Tudóstér: MTA-DE Lendület Magyarország a Középkori Európában Kutatócsoport publikációi

-
szűkítés
feltöltött közlemény: 96 Open Access: 6
2022
 1. Bárány, A.: A Hit Védelmezője és a török = The Defender of the Faith and the Turk.
  In: Ruscia - Hungaria - Europa: Ünnepi kötet Font Márta professzor asszony 70. születésnapjára. Szerk.: Bagi Dániel, Barabás Gábor, Fedeles Tamás, Kiss Gergely, Kronosz Kiadó, Pécs, 75-102, 2022. ISBN: 9786156339454
 2. Kovács, B.: Hadifinanszírozás a velencei háborúban (1411-1413).
  In: A hadifinanszírozás gazdasági alapjai az ókortól napjainkig. Szerk.: Pósán László; Veszprémy László, Isaszegi János, Zrínyi Kiadó, Budapest, 113-130, 2022. ISBN: 9789633278819
 3. Bárány, A.: Magyarország, Anglia és a Cambrai-i Liga (1508-1511).
  In: Ünnepi kötet Papp Klára 70. születésnapjára. Szerk.: Jeney-Tóth Annamária, Tóth Orsolya, Bárány Attila Pál, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 41-67, 2022, (Speculum Historiae Debreciensiense ; 35) ISBN: 9789634904649
 4. Bagi, D., Barabás, G., Fedeles, T., Kiss, G.: Ruscia - Hungaria - Europa: ünnepi kötet Font Márta professzor asszony 70. születésnapjára.
  Kronosz Kiadó, Pécs, 736 p., 2022. ISBN: 9786156339454
2021
 1. Novák, Á.: The detailed survey of the three demesnes of the Perényi family until 1465.
  In: Castle and Economy : Proceedings of the 16th International Castellological Conference / Pisk Silvija, Moslavina Museum Kutina, Historical Association Moslavina, Popovača, 246-260, 2021, (Castrum Bene ; 16.) ISBN: 9789535755340
2020
 1. Novák, Á., Forisek, P., Orosz, I.: "Az értelmiségi felelősségnek súlya van": Interjú Orosz Istvánnal 85. születésnapja alkalmából.
  Tört. Tanulm. 28 302-315, 2020.
 2. Bárány, A.: A bizánci diplomácia.
  In: A nemzetközi kapcsolatok története. Szerk.: Schrek Katalin, Debreceni Egyetem BTEK Hallgatói Önkormányzat; Debreceni Egyetem Történelem és Néprajzi Doktori Iskola, Debrecen, 32-60, 2020. ISBN: 9786158135412
 3. Bárány, A.: A chapter in the relations of Sigismund of Luxemburg and England: a joint effort against heresy.
  In: Studies of the Military Orders, Prussia, and Urban History : Essays in Honour of Roman Czaja on the Occasion of His Sixtieth Brthday / Jürgen Sarnowsky, [s.n.], Debrecen, 161-184, 2020.
 4. Bárány, A.: Akkó és az Angolok Tornya.
  Újkor.hu 2020-07-15 1-7, 2020.
 5. Bárány, A.: A középkori diplomácia rendszere.
  In: A nemzetközi kapcsolatok története /szerk. Schrek Katalin, Debreceni Egyetem BTEK Hallgatói Önkormányzat; Debreceni Egyetem Történelem és Néprajzi Doktori Iskola, Debrecen, 74-100, 2020. ISBN: 9786158135412
 6. Novák, Á., Császár, I., Barta, J.: A tudománynak vagy a népszerűsítésnek szolgálni? - Interjú Barta Jánossal 80. születésnapja alkalmából.
  Tört. Tanulm. 28 316-323, 2020.
 7. Bárány, A.: Az utolsó kereszteslovag. II. Lajos ábrázolásai a brüsszeli katedrálisban.
  Rubicon. 31 (4), 76-81, 2020.
 8. Bárány, A.: Házasság és politika: Bizánc, Magyarország és a normannok a 12. század elején.
  Tört. Tanulm. 28 7-46, 2020.
 9. Novák, Á., Pánya, I.: Pecsétnyomó a föld mélyéből.
  Turul. 83 (1), 39-41, 2020.
 10. Bárány, A.: The concept of regnum and natio in the medieval Kingdom of Hungary.
  In: La nació a l'edat mitjana / Flocel Sabaté, Universitat de Lleida, Lleida, 113-135, 2020. ISBN: 9788413032436
 11. Bárány, A.: The Relations of King Emeric and King Andrew II of Hungary with the Balkan states.
  In: Stefan the First-Crowned and his Time / Komatina Ivana, [s.n.], Belgrade, 213-249, 2020. ISBN: 9788677431396
 12. Novák, Á.: The Seals of the Monarch Electing Lords from the beginning of 1440.
  Tört. Tanulm. 28 67-89, 2020.
 13. Kovács, P.: Zsigmond császár megkoronázása Rómában.
  Tarsoly Kiadó, Budapest, 235 p., 2020. ISBN: 9786155858147
2019
 1. Györkös, A.: A Francia Királyság hadszervezete és hadserege (1494-1534).
  In: Új korszak határán : az európai államok hadügye és hadseregei a mohácsi csata korában. Szerk.: B. Szabó János; Fodor Pál, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 139-153, 2019, (Mohács 1526-2026 rekonstrukció és emlékezet, ISSN 2676-895X) ISBN: 9789634161813
 2. Novák, Á.: A Hónap Érme.
  Debr. Déri Múz. évkv. 80 203-204, 2019.
 3. Bárány, A.: Anglia hadszervezete és hadserege (1485-1547): egy új dinasztia Anglia trónján.
  In: Új korszak határán : az európai államok hadügye és hadseregei a mohácsi csata korában. Szerk.: B. Szabó János, Fodor Pál, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 201-223, 2019, (ISSN 2676-895X) ISBN: 9789634161813
 4. Kiss, G.: Báncsa nb. István prenestei püspök-bíboros mint protector ordinis.
  In: Szent Márton és Benedek nyomában : Tanulmányok Koszta László emlékére. Szerk.: Fedeles Tamás, Hunyadi Zsolt, FIKP "Magyarország a középkori Európában" kutatócsoport, Szeged; Debrecen, 266-278, 2019. ISBN: 9789633067093
 5. Györkös, A.: Egy francia nő Budán. Anna királyné, II. Ulászló felesége (1502-1506).
  In: Királynék a középkori Magyarországon és Európában. Szerk.: Szovák Kornél; Zsoldos Attila, Városi Levéltár és Kutatóintézet, Székesfehérvár, 173-185, 2019, (ISSN 1217-6311) ISBN: 9789638406224
 6. Novák, Á.: Főpapi pecsétek az 1439 és 1457 között kelt sokpecsétes okleveleken.
  Debr. Déri Múz. évkv. 90 79-88, 2019.
 7. Novák, Á.: Hatalmi reprezentáció és a vörös viasz kapcsolata a késő középkorban.
  In: A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása. Szerk.: Papp Klára, Püski Levente, Novák Ádám, Debreceni Egyetem Történelmi Intéze, Debrecen, 51-62, 2019, (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 26) ISBN: 9789634901150
 8. Kovács, P.: Mátyás király és a nők.
  In: Mátyás-király emlékkönyv. Szerk.: Bódvai András, Magyarság Háza Nonprofit Kft., Budapest, 125-145, 2019. ISBN: 9786150062914
 9. Bárány, A.: Skócia hadszervezete és hadserege (1488-1547): a skót hadszervezet.
  In: Új korszak határán : az európai államok hadügye és hadseregei a mohácsi csata korában. Szerk.: B. Szabó János, Fodor Pál, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 225-231, 2019, (ISSN 2676-895X) ISBN: 9789634161813
 10. Pósán, L.: Szerzetesrendek a középkori Poroszországban.
  In: Szent Márton és Benedek nyomában : Tanulmányok Koszta László emlékére. Szerk.: Fedeles Tamás, Hunyadi Zsolt, FIKP "Magyarország a középkori Európában"; Szegedi Tudományegyetem Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszék, Szeged; Debrecen, 386-407, 2019, (Fontes et libri, 2676-8666 ; 3.) ISBN: 9789633067093
 11. Kiss, G.: Un foyer de formation des clercs officiers royaux: Les universités et le service du roi ? 1342-1382..
  In: Formations et cultures des officiers et de l'entourage des princes dans les territoires angevins (milieu XIIIe - fin XVe siℓecle): Percorsi di formazione e culture degli ufficiali e dell'entourage dei principi nei territori angioini (metℓa XIII - fine XV secolo). Szerk.: Mathieu Isabelle, Matz Jean-Miche, École francaise de Rome, Rome, 63-86, 2019. ISBN: 9782728313648
 12. Bárány, A.: Zsigmond "utazó" kísérete Aachentől Rómáig (1414-1433).
  In: A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása. Szerk.: Papp Klára, Püski Levente, Novák Ádám, Debreceni Egyetem Történelmi Intéze, Debrecen, 9-50, 2019, (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 26.) ISBN: 9789634901150
2018
 1. Kovács, P.: A királyi udvar borfogyasztása a Jagelló-korban.
  In: Vina bibant homines, animantia cetera fontes" : Tanulmányok a magyar bor. Szerk.: Pósán László, Tózsa-Rigó Attila, MTA-DE Lendület "Magyarország a középkori Európában" kutatócsoport, Debrecen, 17-36, 2018. ISBN: 9789634900252
 2. Bárány, A.: Angol keresztes a magyar végeken: Robert de Champlayn.
  In: Genius loci - Laszlovszky 60.. Ed.: by Mérai Dóra, Drosztmér Ágnes, Kyra Lyublyanovics, Judith Rasson, Papp Zsuzsanna Reed, Vadas András, Zatykó Csilla, Archaeolingua, Budapest, 28-31, 2018. ISBN: 9786155766190
 3. Novák, Á.: A terebesi Perényi család familiárisi hálózata.
  In: A X. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2017. június 7-9.) előadásai. Szerk.: Szanka Brigitta, Szolnoki Zoltán, Nagy Zsolt Dezső, Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, 183-208, 2018, (Középkortörténeti tanulmányok ; 10.) ISBN: 9789633153765
 4. Novák, Á.: Az 1440. januári királyválasztó országgyűlés oklevelének megerősítői.
  In: Micae mediaevales VII. : Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Szerk.: Farkas Csaba, Ribi András, Veres Kristóf György, ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Budapest, 121-138, 2018, (Tanulmányok, konferenciák / ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, ISSN 2062-2198 ; 12) ISBN: 9789632849737
 5. Novák, Á., Lévai, C.: Debrecenből Amerikába.
  In: Történészek története: Kutatók pályájukról, hivatásukról, eredményeikről. Szerk.: Czeferner Dóra, Szőts Zoltán Oszkár, Szőts-Rajkó Kinga, Fakultás Kiadó - Újkori Alapítvány, Budapest, 150-158, 2018. ISBN: 9786155848056
 6. Bárány, A., Pusztai, G.: Diplomata írók, író diplomaták.
  MTA-DE Lendület Magyarország a középkori Európában Kutatócsoport, Debrecen, 146 p., 2018. ISBN: 9789635088942
 7. Bárány, A.: Egy humanista diplomata a 16. század eleji Magyarországon: Hieronymus Balbi.
  In: Diplomata Írók, író diplomaták. Szerk.: Bárány Attila Pál, Pusztai Gábor, MTA-DE Lendület "Magyarország a középkori Európában" kutatócsoport, Debrecen, 7-33, 2018, (Memoria Hungariae, ISSN 2498 7794 ; 6) ISBN: 9789635088942
 8. Szebelédi, Z.: Kovács Eszter: Iszlámismeret Csehországban a 16-17. század fordulóján, Budapest, OSZK, PPKE, 2017.
  Magyar Könyvszle. 134 (2), 235-237, 2018.
  (Ismertetett mű: Kovács Eszter. -Iszlámismeret Csehországban a 16-17. század fordulóján /Budapest : OSZK, PPKE, 2017)
 9. Kiss, G.: Kuno pápai legátus és Magyarország az elbeszélő források tükrében.
  In: Hadi és más nevezetes történetek: Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére. Szerk.: Kincses Katalin Mária, Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, 253-262, 2018. ISBN: 9789637097874
 10. Bárány, A.: Nyugati követek Bodrogban: Wyllermus, a francia király fratere.
  In: Hadi és más nevezetes történetek: Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére. Szerk.: Kincses Katalin Mária, Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, 66-72, 2018. ISBN: 9789637097874
 11. Novák, Á.: Varsóban őrzött magyar vonatkozású oklevelek (1388-1427).
  MTA-DE "Magyarország a középkori Európában" Lendület Kutatócsoport, Debrecen, 106 p., 2018. ISBN: 9789635088874
2017
 1. Bárány, A., Györkös, A., Novák, Á.: A ciszterci rend a középkori Magyarországon. A pilisi monostor.
  In: Pilisi Gótika : II. András francia kapcsolatai. Szerk.: Bárány Attila, Benkő Elek, Kárpáti Zoltán, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre, 87-96, 2017, (Memoria Hungariae, ISSN 2498 7794 ; 3) ISBN: 9789635088379
 2. Csernus, S.: A császári univerzalizmus Zsigmond diplomáciájának gyakorlatában.
  Aetas. 32 (3), 52-73, 2017.
 3. Györkös, A.: A határvárak szerepe a francia monarchia megerősödésében (12-13. század).
  In: Őrzők, vigyázzatok a határra!: Határvédelem, határőrizet, határvadászok a középkortól napjainkig. Szerk.: Pósán László, Veszprémy László, Boda József, Isaszegi János, Zrínyi Kiadó, Budapest, 107-118, 2017. ISBN: 9789633275603
 4. Bárány, A.: A kereszténység védőbástyája 1526 őszén.
  In: Őrzők, vigyázzatok a határra! : Határvédelem, határőrizet, határvadászok a középkortól napjainkig. Szerk.: Pósán László, Veszprémy László , Boda József, Isaszegi János, Zrínyi Kiadó, Budapest, 293-318, 2017. ISBN: 9789633275603
 5. Bárány, A.: A keresztes hadjárat és a Latin Császárság.
  In: Pilisi Gótika : II. András francia kapcsolatai. Szerk.: Bárány Attila; Benkő Elek; Kárpáti Zoltán, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre, 53-61, 2017, (Memoria Hungariae, ISSN 2498-7794 ; 3) ISBN: 9789635088379
 6. Bárány, A., Szabó, J., Veszprémy, L.: A késő középkor hadtörténete: Zsigmond király uralkodása; A Hunyadiak kora.
  In: Magyarország hadtörténete I.: A kezdetektől 1526-ig / főszerk. Herrnann Róbert, Zrínyi Kiadó, Budapest, 223-288, 2017. ISBN: 9789633276457
 7. Pósán, L.: A Német lovagrend szerepe Magyarország déli határainak védelmében (1429-1435).
  In: Őrzők, vigyázzatok a határra!: Határvédelem, határőrizet, határvadászok a középkortól napjainkig. Szerk.: Pósán László, Veszprémy László, Boda József, Isaszegi János, Zrínyi Kiadó, Budapest, 263-292, 2017. ISBN: 9789633275603
 8. Bárány, A., Benkő, E.: A pilisi lovagi sír a káptalanteremben.
  In: Pilisi Gótika : II. András francia kapcsolatai. Szerk.: Bárány Attila; Benkő Elek; Kárpáti Zoltán, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre, 123-131, 2017, (Memoria Hungariae, ISSN 2498-7794 ; 3) ISBN: 9789635088379
 9. Bőle, A., Szebelédi, Z.: A szombathelyi zsinat javaslata a nemzeti zsinatnak [Szombathely?], 1821. szeptember 12..
  In: A Szombathelyi egyházmegye zsinatai. Összeáll.: Bakó Balázs, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 75-108, 2017, (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak. Egyháztörténeti források, ISSN 2416-0873 ; 10) ISBN: 9789634160601
 10. Pósán, L.: A Wildnis, a természet alkotta fal - a középkori Poroszország déli és keleti határainak védelme.
  In: Őrzők, vigyázzatok a határra!: Határvédelem, határőrizet, határvadászok a középkortól napjainkig. Szerk.: Pósán László, Veszprémy László, Boda József, Isaszegi János, Zrínyi Kiadó, Budapest, 119-139, 2017. ISBN: 9789633275603
 11. Bárány, A.: Az Anjou-kor hadtörténete.
  In: Magyarország hadtörténete I.: A kezdetektől 1526-ig / főszerk. Herrnann Róbert, Zrínyi Kiadó, Budapest, 175-222, 2017. ISBN: 9789633276457
 12. Csernus, S.: Az első francia nyelvű leírások Közép-Európáról és a latin kereszténység keleti határvidékéről.
  Acta historica (Szeged). 139 107-129, 2017.
 13. Novák, Á.: Bevezetés a Fontes Memoriae Hungariae sorozat Varsóban őrzött magyar vonatkozású oklevelek című kötet első füzetéhez (1350-1386).
  In: Varsóban őrzött magyar vonatkozású oklevelek (1350-1386) / közzéteszi Novák Ádám Tóth Péter közreműködésével, MTA-DE Magyarország a középkori Európában" Lendület Kutatócsoport, Debrecen, IV-X, 2017, (Fontes Memoriae Hungariae, ISSN 2560-0281 ; 1.) ISBN: 9789635088515
 14. Bárány, A.: Courtenay Róbert Magyarországon (1220-1221).
  In: Pilisi Gótika : II. András francia kapcsolatai. Szerk.: Bárány Attila; Benkő Elek; Kárpáti Zoltán, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre, 71-75, 2017, (Memoria Hungariae, ISSN 2498-7794 ; 3) ISBN: 9789635088379
 15. Bárány, A., Pósán, L.: Európa és Magyarország Szent László korában.
  MTA-DE Lendület "Magyarország a középkori Európában" kutatócsoport, Debrecen, 248 p., 2017. ISBN: 9789635088652
 16. Bradács, G.: Határőrgrófságok a Német-római Birodalomban (10-12. század).
  In: Őrzők, vigyázzatok a határra! : Határvédelem, határőrizet, határvadászok a középkortól napjainkig. Szerk.: Pósán László, Veszprémy László, Boda József, Isaszegi János, Zrínyi Kiadó, Budapest, 79-106, 2017. ISBN: 9789633275603
 17. Bárány, A.: II. András az európai uralkodó.
  In: Pilisi Gótika : II. András francia kapcsolatai. Szerk.: Bárány Attila; Benkő Elek; Kárpáti Zoltán, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre, 12-15, 2017, (Memoria Hungariae, ISSN 2498-7794 ; 3) ISBN: 9789635088379
 18. Bárány, A.: III. Béla (1172-1196) nyugati kapcsolatai.
  In: Pilisi Gótika : II. András francia kapcsolatai. Szerk.: Bárány Attila; Benkő Elek; Kárpáti Zoltán, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre, 11-13, 2017, (Memoria Hungariae, ISSN 2498-7794 ; 3) ISBN: 9789635088379
 19. Pósán, L.: Jelzőtüzek, világítótornyok és egyéb navigációs jelek a középkori Hanza-hajózásban.
  In: A fény információtörténetéhez. Szerk.: Z. Karvalics László, Fábián Borbála, Gondolat Kiadó, Budapest, 106-118, 2017, (Információtörténelem, ISSN 1785 8585 ; 9) ISBN: 9789636937409
 20. Bárány, A.: Jolánta királyné és a Courtenay-família.
  In: Pilisi Gótika : II. András francia kapcsolatai. Szerk.: Bárány Attila; Benkő Elek; Kárpáti Zoltán, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre, 63-69, 2017, (Memoria Hungariae, ISSN 2498-7794 ; 3) ISBN: 9789635088379
 21. Bárány, A.: Koning Sigismund en zijn gevolg in de Lage Landen - Nederlanders in Hongarije.
  Acta Neerl. 14 23-64, 2017.
 22. Bárány, A.: Összefoglalás: "Clamat vos siquidem Jerusalem".
  In: Pilisi Gótika : II. András francia kapcsolatai. Szerk.: Bárány Attila; Benkő Elek; Kárpáti Zoltán, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre, 141-143, 2017, (Memoria Hungariae, ISSN 2498 7794 ; 3) ISBN: 9789635088379
 23. Bárány, A., Bíró, Á., Kárpáti, Z.: Pilis Gótika: II. András francia kapcsolatai.
  Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre, 156 p., 2017. ISBN: 9789635088379
 24. Pósán, L.: Reformáció és parasztság a kora újkori Európában.
  Agrártört. Szle. 58 (1-4), 1-25, 2017.
2016
 1. Novák, Á.: Additions to the itinerary and seals of King Władysław I of Hungary in the light of recent Hungarica research.
  In: The Jagiellonians in Europe : Dynastic Diplomacy and Foreign Relations. Ed.: Attila Bárány, Balázs Antal Bacsa, MTA-DE Magyarország a középkori Európában" Lendület Kutatócsoport, Debrecen, 41-55, 2016, (Memoria Hungariae, ISSN 2498-7794 ; 2.) ISBN: 9789635088331
 2. Kiss, G.: A prépostság egyházjogi kiváltságai az Árpád-korban.
  In: Székesfehérvár története I. : Székesfehérvár története az Árpád-korban / Zsoldos Attila, Thoroczkay Gábor, Kiss Gergely, Városi Levéltár és Kutatóintézet, Székesfehérvár, 83-90, 2016. ISBN: 9789638947185
 3. Bradács, G.: Die lateinischen Quellen der 'Cronecken der Sassen'.
  Chronica. 12 104-115, 2016.
 4. Novák, Á.: Die Söhne des Adlermannes. Ein Adelsgeschlecht in der Gefolgschaft König Sigismunds von Ungarn.
  In: Das Konzil von Konstanz und Ungarn. Ed.: Attila Bárány, Balázs Antal Bacsa, MTA-DE Magyarország a középkori Európában "Lendület" Kutatócsoport, Debrecen, 137-153, 2016, (Memoria Hungariae, ISSN 2498-7794 ; 1.) ISBN: 9789635088331
 5. Novák, Á.: János Perényi, Master of the Treasury and his Relationship with the Upper-Hungarian Cities (1438-1458).
  Mesto a dejiny. 5 76-88, 2016.
 6. Pósán, L.: Komlótermelés és komlókereskedelem a Hanza-városokban.
  Agrártört. Szle. 57 (1-4), 125-131, 2016.
 7. Bárány, A.: Matthias Corvinus and Charles the Bold.
  Chronica. 12 69-88, 2016.
 8. Györkös, A.: The Saint and His Finger: Dominican Legends and Exempla from Thirteenth-Century Hungary.
  Hung. hist. rev. 5 (3), 536-556, 2016.
 9. Kiss, G.: Un légat pontifical au service de la paix entre Ladislas Jagellon II et l'Ordre Teutonique: Branda Ier di Castiglione et la Hongrie.
  In: The Jagiellonians in Europe : dynastic diplomacy and foreign relations. Ed.: Bárány Attila, Bacsa Balázs Antal, Hungarian Academy of Sciences - University of Debrecen "Lendület" Research Group, Debrecen, 21-38, 2016, (Memoria Hungariae, ISSN 2498-7794 ; 2) ISBN: 9789635088331
2015
 1. Györkös, A.: "Non debent predicare fabulas": Egy 15. századi franciaországi kézirat példázatainak elemzése és átirata pldázatainak.
  Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, Debrecen, 423 p., 2015. ISBN: 9789634738213
 2. Kiss, G.: Dél-Magyarországtól Itáliáig.
  Kronosz kiadó, Pécs, 250 p., 2015. ISBN: 9786155497636
 3. Novák, Á.: Egy felső-magyarországi bárói család birtoklástörténete 1465-ig.
  Agrártört. Szle. 56 (1-4), 1-48, 2015.
 4. Novák, Á.: Egy kutatási program első eredményeinek bemutatása: Sokpecsétes oklevelek 1439 és 1457 között.
  In: Micae Mediaevales IV. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Szerk.: Gál Judit, Kádas István, Rózsa Márton, Tarján Eszter, Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Budapest, 199-212, 2015, (Tanulmányok, konferenciák ISBN: 9789632845975
 5. Kiss, G.: La culture juridique des clercs dans le Royaume de Hongrie sous les rois angevins au XIVe siècle.
  Belvedere Meridionale. 27 (2), 22-35, 2015.
 6. Kiss, G.: Les clercs mediévaux au service de l'état.
  Belvedere Meridionale. 27 (2), 106-116, 2015.
 7. Kiss, G.: Les Fasti Ecclesiae Gallicanae.
  Belvedere Meridionale. 27 (2), 92-97, 2015.
 8. Novák, Á.: Polisigillic charters of the Polish-Hungarian peace negotiations in 1411-1412.
  Hallg. Műhtanulm. 3 34-52, 2015.
 9. Szebelédi, Z.: Rejtélyes holttest a Csele-patak közelében.
  Magyar Könyvszle. 131 (4), 413-424, 2015.
 10. Novák, Á.: Rezidenciaalapítás és vallásosság kapcsolata a Perényiek példáján.
  In: A víz szakralitása : Vallási terek, vallási migráció és a vízkultusz. Szerk.: Szonda István, Ethnica ; Gyomaendrőd : Gyomaendrődi Kállai Ferenc Népfőiskola Alapítvány, Debrecen, 45-59, 2015. ISBN: 9789631248975
 11. Bárány, A., Györkös, A., Novák, Á.: The Jagiellonians in Europe: Dynastic Diplomacy and Foreign Relations: Conference Proceedings = Die Jagiellonen in Europa: Dynastische und Diplomatische Beziehungen.
  MTA-DE Magyarország a középkori Európában" Lendület Kutatócsoport, Debrecen, 48 p., 2015. ISBN: 9789635088034
 12. Novák, Á.: Vizsgálati szempont egy 15. századi arisztokrata működéséhez - Perényi János tárnokmester pecsétjei.
  In: Középkortörténeti tanulmányok 8. : a VIII. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2013. június 17-19.) előadásai. Szerk.: Tóber Márta, Maléth Ágnes, Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, 181-200, 2015. ISBN: 9789633152423
2014
 1. Novák, Á.: A sasember fiai. Egy főúri család és famíliája Luxemburgi Zsigmond kíséretében.
  In: "Causa unionis causa fidei, causa reformationis in capite et membris." Tanulmányok a Konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából. Szerk.: Bárány Attila, Pósán László, Printart-Press Kft., Debrecen, 385-400, 2014. ISBN: 9789638996336
 2. Bárány, A., Csorba, N., Hunyadi, L., Nagy, D., Rózsa, E.: Beszámoló a BTK centenáriumi ünnepségén rendezett tudományos ülésszak szekcióiról. Középkori szekció.
  Debr. Szle. 22 (3), 216-229, 2014.
 3. Pósán, L.: Der Deutsche Ritterorden in der europäischen Politik im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts (1211-1230).
  Tört. tanulm. 22 22-36, 2014.
 4. Györkös, A.: Diplomatie ou espionnage? La France et le conflit Habsbourg-Hongrie en 1506.
  Tört. tanulm. 22 66-77, 2014.
 5. Novák, Á.: Izabella (Erzsébet) királyné pecsétjeiről.
  Turul. 87 (3), 109-111, 2014.
 6. Priskos, r., Szebelédi, Z., Szilágyi, S., Patay-Horváth, A.: Követségben Attila, a hunok nagykirálya udvarában: Priskos rhétor töredékei.
  Attraktor Kiadó, Máriabesnyő, 116 p., 2014. ISBN: 9786155257841
 7. Bárány, A.: La Hongrie et la guerre de Bretagne (1488-1493).
  Tört. tanulm. 66 (22), 38-64, 2014.
 8. Bárány, A.: Magyarország helye és képe a középkori Európában.
  Debr. Szle. 22 (3), 268-274, 2014.
 9. Novák, Á.: The Seal Usage of Hungarian Aristocrats in the 15th century.
  In: Műveltség és társadalmi szerepek : arisztokraták Magyarországon és Európában Learning, Intellect and Social Roles: Aristocrats in Hungary and Europe. Szerk.: Bárány Attila, Orosz István, Papp Klára, Vinkler Bálint, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet, Debrecen, 59-72, 2014, (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 18.) ISBN: 9789634737674
 10. Novák, Á.: The Seal Usage of János Perényi (1458), Master of the Treasury.
  Tört. Tanulm. 22 78-96, 2014.
feltöltött közlemény: 96 Open Access: 6
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK