Tudóstér: Közigazgatási Jogi Tanszék publikációi

-
szűkítés
feltöltött közlemény: 499 Open Access: 55
2023
 1. Barta, A.: A hatóság döntései. A hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás szabályai valamint az eljárási költségek és azok viselése.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva, Zsuzsanna; Balázs, István; Barta, Attila; Pribula, László; Veszprémi, Bernadett, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 97-112, 2023. ISBN: 9789634904977
 2. Barta, A.: A hatósági ellenőrzés és a hivatalbóli eljárás, valamint egyes hatósági intézkedések különös szabályai.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva, Zsuzsanna; Balázs, István; Barta, Attila; Pribula, László; Veszprémi, Bernadett, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 112-118, 2023. ISBN: 9789634904977
 3. Balázs, I.: A közigazgatási cselekvésekkel szembeni bírói jogvédelem.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva, Zsuzsanna; Balázs, István; Barta, Attila; Pribula, László; Veszprémi, Bernadett, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 132-137, 2023. ISBN: 9789634904977
 4. Balázs, I.: A közigazgatási eljárási jog fogalma és szabályozási rendszere.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva, Zsuzsanna; Balázs, István; Barta, Attila; Pribula, László; Veszprémi, Bernadett, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 42-54, 2023. ISBN: 9789634904977
 5. Balázs, I.: A közigazgatási határozatok végrehajtása.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva, Zsuzsanna; Balázs, István; Barta, Attila; Pribula, László; Veszprémi, Bernadett, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 155-170, 2023. ISBN: 9789634904977
 6. Árva, Z.: A közigazgatási hatósági eljárás jogorvoslati rendszere, a határozatok visszavonása, módosítása, a fellebbezés.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva, Zsuzsanna; Balázs, István; Barta, Attila; Pribula, László; Veszprémi, Bernadett, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 119-131, 2023. ISBN: 9789634904977
 7. Árva, Z.: A közigazgatási jogi szankció.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva, Zsuzsanna; Balázs, István; Barta, Attila; Pribula, László; Veszprémi, Bernadett, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 171-181, 2023. ISBN: 9789634904977
 8. Árva, Z.: A szabálysértési eljárás.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva, Zsuzsanna; Balázs, István; Barta, Attila; Pribula, László; Veszprémi, Bernadett, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 199-220, 2023. ISBN: 9789634904977
 9. Árva, Z.: A szabálysértési jog alapjai.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva, Zsuzsanna; Balázs, István; Barta, Attila; Pribula, László; Veszprémi, Bernadett, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 182-198, 2023. ISBN: 9789634904977
 10. Barta, A.: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapvető rendelkezései, a kérelemre induló hatósági eljárás.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva, Zsuzsanna; Balázs, István; Barta, Attila; Pribula, László; Veszprémi, Bernadett, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 64-96, 2023. ISBN: 9789634904977
 11. Barta, A.: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény jellemzői, alapelvei és hatálya.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva, Zsuzsanna; Balázs, István; Barta, Attila; Pribula, László; Veszprémi, Bernadett, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 55-63, 2023. ISBN: 9789634904977
 12. Balázs, I.: Előszó.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva, Zsuzsanna; Balázs, István; Barta, Attila; Pribula, László; Veszprémi, Bernadett, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 12-13, 2023. ISBN: 9789634904977
 13. Balázs, I.: Jogalkalmazás a közigazgatásban, a hatósági jogalkalmazás.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva, Zsuzsanna; Balázs, István; Barta, Attila; Pribula, László; Veszprémi, Bernadett, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 14-23, 2023. ISBN: 9789634904977
 14. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Pribula, L., Veszprémi, B.: Közigazgatási eljárások.
  Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 224 oldal p., 2023. ISBN: 9789634904977
2022
 1. Árva, Z.: Adalékok az autonómia fogalom értelmezési lehetőségeihez a magyarországi modellváltás tükrében.
  Közigazgatástudomány. 2 1-16, 2022.
 2. Barta, A.: A helyi önkormányzatok lokális együttműködési lehetőségei, különös tekintettel a társulási megoldásokra.
  32 p., 2022.
 3. Barta, A.: A közigazgatás intézményrendszere és szervezési elvei.
  In: IJOTEN - Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Szerk.: Jakab András, Könczöl Miklós, Menyhárd Attila, Sulyok Gábor, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 1-21, 2022.
 4. Szalóki, I., Szőke, K.: Egyszerűsített foglalkoztatás.
  Adóvilág. 26 (9), 17-24, 2022.
 5. Barta, A.: Quo vadis, felügyeleti ellenőrzés?.
  Közigazgatástudomány. 2 (1), 28-41, 2022.
 6. Lopižić, I., Barta, A.: Same aims, different pathways - deconcentrated state administration in Croatia and Hungary.
  Juridical Tribune. 12 (2), 246-262, 2022.
 7. Árva, Z.: The Market Conditions of Electricity Services.
  Jahrb. Ostrecht. 62 359-372, 2022.
 8. Árva, Z.: Theoretical questions and models of court administration.
  Lex Sci. 29 1-10, 2022.
2021
 1. Balázs, I., Gajduschek, G., Koi, G.: "Megszüntetve megőrzés"?: a közigazgatási hatósági eljárás újraszabályozása az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben.
  Állam-és Jogtudomány. 62 (1), 3-23, 2021.
 2. Sal, B., Szalóki, I.: A beszámoló letétbe helyezésének elmulasztása.
  SZAKma. 4 20-21, 2021.
 3. Barta, A.: A felügyeleti ellenőrzések szerepe a közigazgatási jog érvényesítésében.
  In: Évtizedek a magyar közigazgatás szolgálatában : ünnepi tanulmányok Balázs István Professzor 65. születésnapjára / szerkesztették Árva Zsuzsanna, Barta Attila, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 237-256, 2021. ISBN: 9789634903123
 4. Balázs, I.: A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 228-250, 2021. ISBN: 9789634903222
 5. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: A helyi önkormányzatok felépítése és működése, a helyi közügyek fogalma, az önkormányzati feladatellátás rendszere, az önkormányzatok vagyona.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 167-227, 2021. ISBN: 9789634903222
 6. Árva, Z.: A helyi önkormányzatok fogalma, rendeltetése és jellemzői.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 155-165, 2021. ISBN: 9789634903222
 7. Árva, Z.: A koronavírus hatása a felsőoktatási igazgatásra: A digitális oktatás innovatív közigazgatási megoldásai és hatásai.
  In: A járvány hosszútávú hatása a magyar közigazgatásra. Szerk.: Rixer Ádám, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 349-364, 2021, (Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely, ISSN 2063-4757) ISBN: 9786155961564
 8. Árva, Z.: A közigazgatás által alkalmazott nem közigazgatási jog fő területei: a közigazgatási büntetőjog és a birtokvédelem.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 77-84, 2021. ISBN: 9789634903222
 9. Balázs, I.: A közigazgatás fogalmi elemei és sajátosságai.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 22-53, 2021. ISBN: 9789634903222
 10. Árva, Z.: A közigazgatás helye az államhatalmi ágak és az állami szervek rendszerében.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 11-21, 2021. ISBN: 9789634903222
 11. Balázs, I.: A közigazgatási jogérvényesítés egyes szervezeti és működési kérdéseiről Magyarországon 1990-től napjainkig.
  Közigazgatási tud. 1 (1), 20-33, 2021.
 12. Barta, A.: A közigazgatási jog helye a jogrendszerben, a közigazgatási jog sajátosságai.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 54-69, 2021. ISBN: 9789634903222
 13. Barta, A.: A közigazgatási jogviszony.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 74-77, 2021. ISBN: 9789634903222
 14. Barta, A.: A közigazgatás intézményrendszere és szervezési elvei.
  In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia / Jakab András, Könczöl Miklós, Menyhárd Attila, Sulyok Gábor, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 1-21, 2021. ISBN: 9789633083079
 15. Barta, A.: A közigazgatás intézményrendszere és szervezeti felépítése.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 92-106, 2021. ISBN: 9789634903222
 16. Balázs, I.: A közigazgatás irányítása és ellenőrzése.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 262-271, 2021. ISBN: 9789634903222
 17. Árva, Z.: A közigazgatási szankciórendszer metamorfózisa.
  In: Évtizedek a magyar közigazgatás szolgálatában. : Ünnepi tanulmányok Balázs István Professzor 65. születésnapjára. Szerk.: Árva Zsuzsanna, Barta Attila, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 301-318, 2021. ISBN: 9789634903116
 18. Veszprémi, B.: A közigazgatás személyzete, a közszolgálat szabályozási rendszerei és a hatályos magyar szabályozás jellemzői.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 272-308, 2021. ISBN: 9789634903222
 19. Balázs, I.: A központi közigazgatási szervek.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 107-141, 2021. ISBN: 9789634903222
 20. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Pribula, L., Veszprémi, B.: Annotált záróvizsga tételsor: Közigazgatási jog.
 21. Árva, Z.: A rendszerváltás utáni időszak.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 84-91, 2021. ISBN: 9789634903222
 22. Barta, A.: A területi államigazgatási szervek: államigazgatási feladatok települési szintű ellátásának rendszere, a jegyző jogállása és feladatai.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 142-154, 2021. ISBN: 9789634903222
 23. Szalóki, I.: Az adózók szerepe a digitális adóigazgatásban: az adózók szegmentálása, a személyes adatok védelme és a digitális szolgáltatások viszonya.
  Jegyz. közig. 23 (2), 24-28, 2021.
 24. Szalóki, I.: Az adózók szerepe az adóigazgatásban, az adózók csoportosítása és a személyes adatok védelme.
  In: Évtizedek a magyar közigazgatás szolgáltatában : ünnepi tanulmányok Balázs István professzor 65. születésnapjára. Szerk.: Árva Zsuzsanna, Barta Attila, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 475-484, 2021. ISBN: 9789634903123(elektronikus)
 25. Szalóki, I.: Az Alaptörvénytől az elektronikus adóigazgatási eljárásokig, avagy az adózói jogok érvényesíthetősége az (elektronikus) adóigazgatási eljárások során.
  Jegyz. közig. 23 (6), 31-36, 2021.
 26. Szalóki, I.: Az elektronikus foglalkozatotti bejelentések korszerűsítése.
  Adóvilág. 10 31-39, 2021.
 27. Barta, A.: Balázs István: A közigazgatás változásairól Magyarországon és Európában a rendszerváltástól napjainkig (Debrecen: DE ÁJK 2020) 271..
  Állam-és Jogtudomány. 62 (1), 120-123, 2021.
  (Ismertetett mű: Balázs István. -A közigazgatás változásairól Magyarországon és Európában a rendszerváltástól napjainkig /Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2020. -284 p. -)
 28. Barta, A.: Challenges and Possibilities in the Development of Territorial State Administration: The Hungarian Example.
  Cent. Eur. pap. 2 (9), 63-79, 2021.
 29. Szikora, V., Árva, Z.: Előszó.
  In: Évtizedek a magyar közigazgatás szolgálatában. : Ünnepi tanulmányok Balázs István Professzor 65. születésnapjára. Szerk.: Árva Zsuzsanna, Barta Attila, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 9-10, 2021.
 30. Árva, Z., Barta, A.: Évtizedek a magyar közigazgatás szolgálatában: Ünnepi tanulmányok Balázs István Professzor 65. születésnapjára.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 514 p., 2021. ISBN: 9789634903116
 31. Árva, Z.: In memoriam szabálysértéi jog?.
  In: Ünnepi tanulmányok a 80 éves Tamás András tiszteletére : Semper ad perfectum. Szerk.: Peres Zsuzsanna, Pál Gábor, Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 21-31, 2021. ISBN: 9789635315048
 32. Barta, A.: Innovative Solutions in Hungary's Deconcentrated State Administration.
  Curentul Juridic. 2 (2), 37-51, 2021.
 33. Árva, Z., Barta, A., Veszprémi, B., Balázs, I.: Közigazgatási jogi alaptanok.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 308 p., 2021. ISBN: 9789634903222
 34. Barta, A.: Közigazgatási jog norma fogalma és fajtái.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 70-74, 2021. ISBN: 9789634903222
 35. Árva, Z.: Közigazgatási szankcionálás COVID idején.
  Közjavak. 7 (2-3), 5-9, 2021.
 36. Árva, Z.: Közigazgatási szankcionálás veszélyhelyzetben.
  Közigazgatás-Tudomány. 1 (1), 6-18, 2021.
 37. Balázs, I.: Közvetett közigazgatás és az autonóm struktúrák.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 251-261, 2021. ISBN: 9789634903222
 38. Bordás, P.: Közszolgáltatások.
  In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Szerk.: Jakab András, Könczöl Miklós, Menyhárd Attila, Sulyok Gábor, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 1-21, 2021. ISBN: 9789633083079
 39. Barta, A.: Renewing the Role of the State and its Public Administration from the Perspective of Hungarian Territorial State Administration.
  Revista Facultății de Drept Oradea. 1 (1), 1-13, 2021.
2020
 1. Árva, Z.: A helyi önkormányzatokat érintő folyamatok, különös tekintettel a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletére.
  In: Állami erőforrások : Szervezet és személyi állomány a végrehajtó hatalom körében / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 261-320, 2020. ISBN: 9789635312870
 2. Barta, A.: A hírközlési szolgáltatások egyes fogyasztóvédelmi aspektusai.
  Közjavak. 6 (1-2), 81-96, 2020.
 3. Balázs, I.: A közigazgatás-elmélet jelentéstartalma és a közigazgatás fogalma.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerk. Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 9-21, 2020. ISBN: 9789634901426(nyomtatott)
 4. Balázs, I.: A közigazgatási jog fejlődésének sajátosságai, az európai közigazgatási jog problematikája.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerk. Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 82-94, 2020. ISBN: 9789634901426(nyomtatott)
 5. Barta, A.: A közigazgatás intézményrendszere és szervezési elvei.
  In: IJOTEN - Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Szerk.: Jakab András, Könczöl Miklós, Menyhárd Attila, Sulyok Gábor, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 1-21, 2020.
 6. Balázs, I.: A közigazgatás tevékenysége és eszközrendszere.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerk. Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 68-81, 2020. ISBN: 9789634901426(nyomtatott)
 7. Balázs, I.: A közigazgatás változásairól Magyarországon és Európában a rendszerváltástól napjainkig.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 284 p., 2020. ISBN: 9789634902454
 8. Árva, Z.: A köznevelés-közoktatás szakigazgatási alapjai.
  In: Közigazgatási jog: Szakigazgatásaink elmélete és működése. Szerk.: Lapsánszky András, Wolters Kluwer Kft., Budapest, 849-870, 2020. ISBN: 9789632959191
 9. Szalóki, I.: A különös az új általános?: az adóalany-nyilvántartási rendszer "különös" szabályozása az Art. és Ákr. "tükrében".
  In: Jog és Állam - XVII. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója. Szerk.: Miskolczi-Bodnár Péter, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 259-271, 2020, (Jog és Állam, ISSN 1787-0607 ; 30) ISBN: 9786155961304
 10. Árva, Z., Barta, A., Veszprémi, B., Balázs, I.: Állami erőforrások: szervezet és személyi állomány a végrehajtó hatalom körében.
  Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 326 p., 2020. ISBN: 9789635312870(nyomtatott)
 11. Szalóki, I., Fenyvesy, Á., Veréb, B.: A NAV elektronikus szolgáltatásainak bővülése az önkormányzati adóhatóság előtt teljesítendő egyes adókötelezettségeket érintően, különös tekintettel a helyi adókra.
  Adóvilág. 24 (4), 41-45, 2020.
 12. Barta, A.: A területfejlesztés és területrendezés szakigazgatási alapjai.
  In: Közigazgatási jog : szakigazgatásaink elmélete és működése. Szerk.: Lapsánszky András, Wolters Kluwer Kft., Budapest, 636-657, 2020. ISBN: 9789632959191
 13. Barta, A.: A területi államigazgatás.
  In: Állami erőforrások : szervezet és személyi állomány a végrehajtó hatalom körében / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 108, 113-220, 2020. ISBN: 9789635312870
 14. Árva, Z.: Centralizáció, decentralizáció és a közösségi együttélés.
  Pro publico bono - Magy. közig. 8 (1), 56-73, 2020.
 15. Árva, Z.: Experience with the legal supervision of hungarian local governments.
  Curentul Juridic. 23 (1), 34-46, 2020.
 16. Árva, Z.: Hallgatói jogviszony és hallgatói jogérvényesítés.
  Közjavak. 6 (1-2), 25-32, 2020.
 17. Balázs, I.: I. Fejezet: A Kormány és a központi közigazgatás értelmezése, valamint annak változásai a magyar alkotmányos környezetben.
  In: Állami erőforrások : Szervezet és személyi állomány a végrehajtó hatalom körében / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 11-111, 2020. ISBN: 9789635312870
 18. Veszprémi, B.: III. Fejezet: Személyzetpolitika a magyar közigazgatásban.
  In: Állami erőforrások. Szervezet és személyi állomány a végrehajtó hatalom körében / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 221-260, 2020. ISBN: 9789635312870
 19. Barta, A.: Járási Hivatalok újratöltve?: változások a magyar területi államigazgatásban 2018 után.
  In: Jogok és lehetőségek a társadalomban. Szerk.: Karlovitz Jánon Tibor, International Research Institute, Komárno, Szlovákia, 25-38, 2020. ISBN: 9788089691692
 20. Barta, A.: Járási Hivatalok újratöltve?: változások a magyar területi államigazgatásban 2018 után.
  In: VIII. IRI Társadalomtudományi Konferencia : Štúrovo, 2020. június 15-17. : program, tartalmi összefoglalók, abstrakty / szerkesztette Karlovitz Jánon Tibor, International Research Institute, Komárno, 11, 2020. ISBN: 9788089691685
 21. Barta, A.: Kormányzás és közigazgatás.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 18, 53-70, 2020. ISBN: 9789634901426(nyomtatott)
 22. Barta, A.: Kormányzás és közigazgatás.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerk. Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 34-45, 2020. ISBN: 9789634901426(nyomtatott)
 23. Árva, Z., Barta, A., Veszprémi, B., Balázs, I.: Közigazgatás-elmélet.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 288 p., 2020. ISBN: 9789634901433(elektronikus)
 24. Árva, Z., Barta, A., Veszprémi, B., Balázs, I.: Közigazgatás-elmélet.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 288 p., 2020. ISBN: 9789634901426(nyomtatott)
 25. Árva, Z.: Közigazgatási normakontroll.
  In: IJOTEN - Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Szerk.: Jakab András, Könczöl Miklós, Menyhárd Attila, Sulyok Gábor, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 1-13, 2020.
 26. László, V.: Közigazgatási szervezési elvek érvényesülése a közoktatási igazgatásban.
  Debr. Jogi Műh. 17 (3-4), 74-84, 2020.
 27. Barta, A.: Közvetlen és közvetett közigazgatás.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 71-103, 2020. ISBN: 9789634901426(nyomtatott)
 28. Barta, A.: Közvetlen és közvetett közigazgatás.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerk. Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 46-67, 2020. ISBN: 9789634901426(nyomtatott)
 29. Árva, Z.: Nagykommentár Magyarország Alaptörvényéhez.
  Wolters Kluwer Kft., Budapest, 308 p., 2020.
 30. Barta, A.: Területi államigazgatás: az elmúlt három évtized fontosabb reformjai és azok hatásai a helyi önkormányzati rendszerre.
  In: A magyar önkormányzatok 30 éve : tanulmányok, adatok, tények a helyi önkormányzatok három évtizedéből / szerkesztő Gyergyák Ferenc, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, Budapest, 75-93, 2020. ISBN: 9789638971098
 31. Barta, A.: The Major Reforms of Territorial State Administration in the Last Three Decades, and Their Effects on the System of Local Self-Government.
  In: A magyar önkormányzatok 30 éve : tanulmányok, adatok, tények a helyi önkormányzatok három évtizedéből / szerkesztő Gyergyák Ferenc (szerk.), Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, Budapest, 165-184, 2020. ISBN: 9789638971098
 32. Barta, A.: The Way to a More Integrated Territorial State Administration: The Aims and Causes Behind the Renewal of Hungarian Mid-Level State Administration.
  Pro Publico Bono - Magyar Közig. 1 74-95, 2020.
 33. Szalóki, I.: Új hullámok a közigazgatásban?: elektronikus ügyintézés a strict adóigazgatásban.
  Jegyz. Közig. 22 (2), 32-35, 2020.
 34. Szalóki, I.: Új normák a közigazgatásban?: elektronikus kapcsolattartástól az elektronikus közigazgatásig.
  Régiókut. Szle. 5 (1), 41-58, 2020.
2019
 1. Barta, A.: A hatóság döntései. A hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás szabályai valamint az eljárási költségek és azok viselése.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 17, 113-129, 2019. ISBN: 9789634901419(nyomtatott)
 2. Barta, A.: A hatósági ellenőrzés és a hivatalbóli eljárás, valamint egyes hatósági intézkedések különös szabályai.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 8, 131-138, 2019. ISBN: 9789634901419(nyomtatott)
 3. Árva, Z.: A helyi önkormányzatok fogalma, rendeltetése és jellemzői.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok. Szerk.: Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 191-203, 2019. ISBN: 9789634900672
 4. Barta, A., Bencsik, A., Veszprémi, B.: A kormányzati igazgatásról szóló törvény egyes elméleti és gyakorlati aspektusai.
  Jura. 25 (2), 11-24, 2019.
 5. Árva, Z.: A közigazgatás helye az államhatalmi ágak és állami szervek rendszerében.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok. Szerk.: Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 13-26, 2019. ISBN: 9789634900672
 6. Árva, Z., László, V.: A közigazgatási eljárás alkalmazásának felsőoktatási tapasztalatai.
  Jog, Állam, Politika. 9 (1), 3-18, 2019.
 7. Barta, A.: A közigazgatási jog helye a jogrendszerben, a közigazgatási jog sajátosságai.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 69-85, 2019. ISBN: 9789634900672
 8. Barta, A.: A közigazgatási jog helye a jogrendszerben, a közigazgatási jog sajátosságai.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 69-85, 2019. ISBN: 9789634900689
 9. Barta, A.: A közigazgatási jogi norma fogalma és fajtái.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 87-91, 2019. ISBN: 9789634900672
 10. Barta, A.: A közigazgatási jogi norma fogalma és fajtái.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 87-91, 2019. ISBN: 9789634900689
 11. Árva, Z.: A közigazgatási jogi szankció.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 201-213, 2019. ISBN: 9789634901419
 12. Barta, A.: A közigazgatási jogviszony.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 91-94, 2019. ISBN: 9789634900689
 13. Barta, A.: A közigazgatási jogviszony.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 91-94, 2019. ISBN: 9789634900672
 14. Barta, A.: A közigazgatás intézményrendszere és szervezeti felépítése.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 111-127, 2019. ISBN: 9789634900672
 15. Barta, A.: A közigazgatás intézményrendszere és szervezeti felépítése.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 111-127, 2019. ISBN: 9789634900689
 16. Barta, A.: A területi államigazgatási szervek. Államigazgatási feladatok települési szintű ellátásának rendszere, a jegyző jogállása és feladatai.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 173-187, 2019. ISBN: 9789634900672
 17. Barta, A.: A területi államigazgatási szervek. Államigazgatási feladatok települési szintű ellátásának rendszere, a jegyző jogállása és feladatai.
  In: Közigazgatási jogi alaptanok [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 173-187, 2019. ISBN: 9789634900689
 18. Barta, A.: Az Ákr. hatálya.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett ; szeresztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 6, 69-74, 2019. ISBN: 9789634901419(nyomtatott)
 19. László, V.: Az állami szerepvállalás változásai az oktatásban.
  Miskolci Jogi Szle. 4 (2), 95-110 (leütésszám 47816 szóközzel), 2019.
 20. Szalóki, I.: Az általános az új különös? Hatósági nyilvántartások az Ákr. és az Art. nyomán.
 21. Barta, A.: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapvető rendelkezései, a kérelemre induló hatósági eljárás.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 37, 75-111, 2019. ISBN: 9789634901419(nyomtatott)
 22. Barta, A.: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény jellemzői, alapelvei és hatálya: a hatályos jogi szabályozás jellemzése.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett ; szerkesztő Balázs István, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 2, 65-66, 2019. ISBN: 9789634901419(nyomtatott)
 23. Barta, A., Veszprémi, B.: Az egyablakos ügyintézés szegmensei.
  Új magy. közig. 12 (2), 66-75, 2019.
 24. Árva, Z.: Detours in Hungarian Administrative Criminal Justice.
  Cent. Eur. pap. 7 (1), 71-86, 2019.
 25. Szikora, V., Árva, Z.: Előszó.
  In: Újratervezés : Fogyasztói szabályozási modellek, digitalizáció, adatvédelem. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 7-10, 2019. ISBN: 9789634900795
 26. Szikora, V., Árva, Z.: Előszó.
  In: A fogyasztóvédelmi jogról másképpen : Előképek, közjogi és munkajogi vetületek. Szerk.: Hajnal Zsolt, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 7-10, 2019.
 27. Árva, Z.: Gazdasági közigazgatás.
  Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 206 p., 2019. ISBN: 9789634902522
 28. Árva, Z., Barta, A., Pribula, L., Veszprémi, B., Balázs, I.: Közigazgatási eljárások.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 310 p., 2019. ISBN: 9789634901419(nyomtatott)
 29. Árva, Z., Barta, A., Veszprémi, B., Balázs, I.: Közigazgatási jogi alaptanok.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 372 p., 2019. ISBN: 9789634900672(nyomtatott)
 30. Árva, Z., Barta, A., Veszprémi, B., Balázs, I.: Közigazgatási jogi alaptanok.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 372 p., 2019. ISBN: 9789634900689(elektronikus)
 31. Árva, Z.: Local governments and the concept of good governance.
  Curentul Juridic. 3 53-65, 2019.
 32. Árva, Z.: New Administrative Proceedings: More Effective Consumer Protection.
  Acta Univ. Sapientiae, Legal Studies. 8 (1), 5-21, 2019.
 33. Árva, Z.: Új közigazgatási eljárás: hatékonyabb fogyasztóvédelem.
  In: A fogyasztóvédelmi jogról másképpen : előképek, közjogi és munkajogi vetületek. Szerk.: Hajnal Zsolt, Főnix Média, Debrecen, 85-103, 2019. ISBN: 9789634900771
 34. Szikora, V., Árva, Z.: Újratervezés: fogyasztói szabályozási modellek, digitalizáció, adatvédelem.
  Főnix Média, Debrecen, 243 p., 2019. ISBN: 9789634900795
2018
 1. Budai, B., Gerencsér, B., Veszprémi, B.: A digitális kor hazai közigazgatási specifikumai.
  Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 447 p., 2018. ISBN: 9786155889622
 2. Szikora, V., Árva, Z.: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a XXI. században.
  DE ÁJK, Debrecen, 364 p., 2018. ISBN: 9789634739883
 3. Barta, A., Gyüre, A.: A helyi környezetvédelem kihívásai két település példáján keresztül: Dorog és Biharkeresztes, hasonlóságok és különbségek.
  In: A települési környezetvédelem elméleti és gyakorlati megközelítései. Szerk.: Bányai Orsolya, Barta Attila, Gondolat Kiadó, Budapest, 175-196, 2018. ISBN: 9789636938833
 4. Árva, Z.: A közigazgatási hatósági eljárás alapelvei nemzetközi kontextusban.
  In: Eljárásjogi kodifikáció - Nemzetközi hatások. Szerk.: Csáki-Hatalovics, Gyula Balázs, Szabó, Krisztián, Patrocinium Kiadó, Budapest, [1-8], 2018. ISBN: 9789634132042
 5. Barta, A., Bányai, O.: A települési környezetvédelem elméleti és gyakorlati megközelítései.
  Gondolat Kiadó, Debrecen, 292 p., 2018. ISBN: 9789636938833
 6. Árva, Z.: Fogyasztóvédelem a közigazgatási reformok keresztmetszetében.
  In: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a xxi. században. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 295-312, 2018. ISBN: 9789634739883
 7. Árva, Z.: Közigazgatási jogalkotás.
  In: IJOTEN - Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Szerk.: Jakab András, Könczöl Miklós, Menyhárd Attila, Sulyok Gábor, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 1-14, 2018.
 8. Barta, A.: Messze-e a távol?: pillanatkép területi államigazgatásunk aktuális rendszeréről és ügyfélszolgálati megoldásairól.
  Új magy. közig. 11 (4), 11-19, 2018.
 9. Árva, Z., Szabó, J.: Problémás Magánjogi elemek a helyi rendeletalkotásban.
  Debr. jogi műh. 15 (3-4), 2-11, 2018.
 10. Árva, Z., Szabó, J.: Problémás magánjogi elemek a helyi rendeletalkotásban.
  Debr. jogi műh. 15 (3-4.), 2-11, 2018.
 11. Barta, A.: Promising Solutions from the Environmental Protection Practices of Three Municipalities.
  In: Local environmental problems and answers in Hungary and Romania. Ed.: Mihály Fónai, János Kristóf Murádin, Ferenc Pénzes, Scientia Publishing House, Cluj-Napoca, 47-61, 2018. ISBN: 9786069750148
2017
 1. Kanyuk, P.: "Várakozók az oltár előtt" - avagy a TPP alakulástörténete.
  Közjavak. 3 (1), 19-23, 2017.
 2. Bartha, I.: (Köz)érdek a magánbiztonságban?: vita a köz- és civil rendészet viszonyáról és ellentmondásairól.
  Belügyi szle. 65 (5), 25-41, 2017.
 3. Józsa, Z., Bartha, I.: A bürokrácia, barát vagy ellenség?.
  Közjavak. 3 (2), 3-7, 2017.
 4. Barta, A.: A hatályos jogi szabályozás jellemzése.
  In: Közigazgatási eljárások [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 53-54, 2017. ISBN: 9789633186831
 5. Barta, A.: A hatósági ellenőrzés és a hivatalbóli eljárás, valamint egyes hatósági intézkedések különös szabályai.
  In: Közigazgatási eljárások [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 108-113, 2017. ISBN: 9789633186831
 6. Árva, Z.: A helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyelet tapasztalatai.
  In: Jogtudomány a jogfejlődés szolgálatában: Szemelvények a modern jogi kutatások köréből.. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 11-25, 2017. ISBN: 9789631293166
 7. Balázs, I.: A közigazgatás cselekvésének eszközrendszere.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 79-95, 2017. ISBN: 9789633186374
 8. Balázs, I.: A közigazgatás-elméletról és a közigazgatás fogalmáról.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 7-22, 2017. ISBN: 9789633186374
 9. Árva, Z.: A közigazgatás felépítésének és működésének alapelvei.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 23-37, 2017. ISBN: 9789633186374
 10. Árva, Z.: A közigazgatási hatósági eljárás jogorvoslati rendszere.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 114-126, 2017. ISBN: 9789633186831
 11. Balázs, I.: A közigazgatási jog fejlödésének sajátosságai az európal Közigazgatási jog problematikája.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 96-112, 2017. ISBN: 9789633186374
 12. Árva, Z.: A közigazgatási jogi szankció.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 163-171, 2017. ISBN: 9789633186831
 13. Árva, Z.: A közigazgatás kutatásának intézményrendszere.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 198-217, 2017. ISBN: 9789633186374
 14. Veszprémi, B.: A közigazgatás-tudomány és irányzatai.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 139-174, 2017. ISBN: 9789633186374
 15. Szendrői, A.: Alapjogi kollíziók a munkaviszonyban a személyiségi jog területén.
  Miskolci Jogi Szle. 12 (1), 127-142, 2017.
 16. Árva, Z.: A magyar közigazgatás-tudomány.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 175-197, 2017. ISBN: 9789633186374
 17. Kanyuk, P.: A Simpson-ügy - gondolatok az évszázad perének margójára.
  In: Jog és film : tanulmánykötet. Szerk.: Papp László J, Debreceni Egyetem, Debrecen, 24-33, 2017. ISBN: 9789634733058
 18. Árva, Z.: A szabálysértési eljárás.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 189-210, 2017. ISBN: 9789633186831
 19. Árva, Z.: A szabálysértési jog alapjai.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 172-188, 2017. ISBN: 9789633186831
 20. Bencsik, A., Barta, A.: A települési önkormányzatok szerepe a környezetvédelmi igazgatás átalakult rendszerében.
  Pro futuro. 1 79-93, 2017.
 21. Barta, A.: Az Ákr. hatálya.
  In: Közigazgatási eljárások [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 58-62, 2017. ISBN: 9789633186831
 22. Barta, A.: Az Általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapvető rendelkezései, a kérelemre induló hatósági eljárás, a hatóság döntései, a hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás.
  In: Közigazgatási eljárások [elektronikus dokumentum] / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 63-107, 2017. ISBN: 9789633186831
 23. Bartha, I.: Eljárási kódex vagy szervezeti reform?: vita és döntés a közigazgatási bíráskodásról.
  Magy. tud. 178 (9), 1084-1087, 2017.
 24. Bartha, I., Nagy, Z.: Energiaadó vagy valami más?: a környezetvédelmi közterhek hatásmechanizmusáról.
  Közjavak. 3 (3), 7-10, 2017.
 25. Szilágyi, D.: Erasmus+ Funding Instruments for Social Inclusion in the Field of Education, Training and Youth.
  Public Goods Gov. 2 (1), 16-23, 2017.
 26. Bordás, P.: Feladatfinanszírozás-e a feladatfinanszírozás?.
  Közjogi szle. 10 (2), 56-64, 2017.
 27. Bartha, I.: Földindulás: a földforgalom-szabályozás tagállami és unós joga.
  Jogtud. közlöny. 72 (9), 409-413, 2017.
 28. Barta, A.: Globális kihívások és lokális lehetőségek a nemzeti közigazgatások fejlesztésében: a magyar középszintű államigazgatás példája.
  In: Válogatott tanulmányok a társadalomtudományok köréből. Szerk.: Torgyik Judit, International Research Institute, Komárno, 67-71, 2017. ISBN: 9788089691463
 29. Balázs, I.: Helyi önkormányzatok változóban - a hatásköri generális klauzula vége felé?.
  Comitatus. 225 3-14, 2017.
 30. Árva, Z.: IV. Fejezet: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény jellemzői, alapelvei és hatálya.
  In: Közigazgatási eljárások / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 53-62, 2017. ISBN: 9789633186824
 31. Balázs, I.: Jogalkalmazás a közigazgatásban, a hatósági jogalkalmazás.
  In: Közigazgatási eljárások. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Pribula László, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 13-22, 2017. ISBN: 9789633186824
 32. Szikora, V., Árva, Z.: Jogtudomány a jogfejlődés szolgálatában: szemelvények a modern jogi kutatások köréből.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 235 p., 2017. ISBN: 9789631293166
 33. Barta, A.: Kommunális környezetvédelem?: az Észak-alföldi Régió Megyei Jogú Városainak szervezeti megoldásai az ökológiai fenntarthatóság szolgálatában.
  Régiókut. szle. 2 (1), 177-187, 2017.
 34. Barta, A.: Kormányzás és közigazgatás.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 38-52, 2017. ISBN: 9789633186374
 35. Bartha, I.: Közérdekű magánrend(etlenség).
  Közjavak. 2 (5), 22-25, 2017.
 36. Árva, Z., Barta, A., Balázs, I., Veszprémi, B.: Közigazgatás-elmélet.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 217 p., 2017. ISBN: 9789633186404
 37. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Pribula, L., Veszprémi, B.: Közigazgatási eljárások.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 257 p., 2017. ISBN: 9789633186824
 38. Árva, Z.: Központosítás-összpontosítás-szétpontosítás.
  In: Válogatott tanulmányok a társadalomtudományok köréből. Szerk.: Torgyik Judit, International Research Institute, Komárno, 129-136, 2017. ISBN: 9788089691463
 39. Barta, A.: Közvetlen és közvetett közigazgatás.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 53-78, 2017. ISBN: 9789633186374
 40. Kanyuk, P.: Kúriai döntés született a Tao-támogatásokról.
  Közjavak. 3 (4), 42-45, 2017.
 41. Barta, A.: Merre tovább megyei önkormányzat?: gondolatok a magyar középszintű önkormányzatok megújult szerepéről.
  In: Így kutattunk mi! : tudományos cikkgyűjtemény 2. : [társadalomtudományok], [Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal], Budapest, , 2017. ISBN: 9786158010023
 42. Árva, Z.: New instruments of supervision.
  In: SGEM International Multidisclipinary Scientific Conference on Social Sciences, STEF92 Technology Ltd., Sofia, 385-392, 2017.
 43. Bartha, I., Bordás, P.: Ombudsmani Est az MTA Közjogi Albizottsággal.
  Közjavak. 3 (2), 34-35, 2017.
 44. Barta, A.: Önkormányzati társulások a helyi környezetvédelmi feladatok ellátásában.
  In: A települési önkormányzatok szerepe a környezeti politika és jog alakításában. Szerk.: Fodor László, Bányai Orsolya, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 109-125, 2017. ISBN: 9789633186312
 45. Barta, A.: The Next generation of Capital and County Government Offices Develeopments in Hungarian Middle-Level State Administration since 2011.
  In: Jogtudomány a jogfejlődés szolgálatában : szemelvények a modern jogi kutatások köréből. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 27-42, 2017. ISBN: 9789631293166
 46. Barta, A., Jakab, V.: Új kihívások a középszintű államigazgatásban 2016-tól napjainkig: a területi kormányhivatalok és járások továbbfejlesztésének főbb lépései és iránya.
  Debr. jogi műh. 14 1, 2017.
 47. Balázs, I.: Új tendenciák a közszolgálati rendszerek átalakításában.
  In: Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 113-139, 2017. ISBN: 9789633186374
 48. Balázs, I.: Une politique nouvelle de l'intercommunalité en Hongrie: les bureaux communs et obligatoires.
  In: The Impact of the Economic Crisis on Locals Governments in Europe = L'impact de la crise économique sur les collectivités locales en Europe. Eds.: Luciano, Vandelli, Stéphane, Guérard, Institut Universitaire Varenne, Clermont-Ferrand, Franciaország, 447-455, 2017.
2016
 1. Bordás, P.: "Pénzetlen utas nem tud messze menni": a helyi önkormányzatok költségvetési kiadásai 1993-2010 között, majd 2010 után.
  Pro Futuro. 1 79-97, 2016.
 2. Bartha, I.: (Jog)állami bíróság?: a közigazgatási bíráskodás magyarországi reformja 2016-ban.
  Jogtud. közl. 71 (1), 575-581, 2016.
 3. Horváth, M.: A fáraó varázsol: a rezsicsökkentés beágyazottsága.
  Polittud. szle. 25 (3), 135-146, 2016.
 4. Bartha, I.: A felsőoktatás és a szabad mozgáshoz való jog az európai unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatában.
  Pro Futuro. 6 134-156, 2016.
 5. Barta, A.: A köznevelési/tanulói jogviszonnyal összefüggő tanügyi rendelkezések.
  In: Tanügyigazgatási és közigazgatási ismeretek / Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 67-88, 2016, (Szaktárnet-könyvek ; 34.) ISBN: 9789633185957
 6. Barta, A.: Általános közigazgatási ismeretek.
  In: Tanügyigazgatási és közigazgatási ismeretek / Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 7-16, 2016, (Szaktárnet-könyvek ; 34.) ISBN: 9789633185957
 7. Árva, Z.: A rend vagy a káosz joga?.
  Magyar rendészet. 12 31-44, 2016.
 8. Horváth, M.: A szépség és a szörnyeteg: közigazgatás és vállalat.
  Állam- és jogtudomány. 57 (1), 24-39, 2016.
 9. Barta, A.: A tanügy-igazgatás mint szakigazgatás.
  In: Tanügyigazgatási és közigazgatási ismeretek / Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 43-52, 2016, (Szaktárnet-könyvek ; 34.) ISBN: 9789633185957
 10. Barta, A.: A tanügyi intézményrendszer tagozódása.
  In: Tanügyigazgatási és közigazgatási ismeretek / Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 53-66, 2016, (Szaktárnet-könyvek ; 34.) ISBN: 9789633185957
 11. Árva, Z.: Az állami szervek szerepe az egészségügyi igazgatásában.
  In: Közigazgatási jogi ismeretek: Tananyag egészségügyi szakemberek részére - különös tekintettel az egészségügy szervezésére és igazgatására. Szerk.: Bencsik András, ENKK, Budapest, 55-72, 2016. ISBN: 9789639661103
 12. Bartha, I.: Case comment on Case C-366/10, Air Transport Association of America and others v. Secretary of State for Energy and Climate Change.
  International Law Journal of London 3 1-30, 2016.
 13. Árva, Z.: Metamorphosis of the sanction power of local self-governments.
  Debr. jogi műh. 13 (3-4), 1-12, 2016.
 14. Siska, K.: Mustafa Kemal Atatürk's Effect on the New Concept of the Turkish Identity and Citizenship in Particular the Constitutional Regulation of the Young Turkish Republic.
  Forum, Acta Jurid. Polit. 6 (1), 139-149, 2016.
 15. Barta, A.: Önkormányzati eszközök a helyi környezetvédelem szolgálatában.
  In: Tanulmánykötet a 7. BBK előadásaiból. Szerk.: Rajnai Zoltán, Fregán Beatrix, Marosné Kuna Zsuzsanna, Óbudai Egyetem, Budapest, 40-46, 2016. ISBN: 9786155460975
 16. László, V.: Pedagógusok minősítési rendszere a Nemzeti köznevelési törvény tükrében.
  In: A pedagógusképzés XXI. századi perspektívái. Szerk.: Péntek Imre, Szállassy Noémi, Zsoldos Marchis Juliánna, Babes-Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézete és a DOCEO Egyesület, Kolozsvár, 63-70, 2016. ISBN: 9789730230765
 17. Zoványi, N.: Szereptévesztés megtámogatva: az állam magánjogi szerepkörének anomáliái.
  Magyar jog. 6 359-365, 2016.
 18. Bartha, I., Horváth, M.: Szolgálnak és védnek: közjogi albizottsági vita elé.
  Közjavak. 2 (5), 3-4, 2016.
 19. Barta, A., Veszprémi, B.: Tanügyigazgatási és közigazgatási ismeretek.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 90 p., 2016. ISBN: 9789633185957
 20. Fodor, L., Bányai, O., Barta, A., Fónai, M.: Települési környezetvédelem Magyarországon: egy kutatás előfeltevései = Local environmental protection in Hungary : a research hypothesis.
  Tér társad. 30 (3), 19-39, 2016.
 21. Fodor, L., Fónai, M., Barta, A., Bányai, O.: Települési környezetvédelem Magyarországon: kutatási kivonat.
  Önkorm. hírlevél (BM) 28 (7), 10-14, 2016.
 22. Fodor, L., Barta, A., Fónai, M., Bányai, O.: Települési környezetvédelem Magyarországon: kutatási kivonat.
  Belügyminisztérium, Budapest, 35 p., 2016.
 23. Barta, A.: The next generation of capital and county government offices developments in Hungarian middle-level state administration since 2011.
  Publ. Govern. Admin. Financ. Law Rev. 2016.
2015
 1. DE, A. D. jogi karának oktatói-hallgatói munkaközössége, Barta, A.: A 2013-ban megjelent, jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája 1. rész.
  Pro futuro. 5 (1), 159-239, 2015.
 2. Barta, A.: A hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás (VI. fejezet).
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 119-121, 2015. ISBN: 9789633185438
 3. Árva, Z., Barta, A., Balázs, I., Veszprémi, B.: A helyi önkormányzatok felépítése és működése, a helyi közügyek fogalma, az önkormányzati feladatellátás rendszere, az önkormányzatok vagyona (IX. fejezet).
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 156-215, 2015. ISBN: 9789633185421
 4. Barta, A.: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény jellemzői és alapelvei (IV. fejezet).
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 50-74, 2015. ISBN: 9789633185438
 5. Barta, A.: A közigazgatási hatósági eljárás szakaszai, az alapeljárás, a hatóság döntései (V. fejezet).
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 75-118, 2015. ISBN: 9789633185438
 6. Barta, A.: A közigazgatási jog helye a jogrendszerben, a közigazgatási jog sajátosságai (III. fejezet).
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 50-64, 2015. ISBN: 9789633185421
 7. Barta, A.: A közigazgatási jogi norma és jogviszony: a közigazgatás által alkalmazott nem közigazgatási jog fő területei (IV. fejezet).
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 65-84, 2015. ISBN: 9789633185421
 8. Barta, A.: A közigazgatás intézményrendszere és szervezeti felépítése (V. fejezet).
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 85-98, 2015. ISBN: 9789633185421
 9. Barta, A.: A köznevelési/tanulói jogviszonnyal összefüggő tanügyi rendelkezések.
  In: Tanügyigazgatási és közigazgatási ismeretek / Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 64-86, 2015, (Szaktárnet-könyvek ; 34.)
 10. Barta, A.: Általános közigazgatási ismeretek.
  In: Tanügyigazgatási és közigazgatási ismeretek / Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 7-15, 2015, (Szaktárnet-könyvek ; 34.)
 11. Barta, A.: A tanügy-igazgatás mint szakigazgatás.
  In: Tanügyigazgatási és közigazgatási ismeretek / Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 40-50, 2015, (Szaktárnet-könyvek ; 34.)
 12. Barta, A.: A tanügyi intézményrendszer tagozódása.
  In: Tanügyigazgatási és közigazgatási ismeretek / Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 51-63, 2015, (Szaktárnet-könyvek ; 34.)
 13. Barta, A.: A területi államigazgatást érintő 2015. évi integrációs folyamatok.
  Új magy. közig. 8 (3), 14-20, 2015.
 14. Barta, A.: A területi államigazgatást érintő 2015. évi integrációs folyamatok.
  Új magy. közig. 8 (3), 14-20, 2015.
 15. Barta, A.: A területi államigazgatást érintő 2015. évi integrációs folyamatok.
  Új magy. közig. 3 (3), 14-20, 2015.
 16. Rab, H.: Does human resource management correlate with flexible employment?.
  Stud. Prawnicze. Rozprawy i materialy = Studies in Law. Res. Papers. 1 21-30, 2015.
 17. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: Magyar közigazgatási jog: általános rész 1. kötet : egyetemi tankönyv.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 297 p., 2015. ISBN: 9789633185421
 18. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: Magyar közigazgatási jog: általános rész 2. kötet : egyetemi tankönyv.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 253 p., 2015. ISBN: 9789633185438
 19. Barta, A.: Merre tovább megyei önkormányzat?: gondolatok a magyar középszintű önkormányzatok megújult szerepéről.
  In: Így kutattunk mi!: Tudományos cikkgyűjtemény II.: A Nemzeti Kiválóság a Konvergencia Régióban Program ösztöndíjasainak tudományos cikkeiből. Kiadta: Közigazgatási, és Igazságügyi Hivatal, Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Budapest, 6-7, 2015. ISBN: 9786158010023
 20. László, V.: Minőség és minősítés a Köznevelési törvény szellemében.
  Profectus in Litteris. 7 229-236, 2015.
 21. Barta, A., Veszprémi, B.: Tanügyigazgatási és közigazgatási ismeretek.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 88 p., 2015.
 22. Barta, A.: Területi államigazgatási szervek: államigazgatási feladatok települési szintű ellátásának rendszere, a jegyző jogállása és feladatai (VII. fejezet).
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 133-143, 2015. ISBN: 9789633185421
 23. Barta, A.: Területi kormányhivatalok 2.0.: a középszintű államigazgatás továbbfejlesztése 2015-ben.
  Kodifikáció és közigazgatás. 1 (1), 39-47, 2015.
2014
 1. DE, A. D. jogi karának oktatói-hallgatói munkaközössége, Barta, A.: A 2012-ben megjelent, jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája - 1. rész.
  Pro Futuro. 4 (1), 169-212, 2014.
 2. DE, A. D. jogi karának oktatói-hallgatói munkaközössége, Barta, A.: A 2012-ben megjelent, jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája - 2. rész.
  Pro Futuro. 4 (2), 157-224, 2014.
 3. Barta, A.: A hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : II. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 118-120, 2014. ISBN: 9789633184578
 4. Barta, A.: A helyi igazgatás kialakulása, a magyar helyi igazgatás fejlődése.
  In: Helyi önkormányzatok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 10-23, 2014. ISBN: 9789633184585
 5. Barta, A.: A helyi önkormányzás alapkérdései a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában.
  In: Helyi önkormányzatok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 24-35, 2014. ISBN: 9789633184585
 6. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: A helyi önkormányzatok felépítése és működése, a helyi közügyek fogalma, az önkormányzati feladatellátás rendszere, az önkormányzatok vagyona.
  In: Magyar közigazgatási jog - Általános rész I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 155-214, 2014. ISBN: 9789633184561
 7. Barta, A.: A helyi önkormányzatok társulásai.
  In: Helyi önkormányzatok / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 186-202, 2014. ISBN: 9789633184585
 8. Barta, A.: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény jellemzői és alapelvei.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : II. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 47-71, 2014. ISBN: 9789633184578
 9. Barta, A.: A közigazgatási hatósági eljárás szakaszai, az alapeljárás, a hatóság döntései.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : II. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 72-117, 2014. ISBN: 9789633184578
 10. Barta, A.: A közigazgatási jog helye a jogrendszerben, a közigazgatási jog sajátosságai.
  In: Magyar közigazgatási jog - Általános rész I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 50-63, 2014. ISBN: 9789633184561
 11. Barta, A.: A közigazgatási jogi norma.
  In: Magyar közigazgatási jog - Általános rész I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 64-69, 2014. ISBN: 9789633184561
 12. Barta, A.: A közigazgatás intézményrendszere és szervezeti felépítése.
  In: Magyar közigazgatási jog - Általános rész I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 84-98, 2014. ISBN: 9789633184561
 13. Barta, A.: A központi közigazgatási szervek területi szervei, az államigazgatási feladatok települési szintű ellátásának rendszere, a jegyző jogállása és feladatai.
  In: Magyar közigazgatási jog - Általános rész I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 131-142, 2014. ISBN: 9789633184561
 14. Árva, Z.: A mikroerőművek jogi szabályozása hazánkban és Európában.
  In: 5. Báthory-Brassai Konferencia tanulmánykötet : 1. rész : Tanulmányok, publikációk és előadások az 5. Báthory-Brassai Konferencia programjából. Szerk.: Rajnai Zoltán, Fregan Beatrix, Ozsváth Judit, Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola, Budapest, 25-31, 2014. ISBN: 9786155460388
 15. László, V.: A Nemzeti köznevelési törvény 2012-es bevezetésének hatása a magyar közoktatásra.
  In: Minőség és versenyképes tudás : Neveléstudományi konferencia 2013. Szerk.: Fóris-Ferenczi Rita, Demény Piroska, Babes-Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet; Doceo Egyesület, Kolozsvár, 77-81, 2014. ISBN: 9789730163414
 16. Veszprémi, B.: A tájékoztatási kötelezettség megjelenése, különös tekintettel az önkormányzati honlapok felépítésével kapcsolatos jogi elvárásokra.
  Infokomm. jog 11 (3), 111-117, 2014.
 17. Barta, A.: A területi államigazgatás változásai 2010-2014.
  Új magy. közig. 2 1-7, 2014.
 18. Balázs, I.: Az önkormányzatokra vonatkozó szabályozás átalakulása.
  MTA Law Working Papers. 3 1-12, 2014.
 19. László, V.: Egy intézmény átadásának aspektusai.
  In: IX. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója, 2013. Szerk.: Törő Csaba, Bátyi Emese, KRE ÁJK, Budapest, 237-240, 2014, (Jog és állam, ISSN 1787-0607 ; 19.) ISBN: 9789639808560
 20. Árva, Z.: Energiapolitika.
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 22 p., 2014.
 21. Veszprémi, B.: Hatósági szolgáltatások változása.
  In: Gyűrűk és sugarak : mit nyújt egy magyar város? Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 211-228, 2014. ISBN: 9786155376351
 22. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: Helyi önkormányzatok.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 273 p., 2014. ISBN: 9789633184585
 23. Árva, Z.: Infrastruktúra-fejlesztés.
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet, Budapest, 20 p., 2014.
 24. Barta, A.: Intézményi szociális szolgáltatások.
  In: Gyűrűk és sugarak : mit nyújt egy magyar város? Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 137-152, 2014. ISBN: 9786155376351
 25. Fónai, M., Barta, A., Gyüre, A., Pénzes, F.: Joghallgatók rekrutációja és professzió-képének néhány eleme.
  Pro futuro. 4 (2), 11-37, 2014.
 26. Barta, A.: Középszintű önkormányzatok tegnap, ma, holnap.
  In: Jogalkotás és jogalkalmazás a XXI. század Európájában. Szerk.: Zoványi Nikolett, DOSZ Jogtudományi Osztály, Budapest-Debrecen, 65-77, 2014. ISBN: 9786158004411
 27. Barta, A.: Közigazgatás és gazdasági fejlesztés?: A középszintű önkormányzatok átalakuló feladatai.
  In: 5. Báthory-Brassai Konferencia tanulmánykötet : 1. rész : Tanulmányok, publikációk és előadások az 5. Báthory-Brassai Konferencia programjából. Szerk.: Rajnai Zoltán, Fregan Beatrix, Ozsváth Judit, Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola, Budapest, 45-49, 2014. ISBN: 9786155460388
 28. Árva, Z., Szabó, T.: Közlekedéspolitika.
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet, Budapest, 21 p., 2014.
 29. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B., Balázs, I.: Magyar közigazgatási jog: általános rész : I. kötet : egyetemi tankönyv.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 291 p., 2014. ISBN: 9789633184561
 30. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B., Balázs, I.: Magyar közigazgatási jog: általános rész : II. kötet : egyetemi tankönyv.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 245. p., 2014. ISBN: 9789633184578
 31. Árva, Z.: Oktatáspolitika, oktatásirányítás.
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 22 p., 2014.
 32. Árva, Z.: Sportpolitika.
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 22 p., 2014.
 33. Veszprémi, B.: The most significant changes affecting the administrative work of Hungarian local authorities.
  J. legal Econ. Issues Central Eu. 5 (2), 97-101, 2014.
2013
 1. Barta, A.: A hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv : II. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 119-121, 2013. ISBN: 9789633183984
 2. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: A helyi önkormányzatok felépítése és működése, a helyi közügyek fogalma, az önkormányzati feladatellátás rendszere.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv : I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 150-206, 2013. ISBN: 9789633183984
 3. Barta, A.: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény jellemzői és alapelvei.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv : I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 46-70, 2013. ISBN: 9789633183984
 4. Barta, A.: A közigazgatási hatósági eljárás szakaszai, az alapeljárás, a hatóság döntései.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv : II. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 71-118, 2013. ISBN: 9789633183984
 5. Barta, A.: A közigazgatási jog helye a jogrendszerben, a közigazgatási jog sajátosságai.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv : I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 51-63, 2013. ISBN: 9789633183984
 6. Barta, A.: A közigazgatási jogi norma fogalma és fajtái.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv : I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 64-67, 2013. ISBN: 9789633183984
 7. Barta, A.: A közigazgatási jogviszony.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv : I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 67-69, 2013. ISBN: 9789633183984
 8. Barta, A.: A közigazgatás intézményrendszere és a közigazgatás szervezeti felépítése.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv : I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 84-97, 2013. ISBN: 9789633183984
 9. Árva, Z.: A közigazgatás quasi bíráskodási tevékenységének változásai.
  In: Pro Scientia Aranyérmesek konferenciája 2012. Szerk.: Szöllősi László, HVG Press, Budapest, 292-296, 2013.
 10. Barta, A.: A közigazgatás területi szintjének legfontosabb jellemzői, kodifikációs állomásai Magyarországon 1867 és 1989 között.
  Kodifikáció és közigazgatás. 2 72-82, 2013.
 11. László, V.: A köznevelési törvény és a helyi önkormányzatok kapcsolata.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2013. november 7. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Stipta István, ME Tudományszervezési és Nk. Oszt., Miskolc, 177-181, 2013.
 12. Barta, A.: A központi közigazgatási szervek területi szervei, az államigazgatási feladatok települési szintű ellátásának rendszere, a jegyző jogállása és feladatai.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv : I. kötet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 126-137, 2013. ISBN: 9789633183984
 13. Árva, Z.: A quasi bíráskodás megközelítési lehetőségei.
  Pro futuro. 3 (2), 120-135, 2013.
 14. Madai, N.: A rendőrség által kötött közigazgatási szerződések.
  Profectus in Litteris. 4 151-160, 2013.
 15. Balázs, I.: Az "Európai Közigazgatási Tér" és az európai közigazgatási jog.
  In: Közigazgatási jog : fejezetek a szakigazgatás köréből : 1. köt. A szakigazgatás általános alapjai, nemzetközi összefüggései. Az állami alapfunkciók igazgatása. Szerk.: Lapsánszky András, Complex, Budapest, 59-94, 2013. ISBN: 9789632953168
 16. Veszprémi, B., Czékmann, Z.: Az e-közigazgatás szakigazgatási alapjai.
  In: Közigazgatási jog : fejezetek a szakigazgatás köréből : 1. köt. A szakigazgatás általános alapjai, nemzetközi összefüggései. Az állami alapfunkciók igazgatása. Szerk.: Lapsánszky András, Complex, Budapest, 359-397, 2013. ISBN: 9789632953168
 17. Kovács, Á.: Building authorization procedure of specific buildings of mining.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2013. november 7. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Stipta István, ME Tudományszervezési és Nk. Oszt., Miskolc, 165-169, 2013.
 18. Kozma, G., Barta, A.: Geographical aspects of the changes of Hungary's deconcentrated state administration system between 1990 and 2012.
  Bull. Geogr. Socio-Econom. Ser. 20 (20), 59-69, 2013.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Cultural Studies
  Q3 Demography
  Q3 Geography, Planning and Development
  Q3 Urban Studies
 19. Árva, Z.: Kommentár Magyarország Alaptörvényéhez.
  Complex, Budapest, 497 p., 2013. ISBN: 9789632953137
 20. Joó, I.: Korlátozott fogyasztói jogok: jótállás anomáliái a hazai piacon.
  Profectus in Litteris. 4 77-84, 2013.
 21. Árva, Z.: Köznevelés - közoktatás szakigazgatási alapjai.
  In: Közigazgatási jog : fejezetek a szakigazgatás köréből : 3. köt. Humán közszolgáltatások igazgatása. Szerk.: Lapsánszky András, Complex, Budapest, 83-119, 2013. ISBN: 9789632953182
 22. Papp, O.: L'autonomie des collectivités locales dans les nouvelles décisions de la cour constitutionnelle.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2013. november 7. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Stipta István, ME Tudományszervezési és Nk. Oszt., Miskolc, 213-218, 2013.
 23. Árva, Z., Balázs, I., Balla, Z., Barta, A., Veszprémi, B.: Magyar közigazgatási jog: általános rész : egyetemi tankönyv : I. kötet.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 325 p., 2013. ISBN: 9789633183984
 24. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: Magyar közigazgatási jog: általános rész : egyetemi tankönyv : II. kötet.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 229 p., 2013. ISBN: 9789633183984
 25. Árva, Z.: Önkormányzati anomáliák régen és most. Nagy Marianna - Hoffmann István (szerk.): Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata c. kommentár apropóján.
  Közjogi szle. 4 82-88, 2013.
  (Ismertetett mű: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata 2012 / szerk. Nagy Marianna, Hoffmann István. -Budapest : HVG Orac, 2012)
 26. Barta, A.: Területfejlesztés, területrendezés.
  In: Közigazgatási jog : fejezetek a szakigazgatás köréből : 2. köt. Gazdasági közigazgatás, infrastruktúra igazgatás. Szerk.: Lapsánszky András, Complex, Budapest, 421-458, 2013. ISBN: 9789632953175
 27. Barta, A.: Területi államigazgatás Magyarországon.
  Gondolat, Budapest, 317 p., 2013. ISBN: 9789636934989
 28. Balázs, I.: Új tendenciák a közigazgatás fejlődésében.
  In: 90 éves a szegedi jogászképzés / főszerk. Hajdú József, SZTE, Szeged, 7-16, 2013. ISBN: 9789639927612
 29. Balázs, I.: Változások a helyi önkormányzati rendszer szabályzásában Magyarországon és az Európai Unió tagországaiban.
  In: A közigazgatás és az emberek. Szerk.: Csefkó Ferenc, A Jövő Közigazgatásáért Alapítvány, Pécs, 23-36, 2013. ISBN: 9789638875532
2012
 1. DE, A. D. jogi karának oktatói- hallgatói munkaközössége, Barta, A.: A 2010-ben megjelent, jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája - 3., befejező rész.
  Pro Futuro. 2 (2), 138-176, 2012.
 2. Barta, A.: A helyi igazgatás kialakulása, a magyar helyi igazgatás fejlődése.
  In: Közigazgatás-elmélet : egyetemi tankönyv. Írták: Árva, Balázs, Barta, Veszprémi, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 11-24, 2012. ISBN: 9789633182734
 3. Barta, A.: A helyi önkormányzás alapkérdései a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában.
  In: Helyi önkormányzatok : egyetemi tankönyv. Írták: Árva, Balázs, Barta, Veszprémi, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 25-36, 2012. ISBN: 9789633182734
 4. Balázs, I.: A helyi önkormányzati autonómiafelfogás változása az új törvényi szabályozásban.
  Új magy. közig. 10 37-43, 2012.
 5. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: A helyi önkormányzatok felépítése és működése, az önkormányzati feladatellátás rendszere, a helyi közügy fogalma.
  In: Magyar közigazgatási jog [elektronikus dokumentum] : általános rész : I. kötet : elektronikus jegyzet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 100-137, 2012.
 6. Barta, A.: A helyi önkormányzatok társulásai.
  In: Helyi önkormányzatok. Egyetemi tankönyv. Írták: Árva, Balázs, Barta, Veszprémi, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 188-205, 2012. ISBN: 9789633182734
 7. Barta, A.: A közigazgatási jog helye a jogrendszerben, a közigazgatási jog sajátosságai.
  In: Magyar közigazgatási jog [elektronikus dokumentum] : általános rész : I. kötet : elektronikus jegyzet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 35-42, 2012.
 8. Barta, A., Veszprémi, B.: A közigazgatási jogi norma.
  In: Magyar közigazgatási jog [elektronikus dokumentum] : általános rész : I. kötet : elektronikus jegyzet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 43-55, 2012.
 9. Barta, A.: A közigazgatás intézményrendszere.
  In: Közigazgatás-elmélet : egyetemi tankönyv/ írták Árva, Balázs, Barta, Veszprémi, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 90-123, 2012. ISBN: 9789633182741
 10. Barta, A.: A közigazgatás intézményrendszere és a közigazgatás szervezeti felépítése.
  In: Magyar közigazgatási jog [elektronikus dokumentum] : általános rész : I. kötet : elektronikus jegyzet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 56-64, 2012.
 11. Barta, A.: A közigazgatás sajátosságai.
  In: Közigazgatás-elmélet : egyetemi tankönyv. Írták: Árva, Balázs, Barta, Veszprémi, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 68-89, 2012. ISBN: 9789633182741
 12. Balázs, I.: A közigazgatás változásianak hatása a közigazgatás alapelveire.
  In: Il Me Semblait Que J'Étais Moi-M©eme Ce Dont Parlait L'ouvrage : Liber Amicorum Endre Frenczy / Balázs István, Patrocinium, Budapest, 15-26, 2012. ISBN: 9786155107863
 13. Barta, A.: A központi közigazgatási szervek területi szervei, az államigazgatási feladatok települési szintű ellátásának rendszere, a jegyző jogállása és feladatai.
  In: Magyar közigazgatási jog [elektronikus dokumentum] : általános rész : I. kötet : elektronikus jegyzet / Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Veszprémi Bernadett ; szerkesztette Balázs István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 84-91, 2012.
 14. Balázs, I.: A magyar közigazgatás átalakulása a rendszerváltástól napjainkig.
  Új magy. közig. 5 (12), 2-13, 2012.
 15. Nagy, M., Hoffman, I., Balázs, I.: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata.
  HVG ORAC, Budapest, 530 p., 2012. ISBN: 9789632581828
 16. Balázs, I.: Az autonómia-felfogás változása az új magyar helyi önkormányzati szabályozásban.
  Állam- és jogtudomány. 53 (2-3), 213-241, 2012.
 17. László, V.: Die Funktion der Kirche in der Schulenerhaltung.
  In: Doktoranduszok Fóruma: Miskolc, 2012. november 8. : Állam- és Jogtudományi Kar Szekciókiadványa. Szerk.: Stipta István, Miskolci Egyetem Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály, Miskolc, 117-121, 2012.
 18. Balázs, I.: Eastern Europe in transition, the case of Hungary: the readjustment of public administration, programs and aspects of the transformation of public administration in Hungary, in the 1990-2002 period.
  Acta juridica Hungarica. 53 (2), 115-132, 2012.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Law
 19. Veszprémi, B.: Felelősség a közszolgálatban.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 139 p., 2012. ISBN: 9789633181768
 20. Árva, Z., Balázs, I., Balla, Z., Barta, A., Veszprémi, B.: Helyi önkormányzatok: egyetemi tankönyv.
  Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, Debrecen, 315 p., 2012. ISBN: 9789633182734
 21. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: Közigazgatás-elmélet: egyetemi tankönyv.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 299 p., 2012. ISBN: 9789633182741
 22. Barta, A.: Közigazgatás és a közigazgatási jog.
  In: Közigazgatás-elmélet : egyetemi tankönyv. Írták: Árva, Balázs, Barta, Veszprémi, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 124-159, 2012. ISBN: 9789633182741
 23. Árva, Z., Balázs, I., Balla, Z., Barta, A., Veszprémi, B.: Magyar közigazgatási jog általános rész : I. kötet : elektronikus jegyzet.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 220 p., 2012.
 24. Árva, Z.: Merre tovább szabálysértési jog.
  Új magy. közig. 9 46-53, 2012.
 25. Barta, A.: Nemzetközi trendek, magyar tendenciák a Kormány területi képviseletében.
  Profectus in Litteris. 3 35-44, 2012.
 26. Barta, A.: New trends in the territorial representation of governments on the recent transformation of Hungarian territorial state administration.
  Curentul juridic. 48 75-84, 2012.
 27. Balázs, I.: Reflexions aux travaux de l'Atelier sur la" Mondialisation et professionnalisation de la fonction publique ; tendances actuelles, perspectives et besoins." a l'ocassion du Congrés de l'IISA á Lausanne, 4-8 juillet 2011..
  In: Congres de l'IISA : [proceedings], [L'IISA], Lausanne, 1-6, 2012.
 28. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: Segédanyag a Helyi önkormányzatok tantárgyhoz 2012/2013. tanév I. félév.
  DE ÁJK KJT, Debrecen, 108 p., 2012.
 29. Veszprémi, B.: Szemelvények a nemzetközi közszolgálati felelősségi szabályozásból.
  Új magy. közig. 5 (3), 30-36, 2012.
2011
 1. Csécsy, G., Károlyi, G., Törő, E., Fézer, T., Petkó, M., Hajnal, Z.: A gazdasági szféra ügyletei.
  Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 428 p., 2011. ISBN: 9789633181706
 2. Madai, N.: A hatósági szerződésekkel kapcsolatos közigazgatási perek eljárásjogi dilemmái.
  In: VII. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója. Írták: Antal Szilvia, Bencsik András, Bodnár Norbert [et al.] ; szerk. Kun Attila, Lajtár István, Miskolczi Bodnár Péter [et al.], Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, [Budapest], 23-28, 2011, (Jog és állam, 1787-0607 ; 17.) ISBN: 9789639808379
 3. Balázs, I.: A helyi önkormányzatok feladatellátási rendszere,különös tekintettel részvételükre az államigazgatási feladat-és hatáskörök gyakorlásában.
  In: 20 éves a magyar önkormányzati rendszer. Szerk.: Fábián Adrián, A Jövő közigazgatásáért Alapítvány, Pécs, 85-109, 2011. ISBN: 9789638875518
 4. Balázs, I.: A köziazgatás-elmélet fogalma és tárgya.
  In: Közigazgatás-elmélet. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 9-25, 2011. ISBN: 9789633181713
 5. Balázs, I.: A közigazgatás alapelvei és azok hatása a felépítésére és működésére.
  In: Közigazgatás-elmélet. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 26-54, 2011. ISBN: 9789633181713
 6. Balázs, I.: A közigazgatás átalakulása Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig.
  In: Ratio Legis - Ratio Iuris : ünnepi tanulmányok Tamás András tiszteletére 70. születésnapja alkalmából = Liber amocorum Studia A. Tamás septuagenario dedicata. Szerk.: Gerencsér Balázs és Takács Péter, Szent István Társulat, Budapest, 309-322, 2011. ISBN: 9789632772578
 7. Veszprémi, B.: A közigazgatás döntései, közigazgatási aktustan.
  In: Közigazgatás-elmélet. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 153-177, 2011. ISBN: 9789633181713
 8. Barta, A.: A közigazgatás intézményrendszere.
  In: Közigazgatás-elmélet. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 91-116, 2011.
 9. Árva, Z.: A közigazgatás kutatásának intézményrendszere.
  In: Közigazgatás-elmélet. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 255-270, 2011. ISBN: 9789633181713
 10. Barta, A.: A közigazgatás sajátosságai.
  In: Közigazgatás-elmélet. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 69-90, 2011.
 11. Veszprémi, B.: A közigazgatás személyzete.
  In: Közigazgatás-elmélet. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 178-195, 2011. ISBN: 9789633181713
 12. Balázs, I.: A közigazgatás személyzeti rendszerei és annak változásai az Európai Unió tagországaiban.
  In: Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. Szerk.: Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula, Complex Kiadó, Budapest, 83-96, 2011. ISBN: 9789632952161
 13. Veszprémi, B., Balázs, I.: A közigazgatás-tudomány és irányzatai.
  In: Közigazgatás-elmélet. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 196-223, 2011. ISBN: 9789633181713
 14. Balázs, I.: A közigazgatás változásairól Magyarországon és Európában a rendszerváltástól napjainkig.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 203 p., 2011. ISBN: 9789633181775
 15. Veszprémi, B.: A közszolgálat két problémája: egységesség és közszolgálati etika.
  In: Generatio Regenerationis : ünnepi tanulmányok a debreceni jogi kar újraalapításának 15. évfordulójára. Szerk.: Madai Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 166-181, 2011.
 16. Balázs, I.: A közszolgálat változásai.
  In: A közigazgatás tudományos vizsgálata egykor és ma : 80 éve jött létre a budapesti jogi karon a Magyar Közigazgatástudományi Intézet : az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 2011. június 9-10-én rendezett konferencián elhangzott előadások. Szerk.: Fazekas Marianna, Gondolat Kiadó, Budapest, 154-174, 2011. ISBN: 9789636933746
 17. Árva, Z.: A magyar közigazgatás-tudomány.
  In: Közigazgatás-elmélet. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 237-254, 2011. ISBN: 9789633181713
 18. Árva, Z.: A polgármester tisztségének a megszüntetése.
  In: Pro Scientia Aranyérmesek X. Konferenciája : Budapest, 2010. szeptember 30 - október 03. : előadások. Szerk.: Szőllősi László, Pro Scientia Aranyérmesek Társ., Budapest, 148-153, 2011. ISBN: 9789638828910
 19. Árva, Z.: A törvényességi ellenőrzés és felügyelet egyes elméleti kérdései.
  In: Generatio Regenerationis : ünnepi tanulmányok a debreceni jogi kar újraalapításának 15. évfordulójára. Szerk.: Madai Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 9-21, 2011. ISBN: 9789633181577
 20. Árva, Z.: Az építési eljárások egyes jellegzetességei a Ket. tükrében.
  Új magy. közig. 4 (4), 52-59, 2011.
 21. Szamel, K., Gajduschek, G., Koi, G., Balázs, I.: Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása.
  Complex Kiadó, Budapest, 970 p., 2011. ISBN: 9789632952161
 22. Joó, I.: Az információs aszimmetria egyes aspektusai és gyakorlati problémái a pénzügyi fogyasztóvédelem területén.
  In: VII. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója. Írták: Antal Szilvia, Bencsik András, Bodnár Norbert [et al.] ; szerk. Kun Attila, Lajtár István, Miskolczi Bodnár Péter [et al.], Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, [Budapest], 77-82, 2011, (Jog és állam, 1787-0607 ; 17.) ISBN: 9789639808379
 23. Balázs, I.: Belgium közigazgatása.
  In: Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. Szerk.: Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula, Complex Kiadó, Budapest, 271-290, 2011. ISBN: 9789632952161
 24. Mező, F., Barta, A., Kozma, G.: Changes in the system of deconcantrated public administration in Hungary after 1990.
  In: Regional and Cohesion Policy Insight into the role of Partnership Principle in the New Policy Design. Eds.: Ioan Horga, Iordan Gh. Barbulescu, Adrian Ivan, Mykolia Palinchak, Istvan Suli-Zakar, University of Debrecen Press, University of Oradea Press, Debrecen-Oradea, 81-87, 2011.
 25. Veszprémi, B.: Felelősség a közigazgatásban, avagy milyen eszközökkel alakítható ki a közszolgálat felelősségtudata?.
  Új magy. közig. 4 (1), 15-24, 2011.
 26. Balázs, I.: Globális problémák és nemzeti szabályozás: a szabályozási stratégiák kihívásai.
  Magyar közig. 1 (2), 59-65, 2011.
 27. Árva, Z.: Közigazgatás az államhatalmi ágak és funkciók rendszerében.
  In: Közigazgatás-elmélet. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 54-68, 2011. ISBN: 9789633181713
 28. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A., Veszprémi, B.: Közigazgatás-elmélet: egyetemi tankönyv.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 270 p., 2011. ISBN: 9789633181713
 29. Árva, Z., Balázs, I., Barta, A.: Közigazgatás és közigazgatási jog.
  In: Közigazgatás-elmélet. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 117-152, 2011. ISBN: 9789633181713
 30. Szalóki, I.: Közigazgatási bíróságok, avagy a múlt megjelenése egy újkor hajnalán?.
  In: Közigazgatási eljárásjog - A tananyagon túl : Közigazgatási Jogi Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája. Szerk.: Barabás Gergely, ELTE ÁJK, Budapest, 11-19, 2011.
 31. Balázs, I.: Le controle de légalité sur les collectivité locales et territoriales en Hongrie.
  Est Europa 2 407-419, 2011.
 32. Balázs, I.: Magyarország közigazgatása.
  In: Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. Szerk.: Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula, Complex Kiadó, Budapest, 727-758, 2011. ISBN: 9789632952161
 33. Veszprémi, B.: Regulation of civil service and disciplinary responsibility in Europe.
  J. Legal Econ. Issues Cent. Europe. 2 (4), 63-67, 2011.
 34. Balázs, I., Gajduschek, G., Szamel, K.: Trendek az európai országok közigazgatásában.
  Állam- és jogtudomány. 2011 (2), 161-195, 2011.
 35. Balázs, I.: Új tendenciák a közigazgatás-tudományban.
  In: Közigazgatás-elmélet. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Barta Attila, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 225-236, 2011. ISBN: 9789633181713
2010
 1. Balázs, I.: A fővárosi és megyei önkormányzat.
  In: Helyi önkormányzatok : egyetemi jegyzet / Árva Zsuzsanna ... [et al.] ; [szerk. Balázs István], Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 210-221, 2010. ISBN: 9789633180709
 2. Barta, A.: A helyi igazgatás kialakulása, a magyar helyi igazgatás fejlődése.
  In: Helyi önkormányzatok / Árva Zsuzsanna ... [et al.] ; [szerk. Balázs István], Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 13-21, 2010. ISBN: 9789633180709
 3. Barta, A.: A helyi önkormányzás alapkérdései a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában.
  In: Helyi önkormányzatok / Árva Zsuzsanna ... [et al.] ; [szerk. Balázs István], Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 25-34, 2010. ISBN: 9789633180709
 4. Balázs, I.: A helyi önkormányzati rendszer továbbfejlesztésének lehetőségei.
  In: Helyi önkormányzatok : egyetemi jegyzet / Árva Zsuzsanna ... [et al.] ; [szerk. Balázs István], Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 283-294, 2010. ISBN: 9789633180709
 5. Balázs, I.: A helyi önkormányzatok által ellátott feladat és hatáskörök.
  In: Helyi önkormányzatok : egyetemi jegyzet / Árva Zsuzsanna ... [et al.] ; [szerk. Balázs István], Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 54-67, 2010. ISBN: 9789633180709
 6. Balázs, I.: A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata.
  In: Helyi önkormányzatok : egyetemi jegyzet / Árva Zsuzsanna ... [et al.] ; [szerk. Balázs István], Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 226-242, 2010. ISBN: 9789633180709
 7. Barta, A.: A helyi önkormányzatok fölötti törvényességi kontroll egyes kérdései: múlt, jelen, jövő.
  Profectus in Litteris. 2 57-65, 2010.
 8. Barta, A.: A helyi önkormányzatok társulásai, a többcélú kistérségi társulások.
  In: Helyi önkormányzatok. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Vasas Lászlóné, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 182-209, 2010.
 9. Balázs, I.: A kormány területi képviseletének perspektívái az Európai országokban.
  Közigazgatás-tudományi közlöny. 1 1-20, 2010.
 10. Veszprémi, B.: A közszolgálat felelősségi rendszerének fejlődése az 1800-as évek végén.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = : Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai / [...szerk. Stipta István]
 11. Veszprémi, B.: A közszolgálat felelősségi rendszerének fejlődése az államalapítástól a Csemegi kódexig.
  In: A jogi személy helyzete a civil és gazdasági életben és egyéb polgári jogi problémák, Hoverla, [Ungvár], 132-138, 2010.
 12. Árva, Z.: Az igazságszolgáltatás és a végrehajtás elválasztásának 140 éve.
  Miskolci jogi szle. 5 (2), 31-49, 2010.
 13. Vasas, L., Balázs, I., Balla, Z., Barta, A., Veszprémi, B., Árva, Z.: Helyi önkormányzatok: egyetemi jegyzet.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 310 p., 2010. ISBN: 9789633180709
 14. Balázs, I.: Középszintű önkormányzatok Európában: korreferátum az "Európában a megye" Országos Tudományos Konferencia "Szervezet és legitimáció középszinten" című szekció ülésére.
  In: Európában a megye. Szerk.: Pálné Kovács Ilona, Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs, 99-106, 2010.
 15. Barta, A.: Structural problems in Hungarian sub-governmental state administration.
  Pravo nauk. bicnik uzsgorod. nason. univ. 13 (2), 355-359, 2010.
 16. Barta, A.: Területfejlesztés.
  In: Helyi önkormányzatok. Írták: Árva Zsuzsanna, Balázs István, Balla Zsuzsanna, Barta Attila, Vasas Lászlóné, Veszprémi Bernadett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 295-309, 2010.
 17. Balázs, I.: Uniós keretek-nemzetközi tendenciák és jelenségek a közszolgálat díjazási rendszerében.
  In: Tanulmányok Berényi Sándor tiszteletére. Szerk.: Fazekas Marianna, Nagy Marianna, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 17-35, 2010. ISBN: 9789633120064
2009
 1. Árva, Z.: A közigazgatás és az igazságszolgáltatás elválasztásának egyes jogtörténeti dimenziói / Árva Zsuzsanna.
  Debr. jogi műh. 6 (3), 2009.
  (Ismertetett mű: Justiz und Verwaltung : zur Theorie der Gewaltenteilung im 18. und 19. Jahrhundert / Louis Pahlow. -Frankfurt/Main: Keip Verlag, 1999. -418 p. -)
 2. Balázs, I.: A magyar közigazgatás átalakulása a rendszerváltástól napjainkig.
  In: Rendszerváltás a jogban. Szerk.: Lamm Vanda, MTA Jogtudományi Intézet ; MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 75-93, 2009. ISBN: 9789635085804
 3. Barta, A.: A magyar területi államigazgatás fejlődése a rendszerváltástól napjainkig.
  Debr. jogi műh. 6 (2), 2009.
 4. Barta, A.: A magyar területi államigazgatás koordinációja az elmúlt két évtizedben.
  Profectus in Litteris. 1 7-15, 2009.
 5. Veszprémi, B.: A szólásszabadság (azon belül a sajtószabadság) korlátozása a kapcsolódó alkotmánybírósági határozatok tükrében.
  Debr. jogi műh. 6 (1), 2009.
 6. Barta, A.: A területi államigazgatás fejlődése a rendszerváltástól napjainkig.
  Glossa iuridica. 1 (1), 1-7, 2009.
 7. Barta, A.: Autonóm struktúrák a nemzetközi gyakorlatban.
  Studia juvenum. 2009.
 8. Veszprémi, B.: Az államigazgatási jogkörben okozott kár szabályozási kérdései.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2008. november 13. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa / [szerk. Stipta István], Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, [Miskolc], 179-183, 2009.
 9. Veszprémi, B.: Az államigazgatási jogkörben okozott kár szabályozási kérdései.
  Glossa iuridica. 1 (1), 33-36, 2009.
 10. Árva, Z.: Einige rechtgeschichtliche Dimensionen der Trennung von Verwaltung und Justiz / Árva Zsuzsanna.
  Debr. jogi műh. 6 (3), 2009.
  (Ismertetett mű: Justiz und Verwaltung : zur Theorie der Gewaltenteilung im 18. und 19. Jahrhundert / Louis Pahlow. -Frankfurt/Main: Keip Verlag, 1999. -418 p. -)
 11. Árva, Z.: Gondolatok a közigazgatás és az igazságszolgáltatás összefüggéseiről a magyar Alkotmánybíróság esetjoga tükrében.
  In: A köztársasági alkotmány 20 éve : tanulmánykötet. Szerk.: Kocsis Miklós, Zeller Judit, Pécsi Alkotmányjogi Műhely Alapítvány, Pécs, 563-580, 2009. ISBN: 9789630686754
 12. Barta, A.: Koordináció a központi szint alatti államigazgatásban.
  In: 7. Országos 1. Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia 2009. Grastyán Konferencia Konferenciaelőadások. Szerk.: Schwarczwölder Ádám, Varga Mónika, PTE Grastyán Endre Szakkolégium, Pécs, 17-26, 2009.
 13. Balázs, I.: Középszintű önkormányzatok Európában.
  Új magy. közig. 10 49-52, 2009.
 14. Balázs, I.: Nemzetközi tendenciák a közszolgálat fejlődésében.
  Új magy. közig. 3 6-13, 2009.
 15. Veszprémi, B.: Személyazonosítás az elektronikus közigazgatásban.
  Infokomm. jog 34 186-194, 2009.
 16. Barta, A.: The development of the Hungarian territorial state administration from democratic transformation until the present day.
  Debr. jogi műh. 4 (2), 2009.
 17. Barta, A.: Tocqueville az amerikai közigazgatásról.
  Miskolci jogi szle. 4 (1), 113-115, 2009.
2008
 1. Veszprémi, B.: A köztisztviselők felelőssége a modern korban.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2007. november 13.. Szerk.: Stipta István, Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, Miskolc, 227-229, 2008.
 2. Barta, A.: Autonóm struktúrák a polgári közigazgatásban.
  Jogi fórum 8 (11), 1-29, 2008.
 3. Balázs, I.: Az államigazgatási szervek.
  In: A közigazgatási jog nagy kézikönyve. Szerk.: Kilényi Géza ; szerzők: Balázs István, Bende Szabó Gábor, Bércesi Ferenc, Gelencsér József, Ivancsics Imre, Kara Pál, Kilényi Géza, Linder Viktória, Torma András, Complex, Budapest, 137-158, 2008. ISBN: 9789632249476
 4. Árva, Z.: Die innere Differenzierung der Bagatelhandlungen als Charakteristikum.
  Debr. jogi műh. 5 (1,), 2008.
 5. Veszprémi, B.: Die Vergleichung der Disziplinarverantwortung der Staatsbeamten in der Europäischen Union und in Ungarn.
  Debr. jogi műh. 5 (1,), 2008.
 6. Veszprémi, B.: Dokumentum-azonosítás az e-közigazgatásban.
  Collect. iurid. Univ. Debr. 8 [351]-384, 2008.
 7. Árva, Z.: Fejezetek a közigazgatási büntetőbíráskodás elmélettörténete köréből.
  DELA, Debrecen, 327 p., 2008. ISBN: 9789634731306
 8. Árva, Z.: Gondolatok a közigazgatási büntetőbíráskodás fogalomváltásairól az objektív felelősség bevezetése kapcsán.
  Nemzetközi közlöny. 2 32-41, 2008.
 9. Árva, Z.: Jogi szakvizsga e-learning tananyag alkotmányjog tárgyból.
  [Complex], Budapest, [50] p., 2008.
 10. Barta, A.: Manifestations of Paraadministration in Hungarian Public Administration.
  Debr. jogi műh. 5 (2), 2008.
 11. Horváth, M.: Modemization in the Globalized Environment The Case of Administrative Modemization in Hungárián Local Governments.
  Collect. iurid. Univ. Debr. 8 [95]-111, 2008.
 12. Árva, Z.: Széljegyzetek egy ombudsmani jelentés margójára - Szabálysértési és/vagy objektív felelősség?.
  Collect. iurid. Univ. Debr. 8 [7]-25, 2008.
 13. Árva, Z.: Thoughts on the changes of definitions of administrative penal jurisdiction with regards to the introduction of liability without Fault.
  Int. J. Publ. Admin. Cent. East. Europe. 2 32-41, 2008.
2007
 1. Veszprémi, B.: A köztisztviselők etikai felelősségének szabályozása: etikai kódex szükségessége.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2006. november 9. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Jámborné Róth Erika, Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, Miskolc, 295-299, 2007.
 2. Veszprémi, B.: A köztisztviselők felelőssége a modern korban.
  In: Doktoranduszok Fóruma. Szerk.: Stipta István, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc, 227-229, 2007.
 3. Barta, A.: Atipikus megoldások a XXI. századi közigazgatásban: közvetett közigazgatás és autonóm struktúrák.
  Studia juvenum. 25-37, 2007.
 4. Veszprémi, B.: Az EU-ban dolgozó köztisztviselők felelősségére vonatkozó szabályozás.
  Collega. 9 (2-3), 72-74, 2007.
 5. Balázs, I.: Az Európai Unió közszolgálati bérrendszerei: tanulságok a magyar bérrendszer fejlesztéséhez.
  In: Látleletek a magyar közigazgatásról. Szerk.: Lőrincz Lajos, MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, 63-125, 2007. ISBN: 9789637311635
 6. Barta, A.: Önkormányzatiság, önkormányzatok és régiók.
  Debr. jogi műh. 4 (2), 2007.
 7. Barta, A.: Paraadminisztráció a magyar polgári közigazgatásban.
  Jogi fórum 7 (45), 1-21, 2007.
 8. Barta, A.: The phenomenon of indirect administration in Hungarian public administration.
  In: Evropejska juridicna ocbita i nauka : studentckii bumir : binuck 2, Ungvári Egyetem, Ungvár, , 2007.
 9. Balázs, I.: The readjustment of Public Administration from the political transformation to today: legal change, continuity of law and the denial of the past-a contribution to the legal theroy of the regime change.
  In: Transformation in hungarian law. Ed.: Vanda, Lamm, Akadémiai Kiadó, Budapest, 83-117, 2007. ISBN: 9789630585224
2006
 1. Balázs, I.: A közigazgatási hivatali rendszer kialakulása és működése.
  Magyar közig. 1 81-84, 2006.
 2. Balázs, I.: A központi szint alatti közigazgatás az egyes EU tagállamokban.
  In: Közigazgatás az Európai Unió tagállamaiban. Szerk.: Lőrincz Lajos, Unió, Budapest, ?, [2006].
 3. Veszprémi, B.: A köztisztviselők etikai felelősségének szabályozása: etikai kódex szükségessége.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2005. november 9.. Szerk.: Jámborné Tóth Erika ; [kiad. a Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma], Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, [Miskolc], 295-300, 2006.
 4. Balázs, I.: A közszolgálat fejlődési tendenciái különös tekintettel a jogi és szociális garanciarendszerre.
  In: Közjogi tanulmányok Lőrincz Lajos 70. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Imre Miklós, Lamm Vanda, Máthé Gábor, Aula, Budapest, 17-26, 2006. ISBN: 9635033486
 5. Balázs, I.: A közszolgálat fejlődési tendenciái különös tekintettel a jogi és szociális garanciarendszerre.
  In: Közjogi tanulmányok Lőrincz Lajos 70. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Balázs István, [s.n.], Budapest, 125-133, 2006.
 6. Szabó, A.: A települések helyzete Svájcban.
  Debr. jogi műh. 3 (1), 2006.
 7. Balázs, I., Bércesi, F.: A területi államigazgatás reformja: az IDEA területi államigazgatás reformja munkacsoport 2004-2006. évben készült szakértői tanulmányai.
  MKI, Budapest, 300 p., 2006. ISBN: 9639395374
 8. Balázs, I.: A területi államigazgatás továbbfejlesztésének alternatívái.
  Magy. közig. 56 (2), 71-76, 2006.
 9. Balázs, I.: A területi államigazgatás továbbfejlesztésének alternatívái.
  In: A területi államigazgatás reformja. Szerk.: Balázs István, Bércesi Ferenc, Belügyminisztérium IDEA Program, Budapest, 33-49, 2006.
 10. Szabó, B.: Jogászság és jogászképzés.
  In: Bevezetés a jog- és államtudományokba. Szerk.: Szabó Miklós, Bíbor Kiadó, Miskolc, 35-62, 2006, (Prudentia iuris, 1219-8471 ; 2.) ISBN: 9639634336
 11. Veszprémi, B.: Kelsen államelméletének alapjai.
  Debr. jogi műh. 3 (3), 2006.
 12. Balázs, I.: Kormányzás az EU tagállamaiban.
  In: Közigazgatás az Európai Unió tagállamaiban : összehasonlító közigazgatás. Szerk.: Lőrincz Lajos, Unió, Budapest, 377-423, [2006].
 13. Veszprémi, B.: Köztisztviselők az alkotmányban.
  Collega. 10 (2-3), 67-70, 2006.
 14. Barta, A.: Közvetett közigazgatás és autonóm struktúrák a XXI. századi közigazgatásban.
  In: A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának II. konferenciája : tanulmányok. Szerk.: Balogh László, Mező Ferenc, Tóth László, Debreceni Egyetem, Debrecen, 351-357, 2006.
 15. Balázs, I.: Szabályozó hatóságok és felügyeletek az EU tagországaiban.
  Collectio iuridica Univ. Debr. 6 9-33, 2006.
 16. Veszprémi, B.: Szemelvények a köztisztviselők büntetőjogi felelősségének köréből.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai / [...szerk. Stipta István], Bíbor Kiadó, Miskolc, 393-418, 2006.
2005
 1. Balázs, I.: Az Európa Tanács tagországai helyi önkormányzatokért felelős miniszterei budapesti konferenciájáról.
  Magyar közig. 55 (4), 221-229, 2005.
 2. Balázs, I.: Változások és reformok az európai országok közigazgatásában: (Magyarország és szomszédai).
  Magyar közig. 55 (12), 763-768, 2005.
2004
 1. Balázs, I.: A kistérségi államigazgatási feladatellátás rendszere.
  In: Kistérségek kézikönyve : szakértői módszertan és dokumentumtár / [szerk. Ágh Attila, Németh Jenő], Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, 199-211, 2004. ISBN: 9639395331
 2. Balázs, I.: A kormány Európai Uniós politikáját alakító intézményrendszer és gyakorlata.
  In: A központi közigazgatás az EU-csatlakozás tükrében. Szerk.: Horváth M. Tamás, Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, 159-171, 2004. ISBN: 963939520X
 3. Balázs, I.: A kormányok döntéshozatali mechanizmusa, különös tekintettel a konzultatív testületek szerepére: nemzetközi összehasonlítása.
  In: Kormányzati működés. Szerk.: Horváth M Tamás, MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, 38, 2004.
 4. Balázs, I.: A központi közigazgatás különös hatáskörű szerveinek szabályozási koncepciója.
  Magyar közig. 54 (9), 513-528, 2004.
 5. Balázs, I.: A regionális közigazgatási hivatalok kialakításának lehetőségei a területi államigazgatás működésének átalakításának tükrében.
  Magyar közig. 54 (4), 193-199, 2004.
 6. Balázs, I.: Development tendencies of public service, with special attention to the system of legal and social guarantees.
  In: Közjogi intézmények a XXI. században : "Jog és jogászok a 21. század küszöbén" nemzetközi konferencia (Pécs, 2003. október 16) Alkotmányjogi alszekciójának előadásai. Szerk.: Ádám Antal, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 20, 2004. ISBN: 9636419892
 7. Szabó, A.: Szentkirály-Szabadjai Márffy Ede (1885-1947).
  In: A Debreceni Tudományegyetem jogtanárai : (1914-1949) . Szerk.: P. Szabó Béla, Madai Sándor, Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Kar : Debreceni Egyetem Jogtörténeti Tanszék, Debrecen, 15-35, 2004, (Historia iuridicae facultatis : a Debreceni Egyetem Jogtörténeti Tanszékének kiadványsorozata ; 2.) ISBN: 9634728588
2003
 1. Balázs, I.: A közigazgatás átalakulása a rendszerváltástól napjainkig.
  In: Magyar tudománytár. Szerk.: Glatz Ferenc, Kossuth K., Budapest, 594-607, 2003.
 2. Balázs, I.: A központi szint alatti közigazgatás helyzete és változásai az EU-országokban I..
  Magyar közig. 53 (9), 513-520, 2003.
 3. Balázs, I.: A központi szint alatti közigazgatás helyzete és változásai az EU-országokban II..
  Magyar közig. 53 (10), 601-611, 2003.
 4. Balázs, I.: Az államigazgatás felépítése.
  In: Közigazgatási szakvizsga : Államigazgatás / [szerző Balázs István et al.] ; [szerk. Balázs István], Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, 31-60, 2003.
 5. Balázs, I.: Az államigazgatás fogalmi elemei.
  In: Közigazgatási szakvizsga : Államigazgatás / [szerző Balázs István et al.] ; [szerk. Balázs István], Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, 21-30, 2003.
 6. Balázs, I.: Az államigazgatás működése.
  In: Közigazgatási szakvizsga : Államigazgatás / [szerző Balázs István et al.] ; [szerk. Balázs István], Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, 61-79, 2003.
 7. Balázs, I.: Az EU csatlakozás hatása az államigazgatásra, új tendenciák az államigazgatás fejlesztésében.
  In: Közigazgatási szakvizsga : Államigazgatás / [szerző Balázs István et al.] ; [szerk. Balázs István], Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, 81-90, 2003.
 8. Szabó, A.: Ismertetés: A Debreceni Tudományegyetem jogász rektorai : (1915-1947).
  Debr. szle. 2 309, 2003.
  (Ismertetett mű: szerk. P. Szabó Béla, Madai Sándor. -A Debreceni Tudományegyetem jogász rektorai : (1915-1947) /Debrecen : Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Intézet : Debreceni Egyetem Jogtörténeti Tanszék, 2002. -300 p. -)
 9. Balázs, I.: Kormányzás az EU tagországaiban.
  OTKA, Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Tanszék, Budapest, 45 p., 2003.
2002
 1. Balázs, I.: A kormány munkáját segítő szervek.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész. Szerk.: Fazekas Marianna, Ficzere Lajos, 4. átdolg. kiad., Osiris, Budapest, 143-149, 2002. ISBN: 9633892805
 2. Balázs, I.: A központi államigazgatási szervek típusai.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész. Szerk.: Fazekas Marianna, Ficzere Lajos, 4. átdolg. kiad., Osiris, Budapest, 136-137, 2002. ISBN: 9633892805
 3. Balázs, I.: A közszolgálat fejlődési tendenciái az új évezred kezdetén.
  In: Ünnepi tanulmányok. Szerk.: Torma András, Bíbor Kiadó, Miskolc, ?, 2002.
 4. Balázs, I.: A közszolgálat fejlődési tendenciái és a magyar közszolgálat helyzete.
  [s.n.], [s.l.], 23 p., 2002.
 5. Balázs, I.: A minisztériumok.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész. Szerk.: Fazekas Marianna, Ficzere Lajos, 4. átdolg. kiad., Osiris, Budapest, 149-155, 2002. ISBN: 9633892805
 6. Balázs, I.: A nem minisztériumi formában működő központi közigazgatási szervek.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész. Szerk.: Fazekas Marianna, Ficzere Lajos, 4. átdolg. kiad., Osiris, Budapest, 155-158, 2002. ISBN: 9633892805
 7. Balázs, I.: A teljesítményhez kötött illetményrendszer bevezetésének helyzete az Európai Unió országaiban.
  Magyar közig. 52 (10), 577-581, 2002.
 8. Balázs, I.: Az államigazgatás területi szervei: a központi alárendeltségű (dekoncentrált) területi és helyi államigazgatási szervek.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész. Szerk.: Fazekas Marianna, Ficzere Lajos, 4. átdolg. kiad., Osiris, Budapest, 158-164, 2002. ISBN: 9633892805
 9. Fazekas, M., Ficzere, L., Balázs, I.: Magyar közigazgatási jog: általános rész.
  Osiris Kiadó, Budapest, 2002. ISBN: 9633892805
2001
 1. Balázs, I.: A kormány munkáját segítő szervek.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész. Szerk.: Ficzere Lajos, 3. átdolg. kiad., Osiris, Budapest, 146-154, 2001. ISBN: 9633891000
 2. Balázs, I.: A közép-kelet európai országok kormányzati és államigazgatási tevékenységét támogató SIGMA-programról és annak Magyarországra vonatkozó megállapításairól.
  Magyar jog. 51 (1), 9-21, 2001.
 3. Balázs, I.: A közigazgatás az állami szervek rendszerében és a közigazgatás szervezete: segédlet a Közigazgatási jog általános részéhez.
  Debreceni Egyetem Jog és Államtudományi Intézet, Debrecen, 60 p., 2001.
 4. Balázs, I., Petrétei, J.: A közigazgatás-fejlesztési feladatok végrehajtásának helyzete és a további feladatok, különös tekintettel a területi államigazgatásra.
  In: Emlékkönyv : Bihari Ottó egyetemi tanár születésének 80. évfordulójára /szerk. Petrétei József, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézete, Pécs, 31-35, 2001, (Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata, 0324-5934; 128.)
 5. Balázs, I.: A közigazgatás korszerűsítése.
  Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, 2001.
 6. Balázs, I.: A közigazgatás továbbfejlesztésének időszerű feladatai, különös tekintettel a területi államigazgatásra.
  MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, 2001.
 7. Balázs, I.: A központi államigazgatási szervek típusai.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész. Szerk.: Ficzere Lajos, 3. átdolg. kiad., Osiris, Budapest, 139-140, 2001. ISBN: 9633891000
 8. Balázs, I.: A közszolgálat fejlődési tendenciái a világ fejlett országában.
  Magyar közig. 51 (11), 641-647, 2001.
 9. Balázs, I.: A minisztériumok.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész. Szerk.: Ficzere Lajos, 3. átdolg. kiad., Osiris, Budapest, 155-160, 2001. ISBN: 9633891000
 10. Balázs, I.: A nem minisztériumi formában működő központi közigazgatási szervek.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész. Szerk.: Ficzere Lajos, 3. átdolg. kiad., Osiris, Budapest, 160-163, 2001. ISBN: 9633891000
 11. Balázs, I.: Az államigazgatás területi szervei: a központi alárendeltségű (dekoncentrált) területi és helyi államigazgatási szervek.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész. Szerk.: Ficzere Lajos, 3. átdolg. kiad., Osiris, Budapest, 164-170, 2001. ISBN: 9633891000
 12. Balázs, I.: Közigazgatási vezetési ismeretek.
  Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, 2001. ISBN: 9637127976
2000
 1. Balázs, I., Fogarasi, J.: A közigazgatás középszintje.
  In: Önkormányzati kézikönyv /szerk. Fogarasi József, 3., jav. kiad., HVG-ORAC, Budapest, 237-255, 2000.
 2. Balázs, I.: A központi közigazgatás általános hatáskörű területi szervei és dekoncentrált szervek.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész. Szerk.: Ficzere Lajos, Osiris, Budapest, 159-169, 2000. ISBN: 9633798183
 3. Balázs, I.: A magyar közigazgatás és a törvényesség.
  In: A közigazgatás törvényessége : Szamel Lajos Tudományos Emlékülés. Szerk.: Csefkó Ferenc, A Jövő Közigazgatásáért Alapítvány, Pécs, 163-175, 2000.
 4. Balázs, I.: A minisztérium mint központi közigazgatási szerv.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész. Szerk.: Ficzere Lajos, Osiris, Budapest, 155-157, 2000. ISBN: 9633798183
 5. Balázs, I.: A nem minisztériumi formában működő közigazgatási szervek.
  In: Magyar közigazgatási jog : általános rész. Szerk.: Ficzere Lajos, Osiris, Budapest, 157-159, 2000. ISBN: 9633798183
 6. Balázs, I.: A XXI. század közigazgatásának kihívásai.
  Magyar közig. 50 (7), 385-390, 2000.
 7. Balázs, I.: Egyes központi állami szervek.
  Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, 75 p., 2000.
1999
 1. Balázs, I.: A közigazgatás középszintje.
  In: Önkormányzati kézikönyv : [a települési és területi önkormányzatoknak]. Szerk.: Fogarasi József, HVG-ORAC, Budapest, 235-256, 1999. ISBN: 9639203181
 2. Balázs, I.: A Magyar Közigazgatás és törvényesség.
  In: A közigazgatás törvényessége : Szamel Lajos Tudományos Emlékülés. Szerk.: Csefkó Ferenc, A Jövő Közigazgatásáért Alapítvány, Pécs, 163-175, 2000. ISBN: 963002621X
 3. Verebélyi, I., Balázs, I.: Az önkormányzati rendszer magyarázata.
  Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 742 p., 1999. ISBN: 9632243447
 4. Fogarasi, J., Balázs, I.: Önkormányzati kézikönyv: [a települési és területi önkormányzatoknak].
  HVG-ORAC, Budapest, 500 p., 1999. ISBN: 9639203181
 5. Balázs, I.: Paraállami formák a mai magyar közigazgatásban.
  Tér társad. 13 (3), 37-43, 1999.
 6. Balázs, I.: VI-VII. fejezet.
  In: Az önkormányzati rendszer magyarázata. Szerk.: Verebélyi Imre, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kft., Budapest, 241-306, 1999.
1998
 1. Balázs, I.: A közigazgatás középszintje.
  In: Önkormányzati kézikönyv. Szerk.: Fogarasi József, HVG-ORAC, Budapest, 235, 1998.
 2. Balázs, I.: Igazgatási felelősség-megosztás és oktatás: (összegző jelentés a közoktatási hatásköri lista alapján).
  Készült az OKI megbízásából, Budapest, 17 p., 1998.
1997
 1. Balázs, I.: A közigazgatás középszintje.
  In: Önkormányzati kézikönyv : [a települési és területi önkormányzatoknak]. Szerk.: Fogarasi József ; [szerzők Balázs István et al.], HVG-ORAC, Budapest, 235-253, 1997. ISBN: 9638213663
 2. Balázs, I.: A közigazgatás középszintje és az EU csatlakozás.
  In: V. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia / [vál., összeáll., szerk. Fogarasi József, Kolber István, Várszegi Erzsébet], Magyar Közigazgatási Kar, Budapest, 180-185, 1997. ISBN: 9630497663
 3. Balázs, I.: A közszolgálati reform továbblépési lehetőségei.
  In: A demokrácia intézményrendszere Magyarországon / [Balázs István et al.] ; [kiadja a Magyar Tudományos Akadémia], Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 153-160, 1997. ISBN: 9635080212
 4. Balázs, I.: A területi államigazgatás reformjáról.
  In: A magyar közigazgatás korszerűsítésének elvi és gyakorlati kérdései : oktatási anyag / [vál. és szerk. Fogarasi József], UNIÓ Kiadó, Budapest, 179-185, 1997.
 5. Balázs, I.: Rugalmasság a közigazgatásban.
  In: A magyar közigazgatás korszerűsítésének elvi és gyakorlati kérdései : oktatási anyag / [vál. és szerk. Fogarasi József], Unió, Budapest, 209-211, 1997.
1996
 1. Balázs, I.: Államigazgatás az Alkotmányban.
  In: A magyar közigazgatás korszerűsítésének elvi és gyakorlati kérdései : oktatási anyag / [vál. és szerk. Fogarasi József], Unió Kiadó, Budapest, 26-35, 1996.
 2. Balázs, I.: A magyar közigazgatás feladatarányos létszámreformja és a végrehajtás tapasztalatai.
  OECD SIGMA, [s.l.], 12 p., 1996.
 3. Balázs, I.: A területi államigazgatási szervek reformjáról.
  In: A közigazgatás és ellenőrzése : tanulmányok a közigazgatás továbbfejlesztéséhez. Szerk.: Fogarasi József, Unió Kiadó, Budapest, 87-96, 1996, (Párbeszéd elmélet és gyakorlat között, ISBN: 9633881366
 4. Balázs, I.: A területi államigazgatás reformjáról.
  In: A magyar közigazgatás korszerűsítésének elvi és gyakorlati kérdései : oktatási anyag / [vál. és szerk. Fogarasi József], Unió Kiadó, Budapest, 179-186, 1996.
 5. Balázs, I.: A területi közigazgatás átszervezése és a közoktatás irányítása.
  In: Önkormányzat és közoktatás '96 : Paks, 1996, május 23-24.. Szerk.: Palotás Zoltán, Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, Szekszárd, 35-45, 1996. ISBN: 9630467674
 6. Balázs, I.: A város és vonzáskörzete együttműködésének szervezeti lehetőségei.
  In: Város és vonzáskörzete / [szerk. Szabó Gábor] ISBN: 9638430028
 7. Balázs, I.: Rugalmasság a közszolgálatban.
  In: A magyar közigazgatás korszerűsítésének elvi és gyakorlati kérdései : oktatási anyag / [vál. és szerk. Fogarasi József], Unió Kiadó, Budapest, 209-218, 1996.
 8. Balázs, I.: Területi államigazgatás.
  In: A középszintű közigazgatás reformjának elvi és gyakorlati kérdései, ELTE ÁJTK, Budapest, 7-15, 1996.
feltöltött közlemény: 499 Open Access: 55
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK