Jelenlegi hely

Szabó Béla

Szabó Béla

Szabó Béla
DE > ÁJK
tanszékvezető egyetemi tanár 1996-
Név: Szabó Béla
További profilok: MTMT
Fokozat
 • kandidátus, MTA (1993)
 • PhD, Miskolci Egyetem (1998)
Szakterület: jogász
Bizalmi válság - társadalomtudományi minikonferencia - konferencia moderáció
A római jogi kultúra nyomai a magyar jogfejlődésben - Előadás a Mindentudás Egyetemén (2011. május 18.)
A nagyszebeni szász jogakadémia hallgatóinak reformtervezete a jogi oktatásról - Előadás: A modern Magyarország megalapozása. Budapest, 2023. április 18.
Az erdélyi szászok arany szabadságlevele (1224) és annak hatása a közösség hetedfélszázados történetére - Előadás: A 800 éves Aranybulla jogtörténeti jelentősége, Budapest, 2022. március 9.

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe
Hiányzó közlemények feltöltése
Hitelesített Publikációs Lista igénylése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
265
DEA-ban:
177
OA:
159
Publikációs időszak:
1989-2023
2023
 1. Szabó, B.: "Sol sapiens in Jure". Johannes Serpilius, 17. századi soproni városbíró jogtudósi munkássága.
  In: A közép-európai régió és a nyugati hatások: A tradicionális jog alakváltozásai. Szerk.: Korsósné Delacasse Krisztina; Máthé Gábor; Mezey Barna, Gondolat K., Budapest, 191-206, 2023, (Jogtörténeti Értekezések, ISSN 0134-0026 ; 60) ISBN: 9789635564286
 2. Szabó, B.: A számkivetett jogtudós: P. Rutilius Rufus elítélésének talányai.
  In: 65 Studia in honorem Éva Jakab. Szerk.: Boóc Ádám; Pókecz Kovács Attila, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Patrocinium K., Budapest, 251-259, 2023, (De iuris peritorum meritis, ISSN 1789-0896 ; 19) ISBN: 9786155961977
 3. Szabó, B.: Die Lehrer der Hermannstädter Rechtsakademie (1844-1884). Versuch einer Rekonstruktion.
  In: Jogtörténeti Parerga III. Ünnepi tanulmányok Mezey Barna 70. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Bódiné Beliznai Kinga; GosztonyiGergely, ORAC Kiadó Kft., Budapest, 291-299, 2023. ISBN: 9789632585765
2022
 1. Szabó, B.: Az erdélyi szászok arany szabadságlevele (1224) és annak hatása a közösség hetedfélszázados történetére.
  In: Az Aranybulla a joghistóriában. Szerk.: Mezey Barna, Ferenc Mádl Institute of Comparative Law, Budapest, 195-225, 2022, (Jogi Kultúránk Öröksége ; 1) ISBN: 9786156356222
 2. Szabó, B.: Egy őrvidéki joghallgató, Gottfriedus Graff 17. századi peregrinációja emlékkönyvi bejegyzései alapján.
  In: 70 Studia in honorem István Stipta. Szerk.: Birher Nándor, Miskolczi-Bodnár Péter, Nagy Péter, Tóth J. Zoltán, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 361-372, 2022, (De iuris peritorum meritis, ISSN 1789-0896 ; 18) ISBN: 9786155961793
 3. Szabó, B.: Legal Reform Efforts and the Legal Traditions of the Transylvanian Saxons up to the End of the 16th Century.
  Acta Ethnogr. Hung. Epub 1-21, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Cultural Studies
  Q4 Demography
  Q4 Music
2021
 1. Szabó, B.: A jogi és politikai tanulmányok összefüggései a 17. századi magyarországi peregrinusok példáján.
  In: Társadalom és jog a közép- és kora újkori Magyarországon : jogtörténeti tanulmányok. Szerk.: Nagy Gábor, Sáry Pál, Tringli István, Viskolcz Noémi, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 90-100, 2021, (Miskolci történelmi tanulmányok, ISSN 2677-1462 ; 2) ISBN: 9786155626623
 2. Szabó, B.: A rokonsági fok számításának rejtélyei az erdélyi szászoknál: oldalági vérrokonság és sógorság, mint házassági akadály.
  In: Viginti Quinque Annis II. : emlékkonferencia Zlinszky János tiszteletére, a PPKE JÁK 25. jubileumi tanévében. Szerk.: El Beheiri Nadja, Szabó István, Pázmány Press, Budapest, 187-210, 2021. ISBN: 9789633084083
 3. Szabó, B.: Egy 17. századi magyar "közjog".
  In: Évtizedek a magyar közigazgatás szolgálatában : ünnepi tanulmányok Balázs István professzor 65. születésnapjára. Szerk.: Árva Zsuzsanna, Barta Attila, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudomámnyi Kar, Debrecen, 123-144, 2021. ISBN: 9789634903116(nyomtatottkiadás)
 4. Szabó, B.: Grenzenlose (Rechts)Wissenschaft in der frühen Neuzeit: Ungarnstämmige Juristen im Dienste von Städten in Deutschland in den 17-18. Jahrhunderten.
  In: Neue Grenzen = New frontiers : Humboldt-Kolleg Budapest 2018 / herausgegeben von Lénárd Darázs, Eszter Cs. Herger, Éva Jakab, Krisztina Karsai, László Imre Komlósi, Gondolat K., Budapest, 130-145, 2021. ISBN: 9789635561209
 5. Szabó, B.: Ifj. Szepesváraljai Haendel Vilmos (1903-??).
  In: Jogászprofesszorok Miskolcon : a miskolci jogi kar fennállásának 40. jubileuma alkalmából. Szerk.: Nagy Zoltán, Miskolci Jogásztradíciók Megőrzéséért Egyesület Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc, 209-228, 2021. ISBN: 9789633582336
 6. Szabó, B.: Jogi fanatizmus a korai újkorban?: Hans Kohlhase esete.
  Miskolci jogi szle. 16 (5), 554-569, 2021.
 7. Szabó, B.: Samuel Stryk magyarországi tanítványa a hallei egyetemen.
  In: Ünnepi tanulmányok a 80 éves Máthé Gábor tiszteletére : labor est etiam ipse voluptas / szerkesztette Peres Zsuzsanna, Bathó Gábor, Ludovika Egyetemi Könyvkiadó, Budapest, 839-853, 2021. ISBN: 9789635315680
2020
 1. Szabó, B.: (A jogszolgáltatás rendszere).
  In: A magyar alkotmány- és jogfejlődés. Szerk.: Máthé Gábor; ford. P. Szabó Sándor, Ludovika University Press, Budapest, 247-285, 2020. ISBN: 9789635312672
 2. Szabó, B.: (Tudománytörténeti áttekintés).
  In: A magyar alkotmány- és jogfejlődés. Szerk.: Máthé Gábor; ford. P. Szabó Sándor, Ludovika University Press, Budapest, 325-345, 2020. ISBN: 9789635312672
 3. Szabó, B.: A német politikatudomány hatása a magyar államtani gondolkodásra a 17. században: (Magyarországiak politikatudományi disputációi).
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet, Budapest, 126 p., 2020. ISBN: ISBN9789634983354(elektronikus)
 4. Szabó, B.: Hungarica in der Disserationssammlung des Nürnberger Naturforschers Christoph Jacob Trew (1695-1769), Katalog 1582-1765: zusammengestellt und eingeleitet von Ádám Hegyi, Budapest, 2019. : [könyvismertetés].
  Gerundium. 3-4 249-253, 2020.
  (Ismertetett mű: Hungarica in der Disserationssammlung des Nürnberger Naturforschers Christoph Jacob Trew (1695-1769), Katalog 1582?1765 / zusammengestellt und eingeleitet von Hegyi Ádám. -Budapest, 2019. -288. -)
2019
 1. Szabó, B.: A 17. század első felében élt egyik magyarországi jogi doktor életrajzának rejtélyei (Benedictus Zalnpaum, Tebensis Pannonius).
  In: Studia in honorem Gábor Hamza Gábor : Ünnepi zanulmányok hamza Gábor 70. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Boóc Ádám, Sándor István, Közjegyzői Akadémia Kiadó, Budapest, 215-223, 2019. ISBN: 97861580094368
Mindet mutasd
frissítve: 2024-04-14, 01:39

Tudományos folyóiratcikkek
SCImago besorolása

Tudományos folyóiratcikkek száma: 57
Q4 3 (5.3%)
n.a. 54 (94.7%)
-
OK

SCImago kategóriák

Social Sciences (3)
Law (2)
Cultural Studies (1)
Demography (1)
Arts and Humanities (2)
History (1)
Music (1)

Közlemények megoszlása
műfaj szerint

Közlemények megoszlása
évszám szerint

Közlemények megoszlása
nyelv szerint