Jelenlegi hely

Imre László

Imre László

Név: Imre László
További profilok: MTMT
Fokozat
 • Dr. Univ., Kossuth Lajos Tudományegyetem (1970)
 • CSc, MTA (1984)
 • MTA doktora, MTA (1997)
 • MTA levelező tag, MTA (2007)
 • MTA rendes tag, MTA (2013)
Bemutatkozás:

Szakmai önéletrajz

Fokozatok, címek (fokozatszerzés éve): Dr. Univ. (1970)
CSc (1984)
MTA doktora (1997)
MTA levelező tag (2007)
   
Habilitáció: habilitált (1997)
   
Beosztások: tanársegéd (1969-1973)
adjunktus (1973-1984)
docens (1984-1998)
egyetemi tanár (1998-2010)
emeritus professor (2010-)
   
Kutatási területek: 19. századi magyar és orosz irodalom, komparatisztika, XX. századi magyar irodalom
   
Diploma: magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (KLTE BTK- Debrecen, 1968)
   
Nyelvtudás: orosz, angol, finn (francia)
   
Közéleti tevékenység: Folyóiratok szerkesztő bizottságának tagsága: Alföld (1978-1989)
Irodalomtörténet (1984-)
Protestáns szemle (1987-)
   
Tudományos közéleti tevékenység: MTA Doktori Tanácsának tagja: 2008-2011
Az MTA Irodalomtudományi Intézet Külső Tanácsadóm Testületének elnöke 2009-
Az MTA Irodalomtudományi Bizottságának elnöke 2008-
A Bolyai János Kutatói ösztöndíj Kuratóriumának tagja 2009-
Egyetemi közélet: kari jegyzet és tankönyv bizottság társelnöke
Gerundium Alapítvány kuratórium tagja
Professzori klub ellenőrző bizottság tagja
   
Egyetemi közéleti tevékenység: BTK dékán (1989-92)
KLTE rektorhelyettese(1998-2000)
DE rektorhelyettese (2000-2003)
rektora  (2003-2004)
prorektora (2004-2005)
   
Intézeti közéleti tevékenység: szakszervezeti bizalmi (1971-1974)
 Irodalmi-nyelvi Intézet főbizalmija (1974-1979)
Irodalmi-nyelvi Intézet titkára (1975-1980)
 a KLTE Szakszervezeti Bizottságának tagja (1980-1985)
a BTK szakszervezeti titkára (1985-1989)
a XIX. századi Magyar Irodalmi Tanszék vezetője (1989-2005)
   
Munkahelyek: KLTE (Magyar Irodalomtörténeti Intézet) (1969-1992)
Helsinki Egyetem Finnugor Intézete (1992-1996)
KLTE majd DE BTK, Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézete (1998- )
   
Kitüntetések, díjak: MTA Kiadójának nívódíja, 1985.
Oltványi Ambrus díj, 1987.
Toldy Ferenc díj, 1997.
Martinko András díj, 1998.
Debrecen Város Csokonai Díja, 2002.
Szentgyörgyi Albert díj, 2003.
Pro Scientia 2005.
Charles Simonyi-ösztöndíj 2006.
a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje
a DE Orvos- és Egészségügyi Centrumának Tankó-díja
   
Vendégoktatás: Tartós külföldi vendégprofesszori megbízás: Helsinki Egyetem, 1992-96.
Előadások tartása:
Kijevi Egyetem - 1976
Tartui Egyetem - 1995
Szentpétervári Egyetem - 1996
Rutgers Egyetem (USA) - 2000
Babes-Bolyai Egyetem (Kolozsvár) - 2003-2006

Konferenciaszereplés

A konferencia címe A konferencia helye A konferencia éve Az előadás címe
       
Magyar Nyelvészeti és Stilisztikai Konferencia, Szeged 1970 A hasonlatok szerepe Kemény Rajongók című regényében
       
Debreceni Irodalmi Napok Debrecen 1992 Rendszerváltás az irodalomban
       
Finnugor Irodalmak Kongresszusa Tartu 1995 The evolution of Genres in the Hungarian Literature
       
A kereszténység és a magyar kultúra Róma 1996 Reményik Sándor vallásos lírája és a kisebbségi etika
       
Debreceni Irodalmi Napok Debrecen 2003 Egy régi-új beszédmód (Mi a posztmodern?)
       
Horváth János ülésszak MTA, Budapest 2004 A magyar nemzeti klasszicizmus paradigmája
       
Toldy ülésszak MTA 2005 Rendszer és műfaj Toldy Ferencnél
 
       
Kolozsvár Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Kolozsvár 2011. augusztus 23. A ballada funkcióváltozatai a finn, az orosz és a magyar irodalom fejlődéstörténetében

 

Szakterület: irodalomtörténész
Ajánlott linkek:
Dr. Imre László a DE BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola törzstagja - Személyes oldal az Országos Doktori Tanács adatbázisában

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe
Hiányzó közlemények feltöltése
Hitelesített Publikációs Lista igénylése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
269
DEA-ban:
110
OA:
17
Publikációs időszak:
1963-2022
2022
 1. Imre, L.: Egy Kádár-korszakbeli vezető kultúrpolitikus ?szóhoz juttatása" : (Lajta Erika: Kivezetés a szépirodalomból: riportregény Szerdahelyi István irodalomtörténész életéről).
  Magyar Napló. 2022.05.31. 1-3, 2022.
  (Ismertetett mű: Lajta Erika. -Kivezetés a szépirodalomból : riportregény Szerdahelyi István irodalomtörténész életéről /Budapest : L'Harmattan, 2022. -311 [2] p. -)
 2. Imre, L.: Egy új Ady-monográfia margójára: Herczeg Ákos: Visszatérés a nyelvbe. Én-figurációk Ady Endre költészetében.
  Irodalomtörténet. 53 (2), 219-223, 2022.
  (Ismertetett mű: Herczeg Ákos. -Visszatérés a nyelvbe : én-figurációk Ady Endre költészetében /Debrecen : Alföld Alapítvány : Méliusz Juhász Péter Könyvtár, 2021. -366 p. -)
 3. Imre, L.: Féléves folyóirat - évszázados tanulságokkal: Szépirodalmi Lapok (1853).
  Reciti Kiadó, Budapest, 136 p., 2022. ISBN: 9786156255495
 4. Imre, L.: Gintli Tibor: Perújrafelvétel: Kalligram 2021.
  Kortárs. 66 (1), 102-105, 2022.
  (Ismertetett mű: Gintli Tibor. -Perújrafelvétel : anekdotikus elbeszélésmód és modernség a 20. század első felének magyar prózájában /Budapest : Kalligram Kiadó Kft., 2021. -310, [1] p. -)
 5. Imre, L.: Szabó Dezső "üzenete": Gróh Gáspár: Szabó Dezső - Kivezetés a szépirodalomból : MMA Kiadó, 2020.
  Hitel. 35 (1), 116-118, 2022.
  (Ismertetett mű: Gróh Gáspár. -Szabó Dezső : kivezetés a szépirodalomból /Budapest : MMA Kiadó, 2020. -247 p. -)
 6. Imre, L.: Tudományos igényű szövegkiadás máig érő tanulságokkal: Csorba Sándor új Kölcsey könyvéről.
  Szabolcs-szatmár-beregi szle. 57 (1), 133-135, 2022.
  (Ismertetett mű: sajtó alá rendezte Csorba Sándor. -Kölcsey Ferenc egybegyűjtött iratai /Budapest : Magyar Napló : Írott Szó Alapítvány, 2021. -968 p. -)
 7. Imre, L.: Variáció a posztmodern anekdotizmusra: Halász Margit: A vitéz közalkalmazott; A pipás asszony fia.
  Kortárs. 66 (6), 96-99, 2022.
  (Ismertetett mű: Halász Margit. -A vitéz közalkalmazott : tárcák, tárcanovellák /Budapest : Kortárs K., 2019. -197, [4] p. -)
2021
2020
 1. Imre, L.: Arany László és a 21. század.
  In: Kultúra, művelődés, agrárium: Tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára. Szerk.: Papp Klára, Bárány Attila, Kerepeszki Róbert, Pallai László, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet, Debrecen, 19-24, 2020, (Speculum Historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 29.) ISBN: 9789634902089
 2. Imre, L.: A Tariménes utazása műfaji komplexitása és virtuális hatástörténete.
  In: Tárgyi, nyelvi és dramaturgiai magyarázatok, konkordanciák: Tanulmányok a 80 éves Nagy Imre tiszteletére. Szerk.: Jankovits László, Pálfy Eszter, Pap Balázs, Tóth Orsolya, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Pécs, 17-24, 2020. ISBN: 9789634296225
 3. Imre, L.: Nemzetépítő művelődéstörténet: Németh László hagyományszemlélete.
  In: Németh László a magyar művelődéstörténetben. Szerk.: Balogh Csaba, Falusi Márton, Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, Budapest, 11-15, 2020. ISBN: 9786155869860
2019
 1. Imre, L.: A "boldog feltámadás" reménye.
  Hitel. 31 (1), 122-126, 2019.
  (Ismertetett mű: Térey János. -Káli holtak /Pécs : Jelenkor Kiadó, 2018)
 2. Imre, L.: A műfajtörténet, az egyetemes és a nemzeti kánon dilemmáiról: Szegedy-Maszák Mihályt újraolvasva.
  In: Narratíva, kánon, fordítás : Tanulmányok Szegedy-Maszák Mihály emlékére. Szerk.: Dávidházi Péter, Gintli Tibor, Kulcsár-Szabó Zoltán, Tóth-Czifra Júlia, Kalligram Kiadó, Budapest, 29-36, 2019. ISBN: 9789634680987
 3. Imre, L.: Debreceni iskolatársak: Arany János és Imre Sándor.
  In: "Az életet, ím, megjártam" : tudományos emlékkonferencia Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából. Szerk.: Gáborjáni Szabó Botond, Gönczy Monika, S. Varga Pál, Debreceni Református Kollégium Múzeuma; Budapest : MTA BTK Irodalomtudományi Intézet : MTA Könyvtár és Információs Központ, Debrecen, 113-124, 2019. ISBN: 9789639322240
2018
 1. Imre, L.: Egy "tetszhalott" műfaj mint posztmodern szintézis.
  In: Élményközpont: Fűzfa Balázs 60 éves. Szerk.: Láng Gusztáv, Pusztay János, Sipos Lajos, Vörös Ferenc, Savaria University Press, Szombathely, 99-103, 2018. ISBN: 9786155753206
 2. Imre, L.: Előszó.
  In: Az ismeretlen klasszikus: Berzsenyi-tanulmányok. Szerk.: Fórizs Gergely, Vaderna Gábor, reciti, Budapest, 11-15, 2018, (Reciti konferenciakötetek, ISSN 2630 953X ; 1) ISBN: 9786155478505
 3. Imre, L.: Horváth János művészetelmélete.
  Hitel. 31 (5), 101-106, 2018.
 4. Imre, L.: Korélmény és "továbbírás".
  In: Corollarium: Köszöntőkötet a 90 éves Dávid Gyula tiszteletére. Szerk.: Bartha Katalin Ágnes, Erdélyi Magyar Közrnűvelődési Egyesület, Kolozsvár, 162-168, 2018. ISBN: 9786067391053
 5. Imre, L., Hidi, T.: Sokféle irány, egységes életmű.
  Együtt 20 (1), 74-77, 2018.
 6. Imre, L.: Tompa Mihály verses epikájának kérdései.
  In: Világosító lámpás / főszerk. Fazakas Gergely Tamás ; szerk. Baranyai Norbert, Gonda László, Kovács Gergely, Sipos Ferenc, Tiszántúli Református Egyházkerület : Debreceni Református Kollégium, Debrecen, 55-59, 2018. ISBN: 9786158066563
Mindet mutasd
frissítve: 2024-04-14, 01:45

Közlemények megoszlása
műfaj szerint

Közlemények megoszlása
évszám szerint

Közlemények megoszlása
nyelv szerint