Tudóstér: Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszék publikációi

-
szűkítés
feltöltött közlemény: 622 Open Access: 141
2023
 1. Bocsi, V., Fényes, H., Markos, V.: A szabadidő-felhasználás és az önkéntesség kapcsolatának vizsgálata a magyarországi fiatalok körében.
  Önkéntes Szemle. 3 (1), 25-56, 2023.
 2. Pusztai, G., Róbert, P., Fényes, H.: Parental Involvement and School Choice in Hungarian Primary Schools.
  J Sch Choice. 17 (1), 118-135, 2023.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Education (2021)
 3. Győri, Á., Kovách, I.: The New Dimension of Social Inequality: The Agricultural Land Use Structure and the Development Level of Settlements.
  Soc. Sci. 12 (2), 1-20, 2023.
2022
 1. Maszlag, F.: "Együttélés a múltban és jelenben": Cigány lányok önképe a kettős identitás tükrében.
  In: BLA Doktori Ösztöndíjprogram : Tanulmánykötet 2020/2021. Szerk.: Dezső Tamás, Pócza István, Batthyány Lajos Alapítvány : BLA Tudástár, Budapest, 666-687, 2022. ISBN: 9789638621795
 2. Bencze, Z., Kovalecz, G., Márton, S., Gáll, T., Mahrouseh, N., Varga, O.: A gyermekkori fogszuvasodás prevenciója az Európai Unióban - a finanszírozás tagállami sajátosságai.
  In: XXII. Debreceni Fogászati Napok / [kiad. a] Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar, Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar, Debrecen, 37, 2022. ISBN: 9789634904250
 3. Juhászné Fazekas, Z.: A mozaikcsaládokban élő gyermekek és szüleik: Attitűdök vizsgálata az újraszerveződött családok struktúrájában.
  Kult. Köz. 13 (1), 97-107, 2022.
 4. Juhászné Fazekas, Z.: A szociális munka helye a professzió diskurzusokban.
  Esély. 33 (3), 71-88, 2022.
 5. Laczkó-Albert, E.: Barázdáktól távolodva.
  Kult. Köz. 13 (3), 29-39, 2022.
 6. Czibere, I., Huszti, É., Juhászné Fazekas, Z., Kukucska, Z., Molnár, É., Nemes-Zámbó, G.: Bizalom és konfliktus: A mozaikcsaládokban élő nők mindennapi konfliktusai a párkapcsolati bizalom összefüggéseiben.
  Esély. 33 (2), 83-103, 2022.
 7. Fekete, M., Patyán, L., Hüse, L., Huszti, É., Takács, P.: Differences of Subjective Well-Being in European Long-term Care Regimes.
  Eur. J. Ment. Health. 17 (1), 5-14, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Health (social science) (2021)
  Q4 Psychiatry and Mental Health (2021)
  Q4 Psychology (miscellaneous) (2021)
  Q4 Public Health, Environmental and Occupational Health (2021)
 8. Bai, A., Kovách, I., Czibere, I., Megyesi, B., Balogh, P.: Examining the Adoption of Drones and Categorisation of Precision Elements among Hungarian Precision Farmers Using a Trans-Theoretical Model.
  Drones. 6 (8), 1-15, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Aerospace Engineering (2021)
  Q2 Artificial Intelligence (2021)
  Q1 Computer Science Applications (2021)
  Q1 Control and Systems Engineering (2021)
  Q1 Information Systems (2021)
 9. Pusztai, G., Fényes, H., Kovács, K.: Factors Influencing the Chance of Dropout or Being at Risk of Dropout in Higher Education.
  Educ. Sci. 12 (11), 1-15, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Computer Science Applications (2021)
  Q2 Computer Science (miscellaneous) (2021)
  Q3 Developmental and Educational Psychology (2021)
  Q2 Education (2021)
  Q2 Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation (2021)
  Q2 Public Administration (2021)
 10. Jakab, J.: Informális megoldások a roma gyerekeket oktató pedagógusok iskolai gyakorlatában.
  Korunk (Kolozsvár). 3 (10), 68-78, 2022.
 11. Bihari, I., Rácz, A., Sík, D.: Komplex szolgáltatásfejlesztési lehetőségek vizsgálata a korai gyermekkori intervencióban.
  Gondoskodás. 1 (3-4), 56-70, 2022.
 12. Nemes-Zámbó, G.: Modern családformák keresztmetszetében: nevelőszülős multinukleáris családok.
  Kult. Köz. 13 (1), 131-146, 2022.
 13. Boelens, D., Huszti, É.: Nehezített pályán: Akkulturációs stratégiák változásai magasan képzett migráns fiatalok körében a pandémia árnyékában.
  Socio.hu. 12 (4), 104-139, 2022.
 14. Laczkó-Albert, E.: Nő, aki nem paraszt.
  Kult. Köz. 13 (2), 51-61, 2022.
 15. Laczkó-Albert, E.: Reflexív modernitás egy biográfiai életút-rekonstrukcióban.
  Kult. Köz. 13 (4), 29-38, 2022.
 16. Pusztai, G., Fényes, H.: Religiosity as a Factor Supporting Parenting and Its Perceived Effectiveness in Hungarian School Children's Families.
  Religions (Basel). 13 (10), 1-16, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  D1 Religious Studies (2021)
 17. Kovách, I., Megyesi, G., Bai, A., Balogh, P.: Sustainability and Agricultural Regeneration in Hungarian Agriculture.
  Sustainability. 14 (2), 1-16, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Energy Engineering and Power Technology (2021)
  Q2 Environmental Science (miscellaneous) (2021)
  Q1 Geography, Planning and Development (2021)
  Q2 Management, Monitoring, Policy and Law (2021)
  Q2 Renewable Energy, Sustainability and the Environment (2021)
 18. Kovács, F.: Szociálpolitikai modellváltás az önkormányzatiság tükrében.
  In: Tudomány: út a világ megismeréséhez : absztrakt kötet. Szerk.: Tóth Dalma, Gadó Irén, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Politikatudományi és Szociológiai Intézet, Debrecen, 15-15, 2022. ISBN: 9789634904779
 19. Szász, M.: Szülői segítségnyújtás az iskolai tanulmányi feladatok teljesítésében: Szülői kommunikáció - II. rész.
  Acta med. sociol. 13 (34), 212-232, 2022.
 20. Ceglédi, T., Fényes, H., Pusztai, G.: The Effect of Resilience and Gender on the Persistence of Higher Education Students.
  Soc. Sci. 11 (3), 1-14, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Social Sciences (miscellaneous) (2021)
 21. Lukács, J., Szabó, T., Huszti, É., Komolafe, C., Ember, Z., Dávid, B.: The role of colleges for advanced studies in Roma undergraduates' adjustment to college in Hungary from a social network perspective.
  Intercultural Education. Epub 1-21, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Cultural Studies (2021)
  Q3 Education (2021)
 22. Laczkó-Albert, E.: Traumatikus női életút rekonstrukciója és értelmezése.
  Kult. Köz. 13 (1), 23-30, 2022.
 23. Biró, A., Sárosi-Blága, Á., Székely, K., Szász, M., Nagy-Menyhárt, S., Kovács, O.: Új vállalkozási modellek vidéki környezetben az új vidékfejlesztési paradigma kontextusában.
  Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek. 19 (2), 30-40, 2022.
 24. Girgis, M., Fekete, K., Homoródi, N., Márton, S., Fekete, I., Horváth, L.: Use of complementary and alternative medicine among patients with epilepsy and diabetes mellitus, focusing on the outcome of treatment.
  Front. Neurosci. 15 1-12, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Neuroscience (miscellaneous) (2021)
 25. Szász, M.: Vidéki agrárvállalkozók tudásszerzési gyakorlata.
  Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek. 19 (2), 101-109, 2022.
2021
 1. Béres, Z.: A hely szelleme: A debreceniség szociológiai szempontú vizsgálata a helyi kulturális eliten belül.
  Stud. litt. 60 (1-2), 49-62, 2021.
 2. Maszlag, F., Ladancsik, T., Csoba, J.: A kapcsolathálózat fejlődése és annak jelentősége a lokális gazdaságfejlesztési programban.
  In: Co-creation a közszolgáltatások modernizációjában : Lokális szolgáltatásfejlesztési kísérletek a közös alkotás módszerével. Szerk.: Csoba Judit, Sipos Flórián, Debreceni Egyetem, Debrecen, 220-235, 2021. ISBN: 9789633189559
 3. Fényes, H.: Az informális tanulás szerepe az önkéntes munkában.
  Önkéntes Szemle. 1 (3), 106-110, 2021.
 4. Bencze, Z., Kovalecz, G., Márton, S., Gáll, T., Mahrouseh, N., Varga, O.: Childhood caries management in the European Union: a cross-sectional study.
  Heliyon. 7 (2), 1-10, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Multidisciplinary
 5. Héja, M., Fekete, I., Horváth, L., Márton, S., Fekete, K.: Experiences With Intravenous Thrombolysis in Acute Ischemic Stroke by Elderly Patients?: a "Real World Scenario".
  Front. Neurol. 12 1-10, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Neurology
  Q1 Neurology (clinical)
 6. Rusinné Fedor, A., Huszti, É.: Hogyan és mit kutassunk?.
  In: Kutatásmódszertani kézikönyv. Szerk.: R. Fedor Anita, Huszti Éva, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 8-25, 2021. ISBN: 9789633189160
 7. Maszlag, F.: Innovatív identitáselemek megjelenése Keresztény Roma Szakkollégiumi hallgatók körében.
  In: XXI. PEME-PhD (Online) Konferencia : Tizennyolc éve az európai szintű tudományos megújulás és a fiatal kutatók szolgálatában. Szerk.: Koncz István, Szova Ilona, Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, Budapest, 140-150, 2021. ISBN: 9786155709135
 8. Baluja, P.: Néhány szempont a jólét és a jól-lét gender aspektusához.
  Kult. Köz. "Közlésre elfogadva" 1-28, 2021.
 9. Fényes, H.: Paid Work alongside Higher Education Studies as an Investment in Human Capital.
  Center for Educational Policy Studies Journal. 11 (2), 231-250, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Education
 10. Czibere, I., Paczári, V.: Perception of social problems among young people: Characteristics of social innovation knowledge potential.
  Thinking Skills and Creativity. 41 1-26, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  D1 Education
 11. Laczkó-Albert, E.: Szabadság kényszerpályákon: egy női életút biográfiai elemzése.
  Kult. Köz. 12 (2), 5-23, 2021.
 12. Pusztai, G., Fényes, H., Markos, V.: The effect of volunteering and voluntary group membership on student's persistence.
  Heliyon. 7 (9), 1-7, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Multidisciplinary
 13. Fényes, H., Mohácsi, M., Pusztai, G.: Types and Predictors of Career Consciousness among Higher Education Students.
  Journal of Economic Sociology. 22 (5), 151-170, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Economics and Econometrics
  Q3 Sociology and Political Science
 14. Takács, I., Fenyvesi, A., Mohammed, S., Mousavi, S.: Usability of genetically modified plants based on empirical research.
  DRC Sustain. Future. 2 (1), 78-82, 2021.
 15. Fényes, H., Markos, V., Mohácsi, M.: Volunteering Among Higher Education Students as Part of Individual Career Management.
  Corvinus J. Sociol. Soc. Policy. 12 (2), 3-22, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous)
  Q4 Social Sciences (miscellaneous)
  Q4 Sociology and Political Science
 16. Huszti, É., Albert, F., Csizmady, A., Nagy, I., Dávid, B.: When Spatial Dimension Matters: Comparing Personal Network Characteristics in Different Segregated Areas.
  Soc. Incl. 9 (4), 375-387, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Social Psychology
  Q2 Sociology and Political Science
2020
 1. Baluja, P.: "Társadalmunkban a sikert a nyilvánosság iktatja törvénybe", avagy a vidéki színésznő siker-és karriermodellje.
  Metszetek. 9 (4), 84-104, 2020.
 2. Laczkó-Albert, E.: A "paraszttalanodás" kulturális folyamata: polgárosodás?: Biográfiai életút elemzés.
  Kult. Köz. 12 (3), 79-95, 2020.
 3. Baluja, P.: A "sűrített nő": A színésznők társadalmi helyzetének vizsgálata a vidéki kőszínházakban.
  socio.hu. 10 (4), 39-59, 2020.
 4. Czibere, I.: A családstruktúra jellemző típusai a mai magyar társadalomban.
  In: Kultúra, közösség és társadalom: Tanulmányok Tibori Timea tiszteletére / A. Gergely András, Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor, Kovács Éva, Paksi Veronika, Társadalomtudományi Kutatóközpont : Magyar Szociológiai Társaság, Budapest, 160-178, 2020. ISBN: 9789634180296
 5. Takács, I.: Akadályok a nők karrierjének útjában: a szervezetek útvesztői.
  Metszetek. 9 (1), 65-83, 2020.
 6. Balázs, A.: A lokális integráció eszközei és szereplői Móron.
  Kult. Köz. 11 (2), 9-21, 2020.
 7. Gerő, M., Hajdú, G., Kovách, I., Kristóf, L., Szabó, A.: A magyar társadalom integrációja 2015, 2018.
  In: Mobilitás és integráció a magyar társadalomban. Szerk.: Kovách Imre, Argumentum Kiadó, Budapest, 59-88, 2020.
 8. Czibere, I., Bánfalvi, G.: A területi egyenlőtlenségeket és a versenyképességet meghatározó társadalmi tényezők Hajdú-Bihar megye térségeiben.
  Belvedere merid. 32 (2), 61-86, 2020.
 9. Nagy-Menyhárt, S.: Családanyák szerepvállalása a munkamigráció folyamatában.
  Acta med. sociol. 11 (31), 131-143, 2020.
 10. Czibere, I., Nemes-Zámbó, G.: Családperspektívák kiegyensúlyozatlan családi struktúrákban nevelkedő fiatalok körében.
  Esély. 31 (3), 71-93, 2020.
 11. Czibere, I., Kovách, I., Megyesi, G.: Environmental Citizenship and Energy Efficiency in Four European Countries (Italy, The Netherlands, Switzerland and Hungary).
  Sustainability. 12 (3), 1-18, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Energy Engineering and Power Technology
  Q2 Environmental Science (miscellaneous)
  Q1 Geography, Planning and Development
  Q2 Management, Monitoring, Policy and Law
  Q2 Renewable Energy, Sustainability and the Environment
 12. Csoba, J., Sipos, F.: Gazdasági és társadalmi integrációs modellek félperifériális térségekben.
  Szociol. Szle. 30 (1), 21-43, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Social Sciences (miscellaneous)
 13. Nemes-Zámbó, G.: Gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok helyzete.
  In: Társadalmi kockázatok és esélykiegyenlítés a fiatalok körében. Bevezető ismeretek tanárszakos egyetemi hallgatók számára. Szerk.: Czibere Ibolya; Molnár Éva, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 93-108, 2020. ISBN: 9789633182055
 14. Biró, A., Szász, M.: Innovatív agrárszereplők információszerzési, információhasznosítási gyakorlata a székelyföldi térségben.
  In: Szaktanácsadás - agrárium - innováció : Tudástranszfer, tudáskontextus a székelyföldi térségben. Szerk.: Biró A. Zoltán, Magyar Ferenc, Státus Kiadó, Csíkszereda, 72-88, 2020. ISBN: 9786066610926
 15. Kerülő, J., Béres, Z.: Messze van Kisvárda?.
  Kult. Köz. 11 (2), 85-97, 2020.
 16. Kovách, I.: Mobilitás és integráció a magyar társadalomban.
  Argumentum Kiadó, Budapest, 377 p., 2020. ISBN: 9789634180340
 17. Balogh, K., Czibere, I., Kovách, I., Nemes-Zámbó, G.: Redisztribúció és társadalmi integráció.
  In: Integrációs mechanizmusok a magyar társadalomban. Szerk.: Kovách Imre, Társadalomtudományi Kutatóközpont, Argumentum, Budapest, 83-134, 2020. ISBN: 9789634180357
 18. Czibere, I.: Szegénységvizsgálatok Magyarországon.
  In: (Disz)kontinuitások: A magyar szociológia 1960 és 2010 között / Szabari Veronika, Napvilág Kiadó : ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 263-[295], 2020. ISBN: 9789634892908(fűzött)
 19. Czibere, I., Schranz, E.: The Migration of Career-Starter Hungarian Graduate Women to the Countries of the European Union.
  Soc. Sci. 9 (5), 1-19, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Social Sciences (miscellaneous)
 20. Ladancsik, T., Maszlag, F.: Vagyok, aki vagyok: Kisebbségi csoportok identifikációja.
  Acta med. sociol. 11 (31), 102-120, 2020.
2019
 1. Virginás, Z.: A burgonya zárlati kárositóinak elemzése Hargita megyében.
  Pro Sci. Ruralis. 4 (1-2), 91-100, 2019.
 2. Molnár, É.: A család hatása a falusi fiatalok immobilitására.
  Metszetek. 3 (8), 153-166, 2019.
 3. Béres, Z.: A debreceni kulturális elit integráltsága.
  Belvedere Meridionale. 31 (2), 184-196, 2019.
 4. Béres, Z.: A debreceniség mintázatai a helyi kötődésű kulturális elitben.
  Szkholion. 1-2 68-78, 2019.
 5. Bihari, I.: A falvakban élő fiatalok jövőképe.
  Metszetek. 8 (3), 167-183, 2019.
 6. Czibere, I., Molnár, É., Nemes-Zámbó, G.: A lakótelepi panellakásokban élők társadalmi jellemzői.
  In: PANEL lét, közösség, esztétika - a lakótelepek hatvan éve. Szerk.: Süli-Zakar Szabolcs, MODEM Modern Debrecen Nonprofit Kft., Debrecen, 221-234, 2019.
 7. Virginás, Z.: Állatterápia hatása idősek distressz állapotára.
  Magyar Gerontol. 11 (37-38), 78-91, 2019.
 8. Czibere, I., Sipeki, I.: A munkaerő-piaci esélyeket meghatározó kompetenciák és értékek a pályaorientáció folyamatában. Egy fejlett ipari régió középiskolásai körében végzett többszempontú kutatás eredményei.
  Socio.hu. 1 80-107, 2019.
 9. Szász, M.: A rurális elitek lokalitáshoz való viszonyulása.
  In: Térség és tudomány. Szerk.: Bodó Julianna, T3 Kiadó : Erdélyi Múzeum Egyesület, Sepsiszentgyörgy, 166-180, 2019.
 10. Baluja, P.: A színésznői karrier és siker mint szubjektív változók leírása a vidéki kőszínházak munkaszervezetében.
  In: Színház és néző : tanulmánykötet : a Doktoranduszok Országos Szövetsége Filozófia- és Irodalomtudományi Osztály közös konferenciájának tanulmánykötete. Szerk.: Burkus Boglárka, Tinkó Máté, DOSZ Irodalomtudományi Oszt., Budapest, 32-56, 2019. ISBN: 9788089691463
 11. Virginás, Z.: Az állattenyésztés rejtett csodái.
  Pro Sci. Ruralis. 4 (1-2), 77-90, 2019.
 12. Biró, A., Laczkó-Albert, E., Sárosi-Blága, Á.: Beruházás és/vagy közösségépítés: A helyi fejlesztés mintázatai Gyergyóremetén.
  F&F INTERNATIONAL, Gyergyószentmiklós, 284 p., 2019. ISBN: 9786069810910
 13. Sárosi-Blága, Á.: Digitális társadalmi innováció - vidéki térség.
  In: Digitális agrárium - székelyföldi innováció : Az agrárium digitalizációjának térségi környezete. Szerk.: Bíró A Zoltán, Magyar Ferenc, Státus Kiadó, Csíkszereda, 71-86, 2019. ISBN: 9786066610926
 14. Mohácsi, M.: Karriermenedzsment a vállalati stratégiában.
  In: Menedzsmenttendenciák. Szerk.:Mohácsi Márta, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 135-146, 2019. ISBN: 9789633182031
 15. Maszlag, F.: MaHolnap: Társadalmi felzárkózási szemle.
  Metszetek. 8 (2), 135-137, 2019.
  (Ismertetett mű: Benedek István Zsolt. -MaHolnap Társadalmi felzárkózási szemle /In: MaHolnap Társadalmi Felzárkózási Szemle, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Periodikája. - 2 (2018), p. 3-19)
 16. Fényes, H., Mohácsi, M.: Munkaerőpiac és emberi tőke: Elmélet és gyakorlat.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 123 p., 2019. ISBN: 9789633187630
 17. Balcsók, I., Szarvák, T., Tóth, D.: Prekaritás és fiatalság - a magyar-román határ menti fiatalok munkaerőpiaci helyzete.
  Erdélyi Társad. 17 (2), 105-127, 2019.
 18. Csoba, J., Maszlag, F.: Preserving traditions and modernization: Identity patterns of three generations of Romani women.
  Belvedere Meridionale. 31 (4), 143-162, 2019.
 19. Jakab, J.: Roma oktatási helyzetkép egy vidéki térségben.
  Fórum Társadtud. Szle. 21 115-126, 2019.
 20. Szász, M.: Rurális iskolák változása mint kihívás egy mikrorégió szemszögéből.
  In: Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben : A IV. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete. Szerk.: Péter Tóth, Kinga Horváth, Enikő Maior;, Mária Bartal, Jenő Duchon, Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Komarno, 477-488, 2019. ISBN: 9788081223105
 21. Czibere, I., Molnár, É., Nemes-Zámbó, G.: Social characteristics of residents of panel housing estates.
  In: PANEL existence, community, aesthetics - sixty years of housing estate. Ed.: Süli-Zakar Szabolcs, MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft., Debrecen, 235-249, 2019.
 22. Nemes-Zámbó, G.: Szülői kompetenciafejlesztést célzó modellprogramok a gyermekjóléti szolgáltatások tárházában.
  Metszetek. 8 (1), 186-188, 2019.
  (Ismertetett mű: Rácz Andrea (szerk.). -Szülői kompetenciafejlesztést célzó modellprogramok a gyermekjóléti szolgáltatások tárházában /Debrecen : Rubeus Egyesület, 2018. -p. 353)
 23. Czibere, I., Paczári, V.: Társadalmi innovációs tudáspotenciál a fiatalok körében.
  Kultúra és közösség. 2 69-83, 2019.
 24. Szász, M.: Térségi médiákhoz, médiatartalmakhoz való viszonyulás székelyföldi fiatalok körében.
  Pro Sci. Ruralis. 4 (1-2), 68-76, 2019.
 25. Fekete Deák, I.: The balance between teaching and education in teaching profession.
  Kult. Köz. 10 (4), 49-63, 2019.
 26. Horváth, L., Fekete, I., Molnár, M., Válóczy, R., Márton, S., Fekete, K.: The outcome of status epilepticus and long-term follow-up.
  Front. Neurol. 10 (427), 1-8, 2019.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Neurology
  Q2 Neurology (clinical)
 27. Maszlag, F.: Tradition or Integration?: Changing Identity Patterns in Three Generation of Roma Women in Hungary.
  In: 14th ESA Conference : Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging, European Sociological Association, Manchester, 722, 2019. ISBN: 9782956908708
 28. Maszlag, F.: Új foglalkoztatási formák Európában: Összefoglaló a 125. éves Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya és a Nemzetközi Gazdasági Szakosztály üléséről.
  Munkaügyi szle. 6 1-5, 2019.
 29. Harnois, C., Németh, Á., Takács, I.: Újra előadott feminizmus: múlt, jelen, és jövő.
  In: Nemzedéki narratívák a kultúratudományokban. Szerk.: Garami András, Mekis D. János, Németh Ákos, Kijárat, Budapest, 221-248, 2012.
 30. Béres, Z., Ladancsik, T., Maszlag, F., Nemes-Zámbó, G.: Változások a családban.
  Metszetek. 8 (4), 147-151, 2019.
  (Ismertetett mű: Orsolya Kolozsvari. -Gender, Marriage, Families : From the Individual to the Social. /Dubuque : Kendall Hunt Publishing Company, 2019)
2018
 1. Bihari, I., Csoba, J.: "Az iskolán túl...": A tanodák szerepe a hátrányos helyzetű tanulók társadalmi integrációjában.
  Metszetek. 7 (2), 3-27, 2018.
 2. Czibere, I., Loncsák, N.: A falvakban élő gyermekes háztartások helyzete Kárpátalján.
  Metszetek. 7 (2), 53-71, 2018.
 3. Balázs, A.: A fővárosi roma szegény családok jövedelemszerzési és gazdálkodási sajátosságai.
  In: Tavaszi szél konferencia 2018 Nemzetközi multidiszciplináris konferencia : Abszrtraktkötet. Szerk.: Keresztes Gábor, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, 475, 2018. ISBN: 9786155586262
 4. Szász, M.: A helyi fejlesztés székelyföldi gyakorlatának lehetőségei.
  Pro Sci. Ruralis. 3 (2), 178-180, 2018.
  (Ismertetett mű: szerk. Biró A. Zoltán, Laczkó-Albert Elemér, Sárosi-Blága Ágnes. -Beruházás és/vagy közösségépítés : A helyi fejlesztés mintázatai Gyergyóremetén /Gyergyószentmiklós : F&F International, 2019. -278 p.)
 5. Virginás, Z.: A kölcsönös segítség mint természettörvény.
  Metszetek. 7 (4), 262-268, 2018.
  (Ismertetett mű: P. Kropotkin. -Kölcsönös segítség mint természettörvény /Budapest : Népszava-Könyvkereskedés, 1924)
 6. Molnár, É.: A származási család hatása a fiatalok életkezdési lehetőségeire egy elszegényedett faluban.
  In: A világ interdiszciplináris megközelítésben 3.. Szerk.: Mező Ferenc, Mező Katalin, Mándy Zsuzsanna, Mester Dolli, Debreceni Egyetem, Debrecen, 106-120, 2018. ISBN: 9789634900573
 7. Sárosi-Blága, Á.: A vezetés, mint fejlesztési lehetőség és eszköz vidéki iskolákban.
  Pro Sci. Ruralis. 3 (1), 43-51, 2018.
 8. Biró, A., Sárosi-Blága, Á.: Beágyazódás vagy marginalizálódás? Szempontok a székelyföldi innovatív agrárvállalkozások vizsgálatához.
  In: Kísérlet vagy modell? Az agrárinnováció, mint székelyföldi fejlesztési paradigma. Szerk.: Biró A. Zoltán, Magyar Ferenc, Státus Kiadó, Csíkszereda, 56-96, 2018. ISBN: 9786066610803
 9. Maszlag, F., Virág, Á.: Felsőoktatásban tanuló keresztény roma értelmiségiek = Christian Roma/Gypsy intellectuals studying in higher education.
  In: Fiatal kutatók és doktoranduszok VIII. Nemzetközi Teológus-Konferenciája : Rezümékötet. Szerk.: Kiss Gábor, Vértesi Lázár, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs, 60-62, 2018. ISBN: 9786155579196
 10. Bakos, K.: Hargita megye pedagógustársadalmának szubjektív életminősége.
  Gyergyói Szemle. 4 83-113, 2018.
 11. Szász, M.: Iskolához való szülői viszonyulások elemzése a házi feladat témáján keresztül.
  Pro Sci. Ruralis. 3 (2), 66-78, 2018.
 12. Sárosi-Blága, Á.: Kiindulópontok a média és internet szocializációs szerepének elemzéséhez székelyföldi középiskolások körében.
  In: Kínálatok és választások : A média hatása a gyermekekre és fiatalokra. Szerk.: Biró A Zoltán, Bodó Julianna, Státus Kiadó, Csíkszereda, 62-87, 2018.
 13. Szász, M.: Körkép az erdélyi magyar szakképzésfejlesztésről.
  Pro Sci. Ruralis. 3 (3-4), 164-166, 2018.
  (Ismertetett mű: összeáll. Köllő Zsófia. -Erdélyi magyar szakképzésfejlesztés - eredmények és lehetőségek /Csíkszereda : Magister Kiadó, 2019. -104 p.)
 14. Benke, M., Czimre, K., Forray, R., Kozma, T., Márton, S., Teperics, K.: Learning regions for resilience in Hungary: challenges and opportunities.
  In: Resilience, Crisis and Innovation Dynamics. Ed.: Tüzin Baycan, Hugo Pinto, Edgar Elgar Publishing Ltd., Cheltenham, 68-89, 2018. ISBN: 9781786432186
 15. Szász, M.: Lokális identitásépítési események és folyamatok 1990 után Kászonban.
  Pro Sci. Ruralis. 3 (3-4), 58-73, 2018.
 16. Lipták, L., Szabó, K., Nagy, G., Márton, S., Madléna, M.: Microbiological Changes and Caries-Preventive Effect of an Innovative Varnish Containing Chlorhexidine in Orthodontic Patients.
  Caries Res. 52 (4), 272-278, 2018.
  Folyóirat-mutatók:
  D1 Dentistry (miscellaneous)
 17. Czibere, I., Schranz, E.: Pályakezdő diplomás nők külföldi munkavállalása.
  Kult. Köz. 9 (4), 71-88, 2018.
 18. Virginás, Z.: Rurális értékünk - az állatterápia.
  Pro Sci. Ruralis. 3 (3-4), 91-100, 2018.
 19. Szász, M.: Rurális iskolához való szülői viszonyulásmódok az órán kívüli tanulási lehetőségek és tevékenységek mentén.
  Pro Sci. Ruralis. 3 (1), 61-70, 2018.
 20. Sárosi-Blága, Á.: Szakirodalmi szempontok a társadalmi beágyazódás elemzéséhez.
  In: Kísérlet vagy modell? Az agrárinnováció, mint székelyföldi fejlesztési paradigma. Szerk.: Biró A. Zoltán, Magyar Ferenc, Státus Kiadó, Csíkszereda, 40-55, 2018. ISBN: 9786066610803
 21. Virginás, Z.: Szeretett állataink olyanok, mint a vitaminok.
  Egy. Élet. 57 (5), 25, 2018.
 22. Paczári, V.: Társadalmi innovációk, avagy lehetőséggé alakított problémák Magyarországon.
  In: Néhány társadalomtudományi kutatás és innováció. Szerk.: Torgyik Judit, International Research Institute, Komárno, 129-134, 2018. ISBN: 9788089691XXX
 23. Fónai, M., Márton, S.: Társadalomtudományi területen végzett hallgatók munkaerőpiaci életútjának hasonlóságai és eltérései.
  Metszetek. 7 (3), 109-140, 2018.
 24. Takács, I.: Women at the top leadership positions. Obstacles, possibilities and the chimera of segregation.
  Int. J. Pedag. Innov. New Tech. 5 (1), 74-84, 2018.
2017
 1. Fekete Deák, I.: "Hidden Resistance": the collectivization process in Szeklerland.
  Belvedere Meridionale. 29 (4), 17-27, 2017.
 2. Csoba, J., Herrmann, P.: "Losers, good guys, cool kids" the everyday lives of early school leavers.
  The monitoring of public opinion. 2017 276-293, 2017.
 3. Kósa, R.: "Nekem állandóan fegyelmeznem kell": a pedagógusi karakterek egy lehetséges hipotetikus modellje.
  Metszetek. 6 (4), 160-172, 2017.
 4. Czibere, I.: A családi állapot és az élettel való elégedettség összefüggései és hatásuk a társadalmi integrációra a magyar társadalomban.
  Szociol. Szle. 27 (1), 30-63, 2017.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Social Sciences (miscellaneous)
 5. Markos, V., Tóth, A., Kocsis, I., Máthé, E., Juhász, C., Bácsné Bába, É., Fenyves, V.: A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának Controlling és teljesítménymenedzsment szakirány kurzusainak értékelése.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 2 (2), 100-107, 2017.
 6. Molnár, É., Loncsák, N.: A kárpátaljai gyermekek helyzetének jellemzői.
  In: "Átlagosan élünk..." A kárpátaljai magyarság gyermekes háztartásainak életkörülményei. Szerk.: Czibere Ibolya, Loncsák Noémi, Gégény János, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 72-91, 2017. ISBN: 9789633186572
 7. Csoba, J.: A kertkultúra és a háztartásgazdaság szerepe a vidéki szegények társadalmi integrációjában: 25 éves a Szociális Földprogram.
  Tér társad. 31 (3), 85-102, 2017.
 8. Nemes-Zámbó, G.: A korporált szülőség értelmezése a hazai gyakorlatban.
  Metszetek. 1 153-156, 2017.
  (Ismertetett mű: Gyermekvédelem mint fragmentált társadalmi intézmény/ Rácz Andrea. -Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016. -p. 190.)
 9. Paczári, V.: A nők nem játsszák ki az ászaikat: a meghátrálás következményei.
  Metszetek. 6 (2), 236-237, 2017.
  (Ismertetett mű: Jörg Claussen, Eszter Czibor, Mirjam van Praag . -Women Do Not Play Their Aces: The Con- sequences of Shying Away /In: Discussion Paper 9612 (2015))
 10. Biró, A., Jakab, J., Krézsek, E.: Az 1989 utáni székelyföldi romakutatások áttekintése.
  In: Tegnap és ma : Romakutatások a székelyföldi térségben. Szerk.: Biró Z. Zoltán, Jakab Judit, Státus K., Csíkszereda, 67-88, 2017, (Átmenetek ) ISBN: 9786066610605
 11. Bánfalvi, G.: Az elmaradt prosperitás, mint a modernizáció diszfunkciójának tettenérése egy halmozottan hátrányos helyzetű térségben.
  In: Modernitások : A Magyar Szociológiai Társaság éves vándorgyűlése : Absztraktfüzet. Szerk.: Gábriel Dóra, Kund Attila, Paksi Veronika, Magyar Szociológiai Társaság, Budapest, 24, 2017. ISBN: 9789638863379
 12. Paczári, V.: Civilek Kárpátalján.
  In: "Átlagosan élünk...": A kárpátaljai magyarság gyermekes háztartásainak életkörülményei. Szerk.: Czibere Ibolya, Loncsák Noémi, Gégény János, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 178-190, 2017. ISBN: 9789633186565
 13. Horváth, L., Fekete, K., Márton, S., Fekete, I.: Correlation between prescribed daily dose, seizure freedom and defined daily dose in antiepileptic drug treatment.
  Int. J. Clin. Pharm. 37 459-467, 2017.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Pharmaceutical Science
  Q2 Pharmacology
  Q2 Pharmacology (medical)
  Q1 Pharmacy
  Q2 Toxicology
 14. Nemes-Zámbó, G.: Családtervezés és munkaerőpiaci aspirációk lakásotthonban nevelkedő fiatalok körében.
  Metszetek. 6 (3), 87-109, 2017.
 15. Maszlag, F.: Debreceni Zsibvásár.
  Metszetek. 6 Klsz. 22-28, 2017.
 16. Béres, Z.: Debrecen meghatározó kultúraképző és -formáló személyiségei - Kulturális elit a keleti régióban.
  In: Tavaszi Szél - Spring Wind 2017 III. Kötet / Keresztes Gábor, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, 316-323, 2017. ISBN: 9786155586187
 17. Takács, I.: Female quotas for women in academia, or natural but slow change that might take decades? Between Scylla and Charybdis.
  Metszetek. 6 (4), 191-205, 2017.
 18. Csoba, J.: Gondoskodó állam, aktiváló állam, befektető állam: A foglalkoztatáspolitika és a jóléti modellváltás néhány összefüggése.
  Socio.hu. 7 (1), 1-26, 2017.
 19. Loncsák, N.: Gyermekszegénység a kárpátaljai magyarság körében.
  In: "Átlagosan élünk..." A kárpátaljai magyarság gyermekes háztartásainak életkörülményei. Szerk.: Czibere Ibolya, Loncsák Noémi, Gégény János, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 73-92, 2017. ISBN: 9789633186572
 20. Bihari, I., Freisinger, B., Nagy, L., Rácz, A., Nemes-Zámbó, G.: Gyermekvédelmi élettörténetek - Evaluációs modellek gyakorlati tapasztalatai állami és civil fenntartásban működő gyermekvédelmi intézményekben.
  In: Komplex módszertanra épülő hatékonyságmérések a gyermekvédelemben. Szerk.: Rácz Andrea, Rubeus Egyesület, Budapest, 103-274, 2017. ISBN: 9786158026444
 21. Béres, Z.: Gyönyörű királynők és harcos lovagok.
  Metszetek. 6 (2), 229-231, 2017.
  (Ismertetett mű: Anna Dreber, Christer Gerdes, Patrik Gränsmark. -Beatuy Queens and Battling Knights: Risk Taking and Attractiveness in Chess /In: IZA Discussion Papers. - No. 5314 (2010) p. 1-36)
 22. Bakos, K.: Happy workplace?.
  Eur. J. Ment. Health. 12 (1), 124-128, 2017.
  (Ismertetett mű: Robertson, I., Cooper, C. -Well-Being: Productivity and happiness at work /Hampshire : Palgrave Macmillan Ltd, 2011. -224. -)
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Health (social science)
  Q4 Psychiatric Mental Health
  Q4 Psychiatry and Mental Health
  Q4 Psychology (miscellaneous)
  Q4 Public Health, Environmental and Occupational Health
 23. Bakos, K.: Hargita megyei pedagógusok vallásossága.
  Kulturális Szemle. 8 89-99, 2017.
 24. Nemes-Zámbó, G.: Hármas határokról antropológiai megközelítésben.
  Metszetek. 6 (3), 191-195, 2017.
  (Ismertetett mű: Hármas határok néprajzi értelmezésben / Turadi Tünde (szerk.). -Budapest : MTA BTK Néprajztudományi Intézet, 2015)
 25. Loncsák, N.: Három ország egy határtérsége.
  Metszetek. 6 (3), 185-190, 2017.
 26. Bakos, K.: IKT és iskola. Szempontok a pedagógus szerep értelmezéséhez.
  In: Eszközök és tartalmak : A média hatása a gyermekekre és fiatalokra. Szerk.: Bíró A. Zoltán, Bodó Julianna, Státus Kiadó, Csíkszereda, 165-173, 2017. ISBN: 9786066610636
 27. Sárosi-Blága, Á.: Innováció, társadalmi beágyazódás, vidékfejlesztés.
  In: A generációváltás esélyei : Agrárvállalkozók innovatív szerepe a székelyföldi térségben. Szerk.: Biró A. Zoltán, Magyar Ferenc, Státus Kiadó, Csíkszereda, 40-51, 2017. ISBN: 9786066610674
 28. Sárosi-Blága, Á.: Iskola és térségi pozícionálás egy székelyföldi térségben.
  Pro Sci. Ruralis. 2 (1), 156-165, 2017.
 29. Kósa, R.: Iskolával kapcsolatos szülői elvárások Kárpátalján.
  In: "Átlagosan élünk..." : A kárpátaljai magyarság gyermekes háztartásainak életkörülményei. Szerk.: Czibere Ibolya, Loncsák Noémi, Gégény János, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 143-164, 2017. ISBN: 9789633186565
 30. Hamvas, L.: Jövő-kép-alkotás: A magyar fiatalok jövőterveit megalapozó motivációk vizsgálata.
  Metszetek. 6 (3), 5-19, 2017.
 31. Loncsák, N.: Kárpátalja társadalmi, gazdasági, demográfiai jellemzői: a falvakban élő magyarság helyzete.
  In: "Átlagosan élünk..." A kárpátaljai magyarság gyermekes háztartásainak életkörülményei. Szerk.: Czibere Ibolya, Loncsák Noémi, Gégény János, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 9-19, 2017. ISBN: 9789633186572
 32. Baluja, P.: Kelet-magyarországi színésznők karrierpályája.
  In: Válogatott tanulmányok a társadalomtudományok köréből. Szerk.: Torgyik Judit, International Research Institute, Komárno, 261-271, 2017. ISBN: 9788089691463
 33. Czibere, I., Molnár, É.: Labour market perspectives of young women living in extreme poverty in closed rural space: the case of a Hungarian-Romanian cul-de-sac border village.
  Ager. 23 7-26, 2017.
 34. Loncsák, N., Nemes-Zámbó, G.: Lakásturkáló - a debreceni Indieland showroom.
  Metszetek. 6 (Klsz.), 244-249, 2017.
 35. Sárosi-Blága, Á.: Munkavállalási attitődök az internetezés és az IKT eszközhasználat mértékének tükrében.
  In: Internet az iskolában, internet a családban. A média hatása a gyermekekre és fiatalokra. Szerk.: Biró A. Zoltán, Bodó Julianna, Státus Kiadó, Csíkszereda, 154-159, 2017. ISBN: 9786066610766
 36. Czibere, I., Takács, I.: Nagy Beáta: Háttérben: Kísérlet egy szervezeti nemi rend feltárására. Újratervezés - a nők és a műszaki tudományok 2.0.
  Debr. Szle. 24 (3), 352-356, 2017.
  (Ismertetett mű: Nagy Beáta. -Háttérben: Kísérlet egy szervezeti nemi rend feltárására /Budapest : L'Harmattan Kiadó, 2014. -202. -)
 37. Takács, I.: Nők a tudományban: A női tudósok odisszeája, a háttérből "Prokrusztész ágyába", avagy a férfi korrelátum opálos tükre.
  Metszetek. 6 (3), 129-157, 2017.
 38. Fekete, K., Márton, S., Csiba, L., Fekete, I.: Outcome of Repeated Thrombolysis in Debrecen Thrombolysis Database.
  J. Stroke Cerebrovasc. Dis. 26 (1), 132-138, 2017.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Cardiology and Cardiovascular Medicine
  Q2 Neurology (clinical)
  Q2 Rehabilitation
  Q2 Surgery
 39. Sárosi-Blága, Á., Silló, Á.: Önkéntesség és közösségfejlesztés a székelyföldi térségben.
  Kult. Köz. 3 61-71, 2017.
 40. Bakos, K.: Pedagógusok metaforákban tükröződő képe saját pedagógusi szerepükről.
  PedActa. 6 (2), 95-102, 2017.
 41. Silló, Á.: Székelyföldi fiatalok szabadidős szokásai.
  In: Eszközök és tartalmak. A média hatása a gyermekekre és fiatalokra. Szerk.: Bíró A. Zoltán, Bodó Julianna, Státus Kiadó, Csíkszereda, 158-164, 2017. ISBN: 9786066610636
 42. Takács, I.: Szkülla és Kharübdisz között - Női kvóta vagy egy természetes, de évtizedeket igénylő lassú változás a női akadémikusok arányában?.
  Debr. Szle. 3 (3), 349-362, 2017.
 43. Bakos, K.: Terhek és erőforrások a pedagógusi munkában.
  In: Kompetencia és tudástranszfer az oktatásban VIII.. Szerk.: Barabási T., Péter L., Szántó B, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 9-17, 2017, (ISSN 2247-5907)
 44. Czibere, I., Gerő, M., Kovách, I.: Újraelosztás és integráció.
  In: Társadalmi integráció: Az egyenlőtlenségek, az együttműködés, az újraelosztás és a hatalom szerkezete a magyar társadalomban. Szerk.: Kovách Imre, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet, Budapest, 51-116, 2017. ISBN: 9789634180104
2016
 1. Györfi, R.: "Én is fontos vagyok": Komplex foglalkoztató-fejlesztő központ létrehozása Korondon.
  In: Helyi fejlesztés - kreatív programok : fejlesztési programjavaslatok a székelyföldi térség számára. Szerk.: Biró A. Zoltán, Gyetvai Árpád, Magyar Ferenc, Státus, Madéfalva, 111-114, 2016, (Új utakon a tehetséggondozás ; 7.) ISBN: 9786066610483
 2. Benedek, N.: "Kulináris kiruccanás": Helyi fejlesztési programjavaslat Kovásznáról a környező falvakba induló gasztronómiai utakról.
  In: Helyi fejlesztés - Kreatív programok : Fejlesztési programjavaslatok a székelyföldi térség számára. Szerk.: Biró A. Zoltán, Gyetvai Árpád, Magyar Ferenc, Státus Kiadó, Madéfalva, 115-120, 2016, (Új utakon a tehetséggondozás ; 7.) ISBN: 9786066610483
 3. Kósa, R.: "Nálam is van fegyelmezetlenség, de csak addig, amíg minden osztályt be nem idomítok" avagy fegyelmezés napjaink általános iskoláiban.
  In: Tavaszi szél 2016: Nemzetközi multidiszciplináris konferencia: Absztraktkötet. Szerk.: Keresztes Gábor, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, 438-438, 2016. ISBN: 9786155586040
 4. Takács, I.: "Sarjainak sorsát-hírét vállára felöltvén".
  Metszetek. 5 (4), 176-180, 2016.
  (Ismertetett mű: Vincenzo A. Piccione. -Kiskorúak és az új egyetemes jogok. Úton az európai polgárság felé /Róma : Aemme Kiadó, 2008)
 5. Ábrahám, K., Csoba, J.: A felnőttképzés határai az érmelléken.
  In: Baranyi Béla 70. : a kapocs. Szerk.: Tamás János, Popp József, DE GVK; DE MÉK, Debrecen, 29-39, 2016. ISBN: 9789634739319
 6. Sárosi-Blága, Á.: Agrárjellegű vállalkozások jelentősége vidéki térségben.
  In: Agrárinnováció-térségi esély : Fiatal gazdák a székelyföldi térségben. Szerk.: Biró A. Zoltán, Magyar Ferenc, Státus Kiadó, Csíkszereda, 57-65, 2016. ISBN: 9786066610490
 7. Pásztor, R.: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület szociális tevékenysége 1920-1941 között.
  Szoc. szle. 9 (1-2), 19-30, 2016.
 8. Biró, A., Sárosi-Blága, Á.: A média- és internethasználat változása egy székelyföldi korcsoport példáján.
  In: Internet - iskola - anyanyelv : A média hatása a gyermekekre és fiatalokra. Szerk.: Biró A. Zoltán, Bodó Julianna, Státus Kiadó, Csíkszereda, 9-48, 2016. ISBN: 9786066610537
 9. Bakos, K.: A pedagógusi szerep tükröződése metaforákban és képekben.
  In: Kompetencia-és tudástranszfer az oktatásban. A VII.tudományos ülésszak előadásai. Szerk.: Dósa Zoltán, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 7-15, 2016, (ISSN 2247-5907)
 10. Hamvas, L.: A szubjektív élethelyzetek szerepe.
  In: Az ifjúság a globális térben. Szerk.: Karikó Sándor, Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, 191-204, 2016. ISBN: 9786155455612
 11. Fényes, H., Markos, V.: Az intézményi környezet hatása az önkéntességre.
  In: A felsőoktatás (hozzáadott) értéke : Közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához. Szerk.: Pusztai Gabriella, Bocsi Veronika, Ceglédi Tímea, Partium ; PPS ; Új Mandátum, Nagyvárad ; Budapest, 248-261, 2016, (Felsőoktatás - Társadalom ; 6.) ISBN: 9789631254471
 12. Molnár, É.: Czibere Ibolya (szerk.): Vidéki Innováció és hálózatosodás - könyvismertetés.
  Gazdálkodás. 60 167-169, 2016.
 13. Molnár, É.: Családalapítás egy elszegényedett zsákfaluban.
  In: Útközben : Az I. Demográfia és Szociológia Doktoranduszkonferencia anyagai. Szerk.: Berger Viktor, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Demográfia és Szociológia Doktori Iskola, [Pécs], 41-49, 2016. ISBN: 9789634291053
 14. Biró, A., Burus-Siklódi, B., Sárosi-Blága, Á.: Duális képzés: Értelmezések, tervek, gyakorlatok.
  Alutus, Csíkszereda, 124 p., 2016. ISBN: 9789737875877
 15. Hamvas, L., Szőcs, A.: Hajdú-Bihar megyei kisvárosi fiatalok élethelyzetei és jövőképei.
  In: Kisvárosi fiatalok, kisebbségek, új sebezhetőségek. Szerk.: Jancsák Csaba, Krémer András, Belvedere Meridionale, Szeged, 85-98, 2016. ISBN: 9789638708489
 16. Bakos, K.: Hargita megyei pedagógusok szubjektív életminősége.
  Pro Sci. Ruralis. 1 (4), 160-170, 2016.
 17. Ladancsik, T.: Hasonlóságok és különbségek: magyarországi és vajdasági fiatalok területi identitása.
  In: Kisvárosi fiatalik, kisebbségek, új sebezhetőségek. Szerk.: Jancsák Csaba, Krémer András, Belvedere Meridionale, Szeged, 159-174, 2016. ISBN: 9789638708496
 18. Silló, Á.: Helyi fejlesztés és társadalmi részvétel.
  In: Agrárinnováció-térségi esélyek : Fiatal gazdák a székelyföldi térségben. Szerk.: Biró A. Zoltán, Magyar Ferenc, Státus Kiadó, Csíkszereda, 66-75, 2016. ISBN: 9786066610490
 19. Galán, A.: Homogenitás versus egyenlőtlenségek az 1995 után született fiatalok körében.
  In: Kisvárosi fiatalok, kisebbségek, új sebezhetőségek: Csatlakozás az Európai Ifjúsági Térséghez 7.0. Szerk.: Jancsák Csaba, Krémer András, Belvedere Meridionale, Szeged, 11-27, 2016. ISBN: 9789638708489
 20. Szabó, B., Márkus, E., Paczári, V.: Kommunikáló? Civilek?: Hajdú-Bihar megyei civil szervezetek kommunikációs tevékenysége.
  In: A népműveléstől a közösségi művelődésig. Szerk.: Juhász Erika, Debreceni Egyetem BTK NI : KultúrÁsz Közhasznú Egyes., Debrecen, 94-106, 2016, (Acta andragogiae et culturae,ISSN 0209-9608 ; 27.) ISBN: 9786158022644
 21. Sárosi-Blága, Á.: LEADER: eredmények és problémák helyi szinten.
  Erdélyi Társad. 14 (1), 241-243, 2016.
  (Ismertetett mű: ed. Leo Granberg, Kjell Anderson and Imre Kovách. -Evaluating the European Approach to Rural Development: Grass-Roots Experiences of the LEADER Programme. /United Kingdom : Ashgate, 2015)
 22. Czibere, I., Molnár, É.: Mélyszegénységben élő fiatal nők munkaerőpiaci és párválasztási perspektívái elzáródó vidéki térben: Egy magyar-román határ menti zsákfalu esete.
  Erdélyi Társad. 14 (1), 165-190, 2016.
 23. Jakab, J.: Módszertan és elköteleződés: pedagógusok a roma oktatásról.
  Pro Sci. Ruralis. 1 (2-3), 175-191, 2016.
 24. Maszlag, F., Virág, Á.: Munkaerő-piaci hátrányok roma nők körében.
  In: PEME XIII. PhD : Konferenciakötet. Szerk.: Koncz István, Szova Ilona, Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, Budapest, 65-75, 2016. ISBN: 9786155709005
 25. Sárosi-Blága, Á.: Munkavállalás és attitűd: a fiatalok munkaadókkal szembeni elvárásai Székelyföldön.
  Pro Sci. Ruralis. 1 (1), 59-71, 2016.
 26. Baluja, P., Czibere, I., Takács, I.: Női szempontok? A nők növekvő munkaerő-piaci jelenléte és hatása az amerikai családok életére az ezredfordulón.
  Metszetek. 5 (1), 3-15, 2016.
 27. Horváth, L., Fekete, K., Márton, S., Fekete, I.: Outcome of antiepileptic drug treatment of 1282 patients with epilepsy, their pharmacovigilance reports and concomitant medication on CNS in an East-Hungarian adult database.
  J. Neurol. Sci. 369 220-226, 2016.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Neurology
  Q2 Neurology (clinical)
 28. Sárosi-Blága, Á.: Tények és kihívások az információs-kommunikációs technológiák oktatási integrációjában.
  In: Internet - iskola - anyanyelv : A média hatása a gyermekekre és fiatalokra. Szerk.: Biró A. Zoltán, Bodó Julianna, Státus Kiadó, Csíkszereda, 49-61, 2016. ISBN: 9786066610537
 29. Silló, Á.: The Development of Volunteering in Post-Communist Societies. A Review.
  Act. Univ. Sapientiae Soc. Anal. 6 (1), 93-110, 2016.
 30. Czibere, I., Molnár, É.: Youth and Regionalism Research Note on the Hungarian Youths Value Preferences.
  Act. Univ. Sapientiae Soc. Anal. 6 (6), 111-126, 2016.
2015
 1. Czibere, I., Molnár, É.: "...nem a kortárs családi lét múló aberrációja" Családdefiníciók és családelméletek az angolszász szociológiai irodalomban.
  Metszetek. 4 (4), 19-53, 2015.
 2. Czibere, I., Rácz, A.: A civilitás, az önkormányzatiság és a projektek hatásai a nonprofit szektor szociálpolitikai szerepvállalásaira.
  Debr. szle. 23 (1), 3-17, 2015.
 3. Rácz, A.: A gyermekjóléti szolgálatok feladatellátásának értékelő elemzése országos szinten: Műhelytanulmány.
  Rubeus Egyesület, Budapest, 145 p., 2015. ISBN: 9789631221459
 4. Szőcs, A., Hamvas, L.: Alternatives of how to prepare for the future labor market.
  Metszetek. 4 146-160, 2015.
 5. Balázs, A.: A magán és közösségi lét terei és helyszínei, a tulajdon szerepe a társadalom perifériáján élő fővárosi roma közösségekben.
  Metszetek. 4 (3), 3-13, 2015.
 6. Bakos, K.: A pedagógusi szerep dilemmái és összefüggései az életminőséggel.
  Metszetek. 4 (1), 3-14, 2015.
 7. Béres, Z.: A posztadoleszcencia hatása a párválasztási szokásokra.
  In: PEME XI. PhD Konferencia Előadásai [elektronikus dokumentum]. Szerk.: Koncz István, Szova Ilona, Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, Budapest, 17-22, 2015. ISBN: 9789638991560
 8. Bánfalvi, G.: A szegények adója.
  Metszetek. 4 (2), 19-27, 2015.
 9. Bánfalvi, G.: A szegények adója.
  In: Doktorandusz Találkozó 2015 : Absztraktfüzet, Debreceni Egyetem, Debrecen, 8, 2015.
 10. Silló, Á.: A tárgyak életrajza, helytörténet, helyi fejlesztés.
  In: Társadalomtörténet és helyi fejlesztés. Szerk.: Biró A. Zoltán, Blága Ágnes, Státus Kiadó, Szépvíz, 59-60, 2015. ISBN: 9786066610421
 11. Bihari, I., Czibere, I., Csoba, J., Kerekes, N., Rácz, A.: Az aktív idősödést támogató innovációk közép-európai gyakorlatai.
  Kapocs. 14 (2), 46-55, 2015.
 12. Bánfalvi, G., Béres, C.: Az önkéntesség szerepe a hátrányosság mérséklésében: egy bihari kistérségi projekt tapasztalatai.
  Bihar Fejlődéséért Egyesület, Berettyóújfalu, 32 p., 2015.
 13. Balázs, A.: Az új típusú droghasználat szerepe és megjelenése a társadalom perifériáján élő fővárosi roma közösségekben.
  Metszetek. 4 (4), 104-114, 2015.
 14. Takács, I.: Casanova a filozófus.
  Bár. 19 (1-4), 133-137, 2015.
  (Ismertetett mű: Szentkuthy Miklós. -Széljegyzetek Casanovához /Budapest : Magvető, 2008)
 15. Galán, A.: Digitális egyenlőtlenségek a 15-17 éves fiatalok körében: Településtípus és jövedelmi tényezők hatásvizsgálata.
  Metszetek. 4 (1), 65-76, 2015.
 16. Fényes, H.: Effect of Religiosity on Volunteering and on the Types of Volunteering among Higher Education Students in a Cross-Border Central and Eastern European Region.
  Act. Univ. Sapientiae Soc. Anal. 5 (2), 181-203, 2015.
 17. Ábrahám, K.: Érettségivel nem rendelkező 45 év feletti személyek képzettségének, felnőttképzésben való részvételének egyes jellemzői.
  Szakk. Szle. 31 (1), 36-52, 2015.
 18. Murányi, I.: Eternal return?: The Specter of Radicalism among Young People in Europe and Hungary.
  L'Harmattan, Budapest, 224 p., 2015. ISBN: 9782343084565
 19. Ábrahám, K.: Felnőttként az iskolapadban: A felnőttképzés szerepe az érettségivel nem rendelkező személyek munakerő-piaci integrációjában.
  L'Harmattan kiadó, Budapest, 189 p., 2015. ISBN: 9789632369853
 20. Nemes-Zámbó, G.: Jövőkép - értelmi sérült emberek perspektívái a család szemszögéből.
  Párbeszéd. 2 (4), 1-20, 2015.
 21. Kósa, R.: Kockázatok és mellékhatások az iskolai nevelésben.
  Metszetek. 4 (1), 77-85, 2015.
 22. Sárosi-Blága, Á.: LEADER: results and problems at local level.
  Socio.hu. 3 183-186, 2015.
  (Ismertetett mű: ed. Leo Granberg, Kjell Anderson, Imre Kovách. -Evaluating the European Approach to Rural Development: Grass-roots Experiences of the LEADER Programme /United Kingdom : Ashgate, 2015)
 23. Krémer, B.: Még egy könyv a szociálpolitikáról.
  Esély. 6 111-116, 2015.
  (Ismertetett mű: Szociálpolitika - fejlődés, formák, összehasonlítások / Tomka Béla. -Budapest: Osiris, 2015. -250 p.)
 24. Molnár, É.: Szegénységben élő fiatalok családalapítását meghatározó tényezők.
  Metszetek. 4 (1), 86-95, 2015.
 25. Loncsák, N.: Szegénységi lét az ukrajnai magyarság körében.
  Juvenilia. 6 193-208, 2015.
 26. Biró, A., Sárosi-Blága, Á.: Társadalomtörténet és helyi fejlesztés: Műhelykonferencia, Szépvíz, 2014. október 17..
  Státus Kiadó, Csíkszereda, 135 p., 2015. ISBN: 9786066610421
 27. Takács, I.: Újraírt élettörténet: Patrick Modiano: A Kis Bizsu.
  Műhely. 38 (1), 68-69, 2015.
  (Ismertetett mű: Patrick Modiano. -A Kis Bizsu /Győr : Tarandus, 2014)
 28. Czibere, I., Kovách, I., Csatári, B.: Vidékhálózatunk hét éve.
  Falu. 30 (3), 7-12, 2015.
2014
 1. Schranz, E.: 'Who is in crisis? With reference to the debates about the 'crisis of masculinity', discuss about poverty, unemployment, or other social issues, and its effects on women': But Whose crisis is it after all?.
  Metszetek. 3 (4), 172-181, 2014.
 2. Czibere, I.: "Az asszonyok történetének megírásáról elfeledkezett még a történelem is": A nőtudomány útja az intézményesülésig.
  Metszetek. 3 18-32, 2014.
 3. Czibere, I., Szilvási, H., Szikszai, Z., Fábián, G., Imre, S.: A 90 évnél idősebb debreceni lakosok kognitív státusának és egészségi állapotának szociológiai vizsgálata.
  Metszetek. 2 26-44, 2014.
 4. Csepeli, G., Murányi, I.: A Balaton közelről és távolból.
  Kult. köz. 5 (4), 153-160, 2014.
 5. Czibere, I., Rácz, A., Szilvási, H., Szikszai, Z., Imre, S.: A Debrecenben élő 90 évesnél idősebbek életminőségének, mentális állapotának és kognitív státusának regresszió-analízisre és klaszterelemzésre épülő vizsgálata.
  Debr. szle. 22 (2), 115-125, 2014.
 6. Molnár, É.: A kapunyitási pánik jelenségének vizsgálata a debreceni egyetemisták körében.
  Metszetek. 1 358-371, 2014.
 7. Rácz, A.: A korporált szülői szerepvállalás.
  Metszetek. 2014 (1), 280-290, 2014.
 8. Csepeli, G., Janky, B., Murányi, I.: An experimental investigation into the nature of external Roma categorization.
  J. Soc. Res. Policy. 5 (2), 39-43, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Sociology and Political Science
 9. Kovács, K., Perényi, S.: A sportolás és egészség: kapcsolatok a fiatalok fizikai, mentális, és szociális jóllétének szubjektív szintjével.
  In: Másodkézből : Magyar Ifjúság 2012 : Tanulmánykötet. Szerk.: Nagy Ádám, Székely Levente, Kutatópont, Budapest, 245-262, 2014. ISBN: 9789638986122
 10. Bánfalvi, G.: Az adósság-paradoxon és az ekvivalens helyettesítésre épülő fogyasztói preferencia-sorrend és hierarchia.
  Metszetek. 1 316-330, 2014.
 11. Czibere, I.: Az agrárszegénységben élő nők Magyarországon a XIX. század második felében.
  Metszetek. 2 3-15, 2014.
 12. Krémer, B.: Az alapvetések érthetőségéről és tarthatatlanságáról: Hozzászólás a vitairathoz.
  Esély. 25 (3), 79-86, 2014.
 13. Rácz, A.: Az előítéletes gondolkodás megjelenése a gyermekvédelemben.
  Esély. 3 24-47, 2014.
 14. Galán, A.: Az internetfüggőség kialakulása és prevalenciája: A hazai és nemzetközi kutatási eredmények összefoglalása.
  Metszetek. 2014 (1), 316-327, 2014.
 15. Silló, Á.: Az önkéntes munka társadalmi szerepe.
  In: Település, innováció, identitás : Vidékfejlesztési esettanulmányok a székelyföldi térségről. Szerk.: Biró A. Zoltán, Magyar Ferenc, Státus Kiadó, Csíkszereda, 162-163, 2014, (Új utakon a tehetséggondozás ; 5.) ISBN: 9786066610148
 16. Kovách, I., Kolosi, T., Szelényi, I.: Beszélgetés Kolosi Tamással és Szelényi Ivánnal a társadalmi egyenlőtlenségekről.
  Socio.hu. 3 1-17, 2014.
 17. Rácz, A.: Concept of Corporate Parenting in the Hungarian Child Protection System.
  OJSSR. 2 (1), 38-41, 2014.
 18. Schranz, E.: Czibere Ibolya: Nők mélyszegénységben Személyes életvilágok és cselekvési perspektívák a mélyszegénységben élő nők mindennapjaiban.
  Metszetek. 2 247-257, 2014.
  (Ismertetett mű: Czibere Ibolya. -Nők mélyszegénységben /Budapest : L'Harmattan Kiadó, 2012. -244.p. -)
 19. Schranz, E.: Czibere Ibolya - Kovách Imre szerkesztésében: Fejlesztéspolitika - Vidékfejlesztés.
  Metszetek. 1 384-390, 2014.
  (Ismertetett mű: szerk. Czibere Ibolya, Kovách Imre. -Fejlesztéspolitika - Vidékfejlesztés /Debrecen : Debreceni Egyetem Kiadó Debrecen University Press, 2013. -317. p.)
 20. Sárosi-Blága, Á.: Egy Székelyföldön szerveződő kiscsoport sajátos munkamigrációja Németországba.
  Metszetek. 3 153-170, 2014.
 21. Czibere, I., Rácz, A.: Elméleti és gyakorlati ismeretek idősek és fogyatékkal élők otthonukban történő gondozásához laikus segítők számá.
  Debreni Egyetem, Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, Debrecen, 117 p., 2014. ISBN: 9789634736387
 22. Gyarmati, A., Rácz, A.: Experiences of service and care planning in the child protection system: Research report.
  Metszetek. 2 258-265, 2014.
 23. Fényes, H.: Gender Differences in Work Attitudes and Work Experience in a Student Sample.
  Metszetek. 2 16-25, 2014.
 24. Fényes, H.: Gender Role Attitudes among Higher Education Students in a Borderland Central-Eastern- European Region called 'Partium'.
  CEPS Journal. 2 49-70, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Education
 25. Rácz, A.: Gyermekvédelem és társadalmi integráció: kétnyelvű szöveggyűjtemény = Child protection and social integration : bilingual text book.
  Validart, Budapest, 240 p., 2014. ISBN: 9789631202755
 26. Rácz, A.: Gyermekvédelmi kihívások: út a professzionalizáció felé.
  In: Kopogtatás nélkül : Szociológiai tanulmányok Szekeres Melinda 70. születésnapjára. Szerk.: Csoba Judit, Egyetemi Kiadó, Debrecen, 405-420, 2014.
 27. Czibere, I.: Gypsy children's language socialization and its effects on school failures.
  International Review of Social Research. 5 (2), 632-637, 2014.
 28. Krémer, B.: Hozzászólás Bruder Emese Kik a szegények Európában? A szegénység mérésének alternatívája c. írásához.
  Területi stat. 54 (2), 172-174, 2014.
 29. Krémer, B.: Idiosyncrasies of recent growing inequalities in Hungarian income distribution.
  Metszetek. 3 (4), 1-37, 2014.
 30. Rácz, A.: Jó szülő-e az állam?: fejlesztési igények a gyermekvédelmi szakellátás professzionalizációjáért.
  In: Jó szülő-e az állam? : A corporate parenting terminus gyakorlatban való megjelenése.. Szerk.: Rácz Andrea, Rubeus Egyesület, Budapest, 215-245, 2014. ISBN: 9789630889056
 31. Rácz, A.: Jó szülő-e az Állam? A corporate parenting terminus gyakorlatban való megjelenése.
  Rubeus Egyesület, Budapest, 389 p., 2014. ISBN: 9789630889056
 32. Silló, Á.: Külföldi önkéntesek egy kolozsvári civil szervezetnél.
  Metszetek. 3 171-182, 2014.
 33. Faragó, I., Túry, F., Márton, S., Nagy, G., Hopcraft, M., Madléna, M.: Links between oral health and personality at a law enforcement school.
  Open Med. 9 (1), 86-91, 2014.
 34. Csoba, J.: Managing the unemployment in Hungary.
  Metszetek. 3 (4), 78-90, 2014.
 35. Czibere, I., Marosszéki, E., Rácz, A.: Practice of providing voluntary home care to elderly and disabled people: model project in Debrecen.
  Int. Res. J. Social Sci. 3 (12), 1-5, 2014.
 36. Czibere, I.: Projects' Social Effects: The Project Orientated Society.
  Metszetek. 3 (4), 66-77, 2014.
 37. Hamvas, L.: Projekt dilemmák 2.0.
  Metszetek. 2 141-164, 2014.
 38. Rácz, A.: Solution of the children's needs inside the social children's protection in Hungary.
  In: Intervencia, Terapia A Resocializácia V Systéme Sociálnej Pomoci. Ed.: Miroslav Špánik, Šona Šrobárová, Verbum, Ruzomberok, 142-146, 2014. ISBN: 9788056101230
 39. Bánfalvi, G.: Szegénységi mutatószámok: magyar és nemzetközi példák.
  Metszetek. 2 119-140, 2014.
 40. Csoba, J.: Szolgáltatás vagy társadalmi ellenőrzés.
  Esély. 25 (3), 3-23, 2014.
 41. Horváth, K., Kósa, R., Makai, V., Nagy, P., Oláh, K., Oláh, T., Oláh-Pucsok, E., Szeder, D., Timkó, A.: Tanulás melletti munkavállalás a Debreceni Egyetemen.
  Metszetek. 3 (1), 328-344, 2014.
 42. Czibere, I., Rácz, A.: The Characteristics of Child Poverty in Hungary: Regional Inequalities and Regional Model Programs.
  The European Journal of Social Sciences. 44 (3), 248-256, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Social Sciences (miscellaneous)
 43. Galán, A.: The evolution and prevalence of Internet-addiction. Summary of National and International results.
  In: Nationhood in the Carpathian region : Hungarians and their neighbours - sociological perspectives : joint conference of the Hungarian Sociological Association and the Department of Sociology and Social Work in Hungarian of Babeş-Bolyai University : November 27-29 2014, ... Cluj-Napoca ... : book of abstracts. Ed.: Attila Kund, Hung. Sociological Assoc. ; Cluj-Napoca : Department of Sociology and Social Work in Hungarian of Babeş-Bolyai University, Budapest, 52, 2014. ISBN: 9789638863331
 44. Czibere, I.: The Feminisation of Poverty in the European Union and in Hungary.
  American International Journal of Social Science. 3 (6), 1-4, 2014.
 45. Czibere, I., Rácz, A.: Theory and Practice of Providing Home Care to Elderly People and Persons with Disabilities: a Handbook for Informal Caregivers.
  Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Debrecen, 109 p., 2014. ISBN: 9789634737209
 46. Rácz, A.: The Power of Art to Improve Life Quality: Validart Project.
  International Journal Advances in Social Science and Humanities. 2 (12), 7-11, 2014.
 47. Ábrahám, K.: The role of adult education in improving the labour market position of people without a secondary-school-leaving certificate (A-levels).
  In: International Institute of Social and Economic Sciences: Conference Proceedings, Istanbul 9th International Academic Conference, Istanbul 9th International Academic Conference, Kamerunská, 13-28, 2014. ISBN: 9788087927007
 48. Czibere, I.: The sociological context of poverty.
  Metszetek. 1 151-168, 2014.
 49. Nagy, Z.: Van-e út a munkába? A rokkantellátásban résztvevő emberek munkaerő-piaci esélyeinek vizsgálata, különös tekintettel a személyes jellemzőikre.
  Metszetek. 3 238-264, 2014.
2013
 1. Krémer, B., Szabó, F.: A Derecskei járás fiataljainak helyzete a foglalkoztatás és munkalehetőségek tükrében.
  Metszetek. 1 131-143, 2013.
 2. Fényes, H.: Alacsonyan iskolázott fiatalok a munkaerőpiacon a derecskei kistérségben.
  Metszetek. 1 144-161, 2013.
 3. Kósa, R.: A termékenység változása Gelénesen a XX. században.
  Metszetek. 2 (4), 113-130, 2013.
 4. Paczári, V.: Az előítéletesség értelmezése a debreceni egyetemisták körében.
  Metszetek. 2012/4-2013/1 232-243, 2013.
 5. Molnár, É.: Családalapítási stratégiák a XXI. században Magyarországon - A kapunyitási pánik jelentősége.
  Juvenilia. 5 226-236, 2013.
 6. Molnár, É.: Debreceni egyetemisták a családalapításról.
  Szakkoll. Tanulm.(Hatvani István Szakkoll. DE TEK). 2 58-67, 2013.
 7. Csoba, J., Ábrahám, K., Vargáné Nagy, I.: Education and employment: The knowledge and information flow between the training providers and employers.
  Revista de Asistenţă Socială. 1 29-45, 2013.
 8. Markos, V.: Egyetemista lét és munkaerő-piaci szocializáció.
  In: XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciója: A szekcióba benyújtott pályamunkák összefoglalói. Szerk.: Molnár Gábor, Györfi Veronika, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, Kaposvár, 311, 2013. ISBN: 9789639821590
 9. Rácz, A.: Gyermekvédelmi ellátási standardok.
  Együtt gyermekvéd. 7 (9), 11-12, 2013.
 10. Galán, A.: Internetaddikció-vizsgálat a 12. osztályos debreceni fiatalok körében.
  Juvenilia. 5 105-119, 2013.
 11. Galán, A.: Internetfüggőség a debreceni iskolákban.
  In: XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciója: A szekcióba benyújtott pályamunkák összefoglalói. Szerk.: Molnár Gábor, Györfi Veronika, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, Kaposvár, 253, 2013. ISBN: 9789639821590
 12. Csoba, J., Ábrahám, K., Nagyné Varga, I.: Képzés és foglalkoztatás: Információ és tudásáramlás a képzőintézmények és a foglalkoztatók között.
  Metszetek. 2012/4-2013/1 31-48, 2013.
 13. Somogyi, I.: Kompetenciák határán: Pedagógusok és gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök feladatainak vizsgálata.
  In: Vzdelávanie, vyskum a metodológia = Oktatás, kutatás és módszertan. Ed.: János Tibor Karlovitz, Intern. Research Inst., Komárno, 733-737, 2013. ISBN: 9788097125110
 14. Fényes, H., Pusztai, G.: Religiosity and volunteering among higher education students in the Partium Region..
  In: Students in a cross-border region : higher education for regional social cohesion. Eds.: Györgyi Zoltán, Nagy Zoltán, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 147-167, 2013. ISBN: 9786061009923
 15. Somogyi, I.: System Integration Issues for School Social Work.
  Practice Theory Syst. Educ. 8 (3), 211-216, 2013.
 16. Somogyi, I.: Szerepkonfliktusok a gyermek- és ifjúságvédelemben: A szociális szakember szerepeinek változása.
  In: "Együtt a biztosabb tudományos karrierért, a jövőtervezésért" című VII. Ph.D.-Konferencia előadásai (Budapest, 2013. október. 11.). Szerk.:: Koncz István, Szova Ilona, Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, Budapest, 279-286, 2013. ISBN: 9789638991508
 17. Voronova, K., Becske, M., Sánta, D., Márkus, Z.: Tanulmányi célú nemzetközi migráció Kárpátalján.
  Didakt : Márton Áron Szakkollégium, Debrecen, 40 p., 2013. ISBN: 9786155212154
2012
 1. Czibere, I., Csoba, J.: "Mire készítsen fel az egyetem?": A munkaadóknak a diplomás pályakezdőkkel és a képzőintézményekkel kapcsolatos elvárásai.
  In: A Debreceni Egyetem "Diplomás pályakövető Rendszerének" főbb eredményei és tapasztalatai, 2010-2011.. Szerk.: Fónai Mihály, Szűcs Edit, Debreceni Egyetem, Debrecen, 151-165, 2012, (ISSN 2063-2886)
 2. Engler, Á., Fényes, H.: A felsőoktatásban részt vevő hallgatók sajátosságai a társadalmi nemek mentén.
  In: Új kutatások a neveléstudományokban 2011 : közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány a múlt értékei és a jövő kihívásai. Szerk.: Benedek András, Tóth Péter, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 273-284, 2012, (Új kutatások a neveléstudományokban, 2062-090X)
 3. Fényes, H.: A felsőoktatásban tanuló férfiak hátránya a társadalmi (iskolai) mobilitásban a kétciklusú képzés bevezetése után.
  Metszetek. 1 20-31, 2012.
 4. Murányi, I.: A lokális identitás jellemzői egy borsodi településen.
  In: A szociológia szemüvegén keresztül : tanulmányok Feleky Gábor 60. születésnapjára. Szerk.: Balog Iván, Belvedere Meridionale, Szeged, 217-223, 2012. ISBN: 9789639639573901
 5. Bihari, S., Csernaburczky, Z., Dobos, M., Farkas, A., Kósa, R., Szeder, D.: A munkáslét és emlékezete Ózdon.
  Metszetek. 1 (1), 67-84, 2012.
 6. Takács, I.: A nő terei.
  Magy. Tud. 173 (3), 376-378, 2012.
  (Ismertetett mű: Huszár Ágnes. -A nő terei /Budapest : L'Harmattan Kiadó, 2011. -)
 7. Kovách, I.: A vidék az ezredfordulón.
  Argumentum :, Budapest, 244 p., 2012. ISBN: 9789634466796
 8. Ábrahám, K.: Az alacsonyan iskolázottak a felnőttképzésben.
  Egyenlítő. 7-8 24-30, 2012.
 9. Somogyi, I.: Az iskolai szociális munka rendszerintegrációs kérdései.
  Metszetek. 2 108-114, 2012.
 10. Rácz, A.: Barkácsolt életutak, szekvenciális (rendszer)igények: Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedett fiatal felnőttek iskolai pályafutásának, munkaerőpiaci részvételének és jövőképének vizsgálata.
  L'Harmattan Kiadó, Budapest, 232 p., 2012. ISBN: 9789632365626
 11. Kovách, I., Dupcsik, C.: Bevezető megjegyzések.
  In: Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon. Szerk.: Kovách Imre, Argumentum Kiadó, Budapest, 7-16, 2012. ISBN: 9789634466802
 12. Somogyi, I.: Die Fragen zu den Schulabbruchspro blemen.
  Theorie Prax. Pädagog. 4 (1), 31-37, 2012.
 13. Fényes, H., Bujdosó, G.: Disadvantages of Women in Education: Analysis of the Education of Librarians in the 21st Century.
  In: The Politics of Location Revisited : Gender@2012, Asszisztencia Kft., Budapest, 90, 2012. ISBN: 9789638898111
 14. Dusa, Á., Kovács, K., Márkus, Z., Nyüsti, S., Sőrés, A.: Egyetemi élethelyzetek: ifjúságszociológiai tanulmányok I..
  Debrecen University Press, Debrecen, 271 p., 2012. ISBN: 9789633182260
 15. Dusa, Á., Kovács, K., Márkus, Z., Nyüsti, S., Sőrés, A.: Egyetemi élethelyzetek: ifjúságszociológiai tanulmányok II..
  Debrecen University Press, Debrecen, 259 p., 2012. ISBN: 9789633182277
 16. Kovách, I., Kristóf, L.: Elit és társadalmi integráció.
  In: Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon. Szerk.: Kovách Imre, Argumentum Kiadó, Budapest, 30-44, 2012. ISBN: 9789634466802
 17. Pásztor, R.: Foglalkoztatáspolitika alapfogalmai.
  In: Munkaeró-piaci helyzetkép Magyarországon és Romániában / Rákó Erzsébet, Szűcs Enikő, Belvedere Meridionale, Szeged, 75-84, 2012. ISBN: 9789639573963
 18. Bujdosó, G., Engler, Á., Fényes, H., Tornyi, Z.: Gender Differences in Higher Education in the "Partium" Region.
  In: Higher Education for Regional Social Cohesion. Ed.: Gabriella Pusztai , Adrian Hatos, Hung. Education Research Assoc., Budapest, 134-162, 2012, (HERJ Hungarian Educational Research Journal Special Issue, ISSN 2062-9605) ISBN: 9789630843164
 19. Fényes, H.: Gender Inequalities in Higher Education: Evidence from the "Partium" Region.
  Corvinus J. Sociol. Soc. Policy. 3 (1), 3-34, 2012.
 20. Galán, A.: Játék vagy függőség? A játékszenvedély veszélyeztette ifjúság.
  Metszetek. 2012 (1), 85-96, 2012.
 21. Béres, C., Bánfalvi, G., Hamvas, L.: Kistérségi Kilábalás.
  Bihar Fejlődéséért Egyesület, Debrecen, 224 p., 2012.
 22. Takács, I.: Nemzedéki kérdés Thomas Mann: A Buddenbrook ház című regényében.
  In: Nemzedéki narratívák a kultúratudományokban. Szerk.: Garami András, Mekis D. János, Németh Ákos, Kijárat, Budapest, 55-76, 2012. ISBN: 9786155160189
 23. Czibere, I.: Nők mélyszegénységben: személyes életvilágok és cselekvési perspektívák a mélyszegénységben élő nők mindennapjaiban.
  L'Harmattan, Budapest, 243 p., 2012. ISBN: 9789632365244
 24. Fényes, H., Lipcsei, L., Szeder, D.: Önkéntesség a Debreceni Egyetem hallgatói táborában.
  In: Egyetemi élethelyzetek : ifjúságszociológiai tanulmányok II. / Dusa Ágnes, Kovács Klára, Márkus Zsuzsanna, Nyüsti Szilvia, Sőrés Anett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 99-120, 2012. ISBN: 9789633182277
 25. Pásztor, R., Bernáth, K., Berce, A.: Professional vs. Social Competences. What do employers expect from young employees.
  In: Higher Education in the Romanian-Hungary Cross-Border Cooperation Area. Ed.: Kozma Tamás, Bernáth Krisztina, Partium Press ; Debrecen : Center for Higher Education Research and Development, Oradea, 209-227, 2012. ISBN: 9786068156415
 26. Takács, I.: Régi nemzetkoncepciók újraértékelése: Széchenyi István magyarságfogalma, a jelentősebb műveiből kirajzolódó nemzeti karakte.
  In: Átmenet és különbözőség - Magyarságtudományok kelet-közép-európai kontextusban : a VII. Hungarológiai Kongresszus Doktorjelölt Szimpóziuma. Szerk.: Fenyvesi Kristóf, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 105-120, 2012. ISBN: 9786155309007
 27. Fényes, H.: Social Mobility of Graduate Men and Women: Advantages of Women in Higher Education and Disadvantages on the Labour Market.
  Acta Univ. Sapientiae, Soc. Anal. Vol 2., No 1. 31-53, 2012.
 28. Kovách, I., Dupcsik, C., Tóth, T., Takács, J.: Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon: tanulmányok.
  Argumentum Kiadó, Budapest, 440 p., 2012. ISBN: 9789634466802
 29. Czigler, D., Takács, I.: The Quest to Find a Law Applicable to Contracts in the European Union - A Summary of Fragmented Provisions.
  Global Jurist. 12 (2), 1-46, 2012.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Law
  Q3 Political Science and International Relations
 30. Bocsi, V., Fényes, H.: Values and the motivations of higher education students' volunteering in a borderland Central Eastern European region.
  In: Third Mission of Higher Education in a Cross-Border Region. Eds.: Gabriella Pusztai, Adrian Hatos, Tímea Ceglédi, Center for Higher Education Research and Development - Hungary University of Debrecen, Debrecen, 160-179, 2012. ISBN: 9789634735991
 31. Fényes, H., Pusztai, G.: Volunteering among Higher Education Students, Focusing on the Micro-level Factors.
  JSRP. 12012.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Sociology and Political Science
 32. Fényes, H.: What effects Volunteering?.
  JSRP. 1 131-134, 2012.
  (Ismertetett mű: eds. Paul Dekker, Loek Halman. -The Values of Volunteering : Cross-Cultural Perspectives /New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow : Kluver Academic/Plenum Publishers, 2003. -XIV, 226 p.. -)
 33. Csoba, J., Ábrahám, K.: What next?: Students' plans regarding employment and adult education.
  In: Higher Education in the Romania-Hungary Cross-border Cooperation Area / Tamás Kozma; Krisztina Bernáth, Partium University Press, Oradea, 185-207, 2012. ISBN: 9786068156415
2011
 1. Fényes, H., Dalminé Kiss, G.: 2011: az Önkéntesség Európai Éve: Az önkéntesség társadalmi jelensége és jelentősége.
  Debr. szle. 4 360-368, 2011.
 2. Csoba, J.: A családsegítő szolgálatok szerepe a társadalmi és munkaerő-piaci integrációban: vezetői modulfüzet.
  Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Debrecen, 120 p., 2011. ISBN: 9789634734529
 3. Fényes, H.: A felsőoktatásban tanuló férfiak és nők tényleges mobilitása, státuszinkonzisztencia a nők oktatásbeli és munkaerőpiaci helyzete között.
  Felsőokt. Műh. 3 79-96, 2011.
 4. Dusa, Á.: A homoszexualitással kapcsolatos előítéletek és sztereotípiák a debreceni egyetemisták körében.
  In: Ifjúsági élethelyztek : Ifjúságszociológiai tanulmányok. Szerk.: Balku Anett, Dusa Ágnes, Sőrés Anett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 157-176, 2011. ISBN: 9789633180921
 5. Fényes, H.: A kisgyermekes nők racionális válasza a szándékolt karriertörés okozta veszteségekre.
  Magyar Pedagóg. 4 333-335, 2011.
  (Ismertetett mű: Engler Ágnes. -Kisgyermekes nők a felsőoktatásban /Budapest : Gondolat, 2011. -319 p.)
 6. Silló, Á.: A külföldre járó kamionosok életmódja.
  In: Térség - Fejlesztés - Tudomány. Szerk.: Bíró A. Zoltán, Kiss Adél, Státus Kiadó, Csíkszereda, 149-158, 2011. ISBN: 9786068052380
 7. Fényes, H.: A magyarországi elit kulturális és anyagi tőkéi és társadalmi mobilitása.
  In: Elitek a válság korában : magyarországi elitek, kisebbségi magyar elitek. Szerk.: Kovách Imre, Argumentum Kiadó, Budapest, 177-206, 2011. ISBN: 9789634466055
 8. Valuch, T.: A párt és kádere: politikai rendszer és a vezető réteg néhány jellegzetesége a szocialista korszakban.
  In: Megértő történelem : tanulmányok a hatvanéves Gyarmati György tiszteletére. Szerk.: Baráth Magdolna, Bánkuti Gábor, Rainer M. János, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 453-465, 2011.
 9. Czibere, I.: A szegénység értelmezésének szociológiai keretei: paradigmák egymással szemben.
  Debr. szle. 19 (2), 186-196, 2011.
 10. Ábrahám, K., Bihari, I., Csoba, J.: Az oktatás/képzés szerepe a munkaerő-piaci kereslet-kínálat összhangjának kialakításában, a munkajövedelem biztosításában.
  In: Munkaerő-piaci változások, leszakadó társadalmi csoportok. Szerk.: Csoba Judit, Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, Debrecen, 75-95, 2011. ISBN: 9789634734673
 11. Fényes, H., Dalminé Kiss, G.: Az önkéntesség szociológiája.
  Kult. Köz. 1 35-48, 2011.
 12. Fényes, H.: Az önkéntes tevékenység definíciói, nemzetközi trendjei valamint egyéni és csoportszintű meghatározó tényezői.
  Szociol. Szle. 21 (2), 153-162, 2011.
  (Ismertetett mű: Paul Dekker, Loek Halman. (ed.). -The Values of Volunteering : Cross-Cultural Perspectives /New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow : Kluver Academic/Plenum Publishers, 2003)
 13. Csepeli, G., Murányi, I., Prazsák, G.: Diszkrimináció és intolerancia a mai magyar társadalomban.
  Kritika. 40 (9-10), 2-5, 2011.
 14. Fényes, H., Engler, Á.: Doktori képzés társadalomkutatói szemmel.
  In: Útközben. Szerk.: Pusztai Gabriella, Németh Nóra Veronika, CHERD-H, Debrecen, 33-50, 2011, (A Neveléstudományi Doktori Program évkönyvei sorozat ; 3.)
 15. Ábrahám, K., Tőzsér, Z.: Egyetemisták a felnőttképzésben.
  In: Új kutatások a neveléstudományokban : törekvések és lehetőségek a 21. század elején. Szerk.: Kozma Tamás, Perjés István, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 175-189, 2011, (Új kutatások a neveléstudományokban, 2062-090X)
 16. Kovách, I.: Elitek a válság korában: magyarországi elitek, kisebbségi magyar elitek.
  Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézet :, Budapest, 532 p., 2011. ISBN: 9789634466055
 17. Kovách, I.: Elitek a válság korában: magyarországi elitek, kisebbségi magyar elitek : előszó.
  In: Elitek a válság korában : magyarországi elitek, kisebbségi magyar elitek. Szerk.: Kovách Imre, Argumentum Kiadó : MTA Politikatudományi Intézet : MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 9-12, 2011. ISBN: 9789634466055
 18. Czibere, I.: Értékelés, technikák, módszerek, minőségbiztosítás.
  In: A családsegítő szolgálatok szerepe a társadalmi és munkaerő-piaci integrációban. Szerk.: Csoba Judit, Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Debrecen, 87-119, 2011, (Szociotéka, 1417-9857) ISBN: 9789634734529
 19. Csoba, J., Prókai, O.: Esetkönyv: példatár a szociális munka egyéni esetkezelésének gyakorlatához.
  Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Debrecen, 308 p., 2011. ISBN: 9789634734666
 20. Balogh, B., Bernáth, K., Bujalos, I., Hatos, A., Murányi, I.: Európai, nemzeti és regionális identitás: Elmélet és gyakorlat.
  Egyetemi Kiadó, Debrecen, 399 p., 2011. ISBN: 9789633181324
 21. Csepeli, G., Murányi, I.: Experimental democracy research: comments : Philippe C. Schmitter: The Future of ' Real-existing' Democracy.
  Soc. Econ. 33 (2), 399-428, 2011.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Business and International Management
  Q4 Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous)
  Q4 Industrial Relations
  Q4 Public Administration
  Q4 Sociology and Political Science
  Q4 Strategy and Management
 22. Kovách, I.: Gazdasági elitcsoportok és vállalataik.
  In: Elitek a válság korában : magyarországi elitek, kisebbségi magyar elitek. Szerk.: Kovách Imre, Argumentum Kiadó : MTA Politikatudományi Intézet : MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 207-229, 2011.
 23. Balogh, B., Bernáth, K., Bujalos, I., Murányi, I.: Identitate europeană, naţională şi regională: teorie şi practică.
  Editura Partium, Oradea, 400 p., 2011. ISBN: 9786068156125
 24. Sipos, F.: King St. Stephen with his hands tied back: a national-radical organization's world view and view of history.
  In: Proceedings of the international conference "European, National and Regional Identity". Eds.: Brigitta Balogh et al, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 847-859, 2011.
 25. Valuch, T.: Magánélet Kádár János korában.
  Corvina, Budapest, 78, [1] p., 2011. ISBN: 9631359749
 26. Berényi, Z., Murányi, I.: Magyar tizenévesek demokrácia-értelmezése és előítéletessége közötti kapcsolat.
  In: Húsz éve szabadon Közép-Európában : demokrácia, politika, jog. Szerk.: Simon János, Konrad Adenauer Alapítvány, Budapest, 227-238, 2011.
 27. Csoba, J.: Munkaerő-piaci változások, leszakadó társadalmi csoportok.
  Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Debrecen, 175 p., 2011. ISBN: 9789634734673
 28. Csepeli, G., Murányi, I.: New authoritarianism-new subculture.
  Eur. J. Child Youth Res. 7 (6), 82-89, 2011.
 29. Czibere, I.: Nők a kulturális, gazdasági és politikai elit tagjai között.
  In: Elitek a válság korában : magyarországi elitek, kisebbségi magyar elitek. Szerk.: Kovách Imre ISBN: 9789634466055
 30. Balku, A., Dusa, Á., Sőrés, A.: Politikiai falfirkák és graffitik.
  In: Ifjúsági élethelyzetek : ifjúságszociológiai tanulmányok. Szerk.: Balku Anett, Dusa Ágnes, Sőrés Anett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 205-222, 2011. ISBN: 9789633180921
 31. Tisenkopfs, T., Kovách, I., Lostak, M., Sumane, S.: Rebuilding and failing collectivity: specific challenges for collective farmers marketing initiatives in post-socialist countries.
  Int. Jrnl. Soc. Agr. Food. 18 (1), 70-88, 2011.
 32. Fónai, M., Márton, S., Ceglédi, T.: Recruitment and professional image of students at one of the regional universities in Hungary.
  J. Soc. Res. Policy. 2 (1), 32-51, 2011.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Sociology and Political Science
 33. Marelyin Kiss, J., Valuch, T.: Rekviem a parasztságért: hat falu, egy sors.
  Jelenkutató Alapítvány, Kalocsa ;, 296 p., 2011. ISBN: 9789630055604
 34. Murányi, I.: Social dominance orientation of hungarian national radicals.
  In: Proceedings of the international conference "European, National and Regional Identity". Szerk.: Brigitta Balogh, Segiu Bălţǎtescu, Krisztina Bernáth, Éva Bíró-Kaszás, Adrian Hatos, Editura Universiţat din Oradea, Oradea, 495-512, 2011.
 35. Murányi, I.: Social dominance orientation of hungarian national radicals.
  Romanian Sociology Journal. 9 (1), [15], 2011.
 36. Valuch, T.: Társadalmi átalakulás és a mindennapi élet változásai Magyarországon a rendszerváltozás időszakában.
  In: "...nem leleplezni, hanem megismerni és megérteni" : tanulmányok a 60 éves Romsics Ignác tiszteletére. Szerk.: Gebei Sándor, ifj Bertényi Iván, Rainer M János, EKF Líceum Kiadó, Eger, 283-295, 2011. ISBN: 9789639894716
 37. Csepeli, G.: Új tekintélyelvűség a mai Magyarországon: társadalmi csoportok hierarchiájának látásviszonyai.
  Apeiron, Budapest, 248 p., 2011. ISBN: 9789630820363
2010
 1. Czibere, I.: "Az alárendelt szubjektum perspektívája": a női lét közéleti és tudományos diskurzusai.
  E-tudomány. 2 1-21, 2010.
 2. Csoba, J.: "Do the Unemployed want to Work?": employee ability and the willingness of the unemployed.
  Corvinus J. Sociol. Soc. Policy. 1 (2), 89-107, 2010.
 3. Csoba, J.: "Job Instead of Income Support": forms ans specifics of public employment.
  Rev. Sociol. Hung. Sociol. Assoc. 6 (2), 46-69, 2010.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Social Sciences (miscellaneous)
 4. Valuch, T.: "Szegény ember vízzel főz?": adalékok a magyarországi szegénység történetéhez a XX. század második felében.
  In: Megtalálható-e a múlt? : tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára. Szerk.: Bódy Zsombor, Horváth Sándor, Valuch Tibor, Argumentum, Budapest, 269-281, 2010. ISBN: 9789634465751
 5. Czibere, I.: "The prospect of subordinated subjectivity": the female being in public life and scientific discourses.
  An. Univ. Oradea, Fascicula Sociologie-Asistenta Sociala-Filozofie. 9 19-28, 2010.
 6. Dusa, Á.: (Meleg) büszkeség és balítélet. A homoszexuálisok megítélése a debreceni egyetemisták körében.
  Kult. köz. 4 (1), 17-32, 2010.
 7. Csoba, J.: A "welfare"-től a "workfare"-ig.
  Valóság. 53 (11), 55-67, 2010.
 8. Csákó, M., Murányi, I., Sík, D., Szabó, I.: A családi politikai szocializációról: vizsgálati szempontok egy empirikus kutatáshoz.
  Társadalomkutatás. 28 (4), 419-446, 2010.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Development
  Q3 Law
  Q3 Sociology and Political Science
 9. Sík, D.: A cselekvéskoordináció szerkezetváltása: Kísérlet a rendszerváltás kritikai értelmezésére.
  Szociol. Szle. 1 74-111, 2010.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Social Sciences (miscellaneous)
 10. Farkas, É., Tóth, A.: A Debreceni Egyetem hallgatóinak alkohol- és drogfogyasztással kapcsolatos attitűdjei.
  Juvenilia. 3 110-124, 2010.
 11. Ábrahám, K., Tőzsér, Z.: A felnőttképzésben résztvevő partiumi hallgatók munkaerőpiachoz való viszonya.
  In: A Partium esete. Szerk.: Kozma Tamás, Ceglédi Tímea, CHERD, Debrecen, 197-202, 2010, (Régió és oktatás, 2060-2596 ; 7.) ISBN: 9789634734093
 12. Takács, I.: Afrika nőpolitikusai-számok, és ami mögöttük van.
  Afrika Tanulmányok. 4 (3), 13-22, 2010.
 13. Sík, D.: A középiskolások republikánus és liberális értékeit meghatározó tényezőkről.
  Új Ifj. Szle. 8 (1), 61-76, 2010.
 14. Csoba, J.: A közfoglalkoztatás régi-új rendszere: útközben az "Út a munkához" programban.
  Esély. 21 (1), 4-24, 2010.
 15. Csoba, J., Sipos, F.: Állástalálók klubja: motivációs, álláskeresési és hálózatépítési technikák a 45 év fölötti tartós munkanélküliek segítésére : módszertani kézikönyv.
  Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Debrecen, 200 p., 2010. ISBN: 9789634733744
 16. Fényes, H.: A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban: a nők hátrányainak felszámolódása?.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 228 p., 2010. ISBN: 9789633180266
 17. Hatos, A., Pusztai, G., Fényes, H.: Are factors of social capital able to modify social reproduction effects?.
  Stud. Univ. Babeş-Bolyai, Sociol. 55 (1), 117-136, 2010.
 18. Ábrahám, K., Barabási, T.: A Székelyudvarhelyi Modern Üzleti Tudományok Főiskolája: a székelyföldi gazdasági képzés kiteljesítésének szolgálatában.
  In: Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus. Szerk.: Juhász Erika, CHERD, Debrecen, 40-44, 2010, (Régió és oktatás, 2060-2596 ; 5.) ISBN: 9789634732778
 19. Csoba, J.: A tisztes munka: a teljes foglalkoztatás: a 21. század esélye vagy utópiája? : kísérletek a munka társadalmának fenntartására s a jóléti állam alapvető feltételeként definiált teljes foglalkoztatás biztosítására.
  L'Harmattan, Budapest, 271 p., 2010. ISBN: 9789632363028
 20. Valuch, T.: A városi lakásépítés és lakótérhasználat néhány sajátossága a XX. század második felében.
  In: A cselekvő értelmiségi : tanulmányok Huszár Tibor 80. születésnapjára. Szerk.: Kiss László, Argumentum : ELTE Társadalomtudományi Kara, Budapest, 357-369, 2010. ISBN: 9789634465812
 21. Valuch, T.: A város társadalma a számok tükrében: a demográfiai és társadalmi viszonyok változásai Szombathelyen a II. világháborútól a rendszerváltozásig.
  In: Tanulmányok Szombathely történetéből, 1945-1990 / [szerk. Valuch Tibor], Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szombathely, 6-14, 2010, (Acta Savariensia, 1216-4038 ; 21.)
 22. Valuch, T.: Az 1989-1990-es rendszerváltás társadalmi hatásai.
  In: Rendszerváltás(ok) Magyarországon. Szerk.: Gerhard Péter, Koltai Gábor; Rácz Attila; V. László Zsófia, Mundus Novus, Budapest, 191-206, 2010, (Az Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság évkönyvei, 1416-4701 ; 26.)
 23. Kovách, I.: Az agrár képzési területen végzettek elhelyezkedési sajátosságai.
  In: Frissdiplomások 2010. Szerk.: Garai Orsolya, Horváth Tamás, Kiss László, Szép Lilla, Veroszta Zsuzsanna, Educatio, Budapest, 301-317, 2010, (Diplomás pályakövetés ; 4) ISBN: 9789639795464
 24. Sipos, F.: Az újralátogatott római múlt: Identitások konstrukciója Ióannés Kanabutzés halikarnassosi Dionysiosról írott értekezésében.
  In: Xenia : tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére. Szerk.: M. Nagy Ilona, Szekeres Csilla, Takács Levente, Varga Teréz, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 355-366, 2010, (Agatha,1219-7130 ; 24) ISBN: 9789633180778
 25. Gotts, N., Kovách, I.: Climate change and local governance: alternative approaches to influencing household energy consumption : a comparative study of five European regions.
  MTA Politikatudományi Intézet, Budapest, 273 p., 2010. ISBN: 9789637372711
 26. Nagy, G., Bánóczy, J., Götz, G., Szádeczky, B., Marton, S., Madléna, M., Bánóczy, J., Götz, G., Szádeczky, B., Márton, S., Madléna, M.: Effects of Amine Fluoride/Stannous Fluoride products on oral microflora in orthodontic patients.
  Caries Res. 44 (3), 200, 2010.
 27. Csurgó, B., Kovách, I., Légmán, A., Megyesi, B.: Éghajlatváltozás és helyi kormányzás: a lakossági energiafogyasztás befolyásolásának kormányzati lehetőségei Hajdú-Bihar megyében és öt európai kistérségben.
  MTA Politikatudományi Intézet, Budapest, 80 p., 2010. ISBN: 9789637372704
 28. Murányi, I.: Egyetemisták előítéletességének egy lehetséges magyarázata: az életforma.
  Társad. Polit. 6 (2), [16], 2010.
 29. Murányi, I.: Egyetemisták szabadidős tevékenysége és mentális státusa.
  Educatio. 19 (2), 203-213, 2010.
 30. Fényes, H.: Előnyök az oktatásban, hátrányok a munkaerőpiacon.
  Educatio. 19 (4), 659-665, 2010.
 31. Csurgó, B., Kovách, I., Légmán, A., Megyesi, B.: Energy demand, governance and infrastructure: comparative report of five European countries.
  In: Climate change and local governance : alternative approaches to influencing household energy consumption : a comparative study of five European regions. Ed.: by Nick Gotts, Imre Kovách, MTA Politikatudományi Intézet, Budapest, 5-76, 2010, (Studies in political science = Politikatudományi tanulmányok, 2062-3119 ; 3.)
 32. Csurgó, B., Kovách, I., Légmán, A., Megyesi, B.: Energy demand, governance and infrastructure in Hajdú Bihar county the Hungarian case.
  In: Climate change and local governance : alternative approaches to influencing household energy consumption : a comparative study of five European regions. Ed.: by Nick Gotts, Imre Kovách, MTA Politikatudományi Intézet, Budapest, 185-225, 2010, (Studies in political science = Politikatudományi tanulmányok, 2062-3119 ; 3.)
 33. Fényes, H., Ceglédi, T.: Fiúk és lányok iskolai eredményességének különbségei.
  In: Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek : a VI. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata : Debrecen, 2009. szeptember 18-19. / [szerk. Buda András, Kiss Endre], Kapitális Kft., Debrecen, 276-285, 2010, (Kiss Árpád Archívum könyvsorozata, ISSN 1587-1150 ; 6.) ISBN: 9789634734109
 34. Ábrahám, K., Tőzsér, Z.: Graduating students' participation in adult education with special regard to their relation to the labour market.
  Pract. Theory Syst. Educ. 5 (2), 177-184, 2010.
 35. Márton, S., Fónai, M.: Hallgatók pályaképének elemei: elvárások és vélemények a választott szakmáról.
  In: Felnőttek pályaorientációja, élethossziglani tanulása. Szerk.: Karlovitz János Tibor, Neveléstudományi Egyesület, Budapest, 12-22, 2010. ISBN: 9789638939203
 36. Bajusz, B., Bihari, I.: Hogyan alakul a végzett hallgatók pályaképe?.
  In: Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus. Szerk.: Juhász Erika, Center for Heigher Education Research and Development Hungary, Debrecen, 191-195, 2010, (Régió és Oktatás,ISSN 2060-2596 ; 5) ISBN: 9789634732778
 37. Fényes, H.: Horizontal and Vertical Segregation in Education by Gender in the Hungarian - Romanian - Ukrainian Border Region (Partium).
  JSRP. 1 (1), 69-90, 2010.
 38. Krémer, B., Bói, K., Kurucz, E., Mód, P., Ottucsák, M., Pál, Z.: Issue-paper: a társadalmi kirekesztés által különösen veszélyeztetett csoportok (romák, megváltozott munka-képességűek) empirikus kutatása elé.
  SZMI, Budapest, 207 p., 2010.
 39. Valuch, T.: Közelítés Kádár-kori mítoszainkhoz.
  In: Egyezzünk ki a múlttal! Műhelybeszélgetések történelmi mítoszokról, tévhitekről. Szerk.: Lőrincz László, Történelemtanárok Egylete, Budapest, 107-115, 2010. ISBN: 9789630693479
 40. Kjell, A., Kovách, I.: Lagging behind or leader in local democracy?.
  Swedish School of Social Science, University of Helsinki, Helsinki, 34 p., 2010. ISBN: 9789521052125
 41. Murányi, I., Puuronen, V., Zuev, D.: Lifeform: An Explanation of Prejudices of Young People.
  JSRP. 1 (2), 63-78, 2010.
 42. Bódy, Z., Horváth, S., Valuch, T.: Megtalálható-e a múlt?: tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára.
  Argumentum, [Budapest], 585 p., 2010. ISBN: 9789634465751
 43. Fényes, H.: Nemek szerinti eredményesség és felsőfokú intézményválasztási motivációk.
  In: Harmadfokú képzés, felnőttképzés, regionalizmus. Szerk.: Juhász Erika, CHERD-H, Debrecen, 52-57, 2010, (Régió és oktatás, 2060-2596 ; 5.) ISBN: 9789634732778
 44. Valuch, T.: Nők és társadalom a XX. század második felében Magyarországon.
  In: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára. Szerk.: Kovács Zoltán, Püski Levente, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 363-382, 2010. ISBN: 9789634734185
 45. Fényes, H.: School efficiency of boys and girls in a borderland region of Hungary.
  Rev. Sociol. Hung. Sociol. Assoc. 16 (1), 51-77, 2010.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Social Sciences (miscellaneous)
 46. Nagy, Z.: Támogatott döntéshozatal: fogalmak, kérdések és kételyek ? a szakértői vélemények tükrében.
  In: A támogatott döntéshozatal elmélete és gyakorlata. (digitalis tankönyv). Szerk.: Gombos Gábor, Hoffman István, Könczei György, Nagy Zita, Szabó Gyula, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest, 65-88, 2010.
 47. Murányi, I., Berényi, Z.: The relation between prejudice and the interpretation of democracy among teenagers.
  Cent. Eur. Polit. Sci. Rev. 11 (40), 79-96, 2010.
 48. Murányi, I.: Tizenévesek előítéletessége és demokráciához való viszonya.
  Új Ifj. Szle. 8 (1), 47-60, 2010.
2009
 1. Valuch, T.: "Mosdunk, fürdünk, fogat mosunk....": a tisztálkodási és a testápolási szokások változásainak néhány jellegzetessége 1945 után.
  In: Tiszta sorok - tanulmányok a tisztaságról és a tisztálkodásról. Szerk.: Juhász Katalin, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 230-239, 2009.
 2. Fényes, H.: A felsőfokon tanuló férfiak és nők térbeli kötődése egy regionális mintában.
  Tér társad. 4 189-206, 2009.
 3. Nagy, Z., Könczei, G., Hernádi, I.: A fogyatékosságtudomány útjai kettős történeti keretben, avagy első, kísérleti metszet a fogyatékosságtudományról.
  Fogyatékosság Társ. 1 93-108, 2009.
 4. Csoba, J.: Akarnak-e dolgozni a munkanélküliek?.
  Esély. 5 3-19, 2009.
 5. Sík, D.: A kommunikatív ész kritikája: kommunikatív cselekvés és személyes identitás.
  Szociol. Szle. 3 43-63, 2009.
 6. Rácz, A.: A kvázi-professzionális gyermekvédelem.
  Kapocs. 8 (42), 48-58, 2009.
 7. Rácz, A.: A kvázi-professzionális gyermekvédelemben barkácsolódó életutak.
  Együtt a gyermekvédelemben. 10 13-14, 2009.
 8. Szabó, I.: A politikai szocializáció fragmentált modellje a rendszerváltás utáni Magyarországon.
  In: Kié az oktatáskutatás? : tanulmányok Kozma Tamás 70 éves születésnapjára. Szerk.: Pusztai Gabriella, Rébay Magdolna, Csokonai Könyvkiadó, Debrecen, 166-177, 2009.
 9. Dusa, Á.: A vallás mint csoportképző tényező.
  Kult. köz. 13 (3-4), 43-50, 2009.
 10. Sík, D.: Az állampolgári cselekvés kapcsolathálózati előfeltételei.
  In: Közösségi relációk : elméletek, narratívák, hipotézisek. Szerk.: Feleki Gábor, Belvedere, Szeged, 37-55, 2009.
 11. Fényes, H.: Az eltérő nemi szerepekkel kapcsolatos viselkedés a felsőfokú jelentkezésben és intézményválasztásban.
  Iskolakultúra. 5-6 106-112, 2009.
 12. Csoba, J., Kovács, I., Krémer, B., Ráczné Lehóczky, Z.: Az integrált intézményrendszer lehetőségei és korlátai a tartós munkanélküliség kezelésében.
  In: Peremhelyzetű társadalmi csoportok társadalmi és munkaerőpiaci integrációja. Szerk.: Csoba Judit, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 73-164, 2009.
 13. Valuch, T.: Család, háztartás, a női tevékenységszerkezet és szerepfelfogás változásai 1945 után.
  RubiconlinePlusz 42009.
 14. Rácz, A., Hodosán, R., Korintus, M.: Dokumentumok, szakirodalmak a gyermekvédelmi rendszerben élő, fiatal felnőttek továbbtanulásáról és felsőoktatási részvételéről.
  Esély. 3 97-114, 2009.
 15. Valuch, T.: Enni és lakni is kellene: a nagyüzemi munkásság életkörülményeinek néhány sajátossága Ózdon a II. világháborút követő évtizedekben.
  Évkönyv. 75-114, 2009.
 16. Fényes, H.: Gender differences in high school and higher education school efficiency in a borderland region of Hungary, and the Male-Disadvantage Hypothesis.
  Practice Theor. Syst. Educ. 2 8-26, 2009.
 17. Sík, D.: Habermas életvilág-fogalmán innen és túl.
  Kötő-jelek. 2008 107-131, 2009.
 18. Fényes, H.: Horizontális és vertikális szegregáció az oktatásban nemek szerint.
  Iskolakultúra. 10 24-38, 2009.
 19. Gyarmati, G., Valuch, T., Lambert, S.: Hungary under Soviet domination: 1944-1989.
  Social Science Monographs ;, Boulder, Colo., X, 627 p., 2009. ISBN: 9780880336376
 20. Csoba, J., Diebel, A., Krémer, B.: Munkaerőpiaci változások, leszakadó társadalmi csoportok.
  In: Peremhelyzetű társadalmi csoportok társadalmi és munkaerőpiaci integrációja. Szerk.: Csoba Judit, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 11-72, 2009.
 21. Fényes, H.: Nemek szerinti iskolai eredményesség és a férfihátrány hipotézis.
  Magyar pedagógia. 1 77-101, 2009.
 22. Szabó, I.: Nemzet és Szocializáció: a politika szerepe az identitások formálódásában Magyarországon 1867-2006.
  L'Harmattan Kiadó, Budapest, 333. p., 2009. ISBN: 9789632361642
 23. Silló, Á.: Ott rengeteg lehetőségem van, nem mint itthon.
  Antropol. Műhely. 15 57-65, 2009.
 24. Simonovics, I., Valuch, T.: Öltöztessük fel az országot!: divat és öltözködés a szocializmusban.
  Argumentum :, [Budapest], 293 p., 2009. ISBN: 9789634465096
 25. Csoba, J.: Peremhelyzetű társadalmi csoportok társadalmi és munkaerőpiaci integrációja.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 410 p., 2009. ISBN: 9789634733546
 26. Rácz, A.: Posztadoleszcensek az ontológiai stádiumban megrekedt állami gyermekvédelem rendszerében.
  Műhelytan. Dig. Arch. 16 (1), 2009.
 27. Rácz, A., Hodosán, R.: Szakmai képzésben részesülő, gyermekvédelmi szakellátásban élő fiatalok iskolai pályafutásának vizsgálata.
  Együtt a gyermekvédelemben. 10 15-16, 2009.
 28. Hodosán, R., Rácz, A.: Szakmai képzésben részesülő, gyermekvédelmi szakellátásban élő fiatalok iskolai pályafutásának vizsgálata.
  Család, Gyerm., Ifj. 18 (4), 14-24, 2009.
 29. Nagy, Z.: Támogatott döntéshozatal: fogalmak, kérdések és kételyek : a szakértői vélemények tükrében.
  In: Támogatott döntéshozatal: megvalósulás és nehézségek : (digitális tankönyv). Szerk.: Nagy Zita Éva, ELTE GYFK, Budapest, 1-26, 2009.
 30. Faragó, I., Márton, S., Túry, F., Bagi, I., Madléna, M.: Táplálkozási, szájhigiénés, valamint fogorvoshoz járási szokások és a családi háttér bizonyos jellemzői rendészeti szakközépiskolások körében [Dietary, oral hygienic habits, dental surgeon attendance, and social background in police student's population].
  Fogorv Sz. 102 (1), 13-20, 2009.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Medicine (miscellaneous)
 31. Sík, D.: The critique of communicative reason: communicative action and personal identity.
  Rev. Sociol. Hung. Sociol. Assoc. 2 29-45, 2009.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Social Sciences (miscellaneous)
 32. Murányi, I.: Tizenévesek előítéletessége és demokráciaértelmezése.
  In: Fiatalok a Kárpát-medencében : mozaikok az ifjúságról. Szerk.: Jancsák Csaba, Belvedere Meridionale, Szeged, 238-247, 2009. ISBN: 9789639573512
 33. Valuch, T.: Van-e Európának társadalomtörténete?.
  Magyar tudomány. 170 (10), 1281-1285, 2009.
  (Ismertetett mű: Tomka Béla. -Európa társadalomtörténete a XX. században /Budapest : Osiris Kiadó, 2009. -646 p.)
2008
 1. Sipos, F.: "Community Care Approach: A Strategy for Social Inclusion" project: Community Care Approach : Modules of the Curriculum for Field Practice Teachers.
  DE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Debrecen, 122 p., 2008.
 2. Sipos, F.: "Community Care Approach: A Strategy for Social Inclusion" projekt: közösségi szemlélet a szociális munkában : szöveggyűjtemény.
  DE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Debrecen, 96 p., 2008.
 3. Csoba, J., Czibere, I., Krémer, B., Nagy, Z.: "Inspirál" H/011 EQUAL projekt: Műlyelytanulmányok.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 64 p., 2008.
 4. Valuch, T.: "Kéz-kezet mos...": a szocialista összeköttetések a Kádár-korszakban.
  Bárka. 6 76-81, 2008.
 5. Boda, M., Prókai, O., Diebel, A.: "Munka-Kör": csoportos módszerek, közösségi innovációk a támogatott álláskeresésben.
  Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, Debrecen, 302 p., 2008.
 6. Nagy, Z., Krémer, B.: A fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaéletútjának, valamint jövőbeni képzési és munkavállaláshoz kötődő terveinek feltárása: (kutatási zárójelentés).
  Revita Alapítvány, Debrecen, 77 p., 2008.
 7. Valuch, T., Majtényi, G., Szabó, C.: A hétköznapi élet Magyarországon a XX. század második felében.
  In: Rendszerváltás és Kádár-korszak : távolodás és közelítések. Szerk.: Majtényi György, Szabó Csaba, ÁBTL-Kossuth Kiadó, Budapest, 429-440, 2008.
 8. Sík, D.: A kommunikatív cselekvés koordinációja.
  Szociol. szle. 1 3-32, 2008.
 9. Nagy, Z., Pál, Z., Szerepi, A., Halmai, R.: A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben.
  Revita Alapitvány, Debrecen, 68 p., 2008.
 10. Valuch, T., Rainer, M.: A piaci szocializmus: közelítések, értelmezések, értékelések.
  In: Évkönyv 2008. Szerk.: Rainer M. János, 1956-os Intézet, Budapest, 85-108, 2008.
 11. Fazekas, M., Sík, D.: A szakkollégiumok finanszírozási stratégiái és civil jellege közötti összefüggések.
  Civ. szle. 3 8-21, 2008.
 12. Sík, D.: A szociológia bűnbeesése.
  Holmi. 5 699-704, 2008.
  (Ismertetett mű: Felkai Gábor. -A német szociológia története a századfordulótól 1933-ig /Budapest : Századvég Kiadó, 2008. -623 p.)
 13. Túry, F., Túry, K., Murányi, I.: A táplálkozási magatartás és egyes zavarai középiskolás diákok között.
  In: Kelet-magyarországi középiskolások egészségmagatartása. Szerk.: Murányi István, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 131-141, 2008.
 14. Tóth, A.: Az internetes lelki segítségnyújtás Magyarországon.
  Juvenilia. 2 287-295, 2008.
 15. Orosz, R., Kerekes, N., Szabó Gabriella: Beyond physical developing: sport-talent developing from psychological aspects.
  In: Psychological aspects of gifted education. Ed.: Mező Ferenc, Péter-Szarka Szilvia, University of Debrecen, Department of Educational Psychology ; Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület, Debrecen, 85-89, 2008.
 16. Fényes, H., Pusztai, G.: Boys and girls within denominational, respectively non-denominational high-schools in a borderland region.
  In: Religion and Values in Education in Central and Eastern Europe / Pusztai Gabriella (ed.), Center for Higher Education Research and Development, University of Debrecen, Debrecen, 97-114, 2008.
 17. Gomez, V., Ábrahám, K., Espinar, A., Steele, S., Campbell, A., Lunny, A., Trolani, C., Giampietri, G., McKee, L.: Comparison of National Rules, Legislation, Practices and Experiences on Equal Opportunities in the Labour Market.
  In: Balance Partnership: Equal Opportunities. A manual of Best Practice. Ed.: by Flórián Sipos, University of Debrecen, Sociology and Social Policy, Debrecen, 53-78, 2008.
 18. Orosz, R., Mező, F., Péter-Szarka, S., Kerekes, N.: Complex psychological programs developing sport-giftedness.
  In: Psychological aspects of gifted education. Szerk.: Mező Ferenc, Péter-Szarka Szilvia, University of Debrecen, Department of Educational Psychology ; Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület, Debrecen., 78-84, 2008.
 19. Fényes, H.: Contextual effects on student efficiency at secondary school students.
  Rev. Sociol. Hung. Sociol. Assoc. 14 (2), 33-62, 2008.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Social Sciences (miscellaneous)
 20. Valuch, T.: Csepel bicikli, Caeser konyak, Symphonia, Trapper farmer: a fogyasztás és a fogyasztói magatartás változásai a szocialista korszakban.
  Múltunk. 3 40-59, 2008.
 21. Szabó, I.: Donáth Péter: A magyar művelődés és a tanítóképzés történetéből 1868-1958.
  Buksz. 3 276-279, 2008.
  (Ismertetett mű: Donáth Péter. -A magyar művelődés és a tanítóképzés történetéből 1868-1958 /Budapest : Trezor Kiadó, 2008. -830 p.)
 22. Csurgó, B., Kelemen, E., Megyesi, B., Kovách, I.: Encouraging Collective Farmers Marketing Initiatives (COFAMI): the Hungarian report.
  Institute for Political Science Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 78 p., 2008. ISBN: 9789637372612
 23. Murányi, I.: Foglalkoztatáspolitika: problémák és megoldások.
  Esély. 19 (4), 124-129, 2008.
  (Ismertetett mű: szerk. Csoba Judit, Czibere Ibolya. -Tipikus munkaerő-piaci problémák?: atipikus megoldások /Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007. -257 p.)
 24. Czibere, I.: Gender ABC.
  Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Debrecen, 106 p., 2008. ISBN: 9789634731849
 25. Murányi, I.: Kelet-magyarországi középiskolások egészségmagatartása.
  Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 161 p., 2008. ISBN: 9789634731221
 26. Csurgó, B., Kovách, I., Kucerová, E.: Knowledge, power and sustainability in contemporary rural Europe.
  Sociologia ruralis. 48 (3), 292-312, 2008.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Sociology and Political Science
 27. Fényes, H.: Kontextuális hatások a középiskolások eredményességére.
  Szociol. Szle. 18 (3), 3-31, 2008.
 28. Nagy, Z., Szántó, Z., Tóth, I.: Kutatási eredmények a magyarországi korrupcióról: a szakirodalom áttekintése.
  In: Korrupciós kockázatok az üzleti szektorban : kutatási háttértanulmányok. Szerk.: Szántó Zoltán, Tóth István János, BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet, Korrupciókutató Központ - Transparency International - Nyitott Könyvműhely, Budapest, 9-36, 2008.
 29. Márton, S., Nagy, G., Gábris, K., Bánóczy, J., Madléna, M.: Logistic regression analysis of oral health data in assessing the therapeutic value of amine fluoride containing products.
  OHDMBSC 7 (4), 26-29, 2008.
 30. Diebel, A., Prókai, O.: Modernizáció és innováció az álláskeresés közösségi módszereiben.
  In: "Munka-Kör" : csoportos módszerek, közösségi innovációk a támogatott álláskeresésben. Szerk.: Boda Margit, Diebel Andrea, Prókai Orsolya, Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, Debrecen, 141-302, 2008.
 31. Murányi, I., Horváth, R., Hüse, L.: Nyíregyházi fiatalok drogfogyasztásának és szubjektív jóllétének jellemzői.
  Vörös Postakocsi. 4 (4), 41-49, 2008.
 32. Kovách, I., Bódi, F.: Önkormányzati hatalom, projektesítés és az új kormányzás.
  In: A területfejlesztés útjai az Európai Unióban. Szerk.: Bódi Ferenc, MTA PTI, Budapest, 113-129, 2008.
 33. Murányi, I.: Serdülők rizikómagatartását és szubjektív jóllétét meghatározó családi szocializációs hatások.
  In: Kelet-magyarországi középiskolások egészségmagatartása. Szerk.: Murányi István, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 143-156, 2008.
 34. Valuch, T., Tomka, B., Klement, J.: Szegény gazdagok: vagyonosodás és gazdagság a szocialista korszak Magyarországán.
  In: Tanulmányok Kövér György hatvanadik születésnapjára. Szerk.: Tomka Béla, Klement Judit, Századvég, Budapest, 475-482, 2008.
 35. Kovách, I.: Széljegyzetek Szalai Erzsébet: A kelet-európai átalakulás nagy kérdései és az értelmiség című dolgozatához.
  Polittud. Szle. 17 (3), 139-146, 2008.
 36. Sík, D.: Szocializáció és állampolgári szocializáció a habermasi társadalomelmélet tükrében.
  Kötő-jelek. 2007 47-67, 2008.
 37. Sík, D.: Tudatosítás és terápia.
  Elpis. 1 108-129, 2008.
 38. Nagy, Z.: Változó vidékkép - minden időben.
  Szociol. Szle. 4 123-129, 2008.
  (Ismertetett mű: szerk. Kovách Imre. -Vidékiek és városiak :tudás- és imázshasználat hatásai a vidéki Magyarországon /Budapest : L'Harmattan ; MTA PTI, 2007. -150 p.)
2007
 1. Dalminé Kiss, G.: A késő modern szabadidő-diskurzusai.
  In: Úton... : tanulmányok Tomka Miklós tiszteletére. Szerk.: Hegedűs Rita, ill. Révai Edit, Szegedi Tudományegyetem BTK Vallástudományi Tanszék, Szeged, 87-103, 2007.
 2. Szabó, I.: A nemzet fogalmi konstrukciója a Fidesz diskurzusaiban 1998 és 2006 között.
  Polittud. Szle. 16 (3), 129-159, 2007.
 3. Fónai, M., Márton, S.: A Pedagógiai Főiskolai Kar hallgatóinak rekrutációja és pályaképének néhány eleme.
  In: Válogatott tanulmányok. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, DE Tudományegyetemi Karok Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar, Hajdúböszörmény, 172-181, 2007.
 4. Rácz, A.: A Sophos-modell nemzetközi összehasonlító vizsgálatban történő alkalmazásának tapasztalatai.
  Kapocs. 28 (1), 26-31, 2007.
 5. Csoba, J., Frey, M., Fekete, É., Lévai, M., Soltész, A.: A szociális gazdaság korlátai.
  In: Szociális gazdaság kézikönyv. Szerk.: Csoba Judit, Frey Mária, G. Fekete Éva, Lévai Márta, Soltész Anikó, Országos Foglalkozási Közalapítvány, Budapest, 28-36, 2007.
 6. Csoba, J., Frey, M., Fekete, É., Lévai, M., Soltész, A.: A szociális gazdaságot életre hívó folyamatok.
  In: Szociális gazdaság kézikönyv. Szerk.: Csoba Judit, Frey Mária, G. Fekete Éva, Lévai Mária, Soltész Anikó, Országos Foglalkozási Közalapítvány, Budapest, 7-19, 2007.
 7. Csoba, J.: A szociális gazdaság támogató-segítő háttere, európai uniós és hazai hálózatai.
  In: Szociális gazdaság kézikönyv. Szerk.: Csoba Judit, G. Frey Mária, Fekete Éva, Lévai Márta, Soltész Anikó, Országos Foglalkozási Közalapítvány, Budapest, 194-200, 2007.
 8. Lukács, L., Túry, F., Murányi, I.: A testi attitűdök, a testi elégedetlenség és a testépítés kapcsolatának vizsgálata fiatal férfiak között.
  Mentálhig. Pszichoszomat. 8 131-145, 2007.
 9. Csoba, J., Landau, E., Vince, P.: A tradicionális foglalkoztatási programok és a "komplex programok" a lokális munkaerőpiacon.
  In: Foglalkoztatáspolitika és a nonprofit szervezetek : tanulmányok a civil szféra átalakuló szerepvállalásáról az EU-csatlakozás után. Szerk.: Landau Edit, Vince Péter, KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány Külgazdaság Szerkesztősége, Budapest, 78-91, 2007.
 10. Tóth, A.: Az internetes lelki segítségnyújtás Magyarországon.
  In: XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekció : Az elhangzott előadások tartalmi összefoglalói. Szerk.: Szilágyi Erzsébet, Schadt Mária, Kiss Gergely, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs, 189, 2007. ISBN: 9789636421502
 11. Murányi, I.: Civil esélyek Hajdú-Bihar megyében.
  Civ. szle. 1 93-111, 2007.
 12. Rácz, A.: Családi élet és munkavállalás kérdései: véleményfelmérés a 22-35 éves lakosság körében.
  Kapocs. 29 (2), 34-37, 2007.
 13. Csoba, J., Czibere, I.: Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék: jubileumi kiadvány, 1992-2006.
  Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Debrecen, 96 p., 2007.
 14. Lukács, L., Túry, F., Murányi, I.: Eating and body attitudes related to noncompetitive bodybuilding in military and general hungarian male student populations.
  Milit. Med. 2 152-156, 2007.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Medicine (miscellaneous)
  Q2 Public Health, Environmental and Occupational Health
 15. Csoba, J., Nagy, Z.: Első lépés: pályaorientációs és munkatapasztalat-szerző gyakorlat : módszertani kézikönyv.
  DE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Debrecen, 225 p., 2007.
 16. Szepesi, M., Bakó, J., Márton, S., Borbély, J., Hegedűs, C.: Hidrogélek szintézise és nyomási szilárdságuk vizsgálata.
  Fogorv. Szle. 100 (1), 27-32, 2007.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Medicine (miscellaneous)
 17. Murányi, I., Szabó, I.: Középiskolások előítéletességének egy lehetséges magyarázata: az életforma.
  Educatio. 1 38-49, 2007.
 18. Fényes, H.: Magyarországi és határontúli magyar diákok kulturális és anyagi erőforrásainak eltérései.
  Debr. szle. 3 307-318, 2007.
 19. Czibere, I., Csoba, J.: Mélyszegénységben élő nők helyzete tartósan munka nélkül lévő férfiak családjaiban.
  In: Tipikus munkaerőpiaci problémák, atipikus megoldások. Szerk.: Csoba Judit, Czibere Ibolya, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 75-99, 2007.
 20. Kozma, T., Fényes, H., Tornyi, Z.: Negyvenheten: gyorskép a neveléstudományi felsőoktatókról és kutatókról.
  Educatio. 16 (3), 418-433, 2007.
 21. Szabó, I.: Nemzeti szocializáció a két világháború között Magyarországon.
  Iskolakultúra. 22007.
 22. Csoba, J., Gadócziné Fekete, É., Lévai, M., Soltész, A.: Szociális gazdaság kézikönyv.
  Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest, 236 p., 2007. ISBN: 9789638719027
 23. Czibere, I.: Társadalmi különbségek és egyenlőtlenségek: az esélyegyenlőség szociológiai értelmezése.
  Kult. köz. 11 (3), 26-29, 2007.
 24. Murányi, I.: Társadalomkép: analóg vagy digitális?.
  Buksz. 4 337-342, 2007.
  (Ismertetett mű: szerk. Kovách Imre. -Társadalmi metszetek: hatalom, érdek, individualizáció és egyenlőtlenség a mai Magyarországon /Budapest : Napvilág Kiadó, 2006. -533 p. -)
 25. Frey, M., Fekete, É., Lévai, M., Soltész, A., Csoba, J.: The social economy handbook.
  Országos Foglalkozási Közalapítvány, Budapest, 222 p., 2007.
 26. Csoba, J., Czibere, I.: Tipikus munkaerőpiaci problémák: atipikus megoldások.
  Kossuth egyetemi Kiadó, Debrecen, 257 p., 2007. ISBN: 9789634730408
2006
 1. Németh, G.: A polgár, az idegen és az örömlány.
  In: Vádbeszéd Neaira ellen : egy athéni örömlány kalandos élete / Apollodóros ; szerk. Németh György ; ford. Németh György, Sipos Flórián, Kató Péter, Lectum, Szeged, 97-119, 2006.
 2. Szalai, E.: Az újkapitalizmus és ami utána jöhet....
  ÚMK, Budapest, 165 p., 2006. ISBN: 963960948X
 3. Czibere, I.: Családszociológia: szöveggyűjtemény : [oktatási segédanyag].
  Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Debrecen, 201 p., 2006.
 4. Csoba, J.: Foglalkoztatáspolitika: [oktatási segédanyag].
  Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Debrecen, 161 p., 2006.
 5. Murányi, I.: Identitás és előítélet.
  ÚMK, Budapest, 238 p., 2006. ISBN: 963960917X
 6. Fényes, H., Róbert, P.: Iskola és mobilitás: szöveggyűjtemény.
  [s.n.], Debrecen, 203 p., 2006.
 7. Kozma, J.: Kézikönyv szociális munkásoknak.
  Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 335 p., 2006. ISBN: 9630602040
 8. Gyulavári, T., Krémer, B.: Miért áttekinthetetlen a pénzbeli szociális juttatások rendszere?.
  Esély. 17 (2), 29-48, 2006.
 9. Budai, I., Csoba, J., Goldmann, R.: Szociális képzések magyarországi fejlődésének főbb állomásai.
  Esély. 17 (1), 49-71, 2006.
 10. , A., Kató, P., Németh, G., Sipos, F.: Vádbeszéd Neaira ellen: egy athéni örömlány kalandos élete.
  Lectum, Szeged, 119 p., 2006. ISBN: 9789639640085
2005
 1. Kovách, I.: A civil szervezetek és a területfejlesztési politika: a civil szféra területfejlesztési intézményekkel való együttműködésének tapasztalatai.
  Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 2005. ISBN: 9637372202
 2. Murányi, I.: A szociolkulturális tényezők szerepe.
  In: Nemzetfelfogások 2. Ifjúságpolitikák. Szerk.: Tamás Pál, Tibori Tímea, ÚMK : MTA SZKI, Budapest, 216-223, 2005. ISBN: 9639494925
 3. Fényes, H.: Hallgatók határon innen és túl.
  In: Régió és oktatás európai dimenzióban. Szerk.: Pusztai Gabriella, Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, Debrecen, 152-161, 2005, (Régió és oktatás, ISSN 2060-2596)(Tanulmányok a nevelésszociológia köréből, ISSN 1787-1743 ; 1.)
 4. Bayer, J., Kovách, I.: Kritikus leltár: A rendszerváltás másfél évtizede.
  MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 299 p., 2005. ISBN: 9637372156
 5. Szalai, E., Gáthy, V.: Socialism: an analysis of its past and future.
  CEU Press, Budapest ;, 81 p., 2005. ISBN: 9637326294
 6. Kovách, I.: Vidék, mezőgazdaság, Európai Uniós csatlakozás - az értékek változása.
  MTA Politikatudományi Intézet, Budapest, x p., 2005. ISBN: 9637372210
2004
 1. Valuch, T.: "A közellátás helyzete az utóbbi időben romlott": Az élelmiszer-ellátás és a táplálkozás néhány jellegzetessége Magyarországon az 1950-es években.
  Évkönyv (1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutató Intézete). 12 232-244, 2004.
 2. Rácz, A., Szombathelyi, S.: A gyermekvédelmi rendszer.
  In: Magyarország egészségügye és szociális rendszere. Szerk.: Kincses Gyula, [s.n.], Budapest, 107-121, 2004. ISBN: 963867895X
 3. Valuch, T.: A hosszú háztól a kocka házig.
  In: "Hatvanas évek" Magyarországon: Tanulmányok. Szerk.: Rainer M. János, 1956-os Intézet, Budapest, 386-407, 2004. ISBN: 9632160304
 4. Rácz, A., Lénárd, K.: A javítóintézeti nevelés, mint támogató intézmény dezintegrációs hatásai.
  In: Javítóintézet, család, gyermekvédelem. Szerk.: Papházi Tibor, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, 61-116, 2004, (Kapocs könyvek, ISSN 1589-4096 ; 4.) ISBN: 9638650133
 5. Rácz, A., Lénárd, K.: A javítóintézeti nevelés, mint támogató intézmény dezintegrációs hatásai.
  In: Társadalmi befogadás 2002, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, 203-228, 2004, (Kapocs könyvek, ISSN 1589-4096 ; 5.) ISBN: 9638650125
 6. Szalai, E.: Az első válaszkísérlet: a létezett szocializmus - és ami utána jön....
  Nemzeti Tankvk., Budapest, 126, [1] p., 2004. ISBN: 9631944441
 7. Rácz, A., Hajós, Z.: Care Work nemzetközi idősellátás kutatás hazai tapasztalatai.
  In: A szociális ellátórendszer működéséről, kihívásairól. Szerk.: Balogh Emese, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, 91-112, 2004, (Kapocs könyvek, ISSN 1589-4096 ; 7.) ISBN: 9638664401
 8. Murányi, I.: Drogfogyasztók felsőfokon.
  Egyetem Mentalhigiénás Program Iroda, [l. n.], 219 p., 2004.
 9. Gyulavári, T., Krémer, B.: Európai Szociális Modell?: Útközben a jogharmonizációtól a jóléti politikák konvergenciája felé.
  In: Az Európai Unió szociális dimenziója. Szerk.: Gyulavári Tamás, OFA Kht., Budapest, 335-352, 2004. ISBN: 9632166795
 10. Bánfalvi, G., Hamvas, L., Üveges, T.: Gyémántcsiszolók.
  Észak-Alföldi Regionális Ifjúsági Tanács; Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület, Debrecen, 88 p., 2004.
 11. Kozma, J., Csoba, J., Czibere, I.: Helyi társadalmak, kirekesztettség és szociális ellátások: lehetőségek a kirekesztődött társadalmi csoportok érdekérvényesítési esélyeinek javítására a helyi társadalmakban.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 230 p., 2004. ISBN: 9634728685
 12. Kozma, J., Csoba, J., Czibere, I.: Helyi társadalmak, kirekesztettség és szociális ellátások: Lehetőségek a kirekesztődött társadalmi csoportok érdekérvényesítési esélyeinek növelésére a helyi társadalmakban.
  In: Társadalmi befogadás 2002, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, 301-330, 2004, (Kapocs könyvek, ISSN 1589-4096 ; 5.) ISBN: 9638650125
 13. Dalminé Kiss, G., Csoba, J., Czibere, I.: Idővonat: tanulmányok a társadalomtudományok köréből : köszöntőkönyv Béres Csaba és Mojzesné Székely Katalin tiszteletére.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 378 p., 2004. ISBN: 9634728146
 14. Papházi, T., Rácz, A., Szombathelyi, S.: Magyarország szociális rendszere.
  In: A szociális ellátórendszer működéséről, kihívásairól. Szerk.: Balogh Emese, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, 9-62, 2004, (Kapocs könyvek, ISSN 1589-4096 ; 7) ISBN: 96386644O1
2003
 1. Lévai, K.: Pillangóhatás.
  Osiris, Budapest, 228 p., 2003. ISBN: 9633894573
2002
 1. Borboly, I., Horváth, G., Kovách, I., Nagy, R.: A feketegazdaság: érdekek és szereplők.
  In: Hatalom és társadalmi változás : a posztszocializmus vége. Szerk.: Kovách Imre, Napvilág Kiadó, Budapest, 183-215, 2002. ISBN: 9639350095
 2. Csite, A., Csurgó, B., Himesi, Z., Kovách, I.: Agrárpolitikai "hatásvizsgálat": földhasználat, foglalkoztatottság, üzemszerkezet.
  In: Hatalom és társadalmi változás : a posztszocializmus vége. Szerk.: Kovách Imre, Napvilág Kiadó, Budapest, 309-362, 2002. ISBN: 9639350095
 3. Kovách, I.: A posztszocializmus vége.
  In: Hatalom és társadalmi változás : a posztszocializmus vége. Szerk.: Kovách Imre, Napvilág Kiadó, Budapest, 7-21, 2002. ISBN: 9639350095
 4. Csite, A., Kovách, I.: A privatizáció: új gazdasági elit és vállalati tulajdon.
  In: Hatalom és társadalmi változás : a posztszocializmus vége. Szerk.: Kovách Imre, Napvilág Kiadó, Budapest, 25-65, 2002. ISBN: 9639350095
 5. Rácz, A., Szombathelyi, S.: Az édesanyák és gyermekeik számára nyújtott csecsemőotthoni ellátás.
  Kapocs. 1 (2), 46-49, 2002.
 6. Kovách, I.: Hatalom és társadalmi változás: a posztszocializmus vége: szociológiai tanulmányok.
  Napvilág Kiadó, Budapest, 384 p., 2002. ISBN: 9639350095(fűzött)
 7. Rácz, A., Kovács, G.: Munkamánia.
  Kapocs. 1 (3), 48-51, 2002.
 8. Korintus, M., Hodosán, R., Papházi, T., Rácz, A., Szombathelyi, S.: Szociális és gyermekjóléti alapellátás vizsgálata.
  Kapocs. 1 (1), 2-11, 2002.
 9. Krémer, B., Sziklai, I., Tausz, K.: The Impact of Decentralization on Social Policy in Hungary.
  In: The Impact of Decentralization on Social Policy. Ed.: by Tausz Katalin, Open Society Institute, Budapest, 89-131, 2002. ISBN: 9639419346
 10. Csite, A., Kovách, I.: Vidéki történet.
  In: Hatalom és társadalmi változás : a posztszocializmus vége. Szerk.: Kovách Imre, Napvilág Kiadó, Budapest, 219-308, 2002. ISBN: 9639350095
2001
 1. Erős, F., Murányi, I.: A demokrácia fogalmának értelmezése öt posztkommunista országban.
  In: Ezredvégi értelmezések : demokráciáról, politikai kultúráról, bal- és jobboldalról. Szerk.: Simon János, Villányi úti könyvek, Budapest, 9-32, 2001, (Politikatudományi sorozat, ISSN 1215-3338 ; 19) ISBN: 9637580298
 2. Csoba, J.: A helyi önkormányzatok szerepe az EU foglalkoztatás és szociálpolitikájának érvényesítésében.
  In: EU-integráció: önkormányzatok II.. Szerk.: Csefkó Ferenc, Magyar Önkormányzati Szövetségek Társulása, Budapest, 129-141, 2001. ISBN: 9630059932
 3. Szabó, I., Murányi, I.: A vallási szocializáció hatása a tizenévesek nemzeti identitására és etnikai előítéletességére.
  In: Az értelem kiművelése. Szerk.: Csapó Benő, MTA Nemzetközi Együttműködési Iroda, Budapest, 313-313, 2001. ISBN: 9635083319
 4. Csoba, J., Juhász, E., Márkus, E., Szabó, J.: Kulturális célú civil szervezetek Debrecenben.
  In: Felnőttoktatás, ifjúság, művelődés. Szerk.: Rubovszky Kálmán, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 99-126, 2001, (Felnőttoktatás, ifjúság, művelődés: a Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszékének tanulmányai, ISSN 0209-9608 ; 19) ISBN: 963472641O
 5. Dalminé Kiss, G.: Multikulturalizmus és oktatás: a Magyar Szociológiai Társaság Nagyalföldi Szakosztálya, a Debreceni Akadémiai Bizottság Szociológiai Munkabizottsága és a Debreceni Egyetem Szociológiai Tanszéke általal Multikulturalizmus és oktatás címmel 1998. szeptember 19-én rendezett konferncia előadásai.
  Debreceni Egyetem Kossuh Egyetemi Kiadója, Debrecen, 113 p., 2001. ISBN: 9634725317
2000
 1. Lévai, K.: A nő szerint a világ.
  Osiris, Budapest, 249 p., 2000. ISBN: 9633799333
 2. Murányi, I., Magyar Tudományos Akadémia (Budapest).: Civil organisations and regional identity in the South Hungarian Great Plain.
  Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pécs, 102 p., 2000.
 3. Murányi, I., Pénzes, M., Barát, K.: Drog, család, érték: nevelőotthoban élő fiatalok drogfogyasztása és értékrendje.
  Észak-kelet-magyarországi szenvedélybetegségeket megelőző egyesület, Nyíregyháza, 97 p., 2000. ISBN: 9630028778
 4. Murányi, I., Pénzes, M., Barát, K.: Drog - család - érték: nevelőotthonban élő fiatalok drogfogyasztása és értékrendje.
  Észak-Kelet Magyarországi Szenvedélybetegségeket Megelőző Egyesület, Nyíregyháza, 97 p., 2000. ISBN: 9630028778
 5. Lévai, K.: Future models of elderly care.
  Social Innovation Foundation, Budapest, 141 p., 2000. ISBN: 9630057662
 6. Mészáros, A., Lévai, K., Atalanta Távoktatási Központ: Munkapszichológia.
  ATK, Budapest, 215 p., 2000.
1999
 1. Fényes, H., Verdes, E.: Döntés preferálással: felvételi vizsgák a felsőoktatában 1967-1989 között Magyarországon.
  Szociol. Szle. 2 58-77, 1999.
 2. Lévai, K.: Idősellátás Magyarországon: brit - magyar kutatási modellek.
  Szociális Innovációs Alapítvány, Budapest, 124, [1] p., 1999. ISBN: 9630373459
 3. Lévai, K., Social Innovation Foundation: Progress through partnership.
  Social Innovation Foundation, [Budapest], 152, [1] p., 1999.
 4. Lévai, K., Tóth, I., Szomor, E., Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés, Magyarország.: The changing role of women: report on the situation of women in Hungary, 1997.
  Social Research Informatics Center :, Budapest, 171 p, 1999. ISBN: 9637869271
 5. Dalminé Kiss, G.: Vallási üzenet a munkáról.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 235 p., 1999. ISBN: 9634723853
 6. Lévai, K., Kiss, R., Gyulavári, T.: Vegyesváltó: pillanatképek nőkről, férfiakról.
  Egyenlő Esélyek Alapítvány, [Budapest], 237 p., 1999. ISBN: 9630384256
1998
 1. Czibere, I.: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja.
  In: Civil a pályán : együttműködés az önkormányzatok és a civil szervezetek között, Helyi Társadalom Kutató Csoport, [Budapest], 61-70, 1998.
 2. Szekeres, M.: A populáris regények világa.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 87 p., 1998. ISBN: 9634721990
 3. Lévai, K.: Civil a pályán: együttműködés az önkormányzatok és a civil szervezetek között.
  Helyi Társadalom Kutató Csoport, [Budapest], 129 p., 1998. ISBN: 9630498839
 4. Forisek, P., Sipos, F., Szűcs, G., Takács, L.: Hereditas Romana.
  Ókortudományi értesítő 2 (3), 16-19, 1998.
 5. Sipos, F., Forisek, P.: Sarkady János köszöntése.
  Ókortudományi értesítő 2 (3), 35, 1998.
 6. Gábris, K., Nagy, G., Madléna, M., Dénes, Z., Márton, S., Keszthelyi, G., Bánóczy, J.: Serdülőkorúak fogazati állapotának és a nyál mikrobiológiai vizsgálati eredményeinek összefüggései.
  Fogorv. Szle. 91 374-382, 1998.
 7. Dalminé Kiss, G.: Vallás és multikulturalizmus: a Magyar Szociológiai Társaság Nagyalföldi Szakosztálya, a Debreceni Akadémiai Bizottság Szociológiai Munkabizottsága és a Kossuth Lajos Tudományegyetem Szociológia Tanszéke által "A vallás és multikulturalizmus" címmel 1997. szeptember 12-én rendezett konferencia előadásai.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem Szociológia Tanszék, Debrecen, 103 p., 1998.
1997
 1. Csoba, J.: Ajánlások a közhasznú foglalkoztatás szervezésére, kiterjesztésére.
  BM K., [Budapest], 48 p., 1997. ISBN: 9638036338
 2. Erős, F., Murányi, I., Plichtová, J., Varga, R.: A társadalmi átalakulás és a demokrácia szociális reprezentációja öt posztkommunista országban.
  Polittud. Szle. 6 (4), 5-27, 1997.
 3. Fazekas, I., Baran, S., Glevitzky, B., Iglói, E., Ispány, M., Kalmár, I., Nagy, M., Tar, L., Verdes, E.: Bevezetés a matematikai statisztikába.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 523 p., 1997.
 4. Dalminé Kiss, G.: Korunk alapszavai: szociológiai tanulmányok.
  Nullpont Kiadó, Debrecen, 217 p., 1997. ISBN: 9630483270
 5. Murányi, I.: Lakossági vélemények egy önkormányzatról: (Nyíregyháza a rendszerváltás után).
  Polittud. Szle. 6 (2), 85-96, 1997.
 6. Süli-Zakar, I., Corrigan, J., Béres, C.: The Carpathian Euroregion: an example of cross-border cooperation.
  Eur. spat. res. policy. 4 (1), 113-124, 1997.
1994
 1. Csoba, J.: A munkaerőpiacról tartósan kiszorulók körében végzett önkormányzati munka.
  Munkaügyi szemle. 12 2-6, 1994.
 2. Csoba, J.: A munkanélküliség sajátosságai a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Erdőháton.
  Szabolcs-Szatmár-Beregi Szle. 1 20-46, 1994.
 3. Csoba, J.: A tartós munkanélküliség hatása a családok anyagi helyzetének alakulására.
  Esély 6 3-19, 1994.
1991
 1. Kabai, I.: A családi viszonyok alakulása.
  Demográfia. 1-2 124-133, 1991.
 2. Kabai, I.: A társadalompolitika válságágazat.
  Debrecen 4 (16), 6, 1991.
 3. Szekeres, M.: Az értelmiségképzés esélyei.
  Somogy 17 (6), 27-32, 1991.
 4. Kabai, I.: Gyermek, áldás, életszinvonal.
  Úton 1 (1), 8, 1991.
 5. Szekeres, M.: Hallgatói tipusok az értelmiségképzésben..
  Felsőoktatási szle. 38 (7-8), 396-400, 1991.
 6. Kabai, I.: Inequal Conditions at the First Child's Birth in Hungary.
  In: The European Child and His Future
 7. Brezsnyánszky, L., Szekeres, M.: Lakosság - közélet - népfrontmozgalom.
  Népfront 10 26-3o, 1991.
1990
 1. Béres, C.: "A társadalmi erőforrásokat kívánjuk feltárni".
  Hajdú-Bihari Napló 5, 1990.
 2. Kabai, I.: A tartós ápolásra szorulók családjainak idő- és pénzgazdálkodása.
  Életmód - Művelődés - Gazdaság 731-741, 1990.
 3. Egri, K.: Ayi Kwei Armah: A szépek még nem születtek meg.
  Helikon. 3-4 434-442, 1990.
  (Ismertetett mű: Ayi Kwei Armah ; [fordította Göncz Árpád] ; [az utószót és a jegyzeteket Karig Sára írta]. -A szépek még nem születtek meg /Budapest : Európa Könyvkiadó, 1975. -223, [1] p.)
 4. Dalminé Kiss, G.: Frei Betto: Fidel és a vallás.
  Szakszerv. Szle. 2 65-68, 1990.
  (Ismertetett mű: Frei Betto. -Fidel és a vallás /[Budapest] : Kossuth, 1987. -250 p.)
 5. Csoba, J.: Homokmégyi ingázók.
  In: Szociológia
 6. Béres, C.: Hozzászólás.
 7. Mojzesné Székely, K., Harangi, J.: Inkább a szakmának éltem: beszélgetés Harangi Jánossal.
  Hajdú-Bihari Napló 8, 1990.
 8. Csoba, J.: Sorsfordulók: fejezetek Nyíradony társadalomtörténetéből.
  Nagyközségi Tanács, Nyíradony, 125 p., 1990. ISBN: 963471675X
1987
 1. Mojzesné Székely, K.: "A hetedik gyerek szerencsés": [interjú Barta Istvánnal].
  Hajdú-bihari napló 5, 1987.
 2. Mojzesné Székely, K.: "A történelmi út példája": beszélgetés Egri Sándorral.
  Hajdú-bihari napló 4, 1987.
 3. Mojzesné Székely, K.: "Egyáltalén nem bántam meg": [interjú Illisz Lászlóval].
  Hajdú-bihari napló 5, 1987.
 4. Mojzesné Székely, K.: "Emberségedhez méltóan dolgozz": egy este Szórádi Sándornál.
  Hajdú-bihari napló 5, 1987.
 5. Mojzesné Székely, K.: "Mindig is akartam valamit": Molnár Viktor portréja.
  Hajdú-bihari napló 5, 1987.
 6. Mojzesné Székely, K.: "Szokványos történet az enyém": négyszemközt Tóth Imrével.
  Hajdú-bihari napló 5, 1987.
 7. Mojzesné Székely, K.: "Találtam hét nagy csodát": látogatóban Dr. Vajó Péternél.
  Hajdú-bihari napló 4, 1987.
 8. Mojzesné Székely, K.: "Tele vagyok békétlenséggel": találkozás Fenyvesi Sándorral.
  Hajdú-bihari napló 4, 1987.
 9. Dalminé Kiss, G., Tiderenczl, S.: Adalékok a műszaki értelmiségiek szakmai érvényesüléséhez.
  Szakszerv. Szle. 14 (8/9), 80-85, 1987.
 10. Dalminé Kiss, G.: A munkára vonatkozó elméletek legimitációs problémái.
  Tájékoztató (Magyarország. Művelődési Minisztérium. Marxizmus-leninizmus Oktatási Főosztály) 245 10 6 24-35, 1987.
 11. Dalminé Kiss, G.: A társadalomtudományok objektivitásának és értékmentességének kérdéséről: előadások a marxizmus-leninizmus köréből.
  Tud. közl. - DOTE Marx.-lenin. Int. 46-63, 1987.
 12. Szekeres, M.: Az értelmiséggé válás esélyei:a pályára készülést zavaró és gátló tényzők.
  Felsőokt. Szle. 36 (9), 546-551, 1987.
 13. Kabai, I.: Családvédelem és családtervezés Debrecenben.
  Debr. szle. 7 73-88, 1987.
 14. Dalminé Kiss, G., Tóth, J., Tiderenczl, S.: Elmélet és ideológia viszonya a munkáról szóló nézetek kapcsán.
  In: Tanulmányok a szocializmus építésének kérdéseiről : A hazánk felszabadulásának 40. évfordulója tiszteletére rendezett tudományos konferencia anyaga / [rend., közread.] az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola Debreceni Területi Egysége és a Társadalomtudományi Koordinációs Bizottsága ; szerk. Tóth János, Tiderenczel Sándor, Ybl Műszaki Főisk., Debrecen, 104-118, 1985.
 15. Dalminé Kiss, G., Pethőné Sivák, P., Mihalik, I.: Kérdőjelek az eleven munka hatékonyságának javításában néhány nem anyagi jellegű tényező alapján.
  In: A technikai haladás és a munkaerő / [szerk. Mihalik István], Dabasi Nyomda, Budapest, 67-69, 1985.
 16. Csoba, J.: Két osztály határán.
  Országos Közművelődési Központ, Budapest, 112 p., 1987. ISBN: 9636513686
 17. Kabai, I., Pálvölgyi, M.: Tipológiakészítés klaszterelemzés segítségével.
  Szociológia 3/4 531-541, 1987.
1986
 1. Szekeres, M.: A fiatal nemzedék szocializmus-képéről.
  Hajdú-bihari napló 4, 1986.
 2. Mojzesné Székely, K.: A kinyilatkoztatások leperegnek az emberekről.
  Propagandista 10 (5), 145-150, 1986.
 3. Béres, C.: A lakóelepek társadalmi problémia.
  Debr. szle. 6 (1), 3-21, 1986.
 4. Mojzesné Székely, K.: A munkásság helyzetéről.
  Pártélet : a magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének folyóirata 31 (1), 87-89, 1986.
 5. Dalminé Kiss, G.: A technia és a társadalom a mai polgári elméletekben.
  Szakszerv. szle. 15 (4), 55-60, 1986.
 6. Szekeres, M.: Az értelmiségivé válás útjai.
  Debr. szle. 6 (2), 110-119, 1986.
 7. Szekeres, M.: Kiszolgáltatott nemzedék.
  Népszabadság 19, 1986.
 8. Mojzesné Székely, K.: Szociológia - három egyetemen és két főiskolán.
  Felsőokt. Szle. 35 (4), 237-241, 1986.
1985
 1. Kiss, J.: A hátrányos helyzet és a deviancia.
  Studium 16 5-16, 1985.
 2. Mojzesné Székely, K.: A mi szerkesztőségünk: (köszöntő a sajtó napján és a szerkesztőség bemutatása).
  Egyetemi élet 24 (6), 5, 1985.
 3. Béres, C.: A városfejlődés fordulópontján: a városfejlődés szociológiai problémái - Debrecen példáján.
  Városgazdasági Tájékoztató 3 18-23, 1985.
 4. Csoba, J.: Bejárók és érdekérvényesítés.
  Studium 16 95-118, 1985.
 5. Kabai, I.: Szegénység - hátrányos helyzet - depriváció.
  Studium 16 17-29, 1985.
 6. Mojzesné Székely, K.: Tisztelt pártkongresszus!: (Nyilt levél az MSZMP XIII. Kongresszusáhon).
  Egyetemi élet 24 (6), 4, 1985.
 7. Béres, C.: Van-e koncepciónk?: hozzászólás az életmóddal kapcsolatos vitához.
  Pártélet 12 53-54, 1985.
feltöltött közlemény: 622 Open Access: 141
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK