Tudóstér: Szervezés és Kommunikáció Tanszék publikációi

-
szűkítés
feltöltött közlemény: 127 Open Access: 44
2024
 1. Kotsis, Á.: A Kano-model alkalmazásának lehetőségei a Minőség háza mátrixban.
  In: 4. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia: "Inspiráló változások, jövőképek": Absztraktkötet. Szerk.: Benke Mariann, Schmuck Roland, Riedelmayer Bernadett, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, Pécs, 164, 2024, (ISSN 2786-3891 ; 4) ISBN: 9789636262754
 2. Madarasi, V., Kotsis, Á., Barizsné Hadházi, E.: Assertiveness and workaholism in conflict.
  In: 4. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia: "Inspiráló változások, jövőképek": Absztraktkötet. Szerk.: Benke Mariann, Schmuck Roland, Riedelmayer Bernadett, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, Pécs, 154-155, 2024, (ISSN 2786-3891 ; 4) ISBN: 9789636262754
2023
 1. Fenyves, L.: A COVID-19 hatása a sportolási szokásokra.
  TM. 10 (1), 49-63, 2023.
 2. Kotsis, Á., Kajdi, D., Fenyves, L., Kun, A.: A Dunning-Kruger hatás kvalitatív vizsgálata fókuszcsoportos technikával, üzleti felsőoktatási szakképzéses hallgatók körében.
  In: "New Trends and Challenges in Management" Conference = "Kihívások és tanulságok a menedzsment területén" Konferencia : Abstract booklet = Absztraktfüzet, Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Menedzsment Tanszék, MTA DAB Műszaki Szakbizottság, Debrecen, 28, 2023. ISBN: 9789634905127
 3. Kotsis, Á., Horváth, A., Darnai, B.: Do they have really no opinion? - The evaluation of student partnership using Kano-model.
  Anal. Univ. Oradea. Stiint. Econ. 32 (1), 717-727, 2023.
 4. Kotsis, Á., Horváth, A., Darnai, B.: Do they have really no opinion? - The evaluation of student partnership using Kano-model.
 5. Fenyves, L.: Hogyan alakította át a COVID-19 a sportolási és aktív testmozgási szokásokat?.
  Gazdálktud. közl. 10 (1), 47-52, 2023.
 6. Horváth, A., Kotsis, Á.: Kano modell alkalmazása a logisztikai szolgáltatók kiválasztása során.
  Jelenkori Társad. Gazd. Foly. 18 (Klsz.), 199-206, 2023.
 7. Kun, A., Farkas, J., Juhász, C.: Testing the Sametest-effect in a BSc-level Business Communication course examination.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. "Accepted by Publisher" (-), -, 2023.
 8. Kun, A., Farkas, J., Juhász, C.: The Dunning-Kruger Effect in Knowledge Management Examination of BSc Level Business Students.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 8 (1), 14-21, 2023.
2022
 1. Fenyves, L.: Analysis of the ecosystem of e-sport.
  Studia Mundi - Economica. 9 (1), 9-20, 2022.
 2. Boda, T.: Az egyetemi hallgatók stresszérzete a sportolói szokások tükrében.
  In: Tanulmányok Berde Csaba tiszteletére : tanulmánykötet. Szerk.: Dajnoki Krisztina, Boros József, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, Debrecen, 84-94, 2022. ISBN: 9789634904502
 3. Darnai, B., Kotsis, Á.: EFQM 2020 alapú értékelési modell alkalmazási lehetősége induló vállalkozásoknál.
  In: 3. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia: "Menedzsment forradalmak": Absztraktkötet. Szerk.: Benke Mariann, Schmuck Roland, Riedelmayer Bernadett, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, Pécs, 91, 2022, (VSZI kötetek, ISSN 2786-3891) ISBN: 9789634299806
 4. Majeed, M., Aslam, S., Murtaza, S., Szakács, A., Molnár, E.: Green Marketing Approaches and Their Impact on Green Purchase Intentions: mediating Role of Green Brand Image and Consumer Beliefs towards the Environment.
  Sustainability. 14 (18), 1-19, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Computer Networks and Communications
  Q2 Energy Engineering and Power Technology
  Q2 Environmental Science (miscellaneous)
  Q1 Geography, Planning and Development
  Q2 Hardware and Architecture
  Q2 Management, Monitoring, Policy and Law
  Q2 Renewable Energy, Sustainability and the Environment
 5. Bálintová, M., Poór, J., Dajnoki, K., Szabó, S., Módosné Szalai, S., Jenei, S.: Kilábalás - újranyitás - növekedés: Várható változások a vállalati/intézményi gazdálkodásban és menedzsmentben a koronavírus árnyékában.
  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gödöllő, 76 p., 2022. ISBN: 9789632699844
 6. Kotsis, Á., Horváth, A.: Munkahelyi jellemzők elemzése Kano-modellel és páros összeméréssel a Debreceni Egyetem és a Nyíregyházi Egyetem hallgatói körében.
  In: Interdiszciplinaritás a régiókutatásban X. : Nemzetközi tudományos konferencia : Rezümékötet. Szerk.: Dajnoki Krisztina, Filep Roland, Pierog Anita, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Debrecen, 19-20, 2022. ISBN: 9789634904366
 7. Kotsis, Á., Darnai, B.: Munkával szembeni elvárások vizsgálata a Kano-modell alapján.
  In: 3. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia: "Menedzsment forradalmak": Absztraktkötet. Szerk.: Benke Mariann, Schmuck Roland, Riedelmayer Bernadett, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, Pécs, 86, 2022, (VSZI kötetek, ISSN 2786-3891) ISBN: 9789634299806
 8. Kun, A., Filep, R., Horváth, A., Kiss, M.: Personality types and academic success of higher education business students.
  In: Book of Abstracts: The 5th International Conference on Future of Education 2022 (Future of Education 2022). Ed.: Brian D. Beitzel, The International Institute of Knowledge Management (TIIKM), Sri Lanka, 18-18, 2022. ISBN: 9786245746194
 9. Tariq, H., Mahmood, A., Ahmad, A., Khan, M., Murtaza, S., Ali, A., Molnár, E.: Span of Supervision and Repercussions of Envy: The Moderating Role of Meaningful Work.
  Front. Psychol. 12 1-13, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Psychology (miscellaneous)
 10. Hajdu, F., Barizsné Hadházi, E., Kotsis, Á.: Study on learning motivation of master's students in master's course in leadership and organizations at the University of Debrecen.
  Anal. Univ. Oradea. Ştiinţ. econ. 31 (1), 404-413, 2022.
 11. Kun, A., Kotsis, Á., Boros, J.: Tudják-e a hallgatók, hogy mennyit (nem) tudnak?: a Dunning-Kruger-hatás vizsgálata menedzsment szakokon tanuló felsőoktatási szakképzéses hallgatók körében.
  In: 3. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia: "Menedzsment forradalmak": Absztraktkötet. Szerk.: Benke Mariann, Schmuck Roland, Riedelmayer Bernadett, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, Pécs, 89-90, 2022, (VSZI kötetek, ISSN 2786-3891) ISBN: 9789634299806
 12. Kun, A., Boros, J., Kotsis, Á.: Tudják-e a hallgatók, hogy mennyit (nem) tudnak?: a Dunning-Kruger-hatás vizsgálata üzleti szakokon tanuló felsőoktatási szakképzéses hallgatók körében.
  Marketing & Menedzsment. 56 (3), 7-20, 2022.
2021
 1. Boda, T.: Adaptation of Mediball Education for the Resource Activation of University Students.
  Gradus. 1 (4), 219-226, 2021.
 2. Kun, A., Kotsis, Á., Boros, J.: A Dunning-Kruger-hatás a felsőoktatási szakképzésben: online feleletválasztós tesztek vizsgálata.
  In: XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia: A neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira : Absztraktkötet. Szerk.: Molnár Gyöngyvér, Tóth Edit, MTA Pedagógia Tudományos Bizottsága; SZTE Neveléstudományi Intézet, Szeged, 636-636, 2021. ISBN: 9789633068335
 3. Fenyves, L.: A folyamatalapú gondolkodás alkalmazása a hazai labdarúgásban.
  Magy. Minős. 30 (4), 9-17, 2021.
 4. Fenyves, L.: A folyamatszemlélet, mint a fejlődés eszköze az e-sportban.
  In: Versenysport és szabadidősport. Szerk.: Balogh László, Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézet, Debrecen, 164-174, 2021, (Válogatott tanulmányok a sporttudomány köréből, ISSN 2631-0910 ; 5) ISBN: 9789634902867
 5. Dajnoki, K., Boros, J., Horváth, A., Bilanics, Á., Kun, A.: A vizsgált szervezeteknél jellemző általános és HR válságkezelő intézkedések.
  In: COVID-19 : koronavírus-válság: harmadik fázis: kihívások és HR-válaszok. Szerk.: Poór József, Balogh Gábor, Dajnoki Krisztina, Karoliny Mártonné, Kőműves Zsolt, Pató Gáborné, Szűcs Beáta, Szabó Szilvia, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gödöllő, 33-35, 2021.
 6. Boda, T.: A Well-Being készségek fejlesztésének jelentősége a pedagógusképzésben.
  Acta Carolus Robertus. 11 (1), 3-12, 2021.
 7. Murtaza, S., Molnár, E., Szakács, A.: Digital Heroin: The Impact of Digital Gadgets on Developing Minds An Empirical Study on Growing Children of Lahore.
  Controll. info. 9 (1), 55-58, 2021.
 8. Mahmood, A., Dil, M., Murtaza, S., Molnár, E., Wahla, M.: Does Deep Acting and Surface Acting Play a Role Between Customer Orientation and Job Outcomes?: A Study of Fast Fashion Boutiques.
  International Journal of Innovation, Creativity and Change. 15 (4), 893-912, 2021.
 9. Murtaza, S., Szakács, D., Molnár, E.: Going Green All The Way: An Empirical Study About Inculcating Sustainable And Responsible Behavior In University Students In Hungary.
  Controll. info. 9 (5), 51-56, 2021.
 10. Mahmood, A., Rashid, H., Molnár, E., Murtaza, S.: Hedonic or Utilitarian Value Prevails? A Satisfied Clientél Creates Positive Word of Mouth.
  International Journal of Innovation, Creativity and Change. 15 (4), 487-506, 2021.
 11. Murtaza, S., Rubab, S., Mahmood, A., Molnár, E.: Impact of Ethical Leadership on Whistleblowing Intentions with Moderation of Locus of Control and Mediation of Organizational Identification.
  In: 10th Jubilee Interdisciplinary Doctoral Conference 12-13th of November 2021 : Book of abstracts. Ed.: Kajos Luca Fanni, Bali Cintia, Preisz Zsolt, Polgár Petra, Glázer-Kniesz Adrienn, Tislér Ádám, Szabó Rebeka, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 39, 2021. ISBN: 9789634298205
 12. Murtaza, S., Molnár, E.: Leader motivating language: The fuel for employee vitality.
  Hungarian Statistical Review. 4 (2), 95-110, 2021.
 13. Boda, T.: MEDIBALL: Változtasd meg a mozgásod, megváltozik az Életed!".
  Recreation. 10 (4), 31-34, 2021.
 14. Boda, T.: MediBall egy új magyar rekreációs módszer, amely speciális mozgásformájával hatékonyan segíti a harmonikus fizikai, mentális és érzelmi állapotok elérését.
  In: II. Leisure konferencia : Absztrakt kötet. Szerk.: Takács Eszter, Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kar, Miskolc, 40-41, 2021. ISBN: 9786155626791
 15. Murtaza, S., Mahmood, A., Saleem, S., Ahmad, N., Sharif, M., Molnár, E.: Proposing Stewardship Theory as an Alternate to Explain the Relationship between CSR and Employees' Pro-Environmental Behavior.
  Sustainability. 13 (15), 8558-8574, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Energy Engineering and Power Technology
  Q2 Environmental Science (miscellaneous)
  Q1 Geography, Planning and Development
  Q2 Management, Monitoring, Policy and Law
  Q2 Renewable Energy, Sustainability and the Environment
 16. Majeed, M., Mahmood, A., Molnár, E., Murtaza, S.: Social media analytics lens: a study on consumer perceived risk to share information on social media networks.
  Humanities & Social Sciences Reviews. 9 (2), 258-268, 2021.
 17. Boda, T.: Szemléletváltás a felsőoktatásban: az általános jóllét vizsgálata a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar hallgatói körében.
  Gradus. 8 (1), 58-64, 2021.
 18. Molnár, E., Mahmood, A., Ahmad, N., Ikram, A., Murtaza, S.: The Interplay between Corporate Social Responsibility at Employee Level, Ethical Leadership, Quality of Work Life and Employee Pro-Environmental Behavior: the Case of Healthcare Organizations.
  Int. J. Environ. Res. Public Health. 18 (9), 1-16, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Health, Toxicology and Mutagenesis
  Q2 Pollution
  Q2 Public Health, Environmental and Occupational Health
 19. Rehman, N., Mahmood, A., Ibtasam, M., Murtaza, S., Iqbal, N., Molnár, E.: The Psychology of Resistance to Change: The Antidotal Effect of Organizational Justice, Support and Leader-Member Exchange.
  Front. Psychol. 12 1-15, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Psychology (miscellaneous)
2020
 1. Szabó, B., Juhász, C.: A digitalizációs folyamat az agrárvállalatok körében, avagy egy kérdőíves kutatás eredményei.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 5 (1), 625-636, 2020.
 2. Fenyves, L.: A fejlődés a vállalati folyamatokban rejlik.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 5 (1), 377-390, 2020.
 3. Boda, T.: A jól-lét: Általános hangulat érzelmi intelligencia faktorok jelentősége a pedagógusképzésben résztvevő egyetemi hallgatók képzésében.
  In: International HEART 2020 Conference : Health - Economy - Art Program and abstracts of the conference 9 th March 2020 Kecskemét, Hungary. Ed.: Iván Devosa, Ágnes Maródi, Zsuzsanna Buzás, György Bártfai, Neumann János Egyetem, Kecskemét, 37-39, 2020. ISBN: 9786155817502
 4. Molnár, E.: A megemelkedett érzelmi arousal szerepe a reklám által befolyásolt vásárlási döntésekben.
  Gradus. 7 (2), 330-335, 2020.
 5. Molnár, E.: Az empátia, a szorongás és a személyiség szerepe a reklámok által kiváltott vásárlási döntésekben.
  Acta Carolus Robertus. 10 (1), 95-109, 2020.
 6. Fenyves, L.: Egészséges táplálkozás vizsgálata a debreceni egyetem hallgatói körében.
  Gazdálktud. Közl. 8 (2), 25-32, 2020.
 7. Pfau, C., Szabados, G., Dorogi, K.: Floorball helyzetének és passzív sportfogyasztásának vizsgálata egy kutatás tükrében.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 5 (1), 142-157, 2020.
 8. Szabados, G., Juhász, C.: Management and communication.
  2020.
 9. Boda, T.: MediBall - Élményalapú sport és rekreációs módszer az érzelmi intelligenciához tartozó képességek fejlesztésében.
  Recreation. 10 (2), 30-35, 2020.
 10. Szabados, G., Bácsné Bába, É., Fenyves, V., Bács, Z., Helmeczi, A., Dajnoki, K.: Sportcivilek-ellenőrzés, beszámolási sajátosságok.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 5 (1), 289-299, 2020.
 11. Szabados, G., Helmeczi, A., Bácsné Bába, É., Fenyves, V., Bács, Z., Dajnoki, K.: Sportcivil társaságok: megközelítések és tények.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 5 (1), 158-166, 2020.
 12. Vllasaj, K.: The Landscape of Civil Society Organizations in the Economy of Kosovo.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 5 (1), 334-343, 2020.
 13. Molnár, E.: The role of empathy, anxiety and personality in purchasing decisions caused by advertising.
  Anal. Univ. Oradea. Ştiinţ. econ. 29 (1), 376-386, 2020.
 14. Molnár, E.: The role of momentary and sustained emotional arousal in advertising-influenced and non-influenced purchasing decisions.
  Cross Cult. Manag. J. 22 (1), 67-78, 2020.
 15. Molnár, E.: The role of the high emotional arousal level in purchasing decisions caused by advertisements.
  SEA: Pract. Appl. Sci. 8 (23), 235-241, 2020.
 16. Fenyves, L.: Vállalati folyamatok újraszervezése.
  Magy. Minős. 29 (3), 20-28, 2020.
2019
 1. Dajnoki, K., Juhász, C., Pierog, A.: Készségfejlesztő és kommunikációs képzési program: Munkafüzet.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 62 p., 2019.
 2. Gályász, J., Kelemen, S.: Többszereplős tudásmenedzsment modellek elemzése.
  Minős. Megbízh. 53 (4), 353-358, 2019.
2018
 1. Dajnoki, K., Szabados, G., Kulcsár, G., Kőmíves, P., Bácsné Bába, É.: "Visszatérni vidékre": Hallgatói vidékképek kvalitatív megközelítésben.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 3 (5), 204-216, 2018.
 2. Kotsis, Á.: A diplomás képzés tömegesedésének munkaerőpiaci következményei: Túlképzés és túlképzettség.
  GlobeEdit, Saarbrücken, 248 p., 2018. ISBN: 9786202487047
 3. Fenyves, L., Gályász, J.: Az átszervezett minőségellenőrzési rendszer fejlesztő hatásának vizsgálata az egyik közműszolgáltató személyes ügyfélszolgálatain.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 3 (4), 226-241, 2018.
 4. Szabóné Berta, O.: Információs technológiák használata a magyar mezőgazdasági vállalkozások menedzsmentjében: avagy egy digitális agrárgazdasági kutatás eredményei.
  Gazdálkodás. 62 (4), 337-352, 2018.
 5. Gályász, J., Kotsis, Á.: Minőségmenedzsment.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 63 p., 2018.
 6. Szabados, G., Bácsné Bába, É., Fenyves, V., Bács, Z., Dajnoki, K.: Sportcivilek: konceptualizációs kérdések és kísérletek = sports civic organizations : conceptualization issues and trials.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 3 (3), 127-135, 2018.
 7. Szabados, G., Bácsné Bába, É., Fenyves, V., Bács, Z., Dajnoki, K., Kovács, S.: Sportcivilek: támogatások és összefüggések.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 3 (5), 341-347, 2018.
 8. Madarász, T., Szabados, G., Bácsné Bába, É.: Sportfogyasztási szokások a nők és férfiak körében.
  Selye e-studies. 9 (2), 16-26, 2018.
 9. Al-Daaja, Y., Szabados, G.: The Middle East perspective of Corporate Social Responsibility.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 3 (4), 282-291, 2018.
2017
 1. Al-Daaja, Y., Szabados, G.: An approach to the CSR activity of foreign banks in Jordan.
  Taylor. 9 (3-4), 142-149, 2017.
 2. Gályász, J., Darnai, B., Antal, J.: A nyílt innováció modelljének alkalmazása a beszállítói programokban.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 2 (4), 155-167, 2017.
 3. Juhász, C., Szabolcsi, S.: A vezetői stílus vizsgálatának egy lehetséges módszere.
  Taylor. 9 (1), 55-61, 2017.
 4. Szabolcsi, S.: Az EFQM Kiválóság Modell felhasználási lehetősége a vezetés kutatásában.
  Taylor. 9 (1), 111-119, 2017.
 5. Kelemen, S.: A zenei fesztiválok szolgáltatás folyamat menedzsmentje a blueprint modell alapján.
  In: InterTalent Unideb :Absztrakt összefoglalók. Szerk.: Mándy Zsuzsanna, Debreceni Egyetem, Debrecen, 68-69, 2017. ISBN: 9789634739531
 6. Kotsis, Á.: Diplomával a munka világában - a túlképzettség okai.
  Közép-Eur. Közl. 10 (3), 164-182, 2017.
 7. Kotsis, Á.: Egyén, oktatás vagy munkahelyi környezet? Mi befolyásolja a diplomások foglalkoztatásának minőségét?.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 2 (4), 244-260, 2017.
 8. Boros, J., Kovács, É., Kun, A., Török, P.: Hallgatói önértékelés-vizsgálat a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológia Karán.
  Taylor. 9 (1), 130-138, 2017.
 9. Bácsné Bába, É., Szabados, G., Madarász, T.: Munkavállalók fizikai állapot felmérésnek tapasztalatai a KKV szekrotban.
  Taylor. 9 (2), 179-187, 2017.
 10. Pfau, C., Bács, Z., Szabados, G.: Nyírbogát lakosságának sportérintettség vizsgálata.
  Régiókut. szle. 2 (1), 243-267, 2017.
 11. Boda, T.: Szemléletváltás a felsőoktatásban: Általános jóllét vizsgálata a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar hallgatói körében.
  Gradus. 4 (1), 219-226, 2017.
 12. Kelemen, S.: Szolgáltatás folyamat menedzsmentje a blueprint modell alapján.
  In: XXXIII. OTDK Konferencia
 13. Szabados, G., Kulcsár, G.: Vidéki civilek: vidéki forrásteremtési lehetőségek.
  Taylor. 9 (2), 23-30, 2017.
2016
 1. Kun, A.: A comparison of self- vs. tutor assessment among Hungarian undergraduate business students.
  Assessment & Evaluation in Higher Educ. 41 (3), 350-367, 2016.
  Folyóirat-mutatók:
  D1 Education
 2. Máté, D., Kiss, Z.: A hazai pénzügyi szektorok K+F tevékenységének elemzése.
  Taylor. 22 (1), 21-28, 2016.
 3. Szabados, G., Bácsné Bába, É., Kulcsár, G., Zulfiqar, S.: An approach to understanding the specific subsidies received by rural civic organizations: a case of a settlement in Szabolcs-Szatmár-Bereg county.
  Apstract. 10 (4-5), 117-124, 2016.
 4. Juhász, C.: Elvárások és elégedettség.
  Taylor. 8 (2), 58-64, 2016.
 5. Zulfiqar, S., Haddad, H., Alshehhi, Y., Máté, D.: Financial performance of Islamic banks in the United Arab Emirates, Pakistan and Jordan: a case comparative study in a dupont approach.
  Anal. Univ. Oradea. Ştiinţ. econ. 25 (2), 403-409, 2016.
 6. Kiss, Z., Máté, D.: Frissdiplomások foglalkoztathatósága vállalati szemszögből, avagy mit preferálnak a munkaadók?.
  Taylor. 8 (2), 11-18, 2016.
 7. Juhász, C.: Kommunikációs elvárások a szervezetben.
  Közép-Eur. Közl. 9 (2), 124-133, 2016.
 8. Máté, D., Kiss, Z., Takács, V., Molnár, V.: Measuring financial literacy: a case study of selfassessment among undergraduate students in Hungary.
  Anal. Univ. Oradea. Ştiinţ. econ. 25 (1), 690-697, 2016.
 9. Máté, D., Kiss, Z., Takács, V., Molnár, V.: Measuring financial literacy: a case study of self-assessment among undergraduate students in Hungary.
  In: Abstracts of the International Conference European Integration - New Challenges 12th edition EINCO 2016 May 26-28, 2016, Oradea, Romania. Ed.: Adriana Giurgiu, Editura Universitâţii din Oradea, Oradea, 68-69, 2016, (1844-5519)
 10. Máté, D., Kun, A., Fenyves, V.: The Impacts of Trademarks and Patents on Labour Productivity in the Knowledge-Intensive Business Service Sectors.
  Amfiteatru Econ. 18 104-119, 2016.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous)
 11. Szabolcsi, S.: Vezetési stílusok egykor és most.
  IJEMS. 1 (1), 20-36, 2016.
2015
 1. Kun, A.: A báránybőr-hatás és a bolognai folyamat Magyarországon.
  In: Új kutatások a neveléstudományokban : oktatás és nevelés - gyakorlat és tudomány. Szerk.: Tóth Zoltán, Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottság ; Debreceni Egyetem, Budapest, 220-229, 2015.
 2. Móré, M., Szabados, G.: A hallgatólagos tudás szerepe a munkahelyi beillesztés folyamatában.
  Taylor. 7 (1-2), 228-234, 2015.
 3. Fónai, M., Kotsis, Á., Szűcs, E.: A munkaerő-piaci sikeresség vizsgálata: a Debreceni Egyetem végzettjeinek utókövetésén keresztül.
  Felsőokt. Műh. 8 (4), 91-107, 2015.
 4. Juhász, C.: Az elégedettség és a motiválás gyakorlati összefüggései.
  Taylor. 7 (3-4), 215-221, 2015.
 5. Pierog, A., Szabados, G.: Civil szervezetek vezetési szempontból.
  Veztud. 46 (2), 35-46, 2015.
 6. Kun, A.: Does the repetitive use of the same test in consecutive examination sessions facilitate cheating?.
  Assessment & Evaluation in Higher Educ. 40 (8), 1159-1181, 2015.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Education
 7. Kun, A.: Egy felmérés tapasztalatai a gazdálkodó szervezetek emberierőforrás-ellátási és -fejlesztési gyakorlatára vonatkozóan Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben.
  Taylor. 7 (3-4), 31-38, 2015.
 8. Kun, A., Kiss, M., Kapitány, A.: The effect of personality on academic performance: evidence from two university majors.
  Bus. Educ. Accredit. 7 (1), 13-24, 2015.
 9. Juhász, C.: Vizsgálatok egy debreceni tanuló szervezetben.
  Taylor. 7 (1-2.), 58-64, 2015.
2014
 1. Molnár, E.: A tehetséges fiatalok segítése a felsőoktatásban a pszichológiai tanácsadás módszertanával.
  Economica. 7 (1), 40-54, 2014.
 2. Darnai, B.: A tudományos élménycentrumok összehasonlító modellezése.
  Taylor. 6 (1-2), 423-429, 2014.
 3. Szabados, G.: Felsőoktatási hallgatók civil érintettségének vizsgálata.
  In: Interdiszciplinaritás a régiókutatásban : IV. Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája Debrecen, Magyarország : Hajdú-Bihar Megyei Levéltár. Szerk.: Bartha Ákos, Szálkai Tamás, Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen, 91-102, 2014. ISBN: 9789637238529
 4. Wiwczaroski, T., Tar, I., Szabados, G.: Managerial Ethics vs. Social Responsibility.
  In: Poland, Hungary, the World. Selected Aspects of Contemporary Economy, Culture and Science. Ed.: Klement Budzowski, Magdolna Láczay, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Krakow, 127-137, 2014.
 5. Kun, A.: Regional differences in the starting wage of master's vs. bachelor's degree graduates: empirical evidence from the Hungarian graduate career tracking survey 2012.
  Stud. Univ. "Vasile Goldiş" Arad, Ser. Ştiinţ. Econ. 24 (4), 1-12, 2014.
2013
 1. Szabados, G.: An approach of recent social policy issues and services in Hungary: dilemmas of a new compilation of studies.
  J. Soc. Res. Policy. 4 (1), 151-156, 2013.
  (Ismertetett mű: Bódi, F., Fábián, G., Lawson,T. R. -Local Organization of Social Services in Hungary. Crises - Reactions - Changes. /In: Studies in Comparative Social Pedagogies and International Social Work and Social Policy. - XXI : 1, p. 1-488)
2012
 1. Gályász, J., Darnai, B.: A technopolisz programok folyamatalapú strukturálása.
  VIKEK Közl. 4 (10), 2012.
 2. Szabóné Berta, O., Szabó, M., Szénás, I.: A vidékfejlesztési program keretében kiírt pályázatok vizsgálata és tapasztalatai.
  Gazd. Társtud. Közl. 4 (2), 175-184, 2012.
2011
 1. Szabóné Berta, O.: Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében.
 2. Szabóné Berta, O., Szabó, M., Szénás, I.: Félidő után: ÚMVP-EMVA tapasztalatok avagy egyet előre egyet hátra.
  EU working papers. 14 (4), 55-66, 2011.
2010
 1. Szabados, G., Kulcsár, G., Juhász, C.: Funkcionális vezetési vizsgálatok Hajdú-Bihar megyei civil szervezetekben.
  In: XII. Nemzetközi Tudományos Napok : Fenntartható versenyképesség, válság idején : Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2010 március 25-26.. Szerk.: Magda Sándor, Dinya László, [Károly Róbert Főiskola], [Gyöngyös], 486-492, [2010]. ISBN: 9789639941090
 2. Juhász, C.: Vezetői elvárások vizsgálata Hajdú-Bihar megyei szervezetekben.
  In: "A magyar élelmiszergazdaság jövője a KAP reform tükrében" [elektronikus dokumentum] : XXXIII. Óvári Tudományos Nap, 2010. október 7.. Szerk.: Varga László, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár, 1-5, 2010. ISBN: 9789639883550
2007
 1. Szabóné Berta, O., Szabó, M.: A SAPARD és az AVOP program informatikai beruházásai.
  In: Versenyképes mezőgazdaság konferencia kiadványa / szerk. Szabó Béla, Varga Csaba, Bessenyei, Nyíregyháza, 181-184, 2007. ISBN: 9789637336805
 2. Szabóné Berta, O., Szabó, M.: Informatical investments of SAPARD and AVOP programmes.
  Scientific Bull. Ser. C. 21 51-56, 2007.
2006
 1. Juhász, C., Demcsák, C.: A szervezeten belüli kapcsolatok és az együttműködés tényezőinek vizsgálata.
  In: Agrárgazdaság, vidék, régiók multifunkcionális feladatok és lehetőségek : XLVIII. Georgikon Napok, Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely, 1-5, 2006. ISBN: 9639639125
 2. Szabóné Berta, O., Szabó, M.: Using of the internet in agriculture.
  In: Innovation and Utility in the Visegrad Fours : proceedings of the international scientific conference, Continent-Ph Ltd., Nyíregyháza, 311-316, 2006. ISBN: 9638691808
2005
 1. Berde, C., Juhász, C.: Functional examination of management in agriculture.
  In: Faktory podnikovej úspesnosti v podmienkach európskeho agrárneho trhu, [s.n.], Nitra, 18-21, 2005.
 2. Juhász, C.: Motivációs eszközvizsgálat.
  In: XI. Ifjúsági Tudományos Fórum / Veszprémi Egyetem MTK, Veszprémi Egyetem, Keszthely, 1-5, 2005.
 3. Boda, T.: Proszeminárium: tutori kalauz.
  Szolnoki Főiskola, Szolnok, 12 p., 2005.
2004
 1. Juhász, C.: A vezetői motivációs eszközkészlet vizsgálata.
  In: IX. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok : [elektronikus dokumentum]. Szerk.: Magda Sándor, Dinya László, Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 1-6, 2004. ISBN: 9632143132
2003
 1. Szabóné Berta, O.: The importance / the possibilities of the use of computer information systems in agriculture.
  In: 4th International Conference of PhD Students. Economics II.. Eds.: Lehoczky László, Kalmár László, Miskolci Egyetem, Miskolc, 347-352, 2003. ISBN: 9636615853
2001
 1. Szabóné Berta, O.: Examination of the connection between Management Information System and Conttrolling.
  In: 3rd International Conference of PhD Students, University of Miskolc, Miskolc, 319-324, 2001. ISBN: 9636614806
 2. Szabóné Berta, O.: The Importance of the Management Information System in the Company.
  Scientific Bull. Ser. C. 15 (1), 277-279, 2001.
 3. Szabóné Berta, O.: The importance of the management information system in the company.
  In: 4th International multidisciplinary conference. Ed.: C. P. Dan, et al, [s.n.], [Baia Mare], 277-279, 2001.
2000
 1. Juhász, C.: A mezőgazdasági vezetők és dolgozók motiváltságának korcsoport szerinti vizsgálata.
  In: VI. Ifjúsági Tudományos Fórum, Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, (Keszthely, 63-66), 2000. ).
 2. Szabóné Berta, O.: A vezetői információs rendszer jelentősége a vállalkozások működésében.
  In: Inventárium : Pályamotiváció kutatás pályaképvizsgálat a Nyíregyházi Főiskola Művelődéstudományi és Felnőttképzési Tanszékén, Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtud. Kara, Nyíregyháza, 45-48, 2000. ISBN: 363938514X
feltöltött közlemény: 127 Open Access: 44
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK