Tudóstér: Germanisztikai Intézet publikációi

-
szűkítés
feltöltött közlemény: 551 Open Access: 65
2022
 1. Sata, L.: 'Flüchtige Architekturen': Avantgarde-Rezeption und experimentelle Multimedialität bei Brigitta Falkner.
  Klever Verlag, Wien, 355 p., 2022. ISBN: 9783903110892
 2. Kósa, G.: Johann Ladislaus Pyrker: Rudolph von Habsburg. Rezeption.
  Werkstatt (Debr.). 17 28-52, 2022.
 3. Csatár, P., Haase, Z.: Metaforikus anaforák.
  In: A szövegkoherencia elméleti és gyakorlati megközelítései. Szerk.: Dobi Edit, Boda István Károly, DE BTK M. Nyelvtudományi Tansz., Debrecen, 138-153, 2022, (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 22.) ISBN: 9789634904229
 4. Csatár, P., Haase, Z.: Metaphorische Anaphern und ihr Beitrag zur Textkohärenz.
  Argumentum (Debr.). 18 291-305, 2022.
 5. Katschthaler, K.: Zwischen Narration und Atmosphäre.
  transcript, Bielefeld, 268 p., 2022. ISBN: 9783839459997
2021
 1. Kertész, A.: A nyelvész és a tudós = The Linguist and the Scholar.
  Magy. tud. 182 116-119, 2021.
 2. Pintye, E., Törökné Molnár, M.: Deutsch-ungarische Presseschau: Didaktizált német nyelvű szöveggyűjtemény az alap- és tanárszakos képzés számára.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 104 p., 2021.
 3. Haase, Z.: Empfehlung; Vorwort; Vorwort zur zweiten Ausgabe des Lexikons.
  In: A Debreceni Cívis Élet Lexikona / Kálnási Árpád, MTA TABT Debreceni Területi Bizottság Titkársága, Debrecen, 24-34, 2021. ISBN: 9789635089550
 4. Törökné Molnár, M.: Konstruálási folyamatok az allegorikus szövegvilágban.
  In: Nyelvi rendszer, diskurzus, oktatás: Tanulmányok a 14. Félúton konferenciáról. Szerk.: Hrenek Éva, ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Budapest, 8-16, 2021. ISBN: 9789634893189
 5. Katschthaler, K.: Musik und Geschlecht: von der "tonlosen Frau" zu Transgenderstimmen.
  Ném. Filol. Tanulm. 32 123-138, 2021.
 6. Molnár, A., Virágos, M.: Pukánszky Béla germanista professzor, a debreceni tudományegyetem 1948-49. tanévi rektora.
  Gerundium. 12 (3-4), 13-21, 2021.
 7. Csatár, P.: Seresi Márta, Eszenyi Réka, Robin Edina (szerk.) Távolléti oktatás a fordító- és tolmácsképzésben. Oktatásmódszertani tapasztalatok a COVID-19 idején.
  Fordítástud. 23 (1), 132-138, 2021.
  (Ismertetett mű: Seresi Márta, Eszenyi Réka, Robin Edina (szerk.). -Távolléti oktatás a fordító- és tolmácsképzésben. Oktatásmódszertani tapasztalatok a COVID-19 idején /)
 8. Ungvári Zrínyi, I., Kricsfalusi, B.: Test - hatalom - intézmény: a színházi nyilvánosság szerkezetváltozásai Erdélyben.
  Eikon KIadó, Budapest, 334 p., 2021. ISBN: 9786064905093
 9. Kocsány, P., Haase, Z.: Text und Grammatik.
  Praesens Verlag, Wien, 118 p., 2021. ISBN: 9783706911122
 10. Katschthaler, K.: Überlegungen zur vielbeschworenen Musikalität von Hugo von Hofmannsthals Lyrik.
  In: "Sehnsucht nach dem Leben": Tradition und Innovation im Werk Hugo von Hofmannsthals. Hrsg.: Szilvia Ritz, Roland Innerhofer, Praesens, Wien, 148-162, 2021, (Österreich-Studien Szeged, ISSN 1789-1272 ; 19) ISBN: 9873706910620
2020
 1. Haase, Z.: A szöveggé szerveződés típusai: Szövegstruktúra és anaforikus utalás.
  In: Tanulmányok Petőfi S. János emlékére. Szerk.: Dobi Edit, Andor József, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 70-84, 2020, (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 21.) ISBN: 9789634902140
 2. Törökné Molnár, M.: Die Rolle der Analogien in dem allegorischen Interpretationsprozess - eine kognitiv poetische Untersuchung.
  Jahrb. ung. Ger. 2019 23-48, 2020.
 3. Katschthaler, K.: Die Widerständigkeit des Klangs: Standardisierte und nicht-standardisierte Klänge und Werkbegriff in der westlichen Kunstmusik und in der Klangkunst.
  In: Inspirationen IV: Klänge / hg. Czeglédy Anita, Fülöp József, Horváth Géza, L'Harmattan, Budapest, Paris, 147-160, 2020. ISBN: 9782343222905
 4. Haase, Z.: Übungsmaterialien zur BA-Abschlussprüfung (Germanistik). Schriftlicher Teil.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 75 p., 2020. ISBN: 9789633188798
2019
 1. Katschthaler, K.: 43. Imre Kertész: Sorstalanság (1975) [Fateless/Fatelessness].
  In: Handbook of Autobiography / Autofiction. Ed.: Martina Wagner-Egelhaaf, De Gruyter, Berlin, Boston, 1892-1905, 2019, (De Gruyter Handbook) ISBN: 9783110279818
 2. Katschthaler, K.: Franz Kafka und die Musik, hrsg. von Steffen Höhne und Alice Stasková (= Intellektuelles Prag im 19. und 20. Jahrhundert; Band 12), Köln, Weimar, Wien (Böhlau) 2018, 304 S..
  Sprachkunst. 49 (1), 101-106, 2019.
  (Ismertetett mű: hrsg. von Steffen Höhne, Alice Stasková. -Franz Kafka und die Musik /Köln, Weimar, Wien : Böhlau, 2018. -304. -)
 3. Farkas, F.: Kinder- und Jugendliteratur und Interkulturalität in dem fremdsprachigen Deutschunterrich.
  Werkstatt (Debr.). 14 12-29, 2019.
 4. Katschthaler, K.: Überwältigungsästhetik in der Musik vor/nach 9/11 unter besonderer Berücksichtigung von Karlheinz Stockhausen.
  In: Inspirationen III: Wege. Szerk.: Czeglédy Anita, Horvát Géza, L'Harmattan Verlag, Budapest, Paris, 95-103, 2019, (Collection Károli, ISSN 2062-9850) ISBN: 9762343174945
2018
 1. Kricsfalusi, B.: Apparátus/diszpozitívum.
  In: Média- és kultúratudomány: Kézikönyv. Szerk.: Kricsfalusi Beatrix, Kulcsár Szabó Ernő, Molnár Gábor Tamás, Tamás Ábel, Ráció Kiadó, Budapest, 231-237, 2018. ISBN: 9786155675195
 2. Anttonen, V., Trippó, S.: A reformáció hatásai a gondolkodásmód és erkölcs kialakulására a skandináv térség országaiban.
  Gerundium. 9 (1), 167-178, 2018.
 3. Tóth, E., Csatár, P.: A strukturális és a szintaktikailag jelöletlen fókusz interpretációjának összehasonlító elemzése.
  Jel. Nyelvhaszn. 5 (1), 181-199, 2018.
 4. Törökné Molnár, M.: Az allegóriaértelmezés kognitív nyelvészeti modellálhatósága egy empirikus vizsgálat tükrében.
  Alk. nyelvész. közl. 12 (2), 90-106, 2018.
 5. Törökné Molnár, M.: Az allegóriaértelmezés mentális ösvénye.
  Argumentum (Debr.). 14 54-78, 2018.
 6. Mikoly, Z.: Az erőszak hallgatásának megtörése: Jan Philipp Reemtsma: Bizalom és erőszak a modern társadalomban.
  Alföld. 4 110-115, 2018.
 7. Haase, Z.: Der Text: Einleitung.
  In: Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik. Hrsg.: Jirí Pilarsky, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 25-26, 2018. ISBN: 9789633187364
 8. Trippó, S.: Feld-Knapp, Ilona (Hrsg.): Grammatik. Budapest: Eötvös-József-Collegium, 2016. (CM-Beiträge zur Lehrerforschung 3).
  Info DaF. 45 (2-3), 246-250, 2018.
  (Ismertetett mű: Feld-Knapp, Ilona (Hrsg.). -Grammatik. (CM-Beiträge zur Lehrerforschung 3) /Budapest : Eötvös-József-Collegium, 2016. -)
 9. Grunda, M., Horváth, A., Krenák, K., Mikoly, Z.: Germanistik und Wirtschaft: Innovation in Forschung und Lehre.
  Werkstatt. 13 59-66, 2018.
 10. Pilarský, J.: Magyar és cseh színelnevezések kontrasztív vizsgálata.
  In: A színek és a színnevek világa: fizikai, kultúr- és művészettörténeti, illetve nyelvtudományi témájú értekezések színekről és színelnevezésekről - 12 idegen nyelv színelnevezéseinek egybevetése a magyar nyelv színneveivel. Szerk.: Székely Gábor, TINTA Könyvkiadó, Budapest, 108-132, 2018, (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 206) ISBN: 9789634091844
 11. Kricsfalusi, B., Kulcsár Szabó, E., Molnár, G., Tamás, Á.: Média- és kultúratudomány.
  Ráció Kiadó, Budapest, 535 p., 2018. ISBN: 9786155675195
 12. Tóth, M., Csatár, P., Majoros, K.: Metaphoric representations of the migration crisis in Hungarian online newspapers: A first approximation.
  metaphorik.de. 28 169-199, 2018.
 13. Kricsfalusi, B., Molnár, G.: Performativitás.
  In: Média- és kultúratudomány: Kézikönyv. Szerk.: Kricsfalusi Beatrix, Kulcsár Szabó Ernő, Molnár Gábor Tamás, Tamás Ábel, Ráció Kiadó, Budapest, 322-325, 2018. ISBN: 9786155675195
 14. Katschthaler, K.: Pocket Opera, the New Discipline and Public Space: The Intermedia Composer Brigitta Muntendorf and "Practical Aesthetics".
  In: Music on Stage. Szerk.: Fiona Jane Schopf, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 18-29, 2018.
 15. Katschthaler, K.: Reading Kurtág with Kafka: The Fragmentary and the Theatrical in Kafka-Fragmente, Op. 24.
  Slav. East Eur. J. 62 (1), 160-182, 2018.
 16. Kricsfalusi, B.: Színház mindenen túl: Politikus színház a posztpolitika korában.
  In: Színházi politika, politikai színház. Szerk.: Antal Klaudia, Pandur Petra, P. Müller Péter, Kronosz Kiadó, Pécs, 15-29, 2018, (Színháztudományi kiskönyvtár, ISSN 2415-8941) ISBN: 9789634670346
 17. Kricsfalusi, B.: Színrevitel.
  In: Média- és kultúratudomány: Kézikönyv. Szerk.: Kricsfalusi Beatrix, Kulcsár Szabó Ernő, Molnár Gábor Tamás, Tamás Ábel, Ráció Kiadó, Budapest, 346-349, 2018. ISBN: 9786155675195
 18. Kricsfalusi, B.: Test.
  In: Média- és kultúratudomány: Kézikönyv. Szerk.: Kricsfalusi Beatrix, Kulcsár Szabó Ernő, Molnár Gábor Tamás, Tamás Ábel, Ráció Kiadó, Budapest, 194-209, 2018. ISBN: 9786155675195
 19. Szanyi, I.: Tourismus im Fokus: Buch+online hörtexte.
  Szega Books, Pécs, 227 P. p., 2018. ISBN: 9786155720192
 20. Csatár, P.: Trügerisch durchsichtige Phrasen in der Wirtschaftssprache und das Problem ihrer Übersetzung.
  In: Sprachliche Vermittlung wirtschaftlichen Wissens - am Beispiel des Deutschen. Hrsg.: Elisabeth Knipf-Komlósi, V. Roberta Rada, ELTE Germanisztikai Intézet, Budapest, 59-67, 2018, (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138 905x ; 78) ISBN: 9789632849706
 21. Katschthaler, K.: Vernetzungen von Welt und Ich: Überlegungen zum Begriff des Netzwerks bei Friedrich Cerha und Jennifer Walshe.
  In: Netzwerke und Transferprozesse. Studien aus dem Bereich der Germanistik. Szerk.: Bánffi-Benedek Andrea, Boszák Gizella, János Szabolcs, Nagy Ágota, Praesens, Wien, 289-299, 2018. ISBN: 9783706909969
 22. Haase, Z.: Vilmos Ágel: Grammatische Textanalyse. Textglieder, Satzglieder, Wortgruppenglieder. Berlin & Boston: de Gruyter, 2017, 941 Seiten.
  Sprachtheor. ger. Linguist. 27.1 99-104, 2018.
  (Ismertetett mű: Vilmos Ágel. -Grammatische Textanalyse. Textglieder, Satzglieder, Wortgruppenglieder. /Berlin & Boston : Walter De Gruyter, 2017. -941. -)
 23. Pilarský, J.: Witzlack-Makarevich, Kai (2018, HG.): Kalkierungs- und Entlehnungssprachen in der Slavia: Boris Unbegaun zum 120. Geburtstag.
  Slavica. 47 188-195, 2018.
  (Ismertetett mű: Witzlack-Makarevich, Kai. -Kalkierungs- und Entlehnungssprachen in der Slavia: Boris Unbegaun zum 120. Geburtstag /Berlin : Frank & Timme GMBH. -366. -)
 24. Katschthaler, K.: Zum Schweigen bringen: Peter Handkes "Die Stunde da wir nichts voneinander wussten" im Kontext von Ästhetiken der Abwesenheit.
  In: "Das Wort sei gewagt." Ein Symposium zum Werk von Peter Handke. Hrsg.: Bombitz Attila, Pektor Katharina, Praesens, Wien, 163-169, 2018. ISBN: 9783706909464
2017
 1. Kovács, K.: "Niklas Zrini oder die Belagerung von Sigeth" - Gedächtniskämpfe und historische Narrative im zentraleuropäischen Kulturraum um 1800.
  In: Zentren und Peripherien: Deutsch und seine interkulturellen Beziehungen in Mitteleuropa. Hrsg.: Földes Csaba, Narr Francke Attempto, Tübingen, 181-195, 2017, (Beiträge zur Interkulturellen Germanistik, ISSN 2190-3425 ; 7) ISBN: 9783823380757
 2. Pabis, E.: "Um mich herum war alles Gewalt" Körperliche Transgressionen in Terézia Moras Seltsame Materie.
  Werkstatt (Debr.). 12 60-83, 2017.
 3. Csatár, P., Krenák, K.: A fordításértékelés perspektívái.
  Werkstatt (Debr.). 12 1-20, 2017.
 4. Kricsfalusi, B.: A résztvevőkkel lesz teljes a színházi esemény.
  szinhaz.net 1 1-13, 2017.
 5. Kricsfalusi, B.: Asszonyok az önbecsülés szélén.
  Revizor 5 1-4, 2017.
 6. Katschthaler, K.: A szemlélő tekintete: szégyentelenség a kortárs művészetben.
  In: A szégyen reprezentációi. Szerk.: Balogh László Levente, Horváth Andrea, Pabis Eszter ISBN: 9789633186862
 7. Kricsfalusi, B.: A színház mint morális intézmény.
  szinhaz.net 1 1-15, 2017.
 8. Trippó, S.: Aust, Robin-M.: "Es ist ja auch eine Methode, alles zur Karikatur zu machen.": Nicolas Mahlers Literatur-Comics Alte Meister und Alice in Sussex nach Thomas Bernhard und H.C. Artmann..
  Germanistik. 58 (1-2), 420-421, 2017.
  (Ismertetett mű: Aust, Robin-M.. -"Es ist ja auch eine Methode, alles zur Karikatur zu machen." : Nicolas Mahlers Literatur-Comics Alte Meister und Alice in Sussex nach Thomas Bernhard und H.C. Artmann /Wurzburg : Ergon-Verlag, 2016)
 9. Kricsfalusi, B.: Az aktivista büszkeség napja.
  Revizor 7 1-5, 2017.
 10. Grunda, M.: Az idegenség tapasztalata Franz Grillparzer Das Goldene Vliess című trilógiájában.
  Szkholion. 2 103-117, 2017.
 11. Kovács, K.: Der grenzenlose Anti-Kriegsdiskurs in den Historische[n] Schauspiele[n] (1810) von Johann Ladislaus Pyrker.
  In: Grenzenlosigkeit : Transkulturalität und kreative Schreibweisen in der deutschsprachigen Literatur: Internationale Tagung des Germanistischen Instituts der Universität Pécs vom 21. und 23. April 2016. Hrsg.: Sándorfi Edina, Sata Lehel, Praesens Verlag, Wien, 81-91, 2017, (Pécser Studien zur Germanistik ; 8.) ISBN: 9783706909495
 12. Törökné Molnár, M.: Die Allegorie als konzeptuelles Muster in der kognitiven Linguistik.
  Spracht. German. Linguist. 27 (2), 155-198, 2017.
 13. Trippó, S.: Die DDR-Vergangenheit in Comics und Graphic Novels.
  In: Geschichte im Comic. Befunde - Theorien - Erzählweisen / Hg. Bernd, Dolle-Weinkauff, Ch. A. Bachmann, Berlin, 239-251, 2017. ISBN: 9783941030985
 14. Kricsfalusi, B.: Engedetlen testek.
  Revizor 12 1-5, 2017.
 15. Varga, P., Katschthaler, K., Takács, M.: Erinnerungsorte im Spannungsfeld unterschiedlicher Gedächtnisse: Galeerensklaverei und 1848.
  Debrecen University Press, Debrecen, 253 p., 2017. ISBN: 9789633186176
 16. Csatár, P.: Fordítás és anyanyelvi kompetencia.
  In: Iránytű az egyetemi fordítóképzéshez : A kompetencia-fejlesztés új fókuszai. Szerk.: Kóbor Márta, Csikai Zsuzsanna, Kontraszt, Pécs, 75-88, 2017. ISBN: 9786158025256
 17. Katschthaler, K., Horváth, A.: Frauen unterwegs: Migrationsgeschichten in der Gegenwartsliteratur.
  new academic press, Wien, 198 p., 2017. ISBN: 9783700320647
 18. Kricsfalusi, B.: Gyerekjáték.
  Revizor 2 1-7, 2017.
 19. Pabis, E.: Hongrie profonde, avagy egy "velejéig magyar regény németül": Az elbeszélés szerkezete és az 56 utáni Magyarország emlékezete Bánk Zsuzsa Az úszó című regényében.
  Kalligram. 1 86-94, 2017.
 20. Dobis, T.: Jochen A. Bär: Hermeneutische Linguistik. Theorie und Praxis grammatisch-semantischer Interpretation. Grundzüge einer Systematik des Verstehens.
  Spracht. German. Linguist. 27 209-212, 2017.
  (Ismertetett mű: Dobis Tibor: Jochen A. Bär: Hermeneutische Linguistik. Theorie und Praxis grammatisch-semantischer Interpretation. Grundzüge einer Systematik des Verstehens /)
 21. Bodnár, E.: Kontrastive Untersuchung der Sprachverwendung im ethnischen Diskurs.
  Spracht. German. Linguist. 27 33-51, 2017.
 22. Törökné Molnár, M.: Kristin Börjesson: The Semantics-Pragmatics Controversy.
  Spracht. German. Linguist. 27 (1), 89-92, 2017.
  (Ismertetett mű: Kristin Börjesson. -The Semantics-Pragmatics Controversy /Berlin : De Gruyter, 2014)
 23. Pabis, E.: Literarische Grenzgänge: Dimensionen der Fremdheit in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur der Schweiz.
  Praesens Verlag, Wien, 223 p., 2017. ISBN: 9783706909303
 24. Iványi, Z.: Önpozicionálás különböző kategóriák keresztmetszetében.
  Argumentum (Debr.). 13 43-57, 2017.
 25. Tóth, E., Csatár, P.: Preverbal focus and syntactically unmarked focus: a comparison.
  In: Language use and linguistic structure : Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2016. Eds.: Joseph Emonds, Markéta Janebová, Palacký University, Olomouc, 227-244, 2017, (Olomouc modern language series ; vol. 5.) ISBN: 9788024451725(print)
 26. Törökné Molnár, M.: Sybille Krämer, Christina Ljungberg (eds.): Thinking with Diagrams.
  Spracht. German. Linguist. 27 (2), 201-203, 2017.
  (Ismertetett mű: eds. Sybille Krämer, Christina Ljungberg. -Thinking with Diagrams /Boston : De Gruyter Mouton, 2016)
 27. Grunda, M.: Számomra a színház elsősorban szituáció: Kricsfalusi Beatrix teatrológust, irodalomtörténészt Grunda Marcell kérdezte.
  Szifonline 1 1-5, 2017.
 28. Haase, Z.: Szövegnyelvészet és Kreatív Írás: Szövegnyelvészeti ismeretek kreatív közvetítése a felsőoktatásban.
  In: Esettanulmányok a szövegkoherenciáról. Szerk.: Dobi Edit, Andor József, DE BTK M. Nyelvtudományi Tansz., Debrecen, 147-160, 2017, (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 20.) ISBN: 9789634739258
 29. Haase, Z.: Textlinguistik und Kreatives Schreiben: Kreative Vermittlung textlinguistischer Kenntnisse auf universitärer Ebene.
  Jahrb. ung. Ger. 2016 59-79, 2017.
 30. Bodnár, E.: Überlegungen zur Untersuchung der Grammatikalisierung und Lexikalisierung im Deutschen.
  Spracht. German. Linguist. 27 107-154, 2017.
 31. Horváth, A.: Verschwinden, Vermissen und Vergessen: Kriegs- und Erinnerungsdiskurs in Anna Kims Die gefrorene Zeit.
  In: Frieden und Krieg im mitteleuropäischen Raum Historisches Gedächtnis und literarische Reflexion. Hrsg.: Milan Tvrdík, Harald Haslmayr, New Academic Press, Wien, 351-360, 2017. ISBN: 9783700319504
 32. Katschthaler, K.: Von Hosen und Katzen: Zur Poetik der Sprachkritik bei Ann Cotten.
  In: Frauen unterwegs: Migrationsgeschichten in der Gegenwartsliteratur / Hg. Horváth, Andrea, Katschthaler, Karl, new academic press, Wien, 33-44, 2017. ISBN: 9783700320647
 33. Törökné Molnár, M.: Wolfgang Wildgen: Kognitive Grammatik: Klassische Paradigmen und neue Perspektiven.
  Spracht. German. Linguist. 27 (2), 205-207, 2017.
  (Ismertetett mű: Wolfgang Wildgen. -Kognitive Grammatik: Klassische Paradigmen und neue Perspektiven /Berlin : de Gruyter, 2008. -260 p.)
2016
 1. Katschthaler, K.: Absence, Presence and Potentiality: John Cage's 4'33" Revisited.
  In: Silence and Absence in Literature and Music. Eds.: Werner Wolf, Walter Bernhart, Brill Academic Publishers, Leiden, Boston, 166-179, 2016. ISBN: 9789004314863
 2. Haase, Z.: A komplex anaforák koherencia-teremtő szerepéről.
  In: Tanulmányok a szövegkoherenciáról. Szerk.: Dobi Edit, Andor József, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 178-197, 2016, (Officina textologica,1417-4057 ; 19.) ISBN: 9789633186091
 3. Kricsfalusi, B.: Aktivitás - részvétel - interpasszivitás avagy van-e nézője az alkalmazott színháznak?.
  In: A színpadon túl: Az alkalmazott színáz és környéke. Szerk.: Görcsi Péter, P. Müller Péter, Pandur Petra, Rosner Krisztina, Kronosz Kiadó, Pécs, 17-29, 2016, (SziTu - Szinháztudományi Kiskönyvtár, ISSN 2415-8941 ; 21) ISBN: 9786155497872
 4. Katschthaler, K.: A World in Between: Staging Brain-damaged Patients and Human Dignity.
  In: Music on Stage. Eds.: Luis Campos, Fiona Jane Schopf, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 58-74, 2016. ISBN: 9781443896863
 5. Trippó, S.: Comics als kritische Reflexion über Mainstream-Journalismus.
  Closure. 3 175-177, 2016.
  (Ismertetett mű: Daniel Worden (ed.). -The Comics of Joe Sacco: Journalism in a Visual World /Jackson : University Press of Mississippi, 2015. -)
 6. Trippó, S.: Comics und Graphic Novels. Eine Einführung. Hrsg. von Julia Abel und Christian Klein.
  Germanistik. 57 546-547, 2016.
  (Ismertetett mű: Hrsg. von Julia Abel und Christian Klein. -Comics und Graphic Novels. Eine Einführung /Stuttgart : J.B. Metzler, 2016)
 7. Pabis, E.: Das fremde Wort in Hermann Burgers Diabelli, Prestidigitateur.
  Werkstatt. 11 129-142, 2016.
 8. Pilarský, J.: Dativfunktionen im Deutschen und im Ungarischen mit besonderer Rücksicht auf die "freien" Dative.
  Germanistische Studien. 10 77-88, 2016.
 9. Trippó, S.: Erinnern und Erzählen in der Graphic Novel 17. Juni. Die Geschichte von Armin & Eva (2013).
  Werkstatt. 11 307-323, 2016.
 10. Pabis, E.: Határátlépések: Magyar származású kortárs írónők német nyelvű műveiről a transznacionális emlékezet-kutatás kontextusában.
  Werkstatt. 11 184-197, 2016.
 11. Tóth, E., Csatár, P.: Indexical demonstratives and identificational focus in Hungarian.
  linguistica. 56 (1), 281-291, 2016.
 12. Haase, Z.: Kohärenz und indirekte Anaphorik.
  Peter Lang, Frankfurt Am Main, 172 p., 2016. ISBN: 9783631673508
 13. Haase, Z.: Komplexe Anaphern als textkonstituierende Phänomene.
  Sprachtheor. ger. Linguist. 26 (1), 45-68, 2016.
 14. Horváth, A., Katschthaler, K.: Konstruktion - Verkörperung - Performativität: Genderkritische Perspektiven auf Grenzgänger_innen in Literatur und Musik.
  Transcript, Bielefeld, 240 p., 2016. ISBN: 9783837633672
 15. Kricsfalusi, B.: Megtestesült ismétlés és áthagyományozódás Tino Sehgal temporalis koreográfiáiról.
  In: Hamlet felnevet: írások P. Müller Péter hatvanadik születésnapjára. Szerk.: Pandur Petra, Rosner Krisztina, Thomka Beáta, Kronosz Kiadó, Pécs, 80-85, 2016. ISBN: 9786155497797
 16. Gardosi, A.: Mutter-Tochter-Beziehungen in dem zeitgenössischen deutschsprachigen Familienroman.
  Werkstatt. 11 200-221, 2016.
 17. Katschthaler, K.: Nathan in Jerusalem: Gotthold Ephraim Lessing, Jacques Derrida, Jean Améry und ein Gespenst.
  Werkstatt. 11 143-152, 2016.
 18. Majoros, K., Tóth, M., Trippó, S.: Neue Dimensionen der ungarischen Nachwuchsgermanistik. Werkstatt: Sondernummer.
  Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Germanisztikai Intézet, Debrecen, 2016.
 19. Majoros, K., Tóth, M., Trippó, S.: Neue Methoden der Datenverarbeitung in der Germanistik [Debrecen, 2014.05.30-2014.05.31.: Argumentum Sondernummer].
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 170 p., 2016.
 20. Horváth, A.: Poetik der Alterität: Fragile Identitätskonstruktionen in der Literatu zeitgenössischer Autorinnen.
  transcript, Bielefeld, 211 p., 2016. ISBN: 9783837639063
 21. Haase, Z., Majoros, K., Tóth, M.: Sprachtheorie und germanistische Linguistik: Reisen durch Sprachlandschaften I-II. [26 (2016)] Festschrift für Jiří Pilarský zum 60. Geburtstag [elektronikus dokumentum].
  Nodus Publikationen - Wissenschaftlicher Verlag, Münster, 2016.
 22. Katschthaler, K.: Überwindung von Genre- und Gender-Grenzen?: Gedanken zur Zusammenarbeit von Fe-Mail und Enslaved im Band-Projekt Trinacria.
  In: Konstruktion - Verkörperung - Performativität: Genderkritische Perspektiven auf Grenzgänger_innen in Literatur und Musik / (eds.) Andrea Horváth, Karl Katschthaler, Transcript, Bielefeld, 215-229, 2016. ISBN: 9783837633672
 23. Katschthaler, K.: What is autobiographical authenticity in music? The question of the "secret vocal part" in Alban Berg's Lyric Suite revisited from a narratological perspective.
  Amsterdam Int. E. J. Cult. Nar. 7-8 208-218, 2016.
2015
 1. Katschthaler, K.: "...a fortissimo of agitated perception..." - Stille als Raum des Hörens in Luigi Nonos "Fragmente - Stille, An Diotima".
  In: Inspirationen II: Aufsätze zu Literatur und Kunst. Hrsg.: József Fülöp, Szilvia Ritz, Gáspár-Károli-Univ. der Reformierten Kirche : L'Harmattan, Budapest, 18-27, 2015. ISBN: 9789632369273
 2. Mikoly, Z.: "Hier ist die Gewissheit am kleinsten, die Ahnung am gröten" - Narrative Strategien der Verunsicherung in Herta Müllers Herztier.
  Juvenilia. 6 244-261, 2015.
 3. Szanyi, I.: A svájci anya ábrázolása Zoë Jenny műveiben.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Phil. 19 (1), 192-199, 2015.
 4. Dobis, T.: Az erőszak reprezentációi.
  Debr. szle. 23 308-311, 2015.
  (Ismertetett mű: Szerk. Pabis Eszter. -Az erőszak reprezentációi /Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó. 2015. -204 p.)
 5. Csatár, P., Tóth, E.: Az indexikális főnévi mutató névmások kontextuális használata.
  In: Használat és hatás: újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban / (szerk.) Bódog Alexa, Csatár Péter, Németh T. Enikő, Vecsey Zoltán, Loisir Kiadó, Budapest, 67-80, 2015. ISBN: 9789638965530
 6. Pusztai, G.: De bedrieglijke verlokking van de tropen.
  Acta Neerl. 10 185-197, 2015.
 7. Trippó, S.: Der Bedeutungswandel des Stasi-Begriffes vom Erinnerungsmoment zum journalistischen Schlagwort.
  In: Erinnerungskultur : Poetische, kulturelle und politische Erinnerungsphänomene in der deutschen Literatur. Hrsg.: Rainer Hillenbrand, Praesens, Wien, 237-251, 2015, (Pécser Studien zur Germanistik ; 7.) ISBN: 9783706908160
 8. Trippó, S.: Die Wende im ostmitteleuropäischen Raum als kulturelles Trauma? Kritische Bemerkungen zu Piotr Sztompkas Thesen.
  In: Wendepunkte in der Kultur und Geschichte Mitteleuropas. Hrsg.: Ernest W.B. Hess-Lüttich, Anita Czeglédy, Edit Kovács, Petra Szatmári, Emese Zakariás, Peter Lang, Frankfurt, 135-145, 2015, (Cross cultural communication, ISSN 0945-9588 ; 28.) ISBN: 9783631671214
 9. Tóth, E., Csatár, P.: Egy interfész jelenség: indexikális demonstratívumok azonosító fókuszban.
  Jel. nyelvhaszn. 2 (1), 63-77, 2015.
 10. Kricsfalusi, B.: Ellenálló szövegek: a színház nem-dramatikus megszakításai.
  Ráció Kiadó, Budapest, 259 p., 2015. ISBN: 9786155047855
 11. Katschthaler, K.: From Cage to Walshe: Music as Theatre.
  In: Music on Stage. Ed.: Fiona Jane Schopf, Cambridge Scholars, Newcastle upon Tyne, 125-139, 2015.
 12. Munkácsiné Mónus, M.: Gisella Ferraresi: Grammatikalisierung.
  Argumentum (Debr.). 11 29-33, 2015.
  (Ismertetett mű: Gisella Ferraresi. -Grammatikalisierung /Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2014. -100 p.)
 13. Csatár, P., Németh, T., Vecsey, Z.: Használat és hatás: újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban.
  In: Használat és hatás: újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban / (szerk.) Bódog Alexa, Csatár Péter, Németh T. Enikő, Vecsey Zoltán, Loisir Kiadó, Budapest, 7-17, 2015. ISBN: 9789638965530
 14. Katschthaler, K.: Hazafiasság és prófécia: A második bécsi iskola az első világháborúban.
  Studia Lit. 54 218-229, 2015.
 15. Trippó, S., Horváth, A.: Interkulturalitás- országismeret- tankönyvi valóság: a kulturális idegenség kérdése a mai nyelvpedagógiában.
  In: Tanulmányok a Debreceni Egyetem levelező és részismereti nyelvtanári képzésének megújításához / Csépes Ildikó, Horváth Andrea, Nagy Andrea, Trippó Sándor, Debreceni Egyetem, Debrecen, 73-96, 2015, (Szaktárnet-könyvek ; 9.) ISBN: 9789634738534
 16. Haase, Z.: Monika Schwarz-Friesel & Manfred Consten: Einführung in die Textlinguistik. Darmstadt: WBG, 2014, 160 Seiten.
  Spracht. German. Linguist. 25 105-115, 2015.
  (Ismertetett mű: Monika Schwarz-Friesel; Manfred Consten. -Einführung in die Textlinguistik. /Darmstadt : WBG, 2014. -160 p. -)
 17. Katschthaler, K.: Musik als Supplement der Narration?: Zum Verhältnis von Literatur und experimenteller Musik am Beispiel von "Damen & Herren unter Wasser" von Christoph Ransmayr und Franz Hautzinger.
  In: Bis zum Ende der Welt: Ein Symposium zum Werk von Christoph Ransmayr. Hrsg.: Attila Bombitz, Praesens, Wien, 231-240, 2015. ISBN: 9783706908252
 18. Trippó, S.: Pabis Eszter: Svájc mint elbeszélés. A nemzeti és a narratív identitás kérdései Max Frisch műveiben.
  Debr. Szle. 23 (1), 105-108, 2015.
  (Ismertetett mű: Pabis Eszter. -Svájc mint elbeszélés. A nemzeti és a narratív identitás kérdései Max Frisch műveiben /Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013)
 19. Szanyi, I.: Poetry Slam a németórán: Interkulturális és kommunikativ nyelvi kompetenciák fejlesztése Poetry Slam segítségével.
  Alk. nyelvész. közl. 10 (1), 251-258, 2015.
 20. Trippó, S.: Repräsentationen der ostmitteleuropäischen Wende und der deutschen Wiedervereinigung in ungarischen Schulbüchern.
  In: Aktuelle Tendenzen in der Gegenwartsgermanistik. Hrsg.: Kispál Tamás- Szabó Judit, Peter Lang, Frankfurt Am Main, 161-174, 2015, (Szegediner Schriften zur germanistischen Linguistik, ISSN 2192-6859 ; 5.) ISBN: 9783631659410
 21. Szanyi, I.: Tanulói tevékenységformák és a tudástranszfer kapcsolata a középiskolai turisztikai szakmai nyelv oktatásában.
  Alk. nyelvész. közl. 10 (2), 104-114, 2015.
 22. Csatár, P.: Tolcsvai Nagy Gábor: Bevezetés a kognitív nyelvészetbe.
  Magy. nyelvjár. 53 218-223, 2015.
  (Ismertetett mű: Tolcsvai Nagy Gábor. -Bevezetés a kognitív nyelvészetbe /Budapest : Osiris, 2013. -392 p. -)
 23. Törökné Molnár, M.: Übersetzung figurativer Ausdrücke in Gedichten: Eine kognitiv linguistische Untersuchung.
  Juvenilia. 6 262-277, 2015.
 24. Trippó, S.: Zeitgeschichte in Comics: Inszenierung historischer Authentizität in der Graphic Novel "Grenzfall" (2011).
  Jahrb. ung. Ger. 2014 99-114, 2015.
2014
 1. Tóth, E., Csatár, P.: A főnévi mutató névmások indexikális használatát befolyásoló tényezők a magyarban.
  Jel. Nyelvhaszn. 1 (1), 67-85, 2014.
 2. Trippó, S.: A gyarmati beszédmód nyomában, svájci kontextusban.
  Filol. Közlöny. 60 (1), 140-146, 2014.
  (Ismertetett mű: Postkoloniale Schweiz: Formen und Folgen eines Kolonialismus ohne Kolonien. -Bielefeld : Transcript Verlag, 2012)
 3. Csorba, A.: A Másik hangja: a női írás és test kapcsolata.
  Werkstatt (Debr.). 9 1-11, 2014.
 4. Katschthaler, K.: An der Grenze zum Klang: Synästhesie und Theatralität bei Jennifer Walshe.
  Musicologica Austriaca. 31 221-238, 2014.
 5. Pethő, G., Mózes, E.: An n-gram-based language identification algorithm for variable-length and variable-language texts.
  Argumentum (Debr.). 10 56-82, 2014.
 6. Mikoly, Z.: Az adatfeldolgozás új módszerei a germanisztikában.
  Debr. Szle. 4 324-325, 2014.
 7. Pethő, G., Verécze, V., Fehér, K.: Az -ó/-ő képzős igenévi jelzős alakulatok helyesírásáról - korpusznyelvészeti alapon.
  Magy. Nyelv. 110 (4), 432-448, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Language and Linguistics
  Q2 Linguistics and Language
 8. Kricsfalusi, B.: Azoké legyen, akik jól bánnak vele.
  Revizor 1-3, 2014.
 9. Csatár, P.: Data Structure in Cognitive Metaphor Research.
  Peter Lang, Frankfurt Am Main, 149 p., 2014. ISBN: 9783631654057
 10. Tóth, E., Csatár, P., Arina, B.: Exploring Hungarian and Dutch gestural demonstratives.
  In: Complex Visibles Out There : Proceedings of Olomouc Linguistic Colloquium 2014: Language Use and Linguistic Structure / (eds.) Ludmila Veselsková, Markéta Janebová, Palacky University, Olomouc, 607-625, 2014, (Olomouc modern language series ; Vol. 4.) ISBN: 9788024443843
 11. Thomas, E.: Fragen und Antworten aus der Werkstatt der Phraseologie: einige Grundbegriffe.
  Argumentum. 10 27-40, 2014.
 12. Pabis, E.: Fremde, Fremderfahrung und Verfremdung. Grundbegriffe und Probleme literaturwissenschaftlicher Fremdheitsforschung.
  Werkstatt (Debr.). 9 12-30, 2014.
 13. Kricsfalusi, B.: Gyere közelebb.
  Revizor 1-3, 2014.
 14. Bodnár, E.: Helge Skirl, Monika Schwarz-Friesel: Metapher.
  Argumentum (Debr.). 10 675-578, 2014.
  (Ismertetett mű: Helge Skirl, Monika Schwarz-Friesel. -Metapher /Heidelberg : Winter, 2013. -100 Seiten)
 15. Csatár, P.: Hybrid theories in contemporary cognitive metaphor research.
  Spracht. German. Linguist. 24 (1), 1-43, 2014.
 16. Haase, Z.: Maria Averintseva-Klisch: Textkohärenz. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2013. (Kurze Einführungen in die germanistische Linguistik Band 14), 100 Seiten.
  Spracht. German. Linguist. 24.1 112-122, 2014.
  (Ismertetett mű: Maria Averintseva-Klisch. -Textkohärenz /Heidelberg : Universitätsverlag Winter, 2013. -100 p. -)
 17. Kricsfalusi, B.: Metadráma vagy színházi esemény?.
  Stud. litt. 53 (1-2), 36-53, 2014.
 18. Kricsfalusi, B.: Mi közöm hozzá?.
  Revizor 1-3, 2014.
 19. Bodnár, E.: Monika Schwarz-Friesel & Jehuda Reinharz: Die Sprache der Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert.
  Argumentum (Debr.). 10 776-780, 2014.
  (Ismertetett mű: Monika Schwarz-Friesel, Jehuda Reinharz. -Die Sprache der Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert /Berlin : de Gruyter, 2013. -444 Seiten)
 20. Pethő, G., Kardos, É.: On the empirical foundations of the detransitivisation analysis of unaccusatives.
  Argumentum (Debr.). 10 486-518, 2014.
 21. Trippó, S.: Rezension: Susanne Hochreiter & Ursula Klingenböck: Bild ist Text ist Bild. Narration und Ästhetik in der Graphic Novel. Bielefeld: transcript, 2014, 286 Seiten.
  Werkstatt. 9 74-77, 2014.
  (Ismertetett mű: Hochreiter, Susanne; Klingenböck, Ursula (Hrsg.). -Bild ist Text ist Bild. Narration und Ästhetik der Graphic Novel /Bielefeld : Transcript Verlag, 2014)
 22. Horváth, A.: Sigrid Nieberle: Gender Studies und Literatur. Eine Einführung.
  Werkstatt (Debr.). 9 55-57, 2014.
 23. Balkányi, M.: Színpad, iroda, intézet: A kortárs svájci színházról és színháztudományról egy könyv nyomán és kapcsán.
  Filol. Közlöny. 60 (4), 502-525, 2014.
 24. Kertész, A.: The Armchair in the Laboratory.
  Argumentum (Debr.). 10 359-371, 2014.
 25. Kovács, K.: Theodor Körner als Festfigur in dramatischen Spielen des 19. Jahrhunderts.
  Jahrb. ung. Ger. 2013 89-108, 2014.
 26. Thomas, E.: Vorschlag für die Klassifizierung der Phraseologismen: einige Probleme.
  Argumentum. 10 41-55, 2014.
 27. Csatár, P.: X IS A JAIL. A pilot study from a hybrid theoretical point of view.
  Argumentum. 2014 (10), 248-260, 2014.
 28. Szanyi, I.: Zentral oder Partikular?: Geschriebene Mundart in der Zeit der modernen Technik.
  Germanistik in der Schweiz. 2013 (10), 179-185, 2014.
 29. Katschthaler, K.: Zwischen Archiv, Klangkunst und Komposition: Annea Lockwoods A Sound Map of the Danube im Kontext von Grenzen und Grenzüberschreitung.
  In: Reisen und Grenzen in Zentraleuropa / András F. Balogh, Christoph Leitgeb (eds.), Praesens, Wien, 61-74, 2014. ISBN: 9783706907958
2013
 1. Pabis, E.: "Es bleibt nichts als Lesen": Narration und Kognition in Max Frischs Der Mensch erscheint im Holozän.
  In: Interkulturalität und Kognition. Szerk.: Tamás Lichtmann, Karl Katschthaler, Peter Lang, Frankfurt am Main, 73-85, 2013. ISBN: 9783631638514
 2. Kricsfalusi, B.: A felelősség átjátszásának politikája: Erőszak/reprezentáció Mundruczó Kornél három színházi rendezésében.
  Theatron. 2 87-100, 2013.
 3. Pilarský, J.: Ausdrucksmittel personaler Bezugnahme.
  In: Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik. Hrsg.: Jirí Pilarsky, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 867-885, 2013, (A Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézetének kiadványai = Veröffentlichungen des Instituts für Germanistik an der Universität Debrecen, 1585-7948. Studienmaterialien, 1586-829X ; 10/[1].) ISBN: 9789633183106Ö
 4. Pabis, E.: Az emlékezethelyek kutatásának eredményeiről Németországban és Svájcban.
  In: A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai. Szerk.: S. Varga Pál, Száraz Orsolya, Takács Miklós, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 153-163, 2013, (Loci Memoriae Hungaricae, 2064-549X ; 2.)
 5. Boszák, G., Pilarský, J.: Das Determinativ.
  In: Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik. Hrsg.: Jiří Pilarský, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 614-653, 2013. ISBN: 9789633183106
 6. Pilarský, J.: Das Genus (verbi).
  In: Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik. Hrsg.: Jiří Pilarský, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 440-463, 2013. ISBN: 9789633183083
 7. Boszák, G., Pilarský, J.: Das Pronomen.
  In: Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik / von Jiří Pilarský, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 654-700, 2013. ISBN: 9789633183106
 8. Haase, Z.: Das Satzäquivalent.
  In: Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik. Hrsg.: Jirí Pilarsky, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 804-813, 2013, (A Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézetének kiadványai = Veröffentlichungen des Instituts für Germanistik an der Universität Debrecen, 1585-7948. Studienmaterialien, 1586-829X ; 10/[1].) ISBN: 9789633183106ö
 9. Pilarský, J.: Der Satz.
  In: Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik. Hrsg.: Jirí Pilarsky, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 123-408, 2013, (A Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézetének kiadványai = Veröffentlichungen des Instituts für Germanistik an der Universität Debrecen, 1585-7948. Studienmaterialien, 1586-829X ; 10/[1].) ISBN: 9789633183038
 10. Pilarský, J.: Deutsch - ungarische kontrastive Grammatik.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 3 db (1182 p.), 2013. ISBN: 9789633183106ö
 11. Radványi, Z.: Dietmar Rösler: Deutsch als Fremdsprache: Eine Einführung.
  Spracht. German. Linguist. 23.2 214-217, 2013.
  (Ismertetett mű: Dietmar Rösler. -Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. /Stuttgart; Weimar : Metzler Verlag, 2012. -301 p.)
 12. Pilarský, J.: Ebenenübergreifende grammatische Erscheinungen.
  In: Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik. Hrsg.: Jirí Pilarsky, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 891-940, 2013, (A Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézetének kiadványai = Veröffentlichungen des Instituts für Germanistik an der Universität Debrecen, 1585-7948. Studienmaterialien, 1586-829X ; 10/[1].) ISBN: 9789633183106Ö
 13. Tóth, M.: Enikő Németh T., Károly Bibok (eds.): The Role of Data at the Semantics-Pragmatics Interface. Berlin, New York: de Gruyter, 2010. (Mouton Series in Pragmatics 9) 426 pp..
  Spracht. German. Linguist. 23.2 222-231, 2013.
  (Ismertetett mű: Enikő Németh T., Károly Bibok (eds.). -The Role of Data at the Semantics-Pragmatics Interface /Berlin & New York : Mouton de Gruyter, 2010. -426 p.)
 14. Katschthaler, K.: Ethnologie als transkultureller Übersetzungsprozess? "Dichte Beschreibung" vs. (Zwischen-)Raum-Geben.
  In: Interkulturalität und Kognition / [hrsg. von] Tamás Lichtmann, Karl Katschthaler, Peter Lang, Frankfurt a. M., 33-46, 2013. ISBN: 9783631638514
 15. Pilarský, J.: Grammatik vs. Höflichkeit.
  In: Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik. Hrsg.: Jirí Pilarsky, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 886-889, 2013, (A Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézetének kiadványai = Veröffentlichungen des Instituts für Germanistik an der Universität Debrecen, 1585-7948. Studienmaterialien, 1586-829X ; 10/[1].) ISBN: 9789633183106ö
 16. Katschthaler, K.: Gustav Mahler - Arnold Schönberg und die Wiener Moderne.
  Peter Lang, Frankfurt a. M., 172 p., 2013. ISBN: 9783631643204
 17. Trippó, S.: Hodgin, Nick und Pearce, Caroline (Hrsg.): The GDR Remembered-Representations of the East German State since 1989.
  Jahrb. ung. Ger. 2012 249-252, 2013.
  (Ismertetett mű: Hodgin, Nick; Pearce, Caroline (eds.). -The GDR Remembered-Representations of the East German State since 1989 /Rochester, New York : Camden House, 2011)
 18. Lichtmann, T., Katschthaler, K.: Interkulturalität und Kognition.
  Peter Lang, Frankfurt a. M., 117 p., 2013. ISBN: 9783631638514
 19. Mészáros, T.: Konstanze Marx, Monika Schwarz-Friesel (Hrsg.): Sprache und Kommunikation im technischen Zeitalter. Wieviel Internet (v)erträgt unsere Gesellschaft.
  Spracht. German. Linguist. 23.1 111-125, 2013.
  (Ismertetett mű: Konstanze Marx, Monika Schwarz-Friesel. -Sprache und Kommunikation im technischen Zeitalter. Wieviel Internet (v)erträgt unsere Gesellschaft. /Berlin : Walter de Gruyter, 2013. -326)
 20. Katschthaler, K.: Mahlers Grosser Hammer als Instrument bei Alban Berg und Wolfgang Rihm.
  In: Gustav Mahler - Arnold Schönberg und die Wiener Moderne / Karl Katschthaler, Peter Lang, Frankfurt a. M., 91-104, 2013. ISBN: 9783631643204
 21. Majoros, K.: Metafora és kollokáció.
  In: Alknyelvdok7 Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből /szerk. Váradi Tamás, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 131-142, 2013. ISBN: 9789639074590
 22. Majoros, K.: Metapher und Kookkurrenz: Eine alternative "Trichter"-Methode zur korpusbasierten Untersuchung metaphorischer Ausdrücke in öffentlich zugänglichen elektronischen Zeitungskorpora am Beispiel der Wissenschaftsberichterstattung im Bereich der Zellbiologie.
  Spracht. German. Linguist. 23.1 65-110, 2013.
 23. Kertész, A.: Monika Schwarz-Friesel, Jehuda Reinharz: Die Sprache der Judenfeindschaft im 21.
  Spracht. German. Linguist. 23.2 203-214, 2013.
  (Ismertetett mű: Monika Schwarz-Friesel, Jehuda Reinharz. -Die Sprache der Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert /Berlin, New York : de Gruyter, 2013. -444 p.)
 24. Sáfrányos, T.: Sprechakt und Äusserung.
  In: Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik. Hrsg.: Jiří Pilarský, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 837-866, 2013. ISBN: 9789633183090
 25. Pabis, E.: Svájc mint elbeszélés: a nemzeti és a narratív identitás kérdései Max Frisch műveiben.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 337 p., 2013. ISBN: 9789633183816
 26. Haase, Z.: Textaufbau.
  In: Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik. Hrsg.: Jiři Pilarsky, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 25-50, 2013, (A Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézetének kiadványai = Veröffentlichungen des Instituts für Germanistik an der Universität Debrecen, 1585-7948. Studienmaterialien, 1586-829X ; 10/[1].) ISBN: 9789633183106ö
 27. Haase, Z.: Textsorten.
  In: Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik. Hrsg.: Jirí Pilarsky, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 51-86, 2013, (A Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézetének kiadványai = Veröffentlichungen des Instituts für Germanistik an der Universität Debrecen, 1585-7948. Studienmaterialien, 1586-829X ; 10/[1].) ISBN: 9789633183106ö
 28. Haase, Z.: Übungsteil: Das Satzäquivalent.
  In: Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik. Hrsg.: Jirí Pilarsky, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1083-1085, 2013, (A Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézetének kiadványai = Veröffentlichungen des Instituts für Germanistik an der Universität Debrecen, 1585-7948. Studienmaterialien, 1586-829X ; 10/[1].) ISBN: 9789633183106ö
 29. Haase, Z.: Übungsteil: Der Text.
  In: Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik. Hrsg.: Jirí Pilarsky, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 945-949, 2013, (A Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézetének kiadványai = Veröffentlichungen des Instituts für Germanistik an der Universität Debrecen, 1585-7948. Studienmaterialien, 1586-829X ; 10/[1].) ISBN: 9789633183106ö
 30. Pilarský, J.: Übungsteil 1.
  In: Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik. Hrsg.: Jirí Pilarsky, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 953-996, 2013, (A Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézetének kiadványai = Veröffentlichungen des Instituts für Germanistik an der Universität Debrecen, 1585-7948. Studienmaterialien, 1586-829X ; 10/[1].)
 31. Pilarský, J.: Übungsteil 2.
  In: Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik. Hrsg.: Jiří Pilarský, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1090-1102, 2013. ISBN: 9789633183090
 32. Sáfrányos, T.: Veronika Kotůlková, Gabriela Rykalová (Hrsg.): Perspektiven der Textanalyse.
  Spracht. German. Linguist. 23.2 218-222, 2013.
  (Ismertetett mű: Veronika Kotůlková, Gabriela Rykalová. -Perspektiven der Textanalyse /Tübingen : Stauffenburg Verlag, 2012. -334 p.)
 33. Trippó, S.: Von FDJ-Gruppennachmittagen und Trabanten: ungarische Schulbuchrepräsentationen der DDR aus der Vorwendezeit.
  Werkstatt. 8 11-28, 2013.
 34. Pilarský, J.: Vorbemerkungen.
  In: Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik. Hrsg.: Jiří Pilarský, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 837-837, 2013. ISBN: 9789633183090
2012
 1. Katschthaler, K.: "Wie sagen, wie vortragen...": Sprachstörung, Mehrsprachigkeit und musikalische Theatralität in György Kurtágs Op. 30.
  In: Mehrsprachigkeit in Zentraleuropa / Balogh F András, Christoph Leitgeb (szerk.), Praesens, Wien, 283-303, 2012. ISBN: 9783706907088
 2. Grunda, M.: Alteritätskonstruktionen in Max Zweigs Medea in Prag.
  Werkstatt (Debr.). 7 1-21, 2012.
 3. Katschthaler, K.: Am Ende Musik?: Zur Musikähnlichkeit eines Textes von Samuel Beckett.
  In: Inspirationen : Künste im Wechselspiel / Ceglédy Anita, Fülöp József, Ritz Szilvia, L'Harmattan, Budapest, 84-99, 2012.
 4. Szanyi, I.: A német svájci tájnyelvi irodalom válságának és az identitást kifejező dialektushasználat virágzásának ellentmondása napjainkban.
  Nagyerdei Almanach. 2 119-130, 2012.
 5. Haase, Z.: A névmás mint indirekt anafora.
  In: A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai : diszkusszió. Szerk.: Dobi Edit, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 116-138, 2012, (Officina Textologica,1417-4057 ; 17.) ISBN: 9789633182697
 6. Majoros, K.: Christian Fandrych, Maria Thurmair: Textsorten im Deutschen. Linguistische Analysen aus sprachdidaktischer Sicht. Tübingen: Stauffenburg Verlag, 379 Seiten.
  Spracht. German. Linguist. 22.1 92-97, 2012.
  (Ismertetett mű: Textsorten im Deutschen. Linguistische Analysen aus sprachdidaktischer Sicht. -Tübingen : Stauffenburg, 2011. -379 p.)
 7. Katschthaler, K.: Die Verstellung des Dichters.
  Ném. filol. tanulm. 29 147-155, 2012.
 8. Trippó, S.: Eine Pathologie der Bespitzelung: Strukturelle Ähnlichkeiten in den Erzählungen der Stasi-Vergangenheit im deutsch-ungarischen Vergleich.
  In: Studien ungarischer NachwuchsgermanistInnen. Hrsg.: von Ágnes Fekete, Miklós Fenyvesi, András Komáromy, ELTE BTK Germanisztikai Int., Budapest, 125-132, 2012, (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 59.) ISBN: 9789632842462
 9. Horváth, A.: Eine Poetik des Politischen: Zum Werk von Marlene Streeruwitz.
  In: Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit : Akten des XII. internationalen Germanistikkongresses Warschau 2010. Hrsg.: Franciszek Grucza, Ulrich Breuer, Min Suk Choe, Penka Angelova, Peter Lang, Frankfurt am Main, 263-268, 2012. ISBN: 9783631632079
 10. Bihari, J.: Elke Grundler: Kompetent argumentieren: Ein gesprächsanalytisch fundiertes Modell.
  Spracht. German. Linguist. 22.2 209-218, 2012.
  (Ismertetett mű: Elke Grundler. -Kompetent argumentieren. Ein gesprächsanalytisch fundiertes Modell /Tübingen : Stauffenburg Verlag, 2011. -420 p.)
 11. Mezei, Z.: Fachsprachenforschung: ein Überblick (Teil 1).
  Spracht. German. Linguist. 22.1 39-53, 2012.
 12. Mezei, Z.: Fachsprachenforschung: ein Überblick (Teil 2).
  Spracht. German. Linguist. 22.2 109-122, 2012.
 13. Tóth, M.: Gisa Rauh: Syntaktische Kategorien: Ihre Identifikation und Beschreibung in linguistischen Theorien. Tübingen: Stauffenburg, 2011. X,369 Seiten..
  Spracht. German. Linguist. 22.2 218-225, 2012.
  (Ismertetett mű: Gisa Rauh. -Syntaktische Kategorien. Ihre Identifikation und Beschreibung in linguistischen Theorien /Tübungen : Stauffenburg, 2011. -x, 369 p.)
 14. Bihari, J.: Grundlagen der Pragma-Dialektik.
  Sprachtheor. Ger. Linguist. 22.1 55-65, 2012.
 15. Bihari, J.: Grundlagen der Pragma-Dialektik (Teil 2).
  Sprachtheor. Ger. Linguist. 22.2 123-135, 2012.
 16. Horváth, A., Pabis, E.: Identitäten im Wandel: Grenzüberschreitungen in der Literatur : Festschrift für Tamás Lichtmann.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 238 p., 2012.
 17. Kovács, K.: Interkulturelle Genese einer nationalen Symbolfigur.
  In: Wechselwirkungen I. Deutschsprachige Literatur und Kultur im regionalen und internationalen Kontext. Hrsg.: von Zoltán Szendi, Praesens Verlag, Wien, 105-118, 2012. ISBN: 9783706906791
 18. Vacsi, A.: Jörg Meibauer, Markus Steinbach (eds.): Experimental Pragmatics/Semantics.
  Spracht. German. Linguist. 22.2 201-205, 2012.
  (Ismertetett mű: Jörg Meibauer, Markus Steinbach. -Experimental Pragmatics/Semantics /Amsterdam : John Benjamins, 2011. -243 p.)
 19. Majoros, K.: Jürgen Pafel: Einführung in die Syntax: Grundlagen: Strukturen: Theorien. Stuttgart u.a.: Metzler Verlag, 2011, 264 Seiten.
  Spracht. German. Linguist. 22.2 195-201, 2012.
  (Ismertetett mű: Jürgen Pafel. -Einführung in die Syntax. Grundlagen : Strukturen : Theorien /Stuttgart : Metzler, 2011. -264 p.)
 20. Katschthaler, K.: Latente Theatralität und Offenheit: Zum Verhältnis von Text, Musik und Szene in Werken von Alban Berg, Franz Schubert und György Kurtág.
  Peter Lang, Franfurt am Main, 229 p., 2012. ISBN: 9783631637814
 21. Horváth, A.: Literarische Geschlechterentwürfe in Lou Andreas-Salomés "Eine Ausschweifung".
  In: Identitäten im Wandel : Grenzüberschreitungen in der Literatur. Fetschrift für Tamás Lichtmann. Hrsg.: Horváth Andrea, Pabis Eszter, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 135-146, 2012.
 22. Szanyi, I.: Neue Tendenzen in der Schweizer Mundartliteratur "Schweizer sein" in den 70er Jahren und heute.
  In: Wechselwirkungen : Deutschsprachige Literatur und Kultur im regionalen und internationalen Kontext : Beiträge der internationalen Konferenz des Germanistischen Instituts der Universität Pécs vom 9. bis 11. September 2010. Hrsg.: von Zoltán Szendi, Praesens, Wien, 23-34, 2012, (Péscer Studien zur Germanistik ; 6.)
 23. Horváth, A.: Rand.
  In: Lexikon der Raumphilosophie. Hrsg.: Stephan Günzel, Franziska Kümmerling, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 323f, 2012. ISBN: 9783534219315
 24. Pabis, E.: Rütli, röszti, banktitok: emlékezethely-kutatás Svájcban.
  Stud. litt. 51 (1-2), 174-179, 2012.
  (Ismertetett mű: Georg Kreis. -Schweizer Erinnerungsorte: Aus dem Speicher der Swissness /Zürich : Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2010. -350 p.)
 25. Horváth, A.: Schleim.
  In: Lexikon der Raumphilosophie / Hrsg. Stephan Günzel, Franziska Kümmerling, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 357, 2012. ISBN: 9783534219315
 26. Sáfrányos, T.: Sprechakte und ihre Ausdrucksformen im Deutschen und Ungarischen.
  Argumentum. 8 97-135, 2012.
 27. Pető-Szoboszlai, H.: Stefan Müller: Grammatiktheorie.
  Spracht. German. Linguist. 22.1 88-92, 2012.
  (Ismertetett mű: Stefan Müller. -Grammatiktheorie /Tübingen : Stauffenburg Verlag, 2010. -521 p.)
 28. Pilarský, J.: Struktur und Topologie der Nominalphrase im Deutschen und im Ungarischen.
  In: Interkulturelle Erkundungen / (Hrsg.) Nagy Ágota, Boszák Gizella, Peter Lang, Frankfurt am Main, 17-32, 2012. ISBN: 9783631625156
 29. Kricsfalusi, B.: Tanúságtétel, performancia és nyilvánosság Elfriede Jelinek Rohonc (Az öldöklő angyal) című színházi szövegében.
  In: Esemény - trauma - nyilvánosság. Szerk.: Dánél Mónika, Fodor Péter, L. Varga Péter, Ráció Kiadó, Budapest, 58-78, 2012. ISBN: 9786155047374
 30. Kertész, A.: The 'Galilean Style in Science' and the Inconsistency of Linguistic Theorising.
  Found Sci. 17 (1), 91-108, 2012.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 History and Philosophy of Science
  Q1 Multidisciplinary
 31. Thomas, E.: Thorsten Roelcke: Typologische Variation im Deutschen : Grundlagen-Modelle-Tendenzen.
  Spracht. German. Linguist. 22.1 83-88, 2012.
  (Ismertetett mű: Thorsten Roelcke. -Typologische Variation im Deutschen : Grundlagen-Modelle-Tendenzen /Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2011. -318 p.)
 32. Haase, Z.: Törvény az embrió védelmére: Embrióvédelmi törvény - EVT.
  In: Emberi méltóság és személyes autonómia / Michael Quante, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 258-263, 2012. ISBN: 9789633182772
 33. Haase, Z.: Törvénytervezet a preimplantációs diagnosztika szabályozására.
  In: Emberi méltóság és személyes autonómia / Michael Quante, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 277-287, 2012. ISBN: 9789633182772
 34. Horváth, A.: Unterbewusstes.
  In: Lexikon der Raumphilosophie. Hrsg.: Stephan Günzel, Franziska Kümmerling, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 431, 2012. ISBN: 9783534219315
 35. Forgács, E.: Untersuchungen zum Genussystem des Deutschen.
  Sprachtheor. Ger. Linguist. 22.1 67-81, 2012.
 36. Forgács, E.: Untersuchungen zum Genussystem des Deutschen (Teil 2).
  Sprachtheor. Ger. Linguist. 22.2 137-156, 2012.
 37. Kovács, K.: Überwindung der Angst in literarischen Texten über die Türkenkriege.
  In: Angst : Lähmender Stillstand und Motor des Fortschritts / Goltschnigg, Dietmar (Hrsg.), Stauffenburg, Tübingen, 367-373, 2012. ISBN: 9783860570258
 38. Tóth, M.: Walther Kindt: Irrtümer und andere Defizite in der Linguistik: Wissenschaftslogische Probleme als Hindernis für Erkenntnisfortschritte. Frankfurt am Main: Lang, 2010, viii,179 Seiten.
  Argumentum. 8 67-72, 2012.
  (Ismertetett mű: Walther Kindt. -Irrtümer und andere Defizite in der Linguistik : Wissenschaftslogische Probleme als Hindernis für Erkenntnisfortschritte /Frankfurt am Main : Peter Lang, 2010. -viii, 179)
 39. Majoros, K.: Walther Kindt: Irrtümer und andere Defizite in der Linguistik: Wissenschaftslogische Probleme als Hindernis für Erkenntnisfortschritte. Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang Verlag, 2010.
  Spracht. German. Linguist. 22.1 101-108, 2012.
  (Ismertetett mű: Walther Kindt. -Irrtümer und andere Defizite in der Linguistik : Wissenschaftslogische Probleme als Hindernis für Erkenntnisfortschritte /Frankfurt am Main : Peter Lang, 2010. -viii, 179)
 40. Vacsi, A.: Wolfgang Wildgen: Die Sprachwissenshaft des 20. Jahrhunderts: Versuch einer Bilanz.
  Spracht. German. Linguist. 22.1 97-101, 2012.
  (Ismertetett mű: Wolfgang Wildge. -Die Sprachwissenshaft des 20. Jahrhunderts: Versuch einer Bilanz /Berlin : de Gruyter, 2010. -221 p.)
 41. Vacsi, A.: Wolfgang Wildgen: Kognitive Grammatik: Klassische Paradigmen und neue Perspektiven.
  Spracht. German. Linguist. 22.2 205-209, 2012.
  (Ismertetett mű: Wolfgang Wildgen. -Kognitive Grammatik: Klassische Paradigmen und neue Perspektiven /Berlin : de Gruyter, 2010. -251 p.)
2011
 1. Iványi, Z., Pethő, G.: A szaván fogott gondolat: ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére.
  Printart-Press Kft., Debrecen, 2011. ISBN: 9789630831796
 2. Pethő, G., Iványi, Z.: A szaván fogott gondolat: ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére I.kötet.
  Printart-Press, Debrecen, 374 p., 2011. ISBN: 9789630830478
 3. Szanyi, I.: Ausbruch aus der Enge: Indizien für den Paradigmenwechsel in der Schweizer Literatur in Peter Stamms Blitzeis.
  Publ. Univ. Miskolc., Sect. philos. 16 (3), 105-111, 2011.
 4. Kertész, A.: Az episztemológiai tolerancia elve az elméleti nyelvészetben.
  Magy. Nyelv. 107 (2), 129-147, 2011.
 5. Tóth, M.: Das Problem der Abgrenzung der Metonymie von der Metapher.
  Spracht. German. Linguist. 21.1 25-53, 2011.
 6. Darai, Z., Rákosi, C.: Die Behandlung von Inkonsistenz in der Optimalitätstheorie.
  Argumentum. 7 203-226, 2011.
 7. Katschthaler, K.: Die Grenzen der Fiktionalisierung: Versuch über Imre Kertész' Dossier K. Eine Ermittlung unter besonderer Berücksichtigung von Jean Améry.
  In: Gedächtnis und Erinnerung in Zentraleuropa : Jahrestagung 2007 des literatur- und kulturwissenschaftlichen Komitees der Österreichischen und Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 20.-23. September 2007 / András F. Balogh, Helga Mitterbauer (Hg.), Praesens, Wien, 187-199, 2011.
 8. Majoros, K.: Die Zelle als Ziel- und Ursprungsdomäne in wissenschaftlichen Metaphern.
  Juvenilia. 4 242-253, 2011.
 9. Radványi, Z.: Dramapädagogik, Theater, Fremdsprachenunterricht: Auszüge aus dem Vortrag für Mentor-Lehrer (Debrecen, 2008) Dramapädagogik und Fremdsprachenunterricht.
  Deutschunterricht für Ungarn. 24 (1-2), 161-168, 2011.
 10. Trippó, S.: Egyház 2011: az újrakezdés lehetősége.
  Szuverén 3 [3], 2011.
 11. Trippó, S.: Egy kettévágott történelmi narratíva egybevágó elemei.
  Klió. 20 (3), 3-9, 2011.
  (Ismertetett mű: Ulrich Mählert, Frank Möller (Hrsg.). -Abgrenzung und Verflechtung : das geteilte Deutschland in der zeithistorischen Debatte /Berlin : Metropol, 2008. -208 p. -)
 12. Pethő, G.: Előszó.
  In: A szaván fogott gondolat : Ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére I. kötet. Szerk.: Iványi Zsuzsanna, Pethő Gergely, Printart-Press Kft., Debrecen, vii-ix, 2011. ISBN: 9789630830478
 13. Haase, Z.: Enikő Németh T. & Károly Bibok (eds.): The Role of Data at the Semantics-Pragmatics Interface Berlin & New York: Mouton de Gruyter, 2010, 426 pp..
  Argumentum. 7 90-94, 2011.
  (Ismertetett mű: Enikő Németh T. & Károly Bibok (eds.). -The Role of Data at the Semantics-Pragmatics Interface /Berlin & New York : Mouton de Gruyter, 2010. -426 p.)
 14. Tóth, M.: Helge Skirl: Emergenz als Phänomen der Semantik am Beispiel des Metaphernverstehens: Emergente konzeptuelle Merkmale an der Schnittstelle von Semantik und Pragmatik. Tübingen 2009. 187 Seiten.
  Spracht. German. Linguist. 21.1 102-107, 2011.
  (Ismertetett mű: Helge Skirl. -Emergenz als Phänomen der Semantik am Beispiel des Metaphernverstehens. Emergente konzeptuelle Merkmale an der Schnittstelle von Semantik und Pragmatik /Thübingen : Narr, 2009. -)
 15. Trippó, S.: Hiúságok vására: egy új Facebook-alkalmazás apropóján.
  Kulter.hu 07 [2], 2011.
 16. Iványi, Z.: Interaktive Konstitution eines Telefongesprächs im Rundfunk: Eine kleine Gesprächsanalyse.
  In: A szaván fogott gondolat : Ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére. I. kötet. Szerk.: Iványi Zsuzsanna, Pethő Gergely, Printart-Press Kft., Debrecen, 39-53, 2011. ISBN: 9789630830478
 17. Trippó, S.: Jelentős művek: a besúgás traumatikus tapasztalatának elbeszélései.
  Szkholion. 1 108-114, 2011.
 18. Majoros, K.: Juliana Goschler: Metaphern für das Gehirn. Eine kognitiv-linguistische Untersuchung. Berlin: Frank & Timme, 2008, 243 Seiten.
  Sprachtheor. Ger. Linguist. 21.1 95-101, 2011.
  (Ismertetett mű: Juliana Goschler. -Metaphern für das Gehirn. Eine kognitivlinguistische Untersuchung /Berlin : Frank & Timme, 2008. -243 p. -)
 19. Tóth, M.: Kognitive und sprachliche Aspekte in der Interpretation von Grenzfällen zwischen Metapher und Metonymie.
  In: A szaván fogott gondolat : ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére. Szerk.: Iványi Zsuzsanna, Pethő Gergely, Printart-Press Kft., Debrecen, 351-361, 2011. ISBN: 9789630830478
 20. Csatár, P., Haase, Z.: Koherencia és kohézió: reflexiók e két fogalom értelmezésére a német nyelvű szakirodalom alapján.
  In: A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai : poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés : Petőfi S. János 80. születésnapjára. Szerk.: Dobi Edit, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 57-81, 2011, (Officina Textologica ; 16.) ISBN: 9789633181140
 21. Kertész, A., Rákosi, C.: Konstruktív ellentmondások a generatív szintaxisban.
  In: A szaván fogott gondolat : Ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére. I. kötet. Szerk.: Iványi Zsuzsanna, Pethő Gergely, Printart-Press, Debrecen, 299-318, 2011.
 22. Trippó, S.: Kóser vagy nem kóser?: a müncheni Zsidó Múzeum.
  Prae.hu. 3 [2], 2011.
 23. Majoros, K., Csatár, P.: Leitmetaphern in der modernen Zellbiologie: Bemerkungen zu Metaphern als Wissensvermittler in der Wissenschaft.
  Spracht. German. Linguist. 21.2 133-157, 2011.
 24. Kovács, K.: Literarische Bearbeitungen Der Belagerung Von Szigetvár Und Ihre Quellen.
  EKF tud. közl., Ger. stud. 8 9-20, 2011.
 25. Csatár, P.: Metapher, Metonymie und Argumentation = Metaphor, Metonymy and Argumentation: Sprachtheorie und Germanistische Linguistik : Themenheft/Special Issue I..
  Nodus Publikationen, Münster, 102 p., 2011.
 26. Csatár, P.: Metapher, Metonymie und Argumentation = Metaphor, Metonymy and Argumentation: Sprachtheorie und Germanistische Linguistik 21.2.: Themenheft/Special Issue II..
  Nodus Publikationen, Münster, 120 p., 2011.
 27. Mezei, Z.: Michael Schlaefer: Lexikologie und Lexikographie: Eine Einführung am Beispiel deutscher Wörterbüche.
  Sprachtheor. Ger. Linguist. 21 (2), 216-219, 2011.
  (Ismertetett mű: Lexikologie und Lexikographie : Eine Einführung am Beispiel deutscher Wörterbüche (2. durchgesehene Auflage). -Berlin : Erich Schmidt Verlag, 2009. -199 p.)
 28. Pethő, G., Kardos, É.: Miért nem száradhat meg a forrás és ki a pohár?: Szemantikai próbálkozások a folyamatos állapotváltozást jelölő igék témakörében.
  In: A szaván fogott gondolat : Ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére. I. kötet. Szerk.: Iványi Zsuzsanna, Pethő Gergely, Printart-Press Kft., Debrecen, 331-351, 2011. ISBN: 9789630830478
 29. Haase, Z.: Monika Schwarz: Einführung in die Kognitive Linguistik. 3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Tübingen: Francke, 2008, 298 Seiten.
  Spracht. German. Linguist. 21 (2), 219-225, 2011.
  (Ismertetett mű: Monika Schwarz. -Einführung in die Kognitive Linguistik /Tübingen : Francke, 2008. -298 p.)
 30. Horváth, A.: Német kultúra Debrecenben.
  In: A szaván fogott gondolat : ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére II. kötet. Szerk.: Iványi Zsuzsanna, Pethő Gergely, Printart-Press Kft., Debrecen, 47-51, 2011. ISBN: 9789630831796
 31. Csatár, P.: Principles of integrating psycholinguistic experiments in metaphor research (Part I).
  Spracht. German. Linguist. 21 (1), 3-24, 2011.
 32. Csatár, P.: Principles of integrating psycholinguistic experiments in metaphor research (Part II).
  Spracht. German. Linguist. 21 (2), 109-132, 2011.
 33. Kricsfalusi, B.: Reprezentáció, esztétika, politika, avagy miért nem politikus a magyar színház?.
  Alföld. 62 (8), 81-93, 2011.
 34. Csatár, P., Majoros, K.: Sejtmetaforák adatolása és vizsgálata: megjegyzések a metaforák tudományos tudásátadásban játszott szerepéhez.
  In: A szaván fogott gondolat : Ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére. Szerk.: Iványi Zsuzsanna, Pethő Gergely, Pintart-Press Kft., Debrecen, 281-298, 2011. ISBN: 9789630830478
 35. Kovács, K.: Szigetvár 1566-os ostromának 18-19. századi német irodalmi feldolgozásai és azok forrásai.
  In: Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére 1-2. / Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely Tamás, Száraz Orsolya, Debrecen Univerity Press, Debrecen, 353-361, 2011.
 36. Kovács, K.: Szigetvár ostromának 18-19. századi feldolgozásai és forrásai.
  In: Eruditio, virtus et constantia : tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére 1. köt.. Szerk.: Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely Tamás, Száraz Orsolya ISBN: 9789633181065
 37. Haase, Z.: Textsorten aus kontrastiver Sicht: Ein Begleitartikel zum Projekt "Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik" (dukg).
  Argumentum. 7 59-73, 2011.
 38. Kovács, K.: Theodor Körners Zriny: die Wiedergeburt des Nikolaus Zrínyi um 1800.
  In: Militia et Litterae : die beiden Nikolaus Zrínyi und Europa. Hrsg.: Wilhelm Kühlmann, Tüskés Gábor, Bene Sándor, Niemeyer Verlag, Tübingen, 285-303, 2011, (Frühe Neuzeit, 0934-5531 ; Bd. 141.) ISBN: 9783484366411
 39. Trippó, S.: Traumakutatás és transzdiszciplinaritás.
  Stud. litt. 50 (3-4), 183-188, 2011.
  (Ismertetett mű: Angela Kühner. -Trauma und kollektives Gedächtnis /Giessn : Psychosozial-Verlag, 2008. -)
 40. Kricsfalusi, B.: Zeugenschaft, Performanz und Öffentlichkeit in Rechnitz (Der Würgeengel).
  In: Ereignis Literatur : Institutionelle Dispositive der Performativität von Texten. Szerk.: Csongor Lörincz, Transcript, Bielefeld, 467-488, 2011.
2010
 1. Kricsfalusi, B.: "Csinálni jobb, mint érezni": A Lehrstück és a brechti médiaarchívum.
  In: A hermeneutika vonzásában : Kulcsár Szabó Ernő 60. születésnapjára. Szerk.: Bónus Tibor, Eisemann György, Lőrincz Csongor, Szirák Péter, Ráció, Budapest, 535-549, 2010.
 2. Sajgál, M.: "El fogom mondani jó bőven itten az aranyszép lányoknak...": Társadalmi pozicionálás és nyelvi-interaktív cselekvési lehetőségei egy tanúkihallgatásban.
  In: Nyelvében a jog. Szerk.: Szabó Miklós, Bíbor Kiadó, Miskolc, 229-260, 2010. ISBN: 9789639988088
 3. Pabis, E.: "Ich unternahm Forschungsreisen ins Innere meiner Ängste und kam mit Kamelladungen voll Erfundenem zurück": Reisen, Erzählen und Fremderfahrungen in Urs Widmers Roman Im Kongo.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Phil. 15 (3), 405-418, 2010.
 4. Sajgál, M.: A kvalitatív kutatási módszertan lehetőségei és korlátai a jog és nyelv kapcsolatának tükrében.
  In: Nyelvében a jog. Szerk.: Szabó Miklós, Bíbor Kiadó, Miskolc, 91-116, 2010. ISBN: 9789639988088
 5. Trippó, S.: A múzeum mint a tapasztalás tere- Gondolatok a müncheni Zsidó Múzeum állandó kiállításáról.
  Magy. Zsidó Szle. Új folyam 6-7 299-309, 2010.
 6. Wulff, C., Trippó, S.: A német egység.
  Szuverén 10 [6], 2010.
 7. Sajgál, M.: A nyelvi adatok rögzítése: A transzkripciós munka.
  In: Nyelvében a jog. Szerk.: Szabó Miklós, Bíbor Kiadó, Miskolc, 293-307, 2010. ISBN: 9789639988088
 8. Csatár, P.: A pszicholingvisztikai kísérletek helye és szerepe a fogalmi metaforaelméletben.
  Argumentum. 6 6-36, 2010.
 9. Pabis, E.: Berlin, a német kulturális emlékezet "háromdimenziós palimpszesztje".
  Debr. Disputa. 6. 4-11, 2010.
 10. Lelkes, Z.: Bühnenvolkstanz als Geschichte: Kontextualisierung des Stückes Kisbojtár von Miklós Rábai.
  In: Zwischen Kulturen und Disziplinen : Festschrift für Magdolna Balkányi / [hrsg. von] Lelkes Zsófia, Molnár Klára, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 43-52, 2010. ISBN: 9789633180792
 11. Iványi, Z., Kertész, A., Marinecz, K.: Communicating Quasi-Citizenship?: Public Participation in GMO-release Permitting Procedures in Hungary : A Conversation Analytic Approach.
  In: Democratic Transgressions of Law : Governing Technology through Public Participation / edited by Alfons Bora, Heiko Hausendorf, Brill, Leiden, 207-235, 2010. ISBN: 9789004180437
 12. Lichtmann, T.: Dichter im Brettl. Jura Soyfer.
  MTA-ORZSE Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoportja :, Budapest, 145 p., 2010. ISBN: 9789638864468
 13. Pabis, E.: Die Schweiz als Erzählung: Nationale und narrative Identitätskonstruktionen in Max Frischs Stiller, Wilhelm Tell für die Schule und Dienstbüchlein.
  Peter Lang, Frankfurt am Main et al., 207 p., 2010. ISBN: 9783631597330
 14. Pabis, E.: Egy "amerikai" Svájcban?: Társadalmi nem, nemzet és emlékezeti terek Max Frisch Stiller című regényében.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Phil. 15 (1), 85-104, 2010.
 15. Kovács, K.: Erzähler des 19. Jahrhunderts.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 356 p., 2010. ISBN: 9789634733416
 16. Szanyi, I.: Fragen und Fakten zur Mundartliteratur im Oberwallis.
  Publ. Univ. Miskolc., Sect. philos. 15 (3), 373-380, 2010.
 17. Kertész, A.: From 'Scientific Revolution' to Unscientific Revolution': An Analysis of Approaches to the History of Generative Linguistics.
  Lang. sci. 32 (5), 507-527, 2010.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Language and Linguistics
  Q2 Linguistics and Language
 18. Thomas, E.: Jarmo Korhonen, Wolfgang Mieder, Elisabeth Piirainen & Rosa Piñel (Hrsg.): Phraseologie global - areal - regional: Akten der Konferenz EUROPHRAS 2008 vom 13. - 16. 8. 2008 in Helsinki (Rezension).
  Spracht. German. Linguist. 20 122-128, 2010.
 19. Hoffmann, L., Sajgál, M.: Jogi diskurzusok a normalitás és normativitás határán.
  In: Nyelvében a jog. Szerk.: Szabó Miklós, Bíbor Kiadó, Miskolc, 117-136, 2010. ISBN: 9789639988088
 20. Trippó, S.: Komplett verwanzt: zum Gedächtnis der ehemaligen sozialistischen Geheimdienste in Werken von Esterházy und Donnersmarck.
  Werkstatt. 5 63-75, 2010.
 21. Pabis, E.: Kulturelle und ästhetische Fremdheit als Herausforderungen der Literaturwissenschaft.
  Trans. 17 0-13, 2010.
 22. Katschthaler, K.: Latente oder explizite Theatralität?: György Kurtágs "Kafka-Fragmente" auf der Bühne.
  Werkstatt. 5 1-30, 2010.
 23. Schőner, A., Staller, T., Lichtmann, T.: Magyar-Zsidó Szemle..
 24. Kertész, A.: Miért érdemes a nyelvésznek reggelente felkelni az ágyból: avagy: Chomsky "forradalmai" és a generatív nyelvészet historiográfiája. IV. rész.
  Magy. Nyelv. 106 (3), 257-269, 2010.
 25. Kertész, A.: Miért érdemes a nyelvésznek reggelente felkelni az ágyból?: avagy: Chomsky "forradalmai" és a generatív nyelvészet historiográfiája : III. rész.
  Magy. Nyelv. 106 (2), 145-156, 2010.
 26. Kertész, A.: Miért érdemes a nyelvésznek reggelente felkelni az ágyból?: avagy: Chomsky "forradalmai" és a generatív nyelvészet historiográfiája. II. rész.
  Magy. Nyelv. 106 (1), 24-34, 2010.
 27. Balkányi, M., Arnold, H.: Molnár Ferenc. Biogramm. A Pál utcai fiúk (Die Jungen der Paulstraesse). Liliom. Egy csirkefogó élete és halála. Külvárosi legenda hét képben. (Liliom. Vorstadtlegende in sieben Bildern und einem szenischen Prolog).
  In: Kindlers Literaturlexikon 3.. Hrsg.: Heinz Ludwig Arnold, Metzler Verlag, Stuttgart, [5], 2010.
 28. Kertész, A.: On Stage Setting Thought Experiments in Cognitive Linguistics: A Case Study.
  In: Von Katastrophen, Zeichen und vom Ursprung der menschlichen Sprache. Hrsg.: von Cornelia Stroh, Brockmeyer, Bochum, 7-30, 2010.
 29. Balkányi, M., Arnold, H.: Örkényi István: Biogramm: Das dramatische Werk.
  In: Kindlers Literaturlexikon 3.. Hrsg.: Heinz Ludwig Arnold, Metzler Verlag, Stuttgart, [5], 2010.
 30. Kertész, A.: Review of Case study research in applied linguistics.
  eLanguage [elektronikus dokumentum] 1-2, 2010.
  (Ismertetett mű: Patricia A. Duff. -Case study research in applied linguistics /New York : Lawrence Erlbaum Associates, 2008. -ix, 233 p. -)
 31. Kertész, A.: Review of English syntax and argumentation.
  eLanguage [elektronikus dokumentum] 1-2, 2010.
  (Ismertetett mű: Bas Aarts. -English syntax and argumentation (3rd ed.) /New York : Palgrave Macmillan, 2008. -xv, 323 p. -)
 32. Kertész, A.: Review of The shared mind.
  eLanguage [elektronikus dokumentum] 1-2, 2010.
  (Ismertetett mű: ed. Jordan Zlatev, Timothy P. Racine, Chris Sinha, Esa Itkonen. -The shared mind : Perspectives on intersubjectivity /Amsterdam : John Benjamins, 2008. -xiii, 391 p. -)
 33. Kertész, A.: Review of The western classical tradition in linguistics.
  eLanguage [elektronikus dokumentum] 1-2, 2010.
  (Ismertetett mű: Keith Allan. -The western classical tradition in linguistics /London ; Oakville, CT : Equinox, 2007. -xi, 351 p. -)
 34. Szanyi, I.: Rezension: Ursula Fölmli (Hsg.) Igajanumenechligaluege. Poetische Schweizerreise in Mund-Arten.
  Werkstatt. 5 76-82, 2010.
 35. Pilarský, J.: Subjektlose ("unpersönliche") Verben und Konstruktionen im Deutschen, Rumänischen und Ungarischen.
  In: Begegnungsräume von Sprachen und Literaturen. Studien aus dem Bereich der Germanistik. Band 2. / A. Benedek, G. Boszák, G., Crişan, R.A. (Hg.), Societatea Muzeului Ardelean - Editura Partium, Klausenburg - Growardein, 7-29, 2010.
 36. Kertész, A.: Two Notions of 'Research Program' and the Historiography of Generative Linguistics.
  Historiogr. linguist. 37 (1/2), 165-191, 2010.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 History
  Q3 Language and Linguistics
  Q4 Linguistics and Language
 37. Kovács, K.: Varusschlacht 2009.
  In: Erbauendes Spiel : Unendliche Spur. Festschrift für Zoltán Szendi. Hrsg.: Reiner Hillenbrand, Praesens Verlag, Wien, 555-565, 2010.
 38. Pabis, E.: Von der Schweizerreise zum "Fernsehabenteuer" im "Witzerland": Inszenierungen nationaler Identität in der Schweiz nach der Jahrtausendwende.
  In: Zwischen Kulturen und Disziplinen : Festschrift für Magdolna Balkányi. Hrsg.: Lelkes Zsófia, Molnár Klára, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 82-93, 2010. ISBN: 9789633180792
 39. Pilarský, J.: Zu den phonetischen Fehlern im DaF-Unterricht von Rumänisch- und Ungarischsprechenden.
  In: Fehlertypologie im DaF-Unterricht, Band 1. Studien zu deutsch-rumänisch-ungarischen Interferenzerscheinungen. Hrsg.: Gizella Boszák, Scientia Verlag, Cluj-Napoca, 71-103, 2010. ISBN: 9789731970370
 40. Pilarský, J.: Zur kontrastiven Topologie der NomP im Deutschen, Rumänischen und Ungarischen.
  In: Globale und lokale Denkmuster. Festschrift für Elena Viorel zum 70. Geburtstag / Hg. Szabolcs János-Szatmári, Societatea Muzeului Ardelean - Editura Partium, Klausenburg - Growardein, 33-50, 2010.
 41. Horváth, A.: Zwischen Räumen und Kulturen.
  In: Zwischen Kulturen und Disziplinen : Festschrift für Magdolna Balkányi / [hrsg. von] Lelkes Zsófia, Molnár Klára, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 69-81, 2010.
2009
 1. Pabis, E.: "Und Gott ist alles was da ist; Er ist in unsern Küssen.": zum Sensualismus in Heines Zeitgedichten.
  In: Rhetorik als Skandal : Heinrich Heines Sprache. Hrsg.: Kovács Kálmán, Aisthesis, Bielefeld, 155-171, 2009.
 2. Katschthaler, K.: (t) - Schuberts Heine?.
  In: Rhetorik als Skandal : Heinrich Heines Sprache. Hrsg.: Kálmán Kovács, Aisthesis Verlag, Bielefeld, 109-118, 2009.
 3. Mászlainé Nagy, J.: A jászapáti roma és magyar kisiskolások fogalmazásainak kultúraközi elemzése.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 47 145-170, 2009.
 4. Cornellie, F., Horváth, A.: Akademischdeutsch.
  Lingaupolis, Antwerpen, 30 p., 2009.
 5. Haase, Z.: András Kertész, Csilla Rákosi: New Approaches to Linguistic Evidence: Pilot Studies = Neue Ansätze zu linguistischer Evidenz : Pilotstudien.
  Argumentum. 5 39-43, 2009.
  (Ismertetett mű: András Kertész, Csilla Rákosi. -New Approaches to Linguistic Evidence : Pilot Studies = Neue Ansätze zu linguistischer Evidenz : Pilotstudien /Frankfurt am Main [et al.] : Lang, 2008. -233 p. -)
 6. Manger, I., Lichtmann, T., Kiss, Z.: Az édenkert könyve.
  Múlt és Jövő, Budapest ;, 234 p., 2009. ISBN: 9789639512511
 7. Horváth, A.: Bild und Funktion der Frau in der Lyrik Heinrich Heines.
  In: Rhetorik als Skandal : Heinrich Heines Sprache. Hrsg.: Kovács Kálmán, Aisthesis, Bielefeld, 171-179, 2009.
 8. Kertész, A., Rákosi, C.: Cyclic vs. circular argumentation in the conceptual metaphor theory.
  Cognitive Linguist. 20 703-732, 2009.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Developmental and Educational Psychology
  Q1 Language and Linguistics
  Q1 Linguistics and Language
 9. Katschthaler, K.: Das Theatrale der Musik: György Kurtágs Kafka-Fragmente und die Un-Musikalität Kafkas.
  Jahrb. ung. Ger. 53-74, 2009.
 10. Kovács, B.: Der Stellenwert Joseph Roths im literarischen Kanon Grossbritanniens, der Nachfolgestaaten der Österreichisch-Ungarischen Monarchie und Deutschlands.
  Stud. Caroliensia. 10 (1), 45-53, 2009.
 11. Kovács, K.: Dimensionen eines Skandals: Vorwort.
  In: Rhetorik als Skandal : Heinrich Heines Sprache. Hrsg.: Kovács Kálán, Aisthesis, Bielefeld, 7-14, 2009. ISBN: 9783895287411
 12. Kovács, K.: Egy jubileum kontextusai.
  Debr. Disputa. 7 (7-8.), 108-113, 2009.
 13. Horváth, A.: Grenzgängerin und Vermittlerin: Barbara Frischmuth als 'multikulturelle' Autorin.
  In: Brüchige Welten : von Doderer bis Kehlmann : Einzelinterpertationen. Hrsg.: Attila Bombitz, JATEPress ; Praesens, Szeged ; Wien, 151-162, 2009.
 14. Kovács, K.: Heines Rhetorische Subversion: Grenzverletzung in der Metapher.
  In: Ideologie der Form / Kovács Kálmán (Hrsg.), Peter Lang, Frankfurt/M., Bern, New York, Paris, Wien, 55-72, 2009, (Debrecener Studien zur Literatur ; 12) ISBN: 3631541988
 15. Iványi, Z.: Interjú és nyelvészeti konverzációelemzés.
  In: Tanulmányok a médiatudományok köréből : az interjú mint sajtóműfaj és módszer c. tudományos konferencia anyaga. Szerk.: Martin József, EKF Líceum Kiadó, Eger, 49-55, 2009.
 16. Csatár, P.: Introspective-intuitive data collection and its alternatives in the theory of conceptual metaphors.
  Sprachtheor. Germanist. Linguist. 19 (1), 1-49, 2009.
 17. Iványi, Z.: Konstruktionseinheiten und soziale Positionierung im Gespräch.
  Argumentum. 5 105-109, 2009.
 18. Kovács, K.: Lügnerische Rhetorik: Heine als Sündenbock der Petőfi-Rezeption.
  In: Rhetorik als Skandal : Heinrich Heines Sprache. Hrsg.: Kovács Kálmán, Aisthesis, Bielefeld, 71-86, 2009. ISBN: 9783895287411
 19. Horváth, A.: Maritimdeutsch: Kommunikation im Beruf.
  Antwerpeni Egyetem, Antwerpen, 114 p., 2009.
 20. Kertész, A.: Miért érdemes a nyelvésznek reggelente felkelni az ágyból?: avagy: Chomsky "forradalmai" és a generatív nyelvészet historiográfiája : I. rész.
  Magy. Nyelv. 105 (4), 385-401, 2009.
 21. Kovács, K., Czinglar, C.: Neue Räume betreten: authentische Kommunikationssituationen und ihre Bedeutung für die Motivation im Fremdspracherwerb.
  ÖDaF-Mitteilungen 1 1-8, 2009.
 22. Pilarský, J., Cirko, L., Grimberg, M., Tworek, A.: Nullartikel vs. Artikellosigkeit aus beschreibender und kontrastiver Sicht.
  In: DPG im Kreuzfeuer : Akten der internationalen Linguistenkonferenz Karpacz. Hrsg.: Cirko, Lesaw, Grimberg, Martin, Tworek, Artur, Neisse Verlag, Dresden ; Wroclaw, 101-119, 2009.
 23. Kertész, A., Rákosi, C.: On current approaches to linguistic data and evidence.
  Sprachtheor. Germanist. Linguist. 19 125-170, 2009.
 24. Kertész, A., Rákosi, C.: On the metascientific representation of inconsistency in linguistic theories.
  In: Meta-representation, Self-organization and Art. Eds.: Heusden, B. van; Wildgen, W, Lang, Frankfurt am Main ; Bern ; Bruxelles ; New York; Oxford ; Wien, 233-264, 2009.
 25. Kertész, A., Rákosi, C., Bálint, P., Bódis, Z.: Parakonzisztencia a gyermeklírában.
  In: Változatok a gyermeklírára. Szerk.: Bálint Péter, Bódis Zoltán, Didakt, Debrecen, 175-192, 2009.
 26. Katschthaler, K.: Partikularisierung vs. Universalisierung?: die Frage der europäischen Kultur in Imre Kertész Essayistik.
  Jahrb. ung. Ger. 97-108, 2009.
 27. Kovács, K.: Petőfi rossz szelleme: Heinrich Heine. A Petőfi-recepció Heine-képéről.
  In: Margonauták : Írások Margócsy István 60. Születésnapjára / Csörsz Rumen István; Hegedüs Béla; Vaderna Gábor; Ambrus Judit; Bárány Tibor, rec.iti, Budapest, 422-432, 2009. ISBN: 9789637341830
 28. Lehmann, H., Kricsfalusi, B., Berecz, Z., Schein, G.: Posztdramatikus színház.
  Balassi, Budapest, 243 p., 2009. ISBN: 9789635068104
 29. Pilarský, J.: Propositions- und gegenstandsfundierte Komplementsätze mit interrogativem Element im Deutschen und Ungarischen.
  In: Zwischen-Bilanz : 20 Jahre Germanistik in Szombathely. Hrsg.: Mónika Cseresznyák, Petra Szathmári, Acta Germanistica Savariensia, Szombathely, 79-90, 2009, (Acta Germanistica Savariensia ; Bd. 11)
 30. Kricsfalusi, B.: Reprezentációkritika rulez!: szöveghasználat és szubjektumszemlélet René Pollesch posztdramatikus színházában.
  Alföld. 8 100-111, 2009.
 31. Kovács, K.: Rhetorik als Skandal: Heinrich Heines Sprache.
  Aisthesis, Bielefeld, 179, [1], 2009. ISBN: 9783895287411
 32. Haase, Z.: Rolf, Eckard: Sprachtheorien. Von Saussure bis Millikan. Berlin & New York: Walter de Gruyter, 2008, 269 Seiten.
  Spracht. German. Linguist. 19 (1), 77-83, 2009.
  (Ismertetett mű: Eckard Rolf. -Sprachtheorien : Von Saussure bis Millikan /Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 2008. -269. -)
 33. Szanyi, I.: Schweizer(hoch)deutsch im Deutschunterricht in Ungarn.
  Theorie Prax. Pädagog. 1 (2), 18-22, 2009.
 34. Sajgál, M.: Soziale Positionierung und Handlungsmöglichkeiten im vorgerichtlichen Ermittlungsverfahren.
  In: Interdisziplinäre Rechtsforschung zwischen Rechtswirklichkeit, Rechtsanalyse und Rechtsgestaltung. Hrsg.: von Josef Estermann, Orlux Verlag, Beckenried, 57-82, 2009. ISBN: 9783907230213
 35. Lelkes, Z.: Test és kép.
  Tánctud. közl. 1 59-64, 2009.
 36. Molnár, K.: Theaterraum als Erfahrungsraum.
  Germanistische Studien. 7 107-113, 2009.
 37. Pabis, E.: Történelem az emlékezetben: az egyéni tapasztalattól a nyilvános színrevitelig.
  Klió. 18 (1), 5-10, 2009.
  (Ismertetett mű: Aleida Assmann. -Geschichte im Gedächtnis : von der individuellen Erfahrung zur öffentlichen Inszenierung /München : Beck, 2007. -219, [1] p. -)
 38. Pilarský, J.: Zum Projekt "Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik" (dukg).
  Sprachtheor. Germanist. Linguist. 19 (2), 207-223, 2009.
 39. Mezei, Z.: Zur Rolle des Deutschen in der europäischen Identität.
  Argumentum. 5 44-72, 2009.
2008
 1. Pabis, E.: A Bildung fogalma a kortárs német társadalomtudományi gondolkodásban.
  Debr. Disputa. 6 (7-8), 112-115, 2008.
 2. Kertész, A., Rákosi, C.: Adatok és plauzibilis érvelés a nyelvészetben.
  DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 264 pp., 2008. ISBN: 9789634732570
 3. Pethő, G., Tóth, E., Gervain, J., Pléh, C., Csatár, P.: A metaforák esztétikai értékelésének tényezői.
  In: A láthatatlan nyelv. Szerk.: Gervain Judit, Pléh Csaba, Gondolat Kiadó, Budapest, 25-60, 2008, (Kognitív szeminárium)
 4. Pabis, E.: A múlt hosszú árnyéka. Történelempolitika és az emlékezés kultúrája Németországban 1945 után.
  Klió. 17 (1), 103-108, 2008.
  (Ismertetett mű: Aleida Assmann. -Der lange Schatten der Vergangenheit : Erinnerungskultur und Geschichtspolitik /München : Beck, 2006. -320 p.)
 5. Kertész, A., Rákosi, C., Andor, J.: A note on the alleged circularity of conceptual metaphor theory.
  In: When grammar minds language and literature : Festschrift for Prof. Béla Korponay on the occasion of his 80th birthday. Ed.: by József Andor [et al.], Institute of English and American Studies Univ. of Debrecen, Debrecen, 275-284, 2008.
 6. Mászlainé Nagy, J.: A szerepjátszós módszer segítségével létrehozott dialógusok elemzési lehetőségei.
  Argumentum. 4 1-21, 2008.
 7. Balkányi, M.: A színházi konvenció/tradíció - a magyar színházi struktúra és az amatőr/alternatív színház.
  Symbolon. 8 (12), 5-24, 2008.
 8. Maitz, P.: A szociolingvisztikai nyelvcsere-kutatások lehetőségeiről és korlátairól.
  Magy. Nyelv. 104 (2), 2008.
 9. Seler, E., Seler-Sachs, C., Alvarez Garcia, G.: Cartas de viaje desde México.
  Universidad Nacional Autónoma de México, México, 282 p., 2008. ISBN: 9789703249091
 10. Kertész, A., Rákosi, C.: Conservatism vs. innovation in the (un)grammaticality debate.
  In: New approaches to linguistic evidence : pilot studies = Neue Ansätze zu linguistischer Evidenz : Pilotstudien. Szerk.: Kertész András, Rákosi Csilla, Bern : Bruxelles : New York : Oxford : Wien : Lang, Frankfurt am Main, 61-84, 2008.
 11. Kertész, A., Rákosi, C.: Conservatism vs. innovation in the debate on data in generative grammar.
  In: New approaches to linguistic evidence : pilot studies = Neue Ansätze zu linguistischer Evidenz : Pilotstudien. Szerk.: Kertész András, Rákosi Csilla, Bern : Bruxelles : New York : Oxford : Wien : Lang, Frankfurt am Main, 85-118, 2008.
 12. Pethő, G., Kardos, É.: Cross-linguistic evidence and the licensing of implicit arguments.
  OSLa. 1 (1), 33-61, 2008.
 13. Kricsfalusi, B., Bombitz, A.: Das Theater als Bedürfnisanstalt: metadramatische und metatheatralische Selbstreflexion in Marlene Streeruwitz' New York. New York..
  In: Brüchige Welten : von Doderer bis Kehlmann : Einzelinterpertationen. Hrsg.: Attila Bombitz, Wien : JATEpress ; Praesens, Szeged, 199-219, 2008.
 14. Kertész, A., Rákosi, C.: Daten und Argumentation in der Theorie konzeptueller Metaphern.
  In: New approaches to linguistic evidence : pilot studies = Neue Ansätze zu linguistischer Evidenz : Pilotstudien. Szerk.: Kertész András, Rákosi Csilla, Bern : Bruxelles : New York : Oxford : Wien : Lang, Frankfurt am Main, 199-233, 2008.
 15. Kertész, A., Rákosi, C.: Daten und Evidenz in linguistischen Theorien: ein Forschungsüberblick.
  In: New approaches to linguistic evidence : pilot studies = Neue Ansätze zu linguistischer Evidenz : Pilotstudien. Szerk.: Kertész András, Rákosi Csilla, Bern : Bruxelles : New York : Oxford : Wien : Lang, Frankfurt am Main, 21-60, 2008.
 16. Maitz, P., Eller, N., Hackl, S., Lupták, M.: Der Familienname als Ausschluss- und Machtinstrument: eine kritisch-diskursanalytische Fallstudie.
  In: Namen und ihr Konfliktpotential im europäischen Kontext : Regensburger Symposium, 11. bis 13. April 2007. Hrsg.: von Eller, Nicole, Hackl, Stefan, Luptak, Marek, edition vulpes, Regensburg, 187-217, 2008, (Regensburger Studien zur Namenforschung ; 4.)
 17. Csatár, P., Kertész, A., Rákosi, C.: Die introspektiv-intuitive Datensammlung und ihre Alternativen in der konzeptuellen Metapherntheorie.
  In: New Approaches to Linguistic Evidence : Pilot Studies = Neue Ansätze zu linguistischer Evidenz : Pilotstudien. Szerk.: Kertész András ; ill. Rákosi Csilla, Peter Lang, Frankfurt am Main, 109-149, 2008.
 18. Pethő, G.: Georg Rehm, Andreas Witt, Lothar Lemnitzer (eds.): Datenstrukturen für linguistische Ressourcen und ihre Anwendungen = Data structures for linguistic resources and applications.
  Sprachtheor. Ger. Linguist. 18 (2), 200-205, 2008.
  (Ismertetett mű: Georg Rehm; Andreas Witt; Lothar Lemnitzer. -Datenstrukturen für linguistische Ressourcen und ihre Anwendungen = Data structures for linguistic resources and applications /Tübingen : Narr, 2007. -xiv,362 p. -)
 19. Kertész, A., Rákosi, C.: Introduction: the problem of data and evidence in theoretical linguistics.
  In: New approaches to linguistic evidence : pilot studies = Neue Ansätze zu linguistischer Evidenz : Pilotstudien. Szerk.: Kertész András, Rákosi Csilla, Bern : Bruxelles : New York : Oxford : Wien : Lang, Frankfurt am Main, 9-19, 2008.
 20. Kovács, K.: Johann Ladislaus Pyrker Oder die Verweigerung kultureller Differenz: Eine Fallstudie.
  In: Gedächtnis, Identität, Differenz : Zur kulturellen Konstruktion des Südosteuropäischen Raumes und ihrem deutschsprachigen Kontext. Hrsg.: Marijan Bobinac, Wolfgang Müller-Funk, Narr-Francke, Tübingen-Basel, 43-54, 2008. ISBN: 978772083013
 21. Czinglar, C., Kovács, K.: Kulturarbeit erschliesst neue Erfahrungsräume: österreichisch-ungarische Kooperationsprojekte im Bereich der Hochschulausbildung.
  In: Deutsch als fachbezogene Fremdsprache in Grenzregionen. Beiträge zu einer internationalen Konferenz an der Wirtschaftsuniversität Bratislava, 7.-8. Februar 2008. Hrsg.: von Boris Blahak, Clemens Piber, Vyd. Ekonóm, Bratislava, 1-11, 2008.
 22. Maitz, P.: Linguistic nationalism in nineteenth-century Hungary: reconstructing a linguistic ideology.
  J. Hist. Pragmat. 9 (1), 20-47, 2008.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Language and Linguistics
  Q3 Linguistics and Language
 23. Kertész, A., Rákosi, C.: Megjegyzések a nyelvészeti adatok és evidencia problémájáról folyó vita jelenlegi állásához: I. rész.
  Magy. Nyelv. 104 274-286, 2008.
 24. Kertész, A., Rákosi, C.: Megjegyzések a nyelvészeti adatok és evidencia problémájáról folyó vita jelenlegi állásához: II. rész.
  Magy. Nyelv. 104 385-402, 2008.
 25. Kertész, A., Rákosi, C.: New Approaches to Linguistic Evidence: Pilot Studies = Neue Ansätze zu linguistischer Evidenz : Pilotstudien.
  Lang, Frankfurt am Main [et al.], 233 p., 2008. ISBN: 9783631565773(Frankfurt)
 26. Balkányi, M., Széplaky, G.: Politika - struktúra - színházesztétika: A magyar amatőr/alternatív színház történetének tanulságai.
  In: A zsarnokság szépsége : tanulmányok a totalitarizmus művészetéről. Szerk.: Széplaky Gerda, Kalligram, Pozsony, 239-261, 2008.
 27. Molnár, A.: Pragmatische Sprachphänomene und das Grammatikalisierungskonzept.
  Argumentum. 4 280-289, 2008.
 28. Horváth, A.: Raum für die Angst: Ingeborg Bachmanns Todesarten-Zyklus.
  In: "Ihr Worte" : Ein Symposium zum Werk von Ingeborg Bachmann aus Anlass ihres 80. Geburtstages. Hrsg.: von Zsuzsa Bognár, Attila Bombitz, Praesens Verlag ; Szeged : JATEPress, Wien, 54-63, 2008, (Österreich-Studien Szeged, 1789-1272 ; 2.) ISBN: 9783706904681
 29. Pethő, G., Csatár, P., Tóth, E.: Szociális elvárások és a metaforák esztétikai értékelése.
  In: A láthatatlan nyelv. Szerk.: Gervain Judit, Pléh Csaba, Gondolat, Budapest, 25-60, 2008, (Kognitív szeminárium, 1588-5402) ISBN: 9789636930523
 30. Kertész, A.: Über das Forschungsprojekt "Das Problem der Evidenz in der theoretischen Linguistik".
  Z. ger. Linguist. 36 444-452, 2008.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Developmental and Educational Psychology
  Q4 Language and Linguistics
  Q4 Linguistics and Language
 31. Mezei, Z.: Wilfried Kürschner: Taschenbuch Linguistik: Ein Studienbegleiter für Germanisten.
  Spracht. German. Linguist. 18 (1), 89-92, 2008.
  (Ismertetett mű: Kürschner Wilfried. -Taschenbuch Linguistik : Ein Studienbegleiter für Germanisten /Berlin : Erich Schmidt Verlag, 1994. -111 p. -)
 32. Mezei, Z.: Wolfgang Steinig & Hans-Werner Huneke: Sprachdidaktik Deutsch : Eine Einführung.
  Spracht. German. Linguist. 18 (2), 205-210, 2008.
  (Ismertetett mű: von Wolfgang Steinig, Hans-Werner Huneke. -Sprachdidaktik Deutsch : eine Einführung /Berlin : Erich Schmidt Verlag, 2007. -304 p.)
 33. Katschthaler, K.: Wozzeck/Woyzeck oder die Offenheit des Geschlossenen.
  Jahrb. ung. Ger. 47-68, 2008.
2007
 1. Horváth, A., Spörk, I., Cimenti, S.: "Auf der Suche nach dem Subtext": Wissenschaftskritik in Barbara Frischmuths Die Entschlüsselung.
  In: "Denken, was nicht sein darf, und was nicht ist, erfinden!". Hrsg.: Ingrid Spörk, Silvana Cimenti, Droschl, Graz ; Wien, 65-104, 2007.
 2. Horváth, A.: "Wir sind anders.": zu Barbara Frischmuths Roman Der Sommer, in dem Anna verschwunden war.
  In: Neue Aspekte der kulturwissenschaftlichen Literaturwissenschaft : Beiträge zur Tagung der Nachwuchsgermanisten. Szerk.: Harald Gröller, Andrea Horváth, Gert Loosen, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 223-244, 2007.
 3. Horváth, A.: "Wir sind anders": Gender und Ethnizität in Barbara Frischmuths Romanen.
  Königshausen & Neumann, Würzburg, 172 p., 2007. ISBN: 9783826036323
 4. Kertész, A., Rákosi, C., Csatár, P., Pethő, G.: Adat, evidencia és plauzibilis érvelés a nyelvészetben.
  In: Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok. Szerk.: Csatár Péter, Pethő Gergely, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 49-94, 2007.
 5. Kertész, A., Rákosi, C., Csatár, P., Pethő, G.: Adatok és körben forgó érvelés a fogalmi metaforaelméletben.
  In: Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok. Szerk.: Csatár Péter, Pethő Gergely, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 95-129, 2007.
 6. Pethő, G., Kardos, É., Csatár, P.: A nyelvek közötti összehasonlításból származó adatok jelentősége az implicit argumentumok engedélyezésének vizsgálatában.
  In: Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok. Szerk.: Csatár Péter, Pethő Gergely, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 129-154, 2007.
 7. Kricsfalusi, B.: A tökéletes wagneriánus(ok): Térey János A Nibelung-lakópark című drámájáról.
  Alföld. 2007 (2), 79-95, 2007.
 8. Sajgál, M.: Az alkalmazott társalgáselemzés lehetőségei jog és nyelv kapcsolatának vizsgálatában.
  In: Nyelvelmélet és nyelvhasználat. Szerk.: Gecső Tamás, Sárdi Csilla, Kodolányi J. Főisk. ; Budapest : Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár, 251-264, 2007. ISBN: 9789637094835
 9. Csatár, P., Pethő, G.: Az introspektív-intuitív adatgyűjtés problémai a fogalmi metaforaelméletben.
  In: Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok. Szerk.: Csatár Péter, Pethő Gergely, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 15-48, 2007.
 10. Radványi, Z.: Beiträge zur Methodik und Fachdidaktik DaF Heft 7.
 11. Iványi, Z., Marinecz, K.: Bürgerbeteiligung: Traum oder Realität? :.
  Spracht. German. Linguist. Suppl. 17 (2), 101-123, 2007.
 12. Iványi, Z., Marinecz, K.: Bürgerbeteiligung: Traum oder Realität? : Soziale Positionierung in Genehmigungsverfahren zur Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen in Ungarn : ein konversationsanalytischer Ansatz Teil 1.
  Spracht. German. Linguist. 17 (1), 47-62, 2007.
 13. Pabis, E.: Ein Ethnologe der eigenen Kultur?: zur Fremdheit in Markus Werners Der ägyptische Heinrich.
  Ném. filol. tanulm. 28 63-77, 2007.
 14. Kricsfalusi, B.: Formakánon versus színházkoncepció: Lukács György és Balázs Béla korai írásainak dráma- és színházelméleti összefüggéseiről.
  In: Az olvasás rejtekútjai : műfajiság, kulturális emlékezet és medialitás a 20. századi magyar irodalomtudományban. Szerk.: Bónus Tibor, Kulcsár-Szabó Zoltán, Simon Attila, Ráció, Budapest, 81-100, 2007.
 15. Katschthaler, K., János-Szatmári, S.: Frankenstein und der Körper des Monsters oder der Widerstand des Fleisches.
  In: Germanistik ohne Grenzen : Studien aus dem Bereich der Germanistik. Szerk.: János-Szatmári Szabolcs, Societatea Muzeului Ardelean ; Oradea : Partium, Cluj Napoca, 37-46, 2007.
 16. Molnár, A.: Grammatikalisierung im Deutschen.
  Linguist. Ber. 2007 (209), 105-110, 2007.
  (Ismertetett mű: T. Leuschner, T. Mortelmans, S. De Groodt. -Grammatikalisierung im Deutschen /Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 2005. -375 p. -)
 17. Molnár, A., Boszák, G.: Grammatikalisierungsforschung an der Jahrtausendwende: ein kritischer Blick auf die Fachliteratur unserer Tage.
  In: Germanistik ohne Grenzen : Studien aus dem Bereich der Germansitik. Hrsg.: Boszák Gizella, Partium Verlag, Cluj, 101-110, 2007.
 18. Iványi, Z., Kertész, A., Marinecz, K., Máté, N.: Hungary: Description of data.
  In: , CORDIS, Luxembourg, 295-353, 2007. ISBN: 9789279077807
 19. Sajgál, M.: Kommunikation in juristischen Institutionen: Stand der Forschung und mögliche Perspektiven.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Phil. 12 (2), 43-57, 2007.
 20. Balkányi, M., Tóth, J.: Kulturtransfer durch das Theater: Aspekte einer spezifischen Vermittlung : Ansätze zu einer theoretischen Modellbildung.
  In: Wechselbeziehungen in der Germanistik : kontrastiv und interkulturell. Szerk.: Tóth József, Universitätsverlag ; Wien : Praesens Verlag, Veszprém, 15-42, 2007.
 21. Kovács, E., Török, D.: Magyar írók Berlin-élménye: idegenség- és ismerősség-tapasztalatok.
  In: "Nekünk ma Berlin a Párizsunk" : Magyar írók Berlin-élménye, 1900-1933. Szerk.: Török Dalma, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 90-100, 2007.
 22. Lichtmann, T., Gröller, H., Horváth, A., Loosen, G.: Neue Reflexionen zur kulturwissenschaftlichen Literaturwissenschaft.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 394 p., 2007.
 23. Pilarský, J., Boszák, G.: Nullartikel und Artikellosigkeit im Deutschen, Ungarischen und Rumänischen: ein kontrastiver Vergleich.
  In: Germanistik ohne Grenzen : Studien aus dem Bereich der Germanistik. Szerk.: Boszák Gizella, Partium Verlag, Klausenburg ; Grosswardein, 79-99, 2007.
 24. Pethő, G.: On irregular polysemy.
  In: The cognitive basis of polysemy : new sources of evidence for theories of word meaning. Eds.: Marina Rakova, Gergely Pethő, Csilla Rákosi, Peter Lang, Frankfurt am Main, 123-156, 2007, (MetaLinguistica, 0946-4174 ; 19.) ISBN: 9783631540947
 25. Kertész, A.: Sind germanistische Forschungen noch zu retten?: Bemerkungen zur Situation der Geisteswissenschaften im Ungarn der Jahrtausendwende.
  Jahrb. ung. Ger. 30-44, 2007.
 26. Csatár, P., Pethő, G.: Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 181 p., 2007. ISBN: 9789634730330
 27. Balkányi, M.: Szöveg a színházban: az irodalmiság és színháziság viszonyáról.
  Debr. Disputa. 5 (1), 8-13, 2007.
 28. Kricsfalusi, B.: Testek ritmikus mozgása a térben: töredékek a testiség és a színház történetiségének kapcsolatához.
  Theatron. 1-2 113-126, 2007.
 29. Maitz, P.: The death of standard german in 19th-century Budapest: a case study on the role of linguistic ideologies in language shift.
  In: Germanic language histories 'from Below' (1700-2000). Szerk.: Stephan Elspas, Nils Langer, Joachim Scharloth, Wim Vandenbussche, de Gruyter, Berlin & New York, 405-421, 2007.
 30. Balkányi, M., János-Szatmári, S.: Theoretische Überlegungen zur Dramenübersetzung ausgehend von den ungarischen Übersetzungen von Heinrich von Kleists Der zerbrochene Krug.
  In: Germanistik ohne Grenzen: Studien aus dem Bereich der Germanistik. Szerk.: János-Szatmári Szabolcs, Partium ; Cluj-Napoca : Societatea Muzeului Ardelan, Oradea, 273-285, 2007.
 31. Kovács, E., Török, D.: Ungarische Schriftsteller erleben Berlin: die Erfahrung von Fremde und Vertrautheit.
  In: "Nekünk ma Berlin a Párizsunk" : Magyar írók Berlin-élménye, 1900-1933. Szerk.: Török Dalma, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 184-196, 2007.
 32. Balkányi, M., Horváth, A., Pabis, E.: Vorwort.
  In: Gedächtnis-Identität-Interkulturalität : ein kulturwissenschaftliches Studienbuch / [hrsg. von] Andrea Horváth, Eszter Pabis, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 9-10, 2007.
 33. Maitz, P.: Warum der "Zwiebelfisch" nicht in den Deutschunterricht gehört.
  Info DaF. 34 (5), 515-526, 2007.
 34. Pabis, E.: Zentraleuropa: ein hybrider Kommunikationsraum.
  Jahrb. Ung. Ger. 348-352, 2007.
  (Ismertetett mű: Hrsg. Helga Mitterbauer, András F. Balogh. -Zentraleuropa : ein hybrider Kommunikationsraum /Wien : Praesens, 2006. -311 p. -)
 35. Lelkes, Z.: Zúg a Volga: Szőcs Géza: Liberté.
  Debr. Disputa. 5 (1), 55-56, 2007.
2006
 1. Pabis, E.: "Habe illudiert und illudiert und dabei mein Selbst verjuxt": das fremde Wort in Hermann Burgers Diabelli, Prestidigitateur.
  Trans. 16 (1), 0-7, 2006.
 2. Kricsfalusi, B.: "Nie ist die Mimin sie selbst": Textualität, Performativität, Identitätskonstruktion in Elfriede Jelineks Burgtheater.
  In: "Der Rest ist - Staunen" : Literatur und Performativität / Hammer Erika, M. Sándorfi Edina Hrsg, Praesens, Wien, 101-120, 2006.
 3. Sajgál, M.: A beszédretorika módszerének alkalmazása az intézményes kommunikáció vizsgálatában: Társadalmi pozicionálás egy rendőrségi tanúkihallgatásban.
  Argumentum. 2 115-133, 2006.
 4. Pethő, G., Kardos, É.: A cross-linguistic investigation of the licensing and interpretation of implicit object arguments.
  In: Pre-proceedings of the SPRIK Conference 2006 : Explicit and implicit information in text information structure across languages. Eds.: Cathrine Fabricius-Hansen, Bergljot Behrens, Maria Filiouchkina Krave, [University of Oslo], Oslo, 29-34, 2006.
 5. Rákosi, C.: A generatív szintaxis standard elméletének argumentációs szerkezete: 2. rész.
  Argumentum. 2 17-47, 2006.
 6. Kricsfalusi, B.: Alteritet konfekcije: Glazbeni zabavni teatar kaopozornica tvorbe stereotipa.
  In: Kulturni stereotipi : Koncepti identiteta u srednjoeuropskim književnostima / uredili Dubravka Oraić Tolić, Ernő Kulcsár Szabó, FF Press, Zagreb, 303-315, 2006.
 7. Pabis, E.: Anmerkungen zur literarischen Polyphonie und zur sprachlichen Hybridisierung in der deutschsprachigen Prosa der Schweiz nach 1945.
  In: Ideologie der Formen. Hrsg.: Kovács Kálmán, Peter Lang, Frankfurt am Main, 115-135, 2006.
 8. Pabis, E.: A retorika mint botrány: Heinrich Heine költői beszédmódja.
  Debr. Disputa. 4 (11-12), 88-89, 2006.
 9. Sajgál, M.: A társadalmi pozicionálás mint a beszélgetés szervezésének eszköze, és mint a tényábrázolás eszköze rendőrségi kihallgatásokban.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Phil. 11 (2), 73-77, 2006.
 10. Darai, Z.: A természetes nyelvi szinten ható kompozicionalitás elve Frege szemantikájában: 2. rész.
  Argumentum. 2 48-66, 2006.
 11. Lichtmann, T., Villányi, A.: Az utolsó harminc év a magyar zsidóság életéből: The last thirty years : in the life of Hungarian Jewry.
  Villányi Kiadó, Budapest, 178 p., 2006. ISBN: 9632292308
 12. Lelkes, Z.: Büchner Woyzeckje a magyar színpadon.
  Debreceni Színlap 1 (különszám), 12-14, 2006.
 13. Pilarský, J.: Deutsche Phonetik: Ein praktischer Abriss mit Elementen deutsch-ungarischer Kontrastivität.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 174 p., 2006. ISBN: 9634730078
 14. Kricsfalusi, B.: Die erbarmungslose Welt der Text(il)arbeit: Elfriede Jelinek: "Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte, oder die Stützen der Gesellschaften".
  In: Ideologie der Form / (Hrsg.) Kovács Kálmán, Peter Lang, Frankfurt am Main, 89-114, 2006, (Debrecener Studien zur Literatur, 0946-1930 ; 12)
 15. Kovács, K.: Die Rezep-tion von Theodor Körners Zriny und die Konstruktion von nationalen Mythen.
  Zagreb. ger. Beitr., Beih. 9 109-123, 2006.
 16. Pabis, E.: Erfinde die Schweiz!: Performativität in neueren Theorien der Nation und in der Konstruktion der "Willensnation" Schweiz.
  In: "Der Rest ist - Staunen" : Literatur und Performativität. Hrsg.: Erika Hammer, Edina Sándorfi, Praesens, Wien, 217-229, 2006, (Pécser Studien zur Germanistik ; 1.) ISBN: 9783706902625
 17. Horváth, A., Pabis, E.: Gedächtnis, Identität, Interkulturalität: ein kulturwissenschaftliches Studienbuch.
  Bölcsész Konzorcium, Budapest, 177 p., 2006. ISBN: 9639704865ö
 18. Kovács, K.: Ideologie der Form.
  Peter Lang, Frankfurt/M., Bern, New York, Paris, Wien, 187 p., 2006. ISBN: 3631541988
 19. Pabis, E.: Nationalliteraturen heute - ein Fantom?.
  Jahrb. Ung. Ger. 238-242, 2006.
  (Ismertetett mű: herausgegeben von Corina Caduff und Reto Sorg. -Nationale Literaturen heute - ein Fantom? : die Imagination und Tradition des Schweizerischen als Problem /München : W. Fink ; Zürich : Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2004. -315 p.)
 20. Katschthaler, K., Bölcsész Konzorcium (Budapest): Natur - Kunst - Mensch: Einführung in kulturgeschichtliches Denken.
  Bölcsész Konzorcium, Budapest, 213 p., 2006. ISBN: 9639724092
 21. Csatár, P., Pethő, G., Tóth, E.: On possible factors in the aesthetic appreciation of metaphors.
  J. Lit. Semant. 35 (1), 59-71, 2006.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Language and Linguistics
  Q2 Linguistics and Language
  D1 Literature and Literary Theory
 22. Lelkes, Z.: Párhuzamos színházi struktúra Magyarországon: Szigeti Károly koreográfus, főrendező és a Huszonötödik Színház.
  Symbolon. 1 88-96, 2006.
 23. Iványi, Z., Kertész, A., Marinecz, K., Máté, N.: Personal Reference, Social Categorization and the Communicative Achievement of Citizenschip.
  In: Analysing Citizenship Talk. Ed.: Alfons Bora, Heiko Hausendorf, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam ; Philadelphia, 223-250, 2006. ISBN: 9027227098
 24. Pabis, E.: Rhetorik als Skandal: Heinrich Heines Sprache : Humboldt-Kolleg und internationale Tagung zum 150. Todestag des Dichters : Tagungsbericht.
  Humboldt Nachr. 28. 0-5, 2006.
 25. Iványi, Z., Kertész, A., Marinecz, K., Máté, N.: Social Categorization and the Grammar-Pragmatics Relation: An Analysis of Hungarian Data.
  Spracht. German. Linguist. 16.2 111-158, 2006.
 26. Csatár, P., Farkas, O., Barna, J., Iványi, Z., Molnár, A.: Übersetzungswerkstatt: ein praxisorientiertes Übungsbuch.
  Bölcsész Konzorcium, Budapest, 218 p., 2006. ISBN: 9639704938
 27. Csatár, P., Farkas, O.: Vorwort.
  In: Übersetzungswerkstatt / Csatár Péter, Farkas Orsolya, Iványi Zsuzsanna, Molnár Anna, Barna János, Bölcsész Konzorcium, Budapest, 7-15, 2006. ISBN: 9639704938
2005
 1. Rákosi, C.: A generatív szintaxis standard elméletének argumentációs szerkezete: 1. rész.
  Argumentum. 1 62-87, 2005.
 2. Darai, Z.: A kompozicionalitás három dimenziója.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 177 p., 2005. ISBN: 9634729150
 3. Pabis, E.: A nemzet mint akarat és képzet: a svájci történetírás 1900 körül.
  Klió. 14 (3), 22-26, 2005.
  (Ismertetett mű: Sascha Buchbinder. -Der Wille zur Geschichte. Schweizergeschichte um 1900 - die Werke von Wilhelm Oechsli, Johannes Dierauer und Karl Dändliker /Zürich : Chronos, 2002)
 4. Waldenfels, B., Csatár, P., Kukla, K.: A normalizálás határai: tanulmányok az idegen fenomenológiájáról.
  Gond-Cura Alapítvány, Budapest, 350 p., 2005.
 5. Kertész, A.: A nyelvészet metaforái.
  In: Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián 2001: Társadalomtudományok. Szerk.: Vizi E. Szilveszter, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 59-77, 2005.
 6. Darai, Z.: A természetes nyelvi szinten ható kompozicionalitás elve Frege szemantikájában: 1. rész.
  Argumentum. 1 88-114, 2005.
 7. Pabis, E.: A történelem helyszínei: külföldi utazók a 18. századi Svájcban.
  Klió. 54 (3), 256-274, 2005.
  (Ismertetett mű: Christine Lustenberger. -Orte der eidgenössischen Geschichtsrepräsentation : Perspektiven ausländlischer Reisender im 18. Jahrhundert /In: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte. - 54 : 3 (2004), p. 256-274. - ISSN 0036-7834)
 8. Haug, W., Kricsfalusi, B.: Irodalomtudomány mint kultúratudomány?.
  In: Intézményesség és kulturális közvetítés. Szerk.: Bónus Tibor, Kelemen Pál és Molnár Gábor Tamás, Ráció Kiadó, Budapest, 167-197, 2005, (Techné és theória, ISSN 1786-9021 ; 3.) ISBN: 9639605077
 9. Gröller, H.: Karl Seitz 1869-1950: Ein Leben an Bruchlinien.
  Schmid Verlag, Wien, 96 p., 2005. ISBN: 3900607451
 10. Csatár, P.: Larry Laudan Kuhn-kritikája, avagy a tudománytörténetileg megalapozott racionalitás problémája.
  In: Nagyerdei megálló : tanulmányok Vajda Mihály 70. születésnapjára, Debreceni Egyetem, Debrecen, 340-356, 2005.
 11. Csatár, P., Kertész, A., Rákosi, C.: Nevek a tudományban.
  In: Ki volt Sherlock Holmes? : Tanulmányok a nevek szemantikájáról. Szerk.: Szabó Erzsébet, Vecsey Zoltán, Klebelsberg Kuno Egyetemi K., Szeged, 7-72, 2005, (Studia poetica : Supplementum : lingua Hungarica editum ; 2.) ISBN: 9638699604
 12. Kertész, A., Rákosi, C.: Plausible vs. fehlerhafte Schlüsse in der kognitiv-linguistischen Theoriebildung.
  Argumentum. 1 26-61, 2005.
 13. Maitz, P.: Sozialpsychologie des Sprachverhaltens: der deutsch-ungarische Sprachkonflikt in der Habsburgermonarchie.
  Niemeyer, Tübingen, X, 227, [1] p., 2005. ISBN: 3484312564
 14. Haug, W., Kricsfalusi, B.: Válasz a válaszra.
  In: Intézményesség és kulturális közvetítés. Szerk.: Bónus Tibor, Kelemen Pál és Molnár Gábor Tamás, Ráció Kiadó, Budapest, 227-234, 2005, (Techné és theória, ISSN 1786-9021 ; 3.) ISBN: 9639605077
 15. Katschthaler, K.: Xenolektographie: Lektüren an der Grenze ethnologischen Lesens und Schreibens : Hubert Fichte und die Ethnologen.
  P. Lang, Frankfurt am Main [etc.], 225 p., 2005. ISBN: 9783631542801
2004
 1. Czap, I., Alvarez Garcia, G.: A germanisztika ideológiai instrumentalizálása: Cenzúra, eszközösítés és igazolás az egykori szocialista országok germanisztika-gyakorlatában.
  In: RODOSZ : Tanulmányok : 2003. I. Új Narratívák(?) : Fiatal kutatók tanulmányai az irodalom- és társtudományok köréből. Szerk.: T. Szabó Levente, Virginás Andrea, Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 233-238, 2004. ISBN: 9732607653
 2. Kricsfalusi, B.: A hús helyzete: Vázlat a színház medialitásáról.
  In: Az esztétikai tapasztalat medialitása. Szerk.: Kulcsár-Szabó Zoltán, Szirák Péter, Ráció Kiadó, Budapest, 379-397, 2004. ISBN: 963862728X
 3. Pabis, E.: A svájci nemzeti elbeszélés irodalmi konstrukciójáról: Max Frisch: "Wilhelm Tell für die Schule".
  In: Néző-pontok : fiatal germanisták tanulmányai / Orosz Magdolna (szerk.), Fiatal Írók Szövetsége, Budapest, 120-140, 2004, (FISZ könyvek,1585-972X ; 31.)
 4. Kricsfalusi, B.: A text(il)gyártás kegyetlen világa: Elfriede Jelinek: Mi történt, miután Nóra elhagyta férjét vagy a Társaságok támasza.
  In: Néző-pontok : fiatal germanisták tanulmányai. Szerk.: Orosz Magdolna, Fiatal Írók Szövetsége, Budapest, 93-119, 2004.
 5. Kertész, A.: Cognitive semantics and scientific knowledge: case studies in the cognitive science of science.
  J. Benjamins, Amsterdam ;, VIII, 259 p., 2004. ISBN: 9027238901(Eur.:alk.paper)
 6. Horváth, A., Pabis, E.: Geschlecht und Nation: Narrative kollektiver IdentitätenHerausgeberinnen.
  In: Das Verbindende der Kulturen = The unifying aspects of cultures = Les ponts communs des cultures. Hrsg.: v. Arlt Herbert, Institut zur Erforschung und Förderung Österreichischer und Internationaler Literaturprozesse, Wien, 272-273, 2004. ISBN: 3950194703
 7. Pabis, E.: Nationenbildung in der Schweiz: Über Medien, Narrationsstrategien und Wandlungen der nationalen Identitätskonstruktion vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart.
  Jahrb. Ung. Ger. 13-37, 2004.
 8. Kertész, A.: Philosophie der Linguistik: Studien zur naturalisierten Wissenschaftstheorie.
  Narr, Tübingen, 439 p., 2004. ISBN: 3823360477(pbk.)
 9. Pabis, E.: Über den narrativen Charakter der Nation und das Nationale in der Narration: Anmerkungen zur Konstruktion nationaler und narrativer Identität.
  Trans. 15 0-17, 2004.
2003
 1. Pethő, G.: A -ból/-ből rag mint az ok- és a célhatározó kifejezőeszköze.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 41 465-478, 2003.
 2. Pabis, E.: A nemzet és a férfiasság iskolája: a katonaság társadalmi szerepe Németországban a hadkötelezettség bevezetésétől napjainkig.
  Klió. 12 (3), 108-113, 2003.
  (Ismertetett mű: Ute Frevert. -Die kasernierte Nation : Militärdienst und Zivilgesellschaft in Deutschland /München : Beck, 2001. -458 p. -)
 3. Iványi, Z., Kertész, A., Marinecz, K., Máté, N.: A társadalmi kategorizálás grammatikája és pragmatikája.
  Mod. Filol. Közl. 5 (1), 5-24, 2003.
 4. Kocsány, P.: Beleértett jelentés a szövegtípus függvényében.
  Magyar nyelvjárások : A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 41 343-347, 2003.
 5. Alvarez Garcia, G.: Bibliografía de Caecilie Seler-Sachs.
  In: Eduard y Caecilie Seler: Sistematización de los estudios americanistas y sus repercusiones. Ed.: Renata von Hanffstengel, Cecilia Tercero Vasconcelos, UNAM, Instituto de Investigaciones Antropológigas : Inst. de Inv. Históricas : Inst. Nacional de Antropología e Historia : Inst. de Inv. Interculturales Germano-Mexicanas, México, 393-404, 2003. ISBN: 9703209564
 6. Alvarez Garcia, G.: Bibliografía de Eduard Seler.
  In: Eduard y Caecilie Seler: Sistematización de los estudios americanistas y sus repercusiones. Ed.: Renata von Hanffstengel, Cecilia Tercero Vasconcelos, UNAM, Instituto de Investigaciones Antropológigas; Instituto de Investigaciones Históricas; Instituto Nacional de Antropología e Historia; Instituto de Investigaciones Interculturales Germano Mexicanas, México, 351-392, 2003. ISBN: 9703209564
 7. Lelkes, Z.: Das Budapester Nationaltheater - Politische Debatte auf der Bühne der Nation.
  In: Schnittpunkte: Kunst und Politik in Berlin, Warschau, Budapest. Szerk.: Ulrike Storoch, Fabian Gröllmann, Studienstiftung des deutschen Volkes : Mezőgazda, Berlin, Budapest, 66-77, 2003. ISBN: 9632860225
 8. Eredics, P.: Magyar vonatkozású könyvek kora újkori holland professzori könyvtárakban: Bibliotheca Venemaniana.
  Könyv és könyvtár : könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve 25 425-432, 2003.
 9. Kertész, A.: Néhány megjegyzés a formális szemantika metafizikai antinómiájának két megoldásához.
  Magyar nyelvjárások : A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 41 297-307, 2003.
 10. Pabis, E.: Nemzet és nacionalizmus: elméleti belátások.
  Klió. 12 (1), 2-8, 2003.
  (Ismertetett mű: Hans-Ulrich Wehler. -Nationalismus : Geschichte, Formen, Folgen /München : Beck, 2001. -121 p. -)
 11. Kovács, K.: Textualität und Rhetorizität.
  P. Lang, Frankfurt a. Main [etc.], 192, [1] p., 2003. ISBN: 3631394764
 12. Pabis, E.: Wilhelm Tell für die Schule: die Entdeckung der Rhetorik der nationalen Pädagogik in Max Frischs Text.
  In: Textualität und Rhetorizität / Kovács Kálmán (Hrsg.), Peter Lang, Frankfurt am Main, 161-181, 2003, (Debrecener Studien zur Literatur, 0946-1930 ; 10.) ISBN: 3631394764
2002
 1. Pabis, E.: "Beletörődött, hogy svájci": a nemzeti- és az én-identitás konstrukcióiról Max Frisch Stiller című regényében.
  Mod. filol. közl. 4 (2), 87-100, 2002.
 2. Iványi, Z.: A szókincs hiányosságainak problémája hétköznapi beszélgetésekben.
  Nyelvtud. Közl. 99 281-304, 2002.
 3. Molnár, A.: Die Grammatikalisierung deutscher Modelpartikeln: Fallstudien.
  P. Lang, Frankfurt a. M. [etc.], 129 p., 2002. ISBN: 3631381905
 4. Kertész, A., Auroux, S., Debreceni Egyetem.: Einführung in die Sprachtheorie.
  Debrecen :Debreceni Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola,, 250, [3] p., 2002.
 5. Kertész, A.: On the De-naturalization of Epistemology.
  J. Gen. Phil. Sci. 33 (2), 269-288, 2002.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 History and Philosophy of Science
  Q3 Philosophy
  Q4 Social Sciences (miscellaneous)
 6. Mászlainé Nagy, J.: Pragmatic development in a second language.
  Argumentum. 4 214-219, 2002.
  (Ismertetett mű: Gabriele Kasper, Kenneth Rose. -Pragmatic development in a second language /Michigan : Blackwell, 2002. -300 p. -)
 7. Kocsány, P.: Szöveg, szövegtípus, jelentés: a mondás mint szövegtípus.
  Akadémia Kiadó, Budapest ;, 147 p., 2002. ISBN: 9630578840
2001
 1. Eredics, P.: "A' ti vigasztalástokra e' következendö kevés számú leveletskéket irtam": Szokolyai Anderko István életéről és fordítói tevékenységéről.
  Könyv és könyvtár : könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve 22/23 53-72, 2001.
 2. Benjamin, W., Szabó, C.: "A szirének hallgatása": válogatott írások.
  Osiris, Budapest, 317, [2] p., 2001. ISBN: 9633890985
 3. Iványi, Z.: A konverzációelemzés miért-kérdései: A szókereső folyamat elhatárolása és altípusai.
  In: A nyelvtantól a szövegtanig : tanulmányok Kocsány Piroska tiszteletére. Szerk.: Csatár Péter, Maitz Péter, Trónka Krisztián, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 87-95, 2001. ISBN: 9634725619
 4. Csatár, P., Maitz, P., Tronka, K.: A nyelvtantól a szövegtanig: tanulmányok Kocsány Piroska tiszteletére.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen, 336 p., 2001. ISBN: 9634725619
 5. Kertész, A.: Approaches to the pragmatics of scientific discourse.
  Peter Lang, Frankfurt a. M. [etc.], 248 p., 2001. ISBN: 3631372930,(Európa)
 6. Czap, I., Alvarez Garcia, G.: Előszó Hermann Broch Bergroman című művének teljes értelmezéséhez.
  In: RODOSZ - Tanulmányok 2001 : I. Diszkurzusok, Perspektívák, Relevanciák. Szerk.: Szabó Levente, Tóth Zsombor, Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 263-272, 2001. ISBN: 9732606770
 7. Uffelen, H., Baalen, C.: Flandern: Sechs Beiträge.
  Institut für Germanistik, Wien, 166 p., 2001.
 8. Tronka, K., Csátth, A.: Fonetikai gyakorlatok német anyanyelvűeknek = Phonetische Übungen für deutsche Muttersprachler.
  Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 106, [1] p., 2001.
 9. Iványi, Z., Kertész, A.: Gesprächsforschung: Tendenzen und Perspektiven.
  P. Lang, Frankfurt a. M. [etc.], 260 p., 2001. ISBN: 3631376278
 10. Kertész, A.: Nyelvészet és tudományelmélet.
  Akadémiai K., Budapest, 92 p., 2001. ISBN: 9630578247
 11. Csatár, P.: Ontológiai és módszertani modularizmus a kognitív nyelvészetben.
  In: A nyelvtantól a szövegtanig: tanulmányok Kocsány Piroska tiszteletére. Szerk.: Csatár Péter, Maitz Péter, Trónka Krisztián, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 136-149, 2001. ISBN: 9634725619
 12. Pabis, E.: Sein Name sei Max Frisch.
  Werkstatt. 2 149-152, 2001.
  (Ismertetett mű: Urs Bircher. -Mit Ausnahme der Freundschaft : Max Frisch, 1956-1991 /Zürich : Limmat, 2004. -274 p. -)
 13. Dietz, G., Tronka, K.: SprechProbe: Aussprachetraining für ungarische DaF-Lerner : Arbeitsbuch.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 241 p., 2001.
 14. Kocsány, P., Molnár, A.: Wort und (Kon)text.
  P. Lang, Frankfurt a. M. [etc.], 290 p., 2001. ISBN: 3631367902
2000
 1. Marinecz, K.: "Wem gehört Baby M?".
  Beiträge zur Methodik und Fachdidaktik, Deutsch als Fremdsprache. 4 63-68, 2000.
 2. Kertész, A.: A kognitív fordulat és a nyelvészet diszciplináris határai.
  In: Papp Ferenc akadémikus 70. születésnapjára : barátok, pályatársak, tanítványok tanulmányai, visszaemlékezései, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 116-121, 2000.
 3. Kertész, A.: A kognitív nyelvészet lehetőségei és korlátai.
  Magy. Nyelv. 96 (4), 402-418, 2000.
 4. Kertész, A.: A szabálykövetés mint tudásszociológiai probléma: Wittgenstein szkeptikus paradoxona és az elméleti nyelvészet.
  Magy. Nyelv. 46 (1), 14-27, 2000.
 5. Marinecz, K.: Eine Alternative zum Problem der [g]-[ç]-Alternation.
  Werkstatt. 1 83-90, 2000.
 6. Pabis, E.: Identitásképző partitúra: az operett titkos nyelve és a modernség.
  Új Holn. 45 (5-6-7-8), 171-173, 2000.
  (Ismertetett mű: Csáky Móric. -Az operett ideológiája és a bécsi modernség : kultúrtörténeti tanulmány az osztrák identitásról /Budapest : Európa, 1999. -343, [1] p. -)
 7. Kovács, K.: Kaspar-Hauser-Geschichten.
  [ny.n.], Debrecen, 247 p., 2000. ISBN: 3631361203
 8. Balkányi, M., Kricsfalusi, B.: Literarizität und Theatralität: (Theoretische Texte zum Drama und Theater).
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen, 268 p., 2000. ISBN: 9634725279
 9. Dietz, G., Tronka, K., Debreceni Egyetem.: Praktische Fonetik: Erprobungsfassung....
  Universität Debrecen, Institut für Germanistik, Debrecen, 207 p., 2000.
 10. Kovács, E., Maitz, P., Kricsfalusi, B., Debreceni Egyetem.: Werkstatt: Arbeitspapiere zur germanistischen Sprach- und Literaturwissenschaft.
1999
 1. Katschthaler, K.: Das Sitzen zwischen den Stühlen: Hubert Fichte - Friedrich Nietzsche.
  In: Nietzsceh, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 41-61, 1999, (Németh Filológiai Tanulmányok = Arbeiten zur Deutschen Philologie ; 24.)
 2. Pilarský, J.: Deutsche Phonetik: Ein praktischer Abriss mit Elementen deutsch-ungarischer Kontrastivität.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 174 p., 1999. ISBN: 9634723462
 3. Kertész, A.: Metalinguistik: Grundlagen und Fallstudien.
  Latin Betűk, Debrecen, XIII, 425 p., 1999. ISBN: 9639146056
 4. Hüning, M., Vogl, U., Österreichisch-Niederländisch-Flämisches Sommerkolleg.: Sprachparadiese: Texte des Übersetzworkshops beim Zweiten Österreichisch-Niederländisch-Flämischen Sommerkolleg Stadtschlaining, 26. Juli - 9. August 1998.
  Inst. für Germanistik/Nederlandistik, Wien, 81 p., 1999.
 5. Fövenyessy, Z., Katschthaler, G.: Wörter und Wendungen der Diskussion: mit Übungen zur Gestaltung der Diskussion.
  Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 327 p., 1999. ISBN: 9631891615
1998
 1. Eredics, P.: [Ismertetés].
  Könyv és könyvtár : könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve 20 311-314, 1998.
  (Ismertetett mű: F. Postma, J. van Sluis. -Auditorium Academiae Franekerensis : Bibliographie der Reden, Disputationen und Gelegenheitsdruckwerke der Universität und des Athenäums in Franeker 1585-1843 /Leeuwarden : Fryske Akademy, 1995. -)
 2. Mak, G., Reichensperger, R., Uffelen, H., Hüning, M., Vogl, U.: Amsterdam - Wien, literarische Städte: Vorträge beim 1. Österreichisch-Niederländisch-Flämischen Sommerkolleg, Stadtschlaining, 13-27. Juli 1997.
  Institut für Germanistik-Nederlandistik, Wien, 55 p., 1998.
 3. Pusztai, G.: Bloemlezing uit de moderne Nederlandse literatuur.
  Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 70 p., 1998.
 4. Uffelen, H., Hüning, M., Vogl, U.: Hätt ich doch...twee gebaren: Texte des Übersetzerworkshops beim Ersten Österreichisch-Niederländisch-Flämischen Sommerkolleg, Stadtschlaining, 13-27. Juli 1997.
  Institut für Germanistik-Nederlandistik, Wien, 60 p., 1998.
 5. Uffelen, H., Hüning, M., Vogl, U.: Inspirationen: Texte der niederländisch-flämischen Literaturabende Wien, 26. April - 9. Mai 1996.
  Inst. für Germanistik/Nederlandistik, Wien, 118 p., 1998.
 6. Uffelen, H., Hüning, M., Feitsma, A., Vogl, U.: Ljouwert - celovec und zurück: Minderheitensprachen Friesisch (Friesland, Niederlande) und Slowenische (Kärnten, Österreich) im Vergleich.
  Inst. für Germanistik/Nederlandistik, Wien, 95 p., 1998.
 7. Thiel, E., Uffelen, H., Hüning, M., Feitsma, A., Vogl, U., Universität Wien.: Rundfunkwege: Öffentlich-rechtliches Fernsehen in den Niederlanden in der dualen Rundfunkordnung : Eine Analyse mit vergleichendem Blick auf Österreich.
  Inst. für Germanistik/Nederlandistik, Wien, 292 p., 1998.
 8. Baksay, S., Fickel, I., Katschthaler, G., Katschthaler, K., Kocsány, P., Lieli, P.: Stolpersteine, Fallgruben: Springreiten ins Deutsche : Ein Übersetzungstraining für Fortgeschrittene.
  Nemzeti Tankönyvk., Budapest, 198 p., 1998. ISBN: 9631890732
 9. Kovács, E., Burneva, N.: Streifzüge der (Literatur-)Theorie der "Postmoderne": ein Reader.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 274 p., 1998. ISBN: 963472325X
 10. Uffelen, H., Hüning, M., Vogl, U.: Wien, Wien, nur du allein...?: Niederländische und flämische Autorinnen über Wien.
  Inst. für Germanistik/Nederlandistik, Wien, 189, [1] p., 1998.
 11. Iványi, Z.: Wortsuchprozesse: Eine gesprächsanalytische Untersuchung und ihre wissenschaftsmethodologischen Konsequenzen.
  P. Lang, Frankfurt a. M. [etc.], 300 p., 1998. ISBN: 3631327463
1997
 1. Csatár, P.: Das Täuschungsargument.
  Sprachtheorie und germanistische Linguistik 5 81-88, 1997.
 2. Kertész, A.: Metalinguistik im Wandel: Die "kognitive Wende" in Wissenschaftstheorie und Linguistik.
  P. Lang, Frankfurt a. M. [etc], 232 p., 1997. ISBN: 3631306350
 3. Baksay, S., Fickel, I., Katschthaler, G., Katschthaler, K., Kocsány, P., Lieli, P.: Stolpersteine, Fallgruben: Springreiten ins Deutsche : Ein Übersetzungstraining für Fortgeschrittene.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 99 p., 1997.
1996
 1. Pascher, M., Csatár, P., Kukla, K.: Az újkantianizmus gyakorlati filozófiája: történeti bevezetés.
  Latin Betűk, Debrecen, 143 p., 1996. ISBN: 9638558024
 2. Pilarský, J.: Deutsche Phonetik: Ein praktischer Abriss mit Elementen deutsch-ungarischer Kontrastivität.
  Kossuth Lajos Tudományegyetemi Kiadó, Debrecen, 168 p., 1996. ISBN: 9634721354
 3. Kertész, A.: Generative Linguistik in wissenssoziologischer Sicht.
  Spracht. German. Linguist. 2 97-116, 1996.
 4. Katschthaler, K.: Reiseliteratur oder Ethnographie?: Hubert Fichtes "poetische Anthropologie".
  In: Zwischen Erfahrung und Erfindung : Reiseliteratur einst und heute, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 65-84, 1996, (Német Filológiai Tanulmányok = Arbeiten zur deutschen Philologie ; 23.)
 5. Valnerné Török, E.: Untersuchungen zur Kommunikationsstruktur.
  Spracht. German. Linguist. 3 111-114, 1996.
  (Ismertetett mű: Untersuchungen zur Kommunikationsstruktur /Bielefeld : Aisthesis Verlag, 1995. -209. p. -)
1995
 1. Csatár, P.: A karteziánus út: Husserl viszonya a descartes-i ismeretelméleti örökséghez.
  In: Megkerült dilemmák : Vajda Mihály hatvanadik születésnapjára - debreceni tanítványaitól / [szerk. Gulyás Gábor], KLTE, Debrecen, 125-137, 1995.
 2. Scheler, M., Csatár, P.: Az ember helye a kozmoszban: Tanulmányok.
  Osiris, Budapest, 202 p. ;, 1995. ISBN: 9633790832
 3. Pilarský, J., Lieli, P., Beke, K.: Bist du gut... Deutsch...?: segédkönyv német érettségi/felvételi és nyelvvizsgához.
  Panoráma Nyelvstúdió, Debrecen, 226 p., 1995. ISBN: 9637748059
 4. Kertész, A.: Die Ferse und der Schild: Über Möglichkeiten und Grenzen kognitionswissenschaftlicher Theorien der Erkenntnis.
  Peter Lagn, Frankfurt/M. [etc.], 1995. ISBN: 3631485581
 5. Kertész, A.: Enleitung.
  In: Sprache als Kognition - Sprache als Interaktion : Studien zum Grammatik-Pragmatik-Verhältnis, Peter Lang, Frankfurt/M., 7-16, 1995, (Metalinguistica ; 1.)
 6. Kertész, A.: Erklärungen der Grammatikalität und das sprachliche Zeichen: Ein Beitrag zur Wissenschaftstheorie der Linguistic.
  Spracht. German. Linguist. 1 16-34, 1995.
 7. Kertész, A.: Metascience, Soft Disciplines and Dialogue Games: What Can They Do For Each Other?.
  Spracht. German. Linguist. 2 117-124, 1995.
 8. Kertész, A.: Sprache als Kognition - Sprache als Interaktion: Studien zum Grammatik-Pragmatik-Verhältnis.
  P. Lang, Frankfurt a. M., 280 p., 1995. ISBN: 3631477058
 9. Kertész, A.: Sprachtheorie und germanistische Linguistik.
1994
 1. Pilarský, J., Lieli, P., Beke, K.: Bist du gut --- Deutsch--- ?: Segédkönyv német érettségi/felvételi és nyelvvizsgához.
  Panoráma Nyelvstúdió, Debrecen, 226 p., 1994. ISBN: 9637748024
 2. Röd, W., Csatár, P., Nyizsnyánszki, F.: Descartes és a német felvilágosodás filozófiája: hat előadás.
  KLTE Filozófiai Tnsz., Debrecen, 210 p., 1994.
 3. Kertész, A.: Review of the Handbook of Semantics.
  J. Pragmat. 22 673-677, 1994.
1993
 1. Kertész, A.: Artifical intelligence and the sociology of knowledge.
  Lang, Frankfurt am Main, 1993. ISBN: 3631465955
 2. Kertész, A.: Heuristik der deutschen Phonologie.
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993. ISBN: 9630564718
feltöltött közlemény: 551 Open Access: 65
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK