Tudóstér: Filozófia Tanszék publikációi

-
szűkítés
feltöltött közlemény: 295 Open Access: 7
2024
 1. Horváth, L.: Az affektív tudattalan architektonikája: Affektív tudattalan és implicit narratíva.
  Nagyerdei Almanach. 14 (28), 130-139, 2024.
2023
 1. Horváth, L.: The Topography of Memory: The Constitutive Relation Between Body Memory and Place Memory.
  PArtsHum. 3 (1), 66-80, 2023.
2022
 1. Bilibok, G.: A ciorani Jézus kép krisztológiai elhelyezése.
  In: Az ember és gazdagsága egészséges és biztonságos környezetben. Szerk.: Karlovitz János Tibor, International Research Institute s.r.o., Komárno, 289-302, 2022. ISBN: 9788089691739
 2. Horváth, L.: Bevillanó emlékek fenomenológiája: A poszttraumás stresszzavar fenomenológiai interpretációi.
  Psychol. Hung. Caroliensis. 9 (2), 22-39, 2022.
 3. Bilibok, G.: Foucault a kereszténység struktúrájában vagy a kereszténység Foucault struktúrájában.
  Magyar Fil. Szle. 66 (4), 179-184, 2022.
  (Ismertetett mű: Michel Foucaul. Budapest : Atlantisz, 2021. _A szexualitás története IV. A hús bűnvallomásai /456 o.)
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Philosophy
 4. Horváth, L.: Idő és tudattalan: Retroaktivitás és a tapasztalat implicit rendje.
  Korunk (Kolozsvár). 23 (3), 101-110, 2022.
 5. Gáspár, L.: Procedurális szerkezet és mindennapi nyelvhasználat.
  In: Fakultások közt: Tudomány, tudás, alkalmazás. Szerk.: Angyalosi Gergely, Valastány Tamás, L'Harmattan, Budapest, 201-210, 2022, (Ad marginem : filozófiai írók (Kelet-)Berlin és Novoszibirszk között, ISSN 2061-5167) ISBN: 9789634148463
 6. Horváth, L.: Retroaktív trauma és a retroaktivitás fenomenológiája.
  Elpis. 15 (1-2), 25-39, 2022.
 7. Horváth, L.: Truth and Error in Freud's Screen Memories.
  In: Argumentor 7: Error. Eds.: Rozália Klára Bakó, Gizela Horváth, Partium Press ; Debrecen : Debrecen University Press, Oradea, 133-149, 2022, (Proceedings of the Seventh Argumentor Conference, ISSN 2285-682X ; 7) ISBN: 9789636150556
 8. Horváth, L.: Visszaható trauma és a retroaktivitás fenomenológiája.
  Magy. Filoz. Szle. 66 (4), 118-139, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Philosophy
2021
 1. Bilibok, G.: A ciorani Jézus kép.
  In: "A nemzeti összetartozás jegyében" Tanulmányok a doktori és posztdoktori képzésben résztvevő, külhoni magyar egyetemi hallgatók online PhD-konferencia előadásaiból. Szerk.: Fejős Sándor, Kanyári József, Ages Quod Agis Nonprofit Kft., Márton Áron Kollégium és Szakkolégium, Szeged, 35-46, 2021. ISBN: 9789638701015
 2. Horváth, L., Pavlovics, Z.: Affektív tudattalan és retroaktív ébresztés.
  IMÁGÓ Budapest. 10 (4), 87-101, 2021.
 3. Horváth, L.: A narratív identitás énje és az implicit tudattalan.
  Nagyerdei Almanach. 23 (2), 57-72, 2021.
 4. Bilibok, G.: Jézus szerepe a zsidók és keresztények közti megbékélésben.
  Valóság. 64 (9), 104-108, 2021.
2020
 1. Kántor, B., Lajos, V.: Rendhagyó előszó egy fordítás apropóján: Többszörös dialógus az alkalmazott antropológiai szemléletmódról.
  In: Docendo discimus: A 60 esztendős Kotics József köszöntése. Szerk.: Dobák Judit, R. Nagy József, Miskolci Egyetem BTK Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék, Miskolc, 157-162, 2020, (A Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék Könyvei, ISSN 2732-3315 ; 12) ISBN: 9789633582053(print)
 2. Horváth, Z.: Varulven - Farkas az ember.
  Nagyerdei Almanach. 2 (20-21), 1-12, 2020.
2019
 1. Tánczos, P.: Kritikai szemléletváltás egy generációs "elhallgatás" tükrében: Johann Elias Schlegel közvetett hatása Friedrich Schlegel kritikafogalmára.
  In: A kritika fogalma a XVII-XVIII. században. Szerk.: Blandl Borbála, Boros Bianka, Czétány György, Kővári Sarolta, Áron K., Budapest, 216-231, 2019. ISBN: 9789639210974
 2. Horváth, Z.: Női reprezentáció a mesékben.
  In: Női reprezentációk. Szerk.: Tánczos Péter, Debreceni Egyetemi Kiadó ; Balmazújváros : Veres Péter Kulturális Központ, Debrecen, 76-84, 2019, (Maecenas Maecenatum, ISSN 2677-1187 ; 2) ISBN: 9789633184417
 3. Tánczos, P.: Úri kifogások a hatásgyakorlással szemben: Az "ugyanannak örök visszatérése" effektív értelmezéséről.
  In: Terminusok: Idők, mértékek, alakzatok: Tanulmányok Hévizi Ottó hatvanadik születésnapjára. Szerk.: Pongrácz Tibor, Valastyán Tamás, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 229-245, 2019, (Nagyerdei Almanach Könyvek, ISSN 2063-0042 ; 10) ISBN: 9789633188095
 4. Tánczos, P.: Versengés, műveltség, állam.
  In: A polisz. Szerk.: Laczkó Sándor, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány; Magyar Filozófiai Társaság; Státus K., Szeged, 220-232, 2019, (Lábjegyzetek Platónhoz, ISSN 1785-7082 ; 17) ISBN: 9786155727023
2018
 1. Tánczos, P.: "mintha Machiavelli napjainkban regényt írna": Nietzsche Stendhalról és A pármai kolostorról.
  Alföld. 69 (9), 105-117, 2018.
 2. Valastyán, T., Tánczos, P.: A Klasszikus és modern: Winckelmann 300 konferencia és alumni-találkozó.
  Egy. élet. 56 (7), 13, 2018.
 3. Valastyán, T.: A természet- és transzcendentálfilozófia metszetében.
  In: Azé kűdött az Isten ide hozzátok, hogy segíjjek rajtatok. Szerk.: Bálint Péter, Bálint Zsuzsa, Didakt, Hajdúböszörmény, 115-129, 2018, (Fabula aeterna, ISSN 2064-6380 ; 6) ISBN: 9786155212468
 4. Tánczos, P.: Az egyenesség nietzschei erénye: Retorikus etika az igazságon túl.
  Vörös postakocsi. 11 (4), 5-18, 2018.
 5. Tánczos, P.: Az elmeél logikájától a komikus örömérzetig: Motivikus analógiák Friedrich Schlegel és Sigmund Freud vicckoncepciójában.
  In: Humorstílusok és -stratégiák. Szerk.: Nemesi Attila László, T. Litovkina Anna, Barta Zsuzsanna, Barta Péter, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 389-400, 2018, (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 204) ISBN: 9789634091691
 6. Tánczos, P.: Az írás és az álom terében: Az igazság alakzatai Arany János A nagyidai cigányok című művében.
  In: Árkádia: Építészetelméleti jegyzet. Szerk.: Puhl Antal, Szalai András, Valastyán Tamás, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 44-61, 2018, (Építészetelméleti füzetek, ISSN 2063-6954 ; 7)
 7. Tánczos, P.: Az írás és az álom terében: Az igazság alakzatai Arany János A nagyidai cigányok című művében.
  Vörös Postakocsi. 2018 1-13, 2018.
 8. Bilibok, G.: Cioran, mi történik a kétségbeesés tetőfokán?.
  Nagyerdei Almanach. 8 (17), 1-12, 2018.
 9. Hunyadi, L., Váradi, T., Kovács, G., Szekrényes, I., Kiss, H., Takács, K.: Human-human, human-machine communication: on the HuComTech multimodal corpus.
  In: Selected papers from the CLARIN Annual Conference 2018. Ed.: Inguna Skadina, Maria Eskevich, Linköping University Electronic Press, Linköping, 56-65, 2018, (Linköping Electronic Conference Proceedings, ISSN 1650-3686) ISBN: 9789176850343
 10. Tánczos, P.: Nietzsche és a távolság akarása.
  In: Isten ellensége: Lépték és perspektíva Nietzsche filozófiájában / Balassa Bence, Colorcom Media, Budapest, 174-188, 2018. ISBN: 9786155665660
 11. Tánczos, P.: Self, Nature, and the Limits of the Philosophical Subversion: The "Solitary" Rousseau-Interpretation of Friedrich Nietzsche.
  Nagyerdei Almanach. 8 (16), 120-137, 2018.
 12. Tánczos, P.: Szellemi rokonság és idegenség: A kísérteties elem szerepe Nietzsche Manfred-élményében.
  In: Az idegen. Szerk.: Laczkó Sándor, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Magyar Filozófiai Társaság, Státus Kiadó, Szeged, 171-181, 2018, (Lábjegyzetek Platónhoz, ISSN 1785-7082 ; 16.) ISBN: 9786155727016
 13. Horváth, L., Szummer, C., Szabó, A.: Weak phantasy and visionary phantasy: the phenomenological significance of altered states of consciousness.
  Phenom. Cogn. Sci. 17 (1), 117-129, 2018.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Cognitive Neuroscience
  Q1 Philosophy
2017
 1. Tánczos, P.: "...hatalmas mozgató, de vak vezető": Hanyatlás-narratívák Friedrich Schlegelnél.
  In: Diskurzusok az alkonyról. Szerk.: Bakó Rozália Klára, Horváth Gizella, Partiumi Kiadó ; Debreceni Egyetemi Kiadó, Nagyvárad ; Debrecen, 77-92, 2017. ISBN: 9789633182468
 2. Tánczos, P.: "Az öröm töméntelen alakzata közt a fantázia válogat": A képzelőerő szerepe Friedrich Schlegel Lucindájában.
  In: A fantázia hippogriffje: A romantikus képzelőerő elbeszélhetősége : konferenciakötet. Szerk.: Nagy Beáta, Surányi Beáta, Ujvári Nóra, Reciti K., Budapest, 185-195, 2017. ISBN: 9786155478338
 3. Horváth, Z.: "Jó tett helyébe jót várj..." - avagy a hipotetikus és kategorikus imperatívusz a Grimm-mesékben.
  Nagyerdei Almanach. 7 (14), 59-67, 2017.
 4. Tánczos, P.: A filozófiai paródia és bohózat teoretikus hozadékai Kierkegaardnál.
  Laokoón 9 1-17, 2017.
 5. Rózsa, E.: Deficitek az orvos-beteg/páciens kapcsolatban - esélyek és lehetőségek bioetikai és egészségszociológiai vizsgálatok metszéspontjain.
  Metszetek. 6 (2), 203-227, 2017.
 6. Szummer, C., Horváth, L., Szabó, A., Frecska, E., Orzói, K.: The hyperassociative mind: The psychedelic experience and Merleau-Ponty's "wild being".
  Journal of Psychedelic Studies. 1 (2), 55-64, 2017.
 7. Rózsa, E.: Utószó.
  In: A szellem valósága : tanulmányok Hegelről / Michael Quante, L'Harmattan, Budapest, 331-339, 2017. ISBN: 9789634141860
2016
 1. Tánczos, P., Varga, R.: "...amennyiben szellemi lények vagyunk": Tanulmányok Immanuel Kant aktualitásáról.
  L'Harmattan K., Budapest, 290 p., 2016. ISBN: 9789634141709
 2. Tánczos, P., Varga, R.: Előszó.
  In: "...amennyiben szellemi lények vagyunk": Tanulmányok Immanuel Kant aktualitásáról. Szerk.: Tánczos Péter, Varga Rita, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 9-11, 2016. ISBN: 9789634141709
 3. Rózsa, E.: Orvos-beteg/páciens kapcsolat- változó medicinális és társadalmi kontextusban.
  In: Az autonómia és határai : kortárs német és magyar bioetikai írások. Szerk.: Annette Dufner, Kőmüves Sándor, Rózsa Erzsébet, Debreceni Egyetemi K, Debrecen, 219-246, 2016, (Meditor : bioetikai sorozat, ISSN 2064-034X ; 6) ISBN: 9789633185667
2015
 1. Horváth, Z.: Ádám kétségbeesése.
  Nagyerdei Almanach. 6 (1), 34-50, 2015.
 2. Horváth, L., Szabó, A.: A fekete nap melankóliája és a Selbst dekonstrukciója - Posztstrukturalizmus és posztjungiánus pszichológia.
  Magyar Fil. Szle. 59 (3), 103-120, 2015.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Philosophy
 3. Fejes, P.: A két Cordélia: Avagy a tragikum visszfény-keresésének revideálási kísérlete.
  Nagyerdei Almanach. 1 51-60, 2015.
 4. Karap, Z.: Dienes Eszter kuntri balladái.
  Eső. Irodalmi Lap. 2015/2 [4], 2015.
 5. Soltész, P.: Doktor House és a filozófusok.
  Meditor. 2 110-115, 2015.
  (Ismertetett mű: Henry Jacoby. -Doktor House és a filozófia /Budapest : Hajnal Kiadó, 2010. -287 p. -)
2014
 1. Karap, Z.: Író disznózsírból: Novák Zsüliet: Disznó vallomások.
  Eső. Irodalmi Lap. 2014/3 [4], 2014.
  (Ismertetett mű: Novák Zsüliet. -Disznó vallomások /Budapest : AmbrooBook, 2014. -128. -)
 2. Horváth, L.: Melankólia és autenticitás Lars von Trier Melankólia című filmjében.
  Nagyerdei Almanach. 8 (1), 68-77, 2014.
 3. Szabó, A., Horváth, L., Szummer, C.: Phenomenology and altered states of consciousness: A new framework for analysis?.
  Psychol. Hung. Caroliensis. 2 (2), 7-29, 2014.
 4. Bugár, M.: Theology on Images: Some Observations on the Murals in the Peter and Paul Burial Chamber of Pécs.
  Studia Patristica 73 77-91, 2014.
2013
 1. Karap, Z.: "A Kékszemű hercegnő vára": Kritikai jegyzetek Susan McClary és a feminista zenekritika margójára.
  In: Az identitás alakzatai. Szerk.: Bujalos István, Tóth Máté és Valastyán Tamás, Kalligram K. ; Pesti Kalligram, Pozsony ; Budapest, 371-386, 2013. ISBN: 9786155454066
 2. Tánczos, P.: "Egyszerre ki van adva és nincs kiadva": Nietzsche retorikai Arisztotelész-olvasata.
  Kellék (Cluj-Napoca). 49 95-105, 2013.
 3. Valastyán, T.: Configurations of the Self and of Hope: Scolia in the development of the modern era.
  In: Interdisciplinary Research in Humanities. Szerk.: Gergely Angyalosi, Ákos Münnich, Gabriella Pusztai, Constantine the Philosopher University in Nitra Faculty of Central European Studies, Nitra, 101-113, 2013. ISBN: 9788055802848
 4. Karap, Z.: Dialógusban lenni - kivel?: Loboczky János Dialógusban lenni: hermeneutikai megközelítések c. könyvéről.
  Nagyerdei Almanach. 2013/2 162-165, 2013.
  (Ismertetett mű: Loboczky János. -Dialógusban lenni : hermeneutikai megközelítések /Eger : Eszterházi Károly Főiskola Líceum Kiadó, 2006. -177 p. -)
 5. Rácz, S.: Lehetséges-e a politikai közösség igazságos újraalkotása?: erkölcsi érvelés a demokratikus politikában.
  Argumentum Kiadó, Budapest, 268 p., 2013. ISBN: 9789634467014
 6. Bugár, M.: The making of personhood: Crossroad around 400CE.
  In: Interdisciplinary Research in Humanities. Szerk.: Gergely Angyalosi, Ákos Münnich, Gabriella Pusztai, Constantine the Philosopher University in Nitra Faculty of Central European Studies, Nitra, 25-52, 2013. ISBN: 9788055802848
 7. Horváth, L., Szabó, A.: Tükörneuronok és személyköziség a megtestesülésparadigmájában.
  LAM 23 (12), 629-634, 2013.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Medicine (miscellaneous)
 8. Kelemen, I.: Wittgenstein, the Cartesian I and its doubt.
  In: Interdisciplinary Research in Humanities. Szerk.: Gergely Angyalosi, Ákos Münnich, Gabriella Pusztai, Constantine the Philosopher University in Nitra Faculty of Central European Studies, Nitra, 63-74, 2013. ISBN: 9788055802848
2012
 1. Bugár, M.: A természet szent könyve.
  In: Szentírás-értelmezés és teremtésfelfogás az ókeresztény korban : válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság V. és VI. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból. Szerk.: Heidl György, Kendeffy Gábor, Szent István Társulat, Budapest, 214-223, 2012, (Studia patrum, ISSN 1789-1299 ; 4.) ISBN: 9789632773872
 2. Soós, S.: A Tigris, a Sárkány..., és a zsoltár.
  Nagyerdei Almanach. 2 1-8, 2012.
 3. Rózsa, E.: Az európai korszak vége?: nyílt nap a Berlin-Brandenburgi Tudományos Akadémián.
  Magyar Tud. 173 (1), 85-90, 2012.
 4. Rózsa, E.: Der Mensch als Mangelwesen und das Bedürfnis der Technik im Spannungsfeld zwischen Natur und Kultur bei Hegel.
  In: Anthropologie und Technik : ein deutsch-ungarischer Dialog / Michael Quante, Erzsebet Rozsa (Hrsg.), Fink, München, 11-31, 2012. ISBN: 9783770552566
 5. Kassainé Sólyom, B.: Haladás vagy hanyatlás a nemzetállamok sorsa Európában?.
  Többlet 4 (2), 118-135, 2012.
 6. Soltész, P.: Huszonöt fennsík: recenzió.
  Többlet. 2 150-154, 2012.
  (Ismertetett mű: Szerk: Valastyán Tamás. -Huszonöt fennsík: a művészetektől a tudományokig /Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. -376 p. -)
 7. Horváth, L., Szabó, A.: Integratív tudatállapotok fenomenológiája: az észlelés és fantázia határmezsgyéjén.
  Magy. filoz. szle. 56 125-150, 2012.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Philosophy
 8. Kassainé Sólyom, B.: Ki vagy te európai?: gondolatok az európai kulturális identitásról.
  Nagyerdei Almanach. 3 (1), [14], 2012.
 9. Rózsa, E., Nyirkos, T.: Modern Individuality in Hegel's Practical Philosophy.
  Brill, Leiden ;, 326 p., 2012. ISBN: 9789004234673(hardback)
 10. Kassainé Sólyom, B.: Rhetoric in politics, identities in cultures.
  In: Argumentor : Proceedings of the Second International Conference on Argumentation and Rhetoric. Ed.: Rozália Klára Bakó, Krisztina Bernáth, Éva Biró-Kaszás, Izabella Györgyjakab, Gizela Horváth, Partium Press, Oradea and Debrecen University Press, Debrecen, 123-139, 2012.
 11. Karap, Z.: Zárójelek.
  Eső. Irodalmi Lap. 2012/1 [2], 2012.
2011
 1. Rózsa, E.: A cselekvés hegeli elmélete: a hermeneutika és az analitikus filozófia metszéspontjain : Utószó.
  In: A cselekvés hegeli koncepciója / Michael Quante, L'Harmattan, Budapest, 225-232, 2011. ISBN: 9789632364421
 2. Quante, M., Rózsa, E., Drimál, I.: A cselekvés hegeli koncepciója.
  L'Harmattan :, Budapest, 244 p., 2011. ISBN: 9789632364421
 3. Soltész, P.: A locke-i kritérium: memória és identitás viszonyának problémái a filmekben.
  Meditor. 2 89-97, 2011.
 4. Rózsa, E.: A szubjektivitás mint a modern filozófia alapelve Hegelnél.
  In: Don Quijote.hu avagy a filozófia vándorútjai. Szerk.: Kissné Novák Éva, Laczkó Sándor, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Szeged, 193-216, 2011. ISBN: 9789638881229
 5. Rózsa, E.: Az egyetem humboldt-i eszményétől a Humboldt-fórumig: a kultúra, a tudomány és a művészet új kooperációs formáinak víziója és tervei Berlinben a 21. század elején.
  In: Az egyetem eszméje az európai eszmetörténeti tradícióban / Heller Ágnes, et al, Líceum Kiadó, Eger, 196-203, 2011, (Acta Academiae Agriensis)
 6. Rózsa, E.: Az elismerés: a kortárs filozófia kurrens témája és a korszerű társadalomelmélet kutatási paradigmája.
  Magy. tud. 172 (2), 210-216, 2011.
 7. Rózsa, E.: Az érzelmek fenomenológiája Heller Ágnes filozófiájában.
  In: Az érzelmek filozófiája : szisztematikus-történeti bevezetés. Szerk.: Boros Gábor, Szalai Judit, L'Harmattan, Budapest, 126-139, 2011. ISBN: 9789632364797
 8. Karap, Z.: Az ittlét öröme.
  Kulter.hu június [4], 2011.
  (Ismertetett mű: Jenei Gyula. -Az időben rend van /Budapest : FISZ, 2011. -96 p. -)
 9. Valastyán, T.: Huszonöt fennsík: a művészetektől a tudományig.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 376 p., 2011. ISBN: 9789633181003
 10. Rózsa, E.: Szabadság és természet: a humán jelleg és a személy tematikája a kortárs német bioetikában.
  Meditor. 2011 (1), 47-62, 2011.
 11. Rózsa, E.: Tudásarchívum és Humboldt fórum: tudomány, a művészet és a kultúra új együttműködési formái Berlinben.
  Magy. tud. 172 (10), 1253-1261, 2011.
2010
 1. Bugár, M., Pesthy, M.: Ókeresztény szerzők, kortárs kérdések: a kulturális diverzitás és antropológia.
  Szent István Társulat, Budapest, 320 p., 2010. ISBN: 9789633618394
 2. Quante, M., Rózsa, E., Loboczky, J., Juhász, A.: Személyes élet és emberi halál.
  EKF Líceum Kiadó, Eger, 335 p., 2010. ISBN: 9789639894501
2009
 1. Rózsa, E.: A modern világ prózája: Hegel-tanulmányok.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 227 p., 2009. ISBN: 9789634731986
 2. Bujalos, I.: Rawls elmélete Sandel és Walzer szemszögéből.
  In: Az igazságosság. Szerk.: Laczkó Sándor, Dékány András, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány : Magyar Filozófiai Társaság, Szeged, 83-103, 2009. ISBN: 9789630667043
 3. Rózsa, E.: Se félelem, se keserűség: beszélgetések Heller Ágnessel.
  Jelenkor Kiadó, Pécs, 215 p., 2009. ISBN: 9789636764722
2008
 1. Gulyás, G., Kukla, K., Simon, A., Sutyák, T., Széplaky, G., Takács, Á., Valastyán, T.: Hét kérdés: kortárs filozófiai írások.
  Kalligram Kiadó Kft., Pozsony, 254 p., 2008. ISBN: 9788081080095
 2. Bugár, M.: On Melissos, Xenophanes, Gorgias.
  In: Encyclopedia of ancient natural scientists : the greek tradition and its many heirs. Eds.: Paul T. Keyser, Georgia L. Irby-Massie, Routledge, London, 353-354, 2008.
 3. Bugár, M.: Tekintély és egység: (Róma püspökének primátusa az első évezredben).
  In: A péteri szolgálat a harmadik évezred küszöbén, Vigília, Budapest, 76-94, 2008.
2006
 1. Bugár, M., Lautner, P.: Sors és szabadság: az emberi autonómia problémája az antik filozófiában a Kr. u. II. századig.
  Kairosz, Budapest, 276 p., 2006. ISBN: 9639642576
2005
 1. Bugár, M.: A filozófus visszatér.
  In: Nagyerdei megálló : tanulmányok Vajda Mihály 70. születésnapjára. Szerk.: Orosz László, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 267-268, 2005. ISBN: 9634728766
 2. Valastyán, T.: Az emlékezés szeretete: Tanulmányok, kritikák Bálint Péter írásművészetéről.
  Didakt Kiadó, Debrecen, 233 p., 2005. ISBN: 9638665335
 3. Hévizi, O.: Esti egyetem, különbözetivel.
  In: Nagyerdei megálló : tanulmányok Vajda Mihály 70. születésnapjára. Szerk.: Orosz László, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 55-64, 2005. ISBN: 9634728766
 4. Rózsa, E.: Ész kontra szenvedély - a születő szabadságelv horizontján.
  In: Nagyerdei megálló : tanulmányok Vajda Mihály 70. születésnapjára, Debreceni Egyetem, Debrecen, 13-35, 2005. ISBN: 9634728766
 5. Mihálydeák, T.: Functor-argument Decomposition in the Light of the Frege-Husserl Triad.
  In: Nagyerdei megálló : tanulmányok Vajda Mihály 70. születésnapjára, Debreceni Egyetem, Debrecen, 357-372, 2005.
 6. Bugár, M.: John Chrysostom and His Contemporaries on the Relative Power of Words and Images.
  In: Oriente e occidente tra IV e V secolo / Incontro di. Giovanni Crisostomo, Estratto, Roma, 87-100, 2005.
 7. Kelemen, I.: Lét, élmény, értelem: Néhány észrevétel Ludwig Wittgenstein Heideggerre vonatkozó megjegyzéséhez.
  In: Nagyerdei megálló: Tanulmányok Vajda Mihály 70. születésnapjára. Szerk.: Orosz László, Debreceni Egyetem, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 332-339, 2005. ISBN: 9634728766
 8. Rózsa, E.: Störungen und positive Entwicklungen in der Ausbildung und Ausübung der demokratischen Denk- und Verhaltenskultur in Ungarn.
  In: Bürgerbewusstsein und Demokratie in Mittel- und Osteuropa. Hrsg.: Hartmut Rosa, Karl-Ulrich Meyn ISBN: 3931743802
 9. Rózsa, E.: Versöhnung und System: zu Grundmotiven von Hegels praktischer Philosophie.
  Wilhelm Fink, München, 656 p., 2005. ISBN: 3770540611(pbk.)
2004
 1. Hévizi, O.: A megfontolás rítusai: tanulmány az autochton ítélkezésről.
  Gond-Cura Alapítvány, Budapest, 614 p., 2004. ISBN: 9632174895
 2. Bugár, M.: Bevezetés.
  In: Szakrális képzőművészet a keresztény ókorban. Összeáll.:, ... ford., a jegyzeteket és a bev. tanulmányt írta Bugár M. István, Paulus Hungarus, Budapest, 13-43, 2004. ISBN: 9639568740
 3. Nietzsche, F., Hévizi, O., Kurdi, I., Horváth, G.: Így szólott Zarathustra.
  Osiris, Budapest, 627 p., 2004. ISBN: 963389610x
 4. Jakus, I., Hévizi, O.: Ottlik-veduta.
  Kalligram, Pozsony, 339 p., 2004. ISBN: 8071496987
2003
 1. Rózsa, E., Quante, M., Makk, N., Debreceni Egyetem, Westfälische Wilhelms-Universität (Münster): Az aktuális Hegel: tanulmánykötet a Münsteri Wilhelmsuniversität és a Debreceni Egyetem együttműködésében.
  Kossuth Egy. K., Debrecen, 192 p., 2003. ISBN: 9634726879
 2. Vajda, M.: Mesék Napnyugatról.
  Gond-Cura Alapítvány :, Budapest, 290 p., 2003. ISBN: 9639487198
2002
 1. Stead, C., Bugár, M.: Filozófia a keresztény ókorban.
  Osiris Kiadó, Budapest, 287 p., 2002. ISBN: 9633893003
 2. Vajda, M.: Hétköznapi kereszténység.
  Vigilia. 67 (12), 926-929, 2002.
 3. Angyalosi, G.: Meghasonlás és önazonosság: (az Avar-ciklusról).
  In: Illyés Gyula. Összeáll.: Görömbei András, Debreceni Egyetem Magyar és Összahasonlító Irodalomtudományi Intézete, Debrecen, 9-13, 2002, (Studia Litteraria, 0562-2867 ; 40.) ISBN: 9634726828
2001
 1. Nietzsche, F., Kurdi, I., Hévizi, O., Horváth, G., Porcsin, J., Zsámboki, M.: "Az új felvilágosodás": Az Így szólott Zarathustra keletkezésének idejéből.
  Osiris, Budapest, 295 p., 2001. ISBN: 9633890926
 2. Rózsa, E.: "Versöhnlichkeit" als europäisches Prinzip: Zu Hegels Versöhnungskonzeption in der Berliner Zeit.
  In: Vermittlung und Versöhnung. Hrsg.: Quante Michael, Rózsa Erzsébet, LIT, Münster, 21-52, 2001, (Münsteraner philosophische Schriften ; 8.) ISBN: 3825845303
 3. Heidegger, M., Demkó, S., Hévizi, O.: A fenomenológia alapproblémái.
  Osiris :, Budapest, 410 p., 2001. ISBN: 9633798884
 4. Rózsa, E.: A filozófia önértelmezése és a hegeli hagyomány mai diskurzusok tükrében.
  In: "Párbeszédben a világ sorsával": Filozófia a globalizálódó világban: az Egerben 2000. szeptember 28-29-én megrendezett tudományos konferencia előadásai. Szerk.: Loboczky János, EKF Líceum kiadó, Eger, 32-48, 2001. ISBN: 9637752994
 5. Rózsa, E.: Bildung und der "rechtschaffene Bürger": Zu Hegels Bildungstheorie im Rahmen seiner Konzeption der bürgerlichen Gesellschaft in der Philosophie des Rechts..
  In: Kultur - Kunst - Öffentlichkeit. Philosophische Perspektive auf praktische Probleme. Hrsg.: Annemarie Gethmann-Siefert, Elisabeth Weisser-Lohmann, Wilhelm Fink Verlag, München, 81-94, 2001. ISBN: 3770536096
 6. Vajda, M.: Hegedűs.
  In: Búcsú Hegedűs Andrástól. Szerk.: Rozgonyi Tamás, Zsille Zoltán, Osiris Kiadó, Budapest, 300-303, 2001. ISBN: 9633798868
 7. Rózsa, E.: Hegels Auffassung der Versöhnung und die Metaphorik der "Vorrede" der Rechtsphilosophie: Risse am System?.
  In: Philosophia Hungarica. Profile zeitgenössischer philosophischer Forschung in Ungarn. Hrsg.: Wolfram Hogrebe, Königshausen & Neumann, Würzburg, 177-198, 2001. ISBN: 3826021584
 8. Hegel, G., Schelling, F., Nyizsnyánszki, F.: Hit és tudás: tanulmányok a Kritisches Journal der Philisophieból.
  Osiris, Budapest, 405, [1] p., 2001. ISBN: 9633798892
 9. Vajda, M.: Ilisszosz-parti beszélgetések.
  Jelenkor Kiadó, Pécs, 103, [4] p., 2001. ISBN: 963676288O
 10. Hévizi, O.: Nietzsche kereszténységképe.
  In: A kereszténység és az európai tradíció. Szerk.: Tallár Ferenc, Osiris Kiadó, Budapest, 236-250, 2001, (Osiris könyvtár. Vallástörténet, ISSN 1219-1116) ISBN: 9633891582
 11. Vajda, M.: Tükörben.
  Csokonai Kiadó, Debrecen, 136 p., 2001. ISBN: 9632601637
 12. Quante, M., Rózsa, E., Lenk, H.: Vermittlung und Versöhnung: die Aktualität von Hegels Denken für ein zusammenwachsendes Europa.
  LIT, Münster [etc.], 191 p., 2001. ISBN: 3825845303(pbk.)
 13. Quante, M., Rózsa, E.: Vorwort.
  In: Vermittlung und Versöhnung. Hrsg.: Michael Quante, Erzsébet Rózsa, LIT Verlag, Münster, 13-14, 2001, (Münsteraner philosophische Schriften ; 8.) ISBN: 3825845303
2000
 1. Rózsa, E.: Die Versöhnung als kunstphilosophisches Problem bei Hegel.
  In: Hegel-Jahrbuch : Teil 1: Hegels Ästhetik: Die Kunst der Politik - die Politik der Kunst ISBN: 3050035161
 2. Nietzsche, F., Hévizi, O., Kurdi, I., Horváth, G.: Így szólott Zarathustra.
  Osiris, Budapest, 627 p., 2000. ISBN: 9633797624
1999
 1. Vajda, M.: 1986.
  Beszélő. [4] (6), 47-61, 1999.
 2. Rózsa, E.: Az individum metafizikai vergődése: (Fehér Ferenc Dosztojevszkij könyvének antropológiája).
  In: Alternatív tradíciók a magyar filozófia történetében, Felsőmagyarország, Miskolc, 312-338, 1999.
 3. Rózsa, E.: Berührungen eines Volkes mit anderen Völkern: (Zur Bedeutung der fremden Kulturen in der Geschichte Europas bei Hegel).
  In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998. szept. 17-18.], Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Szeged, 135-158, 1999, (Ész - élet - egzisztencia, ISSN 0866-028x ; 6.)
 4. Rózsa, E.: Krisztus, a lovag, a derék polgár és aki utána jön...?: (Hegel a modern szubjektumról).
  In: Diotima : Heller Ágnes 70. születésnapjára, Osiris Kiadó, Budapest, 435-452, 1999.
 5. Vajda, M.: Sors vagy megváltás.
  Thalassa. 10 (2), 111-118, 1999.
1998
 1. Angyalosi, G.: A francia kultúrfilozófiáról Barthes-tól Derridáig.
  Magy. Lett. int. 30 70-73, 1998.
 2. Angyalosi, G.: A gyászliteratúra archeológiája: (Tverdota György: A komor föltámadás titka).
  Élet ir. 42 (40), 12, 1998.
 3. Angyalosi, G.: A költő nyaral: (Benkő Attila: Hajdánia).
  Élet ir. 42 (31), 12, 1998.
 4. Angyalosi, G.: A nem osztott vélemény: (Ignotus kritikai nézeteiről).
  In: A Nyugat-jelenség : (1908-1998). Szerk.: Szabó B. István, Anonymus, Budapest, 33-40, 1998, (Nyugat könyvtár, ISSN 1418-0219 ; 2.)
 5. Angyalosi, G.: A sólyom szövegszerűsége: (egy klasszikus műfaji elnevezés hányattatásai a századvégen).
  Alföld. 49 (2), 48-61, 1998.
 6. Angyalosi, G.: Az emlékezés mobil emlékműve: (Jacques Derrida: Mémoires Paul de Man számára.
  Élet ir. 42 (45), 12, 1998.
 7. Angyalosi, G.: Bacsó Béla: A szó árnyéka.
  Kritika. 5 38, 1998.
 8. Röd, W., Nyizsnyánszki, F.: Bevezetés a kritikai filozófiába: Kant filozófiájának főbb problémái.
  Csokonai, Debrecen, 240 p., 1998. ISBN: 963260122X
 9. Angyalosi, G.: Egy regényforma hattyúdala: (Závada Pál: Jadviga párnája).
  Holmi. 10 (6), 869-874, 1998.
 10. Habermas, J., Nyizsnyánszki, F., Zoltai, D.: Filozófiai diskurzus a modernségről: tizenkét előadás.
  Helikon, [Budapest], 309, [2] p., 1998. ISBN: 9632085302
 11. Rózsa, E.: Hegel - impulzusok a "Jogfilozófia" újraolvasásához.
  Magy. filoz. szle. 42 (4-5-6), 749-757, 1998.
  (Ismertetett mű: Ludwig Siep. -Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts /Berlin : Akademie Verlag, 1997. -310 p.)
 12. Angyalosi, G.: Kép és szöveg keresztútján: (Oskar Bätschman: Bevezetés a művészettörténeti hermeneutikába : Képek elemzése).
  Élet ir. 42 (50), 10, 1998.
 13. Angyalosi, G.: La problématique du sujet et de la subjectivité en France et en Hongrie au tournant du siécle.
  Neohelicon. 25 (1), 35-47, 1998.
 14. Rózsa, E.: Nietzschéről - pátosszal és distanciával: Utószó.
  In: Friedrich Nietzsche, Latin Betűk, Debrecen, 171-180, 1998.
 15. Rákos, S., Angyalosi, G.: Rákos Sándor válogatott versei.
  Unikornis, Budapest, 293 p., 1998. ISBN: 9634272754
 16. Angyalosi, G.: Rongyszőnyegek kora: (Kálmán C. György: Te rongyos (elm)élet!).
  Élet ir. 42 (31), 12, 1998.
 17. Angyalosi, G.: Szófia beszéd: (interjú Szirák Péternek).
  Alföld. 49 (1), 35-53, 1998.
 18. Angyalosi, G.: Van-e Gyergyónak éghajlata?: (töprengések egy Bodor Ádám-novella kapcsán.
  Élet ir. 42 (4), 8, 1998.
 19. Angyalosi, G.: Vénségnek dícséreti.
  Élet ir. 42 (13), 15, 1998.
 20. Rózsa, E.: Versöhnung in Hegels Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie.
  In: Hegel-Jahrbuch 1997 : Hegel und die Geschichte der Philosophie, Akademie Verlag, Berlin, 140-144, 1998.
1997
 1. Lukács, G., Hévizi, O., Sziklai, L., Márkus, G.: A lélek és a formák: kísérletek.
  Napvilág :, Budapest, 259 p., 1997. ISBN: 9639082066
 2. Engelmann, P., Nyizsnyánszki, F.: Hegel - filozófia és totalitarizmus.
  Osiris, Budapest, 332 p., 1997. ISBN: 9633792606
 3. Rózsa, E.: Hegels Auffassung der Versöhnung und die Metaphorik der "Vorrede" der Rechtsphilosophie.
  Hegel-Stud. 32 137-160, 1997.
 4. Rózsa, E.: Hegels Versöhnung und die Metaphorik der Vorrede der Rechtsphilosophie - Risse am System...?.
  Hegel-Stud. 32 137-160, 1997.
 5. Rózsa, E.: Heller Ágnes, a fronézis filozófusa.
  Osiris, Budapest, 298 p., 1997. ISBN: 9633791545
 6. Rózsa, E.: Heller Ágnes antropolófiája A reneszánsz ember c. monográfiájában.
  EKTF tud. közl., Tanulm. filoz. köréből. 23 41-62, 1997.
 7. Apel, K., Bubner, R., Bürger, P., Frank, M., Hübner, K., Luhmann, N., Marquard, O., Scherpe, K., Voss, D., Wellmer, A., Nyizsnyánszki, F.: Kortárs német filozófusok.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem Filozófiai Intézet, Debrecen, 437 p., 1997. ISBN: 9634721486
 8. Rózsa, E.: Ludwig Siep: Praktische Philosophie im deutschen Idealismus.
  Hegel-Stud. 32 224-225, 1997.
  (Ismertetett mű: Ludwig Siep. -Praktische Philosophie im deutschen Idealismus /Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1992. -348 p.)
 9. Hévizi, O.: Miért ne hinnéd hiába: esszék.
  Latin Betűk, Debrecen, 147 p., 1997. ISBN: 9639146013
 10. Rózsa, E.: Politik und Geschichte: zu den Intentionen von G.W.F. Hegels Reformbill-Schrif.
  Hegel-Stud. 32 266-270, 1997.
  (Ismertetett mű: herausgegeben von Christoph Jamme und Elisabeth Weisser-Lohmann. -Politik und Geschichte : zu den Intentionen von G.W.F. Hegels Reformbill-Schrif /Bonn: Bouvier, 1995. -320 p.)
 11. Rózsa, E.: Recht des subjekts und politische gesinnung: Zum Problem der Subjektivität in Hegels Rechtsphilosophie.
  In: Zur Natur des Föderalen. Festschrift für Karl Hahn zum 60. Geburtstag, New York : Waxmann, Munster, 147-166, [1997].
1996
 1. Rózsa, E.: A marxizmus reneszánszától a "filozófus perig".
  História. 18 (9-10), 39-41, 1996.
 2. Rózsa, E.: A mindennapi élet értelmezései Lukácsnál és Hellernél.
  Magy. filoz. szle. 40 (4-5-6), 439-458, 1996.
 3. Vajda, M.: Az (eddig) utolsó orosz birodalom tündöklése és bukása.
  Beszélő. 7 (2), 86-89, 1996.
 4. Vajda, M.: Drága jó Descartes-om.
  Beszélő. 3 (11), 118-119, 1996.
 5. Rózsa, E.: Eröffnungsrede des Hegel-Kongresses.
  In: Hegel-Jahrbuch 1995 / A. Arndt (szerk.), Akademie Verl., Berlin, 5-9, 1996. ISBN: 3050027053
 6. Rózsa, E.: Externalien einer Europa-und Europaeer-Verstaendigung in Bezug auf das Kulturelle.
  In: Föderale Perspektiven für Europa : Europa 2000 / K. Hahn, M. Husemann-Lücking (szerk.), LIT Verlag, Münster, 207-222, 1995, (Studien zur interdisziplinaren Deutschland-und Europa-Forschung, Bd. 8.) ISBN: 3894737255
 7. Rózsa, E.: Hegel a megbékélésről: repedések a rendszeren...?.
  Gond. 11 256-287, 1996.
 8. Rózsa, E.: Heller Ágnes: A szégyen hatalma: két tanulmány.
  Kritika. 10 ((1996),), 42-43, 1996.
  (Ismertetett mű: A szégyen hatalma : két tanulmány /Budapest : Osiris, 1996. -349 p. -)
 9. Rózsa, E.: Versöhnung und Hegel Descartes-Auslegung.
  In: A kartezianizmus négyszáz éve : Four hundred Years of Cartesianism, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Szeged, 237-240, 1996, (Ész, élet, egzisztencia, ISSN 0866-028x ; 5.)
1995
 1. Rózsa, E.: A csábítás metamorfózisai: A hegelianizmus nyomai Kierkegard Vagy-vagy című művében.
  In: Majdnem nem lehet másként : Tanulmányok Vajda Mihály 60. születésnapjára, Cserépfalvi, Budapest, 318-329, 1995. ISBN: 963836453X
 2. Mihálydeák, T.: Akár igaz is lehet.
  In: Majdnem nem lehet másként : Tanulmányok Vajda Mihály 60. születésnapjára, Cserépfalvi, Budapest, 285-293, 1995. ISBN: 963836453X
 3. Rózsa, E.: Az indivídum "metafizikai vergődése": Fehér Ferenc Dosztojevszkij-könyvének antropológiája.
  Gond. 10 60-82, 1995.
 4. Mihálydeák, T.: Dynamics in logical system.
  In: Abstracts for X. International Congress of Logic : Methodology and Phylosophy of Science
 5. Rózsa, E.: Gyakorlati filozófia a német idealizmusban.
  Magy. Filoz. Szle. 3-4 657-658, 1995.
  (Ismertetett mű: Michael Quante. -Hegels Begriff der Handlung /Stuttgart : Fromann-Holzboog, 1993. -262 p.)
 6. Rózsa, E.: Gyakorlati filozófia a német idealizmusban.
  Magy. Filoz. Szle. 3-4 657-658, 1995.
  (Ismertetett mű: Ludwig Siep. -Praktische Philosophie im deutschen Idealismus /Berlin : Suhrkamp, 1992. -340 p.)
 7. Rózsa, E.: Mű a tisztesség keskeny ösvényéről.
  Népszabadság. Szeptember 2. 5, 1995.
  (Ismertetett mű: Heller Ágnes ; [ford. Berényi Gábor]. -Általános etika /[Budapest] : Cserépfalvi, 1994. -244 p. -)
 8. Mihálydeák, T.: On logical revelant part of dynamics of natural language.
  In: Abstract for Logic Colloquium '95
 9. Mihálydeák, T.: Partiality and dynamics in first order logic and in type theoretical logic.
  Bull. symb. log. 116, 1995.
1994
 1. Vajda, M.: 3903 megmaradt leütés ... a mentőakcióról.
  Beszélő. 41 15, 1994.
 2. Rózsa, E.: A filozófáló filozófus.
  Hiány. 5 32-35, 1994.
 3. Hévizi, O.: Alaptalanul: Gondolatformák a századfordulón.
  T-Twins :, Budapest, 253 p., 1994. ISBN: 9637977708
 4. Vajda, M.: Alleinige Alternative der Kulturkritik?.
  Mesotes. 4 487-496, 1994.
 5. Röd, W., Csatár, P., Nyizsnyánszki, F.: Descartes és a német felvilágosodás filozófiája: hat előadás.
  KLTE Filozófiai Tnsz., Debrecen, 210 p., 1994.
 6. Rózsa, E.: Eine Hegel-Lektüre.
  Mesotes. 3 425-428, 1994.
  (Ismertetett mű: Peter EngelmannPhilosophie und Totalitarismus : Zur Kritik dialektischer Diskursivität /)
 7. Rózsa, E.: Einige unsystematische Gedanken über Feuerbachs Aktualität in Ungarn im Zusammenhang mit seiner Philosophie der Liebe.
  In: Solidarität oder Egoismus : Studien zu einer Ethik bei und nach Ludwig Feuerbach, Akademie Verlag, Berlin, 90-112, 1994.
 8. Vajda, M.: Én most éppen azt hiszem, valami végérvényesen lezárult ....
  Polittud. Szle. 3 (3), 123-127, 1994.
 9. Rózsa, E.: Kétszer kell a verembe kerülni...Beszélgetés Heller Ágnessel: (Részlet egy hosszabb interjúból).
  Kritika. 6 26-29, 1994.
 10. Vajda, M.: Lehet-e az igazsághoz keresztülhazudni magunkat?.
  Beszélő. 5 4, 1994.
 11. Vajda, M.: Négyezernyolcszáz leütés ... arról, hogy lehet-e a történelmen túllépni.
  Beszélő. 30 15, 1994.
 12. Rózsa, E.: Peter Schraber: Recht als Sittlichkeit: Eine Untersuchung zu den Grundbegriffen der Hegelschen Rechtsphilosophie.
  Hegel-Stud. 29 203, 1994.
  (Ismertetett mű: Peter SchraberRecht als Sittlichkeit : Eine Untersuchung zu den Grundbegriffen der Hegelschen Rechtsphilosophie /)
 13. Rózsa, E.: Was es bedeutet, Ost-Mittel-Europäer zu sein ?: Einige Probleme der bürgerlichen Identität.
  In: Föderalismus und die Architektur der europaeischen Integration, Südosteuropa - Ges, München, 213-226, 1994, (Südosteuropa-Studie ; 55.)
1993
 1. Kósa, I., Csuhai, I., Hévizi, O., Magyar Írók Szövetsége.: A girondista kalandjai.
  Magyar Írószövetség Dél-mo. Csop., [Pécs], 187 p., 1993. ISBN: 9630427249
 2. Rózsa, E.: A morál és a pluralitás igézetében. Reiner Ruffing könyve Heller Ágnesről.
  Kritika. 8 36, 1993.
 3. Habermas, J., Lyotard, J., Rorty, R., Bujalos, I., Nyizsnyánszki, F., Orosz, L., Angyalosi, G.: A posztmodern állapot: Jürgen Habermas, Jean-François Lyotard, Richard Rorty tanulmányai.
  Századvég K., Budapest, 295, [2] p., 1993. ISBN: 9638384190
 4. Rózsa, E.: A szabadság dilemmái. J.W.J. Schelling: Az emberi szabadság lényegéről..
  Határ. 2 (1-2), 327-332, 1993.
 5. Rózsa, E.: Az élet kivételes pillanata.
  Hiány. 4 (6-7), 51-54, 1993.
 6. Popper, L., Lukács, G., Hévizi, O., Tímár, Á.: Dialógus a művészetről: Popper Leó írásai : Popper Leó és Lukács György levelezése.
  MTA Lukács Archívum :, Budapest, 459, [12] p., 1993. ISBN: 9637977163
 7. Rózsa, E.: Hegel gazdaságfilozófiája.
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993. ISBN: 9630565188
 8. Rózsa, E.: Peter Engelmann: Philosophie und Totalitarismus. Zur Kritik dialektischer Diskursivität. Eine Hegellektüre.
  Mesotes. 3 (3), 425-428, 1993.
 9. Bujalos, I.: Posztmodern filozófiai írások.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem Filozófiai Tanszék, Debrecen, 182 p., 1993.
 10. Rózsa, E.: Reiner Ruffing: Ágnes Heller. Pluralität und Moral.
  Dtsch. Z. Philos. 6 112-114, 1993.
1992
 1. Rózsa, E.: Adriaan Theodoor Peperzak: Hegels praktische Philosophie.
  Hegel-Stud. 27 231-233, 1992.
 2. Rózsa, E.: A nők teljesebbek: Vajda Mihály férfiakról, szexről, szerelemről. [Rózsa Erzsébet interjúja].
  Népszabadság. Hétvége 1992.
 3. Rózsa, E.: A nők teljesebbek": Beszélgetés Vajda Mihállyal. [Rózsa Erzsébet intejúja].
  Kritika. 8 32-34, 1992.
 4. Rózsa, E.: A nők vállalják a rizikót: beszélgetés Heller Ágnessel. [Rózsa Erzsébet interjúja].
  Kritika. 9 32-34, 1992.
 5. Rózsa, E.: A szerelem mint érték.
  Magyar Hírlap. dec. 5. 5, 1992.
  (Ismertetett mű: Rózsa Erzsébet, Novákné: A szerelem mint érték /)
 6. Rózsa, E.: Az "oikosz"-tól a bensőség és a polgári társadalom világához: Hegel csaláfölfogása a berlini korszakban.
  Magyar Fil. Szle. 4-5 461-474, 1992.
 7. Rózsa, E.: Példák a teljes értékű életekre.
  H-b napló. 49 (aug.), 1992.
1991
 1. Vajda, M.: A filozófusvita.
  Magyar nemzet. 1991.
 2. Vajda, M.: A Századvég körkérdése Közép Európáról: Vajda Mihály filozófus válasza a körkérdésre.
  Századvég Különszám 183-184, 1991.
 3. Kónya, I.: Die Veränderung des wissenschaftlichen Atheismus in Gegenwart.
  Forshungsberichte und Beiträge Pädagogische Hochschule "Liselotte Herrmann" 60 613-617, 1991.
 4. Vajda, M.: Felelőtlen vázlat Közép-Európáról.
  Medvetánc 2 79-90, 1991.
 5. Vajda, M.: Ki a zsidó Középeurópában [!Közép-Európában]?.
  Világosság 8-9 648-655, 1991.
 6. Vajda, M.: Ki rekesztette ki Oroszországot Európából?.
  Századvég Különszám 158-162, 1991.
 7. Kovács, M.: Korszerű tendenciák a magyar államelméletben: műhelytanulmányok.
  SZOT Kutató Intézet, [Budapest], 1991.
 8. Vajda, M.: Közös gondjaink?.
  Európa fórum. 1 93-101, 1991.
 9. Vajda, M.: Les philosophies de création absolu.
  Revue Européenne des Sciences Sociales 86 105-110, 1991.
 10. Kónya, I.: Lukács Józsefre emlékezünk.
  Világosság 30 (6), 3-4, 1991.
 11. Vajda, M.: Megoldás-e a falomlás?.
  Hiány. 1 (1), 5, 1991.
 12. Vajda, M.: Mittel Europa: Nostalgie oder Project.
  In: Der deutsche Historikerstreit aus mitteleuropäischer Sicht, Junius, Hamburg, 49-58, 1989, (Osteuropa-Forum ; 77.)
 13. Rózsa, E.: Modernitás, moralitás.
  In: Filozófia - vallás - erkölcsiség : Kötet a Nemzetközi erkölcsfilozófiai és nevelési konferencia előadásai alapján
 14. Vajda, M.: Ostmitteleuropas "Enteuropaisierung".
  In: Dazwischen ostmitteleuropäische Reflexionen. Hrsg.: von Frank Herterich u. Christian Semler, Shurkamp, Frankfurt am Main, 116-149, 1989.
 15. Mihálydeák, T.: Partial intensional logic: a new approach to logical model of representative fragment of natural language.
  In: New tendencies in CALL. Ed.: Kecskés István, Agócs László, KLTE, Debrecen, 113-120, 1989.
 16. Mihálydeák, T.: Semantic Partiality and Consequence Relations.
  In: Abstratc for IX. International Congress of Logic: Methodology and Philosophy of Science
 17. Mihálydeák, T.: Semantic Partiality and Dynamic Semantics.
  In: Abstract for SALT 1 Cornell University
 18. Vajda, M.: Szembesités [!Szembesítés].
  Világosság Különkiadás 28-47, 1991.
 19. Hévizi, O., Csuhai, I.: Szilénosz-gyakorlatok 6+4 írás.
  Széphalom Könyvműhely, Budapest, 143 p., 1991. ISBN: 9637488006
 20. Vajda, M.: Who excluded Russia from Europe?: a reply to Šiemečka.
  In: In search of Central Europe. Ed.: by George Schöplin, Nancy Wood, Blackwell, Cambrige, 168-175, 1989.
1990
 1. Nyizsnyánszki, F.: "...minden azon múlik".
  Acta marx.-lenin. Filoz. tan. 30 137-146, 1990.
 2. Kónya, I.: A "keskeny úton" a "szolgáló egyház" felé.
  Akad. K., Debrecen, 245 p., 1990. ISBN: 9630547090
 3. Kónya, I.: A hagyományokhoz való viszony a fejlett szocializmus építésének időszakában.
  Acta marx.-lenin. Filoz. tan. 31 41-50, 1990.
 4. Nyizsnyánszki, F.: Egy társadalomkutató töprengései.
  Debrecen 3 (5), 3, 1990.
 5. Kónya, I.: Előszó.
  In: Tanulmányok 1917-1987. [A NOSZF tiszteletére rendezett tudományos emlékülés tanulmányai]. Szerk.: Mojzesné Székely Katalin
 6. Mihálydeák, T.: Extended Partiality in Intensional Logic.
  In: Proceedings of the Seventh Amsterdam Colloquium, ITLI, Amsterdam, 327-351, 1990.
 7. Nyizsnyánszki, F.: Hegel és a család problémája.
  Acta marx.-lenin. Filoz. tan. 31 25-41, 1990.
 8. Rózsa, E.: Infantilizmus és autonómia: Az elveszett személyiség nyomában.
  Hajdú-Bihari Napló 47 (dec.), 1990.
 9. Mihálydeák, T.: Intenzionalitás a típuselméleti intenzionális logikában.
  In: Filozófiai Tanulmányok, KLTE, Debrecen, , 1990.
 10. Nyizsnyánszki, F.: Levelek Hegeltől - levelek Hegelhez.
  Filozófiai Szemle 1-2 345-347, 1990.
 11. Nyizsnyánszki, F.: Néhány új gondolat az ideológia értelmezéséhez....
  MSZMP Hajdú-Bihar megyei Bizottságának Tájékoztatója 1 43-49, 1990.
 12. Mihálydeák, T.: Partial Intensional Logic.
  J. symb. log. 55 (1), 419-420, 1990.
 13. Mihálydeák, T.: Partial Semantic Theory of /Tensed and Typed/ Intensional Logic.
  In: Papers from the Second Symposium on Logic and Language. Ed.: by László Kálmán, László Pólos, Akadémiai K., Budapest, 203-225, 1990.
 14. Mihálydeák, T.: Some Consequences of Lambda-Conversion Laws in Partial Intensional Logic.
  In: Abstract for JELIA
 15. Kónya, I.: Szellemi fejlődésünk és a pedagógus társadalom.
  In: Pedagógusközösség, megújuló iskola /
 16. Rózsa, E.: Von der oikos bis zur Welt der Inneigkeit und der bürgerlichen Gesellschaft.
  In: Hegel in der Zeit II, Magánkiadás, Budapest, 38-54, 1990.
1989
 1. Vajda, M., Gyurgyák, J.: Orosz szocializmus Közép-Európában.
  Századvég, Budapest, 194 p. ;, 1989.
 2. Kónya, I.: The beginnings of secularization.
  Studia Philosophica et Sociologica Auctoritatae Universitatis Publicata 6. 15-18, 1989.
1988
 1. Nyizsnyánszki, F.: "Szabad egyetem".
  Egyetemi Élet. 121988.
 2. Mihálydeák, T.: Parciális intenzionális logika.
  Tert. non datur. 5 49-62, 1988.
1987
 1. Rózsa, E.: Almási Miklós: A hiányjel mosolya.
  Kritika. 16 (11), 30, 1987.
  (Ismertetett mű: Almási Miklós. -A hiányjel mosolya /Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1986. -435 p.)
 2. Kónya, I.: A Mársiusi Front jelentőségéről.
  In: Márciusi Front, 1937-1987 / [a Debreceni Városi Könyvtár hangarchívumának anyagából összeáll. és a bevezetőt írta Taar Ferenc], Városi Kvt., Debrecen, 15-27, 1987.
 3. Rózsa, E.: A szerelmi kultúra históriája: fejezetek a szexualitás törtébetéről.
  Népszabadság 7, 1987.
 4. Mihálydeák, T.: A természetes nyelv modellálásának előföltevései.
  Tert. non datur. 4 117-124, 1987.
 5. Rózsa, E.: Az élet megszorítása.
  Népszabadság. 7, 1987.
  (Ismertetett mű: Fritz Riemann ; [ford. Bodrog Miklós] ; [utószó Siegfried Elhardt, Doris Zagermann]. -Az öregedés művészete /[Budapest] : Helikon, 1987 ([Gyomaendrőd] : Kner). -115 p. -)
 6. Demény, M.: Az emlékezés típusai, memória elméletek.
  Acta marx.-lenin. Filoz. tan. 30 81-107, 1987.
 7. Demény, M.: Az észlelés sajátszerűségei.
  Acta marx.-lenin. Filoz. tan. 30 111-138, 1987.
 8. Rózsa, E.: Csillagszóró és gyertyafény: töredékes gondolatok emberi kapcsolatainkról és érzelmi kultúránkról.
  Hajdú-bihari napló 11, 1987.
 9. Bimbó, M.: Filozófia szakos tanárképzés.
  Felsőoktatási szemle 36 (9), 539-546, 1987.
 10. Kónya, I.: Három szál virág: (Lukács József temetése).
  Hajdú-bihari napló 5, 1987.
 11. Bíróné Kaszás, É.: Jürgen Habermas mérésfelfogása.
  Acta marx.-lenin. Filoz. tan. 30 65-80, 1987.
 12. Kovács, M.: Korszerű tendenciák a magyar államelméletben: műhelytanulmány.
  SZOT Kutató Int., Budapest, 50 p., 1987.
 13. Rózsa, E.: Magánügy a magánélet?.
  Hajdú-bihari napló 5, 1987.
 14. Rózsa, E.: Messze van-e tőlünk a politika.
  Hajdú-bihari napló 4, 1987.
 15. Kónya, I.: Széljegyzetek egy "könyvismertetéshez": (válasz Békési Andor kritikájára).
  Confessio 11 (1), 94, 1987.
 16. Rózsa, E.: Szeretetet szeretetért cserélni: meditáció az ajándékozás öröméről és kényszeréről.
  Hajdú-bihari napló 4, 1987.
 17. Mihálydeák, T.: Thruth functions in the intensional logic accepting semantic value-gaps.
  In: Science as a subject of study : theme of the 8th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science (Moscow, August 1987), Social Sciences Today, Moscow, Vol 5, Part 1, 313-315, 1987, (Philosophical and social aspects of science and technology. Series 2.)
1986
 1. Bimbó, M.: A felszabadulás utáni történelmünk a közgondolkodásban: (különös terkintettel az ifjúságra.
  In: Hajdú-Bihar megye negyven éve : a VII. Munkásmozgalom-történeti hetek (1984. október 8-31.) előadásainak szerkesztett szövege / [szerk. Baranyi Béla] ; [rend. ... az MSZMP Hajdú-Bihar Megyei Bizottságának Oktatási Igazgatósága etc.] ; [előadó Ónosi László et al.], MSZMP Hajdú-Bihar M. Biz., Debrecen, 62-70, 1985 [!1986].
 2. Nyizsnyánszki, F.: A lét és a fogalom azonossága Hegel Kis-logikájában (84. paragrafus).
  Tájékoztató : (Művelődési Minisztérium. Marxizmus-leninizmus Oktatási Főosztály) 1 62-74, 1986.
 3. Bimbó, M., Farkas, D., Antonenko, V.: A marxizmus-leninizmus klasszikusai a szocializmus politikai rendszeréről.
  In: A szocializmus politikai rendszere : funkciók és fejlődéstechnikák = političeskaâ sistema socializma : funkcii i tendencii razvitiâ. Szerk.: Farkas Dezső, Vladimir Grigorevič Antonenko, KLTE, Debrecen, 9-33, 1986.
 4. Nyizsnyánszki, F.: Bevezetés "A szellem fenomenológiája" tanulmányozásához.
  MM Marx-len. Okt. Főoszt., [Budapest], 143 p. ;, 1986. ISBN: 9636733716(fűzött)
 5. Kónya, I.: Das Verhältnis zu den Traditionen in der Epoche des Aufbaus der entwickelten Socialismus.
  Gesetzmässigkeiten und wissenschaftlice Begründung moralischer Wertorientierungen 28-33, 1986.
 6. Kónya, I., Kocsis, E.: Die Humanisierung der internationalen Beziehungen.
  In: Die ethischen Konsequenzen der Humanität : II. Internationale Konferenz der Systematischen Theologen der Sozialistischen Ländern [!] Europas : Debrecen, 30-31. Mai 1985 / [Hrsg. Elemér Kocsis], Collegium Doctorum Theol. Ecclesiae Reformatae Hung., Debrecen, 108-126, 1986.
 7. Kónya, I.: Előszó.
  In: Vallási kisközösségek Magyarországon / Fodor József ; [előszó Kónya István] ; [kiad. a] Magyarországi Szabadegyházak Tanácsa, [Magyarországi Szabadegyházak Tanácsa], [Budapest], 5-8, [1986].
 8. Mihálydeák, T., Soós, P.: Értékréses igazságfüggvények.
  Tert. non datur. 3 229-240, 1986.
 9. Kónya, I., Király, L.: Kálvin János és predestinációs tana: utószó.
  In: Az eleve elrendelésről = De pradestinatione / Kálvin János ; [a jegyzeteket összeáll. Király László] ; [ford. Szabó Piroska] ; [az utószót írta Kónya István], Európa, Budapest, 108-126, 1986.
 10. Rózsa, E.: Lukács György Hegel-képéről.
  Doxa : filozófiai műhely : társadalom, tudat, tudomány, vallás = philosophical studies : society, mind, science, religion 71986.
 11. Bimbó, M., Soós, P.: Lukács György helye a marxista filozófia történetében.
  In: Lukács György és a müvelődéspolitika. Szerk.: Soós Pál ; [közr. a] Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Akadémiai Bizottsága, MTA DAB, Debrecen, 149-165, 1986.
 12. Kónya, I., Soós, P.: Materialista világnézet, vallásos világnézet.
  Világosság. 27 (2), 65-71, 1986.
 13. Kónya, I., Soós, P.: Válasz a Confessio körkérdésére: Mit jelentett a kálvinizmus a magyar nép és az egyes ember számára a történelem folyamán, és mit jelent ma?.
  Confessio : Magyarországi Református Egyház figyelője 10 (2), 12-14, 1986.
1985
 1. Rózsa, E., Nyizsnyánszki, F.: A filozófiai szintézis és a gyakorlat Hégelnél.
  In: , Művelődési Minisztérium, Budapest, , 1985.
 2. Rózsa, E.: A filozófiai szintézis és a gyakorlat Héhelnél.
  In: Szöveggyűjtemény a hégeli jogfilozófa tanulmányozásához, Művelődési Minisztérium, Budapest, 5-15, 1985.
 3. Kónya, I.: A magyarországi kálvinizmus-kutatások eredményeinek felhasználása a hallgatók materialista neveléséban.
  In: A marxizmus valláselmélete és a hallgatók materialista világnézeti nevelése : nemzetközi tanulmánykötet, [Magyarország. Művelődési Minisztérium], Budapest, 115-131, 1985.
 4. Kőváry, L.: A marxizmus-leninizmus oktatásának szakdidaktiai bibliográfiája, 1974-1983.
  Tájékoztató (Magyarország. Művelődési Minisztérium. Marxizmus-leninizmus Oktatási Főosztály) 6 107-190, 1985.
 5. Nyizsnyánszki, F.: Amihez nem kell pénz.
  Ötlet. 4 4, 1985.
 6. Kónya, I.: A nép demokratikus állam és az egyházak viszonya Magyarországon.
  In: Történelmi pillanat. Szerk.: Mojzesné Székely Katalin, [Magyarország. Művelődési Minisztérium], Budapest, 46-62, 1985, (A KISZ Hajdú-Bihar megyei Bizottságának közleményei)
 7. Kónya, I.: A párbeszéd és az együttműködés útján: a III. Güstrowi ateizmus szimpóziumról.
  Világosság 25 (5), 302-303, 1985.
 8. Kónya, I.: Der Platz des Calvinismus unter den Hauptrichtungen der Reformation.
  In: Etudes Historiques Hongroises, Akadémiai Kiadó, Budapest, 547-568, 1985.
 9. Kónya, I.: Die Marxistische Bewertung des Dialogs.
  In: Ergebnisse, Möglichkeiten des Christlich-Marxistischen Dialogs, [S.n.], Debrecen, 33-46, 1985, (Editiones Collegii Doctorum Theologiae Ecclessiae Reformatae Hungaricae)
 10. Rózsa, E.: Hegel a moralitásról.
  Tájékoztató (Magyarország. Művelődési Minisztérium. Marxizmus-leninizmus Oktatási Főosztály) 4 47-57, 1985.
 11. Rózsa, E.: Hegel emberképe és a szükségletek rossz végtelensége.
  Magyar Filozófiai Szemle 5-61985.
 12. Mihálydeák, T.: Kismonográfia Carnapról.
  Tert. non datur. 2 177-179, 1985.
 13. Nyizsnyánszki, F.: Néhány szempont az "ontológia" tanulmányozásához.
  Tájékoztató (Magyarország. Művelődési Minisztérium. Marxizmus-leninizmus Oktatási Főosztály) 2 23-45, 1985.
 14. Rózsa, E., Nyizsnyánszki, F.: Szöveggyűjtemény a hégeli jogfilozófa tanulmányozásához.
  Művelődési Minisztérium, Budapest, 91 p., 1985.
 15. Hronszky, I.: Tudománytörténeti és tudományfilozófiai konferencia Veszprémbemn.
  Filozófiai Figyelő 7 (1-2), 148-153, 1985.
 16. Kónya, I.: Úttévesztés - útkeresés - úttalálás.
  Századok 119 (5), 1050-1053, 1985.
 17. Kónya, I.: Valláspolitika és egyházpolitika a szocializmusban.
  Világosság. 25 (5), 304-306, 1985.
feltöltött közlemény: 295 Open Access: 7
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK