákra.
  Óvodai élet. 8 (3), 3-13, 2006.
 8. Szerepi, S.: A globalizációs folyamat és a pedagógia.
  In: Globalizációs ismeretek : cikkek, tanulmányok / [szerk. Molnár Balázs et al.], Galenos Alapítvány, Hajdúböszörmény, , 2006.
 9. Gortka-Rákó, E.: A gyermekvédelmi szakellátás jellemzői a statisztikai adatok tükrében.
  In: Interdiszciplináris pedagógia és az oktatás finanszírozása : a IV. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai : Debrecen, 2005. november / [szerk. Buda András, Kiss Endre] ; [kiad. a Kiss Árpád Archivum Könyvtára, Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék], Kiss Árpád Archivum Könyvtára : Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék, Debrecen, 75-88, 2006.
 10. Pálfi, S.: A kisgyermekkori tanulás alapvető tevékenységének, a játéknak az óvodai jellemzői.
  In: Tanul a társadalom : VI. Országos Neveléstudományi Konferencia / [közread. Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság], MTA Pedagógiai Bizottság, [Budapest], 265, [2006].
 11. Móré, M.: A Magyar Mezőgazdaság folyóiratban 1957 és 2005 között a mezőgazdaságból élők élethelyzetére utaló tartalmak elemzése.
  In: XLVIII. Georgikon Napok [elektronikus dokumentum] : [CD], Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, , 2006.
 12. Móré, M.: A Magyar Mezőgazdaság folyóiratban 2005-ben megjelent aratással összefüggésbe hozható cikkek elemzése = In the periodical Hungarian Africulture analysing the contents of the chosen paper's the issues abaut reaping and harvesting in 2005.
  In: XXXI. Óvári Tudományos Napok : Élelmiszer alapanyag-előállítás - Quo vadis? = 31th Scientific day in Óvár : Production of food raw materials - Quo vadis? Szerk.: Kovácsné Gaál Katalin, Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Állattudományi Intézet, Mosonmagyaróvár, 165, 2006.
 13. Móré, M.: A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és állásfoglalásai a tömegkommunikációról 1956 és 1989 között.
  In: microCAD 2006 : International Scientific Conference, 16-17 March 2006. Szerk.: Lehoczky László, Kalmár László, Miskolci Egyetem, Miskolc, 137, 2006.
 14. Szerepi, S.: A politika globális kérdései.
  In: Globalizációs ismeretek : cikkek, tanulmányok / [szerk. Molnár Balázs et al.], Galenos Alapítvány, Hajdúböszörmény, 35-43, 2006.
 15. Gál, S., Keresztény, I.: A portfolió lehetőségei a biológia szakos tanárképzésben.
  In: Tanulmányok a biológiai tudományok köréből, Líceum K., Eger, 125-128, 2006.
 16. Kissné Korbuly, K., Keresztény, I.: A szociálpedagógus szerepe a mentálhigiéné és a lelki egészség megőrzésének szolgálatában: Rol socialnovo pedagoga v služ żerežennja mentalnoji gigijeni ta duhovnovo zdarovja.
  In: Naukovy visnyk Užgorodṡkovo Nacionalnovo Universitetu. Serija pedagogika, sočialna robota : vipusk 10, Uzgorodsky Naciolnalny Universitet, Uzgorod, 41-43, 2006.
 17. Chrappán, M.: A természettudomány mint komplex vizsgatárgy.
  In: Új érettségi Magyarországon : honnan, hová, hogyan? : egy folyamat állomásai / [szerk. Horváth Zsuzsanna, Lukács Judit] ; [kiad. az] Országos Közoktatási Intézet, Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 241-257, 2006.
 18. Móré, M.: Az agrárgazdasági cikkekre alkalmazható tartalomelemzés módszertanának bemutatás = The introduction of the methodology of content analysis applicable to agricultural articles / Móré Mariann.
  In: XXXI. Óvári Tudományos Napok : Élelmiszer alapanyag-előállítás - Quo vadis? = 31th Scientific day in Óvár : Production of food raw materials - Quo vadis? . Szerk.: Kovácsné Gaál Katalin, Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Állattudományi Intézet, Mosonmagyaróvár, 164, 2006.
 19. Molnár, B.: Az átépített ember: az emberi test posztbiológiai perspektívái.
  In: Globalizációs ismeretek : cikkek, tanulmányok / [szerk. Molnár Balázs et al.], Galenos Alapítvány, Hajdúböszörmény, , 2006.
 20. Bocsi, V.: Az időfelhasználás nemek közötti különbségeinek vizsgálata hallgatói populáció esetében.
  Educatio. 16 (4), 675-687, 2006.
 21. Bálint, P.: Benedek Elek: Édes Anyaföldem!: (ez nem mese-rege).
  In: Közelítések a meséhez : a mese értelmezhetőségei / [a tanulmányokat válogatta és szerk. Bálint Péter], Didakt Kft., Debrecen, 224-234, 2006.
 22. Mező, F., Mező, K., Józsa, B.: Egy országos iskolapszichológiai helyzetfelmérésre tett kísérlet tapasztalatai.
  Alk. pszichol. 8 (2), 124-138, 2006.
 23. Bálint, P.: Európa a lelkekben pusztul el: (Tűnődések Márai Kassai őrjáratáról és Napnyugati őrjáratáról).
  Forrás. 4 57-63, 2006.
 24. Bálint, P.: Ez csak - rege: tűnődések Benedek Elek Édes Anyaföldem! című könyvéről.
  Új forrás. 1 62-72, 2006.
 25. Molnár, B., Szerepi, S.: Globalizációs ismeretek: cikekk, tanulmányok.
  Galenos Alapítvány, Hajdúböszörmény, 115 p. ;, 2006. ISBN: 9632292995(fűzött)
 26. Bódis, Z.: Gyermek, nyelv, költészet.
  In: Változatok a gyermeklírára. Szerk.: Bálint Péter, Bódis Zoltán, Didakt Kft., Debrecen, 9-18, 2006.
 27. Bujdosóné Papp, A.: Gyermekbánat: önéletrajz és gyermekvers Zelk Zoltán költészetében.
  In: Változatok a gyermeklírára. Szerk.: Bálint Péter, Bódis Zoltán, Didakt, Debrecen, 112-121, 2006.
 28. Bocsi, V.: Hallgatók életmódjának vizsgálata az időfelhasználás tükrében.
  In: Régió és oktatás : a "Regionális Egyetem" Kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete. Szerk.: Juhász Erika, Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, Debrecen, 261-271, 2006. ISBN: 9632175859
 29. Kovácsné Bakosi, É.: Játszani jó!: az Óvodai Nevelés pályázatának értékelése.
  Óvodai nev. 59 (5), 155-158, 2006.
 30. Bódis, Z.: Játszótéri mesék.
  Debr. disputa. 1 24-27, 2006.
 31. Bálint, P.: Kass Jánosról - az elfogultság hangján.
  Tiszatáj. 2 36-43, 2006.
 32. Molnár, E.: Kompetencia - Pedagógia - Szociálpedagógia.
  In: Kandó Konferencia 2006, BMF KVK, Budapest, , 2006.
 33. Bódis, Z.: Kóstoló: Hamvas Béla borfilozófiája.
  Debr. disputa. 9 64-68, 2006.
 34. Bálint, P.: Közelítések a meséhez: a mese értelmezhetőségei.
  Didakt Kft., Debrecen, 259 p. ;, 2006. ISBN: 9632062736
 35. Bálint, P.: Léttisztaság: Kass János illusztrátori munkásságáról.
  Art limes. 4 43-53, 2006.
 36. Molnár, B.: Life Long Learning: pro és kontra.
  In: Globalizációs ismeretek : cikkek, tanulmányok / [szerk. Molnár Balázs et al.], Galenos Alapítvány, Hajdúböszörmény, , 2006.
 37. Bódis, Z.: Metafora: Nagy Lászlóról.
  In: Cselekvő irodalom : írások Görömbei András tiszteletére. Szerk.: Bertha Zoltán, Ekler Andrea, Szerzői K., Budapest, 261-268, 2005. ISBN: 9634604994
 38. Chrappán, M.: Nevelés - tevékenység -kompetencia.
  Kisgyermeknevelés. 7 (1-2), 8, 2006.
 39. Bódis, Z.: Nyelvrontás: Hamvas Béla és a totalitarizmus.
  In: A totalitarizmus és a magyar filozófia. Szerk.: Valastyán Tamás, Vulgo, Debrecen, 222-234, 2005. ISBN: 9632199251
 40. Chrappán, M.: Óvodai értékek a közoktatásban.
  In: "Értékek és értékelés" : VIII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia szerkesztett anyaga, Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda, Debrecen, 12, 2006.
 41. Bálint, P.: Önmagam életét mint egy könyvet írni.
  Alföld. 3 52-57, 2006.
 42. Bálint, P.: Reflexiók a szöveg és illusztráció kontextusáról a mesekönyvekben.
  In: Közelítések a meséhez : a mese értelmezhetőségei / [a tanulmányokat válogatta és szerk. Bálint Péter], Didakt Kft., Debrecen, 241-253, 2006.
 43. Fazekas, J.: Szaktárgyi Gyakorlat - Gyakorolható elmélet.
  In: Tantárgy-pedagógiai kutatások :[válogatás a VII. Tantárgy-pedagógiai Tudományos Konferencián elhangzott előadásokból, Baja, 2004. november 18-19.] / [szerk. Albertné Herbszt Mária] ; [rend., közread. az] Eötvös József Főiskola, EJF, Baja, , 2006.
 44. Molnár, B., Mező, F., Rózsa, L.: Tanulási módszerek és fejlesztésük: hallgatói segédlet : kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a Hajdú-Bihar megyei pedagógusképzésben HEFOP-3.3.2-05/1-2006-04-0008/1.0 projekt : 12. modul.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 120 p. :, 2006.
 45. Bálint, P.: Tarvágás.
  Szépirodalmi Figyelő. 2 59-75, 2006.
 46. Bálint, P.: Tarvágás.
  Életünk. 5 15-31, 2006.
 47. Bálint, P.: Tarvágás: hegyi beszéd.
  Felsőmagyarország K. ;, Miskolc, 183 p. ;, 2006. ISBN: 9638638656(fűzött)
 48. Bálint, P.: Tarvágás (regényrészlet).
  Tiszatáj. 1 3-16, 2006.
 49. Gömöry, K.: Tehetséges tanulók intelligenciájának és tanulási stratégiáinak, motivációjának és szorongásának fejlődése "normál", illetve válogatott osztályokban.
  Magyar Pedagóg. 106 (3), 213-230, 2006.
 50. Balogh, É.: Validation of the Hungarian translation of Hospital Anxiety and Depression Scale.
  PressQuality of Life Research 15 (4), 761-766, 2006.
 51. Bódis, Z., Bálint, P.: Változatok a gyermeklírára.
  Didakt, Debrecen, ill. ;, 2006.
2005
 1. Bocsi, V., Engler, Á.: A hallgatók családalapítási attitűdjei.
  In: Régió és oktatás : európai dimenziók. Szerk.: Pusztai Gabriella, Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, Debrecen, 183-190, 2005. ISBN: 9632175859
 2. Bocsi, V.: A hallgatók időfelhasználása.
  In: Regió és oktatás : európai dimenziók.. Szerk.: Pusztai Gabriella, Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, Debrecen, 162-172, 2005. ISBN: 9632175859
 3. Szerepi, S., Kissné Korbuly, K.: A klasszikus pedagógiai regények házasság etikája.
  In: Válogatott tanulmányok II.. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, DE TEK HPFK, Hajdúböszörmény, 178-190, 2005.
 4. Szerepi, S.: A klasszikus pedagógiai regények házasság-etikája.
  In: Az erkölcs szépsége = die Schönheit der Moral : a kaposvári Erkölcs-, művészetfilozófiai és -nevelési konferencia előadásai : 2003. augusztus 27-29. / [szerk. Czirják József et al.], Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar, Kaposvár, 519-529, 2005.
 5. Chrappán, M.: A közoktatás intézmények szervezeti aspektusai.
  In: Válogatott tanulmányok II.. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, DE TEK HPFK, Hajdúböszörmény, 5-27, 2005.
 6. Kövér, S.: A magyar óvodai nevelés sajátos vonásai és európai kapcsolatai.
  In: Óvodánk éve 1975-2005, [S.n.], Tiszafüred, 9-22, 2005.
 7. Bódis, Z.: A mese Andersenje.
  Csodaceruza. 21 8-10, 2005.
 8. Gortka-Rákó, E.: A nemkormányzati szervezetek gyermekvédelmi tevékenysége Ukrajnában.
  Educatio. 14 (4), 879-885, 2005.
 9. Varga, G.: A piackutatás és a marketing alapjai.
  In: Válogatott tanulmányok II.. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, DE TEK HPFK, Hajdúböszörmény, 61-92, 2005.
 10. Molnár, B., Kissné Korbuly, K.: A tehetségondozás alapkérdései.
  In: Válogatott tanulmányok II.. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, DE TEK HPFK, Hajdúböszörmény, , 2005.
 11. Olvasztóné Balogh, Z.: Az egészséges életmódra nevelés és a fizikai aktivitás jelentősége a pedagógusképzésben.
  In: Esélyek és kihívások az Európai Unióban : Apáczai-napok 2004 : nemzetközi tudományos konferencia : tanulmánykötet / [szerk. Varga Józsefné] ; [rend., közread. a] Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar, Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar, Győr, , 2005.
 12. Dulainé Madarász, A.: A zene helye és szerepe a kalotaszegi magyarság társadalmi életében.
  In: Válogatott tanulmányok II.. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar, Hajdúböszörmény, 169-177, 2005. ISBN: 9632109074
 13. Pálfi, S.: Az érzelmi szocializáció családi hatásai a kisgyermekkorban.
  In: Az erkölcs szépsége = Die Schönheit der Moral : Az erkölcs szépsége: a kaposvári Erkölcs-, Művészetfilozófiai és -nevelési Konferencia előadásai, 2003. augusztus 27-29.. Szerk.: Czirják József et al, Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar, Kaposvár, 661-668, 2005. ISBN: 9639541060
 14. Kovácsné Bakosi, É., Kissné Korbuly, K.: Az intézmény információs rendszere.
  In: Válogatott tanulmányok II.. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, DE HPFK, Hajdúböszörmény, 37-60, 2005.
 15. Pálfi, S.: Az óvoda stratégiája.
  Óvodai nev. 58 (5), 151-154, 2005.
 16. Kövér, S.: Az óvodavezető fejlesztő értékelése és a szervezeti kultúra kapcsolata.
 17. Márkus, E.: Civilek az élethosszig tartó tanulásért.
  In: Régió és oktatás európai dimenzióban. Szerk.: Pusztai Gabriella, Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, Debrecen, 269-273, 2005, (Régió és oktatás, ISSN 2060-2596)(Tanulmányok a nevelésszociológia köréből, ISSN 1787-1743 ; 1.)
 18. Bálint, P.: Egy kretén vallomásai.
  Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 243 p., 2005. ISBN: 9639530344
 19. Pálfi, S.: Előkészítő-fejlesztő vagy támogató-nevelő.
  Óvodai nev. 58 (2), 45-50, 2005.
 20. Kiss, L., Kissné Korbuly, K.: Ének-zene az egyházi óvodákban.
  In: Válogatott tanulmányok II.. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, DE TEK HPFK, Hajdúböszörmény, 154-168, 2005.
 21. Engler, Á., Bocsi, V.: Felsőfokú képzésben résztvevők családtervezési attitűdjei.
  In: Régió és oktatás európai dimenzióban. Szerk.: Pusztai Gabriella, Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, Debrecen, 183-189, 2005, (Régió és oktatás, ISSN 2060-2596)(Tanulmányok a nevelésszociológia köréből, ISSN 1787-1743 ; 1.)
 22. Bocsi, V.: Globalizáció és időbeliség.
  In: "Tájak, régiók, települések" Tisztelgés a 75 éves Enyedi György akadémikus előtt. Szerk.: Süli-Zakar István, Didakt Kft. K., Debrecen, 294-299, 2005. ISBN: 9638665394
 23. Bódis, Z.: Gyermek, nyelv, költészet.
  Új forrás. 5 24-32, 2005.
 24. Bocsi, V.: Hallgatók időfelhasználási mintázatai.
  Educatio. 14 (2), 429-433, 2005.
 25. Pető, I.: Inkluzív nevelés az Észak-alföldi Régió általános iskoláiban.
  In: Iskolák belső világa. Légkör - közérzet - tanulás / alkotó szerkesztő Buda Mariann, Debreceni Egyetem Neveléstudományi Intézet, Debrecen, 31-99, 2005. ISBN: 9634729452
 26. Kovács, G., Kovácsné Bakosi, É.: Játékpedagógiai ismeretek.
  Szerzői kiadás, Debrecen, 258 p., 2005. ISBN: 9634609120
 27. Chrappán, M.: Közoktatás [közoktatási] intézmények szervezeti aspektusai.
  In: Válogatott tanulmányok II.. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, DE TEK HPFK, Hajdúböszörmény, 5-27, 2005.
 28. Pálfi, S.: Milyen óvodát kíván a szakma?: milyen óvodára van szüksége a gyermeknek?.
  Kisgyermeknevelés. 6 (3-4), 15-16, 2005.
 29. Kovács, G., Kovácsné Bakosi, É.: Óvodapedagógia.
  Szerző, Debrecen, 24 cm, 2005. ISBN: 9634607373
 30. Kovács, G., Kovácsné Bakosi, É.: Óvodapedagógia 2.: játékos óvodai tanulás.
  Szerzői kiadás, Debrecen, 192 p., 2005. ISBN: 9634607373
 31. Pusztai, G.: Régió és oktatás európai dimenzióban.
  Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesület, Debrecen, 309 p., 2005. ISBN: 9632175859
 32. Bujdosóné Papp, A.: Ritka és válogatot történetekbül készittetet "Tükörök": a kultúrák közötti kommunikáció egy fajtája a 18. századi magyar társadalomban.
  In: Folklór és irodalom. Szerk.: Szemerkényi, Ágnes, Akadémiai Kiadó, Budapest, 116-129, 2005, (Folklór a magyar művelődéstörténetben, ISSN 1787-8241) ISBN: 9630583119
 33. Pálfi, S.: Süssünk, süssünk valamit...!.
  Óvodai nev. 58 (4), 135, 2005.
 34. Mező, F., Mező, K.: Tanulási stratégiák fejlesztése: az IPOO-modell alapján.
  Tehetségvadász Stúdió :, Debrecen, 160 p., 2005. ISBN: 9632189574
 35. Pálfi, S.: Új kihívások az óvodai szocializációban.
  In: Válogatott tanulmányok II.. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, DE TEK HPFK, Hajdúböszörmény, 127-141, 2005.
 36. Kövér, S.: Vezetési és szervezetfejlesztési ismeretek.
  Szerzői kiadás, Hajdúböszörmény, 95 p., 2005.
2004
 1. Bocsi, V.: A hajléktalanság és a munka világának kapcsolata.
  In: Határon átnyúló kapcsolatok, humán erőforrások. Szerk.: Süli-Zakar István, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 229-234, 2004.
 2. Kovácsné Bakosi, É.: A magyarországi óvodai gyakorlati képzés korszerűsítésének tervezete.
  In: Ksztalcenie nauczycieli przedszkoli i klas poczatkowych w okresie przemian edukacyjjnych. Ed.: Bozena Muchacka ; Krzysztofa Kraszewskiego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Krakow, 40-55, 2004.
 3. Pálfi, S.: A pedagógus mint játéktámogató.
  In: Óvodapedagógusok Konferenciája : [2003] : hivatás és mesterség / [szerk. Szászné Virányi Katalin] ; [a kiadást végző kar KFTFK], KFTFK, [Kecskemét], 31-42, [2004].
 4. Pálfi, S.: A pedagógus mint játéktámogató.
  In: Hivatás és mesterség. Szerk.: Szászné Virányi Katalin, Kecskeméti Főiskola. Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét, 31-42, 2004. ISBN: 9637294503
 5. Pálfi, S.: Az iskolakészültség megítélése és szerepe a magyar óvodákban I..
  Óvodai nev. 57 (2), 40-43, 2004.
 6. Pálfi, S.: Az iskolakészültség megítélése és szerepe a magyar óvodákban II..
  Óvodai nev. 57 (3), 76-81, 2004.
 7. Pálfi, S.: Az óvodai játék mint a leghatékonyabb nevelési eszköz.
  In: Óvodavezetők kézikönyve XI, OKKER, Budapest, 62-83, 2004.
 8. Pálfi, S.: Az óvodapedagógus játéktámogató tevékenysége.
  Óvodai nev. 57 (7), 220-226, 2004.
 9. Kovácsné Bakosi, É.: Mérőeszközök az óvodai játék és tanulás méréséhez.
  Szerzői K., Debrecen, 89 p. ;, 2004. ISBN: 9634600697
 10. Bódis, Z.: Mese és szakralitás.
  Új forrás. 2 54-64, 2004.
 11. Pálfi, S.: Nevelő-támogató, vagy előkészítő-fejlesztő?.
  In: Az óvodapedagógus szerep kihívásai: A 2003. szeptember 26-i óvodapedagógiai konferencia anyaga / szerkesztette Jávorné Kolozsváry Judit, Trezor Könyv- és Lapkiadó, Terjesztő Bt., Budapest, 123-131, 2004. ISBN: 963908896X
 12. Hovánszki, J.: Novacii u pidgotovci pedagogiv ta social'nih pracivnikiv = A zenei kommunikáció, mint új diszciplina bevezetésének tapasztalatai a szociálpedagógus szakemberképzésben.
  In: Materiali U11 Miz'narodnoj naukovo-praktic'noj konferencii""Nauka i osvita "2004"10-25 l'utogo 2004, Nauka i osvita, Dnipropetrovc'k, 36-38, 2004.
 13. Kovács, G., Kovácsné Bakosi, É.: Óvodapedagógia: 1. kötet.
  Szerző, Debrecen, 226 p., 2004. ISBN: 9634309240
2003
 1. Bujdosóné Papp, A.: "Példákbul faragott tükrök".
  In: A meseszövés változatai : mesemondók, mesegyűjtők és meseírók. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kiadó, Debrecen, 242-258, 2003.
 2. Konyáriné Loós, A.: A Csepel-sziget korai ómagyar kori helyneveinek funkcionális elemzése.
  Magyar nyelvjárások : A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 41 401-408, 2003.
 3. Hovánszki, J.: A gyermekfolklór kutatás hatása az óvodai zenei nevelésre.
  In: Válogatott tanulmányok I.. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar, Hajdúböszörmény, 115-128, 2003.
 4. Kövér, S., Kissné Korbuly, K.: Ajánlások a helyi nevelési programok továbbfejlesztéséhez.
  In: Válogatott tanulmányok I.. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, DE TEK HPFK, Hajdúböszörmény, 59-79, 2003.
 5. Gortka-Rákó, E.: A roma tanulók oktatásának néhány alapvető kérdése egy projekt tükrében.
  In: Interdiszciplináris pedagógia és a tudás társadalma : a II. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai : Debrecen, 2001. november. Szerk.: Kiss Endre, Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék, Debrecen, 243-257, 2003. ISBN: 9634727832
 6. Kelemen, L., Kissné Korbuly, K.: A tanulási zavarok kiszűrését vizsgáló mérési eljárások elemző ismertetése.
  In: Válogatott tanulmányok I.. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, DE TEK HPFK, Hajdúböszörmény, 98-114, 2003.
 7. Chrappán, M., Mikó, M.: A tevékenységközpontú óvodai program pedagógiai és pszichológiai háttere.
  Fabula BT, [Miskolc], 69 p. ;, 2003.
 8. Márkus, E.: Az amerikai közösségi főiskolák funkciói.
  In: Nézőpontok és látleletek : A Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszékének tanulmányai, [Debreceni Egyetem], Debrecen, 155-164, 2003, (Felnőttnevelés, művelődés = Acta Andragogiae et Culturae, ISSN 0209-9608, 20.)
 9. Pálfi, S.: Az érzelmi szocializáció családi hatásai a kisgyermekorban.
  Óvodai élet. 5 26-33, 2003.
 10. Szitovszky, J.: Az intézményes oktatás-nevelés társadalmi és politikai feltételrendszere az ezredfordulón.
  In: Válogatott tanulmányok I.. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, DE TEK HPFK, Hajdúböszörmény, 5-22, 2003.
 11. Pálfi, S.: Az óvodai játék szerepe az iskolakészültségben.
  In: Hivatás és mesterség : Óvodapedagógusok Konferenciája : [2002] / [főszerk. Janurik Tamás] ; [a kiadást végző kar KFTFK], KFTFK, [Kecskemét], 35-46, [2003].
 12. Deliné Fráter, K., Kissné Korbuly, K.: Betekintés a családpedagógia tartalmának kérdéseibe.
  In: Válogatott tanulmányok I.. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, DE TEK HPFK, Hajdúböszörmény, 80-97, 2003.
 13. Gortka-Rákó, E.: Egy roma gyermekeket felzárkóztató program eredményei.
  In: Az európai tanulási tér és a magyar neveléstudomány : III. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2003. október 9-11. : program, tartalmi összefoglalók. Szerk.: Buda András, Holik Ildikó, Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság, Budapest, 232, 2003.
 14. Kiss, L.: Jézust áldja énekünk: gyermekénekek óvodásoknak.
  Református Pedagógiai Intézet, Budapest, 96 p, 2003.
 15. Márkus, E., Csorba, J., Juhász, E., Szabó, J.: Kultúrális célú civil szervezetek Debrecenben.
  Debr. szle. 11 (1), 27-51, 2003.
 16. Szerepi, S.: Makkai Sándor elméleti pedagógiai munkásságának erkölcsi vonatkozásai a harmincas évek második felében.
  In: Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma : a III. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai : Debrecen, 2003. november /
 17. Bódis, Z.: Mese és szakrális kommunikáció.
  In: A meseszövés változatai. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kft., Debrecen, 137-159, 2003.
 18. Kovácsné Bakosi, É.: Minőségügyi rendszerek és irányítás.
  In: Válogatott tanulmányok I.. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, DE TEK HPFK, Hajdúböszörmény, 23-58, 2003.
 19. Kissné Korbuly, K.: Pedagógus és mentálhigiéné.
  In: Válogatott tanulmányok I.. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, DE TEK HPFK, Hajdúböszörmény, 129-136, 2003.
 20. Gortka-Rákó, E.: Sérült emberek esélyegyenlősége az Európai Unióban és Magyarországon: Fogyatékosok éve 2003.
  In: Apáczai Napok, 2003 : nemzetközi tudományos konferencia / [szerkbiz. Bánhidi Miklós et al], Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar, Győr, 30-36, 2003.
 21. Bocsi, V., Kóródi, M.: Továbbtanulás - fel nem ismert esély a mobilitásra.
  Educatio. 12 (2), 308 - 311, 2003.
2002
 1. Bálint, P.: "Léttisztaság": reflexiók a szöveg és illusztráció kontextusáról a mesekönyvekben.
  Tiszatáj. 56 (12), 99-106, 2002.
 2. Pálfi, S.: Az óvodai játék környezetkultúrája.
  Misk. ped. 43 21-35, 2002.
 3. Hovánszki, J.: Hagyományápolás az ének-zenei nevelésben.
  Kisgyermeknevelés. 1-2. 8-12, 2002.
 4. Szerepi, S.: Makkai Sándor nemzetnevelési koncepciójánel változásai 1927-1939 között.
  In: A tünékeny moralitás : die flüchtige Moralität : a kaposvári Erkölcs-, Művészetfilozófiai és -Nevelési Konferencia előadásai : 2001. augusztus 29-31. / [szerk. Czirják József et al.] ; [közread. a] Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskola Kar
 5. Gortka-Rákó, E.: Oktatási intézmények - jóléti szolgáltatások.
  In: [Apáczai Napok 2001] tanulmánykötet : A győri tanítóképzés 224. tanévében / [főszerk.] Kovátsné Németh Mária, Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar, Győr, 461-469, 2002.
 6. Gortka-Rákó, E.: Roma gyerekek felzárkóztató programjának tapasztalatai Derecskén.
  In: A tudásalapú társadalom pedagógiája: II. Országos Neveléstudományi Konferencia : program, tartalmi összefoglalók. Szerk.: Kárpáti Andrea, MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest, 62, 2002.
2001
 1. Pálfi, S.: A játék és a személyiség kapcsolatának kisgyermekkori aktualitásaiból.
  In: Óvodavezetők kézikönyve IX, OKKER, Budapest, 77-84, 2001.
 2. Chrappán, M.: A kerettantervtől eltérő tantervek akkreditálása.
  In: "A szakértő szerepe a minőségi közoktatásban" III. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia szerkesztett anyaga / [szerk. Kónyáné Tóth Mária, Molnár Csaba], Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda, Debrecen, 5, 2001.
 3. Csorba, J., Márkus, E., Szabó, J.: Kultúrális célú civil szervezetek Debrecenben.
  In: Felnőttoktatás, ifjúság, művelődés
 4. Márkus, E.: Oktatási és tudományos célú nonprofit szervezetek helyzet a 90-es években.
  In: Felnőttoktatás, ifjúság, művelődés
 5. Gortka-Rákó, E.: Presentation of the communities participating in the INTEPNET-COOP Project.
  In: Working on networks for children with disabilities in Hungary and Romania. Ed.: Zsuzsanna Vekerdy et al, SOFT Alapítvány, Debrecen, 15-51, 2001.
2000
 1. Márkus, E.: A vállalati kultúra nemzeti sajátosságai.
  In: Kihívások és közvetítések : (a Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszékének tanulmányai), Debreceni Egyetem, Debrecen, 20-33, 2000, (Felnőttnevelés, művelődés = Acta andragogiae et culturae, ISSN 0209-9608 ; 18.)
 2. Molnár, E., Pálfi, S.: Életkorok pedagógiája: szöveggyűjtemény.
  Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskola, Hajdúböszörmény, 318 p., 2000.
 3. Pálfi, S.: Gyermekközpontú óvoda és a mai játék.
  Óvodai nev. 53 (8), 321-326, 2000.
 4. Kovácsné Bakosi, É.: Jellegzetességek és preferenciák a fiúk, lányok játékában.
  In: Óvó- és tanítóképzés az ezredfordulón : az óvó- és tanítóképzés felsőfokúvá válásának 40., főiskolai szintre emelésének 25., az óvóképzés főiskolai szintre emelésének 15. évfordulójára. Szerk.: Kovátsné Németh Mária ; [szerzők Kelemen Elemér et al.] ; [kiad. a] Tanító- és Óvóképző Főiskolák, Főiskolai Karok Kollégiuma, Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete, Tanító- és Óvóképző Főiskolák, Főiskolai Karok Kollégiuma : Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete, Kaposvár, 235-242, 2000.
 5. Kiss, L.: Keresztyén szellemű óvodai nevelés és zenei nevelés.
  In: Tantárgypedagógiai kutatások. Kiadta: az Oktatási Minisztérium, Eötvös József Föiskola, Eötvös József Föiskola, Baja, 307-312, 2000.
 6. Pálfi, S.: Új kihívások az óvodai szocializációban.
  In: Az értékek akarása = Der Wille zu den Werten : a kaposvári Erkölcsfilozófiai és -nevelési konferencia előadásai / [szerk. Czirják József et al.], Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar, Kaposvár, 358-370, 2000.
1999
 1. Hovánszki, J.: "Vidámság háza": óvodai program.
  HWIPF, Hjadúböszörmény, 90 p, 1999. ISBN: 9637292268
 2. Kovácsné Bakosi, É., Kovács, G.: "Vidámság háza": óvodai program.
  Hajdúböszörményi Wargha I. Ped. Főisk., Hajdúböszörmény, 90 p. ;, 1999. ISBN: 9637292268
 3. Pálfi, S.: A konfliktuskezelés korszerű elmélete.
  In: Tantárgyi ismeretek a vezető óvodapedagógusok képzéséhez / [szerk. ... Kövér Sándorné]; [közrad. a Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskola]
 4. Pálfi, S.: A Lépésről-lépésre óvodai programjátékszemlélete.
  In: 9. Játékpedagógiai Fórum, 1998 / [szerk. biz. Kovács György, Kovácsné Bakosi Éva, Oláh Emőd] ; [szerk. Kovácsné Bakosi Éva], Hajdúböszörményi Wargha Pedagógiai Főiskola, Hajdúböszörnény, 70-76, 1999.
 5. Kovácsné Bakosi, É.: Információáramlási technikák.
  In: Tantárgyi ismeretek a vezető óvodapedagógusok képzéséhez / [szerk. ... Kövér Sándorné]; [közrad. a Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskola]
 6. Kovácsné Bakosi, É.: Játékrendser a "Vidámság Házában".
  In: 9. Játékpedagógiai Fórum, 1998 / [szerk. biz. Kovács György, Kovácsné Bakosi Éva, Oláh Emőd] ; [szerk. Kovácsné Bakosi Éva], Hajdúböszörményi Wargha Pedagógiai Főiskola, Hajdúböszörnény, 57-61, 1999.
 7. Kovács, G., Kovácsné Bakosi, É.: Óvodapedagógia: óvodai tanulás=játékos tanulás.
  szerzői kiad., Debrecen, 1999. ISBN: 9636401454Ö
 8. Pálfi, S.: Projektrendszer I..
  Óvodai nev. 52 (1), 4-6, 1999.
 9. Pálfi, S.: Projektrendszer II..
  Óvodai nev. 52 (2), 40-45, 1999.
1998
 1. Kovácsné Bakosi, É.: A Hajdúböszörményi Wargha IStván Pedagógiai Főiskola tudományos munkájáról.
  Pedagógusképzés. 126-138, 1998.
 2. Gortka-Rákó, E.: Bemutatkozik a SOFT Alapítvány.
  Család, gyermek, ifjúság. 7 (3), 55-57, 1998.
 3. Márkus, E., Balogh, R.: Integráció a közművelődésben.
  In: Euroharmonizáció, Educatio, Budapest, 65-77, 1998.
 4. Márkus, E., Balogh, R.: Szakképzés a holnap Európájában.
  In: Művelődéstudományi tanulmányok : (a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszékének tanulmányai), KLTE, Debrecen, 73-84, 1998, (Felnőttnevelés, művelődés = Acta andragogiae et culturae, ISSN 0209-9608 ; 17.)
1997
 1. Kovácsné Bakosi, É.: A játék védelmében?.
  Óvodai nev. 50 (6), 209-210, 1997.
 2. Kovácsné Bakosi, É.: Játék a felsőfokúvá vált óvóképzésben, avagy a játékra nevelés a Körös-parti főiskola első évtizedeiben.
  In: Kőrösi tanítói kézikönyv / [szerk. Micheller Magdolna] ; [kiad. a] Kőrösi Csoma Sándor Főiskola, Kőrösi Csoma Főiskola, Békéscsaba, , 1997.
 3. Bánhidi, M., Jensen, G., Jeppensen, D.: Kommunkációs nehézségekkel küzdő gyermekek speciális játékai.
  In: 8. Játékpedagógiai Fórum, 1996 / [szerk. biz. Kovács György, Kovácsné Bakosi Éva, Oláh Emőd] ; [szerk. Kovácsné Bakosi Éva], Hajdúböszörményi Wargha Pedagógiai Főiskola, Hajdúböszörnény, 51-53, 1997.
 4. Gortka-Rákó, E., Bacskai, I.: Vizsgálatok cigány gyermekek szocializációja témakörben.
  In: Ha fogod a kezem... : szemelvények és részletek az I. országos ciganológiai diákkonferencia tanulmányaiból és előadásaiból : Baja, 1997. márc. 20-22.. Szerk.: Hajdu István, Raicsné Horváth Anikó, Sztanáné Babits Edit, Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, 76-80, 1997. ISBN: 9637192115
 5. Tamásiné Dsupin, B.: Zenetörténet: (belső használatra).
  Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 93 p., 1997.
1996
 1. Bujdosóné Papp, A.: Száz fabula, mint példázat.
  Művelődés. 3 9-13, 1996.
 2. Kovácsné Bakosi, É.: Továbbképzésünk rendszere.
  In: A Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskola jubileumi évkönyve, 1971-1996 / [szerk. Kissné Korbuly Katalin], Hajdúböszörményi Wargha Ped. Főisk., Hajdúböszörnény, 38-50, 1996.
 3. Kovácsné Bakosi, É.: Új és újszerűen értelmezett pedagógiai fogalmak.
  Óvodai nev. 48 (3), 76-79, 1996.
1995
 1. Bujdosóné Papp, A.: Hagyományos Mátyás-képek irodalmunkban.
  Művelődés. 4-5 14-17, 1995.
 2. Kovács, G., Kovácsné Bakosi, É.: Játék az óvodában.
  Szerző, Debrecen, 238 p. :, 1995. ISBN: 9637292179
 3. Pálfi, S.: Logikai alapismeretek: segédjegyzet.
  HOF, Hajdúböszörmény, 112 p, 1995.
 4. Kiss, L.: Óvóképzős haéégatók zenei kultúrájának vizsgálata ének-zenei nevelésük tükrében.
  In: Óvóképző- és tanítóképző főiskolák tudományos közleményei
 5. Kovács, G., Kovácsné Bakosi, É.: Személyiségfejlesztés játékos tevékenységrendszerrel.
  In: Alternatív óvodapedagógiai törekvések Magyarországon II. / [szerk. Lázár István] ; [közread.] Magyar Óvodapedagógiai Egyesület, Magyar Óvodapedagógiai Egyesület, [Miskolc], 88-102, 1995.
 6. Kovácsné Bakosi, É.: Új és újszerűen értelmezett pedagógiai fogalmak.
  In: Lépésben a változásokkal : Elhangzott előadások
1994
 1. Bánhidi, M.: A beszédfejlődési elmaradások típusai, okai, kezelésükhöz szükséges alapismeretek.
  In: Lépésben a változásokkal : Elhangzott előadások [3. kötet], [Hajdúböszörményi Óvónőképző Főiskola], Hajdúböszörmény, 25-34, 19931994.
 2. Kovács, G., Kovácsné Bakosi, É.: A játékkép, avagy gyermekeink játékának jellemzői az ezredfordulón.
  In: "...Amit a tükör önmaga teremt" : tanulmánykötet főiskolánk 25. évfordulójára 1996 / [szerk. Varga Gyula], Hajdúböszörményi Óvónőképző Főiskola, Hajdúböszörmény, 89-113, 1996, (A Hajdúböszörményi Óvónőképző Főiskola kiadványa)
 3. Kovács, G., Kovácsné Bakosi, É.: A játékra épülő személyiségfejlesztés kísérleti modellje.
  In: Új utakon az óvodában : KFA konferencia / [közread. a] Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet, Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet, Debrecen, 89-113, 1994.
 4. Olvasztóné Balogh, Z.: Játék, mozgásos játék, mozgásöröm.
  In: 7. Játékpedagógiai Fórum, 1993 / [szerk. biz. Kovács György, Kovácsné Bakosi Éva, Oláh Emőd] ; [szerk. Kovácsné Bakosi Éva], Hajdúböszörményi Wargha Pedagógiai Főiskola, Hajdúböszörnény, 86-94, 1994.
1993
 1. Bánhidi, M.: Egy komplex beszédhiba: nyelvlökéses nyelés interdentális pöszeség.
  In: Kommunikáció, önkifejezés az óvodában és az óvodapedagógus-képzésben / [szerk. Kissné Kovács Katalin], HOF, Hajdúböszörmény, 25-41, 1993.
 2. Kovácsné Bakosi, É., Pereszlényi, É.: Pedagógia III. az óvónői szakközépiskola IV. osztálya számára.
  Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 167 p. ;, 1993. ISBN: 9631852156
1992
 1. Olvasztóné Balogh, Z.: Törekvések az óvodai testnevelés korszerűsítésére.
  In: Lépésben a változásokkal : elhangzott előadások, [Hajdúböszörményi Óvónőképző Főiskola], Hajdúböszörmény, 144-150, 1992.
1985
 1. Kovácsné Bakosi, É.: Nagycsoportos óvodások fogalomalakulásának vizsgálata.
  [Óvónőképző Intézetek], Szarvas [etc.], 106 p. :, 1985. ISBN: 9630158000
feltöltött közlemény: 1661 Open Access: 173
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK