Papp László

Papp László

Papp László
DE > ÁJK
egyetemi tanársegéd
Elérhetőség
Név: Papp László
További profilok: MTMT
Szakma
Szakterület: jogász
Oktatott tárgyak
Az adatok a NEPTUN rendszerből származnak.
Média anyagok

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe >>
Hiányzó közlemények feltöltése >>
Hitelesített Publikációs Lista igénylése >>
OA letöltési statisztika megtekintése >>
Feltöltött közlemény:
DEA-ban:
OA:
Publikációs időszak:
29
28
7
2006-2014
2014
2013
 1. Papp, L.: Mérföldkövek a szabadalmi jog egyetemes fejlődésében a XIX. század végéig.
  Iparjogvédelmi és szerzői jogi szle. 118 (5), 42-59, 2013.
 2. Papp, L.: Polgári perrendtartás a szabadalmi jogban.
  In: A polgári peres eljárás történeti fejlődése Magyarországon. Írták: Antal Tamás, Balogh Elemér, Bató Szilvia, Beke-Martos Judit, Béli Gábor, Herger Csabáné, Homoki-Nagy Mária, Horváth Attila, Jakab Éva, Koncz Ibolya Katalin, Korsósné Delacasse Krisztina, Máthé Gábor, Nagy Janka Theodóra, Papp László, P. Szabó Béla, Ruszoly József, Stipta István, Völgyesi Levente ; szerk. Homoki-Nagy Mária, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 189-195, 2013. ISBN: 9789633062272
 3. Papp, L.: The Institutional frameworks of Legal Debates in the Field of Industrial Law, Especially the Solutions During the Age of Dualism and the Horthy Era.
  In: Geistiges Eigentum und Urheberrecht aus der historischen Perspektive. Ed.: Thomas Gegen, Görög Márta, Heinz Haller, Jakab Éva, Claudia Lydorf, Mezei Péter, Molnár István, Nótári Tamás, Orosz Nóra Natália, Papp László, Tattay Levente, Végh Zoltán, Vida Sándor, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 119-125, 2013. ISBN: 9786155300196
2012
 1. Papp, L.: Magyarország és az Iparjogvédelmi Unió a XX. század első évtizedeiben.
  Iparjogvédelmi és szerzői jogi szle. 117 (4), 59-73, 2012.
 2. Babják, I., Hajdú, J., Megyeri-Pálffi, Z., Papp, L., Siska, K., Újvári, E.: Ünnepi kötet Ruszoly József 70. születésnapja tiszteletére.
  Jogelméleti szemle. 1 73-138, 2012.
  (Ismertetett mű: Emlékkönyv Dr. Ruszoly József egyetemi tanár 70. születésnapjára /Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2010. -1018 p. -)
2011
 1. Papp, L.: A király nélküli alkotmányos királyság államberendezkedésének jogforrásai, a kormányzó jogkörének szabályozása, kibővítése (1920:I tc. és kiegészítései).
  In: Alkotmánytörténeti munkafüzet. Írták: Szűcs Lászlóné Siska Katalin, Megyeri-Pálffi Zoltán, Papp László, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 34-38, 2011. ISBN: 9789633181843
 2. Siska, K., Megyeri-Pálffi, Z., Papp, L.: Alkotmánytörténeti munkafüzet.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 67 p., 2011. ISBN: 9789633181843
 3. Papp, L.: A modern bűnvádi per lefolyása, az elsőfokú eljárás az 1896:XXXIII tc. alapján.
  In: Jogtörténeti munkafüzet II.. Írták: Szűcs Lászlóné Siska Katalin, Megyeri-Pálffi Zoltán, Papp László, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 29-36, 2011. ISBN: 9789633180556
 4. Papp, L.: A modern polgári per lefolyása, az elsőfokú eljárás az 1911:I tc. alapján.
  In: Jogtörténeti munkafüzet II. / Szűcs Lászlóné Siska Katalin, Megyeri-Pálffi Zoltán, Papp László, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 21-28, 2011.
 5. Papp, L.: Az 1848-as áprilisi törvények polgári államszervezetet megteremtő cikkelyei.
  In: Alkotmánytörténeti munkafüzet. Írták: Szűcs Lászlóné Siska Katalin, Megyeri-Pálffi Zoltán, Papp László, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 14-18, 2011.
 6. Siska, K., Megyeri-Pálffi, Z., Papp, L.: Jogtörténeti munkafüzet II..
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 60 p., 2011. ISBN: 9789633180556
2010
 1. Papp, L.: A kiegyezés előkészítése, alkotmányjogi és jogforrási kérdései.
  In: Jogtörténeti munkafüzet I.. Írták: Szűcs Lászlóné Siska Katalin, Megyeri-Pálffi Zoltán, Papp László, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 49-58, 2010. ISBN: 9789633180556
 2. Papp, L.: Az 1848-as áprilisi törvények polgári államszervezetet megteremtő cikkelyei.
  In: Jogtörténeti munkafüzet I.. Írták: Szűcs Lászlóné Siska Katalin, Megyeri-Pálffi Zoltán, Papp László, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 43-48, 2010. ISBN: 9789633180556
 3. Papp, L.: Az alkotmányozás megjelenése: a modern állam alapelvei és jelentőségük : a polgári államhatalom 1848/49-ben.
  In: Előadások a magyar alkotmány- és közigazgatástörténet köréből I. : tansegédlet az igazgatásszervező hallgatók számára / Balogh Judit ... [et al.] ; [szerk. Papp László], Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 78-83, 2010. ISBN: 9789633180839
 4. Siska, K., Megyeri-Pálffi, Z., Papp, L.: Jogtörténeti munkafüzet I..
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 59 p., 2010. ISBN: 9789633180556
2009
Mindet mutasd