Tudóstér: Európai Integrációs Tanszék publikációi

-
szűkítés
feltöltött közlemény: 38 Open Access: 10
2022
 1. Tőkés, T.: A geopolitika franciaországi születésének megalapozói.
  Tört. Földr. Közl. 10 (3-4), 129-145, 2022.
2021
 1. Tőkés, T.: A francia és magyar területfejlesztés és regionalizáció hasonlóságai és különbségei.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 224 p., 2021. ISBN: 9789633185650
 2. Tőkés, T.: A területfejlesztés geopolitikai-geoökonómiai jelentősége.
  Competitio. 9 (1-2), 1-12, 2021.
 3. Tőkés, T., Lenkey, G.: A turizmus fejlődése korunk geopolitikai és geoökonómiai történéseinek függvényében.
  In: Turizmus 3.0. Szerk.: Kátay Ákos, Michalkó Gábor, Rátz Tamara, Kodolányi János Egyetem ; Budapest : MTA CSFK Földrajztudományi Intézet : Magyar Földrajzi Társaság, Orosháza, 15-26, 2019, (Turizmus Akadémia, ISSN 1786-2310 ; 10) ISBN: 9786155075476
 4. Tőkés, T.: Geopolitikai irányzatok a két világháború között.
  Tört. Földr. Közl. 9 (1-2), 178-193, 2021.
2020
 1. Tőkés, T.: A klasszikus geopolitikát megalapozó elméletek.
  Tört. Földr. Közl. 8 (3-4), 78-88, 2020.
 2. Tőkés, T., Tóth, E., Nagy, S., Erdey, L.: Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség szerepe és öröksége.
  Európai Tükör. 23 (3), 145-162, 2020.
 3. Sigér, F.: Croatia.
  In: Central and Eastern Europe : 30 years of capitalism 1989-2019. Ed.: Krzysztof Jasiecki, China-CEE Institute Nonprofit Ltd., Budapest, 210-228, 2020. ISBN: 9786156124357
 4. Sigér, F.: Economic Integration and Interdependence in Croatia.
  In: Economic Integration and Interdependence in Central and Eastern Europe. Ed.: Felméry Zoltán, Dialóg Campus, Budapest, 55-88, 2020.
 5. Tőkés, T.: Lokális geopolitika és területfejlesztés.
  Economica. 11 (3-4), 37-45, 2020.
2019
 1. Tömöri, M., Tőkés, T., Lenkey, G., Erdey, L.: A vásárok szerepe Debrecen városfejlődésében.
  Tört. Földr. Közl. 7 (1-2), 51-64, 2019.
 2. Tőkés, T., Erdey, L., Tóth, E., Nagy, S.: Az európai integráció geopolitikai-geoökonómiai értelmezésének változása a kelet-közép-európai régióban az 1980-as évek végétől napjainkig.
  Régiókut. szle. 4 (1), 70-81, 2019.
 3. Tőkés, T., Erdey, L.: Az újjáalakult Világgazdasági Tudományos Tanács első évének legfontosabb eredményei.
  Competitio. 18 (1-2), 129-140, 2019.
  (Ismertetett mű: Szanyi Miklós, Török Ádám. -Trendek és töréspontok /Budapest : Akadémiai Kiadó, 2019. -277. -)
 4. Sigér, F.: Öt éve a klubban: Horvátország első fél évtizede az Európai Unióban.
  Külgazdaság. 63 (7-8), 80-107, 2019.
 5. Erdey, L., Tőkés, T.: Pop-kereskedelempolitika: az Egyesült Államok kereskedelempolitikájának aktualitásai.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 4 (3), 210-221, 2019.
2018
 1. Tőkés, T.: A "területfejlesztés geoökonómiája": Néhány gondolat a területfejlesztés geopolitikai-geoökonómiai vonatkozásairól.
  In: IX. Magyar Földrajzi Konferencia előadásainak és posztereinek összefoglalói. Szerk.: Fazekas István, Kiss Emőke, Lázár István, MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, Debrecen, 145, 2018. ISBN: 9789635088966
 2. Tőkés, T.: A "területfejlesztés geoökonómiája": Néhány gondolat a területfejlesztés geopolitikai-geoökonómiai vonatkozásairól.
  In: Földrajzi tanulmányok 2018. Szerk.: Fazekas István, Kiss Emőke, Lázár István, MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, Debrecen, 321-323, 2018. ISBN: 9789635088973
 3. Tőkés, T.: A gazdasági integrációk szerepe Kelet-Közép-Európa geoökonómiai jelentőségének alakulásában a rendszerváltástól napjainkig.
  In: Közép- és Kelet-Európa a XXI. század több pólusú világában. Szerk.: Bernek Ágnes, Magyar Földrajzi Társaság, Budapest, 130-137, 2018. ISBN: 9786158030731
 4. Sigér, F.: A global perspective on the European economic crisis.
  Society and Economy. 40 (1), 161-167, 2018.
  (Ismertetett mű: Bruno Dallago; Gert Guri; John McGowan. -A global perspective on the European economic crisis /London : Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, 2016. -277 p. -)
 5. Tőkés, T.: A területfejlesztés új letéteményese Franciaországban: a Területi Egyenlőségért Felelős Hivatal.
  Területfejl. Innov. 12 (1), 20-25, 2018.
 6. Tőkés, T., Erdey, L., Tóth, E., Nagy, S.: Az integráció geopolitikai-geoökonómiai jelentőségének változása a kelet-közép-európai régióban rendszerváltástól napjainkig.
  In: Interdiszciplinaritás a Régiókutatásban VIII. : Nemzetközi tudományos konferencia : Rezümé kötet. Szerk.: Pierog Anita, Szálkai Tamás, Dajnoki Krisztina, MTA DAB, Debrecen, 29, 2018. ISBN: 9789634900443
 7. Tőkés, T., Erdey, L.: Fájdalmas szakítás: az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti kilépési tárgyalások és lehetséges következményeik.
  Competitio. 17 (1-2), 69-78, 2018.
  (Ismertetett mű: Losoncz Miklós. -Az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból és az európai integráció /Budapest : Budapesti Gazdasági Egyetem, 2017. -276. -)
 8. Sigér, F.: Four years in the club: from external to internal Europeanization in Croatia.
  Institute of World Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 33 p., 2018. ISBN: 9789633016596
 9. Sigér, F.: Gröxit: Grönland esete az Európai Közösséggel.
  Competitio. 17 (1-2), 34-53, 2018.
 10. Tőkés, T.: Lokális geopolitika, regionális reform és területfejlesztés.
  In: X. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia : Az iszlám és Közép - Európa. Geopolitika és migráció. Szerk.: Reményi Péter, Vers Ramóna, Magyar Földrajzi Társaság, Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi és Földtudományi Intézete, Pécs, 139-146, 2018. ISBN: 9786158030724
2017
 1. Ricz, J., Sigér, F.: Kornai 90: Beszámoló a Komparatív közgazdaságtan és gazdasági rendszerek: Kornai János gondolatainak hatása című tudományos tanácskozásáról; Budapesti Corvinus Egyetem, 2018. január 18..
  Competitio. 16 (2), 75-82, 2017.
 2. Sigér, F.: Kovács Olivér: Stabilitás és dinamizmus - Az innovatív fiskális politika alapjai: [Ismertetés].
  Külgazdaság. 61 (1-2), 104-110, 2017.
  (Ismertetett mű: Kovács Olivér. -Stabilitás és dinamizmus: Az innovatív fiskális politika alapjai /Budapest : Alinea K., 2015. -312 p. -)
 3. Lichtsteiner, H., Gmür, M., Giroud, C., Schauer, R., Frankó, K.: Nonprofit szervezetek - a Freiburgi Menedzsment-Modell.
  Magánkiadás, [S.l.], 280 p., 2017. ISBN: 9789631292794
 4. Tőkés, T., Könyves, E., Lenkey, G.: Telkibánya turizmusfejlesztési lehetőségei a falusi, a természetjáró és a földtani turizmus kapcsolatrendszerének tekintetében.
  In: Változások és kihívások a turizmusban. Szerk.: Szalók Csilla, Petykó Csilla, Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE), 2017, 104-117, 2017. ISBN: 9786155607363
2016
 1. Tőkés, T.: A CGET és a regionális reform Franciaországban.
  In: Magyar Földrajzi Napok 2016 absztraktkötet : VIII. Magyar Földrajzi Konferencia : XVI. Geográfus Doktoranduszok Országos Konferenciája : Oktatás-módszertani és Földrajztanári Konferencia. Szerk.: Pajtókné Tari Ilona, Tóth Antal, Eszterházy Károly Egyetem : Agria Geográfia Közhasznú Alapítvány, Eger, 111, 2016. ISBN: 9786158030717
 2. Tőkés, T.: A modern francia területfejlesztés első időszaka 1945-1963.
  In: Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet- Közép Európájában. Szerk.: Berghauer Sándor, Dnyisztrjanszkij Miroszlav, Fodor Gyula, Gönczy Sándor, Izsák Tibor, Jakab Natália, Molnár József, Molnár D. István, Papp Géza, Sass Enikő, Vince Tímea, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 446-453, 2016. ISBN: 9786177404018
 3. Tőkés, T.: Külkapcsolati politika, külkapcsolatok és az EU.
  Competitio. 15 (1), 99-104, 2016.
  (Ismertetett mű: Losoncz Miklós. -Az Európai Unió külkapcsolatai és külkapcsolati politikája /Tatatbánya : Tri Mester Bt, 2011. -239. -)
2015
 1. Tőkés, T.: A magyar és a francia ellenpólus programok hasonlóságai és különbségei.
  In: Tiszteletkötet Dr. Gál András geográfus 60. születésnapjára. Szerk.: Kókai Sándor, Boros László, Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézet ; Szerencs : Bocskai István Katolikus Gimnázium, Nyíregyháza, 595-607, 2015. ISBN: 9786155097997
 2. Tőkés, T., Kovács, K., Tömöri, M., Lenkey, G.: A Paris-Sorbonne Egyetem és a Debreceni Egyetem oktatási együttműködésének tíz éve.
  In: Facultates sine finibus : Tanulmányok a "Süli-suliból" : tiszteletkötet Süli-Zakar István professor emeritus 70. születésnapjára. Szerk.: Kozma Gábor, Didakt Kiadó, 2015, 241-248, 2015. ISBN: 9786155212352
 3. Tőkés, T.: Similarities and Differences in Hungarian and French Counterpole Programmes.
  Studii Europene. 3 (6), 165-181, 2015.
2014
 1. Tőkés, T.: A turizmusirányítás rendszere és a Nemzeti Turizmus Tanács Franciaországban.
  In: Területfejlesztés - turizmustervezés : a Nyíregyházán 2014. október 24-én megtartott konferencia előadásai. Szerk.: Hanusz, Árpád, Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézet, Nyíregyháza, 145-152, 2014. ISBN: 9786155097966
 2. Süli-Zakar, I., Tőkés, T., Tömöri, M.: Határmenti térségek és a migráció az Európai Unió perifériáján.
  In: Tiszteletkötet Dr. Frisnyák Sándor geográfus professzor 80. születésnapjára. Szerk.: Gál András, Kókai Sándor, Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete ; Szerencs : Szerencsi Bocskai István Gimnázium, Nyíregyháza, 37-51, 2014. ISBN: 9789630886529
 3. Tőkés, T.: Helyi akciók és vidékfejlesztés.
  Educatio. 23 (3), 520-523, 2014.
  (Ismertetett mű: Pascal Chevalier. -Action locale et développement rural en Europe, Le modℓele européen LEADER 2007-2013 /Bruxelles : Peter Lang, 2014. -202. -)
feltöltött közlemény: 38 Open Access: 10
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK